ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις ΤΟΜΕΙΣ Ονοµασία Σύντοµη Περιγραφή δράσης Τύπος δράσης Πρόγραµµα Ταµείο α: ερευν. έργα β: α: Ερευνητική δραστηριότητα στον της αγροδιατροφής (ΠΕΠ) Υποστήριξη της δημιουργίας νέων τυπικών προϊόντων στον της αγροδιατροφής (π.χ. δημιουργία νέων γεύσεων -χρήση φυσικών ζυμομυκήτων, μείξη με αρωματικά φυτά- ή νέων χρήσεων προϊόντων -π.χ. φαρμακευτικές ιδιότητες αρωματικών και θαλάσσιων φυτών, φυσικά συντηρητικά αλλαντικών-, αντιμετώπιση ασθενειών καλλιεργειών κλπ), μέσα από την ενίσχυση της ερευνητικής δομής (αριστεία & ειδικός εξοπλισμός έρευνας) Υποστήριξη δράσεων επίδειξης ( για την επί τόπου επίδειξη μιας β: Μεταφορά γνώσης μέσω τεχνολογίας, χρήση ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου μηχανήματος, μιας νέας δράσεων επίδειξης στον τηςμεθόδου προστασίας των καλλιεργειών ή μιας συγκεκριμένης τεχνικής αγροδιατροφής (ΠΑΑ) παραγωγής) σε συνδυασμό με ενημέρωσης ωφελουμένων (π.χ. πρότυπο/πειραματικό αγρόκτημα, νέο σύστημα αρμέγματος κλπ) Αξιοποίηση της έρευνας & καινοτομίας στο αγροδιατροφικό γ: Συμπράξεις στον Ενίσχυση για την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας στον αγροδιατροφικό σύστημα γ: δίκτυα αγροδιατροφικό (τρόφιμα) (ΠΕΠ & με τη σύμπραξη ΑΕΙ/ερευνητικών κέντρων και ΜΜΕ. (δικτύωση ΑΕΙ/ ερευνητικών κέντρων και ΜΜΕ) ερευν. έργα ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ που δραστηριοποιούνται στον της αγροδιατροφής Δικαιούχοι: Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ιδρυμάτων (Α/Ε.Ι.) που δραστηριοποιούνται στον της αγροδιατροφής Δικαιούχοι: Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ιδρυμάτων (Α/Ε.Ι.), Επαγγελματικοί Συνεργατισμοί, Αυτοδιοίκηση που δραστηριοποιούνται στον της αγροδιατροφής δίκτυα ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ Δικαιούχοι: Επιχειρηματικοί συνεργατισμοί («συστάδες»), Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης δ δίκτυα : Ενίσχυση για τη δημιουργία «επιχειρησιακών ομάδων» από φορείς που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας & των τροφίμων (αγρότες, ερευνητές, δ :Συμπράξεις στον επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές ομάδες, ομάδες καταναλωτών κ.ά.) για την αγροδιατροφικό (καλλιέργειες) (ΠΑΑ) αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας (ενισχύονται μελέτες/σχέδια, λειτουργικές δαπάνες συνεργασία, άμεσες δαπάνες κοινών έργων) δίκτυα ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ που δραστηριοποιούνται στον της αγροδιατροφής Δικαιούχοι: Επιχειρηματικοί συνεργατισμοί («συστάδες»), Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Επαγγελματικοί Συνεργατισμοί Βελτίωση καλλιεργητικών & εκτροφικών μεθόδων και τεχνογνωσίας παραγωγών α: γεωργ α: Συστήματα Ολοκληρωμένης εκμεταλλεύσεις Διαχείρισης & βιολογικά πρότυπα ( ΠΑΑ) Ενίσχυση για την προώθηση νέων καλλιεργητικών και εκτροφικών μεθόδων με βάση τα συστήματα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO) και τα βιολογικά πρότυπα καλλιέργειας(εισαγωγή συστημάτων ποιότητας και προώθησηςπληροφόρησης, καθώς ενίσχυση της μετατροπής των καλλιεργητικών πρακτικών από συμβατικές σε βιολογικές και τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων στη γεωργία & κτηνοτροφία) γεωργ. εκμεταλλεύσεις ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ α: γεωργ α: Συστήματα Ολοκληρωμένης γεωργ. εκμεταλλεύσεις ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ εκμεταλλεύσεις Διαχείρισης &βιολογικά πρότυπα ( ΠΑΑ) β: γ: δ: νέοι αγρότες Ενίσχυση της παραγωγής μεταποιημένων τυπικών προϊόντων αγροδιατροφής με β: Μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων (τρόφιμα) (ΠΕΠ & βάση το «καλάθι της Περιφέρειας» και έμφαση στην καινοτομία (μηχανήματα & εξοπλισμός, καινοτομία & χρήση νέων τεχνολογιών & διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον κλπ) Ενίσχυση της επεξεργασίας και μεταποίησης (από μικρές εκμεταλλεύσεις και γ: Μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων (κυρίως πρώτη ΜΜΕ) γεωργικών και μη γεωργικών (σύμφωνα με το Παράρτημα I του Κανονισμού) προϊόντων αγροδιατροφής με βάση το «καλάθι της Περιφέρειας» μεταποίηση) (ΠΑΑ) και έμφαση στην καινοτομία (μηχανήματα & εξοπλισμός, καινοτομία & χρήση δ: Παραγωγή τυπικών προϊόντων από νέους αγρότες (ΠΑΑ) Ενίσχυση της εγκατάστασης νέων αγροτών και ανάπτυξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την παραγωγή «τυπικών» προϊόντων και κατά προτεραιότητα σε συνδυασμό με την υιοθέτηση συστημάτων Ο.Δ. & βιολογικών Ενίσχυση των μικρών εκμεταλλεύσεων που στρέφονται προς την παραγωγή ε: γεωργ ε: Παραγωγή τυπικών προϊόντων ποιοτικών αγροτικών προϊόντων (ακίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμός με έμφαση εκμεταλλεύσεις αγροδιατροφής(παα) στην προστασία του περιβάλλοντος κ.ά.) και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους προφίλ (επενδύσεις σε διαχείριση εδάφους, νερών, λιπασμάτων και στ: ζώνες στ: Υποδομές μικρής κλίμακας για τη κτηνοτροφία(παα) Υποστήριξη για την οριοθέτηση κτηνοτροφικών ζωνών σε ορεινές περιοχές (π.χ. Κεφαλονιά) & δημιουργία των απαραίτητων υποδομών σε αυτές (όπως οδικό δίκτυο, ύδρευση, παροχή ρεύματος, κοινόχρηστο τμήμα εγκαταστάσεων χειρισμού αποβλήτων, παγολεκάνες κ.λπ ) ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ νέοι αγρότες ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ γεωργ. εκμεταλλεύσεις ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ζώνες ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ Δικαιούχοι: αρμόδιοι για τη δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου Δημόσιοι Φορείς Τυποποίηση, πιστοποίηση και ανάπτυξη δικτύων Ενίσχυση της γαστρονομικής τοπικότητας Ενίσχυση για την προώθηση σύγχρονων μεθόδων τυποποίησης (συσκευασία, α: γεωργ. αποθήκευση, διακίνηση γεωργικών και μη γεωργικών σύμφωνα με το Παράρτημα α:Συσκευασία και Τυποποίηση I) προϊόντων αγροδιατροφής με βάση το«καλάθι της Περιφέρειας»,(μηχανήματα εκμεταλλεύσεις προϊόντων αγροδιατροφής (ΠΑΑ) & εξοπλισμός, καινοτομία & χρήση νέων τεχνολογιών & διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον κλπ) β: γεωργ. Ενίσχυση για την προσαρμογή σε συστήματα πιστοποίησης προϊόντων του β: Πιστοποίηση προϊόντων αγροδιατροφικού (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Νησιωτικό Προϊόν ) που συνδέονται με έναν εκμεταλλεύσεις αγροδιατροφής (ΠΑΑ) τόπο (εισαγωγή συστημάτων ποιότητας &ι προώθησης / πληροφόρησης) γ: δίκτυα δ: δίκτυα α: β: δίκτυα γ: Ενίσχυση για την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μέσω της δημιουργίας & ανάπτυξης παραγωγικών δικτύων ΜΜΕ (π.χ. άτυπο δίκτυο «Η γ: Δικτύωση και συνεργασίες Κέρκυρα Παράγει» κλπ) για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την στον αγροδιατροφικό (ΠΕΠ) προώθηση των προϊόντων στην αγορά (κοινές υπηρεσιών και υποδομές μικρής κλίμακας). Ενίσχυση για την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας ΜΜΕ μέσω της δημιουργίας παραγωγικών δικτύων και συμπράξεων (π.χ. δικτύωση τυροκόμων δ: Δικτύωση και συνεργασίες και κτηνοτρόφων ορεινής Κεφαλονιάς, δίκτυο οινοποιών κλπ), προκειμένου να στον αγροδιατροφικό (καλλιέργεια/ οργανώσουν κοινές μεθόδους εργασίας, να μοιραστούν εγκαταστάσεις και εκτροφή& πρώτη μεταποίηση) (ΠΑΑ) πόρους, να παράξουν βιομάζα και να προωθήσουν (με βραχείες αλυσίδες/κοινωνικά δίκτυα/τοπικές αγορές) τα προϊόντα στην αγορά α: Εισαγωγή αγροδιατροφικής τοπικότητας στην εστίαση (ΠΕΠ) Ενίσχυση (ενισχύονται γιαμελέτες/σχέδια, την προώθησηλειτουργικές τοπικών αγροδιατροφικών δαπάνες συνεργασία, προϊόντων δραστηριότητες μέσω της εστίασης (προώθηση της τοπικής κουζίνας & προϊόντων -π.χ. «πρωινό Ιονίου», θεματικά μενού εστιατορίων, παραδοσιακά εδέσματα, τοπικότητα υλικών- και δημιουργία εξειδικευμένων χώρων -π.χ. οινολογικό μουσείο, χώροι Ενίσχυση για τη προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης β: Δικτύωση & συνεργασία εστίασης και παραγωγών τυπικών προϊόντων αγροδιατροφής ( π.χ. δίκτυα μεταξύ των τομέων αγροδιατροφής & πιστοποιημένων εστιατορίων & ομάδων παραγωγών κλπ) για την ανάπτυξη εστίασης (ΠΕΠ) κοινών υπηρεσιών και υποδομών μικρής κλίμακας (συμβουλευτικές υπηρεσίες, προβολή & προώθηση, κοινές υποστηρικτικές ενέργειες κλπ), με σκοπό την γ: Περιφερειακό σήμα ποιότητας στην εστίαση(πεπ) υποστήριξη της γαστρονομικής τοπικότητας Δημιουργία, προβολή & απονομή περιφερειακού σήματος σε συνδυασμό με ενέργειες ευαισθητοποίησης για τα τοπικά προϊόντα και μεταφοράς «καλών πρακτικών» γεωργ. εκμεταλλεύσεις ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ γεωργ. εκμεταλλεύσεις ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ δίκτυα ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ , Επιχειρηματικοί συνεργατισμοί («συστάδες») & δίκτυα, Επιχειρηματικοί συνεργατισμοί («συστάδες») & δίκτυα, Επιχειρηματικοί συνεργατισμοί («συστάδες») & δίκτυα, Επιχειρηματικοί συνεργατισμοί («συστάδες») & δίκτυα Τελικοί αποδέκτες: παραγωγοί α'γενή, ΜΜΕ τροφίμων και εστίασης Τελικοί αποδέκτες: παραγωγοί α'γενή, ΜΜΕ τροφίμων και εστίασης Τελικοί αποδέκτες: παραγωγοί α'γενή, ΜΜΕ τροφίμων και εστίασης Δικαιούχοι: Επαγγελματικοί Φορείς, Αυτοδιοίκηση

2 Ονοµασία Σύντοµη Περιγραφή δράσης Τύπος δράσης Πρόγραµµα Ταµείο Προώθηση & ανάδειξη τοπικής γαστρονομίας Βελτίωση ιχθυογενετικού υλικού και αλίευση - εκτροφή νέων ειδών δ: α : α: δίκτυα (επιχ/σεις με ΑΕΙ) δ: Πιστοποίηση εστίασης ( α : Ανάδειξη γαστρονομικής ταυτότητας (ΠΕΠ) α: Συμπράξεις στον αλιείας & υδατοκαλλιέρεγειας ( Πιστοποίηση ΜΜΕ εστίασης στις απαιτήσεις περιφερειακού σήματος ποιότητας και «επτανησιακής κουζίνας» (Σήμα Ποιότητας Ιονίου, Ionian Cuisine - ενίσχυση για χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών και για την απόκτηση του σήματος). Υποστήριξη του γαστρονομικού τουριστικού προϊόντος των Επτανήσων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία γαστρονομικού - τουριστικού χαρτοφυλακίου, μέσα από την γαστρονομική τεκμηρίωση, και την ανάπτυξη υποστηρικτικών ενεργειών για την προώθηση της γαστρονομικής τοπικότητας (καταγραφή της γαστρονομικής προσφοράς, καθιέρωση τοπικών γαστρονομικών εκδηλώσεων, καθώς και η ενημέρωση & ευαισθητοποίηση για τη διατροφική αξία τοπικών Ενίσχυση για τη δημιουργία συνεργασιών με τη συμμετοχή ΑΕΙ/Ερευνητικών Κέντρων και («συστάδες» & απευθείας συνεργασίες) για την ερευνητική υποστήριξη ιδίως σε πεδία όπως η ανάπτυξη & αλίευση νέων προϊόντων, η εκτροφή (πρόληψη ασθενειών, χρήση εναλλακτικών τοπικών α υλών, πρακτικές σίτισης κλπ), ο προσδιορισμός νέων περιοχών («ανοικτή» & «βαθειά» θάλασσα κλπ), καθώς και η θαλάσσια βιοτεχνολογία (αξιοποίηση θαλάσσιων οργανισμών) Ενίσχυση για τη βελτίωση των μεθόδων εκτροφής και αλίευσης σε υφιστάμενα α: α: Μέθοδοι εκτροφής και και νέα είδη με έμφαση στην καινοτομία (μέσω παροχής συμβουλευτικών αλίευσης (ΕΠΑΘ) υπηρεσιών προς ΜΜΕ, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των μονάδων -καινοτόμα συστήματα αυτοματοποίησης, αυτοελέγχου & έγκαιρης προειδοποίησης, νέα Εκσυγχρονισμός και εφαρμογή νέων μεθόδων εκτροφής & αλίευσης Πιστοποίηση, τυποποίηση και μεταποίηση αλιευμάτων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας β: γ: α: β γ: δίκτυα δ.: πιλοτικά σχέδια β: Βιολογική (υδατο) καλλιέργεια (ΕΠΑΘ) γ: Ποιότητα και πιστοποίηση προϊόντων (ΕΠΑΘ) α: Μεταποίηση αλιευμάτων και ειδών υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΑΘ) Ενίσχυση για την ανάπτυξη της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας (μέσω της μετάβασης των ΜΜΕ σε συστήματα και μεθόδους οικολογικής παραγωγής, διαχείρισης και ελέγχου) και γενικά προώθηση αλιείας - υδατοκαλλιέργειας φιλικής στο περιβάλλον(εξοπλισμός ΜΜΕ που βυθό και οικοσύστημα,"πιλοτική" εφαρμογή εκτροφής σε ανοικτή θάλασσα, βελτίωση της εκτροφής κα). Ενίσχυση για τη βελτίωση των μεθόδων υγιεινής, ανάπτυξη συστημάτων ιχνηλασιμότητας, ποιότητας και πιστοποίησης προϊόντος αλιείας & υδατοκαλλιέργειας. Ενίσχυση της βελτίωσης των μεθόδων μεταποίησης αλιευμάτων, υπο-προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και της παραγωγής νέων μεταποιημένων προϊόντων μεγαλύτερης προτιθέμενης αξίας με έμφαση στην καινοτομία (ανάπτυξη νέων προϊόντων που βασίζονται στο ψάρι -φέτα & φιλέτο- και σε θαλάσσιους οργανισμούς με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών επεξεργασίας -μη θερμικών- και «ενεργών» συσκευασιών, καθώς και η χρήση φυσικών β Ποιότητα και πιστοποίηση στη Ενίσχυση για τη βελτίωση της υγιεινής, της ποιότητας, καθώς και της απόκτηση μεταποίηση προϊόντων αλιείας & σημάτων ποιότητας στο στάδιο της μεταποίησης. υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΑΘ) Ενίσχυση συμπράξεων για την ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών ιδίως με τον γ: Δικτύωση και συνεργασία τουριστικό, αλλά και ευρύτερων συνεργασιών-δικτυώσεων (πλαίσιο αλιευτικού-υδατ. με τον τουριστικό Μακρο-περιφέρειας Α-Ι) για την προώθηση των προϊόντων αλιείας & (κυρίως) (ΠΕΠ) ιχθυοκαλλιέργειας δ.: Παραγωγή προϊόντων θαλάσσιας βιοτεχνολογίας (ΠΕΠ) Ενίσχυση της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον της θαλάσσιας βιοτεχνολογίας με έμφαση στην καινοτομία. ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ δίκτυα ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ Τελικοί αποδέκτες: παραγωγοί α'γενή, ΜΜΕ τροφίμων και εστίασης Τελικοί αποδέκτες: παραγωγοί α'γενή, ΜΜΕ τροφίμων και εστίασης Δικαιούχοι: Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί, ΑΕΙ, Φορείς Αυτοδιοίκησης Σύνδεσμοι και συνεταιρισμοί υδατοκαλλιεργητών, ΑΕΙ/ερευνητικά κέντρα Δικαιούχοι: Συνεργατισμοί στους τομείς αλιείας & υδατοκαλλιέργειας, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, ΑΕΙ/ερευνητικά κέντρα α: μελέτη α: Υποστηρικτικά εργαλεία και συστήματα στην αλιεία (ΕΠΘΑ) Υποστήριξη της εφαρμογής διαχειριστικών εργαλείων για την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας (θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές περιορισμένης αλιείας), καθώς και υποστήριξη για την κατασκευή & τοποθέτηση εγκαταστάσεων για την προστασία της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας (π.χ. δημιουργία τεχνικών υφάλων) μελέτη ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ Δικαιούχοι: ΑΕΙ/ ερευνητικά κέντρα, Αυτοδιοίκηση Αειφόρα διαχείριση της β: μελέτη αλιείας και υδατοκαλλιέργειας β: Υποστηρικτικά εργαλεία και συστήματα στην υδατοκαλλιέργεια (ΕΠΘΑ) Υποστήριξη της εφαρμογής διαχειριστικών εργαλείων για την αειφόρο ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών (ζώνες υδατοκαλλιέργειας) μελέτη ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ Δικαιούχοι: ΑΕΙ/ ερευνητικά κέντρα, Αυτοδιοίκηση Υποστήριξη δραστηριοτήτων ιστιοπλοΐας και κρουαζιέρας γ: α: δίκτυα β: Υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας & παρακολούθησης-μετριασμού των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον (υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας γ: Έρευνα στο θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο (ΕΠΘΑ) και των ιχθυοαποθεμάτων, ανάπτυξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η ανίχνευση και καταγραφή τοξινών κατά τη διάρκεια επιβλαβών φυτοπλαγκτονικών εξάρσεων σε περιοχές υδατοκαλλιέργειας, πιλοτικά Ενίσχυσηπρογράμματα συμπράξεων συναφών ελέγχου αλιείας κλπ) και οργανισμών για τη δημιουργία τοπικού cluster κρουαζιέρας και ιστιοπλοΐας με σκοπό τη δικτύωση των α: Συμπράξεις για την ανάπτυξη προορισμών, τη διαδικτυακή προβολή και διασύνδεση με άλλα γεγονότα, την του θαλάσσιου (ΠΕΠ) από κοινού συμμετοχή στην δημιουργία ιστιοπλοϊκών διαδρομών, την προώθηση τοπικών προϊόντων κλπ β: Επιχειρηματική αξιοποίηση θαλάσσιου (ΠΕΠ) Ενίσχυση ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε συναφή πεδία (εφοδιασμός, κατασκευή/συντήρηση σκαφών, ανακύκλωση υλικών κλπ), με έμφαση στην καινοτομία. ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ Δικαιούχοι: ΑΕΙ/ ερευνητικά κέντρα, Συνεργατισμοί θαλάσσιου, Συνεργατισμοί θαλάσσιου Ενίσχυση επιχειρηματικότητας σε συμπληρωματικές μορφές θαλάσσιου γ: δίκτυα δημόσια α: δίκτυα β: γ : γ: Δημόσια δίκτυα στη θαλάσσια οικονομία (ΠΕΠ) α: Συμπράξεις για την ανάδειξη του θαλάσσιου πολιτιστικού πλούτου(πεπ) β: Πολιτιστικές διαδρομές και δίκτυα (ΠΕΠ) Υποστήριξη συμπράξεων λιμενικών οργανισμών για τη δημιουργία ή ένταξη σε δίκτυα με σκοπό την προβολή, πληροφόρηση, εξυπηρέτηση (κοινές πλατφόρμες & e-υπηρεσίες πληροφόρησης- ενημέρωσης επισκεπτών για εκδρομές, αγκυροβόλια κ.ά.) κλπ Ενίσχυση για τη δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού με τη συμμετοχή, ΑΕΙ και σχετικών φορέων με αντικείμενο την οργάνωση θαλάσσιων πολιτιστικών διαδρομών, θαλάσσιων αγώνων και συναφών γεγονότων, καθώς και την ανάδειξη του υπο-θαλάσσιου φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, στη βάση θεματικών αξόνων (π.χ. περίπλους Οδυσσέα) Υποστήριξη με δημόσιου χαρακτήρα, της δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών & συναφών (π.χ. ναυταθλητικών)«γεγονότων» και της ανάδειξης της υπο-θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς (Ε.Π. 6c) στη βάση θεματικών αξόνων (π.χ. μυθολογική διαδρομή Οδυσσέα), που ενδεχομένως επεκτείνονται στη Ενίσχυση για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στα πεδία του καταδυτικού γ : Επιχειρηματικότητα σε λοιπά, θαλάσσιου οικο, θαλασσίων σπορ και συναφών με τον πεδία της θαλάσσιας τουριστικής οικονομίας τουρισμό δραστηριοτήτων (δημιουργία παρατηρητηρίων ναυαγίων, θαλάσσιων (ΠΕΠ) ενυδρείων, πολυχώρων ναυτικού πολιτισμού κλπ), καθώς και τη διατήρηση της ναυπηγικής τεχνικής (με ενέργειες προβολής, συμβουλευτικής υποστήριξης, προμήθειας ειδικού εξοπλισμού, τεχνολογιών και μέσων κ.ά.), με έμφαση στην δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ Δικαιούχοι: Λιμενικά Ταμεία. Φορείς Αυτοδιοίκησης Δικαιούχοι: Συνεργατισμοί θαλάσσιου, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Δικαιούχοι: ΑΕΙ/ερευνητικά κέντρα, Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΟΘΠΖ

3 Ονοµασία Σύντοµη Περιγραφή δράσης Τύπος δράσης Πρόγραµµα Ταµείο δ: δράση ε: δ: Αξιοποίηση θαλάσσιου οικοσυστήματος ως πόλου έλξης (ΠΕΠ) ε: Αλιευτικός τουρισμός (ΕΠΑΘ) Υποστήριξη για την αξιοποίηση του Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ως πόλου έλξης θεματικού, με σεβασμό στις προϋποθέσεις προστασίας του ( παρατήρησης και παρακολούθησης κυρίως της θαλάσσιας χελώνας, εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίου Διαχείρισης, ψηφιακή χαρτογράφηση Ενίσχυση της ανάπτυξης συμπληρωματικών θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως αλιευτικός τουρισμός και περιβαλλοντικές υπηρεσίες (αποκομιδή θαλάσσιων απορριμμάτων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες (με επενδύσεις επί σκάφους) δράση ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ Δικαιούχοι: ΑΕΙ/ερευνητικά κέντρα, Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΟΘΠΖ Ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων δράσης α: δίκτυα α: ερευν. έργο α: Διασύνδεση και συνεργασίες στο τουριστικό σύστημα (δικτύωση)(πεπ) α: Ανάπτυξη ερευνητικού / εκπαιδευτικού ( Ενίσχυση για την ανάπτυξη συνεργασιών με τη δημιουργία ενδο και διακλαδικών δικτύων και «συστάδων» (π.χ. δίκτυο eco-τουριστικών ΜΜΕ ΦΔ οικοσυστημάτων παραγωγών τοπικών προϊόντων, τουριστικών πρακτορείων πολιτιστικών φορέων, μουσείων- επαγγελματικών ενώσεων/μμε κ.ά.) για την ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών και υποδομών μικρής κλίμακας (συμβουλευτικές υπηρεσίες, προβολή και προώθηση, κοινές υποστηρικτικές ενέργειες κλπ) Υποστήριξη της περιφερειακής ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα "αστροδιαστημικής έρευνας" και συναφή πεδία από δίκτυο συνεργαζομένων ιδρυμάτων (ΚΙΕ ΕΥΔΟΞΟΣ κ.ά.) με απώτερο στόχο τη δράση του ως Μεσογειακού Κέντρου παρατηρήσεων και εστίας υψηλής επιστημονικής επισκεψιμότητας και εκπαιδευτικού. δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ ερευν. έργο ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ και φορείς, Συνεργατικοί σχηματισμοί Δικαιούχοι: ΑΕΙ και ερευνητικοί φορείς (Ι.Π., ΤΕΙ), λοιποί ερευνητικοί (ΚΙΕ ΕΥΔΟΞΟΣ, ΕΙΘΕ) β: δίκτυα Ενέργειες συνεργασίας & δικτύωσης περιφερειακών ερευνητικών κέντρων με αντίστοιχα διεθνή κέντρα, αυτοδιοίκηση και παραγωγικούς φορείς για την β: Προώθηση συνεργασιών για προώθηση επιστημονικού/εκπαιδευτικού βασισμένου στη γνώση την ανάπτυξη ερευνητικού / εκπαιδευτικού (διαρκές φόρουμ θετικών επιστημών, θερινά σχολεία και workshops, (ΠΕΠ) επισκέψεως υποδοχής, συνεργασίας και εκλαΐκευσης σε υφιστάμενες ερευνητικές και εκπαιδευτικές δομές, συνδυασμοί με τις μορφές θεματικού κλπ) δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ Δικαιούχοι: ΑΕΙ και ερευνητικοί φορείς (Ι.Π., ΤΕΙ), λοιποί ερευνητικοί (ΚΙΕ ΕΥΔΟΞΟΣ, ΕΙΘΕ), Συνεργατικοί σχηματισμοί, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Επιμελητήρια, Φορείς Αυτοδιοίκησης γ: δ: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη λοιπών μορφών θεματικού γ: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, όπως ο οικολογικός, ο θρησκευτικός,, ο πολιτιστικός, κ.ά. με έμφαση σε λοιπά πεδία θεματικού (ΕΠΑΝΕΚ στην καινοτομία («πράσινες» επιχειρήσεις & δραστηριότητες, πολιτιστικάαθλητικά «γεγονότα», αξιοποίηση αργούντος πολιτιστικού & αρχιτεκτονικού & ΠΕΠ) αποθέματος, προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών κ.ά.) δ: Διευκόλυνση της παραγωγικής Ενίσχυση επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη αγροτικού & οικολογικού διαφοροποίησης στον αγροτικό χώρο με & συναφών πολύ-δραστηριοτήτων στις αγροτικές (έμφαση σε ορεινές έμφαση στον θεματικό τουρισμό (ΠΑΑ) & μειονεκτικές) περιοχές ΕΠΑΝΕΚ ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ Ανάπτυξη νέων και βελτίωση ε: υφιστάμενων υπηρεσιών εμπειρίας στ: ε: Δημιουργία περιφερειακού Υποστήριξη για τη δημιουργία, προβολή & απονομή περιφερειακού σήματος σήματος ποιότητας σε φιλοξενία & υπηρεσίες τουριστικών και τουριστικών υπηρεσιών (3.c) θεματικού (ΠΕΠ) Ενίσχυση για την τυποποίηση και πιστοποίηση με βάση τις απαιτήσεις στ: Πιστοποίηση& τυποποίησηπεριφερειακού ή άλλου σήματος ποιότητας παρεχόμενων τουριστικών τουριστικών ( υπηρεσιών (τοπικό σήμα ποιότητας, «οικολογική» πιστοποίηση κλπ - ενίσχυση για χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών και για την απόκτηση του σήματος ). ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ Τελικοί αποδέκτες: επιχειρήσεις και επαγγελματικοί φορείς του Δικαιούχοι: Επαγγελματικοί Φορείς, Αυτοδιοίκηση ζ: ζ: η: Υποστήριξη της δημιουργίας των απαραίτητων για την ανάπτυξη νέων μορφών ζ: Ειδικές υποδομές και, ειδικών υποδομών ( π.χ. θεματικές διαδρομές, παρατηρητήρια, που σχετίζονται με την πολιτιστική ανάδειξη & αξιοποίηση στοιχείων πολιτιστικής υλικής και άϋλης κληρονομιάς & κληρονομιά & δημιουργία (ΠΕΠ, ΠΑΑ & δημιουργίας, δικτύωση μνημείων και χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ειδικός εξοπλισμός κλπ, αλλά και υποδομές υποδοχής επισκεπτών και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά.) ζ: Ειδικές υποδομές και που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά & δημιουργία (ΠΕΠ, ΠΑΑ & ΠΕΠ ΠΑΑ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ Υποστήριξη για τη δημιουργία των απαραίτητων για την ανάπτυξη των νέων μορφών, ειδικών υποδομών (π.χ.-η ανάπτυξη των αναγκαίων η: Ειδικές υποδομές και υποδομών (π.χ. θεματικές διαδρομές, παρατηρητήρια, ανάδειξη στοιχείων που σχετίζονται με τη φυσική κληρονομιά & φυσικής κληρονομιάς, ειδικός εξοπλισμός,, δικτύωση οικοτόπων, αλλά και το οικοσύστημα (ΠΕΠ& ΠΑΑ) ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς κ.ά.). ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΠΑΑ ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Δικαιούχοι: ΑΕΙ και ερευνητικοί φορείς (Ι.Π., ΤΕΙ), Επιμελητήρια, Φορείς Αυτοδιοίκησης, σχετικά ΝΠΔΔ Δικαιούχοι: ΑΕΙ και ερευνητικοί φορείς (Ι.Π., ΤΕΙ), Επιμελητήρια, Φορείς Αυτοδιοίκησης, σχετικά ΝΠΔΔ η: η: Ειδικές υποδομές και που σχετίζονται με τη φυσική κληρονομιά & ΠΕΠ ΕΤΠΑ το οικοσύστημα (ΠΕΠ& ΠΑΑ) Παραγωγική αξιοποίηση πολιτιστικού & δημιουργικού δυναμικού α: δομή β: β: γ: δίκτυα δ: Υποστήριξη για τη δημιουργία δομής που θα παρέχει σε νεοσύστατες α: Δημιουργία «Εκκολαπτηρίου επιχειρήσεις του πολιτιστικού/δημιουργικού το απαιτούμενο περιβάλλον Πολιτιστικών & Δημιουργικών και την υποστήριξη προκειμένου καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες να τύχουν Επιχειρήσεων»(ΠΕΠ) υλοποίησης (κατάλληλα διαμορφωμένοι & εξοπλισμένοι χώροι, συμβουλευτική υποστήριξη & προώθηση, εξεύρεση πόρων κλπ). Η εν λόγω δομή θα λειτουργεί σε Ενίσχυση συνεργασία της δημιουργίας με τα Α.Ε.Ι. της επιχειρηματικότητας Περιφέρειας, με προοπτική στον δικτύωσης της δημιουργικής στο χώρο & πολιτιστικής οικονομίας, για την παραγωγική αξιοποίηση του πολιτιστικού β:Ενίσχυση επιχειρηματικότητας αποθέματος μέσω ψηφιακών εφαρμογών (π.χ. ψηφιακή αναπαράσταση, στον της πολιτιστικής & δημιουργικής «έξυπνων συστημάτων» εικόνας, ήχου, μετάφρασης, animation κ.ά.) (3.α. & 2.b), οικονομίας (ΠΕΠ& καθώς και για την αξιοποίηση των τεχνών (μουσική, εικαστικά κ.ά.) και της παραδοσιακής χειροτεχνίας/ δημιουργίας (π.χ. παραγωγή ενθυμημάτων με 3Dprinting κ.ά.) με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων & έμφαση στην β:Ενίσχυση επιχειρηματικότητας στον της πολιτιστικής & δημιουργικής οικονομίας (ΠΕΠ& δομή ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ Ενίσχυση για τη δημιουργία συνεργασιών («συστάδων») καθώς και απευθείας γ. Παραγωγή νέου πολιτιστικού συνεργασιών ΑΕΙ/Ερευνητικών Κέντρων και δημιουργικού & δημιουργικού δυναμικού με τη συνδρομή για την προαγωγή της έρευνας και τη μεταφορά προηγμένης τεχνογνωσίας / της έρευνας (ΕΠΑΝΕΚ& ΠΕΠ) τεχνολογίας σε πεδία της δημιουργικής οικονομίας (π.χ. αναπαράσταση μέσω Υποστήριξη της παραγωγικής αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος με δ: Υποστήριξη της παραγωγικής δημόσιες, όπως η δημιουργία «νησίδων» εικονικής αναπαράστασης αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς & πολιτιστικών και ιστορικών γεγονότων, η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών δημιουργίας (ΠΕΠ& προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς & δημιουργίας κλπ δίκτυα ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ερευνητές, επιχειρήσεις, πολιτιστικοί φορείς Δικαιούχοι: Σύμπραξη Φορέων (Επιμελητήρια, Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, αρμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) ερευνητές, επιχειρήσεις, πολιτιστικοί φορείς ερευνητές, ΜΜΕ, πολιτιστικοί φορείς Δικαιούχοι: ΑΕΙ, Συνεργατικοί σχηματισμοί, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης ερευνητές, ΜΜΕ, πολιτιστικοί φορείς Δικαιούχοι: Επιμελητήρια, Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, αρμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

4 Ονοµασία Σύντοµη Περιγραφή δράσης Τύπος δράσης Πρόγραµµα Ταµείο δ: δ: Υποστήριξη της παραγωγικής αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς & δημιουργίας (ΠΕΠ& ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Αξιοποίηση της βιοπληροφορικής στην πρόγνωση & παροχή υπηρεσιών υγείας α: ερευν. Πρόγραμμα β: δίκτυα Υποστήριξη για την εξέλιξη της ενεργούμενης έρευνας σε πεδία της βιο-ιατρικής α: Εφαρμοσμένη έρευνα στο με τη συνδρομή της βιο-πληροφορικής, για την έγκαιρη διάγνωση νευροεκφυλιστικών ασθενειών (ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και κέντρου πεδίο της βιο-ιατρικής (ΠΕΠ) Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην έγκαιρη διάγνωση νευροεκφυλιστικών ασθενειών με τη δημιουργία δικτύου υποστήριξης της ανάπτυξης β: Διασύνδεση και συνεργασίες στο πεδίο της βιο-ιατρικής (ΕΠΑΝΕΚ & της ερευνητικής δραστηριότητας με τη συμμετοχή ΑΕΙ/Ερευνητικών Κέντρων και ΗΟΡΙΖΟΝ) συναφών ιατρικού κλάδου (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα & ερευν. Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΤΠΑ δίκτυα HORIZON HORIZON Τελικοί αποδέκτες: ΑΕΙ, ερευνητές, Νοσοκομεία & Ιατρικά Κέντρα Δ.Δ. & Ι.Δ. και συναφείς και φορείς Δικαιούχοι:ΑΕΙ Τελικοί αποδέκτες: ΑΕΙ, ερευνητές, Νοσοκομεία & Ιατρικά Κέντρα Δ.Δ. & Ι.Δ. και συναφείς και φορείς Δικαιούχοι: ΑΕΙ, Συνεργατικοί σχηματισμοί α: καταρτιζόμ α: Απόκτηση δεξιοτήτων από Υποστήριξη των παραγωγικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού ανέργους στους τομείς προτεραιότητας (ΠΕΠ (συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση κλπ) με έμφαση στους ανέργους(χαμηλά & ΕΠΑΝΑΔ) τυπικά προσόντα, μακροχρόνια άνεργοι) καταρτιζόμ. ΠΕΠ ΕΠΑΝΑΔ ΕΚΤ Δικαιούχοι: Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΟΑΕΔ, αρμόδιο Υπουργείο, ΑΜΚΕ β: εργαζομ β: MME β: Απόκτηση δεξιοτήτων από Υποστήριξη της προσαρμογής των και των εργαζομένων (ΜΜΕ, εργαζόμενους στους τομείς προτεραιότητας συνεταιρισμοί, εργαζόμενοι) στις προτεραιότητες της περιφερειακής στρατηγικής εργαζομ. ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ Τελικοί αποδέκτες: εργαζόμενοι & επιχειρηματίες, ευπαθείς ομάδες. Δικαιούχοι: ΟΑΕΔ, αρμόδιο Υπουργείο, ΑΜΚΕ. (ΠΕΠ& EΠANEK) (συμβουλευτική υποστήριξη, ενίσχυση δεξιοτήτων κλπ) β: Απόκτηση δεξιοτήτων από εργαζόμενους στους τομείς προτεραιότητας (ΠΕΠ& EΠANEK) Ενίσχυση δεξιοτήτων και απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας γ: ΝΘΕ γ: Δημιουργία θέσεων εργασίας Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε επιχειρήσεις με έμφαση στους σε επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας ανέργους & τους νέους επιστήμονες (ΠΕΠ& ΕΠΑΝΑΔ) ΝΘΕ ΠΕΠ ΕΠΑΝΑΔ ΕΚΤ Δικαιούχοι: Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΟΑΕΔ, αρμόδιο Υπουργείο, ΑΜΚΕ δ: δ: Δημιουργία θέσεων εργασίας Δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας και αυτό-απασχόλησης (συμβουλευτική μέσω νέας επιχειρηματικότητας στους τομείς υποστήριξη, κεφάλαιο κίνησης) με έμφαση στους ανέργους και τους νέους προτεραιότητας (ΠΕΠ& επιχειρηματίες ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ Δικαιούχοι: Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΟΑΕΔ, αρμόδιο Υπουργείο, ΑΜΚΕ δ: άνεργοι δ: Δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω νέας επιχειρηματικότητας στους τομείς άνεργοι ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ προτεραιότητας (ΠΕΠ& Υιοθέτηση & χρήση ψηφιακών συστημάτων & εφαρμογών στον αγροδιατροφικό και τουριστικό Ψηφιακές Υπηρεσίες βελτιστοποίησης υποδομών, εγκαταστάσεων& υπηρεσιών Υποδομές ευρυζωνικότητας ζ : ερευν. Δυναμικό α: β: γ: δ: ε: α: β: γ: γ: δ: ε: α: (α.π.) α: (α.κ.) ζ :Ενδυνάμωση του ανθρώπινου Υποστήριξη του ερευνητικού δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΠΙΝ (ερευνητικού) δυναμικού της τριτοβάθμιας μέσω της προώθησης ερευνητικών προγραμμάτων με την συμμετοχή φοιτητών ερευν. Δυναμικό ΕΠΑΝΑΔ ΕΚΤ Τελικοί αποδέκτες: νέοι επιστήμονες, Μέλη ΔΕΠ, ερευνητές Δικαιούχοι: ΑΕΙ, ΓΓΕΤ εκπαίδευσης (ΕΠΑΝΑΔ) και αξιοποίηση συνεργασιών ή/και δικτυώσεων με άλλα τριτοβάθμια Ενίσχυση επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό για την εισαγωγή και Τελικοί αποδέκτες: κάτοικοι, παραγωγοί και ΜΜΕ α: Χρήση & υιοθέτηση ΤΠΕ στον αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ σε διάφορα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ αγρο-διατροφικό (ΕΠΑΝΕΚ??) (π.χ. παρακολούθηση μετεωρολογικών παραμέτρων, συστήματα για την εξοικονόμιση νερού άρδευσης, «ιχνηλασιμότητα» αγροτικών & αλιευτικών Ενίσχυση τουριστικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία e-υπηρεσιών για β: Χρήση ΤΠΕ για την αύξηση της χρήση από «έξυπνες συσκευές» (επέκταση της διασύνδεσης των μεμονωμένων παραγωγικότητας, αυτονομίας & ποιότητας συστημάτων κρατήσεων με τις μεγάλες διεθνείς υπηρεσίες κρατήσεων, υπηρεσιών ( εφαρμογές δημιουργίας τουριστικών πακέτων για μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, Ενίσχυση (με τη μορφή κουπονιών) της συμμετοχής ΜΜΕ (κυρίως θεματικού) γ: Χρήση ΤΠΕ για την προώθηση και παραγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων σε ψηφιακές προϊόντων & υπηρεσιών στην αγορά ( πλατφόρμες προβολής & προώθησης στην αγορά Υποστήριξη δημόσιων δράσεων για τη δημιουργία εφαρμογών ψηφιακής δ: Ανάπτυξη ψηφιακών προβολής & αναπαράστασης για την συνδυασμένη ανάδειξη στοιχείων του εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού τοπικού υλικού και άϋλου πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος («πλατφόρμα πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς διαχείρισης προορισμού», εικονικά πολιτιστικά δίκτυα και διαδρομές, θεματικός Τουρισμός Πολιτισμός - Περιβάλλον (ΠΕΠ) τουρισμός, χερσαία, θαλάσσια και υπο-θαλάσσια φυσική κληρονομιά κλπ) Υποστήριξη δημόσιων δράσεων για τη δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών ε: Ανάπτυξη ψηφιακών καταγραφής και παροχής πληροφοριών σχετικά με τα τοπικά αγροτικά προϊόντα εφαρμογών ανάδειξης & προβολής αγροτικών και τις αγροτικές περιοχές, τουριστική προβολή κλπ, καθώς και δημιουργία προϊόντων και περιοχών (ΠΑΑ) ψηφιακής «πλατφόρμας προώθησης αγροδιατφοφικών προϊόντων» Υποστήριξης της από απόσταση πρόσβασης σε «έξυπνες υπηρεσίες» α: «Έξυπνα συστήματα» για την τηλεφροντίδας με έμφαση στις απομονωμένες περιοχές (προϊόντα παροχή υπηρεσιών φροντίδας (ΠΕΠ) απομακρυσμένης διαχείρισης κατάστασης υγείας χρονίως πασχόντων και β: «Έξυπνα συστήματα» για την Υποστήριξη για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων (π.χ. σεισμικότητα, θαλάσσια διαχείριση κινδύνων (σεισμοί & θαλάσσιαρύπανση με συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης με συνδυασμό earth ρύπανση)(πεπ) observation, social media, μοντέλα πρόβλεψης εξέλιξης κλπ) Υποστήριξη για την εγκατάσταση «έξυπνων συστημάτων» για τον έλεγχο και τη γ: «Έξυπνα συστήματα» για τη μείωση των απωλειών πόσιμου ύδατος σε δημόσιες υποδομές και δίκτυα διαχείριση περιβαλλοντικών υπηρεσιών (ΠΕΠ) ύδρευσης, καθώς και υποστήριξη για την εγκατάσταση «έξυπνων συστημάτων» ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ ολοκλ. Συστήματα ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ γ: «Έξυπνα συστήματα» για τη διαχείριση περιβαλλοντικών υπηρεσιών (ΠΕΠ) ΠΕΠ ΕΤΠΑ Υποστήριξη για τη δημιουργία «έξυπνων συστημάτων» μεταφορών για τη δ: «Έξυπνα συστήματα» για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης εντός των αστικών κέντρων & διαχείριση της κυκλοφορίας (ΠΕΠ) των πυλών εισόδων, καθώς και για την οδική ασφάλεια, την πληροφόρηση/ Υποστήριξη δημόσιων δράσεων «έξυπνων» εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση ε: Ψηφιακές Υπηρεσίες της εξυπηρέτησης των πολιτών και τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΕΠΔΜ- τοπικές υποθέσεις ( π.χ. ανάπτυξη συστημάτων για την παροχή ηλεκτρονικών Β.2.1 ) διοικητικών κλπ υπηρεσιών προς τους πολίτες& ΜΜΕ(e-government), καθώς και Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων υποδομών και δικτύων ευρυζωνικότητας για την α: Ανάπτυξη υποδομών εξασφάλιση της ψηφιακής επικοινωνίας και λειτουργίας, με έμφαση στις υψηλές ευρυζωνικότητας (απομ. Περιοχές) ταχύτητες και στις ανάγκες των απομονωμένων περιοχών. ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΕΠΔΜ ΕΚΤ (α.π.) ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ α: Ανάπτυξη υποδομών (α.κ.) ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ευρυζωνικότητας (αστικά κέντρα) Τελικοί αποδέκτες: παραγωγοί και ΜΜΕ, Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, αρμόδια ΝΠΔΔ κλπ, αρμόδια ΝΠΔΔ κλπ, αρμόδια ΝΠΔΔ κλπ, αρμόδια ΝΠΔΔ κλπ β: β: Υποδομές υπηρεσιών Υποστήριξη για την ανάπτυξη τεχνολογιών & υποδομών «νέφους» («cloud») από «Υπολογιστικού Νέφους» (Cloud Computing) το δημόσιο της Περιφέρειας ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ

5 Ονοµασία Σύντοµη Περιγραφή δράσης Τύπος δράσης Πρόγραµµα Ταµείο (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) Εισαγωγή πράσινων τεχνολογιών στις παραγωγικό σύστημα Δημιουργία δομών υποστήριξης της στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης» α: αγροτ. Εκμεταλλεύσεις β: γ: δ: α: δομή β: μελέτες - Επ.Σχ α: Χρήση πράσινων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή (ΠΑΑ) Ενίσχυση για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ αγροδιατροφικών εκμεταλλεύσεων & μονάδων με την ενσωμάτωση και χρήση πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών ενεργειακής εξοικονόμησης, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων μικρής κλίμακας για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και την αξιοποίηση υπολειμμάτων (προμήθεια μηχανημάτων & εξοπλισμού Ενίσχυση που συμβάλλει για τηστην βελτίωση προστασία του περιβαλλοντικού του περιβάλλοντος προφίλ κλπ). μεταποιητικών μονάδων παραγωγής αγροτικών (περιλαμβανομένων των αλιευτικών) προϊόντων (του β: Χρήση πράσινων Παραρτήματος Ι και εκτός Παραρτήματος Ι για τα αγροτικά προϊόντα), με την τεχνολογιών στην μεταποίηση αγροτικών ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας, χρήσης νέων τεχνολογιών και προϊόντων (ΠΑΑ και ΕΠΑΘ) διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων μικρής κλίμακας για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και την γ: Βελτίωση ενεργειακής αξιοποίηση υπολειμμάτων (με την αγορά μηχανημάτων που συμβάλλει στην απόδοσης μικρομεσαίων μεταποιητικών Ενίσχυση μεταποιητικών ΜΜΕ αγροδιατροφικού και πλωτών μέσων για και των πλωτών μέσων την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης ( Ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης και τη βελτίωσης της απόδοσης ξενοδοχειακών (κυρίως) κλπ τουριστικών μονάδων /κτιρίων επαγγελματικής χρήσης: ( με ενεργειακά αποδοτικά συστήματα για ψύξη και θέρμανση, δ: Ανάπτυξη και χρήση πράσινων παραγωγή ζεστού νερού, καθώς και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας), στην τεχνολογιών στον τουρισμό ( κατεύθυνση της δημιουργίας «Πράσινων Ξενοδοχείων» με αντίστοιχη πιστοποίηση. (ΣΗΜ.: σε συνδυασμό με θεματικού συμβάλει στην προώθηση Εξειδικευμένη του υποστήριξη οικολογικού-πράσινου προς το τοπικό ) παραγωγικό σύστημα (ΜΜΕ) στην κατεύθυνση της περιφερειακής στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης», μέσω της α: Παροχή εξειδικευμένης δημιουργίας αποκεντρωμένης δομής υποστήριξης, με βασική της δραστηριότητα υποστήριξης παραγωγικού συστήματος (ΠΕΠ) την «επιχειρηματική ανακάλυψη» και παρακίνηση για καινοτομία (συμβουλευτική & πληροφόρηση, εξατομικευμένης προσέγγιση & καθοδήγηση, υποστήριξη της δικτύωσης, της πιστοποίησης & του επιχειρησιακού σχεδιασμού, β: Παροχή συμβουλευτικών επιβράβευσης Εκπόνηση στρατηγικών, καινοτόμων προπαρασκευαστικών σχεδίων κλπ). κλπ εξειδικευμένων μελετών και υπηρεσιών & εξειδικευμένης υποστήριξης εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση ειδικευμένων εξωτερικών συμβουλευτικών (ΠΕΠ) υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται της περιφερειακής στρατηγικής «έξυπνης αγροτ. Εκμεταλλεύσεις ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΑΑ ΕΠΑΘ ΕΓΤΑΑ ΕΤΘΑ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ δομή ΠΕΠ ΕΤΠΑ μελέτες - Επ.Σχ. ΠΕΠ ΕΤΠΑ Τελικοί αποδέκτες: Αγρότες παραγωγοί & αλιείς, ή ομάδες γεωργών & αλιέων Τελικοί αποδέκτες: μεταποιητικές ΜΜΕ Τελικοί αποδέκτες: Αγρότες παραγωγοί & αλιείς, ή ομάδες γεωργών & αλιέων και μεταποιητικές ΜΜΕ Τελικοί αποδέκτες: τουριστικές ΜΜΕ Τελικοί αποδέκτες: ΜΜΕ, παραγωγοί Δικαιούχοι: Σύμπραξη Φορέων (Αυτοδιοίκηση, Επιμελητήρια, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ κλπ) Τελικοί αποδέκτες: ΜΜΕ Δικαιούχοι: Αυτοδιοίκηση, Επιμελητήρια, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ : Πιλοτικά προγράμματα Πιλοτικές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης αστικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας περιοχής στο πλαίσιο ΟΧΕ Ζώνης αστικής περιοχής στο πλαίσιο ΟΧΕ : Πιλοτικές για τη δημιουργία Πιλοτικές για τη δημιουργία "Πράσινων" & "Έξυπνων" πόλεων στο "Πράσινων" & "Έξυπνων" πόλεων στο πλαίσιο πλαίσιο ΟΧΕ ΟΧΕ Συμπληρωματικές (*) : Πιλοτικές για τη διαχείριση επισκεπτών σε ιστορικά / πολιτιστικά κέντρα Πιλοτικές για τη διαχείριση επισκεπτών σε ιστορικά / πολιτιστικά κέντρα πόλεων κλπ αναβάθμισης του πόλεων κλπ αναβάθμισης του αστικού χώρου στο πλαίσιο ΟΧΕ αστικού χώρου στο πλαίσιο ΟΧΕ :Τοπικές ολοκληρωμένες αναπτυξιακές στρατηγικές για την αντιμετώπιση Τοπικές ολοκληρωμένες αναπτυξιακές στρατηγικές για την αντιμετώπιση οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών προκλήσων που και δημογραφικών προκλήσων που τύπου ΤΑΠΤΟΚ αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο ΤΑΠΤΟΚ αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ Δημόσιας Δαπάνης (*) Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη µε βάση τις προτεραιότητες της "Εξυπνης Εξειδίκευσης": πέραν των όσων µπορούν να αντληθούν συνδιαστικά από τις των τοµέων, προτείνονται και µερικές συµπληρωµατικές

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ιούλιος 2013 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα