Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 158 Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων και χώρων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου Δήμου Κασσάνδρας. Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 10 η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Κασσάνδρειας, ύστερα από την 10564/ πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντες οι 22. Αναλυτικά: Παρόντες Απόντες 1.ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2. ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 3. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4. ΣΤΑΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 9. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 10. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 14. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΗΓΑΣ 19. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 20. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22. ΠΟΤΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Κυρίτσης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση. Επίσης, στη συνεδρίαση εκλήθησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι Προϊστάμενοι Τμημάτων Εσόδων και Λογιστηρίου, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, εκ των οποίων παρευρίσκονται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων: Φούρκας, Πευκοχωρίου, Καλλιθέας, Κρυοπηγής, Κασσανδρείας, Σελίδα 1 από 21

2 Καλάνδρας, Αγ. Παρασκευής, καθώς και η δημοτική υπάλληλος Αγοραστού Πολυξένη για την τήρηση των πρακτικών. Μετά από ομόφωνη συναίνεση του Σώματος και του Δημάρχου συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (άρθρο 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010). Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 22 μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Σχετικά με το 3.1 θέμα της ημερησίας διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Φτίκας Αλκιβιάδης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα κάτωθι: «Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/10 η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. (Καθορισμό κοινοχρήστων χώρων και χώρων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου). Ο καθορισμός των τμημάτων πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κασσάνδρας που δύνανται να παραχωρηθούν στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων, μετά την επιβολή του αναλογούντος τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως ισχύει. Οι παρακάτω περιγραφόμενοι χώροι, αποτελούν τις μέγιστες επιφάνειες, που επιτρέπεται να παραχωρηθούν προς εκμετάλλευση από το Δήμο Κασσάνδρας προς τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες εκμεταλλευτές καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλων καταστημάτων. Διευκρινίζεται ότι ο τυχόν ενδιαφερόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί στην ενοικίαση όλου του περιγραφόμενου στην παρούσα χώρου για την περιοχή ενδιαφέροντος του, αλλά μόνο του τμήματος της έκτασης αυτής μικρότερο ή ίσο με τα οριζόμενα, που κρίνει ότι ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησής του. Ειδικότερα για τα νέα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει μαζί με την αίτηση για αδειοδότηση της επιχείρησης του, να καταθέτει αίτηση για την παραχώρηση σε αυτόν της έκτασης που επιθυμεί, ώστε να ληφθεί η επιφάνεια αυτή υπόψη για τον υπολογισμό της δυναμικότητας του καταστήματος, σύμφωνα με την σχετική με την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος νομοθεσίας. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ. Για τον προσδιορισμό των παρακάτω οριζόμενων χώρων, λήφθηκε υπόψη η ιδιαιτερότητα του κάθε χώρου και δόθηκε πρωταρχική σημασία, ώστε οι εναπομείναντες ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι να εξυπηρετούν τις όποιες ανάγκες απαιτείται (ελεύθερος χώρος για τους πολίτες, ελεύθεροι χώροι για την διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων δρώμενων, αναγκαία πλάτη για την ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών, καθώς και αναγκαία πλάτη για την διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης κτλ.). Εφόσον προκύψουν στο μέλλον αιτήσεις για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περιοχές που δεν περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, οι αιτήσεις αυτές θα εξετάζονται κατά περίπτωση, σύμφωνα πάντα με την λογική που διέπει τις διατάξεις της παρούσας, και εν συνεχεία η παρούσα εισήγηση θα ενημερώνεται με τις συμπληρωματικές εισηγήσεις. Δέον κρίνεται, να οριστούν περιορισμοί ως προς το είδος και το μέγεθος των αντικειμένων επίπλων που θα τοποθετούνται στους παραχωρημένους χώρους, ώστε να μην παρεμποδίζεται η θέαση των καταστημάτων από τα γειτονικά αυτών, αλλά και να αποφεύγονται αισθητικές υποβαθμίσεις του περιβάλλοντος χώρου. Το μέγιστο ύψος Σελίδα 2 από 21

3 των σταντ, πινακίδων, και λοιπών κατασκευών που θα τοποθετούνται στου κοινόχρηστους χώρους θα ανέρχεται στο 1,20m.». Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει λάβει τις 373/2011, 254/2013 & 173/2014 κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες καθόρισε τους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου Κασσάνδρας και οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εισηγήθηκαν εκ νέου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, οι οποίες προτάσεις τους συμπεριλήφθηκαν στην 26/2015 γνωμοδότησή της. Προτείνω να επικαιροποιήσουμε και να τροποποιήσουμε όπου χρειαστεί τις παλαιότερες κανονιστικές αποφάσεις του Δ.Σ. και να προστεθούν σε αυτές οι επιπλέον θέσεις σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των Δ.Κ. & Τ.Κ. καθώς και την 26/2015 γνωμοδότηση της Ε.Π.Ζ. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κασσάνδρειας πρόσθεσε με την 32/2015 γνωμοδότηση επιπλέον θέσεις στη Σίβηρη και στην Κασσάνδρεια. Επίσης, ο Δ.Σ. κ. Σωτηριάδης προτείνει να δοθεί μια επιπλέον θέση για ξηρούς καρπούς στην Τ.Κ. Χανιώτης. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου καθώς και τις προτάσεις που κατατέθηκαν την εισήγηση του Αντιδημάρχου τις υπ αριθμ. 373/2011, 254/2013 & 173/2014 αποφάσεις του Δ.Σ. την υπ αριθμ. 26/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων το άρθρο 73 του Ν 3852/2010 τα άρθρα 79 & 82 του Δ.Κ.Κ. Ν 3463/2006 το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Επικαιροποιεί και τροποποιεί την υπ' αριθμ. 373/2011 κανονιστική απόφαση Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των Δ.Κ. &Τ.Κ. και εγκρίνει τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων και χώρων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου Κασσάνδρας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως εξής: Ι. Δημοτική Κοινότητα Κασσανδρείας και Οικισμός Σίβηρης 1) Κασσάνδρεια Α. Κασσάνδρεια Ο Πεζόδρομος, δρόμος από κτίριο ΟΤΕ προς Πλατεία Ελευθερίας Το ελεύθερο υφιστάμενο πλάτος είναι από 11,00μ. έως και 16,50μ. (από κτίριο σε κτίριο). Στο μέσον περίπου του δρόμου υπάρχουν παρτέρια ασύμμετρα τοποθετημένα και σε διάφορα σχήματα. Με βάση τις διαστάσεις του δρόμου και το γεγονός ότι έρχεται σε επαφή με άλλους εγκάρσιους δρόμους, η προσέγγιση οχήματος σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να επιτευχθεί με την βοήθεια των γύρω δρόμων και αυτών που έρχονται μέχρι τον πεζόδρομο. - Στην αρχή του πεζοδρόμου, να παραμείνει διάδρομος διέλευσης πεζών μεταξύ του περιβόλου του Ιερού Ναού Αγίου Χριστοδούλου και του περιπτέρου πλάτους 2,00μ. Να δοθεί κοινόχρηστος χώρος προς παραχώρηση, αφού καταμετρηθεί και εφόσον δεν επηρεάζει την λειτουργία του περιβάλλοντος χώρου. - Εκατέρωθεν των παρτεριών να παραμείνει ελεύθερη λωρίδα για την διέλευση των πεζών πλάτους 1,50μ., σε όλο το μήκος του δρόμου, με αφετηρία μέτρησης τα παρτέρια προς τις οικοδομές. Ο υπόλοιπος χώρος (περίπου 1,00μ. έως 1,50μ.) να διατίθεται προς Σελίδα 3 από 21

4 παραχώρηση, μετά την καταμέτρησή του. Οι πεζόδρομοι που θα διαμορφωθούν εκατέρωθεν των παρτεριών θα διαγραμμιστούν με μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. - Στο χώρο που προκύπτει ανάμεσα στα παρτέρια, κατά μήκος του δρόμου, να παραχωρούνται τμήματα κοινοχρήστου χώρου, κατόπιν καταμετρήσεως. - Στα σημεία όπου ο πεζόδρομος διασταυρώνεται με άλλους δρόμους, να μένει ελεύθερος χώρος, τουλάχιστον 4,50μ., στην προέκταση των διασταυρούμενων οδών επί του πεζοδρόμου, για να είναι δυνατή η προσέγγιση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. - Να εξεταστεί η περίπτωση μεταβολής (μείωσης) κάποιων παρτεριών, ώστε αφενός μεν να επιτυγχάνεται ομαλή κυκλοφορία του κόσμου, αφετέρου δε, να μένει ικανό πλάτος προς παραχώρηση στους ενδιαφερόμενους. Εξ άλλου το πράσινο στην συγκεκριμένη περιοχή είναι αρκετό, οπότε μικρές μετατροπές δεν θα αποφέρουν επιβάρυνση στην περιοχή. θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: Σε ότι αφορά στους κοινόχρηστους χώρους για στάσιμο εμπόριο προτείνονται τα ακόλουθα σημεία. Στην αρχή και στο τέλος του πεζόδρομου δύο -2- θέσεις 3 τ.μ. έκαστη, μία -1- για παραδοσιακά προϊόντα (μέλι & παράγωγα) και μια -1- για καλαμπόκι ή για είδη δώρων και μπιζού. Β. Κασσάνδρεια Πλατεία Διοικητηρίου Στο χώρο της πλατείας υπάρχουν καταστήματα τόσο πάνω στην πλατεία, όσο και στην απέναντι πλευρά. - Να διατεθεί λωρίδα πλάτους 1,50μ. έμπροσθεν των προσόψεων των επί της πλατείας καταστημάτων προς εκμετάλλευση. - Να μείνει στη συνέχεια λωρίδα πλάτους 3,00μ. για την διέλευση πεζών. - Το εναπομένον τμήμα της πλατείας, δύναται να διατίθεται στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν καταμέτρησης και οριοθέτησης. - Να οριστεί χώρος σε σκιερό μέρος της πλατείας, όπου θα τοποθετηθούν αστική επίπλωση (παγκάκια) με προορισμό την ελεύθερη χρήση τους από τους πολίτες. Γ. Κασσάνδρεια Δρόμος κύρια είσοδος από κεντρικό σηματοδότη Στην περιοχή εισόδου στον οικισμό από τον πρώτο σηματοδότη, υπάρχει διαμορφωμένη διαχωριστική νησίδα στο μέσον του οδοστρώματος και πεζοδρόμια εκατέρωθεν αυτού. Από την αριστερή πλευρά, όπου βρίσκονται δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αρκετά εμπορικά καταστήματα, το πεζοδρόμιο έχει αρκετά μεγάλο πλάτος (περίπου 6,00μ.). Δεδομένου του ικανού πλάτους του πεζοδρομίου, ορίζονται τα εξής: - Να παραμείνει ελεύθερος διάδρομος πλάτους 3,00μ. για την διέλευση των πεζών, με αφετηρία μέτρησης το κράσπεδο. Το υπόλοιπο τμήμα του πεζοδρομίου δύναται να παραχωρείται προς εκμετάλλευση. 2) Σίβηρη Α. Σίβηρη Πεζόδρομος που ξεκινά από την αρχή του Πεζόδρομου προς Προβλήτα με κατεύθυνση βόρεια. Σελίδα 4 από 21

5 Το πλάτος του πεζοδρόμου είναι 5,00μ.. - Να δοθεί λωρίδα πλάτους 1,00μ. έμπροσθεν των ιδιοκτησιών από την δυτική πλευρά του πεζόδρομου. - Το υπόλοιπο τμήμα, πλάτους 4,00μ. να παραμείνει ελεύθερο για την διέλευση πεζών και οχημάτων. Β. Σίβηρη Πεζόδρομος προς Προβλήτα Στην είσοδο του πεζοδρόμου, υπάρχει στα αριστερά (νότια), μία έκταση (ένας στεγασμένος χώρος εμβαδού περίπου 64,00τ.μ.). Κατηφορίζοντας από την αρχή του πεζόδρομου προς την προβλήτα υπάρχουν δύο (2) καταστήματα στην δεξιά πλευρά και δύο (2) στην αριστερή. Στο μέσον περίπου του πεζόδρομου βρίσκονται τρία (3), σχετικά τακτικά τοποθετημένα, ορθογώνια παρτέρια μέσου πλάτους 1,60μ. Εκατέρωθεν των παρτεριών μένει χώρος από 4,00μ. έως 4,30μ. περίπου. - Να μείνει δεξιά (βόρεια) των παρτεριών διάδρομος πλάτους 2,00μ.για την διέλευση των πεζών. Το υπόλοιπο τμήμα προς τις ιδιοκτησίες δύναται να παραχωρείται. - Να μείνει αριστερά (νότια) των παρτεριών χώρος πλάτους 4,00μ. για την διέλευση πεζών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Αν προκύπτει χώρος προς τις ιδιοκτησίες, δύναται να παραχωρείται. Στο τέρμα του πεζόδρομου προς την προβλήτα (Ο.Τ. 20Α), βρίσκεται κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα σε υπαίθριο χώρο, φερόμενο ως ιδιωτικό. - Να διερευνηθεί το όριο και το καθεστώς της ιδιοκτησίας. Γ. Σίβηρη Προβλήτα Να παραμείνει ελεύθερη. Δ. Σίβηρη Πεζόδρομος Παραλίας νότια της Προβλήτας Προς την πλευρά της παραλίας υπάρχει διαμορφωμένος πλακόστρωτος πεζόδρομος. Στην περιοχή βρίσκονται μερικά καταστήματα υγειονομικού χώρου (ταβέρνες). Τα καταστήματα αυτά αναπτύσσουν εξοπλισμό σε υπαίθριο χώρο. - Σε κάθε περίπτωση να παραμείνει, από την πλευρά των ιδιοκτησιών προς την παραλία, διάδρομος πλάτους 4,00μ. ελεύθερος για την διέλευση των πεζών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Ε. Σίβηρη Πεζόδρομος βόρεια της Προβλήτας μέχρι το ρέμα «Ποτόκι» Προς την πλευρά της παραλίας και ανάμεσα στα Ο.Τ.20 και Ο.Τ.20Α υπάρχει διαμορφωμένος πλακόστρωτος πεζόδρομος. Στην περιοχή βρίσκονται μερικά καταστήματα υγειονομικού χώρου και εμπορικά καταστήματα. Τα καταστήματα αυτά αναπτύσσουν εξοπλισμό σε υπαίθριο χώρο. - Σε κάθε περίπτωση να παραμείνει, από την πλευρά των ιδιοκτησιών προς την παραλία, διάδρομος πλάτους 4,00μ. ελεύθερος για την διέλευση των πεζών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. ΣΤ. Σίβηρη Πεζόδρομος βόρεια του ρέματος «Ποτόκι» Σελίδα 5 από 21

6 Προς την πλευρά της παραλίας υπάρχει διαμορφωμένος πλακόστρωτος πεζόδρομος. Στην περιοχή βρίσκονται μερικά καταστήματα υγειονομικού χώρου και εμπορικά καταστήματα. Το πλάτος του πεζοδρόμου ποικίλει από 5,50μ. έως 6,00μ. περίπου. - Να παραμείνει, από την πλευρά των ιδιοκτησιών προς την παραλία, διάδρομος πλάτους 4,00μ. ελεύθερος για την διέλευση των πεζών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Το υπόλοιπο τμήμα του πεζοδρόμου δύναται να παραχωρείται. θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: Σε ότι αφορά στους κοινόχρηστους χώρους για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στον οικισμό Σίβηρης προτείνονται τα ακόλουθα σημεία. Μια -1- θέση 2 τ.μ. έμπροσθεν του bar ΑΜΜΟΣ για είδη δώρων μπιζού Δύο -2- θέσεις 2 τ.μ. έκαστη πλησίον Βιολογικού για είδη δώρων μπιζού Δύο -2- θέσεις 2 τ.μ. έκαστη στην θέση του κεντρικού πεζόδρομου, μια -1- για παραδοσιακά προϊόντα (μέλι και παράγωγα) και μια -1- για καλαμπόκι ΙΙ. Δημοτική Κοινότητα Νέας Φώκαιας Α. Πλατεία (Ακολουθεί συνημμένο σκαρίφημα) Επί της πλατείας (Ο.Τ. 57) καθορίζονται τα εξής: - Να μείνουν ελεύθεροι διάδρομοι πλάτους 4,00μ. και 2,00μ. σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα, ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών προς όλες τις κατευθύνσεις. - Από το υπόλοιπο τμήμα της πλατείας να μείνει ελεύθερος ένας χώρος γύρω από την εκκλησία, όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα. - Ελεύθερο να μείνει και το τμήμα στο κέντρο της πλατείας, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα, για χρήση από πολίτες, εκδηλώσεις κτλ. - Τα υπόλοιπα τμήματα που σημειώνονται και αριθμούνται στο σκαρίφημα, δύναται να παραχωρηθούν προς εκμετάλλευση από ιδιώτες. Β. Δρόμοι Πεζόδρομοι Γύρω από την Πλατεία (Ακολουθεί συνημμένο σκαρίφημα) - Να μείνουν, γύρω από την πλατεία ελεύθεροι διάδρομοι πλάτους 4,00μ. και 5,00μ. σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα, ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Το υπόλοιπο τμήμα, πλάτους 4,00μ. και 5,00μ. αντίστοιχα, δύναται να παραχωρείται. - Στον πεζόδρομο, βορειοδυτικά της πλατείας, ανάμεσα στα Ο.Τ. 58 και Ο.Τ. 62, να μείνει ελεύθερος διάδρομος, για την διέλευση πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, πλάτους 4,00μ., αξονικά τοποθετημένος στο μέσον της οδού. Το υπόλοιπο τμήμα πλάτους 3,00μ. εκατέρωθεν του διαδρόμου προς τις ιδιοκτησίες, δύναται να παραχωρείται. - Στους γύρω από την πλατεία δρόμους, προς όλες τις κατευθύνσεις, ως επί το πλείστον υπάρχουν διαμορφωμένα πεζοδρόμια. Να παραχωρείται χώρος πάνω στα πεζοδρόμια πλάτους όσο το πλάτος των πεζοδρομίων. Σε καμία περίπτωση να μην παραχωρείται τμήμα του οδοστρώματος ακόμα και στα πλακόστρωτα τμήματα των οδών. Γ. Επαρχιακή Οδός Κύκλωμα Μουδανιών - Κασσανδρείας Σελίδα 6 από 21

7 Στην επαρχιακή οδό υπάρχει διαμορφωμένο πεζοδρόμιο εκατέρωθεν αυτής. - Στο ρεύμα από Κασσάνδρα προς Μουδανιά το πλάτος του πεζοδρομίου είναι επαρκές. Να μείνει ελεύθερο για την διέλευση των πεζών τμήμα πλάτους 2,00μ. προς τις οικοδομές, με αφετηρία μέτρησης το κράσπεδο. Το υπόλοιπο τμήμα του πεζοδρομίου προς τις ιδιοκτησίες δύναται να παραχωρείται. - Στο ρεύμα από Μουδανιά προς Κασσάνδρα, το πεζοδρόμιο δεν έχει σταθερό πλάτος, και δεν είναι ξεκάθαρα τα όρια μεταξύ ιδιοκτησίας και κοινόχρηστου σε κάποια σημεία. Να παραχωρείται τμήμα κοινοχρήστου χώρου, κατόπιν αποσαφηνίσεως των ορίων, κατά περίπτωση, με την προϋπόθεση στο υπόλοιπο τμήμα του πεζοδρομίου προς το κράσπεδο να μένει ελεύθερο τουλάχιστον 1,50μ., μη συμπεριλαμβανομένων σε αυτό των όποιων εμποδίων υπάρχουν, όπως π.χ. τα παρτέρια σε κάποια σημεία. Δ. Παραλία (Ακολουθεί συνημμένο σκαρίφημα) Στο τμήμα της παραλίας βορειοδυτικά της μαρίνας, όπου υπάρχει ήδη μια διαμορφωμένη κατάσταση, ορίζονται τέσσερα (4) τμήματα του Κοινόχρηστου Χώρου, προς παραχώρηση, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα, συνολικού εμβαδού 282,65 τ.μ.. Αναλυτικότερα : - Κ.Χ. (1) = 52,00 τ.μ. - Κ.Χ. (2) = 84,70 τ.μ. - Κ.Χ. (3) = 72,75 τ.μ. - Κ.Χ. (4) = 31,20 τ.μ. - Κ.Χ. (5) = 34,20 τ.μ. Στο τμήμα μετά την μαρίνα προς τον πύργο, υπάρχει επίσης ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Να παραμείνει ελεύθερος ο πεζόδρομος και να παραχωρείται ο ήδη διαμορφωμένος χώρος. θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: ΠΛΑΤΕΙΑ - Μια -1- θέση για πώληση καλαμποκιών - Μια -1- θέση για μαλλί της γριάς-ποπ κορν ΙΙΙ. Τοπική Κοινότητα Αφύτου Α. Πλατεία (Ακολουθεί συνημμένο σκαρίφημα 1) Περιμετρικά της πλατείας του οικισμού υπάρχουν κάποια καταστήματα, τα οποία αιτούνται να εκμεταλλευτούν κάποιο τμήμα του κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας. Από την άλλη, ελλείψει, γενικά ελεύθερων χώρων στον οικισμό, είναι θεμιτό να παραμείνει κάποιο τμήμα της πλατείας ελεύθερο για τους πολίτες, τα παιδιά και για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ορίζονται πέντε (5) τμήματα του Κοινόχρηστου Χώρου, προς παραχώρηση, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα, συνολικού εμβαδού 51,40 τ.μ.. Αναλυτικότερα : - Κ.Χ. (1) = 21,00 τ.μ. - Κ.Χ. (2) = 12,00 τ.μ. - Κ.Χ. (4) = 9,20 τ.μ. Σελίδα 7 από 21

8 - Κ.Χ. (5) = 9,20 τ.μ. Το υπόλοιπο τμήμα της πλατείας, να μείνει ελεύθερο, ενώ δύναται να παραχωρείται, ατελώς, για ημερήσια χρήση, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Β. Δίκτυο Οδών Πεζοδρόμων γύρω από Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (Ακολουθεί συνημμένο σκαρίφημα 2) Το σημείο αυτό αποτελεί, μαζί με την πλατεία το κέντρο του οικισμού, γύρω από το οποίο αναπτύχθηκε η εμπορική δραστηριότητα. Με το πέρασμα του χρόνου η περιοχή που εμφανίζονται καταστήματα εξαπλώνεται προς τα έξω. Στην περιοχή, όπως και σε όλη την έκταση του οικισμού, τα πλάτη των οδών ποικίλουν από 3,50μ. έως 6,00μ. αλλά και περισσότερο σε κάποια σημεία. Τους θερινούς μήνες στην περιοχή αυτή, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων, και ο χώρος αποδίδεται στους πεζούς. Για την αρτιότερη ικανοποίηση των αναγκών πολιτών, καταστημάτων και τουρισμού, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα, ορίζονται τα εξής : - Να μείνει ελεύθερη μια λωρίδα πλάτους 4,00μ. για την κίνηση πεζών και οχημάτων στην κύρια αρτηρία που κατεβαίνει προς τον Ιερό Ναό και συνεχίζει προς τα νότια σε όλο το μήκος της (δεν φαίνεται ολόκληρη στο σκαρίφημα). - Στους δρόμους εκατέρωθεν του Ιερού Ναού, να μείνει ελεύθερο πλάτος 3,50μ. δεδομένου ότι στην ουσία πρόκειται για πεζοδρόμους καθώς από ένα σημείο και μετά υπάρχουν σκάλες. - Στον δρόμο αριστερά της κοινότητας και στον δρόμο που οδηγεί προς το βράχο, το πλάτος είναι αρκετά ασταθές, οπότε να τηρηθεί, όπου είναι εφικτό, ελεύθερη λωρίδα πλάτους 4,00μ.. - Το υπόλοιπο τμήμα των οδών αυτών, δύναται να παραχωρείται προς εκμετάλλευση από τους ενδιαφερόμενους, και θα γίνεται καταμέτρηση κατόπιν των αιτήσεων. Γ. Βράχος Στην περιοχή του Βράχου εμφανίζονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το πλάτος του δρόμου συμπεριλαμβανομένου και του πλάτους του πεζοδρομίου στην περιοχή αυτή είναι από 7,00μ. έως 8,00μ. περίπου. Η οδός πλάτους 4 μ. το οποίο πλάτος προσδιορίζεται στην αρχή και στο τέλος της οδού παραμένει ελεύθερη για κίνηση πεζών και οχημάτων. Δύναται να εκμισθωθεί στην πρόσοψη κάθε καταστήματος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και επί των πεζοδρομίων ο χώρος ένθεν και ένθεν της οδού, που παραμένει ελεύθερος. Δ. Παραλία Στην παραλία πέραν του αιγιαλού, υπάρχουν και ορισμένα καταστήματα που εκμεταλλεύονται κοινόχρηστο χώρο. Πιο Συγκεκριμένα τα καταστήματα βρίσκονται στην παραλία «Βάρκες», στις θέσεις «Άγιος Αθανάσιος» και μικρή και μεγάλη «Πούντα». - Φτάνοντας στην παραλία «Βάρκες», στο σημείο που βρίσκεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου, βρίσκεται η είσοδος στην παραλία. Εκεί υπάρχει μια πλακοστρωμένη έκταση που οδηγεί στην αμμουδιά. Έχουμε δύο κατευθύνσεις. Η δεξιά οδηγεί ευθεία μπροστά στην αμμουδιά και εξυπηρετεί μόνο πεζούς, ενώ η αριστερή πορεία εξυπηρετεί και αυτοκίνητα προς τις ιδιοκτησίες που υπάρχουν εκεί, πριν καταλήξει στην παραλία. - Να παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος προς εκμετάλλευση, με την προϋπόθεση να μένει το απαραίτητο και ικανό πλάτος, ώστε να εξυπηρετούνται οι κινήσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις (4,00μ. αριστερά και στην είσοδο για αυτοκίνητα 1,20μ. δεξιά για τους πεζούς). Σελίδα 8 από 21

9 - Συνεχίζοντας βορειοανατολικά προς την μικρή «Πούντα» συναντάμε την ράμπα καθέλκυσης σκαφών. Η ράμπα πρέπει υποχρεωτικά να παραμένει ελεύθερη. Συνεχίζοντας την πορεία του δρόμου, ανάμεσα στη μικρή και τη μεγάλη «Πούντα» υπάρχουν από την μέσα πλευρά του δρόμου δύο καταστήματα, τα οποία αναπτύσσουν τραπέζια απέναντι (μεσολαβεί ο δρόμος). Μετά το δρόμο μεσολαβεί μια έκταση πρασίνου και μετά είναι οι οριοθετημένοι χώροι που ενοικιάζονται προς εκμετάλλευση, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. - θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: - Μια -1- θέση στο πρώην LA STRADA, (απέναντι από την οικία Μουστάκα ) για καλαμπόκια - Δύο -2- θέσεις έμπροσθεν κοινοτικού καταστήματος, μία -1- για πώληση αρωματικών φυτών και μια -1- θέση για ζωγραφική - Μια -1- θέση κάτω από την πλατεία στον δρόμο για το Βράχο, για μπιζού είδη δώρων - Τρείς -3- θέσεις στην περιοχή Βράχος, για μπιζού είδη δώρων - Μια -1- θέση έμπροσθεν οικίας ΜΥΡΩΝΑ για παιχνίδια ΙV. Τοπική Κοινότητα Καλάνδρας και Οικισμός Ποσειδίου Α. Καλάνδρα Πλατεία (Ακολουθεί συνημμένο σκαρίφημα 1) Στην Καλάνδρα υφίστανται λιγοστές επιχειρήσεις, οι οποίες συγκεντρώνονται γύρω από την πλατεία του οικισμού. Από αυτές η ζήτηση για εκμετάλλευση δημόσιου χώρου είναι μικρή. Για την ακρίβεια μόνο μία επιχείρηση κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος προβαίνει μέχρι σήμερα στην εκμετάλλευση κάποιου τμήματος της πλατείας. Επομένως, στην πλατεία του χωριού, ορίζονται δύο (2) τμήματα του Κοινόχρηστου Χώρου, προς παραχώρηση, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα, συνολικού εμβαδού 72,79 τ.μ.. Αναλυτικότερα : - Κ.Χ. (1) = 56,00 τ.μ. - Κ.Χ. (2) = 16,79 τ.μ. Β. Ποσείδι Παραλία (Ακολουθεί συνημμένο σκαρίφημα 2) Στην παραλία ποσειδίου υπάρχει μια διαμορφωμένη κατάσταση, αρκετά ξεκάθαρη και επαρκής για τις ανάγκες του οικισμού. Φτάνοντας στην παραλία συναντάει κανείς την προβλήτα. Ξεκινώντας από την προβλήτα με κατεύθυνση προς τα δυτικά (προς τον οικισμό Αιγαιοπελαγίτικα) σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις του οικισμού. Σε αυτή την περιοχή επικεντρώνεται η παρούσα απόφαση. Ο δρόμος έχει μέσο πλάτος 5,50 5,60 μ.. Από την δεξιά μεριά (βόρεια της θάλασσας) υπάρχει διαμορφωμένο πεζοδρόμιο μέσου πλάτους 1,00μ. - 2,20μ.. Δεν υπάρχει χώρος προς παραχώρηση, ούτε και λόγος να οριστεί. Οι οικοδομές, ως επί το πλείστον βρίσκονται σε υποχώρηση από τα φερόμενα όρια των ιδιοκτησιών. Η αριστερή μεριά (νότιο-παραλιακό μέτωπο) είναι επίσης διαμορφωμένη. Υπάρχει πλακοστρωμένη έκταση μεγάλου πλάτους (από 5 μ. και πάνω), μέσα στην οποία έχουν δημιουργηθεί διαφόρων σχημάτων και διαστάσεων παρτέρια, ενώ ανά τακτά διαστήματα υπάρχουν κλιμακοστάσια, τα οποία εξυπηρετούν την πρόσβαση των πολιτών προς την αμμουδιά. Σελίδα 9 από 21

10 Το μεγαλύτερο κομμάτι της έκτασης αυτής ανήκει στην ζώνη αιγιαλού, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της, μαζί με τον δρόμο και το απέναντι πεζοδρόμιο ανήκουν στην ζώνη παραλίας. (ΦΕΚ οριοθ. Αιγιαλού 553Δ/ ). Μέσα σε αυτήν την διαμορφωμένη κατάσταση υπάρχουν ήδη τμήματα του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρούνται προς εκμετάλλευση. Οι χώροι αυτοί βρίσκονται προς την μεριά της θάλασσας. Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη, καθώς υπάρχουν κάποιες κατασκευές (ξύλινα δάπεδα, παρτέρια, πέργκολες ή κιόσκια), που οριοθετούν τους χώρους αυτούς, με αποτέλεσμα να επικρατεί μια τάξη. Στα περισσότερα σημεία υπάρχει αρκετός χώρος διέλευσης των πεζών. Το πιο στενό σημείο είναι προς το τέλος του δρόμου με πλάτος 1,30μ. Σε όλη αυτή την κατάσταση η συνέχεια της κίνησης των πεζών διακόπτεται σε ένα σημείο από ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ταβέρνα, το οποίο είναι το μόνο κτίριο από την πλευρά της θάλασσας στο διαμορφωμένο κομμάτι του παραλιακού μετώπου. Το κτίριο έχει πρόσωπο στο δρόμο, οπότε δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Από την μπροστά πλευρά υπάρχει μια λωρίδα πλάτους 2,70-3,00. Τμήμα αυτού του χώρου δίνεται προς παραχώρηση. Με βάση τα προαναφερόμενα, δεν υπάρχει λόγος να γίνουν αλλαγές στην υφιστάμενη κατάσταση. Παρακάτω ακολουθεί σκαρίφημα, όπου αριθμούνται και εμβαδομετρούνται οι υφιστάμενοι χώροι, μετά την επί τόπου καταγραφή τους. Συνολικά στην παραλία του Ποσειδίου ορίζονται οκτώ (8) τμήματα του Κοινόχρηστου Χώρου, προς παραχώρηση συνολικού εμβαδού 749,34 τ.μ. Αναλυτικότερα : - Κ.Χ. (1) = 84,66 τ.μ. - Κ.Χ. (2) = 99,87 τ.μ. - Κ.Χ. (3) = 75,50 τ.μ. - Κ.Χ. (4) = 53,30 τ.μ. - Κ.Χ. (5) = 165,55 τ.μ. - Κ.Χ. (6) = 128,00 τ.μ. - Κ.Χ. (7) = 136,86 τ.μ. - Κ.Χ. (8) = 5,60 τ.μ. Θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Α. Παραλία Ποσειδίου - Μια θέση για πώληση καλαμποκιών δίπλα στο περίπτερο - Μια θέση για πώληση λουκουμάδων μετά το ξενοδοχείο POSSIDI PARADISE προς το Φάρο. V. Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Α. Καλλιθέα Οι τρεις (3) φερόμενοι ως Πεζόδρομοι, δρόμοι παράλληλοι με Επαρχιακή οδό Άφυτος Καλλιθέα (οδοί : Φιλίππου, Κωνσταντινουπόλεως και Καπετάν Χάψα) Οδός Φιλίππου (1η παράλληλος με την Επαρχιακή οδό Άφυτος Καλλιθέα) To πλάτος του δρόμου, σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού είναι 12,00μ. Η οδός είναι πλακοστρωμένη, και υπάρχουν παρτέρια σε διάφορα σχήματα, σε διάφορα σημεία του δρόμου. Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ο δρόμος χρησιμοποιείται σαν πεζόδρομος, ενώ το χειμώνα κυκλοφορούν αυτοκίνητα (κατεβαίνουν προς Επαρχιακή οδό Καλλιθέας - Κασσάνδρειας Σελίδα 10 από 21

11 Στο τμήμα του δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 20 και Ο.Τ. 21 (μέχρι τη συμβολή με οδό 25 ης Μαρτίου), ορίζονται τα εξής: - Να παραμείνει ελεύθερο για την διέλευση πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης τμήμα πλάτους 8,00μ., αξονικά τοποθετημένο στο μέσον του δρόμου. - Το υπόλοιπο τμήμα του χώρου (πλάτους περίπου 2,00μ. και από τις δύο πλευρές του δρόμου), δύναται να παραχωρείται, αφού ξεκαθαρίσουν τα όρια με τις ιδιοκτησίες. Στο υπόλοιπο τμήμα του δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 13, Ο.Τ. 6 και Ο.Τ. 14, Ο.Τ. 7 (από τη συμβολή με οδό 25 ης Μαρτίου μέχρι τη συμβολή με την οδό Βοσπόρου), ορίζονται τα εξής: - Να παραμείνει ελεύθερο για την διέλευση πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης τμήμα πλάτους 6,00μ., αξονικά τοποθετημένο στο μέσον του δρόμου. - Το υπόλοιπο τμήμα του χώρου (πλάτους περίπου 3,00μ. και από τις δύο πλευρές του δρόμου), δύναται να παραχωρείται, αφού ξεκαθαρίσουν τα όρια με τις ιδιοκτησίες. - Σε κάθε περίπτωση, να μένουν ελεύθερες οι διασταυρώσεις των οδών. Οδός Κωνσταντινουπόλεως (2η παράλληλος με την Επαρχιακή οδό Άφυτος Καλλιθέα) To πλάτος του δρόμου, σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού είναι 14,00 μ. Η οδός είναι πλακοστρωμένη, και υπάρχουν παρτέρια σε διάφορα σχήματα, σε διάφορα σημεία του δρόμου. Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ο δρόμος χρησιμοποιείται σαν πεζόδρομος, ενώ το χειμώνα κυκλοφορούν αυτοκίνητα (κατεβαίνουν προς Επαρχιακή οδό Καλλιθέας - Κασσανδρείας). Οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται στο τμήμα του δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 19, Ο.Τ.12 και Ο.Τ. 20, Ο.Τ. 13 (δηλαδή μέχρι τη συμβολή με την οδό Σμύρνης). - Να παραμείνει τμήμα πλάτους 6,00μ. για την διέλευση πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, τοποθετημένος αξονικά στο μέσον της οδού (3,00μ. και 3,00μ. εκατέρωθεν του άξονα της οδού.) Στο τμήμα αυτό εμπεριέχονται και παρτέρια, αλλά υπάρχει πλάτος ικανό για την διέλευση οχήματος εκτάκτου ανάγκης. - Το υπόλοιπο τμήμα του χώρου (πλάτους περίπου 4,00μ. και από τις δύο πλευρές του δρόμου), δύναται να παραχωρείται, αφού ξεκαθαρίσουν τα όρια με τις ιδιοκτησίες. - Σε κάθε περίπτωση, να μένουν ελεύθερες οι διασταυρώσεις των οδών. Οδός Καπετάν Χάψα (3η παράλληλος με την Επαρχιακή οδό Άφυτος Καλλιθέα) To πλάτος του δρόμου, σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού είναι 14,00 μ. Η οδός είναι πλακοστρωμένη, και υπάρχουν παρτέρια σε διάφορα σχήματα, σε διάφορα σημεία του δρόμου. Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ο δρόμος χρησιμοποιείται σαν πεζόδρομος, ενώ το χειμώνα κυκλοφορούν αυτοκίνητα (κατεβαίνουν προς Επαρχιακή οδό Καλλιθέας - Κασσανδρείας). Δεν υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, και οι λιγοστές που υπάρχουν βρίσκονται κυρίως μεταξύ των Ο.Τ. 18 και Ο.Τ Να παραμείνει δρόμος πλάτους 6,00μ. για την διέλευση πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, τοποθετημένος αξονικά στο μέσον της οδού (3,00μ. και 2,00μ. εκατέρωθεν του άξονα της οδού.) - Το υπόλοιπο τμήμα του χώρου (πλάτους περίπου 4,00μ. και από τις δύο πλευρές του δρόμου), δύναται να παραχωρείται, αφού ξεκαθαρίσουν τα όρια με τις ιδιοκτησίες. - Σε κάθε περίπτωση, να μένουν ελεύθερες οι διασταυρώσεις των οδών. Σελίδα 11 από 21

12 Β. Καλλιθέα Ο φερόμενος ως Πεζόδρομος, δρόμος παράλληλος με Επαρχιακή οδό Καλλιθέας Κασσανδρείας (οδός 25 ης Μαρτίου) Η οδός είναι πλακοστρωμένη με παρτέρια σε διάφορα σχήματα, ακανόνιστα χωροθετημένα. Δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο δρόμος χρησιμοποιείται σαν πεζόδρομος, και δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξει, διότι σε περίπτωση ανάγκης, η πρόσβαση οχήματος μπορεί να επιτευχθεί από τους γύρω, κάθετους δρόμους. Σε όλο το μήκος του δρόμου μέχρι τη συμβολή με την οδό Καπετάν Χάψα τα παρτέρια είναι τοποθετημένα στο κέντρο του δρόμου και υπάρχουν κενά ανάμεσα σ αυτά κατά μήκος του δρόμου. Το πλάτος των παρτεριών είναι από 3,50μ. έως 3,70 μ. περίπου. Σε κάποια σημεία, λόγω άλλων εμποδίων (στύλοι ΔΕΗ) ή λίγο μεγαλύτερου πλάτους παρτεριών, ο διαθέσιμος χώρος γίνεται ιδιαίτερα στενός. Στα σημεία αυτά δύναται το τοπικό συμβούλιο να προτείνει τις απαραίτητες μετατροπές (μείωση πλάτους παρτεριών) με γνώμονα το κοινό συμφέρον (πολίτες, τουρίστες, καταστήματα). - Ορίζεται μια περιοχή πλάτους 4,00μ. στο μέσον της οδού (2,00μ. και 2,00μ. από τον άξονα). Στην περιοχή αυτή συμπεριλαμβάνονται τα παρτέρια. Ο χώρος που μένει ανάμεσα στα παρτέρια κατά μήκος του δρόμου, δύναται να παραχωρείται, αναλόγως, αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων της περιοχής. - Εκατέρωθεν της περιοχής αυτής, να μείνει λωρίδα πλάτους 2,00μ. ελεύθερη για την διέλευση των πολιτών. - Το υπόλοιπο τμήμα του χώρου προς τις ιδιοκτησίες, δύναται να παραχωρείται, αφού ξεκαθαρίσουν τα όρια με τις ιδιοκτησίες. - Σε κάθε περίπτωση, να μένουν ελεύθερες οι διασταυρώσεις των οδών. Γ. Καλλιθέα Ο 2 ος παράλληλος δρόμος με Επαρχιακή οδό Καλλιθέας Κασσανδρείας (οδός Σμύρνης) Η οδός Σμύρνης, η 2 η παράλληλος με την Επαρχιακή Οδό Καλλιθέας- Κασσανδρείας είναι ασφαλτοστρωμένη με διαμορφωμένα πεζοδρόμια. Το συνολικό πλάτος του δρόμου είναι 9,00μ., ενώ το πλάτος των πεζοδρομίων είναι από 1,30μ. έως 1,70μ.. Δεδομένου, ότι η Σμύρνης είναι ο δρόμος που κατεβαίνει προς την παραλία, περνώντας κάτω από την επαρχιακή οδό Αφύτου Καλλιθέας, η κίνηση των αυτοκινήτων είναι αυξημένη, οπότε πρέπει τα πεζοδρόμια να μείνουν ελεύθερα για την διέλευση των πεζών. - Σε κάθε περίπτωση, να μένουν ελεύθερες οι διασταυρώσεις των οδών. Δ. Καλλιθέα Επαρχιακή οδός Άφυτος - Καλλιθέα Ρεύμα προς Καλλιθέα Το πλάτος του πεζοδρομίου από το κράσπεδο μέχρι το φερόμενο ως όριο ιδιοκτησιών ποικίλει από 2,50μ. έως 3,60μ.. Σε μερικά σημεία, όπου το πεζοδρόμιο είναι πολύ στενό (όπως π.χ. στο γεφυράκι), δεν τίθεται θέμα παραχώρησης. Σε πολλά σημεία κατά μήκος του δρόμου από το κράσπεδο προς τα μέσα υπάρχουν παρτέρια πλάτους από 0,60μ. έως 0,90μ.. - Να μείνει ελεύθερη για διέλευση πεζών λωρίδα πλάτους 2,30 από κράσπεδο (μείον τα παρτέρια θα μείνει ελεύθερο 1,40 1,70μ.).. Το υπόλοιπο, αν μένει, δύναται να παραχωρείται. Στο Ο.Τ. 7, όπου βρίσκονται κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες), το πλάτος του πεζοδρομίου είναι περίπου 2,50 μ.. Σελίδα 12 από 21

13 - Να μείνει ελεύθερη για διέλευση πεζών λωρίδα πλάτους 1,50 από κράσπεδο. Το υπόλοιπο, αν μένει, δύναται να παραχωρείται. Ρεύμα προς Άφυτο Στο Ο.Τ. 4, βρίσκονται μερικά καταστήματα (εμπορικά και σουπερμάρκετ). - Να μείνει ελεύθερη, για την διέλευση των πεζών, λωρίδα πλάτους 1,50μ. από το κράσπεδο. Το τμήμα του πεζοδρομίου που υπολείπεται προς τις ιδιοκτησίες (πλάτους από 1,00μ. έως 1,15μ.), δύναται να παραχωρείται. Ε. Καλλιθέα Επαρχιακή οδός Καλλιθέα Κασσανδρεία Ρεύμα προς Κασσάνδρεια Στο ακραίο Ο.Τ. 21 στη συμβολή των δύο επαρχιακών οδών βρίσκεται το κοινοτικό κτίριο. - Δεν ορίζεται τμήμα του κοινοχρήστου χώρου προς παραχώρηση Στο Ο.Τ. 20 υπάρχουν παρτέρια από το κράσπεδο προς τις ιδιοκτησίες. - Να οριστεί ελεύθερη, για την διέλευση των πεζών, λωρίδα πλάτους 1,50 μ. από τα παρτέρια προς τις ιδιοκτησίες. - Το υπόλοιπο τμήμα του πεζοδρομίου προς τις ιδιοκτησίες, δύναται να παραχωρείται. Στα Ο.Τ. 19,18,17 δημιουργούνται σπασίματα στο πεζοδρόμιο για την δημιουργία θέσεων στάθμευσης. - Να οριστεί ελεύθερη, για την διέλευση των πεζών, λωρίδα πλάτους 1,50μ. από το κράσπεδο μεταξύ του πεζοδρομίου και των θέσεων στάθμευσης προς τις ιδιοκτησίες. - Το υπόλοιπο τμήμα του πεζοδρομίου προς τις ιδιοκτησίες, δύναται να παραχωρείται. Ρεύμα προς Καλλιθέα Στο ακραίο Ο.Τ. Γ24, όπου βρίσκεται και ο σηματοδότης, υπάρχουν μερικά καταστήματα, μία τράπεζα και ο χώρος των Ταξί. Στο σημείο, όπου βρίσκονται τα καταστήματα, υπάρχουν παρτέρια στο κράσπεδο. Το πλάτος του πεζοδρομίου από τα παρτέρια προς τις ιδιοκτησίες είναι από 5,00μ. έως 7,00μ. - Να παραμείνει ελεύθερη για την διέλευση των πεζών λωρίδα πλάτους 2,50μ. από τα παρτέρια προς τις ιδιοκτησίες. - Το υπόλοιπο τμήμα του πεζοδρομίου προς τις ιδιοκτησίες, δύναται να παραχωρείται. ΣΤ. Καλλιθέα Πεζόδρομος Παραλίας Το πλάτος του διαμορφωμένου πεζοδρόμου, στο μέτωπο προς τη θάλασσα είναι από 7,50μ. έως 8,00μ. - Να οριστεί λωρίδα πλάτους 3,50μ. από την μεριά της θάλασσας, η οποία δύναται να παραχωρείται. - Το υπόλοιπο τμήμα του πεζοδρόμου να παραμείνει ελεύθερο για την διέλευση πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - Μία -1- θέση έμπροσθεν πισταρίας "ΕΥΓΕΥΣΤΟΝ" για πώληση καλαμποκιών - Μία -1- θέση δίπλα στην ταβέρνα "FACE" για πώληση καλαμποκιών - Μία -1 θέση έμπροσθεν φαρμακείου για πώληση καλαμποκιών Σελίδα 13 από 21

14 - Μία θέση έμπροσθεν καταστήματος παγωτών Παπαδέλη για πώληση καλαμποκιών - Μία -1- θέση έμπροσθεν καταστήματος Κοινότητας για πώληση καλαμποκιών - Μία -1- θέση έμπροσεθν συντριβανιού για πώληση καλαμποκιών - Μία θέση έμπροσθεν καταστήματος παγωτών FREGGIO για μαλλί της γριάς ποπ κορν - Μία -1- θέση έμπροσθεν ταβέρνας "FACE" για henna tattoo - Μία -1- θέση έμπροσθεν GREEK ART Καραμπατζιάς για henna tattoo - Μία -1- θέση 9 τ.μ. στο πάρκο Ηρώων για ζωγραφική - Μία -1- θέση στο Συντριβάνι για ζωγραφική VI. Τοπική Κοινότητα Κασσανδρηνού και Οικισμός Μόλα Καλύβα Τόσο στο Κασσανδρηνό, όσο και στη Μόλα Καλύβα, είναι λιγοστές οι επιχειρήσεις και σχεδόν ανύπαρκτο το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών να εκμεταλλευτούν κάποιο τμήμα του δημόσιου χώρου. Επομένως : - Τυχούσα αίτηση που θα κατατεθεί, να εξετάζεται κατά περίπτωση. VII. Τοπική Κοινότητα Κρυοπηγής Α. Πλατεία (Ακολουθεί συνημμένο σκαρίφημα) Στην πλατεία του χωριού, ορίζονται τέσσερα (4) τμήματα του Κοινόχρηστου Χώρου, προς παραχώρηση, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα, συνολικού εμβαδού 98,78 τ.μ.. Αναλυτικότερα: - Κ.Χ. (1) = 12,60 τ.μ. - Κ.Χ. (2) = 18,60 τ.μ. - Κ.Χ. (3) = 21,00 τ.μ. - Κ.Χ. (4) = 46,58 τ.μ. Β. Επαρχιακή Οδός Το πεζοδρόμιο εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού είναι ήδη διαμορφωμένο. Το πλάτος του είναι επαρκές (από 3,00μ. έως 4,50μ.), και μάλιστα στο μεγαλύτερο τμήμα του μήκους του, μεταξύ του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος παρεμβάλλεται μια πλακοστρωμένη έκταση για την στάθμευση των αυτοκινήτων. Δεδομένου, ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν ακάλυπτο χώρο έμπροσθεν των οικοδομών και εντός της υφιστάμενης περίφραξης των, καθώς και της μειωμένης, με τα ισχύοντα δεδομένα, ζήτησης παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου από τους επιχειρηματίες, ορίζονται τα εξής: Να μείνει πάνω στο πεζοδρόμιο ελεύθερος χώρος για την διέλευση των πεζών μια λωρίδα πλάτους 1,50μ. με αφετηρία μέτρησης το κράσπεδο μεταξύ του πεζοδρομίου και των θέσεων στάθμευσης. Όπου δεν υπάρχουν οι θέσεις στάθμευσης, σαν αφετηρία μέτρησης των 1,50μ. να λαμβάνεται το κράσπεδο μεταξύ πεζοδρομίου και οδοστρώματος. Ο χώρος που απομένει δύναται να παραχωρείται. Θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Α. 4τ.μ απέναντι από το φανάρι και προς την πλευρά του επαρχιακού δρόμου Καλλιθέας Κρυοπηγής. Σελίδα 14 από 21

15 Β. 4τ.μ στο παρκάκι πίσω από την στάση των ΤΑΧΙ VIII. Τοπική Κοινότητα Φούρκας και Οικισμός Σκάλα Φούρκας Α. Οικισμός Φούρκα Στο παλιό χωριό της Φούρκας, είναι λιγοστές οι επιχειρήσεις και δεν υπάρχει ενδιαφέρον των επιχειρηματιών να εκμεταλλευτούν κάποιο τμήμα του δημόσιου χώρου. Άλλωστε δεν υπάρχουν και πολλά σημεία, όπου θα μπορούσε να οριστεί κάποιο τμήμα των κοινοχρήστων χώρων προς παραχώρηση. Επομένως, τυχούσα αίτηση που θα κατατεθεί, να εξετάζεται κατά περίπτωση. Β. Σκάλα Φούρκας (Ακολουθούν συνημμένα σκαριφήματα) Το ενδιαφέρον στον παραλιακό οικισμό της Φούρκας (Σκάλα Φούρκας) επικεντρώνεται στο χώρο της πλατείας, όπου υπάρχει ήδη μια διαμορφωμένη κατάσταση. Υπάρχει ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ενώ προς την πλευρά της παραλίας βρίσκεται μια διαμορφωμένη-πλακοστρωμένη έκταση - πλατεία. Την έκταση αυτή, η οποία βρίσκεται ψηλότερα από την στάθμη του οδοστρώματος, διασχίζουν πλακοστρωμένοι δρόμοι μέσου πλάτους 3,00μ., ενώ σε κάποια σημεία αυτοκίνητο μπορεί να φτάσει έως και την θάλασσα, οπότε δεν τίθεται θέμα αναφορικά με την πρόσβαση οχημάτων, είτε για την εξυπηρέτηση καταστημάτων και οικιών, είτε σε περίπτωση ανάγκης. Στην αρχή του πεζοδρόμου στα αριστερά (νότια) της πλατείας υπάρχει ένα άνοιγμα μεταξύ των κτισμάτων που οδηγεί στην παραλία (βλ. σκαρίφημα 1). Εκεί υπάρχει πλακοστρωμένος δρόμος-πεζόδρομος και πεζοδρόμιο εκατέρωθεν αυτού, ικανοποιητικού πλάτους. Στο σημείο αυτό, ορίζονται δύο (2) τμήματα του Κοινόχρηστου Χώρου, προς παραχώρηση, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα, συνολικού εμβαδού 138,36τ.μ.. Αναλυτικότερα: - Κ.Χ. (1) = 95,16 τ.μ. - Κ.Χ. (2) = τ.μ. Στο βόρειο τμήμα της πλατείας, μπροστά από τις ιδιοκτησίες Χάνου, Χασάπη κτλ. (βλ. σκαρίφημα 2) ορίζονται ξεχωριστά τμήματα Κοινοχρήστων Χώρων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και για εμπορικά καταστήματα. Πιο συγκεκριμένα, ορίζονται τμήματα πλάτους 8,00μ. για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πάνω στην πλατεία (Κ.Χ. 3 6, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα), ενώ για τα εμπορικά καταστήματα ορίζονται τμήματα πλάτους 1,00μ. στον πεζόδρομο έμπροσθεν των ιδιοκτησιών (Κ.Χ. Α Δ, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα), ώστε να αποφευχθεί η αισθητική υποβάθμιση του χώρου της πλατείας, με την ανάπτυξη κάθε τύπου εμπορευμάτων. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επιλέγει έναν από τους δύο τύπους (Κ.Χ. 3 4 ή Κ.Χ. Α Β), ανάλογα με το είδος της επιχείρησής του. Αναλυτικότερα - Κ.Χ. (3) = 42,00 τ.μ. - Κ.Χ, (4) = 56,00 τ.μ. - Κ.Χ. (Α) = 10,00 τ.μ. - Κ.Χ. (Β) = 6,20 τ.μ. Σελίδα 15 από 21

16 Στους υπόλοιπους δρόμους του οικισμού, υπάρχουν αρκετά καταστήματα κυρίως εμπορικά διαφόρων ειδών. Στην πλειοψηφία των δρόμων αυτών δεν υπάρχουν επαρκή διαμορφωμένα πεζοδρόμια. Σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση που παρατηρείται τους θερινούς μήνες, η ύπαρξη εμπορευμάτων στο οδόστρωμα θα προκαλούσε σοβαρή επιβάρυνση. Επομένως, δεν ορίζονται Κοινόχρηστοι Χώροι προς παραχώρηση στις υπόλοιπες οδούς του οικισμού. Μεμονωμένα αιτήματα πολιτών, σε σημεία που δεν προκαλούνται προβλήματα, θα μπορούν να εξετάζονται και να ικανοποιούνται. Εν συνεχεία, οι διατάξεις της παρούσας, θα ενημερώνονται με όποιες συμπληρωματικές αποφάσεις προκύπτουν. θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: - Σε ότι αφορά στους κοινόχρηστους χώρους για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο προτείνονται τα ακόλουθα σημεία. - Η έκταση νότια του αρχαιολογικού χώρου να δοθεί για εγκατάσταση λούνα πάρκ τσίρκων. - Το τμήμα δίπλα από το ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας θα δοθεί για άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου πώληση βιβλίων. - Να παραχωρηθούν δύο (2) θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για πώληση καλαμποκιών στην περιοχή δεξιά από το περίπτερο της πλατείας, και στην περιοχή δεξιά της εισόδου του πεζοδρόμου αριστερά της πλατείας. Δημοτική Ενότητα Παλλήνης: Τα τμήματα του δημόσιου χώρου (πεζοδρόμια, πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι), των οποίων η χρήση δύναται να παραχωρηθεί, καθορίζονται ως εξής: I. Δημοτική Κοινότητα Πευκοχωρίου Α. Πλατεία Στο χώρο της πλατείας υπάρχουν καταστήματα περιμετρικά. - Να διατεθεί τμήμα πλάτους 2,20μ. έμπροσθεν των προσόψεων των επί της πλατείας καταστημάτων προς εκμετάλλευση. - Το εναπομένων τμήμα της πλατείας, να παραμείνει ελεύθερο για την διέλευση των πεζών και ανάπτυξη όποιων άλλων δραστηριοτήτων. Β. Επαρχιακή Οδός Στην επαρχιακή οδό υπάρχει διαμορφωμένο πεζοδρόμιο εκατέρωθεν αυτής. Υπάρχουν πολλά καταστήματα (εμπορικά, υγειονομικού ενδιαφέροντος, γραφεία, βενζινάδικα). Το μήκος του δρόμου που διασχίζει τον οικισμό είναι περίπου δύο (2) χιλιόμετρα. Σε πολλά σημεία υπάρχουν διαμορφωμένες κατασκευές. Πέραν αυτών προς το δρόμο, το πλάτος του υφιστάμενου πεζοδρομίου ποικίλει. Σελίδα 16 από 21

17 Θα πρέπει να διευκρινιστούν τα όρια μεταξύ ιδιοκτησιών και απαλλοτριωμένης ζώνης, ώστε να είναι δυνατή η ορθολογική και δίκαιη κατανομή της χρήσης του κοινοχρήστου χώρου. Έως ότου γίνει αυτό, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος δρόμος εμφανίζει ιδιαιτέρως αυξημένη κίνηση κατά την τουριστική περίοδο, ορίζονται τα εξής: - Να μην παραχωρείται, σε καμία περίπτωση, χώρος από το υφιστάμενο σήμερα ελεύθερο τμήμα του πεζοδρομίου. - Να γίνει άμεσα διευκρίνιση από τις (συν)αρμόδιες υπηρεσίες του ορίου απαλλοτρίωσης και εφαρμογή αυτού στο έδαφος. - Στη συνέχεια, να ενημερωθούν όλοι οι επιχειρηματίες της περιοχής και να κληθούν εντός εύλογου διαστήματος να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για τα όρια της ιδιοκτησίας τους, ώστε να μπορούν να καταβληθούν τέλη για τους κοινόχρηστους χώρους που τυχόν έως σήμερα λανθασμένα εκμεταλλεύονται. - Μετά την διευκρίνιση ορίων και αρμοδιοτήτων, θα είναι δυνατός ο ορθός καθορισμός τμημάτων του κοινοχρήστου χώρου προς παραχώρηση. Γ. Πεζόδρομοι νότια της επαρχιακής οδού Νότια της επαρχιακής οδού (πάνω από την επαρχιακή οδό), υπάρχουν δύο πλακοστρωμένοι δρόμοι. Ο πρώτος είναι αυτούς, που ανεβαίνει προς την πλατεία και ο δεύτερος είναι ο επόμενος με κατεύθυνση προς το Παλιούρι. Και στους δύο δρόμους έχει γίνει απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών. - Στον πρώτο δρόμο δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου. - Στον επόμενο δρόμο, να παραχωρείται προς ενοικίαση λωρίδα πλάτους 1,00μ., μετρούμενο από τα κτίσματα, όπως ανεβαίνουμε προς πλατεία αριστερά και μέχρι το νέο ταχυδρομείο. Δ. Πεζόδρομοι βόρεια της επαρχιακής οδού (προς παραλία) Βόρεια της επαρχιακής οδού (κάτω από την επαρχιακή οδό), υπάρχουν επίσης δύο πλακοστρωμένοι δρόμοι. Ο πρώτος είναι αυτούς, που κατεβαίνει προς την παραλία, μέχρι την επιχείρηση του κ. Μπιλίμη και ο δεύτερος είναι ο επόμενος με κατεύθυνση προς την Χανιώτη. Και στους δύο δρόμους έχει γίνει απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών. Στον πρώτο δρόμο, το πλάτος είναι αρκετό, ενώ στο μέσον του δρόμου υπάρχουν παρτέρια. - Να παραμείνει ελεύθερος διάδρομος για την διέλευση πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και ανεφοδιασμού των καταστημάτων, πλάτους 2,50μ. εκατέρωθεν των παρτεριών, ώστε να επιτυγχάνεται η αμφίδρομη σύνδεση της παραλίας με την επαρχιακή οδό. - Το τυχόν εναπομένων τμήμα του δόμου προς τις ιδιοκτησίες, δύναται να παραχωρείται αλλά σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερο του 1,10m. Στον επόμενο δρόμο, το πλάτος είναι λιγότερο, ενώ πάλι, στο μέσον του δρόμου υπάρχουν παρτέρια. - Να παραμείνει ελεύθερος διάδρομος για την διέλευση πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και ανεφοδιασμού των καταστημάτων, πλάτους 5,00μ. δηλαδή 2,50m εκατέρωθεν των παρτεριών, ώστε να επιτυγχάνεται η αμφίδρομη σύνδεση της παραλίας με την επαρχιακή οδό. - Το τυχόν εναπομένον τμήμα του δόμου προς τις ιδιοκτησίες, δύναται να παραχωρείται αλλά σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερο του 1,10m. Σελίδα 17 από 21

18 Β) για την παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Πευκοχωρίου - Έμπροσθεν και απέναντι των καταστημάτων που βρίσκονται στην παραλιακή οδό, σε διάσταση όχι πέραν των 1.20 μέτρων πλάτος εκατέρωθεν. - Έμπροσθεν των καταστημάτων που βρίσκονται στην πλατεία του χωριού, σε διάσταση δύο (2) μέτρων πλάτος. - Έμπροσθεν των καταστημάτων που βρίσκονται στους δυο κάθετους δρόμους - πεζοδρόμους που οδηγούν από τον κεντρικό δρόμο στην παραλία, και όπου το επιτρέπει το πλάτος του δρόμου, όχι πέραν των 1.20 μέτρων πλάτος. - Έμπροσθεν των καταστημάτων που βρίσκονται στο δρόμο που οδηγεί από τον κεντρικό δρόμο και ως το Ταχυδρομείο, σε διάσταση όχι πέραν των 1.20 μέτρων. - Στην παραλιακή οδό να απαγορευθεί η κυκλοφορία αυτοκινήτων και δίτροχων, πέραν των οχημάτων για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων, κατοικιών και εκτάκτων αναγκών κατά την διάρκεια των θερινών μηνών. II. Τοπική Κοινότητα Χανιώτης Α. Πλατεία Περιμετρικά της πλατείας η ενοικίαση του κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων να γίνεται σε διάσταση πλάτους ίση με 2,20m εφαπτόμενου των προσόψεων των καταστημάτων και προς το κέντρο της πλατείας, εκτός του υπερυψωμένου κοινόχρηστους χώρους έμπροσθεν του καταστήματος «ΚΕΛΥΦΟΣ» όπου επιτρέπεται η ενοικίαση όλου του χώρου. Β. Παραλιακός δρόμος (κάτω από το πάρκο) Σε ότι αφορά στα τραπεζοκαθίσματα η ενοικίαση του κοινοχρήστου χώρου να γίνεται σε τμήμα διάστασης πλάτους 1,20m από την πλευρά της θάλασσας και προς τον άξονα του δρόμου. Γ. Παραλιακός δρόμος (πάνω από το πάρκο) Στον παραλιακό χώρο πάνω από το πάρκο απέναντι από την πλευρά των καταστημάτων, μπορεί να παραχωρηθεί ο ήδη διαμορφωμένος χώρος για ενοικίαση προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε διάστημα πλάτους 2,00m από το πάρκο και προς το κράσπεδο του δρόμου. Δ. Δρόμοι που οδηγούν στην πλατεία Σε όλους τους δρόμους που οδηγούν στην πλατεία προτείνεται να παραχωρηθεί στο μέσο της οδού ελεύθερος χώρος πλάτους 3,00m για διάβαση πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και το υπόλοιπο εκατέρωθεν να παραχωρείτε για χρήση σε διάστημα πλάτους 1,10m. Ε. Κεντρική είσοδος Στην κεντρική είσοδο του χωριού το πλάτος της παραχωρημένης προς ενοικίαση έκτασης στα πεζοδρόμια εκατέρωθεν του δρόμου μπορεί να φτάσει το 3,00m. Σελίδα 18 από 21

19 Έμπροσθεν του καταστήματος «ΚΑΒΟΣ» μπορεί να παραχωρηθεί ο κοινόχρηστος χώρος που ορίζεται μεταξύ των δύο δρόμων που τέμνουν τον κεντρικό της καθόδου προς την πλατεία. θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: - Τρεις (3) θέσεις για πώληση κουλουριών, και συγκεκριμένα μια (1) στο ρέμα Καλούδη, μια (1) μπροστά από την επάνω μεριά του πάρκου και μια (1) στο ρέμα Παπαδιάς. - Τέσσερις (4) θέσεις για την πώληση καλαμποκιών και συγκεκριμένα δυο (2) θέσεις στο ρέμα έμπροσθεν παιδικής χαράς, μια (1) θέση έμπροσθεν ξενοδοχείου Σουσούρα και μια (1) θέση δεξιά της Εκκλησίας. - Μια (1) θέση για πώληση ξηρών καρπών και συγκεκριμένα στην πλατεία. - Μια (1) θέση για πώληση μαλλιού της γριάς και συγκεκριμένα στην πλατεία. Η πρόταση του Δ.Σ. κ. Σωτηριάδη Δ. για μια επιπλέον θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πλησίον του ξενοδοχείου ΠΕΛΛΑ τέθηκε σε ψηφοφορία και ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ με 14 ψήφους ΚΑΤΑ των Δ.Σ. κ.κ Μιχαλάκη, Φτίκα, Πούλιου, Καριοφύλλη, Αϊβαλιώτη, Λεμονή, Κοντού, Μικρόπουλου, Κουτσούρη, Λειβαδιώτη Βασ., Σπανού, Φασούλα, Λειβαδιώτη Αντ., Καραμανλή και 8 ψήφους ΥΠΕΡ της πρότασης των Δ.Σ. κ.κ. Σωτηριάδη, Παπαδημητρίου, Ευσταθίου, Κουκουβίνου, Στακινού, Οικονόμου, Κατσαρού, Ποτίογλου. III. Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου Α. Πλατεία Σε ότι αφορά στα τραπεζοκαθίσματα η ενοικίαση του κοινοχρήστου χώρου να γίνεται σε τμήμα διάστασης πλάτους 2,00m έμπροσθεν των καταστημάτων - Στη θέση ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μία -1- θέση στάσιμου εμπορίου IV. Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής και Λουτρών Α. Πεζόδρομος Σε ότι αφορά στα τραπεζοκαθίσματα να γίνεται η ενοικίαση του κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων και σε διάσταση πλάτους ίση με 1,10m και μήκους ίση με την πρόσοψη των καταστημάτων στην πεζόδρομο της παραλίας του οικισμού των Λουτρών Αγίας Παρασκευής. Β. Λουτρά Παραλιακός πεζόδρομος Στον παραλιακό πεζόδρομο να γίνεται η ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου σε διάσταση πλάτους 2,20m έμπροσθεν των καταστημάτων. Γ. Κεντρικός δρόμος Λουτρών Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου δίπλα στο περίπτερο στα Λουτρά ιδιοκτησίας Κορδέλα. Σελίδα 19 από 21

20 θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: Ο χώρος που ορίζεται από την γωνία του Γαρύφαλλου Κορπέτη του Δημοτικού δρόμου και μέχρι την οικία του Τριαντάφυλλου Φλωρίνη, ορίζεται ως κοινόχρηστος χώρος, όπου κάθε Παρασκευή αναπτύσσεται λαϊκή αγορά. Ο χώρος κάτω από την κεντρική Πλατεία του οικισμού Λουτρών της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής ορίζεται ως κοινόχρηστος χώρος για την ανάπτυξη λαϊκής αγοράς, έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων. Ο κοινοτικός δρόμος έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής και αρχόμενος από τον κόμβο που οδηγεί προς την Τοπική Κοινότητα Παλιουριού και μέχρι την είσοδο της Εκκλησίας, ορίζεται ως χώρος για την ανάπτυξη εμπορίου κατά το τριήμερο της εορτής της Αγίας Παρασκευής. V. Τοπική Κοινότητα Νέας Σκιώνης Στην τοπική κοινότητα Νέας Σκιώνης λόγω του ότι η κοινόχρηστη έκταση του λιμανιού ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο ο Δήμος δεν μπορεί να παραχωρήσει προς ενοικίαση κάποιο τμήμα του χώρου αυτού. Να δημιουργηθεί μια ζώνη πλάτους 3,00m από τις ιδιοκτησίες και προς την θάλασσα για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Στην παλαιά επαρχιακή οδό και όταν κλείνει ο δρόμος - εφόσον είναι εφικτό - να παραχωρείτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προς ενοικίαση διάστημα πλάτους 1,10m από τις ιδιοκτησίες και προς το κέντρο του δρόμου. Στον υπόλοιπο οικισμό όπου υπάρχει ενδιαφέρον για ενοικίαση κοινοχρήστου χώρου θα εξετάζεται ξεχωριστά η κάθε περίπτωση. θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: Για στάσιμο εμπόριο ορίζονται τρείς (3) θέσεις επί του τμήματος του παραλιακού δρόμου που βρίσκεται ανάμεσα στους λιμενοβραχίονες. VI. Τοπική Κοινότητα Πολυχρόνου Α. Πεζόδρομος παραλίας Σε ότι αφορά στα τραπεζοκαθίσματα να γίνεται η ενοικίαση του κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων και σε διάσταση πλάτους ίση με 1,20m από την πρόσοψη των καταστημάτων και προς τον άξονα του δρόμου. Β. Κεντρικός πεζόδρομος από πρώην Αστυνομία έως παραλία Σε ότι αφορά στα τραπεζοκαθίσματα να γίνεται η ενοικίαση του κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων δεξιά και αριστερά του δρόμου και σε διάσταση πλάτους ίση με 1,10m από την πρόσοψη των καταστημάτων και προς τον άξονα του δρόμου. Γ. Πλατεία Περιμετρικά της πλατείας η ενοικίαση του κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων και σε διάσταση πλάτους ίση με 1,10m από τις προσόψεις των καταστημάτων και προς το κέντρο της πλατείας. Σελίδα 20 από 21

Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 26/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 114 Απόσπασμα από το πρακτικό της 26-4-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 124 Απόσπασμα από το πρακτικό της 29-6-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 91 Απόσπασμα από το πρακτικό της 26-4-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ανάκληση της υπ αριθμ. 309/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 30-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 30-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 166 Απόσπασμα από το πρακτικό της 30-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.16 14:22:44 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 234 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πίνακες) Απόσπασμα από το πρακτικό της 31-07-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Έκθεση Εσόδων Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 353 Απόσπασμα από το πρακτικό της 31-10-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάνδρας,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 74 Απόσπασμα από το πρακτικό της 4-5-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α τριμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρ. συνεδρίασης: 2 η /08-02-2017 Αρ. αποφ. 16/08-02-2017 ΑΔΑ: Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Περίληψη

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρ. συνεδρίασης: 13 η /29-11-2017 Αρ. αποφ. 175 /29-11-2017 ΑΔΑ: Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 23 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 86 Απόσπασμα από το πρακτικό της 26-4-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α τριμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση.

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Αποφ.68/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 16.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 16. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 24 04-2015 Αριθ. Πρωτ.: 10260 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 16 Περίληψη Kαθορισμός δημοτικών κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ HM1: 19/05/2016 03:58:02. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 10 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 10 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 10 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΗ 17 Στο Αίγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ MH ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 13η Αριθμός απόφασης: 156/2013 ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά με την διερεύνηση χωροθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 43/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες: 1) Αριστείδης Κωνσταντής Σκουλικαρίτης, 2) Αναστάσιος Τσίτσης 3) Αγαθονίκη Σπανίδου, 4) Λημνιώτης Σωτήριος,5)Μποζίκης Άγγελος

Παρόντες: 1) Αριστείδης Κωνσταντής Σκουλικαρίτης, 2) Αναστάσιος Τσίτσης 3) Αγαθονίκη Σπανίδου, 4) Λημνιώτης Σωτήριος,5)Μποζίκης Άγγελος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός Απόφασης 16

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός Απόφασης 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.16-6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 21.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.16-6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 21. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 26 07-2016 Αριθ. Πρωτ.: 18415 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.16-6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 21 Περίληψη Εισήγηση προς το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ. Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Απόφ. 26/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Απόφ. 26/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Απόφ. 26/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 8/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 27 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δέλτα Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.1ης Συνεδρίασης;έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 4 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.1ης Συνεδρίασης;έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 4 Περίληψη Λιβαδειά 24-2- 2016 Αριθ. Πρωτ.: 4318 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.1ης Συνεδρίασης;έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 4 Περίληψη Εισήγηση προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 12/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12-09-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12-09-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 279 Απόσπασμα από το πρακτικό της 12-09-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού έτους 2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της 8)2013 Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της 8)2013 Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Τ.Κ. 43060 Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως Στο Μουζάκι σήμερα την 17-6-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 ο υπογραφόμενος Καλύβας Φώτιος με εντολή του Προέδρου της Δ.Κ τοιχοκόλλησα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων. Πατήστε για προσθήκη κειμένου

Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων. Πατήστε για προσθήκη κειμένου Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων Πατήστε για προσθήκη κειμένου Υφιστάμενη κατάσταση Κανονιστική 2001 με αλεπάλληλες τροποποιήσεις Ασυμβατότητα με την κείμενη νομοθεσία ιδιαίτερα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 07-06-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 07-06-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 28 της 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου της κας Αλεξοπούλου Ελένης από την οδό ΑΓ. Δημητρίου 115 & Κολοκοτρώνη στην πλατεία Ασυρμάτου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου της κας Αλεξοπούλου Ελένης από την οδό ΑΓ. Δημητρίου 115 & Κολοκοτρώνη στην πλατεία Ασυρμάτου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:365/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/ Αριθ. Απόφασης: 709/2017

Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/ Αριθ. Απόφασης: 709/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/9/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/26-9-2017 Αριθ. Απόφασης: 709/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 178/2013 Θέμα 23 ο : Α. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2013 απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 95/2012 Ημέρ. Απόφασης : 18/5/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 35 ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: α) Μία (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω3ΟΡ0Ρ-ΒΡΦ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 21/2012 Ημέρ. Απόφασης : 21/3/2012

ΑΔΑ: Β4Ω3ΟΡ0Ρ-ΒΡΦ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 21/2012 Ημέρ. Απόφασης : 21/3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 21/2012 Ημέρ. Απόφασης : 21/3/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, Δήμου Κασσάνδρας.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, Δήμου Κασσάνδρας. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.27 13:50:29 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα. 1. Αντιδήμαρχο κ. Στουρνάρα. 2. Αρχείο Γραμματείας Ο.Ε. 3. Αρχείο-Πρωτόκολλο.

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα. 1. Αντιδήμαρχο κ. Στουρνάρα. 2. Αρχείο Γραμματείας Ο.Ε. 3. Αρχείο-Πρωτόκολλο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 4/9/2012 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 53355 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΛΕΝΑ-04107602, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-04107601 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 9/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 9/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 9/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 86/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Καθορισμός τελών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 Θέμα: : «Έκδοση Απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 11/2017

Αριθµός Απόφασης 11/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΥ ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ.3/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πύδνας-Κολινδρού Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθ. 7/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων. Αριθµ. Απόφ. 48/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 9 / 2013 της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 9 / 2013 της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 9 / 2013 της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.26/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.26/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για το έτος 2017. Στα Σπάτα σήμερα 8 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 7 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 18 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 397/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 08/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 08/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 08/25.05.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1o: Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 15496/05-05-2017 αίτησης του κ. Δαμόπουλο Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 28 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφ. 113/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Ορθή επανάληψη ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφ. 113/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Ορθή επανάληψη ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφ. 113/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Ορθή επανάληψη ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9 η / 07.04.2015 Το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 51/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση πραγματοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:9938/16-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 38/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 13/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 13/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13/26.08.15 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 158/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ανάκληση της υπ αρ. 137/2015 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 07-06-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 07-06-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π... ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αριθµός Απόφασης : 84/2015 Αριθµός πρωτοκόλλου: 1231/05.11.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Μήλο σήμερα, 28/12/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/ 05-12-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ον (Κατεπείγον) ΘΕΜΑ : 5 ΑΠΟΦΑΣΗ : 131/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 6 ης Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/07.02.17 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 04/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση της υπ αρ.154/2016 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 30 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 136/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Κασσανδριανού Ρηγίνα Τηλέφωνο / Φαξ: 2424022864 Αριθμός Απόφασης : 44 / 2014 Θέμα: Χωροθέτηση τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Β. Παπαδόπουλος 5. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Β. Παπαδόπουλος 5. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 27/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 482 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για εν μέρει αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:401/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 236 Απόσπασμα από το πρακτικό της 05-10-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΧΩΗΟ-ΝΟ7 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 22/10/2012 με αριθμ. 19 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης

ΑΔΑ: Β42ΧΩΗΟ-ΝΟ7 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 22/10/2012 με αριθμ. 19 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 324 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 22/10/2012 με αριθμ. 19 Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 17 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 484/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το με αριθμό 10/ 2014 πρακτικό συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ -------------------- Αριθμός απόφασης : 108 / 2014 Θέμα: Γνωμοδότηση επί του με αριθμό 4/27.10.2014

Διαβάστε περισσότερα

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013.

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 589 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 25 της 21 ης Σεπτεμβρίου 2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 25 της 21 ης Σεπτεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 25 της 21 ης Σεπτεμβρίου 2016 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 444

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 444 ΑΔΑ: Β864ΩΚΙ- ΓΣ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα