ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Πλάτανος Θέση «Ομβριάσα» Η 19η ΕΒΑ διενεργεί ανασκαφική έρευνα στον αγρό ιδιοκτησίας Σ. και Α. Υφαντή, η οποία είναι συνέχεια αυτής που διενεργούσε η 7η ΕΒΑ, στις αρμοδιότητες της οποίας ανήκε ο Ν. Τρικάλων πριν από την έναρξη λειτουργίας της Εφορείας μας. Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι σήμερα με δυσκολίες λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού, των περιορισμένων πιστώσεων που διατίθενται, αλλά και του μικρού χρονικού διαστήματος κατά το οποίο διεξάγεται. Μελετητές που επισκέφτηκαν το χώρο αναφέρουν ότι η περιοχή κατοικείται από τα ελληνιστικά χρόνια και επισημαίνουν, ότι τα πρώτα βυζαντινά χρόνια χαρακτηρίζονται από σημαντική κατοίκηση της περιοχής, όπως επιβεβαιώνεται και από την αποκάλυψη δύο παράλληλων βασιλικών στον αγρό Σ. και Α. Υφαντή. Πρόκειται για βασιλικές, των ίδιων διαστάσεων με ημικυκλική κόγχη στην ανατολική πλευρά και νάρθηκα στη δυτική (εικ. 1). Στην πρώτη (Βασιλική Α), ο νάρθηκας επικοινωνεί με τον υπόλοιπο ναό με τρίβηλο, ενώ σώζονται και τμήματα από το σύνθρονο εσωτερικά και περιμετρικά του Ιερού. Σε κάποια σημεία σώζονται πήλινες πλάκες από το δάπεδο του ναού, ενώ ίχνη από κουρασάνι που εντοπίσθηκαν εσωτερικά στην τοιχοποιία πιθανότατα υποδηλώνουν υπόστρωμα (;) για εντοίχια διακόσμηση. Επιπλέον, η αποκάλυψη επτά ταφών, πρόχειρης κατασκευής και τμήματα μεγάλων πήλινων αποθηκευτικών πίθων στο βόρειο κλίτος, αποτελούν ένδειξη για τη μετέπειτα χρήση του χώρου. Βόρεια της βασιλικής αυτής και σε απόσταση σχεδόν 2 μ. έχει έλθει στο φως και δεύτερη (Βασιλική Β) σε καλή κατάσταση, επειδή τα υλικά δομής είναι πιο ισχυρά. Σε αυτήν εντοπίστηκαν τα θεμέλια του πρεσβυτερίου σ όλο το μήκος, οι δύο πεσσίσκοι του λίθινου περιθυρώματος του βημοθύρου, καθώς και τα θεμέλια του, επίσης, λίθινου άμβωνα (εικ. 2). Ιδιαίτερα επιμελημένο είναι το πήλινο δάπεδο, όπου οι περισσότερες πλάκες φέρουν ανάγλυφη διακόσμηση με πτηνά, σταυρούς Π Λ ΑΤ Α Ν Ο Σ, Θ Ε Σ Η «Ο Μ Β Ρ Ι Α Σ Α» Εικ. 1. Πλάτανος, θέση «Ομβριάσα». Άποψη της ανατολικής πλευράς της Βασιλικής Β με τη βάση του τέμπλου. Εικ. 2. Πλάτανος, θέση «Ομβριάσα». Βασιλική Β. Κατάλοιπα του λίθινου άμβωνα. 173

2 Εικ Πλάτανος, θέση «Ομβριάσα». Αγρός Σ. και Α. Υφαντή. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα δυτικά των βασιλικών. 174 Τ Ρ Ι Κ Α Λ Α, ΒΥ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Κ Α Σ Τ Ρ Ο Εικ. 5. Τρίκαλα, Άποψη τοιχοποιίας. Εικ. 6. Τρίκαλα, Άποψη της ημικυκλικής κατασκευής. Εικ. 7. Τρίκαλα, Μεταγενέστερη κατασκευή με τούβλα. Εικ Τρίκαλα, Όστρακα με εφυάλωση, καθώς και αβαφής κεραμική.

3 ΘΕΣΗ «ΤΣΙΚΑΡΗΣ» Εικ Καλαμπάκα, θέση «Τσίκαρης». Άποψη κεραμικών κλιβάνων. Εικ.15. Καλαμπάκα, θέση «Τσίκαρης». Άποψη κεραμικής εστίας. και μορφές που μάλλον πρόκειται για τη σφραγίδα του κεραμοποιείου, ενώ παράλληλα στον χώρο του Ιερού, σε άλλο σημείο και όχι in situ, εντοπίστηκε και η λίθινη Τράπεζα του ναού. Το φαινόμενο των δύο παράλληλων ναών είναι μοναδικό για τα αρχαιολογικά δεδομένα της περιοχής, όπως και πολλά από τα αρχιτεκτονικά τους στοιχεία. Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως ελάχιστη κεραμική που περιορίζεται σε αβαφή όστρακα, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του αγρού έχουν εντοπιστεί σημαντικά αρχιτεκτονικά λείψανα. Δυτικά της δεύτερης βασιλικής και σε απόσταση 8 μ. περίπου εντοπίστηκαν ίχνη αρχιτεκτονικών λειψάνων, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικών τομών που πραγματοποιήθηκαν με εκσκαπτικό μηχάνημα. Πρόκειται για βοηθητικούς χώρους που σχετίζονται άμεσα με τις δύο βασιλικές (εικ.3-4), ενώ στα βορειοδυτικά αποκαλύφθηκαν κιβωτιόσχημοι τάφοι, καθώς και μελαμβαφή κεραμική. Βυζαντινό κάστρο Τρικάλων Η 19η ΕΒΑ στο πλαίσιο του υποέργου: «Μελέτη αποκατάστασης του τρίτου διαζώματος του βυζαντινού κάστρου Τρικάλων» (Έργου: «Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας Ν. Τρικάλων και Καρδίτσας»), διενήργησε περιορισμένης έκτασης ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό του διαζώματος, προκειμένου να ενισχύσει με τυχόν νέα στοιχεία την αρχαιολογική τεκμηρίωση της μελέτης. Συγκεκριμένα, εσωτερικά του τρίτου διαζώματος και ανατολικά της υφιστάμενης πυριτιδαποθήκης διαμορφώθηκε τομή όπου αφαιρώντας το στρώμα επίχωσης και καταστροφής σε βάθος 1,67 μ. αποκαλύφθηκε τοίχος με κατεύθυνση προς Β., ο οποίος διακόπτεται από πρόχειρη κατασκευή αυλακώσεων, τριπλής μορφής (εικ. 5). Σε επέκταση της τομής προς Β., προκειμένου να διαπιστωθεί η συνέχεια του τοίχου, αποκαλύφθηκε ημικυκλική κατασκευή (εικ. 6), οριοθετημένη από δώδεκα λίθινες πλάκες, ακανόνιστου μεγέθους, η μορφή της οποίας μας οδηγεί στην υπόθεση ότι πρόκειται για εστία. Η συνέχεια της ανασκαφής έφερε στο φώς μια άλλη, μεταγενέστερη κατασκευή με συμπαγή τούβλα (εικ. 7), περιμετρικά και εντός της οποίας βρέθηκε πυρίτιδα και σφαίρες και ίσως πρόκειται για κατασκευή που χρησίμευε ως αγωγός που 175

4 176 Εικ. 16. Ανάβρα, θέση «Αγία Τριάδα». Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. μετέφερε την πυρίτιδα στις επάλξεις του περιβόλου του κάστρου. Σε δεύτερη τομή, πλησίον της εισόδου του τρίτου διαζώματος αποκαλύφθηκε τμήμα τοιχοποιίας, χωρίς προκαθορισμένη κατεύθυνση και χρήση. Οι αποκαλυφθείσες τοιχοποιίες, μετά από ενδελεχή έρευνα, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα είναι μεταγενέστερες. Τέλος, η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως όστρακα με εφυάλωση που χρονολογούνται στα μεταβυζαντινά χρόνια, καθώς και αβαφή κεραμική (εικ. 8-10). Δήμος Καλαμπάκας Θέση «Τσίκαρης» Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου και κατά τη διάρκεια των εκσκαφών στον άξονά του (εντός του ορίου κατάληψης) στις χ.θ. από έως , εντοπίστηκε βιοτεχνικό συγκρότημα κεραμικών κλιβάνων (πέντε κλίβανοι και μία εστία) (εικ ). Η παραπάνω θέση έχει δεσμευτεί για περαιτέρω ανασκαφική έρευνα, τόσο κατά μήκος του άξονα του έργου όσο και της απαλλοτρίωσης. Εικ Ανάβρα, θέση «Περικεντέδια». Τμήμα τοιχοποιίας και άποψη των πεσσών. KAΡΔΙΤΣΑ «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε 65» Ανάβρα, θέση «Αγία Τριάδα» Με δοκιμαστικές τομές εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (τμήματα τοιχοποιίας), τα οποία διέρχονται κάθετα του άξονα οδού κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και καταλήγουν στα όρια απαλλοτρίωσης του έργου. Το τμήμα της τοιχοποιίας με κατεύθυνση Α.-Δ., σωζόταν σε πολύ καλή κατάσταση και έφερε ισχυρό συνεκτικό υλικό (λευκό κονίαμα). Πιθανόν πρόκειται για τμήμα οχυρωματικού περιβόλου ή τμήμα τοιχοποιίας μεγάλου οικοδομήματος (εικ. 16). Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν καθ όλο το μήκος της δοκιμαστικής τομής, τμήματα κεράμων που πιθανότατα προέρχονται από στέγη κτηρίου, ενώ στη νότια εξωτερική πλευρά του τοίχου εντοπίστηκαν σε βάθος 0,80 μ. δύο σιδερένιες λεπίδες. Από το εσωτερικό της δοκιμαστικής τομής συγκεντρώθηκε πλήθος αβαφών χονδροει- δών και λεπτών οστράκων, καθώς και όστρακα με εφυάλωση που έφεραν εγχάρακτη φυτική και γεωμετρική διακόσμηση. Από μια πρώτη εκτίμηση της κεραμικής φαίνεται ότι η θέση κατοικήθηκε από τα βυζαντινά χρόνια έως και τα μεταβυζαντινά. Πιθανότατα να πρόκειται για το ανατολικό άκρο του αρχαιολογικού χώρου, του οικισμού της Αγίας Τριάδας.

5 Εικ Ανάβρα, θέση «Κοκκινόβραχος». Ταφές. Εικ Ανάβρα, θέση «Κοκκινόβραχος». Κτερίσματα από τις ταφές. Θέση «Περικεντέδια» Κατόπιν δοκιμαστικών τομών εντοπίστηκαν αρχι τεκτονικά κατάλοιπα (τμήματα τοιχο - ποιίας). Το τμήμα τοιχοποιίας με κατεύθυνση Β.-Δ., σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση, φέρει ισχυρό συνεκτικό υλικό (λευκό κονίαμα) και όσον αφορά στο υλικό δόμησης αποτελείται από μεγάλους αργούς λίθους στις εξωτε - ρικές πλευρές, ενώ εσωτερικά φέρει μικρότερους λίθους (κροκάλες). Πιθανότατα αποτελεί τμήμα τοιχοποιίας μεγάλου οικοδομήματος. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται καθ όλο το μήκος της δοκιμαστικής τομής τμήματα πήλινων πλακών, οι οποίες φέρουν δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς και γεωμετρικά θέματα που πιθανότατα να αποτελούσαν τη σφραγίδα του κεραμοποιείου. Επιπλέον, εντο πίστηκαν περίπου είκοσι πεσσοί κατά μήκος 50 μ. περίπου (εικ ), ενώ συλλέχθηκε πλούσια κεραμική, τόσο εντός της δοκιμαστικής τομής όσο και πέριξ αυτής, η οποία αποτελείται από αβαφή λεπτά όστρακα και όστρακα με εφυάλωση. Θέση «Κοκκινόβραχος» Εντοπίστηκε νεκροταφείο, στο οποίο απο - καλύφθηκαν συνολικά 100 ταφές που περιείχαν κτερίσματα χάλκινα και σιδερένια όπως ενώτια, χάνδρες, δαχτυλίδια, περι - κάρπια (εικ ), καθώς και ελάχιστη κεραμική κυρίως από εφυαλωμένα και αβαφή όστρακα. Ι. Μ. Πέτρας Καταφυγίου Τέσσερα χλμ. βορειοδυτικά του οικισμού Καταφυγίου, μέσα σε δασώδες πλάτωμα βρίσκεται η Σήμερα από το άλλοτε ακμάζον μοναστηριακό συγκρότημα σώζο - νται, εκτός από το καθολικό, τμήμα της ανατολικής πτέρυγας των κελλιών, καθώς και υπολείμματα τόσο της πτέρυγας όσο και άλλων χώρων στα νότια. Το καθολικό της μονής είναι αθωνίτικου τύπου με νάρθηκα στη δυτική πλευρά, πάνω από τον οποίο υπάρχει δεύτερος όροφος που διαιρείται σε δύο μέρη: το ένα είναι γνωστό ως «κρυφό σχολειό» και το άλλο είναι διαμορφωμένο σε παρεκκλήσι, ενώ νότια προσκολλήθηκε αργότερα και δεύτερο παρεκκλήσι (εικ. 24). Το καθολικό είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες του 1625, όπως μαρτυρεί επιγραφή που αναγράφεται στο υπέρθυρο της εισόδου από την εσωτερική δυτική επιφάνεια, ενώ το παρεκκλήσι ιστορήθηκε από τον γνωστό στην περιοχή των Αγράφων ζωγράφο Ιωάννη Ευτελή το 1672 και ο νάρθηκας το 1789 από τον ζωγράφο Κωνσταντίνο. Η 19η ΕΒΑ, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης: «α) Συντήρησης και Αποκατάστασης των υφιστάμενων μοναστηριακών κτισμάτων και β) Ολοκλήρωσης και επέκτασης νεότερου κτηρίου κελλιών της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πέτρας, Δ.Δ. Καταφυγίου, Δ. Ιτάμου, Ν. Καρδίτσας» διενήργησε ανασκαφική έρευνα, προκειμένου να αποκαλυφθούν τα θεμέλια του περιβόλου και των ερειπωμένων κτισμάτων, ώστε να τεκμηριωθεί το περίγραμμά τους. Από τα στοιχεία της έρευνας θα εντοπιζόταν η ακριβής θέση του αρχικού περιβόλου, επί της οποίας θα έπρεπε να ανεγερθεί νέος, ειδικά στη δυτική πλευρά. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών, από τον Απρίλιο μέχρι και το Νοέμβριο του 2010 αποκαλύφθηκε πλήρως η δυτική πτέρυγα, η οποία αποτελείται από τρία επιμήκη κτίσματα και μία κρήνη (εικ. 25), ενώ νότια του καθολικού αποκαλύφθηκε μία σειρά κτισμάτων, καθώς και πήλινοι αγωγοί που τροφοδοτούσαν με νερό την κρήνη (εικ. 26). Στη βόρεια πλευρά δεν εντοπίστηκαν κτίσματα και αποκαλύφθηκε μόνον ο περίβολος της μονής, ενώ στην ανατολική πλευρά και σε βάθος 2,30 μ. από την επιφάνεια του εδάφους εντοπίστηκε ένα επίμηκες κτίσμα, στον ανατολικό τοίχο του οποίου αποκαλύφθηκαν δύο πολεμίστρες που δηλώνουν το φρουριακό χαρακτήρα αυτής της πτέρυγας (εικ ). Τέλος, στο κέντρο της νότιας πλευράς απο- 177

6 Ι Ε ΡΑ Μ Ο Ν Η Π Ε Τ ΡΑ Κ ΑΤ Α Φ Υ Γ Ι Ο Υ Εικ. 24. Καταφύγι, Άποψη του καθολικού και του παρεκκλησίου. Εικ. 25. Καταφύγι, Δυτική πλευρά. Άποψη της κρήνης. 178 Εικ. 26. Καταφύγι, Νότια πλευρά. Γενική άποψη των χώρων. Εικ Καταφύγι, Ανατολική πλευρά. Άποψη κτίσματος με πολεμίστρες. Εικ. 29. Καταφύγι. Νότια πλευρά. Άποψη του προπύλου. καλύφθηκε και το πρόπυλο του μοναστηριακού συγκροτήματος (εικ. 29), ενώ εξωτερικά του περιβόλου αποκαλύφθηκε τετράγωνη δεξαμενή συλλογής ομβρίων υδάτων. Προϊσταμένη Κρυσταλλία Μαντζανά Ανασκαφές Υπεύθυνοι αρχαιολόγοι Ν. Τρικάλων, Δ. Δ. Πλατάνου, θέση «Ομβριάσα» Βυζαντινό κάστρο Τρικάλων Ν. Τρικάλων, «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65», Δ.Δ. Κρηνίτσας και Δ.Δ. Χαϊδεμένης, «Ντρογκάρι» ή «Καλαμαράς» Ν. Τρικάλων, «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65», Δ. Καλαμπάκας, θέση «Τσίκαρης» Ν. Καρδίτσας, «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65», Ανάβρα, θέση «Αγία Τριάδα», θέση «Περικεντέδια», θέση «Κοκκινόβραχος» Ν. Καρδίτσας, Ι.Μ. Πέτρας Καταφυγίου Κρ. Μαντζανά Ουρ. Μπαλογιάννη, Π. Μαχαίρα Χρ. Αποστόλου, Ν. Τριγώνης Χρ. Αποστόλου, Αγγ. Σίδερη Ε. Μπαλαμωτή, Κ. Κεραμίδα Σπ. Κουγιουμτζόγλου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 24η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ Εικ. 1. Ενετικό tornesello του Antonio Venier (1382-1400) από το στρώμα καταστροφής στο νοτιοανατολικό χώρο της ακρόπολης του Κάστρου της Yπάτης. Εικ. 2. Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 14η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Εικ. 1-2. Σκάλα Ερεσού. Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίου Ανδρέα. Ταφές. ΛΕΣΒΟΣ Σκάλα Ερεσού Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίου Ανδρέα Η Βασιλική του Αγίου Ανδρέα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές: 23η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές: ΕΥΒΟΙΑ Χαλκίδα Οδός Ωρίωνος 10, οικόπεδο Χρ. Δημαρέλου-Δεληβοριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Αγία Τριάδα Λιγορτύνου Η ανασκαφή του ερειπωμένου δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού της Αγίας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Αγία Τριάδα Λιγορτύνου Η ανασκαφή του ερειπωμένου δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού της Αγίας 13η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αγία Τριάδα Λιγορτύνου Η ανασκαφή του ερειπωμένου δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού της Αγίας Τριάδας Λιγορτύνου πραγματοποιήθηκε το 2008. Αποκαλύφθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΔ' Εικ. 1. Λίμνη Ν. Πλαστήρα. Αιχμή από πυριτόλιθο. Εικ. 2. Λίμνη Ν. Πλαστήρα. Άποψη της θέσης από Β. ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ H ΛΔ ΕΠΚΑ άρχισε να λειτουργεί από τον Ιανουάριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ Εικ. 1. Παλιά Πόλη Ρεθύμνου. Πινάκιο από την ανασκαφή του συγκροτήματος των Αυγουστινιανών μοναχών. Εικ. 2. Παλιά Πόλη Ρεθύμνου. Μονή των Αυγουστινιανών μοναχών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗ Αρχικά στο Νομό Κοζάνης και από το 2004 και στο Νομό Γρεβενών μεγάλα δημόσια έργα επέβαλαν τη διενέργεια δεκάδων σωστικών ανασκαφών σε έκταση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 7 Α' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Κλιτύες Ακρόπολης Η σπουδαιότερη ανακάλυψη στη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης στη διάρκεια των εργασιών της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΔ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 57 ΦΘΙΩΤΙΔΑ Λαμία Η οχύρωση, η αγορά και τα νεκροταφεία (2000-2007) Η σύγχρονη Λαμία είναι χτισμένη πάνω στην αρχαία ομώνυμη πόλη, η οποία οχυρώθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 99 ΑΧΑΪΑ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ Δήμος Πατρέων Ποτάμι Ξυλοκέρας (2003 κ.ε.). Αποκαλύφθηκε μεγάλο ιδιωτικό βαλανείο εξαιρετικής διατήρησης, υστερορωμαϊκών χρόνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 33 1η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗ Μεσόγεια Οι ανασκαφικές έρευνες επικεντρώθηκαν σε δύο τομείς: 1) στη συνέχιση της αποκάλυψης ερειπωμένων βυζαντινών ναών, που είχε αρχίσει από παλαιότερα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΘ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών Το 2007 διενεργήθηκε σωστική ανασκαφή, με χρηματοδοτική συνεισφορά του ΥΠΠΟΤ, του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ. 175 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ. Ο Νομός Ημαθίας, με το πλούσιο αρχαιολογικό παρελθόν του, υπήρξε για πολλά χρόνια ένα ανεξάντλητο πεδίο έρευνας και μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΓ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Το ανασκαφικό έργο της ΙΓ ΕΠΚΑ κατά τα έτη 2000-2010 περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό σωστικών, αλλά και συστηματικών ερευνών. Οι έρευνες αυτές αφορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας

Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας Η ιδέα των αρχαιολογικών διαδρομών προέκυψε μετά από πρόταση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας να γίνει μία παρουσίαση των Μνημείων και των Αρχαιοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Εικ. 1. Αεροφωτογραφία του οικισμού της Ποτίδαιας. Εικ. 2. Τμήμα του διατειχίσματος. Διατείχισμα της Κασσάνδρειας Στη θέση της αρχαίας Ποτίδαιας, που καταστράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Εικ. 1-2. Αρχαίος Φάγρης. Ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας και πήλινη γυναικεία προτομή από το νεκροταφείο (4ος αι. π.χ.). ΚΑΒΑΛΑ Πέρνη Στη θέση «Τούμπα»

Διαβάστε περισσότερα

6. AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

6. AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 6. AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 6.1 Εισαγωγή Η μελέτη ανάπτυξης χωροταξικού σχεδίου για το δήμο του Μαρκόπουλου καθιστά απαραίτητη την εκπόνηση αναφοράς ιστορικού και αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ξενικάκη, στην οδό Ερωτοκρίτου αρ.6, στην εκτός των ενετικών τειχών πόλη του Ηρακλείου

Ξενικάκη, στην οδό Ερωτοκρίτου αρ.6, στην εκτός των ενετικών τειχών πόλη του Ηρακλείου ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (κατά αλφαβητική σειρά) Αγγελάκη Βάλια (28 η ΕΒΑ), Τρεις βενετσιάνικες καµπάνες από την Κυριάννα Ρεθύµνου Κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 21 Β' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Εικ. 1. Κάτοψη ναού, πιθανώς της Αρτέμιδος Κολαινίδος. ΑΤΤΙΚΗ Μεσόγεια Μερέντα Μαρκοπούλου Στο πλαίσιο κατασκευής του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 15 Γ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα διεξήχθησαν κατά τα έτη 20002010 συνολικά 298 σωστικές ανασκαφές σε οικόπεδα ιδιωτών ή σε δημόσια έργα (ΜΕΤΡΟ) και πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑ Μεθώνη (εικ. 1-4) Αμέσως βόρεια της Νέας Αγαθούπολης έχει ε ντο πιστεί, ήδη από τη δεκαετία του 1970, η θέ ση της αρχαίας Μεθώνης, της αρχαιότερης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ *

Ο ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ * Ο ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ * Τον Ιούνιο του 1980, κατά τη διάνοιξη της νέας οδού Γ' Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΓ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κνωσός Άγιος Ιωάννης Κνωσού: Νέο τμήμα του «Βόρειου Νεκροταφείου Κνωσού» Κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφής (Απρίλιο έως Σεπτέμβριο 2010), με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη*

Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* 1 Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Του Μανόλη Αθ. Λουκάκη* Εισαγωγή Η καλλιτεχνική δραστηριότητα, που σημειώθηκε στην περιοχή μας κατά τη Βυζαντινή περίοδο στον τομέα της παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚB' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΣ Στην περιοχή της αρχαίας Ρόδου, εκτός από την πληθώρα σωστικών ανασκαφών σε αρχαίες ιδιωτικές οικίες και νεκροταφεία, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις «Διάζωμα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Λ. Κολώνας, Μ. Σταυροπούλου - Γάτση, Γ. Σταμάτης Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας

Εκδόσεις «Διάζωμα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Λ. Κολώνας, Μ. Σταυροπούλου - Γάτση, Γ. Σταμάτης Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας Εκδόσεις «Διάζωμα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Λ. Κολώνας, Μ. Σταυροπούλου - Γάτση, Γ. Σταμάτης Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας Σελιδοποίηση Κ. Τσιρίκος Παραγωγή arte creative team Επιμέλεια Έκδοσης Χ.

Διαβάστε περισσότερα

9ο (Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ) Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ι Ν Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν (Φιλολογία Ιστορία Αρχαιολογία Λαογραφία)

9ο (Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ) Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ι Ν Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν (Φιλολογία Ιστορία Αρχαιολογία Λαογραφία) ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9ο (Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ) Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ι Ν Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν (Φιλολογία Ιστορία Αρχαιολογία Λαογραφία) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κύπρου 68, 46100 Ηγουμενίτσα τηλ. 26650 29177, 26650 29178 e-mail: lbepka@culture.gr Γενική Επιμέλεια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα