Θέμα: Τοποθέτηση των μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Τοποθέτηση των μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Διευθ. Τηλ. Πληρ. : : : Νάξος Τ.Κ Ιωάννης Κάβουρας Νάξος, Θέμα: Τοποθέτηση των μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 94/2016 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α /2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΦΕΚ 2927/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Την υπ αριθμ. 595/2015 Απόφαση ορισμού Αναπληρωτών Προϊσταμένων. 6. Την υπ αριθμ. πρωτ. 2829/ Απόφαση (34/2016) τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 7. Την υπ αριθμ. πρωτ. 2830/ Απόφαση (35/2016) τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 8. Την υπ αριθμ. 91/2016 Απόφαση μετακίνησης Προϊσταμένου Τμήματος. 9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τοποθετούμε τους μόνιμους και τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στις οργανικές μονάδες του Δήμου μας, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2927/Β/ ), ως εξής: Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Την μόνιμη υπάλληλο, Μαργαρίτη Αικατερίνη του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Γραφείο διοικητικής υποστήριξης Αντιδημάρχων* Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων* 1

2 Νομική Υπηρεσία 1. Σαντοριναίου Λατσού Σοφία του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ Δικηγόρων. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας* Τμήμα Επιχειρησιακού σχεδιασμού* Τμήμα Αστυνόμευσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Βερύκοκκο Ανδρέα του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. 2. Τον μόνιμο υπάλληλο, Βερύκοκκο Γεώργιο του Εμμανουήλ, κλάδου ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Σκορδιαλό Στυλιανό του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. 4. Τον μόνιμο υπάλληλο, Τολάκη Ευάγγελο του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος: Κονδύλης Νικόλαος του Αντωνίου, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., κλάδου ΠΕ Οικονομικού. Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης* Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Σέρβο Ιωάννη του Μιχαήλ, κλάδου ΤΕ19 Πληροφορικής. 2. Τον μόνιμο υπάλληλο, Σιδερή Γεώργιο του Ελευθερίου, κλάδου ΤΕ19 Πληροφορικής. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Αγγελή Παναγιώτα του Μιχαήλ, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομολόγων). Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης Α) Γραφείο αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Σιδερή Ελισάβετ του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων. 2. Την μόνιμη υπάλληλο, Τριανταφύλλου Νεκταρία του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κονδύλη Νεκτάριο του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Δενδροκηπουρών. 4. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κατερίνη Ευάγγελο του Ιακώβου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Κήπου. 5. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Κοντό Σπυρίδων του Κων/νου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Κήπου. 6. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κορακίτη Στυλιανό του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ Εργατών Σφαγείων. 2

3 Β) Γραφείο ζωικής παραγωγής* Γ) Γραφείο γεωργικής ανάπτυξης* Δ) Γραφείο αλιείας* Τμήμα ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Α) Γραφείο υπαίθριου εμπορίου διαφήμισης* Β) Γραφείο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Παρτσινεβέλου Ιωάννα του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή της στο Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. Γ) Γραφείο προστασίας καταναλωτή* Δ) Γραφείο χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων* Τμήμα Τουρισμού* Α) Γραφείο Τουρισμού Β) Γραφείο προβολής Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Πρωτονοταρίου Αικατερίνη του Πέτρου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. β) Γραφείο πολιτικών ισότητας των φύλων* γ) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Παρτσινεβέλου Ιωάννα του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας. δ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Σακελλαρίου Αικατερίνη του Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομολόγων), παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή της στο Γραφείο Λογιστηρίου του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 2. Την μόνιμη υπάλληλο, Μαράκη Ευδοξία του Ιακώβου, κλάδου ΔΕ38 Πληροφορικής. 3. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Βαθρακοκοίλη Μαρία του Εμμανουήλ, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. 4. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Γεροντάκη Όλγα του Ανδρέα, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. 5. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Δημητροκάλλη - Σαλτερή Ελευθερία του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. 6. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Κύλη Ιουλιανή του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. 3

4 7. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Μάκαρη Γεωργία του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. 8. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Σιδερή Παρασκευή του Πέτρου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. 9. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Ψαρρού Βερυκόκκου Στεφανία του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. 10. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, Απειρανθίτη Νεκταρία του Γιαννούλη, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. 11. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, Γαλάνη Σταματική του Αντωνίου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. 12. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, Παραρά Λιοφάγου Καλλιόπη του Νικολάου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. 13. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Κουτελιέρη Αικατερίνη του Νικολάου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων. ε) Γραφείο Απασχόλησης* στ) Γραφείο Πολιτισμού, αθλητισμού και Νέας Γενιάς* ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Μυλωνάς Αλέξανδρος του Νικολάου, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Τμήμα Έκδοσης οικοδομικών αδειών Προϊστάμενος Τμήματος: Πανταζίδης Δημήτριος του Νικολάου, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΠΕ3 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Μαργαρίτη Ειρήνη του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 2. Την μόνιμη υπάλληλο, Πιτταρά Νεκταρία του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. Τμήμα ελέγχου κατασκευών Προϊσταμένη Τμήματος: Βερυκόκκου Μαργαρίτα του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Χαμηλοθώρη Κωνσταντίνο του Λάμπρου, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων. 2. Την μόνιμη υπάλληλο, Σέργη Ειρήνη του Τζαννή, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού. 3. Την μόνιμη υπάλληλο, Πολυκρέτη Αναστασία του Ευσταθίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών* Τμήμα κτηματολογίου* 4

5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Καμπούρη Ελένη του Γρηγορίου, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομολόγων). Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Προϊσταμένη Τμήματος: Παπαδοπούλου Ειρήνη του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού. Α) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Χατζηανδρέου Γεώργιο του Σάββα, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομολόγων). Β) Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Χατζηκλιμάνογλου Στυλιανή του Στυλιανού, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού. Γ) Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Επιτροπής διαβούλευσης 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Βερυκόκκου Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. Δ) Γραφείο Δημοτικών Παρατάξεων και Τοπικών Κοινοτήτων* Ε) Γραφείο διοικητικής μέριμνας 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Αποδουλιανάκη Σοφία του Παύλου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. 2. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Φάρκωνα Ελισάβετ του Αριστείδη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή της στο Γραφείο καταναλωτών του Τμήματος ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κουτσογιαννάκη Βασίλειο του Αναστασίου, κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων Θυρωρών. 4. Την μόνιμη υπάλληλο, Γκούφα Καλομοίρα του Κων/νου, κλάδου ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας Εσωτερικών χώρων. 5. Την μόνιμη υπάλληλο, Πρεβενιού Κυριακή του Νικολάου, κλάδου ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας Εσωτερικών χώρων. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών Προϊσταμένη Τμήματος: Βασιλάκη Ελένη του Εμμανουήλ, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. Α) Γραφείο δημοτικής κατάστασης 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Τσακωνιάτη Μαρία του Λεωνίδα, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. 2. Τον μόνιμο υπάλληλο, Βιτζηλαίο Νικόλαο του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. Β) Γραφείο ληξιαρχείου 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Ναυπλιώτη Κυριακή του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. Γ) Γραφείο αλλοδαπών και μετανάστευσης 5

6 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Κοντοπίδη Δέσποινα του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. 2. Την μόνιμη υπάλληλο, Προμπονά Ειρήνη του Στυλιανού, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κορρέ Βασίλειο του Στεφάνου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης. Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Προϊστάμενος Τμήματος: Ιωάννης Κάβουρας του Αντωνίου, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. Α) Γραφείο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Πολυκρέτη Μαρία του Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή της Γραφείο προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού. Β) Γραφείο μισθοδοσίας 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Γιάπαππα Μαρία του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού. Γ) Γραφείο εκκαθάρισης δαπανών αιρετών 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Γιάπαππα Μαρία του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή της στο Γραφείο Μισθοδοσίας. Δ) Γραφείο προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Πολυκρέτη Μαρία του Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Προϊστάμενος Τμήματος: Βερύκοκκος Σταμάτιος του Στυλιανού, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού. Α) Γραφείο προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης 1. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Κονδύλη Νικόλαο του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ Οικονομικού, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Β) Γραφείο λογιστηρίου 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Βερύκοκκο Εμμανουήλ του Νικολάου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού. 2. Την μόνιμη υπάλληλο, Τριανταφύλλου Ιωάννα του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. 3. Την μόνιμη υπάλληλο, Σακελλαρίου Αικατερίνη του Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομολόγων). Γ) Γραφείο κεντρικής αποθήκης 1. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Φάρκωνα Ελισάβετ του Αριστείδη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή της στο Γραφείο καταναλωτών του Τμήματος ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 2. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Ελευθερίου Αντώνιο του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο διαχείρισης οχημάτων 6

7 και μηχανημάτων του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Μιχελόπουλο Γεώργιο του Ευσταθίου, κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών (Υδραυλικών), παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο συντήρησης δικτύων και αντλιοστασίων του Τμήματος ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 4. Τον μόνιμο υπάλληλο, Σέργη Νικόλαο του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών (Απορριμματοφόρων), παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Τμήμα ΒΙΟΚΑ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 5. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κιναλίδη Παναγιώτη του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ30 Τεχνίτες (Ηλεκτροτεχνίτες), παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο συντήρησης ηλεκτροφωτισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 6. Τον μόνιμο υπάλληλο, Σέρβο Ιωάννη του Μιχαήλ, κλάδου ΤΕ19 Πληροφορικής, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Δ) Γραφείο προμηθειών υλικού εξοπλισμού υπηρεσιών 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Ζαζάνη Ματθούλα Αικατερίνη του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. 2. Την μόνιμη υπάλληλο, Μαθιουλάκη Μαρία του Δημητρίου, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή της στο Τμήμα κτιριακών έργων, κοινοχρήστων χώρων και οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Μανδηλαρά Γεώργιο του Μιχαήλ, κλάδου ΤΕ4 Μηχανολόγων Μηχανικών, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Τμήμα Εσόδων, περιουσίας και ταμείου Προϊσταμένη Τμήματος: Καραμπίνη Ειρήνη του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. Α) Γραφείο εσόδων 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Καλτσά Φωτεινή του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού. 2. Την μόνιμη υπάλληλο, Κλουβάτου Στυλιανή του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. 3. Την μόνιμη υπάλληλο, Φλεριανού Ελένη του Κων/νου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. 4. Την μόνιμη υπάλληλο, Βερυκόκκου Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή της στο Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Επιτροπής διαβούλευσης του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. Β) Γραφείο περιουσίας* Γ) Δημοτικό Ταμείο 1. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Βενιέρη Εμμανουήλ του Ευσταθίου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. 2. Την μόνιμη υπάλληλο, Γρατσία Κυριακή του Στυλιανού, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Δούρβα Αθανάσιο του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού. 7

8 Δ) Γραφείο διοικητικής εκτέλεσης 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Γρατσία Κυριακή του Στυλιανού, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή της στο Δημοτικό Ταμείο. Τμήμα ΚΕΠ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος: Αγαπητός Σπυρίδων του Βασιλείου, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Τζαμαλούκα Φώτιο του Όθωνα, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Ζουγανέλης Εμμανουήλ του Αναστασίου, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τμήμα κτιριακών έργων, κοινοχρήστων χώρων και οδοποιίας Προϊσταμένη Τμήματος: Καραμανή Ευγενία του Μιχαήλ, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ3 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Μαθιουλάκη Μαρία του Δημητρίου, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων 2. Την μόνιμη υπάλληλο, Μαργαρίτη Κυριακή του Ανδρέα, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων 3. Την μόνιμη υπάλληλο, Ραβιόλου Ανδριανή του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ5 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών. 4. Την μόνιμη υπάλληλο, Φραγκίσκου Αικατερίνη του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων. Τμήμα υδραυλικών, εγγειοβελτιωτικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων Προϊστάμενος Τμήματος: Φυρογένης Απόστολος του Δημητρίου, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών. 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Βασιλάκη Μάρκο του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ4 Μηχανολόγων Μηχανικών. 2. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κιουλαφή Ειρηναίο του Νικολάου, κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών και Συγκοινωνιών 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Καλαβρό Γεώργιο του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ5 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών. 2. Τον μόνιμο υπάλληλο, Μανδηλαρά Γεώργιο του Μιχαήλ, κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 8

9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Γρυλλάκης Δημήτριος του Βασιλείου, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΠΕ3 Τμήμα Περιβάλλοντος Προϊστάμενος Τμήματος: Τριαντάφυλλος Μιχαήλ του Αντωνίου, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών. Α) Γραφείο περιβάλλοντος 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Βερνίκου Νεκταρία του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων 2. Την μόνιμη υπάλληλο, Τριανταφύλλου Νεκταρία του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή της Γραφείο αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης του Τμήματος αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Β) Γραφείο πολιτικής προστασίας 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Βερνίκου Νεκταρία του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή της στο Γραφείο Περιβάλλοντος. Γ) Γραφείο δημοτικών κοιμητηρίων 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Βερνίκου Νεκταρία του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή της στο Γραφείο Περιβάλλοντος. Δ) Γραφείο φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας * Ε) Γραφείο συντήρησης κτιρίων 1. Τον μόνιμο υπάλληλο Προμπονά Εμμανουήλ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών. Ζ) Γραφείο συντήρησης οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κατζιλιέρη Νικόλαο του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών Δομικών Έργων. 2. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κατσούλη Γεώργιο του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ38 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο Προμπονά Εμμανουήλ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο συντήρησης κτιρίων. 4. Τον μόνιμο υπάλληλο, Φακίνο Πέτρο του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο συντήρησης δικτύων και αντλιοστασίων του Τμήματος ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Η) Γραφείο συντήρησης ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Δημητροκάλλη Δημήτριο του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ30 Τεχνίτες (Ηλεκτροτεχνίτες). 9

10 2. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κιναλίδη Παναγιώτη του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ30 Τεχνίτες (Ηλεκτροτεχνίτες). Τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης Προϊσταμένη Τμήματος: Μαργαρίτη Σταματία του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ3 Α) Γραφείο σχεδιασμού και εποπτείας 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Αδελφουλάκο Εμμανουήλ του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ2 Εποπτών Β) Γραφείο αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Αναματερό Ιωάννη του Ματθαίου, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων. 2. Τον μόνιμο υπάλληλο, Βασαλάκη Εμμανουήλ του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Δημητροκάλλη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων. 4. Τον μόνιμο υπάλληλο, Ζαχαράτο Νικόλαο του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών 5. Τον μόνιμο υπάλληλο, Μανιό Δημήτριο του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων. 6. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Μπακογιάννη Δημήτριο του Θωμά, κλάδου ΔΕ Οδηγών. 7. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Βιλαντώνη Μάρκο του Κων/νου, κλάδου ΔΕ Οδηγών 8. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Μυλωνά Γεώργιο του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Οδηγών 9. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Μαργέλλο Σταμάτιο του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου. 10. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κατσούλη Γεώργιο του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ38 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο συντήρησης οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων του Τμήματος Περιβάλλοντος. 11. Τον μόνιμο υπάλληλο, Αρτσάνο Κωνσταντίνο του Νικολάου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 12. Τον μόνιμο υπάλληλο, Βαθρακοκοίλη Εμμανουήλ του Νικολάου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 13. Τον μόνιμο υπάλληλο, Βασιλάκη Νικόλαο του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 14. Τον μόνιμο υπάλληλο, Βελώνη Δημήτριο του Εμμανουήλ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 15. Τον μόνιμο υπάλληλο, Βερύκοκκο Ιωάννη του Ανδρέα, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 16. Τον μόνιμο υπάλληλο, Καπετανάκη Γεώργιο του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 17. Την μόνιμη υπάλληλο, Καρποντίνη Καλλιόπη του Ευσταθίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 18. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κοκκολιό Κωνσταντίνο του Ιακώβου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 10

11 19. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κρητικό Νικόλαο του Αντωνίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 20. Τον μόνιμο υπάλληλο, Λαγογιάννη Γεώργιο του Γιαννούλη, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 21. Την μόνιμη υπάλληλο, Μαργαρίτη Ευαγγελία του Αντωνίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 22. Τον μόνιμο υπάλληλο, Μελισσουργό Βασίλειο του Αντωνίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 23. Τον μόνιμο υπάλληλο, Ξενάκη Νεκτάριο του Αποστόλου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 24. Την μόνιμη υπάλληλο, Σαντοριναίου Φωτεινή του Νικολάου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 25. Τον μόνιμο υπάλληλο, Φραγκουλόπουλο Βασίλειο του Κων/νου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 26. Τον μόνιμο υπάλληλο, Παραβατό Ιωάννη του Λάμπρου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων. 27. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Βερύκοκκο Δημήτριο του Ανδρέα, κλάδου ΥΕ Εργατών 28. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Γουρζή Μαρία του Κων/νου, κλάδου ΥΕ Εργατών 29. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Κορρέ Ιωάννη του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ Εργατών 30. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Κρητικό Κωνσταντίνο του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ Εργατών 31. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Πετρόπουλο Νικόλαο του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ Εργατών 32. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Στρούβαλη Στέφανο του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Εργατών Γ) Γραφείο διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Μαχαιριώτη Νικόλαο του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ4 Μηχανολόγων Μηχανικών. 2. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Ελευθερίου Αντώνιο του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Αποστολόπουλο Ιωάννη του Σταματίου, κλάδου ΔΕ27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων. 4. Τον μόνιμο υπάλληλο, Βαβαλά Αντώνιο του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων. Τμήμα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Α) Γραφείο ελέγχου ποιότητας νερού 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Μανωλά Δημήτριο του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ4 Μηχανολόγων Μηχανικών. 2. Την μόνιμη υπάλληλο, Σιδερή Ελισάβετ του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή της στο Γραφείο αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης του Τμήματος αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Λεγάκη Παντελή του Νικολάου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο συντήρησης δικτύων και αντλιοστασίων. 11

12 4. Τον μόνιμο υπάλληλο, Ρεφενέ Μιχαήλ του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο συντήρησης δικτύων και αντλιοστασίων. Β) Γραφείο συντήρησης δικτύων και αντλιοστασίων 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Μιχελόπουλο Γεώργιο του Ευσταθίου, κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών (Υδραυλικών). 2. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κατσούλη Γεώργιο του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο συντήρησης οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων του Τμήματος Περιβάλλοντος. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Φακίνο Πέτρο του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών. 4. Τον μόνιμο υπάλληλο, Μανιό Δημήτριο του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο Καταναλωτών. 5. Τον μόνιμο υπάλληλο, Λεγάκη Παντελή του Νικολάου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης. 6. Τον μόνιμο υπάλληλο, Ρεφενέ Μιχαήλ του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης. 7. Τον μόνιμο υπάλληλο, Καπετανάκη Νικόλαο του Αντωνίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης. 8. Τον μόνιμο υπάλληλο, Μαντζουράνη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Αποχέτευσης. 9. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Μανδηλαρά Γιαννούλη του Αντωνίου, κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης. 10. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Γιαμπουρά Ιάκωβο του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης Αποχέτευσης. Γ) Γραφείο καταναλωτών 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Δημητροκάλλη Φραγκίσκο του Τζαννή, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. 2. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Φάρκωνα Ελισάβετ του Αριστείδη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Μανιό Δημήτριο του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης. 4. Τον μόνιμο υπάλληλο, Λεγάκη Παντελή του Νικολάου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο συντήρησης δικτύων και αντλιοστασίων. Τμήμα ΒΙΟΚΑ Προϊστάμενος Τμήματος: Σκιαδαρέσης Παναγιώτης του Δημητρίου, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων. 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Γρυλλάκη Νεκτάριο του Ιακώβου, κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 2. Την μόνιμη υπάλληλο, Τριανταφύλλου Νεκταρία του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή της Γραφείο αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης του Τμήματος αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Σέργη Νικόλαο του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών 4. Τον μόνιμο υπάλληλο, Λεγάκη Παντελή του Νικολάου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο συντήρησης δικτύων και αντλιοστασίων. 5. Τον μόνιμο υπάλληλο, Ρεφενέ Μιχαήλ του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο συντήρησης δικτύων και αντλιοστασίων. 12

13 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ Γραφείο ΚΕΠ 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Αξαόπουλο Νικηφόρο του Στυλιανού Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. 2. Την μόνιμη υπάλληλο, Θεωνά Άννα Μαρία του Στεφάνου, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Θεωνά Δημήτριο του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Προμπονά Αικατερίνη του Στυλιανού, κλάδου ΔΕ6 Σχεδιαστών. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Τσάφου Μαρία του Φλώρου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. Γραφείο συντήρησης υποδομών 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Τσακωνιάτη Βασίλειο του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων. 2. Τον μόνιμο υπάλληλο, Αποστολόπουλο Γεώργιο του Σταματίου, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών 3. Τον μόνιμο υπάλληλο, Σιδερή Εμμανουήλ του Νικολάου, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών 4. Τον μόνιμο υπάλληλο, Ψαρρά Στυλιανό του Κων/νου, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων. 5. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.X., Βερύκοκκο Γεώργιο του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Εργατών 6. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Γλέζο Γεώργιο του Εμμανουήλ, κλάδου ΥΕ Εργατών 7. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Μουστάκη Αντώνιο του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ Εργατών 8. Τον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Φρατζέσκο Κωνσταντίνο του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Εργατών 9. Τον μόνιμο υπάλληλο, Κουνάδη Γεώργιο του Εμμανουήλ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 10. Τον μόνιμο υπάλληλο, Βούλγαρη Ηλία του Σταματίου, κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών (Υδραυλικών). 11. Τον μόνιμο υπάλληλο, Ρεφενέ Μιχαήλ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης. 12. Τον μόνιμο υπάλληλο, Ψαρρά Στέφανο του Κων/νου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ Γραφείο ΚΕΠ 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Μαρκουλή Δήμητρα του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. 13

14 Γραφείο Διοικητικών, Οικονομικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Σκοπελίτου Ειρήνη του Ηλία, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. Γραφείο συντήρησης υποδομών 1. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, Μαρκουλή Σταυρούλα του Νικολάου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Γραφείο ΚΕΠ 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Γάρδια Μαρία του Χαραλάμπους, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Γραφείο Διοικητικών, Οικονομικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Γαβαλά Κωνσταντίνα του Ηλία, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. Γραφείο συντήρησης υποδομών 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Βλαβιανό Δημήτριο του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ Γραφείο ΚΕΠ 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Ψαρρού Μόσχα του Πολύδωρα, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Τσαβαρή Νεκτάριο του Νικολάου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Τον μόνιμο υπάλληλο Τσαβαρή Νεκτάριο του Νικολάου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Γραφείο συντήρησης υποδομών 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Σκοπελίτη Δημήτριο του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών 2. Τον μόνιμο υπάλληλο, Μαύρο Ελευθέριο του Αντωνίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών 3. Την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., Πρασίνου Μαρία του Κων/νου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. 14

15 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ Γραφείο ΚΕΠ 1. Την μόνιμη υπάλληλο, Βγόντζα Φωτεινή του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. Γραφείο Διοικητικών, Οικονομικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1. Τον μόνιμο υπάλληλο, Τσαβαρή Νεκτάριο του Νικολάου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, παράλληλα με την κύρια τοποθέτησή του στο Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Αποκεντρωμένης Υπηρεσία με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Κουφονησίων. Γραφείο συντήρησης υποδομών* Οι παραπάνω αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. Οι υπάλληλοι υπάγονται στην ιεραρχική εξάρτηση των προϊσταμένων της οργανικής μονάδας στην οποία εντάσσονται, ενώ κατά την άσκηση των παράλληλων καθηκόντων τους, υπάγονται στην ιεραρχική εξάρτηση των προϊσταμένων της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Αναθέτει στους ανωτέρω τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, γραμματειακή υποστήριξη ασκούν, οι ορισθέντες υπάλληλοι με τις υπ αριθμ. 28 και 50/2016 προηγούμενες αποφάσεις Δημάρχου. Καθήκοντα ληξιάρχου ασκούν οι διορισμένοι υπάλληλοι με την υπ αριθμ / Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 2955/τ. Β / ). Καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου η οποία αντίκειται στις ρυθμίσεις της παρούσας ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτήν. Η απόφαση αυτή θα ισχύει έως την τροποποίησή της ή κατάργησή της με άλλη. Η παρούσα να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου και να κοινοποιηθεί στους τοποθετούμενους υπαλλήλους. Όπου (*): Το προσωπικό του Δήμου μας δεν επαρκεί και ως εκ τούτου τα συγκεκριμένα Τμήματα και Γραφεία δεν έχουν στελεχωθεί. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο Δημάρχου 2) Οργανικές Μονάδες Δήμου 3) Όλους τους υπαλλήλους ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 15

Αρ. Απόφ. 09/2015 Περίληψη: Παρόντες Σύμβουλοι: Απόντες Σύμβουλοι: Θέμα: αναπληρωτές 1. άρθρου 26 Ν.4024/2011. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.

Αρ. Απόφ. 09/2015 Περίληψη: Παρόντες Σύμβουλοι: Απόντες Σύμβουλοι:  Θέμα: αναπληρωτές 1. άρθρου 26 Ν.4024/2011. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 13 ης Ιανουαρίου 2015.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τρίπολη 24 Νοεμβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & Αρ. Απόφασης : 486 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Τμήματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής».

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Τμήματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 16.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ/λου: 33440 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Απόφασης: 2394 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ- ΦΑΧ EMAIL 2132042808-809 fax210 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2474401 2132042805- gd@fyli.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.»

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 16 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 505 - «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γραφείο ηµάρχου Π.Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 Αργοστόλι, 4 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 59208

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γραφείο Δημάρχου Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 24 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 24 Απριλίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 24 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:28669 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου Ι Διευθυντής Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 9130 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Λ. Λ. Μαραθώνος 29 Τηλ.: 2132030600 ΓΑΧ: 2132030630 & Αθ. Διόκου 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 20 Τ.Κ. 585 00 FAX ΑΙΡΕΤΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ: Οικονομικών Γιακαμόζη Μαρία 23813 51804-6980414343 Διοικητικών-Κοινωνικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Κεφαλληνίας Αργοστόλι, 19-3-2012 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Πρωτ. : 10250 Αριθ. Απόφασης : 130 Πληροφορίες: Γρ. ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ 18,9 X 1 8/2/2008 22/2/2008 22/10/2008 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΒΙΒΛΟΣ 2,4 X 6 2/6/2008 2/6/2008 Αποδέσμευση Ισχύος 3 ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 09-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Aρ.πρωτ: 20365 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Aρ.Αποφ. 442 Γραφείο Δημάρχου Γεράνι Χανίων Κρήτης 73014 Τηλ: 2821340002 Φαξ: 2821340090 Email:grammateia@platanias.gr Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10438 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθμ. 61 Αφού έλαβε υπόψη Η Δήμαρχος Λεβαδέων Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 02/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 308 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Πρωτ. 10394 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12, Τ.Κ. 561 23 ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 2019 Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Α Α : ΒΕΦ3ΩΨΕ-0ΜΑ Αμπελόκηποι 31-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 41617 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ, 23-4-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27817 ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 99 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 99 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 14/02/2011 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4Α39Ω9Α-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012 Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Δομοκού Έχοντας υπόψη: το άρθρο 254

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕ ΔΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ Κ/Π E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛ.: 2695360300 ΦΑΞ:2695026546 EMAIL: antipin.zak@1723.syzefxis.gov.gr ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΑΝΤΙΠΕΡ/ΧΗΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, 30.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. 9817 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Τροποποίηση των υπ αριθμ. πρωτ. 25669/15-09-2014, (ΑΔΑ: 7ΟΕΕΩ9Θ-8ΚΣ) και 29552/20-10-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2631360900 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631360903 2631055120 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2631055125 ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631360923

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΡΑΖΗ ΚΟΤΣΙΚΑ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ & ΛΕΒΙΔΟΥ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΖΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμός :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμός : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Νεμέα 07-11- 2016 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου, Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμός : - 184 - Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 1638/07-02-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 1 Κυρίζογλου Λάζαρος Δήμαρχος 2310 729 601 2 Ζέρβα Ελένη Γραμματεία Δημάρχου 2310 729

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών για τη διετία 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών για τη διετία 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ &ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19 Ιουνίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 1 Κυρίζογλου Λάζαρος Δήμαρχος 2310 729 601 2 Ζέρβα Ελένη Γραμματεία Δημάρχου 2310 729

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 29-12-2014 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.90429 ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ιευθύνσεων και Τµηµάτων του ήµου Αγρινίου» Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 5 1 6 Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 2. ΜΠΑΡΟΥΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΒΑΣ 14 23 3. ΒΟΖΕΝΤΣΟΥΚ ΡΟΥΣΛΑΝ ΝΑΞΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Τηλέφωνο/fax :2713-601131/271

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρεβενά, Αριθ. Πρωτ.:.18/11/2014 31631 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης» Ταχ. Κώδικας : 51100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤ-6.2.-0-0 Έκδοση: 0.06.200 Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Αντιδημάρχων (ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης» Ταχ. Κώδικας : 51100 Πληροφορίες : Oλγα Τζήκα Ευθ. Φωτόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 14/02/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης : 51 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βας. Σοφίας 9 &. Μόσχα 151 24 Μαρούσι Τηλ. 213 2038 285 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ) ΚΥΘΗΡΑ, ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστείδη ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου 3 ΒΕΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Ιωάννη 4

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εντός Δημαρχείου Ελευσίνας

Υπηρεσίες εντός Δημαρχείου Ελευσίνας Υπηρεσίες εντός Δημαρχείου Ελευσίνας ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑ 2105537100 2105537252 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΠΠΑ ΙΟΥΛΙΑ 302 ΜΑΖΗ ΚΑΤΙΑ 304 FAX 2105537254 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟI ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Αριθ. πρωτ. 23322 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014 Αριθ.Πρωτ.: 2510 ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -------------------------------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------------- Αλεξάνδρεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 92 93 94 95 96 97 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Αγ. Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔAΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση : Φλέμινγκ κ Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κωδ. : 35 100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 1 Κυρίζογλου Λάζαρος Δήμαρχος 2310 729 601 2 Ζέρβα Ελένη Γραμματεία Δημάρχου 2310 729

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9,75 0,38 1,00 11,13 0,50 0,50 11,63 1η 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11,00 0,00 1,00 12,00 1,00 1,00 13,00 1η 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 /ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21 ΘΕΜΑ:. Εξέταση Πρακτικού κλήρωσης των Επιτροπών Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ : Αρ. Πρωτ.: 5436 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ : Αρ. Πρωτ.: 5436 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ : 29-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 5436 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΔΙ.Α.Π. ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχομενός 7-6-2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5520.ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2281361000 με εσωτερικό τηλέφωνο 201, θα πληκτρολογήσετε από εξωτερική γραμμή 2281361001 Δήμαρχος Βαγγέλης Δεμέστιχας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα