AmTrust Europe Limited

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AmTrust Europe Limited"

Transcript

1 AmTrust Europe Limited ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ και Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ EXPERT ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Cover Holder of AmTrust Europe Limited - 1 -

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ - Ο ΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σωµατικές Βλάβες ανά ατύχηµα/ ανά θύµα , Αστική Ευθύνη Υλικές Ζηµιές ανά ατύχηµα ,00 Αστική Ευθύνη κατά τη µεταφορά Σωµατικές Βλάβες ,00 Υλικές Ζηµιές ,00 Αστική Ευθύνη διαρροής υγρών Σωµατικές Βλάβες ,00 Υλικές Ζηµιές ,00 Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόµενων χώρων Σωµατικές Βλάβες ,00 Υλικές Ζηµιές ,00 Αστική Ευθύνη από µεταφερόµενο ή προεξέχον φορτίο Σωµατικές Βλάβες ,00 Υλικές Ζηµιές ,00 Αστική Ευθύνη πυρκαγιάς ,00 Υλικές Ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα 8.000,00 Νοµική προστασία 3.000,00 Προσωπικό ατύχηµα οδηγού / ιδιοκτήτη ,00 Μέχρι 2 ζηµιές υπαιτιότητας του ασφαλισµένου ανά ασφαλιστική περίοδο Προστασία ασφαλίστρων (έτος) Παροχές : Φροντίδα Ατυχήµατος Μετάβαση στον τόπο του ατυχήµατος Παρέχεται µέσω της Mondial Assistance Φωτογράφηση εµπλεκόµενων οχηµάτων Συµπλήρωση δήλωσης ατυχήµατος Ρυµούλκηση ασφαλισµένου ακινητοποιηµένου οχήµατος (ΕΙΧ, ΦΙΧ & Αγροτικά µικτού βάρους µέχρι 3,5 τόνους, Μοτοσυκλέτες από 125 κυβικά και άνω Αντικατάσταση οχήµατος Παροχές Ισχύει µόνο για χρήση ΕΙΧ και παρέχεται όταν η πραγµατική διάρκεια επισκευής του ασφαλισµένου οχήµατος υπερβαίνει τις 3 ηµέρες. Μέγιστη διάρκεια παροχής οχήµατος Παρέχεται µέσω της Mondial Assistance 4 ηµέρες. Προυποθέσεις ισχύος: Το ασφαλισµένο όχηµα να έχει υποστεί ζηµιές συνεπεία ατυχήµατος Να έχει ειδοποιηθεί η Φροντίδα Ατυχήµατος για την καταγραφή του συµβάντος Ο οδηγός να είναι άνω των 23 ετών και να έχει δίπλωµα πάνω από ένα έτος Ο οδηγός να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας και µόνιµος κάτοικος Ελλάδας. Οδική Βοήθεια από βλάβη Παρέχεται : Παρέχεται µέσω της Mondial Assistance ΕΙΧ ΦΙΧ & ΦΙΧ Αγροτικά µικτού βάρους µέχρι 3,5 τόνους Νοµικές συµβουλές Παρέχεται µέσω της ARAG Μοτοσυκλέτες από 125 κυβικά και άνω Παροχή νοµικών συµβουλών από εξειδικευµένο προσωπικό του τµήµατος ζηµιών ή εξειδικευµένα συνεργαζόµενα δικηγορικά γραφεία - 2 -

3 Πράσινη Κάρτα-Επέκταση Αστικής Ευθύνης στο εξωτερικό Η Πράσινη κάρτα θα χορηγείται δωρεάν. Εξαίρεση η Αλβανία για την οποία υπάρχει χρέωση 5 ανά µήνα. Η λήξη της διάρκειας της Πράσινης Κάρτας, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να ξεπερνά τη λήξη του ασφαλιστηρίου. Α) Βόρεια Ελλάδα: η ελάχιστη διάρκεια της Πράσινης Κάρτας είναι 15 ηµέρες και η µέγιστη είναι ίση µε τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Β) Νότια Ελλάδα : η ελάχιστη διάρκεια της Πράσινης Κάρτας είναι 15 ηµέρες και η µέγιστη διάρκεια είναι 90 ηµέρες. ιευκρινίζεται ότι η µέγιστη διάρκεια της Πράσινης Κάρτας εντός του ιδίου 12µηνου είναι 90 ηµέρες. Γ) Αλβανία : η ελάχιστη διάρκεια είναι είναι 15 ηµέρες και η µέγιστη διάρκεια είναι 30 ηµέρες. ιευκρινίζεται ότι η µέγιστη διάρκεια της Πράσινης Κάρτας εντός του ιδίου 12µηνου είναι 90 ηµέρες. Για την χρήση του Τιµολογίου Αυτοκινήτων η χώρα χωρίζεται σε επτά γεωγραφικές περιοχές: 1.ΑΤΤΙΚΗ & ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.ΑΧΑΙΑ- ΚΟΡΙΝΘΙΑ- ΒΟΙΩΤΙΑ-ΕΥΒΟΙΑ 4.ΚΡΗΤΗ 5.ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α 6.ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ 7.ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΝΗΣΙΑ & ΘΡΑΚΗ Χρήσεις που ασφαλίζονται: Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγά Αγροτικά Ιδιωτικής Χρήσης Μοτοσυκλέτες από 125 κυβικά & άνω Έκδοση συµβολαίων : Η έκδοση γίνεται µέσω της ιστοσελίδας To user name & password είναι µοναδικά για κάθε συνεργάτη εδοµένου ότι, η πρόταση ασφάλισης αποτελεί τη βάση για την ανάληψη ή όχι ενός κινδύνου, πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένη και να αναφέρει οπωσδήποτε την τελευταία διεύθυνση κατοικίας και τον ταχυδροµικό κωδικό του ασφαλισµένου, καθώς επίσης το Α.Φ.Μ & την.ο.υ. Στην πρόταση ασφάλισης και σε κάθε περίπτωση,θα πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής: Άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος Αντίγραφο διπλώµατος οδηγού (για οδηγούς άνω των 65 ετών µε ληγµένο δίπλωµα απαιτείται ανανεωµένο δίπλωµα & όχι αντίγραφο του αιτήµατος υποβολής της ανανέωσης). Αποδεκτά είναι όλα τα διεθνή διπλώµατα, είτε Αντίγραφο συµβολαίου της τελευταίας ασφαλιστικής εταιρίας (σε περίπτωση µεταφοράς παραγωγής και κατ εξαίρεση). Η κάλυψη ισχύει εφόσον καταχωρηθεί & εγκριθεί ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα. Η αυθηµερόν ασφάλιση των οχηµάτων γίνεται δεκτή από την Εταιρία, εφόσον η πρόταση ασφάλισης έχει σταλεί µέχρι την 12 η µεσηµβρινή, διαφορετικά η κάλυψη ξεκινά από την επόµενη µέρα. ίνεται επιπλέον δυνατότητα στο συνεργάτη να καταχωρεί αίτηση πέραν της 12 ης µεσηµβρινής µε αυθηµερόν κάλυψη, κατόπιν έγκρισης του κλάδου και για τις ώρες λειτουργίας του γραφείου

4 Προσδιορισµός έδρας : Ο προσδιορισµός της έδρας γίνεται αποκλειστικά από την διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας του ιδιοκτήτη του οχήµατος. Σε περίπτωση που η διεύθυνση αυτή δεν συµπίπτει µε την διεύθυνση που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος, η διεύθυνση θα πιστοποιείται : Είτε από το τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας του ιδιοκτήτη, Είτε από το ειδοποιητήριο ή το αποδεικτικό εξόφλησης τελών κυκλοφορίας Είτε µε βεβαίωση εργοδότη Είτε µε προηγούµενο συµβόλαιο (θα ελέγχεται από το Underwriting για την ορθότητα της διεύθυνσης) Μη επιθυµητοί κίνδυνοι Οχήµατα άνω των 25 ετών ( για οχήµατα άνω των 15 ετών απαιτείται ειδική έγκριση) Οδηγοί µε περισσότερα από 3 ατυχήµατα τα τελευταία 3 έτη ή 2 ατυχήµατα το τελευταίο έτος Οδηγοί κάτω των 30 ετών sport οχήµατος ή υψηλής ισχύος οχήµατος (δεν καλύπτονται εφόσον το όχηµα περιλαµβάνεται στην παρακάτω λίστα. Οχήµατα άγνωστων κατασκευαστών χωρίς βεβαία έγκριση τύπου, για τα οποία η εταιρία δεν µπορεί να πιστοποιήσει το ιστορικό τους Οχήµατα εµπορικής αξίας άνω των (έγκριση από το Underwriting) Οδηγοί άνω των 75 ετών Οδηγοί χωρίς διεθνές δίπλωµα Μη επιθυµητοί κίνδυνοι (µοντέλα / κατασκευαστές) 1)ASTON MARTIN 13)LOTUS 2)BENTLEY 14)MARCOS 3)BRISTOL 15)MASERATI 4)BUGATTI 16)MC LAREN 5)CATERHAM 17)MITSUBISHI 3000 GT /EVO SERIES 6)DAIMLER 12 ΚΥΛΙΝ ΡΑ 18)NISSAN 300ZX /SKYLINE 7)DE TOMASO 19)NOBLE M10 /M12 8)FERRARI 20)PORSCHE 9)JAGUAR 12 ΚΥΛΙΝ ΡΑ 22)ROLLS ROYCE 10)LAMBORGHINI 23)TVR 11)LANCIA DELTA INTERGRALE /8,32 24)VENTURI 12)LCC ROCET 25)WESTFIELD - 4 -

5 Οχήµατα που δεν ασφαλίζονται Σχολές οδηγών Θωρακισµένα οχήµατα Ενοικιαζόµενα Οχήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται επί µισθώσει (λιµουζίνες κλπ.) Αγωνιστικά οχήµατα Λεωφορεία Ταξί Οχήµατα δηµοσίου τοµέα Οχήµατα αεροδροµίου Οχήµατα που µεταφέρουν επικίνδυνα υλικά Οχήµατα ταχυµεταφορών & υπηρεσιών διανοµής Οχήµατα υπηρεσιών Άµεσου Βοήθειας Οχήµατα µε ξένες πινακίδες Οχήµατα µε αριθµό πλαισίου χωρίς πινακίδες Αυτοκινούµενα τροχόσπιτα / καντίνες Εργαλεία- Εκσκαφείς-Ανατρεπόµενα Εκπτώσεις Κληρικοί (απαιτείται αποδεικτικό επαγγελµατικής ιδιότητας) 15% 15% ικαστικοί (απαιτείται αποδεικτικό επαγγελµατικής ιδιότητας) 15% Στρατιωτικό προσωπικό (ένστολοι) (απαιτείται αποδεικτικό επαγγελµατικής ιδιότητας) 15% Αστυνοµικοί (απαιτείται αποδεικτικό επαγγελµατικής ιδιότητας) 25% Άνεργοι ** 10% Οικογενείας (άνω των 2 οχηµάτων µε προσκόµιση αντίγραφου ασφαλιστηρίου άλλου µέλους της οικογένειας) (γίνεται δεκτό οποιοδήποτε έντυπο µπορεί να χαρακτηριστεί ως αποδεικτικό συγγένειας 1 ου βαθµού για την περίπτωση διαφορετικού επωνύµου) 5% Οµαδική ασφάλιση 5-15 οχήµατα(παρέχεται σε εργαζόµενους ή µέλη του ιδίου οργανισµού ή συλλόγου. Αφορά οµαδική συµφωνία και ισχύει σε περίπτωση που το συνολικό ποσό ασφαλίστρων δεν είναι µικρότερο των ανά έτος) 10% Οµαδική ασφάλιση 16 οχήµατα & άνω (παρέχεται σε εργαζόµενους ή µέλη του ιδίου οργανισµού ή συλλόγου. Αφορά οµαδική συµφωνία και ισχύει σε περίπτωση που το συνολικό ποσό ασφαλίστρων δεν είναι µικρότερο των ανά έτος) ** Σηµείωση : Για την παροχή έκπτωσης ανέργου ισχύουν τα εξής: Ο άνεργος να είναι νόµιµα, µόνιµος κάτοικος Ελλάδας Να έχει εν ισχύ κάρτα ανεργίας Να είναι µεταξύ ετών απαιτείται έγκριση από την εταιρία - 5 -

6 Επιβαρύνσεις Οδηγός κάτω των 23 ετών 30% Οδηγός µε δίπλωµα λιγότερο του 1 έτους 30% Οδηγός ηλικίας 70 έως 75 ετών 30% Κάτοχοι διπλώµατος εκτός ΕΕ 30% Ρυµουλκό 2 τροχών ΕΙΧ 10% Ρυµουλκό 2 τροχών ΕΙΧ ΦΙΧ-Αγροτικό 20% Ρυµουλκό 4 τροχών ΕΙΧ 20% Ρυµουλκό 4 τροχών ΦΙΧ-Αγροτικό 40% Ρυµουλκούµενη λέµβος-τροχόσπιτο (όλες οι χρήσεις) 30% Σε περίπτωση ατυχήµατος από µη δηλωµένο νέο οδηγό (ηλικία ή/και δίπλωµα), από µη δηλωµένο οδηγό άνω των 70 ετών, ή από µη δηλωµένο ρυµουλκό, επιβάλλεται πρόστιµο της τάξεως του 100% των ετησίων ασφαλίστρων µε έκδοση πρόσθετης πράξης, η οποία δεν ακυρώνεται. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Στην περίπτωση επανέκδοσης συµβολαίου που έχει ακυρωθεί, η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίγραφο της εταιρείας που κάλυψε το όχηµα µετά την ακύρωση. Αν δεν υπάρχει, τότε θα πρέπει να αποσταλούν Υπεύθυνες ηλώσεις τόσο του πελάτη όσο και του συνεργάτη, στις οποίες θα αναγράφεται ότι για το διάστηµα που ήταν ανασφάλιστο το όχηµα, δεν έχει προκληθεί ατύχηµα και ουδεµία απαίτηση έχει από την Εταιρεία. Για την δήλωση του πελάτη απαιτείται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του, ενώ στη δήλωση του συνεργάτη δεν απαιτείται θεώρηση παρά µόνο η υπογραφή και η σφραγίδα του. Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης, απαιτείται η προσκόµιση του πρωτότυπου ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Συγκεκριµένα, ακύρωση πρωτασφαλιστηρίου από ενάρξεως µπορεί να γίνει µόνο εντός 14 ή 30 ηµερών από την έκδοσή του, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται από το Ν.2496/

7 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ) Ε.Ι.Χ Ζηµιές από Πυρκαγιά, Τροµοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις - απεργίες οχλαγωγίες - Ελάχιστη εµπορική αξία και ανώτατη εν παρέχεται σε οχήµατα των οποίων ο ιδιοκτήτης είναι αλλοδαπός Ολική Κλοπή - Η κάλυψη της Ολικής κλοπής παρέχεται µόνο εφόσον υπάρχει και η κάλυψη Πυρκαγιάς - Ελάχιστη εµπορική αξία και ανώτατη εν παρέχεται σε οχήµατα των οποίων ο ιδιοκτήτης είναι αλλοδαπός - εν παρέχεται σε οχήµατα µάρκας SMART Ολική & Μερική Κλοπή - Η κάλυψη της Ολικής / Μερικής, Oλικής κλοπής παρέχεται µόνο εφόσον υπάρχει και η κάλυψη Πυρκαγιάς - Ελάχιστης εµπορικής αξίας και ανώτατη εν παρέχεται σε οχήµατα των οποίων ο ιδιοκτήτης είναι αλλοδαπός - εν παρέχεται σε οχήµατα µάρκας SMART - εν παρέχεται σε οχήµατα cabrio µε υφασµάτινη κουκούλα Ζηµιές από Φυσικά Φαινόµενα (Εξαιρείται η χαλαζόπτωση και ο σεισµός) - Η κάλυψη Φυσικών Φαινοµένων παρέχεται µόνο εφόσον υπάρχουν και οι καλύψεις Πυρκαγιάς Ολικής/Μερικής Κλοπής - Ελάχιστη εµπορική αξία και ανώτατη ε παρέχεται σε οχήµατα των οποίων ο ιδιοκτήτης είναι αλλοδαπός Κάλυψη Χαλαζόπτωσης εώς (Ισχύει απαλλαγή 150 ) Η κάλυψη Χαλαζόπτωσης παρέχεται µόνο εφόσον υπάρχει και η κάλυψη Φυσικών Φαινοµένων Κάλυψη Ιδίων Ζηµιών Κακόβουλων Βλαβών ( υνατότητα επιλογής της απαλλαγής από 600, 900, 1.500, 2.200, ) Η κάλυψη Ιδίων Ζηµιών παρέχεται µόνο υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις : - Η ηλικία του οχήµατος δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 6 έτη - Ελάχιστη εµπορική αξίας και ανώτατη Η ηλικία του οδηγού να ξεπερνάει τα 30 έτη και να έχει στην κατοχή του την άδεια οδήγησης τουλάχιστον 5 έτη - Βασική προϋπόθεση για να δοθεί η κάλυψη Ιδίων Ζηµιών είναι να ελεγχθεί το αυτοκίνητο από πραγµατογνώµονα της Εταιρείας - 7 -

8 Θραύση Κρυστάλλων εώς Συνεργαζόµενα συνεργεία (Μondial Assistance) - Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει απαλλαγή Η κάλυψη αφορά µόνο τις ζηµιές στα κρύσταλλα (τζάµια) του οχήµατος (εξαιρούνται ηλιοροφές, καθρέπτες, φανάρια ή φλάς) εν παρέχεται σε οχήµατα ηλικίας άνω των 20 ετών εν παρέχεται σε περίπτωση που το προς ασφάλιση όχηµα, το τελευταίο έτος είχε 2 ή περισσότερες ζηµιές θραύσης κρυστάλλων εν παρέχεται κατά τη διάρκεια ισχύς του συµβολαίου, παρά µόνο κατά την ανανέωσή του Σηµείωση Η παροχή των προαιρετικών καλύψεων είναι στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Για την κάλυψη Ολικής / Μερικής Κλοπής αυτοκινήτων αξίας άνω των , απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φύλαξη του αυτοκινήτου εντός κλειστού γκαράζ κατά τις νυκτερινές ώρες και η ύπαρξη συστήµατος συναγερµού - 8 -

9 Φ.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. Προυποθέσεις Ασφάλισης Φ.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. (για προαιρετικές καλύψεις) Οι φορολογίσιµοι ίπποι του οχήµατος να είναι µέχρι 30. Η ηλικία του οχήµατος να είναι µέχρι 15 ετών. Να µην υπάρχουν ζηµιές µε υπαιτιότητα τα 3 τελευταία χρόνια Θραύση Κρυστάλλων εώς (Mondial Assistance) - Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει απαλλαγή Η κάλυψη αφορά µόνο τις ζηµιές στα κρύσταλλα (τζάµια) του οχήµατος (Εξαιρούνται ηλιοροφές, καθρέπτες, φανάρια ή φλάς) - εν παρέχεται σε οχήµατα ηλικίας άνω των 20 ετών - εν παρέχεται σε περίπτωση που το προς ασφάλιση όχηµα, το τελευταίο έτος είχε 2 ή περισσότερες ζηµιές θραύσης κρυστάλλων - εν παρέχεται κατά τη διάρκεια ισχύος του συµβολαίου, παρά µόνο κατά την ανανέωσή του Ζηµιές από Πυρκαγιά, Τροµοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις - απεργίες οχλαγωγίες - Ελάχιστη εµπορική αξία και ανώτατη ε παρέχεται σε οχήµατα, των οποίων ο ιδιοκτήτης είναι αλλοδαπός Ολική Κλοπή - Η κάλυψη της Ολικής κλοπής παρέχεται µόνο εφόσον υπάρχει και η κάλυψη Πυρκαγιάς - Ελάχιστη εµπορική αξία και ανώτατη εν παρέχεται σε οχήµατα των οποίων ο ιδιοκτήτης είναι αλλοδαπός - 9 -

10 ΖΗΜΙΕΣ-AUTOPROTECT HELLAS ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε όλες τις ζηµιές θα πρέπει να επιλαµβάνεται η Φροντίδα Ατυχήµατος την ίδια ή τις επόµενες ηµέρες ήλωση ατυχήµατος (ζηµιές προς τρίτους) Θραύση κρυστάλλων Επικοινωνία µε υπηρεσία Φροντίδας ατυχήµατος από τον χώρο του ατυχήµατος ή εντός των επόµενων ηµερών από την ηµεροµηνία ατυχήµατος Επικοινωνία µε Φροντίδα ατυχήµατος για καταγραφή του συµβάντος επισκευή / αντικατάσταση σε συνεργαζόµενο συνεργείο Τηλεφωνικό κέντρο : Φαξ : Τµήµα Ζηµιών Απευθείας τηλ. Ε-mail Κουβαράς Γιάννης Μπρατσιάκος Κυριάκος Βελιώτη Νιόβη Κοτσίρης Νίκος Μπεθάνης Σωτήρης Παπαχριστοδούλου Λάζαρος

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Αριθ... Προς τον/ την κ. ΦΙΡΜΑ ή ΛΟΓΟΤΥΠΟ ή σκαναρισµένη Ταυτότητα Επιµελητηρίου ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e-mail Αρ. Μητρώου του 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13.

Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13. Η ΣΥΜΒΑΣΗ G-INSURANCE ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΑΣ Χαιρόµαστε που επιλέξατε την ασφάλιση «G-Insurance». Εδώ µπορείτε να βρείτε ότι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά µε το Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο....Υ. Α.Ε. ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρα 1 7 3. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΙ ΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ / ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα