Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη"

Transcript

1 Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα κατανοητός από μέρους σας. Η αρίθμηση των πληροφοριών στην εικόνα λογαριασμού παραπλεύρως, αντιστοιχεί με την αρίθμηση των επεξηγήσεων που ακολουθούν.

2 Η ΑΗΚ έχει διαμορφώσει τις διατιμήσεις της ώστε να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο τάσης σύνδεσης και την καταναλωτική συμπεριφορά του πελάτη π.χ. σταθερότητα χρήσης του φορτίου, αν η χρήση του φορτίου (κατανάλωση) γίνεται σε αιχμικές περιόδους ή περιόδους εκτός αιχμής. Η ΑΗΚ προσφέρει ξεχωριστές διατιμήσεις για τις διάφορες χρήσεις του ηλεκτρισμού κατηγοριοποιώντας τις σε Οικιακές, Εμπορικές (π.χ. γραφεία, καταστήματα), Βιομηχανικές (π.χ. εργοστάσια, εργαστήρια), Οδικό Φωτισμό, Άντληση Νερού και Διατίμηση Εκτός Αιχμής (θερμοσυσσωρευτές).

3 Για κάθε χρήση δίνεται επιλογή στον πελάτη ανάμεσα σε αριθμό προσφερόμενων διατιμήσεων. Κάποιες όμως απαιτούν την εκπλήρωση προϋποθέσεων από τους δικαιούχους. Γ ια οικιακή χρήση προσφέρονται οι διατιμήσεις με κώδικες 05, 06, 07 και 08, για εμπορική χρήση οι διατιμήσεις με κώδικες 15, 16,17, 60, 61, 62,63, 64 και 66, ενώ για βιομηχανική χρήση οι διατιμήσεις με κώδικες 25, 26, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 83 και 84 (αιολικά πάρκα).

4 Δείχνει τη Μέγιστη Ζήτηση φορτίου για την οποία ο πελάτης είναι δικαιούχος και κατά πόσο το φορτίο είναι μονοφασικό ή τριφασικό. Σημειώνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις λογαριασμών που άνοιξαν πριν από αρκετά χρόνια, η εγκεκριμένη ισχύς μπορεί να μην αναγράφεται.

5 Δείχνει το ποσοστό της ωφέλιμης ενέργειας που καταναλώθηκε και χρησιμοποιήθηκε για να παραχθεί έργο και καταγράφηκε από τον μετρητή σε kwh σε σύγκριση με την ολική ενέργεια που καταγράφηκε ως kvah. Το υπόλοιπο είναι η άεργος ενέργεια και καταγράφεται από το μετρητή ως kvarh. Οι πελάτες μπορούν να βελτιώσουν τον Συντελεστή Ισχύος και να επιτύχουν μείωση του κόστους του λογαριασμού τους με την εγκατάσταση Συσκευών Διόρθωσης του Συντελεστή Ισχύους.

6 Ο Συντελεστής Ισχύος (ΣΙ) υπολογίζεται ως ακολούθως: ΣΙ = kwh kvah Ο Συντελεστής Ισχύος, βάσει των Γενικών Όρων Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας, δεν επιτρέπεται να είναι κάτω του 0,85 και θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των ορίων 0,85 και 1. Η μονάδα (1) αποτελεί τον ιδανικό Συντελεστή Ισχύος.

7 Δείχνει σε κάποιο βαθμό τη σταθερότητα χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας όλο το 24ωρο καθ όλη τη διάρκεια του μήνα. Είναι επιθυμητό ο Συντελεστής Φορτίου να διατηρείται όσο πιο ψηλά γίνεται ενώ η μέγιστη τιμή του είναι το 1 (θεωρητικά).

8 Υπολογίζεται με βάση τη συνολική κατανάλωση που έχει καταμετρηθεί εντός του μήνα και τη μέγιστη ζήτηση που έχει καταγραφεί σε KVA, δηλαδή: ΣΦ = Συνολικές μονάδες κατανάλωσης μηνός (kwh) Μέγιστη Ζήτηση (kva) x Ώρες Μηνός x Συντελεστή Ισχύος (ΣΙ) Ο Συντελεστής Φορτίου κάθε μήνα καθορίζει τις τιμές χρέωσης για κάθε ΚΝ/Ατης μέγιστης ζήτησης και για κάθε παρεχόμενη μονάδα kwh. (Διατιμήσεις 61, 62, 63, 66, 71, 72, 73 και 76).

9 Αιχμικές (Ρ), Εκτός Αιχμής(0), Κανονικές (Ν) Περίοδοι Αιχμικές (Ρ), Εκτός Αιχμής(0), Ενδιάμεσοι (I), Κανονικές (Ν) Περίοδοι Είναι οι περίοδοι που καθορίζονται κατά καιρούς από την ΑΗΚ, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της, και με βάση την καμπύλη φορτίου του Συστήματος έχοντας ως απώτερο σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή εξομάλυνση της που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση στα κόστα λειτουργίας. Η ΑΗΚ εντοπίζει τις περιόδους της ημέρας και του χρόνου που είναι επιθυμητή ή μη επιθυμητή η μετακύλιση φορτίου και μέσω των διατιμήσεων της ενθαρρύνει ή αποθαρ- ρύνει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτές τις περιόδους.

10 Επί του παρόντος οι περίοδοι αυτές είναι: Ρ - κατανάλωση που καταγράφεται κατά τις περιόδους αιχμής, δηλαδή μεταξύ των ωρών 09:00 και 17:00, Δευτέρα με Παρασκευή, Ιούνιο με Σεπτέμβριο. Ο - κατανάλωση που καταγράφεται κατά τις ώρες εκτός αιχμής, δηλαδή μεταξύ των ωρών 23:00 και 07:00. I - κατανάλωση που καταγράφεται κατά τις ενδιάμεσες περιόδους δηλαδή οι περίοδοι εκτός των περιόδων αιχμής και των ωρών εκτός αιχμής. (Αφορά Διατιμήσεις 63, 64, 66, 73, 74, 76, 83)

11 Ν - κατανάλωση που καταγράφεται κατά τις κανονικές περιόδους, δηλαδή μεταξύ των ωρών 07:00 και 23:00. (Αφορά Διατιμήσεις 06,16, 26, 62, 72) Ν - κατανάλωση που καταγράφεται κατά τους μήνες Οκτώβριο με Μάιο, όλα τα Σαββατοκύριακα του χρόνου, καθώς και μεταξύ των ωρών 17:00 και 09:00 κατά τους μήνες Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο. (Αφορά Διατιμήσεις 07, 17, 27) ΣΜ - Είναι ο Συντελεστής Μέτρησης με τον οποίο πολλαπλασιάζεται η διαφορά των ενδείξεων και προκύπτει από την τεχνική δομή του λογισμικού συστήματος. Στους λογαριασμούς όπου δεν φαίνονται τα πιο πάνω στοιχεία, η κατανάλωση χρεώνεται με μια ενιαία τιμή για όλες τις μονάδες ανεξάρτητα από την εποχή ή τις ώρες κατανάλωσης.

12 Είναι η Μέση Σταθμική Τιμή Καυσίμων του Μήνα (ΜΣΤΚ) η οποία υπολογίζεται κάθε μήνα με βάση την κατανάλωση και το κόστος των καυσίμων με τον πιο κάτω τύπο (απλοποιημένη μορφή): Κόστος κατανάλωσης καυσίμων του μήνα + χρέωση ΚΟΔΑΠ Ποσότητα κατανάλωσης καυσίμων του μήνα

13 Χρέωση ΚΟΔΑΠ (Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών): Η ΑΗΚ πληρώνει στον ΚΟΔΑΠ τέλος για κάθε Μ.Τ. που παραλαμβάνει. (Αφορά διατίμηση 55 θερμοσυσσωρευτές και 41 - άντληση νερού) Η τρέχουσα τιμή καυσίμων που υπολογίζεται κάθε μήνα χρησιμοποιείται για: Μηνιαίους πελάτες των οποίων η καταγραφή του μετρητή τους γίνεται το μήνα που ακολουθεί τον υπολογισμό της τρέχουσας τιμής. Διμηνιαίους πελάτες των οποίων η καταγραφή του μετρητή τους γίνεται δύο μήνες μετά τον υπολογισμό της τρέχουσας τιμής.

14 Οι τιμές χρέωσης ανά μονάδα αναπροσαρμόζονται αυτόματα ώστε να καλύπτουν οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση στο κόστος καυσίμων ανά μετρικό τόνο. Το τέλος αναπροσαρμογής τιμής καυσίμων υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας και βασικής τιμής. Η σημερινή τιμή κάθε μονάδας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται ή μειώνεται κατά 0,00133 σεντ (ρήτρα καυσίμων) για κάθε 5 σεντ αύξηση ή μείωση της τρέχουσας τιμής καυσίμων πάνω ή κάτω της βασικής τιμής καυσίμων που είναι 300 ανά Μ.Τ.

15 Το τέλος αναπροσαρμογής της τιμής των καυσίμων ισούται: (Τρέχουσα Τιμή Καυσίμων-Βασική Τιμή Καυσίμων) X Ρήτρα Καυσίμων 5 Βασική Τιμή Καυσίμων: 300 / Μ.Τ Ρήτρα Καυσίμων: 0,00133 σεντ Η αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων υπολογίζεται κάθε μήνα και εφαρμόζεται για τους: Μηνιαίους πελάτες των οποίων η καταγραφή του μετρητή τους γίνεται το μήνα που ακολουθεί τον υπολογισμό του τέλους αναπροσαρμογής. Διμηνιαίους πελάτες των οποίων η καταγραφή του μετρητή τους γίνεται δύο μήνες μετά τον υπολογισμό του τέλους αναπροσαρμογής.

16 Τα τρία ψηφία ελέγχου μαζί με τον αριθμό λογαριασμού χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του λογαριασμού μέσω διαδικτύου.

17 Ο αριθμός υποστατικού είναι μοναδικός για κάθε υποστατικό. Παραμένει ο ίδιος ακόμα και αν αλλάξει ο πελάτης ή/και ο αριθμός λογαριασμού. Σε μερικές υπηρεσίες που παρέχει η ΑΗΚ, π.χ. αναφορά βλάβης στο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης, δυνατό να ζητηθεί από τον πελάτη ο δεκαψήφιος αριθμός υποστατικού.

18 Δείχνει την περίοδο χρέωσης στην οποία αναφέρεται ο λογαριασμός.

19 Η Αναπροσαρμογή Καυσίμων προκύπτει λόγω της αύξησης/μείωσης στην τιμή των καυσίμων. Υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό των καταναλωθέντων κιλοβατόρων επί του τέλους αναπροσαρμογής (βλ. σημείο 7).

20 Η μέτρηση της ΜΖ γίνεται κάθε 20 λεπτά (ως μέσος όρος) και στο τέλος της περιόδου του λογαριασμού χρεώνεται η μέγιστη των μετρήσεων. Είναι η ψηλότερη μέγιστη ένδειξη ζήτησης ηλεκτρικού φορτίου σε κιλοβολταμπερ (KVA) που καταγράφηκε από το μετρητή κατά τη διάρκεια του υπό επισκόπηση μήνα. Σε περίπτωση που η Μέγιστη Ζήτηση ξεπεράσει την εγκεκριμένη ισχύ, αποστέλλεται στον πελάτη προειδοποιητική επιστολή. Αν ο πελάτης δεν υποβάλει αίτηση για αύξηση φορτίου και η υπέρβαση επαναληφθεί, τότε η Αρχή αυξάνει την εγκεκριμένη ισχύ, εφόσον το δίκτυο της το επιτρέπει, και ο πελάτης χρεώνεται ανάλογα στον επόμενο λογαριασμό.

21 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), με την Απόφαση Αρ. 01/2010, ενέκρινε στις 23/06/2010 την ανάκτηση εκ μέρους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου των εξόδων στα οποία η Αρχή υποβάλλεται για Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφελείας (Υ.Δ.Ω.) και συγκεκριμένα του επιπλέον κόστους που επιβαρύνεται η ΑΗΚ λόγω της εφαρμογής της ειδικής Διατίμησης 08 για Πολύτεκνες και Δυσπραγούσες Οικογένειες. Η ανάκτηση των εξόδων αυτών επιτυγχάνεται με την επιβολή χρέωσης 0,00134 για κάθε kwh που καταναλώνεται σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Η χρέωση αυτή αποτελεί μέρος της διατίμησης και επιδέχεται Φ.Π.Α.

22 Το ειδικό τέλος για τις Α.Π.Ε έχει επιβληθεί από το νόμο Ν.33(Ι)/2003 και χρεώνεται σε όλους τους πελάτες κατ αναλογία της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν. Η ΑΗΚ δεν οικειοποιείται με κανένα τρόπο τα ποσά αυτά αλλά τα καταθέτει στο Ειδικό Ταμείο των Α.Π.Ε. Ο Νόμος Ν.33(Ι)/2003 προνοεί την προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (αιολική ή ηλιακή ενέργεια, βιομάζα κ.λπ.) και τη δημιουργία Ειδικού Ταμείου Επιδότησης ή Χρηματοδότησής τους. Από 15/5/2012 το τέλος για τις Α.Π.Ε είναι 0,50 σεντ για κάθε μονάδα κατανάλωσης.

23 Είναι το άθροισμα των χρεώσεων (κατανάλωση, Φ.Π.Α, Α.Π.Ε και άλλες χρεώσεις) μείον οποιεσδήποτε πιστώσεις (προπληρωμή, πιστώσεις που γίνονται με βάση τον Χάρτη του Πελάτη) και το οποίο ο πελάτης εντός της καθορισμένης ημερομηνίας που αναγράφεται στο λογαριασμό οφείλει να πληρώσει στην ΑΗΚ, είτε με επισκέψεις σε οποιοδήποτε Γραφείο της ΑΗΚ, είτε μέσω Τραπέζης ή Συνεργατικού Ιδρύματος, είτε με Τραπεζική Εντολή είτε μέσω Διαδικτύου.

24 Δείχνει το χρονικό πλαίσιο που έχει στη διάθεση του ο πελάτης να ξοφλήσει το λογαριασμό του. Όταν το όριο παρέλθει, τότε η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία της ΑΗΚ είτε μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της ΑΗΚ. Σε περίπτωση μη πληρωμής τίθεται σε εξέλιξη η διαδικασία διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Σημείωση: Όπου αναφέρονται αριθμητικά ή άλλα στοιχεία είναι όπως αυτά ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης και είναι πιθανόν σε κάποιο μελλοντικό στάδιο να αναθεωρηθούν. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας στα ταμεία της ΑΗΚ θα πρέπει: να έχετε μαζί σας και να παρουσιάζετε το λογαριασμό σας (πρωτότυπο) αν πληρώνετε με επιταγή να την έχετε δεόντως συμπληρωμένη για άμεση παράδοση στον Ταμία.

25 Γ ια περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΗΚ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή 1 Ορισμός Διεσπαρμένης Παραγωγής Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που κατά κανόνα κυμαίνονται από 1kW μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.XII.2006 E(2006)7237 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 432/2006 - Κυπριακή Δημοκρατία Σχέδιο ενθάρρυνσης ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο από χώρους υγειονομικής ταφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.5.2.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 9 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα