ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ KANOΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ KANOΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ KANOΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούν τα άρθρα 30 και 31 των Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς: ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΑ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1. Σκοπός Σκοπός της Βιβλιοθήκης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου είναι: 1.1 Να εξυπηρετεί πρωτίστως τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (Φοιτητές, Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Μέλη Συνεργαζόμενου Ερευνητικού Προσωπικού (ΣΕΠ), Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες- Ερευνητές, Διοικητικό Προσωπικό, Μέλη Διοικούσας Επιτροπής, Απόφοιτοι, πρώην Μέλη ΣΕΠ, πρώην Μέλη Διοικούσας Επιτροπής) στο έργο της επιστημονικής, ερευνητικής, εκπαιδευτικής και ευρύτερης πολιτιστικής πληροφόρησης, ώστε η Βιβλιοθήκη να αποτελεί ευέλικτο και σύγχρονο όργανο για την επίτευξη των ερευνητικών, των εκπαιδευτικών και άλλων στόχων του ιδρύματος. 1.2 Να εξυπηρετεί στο μέτρο των δυνατοτήτων της, και στο βαθμό που δεν παραβλάπτεται το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΚΥ, μέλη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας της Κύπρου. 1.3 Να συντονίζεται και να συνεργάζεται με τα άλλα επιστημονικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες της Κύπρου για την καταγραφή και τεκμηρίωση των έργων του λαϊκού πολιτισμού της, καθώς και άλλης επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παραγωγής, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εξοικονόμηση οικονομικών πόρων. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με: i. Τη διαμόρφωση των καταλλήλων πληροφοριακών, τεχνολογικών και κτηριακών προϋποθέσεων, ii. Την επαρκή στελέχωση της Βιβλιοθήκης με ειδικευμένο προσωπικό και τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευσή του. iii. Την παρακολούθηση, αξιολόγηση, ανάπτυξη-εμπλουτισμό, συντήρηση του ψηφιακού ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης, iv. Την οργάνωση του υλικού της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το δανεισμό μέρους του υλικού της, αναλόγως της κατηγορίας του υλικού. v. Την οργάνωση σύγχρονου διαδραστικού αναγνωστηρίου με ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η προαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η παροχή υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματος. vi. Την οργάνωση σύγχρονου συμβατικού αναγνωστηρίου. vii. Τη δημιουργία και τήρηση πολιτικών και διαδικασιών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. viii. Τη διαρκή ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τεχνολογία, καθώς και τις επιστήμες της βιβλιοθηκονομίας και πληροφόρησης. ix. Την συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα και την προώθηση του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκών, στοχεύοντας στη βέλτιστη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 1

2 x. Την επικοινωνία και συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες, οργανισμούς ή ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, για την προώθηση του διαδανεισμού (interlibrary loan), της συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού των βιβλιοθηκών, καθώς και την ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφόρησης. 2. Αποστολή - Όραμα Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η δημιουργία και υποστήριξη ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος πληροφόρησης, μέσα από την υιοθέτηση των στρατηγικών και της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η διάκριση στο χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης, με έμφαση στην έρευνα, τη μάθηση, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά. Όραμα της Βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ είναι να καταστεί κέντρο παραγωγής και διάδοσης της γνώσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παράλληλα να επιδιώξει τη διάδοση κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο της παγκόσμιας επιστημονικής γνώσης και την προαγωγή της μάθησης και της έρευνας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Β. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί σε καθημερινή βάση εκτός Κυριακής. Το ωράριο λειτουργίας της είναι κυμαινόμενο και καθορίζεται βάσει των εκάστοτε αναγκών των χρηστών αλλά και του ΑΠΚΥ. Το πρόγραμμα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. 2. Η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή τις επίσημες αργίες του Κράτους. Για οποιεσδήποτε άλλες επιπρόσθετες ημέρες ανακοινώνει εγκαίρως τις ημερομηνίες. ΜΕΡΟΣ II - ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Α. ΥΛΙΚΟ 1. Έντυπο Υλικό Βιβλία Περιοδικά Εφημερίδες Χάρτες Γενικό πληροφοριακό υλικό, όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, εκπαιδευτικοί κατάλογοι, ευρετήρια, κτλ. Διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο ΑΠΚΥ Συγγράμματα και σημειώσεις μαθημάτων που ετοιμάζονται για τους φοιτητές του ΑΠΚΥ Ειδικές συλλογές προερχόμενες από δωρεές Κατηγορίες Συλλογών Έντυπου και Οπτικοακουστικού Υλικού Κύρια Συλλογή (Main Collection): Περιλαμβάνει έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό που δανείζεται σε όλους τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. (Η διάρκεια του δανεισμού διαφέρει ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη). Επίσης, το υλικό αυτής της κατηγορίας διατίθεται και για διαδανεισμό. Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού (Short Loan Collection): Περιλαμβάνει υλικό υψηλής ζήτησης (συνήθως βιβλία που συμπεριλαμβάνονται στη βιβλιογραφία των Προγραμμάτων Σπουδών), το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία περιορισμένου δανεισμού (RBR- Restricted Borrowing) και αποτελείται από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό. Η ένταξη του υλικού σε αυτή την κατηγορία καθώς και η περίοδος δανεισμού ορίζεται τόσο από τους διδάσκοντες όσο 2

3 και από τη Βιβλιοθήκη. Σε ειδικές περιπτώσεις η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της χρονικής διάρκειας δανεισμού. Μη δανειζόμενο υλικό (REF- Reference Collection): Περιλαμβάνει βιβλία αναφοράς (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εγχειρίδια, κτλ.). Επίσης, περιλαμβάνει τις διδακτορικές διατριβές, τις εκδόσεις του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και τη συλλογή σπάνιου υλικού (RBC-Rare Book Collection). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης και όλα τα περιοδικά. Η χρήση αυτού του υλικού είναι ελεύθερη στο χώρο της Βιβλιοθήκης Επεξηγηματικός Πίνακας Κατηγοριών Υλικού Πίνακας 1: Επεξηγηματικός Πίνακας Κατηγοριών Υλικού Κατηγορία Υλικού Ένδειξη στο σύστημα/ Συντομογραφία Δανεισμός Γενικό υλικό Χωρίς Ένδειξη Διατίθεται προς δανεισμό Υλικό αναφοράς (Reference books): Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, χάρτες, ΑΠΚΥ, Ανάτυπα Υλικό περιορισμένου δανεισμού (Restricted Borrowing) Loan]) REF RBR Δεν διατίθεται προς δανεισμό Διατίθεται προς δανεισμό για χρονικό διάστημα που καθορίζεται κατά περίπτωση Σπάνιο υλικό (Rare books collection) RBC Δεν διατίθεται προς δανεισμό Κυπρολογικό υλικό CYPR Διατίθεται προς δανεισμό Περιοδικά PER Δεν διατίθεται προς δανεισμό Συνοδευτικό υλικό (accompanied materials) ACC Διατίθεται προς δανεισμό 2. Οπτικοακουστικό υλικό CD-ROMs DVD-ROMs Οπτικοί δίσκοι Φωτογραφίες 3. Ηλεκτρονικό υλικό Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων Ηλεκτρονικά περιοδικά Ηλεκτρονικά βιβλία Ευρετήρια (abstracts, indexes κλπ.) σε ηλεκτρονική ή διαδικτυακή μορφή Διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και άλλα Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού Διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Εκπαιδευτικό υλικό, συγγράμματα και σημειώσεις μαθημάτων. 3

4 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης Όλα τα ενεργά μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αποκτούν αυτοδικαίως το δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης και είναι απαραιτήτως εφοδιασμένα με το μοναδικό αριθμό μέλους της Βιβλιοθήκης, ο οποίος παρέχει το δικαίωμα χρήσης του συμβατικού υλικού της Βιβλιοθήκης. 2. Κατηγορίες μελών-χρηστών 2.1. Μέλη Πανεπιστημιακής Κοινότητας Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας αποτελούνται από: Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής (μετά την αυτονόμηση τα Μέλη της Συγκλήτου και του Συμβουλίου) τα Μέλη Δ.Ε.Π. / Σ.Ε.Π. τους Υποψήφιοι Διδάκτορες τους Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες/Προσκεκλημένους Ερευνητές τους Προπτυχιακούς Φοιτητές τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές το Διοικητικό Προσωπικό τους Αποφοίτους Πρώην Ακαδημαϊκό Προσωπικό Πρώην Ερευνητές Πρώην Διοικητικό Προσωπικό Πρώην Διοικούσα Επιτροπή 2.2. Εξωτερικοί χρήστες-μέλη Εξωτερικά μέλη είναι φυσικά πρόσωπα ή συλλογικά όργανα που δεν συνδέονται με κάποια ερευνητική ή άλλη δραστηριότητα με το ΑΠΚΥ, αλλά επιθυμούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης καθώς και στις παρεχόμενες υπηρεσίες της για συγκεκριμένη περίοδο. Οι εξωτερικοί χρήστες καταβάλλουν την προκαθορισμένη ετήσια συνδρομή, όπως αυτή καθορίζεται από τους κανονισμούς απόκτησης κάρτας εξωτερικού μέλους 3. Διαδικασία απόκτησης κάρτας μέλους 3.1. Απόκτηση κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης από τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας Η βιβλιοθήκη φροντίζει για την έκδοση και αποστολή των καρτών μέλους για τα νέα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Αν κάποιο μέλος δεν λάβει την κάρτα του αφού παρέλθει ένας μήνας, μπορεί να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με τη βιβλιοθήκη Απόκτηση κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης εξωτερικών χρηστών Η κάρτα εξωτερικού χρήστη αφορά όσους δεν σχετίζονται με το ΑΠΚΥ, αλλά επιθυμούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης. 4

5 Για την απόκτηση κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης εξωτερικού χρήστη απαιτείται η επίσκεψη του ενδιαφερομένου στη Βιβλιοθήκη. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο-αίτηση, αποδεχόμενοι ενυπογράφως τους όρους που αναφέρονται σε αυτό. Η καταχώριση ανακριβών στοιχείων συνιστά σοβαρή παράβαση και συνεπάγεται διαγραφή από το μητρώο χρηστών της Βιβλιοθήκης. Για την απόκτηση της κάρτας εξωτερικού χρήστη ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει ετήσια συνδρομή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 17. Χρεώνεται επιπλέον το κόστος έκδοσης της κάρτας, το οποίο ανέρχεται στα 3. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας το κόστος επανέκδοσης ανέρχεται στα 10. Οι εξωτερικοί χρήστες οφείλουν να ανανεώνουν τη συνδρομή τους στη βιβλιοθήκη σε ετήσια βάση Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν δικαίωμα χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης μόνο επί τόπου. 4. Κωδικός πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Ο κωδικός πρόσβασης εξασφαλίζει στον κάτοχό του δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικό και παρέχεται μόνο στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΚΥ. 5. Αποχώρηση χρηστών Για τους χρήστες που αποφοιτούν, παραιτούνται, ή συνταξιοδοτούνται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ισχύουν οι εξής κανόνες: 5.1. Φοιτητές που διακόπτουν ή αναστέλλουν τις σπουδές τους χάνουν το δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ Απόφοιτοι του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δικαιούνται να διατηρήσουν τον κωδικό πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη ατελώς για ένα χρόνο και απολαμβάνουν τα δικαιώματα των φοιτητών. Με την πάροδο ενός έτους η πρόσβαση ακυρώνεται αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι, πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους καθώς και στην περίπτωση διακοπής φοίτησης, να διεκπεραιώσουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα έχουν με τη Βιβλιοθήκη (επιστροφές βιβλίων, οφειλόμενα πρόστιμα). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο φοιτητής δεν δικαιούται να αποφοιτήσει Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, με την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και πριν από την αποφοίτησή τους, οφείλουν να καταθέσουν στην Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ ένα (1) αντίγραφο της διατριβής τους σε έντυπη μορφή και ένα (1) αντίγραφο σε ψηφιακή μορφή (CD-Rom κ.α). Η έντυπη μορφή της διατριβής του κάθε φοιτητή καταχωρίζεται στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης και η ψηφιακή μορφή ενσωματώνεται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο. Β. ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ/ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1. Χρήση έντυπου υλικού 1.1 Το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης διατίθεται προς χρήση σε όλους τους χρήστες της Βιβλιοθήκης Το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης μπορεί να χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης ή να διατίθεται προς δανεισμό (με ορισμένους περιορισμούς). Οι χρήστες ευθύνονται για το υλικό που χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, καταστροφής ή αβαρίας οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά τη χρήση του υλικού, οφείλουν να ενημερώσουν το προσωπικό της Βιβλιοθήκης Η αναζήτηση του έντυπου υλικού πραγματοποιείται με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών καταλόγων της Βιβλιοθήκης (OPAC / On-Line Public Access Catalogue) και του ενοποιημένου εργαλείου αναζήτησης Τεύκρος. Επιπρόσθετα, παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης μέσω άλλων Συλλογικών Καταλόγων. 5

6 1.4. Στις κλειστές συλλογές οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης υπό την εποπτεία του προσωπικού της Βιβλιοθήκης Βιβλία που αφαιρούνται από τα ράφια παραμένουν μετά τη χρήση σε προκαθορισμένους χώρους. 2. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού 2.1. Το οπτικοακουστικό υλικό της Βιβλιοθήκης διατίθεται στους χρήστες της Βιβλιοθήκης από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας, φθοράς, καταστροφής ή αβαρίας οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά τη χρήση του υλικού, οι χρήστες οφείλουν να ενημερώσουν το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 3. Χρήση ψηφιακού υλικού 3.1. Το ψηφιακό υλικό επί συνδρομή διατίθεται προς χρήση μόνο στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας Όλοι οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις στους ηλεκτρονικούς καταλόγους της Βιβλιοθήκης που παρέχουν ψηφιακό υλικό, σε διαδικτυακό περιβάλλον, από οποιοδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, εντός και εκτός διαδικτυακού χώρου (domain) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν, να ανακτήσουν ή να τυπώσουν το πλήρες κείμενο άρθρων από ηλεκτρονικά περιοδικά. Οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο από τους χώρους της Βιβλιοθήκης Οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων στις οποίες η Βιβλιοθήκη καταβάλλει συνδρομή, και σε ορισμένες από αυτές να αποκτούν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο επιστημονικών εργασιών. Οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο από τους χώρους της Βιβλιοθήκης Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν και να εμφανίζουν στην οθόνη τους το πλήρες κείμενο οποιασδήποτε από τις ψηφιοποιημένες Διδακτορικές Διατριβές οι οποίες έχουν εκπονηθεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και άλλων ψηφιακών συλλογών συμπεριλαμβανομένων στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Κυψέλη» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι συλλογές χωρίζονται σε κλειστές και ανοιχτές και οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτές αναλόγως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν Η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ενημερώνει τους χρήστες για κάθε νέο απόκτημα της βιβλιοθήκης και για κάθε νέα υπηρεσία που αναπτύσσεται και προσφέρεται για τους χρήστες. ΜΕΡΟΣ ΙV - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 1. Δανεισμός Η υπηρεσία δανεισμού έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των χρηστών της Βιβλιοθήκης 1.1 Δικαιώματα Χρηστών Δικαίωμα δανεισμού έντυπου υλικού έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης αναλόγως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν (βλ. Πίνακα 3). 6

7 Πίνακας 3: Δικαιώματα Χρηστών ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Υλικό Κύριας Συλλογής Υλικό Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού Μη δανειζόμενο Υλικό Ηλεκτρονικό Υλικό: Βάσεις Δεδομένων Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ηλεκτρονικά Βιβλία Διατριβές Αποθετηρίου Κυψέλη ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Μέλη Διοικούσας Επιτροπής 20 βιβλία / 6 μήνες 2 βιβλία / 5 μέρες 0 Μέλη Δ.Ε.Π. 20 βιβλία / 6 μήνες 2 βιβλία / 5 μέρες 0 Μέλη Σ.Ε.Π. 20 βιβλία / 6 μήνες 2 βιβλία / 5 μέρες 0 (Α) Νυν Μέλη ΑΠΚΥ Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες 20 βιβλία / 21 μέρες 2 βιβλία / 5 μέρες 0 Προσκεκλημένοι ερευνητές 20 βιβλία / 21 μέρες 2 βιβλία / 5 μέρες 0 Πλήρης Πρόσβαση Πλήρης Πρόσβαση Προπτυχιακοί Φοιτητές 7 βιβλία / 21 μέρες 2 βιβλία / 5 μέρες 0 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 7 βιβλία / 21 μέρες 2 βιβλία / 5 μέρες 0 Διδακτορικοί φοιτητές 7 βιβλία / 21 μέρες 2 βιβλία / 5 μέρες 0 Διοικητικό Προσωπικό 8 βιβλία / 21 μέρες 2 βιβλία / 5 μέρες 0 Απόφοιτοι 7 βιβλία / 21 μέρες 2 βιβλία / 5 μέρες 7

8 Πρώην Μέλη ΔΕΠ 7 βιβλία / 21 μέρες 2 βιβλία / 5 μέρες Πρώην Μέλη ΣΕΠ 7 βιβλία / 21 μέρες 2 βιβλία / 5 μέρες Πρώην Μέλη Διοικούσας Επιτροπής 7 βιβλία / 21 μέρες 2 βιβλία / 5 μέρες (Β) Πρώην Μέλη ΑΠΚΥ Όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή μπορούν να διατηρήσουν τα δικαιώματα δανεισμού και πρόσβασης όπως ορίζονται στην κατηγορία Γ: Εξωτερικοί Χρήστες (απόφοιτοι ΑΠΚΥ) ή Εξωτερικοί Χρήστες (Γενικά) Εξωτερικοί Χρήστες Συνεργαζομένων Ιδρυμάτων Βάσει Συμφωνίας των Ιδρυμάτων (Γ) Υπόλοιποι Χρήστες Εξωτερικοί Χρήστες (Απόφοιτοι ΑΠΚΥ) 5 βιβλία / 15 μέρες 0 0 Εξωτερικοί Χρήστες (Γενικά) 5 βιβλία / 15 μέρες 0 0 Κανένα δικαίωμα Πρόσβασης (Η πρόσβαση θα είναι προς το παρόν κλειστή μέχρι τη διευκρίνηση της πολιτικής του ΑΠΚΥ για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων) Απλοί Επισκέπτες

9 1.2. Δανεισμός υλικού Ο δανεισμός υλικού πραγματοποιείται στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Ανάλογα με την κατηγορία χρήστη, το είδος αλλά και την κατηγορία υλικού, καθορίζεται και ο αριθμός τεκμηρίων αλλά και το χρονικό διάστημα του δανεισμού. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης Επιστροφές υλικού Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το υλικό που έχει δανειστεί εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία χρήστη στην οποία ανήκει, το είδος αλλά και την κατηγορία του υλικού. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής υλικού, τότε αυτομάτως το σύστημα επιβάλλει πρόστιμο 0,40 σεντς του ευρώ για κάθε επιπρόσθετη μέρα (εξαιρουμένων αργιών και Κυριακής), για κάθε αντίτυπο ξεχωριστά Ανανέωση Δανεισμού Το δανεισμένο υλικό μπορεί να ανανεωθεί μέχρι και 2 φορές για χρονικό διάστημα ίσο με το καθορισμένο διάστημα δανεισμού για κάθε κατηγορία χρηστών. Οι ανανεώσεις γίνονται κατά κανόνα στο χώρο της Βιβλιοθήκης με την επίδειξης της Κάρτας Μέλους. Ανανεώσεις μπορούν να γίνουν τηλεφωνικώς, όπως επίσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανανέωση πρέπει να γίνεται μια τουλάχιστον μέρα πριν από την ημερομηνία λήξης δανεισμού. Σε περίπτωση που άλλος χρήστης έχει δεσμεύσει ή ανακαλέσει το υλικό, δεν μπορεί να ανανεωθεί ο δανεισμός του Δέσμευση Υλικού Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύσουν υλικό που είναι ήδη δανεισμένο σε άλλο χρήστη. Η δέσμευση πραγματοποιείται είτε στο χώρο της Βιβλιοθήκης είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν επιστρέφεται το υλικό στη Βιβλιοθήκη, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να το παραλάβει. Εάν δεν προσέλθει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης, η δέσμευση ακυρώνεται. Για τις δεσμεύσεις τηρείται σειρά προτεραιότητας Ανάκληση Υλικού Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα, να ανακαλέσει υλικό που έχει διατεθεί προς δανεισμό σε χρήστες οποιασδήποτε κατηγορίας. Ανάκληση καλείται η επίσπευση επιστροφής δανεισμένου υλικού σε ειδικές περιπτώσεις. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης κρίνει, εάν το αίτημα ανάκλησης δικαιολογείται, επικοινωνεί τηλεφωνικώς ή/και γραπτώς με το χρήστη που έχει το υλικό στην κατοχή του. Όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να εκτελέσουν αιτήματα ανάκλησης υλικού. 2. Διαδανεισμός 2.1. Η υπηρεσία Διαδανεισμού έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες πρόσβασης σε υλικό που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης αλλά κρίνεται απαραίτητο για την έρευνα ή τη διδασκαλία Μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού, η Βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα να δανειστούν υλικό που εντοπίζεται σε συλλογές άλλων Βιβλιοθηκών της Κύπρου και του εξωτερικού με τις οποίες συνεργάζεται Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας διαδανεισμού έχουν όλα τα ενεργά μέλη της Βιβλιοθήκης, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαιώματα διαδανεισμού. 9

10 2.4. Το μέλος που αιτείται υλικό προς διαδανεισμό υποχρεούται να καταβάλει το σύνολο των διαχειριστικών εξόδων που προκύπτουν από την όλη διαδικασία. Το συνολικό κόστος καθορίζεται κατά περίπτωση. Ο χρήστης ενημερώνεται για τη χρέωση πάντοτε εκ των προτέρων και το υλικό παραγγέλλεται μόνο με συγκατάθεσή του. 3. Αναγνωστήριο 3.1. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο, το οποίο παραμένει ανοικτό κατά τις εργάσιμες ώρες της Βιβλιοθήκης. Στο αναγνωστήριο διατίθενται προς χρήση ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 4. Αίθουσα φωτοτυπιών 4.1 Στους χώρους της Βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να φωτο-αναπαράγουν μέρος του έντυπου υλικού που τους ενδιαφέρει, παρουσιάζοντας την κάρτα μέλους. Το κόστος ανέρχεται στα 0,04 σεντ του ευρώ ανά αντίγραφο. 4.2 Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν τις συμβάσεις που έχει υπογράψει το Πανεπιστήμιο με τρίτους σχετικά με την αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο του εντύπου υλικού (φωτοτύπηση, φωτογράφηση, ηλεκτρονική αναπαραγωγή), τη χρήση λογισμικών και βάσεων δεδομένων και τους όρους πρόσβασης και χρήσης των δεδομένων αυτών, αλλά και σύμφωνα με τον περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο (copyright). Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 1. Εκπαιδευτική Πύλη Βιβλιοθήκης Η Εκπαιδευτική Πύλη Βιβλιοθήκης (ΕΠΒ) εξασφαλίζει μια εναλλακτική δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ Βιβλιοθήκηςχρηστών, με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών-ερευνητικών αναγκών των χρηστών της. Πρόσβαση στην ΕΠΒ έχουν εξουσιοδοτημένοι χρήστες, όπως φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες ή ερευνητές. Οι χρήστες χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης για τη σύνδεσή τους στη πλατφόρμα (e-class) του Πανεπιστημίου. 2. Ιδρυματικό Ψηφιακό Αποθετήριο «ΚΥΨΕΛΗ» Το Ιδρυματικό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου Κυψέλη συγκεντρώνει την πνευματική και ερευνητική παραγωγή του ΑΠΚΥ. Περιλαμβάνει το Ακαδημαϊκό Αποθετήριο (Δημοσιεύσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΑΠΚΥ, Δημοσιεύσεις Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΚΥ αλλά και οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό έχει σχέση με τις διάφορες δραστηριότητες του ΑΠΚΥ). Το Ιδρυματικό Αποθετήριο επίσης συμπεριλαμβάνει τις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές των φοιτητών του ΑΠΚΥ που έχουν γίνει αποδεκτές. Στο Ιδρυματικό Αποθετήριο καταχωρούνται επίσης σε ξεχωριστή κατηγορία με την ονομασία Ψηφιακές Συλλογές ειδικές ψηφιοποιημένες συλλογές που προκύπτουν από διάφορες συνεργασίες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με οργανισμούς, ιδρύματα και υπηρεσίες. ΜΕΡΟΣ V - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. Εγκαταστάσεις 1.1. Εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης καλούνται οι χώροι φύλαξης, έκθεσης και χρήσης των συλλογών της Βιβλιοθήκης, οι χώροι εργασίας του προσωπικού και το αναγνωστήριο. 2. Εξοπλισμός 2.1 Εξοπλισμός της Βιβλιοθήκης είναι ο ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός (έπιπλα και γραφειακός εξοπλισμός κλπ.), που εξυπηρετεί το προσωπικό και τους χρήστες. 10

11 2.2. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός της Βιβλιοθήκης (Η/Υ, φωτοτυπικές μηχανές κλπ.) χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των σχετικών αναγκών χρηστών της Βιβλιοθήκης Η χρήση του δικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Βιβλιοθήκης για τη μεταφόρτωση (downloading) περιεχομένου που δεν αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία ή/και για το οποίο δεν υπάρχει σχετική άδεια (π.χ. η χρήση ηλεκτρονικών δικτύων ανταλλαγής ψηφιακού υλικού [peer-to-peer file sharing networks] ) απαγορεύεται αυστηρά. Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Για τη γενική ασφάλεια του υλικού και του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, την εύρυθμη λειτουργία της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 1. Απαγορεύεται η χρήση φαγητού και ποτού στη Βιβλιοθήκη 2. Απαγορεύεται το κάπνισμα 3. Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της Βιβλιοθήκης 4. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού και να μην παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης 5. Σε περίπτωση δυσκολίας πρόσβαση σε υλικό που φυλάσσεται στα ράφια της Βιβλιοθήκης ζητείται η βοήθεια του προσωπικού 6. Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού μπορεί να ζητείται η βοήθεια του προσωπικού 7. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης ακολουθούνται οι γενικοί κανονισμοί περί ασφάλειας του ΑΠΚΥ Γ. ΦΘΟΡΕΣ - ΑΠΩΛΕΙΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Φθορές 1.1 Φθορές έντυπου υλικού και οπτικοακουστικού υλικού i. Το υλικό επιθεωρείται κατά τη διαδικασία δανεισμού και επιστροφής Σε περίπτωση που το υλικό έχει σημάδια φθοράς, το προσωπικό αξιολογεί την έκταση της φθοράς και ενεργεί αναλόγως. ii. iii. iv. Η Βιβλιοθήκη προβαίνει σε μερική ή ολική συντήρηση του έντυπου υλικού που έχει υποστεί φυσική αλλοίωση ή φθορά. Αν η φθορά του υλικού οφείλεται σε κακή χρήση, τότε τα έξοδα της συντήρησης τα επωμίζεται ο χρήστης. Σε περίπτωση καταστροφής του υλικού, ο χρήστης υποχρεούται να καταβάλει στην βιβλιοθήκη το κόστος του υλικού ή να το αντικαταστήσει ο ίδιος. 2. Απώλεια υλικού 2.1. Σε περίπτωση απώλειας του υλικού ο χρήστης υποχρεούται να καταβάλει στη Βιβλιοθήκη το κόστος του υλικού ή να το αντικαταστήσει ο ίδιος. 3. Κυρώσεις Οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση καθυστέρησης της επιστροφής δανεισμένου υλικού έχουν ως εξής: 3.1. Σε περίπτωση που το όριο δανεισμού έχει λήξει χωρίς το υλικό να έχει επιστραφεί, ο χρήστης λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπενθύμιση για την οφειλή και προειδοποίηση για το πρόστιμο που επιμετρείται ημερησίως. 11

12 3.2. Επιστροφή βιβλίων για όλες τις κατηγορίες των χρηστών μετά την εκπνοή της ημερομηνίας επιστροφής συνεπάγεται την επιβολή προστίμου, το οποίο: Στη κύρια συλλογή δανειζόμενου υλικού ανέρχεται στο ποσό των 0,40 σεντς του ευρώ ημερησίως ανά βιβλίο. Στο υλικό της συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού το ποσό ανέρχεται στο ποσό των 0,80 σεντς του ευρώ ημερησίως ανά βιβλίο Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προαναφερθείσες υποδείξεις της ενότητας Ασφάλεια (Β1,2,3,4), το προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους παραβάτες να εγκαταλείψουν το χώρο της Βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των χρηστών στις υποδείξεις του υπεύθυνου προσωπικού, καθώς και για σοβαρά παραπτώματα στον χώρο της Βιβλιοθήκης, ο Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης δικαιούται να επιβάλει τις ακόλουθες κυρώσεις: Στέρηση του δικαιώματος δανεισμού βιβλίων από μια εβδομάδα μέχρι τρεις μήνες. Καταγγελία στο Πρόγραμμα Σπουδών, στην οποία ανήκει ο μη συμμορφούμενος. Δ. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα απόσυρσης ή δωρεάς έντυπου υλικού σε άλλο οργανισμό στη περίπτωση που κρίνει απαραίτητη την απόσυρσή του. Η απόσυρση γίνεται πάντα με την έγκριση του διευθυντή Βιβλιοθήκης. Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι πιο πάνω κανονισμοί τροποποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες ή τις αναπροσαρμογές στις προσφερόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, πάντοτε κατόπιν εγκρίσεως από το Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Διοικούσα Επιτροπή (Σύγκλητο) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι παρόντες «Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας Βιβλιοθήκης» εγκρίθηκαν κατά την 27η Συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, ημερομηνίας 11 Ιουλίου

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ. Βιβλιοθήκη Σχολής. της Βιβλιοθήκης της Σχολής. Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

ΟΔΗΓΟΣ. Βιβλιοθήκη Σχολής. της Βιβλιοθήκης της Σχολής. Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ε ΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σ Χ Ο Λ Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ω Ν Βιβλιοθήκη Σχολής ΟΔΗΓΟΣ της Βιβλιοθήκης της Σχολής Γενικές Πληροφορίες Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ. Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης είναι ε λ ε ύ θ ε ρ η για όλους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ. Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης είναι ε λ ε ύ θ ε ρ η για όλους. Κανονισμός Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 1.0 Γενικοί κανόνες Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο ανεισμού ιαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται την διαδανειστική της πολιτική.

ικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο ανεισμού ιαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται την διαδανειστική της πολιτική. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΙΙ. Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο ανεισμού ιαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται την διαδανειστική της πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Η Βιβλιοθήκη είναι οργανική μονάδα του Πνευματικού Ιδρύματος της Κρητικής Εστίας και λειτουργεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 Αριθμ. πρωτ. 1668, Πράξη 39/29-09-2016/ΙΕΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞ @ΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞ @ΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞ @ΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ / ΟΝΟΜΑ Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) λειτουργεί η εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 ο Σκοπός της Βιβλιοθήκης Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Αποτελείται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... σελ. 3 2. Σκοπός... σελ. 3-4 3. Διοικητική οργάνωση 3.1. Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4 κανόνες διαδανεισµού Κανόνες ιαδανεισµού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

KOHA ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

KOHA ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ KOHA ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Χρήστες: μια πλοήγηση στην οθόνη του χρήστη Για αναζήτηση χρηστών επιλέγουμε μία από τις παρακάτω ενέργειες: 1. από τη γρήγορη αναζήτηση στη γραμμή έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ / ΟΝΟΜΑ Στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία η

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Το εκπαιδευτικό προσωπικό έρχεται σε επαφή με τους σπουδαστές καθημερινά και ως εκ τούτου οφείλει να είναι ενήμερο σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 2010 Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις και Ορισμοί 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΟΤ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΛΑΜΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΟΤ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΛΑΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΟΤ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΛΑΜΙΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού υλλόγου Λαμίας στεγάζεται στα γραφεία του υλλόγου στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ 20 Μαρτίου 2015, 11.00-13.00, στα πλαίσια του μαθήματος 4ου εξαμήνου ΛΟΧΡΗ «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», διδάσκουσα κα Γαλανάκη Η

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ..

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.. 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1-4 1.1. Γενικά 1-2 1.2. Στόχοι της Βιβλιοθήκης 3-4 2. ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.. 5-8 2.1. Υποχρεώσεις Χρηστών.. 6-7 2.2. Δικαιώματα Χρηστών. 8 3. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ http://www.lis.upatras.gr Φεβρουάριος 2004 Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: -3 όροφοι - 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 70.000 τόμοι Έντυπα περιοδικά: 3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαχωρισμός Διαχειριστικού Κόστους και Διδάκτρων... 1 2. Γενικές Πληροφορίες... 1 3. Καταβολή Διδάκτρων

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1 Ο ι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ε ς σ τ η Θ ε ρ μ ο κ ο ι τ ί δ α ν ε ο φ υ ε ί ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς ομάδες/εταιρείες/επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων & Βέλτιστων Πρακτικών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Διαδικασία αξιολόγησης και επιβράβευσης

Διαγωνισμός Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων & Βέλτιστων Πρακτικών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Διαδικασία αξιολόγησης και επιβράβευσης Διαγωνισμός Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων & Βέλτιστων Πρακτικών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας Διαδικασία αξιολόγησης και επιβράβευσης Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 1 1. Γενικό πλαίσιο Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ. ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΚΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ ΘΗΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ. ΘΗΡΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1 2. Σκοπός 1 3. Πολιτική ανάπτυξης της Συλλογής 3 3. 1 Ανάλυση πληροφοριακών αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρχική ψήφιση: Δεκέμβριος 2004 Πρώτη Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2005 Δεύτερη αναθεώρηση: Ιανουάριος 2016 Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ(ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ)

ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ(ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ) 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ(ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ) ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ(ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ)...1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (PC-LAB) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (PC-LAB) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (PC-LAB) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αντικείμενο & Αποστολή Η Αίθουσα Υπολογιστών (PC-LAB) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαχωρισμός Διαχειριστικού Κόστους και Διδάκτρων... 2 2. Γενικές Πληροφορίες... 2 3. Καταβολή Διδάκτρων / Διαχειριστικού κόστους...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Πανεπιστημιόπολη - 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. TΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 3 2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήριο: η υποδομή, στην οποία αρχειοθετούνται και τεκμηριώνονται σύνολα δεδομένων και μεταδεδομένα.

Αποθετήριο: η υποδομή, στην οποία αρχειοθετούνται και τεκμηριώνονται σύνολα δεδομένων και μεταδεδομένα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής So.Da.Net_GR KΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός και αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση της λειτουργίας της Ελληνικής Ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιαδανεισμός είναι οι συνδιαλλαγές με τις οποίες το υλικό των βιβλιοθηκών γίνεται

Ο ιαδανεισμός είναι οι συνδιαλλαγές με τις οποίες το υλικό των βιβλιοθηκών γίνεται ιαδανεισμός Ο ιαδανεισμός είναι οι συνδιαλλαγές με τις οποίες το υλικό των βιβλιοθηκών γίνεται διαθέσιμο από μία βιβλιοθήκη σε μία άλλη για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών, κατόπιν αίτησής τους. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ είναι αυτοτελής και αποκεντρωµένη υπηρεσία του Πανεπιστηµίου και λειτουργεί ως ιεύθυνση στο κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα:

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα: Πώς η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών υποστηρίζει τις ανάγκες της επιστημονικής πληροφόρησης Σαραντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων. SaaS ΕΚΤ Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων. SaaS ΕΚΤ Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων 1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών κυκλοφορίας του υλικού στην ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη : διασφαλίζοντας την πληροφορία ως δημόσιο αγαθό

Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών κυκλοφορίας του υλικού στην ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη : διασφαλίζοντας την πληροφορία ως δημόσιο αγαθό Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών κυκλοφορίας του υλικού στην ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη : διασφαλίζοντας την πληροφορία ως δημόσιο αγαθό Ευαγγελία Καταβολάδα, Αικατερίνη Καντιώτου, Κωνσταντία Κακάλη 1 / 20 Αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Περιεχόμενα ΑΡΘΡΟ 1 Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ... 4 1.1. Σκοπός... 4 1.2. Στόχοι... 4 1.3. ιοικητική διάρθρωση... 4 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Για την απόκτηση Μάστερ Εκπόνηση Διατριβής 1. Μετά την παρακολούθηση πέντε τουλάχιστον μαθημάτων, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας Περιεχόμενα Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου... 3 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας

Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δ.Κ.Β.Β. είναι εναρμονισμένος με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Αρ. 83064/ΙΖ αρ. φύλλου 1173/20

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 3 Α. Πολιτική περιεχομένου... 4 Β. Πολιτική Πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2017 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ Για τις Ερωτήσεις του Ερωτηµατολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα