Εισαγωγή Η ανάγκη ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ της αυτοαξιολογησης της ΣΧΟΛΙΚΗΣ μονάδας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή Η ανάγκη ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ της αυτοαξιολογησης της ΣΧΟΛΙΚΗΣ μονάδας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της"

Transcript

1 Η προβληματική της διαδικασίας ανάπτυξης μηχανισμών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας που επιτυγχάνουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της στην Κύπρο Δημητρίου Δημήτρης Πανεπιστήμιο Κύπρου & Κυριακίδης Λεωνίδας Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι πρωτίστως να προβάλει την ανάγκη αξιοποίησης της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας για σκοπούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της, αλλά και να καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις για τον τρόπο ανάπτυξης μηχανισμών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες μορφές αξιολόγησης μιας σχολικής μονάδας και τονίζεται ότι το στοιχείο που διακρίνει την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας από κάθε άλλη μορφή αξιολόγησης είναι η άμεση σύνδεσή της με διαδικασίες βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας. Στη συνέχεια, κατατίθεται συγκεκριμένη εισήγηση για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την ανάπτυξη συστήματος αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος, κάποιος θα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε τρία επιμέρους ζητήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη μηχανισμών αυτοαξιολόγησης. Το πρώτο ζήτημα αφορά στο κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι φορείς αποδέχονται τις θεωρητικές παραδοχές της αυτοαξιολόγησης οι οποίες και παρουσιάζονται στο άρθρο. Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην πολιτική δυναμική που επηρεάζει τη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο του σχολείου. Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η ανάπτυξη και εφαρμογή αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής είναι δυνατό να στηρίζεται σε συναίνεση των εμπλεκομένων φορέων. Τέλος, το τρίτο ζήτημα αφορά στην ανάγκη εντοπισμού του βέλτιστου θεωρητικού πλαισίου που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη μηχανισμού αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας που επιτυγχάνει τη βελτίωσή της. Ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να προκύψει από τα θεωρητικά σχήματα είτε της έρευνας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα (EEA), είτε της έρευνας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας (EBA). Σχολιάζεται, επίσης, το χρέος της ερευνητικής κοινότητας στο να εντοπίσει ποια από τις πιο πάνω περιοχές μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του βέλτιστου μηχανισμού αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα και παρουσιάζεται συγκεκριμένη έρευνα που υλοποιείται με σκοπό τη διερεύνηση των πιο πάνω ζητημάτων. ( Η έρευνα αυτή επιχορηγείται από τον ΚΟΕΔ) Εισαγωγή Η ανάγκη ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ της αυτοαξιολογησης της ΣΧΟΛΙΚΗΣ μονάδας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Όπως προκύπτει από τα πορίσματα πρόσφατων μετα-αναλύσεων ερευνών που αφορούσαν σε παράγοντες που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου σε σχολικό επίπεδο (Creemers, Kyriakides, Demetriou & Antoniou, 2007; Scheerens, Seidel, Witziers, Hendriks & Doornekamp, 2005), ένας από τους πλέον 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 1

2 σημαντικούς παράγοντες αποτελεσματικότητας - και παράλληλα ο μοναδικός ίσως στον οποίο υπάρχει καθολική αποδοχή από την ερευνητική κοινότητα για τη σημαντικότητά του - είναι η ύπαρξη μηχανισμού εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Τα τελευταία χρόνια γίνεται έντονη συζήτηση για τις δυνατότητες σύνδεσης της έρευνας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα με την ανάπτυξη μηχανισμών αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (Kyriakides, Charalambous, Philippou & Campbell, 2006). Το πρώτιστο ερώτημα που απασχολεί την ερευνητική κοινότητα στον χώρο, αφορά τη μορφή που πρέπει να πάρει η εσωτερική αξιολόγηση ώστε να είναι αποτελεσματική. Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας μπορεί να διακριθεί σε δύο κύριες μορφές: την εσωτερική και την εξωτερική αξιολόγηση. Σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα υιοθετούνται μοντέλα εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Τα μοντέλα αυτά διακρίνονται σε στοχοκεντρικά που επιχειρούν να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα μιας σχολικής μονάδας σε σχέση με τους στόχους που θέτει η πολιτεία, και σε μοντέλα διοίκησης (Κυριακίδης, 2000). Τα αποτελέσματα των στοχοκεντρικών μοντέλων αξιολόγησης αντικρίζονται τις πλείστες φορές ως μέσα λογοδότησης των εκπαιδευτικών στην πολιτεία και στους πελάτες τους. Για παράδειγμα, η διαδικασία μέτρησης της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων στην Αγγλία και σε πολιτείες των Η.Π.Α. στηρίζεται σε ένα τέτοιο μοντέλο εξωτερικής αξιολόγησης. Η εξωτερική αξιολόγηση είναι, επίσης, δυνατόν να διενεργείται με τη βοήθεια μοντέλων διοίκησης, τα οποία αποσκοπούν σε συγκέντρωση δεδομένων που θα βοηθήσουν το κέντρο (το ΥΠΠ ή/και τη σχολική μονάδα) να πάρει αποφάσεις (Kyriakides & Campbell, 2003). Για παράδειγμα, η αξιολόγηση ενός παρεμβατικού προγράμματος που εφαρμόζεται σε εθνική βάση μπορεί να στηριχτεί σε μορφές εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, ώστε να επισημανθούν οι δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς του. Επίσης, μια σχολική μονάδα που εφαρμόζει το δικό της ιδιαίτερο παρεμβατικό πρόγραμμα ή αναπτύσσει ένα πρόγραμμα δράσης, μπορεί να αναζητήσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και για το σκοπό αυτό αναθέτει σε μια ερευνητική ομάδα την αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος, για να βοηθήσει τη σχολική μονάδα να λάβει αποφάσεις ανάδρασης που θα την οδηγήσουν σε βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της. Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας μπορεί, επίσης, να στηριχτεί σε μορφές εσωτερικής αξιολόγησης. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι δεν είναι όλες οι μορφές εσωτερικής αξιολόγησης και μορφές αυτοαξιολόγησης. Για παράδειγμα, η υιοθέτηση στοχοκεντρικών μοντέλων αξιολόγησης από τους προϊσταμένους, όταν αυτοί επιθυμούν να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων τους, δεν μπορεί να θεωρηθεί μορφή αυτοαξιολόγησης, αφού η αυτοαξιολόγηση δεν εξυπηρετεί τη συγκριτική αξιολόγηση, αλλά αντίθετα αποσκοπεί σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας (Kyriakides & Campbell, 2004). Η τελευταία αυτή παρατήρηση μάς επιτρέπει να αντιληφθούμε ότι εκείνο που διακρίνει την αυτοαξιολόγηση είναι, πρώτο, η υιοθέτηση συμμετοχικού μοντέλου αξιολόγησης ώστε η αξιολόγηση να διενεργείται και από τα αντικείμενα της αξιολόγησης. Επομένως, η αξιολόγηση αυτή ανήκει στην κατηγορία της εσωτερικής αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει κανείς να αντιληφθεί τη σύνδεση της αυτοαξιολόγησης με τη διαδικασία βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας, αφού 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 2

3 αυτός είναι ο απώτερός της σκοπός και άρα μπορεί να θεωρηθεί σημαντική μορφή βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας (Kyriakides, 2005). Η ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας υποστηρίζεται από τους διάφορους ορισμούς της αυτοαξιολόγησης που έχουν δοθεί κατά καιρούς (MacBeath, 1999). Συνοψίζοντας τους ορισμούς αυτούς, μπορεί να ειπωθεί ότι η αυτοαξιολόγηση είναι ένα μοντέλο αξιολόγησης που στηρίζεται στην αρχή ότι η αξιολόγηση που διενεργείται πρέπει να αντικρίζεται ως διαδικασία που τίθεται σε εφαρμογή με πρωτοβουλία του σχολείου και αποσκοπεί σε: α) συστηματική συλλογή πληροφοριών για τη λειτουργία του σχολείου, β) ανάλυση και εκτίμηση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται και αφορούν στην ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει το σχολείο και γ) διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που καλείται ο σχολικός οργανισμός να πάρει. Άρα, η αυτοαξιολόγηση του σχολείου είναι μια μορφή αξιολόγησης του σχολείου στο σύνολό του, που διεξάγεται για και από τη σχολική κοινότητα στο σύνολό της για σκοπούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της. Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μηχανισμών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας Στο άρθρο αυτό υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας πρέπει απαραίτητα να διέλθει από την αντιμετώπιση τριών ζητημάτων που διέπουν την ανάπτυξη μηχανισμών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας (Δημητρίου & Κυριακίδης 2007). Το πρώτο ζήτημα αφορά στο κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι φορείς αποδέχονται τις θεωρητικές παραδοχές της αυτοαξιολόγησης, οι οποίες προκύπτουν από μια σειρά θεωριών της οργανισμιακής και της κοινωνικής ψυχολογίας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι όσοι επιδιώκουν να αναπτύξουν ένα μοντέλο αυτοαξιολόγησης οφείλουν να αναλογιστούν το βαθμό στον οποίο αποδέχονται ως άτομα τις απόψεις ή\και αξίες που έμμεσα υποβάλλουν οι παραδοχές αυτές (Kyriakides & Campbell, 2004). Η ενδεχόμενη ασυμφωνία έστω και με μία από τις θεωρητικές παραδοχές που στηρίζουν την αυτοαξιολόγηση, ουσιαστικά δυναμιτίζει εκ προοιμίου την προσπάθεια ανάπτυξης αντίστοιχου μηχανισμού. Από αυτή ακριβώς τη δυσκολία καθολικής αποδοχής μιας εκπαιδευτικής αλλαγής και δη της ανάπτυξης ενός συστήματος αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, πηγάζει και το δεύτερο ζήτημα που αφορά στην πολιτική δυναμική που επηρεάζει τη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής. Ειδικότερα, εφόσον η ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός συστήματος αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας δεν είναι μόνο τεχνοκρατική υπόθεση, αφού καθορίζεται εν πολλοίς και από πολιτικές επιρροές, μήπως σε τελική ανάλυση πρέπει ή όχι να επιδιώκεται η συναίνεση κατά τη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής. Τέλος, το τρίτο ζήτημα αφορά στην ανάγκη εντοπισμού του βέλτιστου θεωρητικού πλαισίου που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη μηχανισμού αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας που επιτυγχάνει τη βελτίωσή της. Λόγω της ασυμφωνίας που υπάρχει στην ερευνητική κοινότητα για το ποια από τις δύο ερευνητικές περιοχές (ΕΕΑ και ΕΒΑ) μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, κατατίθεται η εισήγηση για διενέργεια πειραματικών ερευνών που θα συμβάλουν στον εντοπισμό της πλέον κατάλληλης ερευνητικής περιοχής σε σχέση με τα επίδρασή τους στα μαθησιακά αποτελέσματα. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 3

4 Στη συνέχεια του άρθρου γίνεται εκτενής αναφορά στα τρία αυτά ζητήματα. Μέσα από τη συζήτηση για το καθένα αναπτύσσεται το είδος των προβληματισμών μέσα από τους οποίους πρέπει να αναπτύσσονται συστήματα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. A) Θεωρητικές παραδοχές της αυτοαξιολόγησης Η πρώτη θεωρητική παραδοχή της αυτοαξιολόγησης αναφέρεται στη φύση των ανθρώπινων όντων. Όλοι όσοι υποστηρίζουν την αυτοαξιολόγηση θεωρούν ότι οι άνθρωποι από τη φύση τους επιδιώκουν να μαθαίνουν μέσω των εμπειριών που αποκτούν και επιτυγχάνουν το στόχο αυτό, όταν κάθε φορά επιδιώκουν να αξιολογήσουν τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει (Beerens, 2000). Αποδεχόμενοι την παραδοχή αυτή μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναγνωρίσουν, για παράδειγμα, ποιες από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν είναι αποτελεσματικές, ώστε να αναπτύξουν αντίστοιχα «προγράμματα» βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους. Ουσιαστικά η παραδοχή αυτή καταδεικνύει τη σημασία της ανάπτυξης ενός μοντέλου αυτοαξιολόγησης, αφού υποβάλλει ότι όλα τα μέλη του οργανισμού που ονομάζεται σχολείο μπορούν και θέλουν να γίνουν καλύτερα. Με την παραδοχή αυτή φαίνεται να συμφωνούν ορισμένες από τις θεωρίες της οργανισμιακής ψυχολογίας, όπως είναι η θεωρία της ιεράρχησης των ψυχολογικών αναγκών του Maslow (1970). Πρέπει να τονιστεί ότι η παραδοχή αυτή φαίνεται να αποτελεί βασική προϋπόθεση κάθε διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. Η δεύτερη παραδοχή υποστηρίζει ότι οι ουσιαστικές/αυθεντικές αλλαγές που οδηγούν σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλιών και δράσεων των μελών του οργανισμού. Η παραδοχή αυτή στηρίζεται σε πορίσματα ερευνών που αφορούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών καινοτομιών και τα οποία αποκαλύπτουν τις αδυναμίες του μοντέλου κέντρο-περιφέρεια στην προσπάθεια για διαφοροποίηση της διδακτικής πράξης (Kyriakides, 1999). Η παραδοχή αυτή προκύπτει, επίσης, από δύο σημαντικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας και οι οποίες αφορούν στη διαδικασία της αλλαγής και στη στρατηγική προώθησης της αλλαγής (Hargreaves & Hopkins, 1991). Η τρίτη παραδοχή αναφέρεται στη σημασία αξιοποίησης των αποτελεσμάτων μιας αξιολογικής έρευνας. Όσοι αποφασίζουν να υιοθετήσουν ένα μοντέλο αυτοαξιολόγησης θεωρούν ως σημαντικά τα μηνύματα ανατροφοδότησης, τα οποία θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της μέτρησης. Δεν πιστεύουν ότι όλα όσα θα προκύψουν από την εφαρμογή ενός μοντέλου αυτοαξιολόγησης τούς είναι εκ των προτέρων γνωστά. Αντίθετα, θεωρούν ότι τα εμπειρικά αυτά δεδομένα πρέπει να οδηγούν σε επαγγελματική βελτίωση του κάθε μέλους του οργανισμού, καθώς και σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ίδιου του οργανισμού (Campbell et al., 2004). Μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί ότι η παραδοχή αυτή σχετίζεται άμεσα με θεωρίες που καταδεικνύουν τη σημασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Παράλληλα, αυτή η θεωρητική παραδοχή αποτελεί μέρος του θεωρητικού υπόβαθρου στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής βελτίωσης των εκπαιδευτικών (Beerens, 2000). H τέταρτη παραδοχή της αυτοαξιολόγησης αναφέρεται στην άποψη ότι το αίσθημα του «ανήκειν» οδηγεί σε επιθυμητές μορφές αφοσίωσης και παρώθησης των μελών ενός 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 4

5 οργανισμού. Η παραδοχή αυτή προκύπτει από τη θεωρία των κοινωνικών συστημάτων των Getzels & Cuba (1957), η οποία αποτέλεσε το θεωρητικό υπόβαθρο μοντέλων οργανωτικής αποτελεσματικότητας (Ηoy & Miskel, 2001). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η αφοσίωση και η παρώθηση των μελών ενός οργανισμού επηρεάζονται από τη «θέση που κατέχει ο οργανισμός στη ζωή των εργαζομένων» (latency). Συνεπώς, όταν τα μέλη μιας σχολικής μονάδας με δική τους πρωτοβουλία οδηγηθούν σε ανάπτυξη ενός συστήματος αυτοαξιολόγησης της σχολικής τους μονάδας, είναι δυνατόν να υπηρετήσουν αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης καλύτερα, αφού θα τη θεωρούν δικό τους κτήμα και θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της «δικής τους» σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό, οδηγούμαστε σταδιακά σε ενίσχυση της «θέσης που κατέχει ο οργανισμός στη ζωή των εργαζομένων». Η τελευταία θεωρητική παραδοχή αφορά στις αντιλήψεις των μελών του οργανισμού για τη διαδικασία συγκέντρωσης δεδομένων. Τα μέλη ενός οργανισμού αναμένεται ότι θεωρούν ως σημαντικό μέρος της «αποστολής» τους τη συγκέντρωση εμπειρικών δεδομένων και επομένως θεωρούν σημαντικό να αναπτύξουν ένα μοντέλο αυτοαξιολόγησης, που θα τους δώσει την ευκαιρία να συγκεντρώσουν εμπειρικά δεδομένα (Teddlie & Reynolds, 2000). Μπορούμε, επίσης, να παρατηρήσουμε ότι η παραδοχή αυτή αποκαλύπτει την αναγκαιότητα των προσπαθειών μέτρησης της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού καθώς και των παραγόντων που καθιστούν αποτελεσματικό έναν οργανισμό (Creemers, 1994; Scheerens & Bosker, 1997). Β) Πολιτική διάσταση Το δεύτερο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής μηχανισμών αυτοαξιολόγησης, είναι η πολιτική διάσταση της αυτοαξιολόγησης, αφού η ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός συστήματος αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας δεν είναι μόνο τεχνοκρατική υπόθεση, μια και καθορίζεται εν πολλοίς και από πολιτικές επιρροές (Bridges & Groves, 1999). Αν και ο όρος πολιτική δεν μπορεί εύκολα να οριστεί, γενικά θεωρείται ως μια μορφή κοινωνικής διαμάχης, στην οποία διάφορα άτομα ή ομάδες ατόμων, προσπαθούν να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα, είτε «παραπλανώντας» είτε μέσω διαπραγματευτικών διαδικασιών (Daft, 1998; Greenberg & Baron, 1997; Mitchell et al, 1994; Pfeffer, 1992; Wirt & Kirst, 1997) Όπως αναφέρει ο Sclan (1994) «ο τρόπος που επιβάλλεται η πολιτική προκαθορίζει την επιτυχία της, και όχι το περιεχόμενο της πολιτικής καθεαυτό» (σελ. 35). Συνεπώς, σχετική και εξίσου σημαντική θεωρήθηκε από την ερευνητική κοινότητα και κυρίως από την ΕΒΑ η κατανόηση του πώς ένα σύστημα αξιολόγησης θα χαίρει της αποδοχής των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία φορέων, αφού αξιολόγηση χωρίς συναίνεση μεταξύ των εμπλεκομένων έχει μεγάλες πιθανότητες να οδηγηθεί σε αποτυχία (Stuffledeam & Shinkfield, 1990). Όμως, οι ερευνητές δε έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας μεταρρύθμισης στο σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού, είναι πρωτίστως πολιτική πρόκληση. Αυτό γιατί πέραν και πριν από τη δόμηση ενός συστήματος αξιολόγησης, πρέπει να αναγνωριστούν και να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τις εισηγήσεις των εμπλεκομένων φορέων, όσον αφορά τον καταρτισμό του περιεχομένου ενός συγκεκριμένου 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 5

6 συστήματος αξιολόγησης, είτε που οδηγούν επιμέρους ομάδες των εμπλεκομένων φορέων σε σθεναρή αντίσταση προς τυχόντα συστήματα αξιολόγησης ή και εισηγήσεις που προτείνονται από άλλους (Johnson, 1997). Το πιο πάνω κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, αφού οι πολιτικές αποφάσεις, επηρεάζονται από τις απόψεις και εισηγήσεις των εμπλεκομένων. Οι εισηγήσεις όμως αυτές, συμβιβασμοί εις βάρος της ποιότητας ορισμένες φορές (Seyfarth, 1999), πιθανότατα δεν στηρίζονται σε βελτιωτικές προς την εκπαιδευτική διαδικασία απόψεις, αλλά σε συμφεροντολογικά ως προς την συγκεκριμένη ομάδα κίνητρα (Stronge & Tucker, 2000). Το υπόβαθρο λοιπόν για οποιαδήποτε αποτελεσματική προσπάθεια μεταρρύθμισης, και ιδιαίτερα για ένα σύστημα αξιολόγησης, είναι όχι μόνο να αναγνωριστούν, να ληφθούν υπόψη και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων οι οργανώσεις των εμπλεκομένων (Firestone, 1989; Johnson, 1999; Patterson et al, 1986), αλλά και να διερευνηθούν οι λόγοι και τα κίνητρα που επηρεάζουν τις επιμέρους ομάδες ως προς τις τοποθετήσεις τους (Kyriakides & Demetriou, 2007). Δεν θα ήταν υπερβολή αν λεχθεί ότι, ακόμη και με την εγκατάσταση ενός εξαιρετικού, από τεχνική άποψη, συστήματος αξιολόγησης, το τελευταίο μπορεί να είναι καταδικασμένο σε αποτυχία αν δεν μελετηθεί, από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του, η πολιτική δυναμική που επηρεάζει την υλοποίησή του (Nakamura & Smallwood, 1980). Όπως φάνηκε και από τη σύνοψη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που παρουσιάστηκε, η πολιτική διάσταση της αξιολόγησης ίσως να είναι αυτή για την οποία πρέπει πρωτίστως να ληφθούν αποφάσεις, αφού φαίνεται ότι οποιασδήποτε μορφής και να είναι το σύστημα που θα αναπτυχθεί, η πολιτική δυναμική είναι αυτή που θα μπορεί τελικά να καθορίσει την εφαρμογή του. Το ερώτημα που τίθεται από τα πιο πάνω, είναι το κατά πόσο είναι ή όχι ήσσονος σημασίας θέμα η επίλυση των προβλημάτων που προκαλούνται από την πολιτική δυναμική που επηρεάζει τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο προβληματισμός αναπτύσσεται σε συντομία πιο κάτω. Τα άτομα, ή και οι ομάδες ατόμων που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από μια αλλαγή σε ένα θέμα εκπαιδευτικής πολιτικής δεν συμπεριφέρονται κατ ανάγκη με τον ίδιο τρόπο. Όμως, είναι αυτών των ατόμων ή ομάδων ατόμων των οποίων τα «κεκτημένα» συμφέροντα ή δικαιώματα επηρεάζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από κάποια αλλαγή σε ένα θέμα εκπαιδευτικής πολιτικής. Τόσο οι ομάδες εμπλεκομένων φορέων πιθανών να έχουν μεταξύ τους διαφορετικά συμφέροντα (π.χ. επιθεωρητές και εκπαιδευτικοί) αλλά ακόμα και άτομα που βρίσκονται στην ίδια ομάδα πιθανόν να διαφοροποιούνται ως προς τις προτιμήσεις τους σε μια επικείμενη αλλαγή για πολλούς λόγους (π.χ. διαφορετική κοσμοθεωρία - φιλοσοφία, διαφορετικές ανάγκες προτεραιότητες κ.α.). Όταν επίκειται μια εκπαιδευτική αλλαγή, οι διάφοροι φορείς που νιώθουν ότι επηρεάζονται αρνητικά από αυτή, λογικά θα προσπαθήσουν να την αποφύγουν με διάφορους τρόπους που αναφέρθηκαν και πιο πριν. Συνεπώς, δεδομένης της διαφορετικότητας των αναγκών των ατόμων μεταξύ τους, αλλά και των συμφερόντων και αναγκών των διαφόρων υποομάδων εμπλεκομένων φορέων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ή όχι δυνατόν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα όλων; Η προφανής άρνηση στο πιο πάνω ερώτημα, δεν αντιμετωπίζεται μοιρολατρικά. Εφόσον η συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων στη διαδικασία της αλλαγής όσον 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 6

7 αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι κάτι που κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει σε αδιέξοδο, μήπως θα πρέπει να στραφούμε σε άλλες κατευθύνσεις προκειμένου να μπορούν να αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται καινοτομίες στην εκπαίδευση; Σύμφωνα με την έρευνα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας (ΕΒΑ), πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, πρέπει να αναπτύσσονται διαδικασίες που να βελτιώνουν το κλίμα και να προδιαθέτουν τα άτομα θετικά απέναντι σε οτιδήποτε πρόκειται να εφαρμοστεί. Σε αντίθετη περίπτωση, οι πιθανότητες επιτυχίας της οποιασδήποτε παρέμβασης θεωρούνται περιορισμένες. Από την άλλη η έρευνα για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα (ΕΕΑ), θεωρεί ότι οι αποφάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής μπορούν να ληφθούν και να εφαρμοστούν χωρίς προηγουμένως να επιτευχθεί συναίνεση όλων των εμπλεκομένων. Η ΕΕΑ υιοθετεί την άποψη ότι είναι πιο πιθανό τα άτομα να συναινέσουν και να αποδεχθούν μια αλλαγή, όταν τη βιώσουν και αντιληφθούν τη χρησιμότητά της, άσχετα με τις προηγούμενες πεποιθήσεις τους για την αλλαγή. Ποια από τις δύο πιο πάνω απόψεις όμως πρέπει να ακολουθήσουμε, προκειμένου να αποφύγουμε την σχεδόν βέβαιη πολιτική δυναμική που επηρεάζει τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής; Γ) Αναζητώντας το βέλτιστο θεωρητικό πλαίσιο για την ανάπτυξη μηχανισμών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας Το τρίτο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τα κράτη ή και τα σχολεία που αναπτύσσουν ή πρόκειται να αναπτύξουν μηχανισμούς αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας είναι το ίδιο το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η αυτοαξιολόγηση. Το θεωρητικό πλαίσιο για την αυτοαξιολόγηση, ως έννοια, είναι ευρύτερη των θεωρητικών παραδοχών, αφού αποτελεί ουσιαστικά τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί και θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της αυτοαξιολόγησης. Η σημαντικότητα του διαφαίνεται και από το γεγονός ότι, είναι πολιτικά πιο «εύκολο» να αποδεχθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς τις θεωρητικές παραδοχές στις οποίες στηρίζεται η αυτοαξιολόγηση, όμως παραμένει το ενδεχόμενο να υπάρχουν διαφωνίες για τους στόχους, τη διαδικασία και το κριτήριο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της αυτοαξιολόγησης. Όσον αφορά το πλαίσιο που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, το τελευταίο διάστημα γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα σύνδεσης της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της (Creemers & Kyriakides, 2007; Wikeley & Murillo, 2005). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι εδώ και χρόνια, οι ερευνητές που εδράζονται στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας διακρίνονται σε δύο «διαφορετικές ιδεολογικές παρατάξεις» και συγκεκριμένα, στην ΕΕΑ και στην ΕΒΑ. Σημείο σύγκλισης των ερευνητών των δύο περιοχών είναι η σημαντικότητα - όπως προαναφέρθηκε - της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Εντούτοις η κάθε προσέγγιση προβάλλει διαφορετικές πεποιθήσεις για τους τρόπους με τους οποίους η εσωτερική αξιολόγηση μπορεί να καταστεί αποτελεσματική. Ειδικότερα, η ΕΕΑ θεωρεί την αξιολόγηση ως ενισχυτικό παράγοντα της αποτελεσματικότητας και προσπαθεί να ερμηνεύσει την έννοια της αξιολόγησης και να την περιγράψει με λειτουργικό τρόπο, ερμηνεύοντας τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει θετικά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Από την άλλη η ΕΒΑ θεωρεί την αξιολόγηση ως τη βάση για σκοπούς 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 7

8 ανάπτυξης παρεμβατικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης. Η προβληματική έγκειται στο γεγονός ότι οι διαφορές θέασης και αξιοποίησης της ίδιας έννοιας (της αξιολόγησης) από τις δύο ερευνητικές περιοχές οδηγούν στο να μην έχει ακόμη εντοπιστεί η πλέον κατάλληλη μέθοδος αξιοποίησης της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας που να επιφέρει τη μέγιστη βελτίωση στα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτό αποτελεί, ίσως, συνέπεια του γεγονότος ότι είναι πολύ λίγες, αν όχι σπάνιες οι περιπτώσεις που ερευνητές από τις δύο γνωστικές περιοχές συνεργάζονται ουσιαστικά μεταξύ τους. Παρά το γεγονός ότι εδώ και χρόνια, αρκετοί ερευνητές που εντάσσονται και στις δύο περιοχές θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια σύζευξης των δύο περιοχών, οι διαφορές στις δύο ερευνητικές περιοχές, είναι ίσως τόσο ουσιαστικές που πιθανόν να μην επιτρέπουν τη σύζευξη των δύο περιοχών. Ερευνητικός σχεδιασμός Είναι πεποίθησή μας ότι πριν την ανάπτυξη και εφαρμογή οποιουδήποτε συστήματος αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, πρέπει να προηγείται έρευνα που να τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα του οποιουδήποτε συστήματος πρόκειται να εφαρμοστεί. Η παρούσα έρευνα που υλοποιήθηκε την τρέχουσα σχολική χρονιά, στηρίχθηκε στη μεθοδολογία της πειραματικής έρευνας. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αντιπαραβολή των δυνατοτήτων της ΕΕΑ και της ΕΒΑ στο να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη συστημάτων αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Ένα κράτος που στοχεύει στη ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αν μη τι άλλο πρέπει να αναπτύσσει τέτοιους ερευνητικούς σχεδιασμούς πριν την ανάπτυξη και εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής. Με αυτό τον τρόπο, αφ ενός αποφεύγονται οι προσπάθειες εισαγωγής καινοτομιών που σε τελική ανάλυση δεν προσφέρουν τα αναμενόμενα. Το πιο πάνω αποτελεί και μια μορφή λογοδότησης του ίδιου του κράτους προς τους πολίτες του, για την αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου χρήματος Αφ ετέρου, τέτοιου είδους ερευνητικοί σχεδιασμοί που «τεκμηριώνουν» την αποτελεσματικότητά τους, αποτελούν ένα ισχυρό μέσω στα χέρια των φορέων ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής, στο να εφαρμόσουν συγκεκριμένες πολιτικές, με βάση πάντοτε τους ειδικούς στόχους της παιδείας που θέτει το κάθε κράτος (Kyriakides, Demetriou & Charalambous, 2006). Ομάδα ελέγχου 1η Ομάδα 2η Ομάδα 3η Ομάδα Τυπικά σχολεία που δε χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μηχανισμό εσωτερικής αξιολόγησης. Χ1: Χρήση πολλαπλών πηγών συγκέντρωσης δεδομένων σε ελεύθερη μορφή για την ανάπτυξη μηχανισμού αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Χ1: Χρήση πολλαπλών πηγών συγκέντρωσης δεδομένων για την ανάπτυξη μηχανισμού αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας Χ2: Το ΔΜΕΑ θα αποτελεί τη βάση για το Χ1 Χ1: (όπως στη 2η Ομάδα ) Χ2: (όπως στη 2η Ομάδα ) Χ3: Ανάπτυξη κλίματος αποδοχής - πολιτική διάσταση. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 8

9 Ειδικότερα, όπως φαίνεται και από τον πιο πάνω πίνακα στον ερευνητικό σχεδιασμό, η Ομάδα Ελέγχου αποτελείται από τυπικά σχολεία στα οποία έγιναν μετρήσεις των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην αρχή και το τέλος της σχολικής χρονιάς με τον ίδιο τρόπο που έγινε και στις πειραματικές ομάδες και που θα περιγραφεί στη συνέχεια. Κάθε πειραματική ομάδα είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις πολλαπλές πηγές συγκέντρωσης δεδομένων για τη διαμορφωτική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Εντούτοις, δεν παρασχέθηκε καμία υποστήριξη από την ερευνητική ομάδα στα σχολεία της 1ης Ομάδας. Δηλαδή, η 1η Ομάδα αποτελείτο από σχολεία που χρησιμοποιούσαν, μετά από παρότρυνση και επιμόρφωση, τις πολλαπλές πηγές συγκέντρωσης δεδομένων για την αξιολόγηση με σκοπό να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Όμως, τα σχολεία αυτά, δε δεσμεύονταν για τον τρόπο που θα χρησιμοποιούσαν τις πολλαπλές πηγές, ούτε και τα δεδομένα που πιθανών να προέκυπταν από αυτές. Με αυτό τον τρόπο, τα σχολεία της 1ης Ομάδας αφέθηκαν ελεύθερα να αναπτύξουν δικό τους θεωρητικό πλαίσιο για το πώς να υιοθετήσουν τις πολλαπλές πηγές συγκέντρωσης δεδομένων για την αυτοαξιολόγησή τους και για το πώς να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που μπορεί να συγκεντρώνει ένα τέτοιο σύστημα. Η 2η Ομάδα συγκέντρωνε τα σχολεία που χρησιμοποιούσαν μεν τις πολλαπλές πηγές συγκέντρωσης δεδομένων για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, όπως και η 1η Ομάδα, με τη διαφορά όμως ότι αυτά τα σχολεία είχαν ένα δεδομένο θεωρητικό πλαίσιο για το πώς να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πηγές και για το πώς να επεξεργαστούν τα δεδομένα που συγκεντρώνονται. Το πλαίσιο αυτό αποτελούσε το ΔΜΕΑ (Creemers & Kyriakides, 2005; 2006). Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (εκπαιδευτικοί, διευθυντές, επιθεωρητές) των σχολείων της 2ης Ομάδας έτυχαν επιμόρφωσης με σεμινάρια - εργαστήρια που οργανώθηκαν καθώς έντυπο υλικό που χορηγήθηκε. Τα σεμινάρια έγιναν για σκοπούς επιμόρφωσης των εμπλεκομένων φορέων της 2ης Ομάδας για το ΔΜΕΑ καθώς και για τους τρόπους αξιοποίησης των θεωρητικών επιταγών του για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Τέλος, τα σχολεία της 3ης Ομάδας πληρούσαν ότι έχει αναφερθεί πιο πάνω για τη 2η Ομάδα. Επιπλέον, στα σχολεία αυτά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (εκπαιδευτικοί, διευθυντές) έτυχαν επιμόρφωσης για το θέμα της πολιτικής διάστασης της αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό χορηγήθηκε έντυπο υλικό στους εμπλεκόμενους φορείς για το θέμα της πολιτικής διάστασης της αξιολόγησης και οργανώθηκαν σχετικά σεμινάρια. Από την πιο πάνω περιγραφή, φαίνεται ότι στον πειραματικό σχεδιασμό που αναπτύχθηκε, παρέχεται στην κάθε ομάδα κάτι επιπρόσθετα των όσων θα παρέχονται στην αμέσως προηγούμενη της ομάδα. Συγκέντρωση δεδομένων Προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση των τριών διαφορετικών τρόπων αξιοποίησης των πολλαπλών πηγών συγκέντρωσης δεδομένων για την αξιολόγηση στις τρεις πειραματικές ομάδες, έγιναν μετρήσεις στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών των σχολείων των τριών ομάδων στη αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ειδικότερα, 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 9

10 έγιναν μετρήσεις του γνωστικού επιπέδου των μαθητών στα μαθηματικά με δοκίμια που αξιολογούν τις γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών στα μαθηματικά όπως προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών της Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας, 1994). Παράλληλα, θα γίνουν μετρήσεις και των τριών μεταβλητών (δηλ. του τρόπου χρήσης των πολλαπλών πηγών συγκέντρωσης δεδομένων, του τρόπου αξιοποίησης του ΔΜΕΑ και της ύπαρξης κλίματος αποδοχής της αλλαγής πολιτική διάσταση), προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις και μεταξύ των σχολείων που ανήκουν στην ίδια πειραματική ομάδα. Ανάλυση δεδομένων Θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές πολυεπίπεδης ανάλυσης, προκειμένου να διαγνωστούν τυχούσες διαφορές τόσο μεταξύ (between - group analyses) των πειραματικών ομάδων όσο και ανάμεσα στις ίδιες τις ομάδες (within - group analyses). Η ανάλυση που θα διενεργηθεί μεταξύ της κάθε ομάδας θα δείξει το βαθμό στον οποίο η χρήση των πολλαπλών πηγών συγκέντρωσης δεδομένων για σκοπούς διαμορφωτικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα οδηγήσει στην παροχή ποιοτικά καλύτερης ανατροφοδότησης στους εκπαιδευτικούς για το πώς να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και συνεπώς οι επιδόσεις των μαθητών τους θα βελτιωθούν. Επιπλέον, ένα ακόμα ζήτημα που θα διασαφηνιστεί είναι και ο προσδιορισμός των πηγών συγκέντρωσης δεδομένων που είναι οι πιο κατάλληλες για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας, σε σχέση πάντα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Η ανάλυση μεταξύ των ομάδων (within group analysis) θα μας επιτρέψει να δούμε την επίδραση της πρόσθετης υποστήριξης (δηλαδή την επίδραση των Χ1, Χ2 και Χ3) που θα παρέχεται στα σχολεία που θα χρησιμοποιήσουν πολλαπλές πηγές συγκέντρωσης δεδομένων για την αξιολόγηση, όπως αυτή παρουσιάζεται και στον πίνακα στη σελίδα 31. Προκειμένου να εξεταστεί το κατά πόσο η χρήση συστημάτων αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας θα οδηγήσει σε αλλαγές στις σχέσεις των ατόμων που επηρεάζονται (εκπαιδευτικούς, βοηθούς διευθυντές, διευθυντές και επιθεωρητές), θα χορηγηθούν ερωτηματολόγια και στις τρεις πειραματικές ομάδες του δείγματος που θα συγκεντρώνουν τις απόψεις, τις πεποιθήσεις και τις ανησυχίες των ατόμων αυτών για τη χρήση των πολλαπλών πηγών συγκέντρωσης δεδομένων για την αξιολόγηση. Για σκοπούς τριγωνοποίησης των δεδομένων θα διεξαχθούν και συνεντεύξεις σε τυχαίο δείγμα εκπαιδευτικών και διευθυντών καθώς και σε άτομα των οποίων οι συμπεριφορές αποκλίνουν από τις τυπικές συμπεριφορές των υπόλοιπων ατόμων της ομάδας τους (deviant cases). Αυτό το είδος έρευνας θα διευκρινίσει παράλληλα και το κατά πόσο είναι δικαιολογημένη και πού η αντίδραση ορισμένων ατόμων έναντι της αλλαγής. Παρόμοια, θα χορηγηθούν ερωτηματολόγια και στη 2η και 3η πειραματική ομάδα που θα συγκεντρώνουν τις απόψεις, τις πεποιθήσεις και τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών και διευθυντών για τη χρήση του ΔΜΕΑ. Αυτό το είδος έρευνας θα διευκρινίσει το κατά πόσο είναι δικαιολογημένη και πού η αντίδραση ορισμένων ατόμων έναντι της χρήσης κάποιου μοντέλου ΕΑ. Παράλληλα θα εντοπίσει τους πιθανούς λόγους στους οποίους εδράζεται η τυχούσα αντίδραση ορισμένων ατόμων στην αποδοχή ενός μοντέλου ΕΑ στο να αποτελέσει το πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός συστήματος 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 10

11 διαμορφωτικής αξιολόγησης της ΕΑ τόσο σε σχολική βάση όσο και σε ατομικό επίπεδο (αξιολόγηση του εκπαιδευτικού). Αναφορές Ελληνικές Δημητρίου, Δ. & Κυριακίδης, Λ. (2007). Ανάπτυξη μηχανισμών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας που επιτυγχάνουν βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της. Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου, (6), σελ Κυριακίδης, Λ. (2000). Δυνατότητες σύζευξης στοχοκεντρικών και συμμετοχικών μοντέλων αξιολόγησης. Στο Μπαγάκης, Γ. (εκ.) Αξιολόγηση προγραμμάτων και σχολείου, Αθήνα: Μεταίχμιο. Αγγλικές Beerens, D.R. (2000). Evaluating teachers for professional growth. Creating a culture of motivation and learning. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Bridges E. M. & Groves B. R. (1999). The Macro - and Micropolitics of Personnel Evaluation: A Framework. Journal of Personnel Evaluation in Education, 13(4), Campbell, R.J., Kyriakides, L., Muijs, R.D. & Robinson, W. (2004). Assessing Teacher Effectiveness: A Differentiated Model. London: Routledge Falmer. Creemers, B.P.M. (1994). The effective classroom. London: Cassell. Creemers, B.P.M. & Kyriakides, L. (2007). The dynamics of educational effectiveness: a contribution to policy, practice and theory in contemporary schools. London: RoutledgeFalmer. Creemers, B.P.M., Kyriakides, L., Demetriou, D. & Antoniou, P. (2007). A critical analysis of the dynamic model of educational effectiveness based on a synthesis of studies investigating the impact of school factors on student achievement gains. Paper presented at the ICSEI 2007 Conference. Portoroz (Slovenia), January Daft, R. (1994). Organizational theory and design. Minneapolis, MN: West. Firestone, W. A. (1989). Education policy as an ecology of games. Educational Researcher, 18, Getzels, J.W. & Guba, E.G. (1957). Social behavior and the administrative process. School Review, 65, Greenberg, J. & Baron, R. A. (1997). Behaviour in organizations. (6th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Hargreaves, D.H. & Hopkins, D. (1991). The Empowered Schools. The Management and Practice of Development Planning. London: Cassell. Hoy, W. K. & Miskel, C.G. (2001). Educational Administration: Theory, Research and Practice. New York: Mc Graw-Hill. Johnson, B. (1997). An organizational analysis of multiple perspectives of effective teaching: Implications of teacher evaluation. Journal of Personnel Evaluation in Education, 11, Johnson, B. (1999). Great expectations but politics as usual: the rise and fall of a statelevel teacher evaluation initiative. Journal of Personnel Evaluation in Education, 13 (4), o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 11

12 Kyriakides, L. (2005). Evaluating school policy on parents working with their children in class. The Journal of Educational Research, 98 (5), Kyriakides, L. (1999). The management of curriculum improvement in Cyprus: A critique of a centre-periphery model in a centralised system. In T. Townsend, P. Clarke & M. Ainscow (Eds.) Third Millennium Schools: A World of Difference in Effectiveness and Improvement, Lisse, Swets and Zeitlinger. Kyriakides, L. & Campbell, R.J. (2003). Teacher Evaluation in Cyprus: Some conceptual and methodological issues arising from Teacher and School Effectiveness Research. Journal of Personnel Evaluation in Education, 17(1), Kyriakides, L. & Campbell, R.J. (2004). School self-evaluation and school improvement: a critique of values and procedures. Studies in educational evaluation, 30 (1), Kyriakides, L., Charalambous, C., Philippou, G. & Campbell, R.J. (2006). Illuminating reform evaluation studies through incorporating teacher effectiveness research: a case study in Mathematics. School Effectiveness and School Improvement, 17(1), Kyriakides L. & Demetriou D. (2007). Introducing a teacher evaluation system based on teacher effectiveness research: An investigation of stakeholders perceptions. Journal of Personnel Evaluation in Education. Kyriakides, L., Demetriou, D. & Charalambous, C. (2006). Generating criteria for evaluating teachers through teacher effectiveness research. Educational Research. 48 (1), MacBeath J. (1999). Schools must speak for themselves the case for school self evaluation. Routledge. Mitchell, D. E., Boyd, W. L., Cooper, B., Malen, B., & Marsall, C. (1994). Policy and political Studies: Taxonomy and overview. New York: McGraw-Hill. Nakamura, R. T. & Smallwood, F. (1980). The politics of policy implementation. New York: St Martin s Press. Patterson, J., Purkey, S. & Parker, J. (1986). Productive school systems for a nonrational world. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Pfeffer, J. (1992). Managing with power. Boston: Harvard Business School Press. Scheerens, J. & Bosker, R (1997). The Foundations of Educational Effectiveness. Oxford: Pergamon. Scheerens, J., Seidel, T., Witziers, B., Hendriks, M. & Doornekamp, G. (2005). Positioning and validating the supervision framework. Enschede/Kiel: University of Twente, Department of Educational Organisational and Management. Sclan, E. M. (1994). Performance evaluation for experienced teachers: An overview of state policies. Paper presented at the annual conference of the National Evaluation Institute, Gatlinburg, TN. Seyfarth, J.T. (1999). The principal: new leadership for new challenges. Upper Saddle River, NJ: Merrill. Stronge, J. H. & Tucker, P. D. (2000). The politics of teacher evaluation: A case study of new system design and implementation. Journal of Personnel Evaluation in Education, 13 (4), Stufflebeam, D.L. & Shinkfield, A.J. (1990). Systematic Evaluation. Lancaster: Kluwer-Nijhoff. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 12

13 Teddlie, C. & Reynolds, D. (2000). The International Handbook of School Effectiveness Research. London: Falmer Press. Wikeley, F. & Murillo, J. (2005). Effective school improvement: An introduction. School Effectiveness and School Improvement. 16(4), Wirt, F. M. & Kirst, M. W. (1997). The political dynamics of American education. Berkeley, CA: McCutchan. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 13

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική ηγεσία και (αυτο)αξιολόγηση. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας. Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παιδαγωγική ηγεσία και (αυτο)αξιολόγηση. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας. Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Παιδαγωγική ηγεσία και (αυτο)αξιολόγηση Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ demetris.demetriou@ouc.ac.cy Δομή παρουσίασης Η ανάγκη αξιοποίησης της αυτoαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Δημήτρης Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δημητρίου Δημήτρης Πανεπιστήμιο Κύπρου Αντιπαραβάλλοντας μηχανισμούς αυτο αξιολόγησης της σχολικής μονάδας σε σχέση με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της στην Κύπρο: Προοπτικές αξιοποίησης του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Δημήτρης Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυριακίδης Λεωνίδας

Δημητρίου Δημήτρης Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυριακίδης Λεωνίδας Η ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής που να στηρίζεται στη θεωρητική θεμελίωση και εμπειρική τεκμηρίωση: η περίπτωση της αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Δημητρίου Δημήτρης Πανεπιστήμιο Κύπρου & Κυριακίδης

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου. Επιλεγόµενο. Μάστερ (2 ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου. Επιλεγόµενο. Μάστερ (2 ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήµατος: Κωδικός Μαθήµατος: Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου EDG616 Επιλεγόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ Ο ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Εκπαιδευτική Ημερίδα Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/04

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/04 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/04 Προωθώντας την Ποιότητα και την Ισότητα στην Εκπαίδευση: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Παρεμβατικού Προγραμμάτος για Παροχή Ίσων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών σε Όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Συνέδριο Ερευνητικού Προγράμματος Βελτίωση της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας στα δημοτικά σχολεία - Improving Educational Effectiveness of Primary Schools (IEEPS) Σάββατο, 20/05/2017 Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

PARALLEL WORKSHOPS. Descriptions in Greek 14:30 16:00 Εργαστήρι 1 (στα ελληνικά) Εργαστήρι 2 (στα ελληνικά) Κτήριο ΧΩΔ02 Αίθουσα 008

PARALLEL WORKSHOPS. Descriptions in Greek 14:30 16:00 Εργαστήρι 1 (στα ελληνικά) Εργαστήρι 2 (στα ελληνικά) Κτήριο ΧΩΔ02 Αίθουσα 008 PARALLEL WORKSHOPS Descriptions in Greek 14:30 16:00 Εργαστήρι 1 (στα ελληνικά) Εργαστήρι 2 (στα ελληνικά) Αίθουσα 007 Αίθουσα 008 Βελτίωση της μάθησης για όλα τα παιδιά: Η πράξη στο επίπεδο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής. Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής. Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Δομή παρουσίασης Αξιολόγηση: Έννοια & Σημασία Σκοποί Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Μαθήματος. Σελίδα1 8

Διάγραμμα Μαθήματος. Σελίδα1 8 Διάγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUC-570DL Έννοιες, Αρχές και Μοντέλα 9 Εκπαιδευτικής Διοίκησης Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο Κανένα Παιδαγωγικών Σπουδών Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προγραμμάτων βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας: μια δυναμική προσέγγιση

Ανάπτυξη προγραμμάτων βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας: μια δυναμική προσέγγιση Ανάπτυξη προγραμμάτων βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας: μια δυναμική προσέγγιση Λεωνίδας Κυριακίδης & Αναστασία Παναγιώτου Περίληψη Το άρθρο αυτό περιγράφει το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Φιλοσοφία και βασικές αρχές του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης

ΙΙ Φιλοσοφία και βασικές αρχές του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης ΙΙ Φιλοσοφία και βασικές αρχές του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης Κάθε σύστημα πρέπει να στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών, οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/04

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/04 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/04 Προωθώντας την Ποιότητα και την Ισότητα στην Εκπαίδευση: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Παρεμβατικού Προγραμμάτος για Παροχή Ίσων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών σε Όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης 15 Μαΐου 2012 ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 20 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2007), σελ 545-552 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση

Θέματα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και τη Διοίκηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Θέματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα εργασία συζητά το θέμα της αυτό-αξιολόγησης σχολικών μονάδων, με αφετηρία την περίληψη

Η παρούσα εργασία συζητά το θέμα της αυτό-αξιολόγησης σχολικών μονάδων, με αφετηρία την περίληψη Αυτό-αξιολογηση σχολικών μονάδων (Εσωτερική αξιολόγηση) και κυπριακή πραγματικότητα Γιασεμίνας Καραγιώργη Προϊσταμένης Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία συζητά το θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ΚΟΕΔ 40 χρόνια 13 /5/2017

Συνέδριο ΚΟΕΔ 40 χρόνια 13 /5/2017 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΉ/ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Από τη θεωρία στην πράξη: Μία παράθεση εμπειριών: «Τροφή για σκέψη και συζήτηση» Συνέδριο ΚΟΕΔ 40 χρόνια 13 /5/2017 Δρ. Ευτυχία Παρλά Διευθύντρια Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία σχολικής μονάδας στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο

Αυτονομία σχολικής μονάδας στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο Αυτονομία σχολικής μονάδας στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο Δρ Θεόδωρος Θεοδώρου Παρουσίαση στο συνέδριο «Εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία στην Κύπρο και στον διεθνή χώρο - 40 χρόνια δράσης του ΚΟΕΔ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο. Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick

Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο. Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick Oι πρακτικές του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στην Κύπρο Ορφανός Στέλιος Πανεπιστήμιο Frederick Περίληψη Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι ο εκπαιδευτικός είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ IΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Ευρυτανίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 4ο ημοτικό Σχολείο Καρπενησίου Υπεύθυνος: Ζάγκας Λευτέρης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο

α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο σχολείο Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοίκηση Σχολείων με Πολυπολιτισμική Σύνθεση α Σεμινάριο Διοίκηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα

Ερευνητική ομάδα Δρ Αλεξάνδρα Πετρίδου Δρ Μαρία Νικολαΐδου Δρ Χρίστος Γιασεμής 2011-2012 Ερευνητική ομάδα 2011-2012 Εποπτεία: Δρ Λεωνίδας Κυριακίδης - Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Κύπρου Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη Προϊστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

: Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού σήμερα Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

: Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού σήμερα Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Δρ Ανδρέας Τσιάκκιρος Τίτλος : Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ηλ. διεύθυνση : tsiakkiros@ouc.ac.cy ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πανεπιστημιακό ίδρυμα University

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή ερευνητικής πρότασης

Συγγραφή ερευνητικής πρότασης Συγγραφή ερευνητικής πρότασης 1 o o o o Η ερευνητική πρόταση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της έρευνας. Η διατύπωσή της θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένη, περιεκτική και βασισμένη στην ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Δρ. Γιώργος Μαγγόπουλος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Δρ. Γιώργος Μαγγόπουλος Παράρτημα Βόλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δρ. Γιώργος Μαγγόπουλος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Πώς ορίζεται η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αναλυτικό πρόγραμμα Σκοποί στόχοι Περιεχόμενα Διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατικές Ρυθμίσεις

Μεταβατικές Ρυθμίσεις XI Μεταβατικές Ρυθμίσεις Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στις μεταβατικές ρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση από το υφιστάμενο στο προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η μέθοδος Delphi και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στις Επιστήμες της Αγωγής

Η μέθοδος Delphi και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στις Επιστήμες της Αγωγής Η μέθοδος Delphi και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στις Επιστήμες της Αγωγής Δρ Θεόδωρος Θεοδώρου και Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής Παρουσίαση στο συνέδριο «Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Μαθήματος. Σελίδα1 5

Διάγραμμα Μαθήματος. Σελίδα1 5 Διάγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUC-538A Αναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών 9 Τεχνών: Θεωρία και Σχολική Πρακτική Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο Κανένα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Μαθήματος. Σελίδα1 6

Διάγραμμα Μαθήματος. Σελίδα1 6 Διάγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUC-575DL Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης 9 και Ανάπτυξης Προσωπικού Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο Κανένα Παιδαγωγικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ PISA

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ PISA Αξιοποίηση Συγκριτικών Ερευνών για την Ανάπτυξη Μοντέλων Εκπαιδευτικής Αποτελεσµατικότητας Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης 29 Αυγούστου 2016 Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Όνομα: Ρασούλη Εμμανουέλα Επόπτης: Λαγός Δημήτριος Αναγκαιότητα έρευνας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εννοιολογικοί χάρτες και οι εφαρμογές τους στη διδασκαλία με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Οι εννοιολογικοί χάρτες και οι εφαρμογές τους στη διδασκαλία με τη βοήθεια της τεχνολογίας Οι εννοιολογικοί χάρτες και οι εφαρμογές τους στη διδασκαλία με τη βοήθεια της τεχνολογίας Τι είναι γνώση; Για τη γνώση δεν υπάρχει ένας και μοναδικός συμφωνημένος ορισμός. Κατά έναν ορισμό είναι η θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα