Πρακτικός Οδηγός ένταξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης από το

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικός Οδηγός ένταξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης από το"

Transcript

1 Πρακτικός Οδηγός ένταξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

2 Ο «Πρακτικός Οδηγός ένταξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας» συντάχθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ» το οποίο υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». Ο Οδηγός αφορά την περιγραφή όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της χώρας. Η Πράξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Απασχόληση για την προστασία περιβάλλοντος στον Αργοσαρωνικό» Η έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Τα βασικά χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Επιχείρησης Κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη στήριξη των Κοιν.Σ.Επ Τα κίνητρα για την ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας Η διαδικασία σύστασης των Κοιν.Σ.Επ Τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ Προγράμματα ΕΣΠΑ Το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), Προγραμματική Περίοδος (το νέο ΕΣΠΑ) ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Πρότυπο Καταστατικό Αίτηση Εγγραφής Αιτήσεις & Υπεύθυνες Δηλώσεις για Κοιν.Σ.Επ Αίτηση Καταχώρισης Πρόσθετων Στοιχείων...

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το έργο «Απασχόληση για την προστασία περιβάλλοντος στον Αργοσαρωνικό» Το έργο «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη και εστιασμένη παρέμβαση υπέρ της απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή του Αργοσαρωνικού με έμφαση στους δήμους Τροιζηνίας και Σαλαμίνας και στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς: α) μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα. β) άτομα που είτε βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, είτε απειλούνται από φτώχεια. γ) άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ). Στην πρώτη κατηγορία, περιλαμβάνονται τα άτομα άνω των 45 ετών που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης και παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστική Αρχής. Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα άτομα που πάσχουν από σωματικές, αισθητήριες, νοητικές και διανοητικές διαταραχές. Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης επιδιώκεται η ενσωμάτωση των προαναφερθέντων ομάδων στόχου, τόσο μέσω της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όσο και με τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας. Ο Αριθμός ωφελουμένων του έργου είναι 80 άτομα, τα οποία ανήκουν στις τρεις παραπάνω κατηγορίες. Με την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του έργου θα επιχειρηθεί η σύνδεση των ωφελούμενων με την τοπική αγορά εργασίας, πρωτίστως ως προς τις προοπτικές ενσωμάτωσής τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχήματα που προωθούν την κοινωνική οικονομία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης

5 ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » 1.2 Η έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας Οι συνθήκες με τις οποίες γεννήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν ότι μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη, η οποία στόχο έχει την επίτευξη πλήρους απασχόλησης και κοινωνικής προόδου, αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αρχές που μπορούν να οδηγήσουν στην ενοποίηση των λαών της Ευρώπης. Η οικονομική και κοινωνική συνοχή είναι επιδιωκόμενος στόχος που συναντάμε σε όλη τη διάρκεια της πορείας προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Με τη συνθήκη της Ρώμης το 1957, ο σκοπός της ευρωπαϊκής ενοποίησης επεκτάθηκε όχι μόνο στην οικονομική συνεργασία, αλλά και στην επίτευξη μιας συνεκτικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης που θα μείωνε τις ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν κατανοητοί δίχως να συνυπολογιστεί η ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός προτύπου βασισμένου, πέρα από την οικονομική, και στην κοινωνική αλληλεγγύη και ενοποίηση. Παραδοσιακά το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο χαρακτηριζόταν πάντα από τον ρόλο ποικίλων οργανισμών, οι οποίοι διαφέρουν τόσο από τις ιδιωτικές εταιρείες, όσο και από τους δημόσιους φορείς. Πρόκειται για ιδιωτικούς οργανισμούς οι οποίοι κατά κανόνα επιδιώκουν άλλους σκοπούς και όχι το κέρδος: κύριος σκοπός τους δεν είναι να παράγουν οικονομικά οφέλη για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους τους, αλλά να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες είτε στα μέλη τους ή στην ευρύτερη κοινότητα. Οι εν λόγω οργανισμοί οι οποίοι είναι ενεργοί στην Ευρώπη εδώ και σχεδόν δύο αιώνες έχουν σε πολλές χώρες αναγνωρισμένο και ρυθμισμένο καθεστώς, μέσω ειδικών νομικών μορφών (όπου συμπεριλαμβάνονται ιδίως ο συνεταιρισμός, η αλληλασφαλιστική εταιρεία και η ένωση), έχουν συστήσει τους δικούς τους οργανισμούς εκπροσώπησης για τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες αρχές και έχουν συνεισφέρει με διάφορους τρόπους στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ηπείρου. Ο όρος που χρησιμοποιείται στην παράδοση πολλών ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και πιο πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να περιγράψει αυτούς τους οργανισμούς είναι η «κοινωνική οικονομία», ένας όρος ο οποίος τονίζει την ειδική μέριμνα των εν λόγω οργανισμών για τις

6 κοινωνικές συνέπειες των δραστηριοτήτων τους, καθώς και τις συμμετοχικές δομές διακυβέρνησής τους. Οι βαθιές αλλαγές στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον συνέβαλλαν στην αμφισβήτηση κατά τα τελευταία χρόνια πολλών καθιερωμένων απόψεων και αξιών. Δημιουργήθηκε πολύς πλούτος όμως ταυτόχρονα οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες μεγάλωσαν. Καθώς οι άνθρωποι υφίστανται τις επιπτώσεις οικονομικών μετασχηματισμών τους οποίους δεν μπορούν να ελέγξουν ή να κατευθύνουν, πολλοί αισθάνονται αδύναμοι και αποκλεισμένοι. Οι αντιδράσεις των ανθρώπων σε αυτή την κατάσταση διχάζονται ανάμεσα στην ενίσχυση της απομόνωσης και του ατομικισμού, και από την άλλη στην προθυμία για συμμετοχή και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Φαίνεται όμως να εμπεδώνεται όλο και περισσότερο μια νέα ευαισθησία και μέριμνα για κοινωνικά ζητήματα και να αποτυπώνεται στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Σε μια εποχή εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, και μεγάλων δημογραφικών αλλαγών, απαιτούνται νέες μορφές οργάνωσης και συνεργασίας ανάμεσα σε δημόσιο τομέα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδιωτικές επιχειρήσεις και πολίτες. Όπου το κράτος είναι αδύναμο να παρέχει κοινωνική προστασία οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις έρχονται να καλύψουν το κενό. Οι βασικότερες μορφές οργανισμών της Κοινωνικής Οικονομίας με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία είναι: Οι Συνεταιρισμοί Οι Εταιρείες αμοιβαίας βάσης Οι Ενώσεις Τα Ιδρύματα Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Οικονομίας είναι: Η εμπιστοσύνη στις αρχές της αλληλεγγύης και της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη στα κοινά Η δημιουργία θέσεων εργασίας και καλύτερης ποιότητα ζωής Η δημιουργία πλαισίου για νέες μορφές επιχειρηματικότητας και εργασίας

7 Η συμβολή στην καταπολέμηση της φτώχειας Ο ενεργός ρόλος στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή Η κοινωνική υπευθυνότητα Η ενίσχυση της δημοκρατίας και της συμμετοχικότητας Η συμβολή στη σταθερότητα και τον πλουραλισμό των αγορών Η ενεργός συμμετοχή στη χάραξη και την αξιολόγηση πολιτικών που επηρεάζουν τη ζωή του πολίτη Ειδικότερα, υπό τις παρούσες συνθήκες της κρίσης και των προβλημάτων που αυτή γεννά οι Οργανισμοί Κοινωνικής Οικονομίας είναι δυνατό να συμβάλλουν : Στη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης για άτομα με δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, Στην κάλυψη αναγκών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Στην τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος, Στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, Στη διαφοροποίηση της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών, Στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για τη διαμόρφωση καινοτόμων επιχειρηματικών συνθηκών, Στον προσανατολισμό των εργαζομένων σε νέες δραστηριότητες, Στην ενίσχυση του εθελοντισμού, της κοινωνικής καινοτομίας, του σεβασμού της αξίας της κοινωνίας και κάθε ανθρώπινης μονάδας μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωμάτων, Στην κεφαλαιοποίηση και συνέχεια της παράδοσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των περιβαλλοντικών αξιών.

8 1.3 Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Κοινωνική Οικονομία. Η έμφαση αυτή απεικονίσθηκε στην Ευρωπαϊκή πολιτική κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου και αποτελεί βασική συνιστώσα του προγραμματισμού για την υπό σχεδίαση προγραμματική περίοδο ( ). Να σημειωθεί ότι η κοινωνική οικονομία αποτελεί περίπου το 10% του ΑΕΠ της ευρωπαϊκής οικονομίας και το 6% της συνολικής απασχόλησης και η υποστήριξή της σε προγραμματικό επίπεδο απεικονίζεται στην Πρωτοβουλία «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». 1 Στην Ελλάδα, παρόλη την ισχυρή συνεταιριστική παράδοση, τόσο στον αγροτικό τομέα, όσο και σε άλλους τομείς της οικονομίας (π.χ. συνεταιριστικές τράπεζες), η σύγχρονη μορφή της κοινωνικής επιχείρησης νομοθετήθηκε μόλις το 2011, με τον Ν.4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», ενώ στην πράξη το ευρωπαϊκό/διεθνές μοντέλο Κοινωνικής Οικονομίας είναι πρακτικά ανύπαρκτο. Με την ψήφιση του Νόμου 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας, με τη μορφή αστικού συνεταιρισμού με κοινωνικό σκοπό, ο οποίος διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν. Έτσι επιτυγχάνεται η ισότιμη διοίκηση από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. 1

9 2. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πιο συγκεκριμένα, ο όρος «Κοινωνική Επιχείρηση» εμφανίζεται στις αρχές του 1990 στην Ευρώπη για να προσδιορίσει τις νέου τύπου οργανώσεις που εμφανίστηκαν και οι οποίες διέφεραν από τις υπάρχουσες οργανώσεις της Κοινωνικής Οικονομίας. Συνεπώς, ο όρος «Κοινωνική Επιχείρηση» χαρακτηρίζει εν γένει τις δραστηριότητες ορισμένων επιχειρήσεων και οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας. Η έννοια της Κοινωνικής Επιχείρησης δεν ταυτίζεται με την έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας και διαμορφώνεται, σταδιακά ως έννοια είδους προς γένος, σε σχέση με την έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας. Κατά μία άποψη, η Κοινωνική Επιχείρηση αποτελείται από οντότητες που δημιουργούνται εκ του μηδενός και συνιστούν μια καινούργια μορφή επιχειρηματικότητας, η οποία έχει κάποια στοιχεία από παλαιότερες εμπειρίες του τρίτου τομέα. Χαρακτηριστικό στοιχείο μιας Κοινωνικής Επιχείρησης αποτελεί η διευρυμένη συμμετοχή εταίρων, όπως είναι οι μισθωτοί, οι εθελοντές, οι χρήστες υπηρεσιών, οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί στήριξης κ.α., σε αντίθεση με τις κλασσικές οργανώσεις Κοινωνικής Οικονομίας που αφορούσαν ιδίως ομοιογενείς κοινωνικές ομάδες. Παραγωγοί και χρήστες συνεργάζονται στον ίδιο φορέα σε κάποιες δραστηριότητες. Περαιτέρω, αξίζει να υπογραμμίσουμε : α) τη συμμετοχή των εθελοντών στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που είναι ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή καθώς και τη μετατόπιση του εθελοντισμού, τόσο από τη φιλανθρωπία των παλαιότερων χρόνων, όσο και από τη στράτευση της δεκαετίας του 1960 προς πιο παραγωγικές διεργασίες, β) την επινόηση νέων μορφών απασχόλησης ως αντίβαρο στην ανεργία, γ) την ανάπτυξη οιονεί-αγορών «ανταγωνιστικών» για υπηρεσίες που προσφέρονταν από δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς υπό κρατική χρηματοδότηση, δ) την ανάληψη οικονομικού κινδύνου από την μη ικανοποίηση του χρήστη ε) την προώθηση εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με νέα νομικά καθεστώτα που να καλύπτουν τα σύγχρονα μορφώματα.

10 2.1 Τα βασικά χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Επιχείρησης Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικρατέστερος ορισμός για την Κοινωνική Επιχείρηση είναι αυτός που προέρχεται από το δίκτυο EMES («l Emergence des Enterprises Sociales en Europe», ) 2, το οποίο προτίμησε, αντί ενός ορισμού κλασσικού τύπου, να κατασκευάσει ένα σύνολο οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινωνικής επιχείρησης, που να προσιδιάζουν: η συνεχής δραστηριότητα παραγωγής αγαθών και/ή υπηρεσιών ο ανεπτυγμένος βαθμός αυτονομίας, η σημασία ανάληψης οικονομικού ρίσκου και το ελάχιστο επίπεδο ανταποδοτικής απασχόλησης. Τα κοινωνικά της χαρακτηριστικά είναι: ο σαφής στόχος παροχής υπηρεσίας στην κοινότητα, η προερχόμενη πρωτοβουλία από μια ομάδα πολιτών, η αποφασιστική εξουσία, που στηρίζεται στην αρχή «ένα μέλος, μια φωνή» και όχι στην κατοχή κεφαλαίου, η συμμετοχική δημοκρατική δυναμική και ο περιορισμός της διανομής των κερδών. Στον επόμενο πίνακα περιλαμβάνονται τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των τύπων Κοιν.Σ.Επ., τα οποία και διαφοροποιούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις από τις άλλες μορφές επιχειρήσεων: Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των Κοιν.Σ.Επ. με βάση τον Ν.4019/ Χαρακτηριστικά Κοιν.Σ.Επ.: Συμμετοχή: Νομικά πρόσωπα μπορούν είναι μέχρι το 1/3 των μελών. Τα ΝΠΔΔ μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μετά από έγκριση του εποπτεύοντος φορέα. Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου ως μέλος δεν του προσδίδει και την εμπορική ιδιότητα. Κατά συνέπεια δεν αποκτά τις σχετικές ασφαλιστικές ή/και φορολογικές υποχρεώσεις. Πέραν της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος δεν έχει καμία άλλη οικονομική ευθύνη έναντι των (πιθανών) δανειστών της επιχείρησης. Τα μέλη μίας Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι και εργαζόμενοι και κατά συνέπεια να αμείβονται αναλόγως Για θέματα τα οποία δεν καλύπτει ο Ν.4019/2011, ισχύει ο Ν.1667/1986 περί Αστικών Συνεταιρισμών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11 Κεφάλαιο: Κέρδη: Πόροι: Φορολογία: Συνεργασίες: Διοικητική Σύνθεση: Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες οι οποίες έχουν ίση ονομαστική αξία. Τα μέλη πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία συνεταιριστική μερίδα η οποία αποτελεί και την ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο. Η απόκτηση μίας συνεταιριστικής μερίδας μπορεί να γίνει μόνο με την καταβολή μετρητών. Η μεταβίβαση μίας συνεταιριστικής μερίδας μπορεί να γίνει μόνο σε νέο μέλος, μετά από έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής. Η αξία μίας συνεταιριστικής μερίδας μπορεί να περιέλθει σε διαδόχους είτε φυσικού είτε νομικού προσώπου. Σε περίπτωση εκκαθάρισης μίας Κοιν.Σ.Επ., το υπόλοιπο (εφόσον υπάρχει) δεν διανέμεται στα μέλη, αλλά διατίθεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Τα κέρδη μίας Κοιν.Σ.Επ. δε διανέμονται στα μέλη της, αλλά κατανέμονται ως εξής: 5% μένει ως αποθεματικό, Έως 35% μπορεί να δοθεί στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας (το σχετικό ποσοστό καθορίζεται από το καταστατικό & με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής), Το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται για τις δραστηριότητας της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι πόροι μίας Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι: Τα έσοδα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Το κεφάλαιο της επιχείρησης και η αξιοποίηση της περιουσίας της. Δωρεές, κληροδοτήματα και παραχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων. Επιχορηγήσεις από, μεταξύ άλλων: o το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, o την Ευρωπαϊκή Ένωση, o διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, o τους ΟΤΑ. Χρηματοδότηση από: o το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, o το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, o τον επενδυτικό Νόμο. Προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, του ΟΑΕΔ για την ανεργία, και κάθε είδους ενεργητική πολιτική για την απασχόληση.* *(Αναλυτικότερα στο τρίτο μέρος του οδηγού παρατίθενται όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι δυνατό να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση μιας Κοιν.Σ.Επ). Ο Ν.4019/2011 προέβλεπε τη μη φορολόγηση των καθαρών κερδών των Κοιν.Σ.Επ. (δηλαδή αυτών τα οποία θα διατίθεντο για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας), διάταξη η οποία καταργήθηκε με τον Ν.4110/2013 (παρ. 2, αρ. 10). Οι Κοιν.Σ.Επ. δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ τους (με απόφαση των Διοικουσών Επιτροπών). Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συνάψουν προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση δράσεων οι οποίες αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς τους, με: o το Δημόσιο, o τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, o τους ΟΤΑ. Γενική Συνέλευση μελών (σύγκλιση τουλάχιστον 1 φορά τον χρόνο) Διοικούσα Επιτροπή (Πρόεδρος και τουλάχιστον 2 μέλη σύγκλιση τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα)

12 2.2 Κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: Ένταξης Κοινωνικής Φροντίδας Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού Πίνακας 2: Οι προβλεπόμενες μορφές Κοιν.Σ.Επ. του Ν.4019/2011 χαρακτηριστικά διαφοροποίησης Μορφή Ένταξης Κοινωνικής Φροντίδας Παραγωγικού Σκοπού Κοιν.Σ.Επ.: Σκοπός: Η ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού: ΑμεΑ, εξαρτημένοι/ απεξαρτημένοι, οροθετικοί, φυλακισμένοι/ αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες. Η παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού: - ηλικιωμένοι, - βρέφη, - παιδιά, - ΑμεΑ, - με χρόνιες παθήσεις. Η προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών σε τομείς όπως: - περιβάλλον, - πολιτισμός, - οικολογία, - εκπαίδευση, - παροχές κοινής ωφέλειας, - τοπικά προϊόντα, - διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων. Σύσταση: Τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, σε μόνιμη βάση. Μπορούν συμμετέχουν ΝΠΔΔ ΟΤΑ, με έγκριση του εποπτεύοντος φορέα. Δεν μπορούν να συμμετέχουν ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών στη σύνθεση. Αριθμός Μελών: Για τη σύσταση απαιτούνται 7 τουλάχιστον μέλη. Για τη σύσταση απαιτούνται 5 τουλάχιστον μέλη. Μια διαφορετική μορφή κοινωνική επιχειρηματικότητας αποτελούν οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.), οι οποίοι πρωτοσυστάθηκαν με τον Ν.2716/ Με τον νόμο αυτό διαμορφώθηκε μία πολιτική η οποία αφορούσε αποκλειστικά τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ειδικά τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Έτσι, οι ΚΟΙΣΠΕ λειτουργούν ταυτόχρονα ως παραγωγικές εμπορικές μονάδες, αλλά και ως μονάδες ψυχικής υγείας, γεγονός το οποίο περιορίζει τη σύνθεση των μελών (συγκεκριμένα: 35% άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 45% εργαζόμενοι στο χώρο ψυχικής υγείας ή δημόσιοι υπάλληλοι ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Ε.Σ.Υ.. 20% Δήμοι, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ή φυσικά πρόσωπα ή ιδιώτες).

13 2.3 Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Για την ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, χρειάζονται τουλάχιστον 7 μέλη. Για την ίδρυση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, χρειάζονται τουλάχιστον 5 μέλη. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών της. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην επιχείρηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Εξαίρεση αποτελεί η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει. Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της. 2.4 Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη στήριξη των Κοιν.Σ.Επ. Από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, φαίνεται ότι ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να κινηθεί προς τις εξής κατευθύνσεις: α. Συμμετοχή σε μία Κοιν.Σ.Επ. ως μέλος: Η δυνατότητα αυτή υπάρχει μόνο για την περίπτωση των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, μέσω ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπενθυμίζεται ότι: κάθε μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να έχει μόνο μία συνεταιριστική μερίδα, τα νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/3 των μελών, και ότι για την ίδρυση μίας Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης χρειάζονται τουλάχιστον 7 μέλη. Το 40% τουλάχιστον των εργαζομένων σε αυτήν πρέπει να είναι από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (δηλ.: ΑΜΕΑ, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι / αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες). β. Επιχορηγήσεις και συναφή Ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να στηρίξει μία Κοιν.Σ.Επ. οποιασδήποτε μορφής είτε μέσω επιχορηγήσεων, είτε μέσω παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων, είτε μέσω της

14 σύναψης προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση δράσεων, οι οποίες αναφέρονται στους προγραμματικούς σκοπούς της Κοιν.Σ.Επ. Η σύναψη μίας προγραμματικής σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων από μία Κοιν.Σ.Επ. σε ένα Δημόσιο φορέα ή Ο.Τ.Α. έχει το πλεονέκτημα ότι βοηθάει την Κοιν.Σ.Επ. στα πρώτα της βήματα ώστε να καταστεί βιώσιμη και με την πάροδο του χρόνου να μπορεί να λειτουργήσει παρέχοντας υπηρεσίες κυρίως στον ευρύτερο Ιδιωτικό Τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εκμεταλλευτεί τη διάταξη του Ν.4019/2011 περί Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς. Οι συμβάσεις αυτές θα δίνουν τη δυνατότητα σε έναν φορέα του Δημοσίου να χρησιμοποιεί ως κριτήρια για την ανάθεση σημαντικές κοινωνικές πτυχές, όπως, ενδεικτικά: Ευκαιρίες απασχόλησης. Κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Ισότητα ευκαιριών. Σχεδιασμός της προσβασιμότητας για όλους. Συνεκτίμηση των κριτηρίων αειφορίας (και κριτήρια ηθικού εμπορίου). Ευρύτερη εκούσια συμμόρφωση με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Ένας περεταίρω ρόλος τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει ένας Δημόσιος Οργανισμός ή ένας Ο.Τ.Α. είναι αυτός της μόχλευσης και της ενθάρρυνσης των κοινωνικών και οικονομικών εκείνων δυνάμεων της επικράτειάς του, και όχι μόνο, οι οποίες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ίδρυση Κοιν.Σ.Επ. σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο, είτε μέσω συμμετοχής ως μέλη στη διαδικασία σύστασης, είτε βοηθώντας την εκάστοτε Κοιν.Σ.Επ. στα πρώτα της επιχειρηματικά βήματα. 2.5 Τα κίνητρα για την ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. Ο Ν.4019/2011 παρέχει συγκεκριμένα κίνητρα για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ., τα οποία είναι: Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, όπως ισχύει. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού

15 εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας (την χρονική περίοδο που συντάχθηκε ο παρόν οδηγός το εν λόγω Ταμείο ήταν υπό σύσταση). Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και μπορούν να εντάσσονται στο ν. 3908/2011 για την «Ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή». Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α και β βαθμού. Η εγγραφή μελών σε μία Κοιν.Σ.Επ. δεν απαιτεί την εγγραφή τους σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ). 3. Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται υποχρεωτικά και ατελώς στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Με την εγγραφή τους, οι Κοιν.Σ.Επ. και Κοι.Σ.Π.Ε. αποκτούν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και απολαμβάνουν τα οικονομικά κίνητρα που προαναφέρθηκαν.

16 Τα στοιχεία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας είναι τα ακόλουθα: Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, Ταχ. δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα, 1ος όροφος, Γραφείο 105, Τ.Κ , Πρωτόκολλο Γραφείο 101 Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κος Κωνσταντίνος Γεωρμάς Κα Στέλλα Γραικιώτη Κα Καλλιόπη Παπαλεωνίδα Στοιχεία Επικοινωνίας Ιδιότητα Τηλέφωνο Προϊστάμενος τμήματος Στέλεχος Στέλεχος Στην ιστοσελίδα του υπουργείου ( είναι αναρτημένα όλα τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρωθούν για την εγγραφή στο Μητρώο. Για τη σύσταση μίας Κοιν.Σ.Επ. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού. Για τη σύσταση μπορεί να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές της Κοιν.Σ.Επ. Το περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού ορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης βάση του Ν.4019/2011 της παραγράφου 5 του άρθρου 17 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τροποποίηση της υπ' αριθμ /οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β'/ ) υπουργικής απόφασης «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α') «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Το πρότυπο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. περιέχει τις απολύτως αναγκαίες, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων. Ενδεικτικό πρότυπο καταστατικό διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αναφέρεται παραπάνω, ενώ παρατίθεται και στο παράρτημα του παρόντος Οδηγού.

17 3.1 Η διαδικασία σύστασης των Κοιν.Σ.Επ. Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να γίνει σύνταξη του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. Κατά το δεύτερο στάδιο, πρέπει να γίνει η εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, με την ολοκλήρωση του οποίου η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομική μορφή και εμπορική ιδιότητα. 3.2 Τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. Βήμα 1ο: Υποβολή αιτήματος εγγραφής: Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας: Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη, Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη, Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη ξεχωριστά από κάθε ιδρυτικό μέλος, περί συμμετοχής ή μη σε άλλη Κοιν.Σ.Επ., Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης του κριτηρίου απασχόλησης ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε ποσοστό τουλάχιστον 40% (Μόνο για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης). Άλλα σχετικά δικαιολογητικά (όπου απαιτείται). Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε: εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο, έκδοση προσωρινής Βεβαίωσης Εγγραφής η οποία ισχύει μόνο για έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. (Προσοχή: υπάρχει προθεσμία ενός μηνός για την έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.), σήμανση του καταστατικού και αποστολή του στην Κοιν.Σ.Επ. Βήμα 2ο: Υποβολή πρόσθετων στοιχείων: Η Κοιν.Σ.Επ. υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (εντός προθεσμίας δύο μηνών από την αρχική εγγραφή της): Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων (ακριβή διεύθυνση της έδρας της, τη Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται, Α.Φ.Μ. και Κ.Α.Δ., το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής) Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής.

18 Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε: Έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων. Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου). Με την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου στη διαδικασία εγγραφής της Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων και έκδοση βεβαίωσης Εγγραφής), ολοκληρώνεται η σύσταση της επιχείρησης. Σε περίπτωση ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων το Τμήμα Μητρώου ζητά συμπληρωματικά στοιχεία ή διορθώσεις τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει η Κοιν.Σ.Επ. εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Αν δεν συμπληρωθούν ή διορθωθούν τα στοιχεία που ζητά το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας στην προθεσμία που έχει τεθεί, προβλέπεται η απόρριψη του αιτήματος εγγραφής ή, σε μεταγενέστερο στάδιο, ακόμη και η διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο. Για την πληρέστερη ενημέρωση για τις δυνατότητες που παρέχει ο συγκεκριμένος τύπος επιχείρησης καθώς και για τις ιδιαιτερότητές του, συστήνουμε να αναζητήσετε το σχετικό πλήρες θεσμικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ( ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (

19 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 4.1 Προγράμματα ΕΣΠΑ Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Οικονομία έχει καταρτίσει ένα Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει τρεις άξονες δράσεων: Ο πρώτος άξονας αφορά : Στη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, στη δημιουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Eπ. και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας, στη δημιουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και σε θεσμικές παρεμβάσεις. Ο Κεντρικός Μηχανισμός εποπτεύεται από την ΕΥΚΕΚΟ και μεταξύ άλλων υποστηρίζει τη λειτουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης σε περιφερειακό επίπεδο: α) παρέχοντας τις κατάλληλες μεθοδολογίες και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα αφενός για τη λειτουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ. και αφετέρου για την υποστήριξη, ανάπτυξη και διαχείριση των Κοιν.Σ.Επ. προκειμένου αυτές να καταστούν βιώσιμες, β) στηρίζοντας επιστημονικά και τεχνικά τους Περιφερειακούς Μηχανισμούς Υποστήριξης στην υλοποίηση δράσεων κινητοποίησης και δικτύωσης των τοπικών φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διαμορφωθούν και να υλοποιηθούν τα Τοπικά και Περιφερειακά Σύμφωνα Συνεργασίας που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γ) εκπαιδεύοντας τα στελέχη των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης που πρόκειται να εφαρμόσουν τα εργαλεία, που ο Κεντρικός Μηχανισμός αναπτύσσει, καθιστώντας τα ικανά να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής και υπηρεσίες θερμοκοιτίδας για Κοινωνικούς Επιχειρηματίες. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην υλοποίηση δράσεων για την οικονομική στήριξη της έναρξης δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Eπ. και ο τρίτος άξονας αφορά στη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση των Κοιν.Σ.Επ. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, και συγκεκριμένα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), αναμένεται να ξεκινήσει το Πρόγραμμα επιχορήγησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), με την ακριβή ημερομηνία να μην είναι ξεκάθαρη στη δεδομένη χρονική στιγμή. Στόχος του προγράμματος θα είναι η δημιουργία νέων

20 θέσεων απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης του θεσμού της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την άμεση χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που ιδρύονται βάσει του Ν.4019/2011 όπως αυτός ισχύει, και την παράλληλη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης κάθε φάσης λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ. Η κάθε Κοιν.Σ.Επ. θα πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστον από 5 ωφελούμενους και επιχορηγείται με ποσό από έως , βάσει μιας σειράς προϋποθέσεων. Το πρόγραμμα θα αφορά: ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν ως εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ. και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να συστήσει μία Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες (Άτομα με αναπηρίες, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες) και ειδικές ομάδες του πληθυσμού (νέοι άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες γυναίκες, άνεργοι άνω των 50 ετών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, αναλφάβητοι, κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, μετανάστες και πρόσφυγες). Ο προβλεπόμενος συνολικός αριθμός ωφελούμενων ανέρχεται στους και υπεύθυνη θα είναι η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία. 5 Εξάλλου, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινωνική Οικονομία, και συγκεκριμένα στις Δράσεις 8-10, προβλέπονται επιχορηγήσεις, επιχειρηματικών σχεδίων Κοιν.Σ.Επ., κεφαλαίων στη βάση δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, καθώς και συμπληρωματική επιστρεπτέα επιχορήγηση. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για τις τρεις δράσεις είναι εκατ.. 5

21 Οι τρεις δράσεις οι οποίες προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 3: Προβλεπόμενες Δράσεις στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινωνική Οικονομία Δράση Λεπτομέρειες Π/Υ: (ενιαίος Π/Υ με δράσεις 9 και 10) Δράση 8 Επιχορήγηση των αρχικών επιχειρησιακών σχεδίων των Κοιν.Σ.Eπ. για αγορά εταιρικών μεριδίων από εργαζόμενους Δικαιούχοι: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν την αρχική εταιρική σύνθεση της Κοιν.Σ.Eπ. και έχουν ταυτόχρονα την ιδιότητα του εργαζόμενου σ αυτή Ποσό ενίσχυσης: 5.000,00 για δικαιούχο ΑμεΑ, 4.000,00 για δικαιούχο από λοιπές ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 3.000,00 για δικαιούχο από ειδικές ομάδες πληθυσμού. Όροι χρηματοδότησης: Για τη λήψη της ενίσχυσης απαιτείται η προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής μέχρι την υλοποίηση του δείκτη φυσικού αντικειμένου ο οποίος ορίζεται στη λειτουργία της Κοιν.Σ.Eπ. για μία τριετία. Οι δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν την εταιρική τους ιδιότητα για τρία έτη από τη λήψη της ενίσχυσης ο ανώτατος αριθμός δικαιούχων ανά Κοιν.Σ.Eπ. καθορίζεται σε 10 Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να λάβει ενίσχυση για αγορά εταιρικού μεριδίου μόνο σε μία Κοιν.Σ.Eπ. σε χρονικό διάστημα μίας τριετίας Στόχος: Ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης 500 περίπου Κοιν.Σ.Eπ. για το Π/Υ: (ενιαίος Π/Υ με δράση 8 και 10) Δράση 9 Επιχορήγηση κεφαλαίου στη βάση των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης Δικαιούχοι: Επιλέξιμοι φορείς για επιχορήγηση είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν κλείσει την πρώτη τους διαχειριστική χρήση ή σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης- να έχουν υποβάλλει στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας το πρώτο Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογισμού Στις επιχορηγούμενες νέες θέσεις απασχόλησης μπορούν να συνυπολογίζονται θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν έξι μήνες μετά την ίδρυση της Κοιν.Σ.Eπ. και μέχρι της υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης, καθώς και θέσεις που πρόκειται να δημιουργηθούν στη συνέχεια Ποσό ενίσχυσης: για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο εργαζόμενο με Αναπηρία 5.000,00, από λοιπές ευάλωτες ομάδες πληθυσμού 4.000,00, από ειδικές ομάδες πληθυσμού 3.000,00 Όροι χρηματοδότησης: Να έχει υποβληθεί και εγκριθεί στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας το πρώτο Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογισμού της Κοιν.Σ.Eπ. Οι θέσεις απασχόλησης που έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης Εξαιρετικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα πραγματοποιηθέντα έσοδα της Κοιν.Σ.Eπ. κατά την τριετία αναφοράς δεν υπερβαίνουν το ήμισυ της

22 Δράση Δράση 10 Συμπληρωματική επιστρεπτέα επιχορήγηση Λεπτομέρειες δημόσιας επιχορήγησης, η επιχορήγηση επιστρέφεται στο σύνολό της ως αχρεωστήτως καταβληθείσα Η σχετική επιχορήγηση αφορά σε πλήθος νεοπροσλαμβανόμενων εργαζόμενων που δεν θα υπερβαίνει το 150% του αρχικού προσωπικού και σε κάθε περίπτωση τα 15 άτομα ανά Κοιν.Σ.Eπ. Εφαρμογή: Η επιχορήγηση δίνεται ως κάτωθι: 1. Εφάπαξ για κάθε νέα θέση εργασίας που έχει δημιουργηθεί από το πέρας του πρώτου εξαμήνου μετά την ίδρυση της Κοιν.Σ.Eπ. και μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 2. Για τις θέσεις εργασίας που προβλέπεται να δημιουργηθούν σύμφωνα με το υποβαλλόμενο αίτημα χρηματοδότησης, η επιχορήγηση θα δίνεται ως εξής: σε περίπτωση έκδοσης εγγυητικής επιστολής λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων: Εφάπαξ με την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση μη έκδοσης εγγυητικής επιστολής: i. Το 25% εντός 5 μηνών από την έκδοση της απόφασης ένταξης ii. Αποπληρωμή του υπολοίπου εντός 14 μηνών μετά την απόφαση ένταξης Συμπληρωματικά με τις Δράσεις 8 και Το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας Η σύσταση του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας προβλέπεται από τον Ν.4019/2011, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, η οποία δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία δίνει κάποιες πρώτες κατευθύνσεις, υπονοώντας ότι το Ταμείο θα λειτουργήσει ως Φορέας Μικροπιστώσεων. Ένας τέτοιος φορέας φαίνεται ότι προωθείται και από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force), ο οποίος, όμως, δε θα αφορά μόνο τις Κοιν.Σ.Επ., αλλά γενικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 6 Δεν είναι, λοιπόν, ξεκάθαρο πως ακριβώς θα λειτουργήσει το Ταμείο και αν θα δίνει απευθείας δάνεια σε Κοιν.Σ.Επ. ή αν θα λειτουργεί μόνο ως εγγυητικός μηχανισμός ώστε οι πιθανοί κοινωνικοί επιχειρηματίες να παίρνουν δάνεια από συμβατικές τράπεζες ή μικροπιστωτικά ιδρύματα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress, ο οποίος δίνει εγγυήσεις σε παρόχους μικρόχρηματοδοτήσεων, και κατά συνέπεια αναλαμβάνει από κοινού τον κίνδυνο ζημίας, ενώ χρηματοδοτεί και την αύξηση των ποσών που διατίθενται για μικροδάνεια. Ο σχετικός φορέας/ 6 Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, Τριμηνιαία Έκθεση, Απρίλιος 2013.

23 πάροχος για την Ελλάδα είναι η Παγκρήτια Τράπεζα και το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τις εξής κατηγορίες 7 : έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος ή σύσταση / επέκταση μικροεπιχείρησης (με λιγότερους από δέκα υπαλλήλους), ιδίως μία κοινωνική επιχείρηση, άνεργους, όσους/όσες προέρχονται από προσωρινή απόσυρση από την αγορά εργασίας όσους/όσες αντιμετωπίζουν δυσκολία πίστωσης (γυναίκα, πολύ νέος/ ηλικιωμένος, μειονοτική ομάδα, άτομα με αναπηρία, κ.λπ.). Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση δανείου στο πλαίσιο αυτό είναι η παρουσίαση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου από την αιτούμενη Κοιν.Σ.Επ. 4.3 Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), Προγραμματική Περίοδος (το νέο ΕΣΠΑ) Στο πλαίσιο του ΣΕΣ, οι «κοινωνικές επιχειρήσεις» αποτελούν επενδυτική προτεραιότητα τόσο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), όσο και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για την επόμενη προγραμματική περίοδο (στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 9 «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»). Επιπλέον στον κανονισμό για το «Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο » (Κ.Σ.Π), η «Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων» αποτελεί μία από τις 6 βασικές κατηγορίες δράσεων για το ΕΚΤ στα πλαίσια της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας. Επιπλέον, η Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις και συγκεκριμένα: τη διευκόλυνση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τη βελτίωση της προβολής των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση και τον διευρωπαϊκό συντονισμό των κοινωνικών επιχειρήσεων

24 5. ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Η ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης «Επιχειρήσεις και Βιομηχανία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνική Οικονομία

25 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

26 6.1 Πρότυπο Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) =================== Στην... σήμερα. του έτους..., οι : 1) του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος... (οδός... αριθμός...),κάτοχος του ΑΔΤ... του Α.Τ...., με ΑΦΜ... της Δ.Ο.Υ.... 2)....(καταχωρίζονται κατά τον ανωτέρω τρόπο τα στοιχεία όλων των ιδρυτικών μελών) συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ί δρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (αναγράφεται η επωνυμία)» και το διακριτικό τίτλο «... ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

27 2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαί ου, με περιορι σμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ι διότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα. ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΔΡΑ 1. Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος... της Περιφερειακής Ενότητας Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ο συνεταιρ ισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε. ΑΡΘΡΟ 3ο (για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης) ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερω ν κοινωνικών συμφερόντων. 2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή και εν γένει η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, κυρίως μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση. Για την ευόδωση των σκοπών του ο συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαι δευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: α)... β)... γ)... (αναφέρονται συγκεκριμένες δραστηριότητες τις οποίες θα ασκεί η Κοιν.Σ.Επ) 3. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες

28 βασικές αρχές: α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα, β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου, γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη διεύρυνση των εργασιών του, δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. ΑΡΘΡΟ 3ο (για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ) ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. 2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, α ναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: α)... β)... γ)... (αναφέρονται συγκεκριμένες δραστηρι ότητες τις οποίες θα ασκεί η Κοιν.Σ.Επ) 3. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της

29 παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρ α, β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου, γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του, δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. ΑΡΘΡΟ 3ο (Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού) ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. 2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπο ρικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαι δευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: α)... β)... γ)... (αναφέρονται συγκεκριμένες δραστηριότητες τις οποίες θα ασκεί η Κοιν.Σ.Επ) 3. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

30 α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα, β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου, γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του, δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη *. * Ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό, μπορεί να ορίζεται συγκεκριμένη διάρκεια σε έτη π.χ. 30 έτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΛΗ 1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν : α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποι είται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού. β) Κάθε Νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4019/2011, όπως ισχύει σήμερα. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.4019/2011 δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται σε αυτούς. Σε Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης

31 μπορούν να συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει. 3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συ νεταιρισμού νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία έχει τον ίδιο σκοπό και εδρεύει στον Δήμο (αναγράφεται ο Δήμος στον οποί ον ανήκει η έδρα της Κοιν.Σ.Επ.). ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 1. Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαι τείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της. 2. Η εγγραφή των νέω ν μελών εγκρί νεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης. 3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των ν έων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή τρεις (3 ) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους. 2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλει οψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υπ οχρεώσεών που προκύπτουν από

32 το ν. 4019/2011, όπως ισχύει, και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινο ποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής. 3. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επι στροφή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συ νεταιρισμού με το μέλος χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί. ΑΡΘΡΟ 8ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία τ ου Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του. β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά τ ου. 2. Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων, ο καθένας εις ολόκληρον και μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας. 3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερί δας του και εισφορά ανάλογη προς τη ν καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.

33 4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν τη ν αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού. ΑΡΘΡΟ 9ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμ ό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου. 2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επι τροπή, καθώς και του Ισολογι σμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. 3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι σ αυτόν, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. 4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ αυτόν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορι σμών της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4019/2011 περί διανομής των κερδών. 5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α 96).

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΟΡΟΙ Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από: 1. Το ι δρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων. 2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων. 3. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκηση ς Α και Β βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα. 4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων. ΑΡΘΡΟ 11ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική με ρίδα το ύψος της οποίας ορί ζεται δια του παρόντος σε... ευρώ (... ). 2. Τα ι δρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως. 3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού. 4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερί δα της παραγρ. 1 του παρό ντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε

35 προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, (ήτοι... ευρώ) και το ισόποσο αυτών κατα βάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη Διοικούσα Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων. 5. Η μεταβί βαση συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος εγγράφως ύστερα από συναίνεση της Δι οικούσας Επιτροπής η οποί α είναι υποχρεωτική, εφόσον στο πρόσωπο του νέου μέλους συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδό του ως μέλους. Η προαιρετι κή συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβάζεται ελεύθερα χωρίς άδεια της Δι οικούσας Επιτρ οπής σε άλλο μέλος του Συνεταιρισμού. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει ή μέλος νομικό πρόσωπο λυθεί και εκκαθαρισθεί, η αξία της συνεταιρ ιστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο. 7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ι δρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε εί δος του Συν εταιρισμού προς τα μέλη του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 12ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών εί ναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Συνεταιρισμό και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης.

36 Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται : α) Η τροποποίηση του Καταστατικού. β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού. γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού. ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσ ης. στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής. ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικώ ν καταστάσεων. η) Η έγκριση συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του. 3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν. ΑΡΘΡΟ 13ο ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε τη συγκαλέσει η Διοικούσα Επιτροπή ή εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με συγκεκριμένο θέμα, προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Συνεταιρισμού. 3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το

37 αίτημα του ενός τρίτου (1/3) τ ων μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση. 4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη ε πτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επι στολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΠΑΡΤΙΑ 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. 2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού (εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί κατ ελάχιστον σε 2 μέλη). 3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχετ αι ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από επτά (7) (η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός της Κοιν.Σ.Επ. το επιτρέπει). 4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη δι άλυ ση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την ανάκληση και την αντικατάσταση μελών της Διοικούσας Επιτροπής και την τροποποίηση του καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτή ν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης όταν είναι

38 παρόντα τα μι σά τουλάχιστον μέλη. ΑΡΘΡΟ 15ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος, ή άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. 2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. ΑΡΘΡΟ 16ο ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. 2. Αν παρίσταται το σύνολο των μελών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη. 3. Στη Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανωτέρου βαθμού. ΑΡΘΡΟ 17ο ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1. Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται με αν άταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Δεν επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων '' δια βοής''.

39 2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορο ύν παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων. 3. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους. 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. Στα θέματα στης παραγράφου 4 του άρθρου 14 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού. ΑΡΘΡΟ 18ο ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται στους νόμους 4019/2011 και 1667/1986 όπως ισχύουν ή στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες κ αι εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα. 2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟ 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία αποτελείται από... (..) * τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά ** που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

40 2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι... *** και μπορεί να παρατείνεται, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέας Δι οικούσας Επιτροπής. 3. Η Διοικούσα Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα. 4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκ λογή της για καταχώριση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. * η Διοικούσα Επιτροπή πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστο από τρία μέλη ** προτείνεται χωρίς να είναι υποχρεωτική η εκλογή αναπληρωματικών μελών *** η θητεία μπορεί να έχει διάρκεια από δ ύο έως πέντε έτη ΑΡΘΡΟ 20ο ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού εκλέγεται, μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το... (..)* έτος από την εκλογή της προηγουμέ νης. 2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση. 3. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη του Συνεταιρισμού, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά * τίθεται το έτος ανάλογα με την διάρκεια της θη τείας της Διοικούσας Επιτροπής

41 ΑΡΘΡΟ 21ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει μέλη αυτής σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από τη Διοικούσα Επιτροπή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι το υλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και ανακοινώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Διοικ ούσας Επιτροπής, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ τ ων μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 22ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις

42 διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη δι οίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχεί ριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 3. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού. 4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο. ΑΡΘΡΟ 23ο ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το μήνα, με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης που καθορίζονται από κοινού. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Διοικούσας Επ ιτροπής. 2. Η Διοικούσα Επι τροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των μελών της. 3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποι οδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 24ο ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται... (..) * τουλάχιστον μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του

43 Προέδρου. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής. 2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δε συμμετέ χει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού. * για την ύπαρξη απαρτίας θα πρέπει να παρίστανται στη συνεδρίαση περισσότερα μέλη από αυτά που απουσιάζουν, τίθεται αριθμός μ ε βάση το πλήθος των μελών της Δ.Ε. όπως ορίζονται στο άρθρο 20. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΘΡΟ 25ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρί ου κάθε χρόνου. Η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και λήγει στις 31 Δεκεμβρί ου του ι δίου έτους. ΑΡΘΡΟ 26ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. Στο τέλος της διαχει ριστικής χρήσης η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και την Έκθεση Διαχείρισης, τα οποία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκρι ση. 2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Έκθεση Δ ιαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει τον Ισολογισμό κα ι το

44 Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. ΑΡΘΡΟ 27ο ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 1. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη τη ς, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι. 2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό 35%* διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος και το υπόλοιπο 60% διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, η οποία δεν καλύπτεται από το αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ., οι συνέταιροι υποχρεούνται να καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών του συνεταιρισμού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. * το ποσοστό μπορεί να είναι μικρότερο οπότε αυξάνει ισόποσα το ποσοστό των κερδών που διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχε ίρησης. ΑΡΘΡΟ 28ο ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί :* α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονομ ατεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών. β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

45 γ) Βι βλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής. * πρόκειται για τα υποχρεωτικά βιβλία που ορίζει ο ν. 1667/86 όπως ισχύει, μπορούν να προστεθούν επιπλέον βιβλία. 2. Τα βι βλία της παραγράφου 1 θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 29ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται: α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο Κοι νωνικής Οικονομίας μετά από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των. (..)* γ) Λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποι ουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του ν.4019/2011 οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή του Συνεταιρισμού στο οικείο Μητρώο. δ) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του. ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλει οψηφία του άρθρου 14 του παρόντος. στ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση. 2. Η διάλυση του Συνεταιρισμού καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. * τίθεται ο αριθμός 7 για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης ή 5 για τις Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Κοινωνικού και Παραγωγικού Σκοπού

46 ΑΡΘΡΟ 30ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 1. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία της εμπορικής νομοθεσίας. Η εκκαθάριση διενεργείται από τη Διοικούσα Επιτροπή ή σε περίπτωση που αυτή κρίνει αναγκαίο, από δύο εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει και ενεργητικό, ο Συνεταιρισμ ός αναβιώνει αυτοδίκαια και ως υπό εκκαθάριση εγγράφεται στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 791 ΚΠολΔ. Με το πέρας της εκκαθάρισης το υπόλοιπο δε διανέμεται, αλλά διατίθεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. 2. Αν ο Συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβι βασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 14 και 17 του παρόντος, η οποία στη συνέχεια καταχωρίζεται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 3. Στην περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού για το λόγο που αναφέρεται στην παραγρ. 1 περίπτωση β' του άρθρου 29 του παρόντος, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχι στος α ριθμός μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει την αναβίωση του Συνεταιρισμού. 4. Στην περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο Συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διάθεση του υπολοίπου στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 31ο Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο ν. 4019/2011, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρ υθμίσεις του ν.1667/1986, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 32ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται από τους *: 1) του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος... (οδός... αριθμός...), κάτοχος του ΑΔΤ... του Α.Τ...., με ΑΦΜ... της Δ.Ο.Υ ) του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος... (οδός... αριθμός...),κάτοχος του ΑΔΤ του Α.Τ...., με ΑΦΜ... της Δ.Ο.Υ.... 3) του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος (οδός... αριθμός...),κάτοχος του ΑΔΤ... του Α.Τ...., με ΑΦΜ... της Δ.Ο.Υ.... Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μεριμνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύγκλιση της πρώ της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ. Η θητεία της ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που θα

48 συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της προσωρινής βεβαίωσης εγγραφής. * Ο αριθμός των μελών και των αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των μελών της Κοιν.Σ.Επ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον/ην , του..., κάτοικο... (οδός... αριθμός...), κάτοχο του ΑΔΤ... του Α.Τ...., να υποβάλει το παρόν καταστατικό στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για ε γγραφή και καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και να εκπροσωπεί αυτούς έναντι της συγκεκριμένης Αρχής μέχρι την έγκρισή του. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1) ) ) ) ) ) )......

49 6.2 Αίτηση Εγγραφής ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... ΔΗΜΟΣ... ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ... ΟΔΟΣ... ΑΡΙΘΜΟΣ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ/ΤΘ... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... FAX... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... Παρακαλούμε όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 μας εγγράψετε στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην κατηγορία... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ.... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... Συνημμένα: α) Καταστατικό σύστασης β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί συμμετοχής σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί απασχόλησης προσωπικού (μόνο για την κατηγορία Ένταξης) δ) Έγκριση εποπτεύοντα φορέα για τη συμμετοχή Ν.Π.Δ.Δ. στην επιχείρηση (μόνο για την κατηγορία Ένταξης) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΑΙΤΩΝ

50 6.3 Αιτήσεις & Υπεύθυνες Δηλώσεις για Κοιν.Σ.Επ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα: ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του. 1599/1986, και ως ιδρυτικό μέλος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία...δηλώνω ότι: α) έως σήμερα δεν συμμετέχω σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση α) συμμετέχω στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με τα ακόλουθα στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ Α.Μ.Κ.Ε. Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ή Ημερομηνία: 20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

51 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα: ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του. 1599/1986, και ως εκπρόσωπος (ή μέλος) της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία...δηλώνω ότι: α) η επιχείρηση θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού, β) τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων στην επιχείρηση θα προέρχεται από τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4019/2011 γ) εντός προθεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο, θα προσκομίσω στην Υπηρεσία του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν την τήρηση των δεσμεύσεων που περιγράφονται ανωτέρω. Ημερομηνία: 20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

52 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Α.Μ.Κ.Ε.... Α.Φ.Μ.... Δ.Ο.Υ..... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... ΔΗΜΟΣ... ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ... ΟΔΟΣ... ΑΡΙΘΜΟΣ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ/ΤΘ... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... FAX... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... Α.Φ.Μ.... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Παρακαλούμε όπως σύμφωνα με τις διατάξεις το Ν. 4019/2011 καταχωρίσετε στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας την τροποποίηση του/ων άρθρου/ων... του καταστατικού μας, που αφορούν... Συνημμένα: α) Τροποποίηση Καταστατικού β) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την Τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί συμμετοχής σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (μόνο αν η τροποποίηση αφορά στην είσοδο νέων μελών) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΑΙΤΩΝ

53 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Α.Μ.Κ.Ε.... Α.Φ.Μ.... Δ.Ο.Υ..... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... ΔΗΜΟΣ... ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ... ΟΔΟΣ... ΑΡΙΘΜΟΣ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ/ΤΘ... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... FAX... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ.... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Παρακαλούμε όπως καταχωρίσετε στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας τα πρόσθετα στοιχεία που υποβάλλουμε συνημμένα, τα οποία αφορούν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης του/ων άρθρου /ων... του καταστατικού μας. Συνημμένα: Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ. Ο ΑΙΤΩΝ

54 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Α.Μ.Κ.Ε.... Α.Φ.Μ.... Δ.Ο.Υ..... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... ΔΗΜΟΣ... ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ... ΟΔΟΣ... ΑΡΙΘΜΟΣ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ/ΤΘ... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... FAX... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ.... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Παρακαλούμε όπως καταχωρίσετε στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας τη νέα σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής της επιχείρησης μας. Συνημμένα: α) Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών. β) Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής (για αντικατάσταση μέλους). γ) Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής. Ο ΑΙΤΩΝ

55 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Α.Μ.Κ.Ε.... Α.Φ.Μ.... Δ.Ο.Υ..... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... ΔΗΜΟΣ... ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ... ΟΔΟΣ... ΑΡΙΘΜΟΣ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ/ΤΘ... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... FAX... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Παρακαλούμε όπως διαγράψετε την επιχείρηση μας από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ.... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... Συνημμένα: Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΑΙΤΩΝ

56 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε βεβαίωση σχετικά με τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί το καταστατικό της επιχείρησής μας. Α.Μ.Κ.Ε.... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... ΔΗΜΟΣ... ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ... ΟΔΟΣ... ΑΡΙΘΜΟΣ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ/ΤΘ... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... FAX... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... Α.Φ.Μ.... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΑΙΤΩΝ

57 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΗΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΗΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε βεβαίωση περί μη λύσης και εκκαθάρισης της επιχείρησής μας. Α.Μ.Κ.Ε.... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... ΔΗΜΟΣ... ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ... ΟΔΟΣ... ΑΡΙΘΜΟΣ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ/ΤΘ... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... FAX... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ.... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΑΙΤΩΝ

58 6.4 Αίτηση Καταχώρισης Πρόσθετων Στοιχείων ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Παρακαλούμε όπως καταχωρίσετε στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας τα πρόσθετα στοιχεία που υποβάλλουμε συνημμένα. Α.Μ.Κ.Ε.... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... ΔΗΜΟΣ... ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ... ΟΔΟΣ... ΑΡΙΘΜΟΣ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ/ΤΘ... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... FAX... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ.... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( )... Συνημμένα: α) Αντίγραφο έναρξης Δραστηριότητας β) Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων γ) Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΑΙΤΩΝ

59 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ* ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Ε. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ.Α.Δ. ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ.Α.Δ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ /ΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ * θα συμπληρώνονται μόνο τα στοιχεία που δεν έχουν καταχωρηθεί στο στάδιο της εγγραφής Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

60 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ * ΟΔΟΣ * ΑΡΙΘΜΟΣ* ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / ΤΘ* ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ* FAX* ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ( ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (Web Site) * * στην περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί στο στάδιο της εγγραφής Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ.1 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

61 ΜΕΡΙΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (αν ναι, να προσδιορισθεί περαιτέρω) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (αν ναι, αναγράφονται η επωνυμία, το ΑΦΜ, και η Δ.Ο.Υ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Γ.2 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

62 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΔ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (αν ναι, αναγράφονται η επωνυμία, το ΑΦΜ, και η Δ.Ο.Υ.) Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

63 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (αν ναι, να προσδιορισθεί περαιτέρω) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (αν ναι, αναγράφονται η επωνυμία, το ΑΦΜ, και η Δ.Ο.Υ.) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Δ.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ* ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ

64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (αν ναι, να προσδιορισθεί περαιτέρω) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (αν ναι, αναγράφονται η επωνυμία, το ΑΦΜ, και η Δ.Ο.Υ.) * επαναλαμβάνετε για όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤ. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ (ΕΜΕ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ (ΕΜΕ) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΔ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΡΟΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

65 ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

66 Γαλατάς Τροιζηνίας Επαρχιακή οδός Γαλατά Τροιζηνίας, Τ.Κ Διεύθυνση αλληλογραφίας: Αντιπλοιάρχου Π.Ν. Παναγιώτη Βλαχάκου Πειραιάς Τηλ.: fax:

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε μια νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Λευκάδα, Μάιος 2013 Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΑΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker

Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker 1 Στέλλα Γαμβρέλλη Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Πιστοποιημένη & Διαπιστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός ένταξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης από το

Πρακτικός Οδηγός ένταξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης από το Πρακτικός Οδηγός ένταξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2016 Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης.

Σεπτέμβριος 2016 Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης. Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης. Τι είναι Κοινωνική οικονομία Κοινωνική Οικονομία (ή τρίτος τομέας) Συνολική οικονομία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ.

Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ. Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, γραφείο 105, Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 έτοιμο καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματιών. Υπάρχει, όμως, μια βασική προϋπόθεση: Να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και να σκεφτόμαστε με το «εμείς» και όχι με το «εγώ».

επιχειρηματιών. Υπάρχει, όμως, μια βασική προϋπόθεση: Να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και να σκεφτόμαστε με το «εμείς» και όχι με το «εγώ». ΟΜΙΛΙΑ Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Αποστολίδου Ελισάβετ, είμαι δικηγόρος και συνεργάτης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΤΟΠΣΑ ΕΡΜΗΣ, η οποία υλοποιεί στην Θεσσαλονίκη το έργο «Τοπικό σχέδιο δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας

Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας Αθήνα, 2016 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις 1. Πότε θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Οικονομία στην χώρα μας και ποια τα αποτελέσματα έως τώρα;... 2 2. Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία;... 2

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες σύστασης Κοιν.Σ.Επ.: προκλήσεις & τομείς δραστηριοποίησης

Δυνατότητες σύστασης Κοιν.Σ.Επ.: προκλήσεις & τομείς δραστηριοποίησης Δυνατότητες σύστασης Κοιν.Σ.Επ.: προκλήσεις & τομείς δραστηριοποίησης Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ, ΔΑΣΤΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 11 Δεκεμβρίου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΕΩΡΜΑΣ Δρ. Κοινωνιολογίας Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Έναρξη - Φορολογικά Ασφαλιστικά- Αδελφόπουλος Θεμιστοκλής MBA, Bsc Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νόμος 4019/2011 Νόμος 4430/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 6: Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Φορολογικά Λογιστικά Αδελφόπουλος Θεμιστοκλής MBA, Bsc Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νόμος 4019/2011 ΟΡΙΣΜΟΣ κοιν.σ.επ. Η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας Σε πολλές προηγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένας τρίτος τομέας ανάμεσα στο Κράτος και στην αγορά,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. (Κοιν.Σ.Επ.)

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Τι είναι οι «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» του Ν. 4430/2016; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας νέος φορέας της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΩΣ ΔΙΑΔΟΧΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Το θέμα της λειτουργίας του Γηροκομείου Ικαρίας αποζητά μια άμεση λύση, η οποία θα προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: Όνομα συντάκτη: Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail) Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη;

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη; Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη; Οικονομολόγος, Δρ. στην Κοινωνική Οικονομία, Παρατηρητήριο Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β κύκλος) ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: "το

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ.

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Nέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) ν.4430/2016 (Α 205)

Nέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) ν.4430/2016 (Α 205) Nέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) ν.4430/2016 (Α 205) Έλενα Καλημέρη, Δικηγόρος, Ειδική Συνεργάτης Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ενέργειες Ενημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση της Πράξης "Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» ΔΡΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 20 FAX : 210-5229840

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 20 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 10/04/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/41/28207 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ 1. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής Αθήνα 1/5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΥΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αποφάσισες το επόμενο βήμα; Έχεις την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο:, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές έννοιες και αρχές, κυριότερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές έννοιες και αρχές, κυριότερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές έννοιες και αρχές, κυριότερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα Νοέμβριος 2013 ΖΙΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο Δ/νση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο Δ/νση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο Δ/νση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ΚΑΛΟ ATHENS EXPO 2017 1η Έκθεση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (1-3 Νοεμβρίου 2017) Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και

Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚοινΣΕπ Τι είναι και πώς λειτουργούν με τον νέο Ν. 4430/2016

ΚοινΣΕπ Τι είναι και πώς λειτουργούν με τον νέο Ν. 4430/2016 ΚοινΣΕπ Τι είναι και πώς λειτουργούν με τον νέο Ν. 4430/2016 Ο Νόμος 4430/2016 ο όποιος αφορά την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2016 και ήρθε να αντικαταστήσει το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 1. ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων» ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων» ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων» ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων» υλοποιεί την Πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (ενημερωτική σύνοψη) Β κύκλος Αγαπητή κύρια/ε Στις επόμενες σελίδες αποτυπώνεται περιληπτικά το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ)

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β ΚΥΚΛΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής ΚΕΣΥΠ- Ελευσίνας ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Βασικός παράγοντας για την ευημερία μιας κοινωνίας Βασικές Ισορροπίες: «Κέρδος-Κοινωνία», «Ατομικότητα-συλλογικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα