ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑΕ 2443/06/Β/86/23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑΕ 2443/06/Β/86/23"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑΕ 2443/06/Β/86/23 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού σχετικά µε τη διαφοροποίηση της χρήσης των Κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύµφωνα µε το άρθρο 292 παρ. 5 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 2

3 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος από την Εταιρεία έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 292 παρ. 5 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και αφορά στη σηµαντική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων που ξεπερνά το 25% του συνόλου τους, µετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης. Η εν λόγω τροποποίηση αποφασίστηκε από το.σ. της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρία ή ΕΛΠΕ) την 13/04/2007 και καλείται να την εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, την 17η Μαΐου Τα εν λόγω κεφάλαια αντλήθηκαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων µετοχών µε ηµόσια Εγγραφή και καταβολή µετρητών και την εισαγωγή της εταιρείας ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής η ΠΕΤΡΟΛΑ) στο Χρηµατιστήριο Αθηνών η οποία εν συνεχεία απορροφήθηκε από την ΕΛΠΕ µε την πράξη συγχώνευσης η οποία ολοκληρώθηκε µε την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. την της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµ. Κ και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 10163/ ). Η εν λόγω αύξηση αποφασίστηκε µε τις από , και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της ΠΕΤΡΟΛΑ. Με την υπ αριθµ. 1/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους ( ονοµαστικές µετοχές µε τιµή έκδοσης 6,16 έκαστη), αφαιρουµένων των εξόδων αντλήσεως κεφαλαίου ύψους , ήτοι καθαρά κεφάλαια ύψους Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος είναι: o ο κ. Ανδρέας Σιάµισης, Γεν. ιευθυντής Οικονοµικών Οµίλου (17 ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Ασπρόπυργος τηλ ). o ο κ. Αθανάσιος Σολωµός, ιευθυντής Γενικής Λογιστικής (17 ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Ασπρόπυργος τηλ ). Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 3

4 1. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόµενο του Πληροφοριακού Σηµειώµατος. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να αναφέρονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα Γραφεία της Εταιρείας (17 ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Ασπρόπυργος 19300) υπεύθυνος κος Γεώργιος Γρηγορίου (τηλ ). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 4

5 2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της , και της των µετόχων της ΠΕΤΡΟΛΑ αποφάσισαν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων µετοχών µε ηµόσια Εγγραφή και καταβολή µετρητών και την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Με την υπ αριθµ. 1/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους ( ονοµαστικές µετοχές µε τιµή έκδοσης 6,16 έκαστη), µείον τα έξοδα αντλήσεως κεφαλαίου ύψους , ήτοι καθαρά κεφάλαια ύψους Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος διήρκησε από έως Οι νέες µετοχές εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο ΧΑ την , ενώ η εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε µε απόφαση του Σ της (ΦΕΚ 2385/ ). Στη συνέχεια παρατίθεται ο προορισµός των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ελτίο: Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν η από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου επρόκειτο να διατεθούν εξ ολοκλήρου για τη χρηµατοδότηση µέρους του επενδυτικού προγράµµατος αναβάθµισης του διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ συνολικού προϋπολογισµού $ 700 εκατ. περίπου. Πιο συγκεκριµένα τα αντλούµενα κεφάλια επρόκειτο να διατεθούν ως ακολούθως: o o o o Ποσό για τη χρηµατοδότηση του σχεδιασµού των νέων µονάδων παραγωγής καθώς και των απαραίτητων βοηθητικών µονάδων Ποσό για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής των ανωτέρω µονάδων Ποσό για τον εξοπλισµό των ανωτέρω µονάδων Ποσό για την κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της εν λόγω επένδυσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 5

6 Στο πίνακα που ακολουθεί περιλαµβάνεται το χρονοδιάγραµµα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΟΛΑ (Φεβρουάριος 2001) (σε εκατ. ) Α Εξάµηνο 2001 Β Εξάµηνο 2001 Α Εξάµηνο 2002 Σύνολο Σχεδιασµός προγράµµατος αναβάθµισης διυλιστηρίου 25,2 2,8 40,9 68,9 Κατασκευή νέων µονάδων παραγωγής/βοηθητικών µονάδων 0,0 8,0 0,0 8,0 Εξοπλισµός νέων µονάδων παραγωγής/βοηθητικών µονάδων 0,0 39,2 0,0 39,2 Επιχειρησιακές δαπάνες για την υλοποίηση της επένδυσης 0,0 10,1 0,0 10,1 Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων πριν τα έξοδα έκδοσης µετοχών 25,2 60,1 40,9 126,2 Έξοδα έκδοσης µετοχών 6,5 0,0 0,0 6,5 Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων µετά τα έξοδα έκδοσης µετοχών 31,7 60,1 40,9 132,7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 6

7 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ Σε συνέχεια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της εταιρίας ΠΕΤΡΟΛΑ από την εταιρία ΕΛΠΕ, αποφασίστηκε η διαφοροποίηση του προορισµού των ανληθέντων κεφαλαίων της απορροφηθείσας εταιρίας σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο σχετικό εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ελτίο. Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε µε την από Έκτακτη Γενική Συνέλευση της της ΕΛΠΕ. Σηµειώνεται ότι για την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού σχετικά µε την προαναφερόµενη τροποποίηση είχε δηµοσιευθεί Πληροφοριακό Σηµείωµα το Μάρτιο του Κατωτέρω παρουσιάζεται η εγκεκριµένη διαφοροποίηση και το χρονοδιάγραµµα διάθεσης των εν λόγω κεφαλαίων: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 7

8 Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ελτίο της απορροφηθείσας ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε.Β.Ε. Πργµατοποιηθείσα ιάθεση των εν λόγω κεφαλαίων Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την τροποποίηση της από 31/03/2004 Γ.Σ. της ΕΛΠΕ 1/1/2001 6/3/2001 1/4/2004 1/1/2005 1/1/2006 ποσά σε εκατ. 30/6/ /3/ /12/ /12/ /12/2006 Σύνολο Απόκλιση των δύο αποφάσεων των Γ.Σ. Σχεδιασµός Προγράµµατος Αναβάθµισης διυλιστηρίου 68,9 16,7 0,0 0,0 0,0 16,7-52,2 Κατασκευή Νέων µονάδων παραγωγής/βοηθητικών µονάδων 8 0 0,0 0,0 0,0 0-8 Εξοπλισµός Νέων µονάδων παραγωγής/βοηθητικών µονάδων 39,2 0 0,0 0,0 0,0 0-39,2 Επιχειρησιακές δαπάνες για την υλοποίηση της επένδυσης 10,1 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6-2,5 Έξοδα έκδοσης µετοχών 6,5 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2-0,3 Σύνολο 132,7 30,5 0,0 0,0 0,0 30,5-102,2 Παραγωγή και Εµπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ενεργειακή Θεσσαλονίκης (συµµετοχή ΕΛΠΕ) 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 8,5 8,5 Σύνολο 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 8,5 8,5 Παραγωγή και Εµπορία Πετροχηµικών Νέα Μονάδα Προπυλενίου O.C.T. (BEA) 0,0 0,0 0,0 28,4 5,0 33,4 33,4 Επέκταση υναµικότητας Πολυπροπυλενίου (ΒΕΘ) 0,0 0,0 0,5 3,0 8,5 12,0 12 Σύνολο 0,0 0,0 0,5 31,4 13,5 45,4 45,4 Μονάδες Παραγωγής Καυσίµων ΒΕΑ Εκσυγχρονισµός Μονάδων καταλυτικής πυρόλησης 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 10,9 10,9 Εκσυγχρονισµός Μονάδας καταλυτικής αναµόρφωσης Νάφθας 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 7,6 7,6 Νέα Μονάδα Αζώτου 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2 Σύνολο 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 20,5 20,5 ιακίνηση - Υποδοµή Καυσίµων ΒΕΑ ιασυνδέσεις µε ΒΕΕ 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8 Αυτοµατοποίηση/Εκσυγχρονισµός Συστ. ιακίνησης 0,0 0,0 0,0 2,1 0,7 2,8 2,8 Σύνολο 0,0 0,0 0,0 2,1 2,5 4,6 4,6

9 Μονάδες Παραγωγής Καυσίµων ΒΕΘ Εφαρµογή Συστηµάτων Προηγµένης Ρύθµισης (APC) 0,0 0,0 2,5 0,7 0,0 3,2 3,2 Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής 5,5 MW 0,0 0,0 2,5 1,8 0,0 4,3 4,3 Επέκταση Μονάδας Υδρογόνου 0,0 0,0 1,4 3,5 0,0 4,9 4,9 Σύνολο 0,0 0,0 6,4 6,0 0,0 12,4 12,4 Μονάδες Παραγωγής Καυσίµων ΒΕΕ Αναβάθµιση εξοπλισµού στους κύριους υποσταθµούς 0,0 0,0 2,2 2,0 1,5 5,7 5,7 Μετατροπές των CDU 3/4 0,0 0,0 0,8 1,3 1,3 3,4 3,4 Βελτιστοποίηση λειτουργίας CDU 3 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 1,7 1,7 Σύνολο 0,0 0,0 4,7 3,3 2,8 10,8 10,8 Γενικό Σύνολο 132,7 30,5 32,1 51,3 18,8 132,7 0,0 Σηµειώνεται ότι το σύνολο των αδιάθετων κεφαλαίων ανερχόταν στις σε 102,2εκατ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 9

10 Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας της αποφάσισε να µην επενδυθούν τα προγραµµατισµένα από το Ενηµερωτικό ελτίο κεφάλαια στο ιυλιστήριο της απορροφηθείσας ΠΕΤΡΟΛΑ και αντ αυτού να προβούν στις κατωτέρω επενδύσεις: Παραγωγή και Εµπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Η ΕΛΠΕ υπέβαλε αίτηση για την κατασκευή µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 390 Mwatts στην περιοχή των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία ενεκρίθη από τις αρµόδιες αρχές (ΡΑΕ) και ξεκίνησε την κατασκευή της µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανερχόταν σε 250 εκατ. ο οποίος θα χρηµατοδοτείτο από δανειοδοτήσεις και από ίδια κεφάλαια της θυγατρικής εταιρίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. στην οποία η ΕΛΠΕ σχεδίαζε να συµµετέχει σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 8,5 εκατ. περίπου. Παραγωγή και εµπορία πετροχηµικών προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας Η ΕΛΠΕ σχεδίαζε την αύξηση της ετήσιας δυναµικότητας του εργοστάσιου παραγωγής πολυπροπυλενίου στην Θεσσαλονίκη σε τόνους από (ύψος επένδυσης 12 εκατ.) και την πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων, για την αύξηση της δυναµικότητας παραγωγής προπυλενίου στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Ασπρόπυργου κατά τόνους ετησίως µε στόχο την αντίστοιχη µείωση των εισαγοµένων ποσοτήτων που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής του εργοστασίου πολυπροπυλενίου (ύψος επένδυσης 33,4 εκατ.). Παραγωγή καυσίµων Η ΕΛΠΕ σχεδίαζε επενδύσεις στα τρία διυλιστήρια που κατέχει και λειτουργεί η Εταιρία στην Ελλάδα και πιο συγκεκριµένα: 1. Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου Οι κύριες επενδύσεις αφορούσαν σε: o Αύξηση της δυναµικότητας των µονάδων καταλυτικής πυρόλυσης και παραγωγής ΜΤΒΕ του Ασπροπύργου µε στόχο την αύξηση παραγωγής βενζινών (επένδυση ύψους 10,9 εκατ.) o Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας της µονάδας καταλυτικής αναµόρφωσης Νάφθας συνεχούς αναγέννησης (επένδυση ύψους 7,6 εκατ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 10

11 o Κατασκευή νέας µονάδα αζώτου για κάλυψη αναγκών που καλύπτονταν µε αγορές (επένδυση ύψους 2,0 εκατ). o Έργα αυτοµατοποίησης των συστηµάτων διακίνησης καθώς και βελτίωση της διασύνδεσης στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις διακίνησης και αποθήκευσης του Ασπροπύργου µε τις εγκαταστάσεις Ελευσίνας, µε στόχο την επίτευξη συνεργιών (επενδύσεις συνολικού ύψους 4,6 εκατ.) 2. Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης Οι κύριες επενδύσεις αφορούσαν σε συστήµατα προηγµένης ρύθµισης (APC), την κατασκευή µονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 5,5 MW µε εγκατάσταση ατµοστροβίλου για εξοικονόµηση ενέργειας και την επέκταση της δυναµικότητας της Μονάδας Υδρογόνου µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε υδρογόνο της Μονάδας Αποθείωσης, συνολικού ύψους επένδυσης 12,4 εκατ. 3. Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας Οι κύριες επενδύσεις αφορούσαν στις µονάδες διύλισης αργού πετρελαίου και το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου του διυλιστηρίου αποσκοπώντας στην αύξηση της απόδοσης τους (επενδύσεις συνολικού ύψους 10,8 εκατ.). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 11

12 4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ΕΛΠΕ, την 13/04/2007, αποφάσισε την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, ύψους 67,6 εκατ.. H εν λόγω απόφαση του.σ. τελεί υπό την έγκριση των µετόχων της στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθείστις 17/05/2007. Η εν λόγω τροποποίηση καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της επένδυσης παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 12

13 ποσά σε εκατ. Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την τροποποίηση της από 31/03/2004 Γ.Σ. της ΕΛΠΕ ιάθεση αντληθέντων Κεφαλαίων Αδιάθετα/Απόκλιση Μέχρι 31/12/ /12/2006 Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την προτεινόµενη τροποποίηση της από 13/04/2007 απόφασης του.σ. της ΕΛΠΕ η οποία αναµένεται να εγκριθεί µε την από 17/05/2007 απόφαση της Γ.Σ. της ΕΛΠΕ 1/1/ /12/2007 1/1/ /12/2008 Σύνολο Σχεδιασµός Προγράµµατος Αναβάθµισης διυλιστηρίου 16,7 16, Κατασκευή Νέων µονάδων παραγωγής/βοηθητικών µονάδων Εξοπλισµός Νέων µονάδων παραγωγής/βοηθητικών µονάδων Επιχειρησιακές δαπάνες για την υλοποίηση της επένδυσης 7,6 7, Έξοδα έκδοσης µετοχών 6,2 6, Σύνολο 30,5 30, Παραγωγή και Εµπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ενεργειακή Θεσσαλονίκης (συµµετοχή ΕΛΠΕ) 8,5 0 8, Σύνολο 8,5 0 8, Παραγωγή και Εµπορία Πετροχηµικών Νέα Μονάδα Προπυλενίου O.C.T. (BEA) 33,4 5,9 27, Επέκταση υναµικότητας Πολυπροπυλενίου (ΒΕΘ) Σύνολο 45,4 5,9 39, Μονάδες Παραγωγής Καυσίµων ΒΕΑ Εκσυγχρονισµός Μονάδων καταλυτικής πυρόλησης 10,9 10,3 0, Εκσυγχρονισµός Μονάδας καταλυτικής αναµόρφωσης Νάφθας 7,6 4,3 3, Νέα Μονάδα Αζώτου Σύνολο 20,5 16,6 3, ιακίνηση - Υποδοµή Καυσίµων ΒΕΑ ιασυνδέσεις µε ΒΕΕ 1,8 0,1 1, Αυτοµατοποίηση/Εκσυγχρονισµός Συστ. ιακίνησης 2,8 2 0, Σύνολο 4,6 2,1 2, Μονάδες Παραγωγής Καυσίµων ΒΕΘ Εφαρµογή Συστηµάτων Προηγµένης Ρύθµισης (APC) 3,2 1,5 1, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 13

14 Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής 5,5 MW 4,3 4, Επέκταση Μονάδας Υδρογόνου 4,9 0,1 4, Σύνολο 12,4 5,9 6, Μονάδες Παραγωγής Καυσίµων ΒΕΕ Αναβάθµιση εξοπλισµού στους κύριους υποσταθµούς 5,7 2,4 3, Μετατροπές των CDU ¾ 3,4 0 3, Βελτιστοποίηση λειτουργίας CDU 3 1,7 1, Σύνολο 10,8 4,1 6, Αναβάθµιση ιυλιστηρίου Ελευσίνας Σχεδιασµός και µελέτες ,6 9,6 Μονάδες και εξοπλισµός Σύνολο ,6 34,6 Αναβάθµιση ιυλιστηρίου Θεσσαλονίκης Σχεδιασµός και µελέτες Έργα για αύξηση αποθηκευτικών χώρων (δεξαµενές) Σύνολο Γενικό Σύνολο 132,7 65,1 67, ,6 67,6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 14

15 Λόγοι για τους οποίους δεν υλοποιήθηκαν οι προηγούµενες επενδύσεις Επένδυση σε αύξηση κεφαλαίου Ενεργειακή Θεσσαλονίκης Η επένδυση στη Ενεργειακή Θεσσαλονίκης προέβλεπε χρηµατοδότηση του συνολικού κόστους µε δανεισµό ύψους 190 εκατοµµυρίων ευρώ και κεφάλαιο 60 εκατοµµυρίων ευρώ αντίστοιχα. Η σχέση ιδίων µε δανεικά κεφάλαια που προέκυπτε από τα πιο πάνω ποσά ήταν απαίτηση των τραπεζών που χρηµατοδότησαν της επένδυση µε µακροπρόθεσµο δανεισµό. Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας στη Θεσσαλονίκη, αποφασίστηκε η συνολική αναχρηµατοδότηση του δανείου της εταιρίας Ενεργειακή Θεσσαλονίκης µέσω της θυγατρικής του Οµίλου που παρέχει χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες Hellenic Petroleum plc, µε ευνοϊκότερους όρους. Ως εκ τούτου η εκταµίευση από την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ του ποσού των 8,5 εκατοµµυρίων ευρώ δεν κρίθηκε ως σκόπιµη. Τονίζεται ότι το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά στο χρόνο που είχε αρχικά προβλεφθεί. Επένδυση στο κλάδο πετροχηµικών Η επένδυση στο κλάδο πετροχηµικών προέβλεπε δύο επενδύσεις, την εγκατάσταση νέας µονάδας OCT στο διυλιστήριο Ασπροπύργου για αύξηση της παραγωγής προπυλενίου και την αύξηση της δυναµικότητας παραγωγής πολυπροπυλενίου στη Θεσσαλονίκη. Η επένδυση για την µονάδα OCT στις εγκαταστάσεις Ασπροπύργου δεν προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί στα επόµενα δύο χρόνια καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ακόµη ερωτηµατικά σχετικά µε τη οικονοµική απόδοση της εν λόγω τεχνολογίας σε σχέση µε το αυξηµένο κόστος που απαιτεί. Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη την µη υλοποίηση της µονάδας OCT, η αύξησης της παραγωγής πολυπροπυλενίου στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει περιορισµένα οικονοµικά πλεονεκτήµατα ειδικά αν συγκριθεί µε τα προβλεπόµενα οφέλη που θα αποκοµίσει ο Όµιλος από την επένδυση στις εγκαταστάσεις διύλισης στη Θεσσαλονίκη. Σαν αποτέλεσµα, η επένδυση στο πολυπροπυλένιο δεν είναι στις άµεσες προτεραιότητες του Οµίλου. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 15

16 ραστηριότητες διύλισης Οι επενδύσεις της Εταιρίας στο κλάδο διύλισης ήταν σηµαντικές κατά την τελευταία τριετία µε βασικούς άξονες την διατήρηση και βελτίωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, την παραγωγή προϊόντων νέων προδιαγραφών και την αύξηση της οικονοµικής αποδοτικότητας των µονάδων. Μετά την νοµική συγχώνευση µε απορρόφηση της ΠΕΤΡΟΛΑ, έχει πλέον ολοκληρωθεί µε επιτυχία και η λειτουργική ενσωµάτωση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας στο υπάρχον σύστηµα διυλιστηρίων του Ασπροπύργου και της Θεσσαλονίκης. Έτσι, µε βάση τα νέα δεδοµένα, ο σχεδιασµός για νέες επενδύσεις λαµβάνει υπόψη τις υπάρχουσες δυνατότητες και σχέδια όχι µόνο κάθε ενός συγκεκριµένου διυλιστηρίου αλλά και των δύο υπολοίπων καθώς στο βαθµό που είναι εφικτό στόχος της εταιρίας είναι η λειτουργία τους ως ενιαίο σύστηµα. Οι αποκλίσεις από την αρχικά προγραµµατισµένη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων στο κλάδο διύλισης οφείλονται πρωτίστως στην αλλαγή του προγράµµατος των επενδύσεων έτσι ώστε να λαµβάνει υπόψη τα έργα αναβάθµισης των δύο διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης που αναλύονται πιο κάτω και δευτερευόντως σε µικρές αποκλίσεις στο χρονικό πλαίσιο υλοποίησης ή στον αρχικό προϋπολογισµό Συγκεκριµένα: (ποσά σε εκατ. ) Γεν Συν. 31/3/2004 Πραγµατ. 31/12/2006 Αδιάθετα 31/12/2006 Σχόλια ιάθεση κεφαλαίων Μονάδες Παραγωγής Καυσίµων ΒΕΑ Εκσυγχρονισµός Μονάδων καταλυτικής πυρόλυσης 10,9 10,3 0,6 Απόκλιση σε προϋπολογισµό Εκσυγχρονισµός Μονάδας καταλυτικής αναµόρφωσης Νάφθας 7,6 4,3 3,3 Αλλαγή προγραµµατισµού Νέα Μονάδα Αζώτου 2,0 2,0 0,0 Αλλαγή προγραµµατισµού ιακίνηση - Υποδοµή Καυσίµων ΒΕΑ ιασυνδέσεις µε ΒΕΕ 1,8 0,1 1,7 Ένταξη σε πρόγραµµα αναβάθµισης ΒΕΕ Αυτοµατοποίηση / Εκσυγχρονισµός Συστ. ιακίνησης 2,8 2,0 0,8 Απόκλιση σε προϋπολογισµό και χρόνο υλοποίησης Μονάδες Παραγωγής Καυσίµων ΒΕΘ Εφαρµογή Συστηµάτων Προηγµένης Ρύθµισης (APC) 3,2 1,5 1,7 Ένταξη σε πρόγραµµα αναβάθµισης ΒΕΘ Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής 5,5 MW 4,3 4,3 0,0 Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία Επέκταση Μονάδας Υδρογόνου 4,9 0,1 4,8 Ένταξη σε πρόγραµµα αναβάθµισης ΒΕΘ Μονάδες Παραγωγής Καυσίµων ΒΕΕ Αναβάθµιση εξοπλισµού στους κύριους υποσταθµούς 5,7 2,4 3,3 Ένταξη σε πρόγραµµα αναβάθµισης ΒΕΕ Μετατροπές των CDU ¾ 3,4 0,0 3,4 Ένταξη σε πρόγραµµα αναβάθµισης ΒΕΕ Βελτιστοποίηση λειτουργίας CDU 3 1,7 1,7 0,0 Ένταξη σε πρόγραµµα αναβάθµισης ΒΕΕ Σύνολο 48,3 28,7 19,6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 16

17 Η µη διάθεση των ποσών για τις επενδύσεις που είχαν προγραµµατιστεί µέσα στο χρονικό πλαίσιο δεν επιφέρει αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις καθώς οι νέες επενδύσεις για τις οποίες θα διατεθούν τα κεφάλαια έχουν σηµαντικά µεγαλύτερα οφέλη. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 17

18 Περιγραφή του νέου επενδυτικού προγράµµατος Το νέο επενδυτικό πρόγραµµα του Οµίλου προβλέπει επενδύσεις ύψους άνω των δύο δισεκατοµµυρίων στις δραστηριότητες διύλισης, εµπορίας και έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων. Η χρηµατοδότηση του εν λογω επενδυτικού σχεδίου σχεδιάζεται να γίνει κατά το 60% περίπου µε δανειακά κεφάλαια και κατά το υπόλοιπο µε Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας. Το νέο πρόγραµµα υποστηρίζει την στρατηγική για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας, αύξηση της αξίας και επέκταση σε άλλες γεωγραφικές αγορές. Στα πλαίσια αυτά, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει εγκρίνει την τροποποίηση του πίνακα διάθεσης των µη διατεθέντων µέχρι τις 31/12/2006 αντληθέντων κεφαλαίων, ύψους 67,6 εκατ., όπως συνοπτικά περιγράφεται στο πιο κάτω πίνακα. ποσά σε εκατ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΛΟΓΩ ΠΕΤΡΟΛΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Α ΙΑΘΕΤΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ Σ 13/4/ ραστηριότητες ιύλισης 126,2 72,6 19,6 67,6 ιυλιστήριο Ελευσίνας 126,2 35,1 6,7 34,6 ιυλιστήριο Θεσσαλονίκης 0,0 12,4 6,5 33,0 ιυλιστήριο Ασπροπύργου 0,0 25,1 6,4 0,0 ραστηριότητες Χηµικών 0,0 45,4 39,5 0,0 Μονάδα OCT 0,0 33,4 27,5 0,0 Μονάδα polypropylene 0,0 12,0 12,0 0,0 ραστηριότητες Ηλεκτρ. Ενέργειας 0,0 8,5 8,5 0,0 Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου 6,5 6,2 0,0 0,0 Σύνολο 132,7 132,7 67,6 67,6 Περιγραφή Έργου αναβάθµισης ιυλιστηρίου Ελευσίνας Σκοπός του έργου είναι το παραγόµενο Μαζούτ, λόγω των αυστηρότερων επερχόµενων προδιαγραφών, να µετατραπεί σε λευκά προϊόντα (κυρίως Ντήζελ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Auto Oil II), αέριο καύσιµο και µικρή ποσότητα coke. Το σχήµα αναβάθµισης του ιυλιστηρίου περιλαµβάνει κυρίως µονάδα Απόσταξης Κενού δυναµικότητας 45 ΚΒ/SD από την οποία παράγεται Vacuum Gasoil και Vacuum Residue, µονάδα Hydrocracker η οποία µετατρέπει κατά 95% το Vacuum ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 18

19 Gasoil σε προϊόν Ντήζελ και µονάδα Flexicoker η οποία µετατρέπει το Vacuum Residue σε λευκά προϊόντα, coke και αέριο καύσιµο, χωρίς να εκπέµπει ρύπους στο περιβάλλον. Περιλαµβάνονται αρκετές ακόµη µονάδες που υποστηρίζουν την λειτουργία των βασικών µονάδων. Ο προϋπολογισµός του έργου, σε αυτή τη φάση των µελετών, είναι 850 εκατ. Ευρώ και η περίοδος υλοποίησης είναι το διάστηµα Σηµειώνεται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους 34,6 εκατ. θα είναι µέρος του συνολικού προϋπολογισµού του έργου και υπολογίζεται ότι θα διατεθούν µέχρι τις 31/12/2008. Περιγραφή Έργου αναβάθµισης ιυλιστηρίου Θεσσαλονίκης Ο στόχος της επένδυσης είναι να τροποποιηθεί το σχήµα λειτουργίας του ιυλιστηρίου Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να αυξηθεί η ευελιξία παραγωγής του διυλιστηρίου και να βελτιωθεί η οικονοµική απόδοση του Οµίλου καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της εγκατάστασης. Τα βασικά έργα που συµπεριλαµβάνονται στην εν λόγω επένδυση είναι τα κατωτέρω: o Εγκατάσταση τεσσάρων δεξαµενών αργού συνολικής χωρητικότητας 240,000 m3. o Αναβάθµιση της µονάδας ULSADO µε εγκατάσταση κυκλώµατος ανακύκλωσης αερίου κατεργασίας o Αύξηση τροφοδοσίας διυλιστηρίου µε αργά LS στα 83 kb/sd o Εγκατάσταση νέας µονάδας αναµόρφωσης νάφθας 15 kb/sd συνεχούς αναγέννησης. o Επέκταση κυκλώµατος κορυφής στα 26 kb/sd. Το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιµάται σε 130 περίπου εκατοµµύρια ευρώ και έχει εκτιµώµενο χρόνο υλοποίησης το 2009 Σηµειώνεται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους 33 εκατ. θα είναι µέρος του συνολικού προϋπολογισµού του έργου και υπολογίζεται ότι θα διατεθούν µέχρι τις 31/12/2008. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 19

20 5 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων όπως προσδιορίζεται στο προηγούµενο κεφάλαιο, σύµφωνα µε τις διαφοροποιήσεις που αποφάσισε το.σ. της Εταιρίας την 13/04/2007 και που καλείται να εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της στις 17/05/2007, διευκολύνει και ενισχύει την περαιτέρω ανάπτυξή της Εταιρίας, προσαρµόζοντας το επενδυτικό της πρόγραµµα και τη γενικότερη στρατηγική επέκτασης των δραστηριοτήτων της στις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες και ανάγκες της αγοράς. Το νέο πρόγραµµα υποστηρίζει την στρατηγική για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας, αύξηση της αξίας και επέκταση σε άλλες γεωγραφικές αγορές. Τα προς διάθεση κεφάλαια τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση αναβάθµισης των ιυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης θα έχουν σηµαντικά οφέλη για την Εταιρία τα οποία παρουσιάζονται ανά ιυλιστήριο: ιυλιστήριο Ελευσίνας Σηµαντικά αυξηµένη οικονοµική απόδοση Το διυλιστήριο της Ελευσίνας είναι απλής τεχνολογίας τύπου topping µε δυνατότητα διύλισης 100,000 βαρελιών ηµερησίως και αποθείωσης 700,000 τόνων προϊόντων ετησίως. ιαθέτει δε σηµαντικές υποδοµές σε εγκαταστάσεις διακίνησης προϊόντων πετρελαιοειδών µε αποθηκευτικούς χώρους ύψους 3,3 εκατοµµυρίων τόνων και ιδιόκτητο λιµάνι µέσα στο χώρο του διυλιστηρίου. Σηµαντικό µέρος (περίπου 40-45%) της παραγωγής του διυλιστηρίου είναι µαζούτ (fuel oil) το οποίο χρησιµοποιείται ως καύσιµο στη ναυτιλία, βιοµηχανία ή προωθείται για περαιτέρω επεξεργασία στα άλλα διυλιστήρια του Οµίλου. Αντίστοιχα, ο Όµιλος εισάγει περίπου 2 εκατοµµύρια τόνους πετρέλαιο θέρµανσης για τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς κατά τους χειµερινούς µήνες. Η επένδυση θα δώσει την δυνατότητα µετατροπής περίπου δύο εκατοµµυρίων τόνων ετησίως µαζούτ κυρίως σε πετρέλαιο θέρµανσης ή και κίνησης, καθώς και σε διάφορα άλλα αέρια καύσιµα. Η διαφορά της τιµής µεταξύ των µαζούτ που παράγεται ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 20

21 τώρα και του πετρελαίου θέρµανσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική και θα προσθέσει αντίστοιχη αύξηση στο µικτό κέρδος του διυλιστηρίου. Επιπλέον, οι νέες µονάδες θα δώσουν την δυνατότητα παραγωγής προϊόντων νέων προδιαγραφών µε τροφοδοσία του διυλιστηρίου µε αργά υψηλού θείου όπως και σήµερα, διατηρώντας έτσι το πλεονέκτηµα της χαµηλότερης τιµής αγοράς στο αργά που διυλίζονται. Ευελιξία λειτουργίας και βελτίωση στη τροφοδοσία της χώρας µε ενεργειακά προϊόντα Η δυνατότητα επεξεργασίας διαφόρων τύπων αργού είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς είναι δυνατή η παραγωγή προϊόντων χαµηλού θείου µε την κατεργασία αργού πετρελαίου υψηλού θείου, ενώ χωρίς την επένδυση θα έπρεπε να λειτουργήσει το ιυλιστήριο µόνον µε αργό πετρέλαιο χαµηλού θείου. Με τα τρόπο αυτό διασφαλίζεται η επιλογή διαφορετικών πηγών τροφοδοσίας του διυλιστηρίου. Η δυνατότητα παραγωγής πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης από το διυλιστήριο της Ελευσίνας σαφώς βοηθά την τροφοδοσία της χώρας µε τα απαιτούµενα προϊόντα πετρελαίου σε σχέση µε την εισαγωγή τους από την διεθνή αγορά. Αυξηµένη προστασία περιβάλλοντος Στα πλαίσια της επένδυσης πρέπει να επισηµανθεί ότι το έργο έχει και σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη καθώς επιτυγχάνεται: o o η προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο της χώρας από την µείωση της περιεκτικότητας θείου στο Ντήζελ η προστασία του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του ιυλιστηρίου από την µείωση εκποµπών διοξειδίου του θείου και αιρουµένων σωµατιδίων. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 21

22 ιυλιστήριο Θεσσαλονίκης Αύξηση ευελιξίας ιυλιστηρίου Στόχος του διυλιστηρίου είναι να συνεχίσει να η παραγωγή προϊόντων που πληρούν τις προδιαγραφές θείου στο µαζούτ (1%) και στο ντίζελ κίνησης (10 ppm) µε τον οικονοµικότερο τρόπο. Η εγκατάσταση επιπλέον τεσσάρων δεξαµενών αργού συνολικής χωρητικότητας δίνει τη δυνατότητα στο διυλιστήριο να έχει εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας των µονάδων διύλισης λειτουργώντας µε αργά υψηλού και χαµηλού θείου συγχρόνως. Επιπλέον, η αυξηµένη χωρητικότητα δεξαµενισµού δίνει την δυνατότητα εναλλακτικών πηγών εφοδιασµού αργού πετρελαίου στο διυλιστήριο µε όλα τα θετικά που αυτό συνεπάγεται. Αύξηση οικονοµικής απόδοσης του Οµίλου Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης έχει σηµαντική πλεονάζουσα δυναµικότητα σε διάφορες µονάδες οι οποίες είναι αποτέλεσµα επενδύσεων προηγουµένων ετών. Με τις επενδύσεις εγκατάστασης νέας µονάδας συνεχούς αναµόρφωσης νάφθας και τις αναβαθµίσεις των υπαρχουσών µονάδων διύλισης αργού και αποθείωσης (ULSADO), δίνεται η δυνατότατα να µεγιστοποιηθεί ο συντελεστής απασχόλησης µονάδων του ιυλιστηρίου Θεσσαλονίκης αυξάνοντας την εκµετάλλευση της πλεονάζουσας δυναµικότητας. Η επιπλέον ευελιξία που προσφέρουν οι νέες δεξαµενές δίνουν τη δυνατότητα επεξεργασίας µειγµάτων αργού που επιτυγχάνουν καλύτερη εκµετάλλευση των µονάδων διύλισης. Βελτίωση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της εγκατάστασης Στα πλαίσια της επένδυσης πρέπει να επισηµανθεί ότι το έργο έχει και σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη καθώς: o o µειώνεται η εκποµπή διοξειδίου του θείου στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας από τη µείωση της περιεκτικότητας θείου στο µαζούτ και στο πετρέλαιο κίνησης, µειώνονται στην ευρύτερη περιοχή του διυλιστηρίου οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και οι εκποµπές των αέριων ρύπων διοξειδίου του θείου, και µικροσωµατιδίων ενώ η εκποµπή οξειδίων του αζώτου διατηρείται στα ίδια επίπεδα, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 22

23 o αντικαθίσταται µια παλαιά µονάδα µε µία νεότερης τεχνολογίας συνεχούς αναγέννησης, η οποία εµπίπτει στις Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές (Β Τ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσδοκώµενες συνέπειες για την Εταιρεία από τη µη υλοποίηση των προγραµµατισθέντων κατηγοριών επενδύσεων Όπως προαναφέρθηκε, οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις στη διάθεση των αντληθέντων αποσκοπούν στην προσαρµογή του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρείας στις παρούσες οικονοµικές συνθήκες του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται καθώς και στις ανάγκες της αγοράς. Το νέο πρόγραµµα υποστηρίζει τη στρατηγική για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας, την επέκταση της σε άλλες γεωγραφικές αγορές και την αύξηση της αξίας της. Όσον αφορά στις τρεις βασικές κατηγορίες των επενδύσεων για τις οποίες προορίζονταν τα αντληθέντα κεφάλαια οι οποίες είναι Επένδυση σε αύξηση κεφαλαίου της Ενεργειακή Θεσσαλονίκης Επένδυση στο κλάδο των πετροχηµικών ραστηριότητες διύλισης επισηµαίνεται ότι η µόνη που δεν θα υλοποιηθεί είναι η επένδυση στον κλάδο των πετροχηµικών. Στόχος της εν λόγω επένδυσης, κατά το χρόνο που αυτή προγραµµατίστηκε, ήταν η ενίσχυση της Εταιρείας για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς, όπως αυτές διαφαίνονταν τότε και εν τω µεταξύ µεταβλήθηκαν καθιστώντας αµφίβολη την οικονοµική της απόδοση. (βλ. κεφ. 4 του παρόντος «Επένδυση στο κλάδο πετροχηµικών»). Όσον αφορά στις λοιπές κατηγορίες επισηµαίνεται ότι η µεν επένδυση στην εταιρία Ενεργειακή Θεσσαλονίκης πραγµατοποιήθηκε µε δανειακά κεφάλαια του Οµίλου, η δε επένδυση σε δραστηριότητες διύλισης θα γίνει πιο εκτενώς σύµφωνα µε το νέο επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρίας που περιγράφεται λεπτοµερώς στο προηγούµενο κεφάλαιο. Στα πλαίσια αυτά, εκτιµάται ότι η αλλαγή του προορισµού των αντληθέντων κεφαλαίων δεν θα έχει καµία αρνητική συνέπεια στα οικονοµικά µεγέθη και τις προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας καθώς το νέο επενδυτικό σχέδιο του οποίου µέρος θα καλυφθεί από τα αδιάθετα κεφάλαια εκτιµάται ότι θα έχει µεγαλύτερα οφέλη για την Εταιρία. Επιπρόσθετα, η τοποθέτηση των αδιάθετων κεφαλαίων στις χρήσεις που αποφάσισε το.σ. της Εταιρίας την 13/04/2007 και που καλείται να εγκρίνει η Τακτική Γενική ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 23

24 Συνέλευση των µετόχων της στις 17/05/2007, εκτιµάται ότι θα ενισχύσει µακροπρόθεσµα την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, καθώς επιτρέπει στην Εταιρεία τη διείσδυση της σε νέες αγορές και τοµείς δραστηριοτήτων µε ευνοϊκούς όρους. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 24

25 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Για την πληρέστερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού ως προς την εξέλιξη υλοποίησης της επένδυσης των αντληθέντων κεφαλαίων, παρατίθεται ο τελευταίος δηµοσιευµένος Πίνακας ιάθεσης Αντληθέντων στις 31/12/2006. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 25

26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε. 2443/06/Β/86/23 Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της συγχωνευθείσης µε την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εταιρίας πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. µε καταβολή µετρητών για την περίοδο 1 Ιουλίου 2006 έως 31 εκεµβρίου 2006 (απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών υπ αριθµό 33/ ) Γνωστοποιείται ότι η Γενική Συνέλευση της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. αποφάσισε την παρακάτω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας µε καταβολή µετρητών: Τρόπος αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ποσά σε Ευρώ) Έκδοση νέων µετοχών µε ηµόσια Εγγραφή και καταβολή µετρητών Ηµεροµηνία Γενικής Συνέλευσης , , Πίνακας αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών της συγχωνευθείσης µε την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εταιρίας πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Απόφαση Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία Περίοδος άσκησης Αριθµός νέων Σύνολο αντληθέντων Επιτροπής πιστοποίησης εισαγωγής στο Τιµή έκδοσης µετοχών δικαιώµατος µετοχών κεφαλαίων Κεφαλαιαγοράς (από.σ. Χ.Α.) Χ.Α , από: /204/ ΦΕΚ , έως: / Έξοδα έκδοσης µετοχών Καθαρά αντληθέντα κεφάλαια Η Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. της 31 Μαρτίου 2004 κατά πλειοψηφία αποφάσισε την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων από το Χρηµατιστήριο Αθηνών κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. που παρέµειναν αδιάθετα, ύψους 102,2 εκ. Ευρώ, για τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρίας σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα. Σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο σχετικό Ενηµερωτικό ελτίο και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31 Μαρτίου 2004, το ανωτέρω ποσό διατέθηκε µέχρι την 31 εκεµβρίου 2006 για τις προβλεπόµενες χρήσεις / επενδύσεις ως ακολούθως: Πίνακας διάθεσης Αντληθέντων κεφαλαίων µέχρι τις 31/3/2006 (ποσά σε ΕΥΡΩ εκατοµµύρια) Κατηγορία χρήσης / επένδυσης Σχεδιασµός προγράµµατος αναβάθµισης διυλιστηρίου Κατασκευή νέων µονάδων παραγωγής / βοηθητικών µονάδων Εξοπλισµός νέων µονάδων παραγωγής / βοηθητικών µονάδων Επιχειρησιακές δαπάνες για την υλοποίηση της επένδυσης Έξοδα έκδοσης µετοχών Προβλεπόµενη χρήση σύµφωνα µε την απόφαση της Γ.Σ. της Προβλεπόµενη χρήση σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ελτίο της πρώην της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. περί τροποποίησης της διάθεσης των ιάθεση αντληθέντων κεφαλαίων Αντληθέντα ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε αντληθέντων κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. κεφάλαια προς διάθεση Α' Β' Α' Σύνολο 6/3/2001 1/4/2004 1/1/2005 1/1/2006 Συνολικά 6/3/2001 1/7/2006 Συνολικά 31/12/2006 εξάµηνo εξάµηνο εξάµηνο Αύξησης M.K 31/3/ /12/ /12/ /12/2006 Ποσά 30/6/ /12/2006 Ποσά 25,2 2,8 40,9 68,9 16,7 16,7 16,7 0,0 16,7 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,2 0,0 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 10,1 7,6 7,6 7,6 0,0 7,6 0,0 6,5 0,0 0,0 6,5 6,2 6,2 6,2 0,0 6,2 0,0 Παραγωγή και Εµπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Συµµετοχή στην αύξηση του Μ.Κ. της Ενεργειακή Θεσσαλονίκης Παραγωγή και Εµπορία Πετροχηµικών Νέα Μονάδα Προπυλενίου O.C.T. ( ΒΕΑ) Επέκταση υναµικότητας Πολυπροπυλενίου (ΒΕΘ) Μονάδες Παραγωγής Καυσίµων ΒΕΑ Εκσυγχρονισµός Μονάδων καταλυτικής πυρόλυσης Εκσυγχρονισµός Μονάδας καταλυτικής αναµόρφωσης Νάφθας Νέα Μονάδα Αζώτου ιακίνηση - Υποδοµή Καυσίµων ΒΕΑ ιασυνδέσεις µε ΒΕΕ Αυτοµατοποίηση / Εκσυγχρονισµός Συστ. ιακίνησης Μονάδες Παραγωγής Καυσίµων ΒΕΘ Εφαρµογή Συστηµάτων Προηγµένης Ρύθµισης (APC) Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής 5,5 MW Επέκταση Μονάδας Υδρογόνου Μονάδες Παραγωγής Καυσίµων ΒΕΕ Αναβάθµιση εξοπλισµού στους κύριους υποσταθµούς Μετατροπές των CDU ¾ Βελτιστοποίηση λειτουργίας CDU 3 Σύνολο 0,0 8,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 28,4 5,0 33,4 5,9 0,0 5,9 27,5 0,5 3,0 8,5 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 10,9 0,0 0,0 10,9 10,3 0,0 10,3 0,6 7,6 0,0 0,0 7,6 4,3 0,0 4,3 3,3 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 0,1 0,0 0,1 1,7 0,0 2,1 0,7 2,8 2,0 0,0 2,0 0,8 2,5 0,7 0,0 3,2 1,5 0,0 1,5 1,7 2,5 1,8 0,0 4,3 1,6 2,7 4,3 0,0 1,4 3,5 0,0 4,9 0,1 0,0 0,1 4,8 2,2 2,0 1,5 5,7 2,4 0,0 2,4 3,3 0,8 1,3 1,3 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 1,7 0,0 0,0 1,7 1,7 0,0 1,7 0,0 31,7 60,1 40,9 132,7 30,5 32,1 51,3 18,8 132,7 62,4 2,7 65,1 67,6 Σηµειίωση 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις της 18 Σεπτεµβρίου 2003 της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. αποφάσισαν τη συγχώνευση των εταιρειών µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε µε την υπ αριθµό Κ / απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 10163/ ). Λόγω της συγχώνευσης το ιοικητικό Συµβούλιο («.Σ.») της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. µε απόφαση του στις 2 Ιουνίου 2003 αποφάσισε «να ανασταλεί η εφαρµογή του επενδυτικού προγράµµατος της εταιρίας για να λάβει σχετικές αποφάσεις το.σ. και η Γενική Συνέλευση της νέας εταιρίας που θα προκύψει από τη συγχώνευση». Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. στις 24 Ιουνίου Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η. ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Ν. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΣΟΛΩΜΟΣ Α..Τ ΑΒ Α..Τ ΑΒ Α..Τ ΑΑ Α..Τ Κ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ιενεργήσαµε τις παρακάτω προσυµφωνηµένες διαδικασίες σχετικά µε την επισυναπτόµενη Κατάσταση «Εκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της συγχωνευθείσης µε την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εταιρίας πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. µε την καταβολή µετρητών για την περίοδο 1 Ιουλίου 2006 έως 31 εκεµβρίου 2006» της εταιρίας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» («η Εταιρία»). Η σύνταξη της Κατάστασης αυτής είναι ευθύνη της ιοίκησης της Εταιρίας. Η εργασία µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Παρεµφερών Υπηρεσιών «ISRS 4400» το οποίο ισχύει σε περιπτώσεις εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων ιαδικασιών. Ευθύνη µας είναι να προβούµε στις πιο κάτω προσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατά µας. Οι προσυµφωνηµένες διαδικασίες και τα ευρήµατά µας έχουν ως εξής: 1. Επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία της στήλης «Προβλεπόµενη χρήση σύµφωνα µε το ενηµερωτικό δελτίο της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. για το Α και Β εξάµηνο 2001 και Α εξάµηνο 2002» προκύπτουν από το ενηµερωτικό δελτίο της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. µε ηµεροµηνία Απριλίου Επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία της στήλης «Προβλεπόµενη χρήση σύµφωνα µε την απόφαση της Γ.Σ. της 31/3/04 της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. περί τροποποίησης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» προκύπτουν από τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε ηµεροµηνία 31 Μαρτίου Επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία της στήλης «ιάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 6/3/ /6/2006», προκύπτουν από την αντίστοιχη δηµοσιευµένη Κατάσταση της 30ης Αυγούστου 2006 η οποία συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση ορκωτών ελεγκτών λογιστών µε ηµεροµηνία 30 Αυγούστου Επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία της στήλης «ιάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 1/7/ /12/2006 προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας. Ως αποτέλεσµα της ανωτέρω προσυµφωνηµένης διαδικασίας δεν εντοπίσαµε εξαιρέσεις. εδοµένου ότι οι παραπάνω διαδικασίες δεν αποτελούν έλεγχο ή επισκόπηση σύµφωνα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τα ιεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης, δεν εκφράζουµε οποιαδήποτε γνώµη ελέγχου πέραν των όσων αναφέρονται στα ευρήµατα των προσυµφωνηµένων διαδικασιών. Η έκθεσή µας αυτή παρέχεται αποκλειστικά προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς τις αρµόδιες Εποπτικές Αρχές, και δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίησή της για άλλους σκοπούς. Η παρούσα έκθεση περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας στο σύνολό της. Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2007 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε Α.Μ. ΣΟΕΛ 113 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πληροφοριακό Σηµείωµα 26

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 64/ του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 64/ του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 64/29.3.2001 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Για την Τροποποίηση της Χρήσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση Μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΥΓΕΙΑ.Θ.Κ.Α. Α.Ε. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 13165/06/B/86/14 Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8/11/07 31/12/12

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8/11/07 31/12/12 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8/11/07 31/12/12 Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 7/448/11.10.2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων

Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8/11/07 31/12/11

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8/11/07 31/12/11 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8/11/07 31/12/11 Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 7/448/11.10.2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών για την περίοδο 8/11/07 30/06/2012

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών για την περίοδο 8/11/07 30/06/2012 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών για την περίοδο 8/11/07 30/06/2012 Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 7/448/11.10.2007 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AEGEAN AIRLINES S.A.) Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 32603/06/Β/95/3 Έδρα και διεύθυνση: Βιλτανιώτη 31, 145 64,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AEGEAN AIRLINES S.A.) Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 32603/06/Β/95/3 Έδρα και διεύθυνση: Βιλτανιώτη 31, 145 64,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.1.2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.3016/2002 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06.

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13165/06/Β/86/14 δ.τ. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Έδρα: Λ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 4 ΤΚ 15123 Μαρούσι Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Έδρα: Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 200 Η εταιρία είχε ήδη αρχίσει την υλοποίηση του Ε.Σ. το έτος 2001 µε επένδυση ιδίων κεφαλαίων µέσα στα πλαίσια της εταιρικής φασης για την επενδυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΥ ΔΙΙΚΗΤΙΚΥ ΣΥΜΒΥΛΙΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΣ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ ΑΡΘΡ.1..1.2 ΤΥ ΚΑΝΝΙΣΜΥ Χ.Α ΚΑΙ ΤΥ ΑΡΘΡΥ 9 ΤΥ Ν.3016/2002 ΠΡΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΧΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών 34/5-11-1999, ότι από την αύξηση του µετοχικού (συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Η παρούσα έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύµφωνα µε την Ενότητα 4 του νέου Κανονισµού του Χ.Α. σχετικά µε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους Το

Διαβάστε περισσότερα

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split).

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split). Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ εφαρμογή των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, των αρ. 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την από Γ.Σ. & το Ενηµερωτικό ελτίο. ιατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2006

Προβλεπόµενη Χρήση σύµφωνα µε την από Γ.Σ. & το Ενηµερωτικό ελτίο. ιατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2006 ΕΚΘΕΣΗ.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 29 η Ιουνίου 2007 Σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 33/24.11.2005 ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η του.σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α., του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση 17/336/21.4.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006 1. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων Γενική παρουσίαση Το αρχικό τριετές επενδυτικό σχέδιο της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινομένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µε την επωνυµία «Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυµος

Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µε την επωνυµία «Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυµος Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυµος Εκδοτική Ραδιοφωνική και Εκµετάλλευσης Κέντρων Αθλητικής, Ψυχαγωγικής και Κυκλοφοριακής Αγωγής Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών)

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών) MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών) ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει ως σκοπό την πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006 1. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων Γενική παρουσίαση Το αρχικό τριετές επενδυτικό σχέδιο της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31 Αυγούστου 2017 Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017 Σημαντική βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων, λόγω αυξημένης παραγωγής και πωλήσεων, αριστοποίησης εφοδιασμού και διεθνών περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα, MΑΪΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή των Βιοκαυσίµων στην Ελληνική αγορά. ιαπιστώσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε. από την εφαρµογή του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου.

Εισαγωγή των Βιοκαυσίµων στην Ελληνική αγορά. ιαπιστώσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε. από την εφαρµογή του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου. Εισαγωγή των Βιοκαυσίµων στην Ελληνική αγορά. ιαπιστώσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε. από την εφαρµογή του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου. Επενδυτικά σχέδια της Εταιρείας. Απόστολος Ριζάκος Γενικός ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22 Φεβρουαρίου 2018 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2017 Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας, λόγω λειτουργικών επιδόσεων και ευνοϊκού διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης. Μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ PROJECT A.E. Αρ.Μ.Α.Ε.: 16843/06/B/88/11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τροποποίηση Επενδυτικού Σχεδίου

ΔΕΛΤΑ PROJECT A.E. Αρ.Μ.Α.Ε.: 16843/06/B/88/11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τροποποίηση Επενδυτικού Σχεδίου ΔΕΛΤΑ PROJECT A.E. Αρ.Μ.Α.Ε.: 16843/06/B/88/11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τροποποίηση Επενδυτικού Σχεδίου Mε σκοπό την ολοκληρωμένη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ενόψει και της επικειμένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος.

Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει η τιµή έκδοσης να µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος. Ε Κ Θ Ε Σ Η του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία «Unibios Ανώνυµος Εταιρία Συµµετοχών» για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χ.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»

«ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» Α) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 4.1.4.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25% ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23 Φεβρουαρίου 2017 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2016 Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών 329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25% Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τα οικονοµικά µεγέθη κατά τη χρήση που εξετάζουµε κινήθηκαν ως εξής:

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τα οικονοµικά µεγέθη κατά τη χρήση που εξετάζουµε κινήθηκαν ως εξής: Ε Κ Θ Ε Σ Η Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ( ΕΛΛΑΣ ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 35 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ECOCITY Μανόλης Μαρκάκης Χημικός Μηχανικός (M.Sc., D.I.C.) Ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό 40 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Ανακοίνωση ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2006/2007 (SHARE OPTIONS 2006/2007) Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων και του Κανονισμού του Χ.Α.

Έκθεση για την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων και του Κανονισμού του Χ.Α. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε». και το δ.τ. «NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγµένων εταιριών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το.Σ. της Εταιρίας θεωρεί ότι η προτεινόµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου είναι προς το συµφέρον της Εταιρίας και των µετόχων της επειδή:

Το.Σ. της Εταιρίας θεωρεί ότι η προτεινόµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου είναι προς το συµφέρον της Εταιρίας και των µετόχων της επειδή: ΕΚΘΕΣΗ ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» που έχει συγκληθεί για την 23 Απριλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Aριθ. No.02.12.02/345 b Balli Chemicals ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΦΜ 094518821 ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΜΑΕ 38455/06/Β/97/13 Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε μια στρατηγικής σημασίας απόφαση για το μέλλον του Ομίλου στην τελευταία του συνεδρίαση στις 19/10/2009.

Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε μια στρατηγικής σημασίας απόφαση για το μέλλον του Ομίλου στην τελευταία του συνεδρίαση στις 19/10/2009. ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας βάσει των Άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠΟΦΑΣΗ 2/305/18.6.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε 16399/84/Β/88/01

ΑΡ.Μ.Α.Ε 16399/84/Β/88/01 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29/3/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε προς το επενδυτικό κοινό για την δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ A.E.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

Χ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ A.E.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Χ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ A.E.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Φεβρουαρίου 2016 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα λόγω εκμετάλλευσης υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης και βελτιωμένης λειτουργίας διυλιστηρίων Επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ(ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113

ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ(ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ(ΜΕΤΚΑ) της 01.06.2017 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ερµού 25-14564

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα