Μεταβατικές Ρυθμίσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταβατικές Ρυθμίσεις"

Transcript

1 XI Μεταβατικές Ρυθμίσεις Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στις μεταβατικές ρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση από το υφιστάμενο στο προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης (ΠΣΑ) των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά εφτά διαδοχικά στάδια μεταβατικών ρυθμίσεων. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής όλων των μεταβατικών ρυθμίσεων παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1. Στάδιο Α: Ιανουάριος 2007 Ιούνιος 2007 Κατά την περίοδο Ιανουαρίου Ιουνίου 2007 θα διεξαχθεί η δεύτερη φάση ανάπτυξης του ΠΣΑ. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο αυτή θα διεξαχθούν τα προγράμματα κατάρτισης των επιθεωρητών, που προτίθενται να αναλάβουν καθήκοντα αξιολογητή, καθώς και των διευθυντών των σχολικών μονάδων σχετικά με τα νέα τους καθήκοντα. Επιπλέον, κατά την ίδια χρονική περίοδο, θα οργανωθούν προγράμματα ενημέρωσης των εκπαιδευτικών λειτουργών, όλων των βαθμίδων για το νέο σύστημα αξιολόγησης. Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού ακόμη και ένα άψογο από τεχνικής φύσεως σύστημα αξιολόγησης, δεν μπορεί παρά να αποτύχει αν τα αρμόδια για την αξιολόγηση άτομα καθώς και οι αξιολογούμενοι δεν έχουν πλήρη γνώση της διαδικασίας αξιολόγησης, των κριτηρίων, των σκοπών και του τρόπου χρήσης των εργαλείων αξιολόγησης. Θεωρούμε επίσης πως η επιμόρφωση θα συμβάλει στην ύπαρξη διαφάνειας σε σχέση με τον τρόπο αξιολόγησης, και συνεπώς στη μείωση της προκατάληψης και των σφαλμάτων στον τρόπο χρήσης των εργαλείων, καθώς και της αμφισβήτησης για την αξιοπιστία των αξιολογήσεων, πράγμα για το οποίο κατακρίνεται το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης (Κυριακίδης, 2001, Πασιαρδής, 1996). Οι μεταβατικές ρυθμίσεις για το Στάδιο Α παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1 Μεταβατικές Ρυθμίσεις Ιανουαρίου Ιουνίου 2007 (Στάδιο Α) 1. Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης των επιθεωρητών που θα έχουν ρόλο αξιολογητή 2. Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης των διευθυντών σχολικών μονάδων που θα έχουν ρόλο αξιολογητή 3. Επιμόρφωση - Ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών 189

2 Στάδιο Β: Ιούλιος 2007 Αύγουστος 2007 Κατά τον Ιούλιο του 2007 είναι απαραίτητο όπως γίνει πρόβλεψη των αναγκών που θα παρουσιαστούν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα σε Βοηθούς Διευθυντές και σε Διευθυντές για τα επόμενα δύο χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, κατά το σχολικό έτος Σεπτεμβρίου 2007 Ιουνίου 2008 θα γίνει μεγαλύτερος αριθμός προαγωγών, με βάση το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και για τα δύο επόμενα χρόνια. Η προαγωγή κάποιων εκπαιδευτικών θα έχει ισχύ από το επόμενο σχολικό έτος και κάποιων άλλων από το μεθεπόμενο σχολικό έτος Με βάση την πιο πάνω ρύθμιση, το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης θα καταργηθεί από την επόμενη σχολική χρονιά (Σεπτέμβρης 2008) και θα ξεκινήσει αντίστοιχα το νέο σύστημα αξιολόγησης. Για τη συγκεκριμένη όμως σχολική χρονιά ( ) δε θα γίνουν αξιολογήσεις εκπαιδευτικών για προαγωγή. Οι ανάγκες του συστήματος θα καλυφθούν από τα άτομα που έχουν ήδη επιλεγεί για προαγωγή από την προηγούμενη σχολική χρονιά. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο θα εκδοθεί κανονισμός/ οδηγία σύμφωνα με την οποία ο Επιθεωρητής και ο Διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας θα είναι οι καθ ύλην αρμόδιοι για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για σκοπούς μονιμοποίησης. Ο Πίνακας 2 που ακολουθεί παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις μεταβατικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Στάδιο Β. Πίνακας 2 Μεταβατικές Ρυθμίσεις Ιουλίου 2007 Αυγούστου 2008 (Στάδιο Β) 1. Πρόβλεψη προαγωγών για τις επόμενες δύο σχολικές χρονιές ( , ). 2. Έγκριση οδηγίας σύμφωνα με την οποία ο Διευθυντής και ο Επιθεωρητής θα είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση που αφορά στη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών Στάδιο Γ: Σεπτέμβριος 2007 Φεβρουάριος 2008 Κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2007 Φεβρουαρίου 2008 θα ζητηθεί από τους υφιστάμενους Βοηθούς Διευθυντές των σχολικών μονάδων να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με τη διάκριση των ρόλων τους σε Παιδαγωγικούς Συμβούλους ή Βοηθούς Διευθυντές αντίστοιχα. Το ΥΠΠ μπορεί για πρακτικούς λόγους να αυξήσει αρχικά την αναλογία παιδαγωγικού σύμβολου προς εκπαιδευτικούς (π.χ. να αρχίσει με 1:10) και σταδιακά να φτάσει στην επιθυμητή αναλογία που προτείνεται (δηλ. 1:6). Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι Βοηθοί Διευθυντές για τη μια από τις δύο κατευθύνσεις είναι περισσότεροι από τις προσφερόμενες θέσεις τότε θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία επιλογής. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, για την πλήρωση θέσης Παιδαγωγικού Συμβούλου ή Βοηθού Διευθυντή θα λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες βαθμολογίες που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι (με βάση το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης). Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι ισοβαθμούν, τότε θα λαμβάνονται υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας (αρχαιότητα) των υποψηφίων. Τέλος, σε περίπτωση που οι 190

3 υποψήφιοι έχουν την ίδια βαθμολογία αλλά και την ίδια αρχαιότητα, τότε θα παραπέμπονται στην Ε.Ε.Υ., η οποία καλείται να αποφασίσει κατόπιν προσωπικής συνέντευξης ή/ και άλλων δραστηριοτήτων, για το ποιος υποψήφιος Βοηθός Διευθυντής θα καταλάβει θέση Παιδαγωγικού Συμβούλου και ποιος θέση Βοηθού Διευθυντή. Την περίοδο αυτή αναμένεται όπως υλοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης των Βοηθών Διευθυντών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν ρόλο Παιδαγωγικού Συμβούλου ή Βοηθού Διευθυντή. Επίσης, κατά το σχολικό έτος θα ξεκινήσει η υλοποίηση της Γ Φάσης του ΠΣΑ, όπως προβλέπεται στον αρχικό σχεδιασμό του ΠΣΑ, η οποία αναφέρεται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΣΑ. Η Γ Φάση έχει χωριστεί σε δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο της Γ Φάσης του ΠΣΑ (Σεπτέμβρης 2007 Αύγουστος 2008) αποσκοπεί στον έλεγχο των εργαλείων αξιολόγησης και της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων αξιολόγησης και στη βελτίωσή τους, όπου κρίνεται αναγκαίο. Ο Πίνακας 3 που ακολουθεί παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις μεταβατικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Στάδιο Γ. Πίνακας 3 Μεταβατικές Ρυθμίσεις Σεπτεμβρίου 2007 Φεβρουαρίου 2008 (Στάδιο Γ) 1. Δήλωση ενδιαφέροντος υφιστάμενων Βοηθών Διευθυντών σχετικά με τη μετεξέλιξή τους σε Παιδαγωγικούς Συμβούλους ή Βοηθούς Διευθυντές. 2. Έλεγχος των επιλογών και εντοπισμός των αναγκών που υπάρχουν για την κάθε θέση. 3. Κατανομή των υφιστάμενων Βοηθών Διευθυντών σε θέσεις Παιδαγωγικών Συμβούλων ή Βοηθών Διευθυντών με βάση τη σχετική διαδικασία. 4. Προσφορά προγράμματος κατάρτισης των Βοηθών Διευθυντών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν ρόλο Παιδαγωγικού Συμβούλου ή Βοηθού Διευθυντή. 5. Αξιολόγηση με βάση το υφιστάμενο σύστημα για προαγωγή «διπλάσιου» αριθμού εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για τα επόμενα δύο έτη. 6. Φάση Γ 1 ο Στάδιο: Πιλοτική Εφαρμογή του ΠΣΑ - Έλεγχος εργαλείων και βελτίωσή τους όπου κρίνεται αναγκαίο. 191

4 Στάδιο Δ: Μάρτιος 2008 Αύγουστος 2008 Το τέταρτο στάδιο των μεταβατικών ρυθμίσεων, κατά τη χρονική περίοδο Μαρτίου 2008 Αυγούστου 2008, περιλαμβάνει την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης διοικητικών στελεχών, το οποίο σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης θα αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν για την προαγωγή των εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει ανάθεση ευθύνης σε κοινοπραξίες ή οργανισμούς για την υλοποίηση του προγράμματος. Διευκρινίζεται πως μέχρι και το έτος 2011 οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να προαχθούν χωρίς την κατοχή του διπλώματος παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης. Οι εκπαιδευτικοί που θα προαχθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα, έχουν την υποχρέωση να αποκτήσουν το δίπλωμα κατάρτισης στα επόμενα τρία έτη από την ημερομηνία προαγωγής τους. Από το 2012 το δίπλωμα κατάρτισης διοικητικών στελεχών θα αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν για την προαγωγή των εκπαιδευτικών σε οποιαδήποτε θέση. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν κάθε φορά το πρόγραμμα κατάρτισης διοικητικών στελεχών θα ισχύουν συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αφορούν (ι) τις βαθμολογίες των εκπαιδευτικών με βάση το προηγούμενο σύστημα αξιολόγησης και (ιι) τις βαθμολογίες των εκπαιδευτικών με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης, μετά την εφαρμογή του. Νοείται πως από το έτος 2009, προτεραιότητα για την παρακολούθηση του προγράμματος θα δίνεται στους εκπαιδευτικούς που ήδη κατέχουν διοικητική θέση, έναντι των άλλων υποψηφίων. Πέραν αυτού, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα η Ε.Ε.Υ. θα πρέπει να εξετάσει τον τρόπο διαφοροποίησης του συστήματος τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες του νέου συστήματος αξιολόγησης, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο VII. Συγκεκριμένα, εισηγούμαστε όπως δημιουργηθούν πέντε διαφορετικά και ανεξάρτητα υποσυστήματα μονάδων μεταθέσεως για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Δημοτική και Μέση / Μέση Τεχνική). Τα συστήματα αυτά θα αντιστοιχούν στις πέντε βαθμίδες ανέλιξης των εκπαιδευτικών λειτουργών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, ως ακολούθως: 1. Σύστημα μονάδων μεταθέσεως Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών (0-3 χρόνια) 2. Σύστημα μονάδων μεταθέσεως μονίμων Εκπαιδευτικών και Ανώτερων Εκπαιδευτικών 3. Σύστημα μονάδων μεταθέσεως Παιδαγωγικών Συμβούλων 4. Σύστημα μονάδων μεταθέσεως Βοηθών Διευθυντών 5. Σύστημα μονάδων μεταθέσεως Διευθυντών Διευκρινίζεται πως οι μονάδες μετάθεσης που συγκεντρώνει ο κάθε εκπαιδευτικός θα συνεχίσουν να προσμετρούνται με τον ίδιο τρόπο, όπως και στο υφιστάμενο σύστημα. Όμως, οι μονάδες αυτές θα συγκρίνονται μόνο μεταξύ των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στην ίδια ιεραρχική βαθμίδα. Για παράδειγμα, οι μονάδες μετάθεσης κάποιου Παιδαγωγικού Συμβούλου, θα μπορούν να συγκριθούν μόνο με τις μονάδες των υπολοίπων Παιδαγωγικών Συμβούλων. Επίσης, κατά την περίοδο αυτή πρέπει να γίνει εμπεριστατωμένη ενημέρωση και κατάλληλος συντονισμός με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι), ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, όπως αυτά απορρέουν από το ΠΣΑ. Πιο συγκεκριμένα, ο Τομέας Έρευνας και 192

5 Αξιολόγησης του Π.Ι, θα έχει την ευθύνη να παρέχει στήριξη στις σχολικές μονάδες για την υλοποίηση του συστήματος αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας (καταχώρηση και ανάλυση δεδομένων, σχολιασμός αποτελεσμάτων, κ.ά.), όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο IV. Επιπλέον, θα γίνει ενημέρωση των υπευθύνων του Τομέα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν στήριξη στις σχολικές μονάδες, στις προσπάθειές τους για οργάνωση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, κατά το Στάδιο Δ θα δοθεί το δικαίωμα στους υφιστάμενους επιθεωρητές να επιλέξουν κατά πόσον επιθυμούν να καταλάβουν θέση Αξιολογητή ή θέση συμβούλου των σχολικών μονάδων, διατηρώντας ταυτόχρονα άλλα διοικητικά ή άλλης φύσεως καθήκοντα του Υ.Π.Π. Τέλος, στο χρονικό αυτό διάστημα θα πρέπει να ετοιμαστεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει με τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο VIII από το επόμενο σχολικό έτος ( ). Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει συνολικά τις μεταβατικές ρυθμίσεις του Σταδίου Γ. Πίνακας 4 Μεταβατικές Ρυθμίσεις Μαρτίου 2008 Αυγούστου 2008 (Στάδιο Δ) 1. Ανάθεση ευθύνης για υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης ηγετικών στελεχών 2. Διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης ηγετικών στελεχών (προαπαιτούμενο προσόν για προαγωγή μετά το 2012) 3. Ενεργοποίηση της Ε.Ε.Υ για αλλαγή του συστήματος μονάδων 4. Ενημέρωση του Τομέα Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που θα έχει την ευθύνη να παρέχει στήριξη στις σχολικές μονάδες κατά τη διαδικασία αυτοαξιολόγησής τους 5. Ενημέρωση του Τομέα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που θα αναλάβει τη στήριξη των σχολείων με στόχο την παροχή ενδοσχολικής επιμόρφωσης 6. Δικαίωμα επιλογής στους υφιστάμενους επιθεωρητές κατά πόσον επιθυμούν να καταλάβουν θέση αξιολογητή ή συμβουλευτικά/διοικητικά/και άλλα καθήκοντα 7. Ετοιμασία θεσμικού πλαισίου του ΚΕΑ (κανονισμοί και διαδικασίες λειτουργίας) 193

6 Στάδιο Ε: Σεπτέμβριος 2008 Αύγουστος 2009 Το Σεπτέμβριο 2008, το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης καταργείται και ξεκινά η αξιολόγηση των υποψηφίων για σκοπούς προαγωγής με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης. Μέχρι την έγκριση των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας, ρόλο αξιολογητή θα ασκούν οι επιθεωρητές, οι οποίοι θα έχουν ήδη παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης (Στάδιο Α). Υπενθυμίζεται πως οι αξιολογήσεις που θα γίνουν το σχολικό έτος δε θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των εκπαιδευτικών για σκοπούς προαγωγής, αλλά θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση βελτίωση του ίδιου του ΠΣΑ. Οι εκπαιδευτικοί που θα προαχθούν στο επόμενο σχολικό έτος , θα έχουν ήδη επιλεγεί με βάση το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης κατά το σχολικό έτος Με βάση την πιο πάνω ρύθμιση, το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2008 Αυγούστου 2009 περιλαμβάνει την υλοποίηση του δεύτερου σταδίου της Γ Φάσης, η οποία αναφέρεται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΣΑ. Με την κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος, θα ξεκινήσει η πειραματική εφαρμογή του ΠΣΑ και η αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας του στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Για την αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής του ΠΣΑ θα χρησιμοποιηθεί μοντέλο αξιολόγησης που θα στηρίζεται τόσο στις βασικές αρχές των στοχοκεντρικών μοντέλων όσο και στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των συμμετοχικών μοντέλων. Υποστηρίζουμε πως η σύζευξη των στοχοκεντρικών και συμμετοχικών μοντέλων οδηγεί σε ολιστικές προσεγγίσεις αξιολόγησης (Κυριακίδης, 2000). Παράλληλα, θα γίνει χρήση μοντέλων δομικής αποδόμησης, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό των αδυναμιών κατά την εφαρμογή του ΠΣΑ (Πασιαρδής, 1995, Borich, 1999). Επιπλέον, το Σεπτέμβριο του 2008 θα εφαρμοστεί το σύστημα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Για το σκοπό αυτό, η κάθε σχολική μονάδα πρέπει να προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπής Αυτοαξιολόγησης, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο ΙV. Η διαδικασία για σύσταση της Επιτροπής Αυτοαξιολόγησης σε κάθε σχολική μονάδα θα επαναλαμβάνεται με την έναρξη κάθε σχολικού έτους. Κάθε χρόνο η κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να υποβάλλει τα Σχέδια Δράσης της στον τομέα Έρευνας και Αξιολόγησης του Π.Ι. Επιπλέον, κατά το στάδιο αυτό τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα επαγγελματικής βελτίωσης των εκπαιδευτικών, όπως αυτό περιγράφεται στο Κεφάλαιο V. H διαμορφωτική αξιολόγηση στοχεύει στην ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και της μάθησης που σημειώνεται στα σχολεία, στην καθοδήγηση και στην παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στο συντονισμό και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, στη διαπίστωση των ικανοτήτων και των αδυναμιών των εκπαιδευτικών, στην παροχή ευκαιριών ανάπτυξης των ικανοτήτων τους (Κυριακίδης, 2001, Πασιαρδής, 1996, Stronge, 1997, Sergiovanni & Starratt, 2002). Υπενθυμίζεται πως αριθμός Βοηθών Διευθυντών θα έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα Παιδαγωγικού Συμβούλου και θα είναι σε θέση να αναλάβει την υλοποίηση του συστήματος αυτού. Στην προσπάθεια υλοποίησης του συστήματος αξιολόγησης για την επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών βασικός θα είναι ο ρόλος του Τομέα Επιμόρφωσης του Π.Ι., ο 194

7 οποίος σε συνεργασία με τα σχολεία και άλλους εμπειρογνώμονες και ερευνητές θα συμβάλλει στην οργάνωση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Επίσης, τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας. Τα δίχτυα αυτά μπορούν να έχουν μορφή προσωπικής επαφής και διευθέτησης κοινών συναντήσεων, αλλά κυρίως ανταλλαγής υλικού, εμπειριών και εισηγήσεων για επίλυση κοινών τους προβλημάτων, με τη χρήση του διαδικτύου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και άλλοι φορείς παρέχουν την ανάλογη στήριξη 1 στους Παιδαγωγικούς Συμβούλους, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν στην περιοχή τους τέτοιου είδους δίχτυα συνεργασίας. Τέλος, κατά την περίοδο αυτή αναμένεται όπως ξεκινήσει διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας. Ο Πίνακας 5 που ακολουθεί παρουσιάζει συνολικά τις μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται κατά το στάδιο αυτό. Πίνακας 5 Μεταβατικές Ρυθμίσεις Σεπτεμβρίου 2008 Αυγούστου 2009 (Στάδιο Ε) 1. Κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης (Σεπτέμβρης 2008) 2. Φάση Γ 2 ο Στάδιο: Παρακολούθηση - Αξιολόγηση της υλοποίησης του ΠΣΑ 3. Αξιολόγηση υποψηφίων για σκοπούς προαγωγής βάση του νέου συστήματος αξιολόγησης: Ρόλο αξιολογητή μέχρι την έγκριση των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας, θα έχουν οι Επιθεωρητές που ενδιαφέρονται να αναλάβουν θέση αξιολογητή, και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων 4. Έναρξη εφαρμογής αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας: Σύσταση Επιτροπής Αυτοξιολόγησης καθώς και των διαφόρων υποεπιτροπών σε κάθε σχολική μονάδα. Υποβολή των Σχεδίων Δράσης στον Τομέα Έρευνας και Αξιολόγησης του Π.Ι. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς. 5. Υλοποίηση του συστήματος επαγγελματικής στήριξης των εκπαιδευτικών 6. Επιλογή και πρόσληψη εκπαιδευτικών σε θέση Αξιολογητή. 7. Συζήτηση των νέων Σχεδιών Υπηρεσίας με τους εμπλεκόμενους φορείς 1 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μπορεί να παρέχει στήριξη σε τεχνολογικό επίπεδο, το πώς δηλαδή μπορεί να αναπτυχθεί ένα τέτοιο δίκτυο συνεργασίας στο διαδίκτυο, αλλά επίσης και να παρέχει κατάλληλο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση. 195

8 Στάδιο Στ: Σεπτέμβριος 2009 Αύγουστος 2010 Με το τέλος της πειραματικής περιόδου το Σεπτέμβριο του 2009, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ το νέο σύστημα αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, αναμένεται να προκηρυχθούν θέσεις Παιδαγωγικών Συμβούλων, Βοηθών Διευθυντών, Διευθυντών και Αξιολογητών. Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευτικών θα γίνει με βάση τις πρόνοιες του ΠΣΑ, όπως αυτές περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια. Επιπλέον, κατά το Στάδιο Στ, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας, τα οποία θα υποβληθούν για έγκριση. Οι ρυθμίσεις που προνοούνται στο Στάδιο Στ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 6. Πίνακας 6 Μεταβατικές Ρυθμίσεις Σεπτεμβρίου 2009 Αυγούστου 2010 (Στάδιο Στ) 1 Αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων εκπαιδευτικών για προαγωγή με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης. 2 Υποβολή για έγκριση των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας και ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας. Στάδιο Ζ: Σεπτέμβριος 2010 Αύγουστος 2011 Εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο IV. Εκπαιδευτικοί που διαθέτουν μέχρι 3 χρόνια υπηρεσίας (έχουν δηλαδή διοριστεί μετά το 2008) θα αξιολογούνται με το νέο σύστημα. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το ΠΣΑ, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός, παρά τη στήριξη που του παρέχει ενδοσχολικά ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος, αποτύχει να μονιμοποιηθεί στο πέμπτο έτος υπηρεσίας του, τότε η τριμελής επιτροπή που τον αξιολόγησε, αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός και τους δύο αξιολογητές του ΚΕΑ, παρακάθονται σε σύσκεψη με στόχο τη σύνταξη έκθεσης αιτιολόγησης της αποτυχίας του εκπαιδευτικού να μονιμοποιηθεί. Η επιτροπή προσπαθεί μέσα από συναινετικές διαδικασίες να εντοπίσει τις αδυναμίες που παρουσίαζε και συνεχίζει να παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός, και οι οποίες μπορεί να αφορούν στο γνωστικό ή και στο παιδαγωγικό επίπεδο γνώσεών του. Ακολούθως, η τριμελής επιτροπή παραπέμπει τον εκπαιδευτικό σε αντίστοιχα προγράμματα εξωσχολικής επιμόρφωσης τα οποία προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, τα Πανεπιστήμια της Κύπρου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή άλλους ανάλογους φορείς. Η έκθεση παραπομπής 196

9 σε πρόγραμμα εξωσχολικής επιμόρφωσης κοινοποιείται ταυτόχρονα στο ΥΠΠ, στο ΚΕΑ και στην ΕΕΥ, η οποία μεριμνά για την αναπλήρωση του εκπαιδευτικού. Για την επανένταξη των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση των υποχρεώσεων του προγράμματος επιμόρφωσης και η απόκτηση ανάλογου πιστοποιητικού/ έκθεσης. Εκπαιδευτικοί με πάνω από τρία (3 ) χρόνια υπηρεσίας, θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ του νέου και του υφιστάμενου συστήματος. Η διαδικασία μονιμοποίησης θα ενεργοποιείται ανεξάρτητα από τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων. 197

10 198

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος των ιευθυντών στην Αξιολόγηση του Eκπαιδευτικού Έργου και των Eκπαιδευτικών

O Ρόλος των ιευθυντών στην Αξιολόγηση του Eκπαιδευτικού Έργου και των Eκπαιδευτικών O Ρόλος των ιευθυντών στην Αξιολόγηση του Eκπαιδευτικού Έργου και των Eκπαιδευτικών Πέτρος Πασιαρδής Aναπληρωτής Kαθηγητής Eκπαιδευτικής ιοίκησης Tµήµα Eπιστηµών της Aγωγής Πανεπιστήµιο Kύπρου P.O.Box

Διαβάστε περισσότερα

X Aδυναμίες υφιστάμενου συστήματος και τρόποι επίλυσής τους μέσω του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης

X Aδυναμίες υφιστάμενου συστήματος και τρόποι επίλυσής τους μέσω του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης X Aδυναμίες υφιστάμενου συστήματος και τρόποι επίλυσής τους μέσω του Προτεινόμενου Συστήματος Αξιολόγησης Μέσα από τη σωρεία των προβλημάτων που ταλανίζουν το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Τεχνολογίας

Θέμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Τεχνολογίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.09.5 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22560118 e-mail: tehnologia@cyearn.pi.ac.cy Διευθυντές/ντριες Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης 29 Αυγούστου 2016 Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης για τη σχολική

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης για τη σχολική ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών της Εκπαίδευσης Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ ΙΧ Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ Σκοποί του Συστήματος Μετα-Αξιολόγησης Η άποψη πως όλα τα άτομα, όλες οι σχολικές μονάδες και όλα τα συστήματα μπορούν και πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2388, Κ.Δ.Π. 52/89

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2388, Κ.Δ.Π. 52/89 E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2388, 3.3.89 179 Κ.Δ.Π. 52/89 Αριθμός 52 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τα άρθρα 13 και 13Α του περί Αστυνομίας Νόμου, Κεφ. 285, και αφού κατατέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Κανονισμών) Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Κανονισμών) Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Κανονισμών) Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Ανάθεση Καθηκόντων Αξιολογητή, Μονιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A/A Τίτλος Σελ. 1. Εισαγωγικά 2 2. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα 2 3. Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Απρίλιος 2009 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Φακ.: Π.Ι Αρ. Tηλ.: Aρ. Φαξ: Ιουνίου 2017

Aρ. Φακ.: Π.Ι Αρ. Tηλ.: Aρ. Φαξ: Ιουνίου 2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία Aρ. Φακ.: Π.Ι. 7.7.06.16 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22480505 e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy 16 Ιουνίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Δεν προβλέπεται αξιολόγηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όποια θέση και εάν έχουν τοποθετηθεί

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Δεν προβλέπεται αξιολόγηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όποια θέση και εάν έχουν τοποθετηθεί ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή (ή υποδιευθυντή σε Μειονοτικά Σχολεία), εξαιρούνται της διαδικασίας αξιολόγησης; 2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.06.13.3 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22480505 e-mail: eisagogiki@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, 21.7.2000 879 Κ.Δ.Π. 214/2000 Αριθμός 214 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα ημερίδας του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης με θέμα «Η προετοιμασία των Διευθυντών Σχολείων και ο ρόλος τους σήμερα»

Συμπεράσματα ημερίδας του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης με θέμα «Η προετοιμασία των Διευθυντών Σχολείων και ο ρόλος τους σήμερα» Συμπεράσματα ημερίδας του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης με θέμα «Η προετοιμασία των Διευθυντών Σχολείων και ο ρόλος τους σήμερα» Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

«Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου»

«Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου» 2 o Συνέδριο Διευθυντών Κύπρου «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» «Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου» Κριτσωτάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος ΕΠΚ Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης Περικλειδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επειδή ο παρών Τροποποιητικός Νόμος αποτελεί την έκφραση της βούλησης της Πολιτείας για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50%στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια σε σχολική βάση και Σεμινάρια για γονείς. Τομέας Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Σεμινάρια σε σχολική βάση και Σεμινάρια για γονείς. Τομέας Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σεμινάρια σε σχολική βάση και Σεμινάρια για γονείς Τομέας Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Νοέμβριος 2016 Η ομάδα συντονισμού Σεμινάρια σε Σχολική Βάση Συντονιστές Προγράμματος Δρ Έλενα Παπaμιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής

Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Α Πρόσληψη και Υπηρεσιακές Μεταβολές του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1. Σύστηµα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Α Πρόσληψη και Υπηρεσιακές Μεταβολές του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1. Σύστηµα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών Η φετινή σχολική χρονιά, όπως και οι προηγούµενες, ξεκίνησε µε πολλά προβλήµατα εξαιτίας των ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό. Στις 7 Οκτωβρίου βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε ανορθολογικές καταστάσεις και αδιέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

127(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2015

127(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 127(Ι)/2015 127(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2015 Προοίμιο. Επειδή ο παρών τροποποιητικός νόμος αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΔ203

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΔ203 Αποτελέσματα Διαγωνισμού για τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών για διδασκαλία σε σεμινάρια του προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Νεοπροαχθέντες Διευθυντές Μέσης Γενικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διαδικασίες δειγματοληψίας για την πιλοτική εφαρμογή του έργου ATS2020 στα σχολεία

Α. Διαδικασίες δειγματοληψίας για την πιλοτική εφαρμογή του έργου ATS2020 στα σχολεία ATS2020 ATS2020, ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 2 Α. Διαδικασίες δειγματοληψίας για την πιλοτική εφαρμογή του έργου ATS2020 στα σχολεία Στον πιο κάτω πίνακα συνοψίζονται οι προδιαγραφές και οι ανάγκες του έργου. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.06.13.3 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22480505 e-mail: eisagogiki@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία 5 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη

Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Σ Χ ΟΛ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ (ΑΡ. 1) ΤΟΥ 2015 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2012 Προοίμιο Επειδή ο παρών Τροποποιητικός Νόμος αποτελεί την έκφραση της βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017

Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017 Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017 Το Paideia -News αποκαλύπτει τις 15 τελευταίες σελίδες του 23σελιδου νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών ΑΕΕ Καταγράφονται στοιχεία για τις διαδικασίες τις οποίες ανέπτυξε το σχολείο κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Φακ.: /7 Αρ. Tηλ.: Aρ. Φαξ:: Νοεμβρίου 2007

Aρ. Φακ.: /7 Αρ. Tηλ.: Aρ. Φαξ:: Νοεμβρίου 2007 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία Aρ. Φακ.: 7.7.09.7.6/7 Αρ. Tηλ.: 22402370 Aρ. Φαξ:: 22480505 e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy 20 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 221 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσε

Αριθμός 221 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσε Αριθμός 220 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Επιθεωρητή Α (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπουργός. Θέμα: Πρόταση για τη νέα δομή και το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Μέσης Εκπαίδευσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπουργός. Θέμα: Πρόταση για τη νέα δομή και το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Μέσης Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπουργός Υ.Π.Π.: 18.5.05.1 22 Μαρτίου, 2012 Πρόεδρο και Μέλη Γραμματείας ΟΕΛΜΕΚ Θέμα: Πρόταση για τη νέα δομή και το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Μέσης Εκπαίδευσης Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 7 Ιουνίου 2017 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η Ιστορία Οι πρώτες ενέργειες για αλλαγή του συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση ξεκίνησαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 127(Ι)/2015 Αρ. 4525,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 127(Ι)/2015 Αρ. 4525, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4525, 20.7.2015 1092 Ν. 127(Ι)/2015 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.06.13.3 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22480505 e-mail: eisagogiki@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία 18 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΝΕΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΝΕΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΝΕΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ NOEMBΡΙΟ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή 9 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να σημειώσετε τις παρατηρήσεις της ΠΟΕΔ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις σχετικές εισηγήσεις των μελών μας.

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να σημειώσετε τις παρατηρήσεις της ΠΟΕΔ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις σχετικές εισηγήσεις των μελών μας. Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης Λευκωσία, 20.2.2008 Θέμα: Εισηγήσεις για το θεσμό του Γραμματειακού Προσωπικού στα σχολεία Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να σημειώσετε τις παρατηρήσεις της ΠΟΕΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3823, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟYΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3823, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟYΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟYΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως.ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 10 του 1969 67 του 1978 53 του 1979 4 του 1985 100 του 1985 168

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα ανάπτυξης της πιλοτικής εφαρμογής

Βήματα ανάπτυξης της πιλοτικής εφαρμογής «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Βήματα ανάπτυξης της πιλοτικής εφαρμογής Μαρία Μπαμπά, υπεύθυνη Γραφείου Σχεδίασης Έργων ΕΣΠΑ του

Διαβάστε περισσότερα

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προσφορά Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Προσφορά Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.06.13.2 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ:: 22480505 e-mail: eisagogiki@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία 5 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο µητρώο εκπαιδευτών των Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Στελεχών της ηµοτικής Εκπαίδευσης

Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο µητρώο εκπαιδευτών των Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Στελεχών της ηµοτικής Εκπαίδευσης ΠΙ 7.7.06.6 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ T.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία Τηλ: 22 402368, 22 402378, Φαξ: 22 480505, info@cyearn.pi.ac.cy 27 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέλη της ομάδας. Συντονιστής: Κλιάπης Πέτρος

Τα μέλη της ομάδας. Συντονιστής: Κλιάπης Πέτρος Επισημάνσεις και προτάσεις της ομάδας Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Τα μέλη της ομάδας Βαϊραμίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΦΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ. Γ. Ευθυμίου Επαρχιακού ΠΛΕ- Μ.Ε Πάφου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΦΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ. Γ. Ευθυμίου Επαρχιακού ΠΛΕ- Μ.Ε Πάφου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΦΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ Γ. Ευθυμίου Επαρχιακού ΠΛΕ- Μ.Ε Πάφου Οκτώβριος 2012 1 Προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης Στοχεύει στη διάδοση της γνώσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Kατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου κριτήρια επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων είναι τα αναφερόμενα παρακάτω και αποτιμώνται ως εξής: 1. Το κριτήριο της επιστημονικής παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 4 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 Η εταιρία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» έχει ετοιμάσει την παρακάτω πρόβλεψη κερδών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2017 Υπεύθυνος Πράξης Σπυρίδων Δουκάκης Συντονίστρια Δράσης Μαρία Νίκα 1η Έκδοση Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-ΤΡ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-ΤΡ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4996 Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4996 Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4996 Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016 889 Aριθμός 756 ΘΕΣH ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία σχολικής μονάδας στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο

Αυτονομία σχολικής μονάδας στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο Αυτονομία σχολικής μονάδας στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο Δρ Θεόδωρος Θεοδώρου Παρουσίαση στο συνέδριο «Εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία στην Κύπρο και στον διεθνή χώρο - 40 χρόνια δράσης του ΚΟΕΔ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωµατική εργασία στο τµήµα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων Η ιπλωµατική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

2. Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών.

2. Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.7.02 Αρ. Τηλ.: 22 402306/ 361/ 387 Aρ. Τηλεομ.: 22480505 email: proairetika@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μάιος 2017 Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Δρ Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Χριστίνα Σταύρου (Λειτουργός Π.Ι.) Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης 15 Μαΐου 2012 ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/ Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διευθυντές/ Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.12.02/12 7.12.15/2 Αρ. Τηλ.:22800642 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υποψήφιων καθηγητών Τεχνολογίας 2010-2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα