Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Σ. 2. Ποια ήταν η κοινωνική διάρθρωση στην αρχαία Αίγυπτο; (6) [σελ : παράγραφος «Η κοινωνία»]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Σ. 2. Ποια ήταν η κοινωνική διάρθρωση στην αρχαία Αίγυπτο; (6) [σελ. 22-23: παράγραφος «Η κοινωνία»]"

Transcript

1 Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η Κ Α Ι Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ω Ν Σ Υ Ν Τ Ο Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Γ ε ν ι κ έ ς π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς : Οι ερωτήσεις που ακολουθούν, εξαντλούν το σύνολο των ερωτήσεων που αφορούν το 2 ο ΘΕΜΑ της ΟΜΑΔΑΣ Α και αντιστοιχούν σε 25 ΜΟΝΑΔΕΣ. Η οργάνωσή τους ακολουθεί την οργάνωση του σχολικού βιβλίου, για να διευκολυνθεί η μελέτη των μαθητών. Κάθε ερώτηση ακολουθείται α) από έναν αριθμό σε παρένθεση, ο οποίος δηλώνει πόσες φορές εμφανίζεται η συγκεκριμένη ερώτηση στην τράπεζα θεμάτων β)από παραπομπή μέσα σε αγκύλες στις σελίδες του σχολικού βιβλίου όπου βρίσκεται η απάντηση. Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Σ 1. Πώς καλύπτονταν οι ανάγκες της διοίκησης στην αρχαία Αίγυπτο;(5) [σελ.22: «Η παροχή υπηρεσιών.καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του κράτους»] 2. Ποια ήταν η κοινωνική διάρθρωση στην αρχαία Αίγυπτο; (6) [σελ : παράγραφος «Η κοινωνία»] 3. Να εξηγήσετε γιατί η πολιτική οργάνωση του Αιγυπτιακού κράτους χαρακτηρίζεται θεοκρατική. (6) [σελ.23: παράγραφος «Η πολιτική οργάνωση»] 4. Ποιες αντιλήψεις είχαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι για τους θεούς και ποιες για τον θάνατο; (6) [σελ : παράγραφος «Η θρησκεία»] 5. Ποιες αντιλήψεις είχαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι για τον θάνατο και σε ποιες επιστημονικές γνώσεις τούς οδήγησαν οι αντιλήψεις αυτές;(5) [σελ.27: «Ο κοπιώδης τρόπος ζωής..συστηματική τυμβωρυχία ήδη στην αρχαιότητα» και σελ 29: «Η ταρίχευση των νεκρών.στον ελληνικό κόσμο»] 6. Γιατί αναπτύχθηκε η αστρονομία και η γεωμετρία στην αρχαία Αίγυπτο;(5) [σελ. 29 : «Η παρακολούθηση των πλημμυρών του Νείλου.από την κατασκευή πυραμίδων»] 7. Πώς προβαλλόταν η δύναμη του φαραώ μέσω των έργων της αιγυπτιακής τέχνης; Να αναφέρετε χαρακτηριστικά έργα.(6) [σελ.29: «Η αρχιτεκτονική πτυχές της καθημερινής ζωής»] 8. Πώς αποκρυπτογραφήθηκαν τα ιερογλυφικά και ποιες πληροφορίες μάς προσέφερε η αποκρυπτογράφησή τους; (4) [σελ.28: παράγραφος «Η γραφή»] Μ Υ Κ Η Ν Α Ϊ Κ Ο Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ 1. Ποια είναι η συμβολή των ομηρικών επών και των αρχαιολογικών ερευνών στη μελέτη του μυκηναϊκού πολιτισμού;(7) [σελ.66 : «Τις πρώτες πληροφορίες.από ειδικευμένους γραφείς στα μυκηναϊκά ανάκτορα»] 2. Πώς τεκμηριώνεται επιστημονικά η ελληνικότητα του μυκηναϊκού πολιτισμού;(5) [σελ.66-67: «Οι διηγήσεις του (= του Ομήρου) απέκτησαν ιστορική υπόσταση.j.chadwick (1952)» και «Το [1]

2 σπουδαιότερο όμως..από εκείνη των ομηρικών επών» και «Έχουν διαβαστεί, επίσης..από τα έπη»] 3. Ποια ήταν η σημασία της αποκρυπτογράφησης της γραμμικής Β γραφής; (5) [σελ.66-67: «Αποκορύφωμα.δε μας έχουν δώσει συνεχές κείμενο»] 4. Ποια ήταν η οικονομική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου; (6) [σελ : «Την κλειστή αγροτική οικονομία των οικισμών της μέσης εποχής του χαλκού.οι έμποροι και οιναυτικοί»] 5. Ποια ήταν η κοινωνική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου;(6) [σελ : «Στην κοινωνική ιεραρχία ιδιαίτερη θέση και τους απλούς πολίτες»] 6. Ποια άποψη έχει διατυπωθεί για την πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου και ποιος ήταν ο ανώτατος άρχοντας με βάση τις πληροφορίες της γραμμικής Β γραφής; (4) [σελ.69: «Τα κοινά χαρακτηριστικά πήγαζε κάθε εξουσία»] 7. Ποιες σχέσεις ανέπτυξαν οι Μυκηναίοι με τους Φοίνικες και ποιες με τους Χετταίους;(2) [σελ.70 : «Τον 13 ο αι. π.χ. αποίκισαν συστηματικά.για τις επιδρομές των Αχιγιάβα στη χώρα του»] 8. Ποια ήταν η σχέση των Μυκηναίων με την Τρωική εκστρατεία;(5) [σελ : «Οι βλέψεις τους στράφηκαν και στα βόρεια..στο δρόμο της επιστροφής για τις πατρίδες τους»] 9. Ποια ήταν η σχέση των λαών της θάλασσας με την παρακμή των Μυκηναίων;(4) [ σελ. 71 :«Από τις αρχές όμως του 12 ου αι. π.χ. οι εμπορικές επαφές.σταθερά στη διάλυση του μυκηναϊκού κόσμου»] 10. Ποια ήταν τα σπουδαιότερα στοιχεία που αποδεικνύουν την πολιτιστική ενότητα του μυκηναϊκού κόσμου;(4) [σελ.72 : «Ο μυκηναϊκός κόσμος, αν και ήταν διασπασμένος,..παρουσιάζουν ομοιομορφία»] Ο Μ Η Ρ Ι Κ Η Ε Π Ο Χ Η 1. Πώς ήταν οικονομικά οργανωμένος ένας «οίκος» την ομηρική εποχή; (3) [σελ.80: «Αυτή την εποχή..κι ακόμα οι δούλοι»] 2. Ποιος ήταν ο ρόλος του πλήθους, των δημιουργών και των δούλων στο πλαίσιο λειτουργίας του ομηρικού «οίκου»; (7) [σελ. 81: «Στο πλαίσιο του οίκου, ή την πειρατεία»] 3. Ποιος ήταν ο ρόλος του βασιλιά στην ομηρική εποχή και από ποια όργανα περιορίζονταν οι εξουσίες του; (3) [σελ.81-82: «Η ανάγκη όμως για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.για να ζητήσει τη γνώμη τους (εκκλησία του δήμου)»] 4. Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα του πολιτισμού της ομηρικής εποχής στον χώρο των γραμμάτων ; (5) [σελ : «Ωστόσο από τα τέλη του 9 ου αι. π.χ.του πρώτου πραγματικού αλφάβητου» και «Στα πολιτιστικά επιτεύγματα της επικής ποίησης» και «Από τη μυκηναϊκή ήδη εποχή.ή στις αρχές του 7 ου αι.»] 5. Πώς δημιουργήθηκαν τα ομηρικά έπη και ποιο ήταν το περιεχόμενό τους;(3) [σελ.83 : «Από τη μυκηναϊκή ήδη εποχή.ή στις αρχές του 7 ου αι.π.χ.] [2]

3 6. Ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα της θρησκείας και της τέχνης της ομηρικής εποχής; (3) [ σελ. 83: «Την ομηρική εποχή δημιουργήθηκαν..ολυμπιακό δωδεκάθεο» και «Η τέχνη των ομηρικών χρόνων..της μικροτεχνίας»] Α Ρ Χ Α Ϊ Κ Η Ε Π Ο Χ Η 1. Να παρουσιάσετε: α) τα βασικά συστατικά στοιχεία της πόλης- κράτους από οργανωτική άποψη και β) τις βασικές επιδιώξεις των πολιτών.(5) [σελ : «Από άποψη οργανωτική την αυτάρκεια της πόλης τους»] 2. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε ποιες ήταν οι βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη και εξέλιξη της πόλης- κράτους. (6) [σελ.84-85: «Οι ιστορικοί χρησιμοποίησαν τον όρο πόληκράτος..αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων» και «Από οργανωτική άποψη.την αυτάρκεια της πόλης τους» / (Εναλλακτικά) Nα αναφέρετε ποιες ήταν οι βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη της πόλης- κράτους και να επισημάνετε τις συνέπειες που είχαν για την ένωση των Ελλήνων.(4) [σελ : «Ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του πολιτεύματος, γίνεται κατανοητό.και την αυτάρκεια» και «Η επιβίωση και η εξέλιξη κάθε πόλης-κράτους ήταν άμεσα συνδεδεμένη.δε διευκόλυνε την ένωσή τους»] 3. Ποια ήταν η καινοτομία στην οργάνωση των Ελλήνων σε πόλεις-κράτη σε σχέση με τους Σουμέριους και ποια η σημασία της; (3) [σελ.85-86: «Η οργάνωση των ανθρώπων σε πόλεις επιτεύγματα της δραστηριότηταςτου ανθρώπου στο πλαίσιο της πόλης κράτους»] 4. Να αναφέρετε τους οικονομικούς λόγους που οδήγησαν στην κρίση τις ομηρικές κοινότητες στα τέλη του 9ου π. Χ. αι. (5) [σελ.87 : «Προς τα τέλη του 9 ου αι. π.χ.πέρα από την εκμετάλλευση της γης»] 5. Πώς επηρέασε η κρίση του ομηρικού κόσμου, στα τέλη του 9ου αι. π. Χ., τον ρόλο του βασιλιά και των ευγενών; (5) [σελ.87 : «Η οικονομική αυτή κατάσταση..ονομάστηκαν και ιππείς»] 6. Ποιες λύσεις δόθηκαν για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση του ομηρικού κόσμου; Να αναφέρετε χαρακτηριστικές περιπτώσεις πόλεων-κρατών που εφάρμοσαν κάποια από τις προαναφερθείσες λύσεις. (7) [σελ.87-88: «Η οικονομική κρίση των ομηρικών χρόνων.με την ίδρυση αποικιών»] 7. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Έλληνες στον δεύτερο αποικισμό; (4) [σελ.88-89: «Τα αίτια που συνέβαλαν μέσα από την Οδύσσεια»] 8. Σε ποιες περιοχές εξαπλώθηκαν οι Έλληνες κατά τον δεύτερο αποικισμό και ποιες ήταν οι συνέπειες της εξάπλωσής τους στον τομέα του πολιτισμού; (3) [σελ. 89 : «Από τα μέσα του 8 ου αι. π.χ..το πρότυπο διαμόρφωσης του λατινικού»] 9. Ποιες ήταν οι συνέπειες του δεύτερου ελληνικού αποικισμού στην οικονομία των πόλεωνκρατών;(3) [σελ.89-92: «Η οικονομική κρίση αντιμετωπίστηκε έξω από τα όρια των πόλεων κρατών..το κύριο μέσο συναλλαγής»] /Ποιες ήταν οι συνέπειες του δεύτερου ελληνικού αποικισμού στην κοινωνία των πόλεων-κρατών; (5) [σελ. 92 : «Οι οικονομικές μεταβολές..ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης»]/ (Εναλλακτικά)Ποιες ήταν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες από τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό;(4) [σελ : «Η οικονομική κρίση αντιμετωπίστηκε έξω από τα όρια των πόλεων κρατών..ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης»] [3]

4 10. Ποιοι οικονομικοί και στρατιωτικοί παράγοντες συνέβαλαν στην κρίση της αριστοκρατικής κοινωνίας κατά την αρχαϊκή εποχή;(4) [σελ : «Οι οικονομικές εξελίξεις που προκάλεσε ο αποικισμός.και ως προς την άσκηση της εξουσίας»] 11. Ποιες αλλαγές επέφερε η καταγραφή των νόμων στις πόλεις - κράτη στα τέλη του 7ου - αρχές 6ου αι. π.χ.; (5) [σελ.93 : «Στα τέλη του 7 ου αι. π.χ..δηλαδή το εισόδημα»] 12. Πώς επιβλήθηκε το πολίτευμα της τυραννίδας στις πόλεις- κράτη τον 6ο αι. π.χ. Να αναφέρετε χαρακτηριστικές περιπτώσεις τυράννων. (3) [σελ : «Η επικράτηση των «ολίγων»..τις διαθέσεις των πολιτών»] 13. Ποιο ήταν το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο στο δημοκρατικό πολίτευμα των ελληνικών πόλεωνκρατών και ποιες δυνατότητες παρείχε στους πολίτες; (4) [σελ.94 : «Στο δημοκρατικό πολίτευμα..(ισονομία)»] 14. Α) Ποιο ήταν το βασικό αίτιο και η αφορμή των περσικών πολέμων; Β) Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης απόπειρας επέκτασης των Περσών στον ελλαδικό χώρο; (3) σελ. 96: Α) «Στη διάρκεια της πρώτης εικοσαετίας του 5 ου αι. π.χ.εναντίον της Ελλάδας», Β) «Η πρώτη απόπειρα τους Έλληνες της Θράκης και της Μακεδονίας (492π.Χ.)» 15. Ποια είναι τα κύρια γεγονότα της πρώτης και δεύτερης οργανωμένης εκστρατείας των Περσών κατά των Ελλήνων; (4) [σελ : «Η πρώτη οργανωμένη περσική εκστρατεία τον ελλαδικό χώρο ( π.χ.)» 16. Ποια ήταν η σημασία του νικηφόρου αποτελέσματος των περσικών πολέμων για την ιστορική πορεία των Ελλήνων;(5) [σελ.97 : «Το επιτυχές αποτέλεσμα των περσικών πολέμων.την ιδέα του πανελλήνιου πνεύματος»] Κ Λ Α Σ Ι Κ Η Ε Π Ο Χ Η 1. Υπό ποιες συνθήκες ιδρύθηκε η Α Αθηναϊκή συμμαχία, πού ήταν η έδρα της και με ποιους όρους συμμετείχαν τα μέλη της; (5) [σελ : «Η Αθήνα μετά την απόκρουση του περσικού κινδύνου.σε πλοία ή χρήματα»] 2. Α) Πώς οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν την Α Αθηναϊκή συμμαχία; Β) Πώς η συμμαχία μετεξελίχθηκε σε ηγεμονία;(3) [σελ. 99 : Α) «Τη συμμαχία οι Αθηναίοι τη χρησιμοποίησαν..στους ίδιους τους συμμάχους» Β) «Οι Έλληνες που δεν είχαν προσχωρήσει στη συμμαχία.την αυξανόμενη δύναμη της Αθήνας» και «Η Αθήνα, παρά τον ανταγωνισμό της με τη Σπάρτη, διαθέσεις αποχώρησης από τη συμμαχία»] 3. Ποιας πολιτικής παράταξης ήταν εκπρόσωπος ο Κίμωνας και ποια πολιτική ακολούθησε μετά τους περσικούς πολέμους μέχρι τον εξοστρακισμό του (461 π.χ.); (4) [σελ.99 : «Ο Κίμων, εκπρόσωπος.η φιλολακωνική πολιτική του εγκαταλείφθηκε οριστικά»] 4. Με ποια μέτρα ο Περικλής ενίσχυσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας ; (6)[σελ. 101 : «Η ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτεύματος.χώρο παιδείας για τους Αθηναίους»] 5. Ποια ήταν τα έσοδα που είχε το Αθηναϊκό κράτος την εποχή του Περικλή από τα ορυχεία μετάλλου και τη φορολογία;(5) [σελ : «Το ίδιο το κράτος.κυρίως από τον Πειραιά»] [4]

5 6. Να εξηγήσετε ποια ήταν τα έσοδα που είχε το αθηναϊκό κράτος την εποχή του Περικλή από τη φορολογία και τις εισφορές των συμμάχων. (6) [σελ : «Την εποχή του Περικλή άμεση φορολογία.με τη μορφή πολεμικών αποζημιώσεων»] 7. Ποια ήταν τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου;(5) [σελ. 102 : «Οι τοπικές συγκρούσεις μεταξύ των Αθηναίων και των αντιπάλων τους.ηγεμονικές τάσεις της Αθήνας»] 8. Ποιες ήταν οι συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου για τις ελληνικές πόλεις; (6) [σελ. 103 : «Ο Πελοποννησιακός πόλεμος.του επόμενου αιώνα»] 9. α) Πώς εκδηλώθηκε η κρίση της πόλης-κράτους τον 4ο αι. π.χ.; β) ποια ήταν η περσική πολιτική έναντι των Ελλήνων την περίοδο αυτή;(5) [σελ : «Τον 4 ο αι. π.χ. οι πόλεις-κράτη αντιμετώπισαν.τα συμπτώματα της παρακμής των ελληνικών πόλεων κρατών»] 10. Ποιο ήταν το περιεχόμενο της Ανταλκιδείου ειρήνης; (5) [σελ. 104 : «Ο πόλεμος αυτός (Κορινθιακός/Βοιωτικός, π.Χ.)επισφραγίστηκε.όργανα της περσικής πολιτικής»] 11. Ποιος ήταν ο κύριος εκφραστής της πανελλήνιας ιδέας και ποιες ήταν οι απόψεις του για την εφαρμογή της; (6) [σελ. 105 : «Τα συμπτώματα της παρακμής ενός πανελλήνιου συνασπισμού» και «Κύριος εκφραστής αυτής της πολιτικής να αποδεσμευτούν από το τοπικιστικό πνεύμα που φανάτιζε ακόμα τους σύγχρονούς του πολιτικούς»] 12. Πώς οργάνωσε τον στρατό και την οικονομία του μακεδονικού κράτους ο Φίλιππος Β ;(6) [σελ. 106 ; «Οργάνωσε ισχυρό στρατό.εκτόπισε τους περσικούς δαρεικούς από τον Ελλαδικό χώρο»] 13. Ποια εξωτερική πολιτική ακολούθησε ο Φίλιππος Β για την ένωση των Ελλήνων μέχρι το συνέδριο της Κορίνθου (337 π.χ.); (4) [σελ. 106 : «Στη συνέχεια, όμως, μετά την παρέμβαση του Φιλίππου..υπό την αρχηγία του» και «με αφορμή τα προβλήματα του μαντείου των Δελφών..να ηγηθεί του κοινού αγώνα εναντίον των Περσών»] 14. Τι συμφωνήθηκε στο συνέδριο της Κορίνθου (337 π.χ.) ανάμεσα στον Φίλιππο Β και στις ελληνικές πόλεις; (5) [σελ : «Η πανελλήνια ένωση.με ισόβιο αρχηγό το Φίλιππο Β»] 15. Ποια άποψη έχει διατυπωθεί για τις επιδιώξεις των πολιτικών ενεργειών του Μ. Αλεξάνδρου (και πώς αυτή τεκμηριώνεται); (5) [σελ.109 : «Σε ό,τι αφορά την πολιτική του δράση.μια καινούργια διοικητική παράδοση»] 16. Ποια ήταν η πολιτική του Μ. Αλεξάνδρου στον οικονομικό τομέα;(5) [σελ. 111 : «Στον οικονομικό τομέα.ενιαίο νομισματικό σύστημα»] 17. Ποια ήταν η συμβολή της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτισμό; (8) [σελ.111 : «Τέλος, στον πολιτιστικό τομέα.τη διάσταση της ένοπλης εξερεύνηση» και «Το έργο του άφησε ανεξίτηλα ίχνη.το θρύλο ενός μυθικού ήρωα στην παράδοση πολλών λαών»]/(εναλλακτικά) Ποια ήταν η πολιτική του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτισμό;(1) ) [σελ.111 : «Τέλος, στον πολιτιστικό τομέα.τη διάσταση της ένοπλης εξερεύνηση»] Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Ε Π Ο Χ Η 1. Πώς λειτούργησε η οικονομία του ελληνιστικού κόσμου; (6) [σελ.127 :Την κατάλυση της περσικής αυτοκρατορίας.χρησιμοποιήθηκαν επιταγές»] [5]

6 2. Ποιες αλλαγές παρατηρούνται στην κοινωνία του ελληνιστικού κόσμου;(4) [σελ.128 : «Όσοι ασχολήθηκαν με το εμπόριο κυρίως με τη χρησιμοποίηση δούλων»] 3. Ποιο ήταν το σύστημα διακυβέρνησης στα ελληνιστικά βασίλεια και ποιες συνέπειες είχε για τον πολίτη;(4) [σελ.128 : «Το σύστημα διακυβέρνησης..για το ατομικό του συμφέρον»] 4. Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου την ελληνιστική εποχή εξελίχθηκε σε σημαντικό πολιτιστικό κέντρο. Να τεκμηριώσετε αυτήν την παρατήρηση. (3) [σελ.-141 : «Μεταξύ των οικοδομημάτων που τη διακοσμούσαν.σε μισό εκατομμύριο»] 5. Σε ποιους λόγους οφείλεται η πολιτιστική ανάπτυξη της Περγάμου κατά την ελληνιστική εποχή; (5) [σελ : «Ήταν πρωτεύουσα του κράτους..σε ανάμνηση της απόκρουσης των Γαλατών από τους Περγαμηνούς»] 6. Ποια μορφή απέκτησε η ελληνική γλώσσα την ελληνιστική εποχή και πού χρησιμοποιήθηκε; (5) [σελ : «Η μορφή της ελληνικής γλώσσας σ αυτή τη γλώσσα»] 7. Σε ποιους λόγους οφείλεται η ανάμειξη θρησκευτικών πεποιθήσεων και η εμφάνιση νέων λατρειών στην ελληνιστική εποχή;(3) [σελ : «Η εξάπλωση του Ελληνισμού.θρησκευτικός συγκρητισμός» παρατήρηση: η αναφορά σε συγκεκριμένες λατρείες (π.χ. Σάραπης)δεν είναι απαραίτητη στην απάντηση. Τη περιλαμβάνουμε, γιατί η γνώση τους θα φανεί χρήσιμη σε ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σωστού-λάθους] 8. Γιατί αναπτύχθηκαν τα γράμματα κατά την ελληνιστική περίοδο και ποια χαρακτηριστικά είχε η παραγωγή βιβλίων;(4) [σελ. 144 : «Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους ονομάστηκαν γραμματικοί) Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Ο Ι Χ Ρ Ο Ν Ο Ι Π ε ρ ί ο δ ο ς β α σ ι λ ε ί α ς ( π. Χ. ) 1. Ποια ήταν η πολιτική οργάνωση της Ρώμης κατά την περίοδο της βασιλείας; (3) [σελ. 172 : «Την περίοδο της βασιλείας..και εξέλεγε το βασιλιά] Π ε ρ ί ο δ ο ς Ρ ω μ α ϊ κ ή ς π ο λ ι τ ε ί α ς / δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ( π. Χ. ) 1. Ποια πολιτική ακολούθησε ο Κάτων ο Τιμητής για να λύσει προβλήματα της ρωμαϊκής κοινωνίας και ποιο ήταν το αποτέλεσμά της;(4) [σελ : «Πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια είχαν πλέον ριζώσει στη ρωμαϊκή κοινωνία] 2. Πώς ο αγροτικός νόμος που πρότεινε ο Τιβέριος Γράκχος βοηθούσε τους ακτήμονες; (8) [σελ.195 : «Ο Τιβέριος Γράκχος όταν εκλέχτηκε δήμαρχος.δεν είχε έγγειο ιδιοκτησία»] 3. Ποια από τα μέτρα που πρότεινε ο Γάιος Γράκχος μπορούσαν να προσφέρουν άμεση βοήθεια στα κατώτερα στρώματα του Ρωμαϊκού κράτους; (5) [σελ.196 : «Έθεσε σε εφαρμογή τον αγροτικό νόμο αύξησε το στρατιωτικό μισθό»] 4. Α) Ποιοι ήταν οι στόχοι της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας των Γράκχων; Β) Ποιοι αντιτάχθηκαν στο έργο τους και γιατί αυτό απέτυχε;(5) [σελ. 196 : Α) «Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια των Γράκχων.αποδυνάμωση των συγκλητικών» και Β) σελ.196 «Η κατάσταση όμως [6]

7 που είχε δημιουργηθεί από τις μεγάλες κατακτήσεις δυναμική κοινωνική ομάδα» και «Ωστόσο οι συγκλητικοί κατόρθωσαν.έστρεψαν ένα μέρος του λαού εναντίον του» και, σελ. 195, «Η αντίδραση όμως των συγκλητικών του Τιβέριου»] Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ο ί χ ρ ό ν ο ι ( 2 7 π. Χ μ. Χ. ) 1. Πώς ο Οκταβιανός ισχυροποίησε την κεντρική εξουσία χωρίς να προκαλέσει τα δημοκρατικά αισθήματα των Ρωμαίων; (6) [σελ : «Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο.συμβιβαστική τακτική στην κατανομή της εξουσίας» και, σελ. 208, «Με τις αλλαγές αυτές ουσιαστικά..η παραμικρή αντίδραση» και «Ο Αύγουστος συγκέντρωσε βαθμιαία από τον τίτλο του πρώτου πολίτη»] 2. Ποιες ήταν οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις που επέβαλε ο Οκταβιανός και ποιο αποτέλεσμα είχαν; (5) [σελ. 208 : «Στήριγμα του νέου μονάρχη..χιλιομέτρων»] 3. Γιατί μειώθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ρώμης έναντι των επαρχιών τον 2ο αι. μ.χ.;(4) [σελ : «Ωστόσο ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ρώμης στο διοικητικό τομέα θα αναγνωριστούν ως Ρωμαίοι πολίτες»] 4. Υπό ποιες συνθήκες έζησαν οι υπήκοοι του Ρωμαϊκού κράτους κατά τον 2ο αι. μ.χ.;(4) [σελ.213 : «Με εξαίρεση τις περιοχές.και για μεγάλο χρονικό διάστημα ευνομία»] 5. Πώς διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε την αυτοκρατορική περίοδο το ρωμαϊκό δίκαιο;(5) [σελ.214 : «Η νομοθεσία (Δωδεκάδελτος) ενώ άλλοι αργότερα, τον 4 ο αι. μ. Χ.»] Ύ σ τ ε ρ η Α ρ χ α ι ό τ η τ α / Π ρ ω τ ο β υ ζ α ν τ ι ν ο ί χ ρ ό ν ο ι ( 4 ο ς 5 ο ς α ι. μ. Χ ) 1. Ποιο ήταν το διοικητικό σύστημα που επέβαλε ο Διοκλητιανός και πώς οργανώθηκε; (4) [σελ : «Όταν ο Διοκλητιανός έγινε αυτοκράτορας.παρέμεινε η έδρα της Συγκλήτου»] 2. Ποια μεταβολή υφίσταται το ρωμαϊκό πολίτευμα στα χρόνια του Διοκλητιανού και ποια στοιχεία την τεκμηριώνουν;(5) [σελ : «Ο Διοκλητιανός μετέβαλε το χαρακτήρα της μοναρχίας..απόλυτος μονάρχης (dominatus)»] 3. Ποιοι υπέγραψαν το διάταγμα των Μεδιολάνων, ποιο ήταν το περιεχόμενό του και ποια η σημασία του για το Ρωμαϊκό κράτος; (3)/(Εναλλακτικά) Τι προέβλεπε το διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.χ.) και ποια η σημασία του;(2) [σελ.237 : «Αποφασιστικό ρόλο στην ιστορία.συνδέεται με το ζήτημα του εκχριστιανισμού του ρωμαϊκού κράτους»] 4. Να αναφέρετε τρεις ενέργειες του Μ. Κωνσταντίνου που αποδεικνύουν την ευνοϊκή στάση του έναντι του Χριστιανισμού.(8) [σελ ; «Είναι γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος με μια σειρά από ενέργειες βαφτίστηκε χριστιανός»] 5. Για ποιους λόγους ο Μ. Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους και ποια πλεονεκτήματα παρουσίαζε η μεταφορά της; (4) [σελ : «Η απόφαση της μεταφοράς.προοδευτικά ελληνικό χαρακτήρα»] 6. Πώς καταλύθηκε το δυτικό Ρωμαϊκό κράτος το 476 μ.χ.;(5) [σελ. 251 : «Από τα μέσα του 5 ου αιώνα..η συμβατική αρχή του Μεσαίωνα για τη Δύση»] [7]

8 Η ε π ο χ ή τ ο υ Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ο ύ ( 6 ο ς α ι μ. Χ. ) 1. Ποια ήταν η θρησκευτική πολιτική του Ιουστινιανού και πού στόχευε;(4) [σελ. 257 : «Επιβλήθηκε μια θρησκεία και ένα δόγμα. Ο Ιουστινιανός αντιμετώπισε το καύχημα της χριστιανικής αρχιτεκτονικής»] 2. Ποιο είναι το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού, σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο και ποια η σημασία του; (4) [σελ.257 : «Έγινε συστηματική κωδικοποίηση του Δικαίου.Νεαρές (μετά το 534} σε ελληνική γλώσσα»] 3. Ποια διοικητικά μέτρα υιοθέτησε ο Ιουστινιανός και πού αποσκοπούσαν ;(6) [σελ : «Θεμελιώθηκε νέο διοικητικό σύστημα που παρατηρήθηκε στο δυτικό μεσαιωνικό κόσμο»] Ε π ι μ έ λ ε ι α : Μπακρισιώρη Μαρία, φιλόλογος Φωκά Βασιλική, φιλόλογος [8]

2.β. Πώς ο αγροτικός νόμος που πρότεινε ο Τιβέριος Γράκχος βοηθούσε τους ακτήμονες; (10 μονάδες)

2.β. Πώς ο αγροτικός νόμος που πρότεινε ο Τιβέριος Γράκχος βοηθούσε τους ακτήμονες; (10 μονάδες) OΜΑΔΑ Α 1 ο ΘΕΜΑ 1.α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 1. Η θρησκεία των Αιγυπτίων ήταν πολυθεϊστική. 2. Ανώτατος άρχοντας ενός μυκηναϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεμόνες που σφράγισαν την Ιστορία - από τον Φίλιππο Β και τον Μεγάλο Αλέξανδρο έως τον Μεγάλο Κωνσταντίνο

Ηγεμόνες που σφράγισαν την Ιστορία - από τον Φίλιππο Β και τον Μεγάλο Αλέξανδρο έως τον Μεγάλο Κωνσταντίνο Ηγεμόνες που σφράγισαν την Ιστορία - από τον Φίλιππο Β και τον Μεγάλο Αλέξανδρο έως τον Μεγάλο Κωνσταντίνο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης, Αρχαιολόγος, Θεολόγος, Διευθυντής του Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 20 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ... 22 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

Το Βυζάντιο και τα κληροδοτήματα της Αρχαιότητας

Το Βυζάντιο και τα κληροδοτήματα της Αρχαιότητας Το Βυζάντιο και τα κληροδοτήματα της Αρχαιότητας Πολλοί είναι εκείνοι που κατά καιρούς έχουν υποστηρίξει τον Ανατολικό χαρακτήρα του Βυζαντίου, τονίζοντας πως το κρατικό και πολιτισμικό περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat,

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat, γικά δεδοµένα προβάλλουν µια διαφορετική εικ να. ιακ πτεται απ τοµα η πολιτιστική συνέχεια και δεν παρατηρείται καµία ουσιαστική εξέλιξη στον τρ πο οργάνωσης. Η κατάσταση αυτή, σ µφωνα µε την παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ.

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ http://users.hol.gr/~dilos/ellada/ellada.htm 8 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η άνοδος της πολιτικής δυνάµεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.. σελ. 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.. 8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 12 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ε. Ρετσίλα Συντονίστρια Έργου: Κ.Χ. Παπατζανή Ερευνητική Ομάδα: Κ. Αρβανίτης Γλ. Βλαχογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) Δ2.Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09 Φυσικές - Θετικές Ανθρωπιστικές - Θεωρητικές Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση ευρύτερων και σύνθετων προβλημάτων πρέπει: Οι επιστήμες να συνεργάζονται Διεπιστημονικότητα Μαθηματικά Ιστορία Κοινωνιολογία Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά. «Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.» ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 Έκδοση του Κοινωνικού Πολύκεντρου, «Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Β 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

ΦΕΚ Β 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΦΕΚ Β 2660 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. 1 1.1. Ο ορισμός του τουρισμού και του τουρίστα. 1 Η λέξη τουρισμός προέρχεται από τη γαλλική λέξη tour και από την αγγλική touring που σημαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ» - Εισαγωγή ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καταγωγή του Επιτaφίου λόγου O λόγος αυτός κατάγεται από το παλαιότατο έθιµο τού θρήνου των συγγενών γυναικών στην πρόθεση τού νεκρού που γινόταν στο σπίτι του. Οι θρήνοι αυτοί έµοιαζαν κάπως

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κεφάλαια 34 47 Βασική δοµή του λόγου: κεφ. 34: Εισαγωγή κεφ. 35: Προοίµιο κεφ. 36 41: Μέρος πρώτο κεφ. 42-43: Μέρος δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΑΝΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση μιας νέας δωρεάν (free press) εφημερίδας

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση μιας νέας δωρεάν (free press) εφημερίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Business plan για την έκδοση μιας νέας δωρεάν (free press) εφημερίδας Εισηγητής: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ISBN: 978-960-9571-16-6 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική Ενότητα Συστήματα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Οραματική πρόταση για τον φαρμακοποιό & το φαρμακείο

Οραματική πρόταση για τον φαρμακοποιό & το φαρμακείο Οραματική πρόταση για τον φαρμακοποιό & το φαρμακείο Με άξονα τις ανάγκες του Έλληνα Ασθενή και της Ελληνικής Πολιτείας Copyright 2011 All Rights Reserved Επιτρέπεται η ανατύπωση, η μετάφραση, η αντιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

«Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.»

«Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.» Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων «Οι όψεις της επιστήμης κατά το Μεσαίωνα και οι προϋποθέσεις της Επιστημονικής Επανάστασης Ανάπτυξη ιστοτόπου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα