ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις ΤΟΜΕΙΣ Ονοµασία Σύντοµη Περιγραφή δράσης Τύπος δράσης Πρόγραµµα Ταµείο α: ερευν. έργα β: α: Ερευνητική δραστηριότητα στον της αγροδιατροφής (ΠΕΠ) Υποστήριξη της δημιουργίας νέων τυπικών προϊόντων στον της αγροδιατροφής (π.χ. δημιουργία νέων γεύσεων -χρήση φυσικών ζυμομυκήτων, μείξη με αρωματικά φυτά- ή νέων χρήσεων προϊόντων -π.χ. φαρμακευτικές ιδιότητες αρωματικών και θαλάσσιων φυτών, φυσικά συντηρητικά αλλαντικών-, αντιμετώπιση ασθενειών καλλιεργειών κλπ), μέσα από την ενίσχυση της ερευνητικής δομής (αριστεία & ειδικός εξοπλισμός έρευνας) Υποστήριξη δράσεων επίδειξης ( για την επί τόπου επίδειξη μιας β: Μεταφορά γνώσης μέσω τεχνολογίας, χρήση ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου μηχανήματος, μιας νέας δράσεων επίδειξης στον τηςμεθόδου προστασίας των καλλιεργειών ή μιας συγκεκριμένης τεχνικής αγροδιατροφής (ΠΑΑ) παραγωγής) σε συνδυασμό με ενημέρωσης ωφελουμένων (π.χ. πρότυπο/πειραματικό αγρόκτημα, νέο σύστημα αρμέγματος κλπ) Αξιοποίηση της έρευνας & καινοτομίας στο αγροδιατροφικό γ: Συμπράξεις στον Ενίσχυση για την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας στον αγροδιατροφικό σύστημα γ: δίκτυα αγροδιατροφικό (τρόφιμα) (ΠΕΠ & με τη σύμπραξη ΑΕΙ/ερευνητικών κέντρων και ΜΜΕ. (δικτύωση ΑΕΙ/ ερευνητικών κέντρων και ΜΜΕ) ερευν. έργα ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ που δραστηριοποιούνται στον της αγροδιατροφής Δικαιούχοι: Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ιδρυμάτων (Α/Ε.Ι.) που δραστηριοποιούνται στον της αγροδιατροφής Δικαιούχοι: Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ιδρυμάτων (Α/Ε.Ι.), Επαγγελματικοί Συνεργατισμοί, Αυτοδιοίκηση που δραστηριοποιούνται στον της αγροδιατροφής δίκτυα ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ Δικαιούχοι: Επιχειρηματικοί συνεργατισμοί («συστάδες»), Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης δ δίκτυα : Ενίσχυση για τη δημιουργία «επιχειρησιακών ομάδων» από φορείς που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας & των τροφίμων (αγρότες, ερευνητές, δ :Συμπράξεις στον επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές ομάδες, ομάδες καταναλωτών κ.ά.) για την αγροδιατροφικό (καλλιέργειες) (ΠΑΑ) αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας (ενισχύονται μελέτες/σχέδια, λειτουργικές δαπάνες συνεργασία, άμεσες δαπάνες κοινών έργων) δίκτυα ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ που δραστηριοποιούνται στον της αγροδιατροφής Δικαιούχοι: Επιχειρηματικοί συνεργατισμοί («συστάδες»), Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Επαγγελματικοί Συνεργατισμοί Βελτίωση καλλιεργητικών & εκτροφικών μεθόδων και τεχνογνωσίας παραγωγών α: γεωργ α: Συστήματα Ολοκληρωμένης εκμεταλλεύσεις Διαχείρισης & βιολογικά πρότυπα ( ΠΑΑ) Ενίσχυση για την προώθηση νέων καλλιεργητικών και εκτροφικών μεθόδων με βάση τα συστήματα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO) και τα βιολογικά πρότυπα καλλιέργειας(εισαγωγή συστημάτων ποιότητας και προώθησηςπληροφόρησης, καθώς ενίσχυση της μετατροπής των καλλιεργητικών πρακτικών από συμβατικές σε βιολογικές και τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων στη γεωργία & κτηνοτροφία) γεωργ. εκμεταλλεύσεις ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ α: γεωργ α: Συστήματα Ολοκληρωμένης γεωργ. εκμεταλλεύσεις ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ εκμεταλλεύσεις Διαχείρισης &βιολογικά πρότυπα ( ΠΑΑ) β: γ: δ: νέοι αγρότες Ενίσχυση της παραγωγής μεταποιημένων τυπικών προϊόντων αγροδιατροφής με β: Μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων (τρόφιμα) (ΠΕΠ & βάση το «καλάθι της Περιφέρειας» και έμφαση στην καινοτομία (μηχανήματα & εξοπλισμός, καινοτομία & χρήση νέων τεχνολογιών & διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον κλπ) Ενίσχυση της επεξεργασίας και μεταποίησης (από μικρές εκμεταλλεύσεις και γ: Μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων (κυρίως πρώτη ΜΜΕ) γεωργικών και μη γεωργικών (σύμφωνα με το Παράρτημα I του Κανονισμού) προϊόντων αγροδιατροφής με βάση το «καλάθι της Περιφέρειας» μεταποίηση) (ΠΑΑ) και έμφαση στην καινοτομία (μηχανήματα & εξοπλισμός, καινοτομία & χρήση δ: Παραγωγή τυπικών προϊόντων από νέους αγρότες (ΠΑΑ) Ενίσχυση της εγκατάστασης νέων αγροτών και ανάπτυξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την παραγωγή «τυπικών» προϊόντων και κατά προτεραιότητα σε συνδυασμό με την υιοθέτηση συστημάτων Ο.Δ. & βιολογικών Ενίσχυση των μικρών εκμεταλλεύσεων που στρέφονται προς την παραγωγή ε: γεωργ ε: Παραγωγή τυπικών προϊόντων ποιοτικών αγροτικών προϊόντων (ακίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμός με έμφαση εκμεταλλεύσεις αγροδιατροφής(παα) στην προστασία του περιβάλλοντος κ.ά.) και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους προφίλ (επενδύσεις σε διαχείριση εδάφους, νερών, λιπασμάτων και στ: ζώνες στ: Υποδομές μικρής κλίμακας για τη κτηνοτροφία(παα) Υποστήριξη για την οριοθέτηση κτηνοτροφικών ζωνών σε ορεινές περιοχές (π.χ. Κεφαλονιά) & δημιουργία των απαραίτητων υποδομών σε αυτές (όπως οδικό δίκτυο, ύδρευση, παροχή ρεύματος, κοινόχρηστο τμήμα εγκαταστάσεων χειρισμού αποβλήτων, παγολεκάνες κ.λπ ) ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ νέοι αγρότες ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ γεωργ. εκμεταλλεύσεις ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ζώνες ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ Δικαιούχοι: αρμόδιοι για τη δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου Δημόσιοι Φορείς Τυποποίηση, πιστοποίηση και ανάπτυξη δικτύων Ενίσχυση της γαστρονομικής τοπικότητας Ενίσχυση για την προώθηση σύγχρονων μεθόδων τυποποίησης (συσκευασία, α: γεωργ. αποθήκευση, διακίνηση γεωργικών και μη γεωργικών σύμφωνα με το Παράρτημα α:Συσκευασία και Τυποποίηση I) προϊόντων αγροδιατροφής με βάση το«καλάθι της Περιφέρειας»,(μηχανήματα εκμεταλλεύσεις προϊόντων αγροδιατροφής (ΠΑΑ) & εξοπλισμός, καινοτομία & χρήση νέων τεχνολογιών & διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον κλπ) β: γεωργ. Ενίσχυση για την προσαρμογή σε συστήματα πιστοποίησης προϊόντων του β: Πιστοποίηση προϊόντων αγροδιατροφικού (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Νησιωτικό Προϊόν ) που συνδέονται με έναν εκμεταλλεύσεις αγροδιατροφής (ΠΑΑ) τόπο (εισαγωγή συστημάτων ποιότητας &ι προώθησης / πληροφόρησης) γ: δίκτυα δ: δίκτυα α: β: δίκτυα γ: Ενίσχυση για την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μέσω της δημιουργίας & ανάπτυξης παραγωγικών δικτύων ΜΜΕ (π.χ. άτυπο δίκτυο «Η γ: Δικτύωση και συνεργασίες Κέρκυρα Παράγει» κλπ) για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την στον αγροδιατροφικό (ΠΕΠ) προώθηση των προϊόντων στην αγορά (κοινές υπηρεσιών και υποδομές μικρής κλίμακας). Ενίσχυση για την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας ΜΜΕ μέσω της δημιουργίας παραγωγικών δικτύων και συμπράξεων (π.χ. δικτύωση τυροκόμων δ: Δικτύωση και συνεργασίες και κτηνοτρόφων ορεινής Κεφαλονιάς, δίκτυο οινοποιών κλπ), προκειμένου να στον αγροδιατροφικό (καλλιέργεια/ οργανώσουν κοινές μεθόδους εργασίας, να μοιραστούν εγκαταστάσεις και εκτροφή& πρώτη μεταποίηση) (ΠΑΑ) πόρους, να παράξουν βιομάζα και να προωθήσουν (με βραχείες αλυσίδες/κοινωνικά δίκτυα/τοπικές αγορές) τα προϊόντα στην αγορά α: Εισαγωγή αγροδιατροφικής τοπικότητας στην εστίαση (ΠΕΠ) Ενίσχυση (ενισχύονται γιαμελέτες/σχέδια, την προώθησηλειτουργικές τοπικών αγροδιατροφικών δαπάνες συνεργασία, προϊόντων δραστηριότητες μέσω της εστίασης (προώθηση της τοπικής κουζίνας & προϊόντων -π.χ. «πρωινό Ιονίου», θεματικά μενού εστιατορίων, παραδοσιακά εδέσματα, τοπικότητα υλικών- και δημιουργία εξειδικευμένων χώρων -π.χ. οινολογικό μουσείο, χώροι Ενίσχυση για τη προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης β: Δικτύωση & συνεργασία εστίασης και παραγωγών τυπικών προϊόντων αγροδιατροφής ( π.χ. δίκτυα μεταξύ των τομέων αγροδιατροφής & πιστοποιημένων εστιατορίων & ομάδων παραγωγών κλπ) για την ανάπτυξη εστίασης (ΠΕΠ) κοινών υπηρεσιών και υποδομών μικρής κλίμακας (συμβουλευτικές υπηρεσίες, προβολή & προώθηση, κοινές υποστηρικτικές ενέργειες κλπ), με σκοπό την γ: Περιφερειακό σήμα ποιότητας στην εστίαση(πεπ) υποστήριξη της γαστρονομικής τοπικότητας Δημιουργία, προβολή & απονομή περιφερειακού σήματος σε συνδυασμό με ενέργειες ευαισθητοποίησης για τα τοπικά προϊόντα και μεταφοράς «καλών πρακτικών» γεωργ. εκμεταλλεύσεις ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ γεωργ. εκμεταλλεύσεις ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ δίκτυα ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ , Επιχειρηματικοί συνεργατισμοί («συστάδες») & δίκτυα, Επιχειρηματικοί συνεργατισμοί («συστάδες») & δίκτυα, Επιχειρηματικοί συνεργατισμοί («συστάδες») & δίκτυα, Επιχειρηματικοί συνεργατισμοί («συστάδες») & δίκτυα Τελικοί αποδέκτες: παραγωγοί α'γενή, ΜΜΕ τροφίμων και εστίασης Τελικοί αποδέκτες: παραγωγοί α'γενή, ΜΜΕ τροφίμων και εστίασης Τελικοί αποδέκτες: παραγωγοί α'γενή, ΜΜΕ τροφίμων και εστίασης Δικαιούχοι: Επαγγελματικοί Φορείς, Αυτοδιοίκηση

2 Ονοµασία Σύντοµη Περιγραφή δράσης Τύπος δράσης Πρόγραµµα Ταµείο Προώθηση & ανάδειξη τοπικής γαστρονομίας Βελτίωση ιχθυογενετικού υλικού και αλίευση - εκτροφή νέων ειδών δ: α : α: δίκτυα (επιχ/σεις με ΑΕΙ) δ: Πιστοποίηση εστίασης ( α : Ανάδειξη γαστρονομικής ταυτότητας (ΠΕΠ) α: Συμπράξεις στον αλιείας & υδατοκαλλιέρεγειας ( Πιστοποίηση ΜΜΕ εστίασης στις απαιτήσεις περιφερειακού σήματος ποιότητας και «επτανησιακής κουζίνας» (Σήμα Ποιότητας Ιονίου, Ionian Cuisine - ενίσχυση για χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών και για την απόκτηση του σήματος). Υποστήριξη του γαστρονομικού τουριστικού προϊόντος των Επτανήσων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία γαστρονομικού - τουριστικού χαρτοφυλακίου, μέσα από την γαστρονομική τεκμηρίωση, και την ανάπτυξη υποστηρικτικών ενεργειών για την προώθηση της γαστρονομικής τοπικότητας (καταγραφή της γαστρονομικής προσφοράς, καθιέρωση τοπικών γαστρονομικών εκδηλώσεων, καθώς και η ενημέρωση & ευαισθητοποίηση για τη διατροφική αξία τοπικών Ενίσχυση για τη δημιουργία συνεργασιών με τη συμμετοχή ΑΕΙ/Ερευνητικών Κέντρων και («συστάδες» & απευθείας συνεργασίες) για την ερευνητική υποστήριξη ιδίως σε πεδία όπως η ανάπτυξη & αλίευση νέων προϊόντων, η εκτροφή (πρόληψη ασθενειών, χρήση εναλλακτικών τοπικών α υλών, πρακτικές σίτισης κλπ), ο προσδιορισμός νέων περιοχών («ανοικτή» & «βαθειά» θάλασσα κλπ), καθώς και η θαλάσσια βιοτεχνολογία (αξιοποίηση θαλάσσιων οργανισμών) Ενίσχυση για τη βελτίωση των μεθόδων εκτροφής και αλίευσης σε υφιστάμενα α: α: Μέθοδοι εκτροφής και και νέα είδη με έμφαση στην καινοτομία (μέσω παροχής συμβουλευτικών αλίευσης (ΕΠΑΘ) υπηρεσιών προς ΜΜΕ, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των μονάδων -καινοτόμα συστήματα αυτοματοποίησης, αυτοελέγχου & έγκαιρης προειδοποίησης, νέα Εκσυγχρονισμός και εφαρμογή νέων μεθόδων εκτροφής & αλίευσης Πιστοποίηση, τυποποίηση και μεταποίηση αλιευμάτων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας β: γ: α: β γ: δίκτυα δ.: πιλοτικά σχέδια β: Βιολογική (υδατο) καλλιέργεια (ΕΠΑΘ) γ: Ποιότητα και πιστοποίηση προϊόντων (ΕΠΑΘ) α: Μεταποίηση αλιευμάτων και ειδών υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΑΘ) Ενίσχυση για την ανάπτυξη της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας (μέσω της μετάβασης των ΜΜΕ σε συστήματα και μεθόδους οικολογικής παραγωγής, διαχείρισης και ελέγχου) και γενικά προώθηση αλιείας - υδατοκαλλιέργειας φιλικής στο περιβάλλον(εξοπλισμός ΜΜΕ που βυθό και οικοσύστημα,"πιλοτική" εφαρμογή εκτροφής σε ανοικτή θάλασσα, βελτίωση της εκτροφής κα). Ενίσχυση για τη βελτίωση των μεθόδων υγιεινής, ανάπτυξη συστημάτων ιχνηλασιμότητας, ποιότητας και πιστοποίησης προϊόντος αλιείας & υδατοκαλλιέργειας. Ενίσχυση της βελτίωσης των μεθόδων μεταποίησης αλιευμάτων, υπο-προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και της παραγωγής νέων μεταποιημένων προϊόντων μεγαλύτερης προτιθέμενης αξίας με έμφαση στην καινοτομία (ανάπτυξη νέων προϊόντων που βασίζονται στο ψάρι -φέτα & φιλέτο- και σε θαλάσσιους οργανισμούς με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών επεξεργασίας -μη θερμικών- και «ενεργών» συσκευασιών, καθώς και η χρήση φυσικών β Ποιότητα και πιστοποίηση στη Ενίσχυση για τη βελτίωση της υγιεινής, της ποιότητας, καθώς και της απόκτηση μεταποίηση προϊόντων αλιείας & σημάτων ποιότητας στο στάδιο της μεταποίησης. υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΑΘ) Ενίσχυση συμπράξεων για την ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών ιδίως με τον γ: Δικτύωση και συνεργασία τουριστικό, αλλά και ευρύτερων συνεργασιών-δικτυώσεων (πλαίσιο αλιευτικού-υδατ. με τον τουριστικό Μακρο-περιφέρειας Α-Ι) για την προώθηση των προϊόντων αλιείας & (κυρίως) (ΠΕΠ) ιχθυοκαλλιέργειας δ.: Παραγωγή προϊόντων θαλάσσιας βιοτεχνολογίας (ΠΕΠ) Ενίσχυση της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον της θαλάσσιας βιοτεχνολογίας με έμφαση στην καινοτομία. ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ δίκτυα ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ Τελικοί αποδέκτες: παραγωγοί α'γενή, ΜΜΕ τροφίμων και εστίασης Τελικοί αποδέκτες: παραγωγοί α'γενή, ΜΜΕ τροφίμων και εστίασης Δικαιούχοι: Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί, ΑΕΙ, Φορείς Αυτοδιοίκησης Σύνδεσμοι και συνεταιρισμοί υδατοκαλλιεργητών, ΑΕΙ/ερευνητικά κέντρα Δικαιούχοι: Συνεργατισμοί στους τομείς αλιείας & υδατοκαλλιέργειας, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, ΑΕΙ/ερευνητικά κέντρα α: μελέτη α: Υποστηρικτικά εργαλεία και συστήματα στην αλιεία (ΕΠΘΑ) Υποστήριξη της εφαρμογής διαχειριστικών εργαλείων για την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας (θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές περιορισμένης αλιείας), καθώς και υποστήριξη για την κατασκευή & τοποθέτηση εγκαταστάσεων για την προστασία της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας (π.χ. δημιουργία τεχνικών υφάλων) μελέτη ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ Δικαιούχοι: ΑΕΙ/ ερευνητικά κέντρα, Αυτοδιοίκηση Αειφόρα διαχείριση της β: μελέτη αλιείας και υδατοκαλλιέργειας β: Υποστηρικτικά εργαλεία και συστήματα στην υδατοκαλλιέργεια (ΕΠΘΑ) Υποστήριξη της εφαρμογής διαχειριστικών εργαλείων για την αειφόρο ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών (ζώνες υδατοκαλλιέργειας) μελέτη ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ Δικαιούχοι: ΑΕΙ/ ερευνητικά κέντρα, Αυτοδιοίκηση Υποστήριξη δραστηριοτήτων ιστιοπλοΐας και κρουαζιέρας γ: α: δίκτυα β: Υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας & παρακολούθησης-μετριασμού των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον (υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας γ: Έρευνα στο θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο (ΕΠΘΑ) και των ιχθυοαποθεμάτων, ανάπτυξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η ανίχνευση και καταγραφή τοξινών κατά τη διάρκεια επιβλαβών φυτοπλαγκτονικών εξάρσεων σε περιοχές υδατοκαλλιέργειας, πιλοτικά Ενίσχυσηπρογράμματα συμπράξεων συναφών ελέγχου αλιείας κλπ) και οργανισμών για τη δημιουργία τοπικού cluster κρουαζιέρας και ιστιοπλοΐας με σκοπό τη δικτύωση των α: Συμπράξεις για την ανάπτυξη προορισμών, τη διαδικτυακή προβολή και διασύνδεση με άλλα γεγονότα, την του θαλάσσιου (ΠΕΠ) από κοινού συμμετοχή στην δημιουργία ιστιοπλοϊκών διαδρομών, την προώθηση τοπικών προϊόντων κλπ β: Επιχειρηματική αξιοποίηση θαλάσσιου (ΠΕΠ) Ενίσχυση ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε συναφή πεδία (εφοδιασμός, κατασκευή/συντήρηση σκαφών, ανακύκλωση υλικών κλπ), με έμφαση στην καινοτομία. ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ Δικαιούχοι: ΑΕΙ/ ερευνητικά κέντρα, Συνεργατισμοί θαλάσσιου, Συνεργατισμοί θαλάσσιου Ενίσχυση επιχειρηματικότητας σε συμπληρωματικές μορφές θαλάσσιου γ: δίκτυα δημόσια α: δίκτυα β: γ : γ: Δημόσια δίκτυα στη θαλάσσια οικονομία (ΠΕΠ) α: Συμπράξεις για την ανάδειξη του θαλάσσιου πολιτιστικού πλούτου(πεπ) β: Πολιτιστικές διαδρομές και δίκτυα (ΠΕΠ) Υποστήριξη συμπράξεων λιμενικών οργανισμών για τη δημιουργία ή ένταξη σε δίκτυα με σκοπό την προβολή, πληροφόρηση, εξυπηρέτηση (κοινές πλατφόρμες & e-υπηρεσίες πληροφόρησης- ενημέρωσης επισκεπτών για εκδρομές, αγκυροβόλια κ.ά.) κλπ Ενίσχυση για τη δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού με τη συμμετοχή, ΑΕΙ και σχετικών φορέων με αντικείμενο την οργάνωση θαλάσσιων πολιτιστικών διαδρομών, θαλάσσιων αγώνων και συναφών γεγονότων, καθώς και την ανάδειξη του υπο-θαλάσσιου φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, στη βάση θεματικών αξόνων (π.χ. περίπλους Οδυσσέα) Υποστήριξη με δημόσιου χαρακτήρα, της δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών & συναφών (π.χ. ναυταθλητικών)«γεγονότων» και της ανάδειξης της υπο-θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς (Ε.Π. 6c) στη βάση θεματικών αξόνων (π.χ. μυθολογική διαδρομή Οδυσσέα), που ενδεχομένως επεκτείνονται στη Ενίσχυση για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στα πεδία του καταδυτικού γ : Επιχειρηματικότητα σε λοιπά, θαλάσσιου οικο, θαλασσίων σπορ και συναφών με τον πεδία της θαλάσσιας τουριστικής οικονομίας τουρισμό δραστηριοτήτων (δημιουργία παρατηρητηρίων ναυαγίων, θαλάσσιων (ΠΕΠ) ενυδρείων, πολυχώρων ναυτικού πολιτισμού κλπ), καθώς και τη διατήρηση της ναυπηγικής τεχνικής (με ενέργειες προβολής, συμβουλευτικής υποστήριξης, προμήθειας ειδικού εξοπλισμού, τεχνολογιών και μέσων κ.ά.), με έμφαση στην δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ Δικαιούχοι: Λιμενικά Ταμεία. Φορείς Αυτοδιοίκησης Δικαιούχοι: Συνεργατισμοί θαλάσσιου, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Δικαιούχοι: ΑΕΙ/ερευνητικά κέντρα, Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΟΘΠΖ

3 Ονοµασία Σύντοµη Περιγραφή δράσης Τύπος δράσης Πρόγραµµα Ταµείο δ: δράση ε: δ: Αξιοποίηση θαλάσσιου οικοσυστήματος ως πόλου έλξης (ΠΕΠ) ε: Αλιευτικός τουρισμός (ΕΠΑΘ) Υποστήριξη για την αξιοποίηση του Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ως πόλου έλξης θεματικού, με σεβασμό στις προϋποθέσεις προστασίας του ( παρατήρησης και παρακολούθησης κυρίως της θαλάσσιας χελώνας, εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίου Διαχείρισης, ψηφιακή χαρτογράφηση Ενίσχυση της ανάπτυξης συμπληρωματικών θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως αλιευτικός τουρισμός και περιβαλλοντικές υπηρεσίες (αποκομιδή θαλάσσιων απορριμμάτων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες (με επενδύσεις επί σκάφους) δράση ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΕΠΑΘ ΕΤΘΑ Δικαιούχοι: ΑΕΙ/ερευνητικά κέντρα, Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΟΘΠΖ Ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων δράσης α: δίκτυα α: ερευν. έργο α: Διασύνδεση και συνεργασίες στο τουριστικό σύστημα (δικτύωση)(πεπ) α: Ανάπτυξη ερευνητικού / εκπαιδευτικού ( Ενίσχυση για την ανάπτυξη συνεργασιών με τη δημιουργία ενδο και διακλαδικών δικτύων και «συστάδων» (π.χ. δίκτυο eco-τουριστικών ΜΜΕ ΦΔ οικοσυστημάτων παραγωγών τοπικών προϊόντων, τουριστικών πρακτορείων πολιτιστικών φορέων, μουσείων- επαγγελματικών ενώσεων/μμε κ.ά.) για την ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών και υποδομών μικρής κλίμακας (συμβουλευτικές υπηρεσίες, προβολή και προώθηση, κοινές υποστηρικτικές ενέργειες κλπ) Υποστήριξη της περιφερειακής ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα "αστροδιαστημικής έρευνας" και συναφή πεδία από δίκτυο συνεργαζομένων ιδρυμάτων (ΚΙΕ ΕΥΔΟΞΟΣ κ.ά.) με απώτερο στόχο τη δράση του ως Μεσογειακού Κέντρου παρατηρήσεων και εστίας υψηλής επιστημονικής επισκεψιμότητας και εκπαιδευτικού. δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ ερευν. έργο ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ και φορείς, Συνεργατικοί σχηματισμοί Δικαιούχοι: ΑΕΙ και ερευνητικοί φορείς (Ι.Π., ΤΕΙ), λοιποί ερευνητικοί (ΚΙΕ ΕΥΔΟΞΟΣ, ΕΙΘΕ) β: δίκτυα Ενέργειες συνεργασίας & δικτύωσης περιφερειακών ερευνητικών κέντρων με αντίστοιχα διεθνή κέντρα, αυτοδιοίκηση και παραγωγικούς φορείς για την β: Προώθηση συνεργασιών για προώθηση επιστημονικού/εκπαιδευτικού βασισμένου στη γνώση την ανάπτυξη ερευνητικού / εκπαιδευτικού (διαρκές φόρουμ θετικών επιστημών, θερινά σχολεία και workshops, (ΠΕΠ) επισκέψεως υποδοχής, συνεργασίας και εκλαΐκευσης σε υφιστάμενες ερευνητικές και εκπαιδευτικές δομές, συνδυασμοί με τις μορφές θεματικού κλπ) δίκτυα ΠΕΠ ΕΤΠΑ Δικαιούχοι: ΑΕΙ και ερευνητικοί φορείς (Ι.Π., ΤΕΙ), λοιποί ερευνητικοί (ΚΙΕ ΕΥΔΟΞΟΣ, ΕΙΘΕ), Συνεργατικοί σχηματισμοί, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Επιμελητήρια, Φορείς Αυτοδιοίκησης γ: δ: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη λοιπών μορφών θεματικού γ: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, όπως ο οικολογικός, ο θρησκευτικός,, ο πολιτιστικός, κ.ά. με έμφαση σε λοιπά πεδία θεματικού (ΕΠΑΝΕΚ στην καινοτομία («πράσινες» επιχειρήσεις & δραστηριότητες, πολιτιστικάαθλητικά «γεγονότα», αξιοποίηση αργούντος πολιτιστικού & αρχιτεκτονικού & ΠΕΠ) αποθέματος, προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών κ.ά.) δ: Διευκόλυνση της παραγωγικής Ενίσχυση επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη αγροτικού & οικολογικού διαφοροποίησης στον αγροτικό χώρο με & συναφών πολύ-δραστηριοτήτων στις αγροτικές (έμφαση σε ορεινές έμφαση στον θεματικό τουρισμό (ΠΑΑ) & μειονεκτικές) περιοχές ΕΠΑΝΕΚ ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ Ανάπτυξη νέων και βελτίωση ε: υφιστάμενων υπηρεσιών εμπειρίας στ: ε: Δημιουργία περιφερειακού Υποστήριξη για τη δημιουργία, προβολή & απονομή περιφερειακού σήματος σήματος ποιότητας σε φιλοξενία & υπηρεσίες τουριστικών και τουριστικών υπηρεσιών (3.c) θεματικού (ΠΕΠ) Ενίσχυση για την τυποποίηση και πιστοποίηση με βάση τις απαιτήσεις στ: Πιστοποίηση& τυποποίησηπεριφερειακού ή άλλου σήματος ποιότητας παρεχόμενων τουριστικών τουριστικών ( υπηρεσιών (τοπικό σήμα ποιότητας, «οικολογική» πιστοποίηση κλπ - ενίσχυση για χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών και για την απόκτηση του σήματος ). ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ Τελικοί αποδέκτες: επιχειρήσεις και επαγγελματικοί φορείς του Δικαιούχοι: Επαγγελματικοί Φορείς, Αυτοδιοίκηση ζ: ζ: η: Υποστήριξη της δημιουργίας των απαραίτητων για την ανάπτυξη νέων μορφών ζ: Ειδικές υποδομές και, ειδικών υποδομών ( π.χ. θεματικές διαδρομές, παρατηρητήρια, που σχετίζονται με την πολιτιστική ανάδειξη & αξιοποίηση στοιχείων πολιτιστικής υλικής και άϋλης κληρονομιάς & κληρονομιά & δημιουργία (ΠΕΠ, ΠΑΑ & δημιουργίας, δικτύωση μνημείων και χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ειδικός εξοπλισμός κλπ, αλλά και υποδομές υποδοχής επισκεπτών και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά.) ζ: Ειδικές υποδομές και που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά & δημιουργία (ΠΕΠ, ΠΑΑ & ΠΕΠ ΠΑΑ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ Υποστήριξη για τη δημιουργία των απαραίτητων για την ανάπτυξη των νέων μορφών, ειδικών υποδομών (π.χ.-η ανάπτυξη των αναγκαίων η: Ειδικές υποδομές και υποδομών (π.χ. θεματικές διαδρομές, παρατηρητήρια, ανάδειξη στοιχείων που σχετίζονται με τη φυσική κληρονομιά & φυσικής κληρονομιάς, ειδικός εξοπλισμός,, δικτύωση οικοτόπων, αλλά και το οικοσύστημα (ΠΕΠ& ΠΑΑ) ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς κ.ά.). ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΠΑΑ ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ Δικαιούχοι: ΑΕΙ και ερευνητικοί φορείς (Ι.Π., ΤΕΙ), Επιμελητήρια, Φορείς Αυτοδιοίκησης, σχετικά ΝΠΔΔ Δικαιούχοι: ΑΕΙ και ερευνητικοί φορείς (Ι.Π., ΤΕΙ), Επιμελητήρια, Φορείς Αυτοδιοίκησης, σχετικά ΝΠΔΔ η: η: Ειδικές υποδομές και που σχετίζονται με τη φυσική κληρονομιά & ΠΕΠ ΕΤΠΑ το οικοσύστημα (ΠΕΠ& ΠΑΑ) Παραγωγική αξιοποίηση πολιτιστικού & δημιουργικού δυναμικού α: δομή β: β: γ: δίκτυα δ: Υποστήριξη για τη δημιουργία δομής που θα παρέχει σε νεοσύστατες α: Δημιουργία «Εκκολαπτηρίου επιχειρήσεις του πολιτιστικού/δημιουργικού το απαιτούμενο περιβάλλον Πολιτιστικών & Δημιουργικών και την υποστήριξη προκειμένου καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες να τύχουν Επιχειρήσεων»(ΠΕΠ) υλοποίησης (κατάλληλα διαμορφωμένοι & εξοπλισμένοι χώροι, συμβουλευτική υποστήριξη & προώθηση, εξεύρεση πόρων κλπ). Η εν λόγω δομή θα λειτουργεί σε Ενίσχυση συνεργασία της δημιουργίας με τα Α.Ε.Ι. της επιχειρηματικότητας Περιφέρειας, με προοπτική στον δικτύωσης της δημιουργικής στο χώρο & πολιτιστικής οικονομίας, για την παραγωγική αξιοποίηση του πολιτιστικού β:Ενίσχυση επιχειρηματικότητας αποθέματος μέσω ψηφιακών εφαρμογών (π.χ. ψηφιακή αναπαράσταση, στον της πολιτιστικής & δημιουργικής «έξυπνων συστημάτων» εικόνας, ήχου, μετάφρασης, animation κ.ά.) (3.α. & 2.b), οικονομίας (ΠΕΠ& καθώς και για την αξιοποίηση των τεχνών (μουσική, εικαστικά κ.ά.) και της παραδοσιακής χειροτεχνίας/ δημιουργίας (π.χ. παραγωγή ενθυμημάτων με 3Dprinting κ.ά.) με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων & έμφαση στην β:Ενίσχυση επιχειρηματικότητας στον της πολιτιστικής & δημιουργικής οικονομίας (ΠΕΠ& δομή ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ Ενίσχυση για τη δημιουργία συνεργασιών («συστάδων») καθώς και απευθείας γ. Παραγωγή νέου πολιτιστικού συνεργασιών ΑΕΙ/Ερευνητικών Κέντρων και δημιουργικού & δημιουργικού δυναμικού με τη συνδρομή για την προαγωγή της έρευνας και τη μεταφορά προηγμένης τεχνογνωσίας / της έρευνας (ΕΠΑΝΕΚ& ΠΕΠ) τεχνολογίας σε πεδία της δημιουργικής οικονομίας (π.χ. αναπαράσταση μέσω Υποστήριξη της παραγωγικής αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος με δ: Υποστήριξη της παραγωγικής δημόσιες, όπως η δημιουργία «νησίδων» εικονικής αναπαράστασης αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς & πολιτιστικών και ιστορικών γεγονότων, η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών δημιουργίας (ΠΕΠ& προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς & δημιουργίας κλπ δίκτυα ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ερευνητές, επιχειρήσεις, πολιτιστικοί φορείς Δικαιούχοι: Σύμπραξη Φορέων (Επιμελητήρια, Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, αρμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) ερευνητές, επιχειρήσεις, πολιτιστικοί φορείς ερευνητές, ΜΜΕ, πολιτιστικοί φορείς Δικαιούχοι: ΑΕΙ, Συνεργατικοί σχηματισμοί, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης ερευνητές, ΜΜΕ, πολιτιστικοί φορείς Δικαιούχοι: Επιμελητήρια, Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, αρμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

4 Ονοµασία Σύντοµη Περιγραφή δράσης Τύπος δράσης Πρόγραµµα Ταµείο δ: δ: Υποστήριξη της παραγωγικής αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς & δημιουργίας (ΠΕΠ& ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Αξιοποίηση της βιοπληροφορικής στην πρόγνωση & παροχή υπηρεσιών υγείας α: ερευν. Πρόγραμμα β: δίκτυα Υποστήριξη για την εξέλιξη της ενεργούμενης έρευνας σε πεδία της βιο-ιατρικής α: Εφαρμοσμένη έρευνα στο με τη συνδρομή της βιο-πληροφορικής, για την έγκαιρη διάγνωση νευροεκφυλιστικών ασθενειών (ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και κέντρου πεδίο της βιο-ιατρικής (ΠΕΠ) Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην έγκαιρη διάγνωση νευροεκφυλιστικών ασθενειών με τη δημιουργία δικτύου υποστήριξης της ανάπτυξης β: Διασύνδεση και συνεργασίες στο πεδίο της βιο-ιατρικής (ΕΠΑΝΕΚ & της ερευνητικής δραστηριότητας με τη συμμετοχή ΑΕΙ/Ερευνητικών Κέντρων και ΗΟΡΙΖΟΝ) συναφών ιατρικού κλάδου (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα & ερευν. Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΤΠΑ δίκτυα HORIZON HORIZON Τελικοί αποδέκτες: ΑΕΙ, ερευνητές, Νοσοκομεία & Ιατρικά Κέντρα Δ.Δ. & Ι.Δ. και συναφείς και φορείς Δικαιούχοι:ΑΕΙ Τελικοί αποδέκτες: ΑΕΙ, ερευνητές, Νοσοκομεία & Ιατρικά Κέντρα Δ.Δ. & Ι.Δ. και συναφείς και φορείς Δικαιούχοι: ΑΕΙ, Συνεργατικοί σχηματισμοί α: καταρτιζόμ α: Απόκτηση δεξιοτήτων από Υποστήριξη των παραγωγικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού ανέργους στους τομείς προτεραιότητας (ΠΕΠ (συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση κλπ) με έμφαση στους ανέργους(χαμηλά & ΕΠΑΝΑΔ) τυπικά προσόντα, μακροχρόνια άνεργοι) καταρτιζόμ. ΠΕΠ ΕΠΑΝΑΔ ΕΚΤ Δικαιούχοι: Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΟΑΕΔ, αρμόδιο Υπουργείο, ΑΜΚΕ β: εργαζομ β: MME β: Απόκτηση δεξιοτήτων από Υποστήριξη της προσαρμογής των και των εργαζομένων (ΜΜΕ, εργαζόμενους στους τομείς προτεραιότητας συνεταιρισμοί, εργαζόμενοι) στις προτεραιότητες της περιφερειακής στρατηγικής εργαζομ. ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ Τελικοί αποδέκτες: εργαζόμενοι & επιχειρηματίες, ευπαθείς ομάδες. Δικαιούχοι: ΟΑΕΔ, αρμόδιο Υπουργείο, ΑΜΚΕ. (ΠΕΠ& EΠANEK) (συμβουλευτική υποστήριξη, ενίσχυση δεξιοτήτων κλπ) β: Απόκτηση δεξιοτήτων από εργαζόμενους στους τομείς προτεραιότητας (ΠΕΠ& EΠANEK) Ενίσχυση δεξιοτήτων και απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας γ: ΝΘΕ γ: Δημιουργία θέσεων εργασίας Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε επιχειρήσεις με έμφαση στους σε επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας ανέργους & τους νέους επιστήμονες (ΠΕΠ& ΕΠΑΝΑΔ) ΝΘΕ ΠΕΠ ΕΠΑΝΑΔ ΕΚΤ Δικαιούχοι: Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΟΑΕΔ, αρμόδιο Υπουργείο, ΑΜΚΕ δ: δ: Δημιουργία θέσεων εργασίας Δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας και αυτό-απασχόλησης (συμβουλευτική μέσω νέας επιχειρηματικότητας στους τομείς υποστήριξη, κεφάλαιο κίνησης) με έμφαση στους ανέργους και τους νέους προτεραιότητας (ΠΕΠ& επιχειρηματίες ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ Δικαιούχοι: Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΟΑΕΔ, αρμόδιο Υπουργείο, ΑΜΚΕ δ: άνεργοι δ: Δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω νέας επιχειρηματικότητας στους τομείς άνεργοι ΠΕΠ ΕΠΑΝΕΚ ΕΚΤ προτεραιότητας (ΠΕΠ& Υιοθέτηση & χρήση ψηφιακών συστημάτων & εφαρμογών στον αγροδιατροφικό και τουριστικό Ψηφιακές Υπηρεσίες βελτιστοποίησης υποδομών, εγκαταστάσεων& υπηρεσιών Υποδομές ευρυζωνικότητας ζ : ερευν. Δυναμικό α: β: γ: δ: ε: α: β: γ: γ: δ: ε: α: (α.π.) α: (α.κ.) ζ :Ενδυνάμωση του ανθρώπινου Υποστήριξη του ερευνητικού δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΠΙΝ (ερευνητικού) δυναμικού της τριτοβάθμιας μέσω της προώθησης ερευνητικών προγραμμάτων με την συμμετοχή φοιτητών ερευν. Δυναμικό ΕΠΑΝΑΔ ΕΚΤ Τελικοί αποδέκτες: νέοι επιστήμονες, Μέλη ΔΕΠ, ερευνητές Δικαιούχοι: ΑΕΙ, ΓΓΕΤ εκπαίδευσης (ΕΠΑΝΑΔ) και αξιοποίηση συνεργασιών ή/και δικτυώσεων με άλλα τριτοβάθμια Ενίσχυση επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό για την εισαγωγή και Τελικοί αποδέκτες: κάτοικοι, παραγωγοί και ΜΜΕ α: Χρήση & υιοθέτηση ΤΠΕ στον αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ σε διάφορα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ αγρο-διατροφικό (ΕΠΑΝΕΚ??) (π.χ. παρακολούθηση μετεωρολογικών παραμέτρων, συστήματα για την εξοικονόμιση νερού άρδευσης, «ιχνηλασιμότητα» αγροτικών & αλιευτικών Ενίσχυση τουριστικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία e-υπηρεσιών για β: Χρήση ΤΠΕ για την αύξηση της χρήση από «έξυπνες συσκευές» (επέκταση της διασύνδεσης των μεμονωμένων παραγωγικότητας, αυτονομίας & ποιότητας συστημάτων κρατήσεων με τις μεγάλες διεθνείς υπηρεσίες κρατήσεων, υπηρεσιών ( εφαρμογές δημιουργίας τουριστικών πακέτων για μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, Ενίσχυση (με τη μορφή κουπονιών) της συμμετοχής ΜΜΕ (κυρίως θεματικού) γ: Χρήση ΤΠΕ για την προώθηση και παραγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων σε ψηφιακές προϊόντων & υπηρεσιών στην αγορά ( πλατφόρμες προβολής & προώθησης στην αγορά Υποστήριξη δημόσιων δράσεων για τη δημιουργία εφαρμογών ψηφιακής δ: Ανάπτυξη ψηφιακών προβολής & αναπαράστασης για την συνδυασμένη ανάδειξη στοιχείων του εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού τοπικού υλικού και άϋλου πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος («πλατφόρμα πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς διαχείρισης προορισμού», εικονικά πολιτιστικά δίκτυα και διαδρομές, θεματικός Τουρισμός Πολιτισμός - Περιβάλλον (ΠΕΠ) τουρισμός, χερσαία, θαλάσσια και υπο-θαλάσσια φυσική κληρονομιά κλπ) Υποστήριξη δημόσιων δράσεων για τη δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών ε: Ανάπτυξη ψηφιακών καταγραφής και παροχής πληροφοριών σχετικά με τα τοπικά αγροτικά προϊόντα εφαρμογών ανάδειξης & προβολής αγροτικών και τις αγροτικές περιοχές, τουριστική προβολή κλπ, καθώς και δημιουργία προϊόντων και περιοχών (ΠΑΑ) ψηφιακής «πλατφόρμας προώθησης αγροδιατφοφικών προϊόντων» Υποστήριξης της από απόσταση πρόσβασης σε «έξυπνες υπηρεσίες» α: «Έξυπνα συστήματα» για την τηλεφροντίδας με έμφαση στις απομονωμένες περιοχές (προϊόντα παροχή υπηρεσιών φροντίδας (ΠΕΠ) απομακρυσμένης διαχείρισης κατάστασης υγείας χρονίως πασχόντων και β: «Έξυπνα συστήματα» για την Υποστήριξη για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων (π.χ. σεισμικότητα, θαλάσσια διαχείριση κινδύνων (σεισμοί & θαλάσσιαρύπανση με συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης με συνδυασμό earth ρύπανση)(πεπ) observation, social media, μοντέλα πρόβλεψης εξέλιξης κλπ) Υποστήριξη για την εγκατάσταση «έξυπνων συστημάτων» για τον έλεγχο και τη γ: «Έξυπνα συστήματα» για τη μείωση των απωλειών πόσιμου ύδατος σε δημόσιες υποδομές και δίκτυα διαχείριση περιβαλλοντικών υπηρεσιών (ΠΕΠ) ύδρευσης, καθώς και υποστήριξη για την εγκατάσταση «έξυπνων συστημάτων» ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ ολοκλ. Συστήματα ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ γ: «Έξυπνα συστήματα» για τη διαχείριση περιβαλλοντικών υπηρεσιών (ΠΕΠ) ΠΕΠ ΕΤΠΑ Υποστήριξη για τη δημιουργία «έξυπνων συστημάτων» μεταφορών για τη δ: «Έξυπνα συστήματα» για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης εντός των αστικών κέντρων & διαχείριση της κυκλοφορίας (ΠΕΠ) των πυλών εισόδων, καθώς και για την οδική ασφάλεια, την πληροφόρηση/ Υποστήριξη δημόσιων δράσεων «έξυπνων» εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση ε: Ψηφιακές Υπηρεσίες της εξυπηρέτησης των πολιτών και τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΕΠΔΜ- τοπικές υποθέσεις ( π.χ. ανάπτυξη συστημάτων για την παροχή ηλεκτρονικών Β.2.1 ) διοικητικών κλπ υπηρεσιών προς τους πολίτες& ΜΜΕ(e-government), καθώς και Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων υποδομών και δικτύων ευρυζωνικότητας για την α: Ανάπτυξη υποδομών εξασφάλιση της ψηφιακής επικοινωνίας και λειτουργίας, με έμφαση στις υψηλές ευρυζωνικότητας (απομ. Περιοχές) ταχύτητες και στις ανάγκες των απομονωμένων περιοχών. ΠΕΠ ΕΤΠΑ ΕΠΔΜ ΕΚΤ (α.π.) ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ α: Ανάπτυξη υποδομών (α.κ.) ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ευρυζωνικότητας (αστικά κέντρα) Τελικοί αποδέκτες: παραγωγοί και ΜΜΕ, Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, αρμόδια ΝΠΔΔ κλπ, αρμόδια ΝΠΔΔ κλπ, αρμόδια ΝΠΔΔ κλπ, αρμόδια ΝΠΔΔ κλπ β: β: Υποδομές υπηρεσιών Υποστήριξη για την ανάπτυξη τεχνολογιών & υποδομών «νέφους» («cloud») από «Υπολογιστικού Νέφους» (Cloud Computing) το δημόσιο της Περιφέρειας ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ

5 Ονοµασία Σύντοµη Περιγραφή δράσης Τύπος δράσης Πρόγραµµα Ταµείο (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) Εισαγωγή πράσινων τεχνολογιών στις παραγωγικό σύστημα Δημιουργία δομών υποστήριξης της στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης» α: αγροτ. Εκμεταλλεύσεις β: γ: δ: α: δομή β: μελέτες - Επ.Σχ α: Χρήση πράσινων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή (ΠΑΑ) Ενίσχυση για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ αγροδιατροφικών εκμεταλλεύσεων & μονάδων με την ενσωμάτωση και χρήση πράσινων τεχνολογιών και τεχνολογιών ενεργειακής εξοικονόμησης, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων μικρής κλίμακας για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και την αξιοποίηση υπολειμμάτων (προμήθεια μηχανημάτων & εξοπλισμού Ενίσχυση που συμβάλλει για τηστην βελτίωση προστασία του περιβαλλοντικού του περιβάλλοντος προφίλ κλπ). μεταποιητικών μονάδων παραγωγής αγροτικών (περιλαμβανομένων των αλιευτικών) προϊόντων (του β: Χρήση πράσινων Παραρτήματος Ι και εκτός Παραρτήματος Ι για τα αγροτικά προϊόντα), με την τεχνολογιών στην μεταποίηση αγροτικών ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας, χρήσης νέων τεχνολογιών και προϊόντων (ΠΑΑ και ΕΠΑΘ) διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων μικρής κλίμακας για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και την γ: Βελτίωση ενεργειακής αξιοποίηση υπολειμμάτων (με την αγορά μηχανημάτων που συμβάλλει στην απόδοσης μικρομεσαίων μεταποιητικών Ενίσχυση μεταποιητικών ΜΜΕ αγροδιατροφικού και πλωτών μέσων για και των πλωτών μέσων την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης ( Ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης και τη βελτίωσης της απόδοσης ξενοδοχειακών (κυρίως) κλπ τουριστικών μονάδων /κτιρίων επαγγελματικής χρήσης: ( με ενεργειακά αποδοτικά συστήματα για ψύξη και θέρμανση, δ: Ανάπτυξη και χρήση πράσινων παραγωγή ζεστού νερού, καθώς και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας), στην τεχνολογιών στον τουρισμό ( κατεύθυνση της δημιουργίας «Πράσινων Ξενοδοχείων» με αντίστοιχη πιστοποίηση. (ΣΗΜ.: σε συνδυασμό με θεματικού συμβάλει στην προώθηση Εξειδικευμένη του υποστήριξη οικολογικού-πράσινου προς το τοπικό ) παραγωγικό σύστημα (ΜΜΕ) στην κατεύθυνση της περιφερειακής στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης», μέσω της α: Παροχή εξειδικευμένης δημιουργίας αποκεντρωμένης δομής υποστήριξης, με βασική της δραστηριότητα υποστήριξης παραγωγικού συστήματος (ΠΕΠ) την «επιχειρηματική ανακάλυψη» και παρακίνηση για καινοτομία (συμβουλευτική & πληροφόρηση, εξατομικευμένης προσέγγιση & καθοδήγηση, υποστήριξη της δικτύωσης, της πιστοποίησης & του επιχειρησιακού σχεδιασμού, β: Παροχή συμβουλευτικών επιβράβευσης Εκπόνηση στρατηγικών, καινοτόμων προπαρασκευαστικών σχεδίων κλπ). κλπ εξειδικευμένων μελετών και υπηρεσιών & εξειδικευμένης υποστήριξης εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση ειδικευμένων εξωτερικών συμβουλευτικών (ΠΕΠ) υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται της περιφερειακής στρατηγικής «έξυπνης αγροτ. Εκμεταλλεύσεις ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΠΑΑ ΕΠΑΘ ΕΓΤΑΑ ΕΤΘΑ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ δομή ΠΕΠ ΕΤΠΑ μελέτες - Επ.Σχ. ΠΕΠ ΕΤΠΑ Τελικοί αποδέκτες: Αγρότες παραγωγοί & αλιείς, ή ομάδες γεωργών & αλιέων Τελικοί αποδέκτες: μεταποιητικές ΜΜΕ Τελικοί αποδέκτες: Αγρότες παραγωγοί & αλιείς, ή ομάδες γεωργών & αλιέων και μεταποιητικές ΜΜΕ Τελικοί αποδέκτες: τουριστικές ΜΜΕ Τελικοί αποδέκτες: ΜΜΕ, παραγωγοί Δικαιούχοι: Σύμπραξη Φορέων (Αυτοδιοίκηση, Επιμελητήρια, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ κλπ) Τελικοί αποδέκτες: ΜΜΕ Δικαιούχοι: Αυτοδιοίκηση, Επιμελητήρια, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ : Πιλοτικά προγράμματα Πιλοτικές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης αστικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας περιοχής στο πλαίσιο ΟΧΕ Ζώνης αστικής περιοχής στο πλαίσιο ΟΧΕ : Πιλοτικές για τη δημιουργία Πιλοτικές για τη δημιουργία "Πράσινων" & "Έξυπνων" πόλεων στο "Πράσινων" & "Έξυπνων" πόλεων στο πλαίσιο πλαίσιο ΟΧΕ ΟΧΕ Συμπληρωματικές (*) : Πιλοτικές για τη διαχείριση επισκεπτών σε ιστορικά / πολιτιστικά κέντρα Πιλοτικές για τη διαχείριση επισκεπτών σε ιστορικά / πολιτιστικά κέντρα πόλεων κλπ αναβάθμισης του πόλεων κλπ αναβάθμισης του αστικού χώρου στο πλαίσιο ΟΧΕ αστικού χώρου στο πλαίσιο ΟΧΕ :Τοπικές ολοκληρωμένες αναπτυξιακές στρατηγικές για την αντιμετώπιση Τοπικές ολοκληρωμένες αναπτυξιακές στρατηγικές για την αντιμετώπιση οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών προκλήσων που και δημογραφικών προκλήσων που τύπου ΤΑΠΤΟΚ αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο ΤΑΠΤΟΚ αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο ΤΑΠΤΟΚ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ Δημόσιας Δαπάνης (*) Ολοκληρωµένη Χωρική Ανάπτυξη µε βάση τις προτεραιότητες της "Εξυπνης Εξειδίκευσης": πέραν των όσων µπορούν να αντληθούν συνδιαστικά από τις των τοµέων, προτείνονται και µερικές συµπληρωµατικές

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020»

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020» «ΠεριφερειακήΣτρατηγική «ΈξυπνηςΕξειδίκευσης 2014-2020» -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014- ΤιΕίναι? «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σηµαίνει : - τον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών & µέσωνπουδιαθέτει, - την

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου

«Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου «Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014- ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν. Η Περιφερειακή οντότητα στον Ευρω-Μεσογειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ: Σχέδιο Δράσης

B ΜΕΡΟΣ: Σχέδιο Δράσης Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων B ΜΕΡΟΣ: Σχέδιο Δράσης Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020 2020»

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020 2020» ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. «Στρατηγική της Π.Ι.Ν. γιατη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 2020» ενηµέρωση Περιφερειακού Συµβουλίου -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014- Τοµεακές Στρατηγικές ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα Κοντζικλίδης Ευθύµιος Περιφέρεια Θεσσαλίας / Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1. ΤΠΔΒ - Τουρισμός, Πολιτισμός Δημιουργικές Βιομηχανίες ΘΣ Επίπεδο παρέμβα σης Περιφερε ιακό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγροδιατροφικός Τομέας

Αγροδιατροφικός Τομέας Αγροδιατροφικός Τομέας Growth stories Συνεργασίες με άλλες ΘΟΕ Επόμενα Βήματα Λάρισα, 30 Δεκεμβρίου 2013 Τα Γενικά Συμπεράσματα: Το Παραγωγικό Σύστημα Ο Δευτερογενής Τομέας της Θεσσαλίας παρουσιάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τι είναι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη; Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (ΑΜΚΕ) με σκοπό την ανάδειξη,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, συμπίπτει με την χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Περιφέρεια Ηπείρου Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ως βασική προτεραιότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 2020. Ιωάννινα 25 Απριλίου 2013 Σχέδιο > Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρούμε Δυναμικά»

«Επιχειρούμε Δυναμικά» «Επιχειρούμε Δυναμικά» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΣΕΣ) 2014-2020 Σφάλμα! Τα αντικείμενα δεν μπορούν να δημιουργηθούν από την επεξεργασία κωδικών πεδίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πύλου-Νέστορος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πύλου-Νέστορος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλου-Νέστορος ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Πύλου-Νέστορος Ενημερώνουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" ΜΕΤΡΟ : 4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Δράση 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

60.000. Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 120 εκ. 2015 (48 εκ. ) 2016 (72 εκ. )

60.000. Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 120 εκ. 2015 (48 εκ. ) 2016 (72 εκ. ) A/A Τίτλος 1 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα υνητικοί δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ κατά την υποβολή της αίτησης ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 100% Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι: 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στόχος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ «Αλλα - ΖΩ την Πόλη μου» ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα