ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία:"

Transcript

1 Επικοινωνία:

2 Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης και ποιες είναι οι τρεις επαναληπτικές δομές; Οι επαναληπτικές διαδικασίες εφαρμόζονται συχνά στις περιπτώσεις, όπου μία ακολουθία εντολών πρέπει να εκτελεστεί πολλές φορές. Για παράδειγμα στις τράπεζες όπου ο υπολογισμός των τόκων πρέπει να γίνει για όλους τους λογαριασμούς της τράπεζας. Άρα η πράξη : Τόκος = ποσό*επιτόκιο Πρέπει να εκτελεστεί για όλους τους λογαριασμούς. Οι τρεις επαναληπτικές δομές είναι : 1. Όσο επανέλαβε 2. Για από μέχρι 3. Αρχή_επανάληψης Μέχρις_ότου

3 2.69 Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Όσο επανέλαβε Ηδομή επανάληψης Όσο επανέλαβε αποτελεί το πιο γενικό τύπο δομής επανάληψης. Η μορφή της είναι: Όσο Συνθήκη Ομάδα εντολών επανέλαβε Η ομάδα εντολών στο εσωτερικό της επανάληψης, εκτελείται όσο ισχύει η συνθήκη στην αρχή της επανάληψης. Η εντολή επανάληψης καλείται και βρόχος επανάληψης ή απλά βρόχος. Τα βήματα της δομής επανάληψης Όσο επανέλαβε είναι: 1 ο Βήμα: Γίνεται έλεγχος της συνθήκης. Αν ισχύει πηγαίνουμε στο 2 ο Βήμα. Αν δεν ισχύει, τότε η εκτέλεση του αλγορίθμου συνεχίζει με την πρώτη εντολή μετά το. 2ο Βήμα: Εκτελούνται οι εντολές που υπάρχουν ανάμεσα στο Όσο επανέλαβε και στο και επανερχόμαστε στο 1 ο Βήμα Προσοχή: Αν δεν ισχύει εξ αρχής η συνθήκη Η ομάδα εντολών μπορεί να μην εκτελεστεί ποτέ. ΠΡΟΣΟΧΗ

4 2.70 Να εξηγηθεί η λειτουργία του ακόλουθου αλγόριθμου: Αλγόριθμος Παράδειγμα_A α 3 Όσο α>1 επανέλαβε Εμφάνισε α α α-1 Αρχικά στη μεταβλητή α αποδίδεται η τιμή 3. Το α>1 άρα Θα εκτελεστούν οι εντολές της επανάληψης Συνεπώς θα εμφανιστεί η τιμή 3, και η τιμή της μεταβλητής α θα μειωθεί κατά 1. Κατόπιν θα επιστρέψουμε στο Οσο επανέλαβε. 3 2 Τέλος Παράδειγμα_A Ηνέα τιμή της μεταβλητής α είναι 2. Άρα θα εκτελεστούν πάλι οι εντολές της επανάληψης. Δηλ. θα εμφανιστεί η τιμή 2, και η τιμή της μεταβλητής α θα μειωθεί κατά 1 και θα γίνει α= 1. Όταν επιστρέψουμε στην αρχή της επανάληψης. Ησυνθήκη της επανάληψης δεν ισχύει. Και οι εντολές της επανάληψης δεν θα εκτελεστούν.

5 2.71 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος; Αλγόριθμος Παράδειγμα_B α 2 β -4 Όσο α+β 0 επανέλαβε Εμφάνισε α+β α α-1 β β+2 Τέλος Παράδειγμα_B Οι εντολές α 2 και β -4 αποδίδουν τις αντίστοιχες τιμές στις μεταβλητές. μεταβλητές α β Εμφανίζεται η Επανάληψη: Ησυνθήκη α+β 0 είναι αληθής. Άρα θα εκτελεστούν οι εντολές της επανάληψης. Η Εμφάνισε α+β θα εμφανίσει -2 Με τις εντολές α α-1 και β β+2 Θα μεταβληθούν οι τιμές των μεταβλητών. -2

6 2.71 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος; Αλγόριθμος Παράδειγμα_B α 2 β -4 Όσο α+β 0 επανέλαβε Εμφάνισε α+β α α-1 β β+2 Τέλος Παράδειγμα_B α β Εμφανίζεται η Επανάληψη: Ησυνθήκη α+β 0 είναι αληθής. Άρα θα εκτελεστούν οι εντολές της επανάληψης. Η Εμφάνισε α+β θα εμφανίσει -1 Με τις εντολές α α-1 και β β+2 Θα μεταβληθούν οι τιμές των μεταβλητών. -2-1

7 2.71 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος; Αλγόριθμος Παράδειγμα_B α 2 β -4 Όσο α+β 0 επανέλαβε Εμφάνισε α+β α α-1 β β+2 Τέλος Παράδειγμα_B α β Εμφανίζεται η Επανάληψη: Ησυνθήκη α+β 0 είναι αληθής. Άρα θα εκτελεστούν οι εντολές της επανάληψης. Η Εμφάνισε α+β θα εμφανίσει 0 Με τις εντολές α α-1 και β β+2 Θα μεταβληθούν οι τιμές των μεταβλητών

8 2.71 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος; Αλγόριθμος Παράδειγμα_B α 2 β -4 Όσο α+β 0 επανέλαβε Εμφάνισε α+β α α-1 β β+2 Τέλος Παράδειγμα_B α β Εμφανίζεται η Επανάληψη: Ησυνθήκη α+β 0 είναι Ψευδής. Άρα δεν θα εκτελεστούν οι εντολές της επανάληψης. Ηεκτέλεση του αλγορίθμου θα συνεχίσει μετά το

9 2.72 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος; Αλγόριθμος Παράδειγμα_Γ α 10 β 20 Όσο α β και β>6 επανέλαβε Αν α<14 τότε Εμφάνισε α-β α α+2 Αλλιώς Εμφάνισε α+β β β-4 Οι εντολές α 10 και β 20 αποδίδουν τις αντίστοιχες τιμές στις μεταβλητές. μεταβλητές α β Εμφανίζεται η Επανάληψη: Ησυνθήκη α β και β>6 είναι αληθής. Άρα θα εκτελεστούν οι εντολές της επανάληψης. Στο βρόχο της επανάληψης περιέχεται μια σύνθετη επιλογή. Επειδή ισχύει η α<14 Τέλος Παράδειγμα_Γ Θα εκτελεστούν οι εντολές στο Αν α<14 τότε -10 Η εντολή Εμφάνισε α-β Θα εμφανίσει την τιμή -10 Η εντολή α α+2 θα αυξήσει την τιμή της α κατά 2.

10 2.72 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος; Αλγόριθμος α 10 Παράδειγμα_Γ Στη συνέχεια θα οδηγηθούμε και πάλι στο Όσο επανέλαβε β 20 Όσο α β και β>6 επανέλαβε Αν α<14 τότε Εμφάνισε α-β α α+2 Αλλιώς Εμφάνισε α+β β β-4 Τέλος Παράδειγμα_Γ α β Εμφανίζεται η Επανάληψη: Ησυνθήκη α β και β>6 είναι αληθής. Άρα θα εκτελεστούν οι εντολές της επανάληψης. Επειδή ισχύει η α<14 Θα εκτελεστούν οι εντολές στο Αν α<14 τότε Η εντολή Εμφάνισε α-β Θα εμφανίσει την τιμή -8 α-β =12-20=-8 Η εντολή α α+2 θα αυξήσει την τιμή της α κατά 2.

11 2.72 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος; Αλγόριθμος α 10 Παράδειγμα_Γ Στη συνέχεια θα οδηγηθούμε και πάλι στο Όσο επανέλαβε β 20 Όσο α β και β>6 επανέλαβε Αν α<14 τότε Εμφάνισε α-β α α+2 Αλλιώς Εμφάνισε α+β β β-4 Τέλος Παράδειγμα_Γ α β Εμφανίζεται η Επανάληψη: Ησυνθήκη α β και β>6 είναι αληθής. Άρα θα εκτελεστούν οι εντολές της επανάληψης. Τώρα όμως δεν ισχύει η α<14 Θα εκτελεστούν οι εντολές στο Αλλιώς Η εντολή Εμφάνισε α+β Θα εμφανίσει την τιμή 34 α+β =14+20=34 Η εντολή β β-4 θα μειώσει την τιμή της β κατά 4.

12 2.72 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος; Αλγόριθμος α 10 Παράδειγμα_Γ Στη συνέχεια θα οδηγηθούμε και πάλι στο Όσο επανέλαβε β 20 Όσο α β και β>6 επανέλαβε Αν α<14 τότε Εμφάνισε α-β α α+2 Αλλιώς Εμφάνισε α+β β β-4 Τέλος Παράδειγμα_Γ α β Εμφανίζεται η Επανάληψη: Ησυνθήκη α β και β>6 είναι αληθής. Άρα θα εκτελεστούν οι εντολές της επανάληψης. Τώρα όμως δεν ισχύει η α<14 Θα εκτελεστούν οι εντολές στο Αλλιώς Η εντολή Εμφάνισε α+β Θα εμφανίσει την τιμή 30 α+β =14+16=30 Η εντολή β β-4 θα μειώσει την τιμή της β κατά 4.

13 2.72 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος; Αλγόριθμος α 10 Παράδειγμα_Γ Στη συνέχεια θα οδηγηθούμε και πάλι στο Όσο επανέλαβε β 20 Όσο α β και β>6 επανέλαβε Αν α<14 τότε Εμφάνισε α-β α α+2 Αλλιώς Εμφάνισε α+β β β-4 Τέλος Παράδειγμα_Γ α β Εμφανίζεται η Επανάληψη: Ησυνθήκη α β και β>6 είναι ψευδής. Άρα δεν θα εκτελεστούν οι εντολές της επανάληψης. Και θα οδηγηθούμε μετά το

14 2.73 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος και ποιες θα είναι οι τιμές των μεταβλητών Χ, Υ και Ζ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου; Αλγόριθμος Χ 20 Υ 1Ο Αν Χ > Υ + 5 τότε Υ Χ + 5 Χ 10 Αλλιώς Χ Χ+ 10 Υ Υ mod 10 Ζ Χ + Υ Εμφάνισε Παράδειγμα_5 Όσο Y<Z επανέλαβε Λν Χ < Υ τότε X X+10 Y Y+5 Z Z-2 Χ, Υ, Ζ Θα κάνουμε χρήση του πίνακα τιμών Λύση X Y Z Εμφανίζεται Τέλος Παράδειγμα_5

15 2.74 Τι καλείται ατέρμων βρόχος; Να δοθεί ένα παράδειγμα. Όταν η συνθήκη μιας επανάληψης είναι πάντα αληθής Ο βρόχος της επανάληψης, δεν τερματίζει. τότε η επανάληψη καλείται ατέρμων βρόχος. Για παράδειγμα ένας ατέρμων βρόχος είναι: Αλγόριθμος Ατέρμωνας α 7 Όσο α<10 επανέλαβε Εμφάνισε α α α-1 Τέλος Ατέρμωνας Ησυνθήκη είναι πάντα αληθής Ο βρόχος αυτός δεν τερματίζει ποτέ, Γιατί η αρχική τιμή της α είναι 7 και στην επανάληψη η τιμή της μειώνεται κατά ένα. Δηλ. θα πάρει τιμές 6,5,4,3,2,1,0. οι οποίες είναι μικρότερες του 10.

16 2.75 Πως συμβολίζεται στο διάγραμμα ροής η δομή επανάληψης Όσο επανέλαβε; Για να σχεδιάσουμε το διάγραμμα ροής ενός βρόχου επανάληψης Όσο.επανέλαβε κάνουμε τα εξής βήματα: 1 ο Βήμα :Χρησιμοποιούμε ένα ρόμβο όπου βάζουμε τη συνθήκη επανάληψης. 2 ο Βήμα :Από τον ρόμβο ξεκινούν 2 βέλη. Το Ναι οδηγεί στις εντολές της επανάληψης Το Όχι οδηγεί στην επόμενη εντολή μετά το Τέλος _επανάληψης 3 ο Βήμα : Σχεδιάζουμε τα σύμβολα των εντολών επανάληψης Και από το σύμβολο της τελευταίας εντολής της επανάληψης Ένα βέλος οδηγεί στη συνθήκη επανάληψης. Συνθήκη Ναι Όχι Εντολή 1 Επόμενη Εντολή. Εντολή Ν

17 2.76 Να γίνει το διάγραμμα ροής του ακόλουθου αλγόριθμου: Αλγόριθμος Διάγραμμα_Ροής Αρχή Διάβασε α Όσο α>0 επανέλαβε α α-1 Τέλος Διάγραμμα_Ροής Διάβασε α α>0 Ναι α α-1 Όχι Τέλος

18 2.77 Να γίνει το διάγραμμα ροής του ακόλουθου αλγόριθμου Λύση Αλγόριθμος ΔιάγραμμαΡοης Αρχή Χ 25 Υ 3Ο Αν Χ > Υ + 5 τότε Υ Χ + 5 Χ 15 Αλλιώς Ναι Χ 25 Υ 30 Χ>Υ+5 Όχι Χ Χ+ 15 Υ Υ mod 2 Ζ Χ + Υ Υ Υ+5 Χ 15 Χ Χ+15 Υ Υmod2 Όσο Y<Z επανέλαβε Z Χ+Y Αν Εμφάνισε Χ < Υ τότε X X+8 Y Y+6 Z Z-3 Χ, Υ, Ζ Y<Z Ναι X,Y,Z X<Y Ναι Όχι Χ Χ+8 Τέλος ΔιάγραμμαΡοης Τέλος Υ Υ+6 Ζ Ζ-3

19 2.78 Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα εμφανίζει τους αριθμούς 1,2,3.,100 με χρήση της δομής Όσο επανέλαβε: Ηάσκησηζητάναεκτυπωθούν100 αριθμοί: Δηλ. να εμφανιστούν οι τιμές 1,2, Ένας τρόπος θα ήταν με τη χρήση 100 Εντολών Εμφάνισε. Εμφάνισε 1 Εμφάνισε 2 Εμφάνισε 3.. Αυτός ο τρόπος όμως είναι χρονοβόρος και μακροσκελής. Εμφάνισε 100 Αντί να γράψουμε 100 φορές την εντολή Εμφάνισε Μπορούμε να την έχουμε σε μια δομή επανάληψης:

20 2.78 Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα εμφανίζει τους αριθμούς 1,2,3.,100 με χρήση της δομής Όσο επανέλαβε: Για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τη δομή επανάληψης 100 φορές Θα χρησιμοποιήσουμε μια βοηθητική μεταβλητή x και θα εκχωρήσουμε την αρχική τιμή που θέλουμε να εκτυπώσουμε δηλ. την τιμή 1. Σε κάθε επανάληψη θα αυξάνουμε την τιμή της μεταβλητής κατά 1(σαν εντολή αλλαγής) Άρα ο αλγόριθμος είναι: Αλγόριθμος x 1 Αριθμοί100 Όσο x 100 επανέλαβε Εμφάνισε x x x+1 Μεθοδολογία: Θα πρέπει να προσέχουμε τα εξής σημεία 1. Τον αρχικό αριθμό τηςακολουθίαςαριθμών. 2. Τον τελικό αριθμό της ακολουθίας. 3. Το αν η σειρά των αριθμών είναι αύξουσα ή φθίνουσα. 4. Τη διαφορά μεταξύ των αριθμών. Τέλος Αριθμοί100 Η επανάληψη θα τερματίσει, όταν η μεταβλητή x πάρει την τιμή 101 η οποία όμως δε θα εκτυπωθεί, γιατί δε θα εισέλθουμε στην επανάληψη.

21 2.79 Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα εμφανίζει τους αριθμούς 99,97,95,.1 με χρήση της δομής Όσο επανέλαβε: Μεθοδολογία: Θα πρέπει να προσέχουμε τα εξής σημεία 1. Τον αρχικό αριθμό τηςακολουθίαςαριθμών. 2. Τον τελικό αριθμό της ακολουθίας. 3. Το αν η σειρά των αριθμών είναι αύξουσα ή φθίνουσα. 4. Τη διαφορά μεταξύ των αριθμών Φθίνουσα -2 Αλγόριθμος Τέλος x 99 Αριθμοί99_1 Όσο x 1 επανέλαβε Εμφάνισε x x x-2 Αριθμοί99_1 Προσοχή: Όταν αρχίζουμε από μικρό και πηγαίνουμε σε μεγάλο αριθμό, θα πρέπει η βοηθητική μεταβλητή να είναι μικρότερηήίσητης τελικής τιμής. ΠΡΟΣΟΧΗ Ενώ όταν αρχίζουμε από μεγάλο αριθμό και πηγαίνουμε σε μικρό θα πρέπει η βοηθητική μεταβλητή να είναι μεγαλύτερη ή ίση της τελικής τιμής. ΠΡΟΣΟΧΗ

22 2.80 Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα υπολογίζει το άθροισμα με χρήση της δομής Όσο επανέλαβε: Μεθοδολογία: Θα πρέπει να προσέχουμε τα εξής σημεία 1. Τον αρχικό αριθμό τηςακολουθίαςαριθμών. 2. Τον τελικό αριθμό της ακολουθίας. 3. Το αν η σειρά των αριθμών είναι αύξουσα ή φθίνουσα. 4. Τη διαφορά μεταξύ των αριθμών Αύξουσα +2 από μικρό πηγαίνουμε σε μεγάλο άρα Αλγόριθμος x 1 Άθροισμα_Αριθμών1_99 x Όσο Τέλος Αθροισμα 0 x 99 επανέλαβε Άθροισμα Άθροισμα + x x x+2 Εμφάνισε Το άθροισμα είναι :, Άθροισμα Άθροισμα_Αριθμών1_99 Χρησιμοποιούμε μια μεταβλητή Άθροισμα την οποία θα μηδενίσουμε αρχικά Σε κάθε επανάληψη θα προσθέτουμε την τιμή της x (σαν εντολή αλλαγής) στη μεταβλητή Άθροισμα.

23 2.81 Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει αριθμούς από το πληκτρολόγιο μέχρι να δοθεί σαν είσοδος ο αριθμός 0.Για κάθε αριθμό που θα εισάγεται θα εμφανίζεται ο διπλάσιος (με χρήση της δομής Όσο επανέλαβε) Δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων πόσους αριθμούς θα εισάγει ο χρήστης. 1. Θα διαβάζουμε μια τιμή και θα την εισάγουμε σε μια μεταβλητή. 2. Θα ελέγχουμε την τιμή μιας μεταβλητής αν είναι ίση με 0 3. Αν είναι ίση με μηδέν σταματάμε την διαδικασία. 4. Διαφορετικά θα πηγαίνουμε πάλι (:επανάληψη) στο βήμα 1. Αλγόριθμος Διπλάσιος_Αριθμός Εμφάνισε Δώσε ένα αριθμό Διάβασε α Όσο α 0 επανέλαβε Εμφάνισε 2*α Εμφάνισε Δώσε ένα αριθμό Διάβασε α Τέλος Διπλάσιος_Αριθμός Μεθοδολογία για ασκήσεις όπου πρέπει να διαβάσουμε άγνωστο πλήθος αριθμών ή αλφαριθμητικών τιμών : Θα πρέπει να προσέχουμε τα εξής σημεία 1. Τον πρώτοαριθμόήαλφαριθμητικήτιμή, θα τον διαβάζει ο αλγόριθμος πριν την επανάληψη, γιαναμπορείναγίνει έλεγχος στην αρχή της επανάληψης. 2. Στο εσωτερικό της επανάληψης θα εκτελούνται οι απαραίτητες ενέργειες. 3. Πριν το θα διαβάζεται ο επόμενος αριθμός(σαν εντολή αλλαγής)και θα εισάγεται στην ίδια μεταβλητή.

24 2.82 Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει αριθμούς από το πληκτρολόγιο μέχρι να δοθεί σαν είσοδος ο αριθμός 0 και θα υπολογίζει το πλήθος, το άθροισμα και το γινόμενο των μη μηδενικών αριθμών. (με χρήση της δομής Όσο επανέλαβε) Δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων πόσους αριθμούς θα εισάγει ο χρήστης. 1. Θα διαβάζουμε μια τιμή και θα την εισάγουμε σε μια μεταβλητή. 2. Θα ελέγχουμε την τιμή μιας μεταβλητής αν είναι ίση με 0 3. Αν είναι ίση με μηδέν σταματάμε την διαδικασία. 4. Διαφορετικά θα πηγαίνουμε πάλι (:επανάληψη) στο βήμα 1. Έχουμε Μεχρι(Δεν ξέρω πόσες επαναλήψεις) άρα Δομή επανάληψης: Όσο επανέλαβε 4 Μεταβλητές: 1. x είσοδος, 2. πλήθος, Τις εκχωρώ την τιμή μηδέν 3. άθροισμα, 4. γινόμενο. Της εκχωρώ την τιμή 1 Πριν το θα διαβάζεται ο επόμενος αριθμός (σαν εντολή αλλαγής) και θα εισάγεται στην ίδια μεταβλητή. ΠΡΟΣΟΧΗ Αλγόριθμος Πλήθος_Άθροισμα_Γινόμενο Πλήθος 0 Αθροισμα 0 Γινόμενο 1 Εμφάνισε Δώσε ένα αριθμό Διάβασε x Όσο x 0 επανέλαβε ΠΡΟΣΟΧΗ Πλήθος Πλήθος+1 Άθροισμα Άθροισμα+x Γινόμενο Γινόμενο*x Εμφάνισε Δώσε ένα αριθμό Διάβασε x Εμφάνισε Πλήθος:,Πλήθος Εμφάνισε Άθροισμα:, Άθροισμα Εμφάνισε Γινόμενο:, Γινόμενο Τέλος Πλήθος_Άθροισμα_Γινόμενο

25 2.83 Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει αριθμούς από το πληκτρολόγιο μέχρι να δοθεί σαν είσοδος ο αριθμός 0 και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το πλήθος,των θετικών και αρνητικών καθώς και τα ποσοστά τους. (με χρήση της δομής Όσο επανέλαβε) Αλγόριθμος Πλήθος_Αριθμών Δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων πόσους αριθμούς θα εισάγει ο χρήστης. 1. Θα διαβάζουμε μια τιμή και θα την εισάγουμε σε μια μεταβλητή. 2. Θα ελέγχουμε την τιμή μιας μεταβλητής αν είναι ίση με 0 3. Στην συνέχεια θα ελέγχουμε αν είναι > ή < του μηδενός 4. Αν είναι ίση με μηδέν σταματάμε την διαδικασία. 5. Διαφορετικά θα πηγαίνουμε πάλι (:επανάληψη) στο βήμα 1. Έχουμε Μεχρι(Δεν ξέρω πόσες επαναλήψεις) άρα Δομή επανάληψης: Οσο επανέλαβε 3 Μεταβλητές: 1. αείσοδος, 2. πλήθος, Θετικοί, Αρνητικοί. Αρχικά Τις εκχωρώ την τιμή μηδέν Πλήθος_Θ 0 Πλήθος_Α 0 Εμφάνισε Δώσε ένα αριθμό Διάβασε α Όσο α 0 επανέλαβε Αν α 0 τότε Πλήθος_Θ Πλήθος_Θ+1 Αλλιώς Πλήθος_Α Πλήθος_Α+1 Εμφάνισε Δώσε ένα αριθμό Διάβασε α Εμφάνισε "Πλήθος θετικών : ", Πλήθος_Θ Εμφάνισε "Πλήθος Αρνητικών :", Πλήθος_Α συνολικό_πλήθος Πλήθος_Θ+Πλήθος_Α Αν συνολικό_πλήθος 0 τότε Εμφάνισε " Ποσοστό Θετικών: ", πλήθος_θ*100/συνολικό_πλήθος ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν το θα διαβάζεταιο ΠΡΟΣΟΧΗ Μπορεί να είναι σύνολο 0 επόμενος αριθμός και θα εισάγεται στην ίδια μεταβλητή. ΕΝΤΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Εμφάνισε " Ποσοστό Αρνητικών: ",πλήθος_α*100/συνολικό_πλήθος Αλλιώς Εμφάνισε Δεν μπορούν να υπολογιστούν τα ποσοστά Τέλος Πλήθος_Αριθμών

26 2.84 Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τα ονόματα ενός συνόλου μαθητών Β Εν.Λυκείου και τους βαθμούς στα γραπτά στα τρία μαθήματα κατεύθυνσης. Για κάθε μαθητή θα εμφανίζεται ο μέσος όρος των γραπτών του. Ο αλγόριθμος θα τερματίζει όταν (:μέχρι ) δοθεί ως είσοδος είτε ο χαρακτήρας του κενού είτε όταν δοθεί η λέξη ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ (με χρήση της δομής Όσο επανέλαβε) Ο αλγόριθμος θα διαβάζει το όνομα και τους τρεις βαθμούς για κάθε μαθητή, όσοτοόνομαπου δόθηκε σαν είσοδος είναι διαφορετικό του κενού και της λέξης ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ. Έχουμε Μέχρι(Δεν ξέρω πόσες επαναλήψεις) άρα Δομή επανάληψης: Οσο επανέλαβε 5 Μεταβλητές: 1. όνομα, 2. Βαθμοί α,β,γ 3. ΜΟ Εκτύπωσε για κάθε μαθητή, μετά ο επόμενος. Πριν το θα διαβάζεται το επόμενο όνομα (σαν εντολή αλλαγής) και θα εισάγεται στην ίδια μεταβλητή. ΕΝΤΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Αλγόριθμος Όσο Τέλος Εμφάνισε Διάβασε Εμφάνισε ΜΟ_Μαθητών ΜΟ_Μαθητών Δώσε όνομα του μαθητή όνομα όνομα και όνομα ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ επανέλαβε Διάβασε Δώσε τους 3 βαθμούς του μαθητή: α,β,γ Όχι Η (Για να τερματίζει Η, για να μην τερματίζει ΚΑΙ) Προσοχή με το και το ΚΑΙ μετατρέπεται σε Η Δηλ..θα έχω επανάληψη μόνο όταν δεν θα έχω κενό ΚΑΙ δε θα έχω τη λέξη τελευταίος. Αν έχω έστω 1 κενό τερματίζεται ο βρόχος. Αν έβαζα Η θα είχα ατέρμων βρόχο. ΜΟ (α+β+γ)/3 Εμφάνισε Ο μέσος όρος του,όνομα, είναι,μο Εμφάνισε Δώσε όνομα του μαθητή Διάβασε όνομα! Συνήθως όταν ακούω για κάθε, τότε οι εντολές Εμφάνισε μέσα στο βρόχο.

27 2.85 Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τους βαθμούς ενός μαθητή και θα υπολογίζει το μέσο όρο των βαθμών. Δεν γνωρίζουμε το πλήθος των βαθμών του μαθητή. Ο αλγόριθμος θα τερματίζει όταν δοθεί ως είσοδος βαθμός ίσος με το μηδέν.αν κατά λάθος εισαχθεί αρνητικός βαθμός δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Αλγόριθμος ΜΟ Για να υπολογιστεί ο μέσος όρος (Μ.Ο.) πρέπει να υπολογιστεί το άθροισμα τους και το πλήθος τους Ο αλγόριθμος θα εκτελείται όσο οβαθμός είναι διαφορετικός του μηδενός. Μόνο αν ο βαθμός θα είναι θετικός θα προστίθεται στο άθροισμα και θα αυξάνεται το πλήθος. Εντολή αλλαγής άθροισμα 0 πλήθος 0 Όσο Εμφάνισε Διάβασε Τέλος ΜΟ βαθμός 0 Αν Δώσε ένα βαθμό βαθμός βαθμός>0 επανέλαβε τότε άθροισμα άθροισμα+βαθμός πλήθος πλήθος+1 Εμφάνισε Δώσε ένα βαθμό Διάβασε βαθμός Αν πλήθος 0 τότε ΜΟ άθροισμα/πλήθος Εμφάνισε Ο μέσος όρος είναι,μο Αλλιώς Εμφάνισε Δεν μπορεί να υπολογιστεί ο μέσος όρος

28 2.86 Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει το όνομα και το βαθμό στα μαθηματικά ενός αγνώστου πλήθους μαθητών. Στη συνέχεια να υπολογίζει: Το όνομα και το βαθμό του μαθητή με το μεγαλύτερο βαθμό. Το πλήθος των μαθητών που έχουν βαθμό κάτω από τη βάση (<9.5) Το μέσο όρο των βαθμών των μαθητών. Αλγόριθμος Βαθμολογία Ο αλγόριθμος θα τερματίζει όταν δοθεί άθροισμα 0 πλήθος 0 ως είσοδος αρνητικός αριθμός ή μηδέν. Ο αλγόριθμος θα διαβάζει το όνομα και το βαθμό του πρώτου μαθητή και θα θεωρεί ότι είναι μέγιστος και θα τον εκχωρεί στην μεταβλητή max. Στη συνέχεια θα διαβάζει επαναληπτικά καθέναν από τους υπόλοιπούς βαθμούς και θα τους συγκρίνει με το max. Επίσης για κάθε βαθμό που θα διαβάζει θα ελέγχει αν είναι μικρότερος από 9.5 και θα αυξάνει το πλήθος τους. Τέλος θα πρέπει να υπολογίζουμε το άθροισμα όλων των βαθμών και το πλήθος τους. Όσο Εμφάνισε Διάβασε Δώσε όνομα και βαθμό του μαθητή όνομα, βαθμό όνομαmax όνομα βαθμός>0 επανέλαβε Αν βαθμός>max τότε max βαθμός όνομα_max όνομα Εμφάνισε Δώσε ένα όνομα και βαθμό μαθητή Διάβασε όνομα, βαθμός Αν πλήθοςκβ 0 max πλήθος 0 Εμφάνισε Αλλιώς Εμφάνισε βαθμός Αν βαθμός<9.5 τότε πλήθοςκβ πλήθοςκβ+1 άθροισμα άθροισμα + βαθμός πλήθος πλήθος + 1 Εμφάνισε Εμφάνισε τότε Δομή επανάληψης Όσο.επανέλαβε. όνομα και βαθμό καλύτερου μαθητή:,όνομα_max, max Πλήθος μαθητών κάτω από τη βάση:,πλήθοςκβ Ο μέσος όρος βαθμών είναι,άθροισμα/πλήθος Δεν μπορεί να υπολογιστεί ο μέσος όρος Τέλος Βαθμολογία

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Αρχή_επανάληψης Μέχρις_ότου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Αρχή_επανάληψης Μέχρις_ότου 2.87 Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Μέχρις_ότου Ημορφή της δομής επανάληψης Μέχρις_ότου είναι: Μέχρις_ότου Συνθήκη Η ομάδα εντολών στο εσωτερικό της επανάληψης, εκτελείται μέχρις ότου ισχύει η συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις για την δομή Όσο..επανάλαβε( ΣΟΣ)

Παρατηρήσεις για την δομή Όσο..επανάλαβε( ΣΟΣ) Δομή επανάληψης: Αποτελείται από ένα σύνολο εντολών που εκτελούνται πολλές φορές (αυτοματοποιημένα). Εφαρμόζεται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι κοινό.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 4o Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΑΕΠΠ 4o Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΑΕΠΠ 4o Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 A. Να γράψετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται στη χρήση των εμφωλευμένων βρόχων. B. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ) καθεμία από

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Διαδικασίες

Επαναληπτικές Διαδικασίες Επαναληπτικές Διαδικασίες Οι επαναληπτικές δομές ( εντολές επανάληψης επαναληπτικά σχήματα ) χρησιμοποιούνται, όταν μια ομάδα εντολών πρέπει να εκτελείται αρκετές- πολλές φορές ανάλογα με την τιμή μιας

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο 3.07 Να γραφεί αλγόριθμος που θα δημιουργεί πίνακα 100 θέσεων στον οποίο τα περιττά στοιχεία του θα έχουν την τιμή 1 και τα άρτια την τιμή 0. ΛΥΣΗ Θα δημιουργήσω άσκηση βάση κάποιων κριτηρίων. Δηλ. δεν

Διαβάστε περισσότερα

3. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 100 ακεραίους αριθμούς από το πληκτρολόγιο και θα υπολογίζει το άθροισμά τους.

3. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 100 ακεραίους αριθμούς από το πληκτρολόγιο και θα υπολογίζει το άθροισμά τους. ΑΕσΠΠ-Δομή Επανάληψης 9 ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το άθροισμα των πρώτων 100 φυσικών αριθμών. 2. Να τροποποιηθεί ο παραπάνω πρόγραμμα ώστε να υπολογίζει το άθροισμα των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Χ=0 Ονομα1<> Κώστας Y>1000 Y<600 X+y >= d B^2-4*a*g <= 0

Χ=0 Ονομα1<> Κώστας Y>1000 Y<600 X+y >= d B^2-4*a*g <= 0 Χ=0 Ονομα1 Κώστας Y>1000 Y= d B^2-4*a*g κακιστος ο>ι 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ & 8.2 (ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ & 8.2 (ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.4.5 & 8.2 (ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) ΘΕΩΡΙΑ Ερωτήσεις Σωστό / Λάθος 1. Στη δομή Για... από... μέχρι η αρχική τιμή του μετρητή πρέπει να είναι πάντα μικρότερη από την τελική. 2. Η δομή Όσο... επανάλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Παλλατίδειο ΓΕΛ Σιδηροκάστρου

Παλλατίδειο ΓΕΛ Σιδηροκάστρου Δομή Επανάληψης 2000 Θέμα 2 ο Έστω τμήμα αλγορίθμου με μεταβλητές A, B, C, D, X και Υ. D 2 Για Χ από 2 μέχρι 5 με_βήμα 2 Α 10 * Χ Β 5 * Χ + 10 C Α + Β (5 * Χ) D 3 * D - 5 Υ A + B C + D Να βρείτε τις τιμές

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 05/01/2010 ΘΕΜΑ 1 ο Α) Δίνεται η παρακάτω ακολουθία εντολών αλγορίθμου: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Θέμα1 ΔΙΑΒΑΣΕ Ν Σ 0 π 0 ΓΙΑ ψ ΑΠΟ -1 ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Δομή Επανάληψης. Εισαγωγή στην δομή επανάληψης Χρονική διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες

Η Δομή Επανάληψης. Εισαγωγή στην δομή επανάληψης Χρονική διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες Η Δομή Επανάληψης Εισαγωγή στην δομή επανάληψης Χρονική διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες Οι 2 πρώτες διδακτικές ώρες στην τάξη Η τρίτη διδακτική ώρα στο εργαστήριο Γενικός Διδακτικός Σκοπός Ενότητας Να εξοικειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Α2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών Α3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης Δομημένος Προγραμματισμός 1 Βασικές Έννοιες αλγορίθμων Σταθερές Μεταβλητές Εκφράσεις Πράξεις Εντολές 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Σταθερά: Μια ποσότητα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 A. Να γράψετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται στη χρήση των εμφωλευμένων βρόχων. Β. Na γίνει ο πολλαπλασιασμός 15 * 45 αλά ρώσικα και να γραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο 2.28 Τι είναι δομή επιλογής; Τα περισσότερα προβλήματα δεν λύνονται με τον ίδιο τρόπο. Συνήθως λαμβάνονται διαφορετικές αποφάσεις με βάση κάποια ή κάποιες τιμές. Η διαδικασία της δομής επιλογής περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΕΣ είναι τα μεγέθη που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Εκτός από τις αριθμητικές σταθερές (7, 4, 3.5, 100 κλπ), τις λογικές σταθερές (αληθής και ψευδής)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/12/2013

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/12/2013 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/12/2013 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε τα αποτελέσματα αυτού του αλγόριθμου για Χ=13, Χ=9 και Χ=22. Και στις 3 περιπτώσεις το αποτέλεσμα του αλγορίθμου είναι 1

Να γράψετε τα αποτελέσματα αυτού του αλγόριθμου για Χ=13, Χ=9 και Χ=22. Και στις 3 περιπτώσεις το αποτέλεσμα του αλγορίθμου είναι 1 Άσκηση 1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ_ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ X ΌΣΟ Χ > 1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΝ Χ MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ Χ Χ / 2 Χ 3 * Χ + 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ // Χ // ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ_ΑΝΑΘΕΣΗΣ Να γράψετε τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ19,20 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ19,20 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ19,20 ΗΜ/ΝΙΑ 4-11-07 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ Γ Γενικού Λυκείου (τεχνολογική κατεύθυνση) ΚΕΦ. 2 ο -7 ο : ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκή σεις στή δομή επανα λήψής

Ασκή σεις στή δομή επανα λήψής Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 1 Ασκή σεις στή δομή επανα λήψής Ανάγνωση Στοιχείων Εύρεση Πλήθους 1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει Ν πραγματικούς αριθμούς. Αλγόριθμος Άσκηση1

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια

Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια Είσοδος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου. Να εξετάσετε αν ικανοποιεί τα αλγοριθμικά κριτήρια. Γράψε 'Δώσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012. Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012. Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012 ΘΕΜΑ Α Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις: 1. Κάθε βρόγχος που υλοποιείται με την εντολή Για μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές και Μεθοδολογία Ασκήσεων Ψευδογλώσσας / ΓΛΩΣΣΑΣ

Συμβουλές και Μεθοδολογία Ασκήσεων Ψευδογλώσσας / ΓΛΩΣΣΑΣ Ψευδογλώσσας / ΓΛΩΣΣΑΣ Χρήση εντολών Εισόδου Εξόδου Α) Εντολές εισόδου Όσον αφορά στη Ψευδογλώσσα, για την κατάλληλη επιλογή εντολής εισόδου διαβάζουμε προσεχτικά την εκφώνηση. Αν η εκφώνηση αναφέρει «να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008 Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Αγγελίδης

Μάριος Αγγελίδης Δομή Επανάληψης Ενότητες βιβλίου: 2.4.5, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 Ώρες διδασκαλίας: 5 Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν έχουμε μία ομάδα εντολών που θέλουμε να εκτελεστούν πολλές φορές. Υπάρχουν τρείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ον/μο:.. Γ Λυκείου Τεχν. Κατ. 04-11-12 ΘΕΜΑ 1 ο Α.1)Ποιες κατηγορίες προβλημάτων γνωρίζετε; 2)Να αναπτύξετε τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος. 3)Ποια τα στάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο 2.114 Το ποσοστό απαξίωσης για ένα είδος υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο. 1 Αριθμός_Ετών Ποσοστό_Απαξίωσης = 1- Τιμή_Προσφοράς Αρχική_τιμή Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει το ποσοστό απαξίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων Πληροφορικής 2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών 3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

i 1 Όσο i <> 100 επανάλαβε i i + 2 Γράψε A[i] Τέλος_επανάληψης

i 1 Όσο i <> 100 επανάλαβε i i + 2 Γράψε A[i] Τέλος_επανάληψης ΘΕΜΑ Α A1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις α-δ και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. a. Σε μία εντολή εκχώρησης του αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Δίνεται η εντολή εκχώρησης: τ κ < λ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 1. 1-Σ, 2-Σ, 3-Λ, 4-Σ, 5-Σ 2. 1-α, 2-α, 3-β, 4-β, 5-α, 6-α, 7-α, 8-β, 9-β, 10-β 3. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2.4.5 8.2 Δομή Επανάληψης Δομές Επανάληψης Οι δομές επανάληψης χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις όπου μια συγκεκριμένη ακολουθία εντολών πρέπει να εκτελεστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 6o Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΑΕΠΠ 6o Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΑΕΠΠ 6o Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΕΠΠ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ Καλλιόπη Μαγδαληνού ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ πρόγραμμα τεστ σταθερές π = 3.14 μεταβλητές πραγματικές : εμβαδό, ακτίνα αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210 50 60 845 Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ Περιλαμβάνει τα δεύτερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων από το 2000 μέχρι και σήμερα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 2000 Έστω τμήμα αλγορίθμου με μεταβλητές Α, Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α. Παραβιάζει τα κριτήρια της καθοριστικότητας και της περατότητας β. Αιτιολόγηση: ο αλγόριθμος παραβιάζει το κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2.4.5 8.2 Βασικές Ασκήσεις στις Δομές Επανάληψης Έλεγχος Εισαγόμενων Τιμών Εύρεση Αθροισμάτων - Μέσων όρων Εύρεση Μέγιστου- Ελάχιστου Εύρεση Πλήθους Ποσοστών

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Επανάληψης. Όσο μέχρις ότου για. 22/11/08 Ανάπτυξη εφαρμογών 1

Δομές Επανάληψης. Όσο μέχρις ότου για. 22/11/08 Ανάπτυξη εφαρμογών 1 Δομές Επανάληψης Όσο μέχρις ότου για 22/11/08 Ανάπτυξη εφαρμογών 1 Όσο. επανάλαβε Όσο Συνθήκη επανάλαβε Εντολή1 Εντολή2.. Ομάδα εντολών Συνθήκη Αληθής Ομάδα εντολών Εντολή Ν Τέλος_Επανάληψης Ψευδής 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Δ. Παλτεζανάκης

Γεώργιος Δ. Παλτεζανάκης Η ύλη του μαθήματος μας εισάγει στον δομημένο προγραμματισμό. Ένα καλό αυτής της τεχνικής είναι ότι αν ο μαθητής γνωρίζει κάποιους βασικούς αλγόριθμους μπορεί με συνδυασμό τους να οικοδομήσει άλλους πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ψευδογλώσσας και Διαγράμματα Ροής

Ψευδογλώσσας και Διαγράμματα Ροής Βασικοί κανόνες Αρχή και Τέλος Η ψευδογλώσσα ξεκινάει με την εντολή Αλγόριθμος , το διάγραμμα ροής με το οβάλ Η ψευδογλώσσα καταλήγει με την εντολή Τέλος , το διάγραμμα ροής με το οβάλ Εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης ΕΠ.1 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει τους διψήφιους άρτιους ακέραιους. Η άσκηση στην ουσία θα πρέπει να εκτυπώσει του αριθμούς 10, 12, 14,.,96, 98. Μεμιαπρώτηματιάθαμπορούσαμενατηνλύσουμεμετοναπροσπελάσουμετιςτιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέμα Α

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέμα Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέμα Α Α1. Δίνονται οι παρακάτω εντολές από ένα τμήμα προγράμματος: ΔΙΑΒΑΣΕ α, β x α > β Να χαρακτηρίσετε αν κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαιο 2.2 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Κεφαλαιο 2.2 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Κεφαλαιο 2.2 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 1.Σ, 2.Σ, 3. Λ, 4.Σ, 5.Σ Στο α) ανήκουν: 1,2,5,6,7 Στο β) ανήκουν: 3,4,8,9,10 1.-Λ, 2.-Λ, 3.-Σ, 4.-Σ, 5.-Σ 1. -Πραγματικός, 2. -Αρφαριθμητικός, 3.-Αλφαριθμητικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο 26 2.39 Ποια είναι η μορφή της σύνθετης επιλογής και που χρησιμοποιείται; Η συνθέτη επιλογή είναι: Αν Συνθήκη τότε Ομάδα Εντολών 1 Ομάδα Εντολών 2 Η Συνθήκη είναι παράσταση ή μια λογική μεταβλητή. Και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Αναπαράστασης αλγορίθµων Ψευδοκώδικας Διάγραµµα Ροής Αλγοριθµικές δοµές (Ακολουθία Επιλογή Επανάληψη)

Τεχνικές Αναπαράστασης αλγορίθµων Ψευδοκώδικας Διάγραµµα Ροής Αλγοριθµικές δοµές (Ακολουθία Επιλογή Επανάληψη) Τεχνικές Αναπαράστασης αλγορίθµων Διάγραµµα Ροής Αλγοριθµικές δοµές (Ακολουθία Επιλογή ) 1 Βασικές έννοιες Τυποποίηση αναπαράστασης αλγορίθµου - Ανάγκη ύπαρξης ενός κοινού τρόπου αναπαράστασης αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) η λανθασμένες (Λ).

Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) η λανθασμένες (Λ). ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ korifeo.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2012 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2012 ÈÅÌÅËÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πέµπτη, 31 Μαΐου 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1o Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΕΠΠ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008 Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Λύση: 1. Σωστό, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4. Λάθος, 5. Λάθος. Ποια η διαφορά μεταξύ διερμηνευτή και μεταγλωττιστή; Απάντηση:

ΘΕΜΑ Α. Λύση: 1. Σωστό, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4. Λάθος, 5. Λάθος. Ποια η διαφορά μεταξύ διερμηνευτή και μεταγλωττιστή; Απάντηση: ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1. Η ταξινόμηση είναι μια από τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ÑÏÌÂÏÓ

Γ ΤΑΞΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ÑÏÌÂÏÓ Γ ΤΑΞΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό,αν είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ HM/NIA: 21/2/2016 ΘΕΜΑ A (Α1) Να σημειώσετε με κατάλληλο τρόπο ανάλογα με το αν θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη κάθε μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

οµές Επανάληψης Π1. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα εκτυπώνει τους αριθµούς από το 1 ως το 10.

οµές Επανάληψης Π1. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα εκτυπώνει τους αριθµούς από το 1 ως το 10. Οι δοµές επανάληψης εφαρµόζονται στις περιπτώσεις, όπου µια οµάδα εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι κοινό. Οι τρεις µορφές δοµών επανάληψης είναι: 1. Επαναληπτική οµή

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15 / 01 / 2012

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15 / 01 / 2012 ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15 / 01 / 2012 A. Να σημειώσετε αν είναι σωστή ή λανθασμένη η καθεμιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. Οι διαδικασίες μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία και δεν επιστρέφουν μια τιμή όπως οι συναρτήσεις. Κάθε διαδικασία έχει

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ Λυκείου Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ΘΕΜΑ Α Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος που το ακολουθεί μία συνάρτηση που χρησιμοποιεί....

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 EKΠΑΙΔΕΥΣΗ: Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία -1-

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 EKΠΑΙΔΕΥΣΗ: Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία -1- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια:

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια: Εργαστήριο 6: 6.1 Δομές Επανάληψης Βρόγχοι (Loops) Όταν θέλουμε να επαναληφθεί μια ομάδα εντολών τη βάζουμε μέσα σε ένα βρόχο επανάληψης. Το αν θα (ξανα)επαναληφθεί η εκτέλεση της ομάδας εντολών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις -5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα, τα οποία πρέπει να γράψετε σε μορφή προγράμματος.

ΠΕΝΤΕΛΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα, τα οποία πρέπει να γράψετε σε μορφή προγράμματος. Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Γ Λυκείου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. τελική επανάληψη /4/2015 1

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. τελική επανάληψη /4/2015 1 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον τελική επανάληψη 2015 7/4/2015 1 Α -Β θέμα 40Μ+20Μ Ορθά συντακτικώς γραμμένες προτάσεις, λέξεις κλειδιά, ολοκληρωμένες φράσεις Χρήση κριτικής σκέψης σε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ποια από τα κάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο i. Τιμή

Άσκηση 1. Ποια από τα κάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο i. Τιμή Θεωρία επισκόπηση 1 Η μεταβλητή είναι ένα συμβολικό όνομα κάτω από το οποίο βρίσκεται μια τιμή, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου 1. Τύποι Δεδομένων (Μεταβλητών και Σταθερών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο 43 2.55 Ποιες είναι οι δύο μορφές της δομής πολλαπλής επιλογής και ποτέ χρησιμοποιείται; 1 η Μορφή:Η πολλαπλή επιλογή εφαρμόζεται στα προβλήματα όπου μπορούν να ληφθούν διαφορετικές αποφάσεις ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2004 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2004 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο ο Τρίτη, 1 Ιουνίου 2004 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ασκήσεις με Λύση - Δομή Επανάληψης

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ασκήσεις με Λύση - Δομή Επανάληψης 1. Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που θα διαβάζει 2 ακέραιους αριθμούς α, β (διασφαλίζοντας ότι τα α,β είναι ακέραιοι και ότι β > α) και στη συνέχεια: α) θα εμφανίζει το άθροισμα των ακέραιων αριθμών στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ Α3. α. (σελ. 183-184) Στοίβα: ώθηση, απώθηση Ουρά:

Διαβάστε περισσότερα

Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις, να μετατρέψετε τη δομή επανάληψης ΟΣΟ στην δομή ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α<-54

Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις, να μετατρέψετε τη δομή επανάληψης ΟΣΟ στην δομή ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Α<-54 Άσκηση_1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις, να μετατρέψετε τη δομή επανάληψης ΟΣΟ στην δομή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. 1 η Περίπτωση Κ 0 ΌΣΟ Λ > 5 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έστω ένας πίνακας με όνομα Α δέκα θέσεων : 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η 9 η 10 η

Έστω ένας πίνακας με όνομα Α δέκα θέσεων : 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η 9 η 10 η Μονοδιάστατοι Πίνακες Τι είναι ο πίνακας γενικά : Πίνακας είναι μια Στατική Δομή Δεδομένων. Δηλαδή συνεχόμενες θέσεις μνήμης, όπου το πλήθος των θέσεων είναι συγκεκριμένο. Στις θέσεις αυτές καταχωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-11-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- ΑΝΝΑ ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τους αριθμούς για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. Στήλη Β Προτάσεις. β. Ο βρόχος επανάληψης τερµατίζεται, όταν η συνθήκη είναι αληθής. όταν η συνθήκη είναι ψευδής.

ΘΕΜΑ 1 ο. Στήλη Β Προτάσεις. β. Ο βρόχος επανάληψης τερµατίζεται, όταν η συνθήκη είναι αληθής. όταν η συνθήκη είναι ψευδής. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-4 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1. Ένας αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 5x + 14y -2z = 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 5x + 14y -2z = 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Άσκηση_1 Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εκτυπώνει τις τιμές της συνάρτησης f( x) ΓΙΑ Χ ΑΠΟ -50 ΜΕΧΡΙ 50 ΑΝ Χ1 Η Χ2 ΤΟΤΕ ΤΙΜΗ Χ^2/(Χ^2-3*Χ+2) ΕΚΤΥΠΩΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας 4 ο Δομή επανάληψης Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ.

Φύλλο εργασίας 4 ο Δομή επανάληψης Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Φύλλο εργασίας 4 ο Δομή επανάληψης Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ. Λίγοι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν μόνο τις δομές ακολουθίας και επιλογής. Στα ρεαλιστικά προβλήματα χρειάζεται συνήθως μια σειρά εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης ΕΠ.1 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει τους διψήφιους άρτιους ακέραιους. Η άσκηση στην ουσία θα πρέπει να εκτυπώσει του αριθμούς 10, 12, 14,.,96, 98. Μεμιαπρώτηματιάθαμπορούσαμενατηνλύσουμεμετοναπροσπελάσουμετιςτιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΓΕ.Λ. ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΓΕ.Λ. ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΓΕ.Λ. ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-9-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό για καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία:

Επικοινωνία: Σπύρος Ζυγούρης Καθηγητής Πληροφορικής Επικοινωνία: spzygouris@gmail.com Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Πρόγραμμα Εντολή 1 Εντολή 2 Εντολή 3 Εντολή 4 Εντολή 5 Εντολή 2 Εντολή 3 Εντολή 4 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Στήλη Β Προτάσεις. 1. Όσο συνθήκη επανάλαβε εντολές Τέλος_επανάληψης 2. Αρχή_επανάληψης εντολές Μέχρις_ότου συνθήκη

Στήλη Β Προτάσεις. 1. Όσο συνθήκη επανάλαβε εντολές Τέλος_επανάληψης 2. Αρχή_επανάληψης εντολές Μέχρις_ότου συνθήκη ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 21/4/2013

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 21/4/2013 Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ Α [40 μόρια] α) Να επιλέξτε το γράμμα Σ, αν μια πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ. Όνομα:.. Βαθμός: /100

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ. Όνομα:.. Βαθμός: /100 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ Όνομα:.. Βαθμός: /100 Θέμα Α 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις με Σ, αν είναι σωστές και Λ, αν είναι λάθος. a. Οι πίνακες δεν μπορούν να έχουν περισσότερες από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα