Τίτλος Μελέτης: Διαδικτυακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα και στην ΕΕ27 :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Μελέτης: Διαδικτυακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα και στην ΕΕ27 :"

Transcript

1 Διαδικτυακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα και στην ΕΕ

2 Τίτλος Μελέτης: Διαδικτυακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα και στην ΕΕ27 : Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα Έκδοση: 1.1 Ημερομηνία: Ιούλιος 2011 Α. Κουντζέρης

3 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ψηφιακές δεξιότητες Διαδικτυακός αλφαβητισμός στην Ελλάδα και την ΕΕ Δείκτες μέτρησης του διαδικτυακού αλφαβητισμού Ανάλυση στοιχείων από γενικό πληθυσμό Ανάλυση στοιχείων ειδικών ομάδων του πληθυσμού Διαπιστώσεις και συμπεράσματα

4 1. Εισαγωγή Η ενεργός χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσφέρει δυνατότητες βελτίωσης στην καθημερινή ποιότητα της ζωής των πολιτών, προοπτικές και ευκαιρίες εργασίας, συνεχούς πληροφόρησης και ανάπτυξης, ψυχαγωγίας και οργάνωσης κοινωνικών σχέσεων. Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγειονομικής περίθαλψης, στην εκπαίδευση, στην αύξηση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας προσφέροντας πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Παράλληλα προσφέρουν ένα ανοιχτό πεδίο ανταλλαγής απόψεων ατόμων και συλλογικοτήτων για διάφορα θέματα, διατύπωσης προτάσεων επίλυσης σε συγκεκριμένα προβλήματα και οργάνωσης δράσεων και πρακτικών υποστηρικτικών των καθημερινών αναγκών που αντιμετωπίζουν. Γίνεται έτσι σαφές ότι, το θέμα της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και της ανάπτυξης ικανοτήτων χρήσης και αξιοποίησης των ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών, αποτελεί μείζον θέμα και ζητούμενο για την πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, αλλά και για την ψηφιακή ολοκλήρωση της Ευρώπης. Το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα (ΨΕ) παρακολουθεί τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς επίσης μελετά και παρακολουθεί την κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες των Ελλήνων πολιτών και την εξέλιξή τους, ακολουθώντας τη μεθοδολογία και το πλαίσιο ορισμού και μέτρησης του «ψηφιακού αλφαβητισμού» που έχει προτείνει 1. Στην παρούσα μελέτη αναλύεται η εξέλιξη του διαδικτυακού αλφαβητισμού (internet literacy) για την περίοδο και δίνονται συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ27. Η ανάλυση μας βασίζεται σε στοιχεία από τη μέτρηση των δεικτών της πρωτοβουλίας i2010 για την χρήση των ΤΠΕ στα νοικοκυριά 2 μόνο για τα έτη 2007 και 2010, με δεδομένο ότι αντίστοιχες μετρήσεις και στοιχεία για τα έτη 2008 και 2009 δεν είναι διαθέσιμες. Τα στοιχεία αυτά αφορούν αφενός στο γενικό πληθυσμό (άνδρες και γυναίκες χρονών) και αφετέρου σε ορισμένες κοινωνικά ευπαθείς και δυνητικά ψηφιακά αποκλεισμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, οι άνεργοι πολίτες, οι διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές, οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι. Στην ενότητα 2 παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ψηφιακές δεξιότητες και δίνεται έμφαση στο πεδίο δράσης 6 της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη 2020 «Βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού, των ψηφιακών δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης». Στην ενότητα 3 παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στο διαδικτυακό αλφαβητισμό του γενικού πληθυσμού και των ειδικών κοινωνικών ομάδων. Στην ενότητα 4 παραθέτουμε διαπιστώσεις και συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων και την παρακολούθηση της εξέλιξης των δεικτών, ειδικά όσον αφορά στο διαδικτυακό αλφαβητισμό ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Διαπιστώνουμε ότι το επίπεδο διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά (κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες) του μέσου όρου της ΕΕ27. Μόνον το 22% των Ελλήνων πολιτών διαθέτουν ικανοποιητικές (μέτριες ή υψηλές δεξιότητες) στη χρήση του διαδικτύου συγκριτικά με το 40% που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των χωρών μελών. Οι μισοί περίπου Έλληνες χρήστες του διαδικτύου έχουν χαμηλές δεξιότητες. Το χάσμα διαδικτυακού αλφαβητισμού μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών είναι σημαντικό και έχει αυξηθεί οριακά την τριετία Η εξέλιξη διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα το διάστημα αντικατοπτρίζει βελτίωση που υστερεί όμως σε σύγκριση με την αντίστοιχη για τους πολίτες της ΕΕ27. Στο ίδιο χρονικό διάστημα διαπιστώνουμε βελτίωση του διαδικτυακού αλφαβητισμού σ όλες τις υπό εξέταση ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Σημειώνουμε όμως ότι, κυρίως για τους 1 Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση & Ψηφιακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα, Α. Κουντζέρης, Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, Community Survey on ICT Usage in Households and by Individuals, 4

5 ηλικιωμένους (65-74 ετών), τους μεσήλικες (55-64 ετών) αλλά και για τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, παρόλο που το ποσοστό διαδικτυακά εγγράμματων διπλασιάστηκε, παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό. Σημαντική βελτίωση κατά 15% παρατηρείται στο ποσοστό των ανέργων Ελλήνων πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες χρήσης διαδικτύου. Για τους διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές η βελτίωση του ποσοστού των πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα (5%) μέσα στην τριετία. Όμως, το χάσμα διαδικτυακού αλφαβητισμού μεταξύ των ευπαθών ομάδων (με εξαίρεση αυτής των ανέργων) και του γενικού πληθυσμού, είναι σημαντικά μεγαλύτερο στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ειδικές ομάδες στην ΕΕ27. Η μεγαλύτερη υστέρηση στην Ελλάδα εντοπίζεται στους ηλικιωμένους (91%), στους μεσήλικες (82%) και στα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (59%). Η υστέρηση είναι μικρότερη (27%) για τους διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα και με την ατζέντα για την Ψηφιακή Ευρώπη 2020, για τη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση των πολιτών στις ΤΠΕ και η ανάδειξη της ψηφιακής ικανότητας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, με έμφαση στις επαγγελματικές δεξιότητες ΤΠΕ και στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και στόχευση στους νέους και στις μειονεκτούσες ψηφιακά πληθυσμιακές ομάδες. 5

6 2. Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ψηφιακές δεξιότητες Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε στη Λισσαβόνα το 2000 το φιλόδοξο στόχο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική και περισσότερο βασισμένη στη γνώση οικονομία στον κόσμο, ικανή να επιτύχει διατηρήσιμη ανάπτυξη με περισσότερη και καλύτερη απασχόληση καθώς και με ευρύτερη κοινωνική συνοχή. Δέκα χρόνια αργότερα, σε συνθήκες αυξανόμενων κοινωνικών προβλημάτων και υστέρησης των οικονομικών επιδόσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινίασε το Μάρτιο του 2010 τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ως καθοδήγηση για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και ολοκληρωμένο θεματολόγιο προκειμένου να καταστήσει την οικονομία ανταγωνιστικότερη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Η Ψηφιακή Ατζέντα αποτελεί μια από τις 7 πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στη στρατηγική της Ευρώπης 2020 και αφορά στις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και στον καθοριστικής σημασίας ρόλο τους για την Ευρώπη της νέας δεκαετίας. Στο επίκεντρο όλων αυτών των στρατηγικών, πρωτοβουλιών και στόχων είναι οι εργαζόμενοι γνώσης, καθώς είναι αυτοί που θα καθοδηγήσουν την Ευρώπη στην ανάπτυξη καινοτομικών επιχειρηματικών πρακτικών και προϊόντων με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η χρήση ΤΠΕ, στην αλυσίδα αξίας των προϊόντων, συμβάλλει στην αύξηση της επιχειρηματικής επίδοσης, μέσα από την προσθήκη αυτοματισμού και καταλληλότερου σχεδιασμού στην προϊοντική παραγωγή και διανομή, με αποτέλεσμα τη συνακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Τα εργαλεία και οι εφαρμογές ΤΠΕ είναι θεμελιώδη για την περαιτέρω ανάπτυξη και της παραγωγικότητας, καθώς προσφέρουν την ευκαιρία απόκτησης δεξιοτήτων ικανών να διευκολύνουν την καθημερινή εργασία αλλά και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για νέα, καλύτερα, καταλληλότερα, πιο αποδοτικά και περισσότερο εστιασμένα στις ανάγκες της κοινωνίας προϊόντα και υπηρεσίες. Οι δεξιότητες αυτές είναι ευρύτερα γνωστές με τον όρο «ηλεκτρονικές δεξιότητες» ή «e-skills». Γίνεται προφανές ότι δεδομένου του εύρους του διαθέσιμου αποθέματος εφαρμογών ΤΠΕ και της τεχνολογικής εξέλιξης, διευρύνεται ανάλογα και η ποικιλομορφία και ο ορισμός των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων. Με βάση πρόσφατες μελέτες 3, σχεδόν το 30% των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχει κάνει ποτέ χρήση του διαδικτύου. Όπως φαίνεται στο γράφημα 1, μια σειρά δημογραφικών και κοινωνικών παραγόντων, όπως για παράδειγμα το φύλο, η ηλικία, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και η εκπαίδευση, φαίνεται ότι επηρεάζουν τον αυξητικό βαθμό συμμετοχής και αξιοποίησης των ΤΠΕ στις Ειδικές αυτές Ομάδες του Πληθυσμού (ΕΟΠ). Το θέμα της απόκτησης δεξιοτήτων και της ανάπτυξης ικανοτήτων χρήσης και αξιοποίησης των ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών αποτελεί επομένως μείζον θέμα και ζητούμενο καθώς: Η ψηφιακή ικανότητα αποτελεί βασική ικανότητα για τη προσωπική εξέλιξη και για τη δια βίου μάθηση, όπως καθορίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς των βασικών ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση 4. Η έλλειψη επαγγελματικών ψηφιακών δεξιοτήτων καθυστερεί την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έως το 2015 περίπου θέσεις εργασίας σε ΤΠΕ μπορεί να μην καλυφθούν λόγω της έλλειψης σχετικών δεξιοτήτων 5. Επομένως, το Πεδίο Δράσης 6 της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη 2020 «Βελτίωση του Ψηφιακού αλφαβητισμού, των ψηφιακών δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης» πολύ σωστά εστιάζει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ισότιμη πρόσβαση του συνόλου των ευρωπαϊων πολιτών στην ψηφιακή κοινωνία και στις ψηφιακές υπηρεσίες, και στοχεύει, αφενός στην ενίσχυση του 3 Europe s Digital Competitiveness Report 2010, European Commission 4 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ), βλ. 5 eskills Monitor study. Monitoring eskills supply and demand in Europe, Eυρωπαϊκή Επιτροπή 2009, βλ. 6

7 ψηφιακού αλφαβητισμού και των δεξιοτήτων, και αφετέρου στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για κοινωνική ένταξη. Αναγνωρίζει ότι προϋπόθεση για την ενίσχυση του ψηφιακού αλφαβητισμού αποτελεί η μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή η ανάδειξη της ψηφιακής ικανότητας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση και η χρήση ψηφιακών μέσων και μεθόδων στα σχολεία. Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας ηλεκτρονικών δεξιοτήτων» 6, το Πεδίο Δράσης 6 της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη 2020 προτείνει να υποστηριχθούν συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν στην προώθηση της εκπαίδευσης σε ΤΠΕ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με στόχο τον ψηφιακό εγγραμματισμό και την εκπαίδευση, και κατάρτιση της εργασιακής δύναμης σε ΤΠΕ, έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να υποστηριχθεί η επαγγελματική εξέλιξη των νέων. Γράφημα 1: Τα επίπεδα ψηφιακού αλφαβητισμού στην Ευρώπη (χώρες μέλη της ΕΕ27). Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 ( παρουσιάστηκαν τον Ιούνιο 2011 οι μεσοπρόθεσμες προτάσεις για την καταπολέμηση του Ψηφιακού Χάσματος και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίες περιγράφουν το πλαίσιο και τα περιεχόμενα της ελληνικής ψηφιακής στρατηγικής για την εκπλήρωση των βασικών στόχων του 2020, εξειδικεύοντας τους ελληνικούς στόχους παράλληλα με αυτούς της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη. 6 Η ευρωπαϊκή εβδομάδα ηλεκτρονικών δεξιοτήτων 2010 αφορούσε στην ενημέρωση φοιτητών, νέων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στον επαγγελματικό χώρο ενώ επεσήμανε την αύξηση της ζήτησης χρηστών και επαγγελματιών με εξειδίκευσης στις ΤΠΕ βλ. 7

8 3. Διαδικτυακός αλφαβητισμός στην Ελλάδα και την ΕΕ Στην παρούσα ενότητα εξετάζουμε την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με το διαδικτυακό αλφαβητισμό, δηλαδή τις διαδικτυακές δεξιότητες που αντιστοιχούν στο γενικό πληθυσμό και στις ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΕΟΠ) που βρίσκονται σε κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού στην Ελλάδα και στην ΕΕ Δείκτες μέτρησης του διαδικτυακού αλφαβητισμού Ψηφιακός αλφαβητισμός είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται για την ψηφιακή επάρκεια των πολιτών, δηλαδή για την ενεργή και ευχερή χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της εργασίας, για ψυχαγωγία, για μάθηση και για επικοινωνία 7. Ο ψηφιακός αλφαβητισμός αποτιμάται σύμφωνα με την επάρκεια (ικανότητα) χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου από τους πολίτες. Έτσι, στο πλαίσιο της έρευνας για τη μέτρηση των δεικτών της πρωτοβουλίας i2010 για την χρήση των ΤΠΕ στα νοικοκυριά, για τη μέτρηση του ψηφιακού αλφαβητισμού αξιοποιούνται δύο ερωτήματα σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου, αντίστοιχα. Ο δείκτης μέτρησης διαδικτυακού αλφαβητισμού αντιστοιχεί στο δείκτη Ι4-02: Ικανοποιητική ικανότητα χρήσης χρήσιμων διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι δεξιότητες για τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών ορίζονται σε κατηγορίες, σύμφωνα με την απάντηση στην ερώτηση: «Ποιες από τις 6 παρακάτω δραστηριότητες σχετικές με το διαδίκτυο έχετε ήδη κάνει?», όπου η Ικανοποιητική ικανότητα αντιστοιχεί στις Υψηλές ή μέτριες δεξιότητες. o Υψηλές ή μέτριες δεξιότητες : 3-6 δραστηριότητες o Χαμηλές δεξιότητες: 1-2 δραστηριότητες o Καθόλου δεξιότητες: 0 δραστηριότητες Συνιστώσα Ψηφιακού Χάσματος Ψηφιακός αλφαβητισμός και ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών Δείκτης Μεθοδολογία Πηγές & μετρήσεις Ι4-02: Ικανοποιητική ικανότητα χρήσης χρήσιμων διαδικτυακών υπηρεσιών (ηλ-ταχυδρομείο, μηχανές αναζήτησης, κλπ) Έρευνα για τη μέτρηση των δεικτών της πρωτοβουλίας i2010 για την χρήση των ΤΠΕ στα νοικοκυριά Ε4 «Which of the following Internet related activities have you already carried out?» a) Using a search engine to find information b) Sending s with attached files (documents, pictures, etc.) c) Posting messages to chatrooms, newsgroups or an online discussion forum d) Using the Internet to make telephone calls e) Using peer-to-peer file sharing for exchanging movies, music, etc. f) Creating a web page g) Non-of-the-above Χρήση κατηγοριών (υψηλήμέτρια-χαμηλή ικανότητα) 7 Digital Literacy - European Commission Working Paper and Recommendations from Digital Literacy High-Level Expert Group, November

9 Ι4-02: Ποσοστό πολιτών από τις ειδικές ομάδες (ΕΟΠ) που διαθέτουν τις ικανοποιητικές δεξιότητες ΤΠΕ για χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών. Αριθμός πολιτών που ανήκει στην ΕΟΠ(i) και διαθέτει ικανοποιητικές δεξιότητας ΤΠΕ Ι4-02(ΕΟΠi) = * 100 Αριθμός πολιτών που ανήκει στην ΕΟΠ(i) Στις ειδικές ομάδες (i) συγκαταλέγονται τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, οι άνεργοι, οι διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές, οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι. Αρχικά εξετάζουμε την εξέλιξη των διαδικτυακών δεξιοτήτων των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών κατά την περίοδο και δίνονται συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ27 ως προς το γενικό πληθυσμό. Στη συνέχεια εξετάζουμε την εξέλιξη των διαδικτυακών δεξιοτήτων των Ελλήνων πολιτών που ανήκουν στις ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΕΟΠ), οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνό ψηφιακού αποκλεισμού για την περίοδο και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε το δείκτη Ι4-02: Ικανοποιητική ικανότητα χρήσης χρήσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών. Ο δείκτης Ι4-02 αντικατοπτρίζει το ποσοστό των πολιτών με ικανοποιητικές διαδικτυακές δεξιότητες ανά ειδική ομάδα, και προτείνεται η παρακολούθηση της εξέλιξης των δεξιοτήτων των ομάδων αυτών. Δεν μας δείχνει όμως την απόσταση και την εξέλιξη του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων του γενικού πληθυσμού και των αντίστοιχων των ειδικών ομάδων. Για το σκοπό αυτό εξετάζουμε την εξέλιξη του «Δείκτη απόστασης διαδικτυακού αλφαβητισμού» ή «internet literacy disparity index» που ορίζεται ως ο λόγος του ποσοστού των πολιτών ανά ειδική ομάδα με ικανοποιητικές διαδικτυακές δεξιότητες, προς το ποσοστό των πολιτών του γενικού πληθυσμού με αντίστοιχες διαδικτυακές δεξιότητες την ίδια χρονική περίοδο Ανάλυση στοιχείων από γενικό πληθυσμό Στο γράφημα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό των πολιτών των 27 χωρών μελών της ΕΕ που διαθέτουν ικανοποιητικές δεξιότητες (δείκτης Ι4-02, μέτριες ή υψηλές, σύμφωνα με τον ορισμό) στη χρήση του διαδικτύου για το έτος Internet literacy EU % of population with medium and high internet skills Γράφημα 2: Η συγκριτική εικόνα για διαδικτυακό αλφαβητισμό του γενικού πληθυσμού σε Ευρώπη χώρες μέλη της ΕΕ27 8 Σημειώνουμε ότι αντίστοιχα στοιχεία για το 2008 και το 2009 δεν είναι διαθέσιμα δεδομένης της απόσυρσης του ερωτήματος «Ποιες από τις 6 παρακάτω δραστηριότητες σχετικές με Η/Υ ή το διαδίκτυο έχετε ήδη κάνει» από το ερωτηματολόγιο της έρευνας για τη μέτρηση των δεικτών της πρωτοβουλίας i2010 για την χρήση των ΤΠΕ στα νοικοκυριά τις συγκεκριμένες χρονιές. 9

10 Είναι σαφές ότι συνολικά, το επίπεδο διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά (κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες) του μέσου όρου της ΕΕ27. Μόνον το 22% των Ελλήνων πολιτών διαθέτουν ικανοποιητικές (μέτριες ή υψηλές δεξιότητες) στη χρήση του διαδικτύου συγκριτικά με το 40% που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των χωρών μελών. Σημειώνουμε ότι το 2010, το 44% των Ελλήνων πολιτών έκανε χρήση του διαδικτύου και το 40% έκανε συχνή (εβδομαδιαία) χρήση του διαδικτύου. Προκύπτει ότι οι μισοί περίπου Έλληνες χρήστες του διαδικτύου έχουν χαμηλές δεξιότητες και αναδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω μελέτη της ποιότητας χρήσης του διαδικτύου από τους πολίτες στην Ελλάδα. Σημειώνουμε επίσης ότι η Ελλάδα κατέχει το χαμηλότερο ποσοστό διαδικτυακά εγγράμματων πολιτών από όλες της χώρες μέλη της ΕΕ27 με εξαίρεση τη Ρουμανία που υπολείπεται. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η εξέλιξη του διαδικτυακού αλφαβητισμού στην ΕΕ27 και στην Ελλάδα την περίοδο Το γράφημα 3 παρουσιάζει το ποσοστό των πολιτών της ΕΕ27 με ικανοποιητικές (μέτριες ή υψηλές), χαμηλές και καθόλου δεξιότητες στη χρήση του διαδικτύου και την εξέλιξη των ποσοστών αυτών για τα έτη 2007 και Διαπιστώνουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια υπήρξε βελτίωση κατά 9% του ποσοστού των πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες και μείωση κατά 12% του ποσοστού χωρίς δεξιότητες χρήσης του διαδικτύου. Το ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων παρέμεινε σχετικά σταθερό γύρω στο 30% (συγκεκριμένα πήγε από 29% σε 32%). Δεξιότητες Internet EU % 32% 40% % 29% 3 Γράφημα 3: Η εξέλιξη του διαδικτυακού αλφαβητισμού στην ΕΕ27 από το 2007 μέχρι το 2010 Αντιστοίχως, στο γράφημα 4 παρουσιάζεται το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών με ικανοποιητικές (μέτριες ή υψηλές), χαμηλές και καθόλου δεξιότητες στη χρήση του διαδικτύου, και η εξέλιξη των ποσοστών αυτών για τα έτη 2007 και Διαπιστώνουμε ότι το επίπεδο διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου της ΕΕ27 για την περίοδο υπό εξέταση (είναι σχεδόν στο μισό). Επιπλέον, η εξέλιξη διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα το ίδιο χρονικό διάστημα παρουσιάζει βελτίωση, που υστερεί όμως σε σύγκριση με την αντίστοιχη της ΕΕ27. Μέσα σε 3 χρόνια υπήρξε βελτίωση του ποσοστού των Ελλήνων πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες κατά 7% και μείωση του ποσοστού των πολιτών χωρίς δεξιότητες κατά 10%. Τα Ευρωπαϊκά ποσοστά είναι αύξηση του ποσοστού των πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες κατά 9% και μείωση του ποσοστού των πολιτών χωρίς δεξιότητες κατά 12%. Το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων παρέμεινε σχετικά σταθερό γύρω στο 22%-25%. Προκύπτει έτσι ότι, το χάσμα διαδικτυακού 10

11 αλφαβητισμού μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών είναι σημαντικό, και ότι έχει αυξηθεί οριακά την τελευταία τριετία. Δεξιότητες Internet Ελλάδα ,0% 25,0% 22,0% ,0% 22,0% 1 Γράφημα 4: Η εξέλιξη του διαδικτυακού αλφαβητισμού στην Ελλάδα από το 2005 μέχρι το Ανάλυση στοιχείων ειδικών ομάδων του πληθυσμού Στο γράφημα 5 παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη Ι4-02: Ικανοποιητική ικανότητα χρήσης χρήσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών (ηλ-ταχυδρομείο, μηχανές αναζήτησης, κλπ) ανά ειδική ομάδα του πληθυσμού στην Ελλάδα για τα έτη 2007 και Στις ομάδες αυτές συγκαταλέγονται τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, οι άνεργοι, οι διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές, οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι. Ο δείκτης Ι4-02 αντικατοπτρίζει το ποσοστό των πολιτών με ικανοποιητικές διαδικτυακές δεξιότητες ανά ειδική ομάδα. 35,0% Μεσαίες & Υψηλές Δεξιότητες Internet Ελλάδα ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 9,0% 17,0% 11,0% 16,0% 5,0% 0,0% 2,0% 4,0% 1,0% 2,0% 4,0% aged aged Low educated Unemployed rural Γράφημα 5: Εξέλιξη του διαδικτυακού αλφαβητισμού ειδικών κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα,

12 Διαπιστώνουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια υπάρχει βελτίωση του διαδικτυακού αλφαβητισμού σ όλες τις υπό εξέταση ομάδες. Σημειώνουμε όμως ότι, κυρίως για τους ηλικιωμένους (65-74 ετών), τους μεσήλικες (55-64 ετών) αλλά και για τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, παρόλο που το ποσοστό διαδικτυακά εγγράμματων διπλασιάστηκε, παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό. Σημαντική βελτίωση κατά 15% παρατηρείται στο ποσοστό των ανέργων Ελλήνων πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες χρήσης διαδικτύου. Για τους διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές η βελτίωση του ποσοστού των πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα (5%) μέσα στην τριετία. Για να εκτιμήσουμε όμως την εξέλιξη της απόστασης (χάσματος) των διαδικτυακών δεξιοτήτων μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των ειδικών υπό εξέταση ομάδων εξετάζουμε το δείκτη «Χάσμα διαδικτυακού αλφαβητισμού» ή «internet literacy disparity index» που ορίζεται ως ο λόγος του ποσοστού των πολιτών με ικανοποιητικές διαδικτυακές δεξιότητες ανά ειδική ομάδα προς το ποσοστό των πολιτών του γενικού πληθυσμού με ικανοποιητικές διαδικτυακές δεξιότητες. Η εξέλιξη του «Χάσματος διαδικτυακού αλφαβητισμού» ανά ειδική ομάδα στην Ελλάδα για τα έτη 2007 και 2010 παρουσιάζεται στο γράφημα 6. 1,60 1,40 Χάσμα διαδικτυακού αλφαβητισμού Ελλάδα (1 = Δείκτης διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού) 1, ,20 1,13 1,00 0,80 0,73 0,73 0,60 0,40 0,20 0,13 0,18 0,07 0,09 0,27 0,41 0,00 aged aged Low educated Unemployed rural Πηγή: EUROSTAT Επεξεργασία Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Γράφημα 6: Εξέλιξη της απόστασης (χάσματος) διαδικτυακού αλφαβητισμού μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των ειδικών κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα, Διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα η μεγαλύτερη υστέρηση εντοπίζεται στους ηλικιωμένους (91%), στους μεσήλικες (82%) και στα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (59%). Η υστέρηση είναι μικρότερη (27%) για τους διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, οι ειδικές ομάδες μπορούν να καταταγούν σε 4 κατηγορίες, ως προς το επίπεδο, αλλά και το ρυθμό σύγκλισης των διαδικτυακών δεξιοτήτων τους με αυτές του γενικού πληθυσμού με την πάροδο του χρόνου. 1. Το ψηφιακό χάσμα παραμένει πολύ σημαντικό και βαίνει οριακά (με μη ικανοποιητικούς ρυθμούς) μειούμενο για τους ηλικιωμένους και τους μεσήλικες 2. Το ψηφιακό χάσμα είναι σημαντικό αλλά βαίνει μειούμενο με ικανοποιητικούς ρυθμούς για τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. 3. Το ψηφιακό χάσμα είναι σχετικά μικρό και παραμένει σταθερό για τους διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές. 4. Δεν υφίσταται ψηφιακό χάσμα μεταξύ της ειδικής ομάδας των ανέργων πολιτών και του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Αντίθετα, οι άνεργοι παρουσιάζουν δεξιότητες σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. 12

13 Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση της εξέλιξης του χάσματος διαδικτυακού αλφαβητισμού μεταξύ των ειδικών υπό εξέταση ομάδων σε Ελλάδα και ΕΕ27. Για αυτό το σκοπό η εξέλιξη του «Χάσματος διαδικτυακού αλφαβητισμού» ανά ειδική ομάδα στην ΕΕ27 για τα έτη 2007 και 2010 παρουσιάζεται στη γράφημα 7 που είναι ευθέως συμβατό και συγκρίσιμο με το γράφημα 6 (στοιχεία για την Ελλάδα). 1,20 Χάσμα διαδικτυακού αλφαβητισμού ΕΕ (1 = Δείκτης διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού) ,00 0,97 1, ,80 0,81 0,78 0,60 0,61 0,68 0,40 0,39 0,45 0,29 0,33 0,20 0,00 aged aged Low educated Unemployed rural Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Γράφημα 7: Εξέλιξη της απόστασης (χάσματος) διαδικτυακού αλφαβητισμού μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των ειδικών κοινωνικών ομάδων στην ΕΕ27, Είναι σαφές ότι συνολικά, το επίπεδο διαδικτυακού αλφαβητισμού των ειδικών ομάδων στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του αντίστοιχου μέσου όρου της ΕΕ27 για όλες τις ειδικές ομάδες, με εξαίρεση αυτή των ανέργων. Επισημαίνεται ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ27, ο ρυθμός σύγκλισης του χάσματος διαδικτυακού αλφαβητισμού μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των ειδικών ομάδων του πληθυσμού για την περίοδο , είναι μικρός. Σημειώνουμε επίσης ότι, ο ρυθμός μείωσης του χάσματος διαδικτυακού αλφαβητισμού στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερος για τους ανέργους και για τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, σε σύγκριση με την ΕΕ27. 13

14 4. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα Η αδυναμία πρόσβασης και χρήσης των ΤΠΕ αποτελεί ολοένα και περισσότερο σημαντική μορφή κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού. Το εμμένον ψηφιακό χάσμα, ειδικά σε σχέση με τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, επηρεάζει τη συνοχή και την ευημερία στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η ηλεκτρονική ενσωμάτωση εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό άξονα των πολιτικών επιλογών των επόμενων 5-10 χρόνων στην Ευρώπη και παγκοσμίως, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σχετικά με την «πράσινη Κοινωνία της Γνώσης». Στο πλαίσιο της ψηφιακής ατζέντας για την Ευρώπη 2020, σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση του ψηφιακού αλφαβητισμού, προτείνεται να υποστηριχθούν δράσεις που αφορούν στην προώθηση της εκπαίδευσης σε ΤΠΕ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των νέων. Κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση των πολιτών στις ΤΠΕ, με έμφαση στην κατάρτιση της εργασιακής δύναμης και στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, αλλά και δεξιοτήτων ηλεκτρονικού επιχειρείν με στόχο την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Προϋπόθεση αποτελεί η μαθησιακή διαδικασία, η ανάδειξη της ψηφιακής ικανότητας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, καθώς και η κατάρτιση αλλά και η χρήση ψηφιακών μέσων και μεθόδων. Έμφαση δίνεται επίσης, στην ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων στους νέους αλλά και στους ψηφιακά μειονεκτούντες (ηλικιωμένους, μεσήλικες και άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο). Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίο να αντιληφθούν οι πολίτες τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες και ειδικότητες. Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 ( παρουσιάστηκαν τον Ιούνιο 2011 οι μεσοπρόθεσμες προτάσεις για την καταπολέμηση του Ψηφιακού Χάσματος και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίες περιγράφουν το πλαίσιο και τα περιεχόμενα της ελληνικής ψηφιακής στρατηγικής για την εκπλήρωση των βασικών στόχων του 2020, εξειδικεύοντας τους ελληνικούς στόχους παράλληλα με αυτούς της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη. Το επίπεδο διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα το 2010 υπολείπεται σημαντικά (κατά 18%) του μέσου όρου της ΕΕ27. Μόνον το 22% των Ελλήνων πολιτών, χρηστών του διαδικτύου, διαθέτουν ικανοποιητικές (μέτριες ή υψηλές δεξιότητες) στη χρήση του διαδικτύου συγκριτικά με το 40% που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των χωρών μελών. Επιπλέον, η εξέλιξη διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα αντικατοπτρίζει βελτίωση που υστερεί όμως σε σύγκριση με την αντίστοιχη για τους πολίτες της ΕΕ27. Μέσα σε 3 χρόνια υπήρξε βελτίωση του ποσοστού των Ελλήνων πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες κατά 7% και μείωση του ποσοστού των πολιτών χωρίς δεξιότητες κατά 10%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι αύξηση του ποσοστού των πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες κατά 9% και μείωση του ποσοστού των πολιτών χωρίς δεξιότητες κατά 12%. Προκύπτει ότι το χάσμα διαδικτυακού αλφαβητισμού μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών είναι σημαντικό και ότι έχει αυξηθεί οριακά την τελευταία τριετία. Οι μισοί περίπου Έλληνες χρήστες του διαδικτύου έχουν χαμηλές δεξιότητες. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται οι εξής ανάγκες: 1. Για περεταίρω μελέτη και βελτίωση της ποιότητας χρήσης του διαδικτύου από τους πολίτες στην Ελλάδα, 2. Για μελέτη της περιφερειακής διάστασης του διαδικτυακού αλφαβητισμού των Ελλήνων, η οποία δεν είναι εφικτή από τα αποτελέσματα των ερευνών της Eurostat (λόγω περιορισμένης δειγματοληψίας), και 3. Για δράσεις προώθησης της τυπικής (formal) και μη-τυπικής εκπαίδευσης σε ΤΠΕ μέσω της μαθησιακής διαδικασίας και κατάρτισης στη χρήση ψηφιακών μέσων και μεθόδων στην εργασία σε εθνικό επίπεδο. Το επίπεδο διαδικτυακού αλφαβητισμού για τις ειδικές ομάδες του πληθυσμού στην Ελλάδα προκύπτει από την εξέλιξη του δείκτη Ι4-02: Ικανοποιητική ικανότητα χρήσης χρήσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών για τα έτη 2007 και Ο δείκτης αντικατοπτρίζει το ποσοστό 14

15 των πολιτών με ικανοποιητικές διαδικτυακές δεξιότητες ανά ειδική ομάδα του πληθυσμού. Διαπιστώνουμε ότι μέσα σε 3 χρόνια υπάρχει βελτίωση του διαδικτυακού αλφαβητισμού σ όλες τις υπό εξέταση ομάδες. Σημειώνουμε όμως ότι, κυρίως για τους ηλικιωμένους (65-74), τους μεσήλικες (55-64), αλλά και για τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, παρόλο που το ποσοστό διαδικτυακά εγγράμματων διπλασιάστηκε, παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό. Σημαντική βελτίωση κατά 15% παρατηρείται στο ποσοστό των ανέργων Ελλήνων πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες χρήσης διαδικτύου. Για τους διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές η βελτίωση του ποσοστού των πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα (5%) μέσα στην τριετία. Το χάσμα διαδικτυακού αλφαβητισμού μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των ειδικών υπό εξέταση ομάδων προκύπτει από την εξέλιξη του προτεινόμενου «Δείκτη απόστασης διαδικτυακού αλφαβητισμού» ή «internet literacy disparity index». Διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα οι ειδικές ομάδες μπορούν να καταταγούν σε 4 κατηγορίες ως προς το επίπεδο αλλά και το ρυθμό σύγκλισης των διαδικτυακών δεξιοτήτων τους με αυτές του γενικού πληθυσμού με την πάροδο του χρόνου. Το χάσμα παραμένει πολύ σημαντικό και βαίνει οριακά (με μη ικανοποιητικούς ρυθμούς) μειούμενο για τους ηλικιωμένους και τους μεσήλικες Το χάσμα είναι σημαντικό αλλά βαίνει μειούμενο με ικανοποιητικούς ρυθμούς για τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Το χάσμα είναι σχετικά μικρό και παραμένει σταθερό για τους διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές. Ενδεχομένως, η πρόσφατη ( ) δράση για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας ειδικά στις αγροτικές περιοχές «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στην Ελληνική Περιφέρεια» με παράλληλη ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών, να μην έχει ακόμα τις αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και διαδικτυακού αλφαβητισμού για τους διαμένοντες στις περιοχές αυτές. Η νέα δράση για την «Ανάπτυξη Υποδομών Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε Αγροτικές και Νησιωτικές Περιοχές» της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναμένεται να εξασφαλίσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, προσφέροντας την απαραίτητη υποδομή για την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων και στους διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές. Το χάσμα δεν υφίσταται για τους άνεργους πολίτες. Το γεγονός ότι οι άνεργοι Έλληνες πολίτες διαθέτουν διαδικτυακές δεξιότητες κατά μέσο όρο πολύ υψηλότερες από το γενικό πληθυσμό, εν μέρει μπορεί να οφείλεται στο ότι η ανεργία στην Ελλάδα πλήττει κυρίως τους νέους, οι οποίοι είναι και οι πλέον ψηφιακά εγγράμματοι πολίτες. Σημειώνεται ότι το περίπου το 25% των ανέργων στην Ελλάδα το 2010 ήταν νέοι χρονών, η πλειοψηφία των οποίων ήταν ενεργοί χρήστες του διαδικτύου (το 2010 το 86% των νέων ήταν συχνοί χρήστες διαδικτύου). Είναι σαφές ότι το χάσμα διαδικτυακού αλφαβητισμού των ειδικών ομάδων στην Ελλάδα, με εξαίρεση αυτή των ανέργων, είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ειδικές ομάδες στην ΕΕ27. Η μεγαλύτερη υστέρηση εντοπίζεται στους ηλικιωμένους (91%), στους μεσήλικες (82%) και στα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (59%). Η υστέρηση είναι μικρότερη (27%) για τους διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές. Συνολικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ27 ο ρυθμός σύγκλισης του χάσματος διαδικτυακού αλφαβητισμού μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των ειδικών ομάδων του πληθυσμού για την περίοδο είναι μικρός. Σημειώνουμε επίσης ότι, ο ρυθμός μείωσης του χάσματος διαδικτυακού αλφαβητισμού στην Ελλάδα στην υπό εξέταση περίοδο είναι μεγαλύτερος για τους ανέργους και για τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Για τη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού στην Ελλάδα κρίνεται απαραίτητη και η εκπαίδευση των πολιτών στις ΤΠΕ, με έμφαση στις επαγγελματικές δεξιότητες ΤΠΕ και στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και στόχευση στις μειονεκτούσες ψηφιακά πληθυσμιακές ομάδες, 15

16 ενέργειες τις οποίες το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα στηρίζει και προωθεί μέσω στοχευμένων δράσεων του. 16

17

Βελτίωση του διαδικτυακού αλφαβητισμού στην Ελλάδα, χρόνο με το χρόνο

Βελτίωση του διαδικτυακού αλφαβητισμού στην Ελλάδα, χρόνο με το χρόνο Βελτίωση του διαδικτυακού αλφαβητισμού στην Ελλάδα, χρόνο με το χρόνο Το 18,2% των Ελλήνων πολιτών διαθέτουν ικανοποιητικές δεξιότητες στη χρήση του διαδικτύου Εμφανής η βελτίωση στις δεξιότητες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση & Ψηφιακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα

Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση & Ψηφιακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση & Ψηφιακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση & Ψηφιακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 3η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής Ιούνιος 2010 - Αθήνα Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ είναι Νομικό Πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία

Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία Μάρτιος 2010 «Νέες τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία» Δρ Α. Κουντζέρης, Μ. Κωνσταντάτος

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία

Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία Τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία Μάρτιος 2010 «Νέες τάσεις στη χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία» Δρ Α. Κουντζέρης, Μ. Κωνσταντάτος

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ανοιχτή Διαδικασία)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ανοιχτή Διαδικασία) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ανοιχτή Διαδικασία) κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΟΥ Βόλος 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 1 Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( )

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) ή στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κατερίνα Θεμελή ΕΥΣΕΚΤ, Μονάδα Α Βασικά Σημεία Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

15064/15 ΘΚ/νκ 1 DG C 1

15064/15 ΘΚ/νκ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15064/15 DEVGEN 264 ACP 177 REX 1019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Προώθηση Πολίτικης για τη Βελτίωση της Λειτουργίας Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενήλικων Διευθυντική Περίληψη Σεπτέμβριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Ο ρόλος της δια βίου μάθησης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού και κοινωνικού μοντέλου: ΜιαπρότασηγιατοΝομόΚοζάνης Εισηγητής: Χριστόφορος Κορυφίδης ΔΙΑΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗ(ΔβΜ):

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων» Χρήστος Α. Ιωάννου, Διευθυντής Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ

«Στρατηγική Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων» Χρήστος Α. Ιωάννου, Διευθυντής Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ «Στρατηγική Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων» Χρήστος Α. Ιωάννου, Διευθυντής Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ Γιατί χρειαζόμαστε μία στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων» Χρήστος Α. Ιωάννου, Διευθυντής Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ

«Στρατηγική Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων» Χρήστος Α. Ιωάννου, Διευθυντής Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ «Στρατηγική Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων» Χρήστος Α. Ιωάννου, Διευθυντής Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ Γιατί χρειαζόμαστε μία στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

- Αθήνα, 2 Ιουνίου

- Αθήνα, 2 Ιουνίου Ομιλία του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σπύρου Βούγια στο 6 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ: «Οι Προηγμένες Υποδομές Επικοινωνιών ως Θεμέλιο για την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρώπης» - Αθήνα, 2 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική Τομείς Παρέμβασης και Προτεραιότητες

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική Τομείς Παρέμβασης και Προτεραιότητες Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίων και Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016 2021 Τομείς Παρέμβασης και Προτεραιότητες Γιάννης Ταφύλλης Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2009 (OR. en) 2008/0201(COD) PE-CONS 3637/09 STATIS 53 TELECOM 83 ECO 57 CODEC 624

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2009 (OR. en) 2008/0201(COD) PE-CONS 3637/09 STATIS 53 TELECOM 83 ECO 57 CODEC 624 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2009 (OR. en) 2008/0201(COD) PE-CONS 3637/09 STATIS 53 TECOM 83 ECO 57 CODEC 624 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα:

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ομιλία της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ σε εκδήλωση με θέμα: «ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης

Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης Άξονας 2α : Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση Θ.Σ. Ε.Π. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Τα ευρήματα για την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια: Νίκος Βέττας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12255/17 AGRI 481 DEVGEN 199 ENV 752 ONU 115 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Η Ειδική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση ράσεις Προγράµµατα Ε.Ε: δεκαετία του 1990 πρόγραµµα e-twinning European Schoolnet πρόγραµµα Xperimania προγράµµατα e-learning

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Grand Resort Lagonissi

Grand Resort Lagonissi ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) κ. Γιάννη ΑΛΑΒΑΝΟΥ στο 3 ο Συνέδριο Ευρυζωνικότητας «Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου» Grand Resort Lagonissi Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Στόχοι: Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος του αναπηρικού κινήματος, στο

Βασικός στόχος του αναπηρικού κινήματος, στο Τεύχος 01 Οκτώβριος 2012 Διμηνιαία Περιοδική Έκδοση Newsletter Ε Σ Α Α Περιεχόμενα Το πλαίσιο του Έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9» Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Αντώνης Οικονόμου Ειδικός Σύμβουλος Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2011 Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Κρατικές Ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο έργο INSTALL στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την Δια Βίου Μάθηση

Ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο έργο INSTALL στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την Δια Βίου Μάθηση ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INNOVATIVE STRATEGY FOR RAISING AWARENESS OF LIFELONG LEARNING IN GREECE - INSTALL Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2012 Ο ρόλος της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία μας έχει μαγνητίσει και σαγηνεύσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή Τέτοια καθημερινά παραδείγματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014 2020 Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτική Συνοχής Διάρθρωση της παρουσίασης 1. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ; 2. Γιατί η Επιτροπή προτείνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό της Κυβέρνησης Συμπεράσματα Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

11/19/13. Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

11/19/13. Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 1 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Ε.Ε. Ελλάδα 30 27.4 25 24.2 20 17.7 15 10 8.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Χαράλαμπος Κιουρτσίδης ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΑ/ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜAKEΔΟΝΙΑΣ 4 η Προγραμματική Περίοδος ΚοινωνίατηςΠληροφορίας Αποτίμησητων Παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Μεθοδολογία υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/17 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Περιεχόμενα. Διμηνιαία Περιοδική Έκδοση

Newsletter. Περιεχόμενα. Διμηνιαία Περιοδική Έκδοση Τεύχος 01 Οκτώβριος 2012 Διμηνιαία Περιοδική Έκδοση Newsletter Περιεχόμενα Το πλαίσιο του Έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9» Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα