ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α NET METERING

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α NET METERING"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (Φ/Β) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΗΚ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (NET METERING) ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοίνωσε στις 8/8/2016 την τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος στήριξης «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους» (το Σχέδιο), για την προώθηση εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων (αρ. Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου Α/Α 100 ημερομηνίας 27/7/2016). Σύμφωνα με την πιο πάνω Ανακοίνωση του ΥΕΕΒΤ, για την πιο κάτω Κατηγορία Α (Net Metering) του Σχεδίου «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΙΟΥΛΙΟΣ 2016, γίνονται δεκτές αιτήσεις, από τα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ, υπό την ιδιότητα της ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), από τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της Κατηγορίας Επενδύσεων Α (Net Metering) ή μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε αναθεώρησης του Σχεδίου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α NET METERING Φωτοβολταïκά (ΦΒ) Συστήματα συνδεδεμένα με το Δίκτυο Διανομής με τη μέθοδο Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering). - A1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ) - Α2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΑΝΕΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ) - Α3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΑΝΕΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ) 2.0 ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η Κατηγορία Α αφορά αποκλειστικά επενδύσεις από καταναλωτές για την εγκατάσταση μικρών Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων συνδεδεμένων με το ηλεκτρικό Δίκτυο, για κάλυψη ιδίων αναγκών, με την εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Mετρήσεων (net metering). Τα ΦΒ Συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται : 1. Στην οροφή νόμιμα ανεγερμένων υποστατικών ή στο έδαφος εντός του ιδίου τεμαχίου που βρίσκεται το νόμιμο υποστατικό. 2. Στο έδαφος όπου υπάρχει άδεια από το αρμόδιο Τμήμα για ανόρυξη ή κατασκευή φρέατος (αφορά μόνο Γεωργούς). Διαδικασία Φ/Σ με τη Μέθοδο Συμψηφισμού_ 22/8/16 1

2 3.0 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η μέγιστη ισχύς του κάθε Φ/Β Συστήματος που δύναται να εγκατασταθεί στα πλαίσια της Κατηγορίας A, είναι 5kW ανά μονάδα. «Μονάδα» για τις ανάγκες του Σχεδίου, ορίζεται ως ο κάθε ξεχωριστός λογαριασμός καταναλωτή που ανήκει στην κατηγορία Α. 3.1 Μονοφασική Μονάδα (υποστατικό) Σε κάθε νόμιμη Μονάδα (υποστατικό) με μονοφασική ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δύναται να εγκατασταθεί, στα πλαίσια της Κατηγορίας Α, μονοφασικό Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος μέχρι και 4kWp. Η μέγιστη ονομαστική ισχύς του μετατροπέα Τάσης (Inverter) θα μπορεί να είναι μέχρι και +1kVA μεγαλύτερη από τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε kw των Φωτοβολταϊκών πλαισίων. 3.2 Τριφασική Μονάδα (υποστατικό) Σε κάθε νόμιμη Μονάδα (υποστατικό) με τριφασική ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δύναται να εγκατασταθεί στα πλαίσια της Κατηγορίας Α: (i) (ii) Μονοφασικό Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος μέχρι και 4kWp Τριφασικό Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος μέχρι και 5kWp Η μέγιστη ονομαστική ισχύς του μετατροπέα Τάσης (Inverter) θα μπορεί να είναι μέχρι και +1kVA μεγαλύτερη από τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε kw των Φωτοβολταϊκών πλαισίων. Όταν η υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση του υποστατικού είναι μονοφασική δεν επιτρέπεται η διασύνδεση τριφασικού Φωτοβολταϊκού συστήματος. Για να είναι επιτρεπτή η διασύνδεση τριφασικού Φωτοβολταϊκού συστήματος, θα πρέπει η υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση του υποστατικού στην οποία θα συνδεθεί το Φωτοβολταϊκό Σύστημα να μετατραπεί από μονοφασική σε τριφασική και να ελεγχθεί από το ΔΣΔ (ΑΗΚ) με τους εν ισχύ κανονισμούς. 4.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα Φ/Β Συστήματα της Κατηγορίας Α θα λειτουργούν με τη μέθοδο Συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας («Νet-Μetering»). «Συμψηφισμός Μετρήσεων» ορίζεται ως η μέθοδος που αφορά Καταναλωτές, που στις οροφές των υποστατικών τους (ή στο έδαφος εντός του ίδιου τεμαχίου με το υποστατικό), έχει εγκατασταθεί μικρό Φωτοβολταϊκό Σύστημα με ισχύ μέχρι και 5kWp για κάλυψη των αναγκών του υποστατικού. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας προς το υποστατικό του Παραγωγού/Καταναλωτή, για την κάλυψη των αναγκών του υποστατικού του και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο, για κάθε περίοδο τιμολόγησης (δίμηνο ή κάθε μήνα ανάλογα με την περίπτωση). Ο συμψηφισμός ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται από την ΑΗΚ (υπό την ιδιότητα της ως Προμηθευτής) ή από τον εκάστοτε προμηθευτή με τον οποίον έχει συμβληθεί ο καταναλωτής, είτε ανά δίμηνο είτε ανά μήνα (ανάλογα με την κατηγορία/διατίμηση του καταναλωτή) για το έτος συμψηφισμού, όπως καθορίζεται από καιρού εις καιρό, καθολικά, να γίνεται η τελική εκκαθάριση των πλεονασμάτων (εφόσον υπάρχουν). Οποιαδήποτε πλεονάσματα, θα μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο τιμολόγησης ενώ οποιαδήποτε ελλείμματα θα τιμολογούνται κανονικά, εντός της συγκεκριμένης περιόδου τιμολόγησης. Στον τελευταίο λογαριασμό του έτους συμψηφισμού θα γίνεται η τελική εκκαθάριση των πλεονασμάτων (εφόσον υπάρχουν). Για τις διμηνιαίες διατιμήσεις, όπου η καταγραφή γίνεται κάθε δίμηνο, Διαδικασία Φ/Σ με τη Μέθοδο Συμψηφισμού_ 22/8/16 2

3 ως τελευταίος λογαριασμός του έτους συμψηφισμού θεωρείται ο λογαριασμός του καταναλωτή για τον οποίο έγινε καταγραφή μέτρησης εντός Φεβρουαρίου ή Μαρτίου. Για τις μηνιαίες διατιμήσεις, όπου η καταγραφή γίνεται κάθε μήνα, ως τελευταίος λογαριασμός του έτους συμψηφισμού θεωρείται ο λογαριασμός του καταναλωτή για τον οποίο έγινε καταγραφή μέτρησης εντός Μαρτίου. Τα πιο πάνω θα εφαρμόζονται εκτός και εάν εκδοθεί οποιαδήποτε σχετική απόφαση από τη ΡΑΕΚ για διαφορετική ρύθμιση, βάσει των δεδομένων του προηγούμενου έτους ώστε να επιλέγεται η βέλτιστη περίοδος της τελικής εκκαθάρισης συμψηφισμού για την πλειοψηφία των παραγωγών - καταναλωτών. Σε τέτοια περίπτωση, η οποιαδήποτε σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ θα έχει εφαρμογή για όλους τους ιδιοκτήτες συστημάτων με το καθεστώς «net-metering». Τυχόν πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από ένα έτος συμψηφισμού στο επόμενο, και το χρηματικό ποσό στο οποίο αντιστοιχεί το πλεόνασμα αυτό, θα παραμένει εις πίστην του εκάστοτε Προμηθευτή του δικαιούχου καταναλωτή έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα στον Προμηθευτή να καλύπτει τυχόν κινδύνους που εκτίθεται για τη διαχείριση των εν λόγω συστημάτων. Συμψηφισμός κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από θερμοσυσσωρευτές Στην περίπτωση των οικιακών καταναλωτών, ο συμψηφισμός δύναται να περιλαμβάνει και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από θερμοσυσσωρευτές που λειτουργούν στην κατοικία με βάση τη διατίμηση εκτός αιχμής, νοουμένου ότι οι αιτητές δηλώσουν δεσμευτικά και αμετάκλητα ότι επιθυμούν στον συμψηφισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας να περιλαμβάνεται και η κατανάλωση των θερμοσυσσωρευτών και το Φωτοβολταϊκό σύστημα θα διασυνδέεται με την κύρια ηλεκτρολογική εγκατάσταση της κατοικίας και όχι με την εγκατάσταση των θερμοσυσσωρευτών. Ο συμψηφισμός θα γίνεται μια φορά το χρόνο με την τελική εκκαθάριση, δηλαδή στον τελευταίο λογαριασμό κάθε δωδεκάμηνης περιόδου συμψηφισμού (λογαριασμός Φεβρουαρίου ή Μαρτίου), τυχόν πλεονάσματα ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή του Φωτοβολταϊκού συστήματος θα μεταφέρονται στο λογαριασμό των θερμοσυσσωρευτών και θα αφαιρούνται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των θερμοσυσσωρευτών. Όλοι οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων με ΦΒ συστήματα στο υποστατικό τους, θα καταβάλλουν στον Προμηθευτή τους τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις όπως αυτές θα καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχει υφιστάμενο εγκατεστημένο ΦΒ σύστημα σε λογαριασμό καταναλωτή ενταγμένο κάτω από οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο Κυβερνητικών Χορηγιών ή Καθεστώς Στήριξης και αφορά το συγκεκριμένο λογαριασμό, η εγκατάσταση και νέου ΦΒ συστήματος στα πλαίσια της Κατηγορίας Α του παρόντος Σχεδίου, δεν θα επιτρέπεται. Ωστόσο δίδεται η δυνατότητα, εάν ο καταναλωτής το ζητήσει, το υφιστάμενο ΦΒ σύστημα του να ενταχθεί στο παρόν σχέδιο μετά και από τη σύμφωνη γνώμη των επηρεαζόμενων συμβαλλόμενων. Οι εγκαταστάσεις των Φ/Β συστημάτων θα πρέπει να γίνονται σε επίπεδες ή κεκλιμένες οροφές νόμιμων οικοδομών ή στο έδαφος εντός τεμαχίου στο οποίο υπάρχει νόμιμη υφιστάμενη οικοδομή ή άδεια για ανόρυξη φρέατος και να πληρούνται οι προϋποθέσεις τόσο της Εγκυκλίου 3/2008 όσο και του Διατάγματος Κ..Π.123/2011 του Υπουργού Εσωτερικών. Πριν από την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος συστήνεται όπως λαμβάνονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών αναγκών. Ειδικότερα, στην περίπτωση εγκατάστασης του ΦΒ συστήματος σε οροφή, συστήνεται όπως προηγουμένως σ αυτήν εφαρμόζεται θερμομόνωση. 5.0 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Κατά το έτος 2016 μπορούν να εγκατασταθούν, με τη μέθοδο Συμψηφισμού μετρήσεων, Φ/Β Συστήματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 23MW στις ακόλουθες τρεις (3) υποκατηγορίες επενδύσεων: Διαδικασία Φ/Σ με τη Μέθοδο Συμψηφισμού_ 22/8/16 3

4 Υποκατηγορία Α.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΑ : Φωτοβολταϊκά Συστήματα για κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από ευάλωτους και ευπαθείς καταναλωτές Α.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: Φωτοβολταϊκά Συστήματα για κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από μη ευάλωτους/ευπαθείς καταναλωτές Α.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: Φωτοβολταϊκά Συστήματα εγκατεστημένα σε υποστατικά μη οικιακών καταναλωτών ΣΥΝΟΛΟ Συνολική Ισχύς 1,2 MW 8,8 MW 13 1 MW 23 MW 1 Συνολική διαθέσιμη δυναμικότητα για τις Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Μονάδες, Επιχειρήσεις στον κλάδο Αλιείας, κ.ά, Δυναμικότητα 2MW από τα 13MW της Κατηγορίας Α.3, θα δεσμευτεί αποκλειστικά για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ή/και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα 1 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΚ), ή/και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή και παραγωγή προϊόντων που αποτελούν απομίμηση ή υποκατάστατο του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμός 1898/87. Συνολική διαθέσιμη δυναμικότητα για τα δημόσια σχολεία /νηπιαγωγεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα Επιπλέον Δυναμικότητα 1MW από τα 13ΜW της Κατηγορίας Α.3, θα δεσμευτεί αποκλειστικά για τα δημόσια σχολεία/νηπιαγωγεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα Στην πιο πάνω συνολική διαθέσιμη ισχύ συμπεριλαμβάνεται και η διαθέσιμη ισχύς που προκηρύχθηκε και δεν υλοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Η συνολική διαθέσιμη δυναμικότητα από προηγούμενα έτη από Net Metering είναι περίπου 10MW. Νοείται ότι η έγκριση εγκατάστασης έκαστου ΦΒ συστήματος υπόκειται πάντα στον περιορισμό του ασφαλούς ορίου διείσδυσης ΦΒ συστημάτων στο συγκεκριμένο τοπικό δίκτυο, κατά την υποβολή της αίτησης. Το κόστος της εγκατάστασης του ΦΒ συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους αγοράς και τοποθέτησης του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, αναλαμβάνεται εξ' ολοκλήρου από τους δικαιούχους. Εξαίρεση αποτελούν οι δικαιούχοι της κατηγορίας Α.1, οι οποίοι λαμβάνουν χορηγία πάνω στο κόστος εγκατάστασης του ΦΒ συστήματος από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα 1 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΚ), επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή και παραγωγή προϊόντων που αποτελούν απομίμηση ή υποκατάστατο του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμός 1898/87, Διαδικασία Φ/Σ με τη Μέθοδο Συμψηφισμού_ 22/8/16 4

5 δύνανται να λάβουν χορηγία από τα χρηματοδοτικά προγράμματα που θα εξαγγείλει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εφόσον πληρούν τους όρους και εξασφαλίσουν τις σχετικές εγκρίσεις. Δημόσια σχολεία, Νηπιαγωγεία και Δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα δύναται να ενταχθούν σε ειδικό πρόγραμμα που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι η συνολική μέγιστη δυναμικότητα των 21,8 ΜW μεταξύ των δύο κατηγοριών Α.2 και Α.3, πρέπει να διατηρείται σταθερή αλλά η κατανομή μεταξύ των δύο κατηγοριών δύναται να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρχει. Η πιο πάνω τροποποίηση θα γίνεται με σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 6.0 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.1- ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο εμπίπτει στις κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών και είναι ο ιδιοκτήτης της οικιστικής μονάδας στην οποία θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα ή στην περίπτωση που δεν είναι ο ιδιοκτήτης να υποβληθεί η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της οικιστικής μονάδας δεόντως πιστοποιημένη. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν: Οι κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών, όπως καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αριθμό Κ.Δ.Π. 218/2013, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και Οι Λήπτες Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας που παρέχεται βάση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για οικογένειες με ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια υποβάλλουν προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. (η «Επιτροπή») αίτηση για εξασφάλιση καταρχήν έγκρισης, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά την καταρχήν έγκριση από την Επιτροπή, οι αιτητές θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στην πιο κάτω παράγραφο ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.2 Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΑΝΕΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα κατοικεί μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας για έξι συνεχόμενους μήνες και είναι ο ιδιοκτήτης της οικιστικής μονάδας στην οποία θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα ή στην περίπτωση που δεν είναι ο ιδιοκτήτης να υποβληθεί η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της οικιστικής μονάδας δεόντως πιστοποιημένη. 8.0 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.3 Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΑΝΕΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε μη οικιακός καταναλωτής που δεν έχει υφιστάμενο εγκατεστημένο ΦΒ σύστημα ενταγμένο σε οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο Κυβερνητικών Χορηγιών ή Καθεστώς Στήριξης και επιθυμεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα στην οροφή του υποστατικού του ή στο έδαφος εντός του ιδίου ή όμορου τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται το υποστατικό με τον αντίστοιχο μετρητή του. Διαδικασία Φ/Σ με τη Μέθοδο Συμψηφισμού_ 22/8/16 5

6 Η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος σε τεμάχιο όμορο του τεμαχίου που βρίσκεται το υποστατικό με τον αντίστοιχο μετρητή του, θα επιτρέπεται εφόσον το όμορο τεμάχιο δεν έχει άλλη ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε αυτό. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό θα μπορεί να δοθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις για Γεωργικά Τεμάχια. Εάν εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό Σύστημα σε τεμάχιο όμορο του τεμαχίου που βρίσκεται το υποστατικό με τον αντίστοιχο μετρητή του και στο μέλλον ανεγερθεί υποστατικό στο όμορο τεμάχιο ή γίνει άλλη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τότε το ΦΒ Σύστημα θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το υποστατικό του διπλανού τεμαχίου και να συνδεθεί στο υποστατικό του ιδίου τεμαχίου με το ΦΒ Σύστημα. 9.0 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Για όλες τις Κατηγορίες Αιτήσεων: Η επιλογή του μεγέθους του ΦΒ Συστήματος, είναι αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου καταναλωτή και τα όποια πλεονάσματα ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα αποζημιώνονται. Υποκατηγορία Α.1 Ο αιτητής είναι δικαιούχος όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.0 πιο πάνω. Υποκατηγορία Α.3 Ο αιτητής είναι δικαιούχος όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.0 πιο πάνω. Επισημαίνεται ότι οι κατηγορίες Α.1 και Α.2 του Σχεδίου αφορούν οικιακούς καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στη διατίμηση 05 ή 08 της ΑΗΚ. Όσοι καταναλωτές ενταγμένοι στις διατιμήσεις 06 ή 07 ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων, θα πρέπει να μεταφερθούν στην διατίμηση 05. Η κατηγορία Α.3 (μη οικιακοί καταναλωτές) αφορά καταναλωτές ενταγμένους στις διατιμήσεις 15 ή 25 ή 61 ή 71. Όσοι καταναλωτές ενταγμένοι σε διαφορετικές διατιμήσεις, ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων, θα πρέπει να μεταφερθούν σε μια από τις πιο πάνω διατιμήσεις πριν ενταχθούν στο Σχέδιο. Το Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων δεν εφαρμόζεται για τους μη οικιακούς καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στις διατιμήσεις μέσης τάσης. Οι καταναλωτές αυτοί μπορούν να εγκαταστήσουν Φωτοβολταϊκά συστήματα με την μέθοδο της αυτοπαραγωγής (κατηγορία Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων, έχει καθοριστεί με σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ και είναι η ακόλουθη : i. Για σύνδεση του Φ/Β Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής όλοι οι ενδιαφερόμενοι, (και για τις τρεις υποκατηγορίες του Σχεδίου: Α.1, Α.2, Α.3) θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ). Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία καταγράφονται στο συνημμένο Έντυπο Παροχής Υπηρεσιών Ε-Κ-002/3.0 της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. ii. Κατά την υποβολή της αίτησης, o αιτητής (Παραγωγός/Καταναλωτής) θα πρέπει να καταβάλει το απαιτούμενο τέλος των διακοσίων πενήντα ευρώ ( 250) πλέον ΦΠΑ το οποίο αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης από το ΔΣΔ, το κόστος του μετρητή και το κόστος ελέγχου και σύνδεσης της εγκατάστασης με το Δίκτυο Διανομής. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τροποποίηση της υφιστάμενης εγκατάστασης, το απαιτούμενο τέλος θα είναι εκατό πενήντα ευρώ ( 150) πλέον ΦΠΑ, νοουμένου ότι δεν θα γίνει αντικατάσταση του μετρητή. Νοείται ότι για υφιστάμενες αιτήσεις, δεν θα πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν τροποποιηθεί. Διαδικασία Φ/Σ με τη Μέθοδο Συμψηφισμού_ 22/8/16 6

7 iii. Ο ΔΣΔ, εντός διαστήματος επτά (7) εργάσιμων ημερών, θα εκδίδει την απόφασή του για «έγκριση της αίτησης» ή «αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης» στη βάση των τεχνικών περιορισμών του Δικτύου, τηρώντας σειρά προτεραιότητας εξέτασης των αιτήσεων σύμφωνα με την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους συμπληρωμένης αίτησης. iv. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί, θα επιστρέφεται το ποσό των διακοσίων ευρώ ( 200) πλέον ΦΠΑ ή το ποσό των εκατό ευρώ ( 100) σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τροποποίηση της υφιστάμενης εγκατάστασης, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία απόρριψης. Το ποσό των πενήντα ευρώ ( 50) που θα κατακρατείται, αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης από το ΔΣΔ. v. Με την παραλαβή της έγκρισης από τα γραφεία του ΔΣΔ, θα υπογράφεται επιτόπου το έντυπο Σύμβασης Συμψηφισμού Μετρήσεων Παραγωγής/ Κατανάλωσης μεταξύ της ΑΗΚ υπό την ιδιότητα της ως Προμηθευτή και του Καταναλωτή/Παραγωγού. Η σύμβαση για τις κατηγορίες Α1 και Α2 θα έχει ισχύ για δεκαπέντε (15) χρόνια ενώ για την κατηγορία Α3 η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι δεκαετής (10). Η σύμβαση θα μπορεί να ανανεώνεται μετά το πέρας της Σύμβασης, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω διαδικασία εποπτεύεται από την ΡΑΕΚ και δύναται να τροποποιηθεί μετά από σχετικές της Αποφάσεις ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η διαδικασία υλοποίησης της εγκατάστασης του Φ/Β Συστήματος, έχει καθοριστεί με σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ και είναι η ακόλουθη : i. Για όλες τις υποκατηγορίες, οι αιτητές θα πρέπει εντός διαστήματος τριών μηνών (60 εργάσιμων ημερών) από την ημερομηνία εξασφάλισης της έγκρισης από τον ΔΣΔ, να έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη σύνδεση του Φ/Β Συστήματος στο Δίκτυο Διανομής. ii. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα 1 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΚ), επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή και παραγωγή προϊόντων που αποτελούν απομίμηση ή υποκατάστατο του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμός 1898/87, και έχουν επισυνάψει υπεύθυνη γραπτή βεβαίωση, ότι θα υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση σε Καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης η προαναφερόμενη περίοδος των τριών μηνών (60 εργάσιμων ημερών) για ολοκλήρωση της εγκατάστασης, του ελέγχου και της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος στο δίκτυο διανομής θα ξεκινά από την ημερομηνία γνωστοποίησης από την Μονάδα Εφαρμογής του πιο πάνω προγράμματός για την επιτυχία ή όχι των αιτητών ένταξης τους στο πιο πάνω πρόγραμμα. Από την ημερομηνία που θα γίνει η πιο πάνω γνωστοποίηση, οι αιτητές θα πρέπει να υλοποιήσουν την εγκατάσταση τους όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν Σχέδιο, σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση τους θα ακυρώνεται. iii. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η σύνδεση του Φ/Β Συστήματος στο Δίκτυο δεν ολοκληρωθεί εντός των τριών μηνών, τότε η έγκριση που θα έχει εξασφαλιστεί παύει να ισχύει και θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση, νοουμένου ότι υπάρχει σχετικό Σχέδιο σε ισχύ και υπάρχει διαθέσιμη δυναμικότητα. iv. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Φ/Β Συστήματος, θα πρέπει να υποβληθεί στο ΔΣΔ αίτηση για έλεγχο και σύνδεση του Φ/Β Συστήματος στο Δίκτυο Διανομής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα έγγραφα που ζητούνται από το ΔΣΔ. Διαδικασία Φ/Σ με τη Μέθοδο Συμψηφισμού_ 22/8/16 7

8 v. Ο έλεγχος και η σύνδεση του Φ/Β Συστήματος στο Δίκτυο Διανομής από το ΔΣΔ θα πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 25 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σύνδεση. Σε περίπτωση που ο έλεγχος και η σύνδεση οποιουδήποτε Συστήματος με το Δίκτυο Διανομής καθυστερήσει και η καθυστέρηση αυτή αποδεδειγμένα δεν οφείλεται στον δικαιούχο, τότε θα δύναται να δοθεί ανάλογη παράταση από το ΔΣΔ. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω διαδικασία εποπτεύεται από την ΡΑΕΚ και δύναται να τροποποιηθεί μετά από σχετικές της αποφάσεις. Οι καταναλωτές που εμπίπτουν στην κατηγορία Α.1 (ευάλωτοι και ευπαθείς καταναλωτές) υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα 1 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΚ), επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή και παραγωγή προϊόντων που αποτελούν απομίμηση ή υποκατάστατο του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμός 1898/87, και θα αιτηθούν χορηγία σε Καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση προς το ΥΓΑΑΠ. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τους σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή. Δημόσια σχολεία - νηπιαγωγεία και Δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και θα αιτηθούν να ενταχθούν σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠκΠ), θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες και τις κατευθυντήριες γραμμές που θα εκδοθούν από το ΥΠκΠ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 35 του Νόμου που προνοεί για την προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ, κατά την κατανομή του φορτίου, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) δύναται, να μειώνει την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που διοχετεύεται στο σύστημα, αν κρίνει ότι το απαιτούν οι συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος. Στην περίπτωση όπου ο ΔΣΜΚ λάβει σημαντικά μέτρα για τον περιορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να εξασφαλιστούν η ασφάλεια και η αξιοπιστία του εθνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και ο ενεργειακός εφοδιασμός, τότε ο ΔΣΜΚ υποβάλλει στη ΡΑΕΚ έκθεση για τα μέτρα αυτά, αναφέροντας τα διορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει για την αποφυγή μη σκόπιμων περικοπών. Η ΡΑΕΚ μεριμνά ώστε να λαμβάνονται τα δέοντα επιχειρησιακά μέτρα σχετικά με το σύστημα μεταφοράς και την αγορά προκειμένου να ελαχιστοποιούνται τέτοιες περικοπές. Προς τον σκοπό αυτό, ο αιτητής, εάν του ζητηθεί, θα πρέπει να μεριμνήσει και να εγκαταστήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα δοθούν από τον ΔΣΔ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αυτή στο ΔΣΜΚ ή/και στο ΔΣΔ. Νοείται ότι, το κόστος του πιο πάνω εξοπλισμού θα καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ΦΒ συστήματος. Διαδικασία Φ/Σ με τη Μέθοδο Συμψηφισμού_ 22/8/16 8

9 13.0 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Όλες οι μετρήσεις θα διεκπεραιώνονται από την ΑΗΚ, υπό την ιδιότητα της ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής. Ο νέος Μετρητής Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Meter) θα εγκατασταθεί στη θέση του υφιστάμενου Μετρητή που θα αφαιρεθεί ή σε νέα θέση που θα εγκριθεί από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ΠΛΗΣΙΟΝ του υφιστάμενου Μετρητή. Ο νέος Μετρητής θα είναι Μετρητής αμφίδρομης μέτρησης, με δυνατότητα δύο ενδείξεων (δύο registers). Μία ένδειξη για την εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Δίκτυο προς την οικία/υποστατικό και μία ένδειξη για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο. Η διαφορά μεταξύ των δύο ενδείξεων αντιστοιχεί με τη Μέτρηση Συμψηφισμού. Ο Συμψηφισμός ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται από την ΑΗΚ (υπό την ιδιότητα της ως Προμηθευτής) ή από τον εκάστοτε Προμηθευτή με τον οποίον θα έχει συμβληθεί ο καταναλωτής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 4.0 πιο πάνω, υπό τον τίτλο «ΓΕΝΙΚΑ». Οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει Σύστημα Συμψηφισμού μετρήσεων με Φ/Β Συστήματα στο υποστατικό τους, θα καταβάλλουν στον Προμηθευτή τους τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις όπως αυτές καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ. Επιπρόσθετα της χρέωσης του Συμψηφισμού Μετρήσεων, όπως περιγράφεται πιο πάνω, στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα θα επιβάλλονται από τον Προμηθευτή (ΑΗΚ) οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις όπως αυτές καθορίστηκαν από τη ΡΑΕΚ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕΚ 909/2013: ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) οι οποίες θα αναθεωρούνται από τη ΡΑΕΚ όποτε απαιτείται. Η ισχύουσα διμηνιαία χρέωση, στην ΑΠΟΦΑΣΗ της ΡΑΕΚ, είναι: Τέλος Προμηθευτή 6,172/kWp+ΦΠΑ Χρέωση ΥΔΩ Παραγωγού 0,174/kWp+ΦΠΑ Χρέωση ΑΠΕ Παραγωγού 1,342/kWp ΣΥΝΟΛΟ 7,688/kWp+ΦΠΑ ανά δίμηνο. Για παράδειγμα, για ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα με εγκατεστημένη ισχύ 4kWp, η διμηνιαία χρέωση είναι: Τέλος Προμηθευτή 6,172/kWp+ΦΠΑ Χρέωση ΥΔΩ Παραγωγού 0,174/kWp+ΦΠΑ Χρέωση ΑΠΕ Παραγωγού 1,342/kWp Συνολική διμηνιαία χρέωση Παραγωγού 7,688/kWp+ΦΠΑ = 30,752 + ΦΠΑ ανά δίμηνο Η μηνιαία χρέωση (για τους μηνιαίους Παραγωγούς/Καταναλωτές) είναι: Τέλος Προμηθευτή 3,086/kWp+ΦΠΑ Χρέωση ΥΔΩ Παραγωγού 0,087/kWp+ΦΠΑ Χρέωση ΑΠΕ Παραγωγού 0,671/kWp Σύνολο 3,844/kWp +ΦΠΑ ανά μήνα Για παράδειγμα, για ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα με εγκατεστημένη ισχύ 5kWp, η χρέωση είναι: Τέλος Προμηθευτή 3,086/kWp+ΦΠΑ Χρέωση ΥΔΩ Παραγωγού 0,087/kWp+ΦΠΑ Χρέωση ΑΠΕ Παραγωγού 0,671/kWp Συνολική διμηνιαία χρέωση Παραγωγού 3,844/kWp+ΦΠΑ = 19,220 + ΦΠΑ ανά μήνα Διαδικασία Φ/Σ με τη Μέθοδο Συμψηφισμού_ 22/8/16 9

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» V5 01/03/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ...3 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» V15 16/11/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ... 3 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

«ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ...3 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - NET METERING...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΗΚ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι και 5kWp Συμψηφισμός Μετρήσεων Σχέδιο ΑΗΚ «Σ.Μ.5» Διασύνδεση και Παράλληλη Λειτουργία Φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι και 5kWp Συμψηφισμός Μετρήσεων Σχέδιο ΑΗΚ «Σ.Μ.5» Διασύνδεση και Παράλληλη Λειτουργία Φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Διασύνδεση και Λειτουργία Μικρού Φωτοβολταϊκού Συστήματος, δυναμικότητας μέχρι και 5kWp, στο Δίκτυο Διανομής, με τη μέθοδο Εφαρμογής Συμψηφισμού Μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ) Version 1.0 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 21kWp ΜΕΧΡΙ 150kWp ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΕΕΒΤ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ERACOBUILD. Φωτοβολταϊκά και Net Metering. «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Φάνος Καραντώνης - Γραμματέας ΣΕΑΠΕΚ

ERACOBUILD. Φωτοβολταϊκά και Net Metering. «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Φάνος Καραντώνης - Γραμματέας ΣΕΑΠΕΚ ERACOBUILD «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Φωτοβολταϊκά και Net Metering Εφαρμογή Εθνικού Στόχου για ΑΠΕ Ετήσια αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση Ενδεικτική πορεία υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 1/5 V2 20/11/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Νοέμβριος 2015 2/5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ...3 3. ΔΙΙΚΑΙΟΥΧΟΙ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 12 ΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVENERGY 2016 Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ (ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 11, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ) Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Ομιλία του Αν. Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακός Συμψηφισμός Net Metering

Ενεργειακός Συμψηφισμός Net Metering Ενεργειακός Συμψηφισμός Net Metering 1 Τι είναι το Net Metering 2 Το Net Metering είναι ο συμψηφισμός παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας μέσω δικτύου Η εφαρμογή του Net Metering είναι ένα νέο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2010)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2010) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2010) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Για την εξασφάλιση Άδειας για την Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων Παραγωγής με σκοπό την Προμήθεια Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σχέδια Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Θέμα: Σχέδια Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Αρ.α.265/2013 26 η Ιουλίου, 2013 Προς Όλα τα Μέλη Θέμα: Σχέδια Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Σε συνέχεια της εγκυκλίου με ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ 151kWp ΜΕΧΡΙ 8ΜWp ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΕΕΒΤ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατιμήσεις Οικιακής Χρήσης. Κώδικες 05, 06, 07 και 08

Διατιμήσεις Οικιακής Χρήσης. Κώδικες 05, 06, 07 και 08 Διατιμήσεις Οικιακής Χρήσης Κώδικες 05, 06, 07 και 08 Διατιμήσεις Οικιακής Χρήσης Οι Διατιμήσεις Οικιακής Χρήσης εφαρμόζονται αποκλειστικά για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακούς σκοπούς σε ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αυτοπαραγωγή στην πράξη Εμπειρία από την εφαρμογή ΦΒ net metering χαμηλής τάσης σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων. Σωτήρης Φραγκούλης ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες

Η αυτοπαραγωγή στην πράξη Εμπειρία από την εφαρμογή ΦΒ net metering χαμηλής τάσης σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων. Σωτήρης Φραγκούλης ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Η αυτοπαραγωγή στην πράξη Εμπειρία από την εφαρμογή ΦΒ net metering χαμηλής τάσης σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων Σωτήρης Φραγκούλης ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Λίγα λόγια για την ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Μέλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) 1. Τι είναι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) από αυτοπαραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου Κ.Δ.Π. 298/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 1153 Αριθμός 298 Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) 1. Τι είναι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) από αυτοπαραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: (α) ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης

Εθνικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης Εθνικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης (Κοινοποίηση προς την Επιτροπή της Ε.Ε. της μεθοδολογίας για τους σκοπούς της Παραγράφου 9 του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση) ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: (α) ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2010 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ AΠ Ο Φ Α Σ Η 02/2010 ΔΥΝΑΜΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kwp, από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακής Χρήσης. Κώδικες 05, 06, 07 και 08

Οικιακής Χρήσης. Κώδικες 05, 06, 07 και 08 ιατιµήσεις Οικιακής Χρήσης Κώδικες 05, 06, 07 και 08 ιατιµήσεις Οικιακής Χρήσης Οι ιατιµήσεις Οικιακής Χρήσης εφαρµόζονται αποκλειστικά για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για οικιακούς σκοπούς σε ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρουσίαση στην ΟΕΒ, 16 Νοεμβρίου 2016 Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Συνδέσου με το μέλλον net- metering

Συνδέσου με το μέλλον net- metering Συνδέσου με το μέλλον net- metering energy for tomorrow by net- metering στη Ελλάδα Το net- metering ή αλλιώς η αυτοπαραγωγή επιτρέπει πλέον στον Έλληνα καταναλωτή να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Παρουσίαση: α) Ιωάννης Κ. Φαλέκας. Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης / Ενέργειας και Φυσικών πόρων Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρουσίαση στην ΟΕΒ, 16 Νοεμβρίου 2016 Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σχέδια Χορηγιών: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας From: To: Cc: Subject: Date: Rossides, Artemis on behalf of cy-fm grants CY-DL Nicosia; CY-DL Paralimni; CY-DL Polis; CY-DL Pafos; CY-DL Larnaca; CY-DL LIMASSOL Anayiotos, Christophoros; Rossides, Artemis

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Η αυτοπαραγωγή στην πράξη Η εμπειρία από λειτουργούντα συστήματα

Η αυτοπαραγωγή στην πράξη Η εμπειρία από λειτουργούντα συστήματα Η αυτοπαραγωγή στην πράξη Η εμπειρία από λειτουργούντα συστήματα Δρ. Σωτήρης Καπέλλος Πρόεδρος ΣΕΦ MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ, 3.3.2017 Πώς εξελίσσεται η αυτοπαραγωγή Τοπρόγραμματηςαυτοπαραγωγής αυτοπαραγωγής μεενεργειακόσυμψηφισμό

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

To net metering βήμα βήμα

To net metering βήμα βήμα To net metering βήμα βήμα Ένας πρακτικός οδηγός για την επιλογή, τη διαδικασία σύνδεσης, το κόστος και την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής. Με

Διαβάστε περισσότερα

Τις πρόνοιες των ακόλουθων άρθρων των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων ,

Τις πρόνοιες των ακόλουθων άρθρων των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων , Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 372/2014 Αρ. 4806, 1.8.2014 Αριθμός 372 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φωτοβολταϊκά Συστήματα οικιακά / βιομηχανικά / αυτοπαραγωγή / μεγάλα πάρκα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα οικιακά/εμπορικά Θέρμανση / κλιματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 143(Ι)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Μία αρχική προσέγγιση για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στην Κύπρο

Μία αρχική προσέγγιση για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στην Κύπρο Τεχνική Συνάντηση για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Μία αρχική προσέγγιση για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο 1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος 26 η Ιανουαρίου, 2012 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών

ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών http://www.ypeka.gr/default.aspx?tabid=389&sni%5b524%5d=2465&language=el-gr Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μ. Παπαγεωργίου, υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση για την ένταξη ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1480, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 400868,22400966, 22400822, 22400861,22400863,22400907,ΦΑΞ: 22400879 EMAIL: ibs@dl.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 1/8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.4.2.1.-Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V4 24/07/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.2) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Η NET METERING. Πως λειτουργεί Μηδενισμός του κόστους ρεύματος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Η NET METERING. Πως λειτουργεί Μηδενισμός του κόστους ρεύματος «Το Net Metering δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να παράγει το ρεύμα που έχει ανάγκη η κατοικία του, βοηθώντας τον να απαλλαγεί από τα έξοδα για ηλεκτρισμό (η τιμή της kwh άλλωστε έχει αυξητική τάση).

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Νοέµβριος 2009 1 Κατηγορίες Φ/Β Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. 1. Αυτόνοµα Φ/Β Συστήµατα : Συνήθως χρησιµοποιούνται για κάλυψη του 100%

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Εισαγωγή Θεσμικό Πλαίσιο Συμμετέχοντες και Συμβαλλόμενοι Γενική Περιγραφή της Αγοράς Τα μέρη της Αγοράς: Προθεσμιακή και Προημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως γίνεται.; Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα ανακοίνωση έχει Τροποποιηθεί από τη ΡΑΕΚ, ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης, στις 05/07/2012.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει Τροποποιηθεί από τη ΡΑΕΚ, ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης, στις 05/07/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡ ΑΛ ΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚ ΑΤΑΣΤ ΑΣΗ ΜΟ Ν ΑΔ Ω Ν ΠΑΡ ΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤ Α Η ΡΑΕΚ ανακοινώνει ότι θα παραλαμβάνει αιτσεις για παροχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ

Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ PV-NET Προώθηση της ΦΒ ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ Δρ. Mαρία Χατζηπαναγή Έκθεση SAVENERGY 2013 - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ NIKOΣ ΤΑΒΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 32 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 28410 22457 FAX 28410 24381 info@tavlasatsalis.gr EIΣΑΓΩΓΗ Μετά

Διαβάστε περισσότερα