ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές:"

Transcript

1 23η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές: ΕΥΒΟΙΑ Χαλκίδα Οδός Ωρίωνος 10, οικόπεδο Χρ. Δημαρέλου-Δεληβοριά (2007) (εικ. 1-2) Στην ανασκαφή, που βρίσκεται στο κέντρο της σύγχρονης πόλης, εντοπίστηκαν λείψανα κτηρίων, τα οποία χρονολογούνται κατά κύριο λόγο στους μέσους και ύστερους βυζαντινούς χρόνους, με πρωιμότερο πιθανό όριο τον 9o/10o αι. μ.χ. Τα κτήρια αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τις γνώσεις μας σχετικά με την πολεοδομική εξέλιξη της βυζαντινής πόλης, καθώς η περιοχή γύρω από την οδό Ωρίωνος βρισκόταν κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους έξω από την οχυρωμένη πόλη, στο επονομαζόμενο «Προάστιο» ή «Βούργο» (Borgo), το οποίο αναπτυσσόταν σε μεγάλη έκταση ανατολικά του κάστρου. Το σημαντικόεικ Χαλκίδα, οδός Ωρίωνος. Άποψη του υπόκαυστου του λουτρού από ΝΑ. και γενική άποψη της ανασκαφής. Εικ. 3. Χαλκίδα, οδός Κώτσου. Γενική άποψη της ανασκαφής. τερο από τα αποκαλυφθέντα κτήρια εντοπίζεται στο νότιο τμήμα του οικοπέδου και πρόκειται πιθανότατα για μία από τις υπόγειες αίθουσες ενός λουτρικού συγκροτήματος. Στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου αποκαλύφθηκε μια σειρά από μεταγενέστερους τοίχους, οι οποίοι ανήκουν σε πέντε, τουλάχιστον, διαφορετικές οικοδομικές φάσεις, φανερώνοντας τη συνεχή λειτουργία και επανάχρηση του χώρου. Ορισμένοι από αυτούς τους τοίχους ανήκαν σε εργαστηριακά συγκροτήματα. Η τελευταία περίοδος χρήσης του χώρου πρέπει να τοποθετηθεί στους χρόνους της τουρκοκρατίας. Οδός Κώτσου 39-41, Ο.Τ. 25, οικόπεδο Σ. Νεγρίν (εικ. 3) Η ανασκαφή στο οικόπεδο, που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της σύγχρονης πόλης, στα όρια του ενετικού κάστρου, αποκάλυψε λείψανα κτηρίων, πιθανότατα αποθηκευτικών χώρων. Αποκαλύφθηκαν δώδεκα τοίχοι, οι οποίοι μπορούν να χρονολογηθούν κυρίως στους μεσοβυζαντινούς (10ος-12ος αι.) και μεταβυζαντινούς χρόνους (15ος-18ος αι.). Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τα οποία ανήκουν σε τουλάχιστον τέσσερις οικοδομικές φάσεις, φανερώνουν τη συνεχή λειτουργία και επανάχρηση του χώρου. Η ανασκαφή απέδωσε εφυαλωμένη και αβαφή χρηστική κεραμική κυρίως μεταβυζαντινών αλλά και μεσοβυζαντινών χρόνων. Η τελευταία περίοδος χρήσης του χώρου πρέπει να τοποθετηθεί στους χρόνους της ύστερης τουρκοκρατίας. 73

2 74 Οδός Μητροπόλεως 9, οικόπεδο ιδιοκτησίας «ΑΤΤΟΝ Ο.Ε.» (εικ. 4-5) Το οικόπεδο, με εμβαδό 188,25 τ.μ., βρίσκεται στο κέντρο της Χαλκίδας, σε μικρή απόσταση από το ναό του Αγίου Δημητρίου και τον «Πύργο της Σειρήνας». Στις τέσσερις τομές της ανασκαφής, η οποία ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2010, εντοπίστηκαν επτά αποθέτες, από τους οποίους ορισμένοι έχουν ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις, καθώς και μερικά μικρά τοιχία. Οι αποθέτες, βάσει των ευρημάτων, χρονολογούνται στους υστεροβυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους. Τα κινητά ευρήματα είναι κυρίως όστρακα αβα - φούς κεραμικής, ορισμένα από τα οποία φέρουν ίχνη καύσης, όστρακα εφυαλωμένων αγγείων, κεραμίδες, πλίνθοι, οστά και όστρεα, σιδερένια καρφιά, θραύσματα λευκού μαρμάρου και θραύσματα γυάλινων αγγείων, τα τελευταία σε μεγάλη ποσότητα. Από τα κεραμικά ευρήματα ξεχωρίζουν οι εφυαλωμένες κούπες που σώζονται σε κα λή κατάσταση και κοσμούνται με ποικίλες παραστάσεις, μια ακέραιη εφυαλωμένη οινοχόη με εγχάρακτη και γραπτή διακόσμηση, οι πήλινες πίπες, ένα τσουκάλι χωρίς λαβές, δύο κλειστά αγγεία με ηθμό και ένας πήλινος τριποδί σκος όπτησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν μια σχεδόν ακέραιη ε νετική εφυαλωμένη κούπα με παράσταση νεαρού ευγενούς σε προ το μή, καθώς και τα χάλκινα νομίσματα. Συμβολή των οδών Ερωτόκριτου, Ολύνθου και Σκαλκώτα, οικόπεδο Κ. Τουλίτση και Κ. Λούμου-Λουμάκη (εικ. 6) Κατά τη διάνοιξη δοκιμαστικής τομής για την ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής στο παραπάνω οικόπεδο [Ο.Τ. 4, Συν. Β ], αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά λείψανα και κινητά ευρήματα. Ακολούθησε ανασκαφική έρευνα τα διαστήματα από 17-2 έως και από 31-8 έως , κατά τη διάρκεια της οποίας διερευνήθηκε συνολικά έκταση περίπου 114,43 τ.μ. με τη διάνοιξη πέντε ανασκαφικών τομών διαστάσεων 4x4 μ. Κατά την ανασκαφική έρευνα αποκαλύφθηκαν 52 τοίχοι, ένδεκα υπολείμματα δαπέδων, ένας πήλινος και δύο κτιστοί αγωγοί, οκτώ αποθέτες, δύο κυκλικά φρεάτια και ένας βόθρος. Αποκαλύφθηκαν, επίσης, ένας μικρός, διανοιγμένος στο βράχο ορθογώνιος λάκκος και δύο, αδιάγνωστης χρήσης, ορθογώνιες κατασκευές. Επίσης, σε τρεις τομές εντοπίστηκαν τα υπολείμματα συνεχόμενης κτιστής κατασκευής, αποτελούμενης από πλίνθους και υδραυλικό κονίαμα, που ανήκουν πιθανότατα σε αγωγό. Η εικόνα για την πλειονότητα των αρχιτεκτονικών καταλοίπων είναι αποσπασματική, καθώς οι περισσότεροι από τους αποκαλυφθέντες τοίχους έχουν διαφορετικό βάθος θεμελίωσης, προσανατολισμό και τρόπο κατασκευής, χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους. Επιπλέον, η αποσπασματική τους διατήρηση, συνήθως μέχρι το ύψος της θεμελίωσης, δεν επιτρέπει την ασφαλή διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη χρήση και λειτουργία των οικοδομημάτων που ορίζουν. Τα περισσότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ανήκουν, με βάση τη στρωματογραφία και τα κινητά ευρήματα, στους χρόνους της τουρκοκρατίας, ενώ περιορισμένα είναι τα αρχιτεκτονικά λείψανα που χρονολογούνται στους μεσοβυζαντινούς και υστεροβυζαντινούς χρόνους. Η χρονολόγηση των ευρημάτων της ανασκαφής από τους μεσοβυζαντινούς χρόνους και εξής είναι σημαντική δεδομένου ότι το εν λόγω οικόπεδο κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους βρισκόταν εντός των ορίων της τειχισμένης πόλης της Χαλκίδας, στο νοτιοδυτικό τμήμα της, σε μικρή απόσταση από τα δύο αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της εκκλησιαστικής και κοσμικής αρχιτεκτονικής της περιόδου της βενετοκρατίας, την τρίκλιτη βασιλική της Αγίας Παρασκευής, από την οποία απέχει μόλις 16 μ., και το κτήριο του Βαΐλου, αντίστοιχα. Ο ναός της Αγίας Παρασκευής ειδικότερα έχει απασχολήσει κατά καιρούς την έρευνα ως προς τη χρονολόγησή του, καθώς ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι πριν από την ανοικοδόμησή του κατά την περίοδο της ενετοκρατίας είχε δύο παλαιότερες οικοδομικές φάσεις κατά τους παλαιοχριστιανικούς και μεσοβυζαντινούς χρόνους. Η απουσία παλαιοχριστιανικού στρώματος στο εν λόγω οικόπεδο προσθέτει νέα δεδομένα στο σχετικό προβληματισμό. Εικ Οδός Μητροπόλεως 9. Άποψη της ανασκαφής και όστρακο εφυαλωμένου αγγείου. Εικ. 6. Χαλκίδα. Συμβολή των οδών Ερωτόκριτου, Ολύνθου και Σκαλκώτα. Γενική άποψη της ανασκαφής.

3 75 Εικ. 7. Χαλκίδα. Αλευρόμυλοι (πρώην ΑΣΑΧ). Μεσαιωνικό κτίσμα στο υπόγειο του συγκροτήματος. Αλευρόμυλοι (πρώην ΑΣΑΧ) (εικ. 7) Στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης του κτηρίου ΑΣΑΧ πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές τομές στο ισόγειο του κτηριακού συγκροτήματος και εντοπίστηκαν κατάλοιπα τοίχων, από τους οποίους ο ένας είναι ογκώδης και κτισμένος με επιμέλεια. Χρονολογείται πιθανώς στους βυζαντινούς χρόνους ή στα χρόνια της ενετοκρατίας και μάλλον ανήκει σε μεγάλου μεγέθους κτήριο. Η κεραμική που προήλθε από την ανασκαφή αποτελείται από μεγάλο αριθμό χρηστικών αγγείων της βυζαντινής, υστεροβυζαντινής και οθωμανικής περιόδου. Χαλκίδα, Φύλλα (τέως Δ. Ληλαντίων) Οικόπεδο Η. Παπαγεωργίου (εικ. 8-9) Η ανασκαφή του οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται δεξιά της οδού Μύτικα προς τον οικισμό Φύλλα, αποκάλυψε στο σύνολό της τρεις αποθηκευτικές κατασκευές-σιρούς και ένα ορθογώνιο δωμάτιο με δάπεδο το οποίο είναι στρωμένο κατά το ήμισυ με κεραμικές πλάκες και το υπόλοιπο με πατημένο χώμα. Το γεγονός αυτό, καθώς και η ελαφριά κατωφέρεια που παρουσιάζει ο χώρος αυτός στο κέντρο, αλλά κυρίως η ύπαρξη οπής στην εσωτερική πλευρά στο μέσον του βόρειου τοίχου, η οποία οδηγεί σε κυκλικό αποθέτη, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτό το μικρό δωμάτιο αποτελεί ληνό ενώ η κυκλική κατασκευή λειτουργεί ως υπολήνιο όπου συγκεντρώνεται το γλεύκος. Η κεραμική στην πλειονότητά της αποτελείται από αβαφή ακόσμητα Εικ Φύλλα. Άποψη της ανασκαφής και αποθέτες. όστρακα χρηστικών κυρίως αγγείων. Λιγότερα είναι τα δείγματα εφυαλωμένης κεραμικής, τα οποία χρονολογούνται τη μεσοβυζαντινή και υστεροβυζαντινή περίοδο, καθώς και κάποια δείγματα μεταβυζαντινών χρόνων. Ερέτρια Θέση «Μαγούλα», Τμήμα Λ, οικόπεδο Δ. και Μ. Βλάμη ( ) (εικ. 10) Το οικόπεδο είναι όμορο με τον αρχαιολογικό χώρο της Αγίας Παρασκευής, στον οποίο σώζεται κτίσμα, πιθανόν βασιλική, με αρχική φάση κατασκευής κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους από οικοδομικό υλικό σε β χρήση, αλλά και με μεταγενέστερες μετασκευές. Η ανασκαφή απέδωσε 15 τοίχους, τρεις τάφους και κινητά ευρήματα, τα οποία μπορούν να χρονολογηθούν μέχρι τον 5ο/6ο αι. μ.χ. Η αποσπασματική εικόνα των ανεσκαμμένων τοίχων δεν επιτρέπει ταυτίσεις κτηρίων, διαπιστώθηκε, ωστόσο, ομοιότητα στις τοιχοποιίες τους με αυτές των τοίχων στο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Επίσης, βρέθηκαν δύο υστερορωμαϊκές επιγραφές σε β χρήση ως δομικό υλικό στους ανεσκαμμένους τοίχους. Οι τρεις τάφοι που αποκαλύφθηκαν ήταν καλυβίτες και περιείχαν παιδικές ταφές. Τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής, τα οποία βρέθηκαν σε διαταραγμένα στρώματα, περιλαμβάνουν χρηστική κεραμική υστερορωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής περιόδου, και τρία νομίσματα, τα οποία, μετά από τη συντήρησή τους, χρονολογούνται μεταξύ 3ου και 4ου αι. μ.χ.

4 76 Αλιβέρι Ενετικός πύργος εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ (εικ. 11) Η διενέργεια ανασκαφικών εργασιών στο εσωτερικό του μεσαιωνικού πύργου εντός του ΑΗΣ Αλιβερίου από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Προσθήκη νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου (Μονάδα V) καθαρής ισχύος 416,95 MW στον ΑΗΣ Αλιβερίου», το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΔΕΗ. Η ανασκαφή στο εσωτερικό του πύργου έφερε στο φως έναν τοίχο, μήκ. 2,60, μέγ. πάχ. 0,55, μέγ. ύψ. 0,40 μ., ο οποίος εδράζεται στο φυσικό βράχο, που αποτελεί το δάπεδο του πύργου. Ο τοίχος, από αργούς λίθους που συνδέονται μεταξύ τους με πλίνθους και χώμα, κατευθύνεται διαγώνια προς τη Δ. πλευρά του πύργου και πιθανόν προϋπήρχε της κατασκευής του, στοιχείο που μας επιτρέπει να υποθέσουμε την προγενέστερη παρουσία οικιστικών καταλοίπων στην περιοχή. Τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής περιλαμβάνουν όστρακα χρηστικής κεραμικής κυρίως αβαφούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, ωστόσο, τα όστρακα με εφυάλωση. Η κεραμική χρονολογείται στους χρόνους της φραγκοκρατίας (13ος-14ος αι.). Πολιτικά Μονή Παναγίας Περιβλέπτου (εικ ) Η ανασκαφή έγινε στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης της βυζαντινής μονής της Παναγίας Περιβλέπτου, οι οποίες πραγματοποιούνται με τοπική χορηγία. Η ανασκαφή περιορίστηκε κατά μήκος της ανατολικής, της βόρειας και της νότιας πλευράς του καθολικού της Μονής. Στα νοτιοανατολικά διερευνήθηκαν ακτέριστες ταφές και στα βόρεια εντοπίστηκε τμήμα αψίδας, της οποίας όμως η σχέση με το μνημείο δεν έχει ακόμη επακριβώς διερευνηθεί. Επίσης ήλθαν στο φως τμήματα τοίχων, των οποίων η λειτουργία δεν είναι σαφής, ενώ στη δυτική πλευρά αποκαλύφθηκε βοτσαλωτό δάπεδο. Από τα κινητά ευρήματα, ενδιαφέρον παρουσιάζει αρχαίο κιονόκρανο που εντοπίστηκε στη βορειοδυτική γωνία του ναού και το οποίο είχε μετατραπεί σε φιάλη. Τέλος, η κεραμική απέδωσε πολλά όστρακα εφυαλωμένων υστεροβυζαντινών αγγείων. ΒΟΙΩΤΙΑ Θήβα «Επέκταση και Διαμόρφωση του Περιβάλλοντος χώρου του νέου Μουσείου Θήβας» ( ) Το έργο στο σύνολό του χρηματοδοτήθηκε Εικ. 10. Ερέτρια, θέση «Μαγούλα». Άποψη από Ν. Εικ. 11. Αλιβέρι. Ενετικός πύργος στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Όστρακα εφυαλωμένης κεραμικής. από το Γ ΚΠΣ. Η ανασκαφή για τη θεμελίωση του βόρειου τμήματος του νέου Μουσείου της Θήβας έφερε στο φως δύο φάσεις από τμήμα εξωτερικού τείχους / προτειχίσματος της φραγκοκρατίας, που ανήκει στη βόρεια οχύρωση του λόφου της Καδμείας, όπου ήταν κτισμένη η πόλη της Θήβας. Το προτείχισμα φαίνεται ότι ξεκινά από την περιοχή του Πύργου του Σαιντ-Ομέρ και κατευθύνεται προς τα βόρεια. Στη συνέχεια στρέφεται προς τα δυτικά, συνεχίζει και καταλήγει επάνω σε τμήμα του κυρίως τείχους της πόλης, το οποίο είχε ανασκαφεί παλαιότερα από την 1η ΕΒΑ και διατηρείται ορατό κι επισκέψιμο στο υπόγειο του νέου μουσείου. Η κεραμική που βρέθηκε ακόμη και μέσα στο στρώμα θεμελίωσης χρονολογείται κυρίως στους χρόνους της φραγκοκρατίας (13ος-15ος αι.), καθώς και η πλειονότητα των χάλκινων νομισμάτων, ενώ δεν λείπουν και κάποια βυζαντινά. Στον περιβάλλοντα χώρο και στη θέση του παλαιού προπύλου του μουσείου, που κατεδαφίστηκε προκειμένου να αντικατασταθεί με καινούργιο, ανασκάφηκαν δέκα αποθέτες λαξευμένοι στο φυσικό πωρόλιθο, που περιείχαν κυρίως κεραμική φραγκοκρατίας και μεταβυζαντινών χρόνων. Βρίσκονται βόρεια του οικιστικού πυρήνα της πόλης και πιθανότατα αποτελούσαν αποθηκευτικούς χώρους για σιτηρά και άλλα αγροτικά προϊόντα. Τον Ιούλιο του 2007, κατά τη διάρκεια έργων Εικ Πολιτικά. Μονή Παναγίας Περιβλέπτου. Απόψεις της ανασκαφής από Ν. και Β.

5 Εικ. 14. Θήβα, οδός Θρεψιάδου. Ψηφιδωτό δάπεδο. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας στην οδό Θρεψιάδου και στο πεζοδρόμιο νότια του μουσείου, εντοπίστηκε τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου παλαιοχριστιανικής περιόδου που είχε εντοπιστεί και πολύ παλαιότερα από τον αρχαιολόγο Αντ. Κεραμόπουλλο και θεωρείται ότι ανήκε σε μεγάλο κτήριο αδιευκρίνιστης χρήσης (εικ. 14). Το ψηφιδωτό, με παράσταση ωκεανού με θαλάσσιους οργανισμούς την οποία περιτρέχει ζώνη με πτηνά, δια κρίνεται για τη ζωντάνια των χρωμάτων του, που οφείλονται κατά κύριο λόγο στη χρήση γυάλινων χρωματιστών ψηφίδων. Συνεργείο συντηρητών της Υπηρεσίας μας αποκόλλησε το δάπεδο. Συμβολή των οδών Λουκατζίκου και Δαγλαρίδου, οικόπεδο Γ. Λούκου (2007) (εικ. 15) Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται εκτός των τειχών της Καδμείας. Το κυριότερο εύρημα αποτέλεσε ένας τοίχος, μήκ. 21, μέγ. πάχ. 0,70, μέγ. ύψ. 1,44 μ., ο οποίος καταλαμβάνει ολόκληρη τη δυτική μακριά πλευρά του οικοπέδου και συνεχίζει πέρα από τα όριά του. Αποτελείται από αργούς λίθους που δένονται μεταξύ τους με συνδετικό κονίαμα και βήσσαλα. Η ερμηνεία για τη χρήση του τοίχου αυτού πρέπει να συνδυαστεί με την ύπαρξη του παρακείμενου, παράλληλου ρέματος του Χρυσορρόα (αρχαίος ποταμός Στροφία) στα δυτικά και των γειτονικών λόφων Καστέλλια στα ανατολικά του οικοπέδου, αντίστοιχα. Προφανώς ο ανασκαμμένος τοίχος χρησίμευε ως αναλημματικός για τη συγκράτηση των χωμάτων από τους λόφους προς τον ποταμό. Τοίχος παρόμοιας κατασκευής είχε ανασκαφεί παλαιότερα και σε γειτονικό οικόπεδο. Ανασκάφηκε, επίσης, κεραμοσκεπής τάφος, ακτέριστος, όπου βρέθηκε σκελετός ύψους 1,72 μ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λάξευση του φυσικού πωρόλιθου (πούρου) του εδάφους, για χρήση πιθανότατα υδραυλική. Βρέθηκαν τέσσερα χάλκινα νομίσματα, από τα οποία ένα είναι πιθανώς φολλάρο του Μανουήλ Β ( ) και ένα άλλο ανώνυμος φόλλις. Η κεραμική από τα διαταραγμένα στρώματα της ανασκαφής ήταν κυρίως φραγκοκρατίας και μεταβυζαντινών χρόνων. Οδός Κιθαιρώνος (Ο.Τ. 354), οικόπεδο Γ. Αδριανού (2007) (εικ. 16) Το οικόπεδο βρίσκεται στους δυτικούς πρόποδες της Καδμείας. Η ανασκαφή αποκάλυψε ένα αποσπασματικά σωζόμενο σύμπλεγμα οκτώ τοίχων, κατασκευασμένων κυρίως από αργολιθοδομή με παρουσία βησσάλων ανάμεσά τους. Ένας από τους χώρους που σχηματίζονται διέθετε δάπεδο από πλίνθους, πηλό και πατημένο χώμα, ενώ εκτός συμπλέγματος εντοπίστηκε το υπόστρωμα ενός ακόμη δαπέδου, αποτελούμενο από θραύσματα κεραμίδων και μικρούς αργούς λίθους. Η κεραμική που συγκεντρώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της ήταν βυζαντινή και μεταβυζαντινή. Τα ένδεκα νομίσματα που συ - γκεντρώθηκαν ήταν βυζαντινά, μεταξύ τους τρεις ανώνυμοι φόλλεις. Στο επιφανειακό στρώμα εντοπίστηκαν δύο ταφές. 77 Εικ. 15. Θήβα, συμβολή των οδών Λουκατζίκου και Δαγλαρίδου. Άποψη από Ν. Οδός Δημοκρίτου 11, οικόπεδο Σ. και Ε. Βασιλοπούλου (2008) (εικ ) Η ανασκαφή αποκάλυψε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα δύο κυρίως φάσεων. Η Φάση 1 χρονολογείται, σύμφωνα με μια πρώτη εξέταση της μορφής των ακίνητων και των κινητών ευρημάτων, στην υστερορωμαϊκή / παλαιοχριστιανική περίοδο. Περιλαμβάνει έξι τοίχους και ένα πήλινο δάπεδο. Οι τοίχοι αποτελούνται από αδρά λαξευμένους λίθους και κομμάτια πλίνθων, ενώ στα σημεία, όπου υπήρχαν ανοίγματα (εί-

6 78 Εικ. 16. Θήβα, οδός Κιθαιρώνος. Άποψη από Α. σοδοι), σχηματίζονται παραστάδες επιμελημένης κατασκευής, με λαξευτούς δόμους από παλιότερα κτήρια. Bρέθηκε σημαντική ποσότητα κεραμικής, η οποία χρονολογείται από τα μυκηναϊκά μέχρι και τα παλαιοχριστιανικά χρόνια. Η β κύρια φάση χρήσης του χώρου περιλαμβάνει αδιευκρίνιστης χρήσης σύμπλεγμα με ιδιαίτερα ψηλά θεμέλια και μικρό τμήμα ανωδομής πέντε τοίχων και ένα ακόμη πήλινο δάπεδο. Το σύνολο μπορεί να τοποθετηθεί στην περίοδο της τουρκοκρατίας (16ος-18ος αι.). Εικ Θήβα, οδός Δημοκρίτου 11. Γενική άποψη της ανασκαφής και ευρήματα παλαιοχριστιανικής περιόδου. Μονή Οσίου Λουκά Κινστέρνα ( ) (εικ. 19) Η ανασκαφή της κινστέρνας του 11ου αιώνα στη Μονή Οσίου Λουκά Βοιωτίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Γ ΚΠΣ έργου που πραγματοποίησε η Εφορεία μας στη μονή. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν σημαντικά δομικά στοιχεία της δεξαμενής. Η υπόστυλη αίθουσα με τους οκτώ χώρους και την κιονοστήρικτη τοξοστοιχία εδράζεται στο φυσικό βράχο. Η θέση της, μεταξύ τράπεζας, ελαιοτριβείου και καθολικού, την εντάσσει σε ένα ευρύτερο οικοδομικό σύνολο που εκτελέστηκε μάλλον σε μια φάση, αυτή των αρχών του 11ου αιώνα. Η κινστέρνα ήταν εξ ολοκλήρου επιχωμένη, επέμβαση πιθανώς σκόπιμη, που πραγματοποιήθηκε σε άγνωστη χρονική περίοδο. Τα κινητά ευρήματα ήταν φτωχά, αντικατοπτρίζοντας μάλλον τις περιόδους παρακμής και εγκατάλειψης της μονής από το 13ο έως και το 15ο αιώνα. Εικ. 19. Μονή Οσίου Λουκά. Ανασκαφή της κινστέρνας. Προϊσταμένη Ευγενία Γερούση-Μπεντερμάχερ ( ) Ανασκαφές Χαλκίδα Οικόπεδο οδού Ωρίωνος, οικόπεδο οδών Ερωτόκριτου, Ολύνθου και Σκαλκώτα Οικόπεδο οδού Κώτσου Κτήριο ΑΣΑΧ (αλευρόμυλοι) Οικόπεδο οδού Μητροπόλεως Φύλλα Οικόπεδο Η. Παπαγεωργίου Ερέτρια Οικόπεδο Δ. και Μ. Βλάμη Αλιβέρι Ενετικός πύργος Αλιβερίου εντός ΔΕΗ Πολιτικά Μονή Παναγίας Περιβλέπτου Θήβα Οικόπεδο Μουσείου Οικόπεδο Γ. Λούκου, οικόπεδο Γ. Αδριανού Οικόπεδο Σ. και Ε. Βασιλοπούλου Μονή Οσίου Λουκά, κινστέρνα Υπεύθυνοι αρχαιολόγοι Γ. Βαξεβάνης Δ. Κοτρίκλας Σ. Χρυσοχόου Γ. Βαξεβάνης, Μ. Καράπα Π. Γκάνη Κ. Τσάκα Ευαγγ. Μάλλιαρη Π. Γκάνη Μ. Σκορδαρά Μ. Καραμπίνης Μ. Σκορδαρά Α. Γεωργίου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 15 Γ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα διεξήχθησαν κατά τα έτη 20002010 συνολικά 298 σωστικές ανασκαφές σε οικόπεδα ιδιωτών ή σε δημόσια έργα (ΜΕΤΡΟ) και πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Η ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά στη βορειοανατολική Κρήτη (Καβούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Οι ανασκαφικές έρευνες στο ΝΔ άκρο της νησίδας (Σχ.1) του Αγίου Αχίλλειου στη Μικρή Πρέσπα έρχονται να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη*

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* 1 Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* Εισαγωγή Η καλλιτεχνική δραστηριότητα, που σημειώθηκε στην περιοχή μας κατά τη Βυζαντινή περίοδο στον τομέα της παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ε' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Εικ. 1. Σπάρτη, τα κατεργασμένα χαύλια από την επένδυση του κράνους του κτιστού τάφου της εποχής των λακκοειδών τάφων. ΛΑΚΩΝΙΑ H ανασκαφική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση, αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΟΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Ο άνθρωπος, από την ύπαρξη του είχε ως πρωταρχικό του στόχο την ασφάλεια του ιδίου και της οικογένειας του. Με το πέρασμα των χρόνων οι άνθρωποι άρχισαν

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens / Πίνακας αρχαιολογικών ευρημάτων Νοέμβριος 2012

Rethink Athens / Πίνακας αρχαιολογικών ευρημάτων Νοέμβριος 2012 1 Οδός Ιδιοκτησία Αρχαιολογικός χαρακτήρας Βιβλιογραφία Έτος ανασκαφής Βάθος 1 Πατησίων και Καποδιστρίου 2 Αιόλου από Σταδίου Σοφοκλέους (έργα Υ.Δ.Ρ.Ε.Ξ.) 3 Σταδίου 61 [πρώην Κυπριακή Αγορά] Κανελλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤOMH 11. Εικόνα 10. Η βάση υπ αρ. Π12956.

ΤOMH 11. Εικόνα 10. Η βάση υπ αρ. Π12956. 2 ΤOMH 11 Κατά τη διάνοιξη των δοκιμαστικών τομών, στο μέσο-βδ τμήμα του 153α εντοπίστηκαν τρεις μεμονωμένοι ακατέργαστοι λίθοι και συγκεκριμένα στο Ν. τμήμα της τομής 11, όπως και όστρακα σε βάθος 0,30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tα μυστικά τω MEΓAΛA NAYAΓIA MEΓAΛA NAYAΓIA KYPIAKH 9 IANOYAPIOY 2000

Tα μυστικά τω MEΓAΛA NAYAΓIA MEΓAΛA NAYAΓIA KYPIAKH 9 IANOYAPIOY 2000 MEΓAΛA NAYAΓIA KYPIAKH 9 IANOYAPIOY 2000 Tα μυστικά τω MEΓAΛA NAYAΓIA Tα μυστικά των αρχαίων ναυαγίων Στο ακρωτήριο των Iρίων. Nαυάγιο της ύστερης εποχής του χαλκού με ευρήματα κεραμικά αλλά και τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ Προϊστάμενος Θ ΕΠΚΑ: Βασίλειος Αραβαντινός Σύνταξη φακέλου: Κυριακή Καλλιγά, αρχαιολόγος Θ ΕΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA 2-31 AΦIEPΩMA K ΣTHΣ ΛIONTHΣ KYPIAKH 30 MAPTIOY 1997

A ΦIEPΩMA 2-31 AΦIEPΩMA K ΣTHΣ ΛIONTHΣ KYPIAKH 30 MAPTIOY 1997 A ΦIEPΩMA KYPIAKH 30 MAPTIOY 1997 2-31 AΦIEPΩMA H αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης. Tου Kωστή Λιόντη Oθωμανικά μνημεία. Aποτελούν τεκμήρια της μεσαιωνικής περιόδου και έ- χουν κηρυχθεί διατηρητέα. Tης E.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον*

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Εικόνα εξωφύλλου: Επιτύμβια Στήλη των αδελφών Ζωσιμένους και Σωκράτους,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου

ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ 19 ου ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 20 ού ΑΙΩΝΑ ΘΕΜΑ: Ελαιοτριβεία Χίου ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΡΑΣ ΜΑΜΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Δρ.Γ.ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου Αρ.Μ.

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου Αρ.Μ. A.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (ΚΙΛΙΚΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Μ.Β. Λαυρεντιάδου, πρώην επιστημονική σύμβουλος Δημάρχου Δ. Νίκαιας email: marie.lavrentiadou@wanadoo.fr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012 ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΛΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην οικοδομική ιστορία του καθολικού της Νέας Μονής Χίου. Νεότερα στοιχεία

Συμβολή στην οικοδομική ιστορία του καθολικού της Νέας Μονής Χίου. Νεότερα στοιχεία Συμβολή στην οικοδομική ιστορία του καθολικού της Νέας Μονής Χίου. Νεότερα στοιχεία Αθηνά ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ, Άννα ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΗ' (2007) Σελ. 41-54 ΑΘΗΝΑ 2007 Αθηνά Χριστοφίδου - Αννα Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά

Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά 1 Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΦΟΥ Γραπτή ξενάγηση για audio guide Περιεχόμενα -Εισαγωγή -Οικία του Διόνυσου -Οικία του Θησέα -Οικία του Ορφέα -Οικία του Αιώνα 3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ MIA ΜΈΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΑΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA 2-31 AΦIEPΩMA. H μακραίωνη ιστορία των πέντε Δήμων και ο ρόλος των μεταλλείων EΛEYΘEPIA TPAΪOY ΣABBATO 6 - KYPIAKH 7 IANOYAPIOY 1996

A ΦIEPΩMA 2-31 AΦIEPΩMA. H μακραίωνη ιστορία των πέντε Δήμων και ο ρόλος των μεταλλείων EΛEYΘEPIA TPAΪOY ΣABBATO 6 - KYPIAKH 7 IANOYAPIOY 1996 A ΦIEPΩMA ΣABBATO 6 - KYPIAKH 7 IANOYAPIOY 1996 2-31 AΦIEPΩMA Aρχαία Λαυρεωτική. H μακραίωνη ιστορία των πέντε δήμων και ο ρόλος των μεταλλείων. Tα μεταλλεία του Λαυρίου. H πλούσια μεταλλευτική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους;

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους; 298. Σε οικόπεδο που είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια (διώροφο με υπόγειο) το 1983, κατασκευάσθηκε ο φέρων οργανισμός του ισογείου και υπογείου. Δεν αποπερατώθηκε. Το 2003 εκδόθηκε άδεια αποπεράτωσης του

Διαβάστε περισσότερα

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο 124 Κυριάκου Κυρ. Παπακυριάκου βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο της ζωής τους 200. ε) Ο Στρυμόνας. Από το πολύστιχο ψήφισμα του δήμου της Αμφιπόλεως του 357 π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ανακαλύπτοντας το παρελθόν Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ανακαλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα