ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μετρό Κατά το , η ανασκαφική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο νότια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου κατασκευάστηκαν οι εγκαταστάσεις αλλαγής τροχιογραμμών του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, αναπτύχθηκε σε έκταση τ.μ. και επιβεβαίωσε την ανθρώπινη δραστηριότητα σε ένα ευρύ χρονολογικό πλαίσιο από τους ελληνιστικούς χρόνους έως και το 19ο αιώνα. Η ανασκαφή έφερε στο φως ένα μεγάλο τμήμα του ανατολικού νεκροταφείου της αρχαίας Θεσσαλονίκης (εικ. 1) με τη χρήση του να εκτείνεται από τα τέλη του 4ου αι. π.χ. έως τον 6ο αι. μ.χ. και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Τυπολογικά, οι τάφοι, που αποκαλύφτηκαν, δεν αποκλίνουν από τα μέχρι τώρα γνωστά δεδομένα της περιοχής και με βάση τον αρχιτεκτονικό τους τύπο μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κεραμοσκεπείς, απλούς και καλυβίτες, λακκοειδείς με ή χωρίς κάλυψη, κιβωτιόσχημους (εικ. 2), καμαροσκεπείς, εγχυτρισμούς, λίθινη θήκη και ελεύθερες ταφές. Οι τάφοι ήταν διευθετημένοι σε τρία επάλληλα και αλληλεπικαλυπτόμενα στρώματα, με πυκνή διάταξη, χωρίς ενιαίο προσανατολισμό. Αναφορικά με τη χωροταξική οργάνωση του νεκρο - ταφείου, παρατηρήθηκε ότι στο βορειοδυτικό τμήμα του ανασκαμμένου χώρου εντοπίστηκαν οι 61 από τους 65 κιβωτιόσχημους τάφους που ήλθαν στο φως, ενώ σε ό,τι αφορά τους εγχυτρισμούς, αυτοί εντοπίστηκαν με μεγάλη πυκνότητα στο νοτιοδυτικό τμήμα του ανασκαφέντος χώρου. Από το σύνολο των τάφων που ερευνήθηκαν, σε 67 δεν διατηρήθηκαν τα σκελετικά κατάλοιπα, λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών και των μεταποθετικών διαδικασιών. Η ταφική πρακτική που κυριάρχησε στην ανασκαφή ήταν ο ενταφιασμός ενός νεκρού σε κάθε τάφο που υπερείχε συντριπτικά της καύσης (σε 19 μόνο περιπτώσεις). Επανάχρηση παρα - τηρήθηκε σε κιβωτιόσχημους και καμαροσκεπείς που περιείχαν πολλαπλούς ενταφιασμούς και ανακομιδές. Οστά βρεφών και παιδιών έχουν αναγνωριστεί σε ποσοστό 21,8% των τάφων, αποτελώντας ενδεικτικό στοιχείο της παιδικής θνησιμότητας σε όλη τη διάρκεια χρήσης του νεκροταφείου. Σε αρκετές περιπτώσεις ελεύθερων ταφών και λακκοειδών χωρίς κάλυψη διατηρήθηκε μέρος του ξύλινου φορείου ή φερέτρου, ενώ σε άλλες η χρήση τους υποδηλώθηκε από την παρουσία σιδερένιων καρφιών. Κτερισμένοι βρέθηκαν μόνο 135 τάφοι, ποσοστό δηλαδή που ανέρχεται στο 12% (εικ. 3-4). Συνηθέστερα κτερίσματα ήταν τα πήλινα αγγεία: μυροδοχεία, σκύφοι, πινάκια, πυξίδες, οινοχόες, αρυτήρες, λύχνοι και κάνθαροι. 181 Εικ. 1. ΜΕΤΡΟ Θεσσαλο - νίκης. Σταθμός «Σιντρι - βάνι». Διασταύρωση τροχιογραμμών. Άποψη του δυτικού τμήματος της ανασκαφής. Εικ. 2. ΜΕΤΡΟ Θεσσαλο - νίκης. Σταθμός «Σιντρι - βάνι». Διασταύρωση τροχιογραμμών. Άποψη κιβωτιόσχημων τάφων.

2 Εικ. 3. ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. Σταθμός «Σιντριβάνι». Διασταύρωση τροχιογραμμών. Κτερίσματα ταφών. Εικ. 4. ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. Σταθμός «Σιντριβάνι». Διασταύρωση τροχιογραμμών. Κτερίσματα ταφών. 182 Εκτός από τα πήλινα αγγεία βρέθηκαν και οκτώ γυάλινα, δύο χάλκινα, ένα σιδερένιο και ένα μολύδβινο. Βρέθηκαν ακόμη χάλκινα νομίσματα, πήλινα ειδώλια, χρυσά, χάλκινα και οστέινα κοσμήματα (ενώτια, δακτυλίδια, περικάρπια), όστρεα, χάλκινοι και ασημένιοι κρίκοι, γυάλινες, οστέινες και πήλινες χάνδρες, χάλκινες και σιδερένιες πόρπες, χάλκινα και χρυσά ελάσματα, αστράγαλοι, οστέινα κομβία, οστέινες περόνες, σιδερένια μαχαιρίδια, γυάλινα και λίθινα σφαιρίδια, χάλκινα κάτοπτρα, μια οστέινη γραφίδα, ένα οστέινο χτένι και ένα πήλινο υφαντικό βάρος. Στην ελληνιστική περίοδο χρήσης του νεκροταφείου εντάσσονται μόνο 45 τάφοι. Πρόκειται για λακκοειδείς με ή χωρίς κάλυψη, ελεύθερες ταφές και κεραμοσκεπείς τάφους, καθώς και λίθινη θήκη, οι οποίοι εντοπίσθηκαν κυρίως στο δυτικό τμήμα του ανασκαμμένου χώρου. Η πρακτική της καύσης του νεκρού καταγράφηκε σε 15 περιπτώσεις. Όλες οι ταφές ήταν κτερισμένες με τα προσφιλή αντικείμενα του νεκρού και τις προσφορές των οικείων τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε δύο τάφους: στη λίθινη θήκη Τφ746 που περιείχε καμένα οστά ενήλικου άνδρα, καθώς και οστά μικρού θηλαστικού (εικ. 5). Η ταφή του 2ου αι. π.χ. ήταν κτερισμένη με τέσσερα χρυσά στεφάνια από φύλλα βελανιδιάς, πήλινο μυροδοχείο, σιδερένιο κομβίο, σιδερένιο καρφί, χρυσό δακτυλίδι και μάζα σιδήρου στο λακκοειδή τάφο Τφ840 (εικ. 6), που περιείχε πλούσια κτερισμένο ενταφιασμό ενήλικης γυναίκας του τέλους του 3ου αι. - αρχών του 2ου αι. π.χ. Η ταφή ήταν πλούσια κτερισμένη με τέσσερα χρυσά στεφάνια από φύλλα ελιάς που είχαν τοποθετηθεί στις τέσσερις γωνίες του ξύλινου φερέτρου, καθώς και με μία χρυσή δανάκη, ένα ζεύγος χρυσών, πήλινες επιχρυσωμένες χάνδρες από περιδέραιο, δύο χάλκινους και εννέα ασημένιους κρίκους, ένα χάλκινο κάτοπτρο, δύο ακέραιες πήλινες μελαμβαφείς πυξίδες, μία χάλκινη φιάλη, δύο πήλινα ατρακτόσχημα μυροδοχεία, δύο σκυφίδια και τμήμα ενός σιδερένιου ψαλιδιού στο οποίο διατηρήθηκε ορυκτοποιημένο τμήμα υφάσματος (εικ. 7). Στο βόρειο μέρος του κεντρικού τμήματος του ανασκαφικού χώρου, ο εντοπισμός αρχιτεκτονικών καταλοίπων παρέχει ενδείξεις για επιπρόσθετη χρήση του χώρου, πέραν αυτής του ενταφιασμού των νεκρών. Αποκαλύφθηκε τμήμα οικοδομήματος με τοίχους οι οποίοι διακόπηκαν από ελεύθερες ταφές ρωμαϊκών χρόνων, σώθηκαν στο επίπεδο της θεμελίωσης Εικ. 5. ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. Σταθμός «Σιντριβάνι». Διασταύρωση τροχιογραμμών. Εσωτερικό της λίθινης θήκης Τφ746. Εικ. 6. ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. Σταθμός «Σιντριβάνι». Διασταύρωση τροχιογραμμών. Λακκοειδής τάφος Τφ840. Εικ. 7. ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. Σταθμός «Σιντριβάνι». Διασταύρωση τροχιογραμμών. Κτερίσματα Τφ840.

3 και ήταν δομημένοι από σχιστόλιθους και αργούς λίθους, μεγάλων διαστάσεων. Σε τμήμα του κτηρίου ανασκάφηκε στρώμα καταστροφής με σπασμένες κεράμους στέγης λακωνικού τύπου, πέτρες και ελάχιστα αβαφή όστρακα. Επιπλέον, εντοπίστηκαν και ερευνήθηκαν δώδεκα συνολικά κατασκευές, μεταξύ των οποίων δύο πηγάδια, και 38 λάκκοι απόθεσης που στην πλειονότητά τους τοποθετούνται σε νεότερο χρονικά ορίζοντα. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Εικ. 8. Αρχαία Καλίνδοια. Αριστερά το στέγαστρο του «Σεβαστείου». Αεροφωτογραφία. Αρχαία Καλίνδοια Το 2000, ύστερα από τυμβωρυχική επέμβαση, ερευνήθηκε, σε απόσταση 2 χλμ. περίπου βορειοανατολικά των αρχαίων Καλινδοίων (περί τα μ. νότια του Καλαμωτού), ένας ιδιότυπος και διθάλαμος θαλαμωτός τάφος, εξωτ. διαστ. 3,15x6,50 μ. Η μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα του μνημείου είναι ότι ήταν διώροφο, με τον κυρίως νεκρικό θάλαμο κρυπτό, κάτω από έναν πρώτο ανάλογων διαστάσεων. Από τα αρκετά ευρήματα, που διέφυγαν της προσοχής των αρχαίων τυμβωρύχων (το μνημείο είχε συληθεί αρκετές φορές, ήδη από την αρχαιότητα), προκύπτει η μακροχρόνια χρήση του, από τις αρχές τουλάχιστον του 3ου αι. π.χ. που κατασκευάστηκε, μέχρι και τα μέσα του 2ου αι. π.χ. (εικ. 8). Στο διάστημα ερευνήθηκε, στο κέντρο περίπου της πόλης των αρχαίων Καλινδοίων, μεγάλο μέρος ενός τεράστιου οικοδομικού συγκροτήματος, το οποίο αποκαλούμε συμβατικά «συγκρότημα του Σεβαστείου», επειδή οι τρεις πρώτοι από τους επτά μέχρι τώρα συνεχόμενους ορθογώνιους χώρους του ανήκουν σε ναό της αυτοκρατορικής λατρείας, όπου συλλατρευόταν ο Δίας και η θεά Ρώμη (εικ. 9). Η ανέγερση του οικοδομήματος ανάγεται στις τελευταίες δεκαετίες του 1ου αι. π.χ., αφού εξακριβώθηκε ότι αυτό ιδρύθηκε επί Οκταβιανού Αυγούστου (του οποίου μάλιστα βρέθηκαν δύο λατρευτικά αγάλματα), ενώ η λειτουργία του κράτησε, σύμφωνα με τα ανασκαφικά ευρήματα, μέχρι περίπου τα μέσα του 3ου αι. μ.χ. Εκτός από τους τρεις πρώτους χώρους στα βόρεια του οικοδομήματος, που, όπως είπαμε, αποτελούσαν το Σεβαστείο της πόλης (ένα από τα μεγαλύτερα και πρωιμότερα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας), οι υπόλοιποι χώροι του νοτιότερα επιτελούσαν άλλες λειτουργίες (αίθουσα συμποσίων, βουλευτήριο, εξέδρα αγαλμάτων). Από την ανασκαφή του συγκροτήματος, του οποίου η έρευνα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, προέρχεται, εκτός των άλλων, πλήθος θραυσμάτων από μαρμάρινους ανδριάντες αυτοκρατόρων, ηρώων και θεών, αρχιτεκτονικά γλυπτά, όπως και σημαντικές για την ιστορία του οικοδομήματος επιγραφές (εικ ). Καλλιθέα Στο πλαίσιο του Έργου «Ιερό του Άμμωνος Διός Χαλκιδικής - Ανάδειξη», που ήταν ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πολιτισμός», ερευνήθηκε το ιερό του Άμμωνος Διός και του Διονύσου. Το ιερό είχε αποκαλυφθεί το 1969 και μικρό τμήμα του είχε ανασκαφεί έως το Η πρόσφατη έρευνα συμπλήρωσε και συνέχισε την παλαιότερη και με την κατάλληλη διαμόρφωση που έγινε στο χώρο δημιουργήθηκαν τρεις κύριοι τομείς: ένα βαλανείο ρωμαϊκών χρόνων, ο ναός Εικ. 9. Αρχαία Καλίνδοια. Μακέτα του θαλαμωτού τάφου. 183

4 Εικ Αρχαία Καλίνδοια: Κεφαλές Οκταβιανού Αυγούστου, Φλαβίας Μύστας και Μελεάγρου. 184 του Άμμωνος Διός που χρονολογείται στο β μισό του 4ου αι. π.χ. και δίπλα του δύο παράλληλες σειρές μνημειακών βάθρων της ίδιας εποχής με αυτόν, και, τέλος, η περιοχή του σπηλαίου, όπου εντοπίζεται και το ιερό του Διονύσου. Στους τομείς αυτούς οδηγούν ειδικά διαμορφωμένοι διάδρομοι, ενώ κατασκευάστηκε ακόμη και μικρό θέατρο για τη φιλοξενία εκδηλώσεων (εικ. 14). Το βαλανείο καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα του ιερού (εικ. 15). Αποτελείται από τρεις συνεχόμενους χώρους, το θερμό (caldarium), το μέσο (tepidarium) και τον ψυχρό οίκο (frigidarium) στον άξονα ΒΔ.-ΝΑ. που επικοινωνούν μεταξύ τους και κατατάσσεται στον «εν σειρά» αρχιτεκτονικό τύπο, γνωστό από τα λουτρά της Πομπηίας. Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, το βαλανείο κατασκευάστηκε στο α μισό του 2ου αι. μ.χ., ή και νωρίτερα, και η χρήση του, ή τουλάχιστον η χρήση τμήματός του, συνεχίστηκε έως το α μισό του 4ου αι. μ.χ. Στη διάρκεια αυτής της μακράς περιόδου διαπιστώθηκαν τουλάχιστον δύο επισκευές. Η είσοδος του βαλανείου βρίσκεται στο νότιο τμήμα και αμέσως βορειότερα ο ψυχρός οίκος με εξωτερική δεξαμενή (πισίνα), αποδυτήριο και ένα μεγάλο κεντρικό χώρο, στο κέντρο του οποίου υπήρχαν τέσσερις κίονες που περιέβαλλαν μια κατασκευή, ίσως περιρραντήριο. Ο ψυχρός οίκος ήταν δια - κοσμημένος με μαρμάρινα αγάλματα, τμήματα των οποίων έχουν βρεθεί κατά την έρευνα. Βόρεια του ψυχρού οίκου βρίσκεται ο μέσος οίκος με επιμέρους χώρους με πήλινους λουτήρες και μαρμάρινες λεκάνες. Ο χώρος έφερε υπόκαυστο με τοξωτά στηρίγματα και σύστημα θέρμανσης στους τοίχους (μεικτό σύστημα με πήλινα πειόσχημα πλακίδια και πήλινους αεραγωγούς ορθογώνιας διατομής). Ο βορειότερος χώρος, ο θερμός οίκος, είναι μονόχωρος με αψίδα στα ανατολικά, ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο που απαντά πολύ συχνά στα λουτρά. Η υψηλή θερμότητα που ήταν απαραίτητη για τη λειτουργία του χώρου επιτυγχανόταν με υπόκαυστα με τετράγωνους πεσσίσκους στο δάπεδο και με πήλινους αεραγωγούς ορθογώνιας διατομής στους τοίχους (tubuli). Εκτός από τους κύριους χώρους ερευνήθηκαν, επίσης, δύο προπνιγεία και σύστημα υπόγειων διαδρόμων που εξυπηρετούσαν τη λειτουργία του βαλανείου. Ο ναός του Άμμωνος Διός (εικ ) είχε ανασκαφεί το Στο πλαίσιο του επιχειρη - σιακού προγράμματος εντοπίστηκαν και ερευνήθηκαν δύο παράλληλες σειρές με μνημειακά βάθρα ανατολικά του ναού που αποτελούσαν μαζί με αυτόν ένα ενιαίο συγκρότημα. Πρόκειται για έξι βάθρα στη μια σειρά και δύο και μια μακρόστενη κατασκευή στην άλλη. Επάνω τους αρχικά υπήρχαν γλυπτά, κατά τη συνήθεια των αιγυπτιακών ιερών. Η έρευνα στην περιοχή των βάθρων αποκάλυ - ψε, επίσης, τη μεταφορά νερού στην περιοχή, πιθανότατα για τη λειτουργία ιερής δεξαμενής, καθώς και την ύπαρξη πρωιμότερης φάσης του ιερού το Άμμωνος Διός, η οποία χρονολογείται στο α μισό του 4ου αι. π.χ. (εικ. 17). Το ιερό του Διονύσου και πιθανότατα των Νυμφών βρίσκεται στην περιοχή του σπηλαίου. Η συνέχιση της έρευνας έδειξε ότι, εξαιτίας Εικ. 13. Αναθηματική επιγραφή από το «συγκ ρότημα του Σεβαστείου».

5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Εικ. 14. Ιερό Άμμωνος Διός. Διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου. Εικ. 15. Λουτρό. Γενική άποψη. Εικ. 16. Ναός Άμμωνος Διός. 185 Εικ. 17. Ιερό Άμμωνος Διός. Βάθρα και a' φάση του ιερού. Εικ. 18. Ιερό του Διονύσου. Περιοχή σπηλαίου. Κλιμακοστάσιο.

6 της διάβρωσης των υδάτων που υπάρχουν άφθονα εκεί, έχει αλλάξει σημαντικά η τοπογραφία της περιοχής. Αποκαλύφθηκε μια μνημειακή κλίμακα που χρονολογείται στον 4ο αι. π.χ. και οδηγεί σε ψηλότερα άνδηρα (εικ. 18), όπου πιθανότατα πρέπει να αναζητηθούν κτίσματα του ιερού, ένα κρηναίο οικοδόμημα της ίδιας εποχής, πεσμένες δεξαμενές ρωμαϊκής εποχής, και τέλος, υδραλέτης (νερόμυλος) της όψιμης αρχαιότητας. Εντοπί - στηκαν, επίσης, τα λείψανα πήλινων αγωγών που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά του απαραίτητου, για τη λατρεία του Άμμωνος, νερού στο ναό του θεού. Η ανασκαφή της περιοχής αυτής έδωσε ενδιαφέρουσα κεραμική που χρονολογείται από την προϊστορική εποχή έως και την ύστερη αρχαιότητα. Προϊστάμενοι Χάιδω Χρυσανθάκη Κουκούλη (2000) Ελένη Τρακοσοπούλου (2001) Δημήτριος Γραμμένος ( ) Ελένη Τρακοσοπούλου ( ) Λίλλιαν Αχειλαρά ( ) 186 Ανασκαφές Μετρό Θεσσαλονίκης Αρχαία Καλίνδοια Καλλιθέα Χαλκιδικής, Ιερό Άμμωνος Διός Υπεύθυνοι αρχαιολόγοι Λ. Αχειλαρά Κ. Σισμανίδης Ε. Τσιγαρίδα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΓ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Το ανασκαφικό έργο της ΙΓ ΕΠΚΑ κατά τα έτη 2000-2010 περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό σωστικών, αλλά και συστηματικών ερευνών. Οι έρευνες αυτές αφορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗ Αρχικά στο Νομό Κοζάνης και από το 2004 και στο Νομό Γρεβενών μεγάλα δημόσια έργα επέβαλαν τη διενέργεια δεκάδων σωστικών ανασκαφών σε έκταση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΔ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 57 ΦΘΙΩΤΙΔΑ Λαμία Η οχύρωση, η αγορά και τα νεκροταφεία (2000-2007) Η σύγχρονη Λαμία είναι χτισμένη πάνω στην αρχαία ομώνυμη πόλη, η οποία οχυρώθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΓ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κνωσός Άγιος Ιωάννης Κνωσού: Νέο τμήμα του «Βόρειου Νεκροταφείου Κνωσού» Κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφής (Απρίλιο έως Σεπτέμβριο 2010), με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Εικ. 1-2. Αρχαίος Φάγρης. Ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας και πήλινη γυναικεία προτομή από το νεκροταφείο (4ος αι. π.χ.). ΚΑΒΑΛΑ Πέρνη Στη θέση «Τούμπα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 24η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ Εικ. 1. Ενετικό tornesello του Antonio Venier (1382-1400) από το στρώμα καταστροφής στο νοτιοανατολικό χώρο της ακρόπολης του Κάστρου της Yπάτης. Εικ. 2. Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚB' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΣ Στην περιοχή της αρχαίας Ρόδου, εκτός από την πληθώρα σωστικών ανασκαφών σε αρχαίες ιδιωτικές οικίες και νεκροταφεία, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΤΙΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 65 ΔΥΤΙΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Οι κοινοί χώροι ταφής στον ελληνικό χώρο από την πρώτη εμφάνιση τους μέχρι και τα παλαιοχριστιανικά χρόνια δημιουργούνταν και αναπτύσσονταν πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΔ' Εικ. 1. Λίμνη Ν. Πλαστήρα. Αιχμή από πυριτόλιθο. Εικ. 2. Λίμνη Ν. Πλαστήρα. Άποψη της θέσης από Β. ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ H ΛΔ ΕΠΚΑ άρχισε να λειτουργεί από τον Ιανουάριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Έως πρόσφατα στη δικαιοδοσία της ΙΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με έδρα τα Ιωάννινα, περιλαμβάνονταν οι Ν. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑ Μεθώνη (εικ. 1-4) Αμέσως βόρεια της Νέας Αγαθούπολης έχει ε ντο πιστεί, ήδη από τη δεκαετία του 1970, η θέ ση της αρχαίας Μεθώνης, της αρχαιότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Αγία Τριάδα Λιγορτύνου Η ανασκαφή του ερειπωμένου δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού της Αγίας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Αγία Τριάδα Λιγορτύνου Η ανασκαφή του ερειπωμένου δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού της Αγίας 13η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αγία Τριάδα Λιγορτύνου Η ανασκαφή του ερειπωμένου δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού της Αγίας Τριάδας Λιγορτύνου πραγματοποιήθηκε το 2008. Αποκαλύφθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 99 ΑΧΑΪΑ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ Δήμος Πατρέων Ποτάμι Ξυλοκέρας (2003 κ.ε.). Αποκαλύφθηκε μεγάλο ιδιωτικό βαλανείο εξαιρετικής διατήρησης, υστερορωμαϊκών χρόνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 21 Β' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Εικ. 1. Κάτοψη ναού, πιθανώς της Αρτέμιδος Κολαινίδος. ΑΤΤΙΚΗ Μεσόγεια Μερέντα Μαρκοπούλου Στο πλαίσιο κατασκευής του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 14η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Εικ. 1-2. Σκάλα Ερεσού. Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίου Ανδρέα. Ταφές. ΛΕΣΒΟΣ Σκάλα Ερεσού Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίου Ανδρέα Η Βασιλική του Αγίου Ανδρέα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 7 Α' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Κλιτύες Ακρόπολης Η σπουδαιότερη ανακάλυψη στη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης στη διάρκεια των εργασιών της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές: 23η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές: ΕΥΒΟΙΑ Χαλκίδα Οδός Ωρίωνος 10, οικόπεδο Χρ. Δημαρέλου-Δεληβοριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από το 2000 έως το 2009 στην περιοχή αρμοδιότητας της Κ ΕΠΚΑ που περιλαμβάνει τα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά και Άγιο Ευστράτιο, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κύπρου 68, 46100 Ηγουμενίτσα τηλ. 26650 29177, 26650 29178 e-mail: lbepka@culture.gr Γενική Επιμέλεια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελημένη σαρκοφάγος του 5 ου αι. π.χ. βρέθηκε στο πλάι αρχαίου δρόμου στην Ερέτρια (Καραπασχαλίδου, ό.π.).

Επιμελημένη σαρκοφάγος του 5 ου αι. π.χ. βρέθηκε στο πλάι αρχαίου δρόμου στην Ερέτρια (Καραπασχαλίδου, ό.π.). 7 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ Φαίνεται ότι, όσον αφορά τη σαρκοφάγο, ακολουθείται η πρακτική που απαντάται και σε άλλες δωρικές περιοχές, δηλ., ο ανατολικός προσανατολισμός. Πράγματι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 33 1η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗ Μεσόγεια Οι ανασκαφικές έρευνες επικεντρώθηκαν σε δύο τομείς: 1) στη συνέχιση της αποκάλυψης ερειπωμένων βυζαντινών ναών, που είχε αρχίσει από παλαιότερα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 15 Γ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα διεξήχθησαν κατά τα έτη 20002010 συνολικά 298 σωστικές ανασκαφές σε οικόπεδα ιδιωτών ή σε δημόσια έργα (ΜΕΤΡΟ) και πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ Εικ. 1. Παλιά Πόλη Ρεθύμνου. Πινάκιο από την ανασκαφή του συγκροτήματος των Αυγουστινιανών μοναχών. Εικ. 2. Παλιά Πόλη Ρεθύμνου. Μονή των Αυγουστινιανών μοναχών.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας

Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας Η ιδέα των αρχαιολογικών διαδρομών προέκυψε μετά από πρόταση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας να γίνει μία παρουσίαση των Μνημείων και των Αρχαιοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ. 175 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ. Ο Νομός Ημαθίας, με το πλούσιο αρχαιολογικό παρελθόν του, υπήρξε για πολλά χρόνια ένα ανεξάντλητο πεδίο έρευνας και μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

6. AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

6. AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 6. AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 6.1 Εισαγωγή Η μελέτη ανάπτυξης χωροταξικού σχεδίου για το δήμο του Μαρκόπουλου καθιστά απαραίτητη την εκπόνηση αναφοράς ιστορικού και αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ε' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Εικ. 1. Σπάρτη, τα κατεργασμένα χαύλια από την επένδυση του κράνους του κτιστού τάφου της εποχής των λακκοειδών τάφων. ΛΑΚΩΝΙΑ H ανασκαφική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΘ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών Το 2007 διενεργήθηκε σωστική ανασκαφή, με χρηματοδοτική συνεισφορά του ΥΠΠΟΤ, του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και του

Διαβάστε περισσότερα