Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε να εκτυπώνονται τα παραστατικά, οι εγγραφές ή/και οι αποδείξεις σας καθορίζοντας τα πεδία (πληροφορίες) που περιλαµβάνει κάθε τέτοια φόρµα, καθώς και την διάταξη µε την οποία εµφανίζονται οι πληροφορίες αυτές πάνω στο έντυπο. Συνίσταται να δηµιουργείτε τις φόρµες αυτές πριν την καταχώρηση των κινήσεων που επιθυµείτε να εκτυπώσετε. Κάθε φόρµα που δηµιουργείτε µπορεί να αναφέρεται µόνο σε µια από τις ενότητες της εφαρµογής (παραστατικά πωλήσεων, αγορών, αποθήκης, αποδείξεις εισπράξεων, πληρωµών, εγγραφές εσόδων -εξόδων και λογιστικά άρθρα). Τα αρχεία σχεδιασµού που δηµιουργείτε στο σηµείο αυτό, είναι απαραίτητο να τα δηλώσετε στους κατάλληλους τύπους παραστατικών, εγγραφών, αποδείξεων ή λογιστικών άρθρων, ώστε η εκτύπωση τους να πραγµατοποιηθεί µε βάση το έντυπο που έχετε σχεδιάσει. Άνοιγµα Αρχείου Νέο Αρχείο Αποθήκευση / Αποθήκευση ως Επιλογή Προσθήκη Πεδίου Προσθήκη Πεδίου συστήµατος Ορισµός Επαναλαµβανόµενου µέρους Προσθήκη Επαναλαµβανόµενων Εγγραφών Ιδιότητες Εντύπου Ιδιότητες Πεδίου Ιδιότητες Επαναλαµβανόµενων Εγγραφών Φόρτωση & Καθαρισµός Εικόνας Αριστερή - εξιά στοίχιση Άνοιγµα Αρχείου Εάν επιθυµείτε να πραγµατοποιήσετε µεταβολές σε φόρµα εκτύπωσης την οποία έχετε ήδη δηµιουργήσει, επιλέγοντας το εικονίδιο ανοίγµατος αρχείου διαλέγετε το αρχείο (*.sdf) που επιθυµείτε και πραγµατοποιείτε τις απαραίτητες µεταβολές. Απαραίτητο είναι να επιλέξετε "αποθήκευση" (από το αντίστοιχο εικονίδιο) πριν την έξοδο σας από το πρόγραµµα "Singular Designer". Νέο Αρχείο Επιλέγετε "νέο αρχείο" κάθε φορά που επιθυµείτε να δηµιουργήσετε νέα φόρµα εκτύπωσης. Κατά την αποθήκευση δηλώνετε το όνοµα του αρχείου (αρχείο sdf). Το όνοµα αυτό πρέπει να δηλώσετε στον τύπο (παραστατικού ή εγγραφής ή απόδειξης) που επιθυµείτε να τυπώνεται µε την συγκεκριµένη φόρµα σχεδιασµού. Κατά την επιλογή ανοίγµατος αρχείου εµφανίζεται οθόνη για να καθορίσετε τις Ιδιότητες Εντύπου

2 Ιδιότητες Εντύπου Καθορίζετε απαραίτητες ρυθµίσεις για την φόρµα εκτύπωσης την οποία καταχωρείτε. Σηµειώστε ότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητο να καθοριστούν προκειµένου να µπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε άλλη εργασία. Εφαρµογή Επιλέγετε την εφαρµογή στην οποία αναφέρεται η συγκεκριµένη φόρµα εκτύπωσης. Ενότητα Καθορίζετε για ποια ενότητα επιθυµείτε να χρησιµοποιηθεί το συγκεκριµένο έντυπο (π.χ παραστατικά πωλήσεων, αγορών κ.τ.λ.) Γραφική Εκτύπωση ηλώνετε "ναι", εάν κατά την εκτύπωση των στοιχείων της ενότητας (π.χ παραστατικά πωλήσεων), που έχετε επιλέξει να χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο έντυπο, επιθυµείτε να τυπώνεται στη φόρµα εκτύπωσης και η εικόνα που έχετε εισάγει. Σηµειώστε ότι η εισαγωγή εικόνας στη φόρµας εκτύπωσης πραγµατοποιείται, δηλώνοντας το εικονίδιο " Επιλογή εικόνας" και επιλέγοντας την εικόνα που επιθυµείτε να τυπώνεται στη φόρµα. Τύπος Εκτύπωσης Επιλέγετε την µορφή που επιθυµείτε να έχουν τα στοιχεία τα οποία εκτυπώνονται στο έντυπο. Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε εάν οι χαρακτήρες είναι µεγάλοι (elite), µικροί (condensed) ή κανονικοί (normal) Στήλες /Γραµµές / Ύψος Σελίδας Ορίζετε τον συνολικό αριθµό γραµµών και στηλών του εντύπου καθώς επίσης και το ύψος (σε mm) που έχει κάθε σελίδα εκτύπωσης του εντύπου. Εάν οι διαστάσεις που ορίζετε είναι µικρότερες από τις διαστάσεις της οθόνης σας, εµφανίζεται ένα πλαίσιο (περίγραµµα) το οποίο δηλώνει την διάσταση της φόρµας εκτύπωσης. Αποθήκευση /Αποθήκευση ως Επιλέγετε "αποθήκευση" εάν έχετε πραγµατοποιήσει µεταβολές σε µια από τις καταχωρηµένες φόρµες εκτύπωσης και επιθυµείτε να αποθηκευτούν οι αλλαγές αυτές. Εάν δηµιουργείτε νέα φόρµα εκτύπωσης και επιθυµείτε αυτή να αποθηκευτεί δηλώνετε την επιλογή "αποθήκευση ως" και καθορίζετε το όνοµα του αρχείο θέλετε να αποθηκευτεί. Επιλογή Η εργασία αυτή έχει έννοια στην περίπτωση που έχετε επιλέξει "προσθήκη πεδίου" αλλά για κάποιο λόγο δεν επιθυµείτε να δηµιουργήσετε νέο πεδίο, ακυρώνοντας µε τον τρόπο αυτό την επιλογή σας. Προσθήκη Πεδίου Η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε τα πεδία τα οποία επιθυµείτε να περιλαµβάνονται στο έντυπο. Απαραίτητο στοιχείο για να µπορέσετε να εκτελέσετε την εργασία αυτή να έχετε καθορίσει τις ιδιότητες του εντύπου. Για να κάνετε προσθήκη ενός πεδίου δηλώνετε την επιλογή "προσθήκη πεδίου" και στη συνέχεια πατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο σηµείο του εντύπου στο οποίο επιθυµείτε να εκτυπώνεται το πεδίο αυτό. Έχετε τη δυνατότητα να µετακινήσετε κάποιο από τα πεδία που έχετε εισάγει πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο σταυρό που εµφανίζεται µέσα στο πεδίο και µετακινώντας το ποντίκι στο σηµείο στο οποίο επιθυµείτε να εκτυπώνεται το συγκεκριµένο πεδίο. Κατά την µετακίνηση του πεδίου παρατηρείτε ότι εµφανίζονται τρείς αριθµοί κάθε φορά 1

3 π.χ. 1,2,6. Το "1" δηλώνει ότι το πεδίο ξεκινά από την πρώτη στήλη του εντύπου το "6" ότι το πεδίο καταλαµβάνει 6 στήλες από την στήλη εκκίνησης, ενώ το "2" δηλώνει την γραµµή του εντύπου στην οποία βρίσκεται το πεδίο. Μπορείτε να διαγράψετε ένα πεδίο που έχετε εισάγει επιλέγοντας το και πατώντας το πλήκτρο Delete Προσθήκη Πεδίου συστήµατος Η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε τα πεδία του συστήµατος τα οποία επιθυµείτε να περιλαµβάνονται στο έντυπο. Απαραίτητο στοιχείο για να µπορέσετε να εκτελέσετε την εργασία αυτή είναι να έχετε καθορίσει τις ιδιότητες του εντύπου.μετά την δηµιουργία των πεδίων αυτών σκόπιµο είναι να ορίσετε τις Ιδιότητες τους Για να κάνετε προσθήκη ενός πεδίου συστήµατος δηλώνετε την επιλογή "προσθήκη πεδίου συστήµατος" και στη συνέχεια πατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο σηµείο του εντύπου στο οποίο επιθυµείτε να εκτυπώνεται το πεδίο αυτό. Έχετε τη δυνατότητα να µετακινήσετε κάποιο από τα πεδία που έχετε εισάγει πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο σταυρό που εµφανίζεται µέσα στο πεδίο και µετακινώντας το ποντίκι στο σηµείο στο οποίο επιθυµείτε να εκτυπώνεται το συγκεκριµένο πεδίο. Κατά την µετακίνηση του πεδίου παρατηρείτε ότι εµφανίζονται τρείς αριθµοί κάθε φορά π.χ. 1,2,6. Το "1" δηλώνει ότι το πεδίο ξεκινά από την πρώτη στήλη του εντύπου το "6" ότι το πεδίο καταλαµβάνει 6 στήλες από την στήλη εκκίνησης, ενώ το "2" δηλώνει την γραµµή του εντύπου στην οποία βρίσκεται το πεδίο. Μπορείτε να διαγράψετε ένα πεδίο που έχετε εισάγει επιλέγοντας το και πατώντας το πλήκτρο Delete Ορισµός Επαναλαµβανόµενου µέρους Η επιλογή "ορισµός επαναλαµβανόµενου µέρους" σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε πίνακα ο οποίος αναφέρεται στις γραµµές του παραστατικού (πχ. Γραµµές ειδών, υπηρεσιών κ.τ.λ). µε σκοπό να δηλώσετε τα συγκεκριµένα είδη γραµµών που επιθυµείτε να εκτυπώνονται καθώς και τα στοιχεία αυτών που επαναλαµβάνονται σε κάθε γραµµή (βλέπε Προσθήκη Επαναλαµβανόµενων Εγγραφών ). Απαραίτητο στοιχείο για να µπορέσετε να εκτελέσετε την εργασία αυτή είναι να έχετε καθορίσει τις ιδιότητες του εντύπου. Για να κάνετε προσθήκη ενός επαναλαµβανόµενου µέρους δηλώνετε την επιλογή "ορισµός επαναλαµβανόµενου µέρους" και στη συνέχεια πατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο σηµείο του εντύπου στο οποίο επιθυµείτε να εκτυπώνονται τα πεδία που θέλετε να περιλαµβάνονται σε αυτό. Έχετε τη δυνατότητα να µετακινήσετε τον πίνακα που έχετε εισάγει πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο σταυρό που εµφανίζεται σε αυτόν και µετακινώντας το ποντίκι στο σηµείο στο οποίο επιθυµείτε να εκτυπώνεται το συγκεκριµένο µέρος. Μπορείτε να διαγράψετε τον πίνακα που έχετε εισάγει επιλέγοντας το και πατώντας το πλήκτρο Delete Πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε κάποιο από τα βελάκια, που εµφανίζονται στο κέντρο κάθε πλευράς του πίνακα και µετακινώντας το ποντίκι έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να µειώσετε τις διαστάσεις του πίνακα. 2

4 Προσθήκη Επαναλαµβανόµενων Εγγραφών Μετά τον ορισµό επαναλαµβανόµενου µέρους επιλέγετε "προσθήκη επαναλαµβανόµενων εγγραφών" προκειµένου να εισάγετε τις γραµµές (π.χ. γραµµές ειδών, υπηρεσιών) που επιθυµείτε να εκτυπώνονται. Για κάθε είδος γραµµών εισάγετε µια εγγραφή, τα στοιχεία της οποίας επαναλαµβάνονται στην εκτύπωση ανάλογα τον αριθµό των γραµµών του παραστατικού. Εφόσον εισάγετε την εγγραφή είναι απαραίτητο να καθορίσετε τις ιδιότητες της, ώστε στην συνέχεια να δηλώσετε τα συγκεκριµένα στοιχεία που εκτυπώνονται για τις γραµµές παραστατικού. Για να εισάγετε στοιχεία επιλέγετε "προσθήκη πεδίου" και µε την επιλογή "ιδιότητες πεδίου" καθορίζετε το στοιχείο στο οποίο αφορά το πεδίο (π.χ. κωδικός, περιγραφή, ποσότητα είδους). Για να κάνετε προσθήκη των επαναλαµβανόµενων εγγραφών δηλώνετε την αντίστοιχη επιλογή και στη συνέχεια πατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού µέσα στον πίνακα επαναλαµβανόµενου µέρους που έχετε δηµιουργήσει. Μπορείτε να διαγράψετε µια επαναλαµβανόµενη εγγραφή που έχετε εισάγει επιλέγοντας την και πατώντας το πλήκτρο Delete Πατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε κάποιο από τα βελάκια, που εµφανίζονται στο κέντρο κάθε πλευράς του πίνακα της εγγραφής και µετακινώντας το ποντίκι έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να µειώσετε τις διαστάσεις της εγγραφής Μετά την προσθήκη επαναλαµβανόµενων εγγραφών είναι απαραίτητο να καθορίσετε τις ιδιότητες των επαναλαµβανόµενων εγγραφών, ώστε να καθοριστεί εάν αυτές αφορούν π.χ. σε γραµµές ειδών ή υπηρεσιών κ.τ.λ. Ιδιότητες Πεδίου Η επιλογή αυτή σας ενηµερώνει για τις ιδιότητες κάθε επιλεγµένου πεδίου που έχετε ορίσει να περιλαµβάνεται στο έντυπο. Συνίσταται να εκτελείται την εργασία αυτή µετά την Προσθήκη κάθε Πεδίου προκειµένου να ορίζετε ποιο στοιχείο του παραστατικού εκτυπώνεται στο συγκεκριµένο πεδίο (π.χ. όνοµα εταιρίας) Γραµµή -Στήλη -Μήκος Εκτύπωσης : ηλώνει την γραµµή και την στήλη από την οποία ξεκινά να εκτυπώνεται το συγκεκριµένο πεδίο και το συνολικό αριθµό στηλών το οποίο αυτό θα καταλαµβάνει. Πεδίο : Επιλέγετε από τα στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην ενότητα για την οποία χρησιµοποιείται το συγκεκριµένο έντυπο και που έχετε ορίσει στην επιλογή "Ιδιότητες Εντύπου", εκείνο το οποίο επιθυµείτε να εκτυπωθεί στο συγκεκριµένο πεδίο. Εάν το πεδίο βρίσκεται µέσα σε µια επαναλαµβανόµενη εγγραφή, τα στοιχεία από τα οποία µπορείτε να επιλέξετε είναι εκείνα τα οποία περιλαµβάνονται στο αρχείο που έχετε ορίσει να ανήκει η συγκεκριµένη εγγραφή στην επιλογή "Ιδιότητες Επαναλαµβανόµενων Εγγραφών". (Π.χ. εάν ως αρχείο έχετε ορίσει τις γραµµές ειδών τότε ως διαθέσιµα στοιχεία τα οποία µπορείτε να επιλέξετε να εκτυπωθούν στο συγκεκριµένο πεδίο είναι για παράδειγµα κωδικός είδους, περιγραφή είδους) είκτης: Έχει έννοια να δηλώσετε την επιλογή αυτή, µόνο εάν το στοιχείο του παραστατικού που έχετε επιλέξει να εκτυπωθεί στο συγκεκριµένο πεδίο αφορά αξία. Ο δείκτης που συµπληρώνετε δηλώνει ότι µόνο οι αξίες µε συντελεστή ΦΠΑ τον αριθµό αυτό, εκτυπώνονται στο πεδίο. Περιγραφή /Κείµενο : Αποτελεί την περιγραφή του στοιχείου που εκτυπώνεται στο συγκεκριµένο πεδίο. Την περιγραφή αυτή λαµβάνει το πεδίο στην φόρµα εκτύπωσης που καταχωρείτε εκτός εάν ορίσετε διαφορετική περιγραφή ως "κείµενο". 3

5 Στοίχιση Κειµένου: Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να στοιχίσετε αυτόµατα µέσα στο πεδίο το κείµενο που έχετε ορίσει. Να εκτυπώνεται όταν είναι άδειο: ηλώνετε την επιλογή αυτή, εάν επιθυµείτε το πεδίο να εκτυπώνεται στο έντυπο ακόµα και στην περίπτωση που στο παραστατικό δεν έχει οριστεί συγκεκριµένη τιµή στο στοιχείο που επιλέξατε να εκτυπώνεται στο πεδίο αυτό. Στην περίπτωση αυτή κατά την εκτύπωση του συγκεκριµένου πεδίου στο έντυπο, εµφανίζεται η περιγραφή που έχετε ορίσει στις ιδιότητες του Εκτύπωση µε γραµµατοσειρά OCR-B: ηλώνετε "ναι" εάν επιθυµείτε το στοιχείο, που επιλέξατε να τυπώνεται στο πεδίο αυτό, να τυπωθεί στο έντυπο µε τη γραµµατοσειρά OCR-B Όταν η εκτύπωση είναι µια σελίδα δεν εκτυπώνεται: ηλώνετε "ναι" εάν δεν επιθυµείτε το στοιχείο να τυπώνεται στο έντυπο, στην περίπτωση που η εκτύπωση περιλαµβάνει µια µόνο σελίδα Όταν η εκτύπωση είναι πολλές σελίδες: Επιλέγετε σε ποιες σελίδες (πρώτη, ενδιάµεσες, τελευταία) δεν επιθυµείτε να τυπώνεται το στοιχείο, που επιλέξατε να εκτυπώνεται στο πεδίο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το στοιχείο τυπώνεται σε όλες τις σελίδες του εντύπου, εκτός από εκείνες που επιλέγετε στο σηµείο αυτό. Είναι Επεκτεινόµενο: Εάν το στοιχείο του παραστατικού που ορίσατε να εκτυπωθεί στο πεδίο αυτό (π.χ αιτιολογία), εκτείνεται σε παραπάνω από µια γραµµές, έχετε τη δυνατότητα δηλώνοντας την επιλογή αυτή να ορίσετε το µέγιστο πλήθος γραµµών που επιθυµείτε αυτό να καταλαµβάνει, ώστε στο έντυπο να εµφανίζεται ολόκληρο. Για να επιλέξετε ένα πεδίο πατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στο πεδίο αυτό. Ιδιότητες Επαναλαµβανόµενων Εγγραφών Η επιλογή αυτή σας ενηµερώνει για τις ιδιότητες κάθε επιλεγµένης επαναλαµβανόµενης εγγραφής που έχετε ορίσει να περιλαµβάνεται στο έντυπο. Συνίσταται να εκτελείται την εργασία αυτή µετά την Προσθήκη Επαναλαµβανόµενης Εγγραφής προκειµένου να ορίζετε τις γραµµές του παραστατικού οι οποίες επιθυµείτε να εκτυπώνονται στο συγκεκριµένο σηµείο του εντύπου (π.χ. γραµµές εσόδων) Αρχείο: Επιλέγετε ποια από τις γραµµές του παραστατικού εκτυπώνονται στο συγκεκριµένο τµήµα του εντύπου Για να επιλέξετε µια επαναλαµβανόµενη εγγραφή πατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στην εγγραφή αυτή. Επιλογή & Καθαρισµός Εικόνας Η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε την εικόνα η οποία επιθυµείτε να περιλαµβάνεται στην εκτύπωση των παραστατικών εκείνων που έχετε ορίσει να εκτυπώνονται βάση της συγκεκριµένης φόρµας. Εάν επιθυµείτε να διαγράψετε την εικόνα που έχετε εισάγει επιλέγετε "καθαρισµός εικόνας " Αριστερή - εξιά Στοίχιση Με την επιλογή αυτή µπορείτε να στοιχίσετε αυτόµατα τα επιλεγµένα πεδία του εντύπου. Η στοίχιση των πεδίων γίνεται είτε από αριστερά είτε από δεξιά σύµφωνα µε τον τρόπο που επιλέγετε. Για να κάνετε µαζική επιλογή των πεδίων του εντύπου κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο Ctrl και µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού επιλέγετε τα πεδία που επιθυµείτε. 4

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΦΟΡΜΑ ηµιουργία Πλέγµατος Πλέγµα αποτελεί το σύνολο των γραµµών και στηλών που δηλώνει τις διαστάσεις (συντεταγµένες) της φόρµας εκτύπωσης. ιαµορφώνεται σύµφωνα µε το συνολικό αριθµό γραµµών και στηλών που ορίστηκαν για το έντυπο στις ιδιότητες εντύπου και είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί εάν επιθυµείτε να εισάγετε εικόνα σε µια φόρµα εκτύπωσης. Αποθήκευση σε αρχείο εικόνας Προκειµένου να έχετε τη δυνατότητα της περαιτέρω επεξεργασίας της φόρµας εκτύπωσης, (όπως για παράδειγµα να εισάγετε εικόνες, χρώµατα, σχέδια κ.τ.λ. ) επιλέγετε «αποθήκευση» στον φάκελο που είναι αποθηκευµένη και η φόρµα εκτύπωσης. Το πλέγµα αποθηκεύεται σε αρχείο bmp µε το όνοµα που δηλώνετε και στην συνέχεια αναγράφεται η ανάλυση του επιλεγµένου εκτυπωτή. Εάν η φόρµα εκτύπωσης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από εκτυπωτές µε διαφορετική ανάλυση, καλό είναι η αποθήκευση του παραπάνω αρχείου να γίνει τόσες φορές όσοι είναι οι εκτυπωτές µε την διαφορετική ανάλυση. Στην περίπτωση αυτή, η παραπάνω εργασία πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε την επιλογή κάθε φορά του αντίστοιχου εκτυπωτή. Απαραίτητο είναι, εάν εκτελέσετε το παραπάνω, όλα τα αρχεία που θα δηµιουργήσετε να φέρουν το ίδιο όνοµα (η µόνη διαφορά µεταξύ των παραπάνω αρχείων είναι η ανάλυση τους). Έτσι την στιγµή της εκτύπωσης µε φόρµα η οποία έχει συνδεθεί µε αρχείο εικόνας, το σύστηµα θα χρησιµοποιεί το ανάλογο αρχείο (µε ανάλυση εκείνη που ισχύει για τον εκτυπωτή), παρόλο που το αρχείο που είναι συνδεδεµένο µε την φόρµα είναι ένα. Η αποθήκευση όλων των αρχείων στον φάκελο που είναι αποθηκευµένη και η φόρµα εκτύπωσης εξυπηρετεί τον παρακάτω σκοπό : Εάν η εικόνα που είναι συνδεδεµένη µε την φόρµα εκτύπωσης δεν έχει την ίδια ανάλυση µε τον εκτυπωτή θα ψάξει το σύστηµα βάσει της ανάλυσης του εκτυπωτή να βρει εκείνο το αρχείο που φέρει το ίδιο όνοµα µε το συνδεδεµένο αρχείο και ανάλυση εκείνη του εκτυπωτή. Σηµειώστε ότι θα πρέπει αντίστοιχα η επεξεργασία της εικόνας να γίνει σε όλα τα αρχεία. Εκτύπωση Πραγµατοποιείτε εκτύπωση προκειµένου να µπορείτε ευκολότερα να καθορίσετε τα ακριβή σηµεία στα οποία επιθυµείτε να τυπώνονται τα πεδία που περιλαµβάνονται στην φόρµα εκτύπωσης, για τον ευκολότερο σχεδιασµό της εικόνας. Να χρησιµοποιηθεί η ανάλυση του εκτυπωτή Έχει έννοια να επιλέγει κατά την αποθήκευση πλέγµατος σε αρχείο µε σκοπό η ανάλυση του αποθηκευµένου αρχείου να είναι ίδια µε την ανάλυση ενός επιλεγµένου εκτυπωτή. Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιηθεί κάποια ανάλυση συγκεκριµένου εκτυπωτή τότε το αρχείο αποθηκεύεται µε ανάλυση 96Χ96. Εµφάνιση Αρίθµησης γραµµών και στηλών του πλέγµατος ηλώνετε " ναι" εάν επιθυµείτε στο πλέγµα της φόρµας εκτύπωσης, να τυπώνονται ή να εµφανίζονται και οι αριθµοί των γραµµών και των στηλών Πως µπορείτε να δηµιουργήσετε εικόνα σε έντυπο Για τη ηµιουργία Εικόνας ανοίγετε το αρχείο bmp, όπου έχετε αποθηκεύσει το πλέγµα µε την ανάλυση του επιλεγµένου εκτυπωτή και µε βάση αυτό ως πρότυπο δηµιουργείτε την εικόνα µέσω ενός σχεδιαστικού προγράµµατος ( π.χ: Photoshop, Corel Draw). 5

7 Σύνδεση Εικόνας Απαραίτητο είναι να συνδεθεί η εικόνα στην φόρµα εκτύπωσης του Document Designer. Εµφάνιση Εικόνας Απαραίτητο είναι, πριν να επιλέξετε να πραγµατοποιηθεί εµφάνιση της εικόνας στην φόρµα εκτύπωσης, να επιλέξετε «Γραφική εκτύπωση» στις ιδιότητες του εντύπου. Με την επιλογή αυτή σας δίνετε η δυνατότητα να δείτε την εικόνα εφόσον την έχετε συνδέσει µε τη φόρµα εκτύπωσης. Όπως είδατε από τα παραπάνω µπορείτε να δηµιουργήσετε εικόνα µέσω ενός σχεδιαστικού προγράµµατος. Ένας δεύτερος τρόπος για να γίνει σχεδιασµός εικόνας στη φόρµα εκτύπωσης είναι µε τη βοήθεια συγκεκριµένου εικονιδίου που επιλέγετε από τις δυνατότητες εικονιδίων που σας δίνει ο designer. Σχεδιασµός Εικόνας Μπορείτε να σχεδιάσετε στη φόρµα εκτύπωσης /έντυπο σας κατευθείαν από το menu του designer µε τη βοήθεια του εικονιδίου Σχεδιασµός Εικόνας. Το πλεονέκτηµα αυτού του τρόπου δηµιουργίας εικόνας είναι ότι µπορείτε να σχεδιάσετε µε απλό και γρήγορο τρόπο στη φόρµα σας χωρίς να χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε εξειδικευµένα προγράµµατα. Σας δίνει τη δυνατότητα εύκολα να φτιάξετε οριζόντιες / κάθετες γραµµές/ παραλληλόγραµµα και να εισάγετε εικόνα από αρχείο. Με δεξί κλικ πάνω στις γραµµές και στην εικόνα που έχετε εισάγει µε την επιλογή Ιδιότητες µπορείτε να καθορίσετε το χρώµα το πάχος των γραµµών και σε πιο σηµείο επιθυµείτε να τοποθετηθούν. Στην περίπτωση που εισάγετε εικόνα από αρχείο έχετε την δυνατότητα να την προσαρµόσετε κάθετα η οριζόντια. Απόκρυψη πεδίων Με το εικονίδιο αυτό γίνεται απόκρυψη των πεδίων προκειµένου να εµφανίζεται µόνο το σχέδιο της φόρµας σας και να µπορείτε µε αυτό τον τρόπο να πραγµατοποιείτε ότι µεταβολή χρειάζεται. 6

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2.1 Παραμετροποίηση Φόρμας Καταχώρησης Η δημιουργία φορμών δεν έχει σχέση μόνο με τη μορφή της οθόνης καταχώρησης, αλλά και με το ποια παραστατικά μπορούν να μετασχηματιστούν σε παραστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής:

Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής: Εισφορά Ανακύκλωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την νέα Απόφαση των Υπουργείων ΠΕΧΩ Ε και Οικονοµικών ( ηµοσίευση στο ΦΕΚ 1916, 24/12/2004) υποχρεούνται πλέον σε καταβολή Εισφοράς Ανακύκλωσης (στον ή στους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων & αδειών προσωπικού δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με τη Διοικητική Υπηρεσία του Ιδρύματος να

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου

Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Στηλών Βιβλίων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης.

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης. Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σχεδίασης μισθοδοτικής κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων Πελάτες... 2

Πίνακας περιεχομένων Πελάτες... 2 Πίνακας περιεχομένων Πελάτες... 2 Αποθήκη... 6 Διαθεσιμότητα... 7 Προϊόντα με παραστατικά... 9 Πωλήσεις... 9 Έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης... 9 Τιμολόγιο... 11 Δελτίο αποστολής... 12 Αναφορές... 16

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΝΟΤΗΤΑ 1...1 ΠΛΗΚΤΡΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2...3 ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...4 - Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση λογαριασμών με ΕΛΠ

Αντιστοίχιση λογαριασμών με ΕΛΠ Αντιστοίχιση λογαριασμών με ΕΛΠ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας αντιστοίχισης λογαριασμών με ΕΛΠ. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και Αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Βιβλίων Α &Β Κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Α &Β Κατηγορίας ιαχείριση Βιβλίων Α &Β Κατηγορίας Εισαγωγή Η εφαρµογή διαχειρίζεται Βιβλία Α & Β κατηγορίας, δηλαδή Βιβλία Εσόδων - Εξόδων και Αγορών. Προϋποθέτει δε την εγκατάσταση της Εµπορικής ιαχείρισης. Η διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Αποδείξεων

Καταχώρηση Αποδείξεων Καταχώρηση Αποδείξεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Καταχώρησης Αποδείξεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word) 1. Πώς δημιουργούμε ένα νέο έγγραφο; 2. Πώς αποθηκεύουμε ένα έγγραφο στη δισκέτα μας; 3. Μπορείτε να περιγράψετε τη βασική οθόνη του Word;. 4. Τι ακριβώς κάνει το εργαλείο ζουμ; 5. Ποιους κανόνες ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Πληκτρολογώ το διπλανό κείµενο. Επειδή το κείµενο αποτελείται από δύο παραγράφους πατάω το Enter µόνο στο τέλος της κάθε παραγράφου και όχι σε κάθε γραµµή 1. δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel

Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel Εξαγωγή Οικονοµικών Αναφορών (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Λογαριασµοί Γενικής Εκµετάλλευσης) στην Εφαρµογή Ms Excel Η εφαρµογή σε συνεργασία µε τη Microsoft σας προσφέρει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Διαμόρφωσης

Επιλογές Διαμόρφωσης Επιλογές Διαμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Intrastat 1

Διαδικασία Intrastat 1 1 Διαδικασία Intrastat Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Intrastat. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος 5. Γραφήματα 5.1 Εισαγωγή 5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος Το Discoverer παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία γραφημάτων, καθιστώντας δυνατή τη διαμόρφωση κάθε συστατικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας:

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Ανοίγοντας το πρόγραμμα καλείστε να επιλέξετε μία από τις τρείς επιλογές Δημιουργία από αποθηκευμένα, Δημιουργία Ανοιγόμενου, Δημιουργία Συρόμενου (εικόνα Νο1). (εικόνα Νο1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007 1. Πώς βάζουμε διπλή υπογράμμιση και χρώμα υπογράμμισης; [Επιλέγουμε το κείμενο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο της υπογράμμισης] 2. Πώς αλλάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Θα πρέπει να έχουμε το πορτάκι σε ηλεκτρονική μορφή. Γι αυτόν το λόγο, σκανάρουμε το πορτάκι απο κάποιο έντυπο ή το φωτογραφίζουμε με ψηφιακή μηχανή ή μπορούμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 2 3 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Με την επιλογή αυτή («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Παράµετροι Λογιστικής») µπορείτε να καθορίσετε τη Μορφή κωδικού Αναλυτικών Λογαριασµών* που επιθυµείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 1,2 ης εβδομάδας Περιβάλλον εργασίας Word, Μορφοποίηση Γραμματοσειράς, Μορφοποίηση Παραγράφου Εξάσκηση σε βασικά κείμενα Τι είναι το MS-WORD Είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Excel) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT EXCEL (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Report Generator Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Δημιουργίας Εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα πεδία του Report Generator και την τροποποίηση της σχεδίασής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής

Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδιαζόμενης Απόδειξης Πληρωμής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Αναλυτική Λογιστική Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Λογιστικής Η Αναλυτική Λογιστική περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε την ταινία σας

Ελέγξτε την ταινία σας Ελέγξτε την ταινία σας Σε αυτές τις ασκήσεις, θα κάνετε εισαγωγή μιας ταινίας και θα χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. Άσκηση 1: Εισαγωγή αρχείου ταινίας 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Λειτουργίας Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Βιβλία.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή Business Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Europe Agent Print

Οδηγός για το Europe Agent Print Οδηγός για το Europe Agent Print Εισαγωγή στην εφαρμογή Agent Print. Σε όλους τους συνεργάτες στέλνεται το login και το password με την υπογραφή της σύμβασης Ανοίγει η οθόνη με τις επιλογές: Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού.

1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού. Οδηγίες τρόπου χρήσης της εφαρμογής για την έκδοση τιμολογίου εκτελωνιστικών υπηρεσιών στο SEPAnet. παροχής 1. Μετά την είσοδο στο SEPAnet, επιλέγουμε την ενότητα Δηλώσεις. Εμφανίζεται το βασικό μενού.

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Γραφήµατα Πληροφορίες για τα γραφήµατα T α γραφήµατα προσελκύουν την προσοχή και διευκολύνουν την προβολή συγκρίσεων, τάσεων σε δεδοµένα. Για παράδειγµα, αντί

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής 1 Περίληψη Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή Hyper

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση-Χρήση Auto Moto Cube

Εκτέλεση-Χρήση Auto Moto Cube POWERED BY ACT Εκτέλεση-Χρήση Auto Moto Cube Version: 01 1 Μάιος 2017 Περιεχόμενα All in One 3 Καλάθι 13 2 All in One Η All in One αποτελεί μια ευέλικτη και εύχρηστη φόρμα δημιουργημένη να εξυπηρετεί πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας Εισαγωγή Στο παρόν εγχειρίδιο εξετάζονται θέµατα που καλύπτουν τη διαχείριση εταιριών που τηρούν Βιβλία Γ κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες βασικές λειτουργίες που αναλύονται στη συνέχεια :

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση Η µορφοποίηση των σελίδων ενός εγγράφου Πριν ξεκινήσετε να δηµιουργείτε ένα έγγραφο, είναι χρήσιµο να έχετε σχεδιάσει ή να έχετε κατά νου πώς περίπου θέλετε να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Pylon Entry Είδη Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

Από σήµερα οι φωτογραφίες σας αλλάζουν τον κόσµο DIGITAL PHOTO WORLD. Photo Book Editor v2.5. οδηγίες χρήσεως

Από σήµερα οι φωτογραφίες σας αλλάζουν τον κόσµο DIGITAL PHOTO WORLD. Photo Book Editor v2.5. οδηγίες χρήσεως DIGITAL PHOTO WOLD Photo Book Editor v2.5 οδηγίες χρήσεως περιεχόµενα κεφάλαιο 1 κεφάλαιο 2 κεφάλαιο 3 κεφάλαιο 4 κεφάλαιο 5 εγκατάσταση περιγραφή της εφαρµογής γενική περιγραφή τα µενού επεξήγηση εικονιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2 Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9 Κεφάλαιο 3 Εφαρμογή σχεδίων 19 Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26 Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Κεφάλαιο 6 Κουμπιά ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος ΔΑΟ, είναι ένα Εθνικό τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»...

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»... Περιεχόμενα ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»....2 Πλοήγηση στο χάρτη... 3 Σχεδίαση στο χάρτη... 4 Εκτύπωση του χάρτη... 6 Μετρήσεις επάνω στο χάρτη... 9 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Draw for Children. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης Draw for Children. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Πως ανοίγουμε το πρόγραμμα ζωγραφικής Drawing for children...3 2. Οι λειτουργίες του Drawing for children...3 3. Άνοιγμα νέας σελίδας...4 4. Αναίρεση...4 5. Σβήσιμο...4 6. Μολυβοθήκη εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλήματος και δημιουργία παρουσίασης Φύλλο εργασίας

Μελέτη προβλήματος και δημιουργία παρουσίασης Φύλλο εργασίας Μελέτη προβλήματος και δημιουργία παρουσίασης Φύλλο εργασίας Δραστηριότητα Οι μαθητές πρέπει να χωριστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων και να μελετήσουν τουλάχιστον μια μορφή μόλυνσης του περιβάλλοντος. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.

Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Word) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT WORD (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης

eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο (π.χ σκληρό δίσκο). Οι πληροφορίες τις οποίες καταχωρούμε και

Διαβάστε περισσότερα