Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε."

Transcript

1 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός του 1ου ΤΕΕ Συκεών, Παράρτημα ΕΕΦ ΚΔ Μακεδονίας Νικολόπουλος Νικόλαος Εκπαιδευτικός του 3ου Λ/Κ Καλαμαριάς, Παράρτημα ΕΕΦ ΚΔ Μακεδονίας Βαφειάδης Βικέντιος Παράρτημα ΕΕΦ ΚΔ Μακεδονίας Κυριάκος Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ, Παράρτημα ΕΕΦ ΚΔ Μακεδονίας Τσακίρη Μαρία Εκπαιδευτικός 2ου ΤΕΕ Ευόσμου Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι δυνατότητες αξιοποίησης του εκπαιδευτικού λογισμικού Coach 5 για την γρήγορη, άμεση και επομένως εύκολη κατανόηση εννοιών όπως: α) η εξοικείωση με την λειτουργία, την λήψη και την επεξεργασία μετρήσεων με αισθητήρια με εφαρμογή στο αισθητήριο θερμοκρασίας CMA-0511, β)οι διαδικασίες βαθμονόμησης αισθητηρίου με εφαρμογή στο αισθητήριο θερμοκρασίας LM35 και γ) η ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού σε πραγματικό χρόνο στο εργαστήριο. Tέλος, προτείνεται η παράλληλη αξιοποίηση του λογισμικού Coach 5 και στα κλασσικά εργαστηριακά μαθήματα μετρήσεων του Ηλεκτρονικού τομέα ως καταγραφικού οργάνου και ως οργάνου ανάλυσης των διαγραμμάτων μετρήσεων με παρουσίαση εφαρμογής σε ηλεκτρικό κύκλωμα φόρτισης - εκφόρτισης πυκνωτή. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Coach 5, αισθητήρια, Βαθμονόμηση, μετρήσεις, αυτοματισμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα νέα προγράμματα σπουδών του Ηλεκτρονικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. και ιδιαίτερα στα μαθήματα Αρχές Αυτοματισμού, Συλλογή Μεταφορά και Ελεγχος Δεδομένων, Μικροελεγκτές και Προγραμματισμός, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση: α) στην χρήση των αισθητηρίων σε κυκλώματα μετρήσεων, β) στην κατανόηση της βαθμονόμησης των αισθητηρίων για την αξιόπιστη λειτουργία τους, γ) στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου με αισθητήρια (sensors) και δ) στην εφαρμογή των αρχών του δομημένου προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών μετρήσεων (π.χ. σε Visual Basic). Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η αξιοποίηση του λογισμικού

2 486 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Coach 5 στο εργαστήριο, πέρα από τη χρήση του στα μαθήματα Εργαστηριακής Φυσικής για τα οποία έχει σχεδιαστεί, και για τα παραπάνω μαθήματα ειδικότητας του Ηλεκτρονικού τομέα των ΤΕΕ. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται δραστηριότητες που αφορούν την εξοικείωση με την λειτουργία, την λήψη και την επεξεργασία μετρήσεων με αισθητήρια, με εφαρμογή στο αισθητήριο θερμοκρασίας CMA-0511, τις διαδικασίες βαθμονόμησης αισθητηρίου με εφαρμογή στο αισθητήριο θερμοκρασίας LM35 και την ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού σε πραγματικό χρόνο στο εργαστήριο. Τέλος, προτείνεται η παράλληλη αξιοποίηση του λογισμικού Coach 5 και στα κλασσικά εργαστηριακά μαθήματα μετρήσεων του Ηλεκτρονικού τομέα ως καταγραφικού οργάνου και ως οργάνου ανάλυσης των διαγραμμάτων μετρήσεων με παρουσίαση εφαρμογής σε ηλεκτρικό κύκλωμα φόρτισης - εκφόρτισης πυκνωτή. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑ-ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ Σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα Αρχές Αυτοματισμού του Ηλεκτρονικού Τομέα των ΤΕΕ, ο μαθητής θα πρέπει «να περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά των αισθητηρίων, την συνάρτηση μεταφοράς και να αναφέρει εφαρμογές των αισθητηρίων» ενώ αντίστοιχα για το μάθημα Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων θα πρέπει «να μελετηθούν διάφορες διατάξεις με αισθητήρια, να βαθμολογηθούν και να γραμμικοποιηθούν» Στο σχήμα 1, φαίνεται το κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής του Coach 5. Εκτός από την γραμμή με τα μενού που διαθέτει, στην δεύτερη γραμμή διακρίνουμε μια σειρά από μπουτόν που ενεργοποιούν τις πιο σημαντικές και τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες λειτουργίες του. Το κεντρικό παράθυρο μπορεί να χωρισθεί σε δύο ή σε τέσσερα υπο-παράθυρα στα οποία μπορούν να εμφανίζονται οι τιμές των φυσικών παραμέτρων που μετράει το αισθητήριο, γραφικές παραστάσεις των μετρήσεων συναρτήσει του χρόνου, κείμενα με οδηγίες, φωτογραφίες ή Video. Στο κάτω τμήμα του παραθύρου της εφαρμογής απεικονίζεται σε προσομοίωση η πλατφόρμα CoachLab II στην οποία συνδέονται τα αισθητήρια ή τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και η οποία συνεργάζεται με το λογισμικό Coach 5 μέσω της σειριακής διασύνδεσης RS-232. Σχήμα 1: To κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής Coach 5 στο οποίο απεικονίζεται και η προσομοίωση της πλατφόρμας CoachLab II που έχει συνδεθεί στον Η/Υ. Στην φωτογραφία απεικονίζονται μετρήσεις με το αισθητήριο θερμοκρασίας.

3 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 487 Η εισαγωγή του αισθητηρίου θερμοκρασίας CMA 0511 γίνεται πολύ γρήγορα με δεξί κλικ σε ένα από τα τετράγωνα πλαίσια στο κάτω αριστερό τμήμα της οθόνης και επιλέγοντας από την πλούσια βιβλιοθήκη των αισθητηρίων που συνοδεύει το λογισμικό με την επιλογή Add from disk. Στη συνέχεια επιλέγουμε στο πάνω αριστερό παράθυρο να απεικονίζεται η γραφική παράσταση της θερμοκρασίας με το χρόνο ενώ στο δεξί παράθυρο οι τιμές της θερμοκρασίας. Οι μετρήσεις αρχίζουν με την τοποθέτηση (επιλογή και στην συνέχεια με σύρσιμο του ποντικιού) του αισθητηρίου σε μία από τις εισόδους της προσομοιωμένης πλατφόρμας μετρήσεων. Είναι προφανές, ότι θα πρέπει να συνδέσουμε και το πραγματικό αισθητήριο στην αντίστοιχη είσοδο της πραγματικής πλατφόρμας μετρήσεων. Για την έναρξη της καταγραφής των μετρήσεων στο παράθυρο με την γραφική παράσταση θα πρέπει να πατήσουμε με το ποντίκι το πράσινο μπουτόν που βρίσκεται στο μέσο της δεύτερης γραμμής του παραθύρου της εφαρμογής μας. Επιλέγοντας με δεξί κλικ στις ιδιότητες του κάθε αισθητηρίου, το λογισμικό μας επιτρέπει την πρόσβαση, αλλά όπως θα δούμε και στην επόμενη ενότητα και το εξαρχής σχεδιασμό, στην καμπύλη βαθμονόμησης του αισθητηρίου. Είναι γνωστό ότι με τον όρο βαθμονόμηση εννοούμε την καμπύλη που συσχετίζει τις τιμές της φυσικής παραμέτρου που μετρά το αισθητήριο με τις τιμές της αναλογικής τάσης εξόδου που δίνει το αισθητήριο στο ηλεκτρονικό κύκλωμα που ακολουθεί για την επεξεργασία και την απεικόνιση τη μέτρησης. Στο σχήμα 2 φαίνεται το παράθυρο της βαθμονόμησης του αισθητηρίου θερμοκρασίας CMA 0511 όπως έχει φορτωθεί από την βιβλιοθήκη του λογισμικού. Σχήμα 2: To παράθυρο βαθμονόμησης του αισθητηρίου CMA 0511 όπως έχει φορτωθεί από την έτοιμη βιβλιοθήκη του λογισμικού. Όπως παρατηρούμε στο σχήμα 2, στο παράθυρο βαθμονόμησης εμφανίζεται ένα διάγραμμα τάσης εξόδου -θερμοκρασίας και ένας πίνακας τιμών για τα σημεία που εμφανίζονται στο διάγραμμα. Στον πίνακα αυτό μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον σημεία, να διαγράψουμε σημεία ή να φορτώσουμε σημεία από ένα άλλο αρχείο τιμών, επιλέγοντας κάθε φορά το αντίστοιχο μπουτόν κάτω από τον πίνακα τιμών. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου βαθμονόμησης υπάρχουν μπουτόν επιλογής τα κυριότερα των οποίων αφορούν την μέθοδο (method) με την οποία θα εισάγουμε τα σημεία της καμπύλης βαθμονόμησης καθώς και τον τύπο της συνάρτησης μεταφοράς για την μαθηματική προσαρμογή (function fit) των σημείων. Ο υπολογισμός της συνάρτησης μεταφοράς που προκύπτει από την μαθηματική προσαρμογή είναι απαραίτητος για την αντιστοίχιση της τάσης εξόδου που προκύπτει από το αισθητήριο στην φυσική παράμετρο που το αισθητήριο παρακολουθεί. Ετσι οι μαθητές

4 488 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ εξοικειώνονται άμεσα με την τεχνική προσαρμογής επειδή για οποιαδήποτε από την επιλογή που επιλέγουν, βλέπουν αμέσως στο παράθυρο διαγραμμάτων την καμπύλη που υπολογίζεται από την συνάρτηση μεταφοράς και το πόσο καλά η καμπύλη αυτή προσαρμόζεται στα αντίστοιχα σημεία. Με τον τρόπο αυτό, στην οθόνη του λογισμικού θα εμφανίζονται απευθείας τιμές θερμοκρασίας (π.χ. για το αισθητήριο θερμοκρασίας) και όχι τιμές της αναλογικής τάσης εξόδου του αισθητηρίου. Βέβαια, στο ηλεκτρονικό τμήμα του κυκλώματος μετρήσεων είναι απαραίτητη η αναλογική τάση εξόδου του αισθητηρίου, η οποία στην συνέχεια φιλτράρεται από τον ηλεκτρονικό θόρυβο, ενισχύεται και μετατρέπεται μέσω κυκλωμάτων αναλογικοψηφιακής μετατροπής σε μορφή κατάλληλη για την παρουσίαση της θερμοκρασίας από τις μονάδες εξόδου των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων μετρήσεων. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ LM35 Στην σελίδα 76 του βιβλίου Αρχές Αυτοματισμού της Β Τάξης του Α Κύκλου του Ηλεκτρονικού Τομέα και στο σχήμα εμφανίζεται η χαρακτηριστική εισόδουεξόδου του αισθητηρίου LM35. Ένα τυπικό ηλεκτρονικό κύκλωμα για την συνδεσμολογία του ίδιου αισθητηρίου για μετρήσεις θερμοκρασίας εμφανίζεται στην ίδια σελίδα του βιβλίου και στο σχήμα Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα παρουσιάζουμε την δυνατότητα αξιοποίησης του λογισμικού Coach 5 για την πειραματική βαθμονόμηση από τους μαθητές ενός οποιουδήποτε αισθητηρίου που βρεθεί στο εμπόριο ή έχει κατασκευαστεί από τους ίδιους. Πληροφορίες για το αισθητήριο θερμοκρασίας LM35 μπορούν να αντληθούν είτε από τα σχολικά εγχειρίδια είτε από τον δικτυακό τόπο της National Semiconductor (www.national.com). Στο τμήμα τοποθέτησης των αισθητηρίων (κάτω αριστερό τμήμα) του λογισμικού και σε ένα από τα τετράγωνα πλαίσια κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε την επιλογή Create New. Στο παράθυρο που εμφανίζεται συμπληρώνουμε το όνομα και τα στοιχεία του αισθητηρίου που επιθυμούμε και επιλέγουμε το πλήκτρο επιλογής Advanced και στην συνέχεια Calibration. Ετσι εμφανίζεται το παράθυρο του σχήματος 3. Σχήμα 3: To παράθυρο βαθμονόμησης του αισθητηρίου LM35 στο οποίο έχουν τοποθετηθεί τα σημεία με τις τιμές από το σχολικό εγχειρίδιο

5 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 489 Αρχικά ο πίνακας τιμών και το παράθυρο διαγραμμάτων δεν περιέχουν τιμές και σημεία. Επιλέγουμε το πλήκτρο Add row και τοποθετούμε ζεύγη τιμών τάσης (σε Volt) και θερμοκρασίας (σε C) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα τιμών (Πίνακας 1) που προέρχεται από το σχήμα της σελίδας 76 του βιβλίου Αρχές Αυτοματισμού. Για κάθε ζευγάρι τιμών που εισάγουμε το λογισμικό απεικονίζει το αντίστοιχο σημείο στο παράθυρο διαγραμμάτων ενώ ταυτόχρονα απεικονίζεται και η γραφική παράσταση της συνάρτησης μεταφοράς του αισθητηρίου. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν τον τύπο της συνάρτησης μεταφοράς που προσαρμόζεται καλύτερα στα σημεία που εισάγουν. Το λογισμικό επίσης εμφανίζει και ένα πλήκτρο Test το οποίο δίνει την δυνατότητα ελέγχου των τιμών όπως αυτές δημιουργούνται από την συνάρτηση μεταφοράς. Πίνακας 1: Οι τιμές των σημείων της χαρακτηριστικής εισόδου-εξόδου του αισθητηρίου θερμοκρασίας LM35 όπως προκύπτουν από το σχολικό εγχειρίδιο Αρχές Αυτοματισμού σελ.76 Τάση (V) Θερμοκρασία (C ) Σχήμα 4: To παράθυρο του λογισμικού με τις μετρήσεις από το αισθητήριο θερμοκρασίας LM35 μετά την βαθμονόμησή του. Στη συνέχεια αποθηκεύουμε τα στοιχεία της βαθμονόμησης και επομένως και την προσομοίωση του αισθητηρίου στην βιβλιοθήκη του λογισμικού. Στο επόμενο βήμα, συνδέουμε με ακροδέκτες την έξοδο του αισθητηρίου (ηλεκτρονικό κύκλωμα του σχήματος του σχολικού εγχειριδίου) στην είσοδο 4 της πλατφόρμας μετρήσεων CoachLab II και κατόπιν σύρουμε με το ποντίκι, από το πλαίσια αισθητηρίων στο κάτω αριστερό τμήμα, το εικονίδιο προσομοίωσης του LM35 στην είσοδο 4 της προσομοιωμένης πλατφόρμας μετρήσεων. Ρυθμίζουμε ώστε στο πάνω αριστερό τμήμα

6 490 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του παραθύρου του λογισμικού να εμφανίζεται το διάγραμμα μετρήσεων της θερμοκρασίας με το χρόνο ενώ στο πάνω δεξί τμήμα να εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή της θερμοκρασίας. Η καταγραφή των μετρήσεων αρχίζει πατώντας το πράσινο πλήκτρο ενώ οι λεπτομέρειες της μέτρησης ρυθμίζονται πατώντας το έβδομο από αριστερά πλήκτρο στο πάνω τμήμα του παραθύρου του λογισμικού. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ LM35 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μια πολύ σημαντική δυνατότητα του λογισμικού είναι η λειτουργία του σε περιβάλλον ελέγχου (control) με την χρήση ψευδοεντολών δομημένου προγραμματισμού από την βιβλιοθήκη του. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας ψευδοεντολών από τον χρήστη. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα παρουσιάζεται η χρήση του Coach 5 στο εργαστήριο με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού (ακολουθίας, επιλογής, επανάληψης) και την άμεση και σε πραγματικό χρόνο (real time) εφαρμογή τους σε ηλεκτρονικά κυκλώματα με αισθητήρια. Για το σκοπό αυτό συνδέουμε το αισθητήριο θερμοκρασίας CMA 0511 στην είσοδο 1 της πλατφόρμας μετρήσεων ενώ στις εξόδους της πλατφόρμας μετρήσεων συνδέουμε ένα λαμπάκι (έξοδος Β, κωδ:3), ένα βομβητή (έξοδος C, κωδ:5) και έναν μικρό ανεμιστήρα (έξοδος D, κωδ: 7). Μέσω του λογισμικού μπορούμε να ρυθμίσουμε την τάση εξόδου που θα ενεργοποιεί τις παραπάνω ηλεκτρονικές συσκευές (μέγιστη τάση εξόδου 16 V). Στο κάτω δεξιό τμήμα του παραθύρου του λογισμικού και στα αντίστοιχα πλαίσια, κάνοντας δεξί κλίκ φορτώνουμε τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές συσκευές (actuators) από την βιβλιοθήκη του λογισμικού και σύρουμε όπως και το αισθητήριο της θερμοκρασίας, τις ηλεκτρονικές συσκευές στις αντίστοιχες θέσεις της προσομοιωμένης πλατφόρμας μετρήσεων στο κάτω μέρος του παραθύρου του λογισμικού. Στο σχήμα 5 εμφανίζεται το παράθυρο του λογισμικού μετά την σύνδεση του αισθητηρίου θερμοκρασίας και των ηλεκτρονικών συσκευών στην πλατφόρμα CoachLab II. Σχήμα 5: To παράθυρο της εφαρμογής στο οποίο εμφανίζονται οι συνδέσεις του αισθητηρίου θερμοκρασίας και των ηλεκτρονικών συσκευών :λάμπας, βομβητή και ανεμιστήρα. Απεικονίζονται επίσης η τιμή της τρέχουσας θερμοκρασίας και ο χρόνος μέτρησης. Σε περιβάλλον ελέγχου, στο παράθυρο του λογισμικού εμφανίζεται ένα επιπλέον μπουτόν με την ένδειξη P. Με το πάτημα του μπουτόν αυτού, ενεργοποιείται ένα επιπλέον παράθυρο για τον προγραμματισμό. Επιλέγοντας από το δεξί τμήμα

7 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 491 αυτού του παραθύρου τις διάφορες εντολές οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν ένα απλό πρόγραμμα ελέγχου στο οποίο να ελέγχεται η θερμοκρασία ώστε αν είναι μικρότερη από τους 26 C να ανάβει το λαμπάκι ενώ αν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από τους 26 C να σβήνει το λαμπάκι και να ενεργοποιείται ο βομβητής και ο ανεμιστήρας. Ένα τυπικό πρόγραμμα είναι το παρακάτω: Repeat If Level(1) < 26 Then Set(3) Reset(5) Reset(7) EndIf If Level(1) > 26 Then Reset(3) Set(5) Set(7) EndIf until RunningTime>300 Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό εάν η θερμοκρασία ελέγχεται με την εντολή Level στην είσοδο 1 (αισθητήριο θερμοκρασίας) ενώ η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των εξόδων γίνεται με την εντολή Set/Reset. ΤΟ Coach 5 ΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Το Coach 5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καταγραφικό όργανο εάν αντί για αισθητήριο χρησιμοποιήσουμε την επιλογή Voltmeter και συνδέσουμε στην πλατφόρμα μετρήσεων δύο κοινούς ακροδέκτες μέτρησης τάσης. Σχήμα 6: To παράθυρο της εφαρμογής στο οποίο εμφανίζονται οι συνδέσεις του αισθητηρίου θερμοκρασίας και των ηλεκτρονικών συσκευών :λάμπας, βομβητή και Στο σχήμα 6 δείχνονται οι μετρήσεις τάσης στα άκρα του πυκνωτή από ένα κύκλωμα φόρτισης-εκφόρτισης πυκνωτή. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η εργασία αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου «ephys» (Κωδικός Προγράμματος: CP GR-MINERVA-M) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συγγραφείς ευχαριστούν θερμά το Παράρτημα ΚΔ Μακεδονίας της Ενωσης Ελλήνων Φυσικών για την ηθική και οικονομική στήριξη της παρουσίασης στο συγκεκριμένο συνέδριο

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 Εργαστηριακές ασκήσεις σε Εικονικό Περιβάλλον με τα Λογισμικά LabVIEW, Eagle και ΝΙ Circuit Design Suite 10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENOY Το παρόν εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

AgentSheets: Εκπαιδευτικό Εργαλείο ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων και δραστηριοτήτων για το Ελληνικό Σχολείο

AgentSheets: Εκπαιδευτικό Εργαλείο ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων και δραστηριοτήτων για το Ελληνικό Σχολείο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

OFF-LINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ CMM

OFF-LINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ CMM OFF-LINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ CMM ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ: ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: 6/2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης»

Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης» Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης» Στόχος Στόχος της διδασκαλίας είναι η περιγραφή των επιμέρους μερών ενός υπολογιστή και του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. GeoGebra

Κεφάλαιο 4. GeoGebra Κεφάλαιο 4 GeoGebra Στόχοι: Με τη βοήθεια του Οδηγού αυτού, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: Εργαστεί με το λογισμικό Geogebra για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων Αξιοποιήσει τα εργαλεία του Geogebra

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino

Εμμανουήλ Πουλάκης. Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Εμμανουήλ Πουλάκης Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino Ηράκλειο Ιανουάριος 2015 Έκδοση 1η Ηράκλειο, Ιανουάριος 2015 ISBN 978-960-93-6760-8 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΥΠΕΠΘ / ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρα 1.1β & 1.4γ, Ενέργεια Β

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΥΠΕΠΘ / ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρα 1.1β & 1.4γ, Ενέργεια Β ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΥΠΕΠΘ / ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρα 1.1β & 1.4γ, Ενέργεια Β Σεπτέμβριος 1999 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Συντάκτες: Γ. Βασιλείου (ΙΤΥ, vasiliou@cti.gr) Ε. Γκίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΥΡΤΩ Θ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΕΜ: 355 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορική Υπολογιστές Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να μιλάνε για τους υπολογιστές, την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro

Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro Το πρόγραμμα MicroWorlds Pro Η Γλώσσα Προγραμματισμού Logo Τι είναι Το MicroWorlds Pro είναι περιβάλλον γενικής χρήσης που καλλιεργεί σύνθετες δεξιότητες και μαθησιακές τάσεις και επιτρέπει τη διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο MACROMEDIA FLASH 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ. Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου. με υπολογιστή. Εγχειρίδιο Επιμορφούμενου ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ. Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου. με υπολογιστή. Εγχειρίδιο Επιμορφούμενου ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου με υπολογιστή Εγχειρίδιο Επιμορφούμενου ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιμορφωτών και βοηθών επιμορφωτών»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή επιδεικτικής πινακίδας κλιματιστικού μηχανήματος ελεγχόμενο από B.M.S Σιλαϊδής Παναγιώτης (Α.Μ. 14705) Μπουλούμπασης

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα