ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Προτάσεις ιυπουργικής Επιτροπής 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΕΤ: Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΕΤ: ιυπουργική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΟΕΤ: Εθνικός Οργανισµός Έρευνας και Τεχνολογίας Αρµοδιότητες, οµή, ιοίκηση, Λειτουργία, ράσεις Ερευν. Προγραµµάτων ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ, Ερευν. Κέντρα ΥπΑν, Ερευν. Κέντρα ΥπΕΠΘ Σχέσεις ΑΕΙ Ερευνητικών Κέντρων ιοίκηση Ερευνητικών Κέντρων Προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων Αξιολόγηση ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Συνεργατική Έρευνα, Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Συµµετοχή Ελλάδας στον Ευρωπ. Χώρο Έρευνας και Ευρωπ. Οργανισµούς Κινητικότητα Ερευνητών, Συνεργασία µε τους Έλληνες Επιστήµονες της ιασποράς 2

3 ΜΕΡΟΣ Α Οριζόντια Όργανα ιοίκησης Έρευνας και Τεχνολογίας 3

4 ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: ΡΟΤΑΣΕΙΣ: ηµόσιοι ηµόσιοι Φορείς Φορείς Ιδιωτικοί Ιδιωτικοί Φορείς Φορείς Εµπειρογνώµονες Εµπειρογνώµονες Εθνικό ΕθνικόΣυµβούλιο Έρευνας Έρευνας & Τεχνολογίας Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) (ΕΣΕΤ) ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυβέρνηση Κυβέρνηση Βουλή Βουλή Πρωθυπουργός Πρωθυπουργός ιυπουργική ιυπουργικήεπιτροπή Ε & Τ Εθνικός ΕθνικόςΟργανισµός Έρευνας Έρευνας & Τεχνολογίας Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ (ΕΟΕΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: Ανάπτυξης Ανάπτυξης Εθνικής Εθνικής Παιδείας Παιδείας Εθνικής Εθνικής Άµυνας Άµυνας Αγροτικής Αγροτικής Ανάπτυξης Ανάπτυξης Υγείας Υγείας Πολιτισµού Πολιτισµού Απασχόλησης Απασχόλησης ηµόσιας ηµόσιας Τάξης Τάξης Οικονοµίας Οικονοµίας & Οικονοµικών Οικονοµικών ΠΕΧΩ Ε ΠΕΧΩ Ε 4

5 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Ορισµός: Ανεξάρτητο συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό όργανο, αναφερόµενο απευθείας στον Πρωθυπουργό, µε κύρια αποστολή τη συµβουλευτική συνδροµή της Κυβέρνησης στη διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής στην έρευνα και τεχνολογία γενικότερα. Αρµοδιότητες: Εισηγείται προς τη ιυπουργική Επιτροπή Έρευνας & Τεχνολογίας για θέµατα που αφορούν στην πολιτική έρευνας και τεχνολογίας. Προβαίνει σε αποτίµηση της πορείας εφαρµογής του Εθνικού Προγράµµατος Έρευνας και Τεχνολογίας, καταρτίζοντας ετήσια σχετική έκθεση που υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και στη ιυπουργική Επιτροπή. Αναθέτει σε τρίτους την εκπόνηση µελετών και γνωµοδοτήσεων σε κρίσιµα θέµατα έρευνας και τεχνολογίας. Αποφασίζει και απονέµει βραβεία για εξαίρετες επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογία. έχεται εισηγήσεις σε θέµατα Ε & Ταπόκάθεφορέα, από εξωτερικές επιτροπές, οµάδες εργασίας, εµπειρογνώµονες και δηµόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς. Εισηγείται προς ΕΕΤ και γνωµοδοτεί για την ίδρυση ερευνητικών κέντρων και ερευνητικών ινστιτούτων. 5

6 ΕΣΕΤ ΙΙ: οµή 15 Μέλη Α. Επιστηµονικό τµήµα: 11 µέλη 5 ιεθνώς ιακεκριµένοι Επιστήµονες από Βασική έρευνα 5 ιεθνώς ιακεκριµένοι Επιστήµονες από Εφαρµοσµένη έρευνα 1 µέλος: Πρόεδρος ΕΟΕΤ: ιεθνώς ιακεκριµένος Επιστήµων Β. Επιχειρήσεις/Βιοµηχανία : 3 έγκριτοι εκπρόσωποι Γ. Κυβέρνηση: 1 µέλος - εκπρόσωπος της κυβέρνησης ιαδικασία Επιλογής: ιορισµός µελών: από τον Πρωθυπουργό ιάρκεια θητείας: 5 χρόνια µεδικαίωµα µίας ανανέωσης Ανοικτή Υποβολή Υποψηφιοτήτων και Προ-επιλογή διπλασίου αριθµού για εισήγηση στον Πρωθυπουργό από 5-µελή θεσµική επιτροπή (Πρόεδρος Ακαδηµίας, Προεδρεύων Συνόδου Πρυτάνεων, Προεδρεύων Συνόδου Ερευνητικών Κέντρων, Πρόεδρος Σ.Ε.Β., ιεθνώς ιακεκριµένος Επιστήµων) Βοηθητικό Τεχνικό/Γραµµατειακό Προσωπικό 6

7 ΕΣΕΤ ΙΙΙ: Προσόντα Μελών Προσόντα Μελών Επιστηµονικού Τµήµατος ΕΣΕΤ: 1. ιεθνώς ιακεκριµένοι Επιστήµονες οιουδήποτε κλάδου Επιστήµης και Τεχνολογίας 2. Καθηγητές-ΑΠαν/µίων ή Ερευνητές-Α Ερευνητικών Φορέων (εξωτερ. ή εσωτερ.) 3. Εµπειρία ως Επιστηµ. Υπεύθυνοι σε Ερευνητικά Προγράµµατα Βασικής ή Εφαρµοσµένης Έρευνας µε Αναγνωρισµένη Συµβολή των αποτελεσµάτων ή/και διεθνή εµπειρία στο σχεδιασµό και την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων. 4. ιεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό κύρος σε κάθε µια από τις εξής 3 συνιστώσες: ηµοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά µε κριτές. Σηµαντικό αριθµόετερο-αναφορών των δηµοσιεύσεων για το επιστηµονικό πεδίο τους. Σηµαντικά ερευνητικά βραβεία από αντίστοιχη κύρια επιστηµονική κοινότητα. Επιπρόσθετα Προσόντα για Πρόεδρο ΕΣΕΤ και Πρόεδρο ΕΟΕΤ: Πρόσωπο ιεθνούς κύρους, ευρείας αποδοχής, µε γνώση και εµπειρία του εθνικού και διεθνούς χώρου Ερευνας και Τεχνολογίας. Προσόντα Μελών Επιχειρ./Βιοµηχανικού Τµήµατος ΕΣΕΤ: 1. Κάτοχος ιδακτορικού ιπλώµατος. 2. Ανώτατο Στέλεχος Επιχείρησης/Βιοµηχανίας 3. Εµπειρία σε Σχεδιασµό και Υλοποίηση Ερευνητικών ή Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 4. ιεθνής ιάκριση και ουσιώδης Κοινωνική & Οικονοµική Συµβολή στην Ανάπτυξη της Χώρας. 7

8 ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ( ΕΕΤ) Συγκρότηση: Η ΕΕΤ συγκροτείται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς: Οικονοµίας & Οικονοµικών Εθνικής Άµυνας Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Πολιτισµού ηµόσιας Τάξης Στις συνεδριάσεις της παρίσταται και ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤ Αρµοδιότητες: Η χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής για την έρευνα και τεχνολογία. Ηκατανοµή, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Τ., των αναγκαίων ή/και προϋπολογιζοµένων κονδυλίων στον Εθνικό Οργανισµό Έρευνας και Τεχνολογίας, τους αντίστοιχους φορείς και τα Υπουργεία. 8

9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ EΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΟΕΤ) ΒΑΣΙΚΗ Έρευνα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Έρευνα Ενιαίος Οργανισµός µε 2 Ανεξάρτητα Τµήµατα: Τµήµα Βασικής Ερευνας (ερειδόµενο σε ιδέες από NSF ΗΠΑ και NWO-Ολλανδία) ΤµήµαΕφαρµοσµένης Ερευνας (ερειδόµενο σε εµπειρία από ΓΓΕΤ και ιδέες από NWO-Ολλανδία και TEKES-Φινλανδία) 9

10 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΟΕΤ) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5µελές 5µελές.Σ.:.Σ.: Πρόεδρος, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Αντιπρόεδρος Βασικής, Βασικής, Αντιπρόεδρος Αντιπρόεδρος Εφαρµοσµένης Εφαρµοσµένης και και 2 2 άλλα άλλα µέλη. µέλη. ΤΕΣ ΤΕΣ Τοµεακά Τοµεακά Επιστηµονικά.Συµβούλια Επιστηµονικά.Συµβούλια ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ Αντιπρόεδρος βασικής Αντιπρόεδρος βασικής - Γραφείο αντιπροέδρου - Γραφείο αντιπροέδρου Ερευνητικοί Τοµείς Ερευνητικοί Τοµείς - ιευθυντής Τοµέα - ιευθυντής Τοµέα - - Συντονιστές Συντονιστές Περιοχών Περιοχών Τοµέα Τοµέα - - Επιστηµ. Επιστηµ. Βοηθοί Βοηθοί τοµέα τοµέα - - Γραµµατεία Γραµµατεία ιεθνείς Συνεργασίες ιεθνείς Συνεργασίες ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ Αντιπρόεδρος εφαρµοσµένης Αντιπρόεδρος εφαρµοσµένης - Γραφείο αντιπροέδρου - Γραφείο αντιπροέδρου Ερευνητικοί Τοµείς Ερευνητικοί Τοµείς - ιευθυντής Τοµέα - ιευθυντής Τοµέα - - Συντονιστές Συντονιστές Περιοχών Περιοχών Τοµέα Τοµέα - - Επιστηµ. Επιστηµ. Βοηθοί Βοηθοί τοµέα τοµέα - - Γραµµατεία Γραµµατεία Τεχνολογική Καινοτοµία Τεχνολογική Καινοτοµία ιεθνείς ιεθνείς Συνεργασίες Συνεργασίες Οικονοµική Οικονοµική & Τεχνική Τεχνική Υποστήριξη Υποστήριξη ιευθυντής ιευθυντής Γραφείο Γραφείο Οικονοµικής Οικονοµικής ιαχείρισης ιαχείρισης Γραφείο Τεχνικής Γραφείο Τεχνικής Υποδοµής / Υποστήριξης Υποδοµής / Υποστήριξης 10

11 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΟΕΤ) Σκοπός: Προώθηση, Υλοποίηση και ιαχείριση του Εθνικού Προγράµµατος Έρευνας και Τεχνολογίας και η προαγωγή εν γένει της βασικής και εφαρµοσµένης επιστηµονικής έρευνας στην Ελλάδα. Αρµοδιότητες: Εισηγείται προς το ΕΣΕΤ για το Εθνικό Πρόγραµµα Έρευνας& Τεχνολογίας. Κατανέµει τα εγκριθέντα από την ΕΕΤ κονδύλια χρηµατοδότησης στις περιοχές των Τοµέων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας λαµβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Τοµεακών Ερευνητικών Συµβουλίων (ΤΕΣ). Εξειδικεύει, προκηρύσσει και διαχειρίζεται τα προγράµµατα βασικής έρευνας, εφαρµοσµένης έρευνας και διεθνούς συνεργασίας. ιαχειρίζεται και συντονίζει την αξιολόγηση των προτάσεων και των προγραµµάτων βασικής έρευνας, εφαρµοσµένης έρευνας και διεθνούς συνεργασίας. Προωθεί δηµοσίως το Εθνικό Πρόγραµµα Έρευνας και Τεχνολογίας και παρέχει ενηµέρωση προς όλους τους ενδιαφεροµένους. Γνωµοδοτεί για την ίδρυση ερευνητικών κέντρων και ερευνητικών ινστιτούτων. 11

12 ΒΑΣΙΚΗ EΡΕΥΝΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Στόχοι: Προώθηση στην Ελλάδα της αδέσµευτης Βασικής Έρευνας µε κύριο κριτήριο την επιστηµονική Αριστεία, όπως αυτή κρίνεται σε διεθνές επίπεδο από άλλους ερευνητές. Προβολή της Βασικής Έρευνας ως βασικού µοχλού µετάβασης στην κοινωνία της γνώσης και ως απαραίτητου συστατικού της Ανωτάτης Παιδείας. Αξιοποίηση του Ελληνικού ανθρώπινου επιστηµονικού δυναµικού Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας των ερευνητικών προγραµµάτων. Αποσύνδεση της βασικής έρευνας από υποχρεωτική συνεργασία µεβιοµηχανία. Υποστήριξη της βασικής έρευνας κυρίως µε εθνική χρηµατοδότηση. Ελεύθερη επιλογή ερευνητικών κατευθύνσεων. Προβολή και Ανάδειξη Βασικής Έρευνας ως πεδίου Επαγγελµατικής & Επιστηµονικής καταξίωσης. 12

13 ΒΑΣΙΚΗ EΡΕΥΝΑ: Θεµατικές Περιοχές (ενδεικτικά) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ : (αλφαβητική σειρά) 1. Ανθρωπιστικές, Εκπαιδευτικές και Πολιτιστικές επιστήµες 2. Βιολογικές και Ιατρικές επιστήµες 3. Γεωεπιστήµες, Περιβαλλοντικές, και ιαστηµικές επιστήµες 4. Κοινωνικές και Οικονοµικές επιστήµες 5. Μαθηµατικές, Φυσικές, και Χηµικές Επιστήµες 6. Μηχανικών Επιστήµες (Engineering Sciences) 7. Πληροφορική (Computer and Information Sciences & Engineering) Οι Τοµείς αναδιαρθρώνονται και ανανεώνονται µετά από εισήγηση του.σ. του ΕΟΕΤ και απόφαση του ΕΣΕΤ. 13

14 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ράση Α-1 Ανταγωνιστικά 3ετή ερευν. προγράµµατα για µικρές οµάδες από ΑΕΙ ή Ε.Κ. Σύνθεση: 1-2 έµπειροι ερευνητές (ΕΕ) οποιασδήποτε ηλικίας και 1-4 Υ ράση Α-2 Ανταγωνιστικά 3ετή ερευνητικά προγράµµατα για Νέους Ερευνητές (ΝΕ): Σύνθεση: 1 ΝΕ (Λέκτωρ & Επίκουρος ή Ερευνητής Γ & Ινστιτ.) και 1-2 Υ ράση Α-3 Μεταδιδακτορικές ανταγωνιστικές Υποτροφίες (Post-Docs) για 1-2 έτη ράση Β: Ανταγωνιστικά προγράµµατα 3-4 ετών για µεγάλες οµάδες (4-8 ΕΕ και 4-8 Υ ) Χρηµατοδότηση: Μέση χρηµατοδότηση για 500 προτάσεις Α και 80 Βετησίως~ 150 εκ. ευρώ / έτος 14

15 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ Στόχοι: Να ενισχυθεί η γνώση και καινοτοµία σε τοµείς εθνικής προτεραιότητας για την οικονοµία και κοινωνική ευηµερία Να δηµιουργηθούν ευκαιρίες για εταιρίες τεχνολογικής βάσης Να συµβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη Να αναδειχθεί η διεθνής συνεργασία ως κύρια πολιτική έρευνας Να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Να συµβάλει στην κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας 15

16 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ: Θεµατικές Περιοχές (ενδεικτικά) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ : (αλφαβητική σειρά) 1. Βιοτεχνολογία: Υγεία, Γεωργία 2. Ενέργεια Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 3. Νανοτεχνολογία, Υλικά, Νέες Βιοµηχανικές Τεχνολογίες 4. Περιβάλλον, Μεταφορές, ιάστηµα 5. Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 6. Πολιτιστική κληρονοµιά Οι Τοµείς αναδιαρθρώνονται και ανανεώνονται µετά από εισήγηση του.σ. του ΕΟΕΤ και απόφαση του ΕΣΕΤ. 16

17 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ: Εργαλεία Εφαρµογής ικαιούχοι: ΑΕΙ, Ερευν. Κέντρα, Επιχειρήσεις: ράση 1: Προγράµµατα 3-4ετούς διάρκειας ενταγµένα στους τοµείς εθνικής προτεραιότητας. ράση 2: Θεµατικά ίκτυααριστείαςσύµφωνα µετουςτοµείς εθνικής προτεραιότητας µε ενθάρρυνση την ουσιαστική συµµετοχή του παραγωγικού ιστού από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. ικαιούχοι: Επιχειρήσεις, ΑΕΙ, ΕΚ: Τεχνολογικά τοµεακά προγράµµατα για τις παρακάτω δράσεις: Ενίσχυση επιχειρήσεων µε 100% µικρή δηµόσια χρηµατοδότηση ( 10 k ). ράσεις µεσαίας κλίµακας ( εκ Ευρώ) µε 50% δηµόσια χρηµατοδότηση για δικτύωση επιχειρήσεων, ΑΕΙ, και ΕΚ. ράσεις µεγάλης κλίµακας ( ) µε 50% δηµόσια χρηµατοδότηση σε τοµείς εθνικής προτεραιότητας για δικτύωση επιχειρήσεων, ΑΕΙ, και ΕΚ. Κάθε δίκτυο θα προβλέπει δράσεις έρευνας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων. Προγράµµατα ανάπτυξης ερευνητικών εργαστηρίων µεσυµµετοχή χρηστών. Προγράµµατα µεταφοράς τεχνολογίας. 17

18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ολοκληρωµένη προσέγγιση αξιοποίησης γνώσης Προώθηση µίας ολοκληρωµένης προσέγγισης στην δηµιουργία και στήριξη επιχειρήσεων αξιοποίησης γνώσης, η οποία θα προβλέπει την δηµιουργία δοµών στήριξης καινοτοµίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Συνεχής αξιολόγηση νέων καινοτόµων ιδεών και στήριξη τους από το πρώτο στάδιο και µετά από συνεχή αξιολόγηση από ειδικούς η σταδιακή χρηµατοδότηση τους µε τα κατάλληλα χρηµατοδοτικά εργαλεία. ηµιουργία και προώθηση δοµών στήριξης της καινοτοµίας Σύνδεση ιδιωτικών θερµοκοιτίδων µε ΑΕΙ, ΕΚ και δηµόσια Τεχνολογικά Πάρκα. Στήριξη των δηµόσιων φορέων µε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες ή εταιρίες συµβούλων, οι οποίοι θα αξιολογούν νέες ιδέες και θα τις προωθούν για περαιτέρω ανάπτυξη. 18

19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Εισάγεται Αξιοκρατικό Σύστηµα Αξιολόγησης (Peer-Review) όλων των ερευνητικών προτάσεων και προγραµµάτων. Κριτές: επιστήµονες από διεθνή χώρο, έµπειροι στην περιοχή προγράµµατος. Επιλογή: Οι ιευθυντές και Συντονιστές Περιοχών τοµέα, σε συνεργασία µε ΤΕΣ, επιλέγουν κριτές από τον ιεθνή Επιστηµονικό Ιστό (Web-of-Sciences) ή από ένα ευρύ κατάλογο που καταρτίζουν τα ΤΕΣ σε συνεργασία µετουςτοµείς. Θέσπιση Κανόνων εοντολογίας για αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ κριτών και αξιολογουµένων, και από µέλη ΤΕΣ, µέλη ΕΣΕΤ και στελέχη του ΕΟΕΤ. Το σύστηµαδιατηρείμνήµη γιατουςέµπειρους Ερευνητές που συµµετείχαν σε ερευνητικό πρόγραµµα σχετικά µετην επιτυχία/αποτυχία του, όπως αξιολογείται από κριτές. 19

20 EOET: Γενικά περί ιοίκησης - Λειτουργίας ιοικητικό Συµβούλιο: Αρµοδιότητες: ιοικεί τον ΕΟΕΤ. ιορισµός: Ο Πρόεδρος του ΕΟΕΤ, οι Αντιπρόεδροι Βασικής και Εφαρµοσµένης έρευνας και τα 2 µέλη του.σ. διορίζονται µε την ίδια διαδικασία όπως τα µέλη του ΕΣΕΤ. Πρόεδρος ΕΟΕΤ: ιεθνώς ιακεκριµένος Επιστήµων (όπως ο/η Πρόεδρος του ΕΣΕΤ). Ηγείται όλου του προγράµµατος ΕΟΕΤ. Αντιπρόεδροι Βασικής/Εφαρµοσµένης έρευνας: ιεθνώς ιακεκριµένος Επιστήµων (όπως επιστηµ. µέλη ΕΣΕΤ). Ηγείται του Τµήµατος Βασικής/Εφαρµοσµένης Ερευνας του ΕΟΕΤ. Τοµεακά Ερευνητικά Συµβούλια (ΤΕΣ): για κάθε Τοµέα: Απαρτίζεται από 5-7 επιστήµονες (βαθµ. Α, µε διεθνήπροβολήκαιεµπειρία). Έχει συµβουλευτικό ρόλο: θεµατικές περιοχές, εισήγηση κριτών, νέες δράσεις. Προσφέρει επικουρικό έργο και στο ΕΣΕΤ. ιοίκηση-λειτουργία Τοµέα: ιοίκηση: ιευθυντής Τοµέα (διακεκριµένος επιστήµων) Επιστηµ. Συµβουλές: από ΤΕΣ ιαχείριση: Συντονιστές Περιοχών Τοµέα (διακεκριµένοι επιστήµονες) Τεχν. Βοήθεια: Επιστηµονικοί Βοηθοί Γραφεία ιοίκησης: Γραµµατειακή υποστήριξη για.σ., Τοµείς, και Γραφεία του ΕΟΕΤ. 20

21 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ανεξάρτητο από ΕΟΕΤ Παρέχει Νοµικές Συµβουλές στο ΕΟΕΤ Ελέγχει & Αποτρέπει Νοµικά Σφάλµατα και Οικονοµικές Ατασθαλίες. Ετήσια Αναφορά στο ΕΣΕΤ. 21

22 ΜΕΡΟΣ Β Φορείς ιεξαγωγής Έρευνας 22

23 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 23

24 ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Εκλογή και ιορισµός ιευθυντή ΕΚ και Προέδρου.Σ. Εκλογή και ιορισµός ιευθυντή Ινστιτούτων Συγκρότηση και αρµοδιότητες Επιστηµονικού Συµβουλίου ΕΚ 24

25 ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το.Σ. απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη: ιευθυντή του ΕΚ ιευθυντές όλων των Ινστιτούτων του Ε.Κ. Εκπρόσωπο Ερευνητών (µε 2ετή θητεία) Εκπρόσωπο του ιοικητικού Προσωπικού (µε 2ετή θητεία) Εκπρόσωπο του Ε.Ο.Ε.Τ. Εκπρόσωπο φορέων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα που συνεργάζονται ουσιαστικά µε τοε.κ. Προτείνονται τρεις υποψήφιοι από το.σ. του Κέντρου µε τεκµηριωµένη εισήγηση, και η τελική επιλογή του εκπροσώπου γίνεται από το Ε.Σ.Ε.Τ. 25

26 ΕΚΛΟΓΗ & ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗ Ε.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. Ο ιευθυντής του ΕΚ εκλέγεται µετά από προκήρυξη και κρίση από 11µελή επιτροπή. Η επιτροπή εκλογής ιευθυντή προκρίνει τον επικρατέστερο των υποψηφίων. Η επιλογή της επιτροπής επικυρώνεται από τον αρµόδιο Υπουργό που έχει την εποπτεία του ΕΚ. Η θητεία του ιευθυντή είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µια µόνο φορά. Ορίζεται θέση Αντιπροέδρου του.σ. που εκλέγεται από τους ιευθυντές των Ινστιτούτων. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. 26

27 ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚ Ο ιευθυντής του Ινστιτούτου εκλέγεται µετά από προκήρυξη και κρίση από 11µελή επιτροπή. Η επιτροπή εκλογής ιευθυντή προκρίνει τον επικρατέστερο των υποψηφίων. Η επιλογή της επιτροπής επικυρώνεται από τον αρµόδιο Υπουργό που έχει την εποπτεία του ΕΚ. Η θητεία του ιευθυντή είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µια µόνο φορά. Ορίζεται θέση αναπληρωτή ιευθυντή Ινστιτούτου ο οποίος αναπληρώνει πλήρως τον απόντα ή κωλυόµενο ιευθυντή σε όλες τις αρµοδιότητές του. 27

28 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΣ) ΤΟΥ ΕΚ Το ΕΣ συγκροτείται από 5-7 επιστήµονες διεθνούς κύρους απότηνελλάδακαιτοεξωτερικό. Τα µέλη του ΕΣ επιλέγονται από τον αρµόδιο Υπουργό ύστερα από πρόταση του ΕΣΕΤ Αρµοδιότητες του ΕΣ: Το Επιστηµονικό Συµβούλιο εκφράζει την γνώµητουγια: Την διοικητική λειτουργία του Ε.Κ. Την επιστηµονική λειτουργία Το Στρατηγικό Σχεδιασµό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Η γνώµη του ΕΣ εκφράζεται υποχρεωτικά εντός 30 ηµερών από τη διατύπωση του σχετικού ερωτήµατος από το Σ του Κέντρου. 28

29 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Προτεινόµενες Αλλαγές) Ερευνητές Εκλογή Για εκλογή στη βαθµίδα απαιτούνται τουλάχιστον δύο πρωτότυπες δηµοσιεύσεις Οι επιτροπές κρίσης για εκλογή απαρτίζονται από 10 µέλη συν το ιευθυντή Ινστιτούτου Για και Γ βαθµίδα 6 µέλη από το ΕΚ και 4 µέλη εξωτερικοί επιστήµονες Για Β και Α βαθµίδα 4 µέλη από το ΕΚ και 6 µέλη εξωτερικοί επιστήµονες Η απόφαση απαιτεί πλειοψηφία δηλαδή 6 µέλη και είναι υποχρεωτική για το.σ. υνατή η µετάκληση Ελλήνων επιστηµόνων του εξωτερικού σε θέσεις Ερευνητή Α µετά από εισήγηση του Ε.Γ.Σ.Ι. του Ινστιτούτου και κρίση από 11µελή επιτροπή όπως παραπάνω. 29

30 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Προτεινόµενες Αλλαγές) Οµότιµος Ερευνητής ορίζεται µετά από συνταξιοδότηση από το.σ. του Κέντρου εφόσον: Ο υποψήφιος έχει υπηρετήσει στο ΕΚ και έχει διακριθεί για την ερευνητική, διοικητική και κοινωνική προσφορά του Υπήρξε συνεργαζόµενο µέλος ΕΠ Α βαθµίδας µε τοεκγια15 χρόνια και έχει διακριθεί για την ερευνητική, διοικητική και κοινωνική προσφορά του ή έχει διατελέσει ιευθυντής (-τρια) σε Ινστιτούτο του ΕΚ Επίτιµος Ερευνητής ικαίωµα εκλογής έχει Ερευνητής Α βαθµίδας άλλου ΕΚ ή µέλος ΕΠ Α βαθµίδαςκαιεφόσονέχειδιαπρέψειστηνεπιστήµη και Τεχνολογική Ανάπτυξη 30

31 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ερευνητές - Εξέλιξη Οι Ερευνητές διορίζονται µε θητείαγια 4 χρόνια. Μετά τη λήξη της θητείας προκηρύσσεται η θέση τους και κρίνονται ως ερευνητές Γ. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ερευνητής κρίνεται εντός διετίας από την πρώτη κρίση ή αποχωρεί σε περίπτωση αρνητικής κρίσης. Οι Ερευνητές Γ διορίζονται µε θητείαγια4 χρόνια. Μετά τη λήξη της θητείας προκηρύσσεται η θέση τους και κρίνονται ως ερευνητές Β βαθµίδας. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ερευνητής κρίνεται εντός διετίας από την πρώτη κρίση ή αποχωρεί σε περίπτωση αρνητικής κρίσης. Οι Ερευνητές Γ εφόσον δεν επιτύχουν µετά τη δεύτερη κρίση τους δικαιούνται µετά από αίτηση τους στο Υπουργείο που έχει την αρµοδιότητα εποπτείας να υποβάλουν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 3 µηνών αίτηση προκειµένου να διορισθούν σε προσωπαγή θέση επιστηµονικού-τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ΕΚ µετά από σύµφωνη γνώµη του.σ. του ΕΚ ή σε άλλο ΕΚ ή σε άλλη θέση του δηµοσίου τοµέα. ΑπόΒ προςα βαθµίδα: 4 έτη µε µια µόνο επανάληψη κατά βούληση ή παραµονή στη Β βαθµίδα. Οι Ερευνητές Α και Β βαθµίδας είναι µόνιµοι. 31

32 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕιδικοίΛειτουργικοίΕπιστήµονες (ΕΛΕ) Ανάλογα µε τα προσόντα τους οι ΕΛΕ κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες: Α ΕΛΕ: επιστήµονες µε διδακτορικό τίτλο σπουδών Β ΕΛΕ: Πτυχίο ΑΕΙ, µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα υποστήριξης της έρευνας Οι υπηρετούντες ΕΛΕ, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, µπορεί να κριθούν για προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών. 32

33 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Για τα Ερευνητικά Ινστιτούτα υποχρεωτική η ετήσια αυτοαξιολόγηση Κριτήρια αυτοαξιολόγησης: ηµόσια χρηµατοδότηση (Τακτικός Προϋπολογισµός, ηµόσιες Επενδύσεις) Εξωτερική χρηµατοδότηση (Ανταγωνιστικά προγράµµατα ΕΕ, ΕΟΕΤ, Επιχειρήσεις, Άλλοι Οργανισµοί) Επιστηµονική προβολή Τεχνολογική προβολή Προβλέπεται εξωτερική αξιολόγηση από διεθνείς κριτές κάθε 5 έτη 33

34 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Επισκέπτης Καθηγητής Ερευνητής Επισκέπτης Ερευνητής Καθηγητής Επισκέπτης Καθηγητής ή Ερευνητής από ηµόσιο τοµέα και Επιχειρήσεις Συνεργάτες Ερευνητές (Adjunct Researchers) Συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό Κοινοπραξίες ΑΕΙ και ΕΚ σε τοµείς συνεχιζόµενης εκπαίδευσης Συνεργασία ΑΕΙ και ΕΚ σε Μεταπτυχιακά προγράµµατα και µαθήµατα 34

35 Επισκέπτης Καθηγητής Ερευνητής Eκλογή ενός µέλους ΕΠ-Πανεπιστηµίων (3 πρώτων βαθµίδων) και ΕΠ-ΤΕΙ ως συνεργαζόµενου µέλους ενός Ερευνητικού Ινστιτούτου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Επισκέπτης Ερευνητής Καθηγητής Εκλογή ερευνητών (3 πρώτων βαθµίδων) Ερευνητικών Κέντρων της χώρας για ορισµένο χρονικό διάστηµα ως Επισκέπτες Καθηγητές σε ΑΕΙ Επιλογή από τα αρµόδια εκλεκτορικά σώµατα των Τµηµάτων, µετά από πρόταση του Τοµέα µε το αντίστοιχο αντικείµενο και σύµφωνη γνώµη του φορέα που υπηρετούν Ισοτιµία ως προς τα εκπαιδευτικά καθήκοντα και µισθολογική ισοτιµία για το χρονικό διάστηµα που ο Ερευνητής υπηρετεί στο ΑΕΙ. Επισκέπτης Καθηγητής ή Ερευνητής από ηµόσιο τοµέα και Επιχειρήσεις ιακεκριµένοι επιστήµονες που υπηρετούν στο δηµόσιο τοµέα ή/και σε ιδιωτικούς φορείς µπορούν να εκλέγονται για ορισµένο χρονικό διάστηµα ως επισκέπτες καθηγητές σε ΑΕΙ ή ως επισκέπτες Ερευνητές σε Ερευνητικά Κέντρα για να εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο Συνεργάτες Ερευνητές (Adjunct Researchers) Ανακήρυξη ενός υποψηφίου ως συνδεδεµένου ερευνητικού µέλους του Ε.Κ. µετά από εισήγηση του Ε.Γ.Σ. του Ινστιτούτου. Οπροτεινόµενος Ερευνητής θα πρέπει να αποτελεί διακεκριµένο µέλος της ακαδηµαϊκής/ ερευνητικής κοινότητας της αλλοδαπής ή ηµεδαπής, ή του ιδιωτικού φορέα. 35

36 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών Ερευνητές βαθµίδας Α, Β και Γ (αναγνωρισµένων ερευνητικών κέντρων) µπορούν να συµµετέχουν και σε 3µελείς συµβουλευτικές και 7µελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών και µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό Καθιέρωση µεταδιδακτορικών βραχυχρόνιων υποτροφιών και εκπαιδευτικών ερευνητικών υποτροφιών σε ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων και µέλη ΑΕΙ, διάρκειας 3-6 µηνών µεεθνική Χρηµατοδότηση από το ΕΟΕΤ στο εξωτερικό για εξειδίκευση σε τοµείς αιχµής. Επισκέπτης Καθηγητής Ερευνητής 36

37 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Κοινοπραξίες ΑΕΙ και ΕΚ σε τοµείς συνεχιζόµενης εκπαίδευσης ηµιουργία κοινοπραξιών µεταξύ ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων για την παροχή εξειδικευµένης εκπαίδευσης σε στελέχη δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων σε νέες επιστηµονικές, τεχνολογικές και οικονοµικές περιοχές Συνεργασία ΑΕΙ και ΕΚ σε Μεταπτυχιακά µαθήµατα Τµήµατα ΑΕΙ δύνανται να συνεργάζονται µε συναφήερευνητικά Κέντρα (ΝΠ και ΝΠΙ ) και από κοινού να προτείνουν και να πραγµατοποιούν µεταπτυχιακά προγράµµατα Ερευνητές του οικείου ΕΚ δύνανται να συµµετέχουν ως διδάσκοντες στα µεταπτυχιακά προγράµµατα 37

38 ΜΕΡΟΣ Γ ιεθνείς Συνεργασίες 38

39 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Στόχοι Γενικά Συµµετοχή στο 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Συµµετοχή σε ιεθνείς Οργανισµούς (CERN, ESA, UNESCO, OECD) Ενίσχυση ιεθνών Συνεργασιών (εκτός ΕΕ) Αξιοποίηση Ελλήνων Επιστηµόνων της ιασποράς 39

40 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Στόχοι: Άνοιγµα του ελληνικού Ε&Τ συστήµατος στο Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα σε τοµείς στρατηγικής σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα Ενίσχυση της συµµετοχής ερευνητικών οµάδων, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων σε διεθνή δίκτυα, κοινοπραξίες και τεχνολογικά προγράµµατα Αξιοποίηση των ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας αλλά και της συµµετοχής σε ευρωπαϊκούς διακυβερνητικούς οργανισµούς 40

41 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Γενικά: Είναι ανάγκη να συσταθεί επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ερευνητών και τον Κώδικα εοντολογίας για τις προσλήψεις καθώς και για άλλες πρωτοβουλίες για την άρση των εµποδίων στην κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο της σχετικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 41

42 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Συµµετοχή στο 7ο ΠρόγραµµαΠλαίσιο Συµµετοχή της χώρας µας σε νέα νοµική οντότητα υνατότητα διάθεσης εθνικών πόρων Ενίσχυση συµµετοχής των ελληνικών φορέων µε matching funds Πρόβλεψη διαδικασίας δηµιουργίας ενός «εθνικού οδικού χάρτη» υποδοµών Αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στα πλαίσια του ειδικού Ευρωπαϊκού Προγράµµατος People ή/και άλλων συναφών µετην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού προγραµµάτων και πρωτοβουλιών. Η προσέλκυση νέων ερευνητών από τις δεξαµενές του διαφυγόντος δυναµικού της διασποράς πρέπει να αποτελέσει µια από τις κορυφαίες εθνικές προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και για την Παιδεία υνατότητα σχεδιασµού εθνικών προγραµµάτων που θα µπορούν εφόσον ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεκδικήσουν σε ανταγωνιστική βάση συγχρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Πλαίσιο για την ΕΕ. Για πρώτη φορά εισάγεται ένα τέτοιο σχήµα στοειδικόπρόγραµµα «Άνθρωποι» του 7ου ΠΠ 42

43 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Συµµετοχή σε ιεθνείς Οργανισµούς Αξιοποίηση της Ελληνικής Συµµετοχής στο CERN Σε τοµείς ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τοδιεθνές κέντρο CERN, προτείνεται η διάθεση µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών ενός µικρού κονδυλίου της τάξεως π.χ. του 5% της ελληνικής δαπάνης συµµετοχής στο CERN, ώστε η χώρα µας να αξιοποιεί την συµµετοχή της µε την εκπαίδευση του επιστηµονικού δυναµικού που διαθέτει στις σχετικές επιστηµονικές περιοχές Αξιοποίηση της Ελληνικής Συµµετοχής στο ESA εδοµένου ότι το ιάστηµα κρίνεται ότι είναι χώρος στρατηγικής σηµασίας σε Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, τόσο σε τοµείς εφαρµογών υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών όσο και σε εκτεταµένη βασική έρευνα, η Ελλάδαθαπρέπεινασυµµετέχει ενεργά σε όλες τις εξελίξεις µε τους κατάλληλους πολιτικούς, οικονοµικούς και διαχειριστικούς/οργανωτικούς όρους 43

44 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ενισχύονται οι διεθνείς συνεργασίες µεταξύ ερευνητών δύο η περισσοτέρων χωρών, ώστε να µην περιορίζεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης έρευνας από ελληνικές πηγές σε άλλη χώρα ή τη χρηµατοδότηση ξένων ερευνητών για έρευνα στην χώρα µας Ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας της Ελλάδας µεχώρεςτης Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας, και της Μεσογείου τόσο µε ερευνητικάπρογράµµατα συνεργατικής έρευνας όσο και κυρίως µε µεταφορά τεχνολογίας. Παραδείγµατα επιλέξιµων ενεργειών, είναι: Κοινά ερευνητικά έργα σε συγκεκριµένους τοµείς, π.χ. ERANET Έργα επίδειξης τεχνολογιών Έργα δικτύωσης, π.χ. SEEREN Εκπαίδευση νέων ερευνητών από τις νέες χώρες στόχους σε ελληνικά εργαστήρια 44

45 ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Αξιοποίηση Ελλήνων Επιστηµόνων της ιασποράς Η αξιοποίηση Ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς διευκολύνεται µετην υιοθέτηση ενός ευέλικτου νοµικού πλαισίου, το οποίο θα ενθαρρύνει την άµεση µερική απασχόληση στην χώρα µας και την ίδρυση γραφείων δραστηριοποίησης Ελλήνων του εξωτερικού στις επιστηµονικές µητροπόλεις των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Αυστραλίας. 45

Σχέδιο Νόµου: Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής. Άρθρο 1 Αντικείµενο

Σχέδιο Νόµου: Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής. Άρθρο 1 Αντικείµενο Σχέδιο Νόµου: Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής Άρθρο 1 Αντικείµενο Η επιστηµονική έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελούν τοµείς ζωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μοροπούλου Καθ. ΕΜΠ Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Α. Μοροπούλου Καθ. ΕΜΠ Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συζήτηση για το Σχέδιο Νόµου Έρευνας & Τεχνολογίας µε έµφαση στις ερευνητικές προτεραιότητες, το θεσµικό ρόλο των ερευνητικών φορέων και την αναγνώριση των ερευνητών, ιδιαίτερα των νέων Α. Μοροπούλου Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρµογής. Άρθρο 1 Αντικείµενο

Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρµογής. Άρθρο 1 Αντικείµενο Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείµενο - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρµογής Άρθρο 1 Αντικείµενο Η επιστηµονική έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελούν τοµείς ζωτικού

Διαβάστε περισσότερα

α) "Ερευνα": Η πρωτότυπη εργασία µε την οποία προάγεται η επιστηµονική γνώση

α) Ερευνα: Η πρωτότυπη εργασία µε την οποία προάγεται η επιστηµονική γνώση ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΆΡΙΘ. 3653 ΦΕΚ Α 49/21.3.2008 Θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 50 Ν.4278/2014,ΦΕΚ Α 157/4.8.2014, η αναστολή ισχύος των διατάξεων του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Κείμενο Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας

Προτεινόμενο Κείμενο Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας Προτεινόμενο Κείμενο Σχέδιο Νόμου: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί και Πεδίο Εφαρµογής Μορφοποιήθηκε: Αριστερά: 1,27 εκ., Δεξιά: 1 εκ., Επάνω: 0,32 εκ., Κάτω: 0,63 εκ. Διαγράφηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου: «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί και πεδίο εφαρµογής

Σχέδιο Νόμου: «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί και πεδίο εφαρµογής Σχέδιο Νόμου: «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί και πεδίο εφαρµογής Άρθρο 1 Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ως τομέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 378 Πρωτ : 7333 Αριθµ. ιεκπ : 5346 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Του στόχου 1 του υποέργου 1 της πράξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Θέμα: Σχόλια επί της τροπολογίας του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία Ver. 2.0 1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Θέμα: Σχόλια επί της τροπολογίας του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία Ver. 4.0 Σημείωση: Με μπλε σημειώνονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 23/2/2011 Τµήµα : ιοικητικών και Οικονοµικών Αρ.Πρωτ. : 2356/2011 Συναλλαγών Πληρ. : Χ. Σκολαρίκη Τηλ. : 26510-07940 Fax : 26510-07040

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Πυλώνες και Προγράμματα RESTART 2016-2020 Αντιστοιχία Προγραμμάτων ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ιδρύεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ίκτυο Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (.Ε.Υ.Ε.Π.Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 240_21-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙ, μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Μάρτιος 2015 Η α Φορέας lobbying μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτείας ΕΕ/κοινωνικών εταίρων Ηγετικός οργανισμός γνώσης υπέρ μιας ανοιχτής, εξωστρεφούς,

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη

Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένα Έργα» Πρόγραµµα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδοµής Νέοι Επιστήµονες» Πρόγραµµα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» Πρόγραµµα «Έρευνα στις

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2008-2010 6/3/2008 9:47 πµ 1 ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 6/3/2008 9:47 πµ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Στόχος των προτεινόμενων παρακάτω διαδικασιών και γενικών κριτηρίων είναι να υπάρχει, ένα «σύστημα αναφοράς» για τις κρίσεις ερευνητών και ΕΛΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία... 10

Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία... 10 Περιεχόμενα Άρθρο 1... 4 Ορισμοί... 4 Άρθρο 2... 5 Αντικείμενο -Σκοπός... 5 Άρθρο 3... 6 Πεδίο Εφαρμογής του Νόμου... 6 Άρθρο 4... 6 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας... 6 Άρθρο 5... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 044966

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµη, 27-10-2011 Αρ. Πρωτοκόλλου : 3261/27-10-2011 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρµη, 27-10-2011 Αρ. Πρωτοκόλλου : 3261/27-10-2011 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρµη, 27-10-2011 Αρ. Πρωτοκόλλου : 3261/27-10-2011 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεµατικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

και το οποίο δόθηκε επισημαίνονται διαγεγραμμένο (ΕΣΕΚ)

και το οποίο δόθηκε επισημαίνονται διαγεγραμμένο (ΕΣΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.) Πρακτικά Έκτακτης Τηλεδιάσκεψης του ΕΣΕΤ με αντικείμενο το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ που συζητείται στη Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ηµερ. ηµοσίευσης Καταληκτική Ηµεροµηνία «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Νέος Ερευνητής 2014» ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΒΡ-ΝΕ/0514 23

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.» 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Εκδήλωση ΣΕΒ Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες Επιχειρηματικότητα και Έρευνα μια νέα εταιρική σχέση για μια ανταγωνιστική οικονομία 6 Νοεμβρίου 2012 Σταμάτιος Κριμιζής (Πρόεδρος),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ. Απόφαση Συγκρότησης ΔΣ από την Υπουργό

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ. Απόφαση Συγκρότησης ΔΣ από την Υπουργό Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΝΠΔΔ) Πρόεδρος ΔΣ (Διευθυντής Κέντρου) 8µελές Δ.Σ. & Διευθυντής & επιστηµονικό Απόφαση Συγκρότησης ΔΣ από την Υπουργό Ex officio (Προκήρυξη, εισήγηση ΕΣΕΤ, επιλογή και διορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΔ επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική

Θέσεις του ΔΣ του ΣΕΔ επί του σχεδίου νόμου για την «Έρευνα, Τεχνολογική ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ (1989) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής Τηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767 e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr www.demokritos.gr/sed

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα