Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι)"

Transcript

1 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Γενικός Σκοπός Το µάθηµα ειδικού ενδιαφέροντος Πληροφορική Ι της Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους µαθητές όλα τα απαιτούµενα εφόδια ώστε να είναι ικανοί να χρησιµοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως εργαλεία για λύση προβληµάτων στη µαθητική και φοιτητική τους ζωή, όπως και στη µελλοντική τους εργασία. Με το µάθηµα αυτό επιδιώκεται: 1. Η κατάλληλη προετοιµασία των µαθητών για χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως εργαλείο επίλυσης προβληµάτων 2. Η ανάπτυξη της ικανότητας των µαθητών για επικοινωνία µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 3. Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και αντίληψης των µαθητών στη χρήση νέας τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών 4. Η κατανόηση των αρχών επεξεργασίας πληροφοριών στη σύγχρονη κοινωνία 5. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστικών φύλλων 6. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων και στη χρήση λογισµικού για άντληση πληροφοριών από υφιστάµενες βάσεις δεδοµένων 7. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχεδιασµό και δηµιουργία παρουσιάσεων µε τη χρήση λογισµικού παρουσιάσεων 8. Η ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης και οργάνωσης δεδοµένων καθώς επίσης και κατάλληλης ερµηνείας των πληροφοριών µέσω µικρών εργασιών Το µάθηµα χωρίζεται στις πιο κάτω ενότητες: 1. Βασικές έννοιες (2 δ.π.) 2. Εφαρµογές ιαδικτύου (4 δ.π.) 3. Ηλεκτρονικά Λογιστικά Φύλλα (14 δ.π.) 4. Βάσεις εδοµένων: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων και ιερεύνηση Υφιστάµενων Βάσεων εδοµένων (14 δ.π.) 5. Επεξεργαστής Παρουσιάσεων: Σχεδιασµός και ηµιουργία Παρουσιάσεων (14 δ.π.) 6. Τελική Εργασία (12 δ.π.)

2 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. 2 Ενότητα Α: Βασικές Έννοιες (2 διδακτικές περιόδους) Ο Γενικός Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουν οι µαθητές διάφορα προγράµµατα εφαρµογών καθώς και νέα τεχνολογικά επιτεύγµατα της Πληροφορικής. Ειδικοί σκοποί Ο βασικός πυρήνας γνώσεων και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι µαθητές που θα έχουν παρακολουθήσει µε επιτυχία την ενότητα αυτή είναι να γνωρίσουν τη χρήση διάφορων προγραµµάτων εφαρµογών στην αυτοµατοποίηση γραφείου. Οι ενότητα αυτή µπορεί να διδαχθεί καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο διδάσκων, µέσα από δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο τύπο, περιοδικά, τηλεόραση, και ιαδίκτυο, θα έχει την ευχέρεια να παρουσιάσει στους µαθητές διάφορα προγράµµατα εφαρµογών και να επεξηγήσει τη χρησιµότητά τους, καθώς και τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση τους. Μερικά παραδείγµατα µπορεί να είναι εφαρµογές όπως ηλεκτρονικά υπολογιστικά φύλλα, διερεύνηση βάσεων δεδοµένων σε CD-ROM και το ιαδίκτυο, προγράµµατα παρουσιάσεων και η µεταφορά τους στο ιαδίκτυο.

3 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. 3 Ενότητα Β: Εφαρµογές ιαδικτύου (4 διδακτικές περιόδους) Ο Γενικός Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουν οι µαθητές τις διάφορες εφαρµογές του ιαδικτύου. Ειδικοί σκοποί Ο βασικός πυρήνας γνώσεων και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι µαθητές που θα έχουν παρακολουθήσει µε επιτυχία την ενότητα αυτή είναι: να κατανοήσουν τις έννοιες και αρχές λειτουργίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου να κατανοήσουν την έννοια και αρχή λειτουργίας της αναζήτησης πληροφοριών µέσο ιαδικτύου να κατανοήσουν την έννοια και αρχή λειτουργίας της ηλεκτρονικής συνοµιλίας να κατανοήσουν την έννοια και αρχή λειτουργίας της µεταφοράς αρχείων ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Εφαρµογές ιαδικτύου (4 δ.π.) να κατανοήσει τον ορισµό, τις βασικές έννοιες και αρχές λειτουργίας του ιαδικτύου 1. Εισαγωγή βασικές έννοιες και αρχές να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του ιαδικτύου Ο διδάσκων να εξηγήσει τον ορισµό, τις βασικές έννοιες και τις αρχές λειτουργίας του ιαδικτύου και να δώσει παραδείγµατα χρήσης του από την καθηµερινή ζωή. 2. Εφαρµογές ιαδικτύου να κατανοήσει τις έννοιες και αρχές λειτουργίας: του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της αναζήτησης πληροφοριών µέσω ιαδικτύου της ηλεκτρονικής συνοµιλίας της µεταφοράς αρχείων Να δοθούν παραδείγµατα εφαρµογών του ιαδικτύου

4 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. 4 Ενότητα Γ: Ηλεκτρονικά Λογιστικά Φύλλα (14 διδακτικές περιόδους) Ο Γενικός Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι µαθητές τις βασικές έννοιες και αρχές λειτουργίας των ηλεκτρονικών λογιστικών φύλλων και να χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή αυτή ως εργαλείο επίλυσης προβληµάτων. Ειδικοί σκοποί Ο βασικός πυρήνας γνώσεων και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι µαθητές που θα έχουν παρακολουθήσει µε επιτυχία την ενότητα αυτή είναι: να διαχωρίζουν τις βασικές έννοιες του αντικειµένου και να χρησιµοποιούν τη σχετική ορολογία στο λεξιλόγιό τους. να δηµιουργούν πίνακες και γραφήµατα ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Ηλεκτρονικά Λογιστικά Φύλλα (14 δ.π.) 3. Εισαγωγή βασικές έννοιες και αρχές να κατανοήσει τον ορισµό, τις βασικές έννοιες και αρχές λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου Ο διδάσκων να εξηγήσει τον ορισµό, τις βασικές έννοιες, τις αρχές λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου µέσα από παραδείγµατα της καθηµερινής ζωής. να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου να διαχωρίσει τις έννοιες: διεύθυνση κυψελίδων (στατική ή µη) περιεχόµενο κυψελίδων να διαχωρίσει τις έννοιες: στήλες, γραµµές, κυψελίδες, περιοχές κυψελίδων Ο διδάσκων να τονίσει τη διαφορά διεύθυνσης κυψελίδας µε περιεχόµενο κυψελίδας (Η διεύθυνση κυψελίδας χρησιµοποιείται πάντα στους τύπους και συναρτήσεις για αυτόµατη ενηµέρωση υπολογισµών) Ο διδάσκων να δώσει παραδείγµατα για να διαχωρίσουν οι µαθητές τις έννοιες και το περιεχόµενο των κυψελίδων. να κατανοήσει το περιεχόµενο κυψελίδων: αριθµοί, κείµενο, τύποι και συναρτήσεις,

5 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. 5 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Ηλεκτρονικά Λογιστικά Φύλλα (14 δ.π.) κενό να κατανοήσει: αποθήκευση πίνακα και γραφήµατος εκτύπωση πίνακα, τύπων και συναρτήσεων, γραφήµατος 4. ηµιουργία πίνακα να δηµιουργήσει ένα πίνακα µε: κείµενο (τίτλους και επικεφαλίδα) αριθµούς τύπους (άθροισµα, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός, διαίρεση) συναρτήσεις (άθροισµα, µέση τιµή, µέγιστη και ελάχιστη τιµή, κτλ) να διαµορφώσει τον πίνακα: αλλαγή γραµµατοσειράς και µεγέθους αλλαγή πλάτους στήλης αλλαγή περιθωρίων, µορφής σελίδας, κεφαλίδας και υποσελίδας, παρουσίαση γραµµών (gridlines) παρεµβολή γραµµής/στήλης διαγραφή γραµµής/στήλης/περιοχής αλλαγή µορφής αριθµών σκίαση και περίγραµµα Ο διδάσκων να προτρέψει τους µαθητές να δηµιουργήσουν δικές τους εργασίες µετά από δική του έγκριση (για παράδειγµα, βαθµολόγιο καθηγητή, ισολογισµό µιας εταιρείας, προϋπολογισµό για τα δικά τους έξοδα ή για τα έξοδα της οικογένειας τους, τιµή µετοχών για ορισµένο χρονικό διάστηµα, κτλ) Οι πιο πάνω εργασίες να ακολουθούν ορισµένα κριτήρια που θα θέσει ο διδάσκων. Για παράδειγµα, όλες οι εργασίες να έχουν τίτλο µε διαφορετική γραµµατοσειρά και µέγεθος, καθορισµένα περιθώρια, σκίαση και περίγραµµα µιας περιοχής κυψελίδων, κτλ. Ο διδάσκων να τονίσει τους µαθητές τη σηµασία και τη µεγάλη ευκολία αντιγραφής κυψελίδων, και να καθορίσει την αντιγραφή κυψελίδων σαν κριτήριο στην εργασία τους. να χρησιµοποιήσει: αντιγραφή κυψελίδων, τύπων και συναρτήσεων µετακίνηση κυψελίδων να αποθηκεύσει το αρχείο και να εκτυπώσει τον πίνακα και τους τύπους και συναρτήσεις

6 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. 6 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Ηλεκτρονικά Λογιστικά Φύλλα (14 δ.π.) Ταξινόµηση πίνακα ιερεύνηση πίνακα Προστασία πίνακα 5. ηµιουργία γραφήµατος να δηµιουργήσει γραφήµατα: ραβδόγραµµα, κυκλικό, γραµµής, κτλ. καθορισµός κυψελίδων που θα εµφανιστούν στο γράφηµα (τίτλοι στηλών, συνεχόµενες και µη κυψελίδες) καθορισµός τίτλου και ονοµασίας αξόνων υπόµνηµα να εκτυπώσει τα γραφήµατα. Ο διδάσκων να παρουσιάσει στους µαθητές διάφορα παραδείγµατα µε διαφορετικά είδη γραφηµάτων, και να τους εξηγήσει ότι διάφορα γραφήµατα χρησιµοποιούνται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Επίσης, ο διδάσκων να τονίσει στους µαθητές ότι πρέπει να συµπεριλάβουν τίτλο, ονοµασία αξόνων, και χρήση υποµνήµατος σε ένα γράφηµα. Ο λόγος είναι ότι ένα γράφηµα χωρίς τα πιο πάνω δεν δίνει µιαν καθαρή εικόνα των αποτελεσµάτων

7 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. 7 Ενότητα : Βάσεις εδοµένων: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων και ιερεύνηση Υφιστάµενων Βάσεων εδοµένων (14 διδακτικές περιόδους) Ο Γενικός Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι µαθητές τις βασικές έννοιες και αρχές λειτουργίας των βάσεων δεδοµένων και να χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή αυτή ως εργαλείο επίλυσης προβληµάτων µε τη δηµιουργία ή και διερεύνηση µιας βάσης δεδοµένων. Ειδικοί σκοποί Ο βασικός πυρήνας γνώσεων και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι µαθητές που θα έχουν παρακολουθήσει µε επιτυχία την ενότητα αυτή είναι: να διαχωρίζουν τις βασικές έννοιες του αντικειµένου και να χρησιµοποιούν τη σχετική ορολογία στο λεξιλόγιό τους. να δηµιουργούν µια βάση δεδοµένων χρησιµοποιώντας λογισµικό και να εκτυπώνουν αναφορές να διερευνούν υφιστάµενες βάσεις δεδοµένων και να παίρνουν πληροφορίες σύµφωνα µε τις ανάγκες τους ΕΝΟΤΗΤΑ : Βάσεις εδοµένων: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων και ιερεύνηση Υφιστάµενων Βάσεων εδοµένων (14 δ.π.) 1. Εισαγωγή βασικές έννοιες και αρχές να κατανοήσει τον ορισµό, τις βασικές έννοιες και αρχές λειτουργίας µιας βάσης δεδοµένων Ο διδάσκων να εξηγήσει τον ορισµό, τις βασικές έννοιες και τις αρχές λειτουργίας µιας βάσης δεδοµένων µέσα από παραδείγµατα της καθηµερινής ζωής. 2. Σχεδιασµός, δηµιουργία και διερεύνηση µιας βάσης δεδοµένων να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας µιας βάσης δεδοµένων (σχεδιασµός σε χαρτί, δηµιουργία στον υπολογιστή, διερεύνηση, εκτύπωση αναφορών (reports) να διαχωρίσει τις έννοιες της δοµής αρχείου µιας βάσης δεδοµένων εγγραφές πεδία είδη πεδίων πλάτος πεδίων µήκος εγγραφής να σχεδιάσει τη βάση δεδοµένων στο χαρτί να χρησιµοποιήσει τον υπολογιστή για να δηµιουργήσει τη βάση δεδοµένων: Βασικές έννοιες: αρχείο, αποθήκευση και ανάκτηση αρχείου, εισαγωγή δεδοµένων, τροποποίηση και διαγραφή εγγραφών, φιλτράρισµα, ταξινόµηση, εκτύπωση αναφορών Ο διδάσκων να εξηγήσει µε παραδείγµατα τη διαφορά πεδίων (κάθετα) και εγγραφών (οριζόντια). Ένα παράδειγµα είναι ο τηλεφωνικός κατάλογος, όπου τα πεδία είναι το όνοµα, το τηλέφωνο, κτλ των καταναλωτών, και εγγραφές ο κάθε καταναλωτής. Ο διδάσκων να τονίσει στους µαθητές τη µεγάλη σηµασία της σχεδίασης µιας βάσης δεδοµένων στο χαρτί. Ο διδάσκων να προτρέψει τους µαθητές να δηµιουργήσουν

8 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. 8 ΕΝΟΤΗΤΑ : Βάσεις εδοµένων: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων και ιερεύνηση Υφιστάµενων Βάσεων εδοµένων (14 δ.π.) δηµιουργία πεδίων δηµιουργία, αποθήκευση, συµπλήρωση, και διόρθωση οθόνης για καταχώρηση εγγραφών δικές τους εργασίες µετά από δική του έγκριση (για παράδειγµα, κατάλογο µουσικών CDs, µαθητών του τµήµατος, καθηγητών του σχολείου, κτλ) καταχώρηση εγγραφών Οι πιο πάνω εργασίες να ακολουθούν ορισµένα κριτήρια που εγκυρότητα (validation) θα θέσει ο διδάσκων. Για παράδειγµα, όλες οι εργασίες να επαλήθευση (verification) έχουν ένα συγκεκριµένο αριθµό πεδίων και εγγραφών, προσθήκη, διόρθωση, διαγραφή, αλλαγή παρόµοια οθόνη εισαγωγής εγγραφών, ταξινόµηση, και αντικατάσταση εγγραφών διερεύνηση, δηµιουργία αναφορών, κτλ. να χρησιµοποιήσει τη βάση δεδοµένων για: ταξινόµηση (sorting) σύµφωνα µε ένα ή περισσότερα πεδία-κλειδιά κατάταξη (Indexing) να αποθηκεύσει τη βάση δεδοµένων να διερευνήσει τη βάση δεδοµένων: απλή διερεύνηση διερεύνηση µε συνθήκη διερεύνηση µε σύνθετη συνθήκη (AND, OR, NOT) Κατά τη σχεδίαση, δηµιουργία και εκτύπωση αναφορών, ο διδάσκων να εξηγήσει στους µαθητές ότι δεν υπάρχει µια συγκεκριµένη αναφορά, αλλά ότι έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και εκτυπώσουν αναφορές ανάλογα µε το τι αποτελέσµατα θέλουν να πάρουν. 3. ιερεύνηση υφιστάµενων βάσεων δεδοµένων Τράπεζες Πληροφοριών Πολυµέσα ιαδίκτυο, βιβλιοθήκες να δηµιουργήσει και εκτυπώσει αναφορές (reports) ανάλογα µε τις ανάγκες και τις πληροφορίες που θέλει να πάρει να διερευνήσει Τράπεζες Πληροφοριών όπως: Βάσεις δεδοµένων µε Εικόνες και Κείµενο: Προγράµµατα Γεωγραφίας, Ανθρωπολογίας, Αστρονοµίας, Ιστορίας, Μαθηµατικών, Ξένων Γλωσσών, Φυσικής, Χηµείας κτλ. Ο διδάσκων µέσα από παραδείγµατα να παρουσιάσει στους µαθητές διάφορες τεχνικές διερεύνησης υφιστάµενων βάσεων δεδοµένων στο ιαδίκτυο ή και σε προγράµµατα πολυµέσων.

9 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. 9 ΕΝΟΤΗΤΑ : Βάσεις εδοµένων: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων και ιερεύνηση Υφιστάµενων Βάσεων εδοµένων (14 δ.π.) Βάσεις δεδοµένων µε Κίνηση, video, ήχο: Εγκυκλοπαίδειες, εκπαιδευτικά ή άλλα προγράµµατα τοποθετηµένα σε συµπαγή δίσκο αναγνώσιµης µόνο µνήµης, Πολυµέσα. Βάσεις δεδοµένων στο ιαδίκτυο, βιβλιοθήκες

10 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. 10 Ενότητα Ε: Επεξεργαστής Παρουσιάσεων: Σχεδιασµός και ηµιουργία Παρουσιάσεων (14 διδακτικές περιόδους) Ο Γενικός Σκοπός της ενότητας αυτής είναι µπορούν οι µαθητές να σχεδιάσουν µιαν παρουσίαση για οποιοδήποτε θέµα και να είναι σε θέση να παρουσιάσουν το θέµα τους χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ειδικοί σκοποί Ο βασικός πυρήνας γνώσεων και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι µαθητές που θα έχουν παρακολουθήσει µε επιτυχία την ενότητα αυτή είναι: να διαχωρίζουν τις βασικές έννοιες του αντικειµένου και να χρησιµοποιούν τη σχετική ορολογία στο λεξιλόγιό τους. να σχεδιάζουν τη δοµή µιας παρουσίασης στο χαρτί να δηµιουργούν µιαν επαγγελµατική παρουσίαση χρησιµοποιώντας ένα Επεξεργαστή Παρουσιάσεων να παρουσιάζουν την εργασία τους χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Επεξεργαστής Παρουσιάσεων: Σχεδιασµός και ηµιουργία Παρουσιάσεων (14 δ.π.) να κατανοήσει τον ορισµό, τις βασικές Ο διδάσκων να εξηγήσει τον ορισµό, τις βασικές έννοιες και έννοιες και αρχές λειτουργίας του σχεδιασµού τις αρχές λειτουργίας µιας παρουσίασης µέσα από και δηµιουργίας µιας παρουσίασης: παραδείγµατα της καθηµερινής ζωής (στην τάξη ή στο εντοπισµός του ακροατηρίου ιαδίκτυο) καθορισµός σκοπών και στόχων υπολογισµός κόστους δηµιουργία παρουσίασης έλεγχος και παρουσίαση του έργου 1. Εισαγωγή βασικές έννοιες και αρχές να διαχωρίσει τις δύο µορφές παρουσιάσεων απλή παρουσίαση πληροφοριών παρουσίαση εγκυκλοπαιδικού περιεχοµένου να κατανοήσει την έννοια της διαφάνειας µε κείµενο γραφικά ήχο Ο διδάσκων να εξηγήσει µε παραδείγµατα τις δύο µορφές παρουσιάσεων: απλή παρουσίαση πληροφοριών: Η µορφή αυτή χρησιµοποιείται για παράδειγµα από διευθυντές επιχειρήσεων για παρουσίαση των στόχων ή των αποτελεσµάτων της εταιρείας τους, από εκπαιδευτικούς για παρουσίαση των βασικών εννοιών και αρχών κάποιας ενότητας, κτλ. παρουσίαση εγκυκλοπαιδικού περιεχοµένου: Η µορφή αυτή χρησιµοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς µε σκοπό την παρουσίαση µιας ενότητας µε τη χρήση πολυµέσων.

11 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Επεξεργαστής Παρουσιάσεων: Σχεδιασµός και ηµιουργία Παρουσιάσεων (14 δ.π.) βίντεο συνδέσµους σε ιστοσελίδες 2. Σχεδιασµός δοµής παρουσίασης να κατανοήσει τη σηµασία του σχεδιασµού της δοµής της παρουσίασης στο χαρτί: δηµιουργία Σχεδιαγράµµατος Πλάνου (Storyboard) του έργου. Πρέπει να ληφθούν υπόψη: ο σχεδιασµός διαφανειών όσο πιο απλά και ισορροπηµένα γίνεται, χωρίς πολλές πληροφορίες η χρήση πίνακα περιεχοµένων για εύκολη εύρεση πληροφοριών να υπάρχει συνέπεια και διορατικότητα στο σχεδιασµό των διαφανειών για την εύκολη µετάβαση των ιδεών και του νοήµατος της παρουσίασης από διαφάνεια σε διαφάνεια. προσοχή στους νόµους πνευµατικής ιδιοκτησίας σχεδιασµός Λογικού ιαγράµµατος τρόπος σύνδεσης των διαφανειών µεταξύ τους (σειριακή ή τυχαία, µέσω πίνακα περιεχοµένων) Ο διδάσκων να εξηγήσει µε παραδείγµατα τη σηµασία του Σχεδιαγράµµατος Πλάνου και του Λογικού ιαγράµµατος. Συγκεκριµένα, ο διδάσκων να εξηγήσει: Απλή και ισορροπηµένη διαφάνεια: η χρήση γραφικών να γίνεται µε µέτρο και µόνο όταν ενδυναµώνει την παρουσίαση, βοηθά στη παρουσίαση βασικών πληροφοριών, και προσθέτει κάποιο τόνο στην εργασία. το φυσικό µέγεθος των γραφικών πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο µικρό (για να µην αποκόπτει το κείµενο) αλλά και µεγάλο για να φαίνεται κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. η χρήση χρωµάτων τόσο για το φόντο όσο και για τις γραµµατοσειρές πρέπει να ακολουθεί τους πιο κάτω κανόνες: το χρώµα να χρησιµοποιείται για να δίνεται έµφαση σε κύρια σηµεία, για να τραβά την προσοχή του ακροατηρίου σε βασικές έννοιες, και να τονίζει διάφορα συναισθήµατα (π.χ. κόκκινο για σταµάτηµα, πράσινο για προχώρα, µπλε για θάλασσα, κτλ.). πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισµός του χρώµατος του φόντου µε το χρώµα των γραµµατοσειρών (π.χ. σκούρο χρώµα φόντου µε ανοικτό χρώµα γραµµατοσειράς ή το αντίθετο). το κείµενο είναι το βασικό σηµείο µιας παρουσίασης. Για απλή παρουσίαση πληροφοριών, σε κάθε διαφάνεια: το κείµενο να είναι λακωνικό σε µορφή λίστας και όχι περισσότερο από 2-5 γραµµές όχι περισσότερο από 7 λέξεις σε κάθε

12 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. 12 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Επεξεργαστής Παρουσιάσεων: Σχεδιασµός και ηµιουργία Παρουσιάσεων (14 δ.π.) γραµµή όλες οι γραµµές να αρχίζουν µε το ίδιο σχήµα λόγου (π.χ. ρήµα) η γραµµατοσειρά να είναι ευανάγνωστη Για παρουσίαση εγκυκλοπαιδικού περιεχοµένου, σε κάθε διαφάνεια: δεν πρέπει να υπάρχει πολύ κείµενο για να µπορεί ο αναγνώστης να συγκρατεί πληροφορίες οι βασικές έννοιες να είναι µε διαφορετικό χρώµα ή να γίνεται η χρήση του έντονου ή της υπογράµµισης το κείµενο πρέπει να συµπληρώνεται µε γραφικά, ήχο, κινούµενη εικόνα, και βίντεο σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να υπάρχουν ασκήσεις για εµπέδωση των πληροφοριών από τους µαθητές πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισµός του χρώµατος του φόντου µε το χρώµα των γραµµατοσειρών (π.χ. σκούρο χρώµα φόντου µε ανοικτό χρώµα γραµµατοσειράς ή το αντίθετο). Συνέπεια και διορατικότητα: χρήση του ίδιου φόντου σε όλες τις διαφάνειες χρήση ενός ή δυο µορφών γραµµατοσειρών σε όλες τις διαφάνειες χρήση του ιδίου µεγέθους γραµµατοσειρών σε σηµεία των διαφανειών που επαναλαµβάνονται χρήση της ίδιας µορφής αλλαγής διαφανειών (transition) χρήση παρόµοιων µορφών γραφικών (π.χ. φωτογραφίες ή σχεδιαγράµµατα) προσοχή στους νόµους πνευµατικής ιδιοκτησίας οι τελευταίες διαφάνειες µιας παρουσίασης να

13 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. 13 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Επεξεργαστής Παρουσιάσεων: Σχεδιασµός και ηµιουργία Παρουσιάσεων (14 δ.π.) χρησιµοποιούνται για να δίνεται η απαραίτητη βιβλιογραφία (βιβλία, τίτλοι CD-ROMs, ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ιαδικτύου). Αυτό να γίνεται τόσο για περισσότερη ενηµέρωση και εµπλουτισµό των γνώσεων των αναγνωστών, όσο και για να µάθουν οι µαθητές να χρησιµοποιούν βιβλιογραφία στις µελέτες τους. η χρήση πίνακα περιεχοµένων για εύκολη εύρεση πληροφοριών πίνακας περιεχοµένων µπορεί να δηµιουργηθεί και στις δύο µορφές παρουσιάσεων 3. ηµιουργία παρουσίασης να διερευνήσει τράπεζες πληροφοριών όπως CD-RΟΜs και το ιαδίκτυο για αποθήκευση πληροφοριών που θα εισαγάγει στην παρουσίασή του, όπως: κείµενο γραφικά ήχο βίντεο συνδέσµους σε ιστοσελίδες 4. Παρουσίαση στην τάξη της εργασίας των µαθητών (Προαιρετικό) να χρησιµοποιήσει ένα Επεξεργαστή Παρουσιάσεων για δηµιουργία της παρουσίασης να χρησιµοποιήσει ένα Επεξεργαστή Παρουσιάσεων για παρουσίαση της εργασίας του στην τάξη. Ο µαθητής πρέπει: να εξασκηθεί στην παρουσίαση της εργασίας του στο σπίτι για να είναι µέσα στα χρονικά πλαίσια που θα δώσει ο διδάσκων (συνήθως 7-10 λεπτά για Ο διδάσκων να προτρέψει τους µαθητές να βρουν το υλικό που θα χρειαστούν για τη δηµιουργία της εργασίας τους ΠΡΟΤΟΥ χρησιµοποιήσουν ένα Επεξεργαστή Παρουσιάσεων. Ο διδάσκων να παρουσιάσει µε παραδείγµατα τον τρόπο αποθήκευσης γραφικών, ήχου και βίντεο που βρίσκονται σε µια ιστοσελίδα ή σε CD-ROM στη δισκέτα τους, την αποκοπή κειµένου από µια ιστοσελίδα και επικόλληση του σε ένα επεξεργαστή κειµένου, και την προσθήκη στη λίστα αγαπηµένων διάφορων ιστοσελίδων που περιέχουν πληροφορίες για το θέµα τους. (Στην περίπτωση του κειµένου, ο διδάσκων να τονίσει στους µαθητές ότι ΕΝ πρέπει να χρησιµοποιήσουν το κοµµάτι κειµένου ακριβώς όπως το βρουν, αλλά να χρησιµοποιήσουν περίληψη που θα κάνουν οι ίδιοι). Ο διδάσκων, καθ όλη τη διάρκεια της ενότητας να τονίζει στους µαθητές ότι η παρουσίαση τους θα πρέπει να είναι παρόµοια µε τη δική του στην τάξη! Να τονιστεί στους µαθητές ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της εργασίας κάποιου συµµαθητή τους, δεν θα χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά θα δώσουν στο

14 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. 14 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Επεξεργαστής Παρουσιάσεων: Σχεδιασµός και ηµιουργία Παρουσιάσεων (14 δ.π.) παρουσίαση και 3-5 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις). να µιλά µε καθαρή και σταθερή φωνή για να έχει την προσοχή του ακροατηρίου να είναι σοβαρός και να προσέξει τις κινήσεις του προσώπου και των άκρων του κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. συµµαθητή τους όλη την προσοχή και σεβασµό που αρµόζει. Οι παρουσιάσεις µπορούν να γίνουν κατά οµάδες µαθητών των 3-4 ατόµων.

15 Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. 15 Ενότητα ΣΤ: Τελική Εργασία (12 διδακτικές περιόδους) Ο Γενικός Σκοπός της ενότητας αυτής είναι οι µαθητές να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις και ικανότητες που απεκόµισαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για να δηµιουργήσουν την τελική εργασία για το µάθηµα αυτό. Η τελική εργασία θα θεωρείται ως το διαγώνισµα του τρίτου τριµήνου. Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν το θέµα της τελικής τους εργασίας µετά από έγκριση του διδάσκων και ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες τους. Η επιλογή θέµατος µπορεί να γίνει από τις ενότητες: 1. Β Ηλεκτρονικά Λογιστικά Φύλλα 2. Γ ηµιουργία Βάσεων εδοµένων και ιερεύνηση Υφιστάµενων Βάσεων εδοµένων 3. Σχεδιασµός και ηµιουργία Παρουσιάσεων Επίσης, η τελική εργασία µπορεί να είναι ένα και ένας συνδυασµός εφαρµογών της Πληροφορικής. Για παράδειγµα, οι µαθητές θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν πίνακα και γραφήµατα µε ένα Ηλεκτρονικό Λογιστικό Φύλλο και να τα ενσωµατώσουν σε µια παρουσίασή τους που θα δηµιουργήσουν µε ένα Επεξεργαστή Παρουσιάσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μάθηµα Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήµη Η.Υ. Β Ενιαίου Λυκείου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 1 Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Κατεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική II Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι)

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική II Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική II Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Γενικός Σκοπός Το µάθηµα ειδικού ενδιαφέροντος Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 4 Spreadsheets) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-14 (δέκα έως δεκατέσσερις) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας «Σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο ηµοτικό είναι: να αποκτήσουν οι µαθητές µια αρχική αλλά συγκροτηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 3 Word Processing) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 14-20 (δεκατέσσερις έως είκοσι)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 Παρουσιάσεις

Ενότητα 6 Παρουσιάσεις Ενότητα 6 Παρουσιάσεις Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1)

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) International Diploma in It Skills Foundation for Young Learners Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) Χρήση Υπολογιστή (Κωδ. AJ1.A 01) 1.1 Γενικές διαδικασίες και ρυθμίσεις 1.1.1 Βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τo πιστοποιητικό στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τo πιστοποιητικό στην Τεχνολογία των Πληροφοριών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Πιστοποιητικό στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Η Τεχνολογία των Πληροφοριών (ΙΤ) επηρεάζει τη ζωή όλων µας, όπου κι αν ζούµε ή δουλεύουµε σε ολόκληρο τον κόσµο. Σχεδόν κάθε πτυχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 Επεξεργασία Κειμένου

Ενότητα 3 Επεξεργασία Κειμένου Ενότητα 3 Επεξεργασία Κειμένου Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer Expert (CCE)

Certified Computer Expert (CCE) Certified Computer Expert (CCE) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό (Software) 23 Ιστορική Εξέλιξη

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό (Software) 23 Ιστορική Εξέλιξη Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα Microsoft Office 2003 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19 Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21 1.1 Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 22 1.2 Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 6 Παρουσιάσεις Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 6 Παρουσιάσεις Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 6 Παρουσιάσεις Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 6 Presentation) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 8-12 (οκτώ έως δώδεκα) ώρες σε 4-6 (τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων α. Διαχείριση βιβλίων εργασίας α1. Διαχείριση βιβλίων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

Tech village School. Κωδικός Πακέτου: Word Εκπαιδευτική Ενότητα: 2. Επεξεργασία Κειμένου

Tech village School. Κωδικός Πακέτου: Word Εκπαιδευτική Ενότητα: 2. Επεξεργασία Κειμένου Tech Village School Κωδικός Πακέτου: Word Εκπαιδευτική Ενότητα: 2. Επεξεργασία Κειμένου Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες στην επεξεργασία κειμένου. Μετά το πέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Το αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο βασίζεται η εξέταση είναι το αναλυτικό πρόγραμμα του Μαθήματος Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήμη Η.Υ της Γ Ενιαίου Λυκείου Γενικός Σκοπός Το μάθημα κατεύθυνσης της στη Γ'

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word) 1. Πώς δημιουργούμε ένα νέο έγγραφο; 2. Πώς αποθηκεύουμε ένα έγγραφο στη δισκέτα μας; 3. Μπορείτε να περιγράψετε τη βασική οθόνη του Word;. 4. Τι ακριβώς κάνει το εργαλείο ζουμ; 5. Ποιους κανόνες ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογών για ιευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Περιεχόµενα Περιεχόµενα... - 1 - Εισαγωγή... - 2 - Σηµείο πρόσβασης και αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης Εργασία 7η 2 Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι σε θέση να χειρίζεται ί ά άνετα έ ένα πρόγραμμα ό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Επεξεργασία Κειµένου και θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE Ενότητα ΑΜ4 - Υπολογιστικά Φύλλα, Προχωρηµένο Επίπεδο Πνευµατικά ικαιώµατα 2001 Ίδρυµα ECDL 1 Όλα τα δικαιώµατα είναι κατοχυρωµένα. Κανένα µέρος αυτού του εγγράφου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα 2002 Ίδρυµα ECDL 1

Πνευµατικά ικαιώµατα 2002 Ίδρυµα ECDL 1 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE Ενότητα ΑΜ6, Παρουσιάσεις, Προχωρηµένο Επίπεδο Πνευµατικά ικαιώµατα 2002 Ίδρυµα ECDL 1 Όλα τα δικαιώµατα είναι κατοχυρωµένα. Κανένα µέρος αυτού του εγγράφου δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I

Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I 1. Εισαγωγή 1.1. Δυνατότητες και χαρακτηριστικά του προγράμματος 1.2. Τρόποι ενεργοποίησης του προγράμματος 1.3. Περιγραφή του βασικού παραθύρου Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργάκης Αριστείδης ΠΕ20

Γεωργάκης Αριστείδης ΠΕ20 1 Εκκίνηση για πρώτη φορά Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες εφαρμογές του OpenOffice, έτσι και το Impress μπορούμε να το εκκινήσουμε μέσω της συντόμευσης που εγκαθίσταται αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...26 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Υπολογιστικά φύλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Υπολογιστικά φύλλα Κεφάλαιο 3 Υπολογιστικά Φύλλα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Υπολογιστικά φύλλα Τα προγράµµατα επιµόρφωσης απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης. Τα υπολογιστικά φύλλα ή φύλλα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Βικιπαίδειας

Σχολείο Βικιπαίδειας Σχολείο Βικιπαίδειας Σύνολο διδακτέας ύλης: 26 ώρες, διαιρούμενες σε 13 μαθήματα. Μάθημα 1 1 η ημέρα Τι είναι η Βικιπαίδεια; Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια, ποια η διαφορά με μία κανονική; Μπορούν να γράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Excel Πρώτα βήματα στο Excel Ευχαριστίες...

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Excel Πρώτα βήματα στο Excel Ευχαριστίες... Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 13 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο... 15 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 15 Σύντομη παρουσίαση... 16 Μερικές συμβάσεις... 18 Μία τελευταία λέξη (ή και περισσότερες)... 18 2 Τι νέο υπάρχει στο

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Microsoft Windows XP και Microsoft Office Word είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Τα Microsoft Windows XP και Microsoft Office Word είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Κ. Ξαρχάκος -. Καρολίδης Microsoft Office Word 2003 Θεωρία & Πράξη Copyright 2005 Βλαχοθανάση 30 117 44 Αθήνα Τηλ./Φαξ: 210 9024407 Μεσολογγίου 7 106 81 Αθήνα Τηλ.: 210 3303297 Φαξ: 210 3303298 ISBN: 960

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου 11 Εργαλεία έκφρασης και δημιουργίας Επεξεργασία Κειμένου Α Γυμνασίου Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου μας προσφέρει τη δυνατότητα να: προσθέτουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Γραφήµατα Πληροφορίες για τα γραφήµατα T α γραφήµατα προσελκύουν την προσοχή και διευκολύνουν την προβολή συγκρίσεων, τάσεων σε δεδοµένα. Για παράδειγµα, αντί

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικοί οργανισµοί

Πολιτιστικοί οργανισµοί Οι Πολιτιστικοί Οργανισµοί στο ιαδίκτυο Αρχές σχεδιασµού πολιτιστικών δικτυακών τόπων Σοφία Καραγιωργούδη Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, MSc. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη Πολιτιστικοί οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 08 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (ΜΕΡΟΣ 1)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 08 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (ΜΕΡΟΣ 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 08 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (ΜΕΡΟΣ 1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γραµµή τίτλου Πλαίσιο ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού με Η/Υ από δραστηριότητες στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο.

Βιωματικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού με Η/Υ από δραστηριότητες στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Βιωματικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού με Η/Υ από δραστηριότητες στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Εισηγητής : Χρήστος Μανώλης δάσκαλος Θεσσαλονίκη Οκτώβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά" Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access...

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο µε µια µατιά Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά"...13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)... 16 2 Εισαγωγή στη Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Excel) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT EXCEL (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tech village School. Ακολουθούν δομές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράμματος: Σελίδα 1 από 7

Tech village School. Ακολουθούν δομές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράμματος: Σελίδα 1 από 7 Tech Village School Κωδικός Πακέτου: Access Εκπαιδευτική Ενότητα: Βάσεις δεδομένων Είδος προγράμματος: Βασικές γνώσεις πληροφορικής Μέθοδος διδασκαλίας: Με διαλέξεις-εργαστήρια Περιγραφή Μεθόδου Διδασκαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) (Το εργαλείο που προτείνεται για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού, βασίζεται στο αντίστοιχο εργαλείο που αναπτύχθηκε από τον Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Εικόνας. Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ. Εκπαιδευτικές Ενότητες

Επεξεργασία Εικόνας. Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ. Εκπαιδευτικές Ενότητες Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD - 013 Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ Εκπαιδευτικές Ενότητες ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ιαχείριση Αρχείων Εκτυπώσεις Βασικές Λειτουργίες Επιλογές τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς PowerPoint 1. Εισαγωγή διαφάνειας a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας b. Επιλέγουμε το είδος της διαφάνειας που επιθυμούμε. Η πρώτη διαφάνεια συνήθως είναι η διαφάνεια τίτλου. c. Ξεκινούμε να γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα MS OFFICE 2007 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής Μάθημα 7ο Πολυμέσα 7.Α.1 Παρουσιάσεις Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών μας. Αποτελούν μια συνοπτική μορφή των εργασιών μας. Μέσω δημιουργίας διαφανειών, μορφοποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

International Diploma in IT Skills Proficiency Level

International Diploma in IT Skills Proficiency Level International Diploma in IT Skills Proficiency Level Εξεταστέα Ύλη ιεθνές Πιστοποιητικό στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Επίπεδο Proficiency 3.2.5 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 8-10 Νοεµβρίου 2010 1 1. PowerPoint. Ενας επεξεργαστής παρουσιάσεων. Το PowerPoint είναι ένα πρόγραµµα, ίσως όχι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Παρουσιάσεις και θεωρούνται η βάση του υποψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξεκινήστε το πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου. 2. Αλλάξτε την Προβολή σε ιάταξη εκτύπωσης. 3. Αλλάξτε το Ζουµ προβολής σε Πλάτος σελίδας

1. Ξεκινήστε το πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου. 2. Αλλάξτε την Προβολή σε ιάταξη εκτύπωσης. 3. Αλλάξτε το Ζουµ προβολής σε Πλάτος σελίδας 1. Ξεκινήστε το πρόγραµµα Επεξεργασίας Κειµένου 2. Αλλάξτε την Προβολή σε ιάταξη εκτύπωσης 3. Αλλάξτε το Ζουµ προβολής σε Πλάτος σελίδας 4. Εµφανίστε τη γραµµή εργαλείων Σχεδίαση 5. Πληκτρολογήστε το κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 5 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Βάσεις εδοµένων και θεωρούνται η βάση του

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το Excel 2007

Γνωρίστε το Excel 2007 Εισαγωγή τύπων Γνωρίστε το Excel 2007 Πληκτρολογήστε το σύμβολο της ισότητας (=), χρησιμοποιήστε ένα μαθηματικό τελεστή (+,-,*,/) και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πρόσθεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός και αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Τεχνική Ανάλυση Οργάνωση Συλλογής». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση εγγράφων MICROSOFT OFFICE WORD

Διαχείριση εγγράφων MICROSOFT OFFICE WORD Διαχείριση εγγράφων MICROSOFT OFFICE WORD ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Να χειρίζονται οι σπουδαστές θέματα επεξεργασίας κειμένου όπως είναι: Εξοικείωση με το βασικό μενού ενός αρχείου και

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Word) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT WORD (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tech village School. Ακολουθούν δομές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράμματος: Σελίδα 1 από 7

Tech village School. Ακολουθούν δομές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράμματος: Σελίδα 1 από 7 Tech Village School Κωδικός Πακέτου: Power Point Εκπαιδευτική Ενότητα: Παρουσιάσεις Είδος προγράμματος: Βασικές γνώσεις πληροφορικής Μέθοδος διδασκαλίας: Με διαλέξεις-εργαστήρια Περιγραφή Μεθόδου Διδασκαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Τεκµηρίων Εκπαιδευτή ΕΝΟΤΗΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ/6 ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 6.1 & 6.2 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ Χρίστου Χρίστος

Μητρώο Τεκµηρίων Εκπαιδευτή ΕΝΟΤΗΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ/6 ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 6.1 & 6.2 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ Χρίστου Χρίστος Ενότητα 2 Χρήση Υπολογιστή και ιαχείριση Αρχείων 2η Εκπαιδευτική Περίοδος 1. Σκοποί και Στόχοι Μαθήµατος α. Καθορισµός σκοπών και στόχων για κάθε διδακτική περίοδο. Σκοπός του Μαθήµατος Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης για Σχολικές Μονάδες Π/θµιας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης για Σχολικές Μονάδες Π/θµιας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πρόσβαση στην Καταγραφή και Εγχειρίδιο Χρήσης για Σχολικές Μονάδες Π/θµιας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραµµα παρουσίασης

Περίγραµµα παρουσίασης Παιδαγωγικός σχεδιασµός και ένταξη των wikis στο µάθηµα της Πληροφορικής ηµήτριος Ρούσσινος, Αθανάσιος Τζιµογιάννης roussinos@uop.gr ajimoyia@uop.gr Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα