Περιστρεφόμενα φωτοβολταϊκά με χρήση του μικροελεγκτή Basic Stamp.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιστρεφόμενα φωτοβολταϊκά με χρήση του μικροελεγκτή Basic Stamp."

Transcript

1 Περιστρεφόμενα φωτοβολταϊκά με χρήση του μικροελεγκτή Basic Stamp. Ν. Γιαννακόπουλος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19 3 ο ΓΕΛ Πατρών, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΑΠ Περίληψη Οι μικροελεγκτές είναι μικρά αυτόνομα υπολογιστικά συστήματα, προγραμματισμένα να εκτελούν συγκεκριμένες εντολές και προγράμματα, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην προγραμματιζόμενη μνήμη τους. Όπως κάθε υπολογιστικό κύκλωμα, περιέχουν μονάδες εισόδου/εξόδου, μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, έναν αριθμό καταχωρητών και κυκλώματα μνήμης. Κάθε μικροελεγκτής είναι ικανός να ανταλλάξει σήματα με το εξωτερικό περιβάλλον, να εκτελέσει πράξεις και να παράγει σήματα ελέγχου σε άλλες συσκευές. Η εργασία αυτή, αναφέρεται στον μικροελεγκτή Basic Stamp της εταιρίας Parallax προγραμματιζόμενο με τη γλώσσα προγραμματισμού Pbasic και σε εκπαιδευτική του εφαρμογή σε σχολικό project η οποία έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της κατασκευής ενός αυτόματα-περιστρεφόμενου φωτοβολταϊκού. Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν συνδυάζουν μαθήματα πληροφορικής όπως προγραμματισμό και αλγόριθμους μαζί με μαθήματα φυσικής που αφορούν υλοποίηση κυκλωμάτων αντίστασης πυκνωτή (κυκλώματα RC) και μέτρηση Ηλιακής ακτινοβολίας. Λέξεις κλειδιά: μικροελεγκτές, Basic Stamp, Pbasic, κύκλωμα RC, περιστρεφόμενα Φ/Β. Abstract Microcontrollers are small autonomous computing systems, programmed to perform specific commands and programs, which have been registered in their pre-programmed memory. As every calculating circuit, they contain units I/O, a central processing unit, a number of registers and circuits of memory. Each microcontroller is capable of exchanging signals with its exterior environment, performing calculations and producing control signals for other devices. The object of study of this paper is the Basic Stamp microcontroller of Parallax Company programmed with Pbasic and in its educational application in a school project regarding the saving of energy through the construction of a solar tracking PV. The particular educational applications that were realised combine courses of information technology such as programming and algorithms, with courses of physics that concern materialisation of resistance-capacitor circuits (RC circuits) and solar radiation measurement. Keywords: microcontrollers, Basic Stamp, Pbasic, RC circuit, tracking P/V.

2 506 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής 1. Ο μικροελεγκτής Basic Stamp της Parallax και η μητρική πλακέτα (BasicStamp Board) Οι δραστηριότητες αυτής της εργασίας έγιναν με τον μικροελεγκτή Basic Stamp της Parallax. Η συσκευή προγραμματισμού αυτού του μικροελεγκτή είναι ο ίδιος ο ηλεκτρονικός υπολογιστής εφοδιασμένος με τη γλώσσα προγραμματισμού Pbasic. Στη φωτογραφία που ακολουθεί φαίνεται μία μητρική πλακέτα Basic Stamp Board με τα κυριότερα μέρη της. (Parallax,2007). Σχήμα 1: Δομή Μητρικής πλακέτας με μικροελεγκτή Basic Stamp Το μικροελεγκτή και τη μητρική πλακέτα, το manual και τη γλώσσα προγραμματισμού Pbasic μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί μέσω Internet από το site της εταιρίας (www.parallax.com). 2. Μετρώντας το φως. Κύκλωμα RC και εντολή RCTIME Σχήμα 2: Κύκλωμα φωτοαντιστάτη-πυκνωτή πάνω στη breadboard της Parallax. Στο σχήμα 2α παρουσιάζεται ένα κύκλωμα αντίστασης πυκνωτή και ακριβώς το ίδιο κύκλωμα υλοποιημένο πάνω στην breadboard του μικροελεγκτή σχήμα 2β. Η σταθερά χρόνου, τ = R C, είναι ο χρόνος που απαιτείται για να αποκτήσει ο

3 Εισηγήσεις Ενεργών Εκπαιδευτικών και Νέων Ερευνητών 507 πυκνωτής τάση ίση με το ( 1 1/ e) της τάσης της πηγής. Τότε ο πυκνωτής έχει φορτίο περίπου ίσο με το 63% της χωρητικότητάς του. (Καραγιάννης, 2007; Γλέζου & Σωτηρίου, 2007). Για να κατορθώσουμε να έχουμε μία εκτίμηση του χρόνου φόρτισης αποφόρτισης του πυκνωτή C προσθέτουμε μία βοηθητική αντίσταση r 220Ω συνδέοντας έτσι το τμήμα του αγωγού μεταξύ πυκνωτή φωτοαντιστάτη με μία θύρα του μικροελεγκτή π.χ. την P5 σχήμα 2γ. Η βοηθητική αντίσταση που συνδέεται με τη θύρα του μικροελεγκτή λειτουργεί ως διάταξη ανάγνωσης τάσης. Το χρονικό διάστημα που η θύρα παραμένει σε υψηλή λογική τιμή (1 ένα), είναι κατά προσέγγιση ίσο με τη σταθερά χρόνου τ = R C του κυκλώματος πυκνωτή φωτοαντιστάτη. Η Pbasic μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε αυτό το χρονικό διάστημα με την εντολή RCTIME, θύρα, κατάσταση, μεταβλητή. (Parallax, 2007). Δηλαδή ισχύει ότι: μεταβλητη ' = τ = R C. Παρατηρώ ότι η μεταβλητή που καταγράφει το χρόνο στην εντολή RCTIME είναι ανάλογη της αντίστασης του φωτοαντιστάτη. Η αντίσταση R όμως του φωτοαντιστάτη, δεν είναι σταθερή. Όταν αυξάνεται το φως η τιμή της αντίστασης ελαττώνεται άρα θα ελαττώνεται και η τιμή της μεταβλητής. Όταν το φως λιγοστεύει η αντίσταση του φωτοαντιστάτη μεγαλώνει και άρα μεγαλώνει η μεταβλητή. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι κατορθώνω με τη μεταβλητή της εντολής RCTIME να μετράω τη φωτεινότητα. 3. Η κατασκευή του αυτόματα περιστρεφόμενου φωτοβολταϊκού Σχήμα 3: Κύκλωμα περιστρεφόμενου φωτοβολταϊκού υλοποιημένο στο BasicStamp Board εφοδιασμένο με 2 σερβοκινητήρες για την περιστροφή του Φ/Β. Η υλοποίηση του κυκλώματος του περιστρεφόμενου Φ/Β με τον μικροελεγκτή Basic Stamp έγινε με τέσσερα κυκλώματα RC και φαίνεται στο σχήμα 3: Στην κατασκευή του αυτόματα περιστρεφόμενου Φ/Β ο κινητήρας Χ στρέφει το φωτοβολταϊκό στοιχείο στο οριζόντιο επίπεδο δεξιά ή αριστερά κατά το αζιμούθιο

4 508 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής ενώ ο κινητήρας Υ το στρέφει κατά το κάθετο επίπεδο πάνω ή κάτω, δηλαδή καθ ύψος, ώστε να γίνεται εφικτή η παρακολούθηση του Ηλίου περί δύο άξονες. Επίσης οι τέσσερις αισθητήρες φωτός S1,S2,S3,S4, είναι τοποθετημένοι σε ειδική διάταξη. Αναλυτικότερα στις θέσεις 1-7 του σχήματος 4 της κατασκευής εικονίζονται: Σχήμα 4:Υλοποίηση κατασκευής περιστρεφόμενου Φωτοβολταϊκού (1) Η μητρική πλακέτα του μικροελεγκτή BasicStamp. Επάνω στην πλακέτα έχει υλοποιηθεί το κύκλωμα που περιγράφεται στο σχήμα 3. (2) Ο κινητήρας-χ όπου βρίσκεται πάνω στη βάση της κατασκευής (7) και περιστρέφει τον βραχίονα (6) κατά το οριζόντιο επίπεδο του αζιμούθιου. (3) Ο κινητήρας-υ όπου βρίσκεται τοποθετημένος πάνω στο βραχίονα (6) και στρέφει το φωτοβολταϊκό στοιχείο (4) κατά το κάθετο επίπεδο του ύψους. (4) Το φωτοβολταϊκό στοιχείο που είναι τοποθετημένο πάνω στον περιστρεφόμενο βραχίονα (6). (5) Το σύστημα των τεσσάρων αισθητήρων S1,S2,S3,S4. (6) Ο βραχίονας που στηρίζει το Φ/Β και έχει επάνω του το μοτέρ-υ. (7) Η βάση της κατασκευής. Σχήμα 5: Περιστροφή Φ/Β ανάλογα με τη θέση του φωτός ως προς τους αισθητήρες

5 Εισηγήσεις Ενεργών Εκπαιδευτικών και Νέων Ερευνητών 509 Το σύστημα των τεσσάρων αισθητήρων S1,S2,S3,S4 είναι συνδεδεμένο σε δύο ζεύγη (S1,S3) και (S2,S4) με τρόπο ώστε να κάνουν τον μικροελεγκτή να περιστρέφει το βραχίονα πότε περί τον οριζόντιο και πότε περί τον κατακόρυφο άξονα.(καπλάνης, 2004). Έτσι για παράδειγμα σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά φωτισμού μεταξύ του ζεύγους (S1, S3), ο μικροελεγκτής να δίνει εντολή περιστροφής περί τον κατακόρυφο άξονα, δηλαδή κατά το ύψος, σχήμα 5α,γ και αντίστοιχα σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά φωτισμού μεταξύ του ζεύγους (S2, S4), ο μικροελεγκτής να δίνει εντολή περιστροφής περί τον οριζόντιο άξονα, δηλαδή κατά το αζιμούθιο σχήμα 5β,δ. Η υλοποίηση του αλγορίθμου των παραπάνω περιπτώσεων έγινε με προγραμματιστικές δομές ελέγχου και επιλογής, στη γλώσσα προγραμματισμού Pbasic του μικροελεγκτή Bs2, που επιτρέπουν την ανάλογη κίνηση των σερβοκινητήρων κατά περίπτωση. 4. Η υλοποίηση του project στόχοι - εφαρμογή αποτελέσματα σύνδεση με τη σχολική ύλη του μαθήματος της Πληροφορικής α) Μερικοί διδακτικοί στόχοι του project ήταν: i) Σε επίπεδο γνώσεων οι μαθητές: Να απαριθμούν τα βασικά μέρη ενός μικροελεγκτή. Να αναφέρουν συσκευές εισόδου εξόδου σε συστήματα ελέγχου με μικροελεγκτές. (Τεχνολογία Επικοινωνιών, Β Λυκείου). Να αναφέρουν βασικές εντολές της Pbasic. ii) Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Να προγραμματίζουν τον μικροελεγκτή με αλγόριθμο. (Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, Γ Λυκείου). Να γράψουν σενάριο και να υλοποιήσουν εφαρμογή πολυμέσων σε εκπαιδευτικό CD-ROM χρησιμοποιώντας πακέτα επεξεργασίας Video και συγγραφής πολυμέσων. (Πολυμέσα-δίκτυα, Γ Λυκείου). Να χρησιμοποιήσουν προγράμματα επεξεργασίας εικόνας για να δημιουργήσουν την αφίσα του project και τα αρχικά σχέδια για τα animation. (Πολυμέσα-δίκτυα, Γ Λυκείου). Να κατασκευάσουν ιστοσελίδα στα πλαίσια διάχυσης αποτελεσμάτων. (Εφαρμογές Υπολογιστών, Β & Γ Λυκείου). β) Κατά την εφαρμογή του το project υλοποιήθηκε με συμμετοχή δέκα μαθητών από όλες τις τάξεις. Εφαρμόστηκε στην πράξη η μέθοδος επίλυσης προβλημάτων που διδάσκεται στο μάθημα «Τεχνολογία Επικοινωνιών» της Β Λυκείου. Οι κυριότερες δραστηριότητες που έκαναν οι μαθητές ήταν:

6 510 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής Η συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με το ζητούμενο κυρίως από το internet με χρήση μηχανών αναζήτησης και αποθήκευσή τους σε ψηφιακή μορφή. Ανάπτυξη πρωτογενούς υλικού πολυμέσων, κείμενα, σκίτσα, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία ήχου και video και σύνταξη σχετικής εργασίας. Γραπτή εκπόνηση δραστηριοτήτων σε ενδιάμεσα στάδια απόκτησης γνώσης. Πειράματα με χρήση του μικροελεγκτή και τους αισθητήρες φωτός καθώς και με τον εξοπλισμό του εργαστηρίου των φυσικών επιστημών με πραγματοποίηση μετρήσεων με τη συσκευή Data Logger και τη χρήση του προγράμματος LabPro. Μερικές από τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στις ομαδικές συναντήσεις εκτός της εισήγησης και της τεχνικής των ερωτήσεων απαντήσεων, ήταν αυτή των ομάδων εργασίας με ανάθεση διαφορετικών εργασιών ανά ομάδα, ο καταιγισμός ιδεών, ειδικά για θέματα που αφορούσαν το παραγόμενο πολυμεσικό υλικό τη μορφή και τα περιεχόμενα των video και της αφίσας και τέλος το πείραμα. (Courau, 2000; Κόκκος, 1998). γ) Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του project ως προς την εκπλήρωση των αρχικών στόχων ερευνήθηκαν κυρίως μέσα από φυλλάδια αξιολόγησης. Στα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων αναρτήθηκε σχετική ιστοσελίδα στο internet στον δικτυακό τόπο του σχολείου: με τίτλο: «Έξυπνα Φωτοβολταϊκά». Βιβλιογραφία Courau S. (2000). «Tα βασικά «εργαλεία» του εκπαιδευτή ενηλίκων» μετάφραση Ευγενία Μουτσοπούλου, (σελ ). Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Parallax. (2007). BASIC Stamp Syntax and Reference Manual Version 2.2, pp. 13, 14,31, Ανακτήθηκε 15/11/2007 από το δικτυακό τόπο: Γλέζου Κ., Σωτηρίου, Σ. (2007). Μελέτη εκφόρτισης πυκνωτή (σελ ). 1ο Συνέδριο στη Σύρο ΤΠΕ στην εκπ/ση. Ανακτήθηκε 15/11/07 από το δ/κό τόπο: Καπλάνης Ν.Σ. (2004). Ήπιες μορφές ενέργειας ΙΙ - Ηλιακή Μηχανική, τόμος Β, (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις ΙΩΝ. Καραγιάννης K. (2007). Εισαγωγή στη θεωρία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, κεφάλαιο 4 ο, (σελ.74-80). Ανακτήθηκε 15/11/2007 από το δικτυακό τόπο: web.pdf. Σχολή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Παν/μίου Πατρών. Κόκκος Α. (1998). "Τεχνικές εκπαίδευσης στις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις" στο: Κόκκος Α., Λιοναράκης Α., «Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Σχέσεις διδασκόντων διδασκομένων» (τόμος Β ), (σελ. 195,221,222). Ε.Α.Π., Πάτρα.

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

«Βιονικό Χέρι» και «Τηλερομπότ»: Υλοποίηση Συνθετικών Εργασιών στα πλαίσια Διαθεματικής Συνεργασίας των Τομέων Πληροφορικής & Ηλεκτρολογίας των Τ.Ε.Ε.

«Βιονικό Χέρι» και «Τηλερομπότ»: Υλοποίηση Συνθετικών Εργασιών στα πλαίσια Διαθεματικής Συνεργασίας των Τομέων Πληροφορικής & Ηλεκτρολογίας των Τ.Ε.Ε. «Βιονικό Χέρι» και «Τηλερομπότ»: Υλοποίηση Συνθετικών Εργασιών στα πλαίσια Διαθεματικής Συνεργασίας των Τομέων Πληροφορικής & Ηλεκτρολογίας των Τ.Ε.Ε. Ν. Αδαμόπουλος 1, Α. Πανόπουλος 2 1 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού

Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού Α. Μάργαρης 1, Μ. Παπαστεργίου 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης amarg@uom.gr 2

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση.

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση. Η πρό(σ)κληση του STEM Μέρος B - Ο Παλμογράφος στην διδασκαλία της τριγωνομετρίας Παντελής Μπουμπούλης, Σωτήρης Τσαντίλας, Γεώργιος Πολυζώης, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ν Ν Ν Ν Ν - Ν - Ν ΝRobonova : έ : Ν 5092 : Ν.. 2012

Ν Ν Ν Ν Ν Ν - Ν - Ν ΝRobonova : έ : Ν 5092 : Ν.. 2012 Ν Ν Ν Ν Ν Ν - Ν - Ν ΝRobonova : έ : Ν 5092 : Ν.. 2012 Τσαντάκη Μανώλη /Πτυχιακή εργασία Σελίδα 1 Ευχαριστίε Η πτυχιακή αυτή εργασία, αναπτύχθηκε στο εργαστήριο ρομποτική στο τμήμα Μηχανολόγων του Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις

Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις Κώστας Ραβάνης (επιμέλεια) Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις Πάτρα 2001 2 3 Περιεχόμενα Προλεγόμενα 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η μύηση των μικρών παιδιών στο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση

Εργαστηριακή Εισήγηση Εργαστηριακή Εισήγηση «Κυνήγι πεταλούδων Δημιουργώντας ένα ψηφιακό παιχνίδι στο Scratch 2.0» Ιωσηφίδου Μαρία 1, Γλέζου Κατερίνα 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας miosifid@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών (επαγγελματικό-εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα