ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: αειφορική κάρπωση, κυνηγετικοί κανονισμοί ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: αειφορική κάρπωση, κυνηγετικοί κανονισμοί ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Περικλής Κ. Μπίρτσας, Χρήστος Σώκος και Χαράλαμπος Σταμκόπουλος Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης, Εθνικής Αντίστασης , 55134, Θεσσαλονίκη, Σημείωση: στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται αποσπάσματα από επιστημονική ανακοίνωση στο 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας «Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας», Ιωάννινα 16-19/11/2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η δυναμική θηρευόμενου πληθυσμού αγριόχοιρου ερευνήθηκε σε περιοχή του Νομού Κοζάνης. Εκτιμήθηκαν τόσο ο πληθυσμός όσο και η ετήσια κάρπωση από το 1996 έως το Το ποσοστό της κυνηγετικής κάρπωσης (18,6% - 71%) ήταν ανάλογο του μεγέθους του πληθυσμού. H κυνηγετική κάρπωση είναι αντίστρόφος ανάλογη του αριθμού των θηρευθέντων θηλυκών της προηγούμενης χρονιάς. Τον πληθυσμό επηρεάζουν και άλλοι παράγοντες εκτός από τη θήρα. Η θήρευση ενήλικων θηλυκών πρέπει να αποφεύγεται και προτείνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα. Λέξεις κλειδιά: αειφορική κάρπωση, κυνηγετικοί κανονισμοί ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αύξηση των πληθυσμών του αγριόχοιρου στην Ευρώπη (Saez- Royuela & Telleria 1986) που είναι δύσκολο να ελεγχθούν με το κυνήγι σε κάποιες περιπτώσεις (Neet 1995, Csanyi 1995). Οι Bieber & Ruf (2005) αναφέρουν ότι η κυνηγετική κάρπωση δείχνει ότι οι πληθυσμοί του αγριόχοιρου της κεντρικής Ευρώπης παρέμειναν σταθεροί τους προηγούμενους δύο αιώνες αλλά αυξήθηκαν δραματικά τα τελευταία πενήντα χρόνια. Οι κυριώτεροι λόγοι της αύξησης αυτής είναι α) οι αλλαγές που έχουν συμβεί στους ίδιους τους πληθυσμούς ως αποτέλεσμα των προσαρμογών του είδους στις αλλαγές του τοπίου β) η εγκατάλλειψη της υπαίθρου, γ) η επαναεισαγωγή του αγριόχοιρου σε πολλές περιοχές, δ) η μείωση των φυσικών εχθρών και δ) η τροποποίηση των τεχνικών αναπαραγωγής του (Fruzinski B. 1995, Herrero et al. 1995, Nores et al. 1995, Wilson 2003). Πληθυσμοί αγριόχοιρου που θηρεύονται εντατικά εμφανίζουν μειωμένο προσδόκημο ζωής, ασύμετρη καμπύλη αναλογίας φύλων και προσωρινή μείωση του πληθυσμού που ισοσταθμίζεται όμως σύντομα με αυξημένη γεννητικότητα που φαίνεται από την μεγαλύτερη αναλογία ανήλικων αγριόχοιρων σε σχέση με τα ενήλικα (Laurian et al in Massolo 2006, Marsan et al. 1995). Από την άλλη πλευρά οι προστατευόμενες περιοχές συχνά χαρακτηρίζονται από μεγάλους πληθυσμούς αγριόχοιρων με επακόλουθα την υπερβόσκηση και την καταστροφή της τροφής και των φωλιών εδαφόβιων πτηνών, την άμεση επίπτωση σε κινδυνεύοντα είδη (Bratton 1975, Focardi et al. 1996, Shley and Roper 2003) καθώς και τις καταστροφές αγροτικών καλλιεργειών (Neet 1995). Η ορθολογική διαχείριση των παραπάνω περιοχών είναι απαραίτητη επειδή πολλά φυσικά μεσογειακά οικοσυστήματα κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν (Naveh and Lieberman, 1984 in Focardi et al. 1996). Η απογραφή του πληθυσμού του αγριόχοιρου είναι πολύ δύσκολη (Boitani et al. 1995) και κάθε προσπάθεια εκτίμησης πληθυσμού σε μεγάλη κλίμακα είναι παρακινδυνευμένη (Massolo and Mazzoni Della Stella 2006). Στην Ελλάδα παρότι δεν είναι γνωστός ο πληθυσμός των αγριόχοιρων υπάρχει εκτίμηση της συνολικής κάρπωσης που φτάνει τα άτομα ετησίως (Χριστοδούλου 2006, Καραμπατζάκης προσωπ. επικοιν. 2006). Στη Μακεδονία το κυνήγι του αγριόχοιρου είναι βαθιά ριζωμένο στην παράδοση της υπαίθρου. Σύμφωνα με τον Αθήναιο (2ο έως 3ο αιώνα μ.χ) οι Μακεδόνες απέκλειαν από τα κοινά γευματα εκείνους που δεν είχαν θηρεύσει αρσενικό αγριόχοιρο. Η κυνηγετική διαχείριση του διαχείριση αγριόχοιρου είναι ζήτημα κοινωνικής προσφοράς συμβολής τόσο στην αναπτυσόμενη «κυνηγετική» οικονομία όσο και στη γεωργική οικονομία (Brangi & Meriggi 2003, Schley & Roper 2003). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εκτιμηθεί η δυναμική ενός πληθυσμού αγριόχοιρων σε μία περιοχή που ασκείται η δραστηριότητα της θήρας μελετώντας τα δεδομένα κάρπωσης.

2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Καταγράφηκε η κάρπωση των αγριόχοιρων στην περιοχή Κοινότητας Βλάστης, Δήμου Μουρικίου της επαρχίας Εορδαίας και Δήμου Ασκίου της επαρχίας Βοϊου του Νομού Κοζάνης από το 1996 έως το Η περιοχή έχει εμβαδόν στρέμματα και περιλαμβάνει δύο Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ), στα οποίο απαγορεύεται η δραστηριότητα της θήρας, συνολικού εμβαδού στρ. Η βλάστηση στην περιοχή έρευνας αποτελείται από οξυά σε πρεμνοφυή μορφή, και λιγότερο μαύρη πεύκη (αναδασώσεις), έλατο, δρύ, σκλήθρο, ιτιά, γαύρο, κέδρο, φουντουκιά, σφενδάμι, αγριοαχλαδιά, αγριομηλιά, αγριοκορομηλιά και λίγες αγριοκερασιές. Περιλαμβάνονται επίσης 5000 στρέμματα χορτολιβαδικές εκτάσεις και 200 στρέμματα αγροτικές καλλιέργειες. Έως το 1992 οι αναφορές, από τους θηροφύλακες και τους ντόπιους κυνηγούς, για την ύπαρξη αγριόχοιρων είναι ελάχιστες (Τριανταφυλλίδης, Προσωπ. Επικοιν). Ο πληθυσμός της περιοχής Ασκίου Μουρικίου δεν φαίνεται να μετακινείται συχνά σε άλλες περιοχές όπως και δεν φαίνεται να δέχεται άτομα από γειτονικές περιοχές. Οι περισσότεροι αγριόχοιροι αναπαράγονται στο ΚΑΖ Λαμπάνιτσα και δεν μετακινούνται παραπάνω από δέκα χιλιόμετρα περιμετρικά από αυτό. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Το κυνήγι αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα θνησιμότητας των αγριόχοιρων το χειμώνα και τα καρπωθέντα ζώα μπορούν να θεωρηθούν τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του υπάρχοντος πληθυσμού (Boitani et al. 1995). Η πιθανότητα της κάρπωσης μεταξύ Σεπτεμβρίου και Ιανουαρίου παραμένει σταθερή επειδή οι κυνηγοί δεν κάνουν καμιά σημαντική επιλογή στους αγριόχοιρους λόγω της δυσκολίας διάκρισης μεταξύ θηλυκών και αρσενικών στα κοπάδια (Boitani et al. 1995). Για την πλήρη καταγραφή των αγριόχοιρων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της παγάνας (Marsan et al. 1995) κατά την οποία ένας έως τρείς κυνηγοί με τη βοήθεια κυνηγετικών σκύλων - ιχνηλατών προσπαθούν να εντοπίσουν και να κατευθύνουν τους αγριόχοιρους σε περιοχή όπου άλλοι κυνηγοί περιμένουν έχοντας καταλάβει κατάλληλες θέσεις. Για το σκοπό αυτό οι θηροφύλακες, με τη βοήθεια των αρχηγών των ομάδων των κυνηγών, κατέγραφαν σε κάθε έξοδο πόσοι αγριόχοιροι εντοπίστηκαν και πόσοι θηρεύτηκαν. Το κυνήγι του αγριόχοιρου στην Ελλάδα γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με τη μέθοδο της παγάνας. Στην περιοχή σήμερα δραστηριοποιούνται έξι ομάδες κυνηγών, ενώ το 1996 ήταν τέσσερις. Το κυνήγι του αγριόχοιρου επιτρέπεται τρείς φορές την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή) από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου. Για κάθε θηρευμένο αγριόχοιρο προσδιοριζόταν το φύλο και η ηλικία (καθορίστηκαν δύο κλάσεις ηλικίας α) 0-12 μηνών και β) μεγαλύτερο των 12 μηνών). Ο προσδιορισμός της ηλικίας βασίστηκε στην εμφάνιση των δοντιών και στο χρώμα τους σύμφωνα με το οποίο οι αγριόχοιροι διαχωρίζονται σε άτομα με: α) ρίγες (ηλικίας μικρότερης από 5 6 μήνες), β) κοκκινωπό χρώμα (από 5 έως 12 μηνών) και γ) μαύρο χρώμα (μεγαλύτεροι από 12 μηνών) (Marsan et al Mattioli et al. 1995). Οι μετρήσεις των αγριόχοιρων μετά το τέλος της κυνηγετικής περιόδου βασίστηκαν σε βιοδηλωτικές ενδείξεις (σκαψίματα, θέσεις λασπόλουτρων, σημάδια σε κορμούς δέντρων) και κυρίως στην καταμέτρηση των ιχνών και στη νυχτερινή παρακολούθηση με προβολέα. Ομάδες παρατηρητών με επικεφαλής τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα της περιοχής ακολουθούσαν τους δρόμους και κατέγραφαν τον αριθμό των αγριόχοιρων από τα ίχνη που άφηναν σε σημεία με λάσπη, χώμα ή χιόνι όταν υπήρχε. Ο εντοπισμός των ιχνών ενός κοπαδιού και η εκτιμηση του αριθμού των ατόμων που το αποτελούν γίνονταν σε γνωστά από πριν σημεία. Ο αγριόχοιρος προτιμάει να μετακινείται σε συγκεκριμένες ζώνες αν δεν ενοχληθεί έντονα και φαίνεται να προτιμάει ιδιάιτερα κάποια σημεία με λάσπη (Alpe 1995). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ο αριθμός των αγριόχοιρων που θηρεύονται στην περιοχή έρευνας είναι 0,16 αγριόχοιροι/km² που είναι ιδιαίτερα χαμηλότερος από τον ανάλογο άλλων περιοχών της κεντρικής και νότιας Ευρώπης (10 αγριόχοιροι/ Km² Mazzoni della Stella et al. 1995). Στην Πελοπόννησο η πυκνότητα του αγριόχοιρου ανέρχεται 0,98 άτομα/ Km², ενώ η αντίστοιχη στη Στερεά Ελλάδα είναι 1,26 άτομα/km² (Tsachalidis & Konstantopoulos 2005). Πίνακας 1. Μέσοι όροι του πληθυσμού (πριν και μετά την κυνηγετική περίοδο), της κυνηγετικής κάρπωσης και του αριθμού των γεννηθέντων αγριόχοιρων στην περιοχή Δ. Μουρικίου, Δ. Ασκίου και Κοινότητας Βλάστης του Ν. Κοζάνης κατά τα έτη Κυνηγετικές Περίοδοι Πληθυσμός πριν την έναρξη Θηρευθέντα Πληθυσμός μετά το τέλος της Γεννηθέντα*

3 2005 της κυνηγετικής περιόδου κυνηγετικής περιόδου Μ. Ο. 74,22 30,44 43,78 33,5 Εύρος * συννεκτιμήθηκαν και απώλειες (περίπου 10%) από λύκους, τραυματισμούς, ασθένειες κ.λπ. Στην κεντρική Ιταλία ο Massolo (2006) βρήκε ότι η αναλογία θηλυκών/ αρσενικών ήταν 0,84 : 1, οι Mazzoni della Stella et al. (1986, 1995) κατέγραψαν αναλογίες θηλυκών/ αρσενικών που ποίκιλαν από 0,78 : 1 έως 1,33 : 1, ενώ οι Focardi et al. (1996) βρήκαν σε μεσογειακό οικοσύστημα της Ιταλίας αναλογία φύλων 1 : 1. Παρόμοιες αναλογίες βρέθηκαν και στην περιοχή έρευνας (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Αναλογία φύλων θηρευθέντων αγριόχοιρων στην περιοχή Δ. Μουρικίου, Δ. Ασκίου και Κοινότητας Βλάστης του Ν. Κοζάνης κατά τα έτη Θηρευθέντα Αρσενικά (> 1 έτος) (> 1 έτος) (< 1 έτος) Σύνολο ,872 : : 1 0,727 : 1 (< 1 έτος) Από τον Πίνακα 3 φαίνεται ότι θηρεύονται τα μεγαλύτερα σε ηλικία ζώα (άρα και μεγαλύτερα σε μέγεθος) ασχέτως φύλου. Πίνακας 3. Αναλογία ηλικιών θηρευθέντων αγριόχοιρων στην περιοχή Δ. Μουρικίου, Δ. Ασκίου και Κοινότητας Βλάστης του Ν. Κοζάνης κατά τα έτη Θηρευθέντα > 1 έτος < 1 έτος > 1 έτος < 1 έτος > 1 έτος Σύνολο ,186 : 1 2,843 : 1 2,205 : 1 < 1 έτος Από τα το Σχήμα 1 φαίνεται ότι η κυνηγετική κάρπωση επηρεάζεται από τον πληθυσμό και ότι η % κυνηγετική κάρπωση μειώνεται όταν μειώνεται ο πληθυσμός. Αν και η σχέση της % κυνηγετικής κάρπωσης με τον πληθυσμό δεν είναι σημαντική (p=0,083) η τάση είναι έντονη και δείχνει ότι η θήρα του αγριόχοιρου αποτελέι πυκνοεξαρτημένο παράγοντα. Δηλαδή, όσο περισσότερα αγριογούρουνα υπάρχουν τόσο περισσότερα θα θηρευτούν. Οι Boitani et al. (1995) βρήκαν επίσης πως η κυριώτερη μεταβλητή που επηρεάζει τον αριθμό των θηρευθέντων αγριόχοιρων είναι ο αριθμός των ατόμων του πληθυσμού. (Α) (Β) Σχήμα 1. Επίδραση του μεγέθους του πληθυσμού στην κυνηγετική κάρπωση. (Α) Κυνηγετική κάρπωση σε σχέση με τον πληθυσμό. **Ρ=0,007<0,01. (Β) Κυνηγετική κάρπωση % σε σχέση με τον πληθυσμό. Ρ=0,083>0,05 Η τάση της σχέσης των θηρευμένων ενηλίκων με τα θηρευμένα ενήλικα δείχνει ότι όταν θηρεύονται πολλά ενήλικα θηρεύονται και ανήλικα, τόσο όσο και (μάνα και μικρά).

4 Σχήμα 2. Θηρευμένα ανήλικα σε σχέση με θηρευμένα ενήλικα. Ρ=0,214>0,05 Από το Σχήμα 3 διαπιστώνεται ότι τα εναπομείναντα άτομα που μετρούνται τον Φεβρουάριο επηρεάζουν τον πληθυσμό του επόμενου έτους. Βρέθηκε επίσης πως ο συνολικός αριθμός των θηρευμένων ζώων δεν επηρεάζει την αύξηση του επόμενου έτους (Ρ=0,564). Αυτό πιθανόν να συμβαίνει λόγω: α) θνησιμότητας από άλλες αιτίες (π.χ. λύκοι, λαθροθήρα, τραυματισμοί) και β) διαφοροποίησης της αναπαραγωγικής ικανότητας (π.χ. λόγω των διαφορετικών διαθεσίμων τροφής). Οι ανήλικοι αγριόχοιροι αποτελούν λεία για το λύκο (Canis lupus). Η θνησιμότητα των αγριόχοιρων από τους λύκους λαμβάνει χώρα κυρίως από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο και τα ζώα που θηρεύονται είναι από έξι έως δώδεκα μηνών (Mattioli et al. 1995). Το μέγιστο των γεννήσεων του αγριόχοιρου παρατηρείται τον Απρίλιο (Mattioli et al. 1995), ενώ ο αριθμός των λύκων στην περιοχή ποίκιλε από 6 έως 12 (Τριανταφυλλίδης, Γ. πρωσ. επικοιν. 2006). (Α) (Β) (Γ) (Δ) Σχήμα 3. Επίδραση της θήρας στον πληθυσμό του επόμενου έτους. (Α). Πληθυσμός του επομένου έτους σε σχέση με τα θηρευμένα του προηγούμενου έτους. Ρ=0,16>0,05 (Β). Πληθυσμός του επομένου έτους σε σχέση με τα θηρευμένα του προηγούμενου έτους. Ρ=0,118>0,05 (Γ). Πληθυσμός του επομένου έτους σε σχέση με τα θηρευμένα ενήλικα του προηγούμενου έτους. Ρ=0,153>0,05 (Δ). Πληθυσμός του επομένου έτους σε σχέση με τα εναπομείναντα του προηγούμενου έτους. *Ρ=0,019<0,05 Ευχαριστίες Οι συγγραφείς ευχαριστούν ιδιαίτερα τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα κ. Γ. Τριανταφυλλίδη ο οποίος προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια στο δύσκολο έργο της συλλογής δεδομένων πεδίου.

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alpe, D., Distribution and density of Wild boar (Sus scrofa) through tracks survery in the Orsiera Rocciavrè Natural Park, Piedmont (Italy). Ibex JME, 3, Bieber, C. and Ruf, T., Population dynamics in wild boar Sus scrofa : ecology, elasticity of growth rate and implications for the managementof pulsed resource consumers. Journal of Applied Ecology 42 ( 6 ) Boitani, L., Trapanese, P. and Mattei, L., Methods of. population estimates of a hunted wild boar (Sus scrofa L.) population in Tuscany (Italy). Ibex JME, 3, Brangi, A., and Meriggi, A., Espansione del cinghiale (Sus scrofa) e. danni alle coltivazioni in un area delle prealpi occidentali. Hystrix It. J. Mamm. 14 (1-2) Bratton, S.P., The Effect of the European Wild Boar, Sus scrofa, on Gray Beech Forest in the Great Smoky mountains. Ecology Csanyi, S., Wild Boar population dynamics and management in Hungary Ibex JME, 3, Focardi, S., Toso, S. and Pecchioli, E., The population modelling of fallow dear and wild boar in a Mediterranean ecosystem. Forest Ecology and Management 88 (1-2) 7-14 Fruzinski, B., Situation of wild boar populations in Western. Poland. IBEX J. Mount. Ecol. 3: Getz, W.M., and Haight, R.G., Population harvesting: demographic models of fish, forest, and animal resources. Monographs in Population Biology 27, Princeton University Press, Princeton, NJ, 391 pp. Herrero, J., Garcia-Serrano, A. and Garcia-Gonzalez, R., Wild boar (Sus scrofa L.) hunting in South- Western Pyr-. enees (Spain): preliminary data. Ibex JME, 3, Marsan, A., Spanò, S. and Tognoni C., Management attempts of Wild boar (Sus scrofa L.): first results and outstanding researches in northern Apennines (Italy). Ibex JME, 3, Massolo, A. and Mazzoni della Stella, R., Population structure variations of wild boar Sus scrofa in central Italy. Italian Journal of Zoology 73 (2): Mattioli, L., Apollonio, M., Lovari, C., Siemoni, N. and Crudele, G., Wild boar as the main prey species of wolf in an area of Northern Apennines (Italy). Ibex JME, 3, 212. Mazzoni della Stella, R., Indagine sulle squadre di caccia al Cinghiale della provincia di. Siena. Atti Conv. Reg. Il cinghiale ieri, oggi e domain Siena: Mazzoni della Stella R., F. Calovi and L. Burrini (1995). Wild Boar management in an area of Southern Tuscany (Italy). Ibex JME, 3, Naveh, Z. and Lieberman, A., Landscape ecology: theory and application. Springer-Verlag, New York, NY, USA. 356 pp Neet, C.R., Population dynamics and management of Sus scrofa in western Switzerland: a statistical modelling approach. Ibex JME, 3, Nores, C., Gonzáles, E., and Garcia, P., Wild boar distribution trends in. the last two centuries: an example in northern Spain. Ibex JME, 3: Sáez-Royuela, C. and Tellería, J.L., The increased population of the Wild Boar (Sus scrofa L.) in Europe. Mammal Review, 16: Schley, L. and Roper, T.J., Diet of wild boar (Sus scrofa) in Western Europe, with particular reference to consumption of agricultural crops. Mammal Review 33: Wilson, C.J., Distribution and status of feral wild boar Sus scrofa in Dorset, southern England. Mammal. Review, 33, Tsachalidis, E. P., Konstantopoulos, P., Population demography of the species wild boar (Sus scrofa, L., 1757) in Peloponnesus and Sterea Hellas, South Greece. XXVIth International Congress of the International Union of Game Biologists (IUGB) Χριστοδούλου, Γ., Η κάρπωση των αγριόχοιρων στη Θεσσαλία. Σε Σκορδάς, Ε και Π. Μπίρτσας (συντονιστές έκδοσης) ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2006, Τα πάντα περί θήρας. Θεσσαλονίκη. Σελ 240.

Η κατάσταση του πληθυσμού της βίδρας (Lutra lutra) στις λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα

Η κατάσταση του πληθυσμού της βίδρας (Lutra lutra) στις λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα Η κατάσταση του πληθυσμού της βίδρας (Lutra lutra) στις λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012) Ιανουάριος 2013, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Παύλος Κωνσταντινίδης Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ Λουτρά Θέρμης e-mail: pavkon@fri.gr Περίληψη Οι μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

οιωνός #49 Παρακολουθώντας τα ταξίδια της Νανόχηνας >Κουκουβάγιες > αφιέρωμα: Ε λ λ η ν ι κ ή Ο ρ ν ι θ ο λ ο γ ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α

οιωνός #49 Παρακολουθώντας τα ταξίδια της Νανόχηνας >Κουκουβάγιες > αφιέρωμα: Ε λ λ η ν ι κ ή Ο ρ ν ι θ ο λ ο γ ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α οιωνός #49 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΔΟΣΗ ΤΗΣ Ε Λ ΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ (ΕΟΕ) ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2012 LIFE10 NAT/GR/000638 > αφιέρωμα: Παρακολουθώντας τα ταξίδια της Νανόχηνας >Κουκουβάγιες Ε λ

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ. Τα πάντα περί Θήρας. Θεσσαλονίκη Μάιος 2005

ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ. Τα πάντα περί Θήρας. Θεσσαλονίκη Μάιος 2005 ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ 2005 Τα πάντα περί Θήρας Θεσσαλονίκη Μάιος 2005 ΠΑΝ -ΘΗΡΑΣ Τα πάντα περί Θήρας Η πλήρης αναφορά στην έκδοση αυτή έχει ως εξής: Σκορδάς Ε. Κυριάκος και Περικλής Κ Μπίρτσας (συντονιστές

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας

Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας Η κατανάλωση καυσόξυλου στην Ελλάδα: Η περίπτωση του νομού Λάρισας Γαρύφαλλος Αραμπατζής *, Χρυσοβαλάντης Μαλέσιος ** και Ασπασία Δεληγιάννη * * Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Anton Imeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Η ΦΎΣΗ ΚΑΙ Η ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση του τι μπορεί να συμβεί κατά την είσοδο των ψαριών σε δίχτυα

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση του τι μπορεί να συμβεί κατά την είσοδο των ψαριών σε δίχτυα ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η συνολική βιομάζα ενός ή περισσοτέρων ειδών που αφαιρείται από το οικοσύστημα με το ψάρεμα είναι γνωστή ως αλίευμα. Ένα μέρος του αλιεύματος θα διακινηθεί μέσα από τις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηπύρινη / οικολογική καταστροφή του 2007 στην Πελοπόννησο είναι μία από

Ηπύρινη / οικολογική καταστροφή του 2007 στην Πελοπόννησο είναι μία από ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Του: Χρήστου Α. Ιωάννου* Σύνοψη Ηπύρινη / οικολογική καταστροφή του 2007 στην Πελοπόννησο είναι μία από τις 10 μεγαλύτερες «φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Σ. Παπούλια 1, Σ. Καζαντζίδης 2 και Γ. Τσιουρλής 2, 3 1 Ιοφώντος 2, 116 34 Παγκράτι, Αθήνα, E-mail: papoulst@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Μάρττιιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση μελετά την εδαφική συνοχή στους Νομούς των Περιφερειών διέλευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 21 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2008), σελ 315-322 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Ν. Φαρμάκης 1, Μ. Σιδέρη 2 Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραναπτυξη Των Ακτων

Υπεραναπτυξη Των Ακτων Υπεραναπτυξη Των Ακτων Pandi Zdruli Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 6 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 Εύθραυστα παράκτια οικοσυστήματα σε συνδυασμό με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά 2 Φυσικές διεργασίες και ανθρώπινες

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Εμπειρικά δεδομένα, πολιτικές επιλογές

Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Εμπειρικά δεδομένα, πολιτικές επιλογές Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Εμπειρικά δεδομένα, πολιτικές επιλογές Σταύρος Π. Γαβρόγλου Διευθυντής ΕΙΕΑΔ, PhD Ιούλιος 2013 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα