Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών"

Transcript

1 Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι Τηλ : Fax : Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ιεύθυνση Εισηγµένων Τίτλων Τµήµα Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Σοφοκλέους 10, Αθήνα Τηλ: Χαλάνδρι, ευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2006 Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Θέµα : Πίνακας ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Έκθεση Πορείας Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου µέχρι και Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγµένων Εταιριών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99 και του άρθρου 277 των ρυθµίσεων που εισάγει ο Κανονισµός του Χ.Α., σας υποβάλουµε την έκθεση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας µας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την απόφαση 58/ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, την πιστοποιήθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών ύψους ευρώ 400 χιλ. (διαφορά υπέρ το άρτιο ευρώ χιλ.), που είχε αποφασισθεί µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ. Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µέσω της ηµόσιας Εγγραφής και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ανήλθαν στο ποσό των χιλ µείον τις συνολικές δαπάνες έκδοσης, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 297,70 χιλ. οπότε, το καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων ανήλθε σε 2.902,34 χιλ. Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος ήταν από έως και εκδόθηκαν νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές που εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά την Με την απόφαση 158/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, η οποία δηµοσιεύθηκε στα φύλλα των εφηµερίδων ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και ΕΞΠΡΕΣ της 25/2/2004 και εγκρίθηκε από την αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση των µετόχων, λόγω αφενός της καθυστέρησης πραγµατοποίησης της δηµόσιας εγγραφής για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και εφετέρου ένεκα της ανάγκης υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του αρχικού Ενηµερωτικού ελτίου έγινε κάλυψη των επενδύσεων του 2003 µε ίδια κεφάλαια µε αποτέλεσµα την επακόλουθη αναγκαία χρονική ανακατανοµή των εσόδων της έκδοσης σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο Ενηµερωτικό ελτίο. EN ISO 9001:2000 Σελίδα : 1 από 8

2 2. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΑΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Σύµφωνα µε το Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρείας, οι συνολικές επενδύσεις για την περίοδο από 30/6/2003 έως και το τέλος του έτους 2005 ανέρχονται σε 3.927,54 χιλ. και αναλύονται ως εξής ανα κατηγορία επένδυσης : 2.1 Α Εγκεκριµένο Επενδυτικό Πρόγραµµα (Ν.2601/1998) Α. Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήµατος MegaTron ERP. Β. Ανάπτυξη των εφαρµογών λογισµικού Megatron Timer & Megatron Access Control. Γ. Ανάπτυξη του συστήµατος επικοινωνίας πληροφοριακών συστηµάτων Unilink. Στον ακόλουθο πίνακα αναλύεται η ετήσια χρηµατοδότησή του συγκεκριµένου επενδυτικού προγράµµατος η οποία θα καλυφθεί κατά το ποσό των 160,31 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια και κατά το ποσό των 513,57 χιλ. από διαθέσιµα (ίδια κεφάλαια) της Εταιρείας: 2.2 Β Εγκεκριµένο Επενδυτικό Πρόγραµµα (Ν. 2601/98) Το νέο τριετές επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρείας το οποίο έχει επίσης ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόµο 2601/98, όπως και το Α Εγκεκριµένο Επενδυτικό Πρόγραµµα, περιλαµβάνει : A. Tην ανάπτυξη των κάτωθι νέων προϊόντων και υπηρεσιών λογισµικού : - Πρόγραµµα φαρµακείου Dioscourides Win σε γραφικό περιβάλλον. - Λογισµικό για την διαχείριση της κάρτας καταναλωτών VitaCard. - Το υποσύστηµα MegaTron CRM για την διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων. - Το υποσύστηµα MegaTron Pharma για τις ανάγκες σε λογισµικό των φαρµακαποθηκών. - Την εφαρµογή λογισµικού MegaTron e-business για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του «ηλεκτρονικού επιχειρείν» που παρέχονται µέσω του διαδικτύου. - Την ανάπτυξη του προϊόντος MegaTron CBT για την εκµάθηση του λογισµικού MegaTron µέσω µεθόδων Computer Based Training. Β. Την ανέγερση νέων ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων για την στέγαση του συνόλου των διευθύνσεων της Εταιρείας σε ένα σύγχρονο και κατάλληλα εξοπλισµένο κτιριακό συγκρότηµα. Η Εταιρεία µέσω της µετεγκατάστασης της στις εν λόγω ιδιόκτητες εγκαταστάσεις θα εξασφαλίσει : µείωση λειτουργικών εξόδων, καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του προσωπικού, βελτίωση της παρουσίας και της συνολικής εικόνας της Εταιρείας, εξασφάλιση αποτελεσµατικών συνθηκών ασφαλείας, καλύτερη προβολή και παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των τµηµάτων της Εταιρείας. Στον ακόλουθο πίνακα αναλύεται η ετήσια χρηµατοδότησή του : Σελίδα : 2 από 8

3 2.3 Επέκταση δραστηριότητας σε νέες Κάθετες Αγορές Η Εταιρεία προκειµένου να ισχυροποιήσει την θέση της σε νέους εξειδικευµένους τοµείς της αγοράς πληροφορικής και να επιτύχει στο συντοµότερο δυνατόν χρόνο τους επιχειρηµατικούς της στόχους, έχει προγραµµατίσει την ανάπτυξη εξειδικευµένων εφαρµογών λογισµικού για συγκεκριµένες κάθετες αγορές νησίδες καθώς και σε τεχνολογίες αιχµής (όπως το ιαδίκτυο και το Ηλεκτρονικό εµπόριο). Πιο συγκεκριµένα η Εκδότρια προτίθεται να προσαρµόσει την πλατφόρµα λογισµικού MegaTron ERP, προσθέτοντας τα απαραίτητα υποσυστήµατα και τροποποιώντας όσα από τα υπόλοιπα είναι απαραίτητο, έτσι ώστε, να προκύψουν εξειδικευµένα προϊόντα λογισµικού για τις ακόλουθες κάθετες αγορές : A. Φαρµακείων Β. ηµοσίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης Γ. Λογισµικό διακίνησης νωπών προϊόντων Στον ακόλουθο πίνακα αναλύεται η χρηµατοδότηση της επένδυσης σε νέες κάθετες αγορές : 2.4 Επέκταση υποκαταστήµατος Βορείου Ελλάδος H Εταιρεία για την επόµενη τριετία έχει προγραµµατίσει την αναβάθµιση της παρουσίας της στη Βόρεια Ελλάδα και τη µετατροπή του υποκαταστήµατος σε αποκεντρωµένο διοικητικό κέντρο, το οποίο θα αναλάβει την προώθηση και την υποστήριξη των πελατών της στην ευρύτερη περιοχή. Για το λόγο αυτό θα απαιτηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους 161,37 χιλ., όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται ανακεφαλαιωτικά οι επενδύσεις της Εταιρείας σύµφωνα µε το επενδυτικό της σχέδιο όπως αυτό αναφέρεται στο εγκεκριµένο Ενηµερωτικό ελτίο : Σελίδα : 3 από 8

4 (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) Σελίδα : 4 από 8

5 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ ΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη παράγραφο της παρούσας έκθεσης, ένεκα αφενός της καθυστέρησης πραγµατοποίησης της δηµόσιας εγγραφής και αφετέρου της αναγκαιότητας άµεσης υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου ( ) της εταιρείας µας σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα, έγινε κάλυψη των επενδύσεων του 2003 αποκλειστικά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας (δηλαδή πριν την ηµόσια Εγγραφή), µε αποτέλεσµα την επακόλουθη αναγκαία χρονική ανακατανοµή των εσόδων της έκδοσης σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο Ενηµερωτικό ελτίο, όπως αυτή εµφανίζεται στο πίνακα που ακολουθεί : (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) Η διαφοροποίηση αυτή, στη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, αποκλειστικά και µόνο όσον αφορά την χρονική ανακατανοµή των από αυτή που προβλέπεται στο Ενηµερωτικό ελτίο σε σχέση και µε την εκταµίευση των αντιστοίχων ιδίων κεφαλαίων, δεν είναι σηµαντική και ουσιώδης καθώς δεν επηρεάζει τον σχεδιασµό και την υλοποίηση του Επενδυτικού Προγράµµατος της Εταιρείας, ούτε συνεπάγεται σηµαντικές και ουσιώδεις αποκλίσεις στην χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, δεδοµένου ότι τα κεφάλια αυτά (τόσο τα αντληθέντα όσο και τα ίδια) θα χρησιµοποιηθούν για τις αυτές (ίδιες) προβλεπόµενες και εγκεκριµένες χρήσεις. Σελίδα : 5 από 8

6 4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ Μέχρι και υλοποιήθηκε, µε χρηµατοδότηση από τα αντληθέντα κεφάλαια της ηµόσιας Εγγραφής, το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας συνολικού ύψους 2.902,34 χιλ. Επιπλέον αυτού του ποσού επενδύθηκαν 1.044,74 χιλ. διαµορφώνοντας τις συνολικές επενδύσεις αυτής της κατηγορίας στο ποσό των 3.947,08 χιλ. υπερκαλύπτοντας όχι µόνο την συνολική επένδυση αλλά και τις επιµέρους ήτοι : - Α Εγκεκριµένο Επενδυτικό Σχέδιο Ν Β Εγκεκριµένο Επενδυτικό Σχέδιο Ν Επέκταση σε Νέες Κάθετες Αγορές - Αναβάθµιση Υποκαταστήµατος Β. Ελλάδας όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα 3 που ακολουθεί. Επίσης ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις που αφορούσαν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας συνολικού ποσού 1.025,83 χιλ. έναντι των 1.025,20 χιλ. που αναφέρονται στην Χρονική Ανακατανοµή του Πίνακα 2 της προηγούµενης παραγράφου. Ανακεφαλαιώνοντας, για τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας επενδύθηκαν συνολικά 4.972,91 χιλ. (3.947,08 χιλ ,83 χιλ) από τα οποία το ποσό των 2.902,34 καλύφθηκε από την ηµόσια Εγγραφή και 2.070,57 από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται οι επενδύσεις της Εταιρείας ανά κατηγορία (είδος) επένδυσης : (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) Από τις πραγµατοποιηθείσες στο δεύτερο εξάµηνο του 2003 επενδύσεις των κωδικών 2.Α (Ανάπτυξη λογισµικού) και 4.Β (Προµήθεια εξοπλισµού και δηµιουργία demo room) το ποσό των 323,79 χιλ. καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης Από τις πραγµατοποιηθείσες στο έτος 2005 επενδύσεις των κωδικών 3.Α (Πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού) και 4.Α (Πρόσληψη και εκπαίδευση εξειδικευµένου προσωπικού στο υποκατάστηµα Βορείου Ελλάδας) το ποσό των 205,51 χιλ. καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης Σελίδα : 6 από 8

7 Στα γενικά σύνολα των τεσσάρων βασικών κατηγοριών του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας (1.Χρηµατοδότηση Α Εγκεκριµένου 2601, 2.Χρηµατοδότηση Β Εγκεκριµένου 2601, 3.Επέκταση σε νέες κάθετες αγορές και 4.Αναβάθµιση υποκαταστήµατος Β. Ελλάδος) δεν παρουσιάστηκε καµιά υστέρηση των επενδύσεων. Με βάση α) την χρονική ανακατανοµή που αναφέρεται στη Παράγραφο 3 της παρούσας έκθεσης και συγκεκριµένα στο Πίνακα 2 και β) τις πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις µέχρι όπως αυτές εµφανίζονται στον Πίνακα 3 προκύπτουν οι ακόλουθες αποκλίσεις ανά κατηγορία επένδυσης : 1. Α Εγκεκριµένο Επενδυτικό Ν Μέχρι προβλεπόταν επενδύσεις από την ηµόσια Εγγραφή 497,69 χιλ. ενώ πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις 500,54 χιλ.. Αυτό σηµαίνει ότι πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις 0,57 % περισσότερες από τις προβλεπόµενες. 2. Β Εγκεκριµένο Επενδυτικό Ν Μέχρι προβλεπόταν επενδύσεις από την ηµόσια Εγγραφή 1.821,39 χιλ. ενώ πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις 2.412,83 χιλ.. Αυτό σηµαίνει ότι πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις 32,47 % περισσότερες από τις προβλεπόµενες. 3. Επέκταση σε Νέες Κάθετες Αγορές. Μέχρι προβλεπόταν επενδύσεις από την ηµόσια Εγγραφή 431,41 χιλ. ενώ πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις 877,05 χιλ.. Αυτό σηµαίνει ότι πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις 103,30 % περισσότερες από τις προβλεπόµενες. 4. Αναβάθµιση Υποκαταστήµατος Β. Ελλάδος. Μέχρι προβλεπόταν επενδύσεις από την ηµόσια Εγγραφή 151,85 χιλ. ενώ πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις 156,66 χιλ.. Αυτό σηµαίνει ότι πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις 3,17 % περισσότερες από τις προβλεπόµενες. Ανακεφαλαιώνοντας, για την συνολικό επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας έπρεπε να πραγµατοποιηθούν από την ηµόσια Εγγραφή επενδύσεις συνολικού ποσού 2.902,34 χιλ., ενώ πραγµατοποιήθηκαν τελικά 3.947,08, αυτό σηµαίνει 36 % περισσότερες επενδύσεις από τις προβλεπόµενες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η υπέρβαση των επενδύσεων πραγµατοποιήθηκε στο σύνολο της από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας χωρίς να απαιτηθεί (καθόλου) τραπεζικός δανεισµός. 5. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Στη συνέχεια παραθέτουµε το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της επένδυσης που αφορά τα αντληθέντα κεφάλαια από την δηµόσια εγγραφή. Σελίδα : 7 από 8

8 (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) 6. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί όπου εµφανίζονται τα ποσά ανά κατηγορία επένδυσης καθώς και οι θετικές αποκλίσεις των. (ΠΙΝΑΚΑΣ 5) Με βάση τα αναφερόµενα στην παρούσα έκθεση επιβεβαιώνεται ότι το Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ελτίο. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία πραγµατοποίησε για την ολοκλήρωση του επενδυτικού της σχεδίου, επιπλέον επενδύσεις ανά κατηγορία πέραν των αρχικών της προβλέψεων αποκλειστικά και µόνο από τα ίδια κεφάλαια της και χωρίς τραπεζικό δανεισµό. Σελίδα : 8 από 8

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 19/15.01.1999 ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι 31 η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 101.678.119 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» (Πρώην Info-Quest A.E.B.E.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ «ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, 105 59 Αθήνα Τηλ: 2103216730, 2103240185 Fax: 2103217767 Site: www.mavrikis.gr E-mail: info@mavrikis.gr ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS www.logismos.gr ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 Σχεδίαση Ανάπτυξη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.)

EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.) EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.) Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») 25 ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ 177

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα