ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4"

Transcript

1 ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΛΗΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - Νόμος (3557/2007)... 17

2 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ασφαλιστική σχέση προϋποθέτει σύμβαση μεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρείας και του ασφαλισμένου / συμβαλλομένου, η οποία καταρτίζεται με την ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Η αίτηση ασφάλισης αποτελεί το βασικό έγγραφο για την εκτίμηση και ανάληψη του κινδύνου και την ΑΠΟΔΟΧΗ της από το κλάδο Αυτοκινήτου, ούτως ώστε να προκύψει έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ περιέχει διάφορα ερωτήματα, στα οποία καλείται να απαντήσει ο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ. Το δίκτυο συνεργατών μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την εξασφάλιση ακριβών και αληθινών στοιχείων από μέρους του ασφαλιζομένου. Είναι αυτονόητο ότι τα ως άνω στοιχεία καθώς και τα συνήθη παραστατικά που συνοδεύουν την πρόταση ασφάλισης (δηλ. άδεια κυκλοφορίας, προηγούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δίπλωμα οδηγού) είναι ουσιώδη και κρίσιμα καθώς η Εταιρία βάσει αυτών αποφασίζει για την αποδοχή ή μη του κινδύνου και την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι η πληροφόρηση μας για τα ακόλουθα:

3 Στοιχεία Ασφαλιζομένου Όνομα ασφαλιζομένου Όνομα Οδηγού (εάν το όχημα οδηγείται από τρίτους) Διεύθυνση επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του Ταχυδρομικού Κώδικα) Τηλέφωνο/α επικοινωνίας Α.Φ.Μ. Σχετικές Ημερομηνίες Γέννησης Είδος διπλώματος και ημερομηνία έκδοσης του Υπηκοότητα (Ασφαλιζομένου ή/και οδηγού) Στοιχεία Οχήματος Αριθμός Κυκλοφορίας Εργοστασιακός τύπος κατασκευής και μοντέλο Έτος Κατασκευής Χρήση Ίπποι/cc Οι αιτήσεις ασφάλισης αποστέλλονται στην SENATUS υπογεγραμμένες από τον αιτούντα ή/και τον συνεργάτη και φέρουν συμπληρωμένη την ημερομηνία αίτησης. Διευκρινίζεται ότι η Eταιρία μας δύναται κατά την απόλυτα διακριτική ευχέρεια της και βάσει της πολιτικής αξιολόγησης και αποδοχής κινδύνων, να αποδεχτεί ή μη την πρόταση ασφάλισης εν όλω ή εν μέρει.

4 1.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κάθε πρόταση ασφάλισης αυτοκινήτου πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από: α) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για την επιβεβαίωση των στοιχείων ασφάλισης. γ) Αντίγραφο συμβολαίου από την αμέσως προηγούμενη Ασφαλιστική Εταιρεία ιδίως σε περιπτώσεις όπου επιλέγονται συμπληρωματικές καλύψεις ή/και κάλυψη ιδίων ζημιών (για να αποφευχθεί η διεξαγωγή προασφαλιστικού ελέγχου). δ) Φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης, ιδίως για την ασφάλιση μοτοποδηλάτων / μοτοσυκλετών. 1.3 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Πέραν των ελληνικών διπλωμάτων οδήγησης, ο κλάδος αποδέχεται βάσει κοινοτικής οδηγίας, τα διπλώματα που έχουν εκδοθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ενδεχόμενη ασφάλιση προϋποθέτει την έγκριση του κλάδου αυτοκινήτων ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του Κλάδου Αυτοκινήτων εκδίδονται με ετήσια ή εξάμηνη διάρκεια. Για μοτοποδήλατα 50cc, εκδίδονται μόνο ετήσια συμβόλαια.

5 1. 5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Επειδή η Εταιρία δεν παρέχει κάλυψη σε πρώτο κίνδυνο, σε περίπτώση ασφάλισης συμπληρωματικών κινδύνων (π.χ. Πυρκαγιάς Κλοπής κ.λ.π.) το ασφαλιζόμενο ποσό πρέπει να αντιπροσωπεύει την τρέχουσα εμπορική αξία του Οχήματος. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για την Αττική καθορίζεται στα και για τις λοιπές περιοχές στα Για τον καθορισμό και την αποδοχή της ασφαλιζόμενης αξίας καινούργιων αυτοκινήτων απαιτούνται τα εξής: α) Άδεια κυκλοφορίας β) Τιμολόγιο αγοράς γ) Αποδεικτικό στοιχείο, με αναλυτική περιγραφή, που να δικαιολογεί, πρόσθετα ενδεχομένως εξαρτήματα/ αξεσουάρ) Για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η τρέχουσα εμπορική αξία θα υπολογίζεται σύμφωνα με: α) Το έτος κατασκευής του οχήματος β) Το τιμολόγιο αγοράς ή μεταπώλησης γ) Τις τιμές που αναφέρουν τα περιοδικά AUTO ΤΡΙΤΗ, AUTO MOTO κλπ ή και με δ) Εκτίμηση πραγματογνώμονα. Επισημαίνεται ότι η ευθύνη για την προσαρμογή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στην εκάστοτε τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου ανήκει στον ασφαλισμένο.

6 1.6 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οι συνεργάτες υποχρεούνται να αποστέλλουν με fax ή να παραδώσουν στην Εταιρία μας πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Ασφάλισης πριν τη 12 η μεσημβρινή της ημερομηνίας που φέρεται ως έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης. Μέσω της δικτυακής εφαρμογής «e-policy», η κατοχύρωση της ζητούμενης ημερομηνίας έναρξης εξασφαλίζεται με ηλεκτρονική κράτηση του αριθμού κυκλοφορίας ή πλαισίου, η οποία ισχύει για 10 μέρες. Προσωρινά σήματα δεν εκδίδονται από την Εταιρία μας. Για τις κατ εξαίρεση περιπτώσεις και βάσει των μεταβολών που επιβάλλει ο νέος νόμος 3557/2007 ως τροποποίηση του 489/76 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», απαγορεύεται για τον ίδιο ασφαλιστικό κίνδυνο η επανέκδοση προσωρινού σήματος, εκτός εάν η ασφαλιστική εταιρία που το εξέδωσε τεθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του, σε ασφαλιστική εκκαθάριση ή αναστολή εργασιών ή αρνηθεί την ανάληψη του εν λόγω κινδύνου (Άρθρο 6 παρ.1.). Για όσα οχήματα έχει γίνει ηλεκτρονική κράτηση, η έναρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αναφέρει την 12 η μεσημβρινή της ίδιας ημέρας ή της επομένης, ανάλογα με το πότε απεστάλη η αίτηση στην Εταιρία. Εφιστούμε τη προσοχή όλων στις περιπτώσεις όπου δεν προσκομίζεται ασφαλιστήριο συμβόλαιο άλλης εταιρίας ή όπου διαπιστώνεται ότι κάποιο όχημα μένει επί μακράν ανασφάλιστο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστούμε η έναρξη της ασφάλισης να ισχύει από την επόμενη μέρα και αν μεσολαβεί αργία ή σαββατοκύριακο, την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

7 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2.1 ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ανάληψη κινδύνου που αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων ή/και συνθήκες ασφάλισης θεωρείται μη επιθυμητοί. Ως εκ τούτου, η SENATUS αποδέχεται υπο προϋποθέσεις, προς ασφάλιση τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Οχήματα με βεβαρημένο ιστορικό ζημιών ανεξαρτήτως του BM (Bonus-Malus) που αναγράφεται σε προηγούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο άλλης εταιρίας. Βεβαρημένο ιστορικό ζημιών θεωρείται αυτό των οχημάτων που έχουν εμπλακεί σε 3 και άνω (3+) ατυχήματα μέσα στην τελευταία διετία. 2. Κατόχους διπλώματος οδήγησης που δεν έχει εκδοθεί από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως και Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως Διεθνών Μεταφορών (ΤΙR). 4. Ταξί (Αττικής / Θεσσαλονίκης & μεγάλων πόλεων) 5. Ενοικιαζόμενα οχήματα 6. Αγωνιστικά οχήματα ή/και αυτά που έχουν υποστεί ειδικές μετατροπές ή ιδιοκατασκευές 7. Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες. 8. Αυτοκίνητα μεταφοράς εύφλεκτων υλικών (βυτιοφόρα κλπ) 9. Κάλυψη Ιδίων Ζημιών σε νέους οδηγούς σε ηλικία (κάτω των 23) ή σε δίπλωμα (1 έτους). 10. Κάλυψη κλοπής σε δίκυκλα και σε cabrio οχήματα

8 11. Κάλυψη πυρός σε θεριζοαλωνιστικές 12. Προσωπικό Ατύχημα σε οδηγούς δικύκλων, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων έργου. 13. Λεωφορεία (Αστικά Υπεραστικά - Τουριστικά) 14. Αυτοκίνητα με πινακίδες ΔΟΚ 15. Συμπληρωματικές καλύψεις σε οχήματα που η προς ασφάλιση εμπορική αξία τους υπερβαίνει το ποσό των Εκπαιδευτικά οχήματα (Σχολές Οδηγών κλπ) 17. Οι ακόλουθες μάρκες ή/και μοντέλα: 18. PORSCHE, FERRARI, LOTUS, DUCATI, LAMBORGHINI, ASTON MARTIN, BUGATTI Η κατ εξαίρεση ανάληψη κινδύνου που αφορά στις ως άνω κατηγορίες οχημάτων ή/και συνθήκες ασφάλισης γίνεται αποδεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης από την SENATUS.

9 2.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η παροχή συμπληρωματικών καλύψεων (π.χ. πυρός, κλοπής, φυσικών φαινομένων) εφαρμόζεται μόνο στα οχήματα που, κατά την περίοδο της υποβολής αίτησης ασφάλισης στην εταιρία, δεν υπερβαίνουν την δεκαετία (10+) βάσει του έτους κατασκευής τους. Η παροχή της κάλυψης ιδίων ζημιών (μικτής) εφαρμόζεται μόνο στα οχήματα που, κατά την περίοδο της υποβολής αίτησης ασφάλισης στην εταιρία, δεν υπερβαίνουν την πενταετία (5+) βάσει του έτους κατασκευής τους. Στις περιπτώσεις μεταφερόμενου συμβολαίου από άλλη Εταιρία όπου προϋπάρχει η κάλυψη ιδίων ζημιών σε παλαιότερα οχήματα, ο κλάδος θα λάβει υπόψη το ιστορικό ζημιών και τη κατάσταση του οχήματος. Για την ελεύθερη επιλογή συμπληρωματικών καλύψεων, διευκρινίζεται ότι αυτές δεν παρέχονται μεμονωμένες αλλά παρά μόνο με τους ακόλουθους συνδυασμούς: Κλοπή (ολική/μερική) υποχρεωτικά με πυρός/τρομοκρατικές Φυσικά Φαινόμενα υποχρεωτικά με πυρός/τρομοκρατικές Ιδίες ζημιές υποχρεωτικά με πυρός / τρομοκρατικές κλοπή (ολική/μερική) Κακόβουλες Ενέργειες υποχρεωτικά με Ιδίες Ζημιές 2.3 ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Προασφαλιστικός έλεγχος διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Για τη κάλυψη των ιδίων ζημιών σε μεταχειρισμένα οχήματα τα οποία μεταβιβάζονται σε νέο ιδιοκτήτη. Για τη κάλυψη των ιδίων ζημιών σε μεταχειρισμένα οχήματα όπου δεν υπάρχει απόδειξη συνέχισης/ άμεσης μεταφοράς της κάλυψης από άλλη ασφαλιστική εταιρία. Για τη κάλυψη καινούριων οχημάτων εφόσον δεν αναγγέλλεται ο κίνδυνος την ημέρα παραλαβής τους από το σημείο πώλησης. Σε οχήματα με ασφαλιζόμενη αξία άνω των για καλύψεις που αφορούν το σώμα του οχήματος.

10 2.4 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Σε περίπτωση εγγράφου εγκρίσεως της Εταιρείας περί της αποδοχής της ασφάλισης των προαναφερθέντων κατηγοριών ή/και συνθηκών ασφάλισης, η Εταιρία εφαρμόζει την ανάλογη κατά περίπτωση προσαύξηση ασφαλίστρων. Οι συνήθεις προσαυξήσεις που επιβαρύνουν τα ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης είναι: 1. Λόγω Νέου Οδηγού (Λ.Ν.Ο.): Ποσοστό Σε ηλικία μέχρι 23 ετών ή λόγω Νέας Ερασιτεχνικής Άδειας (που δεν έχει κλείσει χρόνο) 30% Με επαγγελματική άδεια οδήγησης 15% Σημείωση: Εφόσον δεν δηλωθεί στην Πρόταση Ασφάλισης, σε περίπτωση δήλωσης ζημίας τα παραπάνω ποσοστά Διπλασιάζονται 60% και 30% αντίστοιχα και εισπράττονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα εφάπαξ με Έκδοση πρόσθετης πράξης.. 2. Λόγω ρυμούλκησης: Ποσοστό ΕΙΧ & ΕΔΧ με δύο (2) τροχούς 10% ΕΙΧ & ΕΔΧ & ΦΙΧ άνω των δύο (2) τροχών 20% ΦΙΧ άνω των δύο (2) τροχών με επικαθήμενο 40% 2.5 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός αυτοκινήτων Ποσοστό Από 3 μέχρι και 4 αυτοκίνητα 5% Από 5 μέχρι και 10 αυτοκίνητα 10% Από 11 μέχρι και 50 αυτοκίνητα 15% Από 51 μέχρι και 100 αυτοκίνητα 20% Από 101 μέχρι και 200 αυτοκίνητα 24% Από 201 και άνω 28% Ιδιότητα Δάσκαλοι - Καθηγητές του Δημοσίου, Δικαστικοί Λειτουργοί, Ιερείς, Υπάλληλοι Υπουργείων 10% Υπάλληλοι Νομαρχιών, Υπάλληλοι ΔΕΗ - ΟΤΕ, Εφοριακοί Υπάλληλοι 10% Στρατιωτικοί, Σώματα Ασφαλείας, Πυροσβέστες, Λιμενικοί 15% Σημείωση 1: Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στα καθαρά ασφάλιστρα και με την προϋπόθεση ότι ν τα αυτοκίνητα ανήκουν στο ίδιο ιδιοκτήτη. Σημείωση 2: Έκπτωση 15% και 20% λόγω ιδιότητος. Αφορά Δήμους ή Κοινότητες Σημείωση 3: Σε κάθε περίπτωση η έκπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25%.

11 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 3.1 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Κάθε αίτημα για τροποποίηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου πρέπει να υποβάλλεται στην Εταιρεία εγγράφως με τη συμπλήρωση και υπογραφή της «Φόρμας Μεταβολών». Στο γραπτό αίτημα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε αυτό να περιέχει με σαφήνεια και ευκρίνεια την τροποποίηση που επιθυμεί ο ασφαλισμένος. Για περιορισμό των εκκρεμοτήτων και του υψηλού διαχειριστικού κόστους οι προαιρετικές καλύψεις θα ήταν σκόπιμο να ζητούνται ταυτόχρονα κατά την έναρξη της ασφάλισης. Εάν πάρα ταύτα απαιτηθεί προσθήκη συμπληρωματικών καλύψεων (φωτιάς, κλοπής, φυσικών φαινομένων, ιδίων ζημιών, κακόβουλων ενεργειών) ο κλάδος θα προχωρεί στη διενέργεια προασφαλιστικού ελέγχου. Προασφαλιστικός έλεγχος επίσης διενεργείται σε περίπτωση αιτήματος για αύξηση του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου που αφορά στις συμπληρωματικές καλύψεις ή στη μείωση της απαλλαγής των ιδίων ζημιών / κακόβουλων ενεργειών. Για τη προσθήκη της Οδικής Βοήθειας, η κάλυψη ισχύει 48 ώρες μετά την αναγγελία της στο κλάδο. Για τη τροποποίηση της διάρκειας του ασφαλιστηρίου (π.χ. από ετήσια σε εξάμηνη διάρκεια), είναι απαραίτητη η έκδοση νέου συμβολαίου και η ακύρωση του υπάρχοντος (χωρίς την αποστολή συστημένης επιστολής ακύρωσης στον ασφαλιζόμενο). Βάσει των μεταβολών που επιβάλλει ο νέος νόμος 3557/2007 ως τροποποίηση του 489/76 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», για την αλλαγή προσωπικών δεδομένων ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να κοινοποιεί στον ασφαλιστή (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) εγγράφως την αλλαγή διεύθυνσης επικοινωνίας. (άρθρο 6 παρ.3)

12 3.2 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 3557/2007 σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος ισχύουν τα εξής. α) Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχήματος αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομούμενου από την ασφάλιση μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός εάν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρία για τη μη αποδοχή τους εντός 30 ημερών από την γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου της. β) Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφάλιση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο ημερομηνία λήξης της. Από την ημερομηνία αυτή επέρχεται αυτοδικαίως η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της εταιρίας οποιαδήποτε ενέργεια. γ)αν, μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου κατά την προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο, η υφιστάμενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και ο μόνος υπεύθυνος έναντι ζημιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΙΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ. ΤΕΛΙΚΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.

13 3.3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Για την εξασφάλιση ακύρωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου χωρίς την χρέωση ασφαλίστρων, αυτό θα πρέπει να επιστρέφεται στην Εταιρεία εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στην σχετική σύμβαση πρακτόρευσης, δηλαδή: Για τις προτασφαλίσεις η χρέωση του συμβολαίου γίνεται αυτόματα και γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η είσπραξη προκαταβολής του 50% της συμφωνημένης δόσης Για τις ανανεώσεις, εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου ή ανανεωτηρίου συμβολαίου Σε περίπτωση ακύρωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την επέλευση των προαναφερθέντων χρονικών ορίων, η Εταιρία θα προχωρήσει στον υπολογισμό δεδουλευμένων μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων βάσει του νόμου. Εάν το συμβόλαιο προς ακύρωση φέρει εκδομένη πράσινη κάρτα, τότε η εταιρία επίσης θα προβεί σε υπολογισμό δεδουλευμένων ασφαλίστρων για το διάστημα ισχύος της κάρτας. Σε κάθε περίπτωση, η αναδρομική ακύρωση ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν επιτρέπεται. Πέραν της έκδοσης πρόσθετης πράξης ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου η οποία δύναται να προκύψει κατόπιν επιθυμίας του ασφαλιζόμενου / λήπτη ή άλλου λόγου, η Εταιρία θα αποστέλλει στον πελάτη συστημένη επιστολή ακύρωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου σύμφωνα με το νόμο. 3.4 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

14 Βάσει των μεταβολών που επιβάλλει ο νέος νόμος 3557/2007 ως τροποποίηση του 489/76 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», σας γνωρίζουμε ότι η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης μπορεί να γίνει ως εξής. α) Τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή η Εταιρία και ο λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος, μπορούν να λύσουν τη σύμβαση με έγγραφη συμφωνία. β) Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος μπορούν να καταγγείλουν την Ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε με γραπτή δήλωση, η οποία εκδίδεται στον Ασφαλιστή( Εταιρία) ή σε εξουσιοδοτημένο από την εταιρία διαμεσολαβητή επί αποδείξει. Πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνεται το έντυπο ακύρωσης υπογεγραμμένο και να αποστέλλεται στην εταιρία μαζί με όλα τα ασφαλιστικά έγγραφα (σήμα- βεβαίωσηασφαλιστήριο κ.λ.π.) ώστε να εκδοθεί αντίστοιχη πρόσθετη πράξη. γ)η Ασφαλιστική Εταιρία με γραπτή δήλωση μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, βαρυνόμενη με την απόδειξη της παράβασης αυτής. δ)η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να μην ανανεωθεί εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, Εταιρία, Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος, γνωστοποιήσει στον άλλο, με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, την εναντίωσή του 30 ημέρες πριν τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

15 3.5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ) Για την κυκλοφορία των ασφαλισμένων στην Εταιρία μας οχημάτων εκτός της Ελλάδας, απαιτείται η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης με την ονομασία «Πράσινη Κάρτα». Με την πράσινη κάρτα επεκτείνεται η κάλυψη της αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και κατά τη διάρκεια της κίνησης τους εκτός Ελλάδας, ενώ αναστέλλεται η ισχύς όλων των συμπληρωματικών καλύψεων. Η Πράσινη Κάρτα έχει συνήθως διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα αλλά μπορεί και να επεκταθεί μέχρι τη λήξη της τρέχουσας περιόδου ασφάλισης. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, για να εκδοθεί πράσινη κάρτα πρέπει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο να είναι εξοφλημένο. Πράσινη Κάρτα ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ σε οχήματα με πινακίδες ΔΟΚΙΜΗ ΦΛ. 3.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ Ο κλάδος διαχειρίζεται και εκδίδει ανανεωτήρια συμβόλαια περίπου ένα μήνα πριν τη λήξη της τρέχουσας ασφάλισης. Γι αυτό το λόγο, για οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση είναι σκόπιμο να ειδοποιείται ο κλάδος εγκαίρως για το περιορισμό των εκκρεμοτήτων και του διαχειριστικού κόστους. Για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας, ο κλάδος προτίθεται να εκδίδει και να αποστέλλει ληξιάρια εντός της ενδεδειγμένης χρονικής περιόδου, εφόσον αυτό ζητηθεί. 3.7 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΛΗΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας από πιστοληπτικό οργανισμό / τράπεζα και κατόπιν αίτησης του ασφαλιζομένου για έκδοση βεβαίωσης προς τον / την δικαιούχο ασφαλίσματος, το Ασφαλιστήριο θα ανανεώνεται υποχρεωτικά με τις ανωτέρω καλύψεις μέχρι την πλήρη εξόφληση του αυτοκινήτου και την άρση της παρακράτησης της κυριότητας, αφού σε περίπτωση ζημιάς στο ασφαλισμένο όχημα, πρώτος δικαιούχος θα είναι ο πιστοληπτικός οργανισμός και όχι ο ασφαλιζόμενος.

16 4. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ Σε περίπτωση ατυχήματος, θα πρέπει να ενημερώνεται ο ασφαλισμένος για τη χρήση της φροντίδας ατυχήματος στο τηλέφωνο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ασφαλισμένος θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από 8 ημερολογιακές μέρες, να αναγγείλει είτε απευθείας στην Εταιρία είτε μέσω του ασφαλιστή του το συμβάν. Βάσει των μεταβολών που επιβάλλει ο νέος νόμος 3557/2007 ως τροποποίηση του 489/76 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», τίθενται σε ισχύ τα ακόλουθα: (Άρθρο 9 παρ.1) Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλιζόμενος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να δηλώνει στον ασφαλιστή κάθε ατύχημα εντός 8 εργασίμων ημερών από τότε που έλαβε γνώση του ατυχήματος. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ασφαλιστής δύναται να διεκδικήσει δικαστικώς αποζημίωση ως και Καταβολή στον Ασφαλισμένο ή ζημιωθέντα τρίτο άνω των 100 γίνεται μόνο με έκδοση δίγραμμης επιταγής στο όνομά του ή κατάθεση στον λογαριασμό του. (Παρ.4 ) Ο ασφαλιστής ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι ζημιωθέντων τρίτων.

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - Νόμος (3557/2007) ΑΡΙΘΜΟΣ 1. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΘΕΜΑ Α) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Β) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Με την έναρξη της νέας χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις μεταβολές που επιβάλλει ο νέος νόμος ως τροποποίηση του 489/76 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης. Α) Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο 3557/2007, προβλέπεται ότι η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης μπορεί να γίνει ως εξής. 1) Τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή η Εταιρία και ο λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος, μπορούν να λύσουν τη σύμβαση με έγγραφη συμφωνία. 2) Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος μπορούν να καταγγείλουν την Ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε με γραπτή δήλωση, η οποία εκδίδεται στον Ασφαλιστή( Εταιρία) ή σε εξουσιοδοτημένο από την εταιρία διαμεσολαβητή επί αποδείξει. Πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνεται το έντυπο ακύρωσης υπογεγραμμένο και να αποστέλλεται στην εταιρία μαζί με όλα τα ασφαλιστικά έγγραφα (σήμα- βεβαίωσηασφαλιστήριο κ.λ.π.) ώστε να εκδοθεί αντίστοιχη πρόσθετη πράξη. 3)Η Ασφαλιστική Εταιρία με γραπτή δήλωση μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, βαρυνόμενη με την απόδειξη της παράβασης αυτής. 4)Η ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να μην ανανεωθεί εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, Εταιρία, Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος, γνωστοποιήσει στον άλλο, με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, την εναντίωσή του 30 ημέρες πριν τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης.

18 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Β) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 3557/2007 σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος ισχύουν τα εξής. 1.) Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχήματος αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομούμενου από την ασφάλιση μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός εάν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρία για τη μη αποδοχή τους εντός 30 ημερών από την γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου της. 2) Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφάλιση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο ημερομηνία λήξης της. Από την ημερομηνία αυτή επέρχεται αυτοδικαίως η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της εταιρίας οποιαδήποτε ενέργεια. 3)Αν, μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου κατά την προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο, η υφιστάμενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και ο μόνος υπεύθυνος έναντι ζημιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΙΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ. ΤΕΛΙΚΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

19 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΟς ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ. Άρθρο 6 παρ.1. Απαγορεύεται για τον ίδιο ασφαλιστικό κίνδυνο η επανέκδοση προσωρινού σήματος, εκτός εάν η ασφαλιστική εταιρία που το εξέδωσε τεθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του, σε ασφαλιστική εκκαθάριση ή αναστολή εργασιών ή αρνηθεί την ανάληψη του εν λόγω κινδύνου. Άρθρο 6 παρ.3 ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να κοινοποιεί στον ασφαλιστή (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) Εγγράφως την αλλαγή διεύθυνσης επικοινωνίας. Παρ.4 ο ασφαλιστής ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι ζημιωθέντων τρίτων. Άρθρο 9 παρ.1 ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλιζόμενος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να δηλώνει στον ασφαλιστή κάθε ατύχημα εντός 8 εργασίμων ημερών από τότε που έλαβε γνώση του ατυχήματος. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ασφαλιστής δύναται να διεκδικήσει δικαστικώς αποζημίωση ως και 2000 ευρω Καταβολή στον Ασφαλισμένο ή ζημιωθέντα τρίτο άνω των 100 ευρω γίνεται μόνο με έκδοση δίγραμμης επιταγής στο όνομά του ή κατάθεση στον λογαριασμό του.

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ι. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για την χρήση του Τιμολογίου Αυτοκινήτων, η χώρα χωρίζεται στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: 1. ΑΤΤΙΚΗ & ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ - 2017 Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Τα ασφάλιστρα για την κάλυψη των οχημάτων υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρώνονται στην Πρόταση Ασφάλισης, όπως, τον

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες.

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες. Γλυφάδα, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αγαπητοί συνεργάτες, Με σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία μας και την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2014 και σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:93064 Αθήνα, 15/06/2010

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:93064 Αθήνα, 15/06/2010 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:93064 Αθήνα, 15/06/2010 Προς Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφερειακούς Τομείς -Υποκαταστήματα & Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014

Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014 Εγκύκλιος: 58 / 2014 Προς το Παραγωγικό Δυναμικό ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η Ευρώπη Ασφαλιστική διαθέτει σύγχρονα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτων. Τα πακέτα ασφάλισης καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών, από την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έκδοσης Πράσινων Καρτών

Εγχειρίδιο Έκδοσης Πράσινων Καρτών Εγχειρίδιο Έκδοσης Πράσινων Καρτών Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ιούλιος 2015 Εγχειρίδιο Πρασίνων Καρτών 0 Περιεχόµενα Σελίδα Εισαγωγή..... 2 Σύστηµα ιεθνούς Ασφάλισης. 2 Πράσινη Κάρτα - Τι είναι η Πράσινη Κάρτα...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Policy Number): 55489 / 72657 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 439261 ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Policy Holder) ΘΗΣΕΩΣ 4 ΑΦΜ: 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΔΟΥ : Τηλ.: 2299076469 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : 439261

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Περιεχόμενα Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ε.Ι.Χ.... 2 Προϋποθέσεις Ασφάλισης My Dynamis... 3 Μη Επιθυμητοί Κίνδυνοι... 3 Βασικές Καλύψεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ι.ΟΡΙΣΜΟΙ α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με την επωνυμία EUROP ASSISTANCE S.A. GREEK BRANCH,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Europe Agent Print

Οδηγός για το Europe Agent Print Οδηγός για το Europe Agent Print 1 Εισαγωγή στην εφαρμογή Agent Print από την Διεύθυνση: https://app.europeasfalistiki.gr Οι συνεργάτες παραλαμβάνουν με email τα στοιχεία σύνδεσης (login και το password)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Europe Agent Print

Οδηγός για το Europe Agent Print Οδηγός για το Europe Agent Print Εισαγωγή στην εφαρμογή Agent Print από την Διεύθυνση: https://europeasfalistiki.gr Οι συνεργάτες παραλαμβάνουν με email τα στοιχεία σύνδεσης (login και το password) με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου

Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου Περιεχόμενα Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν την ασφαλιστική κάλυψη 2 Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου και οι καλύψεις 2 Επασφάλιστρα και εκπτώσεις 5 Ιστορικό Ζημιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων 2012-2013 (v2 01-12-2012) Rad Safe Insurance Η κάλυψη της ασφάλισης ισχύει εφόσον καταχωρηθεί ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα της Brkins και δοθεί σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας στέλνουμε συνημμένα το αναμορφωμένο τιμολόγιο που ισχύει από 18 Ιουνίου 2015, που περιέχει συγκεντρωτικά τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 5 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ... 2 ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 4 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Συνοπτικές οδηγίες Underwriting Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, καθώς και ο λεπτομερής έλεγχος της, πριν αυτή σταλεί στο Τμήμα Underwriting της Εταιρίας, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ MYMARSH ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ο.Π.Α.Μ.) ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΥMARSH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 5 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης 29/3/2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης (Έκδοση 6 η ) Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Περιγραφή Οθονών... 2 2.1. Αναζήτηση Μηνιαίας Παραγωγής... 2 2.2. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ Ασφαλιζόμενος: Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, ψυκτικός υδραυλικός - συντηρητής και/ή εγκαταστάτης καυστήρων ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

AmTrust Europe Limited

AmTrust Europe Limited AmTrust Europe Limited ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ και Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ EXPERT ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Cover Holder of AmTrust Europe Limited - 1 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ - Ο ΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης για συνεργάτες Πολιτική ανάληψης

Εγχειρίδιο χρήσης για συνεργάτες Πολιτική ανάληψης Εγχειρίδιο χρήσης για συνεργάτες Πολιτική ανάληψης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αστική Ευθύνη Σωματικές Βλάβες ανά ατύχημα / ανά θύμα 1.220.000,00.- Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής One View

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής One View Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής One View ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Προκειμένου να συνδεθείτε για πρώτη φορά στην πλατφόρμα One View, θα πρέπει να επισκεφθείτε στην σελίδα oneview.generali.gr και να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Alico A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Nequs Rent ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Nequs Rent ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ N E Q U S www.nequsbrokers.com R E N T ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο. 17/2015 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο. 17/2015 ΠΡΟΣ: Δίκτυο Συνεργατών Θέμα: Εμπορική πολιτική Ασφάλισης Ενοικιαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 5 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟ: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Αθήνα, 29/03/2013 ΠΡΟΣ: ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Κύριοι, Θέμα: Αλλαγές όρων, καλύψεων και τιμολογίου Κλάδου Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 Αθήνα, 03/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται σήμερα μέσω της Anytime Online By Interamerican είναι:

Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται σήμερα μέσω της Anytime Online By Interamerican είναι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Πληροφορίες πριν τη σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 225 και 226 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών Νόμου του 2016 και 4 επ. του περί της εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - Πρόσωπα, Καλύψεις, Όρια κάλυψης Αστικής Ευθύνης - Ασφαλισμένη αξία - Πράσινες κάρτε 2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΟΔΗΓΩΝ - Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Europe Agent Print

Οδηγός για το Europe Agent Print Οδηγός για το Europe Agent Print Εισαγωγή στην εφαρμογή Agent Print. Σε όλους τους συνεργάτες στέλνεται το login και το password με την υπογραφή της σύμβασης Ανοίγει η οθόνη με τις επιλογές: Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 09 Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ; 3 ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ; 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP : LA BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP : LA BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012 ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP : LA BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012 Αθήνα, Ιανουάριος 2012 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η ασφάλιση των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αντασφάλιση είναι η μεταφορά του συνόλου ή μέρους της ασφάλισης, από μια ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες σε μια άλλη, αντασφαλιστική.

Αντασφάλιση είναι η μεταφορά του συνόλου ή μέρους της ασφάλισης, από μια ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες σε μια άλλη, αντασφαλιστική. ΓΕΝΙΚΕΣ Τι είναι Ασφάλιση; Ασφάλιση με βάση την νομική έννοια, είναι κοινωνία όμοιων κινδύνων η οποία παρέχει στα μέλη της με αντάλλαγμα (ασφάλιστρο ή εισφορά) αυτόνομη αξίωση για κάλυψη οικονομικής ανάγκης.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της εκτός από τα νέα κατώτατα όρια Αστικής Ευθύνης δημιουργούνται και οι παρακάτω κλίμακες:

2. Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της εκτός από τα νέα κατώτατα όρια Αστικής Ευθύνης δημιουργούνται και οι παρακάτω κλίμακες: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 74510 Αθήνα, 22/05/2009 Προς Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφέρειες -Υποκαταστήματα & Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο ΘΕΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Καλύπτεται η Επαγγελματικής Αστικής ευθύνης του Εκάστοτε Ασφαλιζομένου Υδραυλικού. (άρθρο 7, π.δ.112/2012 ) έναντι Τρίτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 147532/4-10-2010 Προς τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα, τις Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017 Αθήνα, Iανουάριος 2017 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ανθρώπινο δυναμικό και οι σχέσεις εμπιστοσύνης είναι δυο βασικοί πυλώνες ανάπτυξης μιας Εταιρίας. Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική θέτοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Την µείωση της αξίας του οχήµατος Την αλλαγή ασφαλιστικού προγράµµατος Την προσθήκη ή αφαίρεση συγκεκριµένων καλύψεων

Την µείωση της αξίας του οχήµατος Την αλλαγή ασφαλιστικού προγράµµατος Την προσθήκη ή αφαίρεση συγκεκριµένων καλύψεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τµήµα Έκδοσης Κλάδου Αυτοκινήτων Έκδοση Σεπτέµβριος 2013 ΣΚΟΠΟΣ Η υπηρεσία της Αυτόµατης Μεταβολής Συµβολαίων Αυτοκινήτων επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε Ανανεωτήρια Συµβόλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων

ΕΡΓΟ: «Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 13/2011 ΕΡΓΟ: «Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1400cc, diesel Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη, και η συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ήτοι για

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Διαμεσολαβούντα CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός Συμβολαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016 Επικουρικό Κεφάλαιο ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016 Αθήνα, 28.07.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ver.2 29/10/2014

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ver.2 29/10/2014 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ver.2 29/10/2014 & ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (BONUS MALUS 1) & ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Α. Ε. ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Α. Ε. ΠΥΡΟΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Α. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητών 29/5/2014 Μάνος Δημήτριος AGENDA 1. Νομοθεσία/Κάλυψη 2. Εφαρμογές νομοθεσίας/προβληματισμοί 3. Στατιστικά 4. Παραδείγματα ζημιών 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΚΑΛΥΨΗ Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΊΟ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

ΒΙΒΛΊΟ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΒΙΒΛΊΟ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ Καλώς ήλθατε στην ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Η εμπιστοσύνη σας προς την εταιρεία μας και τους συνεργάτες της αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς και μας δημιουργεί αίσθημα ευθύνης για

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων που θέτουν σε προσωρινή ακινησία το ιδιόκτητο Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. όχημά τους

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων που θέτουν σε προσωρινή ακινησία το ιδιόκτητο Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. όχημά τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟΔΩΝ TMHMAΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 ΘΕΣΕΩΝ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 22/02/2012 ΚΓ/ξκ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2012

ΟΛΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 22/02/2012 ΚΓ/ξκ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2012 ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΗΜ/ΝΙΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 22/02/2012 ΚΓ/ξκ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2012 Αγαπητοί Συνεργάτες, Η πορεία του Ομίλου μας, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στην

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 17/07/15

NEO ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 17/07/15 NEO ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 17/07/15 & ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (BONUS MALUS 1) & ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Α. Ε. ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α. Ε. ΠΥΡΟΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Α. Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Οι Α και Β θέλουν να συστήσουν μαζί εταιρία οδικής μεταφοράς χημικών υγρών με φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) προκειμένου να διενεργούν μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, χωρίς όμως να

Διαβάστε περισσότερα