Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014"

Transcript

1 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

2 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση της ελληνικής σε ΑμεΑ (δράση Γ) Στο παραδοτέο Π2α3: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη εξεταστικών δοκιμασιών από απόσταση για ΑμεΑ Ομάδα εργασίας: κ. Τριανταφυλλιά Τατσιοπούλου & κ. Χρύσα Ξουβερούδη (διδάσκουσες την ελληνική σε μαθητές με προβλήματα ακοής) 2

3 Στόχοι του έργου μας είναι: Να υποστηρίξουμε τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης, αλλά και ως μητρικής γλώσσας (σε κάποια σημεία) σε άτομα με προβλήματα ακοής Να σχεδιάσουμε ειδικές εξεταστικές δοκιμασίες για το συγκεκριμένο κοινό-στόχο Να οργανώσουμε ένα πλαίσιο διδασκαλίας με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινού Να προσαρμόσουμε το διδακτικό υλικό με βάση τις ανάγκες των μαθητών μας με προβλήματα ακοής3

4 Παραδοτέο Επεξήγηση της σχετικής ορολογίας (π.χ. κώφωση-βαρηκοΐα), Γλωσσάρι όρων Καταγραφή των εκπαιδευτικών πλαισίων Παρουσίαση κυριότερων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων (προφορική, ολική, δίγλωσση) Αναφορά στη νοηματική γλώσσα και τη σημασία της Μεθόδους αξιολόγησης της γραφής και της ανάγνωσης Καταγραφή των πιο συχνών προβλημάτων σε γραφή και ανάγνωση 4

5 Παραδοτέο Αναφορά βασικών παιδαγωγικών αρχών και οδηγιών διδασκαλίας Παρουσίαση διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών Προσαρμογή εγχειριδίων για παιδιά και ενήλικες με προβλήματα ακοής Παραγωγή διδακτικών σεναρίων Παρουσίαση εκπαιδευτικών λογισμικών και ιστοσελίδων 5

6 Χαρακτηριστικά της γραπτής γλώσσας των κωφών παιδιών Το μήκος των προτάσεων είναι πολύ μικρότερο από αυτές των ακουόντων Χρησιμοποιούνται απλές προτάσεις, σπάνια πιο σύνθετες Η γλώσσα είναι αυστηρή και στερεότυπη και σταθερά επαναλαμβανόμενη Χρησιμοποιούνται κυρίως ουσιαστικά και ρήματα, πολύ λιγότερο αντωνυμίες, βοηθητικά ρήματα και παθητική φωνή Παραλείπονται λειτουργικές λέξεις όπως άρθρα, σύνδεσμοι και προθέσεις Προστίθενται λέξεις που δεν χρειάζονται Γίνονται πολύ συχνά συντακτικά λάθη 6

7 Χαρακτηριστικά της γραπτής γλώσσας των κωφών παιδιών (συνέχεια) Δε γίνεται κατανοητή η σχέση δευτερευουσών και κύριων προτάσεων και του νοήματος τους Υπάρχει καθυστέρηση στη μάθηση του λεξιλογίου, διαφορά που μεγαλώνει με την αύξηση της ηλικίας Δε γίνονται κατανοητές μεταφορικές και ιδιωματικές εκφράσεις Υπάρχει πρόβλημα στη σωστή σειρά των λέξεων, στη δημιουργία παράγωγων λέξεων, στη χρήση της παθητικής φωνής, των βοηθητικών ρημάτων και των χρόνων των ρημάτων Ο γραπτός λόγος προσεγγίζεται πρόταση-πρόταση και όχι ως ένα ενιαίο κείμενο Τα κείμενα δεν έχουν συνοχή καθώς λείπουν λειτουργικές λέξεις, απαραίτητες για τη δημιουργία σύνθετων προτάσεων και την παρουσίαση ενός ενιαίου κειμένου 7

8 Ανάγνωση και προβλήματα επιφανειακή γνώση των σημασιών των λέξεων με αποτέλεσμα την κατανόηση μόνο μίας σημασίας μιας λέξης ή την αδυναμία απαραίτητων λογικών συνδέσεων για την κατάληξη σε σωστά συμπεράσματα μεγάλη δυσκολία σε κείμενα όπου οι λέξεις και οι έννοιες είναι θεωρητικές και αφηρημένες 8

9 Ανάγνωση και προβλήματα η νοηματική γλώσσα είναι προφορική, επομένως τους ζητείται να διαβάσουν σε ένα ξένο γλωσσικό σύστημα λιγότερο αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης όπως μικρότερο διάστημα προσοχής, μικρότερη συγκέντρωση, μεγαλύτερη διάσπαση προσοχής, έλλειψη κινήτρων και λιγότερο δημιουργικό στυλ μάθησης θορυβώδες και απαιτητικό σχολικό περιβάλλον 9

10 Οι σοβαρές γλωσσικές δυσκολίες: οφείλονται στην περιορισμένη έκθεση και εμπειρία με τη γλώσσα εξαιτίας: της αδυναμίας να ακούσει κάποιος αυτά που λέγονται προς αυτόν ή γύρω του της ανυπαρξίας εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας όπως η νοηματική γλώσσα της μη έκθεσης σε πλούσια οπτικά γλωσσικά ερεθίσματα της ανυπαρξίας ειδικών προγραμμάτων και ακουστικών βοηθημάτων που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στην προφορικό λόγο 10

11 Η Νοηματική γλώσσα: Αποτελεί ολοκληρωμένη φυσική γλώσσα Θεωρείται μητρική γλώσσα των κωφών Εκφράζει την ιστορία και την ταυτότητα τους Είναι το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό της κουλτούρας τους Εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες τους Είναι οπτικοκινητική κι επομένως προσβάσιμη στους κωφούς εξαιτίας της οπτικής της φύσης 11

12 Η Νοηματική γλώσσα: επιτρέπει στους κωφούς να προσλαμβάνουν πληροφορίες και να τις επεξεργάζονται τους επιτρέπει να επικοινωνούν με το περιβάλλον και να αφομοιώνουν γνώσεις αναπτύσσει τη σκέψη και τις γνώσεις των κωφών δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουν συναισθήματα, ιδέες, αντιλήψεις, καλλιτεχνικές ανησυχίες διευκολύνει την εκμάθηση του γραπτού λόγου 12

13 Ελληνικό Δακτυλικό Αλφάβητο 13

14 Αξιολόγηση της ανάγνωσης Ικανότητα χειλεανάγνωσης, φωνολογικής επίγνωσης, ακουστικής διάκρισης Φωνολογική ενημερότητα με χρήση εικόνων Κείμενο για φωναχτή ανάγνωση Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης 14

15 Αξιολόγηση της γραφής Κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης Θεματική πρόταση για ανάπτυξη παραγράφου Εικόνες κόμικς Θέμα για συγγραφή κειμένου 15

16 Βασικές παιδαγωγικές αρχές η ανάγκη της κατανόησης του παιδιού ως ολότητα προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων στα χαρακτηριστικά του μαθητή η ανάγκη για ποικιλία και ευελιξία στη χρήση διδακτικών μεθόδων και εκπαιδευτικών εργαλείων η σημασία τα παιδιά να διδάσκονται σύμφωνα με τις δυνατότητες τους, χτίζοντας πάνω στην ήδη κεκτημένη γνώση 16

17 Βασικές παιδαγωγικές αρχές η πρώιμη πρόσβαση στη γλώσσα η κοινωνική αλληλεπίδραση η ποικιλία στην απόκτηση εμπειριών η επιλογή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος να γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητες του παιδιού 17

18 Προσαρμογή υλικού Αφορά τις δεξιότητες: κατανόηση του γραπτού λόγου παραγωγή του γραπτού λόγου Η κατανόηση και η παραγωγή προφορικού λόγου εξαρτώνται από τις ακουστικές δυνατότητες της ομάδας-στόχου 18

19 Προσαρμογή υλικού για παιδιά Για την προσαρμογή εγχειριδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης για παιδιά ηλικίας 6 13 ετών με προβλήματα ακοής επιλέχθηκαν τα εγχειρίδια της σειράς «Αστερίας» και «Μικρός Αστερίας» της Ευαγγελίας Γεωργαντζή, εκδ. NEOHEL,

20 Προσαρμογή υλικού για ενήλικες Για την προσαρμογή εγχειριδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης για ενήλικες με προβλήματα ακοής επιλέχθηκε η σειρά «Νέα Ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους» Α επίπεδο (2002), Β επίπεδο (2002) και Γ επίπεδο (2004), των Δεμίρη- Προδρομίδου, Καμαριανού-Βασιλείου εκδ. Μεταίχμιο 20

21 Προσαρμογή υλικού Οι αλλαγές αφορούν: Την επεξήγηση του υπάρχοντος λεξιλογίου και την προσθήκη νέου με έμφαση στους ιδιωματισμούς Τη μετατροπή των προφορικών ασκήσεων σε γραπτές και την αλλαγή στην εκφώνηση τους Την προσθήκη ερωτήσεων κατανόησης, ασκήσεων και δραστηριοτήτων Την παρουσίαση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων 21

22 Προσαρμογή υλικού Οι αλλαγές αφορούν: Τη χρήση πολλών παραδειγμάτων στο λεξιλόγιο και στα φαινόμενα Την αξιοποίηση εποπτικού υλικού, εικόνων, παρουσιάσεων, διαδικτύου Την απόδοση των περισσότερων κειμένων στη νοηματική γλώσσα Τη χρήση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και του διαλόγου 22

23 Παραγωγή διδακτικών σεναρίων Παραγωγή διδακτικών σεναρίων σε επιλεγμένες ενότητες τόσο από τη σειρά του Αστερία όσο και από τη σειρά των βιβλίων για ενήλικες Οι διδακτικές προτάσεις είναι ενδεικτικές, ο εκπαιδευτικός τροποποιεί, εμπλουτίζει και προσαρμόζει το μάθημα στις ανάγκες της τάξης του Πιλοτική εφαρμογή των σεναρίων στην τάξη και σε ομάδες ενηλίκων και ανατροφοδότηση 23

24 Βασικές αρχές διδασκαλίας η ανάπτυξη της γλώσσας θα πρέπει να στοχεύει στην ταυτόχρονη κατάκτηση όλων των στοιχείων της η ανάπτυξη του λεξιλογίου θα πρέπει να επεκτείνεται και στη χρήση του έξω από την τάξη στην καθημερινή επικοινωνία των παιδιών η διδασκαλία των κανόνων της γραμματικής και του συντακτικού και η εφαρμογή τους μόνο σε ασκήσεις δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στην εσωτερίκευση των δομών και των λειτουργιών της γλώσσας 24

25 Βασικές αρχές διδασκαλίας η διδασκαλία του συντακτικού θα πρέπει να αρχίζει από απλές προτάσεις και να προχωρά σε πιο σύνθετες προτείνεται η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες στα κωφά παιδιά να αλληλεπιδρούν με άλλους η διδασκαλία της γλώσσας πρέπει να αναφέρεται σε περιστάσεις αυθεντικές και πραγματικές που θα έχουν νόημα για αυτά στόχος είναι οι μαθητές να φθάσουν σε γενικεύσεις κανόνων και στην κατάκτηση των δομών της γλώσσας 25

26 Βασικές αρχές διδασκαλίας θα πρέπει να δημιουργείται ένα οπτικά βοηθητικό περιβάλλον που θα επιτρέπει στα παιδιά να έχουν συνεχή οπτική επαφή με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους θα πρέπει να δίνεται επαρκής χρόνος στα παιδιά ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τόσο τον προφορικό λόγο ή τη νοηματική όσο και όποια οπτικά βοηθήματα αξιοποιούνται οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση καθώς τα κωφά-βαρήκοα παιδιά δείχνουν απροθυμία να αποδεχτούν τα κενά τους 26

27 Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να: γνωρίζουν τα στάδια ανάπτυξης των κωφών παιδιών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους επιδεικνύουν ευρηματικότητα στις διδακτικές τους προσεγγίσεις ενθαρρύνουν τους μαθητές να ανακαλύπτουν τις δικές τους στρατηγικές ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ευέλικτης και δημιουργικής σκέψης ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των μαθητών τους 27

28 Διδακτικές μέθοδοι Διάλογος: εξάσκηση σε κανόνα ή γλωσσική λειτουργία κατανόηση της σωστής χρήσης της γλώσσας Συζήτηση: θέμα οικείο που να εξυπηρετεί συγκεκριμένους γλωσσικούς στόχους κάθε παιδί πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστο μια πρόταση, ένα σχόλιο ή μια ιδέα Παίξιμο ρόλων-προσομείωση Συνεργατική μάθηση 28

29 Διδακτικές μέθοδοι Χρήση λογοτεχνικών κειμένων: χρήση ολόκληρων, πρωτότυπων λογοτεχνικών κειμένων και όχι αποσπασμάτων ή διασκευών τους προτείνεται οι μαθητές να διαβάζουν καθημερινά βιβλία της επιλογής τους και να ακολουθούν συζητήσεις σε ομάδες η επιλογή του υλικού εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και το γνωστικό και πολιτισμικό επίπεδο των παιδιών 29

30 Στρατηγικές διδασκαλίας στην ανάγνωση και τη γραφή οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν πριν την ανάγνωση να ενεργοποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση και να την επεκτείνουν η γενικότερη γνώση του κόσμου, οι πληροφορίες και οι εμπειρίες για ένα θέμα επηρεάζουν θετικά την κατανόηση η κατανόηση μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση προοργανωτών και περιλήψεων στη νοηματική γλώσσα ή το γραπτό λόγο πριν την ανάγνωση 30

31 Διαγραμματική αναπαράσταση Το σχήμα της διαγραμματικής αναπαράστασης επιτρέπει στους αναγνώστες να: παρατηρήσουν τα πιο σημαντικά σημεία του θέματος παρατηρήσουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα συστατικά στοιχεία της ιστορίας και αποκτούν συνοχή προβλέψουν την εξέλιξη της ιστορίας αναπαραστήσουν την ιστορία αφού την έχουν διαβάσει Η διαγραμματική αναπαράσταση προάγει και βελτιώνει την κατανόηση ενός κειμένου 31

32 Κατευθυνόμενη ανάγνωση ο εκπαιδευτικός ενεργοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση και παρουσιάζει το νέο λεξιλόγιο οι νέες λέξεις διδάσκονται γραπτά, προφορικά και με το αντίστοιχο νόημα ο εκπαιδευτικός χωρίζει το κείμενο σε μικρότερα αποσπάσματα και για κάθε απόσπασμα θέτει ερωτήσεις για τις απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά τους ζητείται να υποδείξουν το σχετικό κομμάτι στη συνέχεια τίθενται πιο γενικές ερωτήσεις και μοιράζονται φύλλα εργασίας 32

33 Λεξιλόγιο - Προτάσεις συζήτηση και διαγραμματική παρουσίαση των διαφορετικών σημασιών των λέξεων αξιοποίηση των σημασιολογικών χαρτών τα παιδιά πρέπει να συναντούν τις λέξεις σε διάφορα κείμενα με δραστηριότητες και όχι σε ασκήσεις τα κείμενα θα πρέπει να είναι σύντομα, ελκυστικά και να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των παιδιών η διδασκαλία να αναφέρεται στη σύνθεση των λέξεων και να παρέχεται ανατροφοδότηση 33

34 Βιωματικό μοντέλο προσέγγισης της γλώσσας ο εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά ένα ερέθισμα το κάθε παιδί αναφέρει μια σχετική σκέψη ή εμπειρία ο εκπαιδευτικός καταγράφει τις σκέψεις των παιδιών τα παιδιά νοηματίζουν το κείμενο που έχει δημιουργηθεί οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο και συζητούν για τη δομή και τη μορφή του ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές μετατρέπουν το πρώτο κείμενο σε ολοκληρωμένο κείμενο του γραπτού λόγου 34

35 Μεταγνώση - Στρατηγικές Οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν να: κάνουν προβλέψεις για τη συνέχεια να τις επιβεβαιώνουν ή να τις διαψεύδουν όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση να ξαναδιαβάζουν το συγκεκριμένο σημείο να χρησιμοποιούν την προϋπάρχουσα γνώση να προχωρούν παρακάτω μέχρι να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες να επανέρχονται στο δύσκολο σημείο έχοντας πια εξασφαλίσει την πλήρη κατανόηση του να μάθουν να υιοθετούν εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αναζήτηση λύσης ή απάντησης 35

36 Εκπαιδευτικά λογισμικά «Η γλώσσα μου α δημοτικού» προσπάθεια μεταγραφής του παλιού βιβλίου στην ΕΝΓ Δεκαεπτά ιστορίες στην ΕΝΓ Ιστορίες με νόημα Ταξίδι στη φύση με νόημα Ταξίδι στο χρόνο με νόημα Ταξίδι στον κόσμο με νόημα 36

37 Χρήσιμες Ιστοσελίδες gym-ekv-thess.thess.sch.gr

38 Σας Ευχαριστώ 38

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματική Γλώσσας Β ΚΔΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείου Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- 1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- ΓΩΓΕΙΟ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Περιεχόμενα Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙ- ΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

3. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙ- ΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 3. ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙ- ΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 3.1. ΔΕΠΠΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 3.1.1. Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Λαμπροπούλου Βενέττα, π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης Ομάδα Συγγραφής: Κουρμπέτης Βασίλης Hoffmeister Robert Czubeck Todd

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Πλοήγησης. για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οδηγός. Πλοήγησης. για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Οδηγός Πλοήγησης για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων

Διαβάστε περισσότερα

Νιάκα Ευγενία, Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.

Νιάκα Ευγενία, Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Μαθησιακές Δυσκολίες Βασικές Έννοιες και Χαρακτηριστικά Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές Νιάκα Ευγενία, Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. «Το θυμόμουν χθες! Μα το έμαθα! Το είπα στη μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση

Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση Συνεργασία Επιμέλεια: Παπαδομαρκάκης Γιάννης - Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου Γκονέλα Ελένη - Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ - ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ - ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ - ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βιβλίου Δασκάλου Περιεχόμενα 1. Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού................................. 5 2. Εισαγωγή.................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα