IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. Fire Safety & Security Products

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. Fire Safety & Security Products"

Transcript

1 IC60 Σύστημα Ασφαλείας Εγχειρίδιο Χρήσης Fire Safety & Security Products

2 Δεδομένα και σχεδίαση μπορούν να αλλάξουν χωρίς πρωθύστερη ενημέρωση. Προσφορά βάση διαθεσιμότητας Σήμα Κατατεθέν: Siemens AG Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα αυτού του εντύπου και των θεμάτων που περιέχονται σε αυτό. Με την αποδοχή παραλαβής αυτού του εντύπου ο αποδέκτης αναγνωρίζει τα παραπάνω δικαιώματα και αποδέχεται να μην αναπαράγει αυτό το έντυπο ή τα συμπεριλαμβανόμενα θέματα μερικώς ή ολικώς ή να τα διαθέσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς την πρωθύστερη έγγραφη εξουσιοδότηση του κατασκευαστή, καθώς επίσης να μην το χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός αυτού για τον οποίο του παρεδόθη.

3 1 Γενικά Ειδικά κριτήρια / χαρακτηριστικά ανά κράτος Οδηγίες Ασφαλείας Σημειώσεις για τα Εικονιζόμενα Σύμβολα Κατευθυντήριες Οδηγίες κατά Πρότυπο EC...6 GR 2 Λειτουργώντας το Σύστημα Διάταξη Λειτουργιών Συστήματος Περιγραφή πλήκτρων Λειτουργίας συστήματος και ενδείξεις Χρησιμοποιώντας το σύστημα Εισαγωγή σε επίπεδο τοπικού προγραμματισμού μέσω πληκτρολογίου με οθόνη LCD Εισαγωγή σε επίπεδο προγραμματισμού Χρήστη Εισαγωγή σε επίπεδο προγραμματισμού Εγκαταστάτη Έξοδος από οποιοδήποτε επίπεδο Προγραμματισμού Αποσιώπηση Συναγερμού (Σειρήνας) Πώς να ενεργοποιήσετε το σύστημα πριν εξέλθετε Ενεργοποίηση του συστήματος με παραμονή στο σπίτι Απενεργοποίηση συστήματος, διακοπή και επαναφορά από κατάσταση συναγερμού Πώς να ενεργοποιήσετε Υποσυστήματα (Partitions) Πώς να παρακάμψετε ζώνες Χρησιμοποιώντας Ηχητική Ένδειξη Ζώνης (Chime) Έλεγχος Εξόδων και Συσκευών Επείγουσες Προειδοποιήσεις Δημιουργία Σήματος Απειλής ή Εξαναγκασμού Μηνύματα και Γεγονότα Πώς να αναγνώσετε μηνύματα του συστήματος Πώς να αναγνώσετε μηνύματα σφάλματος Πώς να εμφανίσετε γεγονότα αποθηκευμένα στην μνήμη του συστήματος Ρυθμίσεις Συστήματος Πώς να ρυθμίσετε ώρα και ημερομηνία Αλλάζοντας την ημέρα: Αλλάζοντας την ώρα: Αλλάζοντας την ημερομηνία: Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού οθόνης LCD Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου Ρύθμιση έντασης βομβητή πληκτρολογίου Πώς να αλλάζετε ή να προσθέτετε κωδικούς χρήσης Αλλαγή Κωδικών Χρήσης Πώς να προσθέσετε ή να αλλάξετε Κωδικό Χρήσης Πώς να διαγράψετε ένα Κωδικό Χρήσης Τηλεχειριστήριο Χρησιμοποιώντας το Τηλεχειριστήριο Συνοπτικός πίνακας με τις κυριότερες λειτουργίες Ευρετήριο όρων

4 Γενικά Αριθμός Ζώνης Περιγραφή Ζώνης

5 1 Γενικά Γενικά Αυτό το έντυπο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την λειτουργία της κεντρικής μονάδας. Η λεπτομερής βιβλιογραφία του προϊόντος περιλαμβάνεται στα ακόλουθα εγχειρίδια: Οδηγίες Ασφαλείας Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Εγχειρίδιο Τεχνικής Βοήθειας Εγχειρίδιο Χρήσης GR Προσοχή Διαβάστε τις Οδηγίες Ασφαλείας προτού αρχίσετε να εργάζεστε με την κεντρική μονάδα. Τα εγχειρίδια υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στις παρακάτω διευθύνσεις: Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τις λειτουργίες που αντιστοιχούν σε γενικές ρυθμίσεις προγραμματισμού του συστήματος. Ωστόσο, οι λειτουργίες μπορούν να παραμετροποιηθούν από τον εκάστοτε εγκαταστάτη με διαφορετικούς τρόπους. Όλοι αυτοί οι πιθανοί συνδυασμοί δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν εδώ. 1.1 Ειδικά κριτήρια / χαρακτηριστικά ανά κράτος 1.2 Οδηγίες Ασφαλείας Τα προϊόντα έχουν αναπτυχθεί και κατασκευαστεί ώστε να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε σχετικές διεθνείς και Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφαλείας. Εφόσον, επιπλέον ειδικά κριτήρια ή τοπικές οδηγίες ασφαλείας ή κανονισμοί διέπουν το κράτος λειτουργίας του συστήματος και αφορούν σχεδίαση, εγκατάσταση, λειτουργία και διάθεση του προϊόντος, τότε αυτά θα πρέπει να υπολογίζονται ως επιπλέον οδηγίες στις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο. Σε αυτό το έντυπο, σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη αναδεικνύονται με το παρακάτω σύμβολο. Επιπλέον, οδηγίες κειμένου παρέχουν πληροφορίες για το είδος του κινδύνου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Λεκτικό Κίνδυνος, Προειδοποίηση, Προσοχή, καθορίζουν το βαθμό κινδύνου Χρήσιμες πληροφορίες αναδεικνύονται από το παρακάτω σύμβολο: Σημαντικό, υποδηλώνει χρήσιμες πληροφορίες. 1.3 Σημειώσεις για τα Εικονιζόμενα Σύμβολα Αντί εικόνων, στο κείμενο χρησιμοποιούνται σύμβολα για τον προσδιορισμό των πλήκτρων. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει την γραφική αναπαράσταση συνοπτικά. Χρησιμοποιούμενα Πλήκτρα: Παράδειγμα Πλήκτρο Σύντ.επεξήγηση Παράδειγμα Κειμένου <ARM> Πιέστε το πλήκτρο <ARM> στο πληκτρολόγιο 5

6 Γενικά 1.4 Κατευθυντήριες Οδηγίες κατά Πρότυπο EC Το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κατευθυντήριας οδηγίας EC 99/5/EC Ασύρματες και τηλεπικοινωνιακές τερματικές συσκευές EG-Directive 99/5/EC R&TTE Η συμμόρφωση με την κατευθυντήρια οδηγία EG 99/5/EWG είναι συνυπολογισμός των παρακάτω κριτηρίων: EMC (Generic emission) EN EN Cl. B EMC (Interference resistance) EN A1 +A2 Safety EN EMC and Radio Spectrum Matters EN Radio Spectrum Matters EN Η δήλωση συμμόρφωσης κατά προτύπου EC είναι διαθέσιμη από: Siemens Fire & Security Products GmbH & Co. ohg D Karlsruhe Επιπλέον το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα: Αναλογική διασύνδεση PSTN TBR21 Σχεδιάστηκε σύμφωνα: EN security grade 2 environmental class 2 EN , TS , EN and EN

7 2 Λειτουργώντας το Σύστημα 2.1 Διάταξη Λειτουργιών Συστήματος Λειτουργώντας το Σύστημα GR Κάθετη Κεντρική Μονάδα ή εξωτερικό πληκτρολόγιο Οριζόντια Κεντρική Μονάδα Πιν. 1 Διάταξη πληκτρολογίου 2.2 Περιγραφή πλήκτρων Λειτουργίας συστήματος και ενδείξεις No. Σύμβολο Πλήκτρο/ Ενδεικτικό Περιγραφή Ενεργοποίηση Εσωτερικής (Περιμετρικής) Όπλισης 1 <STAY> Πλήκτρο: Ενεργοποίηση σε Περιμετρική Όπλιση Ένδειξη LED: Η περιμετρική Όπλιση ενεργοποιήθηκε 2 <BYPASS> 3 <ARM> Παράκαμψη (Bypass) ζώνης Πλήκτρο: Παράκαμψης Ζώνης Ένδειξη LED: Ένδειξη παράκαμψης ζώνης Ενεργοποίηση Πλήκτρο: Πλήρης Ενεργοποίηση Συστήματος Ένδειξη LED: Κατάσταση πλήρους ενεργοποίησης Συστήματος 4 <TROUBLE> Δείκτης Προβλήματος / Σφάλματος (κόκκινος) Ένδειξη Σφάλματος 5 <OK> Σύστημα OK (ARM) δείκτης (πράσινος). 6 <ΠΑΝΩ> βέλος Μενού προς τα πάνω ή ανάγνωση μηνυμάτων (Γεγονότα στη μνήμη) 7

8 Λειτουργώντας το Σύστημα No. Σύμβολο Πλήκτρο/ Ενδεικτικό Περιγραφή Πλοήγηση Μενού προς τα Αριστερά 7 <ΑΡΙΣΤΕΡΟ> βέλος 8 9 <ΔΕΞΙΟ> βέλος <ΚΑΤΩ> βέλος Πλοήγηση Μενού προς τα Δεξιά Πλοήγηση Μενού προς τα Κάτω Αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 και χαρακτήρες A έως Z 10. <0> -<9> Zone <A> Emergency <FIRE> Ζώνη Α πλήκτρο 'A' Πλήκτρο Ζώνη-Α & Πλήκτρο Ζώνη-Β/ Επείγουσα κατάσταση Πυρκαγιάς Πιέστε αυτά τα πλήκτρα ταυτόχρονα για την σηματοδότηση επείγουσας κατάστασης Πυρκαγιάς Zone <B> Emergency <MEDICAL> Ζώνη Β πλήκτρο 'B' Πλήκτρο Ζώνη-B και πλήκτρο Ηχητικής ένδειξης (Chime) / Επείγουσα κατάσταση Ιατρικής ανάγκης Πιέστε αυτά τα πλήκτρα ταυτόχρονα για την σηματοδότηση επείγουσας κατάστασης Ιατρικής ανάγκης <CHIME> < > Emergency <SECURITY> Πλήκτρο Ηχητικής ένδειξης Ζώνης (Chime) Πλήκτρο Ηχητικής ένδειξης (Chime) και πλήκτρο CTRL / Επείγουσα κατάσταση για Αστυνομία ή Κέντρο Λήψης Σημάτων Πιέστε αυτά τα πλήκτρα ταυτόχρονα για την σηματοδότηση επείγουσας κατάστασης 17 <PROG> 18 <ENTER> 19 <CTRL> Πιν. 2 Πλήκτρο Προγραμματισμού. Έναρξη κατάστασης προγραμματισμού Πλήκτρο Εισαγωγής / επιβεβαίωσης (Enter) Πλήκτρο Ελέγχου (Control) Πλήκτρα λειτουργίας συστήματος και ενδείξεις 8

9 3 Χρησιμοποιώντας το σύστημα Χρησιμοποιώντας το σύστημα Για την λειτουργία/προγραμματισμό του συστήματος πρέπει να εισέλθετε σε διαφορετικά επίπεδα προγραμματισμού. Για τον προγραμματισμό του συστήματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε έναν Η/Υ με το λογισμικό ελέγχου (Sylcom 60), είτε μέσω του πληκτρολογίου με 2 διαφορετικούς τρόπους: Πλοήγηση στο Μενού κάνοντας χρήση των πλήκτρων με την ένδειξη «βέλους» Προγραμματισμό όλων των λειτουργιών μέσω ειδικών κωδικών (Εγκαταστάτης) GR Για την πρόσβαση σε οποιοδήποτε επίπεδο Προγραμματισμού, τίθεται η προϋπόθεση ότι το σύστημα ΔΕΝ θα είναι ενεργοποιημένο 3.1 Εισαγωγή σε επίπεδο τοπικού προγραμματισμού μέσω πληκτρολογίου με οθόνη LCD <CTRL> <ARM> Σε αυτό το επίπεδο μπορείτε να ορίσετε τοπικά δεδομένα όπως όνομα πληκτρολογίου, ονομασία ζωνών, ομάδες, χρήστες, γλώσσα λειτουργίας κλπ. 1. Πιέστε τα πλήκτρα 'CTRL' & 'ARM' ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα. ΟΘΟΝΗ: Local Mode Kb 1 / User Name Για να εξέλθετε αυτού του επιπέδου πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο Prog 3.2 Εισαγωγή σε επίπεδο προγραμματισμού Χρήστη Φυσιολογικά ο εγκαταστάτης θα πρέπει να σας παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στο επίπεδο προγραμματισμού «Χρήστη» έτσι ώστε να μπορείτε να εισάγετε, διαγράφετε ή να αλλάζετε τους κωδικούς χρήσης. Εφόσον το επιθυμείτε ο εγκαταστάτης μπορεί να σας εξασφαλίσει πρόσβαση και στο επίπεδο «εγκαταστάτη». Πιέστε <PROG> Εισάγετε τον κύριο Κωδικό Χρήσης (προκαθορισμένος κωδικός: ) 1. <ENTER> 3.3 Εισαγωγή σε επίπεδο προγραμματισμού Εγκαταστάτη Για την εισαγωγή σε επίπεδο προγραμματισμού Εγκαταστάτη πρέπει το σύστημα να είναι Απενεργοποιημένο 1. Πιέστε <PROG> Εισάγετε τον κύριο Κωδικό Χρήσης (προκαθορισμένος κωδικός: ) 2. <ENTER> Αν σε αυτό το σημείο ακούσετε ένα μακρύ ηχητικό σήμα και η ένδειξη προγραμματισμού (LED) δεν ενεργοποιηθεί μόνιμα, σημαίνει ότι είναι αδύνατη η πρόσβαση στο επίπεδο προγραμματισμού με αυτόν τον κωδικό χρήσης. 9

10 Χρησιμοποιώντας το σύστημα 3.4 Έξοδος από οποιοδήποτε επίπεδο Προγραμματισμού Για την έξοδο από οποιοδήποτε επίπεδο προγραμματισμού, πιέστε το πλήκτρο <PROG> για 2 δευτερόλεπτα. 3.5 Αποσιώπηση Συναγερμού (Σειρήνας) 1. Εισάγετε τον Κωδικό σας 2. Πιέστε <ENTER> Η ένδειξη <OK> σβήνει, το σύστημα τώρα είναι απενεργοποιημένο. Αυτή η ενέργεια διακόπτει κάθε συναγερμό και απενεργοποιεί τις ηχητικές σημάνσεις. Επίσης απενεργοποιεί την αποστολή κάθε Τηλεφωνικού σήματος. Αυτή η ενέργεια α- ποτελεί ίδια διαδικασία με την πλήρη απενεργοποίηση (αφόπλιση) του συστήματος. 3.6 Πώς να ενεργοποιήσετε το σύστημα πριν εξέλθετε Προετοιμασία του συστήματος για ενεργοποίηση Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδείξεις των ζωνών έχουν σβήσει και επίσης ότι όλες οι πόρτες, έξοδοι και παράθυρα είναι κλειστά καθώς και ότι όλοι οι Ανιχνευτές είναι περιορισμένοι ή έχουν παρακαμφθεί. Το σύστημα τώρα είναι έτοιμο για ενεργοποίηση. Η πράσινη ένδειξη <OK> ανάβει μόνιμα. Εάν μια ή περισσότερες ενδείξεις ζωνών ανάβει/ ουν, σημαίνει ότι η/ οι συγκεκριμένη/ες ζώνη/ες είναι ανοιχτή/ές. Κλείστε ή παρακάμψτε τις ανοιχτές ζώνες. Παρακάμψτε οποιαδήποτε ζώνη που αδυνατείτε να κλείσετε. Η ένδειξη <BYPASS> αναβοσβήνει αναδεικνύοντας ζώνη/ες σε παράκαμψη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζώνη/ες που βρίσκονται σε παράκαμψη δεν προστατεύονται! Ενεργοποίηση Συστήματος Πριν αφήσετε των χώρο σας πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημα. Ενεργοποιώντας το σύστημα ενεργοποιούνται ταυτόχρονα όλοι οι ανιχνευτές στις ζώνες λειτουργίας. Πλήκτρα λειτουργίας: Ενεργοποίηση με κωδικό 1. Εισάγετε τον κωδικό σας <CODE>. 2. Πιέστε <ENTER> για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. Η ένδειξη <ARM> ανάβει μόνιμα για να υποδηλώσει ότι το σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Γρήγορη Ενεργοποίηση (εφόσον έχει επιλεγεί κατά την φάση εγκατάστασης). Πλήκτρο Λειτουργίας: Γρήγορη Όπλιση <ARM> 1. Πιέστε <ARM> για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. Η ένδειξη <ARM> ανάβει μόνιμα και το σύστημα ενεργοποιείται. Συνήθως υπάρχει χρόνος εξόδου πριν το σύστημα ενεργοποιηθεί. Κατά την διάρκεια αυτής της καθυστέρησης το σύστημα εκπέμπει ηχητικά σήματα υποδηλώνοντας ότι βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης και υπενθυμίζει να αφήσετε τον χώρο. Οι ενδείξεις μπορεί να τεθούν εκτός λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα μετά τον χρόνο εξόδου, ανάλογα με την παραμετροποίηση κατά τον προγραμματισμό. 10

11 Χρησιμοποιώντας το σύστημα 3.7 Ενεργοποίηση του συστήματος με παραμονή στο σπίτι Πλήκτρο Λειτουργίας: GR <STAY> Ενεργοποίηση του συστήματος σε περιμετρική όπλιση Αυτό το είδος ενεργοποίησης χρησιμοποιείται όταν οι χρήστες παραμένουν στον χώρο προστασίας. Συνεπώς, εσωτερικές κινήσεις αγνοούνται από το σύστημα. 1. Πιέστε <STAY>. 2. Εισάγετε τον κωδικό σας. 3. Πιέστε <ENTER> Η ένδειξη <STAY> αναβοσβήνει υποδηλώνοντας ότι τώρα το σύστημα έχει ενεργοποιήσει μόνο τις περιμετρικές ζώνες. Γρήγορη ενεργοποίηση περιμετρικών ζωνών Αυτή η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί κατά την φάση της εγκατάστασης. 1. Πιέστε <STAY> για να ενεργοποιήσετε το σύστημα. Το σύστημα ενεργοποιείται άμεσα. Η ένδειξη <STAY> υποδηλώνει ότι το σύστημα έχει ενεργοποιήσει μόνο τις περιμετρικές ζώνες. Οι ενδείξεις ίσως να απενεργοποιηθούν για μερικά δευτερόλεπτα μετά την λήξη του χρόνου εξόδου, ανάλογα με την παραμετροποίηση κατά τον προγραμματισμό. 3.8 Απενεργοποίηση συστήματος, διακοπή και επαναφορά από κατάσταση συναγερμού Για να απενεργοποιήσετε το Σύστημα 1. Πιέστε το πλήκτρο απενεργοποίησης στο Τηλεχειριστήριο ή 1. Εισάγετε τον κωδικό σας στο πληκτρολόγιο 2. Πιέστε <ENTER> Οι ενδείξεις <ARM>/ <STAY> σβήνουν και το σύστημα έχει απενεργοποιηθεί. Αυτή η ενέργεια παύει τον συναγερμό οποιαδήποτε στιγμή, και απενεργοποιεί τις ηχητικές σημάνσεις (σειρήνες). Επίσης απενεργοποιεί την αποστολή Τηλεφωνικών σημάτων 3.9 Πώς να ενεργοποιήσετε Υποσυστήματα (Partitions) ΚΩΔΙΚΟΣ <ARM> PIN <ENTER> Η προστατευόμενη περιοχή μπορεί να οριστεί σε δύο ανεξάρτητα υποσυστήματα (A ή B). Αυτό γίνεται ώστε να μπορεί ο χρήστης να διαχωρίσει π.χ. χώρους γραφείου από αποθήκης σε επαγγελματικό περιβάλλον ή διαφορετικά δωμάτια σε μία οικία. 11

12 Χρησιμοποιώντας το σύστημα Ενεργοποίηση Υποσυστήματος A ή B 1. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο <A> ή <B> για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το επιθυμητό Υποσύστημα. Κατά την διάρκεια του χρόνου εξόδου πρέπει να εξέλθετε του χώρου. Εφόσον επιθυμείτε να παραμείνετε ή κανένας να μην εισέλθει στον προστατευόμενο χώρο, μπορείτε να ακυρώσετε την καθυστέρηση στον χρόνο Εισόδου/ Εξόδου πιέζοντας το πλήκτρο <ENTER>. 2. Το αργό ηχητικό σήμα σταματά και το υποσύστημα ενεργοποιείται άμεσα. Η ένδειξη <ARM> ανάβει για να υποδηλώσει ότι το υποσύστημα είναι ενεργό. Οι ενδείξεις ίσως να απενεργοποιηθούν για μερικά δευτερόλεπτα, ανάλογα με την παραμετροποίηση κατά τον προγραμματισμό Πώς να παρακάμψετε ζώνες Πλήκτρο Λειτουργίας: <BYPASS> Παρακάμψτε κάθε ζώνη που αδυνατείτε να κλείσετε. Μπορείτε ακόμη να παρακάμψετε επιλεγμένες ζώνες πριν την ενεργοποίηση του συστήματος. Αυτή η λειτουργία επίσης χρησιμοποιείται για την προσωρινή ακύρωση ζώνης σε βλάβη μέχρι να επισκευαστεί. 1. Για να παρακάμψετε μια επιλεγμένη ζώνη, πιέστε <BYPASS> Η ένδειξη Bypass ανάβει για να υποδηλώσει ότι το σύστημα είναι σε κατάσταση παράκαμψης. 2. Εισάγετε το αριθμό της ζώνης (π.χ. 01,05,16) για μια ή περισσότερες ζώνες 3. Πιέστε <ENTER> Το πλήκτρο Bypass αναβοσβήνει για να υποδηλώσει ότι υπάρχουν ζώνες σε παράκαμψη. Για να ακυρώσετε τις ζώνες σε παράκαμψη, πιέστε <BYPASS>, εισάγετε τον αριθμό ζώνης (π.χ. 07, 13), και πιέστε το <ENTER> Σημείωση: Κατά την αφόπλιση του συστήματος όλες οι ζώνες σε παράκαμψη επανέρχονται αυτόματα σε κανονική λειτουργία Χρησιμοποιώντας Ηχητική Ένδειξη Ζώνης (Chime) Η ηχητική ένδειξη ζώνης (ημερήσια ζώνη) είναι ένας ανιχνευτής ο οποίος ενεργοποιείται εν μέρει καθώς βρίσκεστε στον χώρο σας αλλά εργάζεστε σε άλλη πλευρά του κτιρίου. Μπορεί να προγραμματιστεί να ενεργοποιεί τον βομβητή ή τον φωτισμό ώστε να σας γνωστοποιεί ότι έχετε επισκέπτη. Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Chime» πιέστε το πλήκτρο < >. Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας «Chime», πιέστε το πλήκτρο < > 3.12 Έλεγχος Εξόδων και Συσκευών Το πληκτρολόγιο σας δίνει την δυνατότητα ελέγχου εξωτερικών συσκευών όπως κλιματιστικά, θέρμανση κλπ. Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε μια συσκευή: 1. Πιέστε <CTRL>. 2. Εισάγετε τον αριθμό της εξόδου. Έως οχτώ διαφορετικές έξοδοι δύναται να ελεγχθούν από το πληκτρολόγιο). 3. Πιέστε <ENTER> Αυτό ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επιλεγμένη συσκευή. 4. Πιέστε <CTRL>. 5. Πιέστε <ENTER> για να επανέλθετε σε κανονική λειτουργία. 12

13 Χρησιμοποιώντας το σύστημα 3.13 Επείγουσες Προειδοποιήσεις Η λειτουργία αυτών των τριών ειδικών πλήκτρων προγραμματίζεται από τον εγκαταστάτη βάση των αναγκών σας. Συνήθως χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη καταστάσεων Ανάγκης. Τα ειδικά πλήκτρα ανάγκης είναι: PANIC FIRE MEDICAL GR Συναγερμός ενεργοποιείται πατώντας ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα. Πώς να ενεργοποιήσετε συναγερμό Πανικού (PANIC) Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα < > και <CTRL>. Πώς να ενεργοποιήσετε συναγερμό Πυρκαγιάς (FIRE) Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα <A> και <B>. Πώς να ενεργοποιήσετε συναγερμό Ιατρικής Ανάγκης (MEDICAL) Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα < > και <B> Δημιουργία Σήματος Απειλής ή Εξαναγκασμού Εφόσον εξαναγκάζεστε να απενεργοποιήσετε το σύστημα σε περίπτωση απειλής, τότε πρέπει να εισάγετε «ειδικό ψηφίο εξαναγκασμού» μπροστά από τον κωδικό χρήσης ώστε να ενεργοποιηθεί ο αυτόματος τηλεφωνητής/ κωδικοποιητής. Το «ειδικό ψηφίο εξαναγκασμού» επεκτείνει τον υπάρχοντα κωδικό χρήσης κατά ένα ψηφίο. Εάν ο κωδικός χρήσης είναι 345 και το «ειδικό ψηφίο εξαναγκασμού» είναι το 8, εισάγοντας 8345 σχηματίζεται ο ζητούμενος κωδικός εξαναγκασμού. Ο κωδικός αυτός θα αφοπλίσει κανονικά το σύστημα σας, αλλά την ίδια στιγμή θα ενεργοποιήσει τον τηλεφωνητή/ κωδικοποιητή του συστήματος ο οποίος σιωπηλά θα αποστείλει «μήνυμα απειλής» χωρίς να εγείρει υποψίες. (Για λεπτομέρειες αυτής της λειτουργίας ζητήστε ενημέρωση από τον εγκαταστάτη) ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν αυτή η λειτουργία ενεργοποιηθεί, πρέπει να ελεγχθεί από τον χρήστη μετά την εγκατάσταση. Λαθεμένος προγραμματισμός μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις εφόσον άνθρωποι βρίσκονται υπό καθεστώς απειλής. 13

14 Χρησιμοποιώντας το σύστημα 3.15 Μηνύματα και Γεγονότα Πώς να αναγνώσετε μηνύματα του συστήματος Κάθε σφάλμα του συστήματος εμφανίζεται ως μήνυμα συστήματος. Τα μηνύματα του συστήματος εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη και έχουν κατηγοριοποιηθεί και τοποθετηθεί στον παρακάτω πίνακα. Διαβάστε προσεχτικά τα μηνύματα και καλέστε για επισκευή εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Μήνυμα Battery Low Περιγραφή - Ενέργεια Η κατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας είναι χαμηλή (πρόβλημα μπαταρίας ή φορτιστή) Main Failure Η τάση δικτύου έχει διακοπεί. Telephone Line Failure Radio Device Battery Low Supervise Detector Failure Zone Inactivity Time-out Dialer Kiss-off Failure Η τηλεφωνική γραμμή έχει αποσυνδεθεί ή διακοπεί Αντικαταστήστε την μπαταρία σε αυτή την συσκευή Η επιτήρηση του ασύρματου ανιχνευτή απέτυχε Καμία κίνηση δεν ανιχνεύτηκε στον προκαθορισμένο χρόνο σε αυτή την ζώνη Σφάλμα επικοινωνίας. Η τηλεφωνική γραμμή είναι διαθέσιμη αλλά το σύστημα δεν κατάφερε να επαληθεύσει σύνδεση. Πιν. 3 Μηνύματα συστήματος Πώς να αναγνώσετε μηνύματα σφάλματος Κάθε σφάλμα ή ασυνήθιστο γεγονός που μπορεί να εμφανιστεί στο σύστημα υποδηλώνεται με μήνυμα σφάλματος και ενεργοποιώντας την φωτεινή ένδειξη σφάλματος. Πλήκτρο Λειτουργίας: <CTRL> (MEM) Ανάγνωση μηνυμάτων 1. Πιέστε το πλήκτρο άνω βέλους < UP>-(MEM) για να αναγνώσετε τα μηνύματα και άλλα γεγονότα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην μνήμη. Μήνυμα Zone Tamper System Tamper Pendant Panic Panic Fire Medical Duress code used Περιγραφή - Ενέργεια Διακόπτης παραβίασης αισθητηρίου συγκεκριμένης ζώνης Παραβίαση κεντρικής μονάδας ή αποκόλλησή της από τον τοίχο Συναγερμός Πανικού ενεργοποιήθηκε από Τηλεχειριστήριο Συναγερμός Πανικού ενεργοποιήθηκε από πληκτρολόγιο Συναγερμός Πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε από πληκτρολόγιο Συναγερμός Ιατρικής Ανάγκης από πληκτρολόγιο Κωδικός Εξαναγκασμού δόθηκε από έναν χρήστη σε κατάσταση απειλής Πιν. 4 Μηνύματα Σφάλματος 14

15 Χρησιμοποιώντας το σύστημα Πώς να εμφανίσετε γεγονότα αποθηκευμένα στην μνήμη του συστήματος Η μνήμη του συστήματος αποθηκεύει τα νεώτερα γεγονότα. Πλήκτρο Λειτουργίας: <CTRL> (MEM) 1. Πιέστε το πλήκτρο άνω βέλους < UP> (MEM) για να εμφανίσετε τον κατάλογο των γεγονότων. 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να πλοηγηθείτε χειροκίνητα. Κάθε καταχώρηση εμφανίζει το είδος του γεγονότος, ημέρα και ώρα. 3. Πιέστε <ENTER> για να ακυρώσετε την ανάγνωση της μνήμης. Εάν ένα μήνυμα ξεπερνά τους 16 χαρακτήρες, τότε η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα κυλιόμενα. 15

16 Ρυθμίσεις Συστήματος 4 Ρυθμίσεις Συστήματος 4.1 Πώς να ρυθμίσετε ώρα και ημερομηνία GR Το σύστημα διαθέτει εσωτερικό ρολόι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συστήματος ή για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση εξόδων κλπ. Επίσης χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της χρονικής καταχώρησης των γεγονότων στην μνήμη. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε ώρα και ημερομηνία, αυτό επιτυγχάνετε από το επίπεδο προγραμματισμού Χρήστη Αλλάζοντας την ημέρα: Πρώτα πρέπει να εισέλθετε στο επίπεδο προγραμματισμού Χρήστη: 1. Πιέστε: <PROG> 2. Εισάγετε: τον Κύριο Κωδικό Χρήσης (προκαθορισμένος κωδικός ) 3. Πιέστε <ENTER> ΟΘΟΝΗ: Client: User 1. Πιέστε <26> 2. <ENTER> 3. <2> <ENTER> 4. <1-7> <ENTER> Αλλάζοντας την ώρα: 1-7 = η τρέχουσα ημέρα (1 = Κυριακή, 2 = Δευτέρα έως 7 = Σάββατο) 1. Πιέστε <26> 2. <ENTER> 3. <1> <ENTER> 4. <HHMM> <ENTER> Αλλάζοντας την ημερομηνία: HH = η ώρα σε 24-ωρη μορφή και MM = λεπτά της ώρας 1. Πιέστε <26> 2. <ENTER> 3. <3> <ENTER> 4. <DDMMYY> <ENTER> DD =1-31 η τρέχουσα ημερομηνία, MM = μήνες 1-12, YY = έτος Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού οθόνης LCD Αυξάνοντας τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης LCD: Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο <CTRL> και πατώντας επανειλημμένα το <Α- ΡΙΣΤΕΡΟ> βέλος, ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης LCD αυξάνεται στο μέγιστο. Μειώνοντας τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης LCD: Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο <CTRL> και πατώντας επανειλημμένα το <ΔΕΞΙΟ> βέλος, ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης LCD μειώνεται στο ελάχιστο. 16

17 4.3 Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου Ρυθμίσεις Συστήματος Αυξάνοντας τον οπίσθιο φωτισμό του πληκτρολογίου Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο <CTRL> και πατώντας επανειλημμένα το <ΠΑΝΩ> βέλος, ο οπίσθιος φωτισμός του πληκτρολογίου αυξάνεται στο μέγιστο. Μειώνοντας τον οπίσθιο φωτισμό του πληκτρολογίου Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο <CTRL> και πατώντας επανειλημμένα το <ΚΑΤΩ> βέλος, ο οπίσθιος φωτισμός του πληκτρολογίου μειώνεται στο ελάχιστο. 4.4 Ρύθμιση έντασης βομβητή πληκτρολογίου Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο <CTRL>. Πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο 'A' η ένταση του βομβητή αυξάνεται. Πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο 'Β' η ένταση του βομβητή μειώνεται. 4.5 Πώς να αλλάζετε ή να προσθέτετε κωδικούς χρήσης Αλλαγή Κωδικών Χρήσης Εισέλθετε στο επίπεδο προγραμματισμού Χρήστη: 1. Πιέστε: <PROG> 2. Εισάγετε: Κύριο Κωδικό Χρήσης (προκαθορισμένος κωδικός ) 3. Πιέστε <ENTER> ΟΘΟΝΗ: Client: User Αλλαγή κωδικού χρήσης: 1. Πιέστε <1> 2. Πιέστε <ENTER> 3. Πιέστε <1> (<1> για αλλαγή κύριου κωδικού, <2> <100> για κωδικούς χρήσης) 4. Πιέστε <ENTER> Χρησιμοποιείστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον νέο Κύριο Κωδικό Χρήσης. Ο κωδικός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός από 1 έως 6 ψηφία. 5. Εισάγετε τον νέο κωδικό 6. Πιέστε <ENTER> για να αποθηκεύσετε τον νέο κωδικό. Ο νέος κωδικός εμφανίζεται. Ένα μακρύ ηχητικό σήμα αναδεικνύει ένα κωδικό που δεν έγινε αποδεκτός. 4. Πιέστε <PROG> και < ENTER > για να εξέλθετε από το επίπεδο προγραμματισμού Κωδικών Χρήσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστάται η χρήση Κωδικού πολλαπλών Ψηφίων. 17

18 Ρυθμίσεις Συστήματος Πώς να προσθέσετε ή να αλλάξετε Κωδικό Χρήσης Εισέλθετε στο επίπεδο προγραμματισμού Χρήστη: 1. Πιέστε: <PROG> 2. Εισάγετε: Κύριο Κωδικό Χρήσης (προκαθορισμένος κωδικός ) 3. Πιέστε <ENTER> ΟΘΟΝΗ: Client: User GR Αλλαγή Κωδικού Χρήσης: 1. Πιέστε <1> 2. Πιέστε <ENTER> 3. Πιέστε <X> ('<X> = Ο αριθμός χρήσης (2 έως 100) 4. <ENTER> 5. Εισάγετε ή αλλάξτε τον κωδικό με το αριθμητικό πληκτρολόγιο 6. <ENTER> Εάν υπάρχει ήδη αποθηκευμένος κωδικός αυτός εμφανίζεται σε εσάς. 7. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε τον νέο κωδικό. Ο κωδικός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός από 1 έως 6 ψηφία. Εισάγοντας τον νέο κωδικό ταυτόχρονα διαγράφετε τον παλαιό κωδικό. 8. Πιέστε <ENTER> για να αποθηκεύσετε τον νέο Κωδικό Χρήσης. 9. Επαναλάβατε την ίδια διαδικασία για όλους του Χρήστες. 10. Πιέστε <PROG> για δύο δευτερόλεπτα για να εξέλθετε του τοπικού προγραμματισμού Πώς να διαγράψετε ένα Κωδικό Χρήσης Εισέλθετε στο επίπεδο προγραμματισμού Χρήστη: 1. Πιέστε: <PROG> 2. Εισάγετε: Κύριο Κωδικό Χρήσης (προκαθορισμένος κωδικός ) 3. Πιέστε <ENTER> ΟΘΟΝΗ: Client: User Διαγραφή Κωδικού Χρήσης: 1. Πιέστε <1> 2. Πιέστε <ENTER> 3. Πιέστε <X> ('<X> = Ο αριθμός χρήσης (2 έως 100) Ο κωδικός Χρήσης εμφανίζεται. 4. <ENTER> 5. Πιέστε <CTRL> και <0> για να διαγράψετε τον κωδικό χρήσης. 6. Πιέστε <ENTER> για να αποθηκεύσετε την αλλαγή. 7. Πιέστε <PROG> για δύο δευτερόλεπτα για να εξέλθετε του προγραμματισμού. 18

19 Τηλεχειριστήριο 5 Τηλεχειριστήριο 5.1 Χρησιμοποιώντας το Τηλεχειριστήριο Για την ευκολότερη χρήση, μπορείτε να εκτελείτε όλες τις κύριες λειτουργίες του συστήματος από το Τηλεχειριστήριο το οποίο είναι μία ασύρματη συσκευή. Το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί έως 16 Τηλεχειριστήρια, εφόσον και οι 5 λειτουργίεςτου κάθε Τηλεχειριστηρίου προγραμματιστούν. Η απόσταση μεταξύ Τηλεχειριστηρίου και συστήματος μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ μέτρων, εξαρτώμενη από το περιβάλλον. Συμπαγής τοίχοι ή Μέταλλο/τσιμέντο μπορεί να περιορίσουν την απόσταση λειτουργίας. Το τηλεχειριστήριο «IRC60» είναι στεγανό και μπορεί να χρησιμοποιείται ακόμη και σε λουτρό. Σε κάθε χρήση (εκπομπή) ένα σήμα ελέγχου αναφορικά με την υπολειπόμενη τάση της μπαταρίας αποστέλλεται στο σύστημα. Όταν η τάση μπαταρίας είναι χαμηλή αυτό υποδηλώνεται στην Οθόνη LCD του συστήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ! Απώλεια ενός Τηλεχειριστηρίου: Εάν χάσετε ή σας κλαπεί ένα Τηλεχειριστήριο, τότε αυτό πρέπει να διαγραφεί άμεσα από το σύστημα. Ζητήστε την βοήθεια του εγκαταστάτη. Εικ.1 Τηλεχειριστήριο «IRC60» Λειτουργίες Πλήκτρων No: Σύμβολο Ένδειξη Πλήκτρων 1 <ARM> Περιγραφή Ενεργοποίηση (on) <STAY> <DISARM> <*> <SOS> <LED> Μόνο η εσωτερική σειρήνα ενεργοποιείται Απενεργοποίηση (off) Επιπλέον λειτουργία Αυτό το πλήκτρο μπορεί να ελέγχει απευθείας μια έξοδο, π.χ. φώτα, πόρτα γκαραζ κλπ. ΠΑΝΙΚΟΣ/ SOS Η ταυτόχρονη πίεση των πλήκτρων 2 και 3 για 2 δευτερόλεπτα ενεργοποιεί την λειτουργία ΠΑΝΙΚΟΥ. Φωτίζεται όταν εκπέμπει Πιν. 5 Περιγραφή πλήκτρων και ενδείξεων 19

20 Συνοπτικός πίνακας με τις κυριότερες λειτουργίες 6 Συνοπτικός πίνακας με τις κυριότερες λειτουργίες Οι κυριότερες λειτουργίες του συστήματος περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. GR Λειτουργία Πλήκτρα Περιγραφή Σημειώσεις Πλήρης ενεργοποίηση <CODE> & Πλήρης Ενεργοποίηση συστήματος ή υποσυστήματος Πλήρης ενεργοποίηση <ARM> Πλήρης Ενεργοποίηση Μόνο εάν ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη Απενεργοποίηση κατά την διάρκεια του χρόνου <ARM> Απενεργοποίηση του συστήματος κατά την διάρκεια χρόνου εξόδου Μόνο όταν εκπέμπεται το αργό ηχητικό σήμα εξόδου Απενεργοποίηση <CODE> & Απενεργοποίηση του συστήματος Απενεργοποίηση Συναγερμών Ενεργοποίηση Υποσυστήματος <A> ή <B> Ενεργοποίηση υποσυστημάτων A και B Πιέστε A ή B για 2 δευτερ. για ενεργοποίηση σχετικού υποσυστήματος σε λογαριασμό Μόνο εάν ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη Μόνο εάν ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη Περιμετρική Ενεργοποίηση <STAY> & <CODE> Ενεργοποιεί μερικό συναγερμό όταν ο χρήστης παραμένει σπίτι Περιμετρική Ενεργοποίηση >STAY> Ενεργοποιεί μερικό συναγερμό όταν ο χρήστης παραμένει στο σπίτι Περιμετρική Απενεργοποίηση <CODE> & Απενεργοποιεί το σύστημα Περιμετρική Απενεργοποίηση <STAY> Απενεργοποιεί το σύστημα Παράκαμψη <BYPASS> & Ζώνη# Παράκαμψη της ζώνης # Επαναλαμβάνει την διαδικασία επαναφοράς ζωνών σε παράκαμψη Ενεργοποίηση Πανικού < > & <CTRL> Ενεργοποίηση μηνύματος κινδύνου Πιέστε ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα Ενεργοποίηση Ιατρικής Ανάγκης < > & <B> Ενεργοποίηση μηνύματος κινδύνου Πιέστε ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα Ενεργοποίηση Πυρκαγιάς <A> & <B> Ενεργοποίηση μηνύματος κινδύνου Πιέστε ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα Μνήμη <ΠΑΝΩ> Βέλος Ενεργοποιεί εμφάνιση γεγονότων από την μνήμη Ακύρωση ανάγνωσης μνήμης Εμφανίζει γεγονότα με αυτόματη κύλιση κάθε 2.5δευτερ. (Χρησιμοποιήστε το βέλος για χειροκίνητη κύλιση) Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Chime < > Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ηχητικής λειτουργίας ζώνης Κρατήστε το πλήκτρο για 2 δευτερ. για εναλλαγή. Μόνο εάν ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη Έλεγχος εξόδων <CTRL> & Συσκευή# Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση εξόδων και συσκευών Πιέστε <CTRL> για 2 δευτερόλεπτα Αλλαγή ή εισαγωγή Κωδικών Χρήσης Προσαρμογή πληκτρολογίου Αύξηση επιπέδου φωτισμού οθόνης LCD Μείωση επιπέδου φωτισμού οθόνης LCD Αύξηση επιπέδου φωτισμού πληκτρολογίου Μείωση επιπέδου φωτισμού πληκτρολογίου <PROG> & <Κύριος Κωδικός> <CTRL> & <ΑΡΙΣΤΕΡΟ> βέλος <CTRL>&<STAY> <CTRL>&>BYPASS> <CTRL> & <ΠΑΝΩ> βέλος <CTRL> & <ΚΑΤΩ> βέλος Ενεργοποίηση επιπέδου προγραμματισμού για εισαγωγή ή αλλαγή Κωδικών Χρήσης Εισαγωγή σε τοπικό επίπεδο Προγραμματισμού Κρατήστε <CTRL> και πιέστε <STAY> επανειλημμένα για να αυξήσετε τον φωτισμό Κρατήστε <CTRL> και πιέστε <BY- PASS> επανειλημμένα για να μειώσετε τον φωτισμό Κρατήστε <CTRL> και πιέστε το <ΠΑΝΩ> βέλος επανειλημμένα για να αυξήσετε τον φωτισμό Κρατήστε <CTRL> και πιέστε το <ΚΑΤΩ> βέλος επανειλημμένα για να μειώσετε τον φωτισμό Αύξηση έντασης βομβητή <CTRL> & <A> Κρατήστε <CTRL> και πιέστε το πλήκτρο <A> επανειλημμένα για να αυξήσετε την ένταση βομβητή Μείωση έντασης βομβητή <CTRL> & <B> Κρατήστε <CTRL> και πιέστε το πλήκτρο <B> επανειλημμένα για να μειώσετε την ένταση βομβητή Πιν. 6 Σύνοψη των λειτουργιών Πιέστε <CONTROL> και μετά <ARM> και κρατήστε ταυτόχρονα για 2 δευτερ. Εάν μια λειτουργία έχει εκκινήσει εσφαλμένα πιέστε <ENTER> για να εξέλθετε και να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση. Πιέστε το πλήκτρο <PROG> για 2 δευτερ. για να επιστρέψετε σε βασική θέση. 20

21 7 Ευρετήριο όρων Α Ακύρωση Ανάγνωσης Μνήμης, 15 Αλλαγή Ημέρας, 16 Αλλαγή Ημερομηνίας, 16 Αλλαγή Κύριου Κωδικού, 17 Αλλαγή Κωδικού Χρήσης, 18 Αλλαγή Ώρας, 16 Απενεργοποίηση Συστήματος, 11 Αποσιώπηση Συναγερμού, 10 Αποτυχία Επιτήρησης Ανιχνευτή, 14 Αποτυχία Τηλεφωνητή, 14 Β Βομβητής, 17 Δ Διαγραφή Κωδικού Χρήσης, 18 Διακοπή Τηλεφωνικής Γραμμής, 14 Διακοπή Τροφοδοσίας, 14 Ε Έλεγχος Εξόδων, 12 Ενεργοποίηση Περιμετρικών Ζωνών, 11 Ενεργοποίηση πριν την Έξοδο, 10 Ενεργοποίηση Συναγερμού Ιατρικής Ανάγκης, 13 Ενεργοποίηση Συναγερμού Πανικού, 13 Ενεργοποίηση Συναγερμού Πυρκαγιάς, 13 Ενεργοποίηση του Συστήματος, 10 Ενεργοποίηση του Συστήματος με Παραμονή στο Χώρο, 11 Ενεργοποίηση Υποσυστήματος, 12 Ενεργοποίηση, Γρήγορη, 10 Επίπεδο Προγραμματισμού Εγκαταστάτη, 9 Επιστροφή στην Προηγούμενη Κατάσταση, 20 Η Ηχητική Ένδειξη Ζώνης (Chime), 12 Ι Ιατρική Ανάγκη, 14 Λ Λήξη Χρόνου Αδράνειας Ζώνης, 14 Μ Μήνυμα Κωδικού Απειλής, 14 Μηνύματα Σφάλματος, 14 Μνήμη Συστήματος, 15 Ο Οπίσθιος Φωτισμός Οθόνης LCD, 16 Οπίσθιος Φωτισμός Πληκτρολογίου, 17 Π Πανικός, 13, 14 Πανικός Ενεργοποιούμενος από το Τηλεχειριστήριο, 14 Παραβίαση Αισθητηρίου-ζώνης, 14 Παραβίαση Κεντρικής Μονάδας, 14 Παράκαμψη Επιλεγμένης Ζώνης, 12 Πίνακας Λειτουργιών, 20 Πλήκτρα Λειτουργίας Συστήματος, 8 Πλήκτρα Τηλεχειριστηρίου, 19 Πληροφορίες Μέσω Διαδικτύου, 5 Προσωπική Απειλή, 13 Σ Συναγερμός, 10 Συναγερμός Απειλής ή Εξαναγκασμού, 13 Τ Τηλεχειριστήριο, 19 Φ Φωτιά, 14 Ευρετήριο όρων Χ Χαμηλή Στάθμη Μπαταρίας Περιφερειακών, 14 Χαμηλή Στάθμη Μπαταρίας Πίνακα, 14 Χρόνος Εισόδου/Εξόδου, 12 Ψ Ψηφίο Κωδικού Απειλής, 13 21

22 ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε Siemens Fire Safety & Security Products Document no. Εγχειρίδιο Χρήσης IC60_V1.1_gr Edition

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125. Fire Safety & Security Products

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125. Fire Safety & Security Products IC60 Σύστημα Ασφαλείας Εγχειρίδιο Χρήσης Building Technologies Fire Safety & Security Products 1 Γενικά...5 1.1 Ειδικά κριτήρια / χαρακτηριστικά ανά κράτος...5 1.2 Οδηγίες Ασφαλείας...5 1.3 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 //

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 // ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 0 www.idshellas.gr 0 ζώνες χρήστες 00 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... Προγραμματισμός κωδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES www.idshellas.gr 8-64 XSERIES 8-64 ζώνες 8 χρήστες 000 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PK1555 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης www.sigmasec.gr Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 2 2 3 4 8 5 6 9 7 10 11 13 12 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 1 2 3 4 5 6 Οθόνη LCD Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS 1 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AFC 300 Φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά στον χειρισμό και προγραμματισμό. LCD οθόνη. 32 ασύρματες ζώνες. 8 ενσύρματες ζώνες. Δέχεται μέχρι 8 τηλεχειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U.249.500 el Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1404 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS  HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Οδηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρήστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης # και

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED).

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED). ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ HONEYWELL OMNI 624 / OMNI 624 EU - 848 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο και η πράσινη λυχνία READYείναι αναμμένη (δηλαδή όλες οι πόρτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Runner Series ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟ ΙΝΩΝΙΑ. Εγχειρίδιο Χρήσης

Runner Series ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟ ΙΝΩΝΙΑ. Εγχειρίδιο Χρήσης . Runner Series ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟ ΙΝΩΝΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Περιορισμένη Εγγύηση Crow Η Crow εγγυάται ότι αυτό το προϊόν θα είναι απαλλαγμένο ελαττωμάτων που σχετίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC Display keypad Εγχειρίδιο χρήστη 675 07 11/09-01 PC Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Ο Συνδετήρας πληκτρολογίου με οθόνη 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη 7 Κύρια οθόνη 7 Σε περίπτωση συναγερμού

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC ENGINEERING LTD. Runner Series ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Εγχειρίδιο Χρήσης

ELECTRONIC ENGINEERING LTD. Runner Series ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Εγχειρίδιο Χρήσης ELECTRONIC ENGINEERING LTD. Runner Series ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Περιορισμένη Εγγύηση Crow Η Crow εγγυάται, ότι αυτό το προϊόν θα είναι απαλλαγμένο ελαττωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5)

MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5) MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5) RINS847-2 EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 RINS847-2 Page 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ISNet Intelligent Systems Networks JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ISNet Intelligent Systems Networks ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ενδείκτες 2 2 Έλεγχος Συστήματος 4 2.1 Οπλισμός Συναγερμού 4 2.2 Αφοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AR-7664 16 ενσύρματες ζώνες 24 ασύρματες ζώνες 4 partition 8 LCD πληκτρολόγια 8 τηλεχειριστήρια 1 master κωδικός 8 βοηθητικοί κωδικοί 2 τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Οδηγίες χρήσης (rev_1n) ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99/N Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Αρχικές ενέργειες Ο συναγερμός ΗΧ-TEL99/N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125 Runner Series 4-8 /8-16 Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Συνοπτικός οδηγός Runner Series Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αυτού του πίνακα έχουν επιλεχτεί έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 805 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

GE Security NX-10. Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης. GE φαντασία στην εργασία

GE Security NX-10. Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης. GE φαντασία στην εργασία GE Security NX-10 Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης GE φαντασία στην εργασία Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ "Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού" (WEEE) αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2

MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2 MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...3 1.1 Πλήκτρα Πληκτρολογίου...3 1.2 Οθόνη Πληκτρολογ...4 1.3 Ενδείξεις Πληκτρολογίου...5

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού. Skylink AD 433S. Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής

Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού. Skylink AD 433S. Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού Skylink AD 433S Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ...3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ...3 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ELITE 64 Ενσύρματο / Ασύρματο σύστημα ασφαλείας

ELITE 64 Ενσύρματο / Ασύρματο σύστημα ασφαλείας ELITE 64 Ενσύρματο / Ασύρματο σύστημα ασφαλείας Εγχειρίδιο Χρήσης ΗΛΚΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το σύστηµα ασφαλείας ELITE 64 για την προστασία του οικήµατός

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μοναδικό σε σχεδιασμό ασύρματο σύστημα συναγερμού με τεράστιες δυνατότητες και λειτουργιές

Ένα μοναδικό σε σχεδιασμό ασύρματο σύστημα συναγερμού με τεράστιες δυνατότητες και λειτουργιές ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ GSM- BLUETOOTH 10 ZONES 007M3G ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ένα μοναδικό σε σχεδιασμό ασύρματο σύστημα συναγερμού με τεράστιες δυνατότητες και λειτουργιές Εξαιρετικά λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FOCUS ST-IIIB 1 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 13 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου... 15 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 16 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AR-64 16 ενσύρματες ζώνες στην πλακέτα (χωρίς διπλασιασμό) 24 ασύρματες ζώνες με ενσωματωμένο δέκτη Επεκτείνεται μέχρι 64 ζώνες με BUS επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816 Οδηγίες χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GS-007M2C [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] 1. Προετοιμασία της Συσκευής Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αφαιρέσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Apollo Plus... 5... 5... 7 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10... 11... 12 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP5500 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4. Οδηγίες Προγραμματισμού

MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP5500 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4. Οδηγίες Προγραμματισμού MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP5500 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4 Οδηγίες Προγραμματισμού Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Είσοδος στη διαδικασία προγραμματισμού...2 Μηδενισμός κωδικών και μονάδας...2 Μενού γρήγορου

Διαβάστε περισσότερα

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες.

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Το Orpheus συνδυάζει την κοµψότητα µε την ασφάλεια. Οι λιτές γραµµές, ο επίπεδος σχεδιασµός και η πρόσοψη από γυαλί καθιστούν το πληκτρολόγιο του µοναδικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564 ΕΚΔΟΣΗ 0.1 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 8 Ενσύρματες & 24 Ασύρματες Ζώνες & 32 BUS (με χρήση 7601) 8 Πληκτρολόγια / 8 τηλεχειριστήρια Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ OLED. Εγχειρίδιο Χρήσης. Ιανουάριος 2011 Ver 1.0

ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ OLED. Εγχειρίδιο Χρήσης. Ιανουάριος 2011 Ver 1.0 ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ OLED Εγχειρίδιο Χρήσης Ιανουάριος 2011 Ver 1.0 Περιορισµένη Εγγύηση Crow Η Crow εγγυάται, ότι αυτό το προϊόν θα είναι απαλλαγµένο ελαττωµάτων που σχετίζονται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL999

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL999 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL999 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HX-TEL999 σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ασφάλεια Εφαρμογή Συστήματος Περιεχόμενα Συσκευασίας Περιγραφή Λειτουργιών Τηλεχειριστήριο Μαγνητικές Επαφές Υπέρυθροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

interfox.gr ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ GSM- BLUETOOTH 007 M3GB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

interfox.gr ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ GSM- BLUETOOTH 007 M3GB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ GSM- BLUETOOTH 007 M3GB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ένα μοναδικό σε σχεδιασμό ασύρματο σύστημα συναγερμού με τεράστιες δυνατότητες και λειτουργιές Εξαιρετικά λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ www.euroalarm.gr Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού EU-007 1.Προετοιμασία της Συσκευής ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER KB SERIES

CONTROLLER KB SERIES CONTROLLER KB SERIES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1. Οθόνη Έναρξης Αυτή είναι η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία. Μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λειτουργίας όταν το σύστημα βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr 2 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Burglar alarm central unit with communicator

Burglar alarm central unit with communicator Burglar alarm central unit with communicator Εγχειρίδιο χρήστη 675 20 11/09-01 PC Índice 1. Εισαγωγή 5 Η Μονάδα Αντιδιαρρηκτικoύ συστήματος συναγερμού 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus.

Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus. Eikon Arké Idea Plana 20493 19493 16943 14493 Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus. Οδηγίες Το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

AMAX panel Πίνακας Περιεχομένων Gr 3. Πίνακας Περιεχομένων

AMAX panel Πίνακας Περιεχομένων Gr 3. Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες Χρήσης AMAX panel Πίνακας Περιεχομένων Gr 3 Πίνακας Περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομες πληροφορίες 6 2.1 Εισαγωγή 6 2.2 Πληκτρολόγια 6 2.3 Ενδείξεις Πληκτρολογίου 7 2.4 Γρήγορες οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Επεξήγηση τεχνικών όρων.....1 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου...3 Ενδεικτικά LED s...4 Πλήκτρα......5 Έλεγχος του συστήματος....6 Έλεγχος ανοικτών ζωνών.......7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝΕ ΡΑΣ: ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες χειρισμού Το σύστημα είναι ο δεν είναι ο χωρισμένο σε υποσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 EL Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

VENUS VHS-704 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

VENUS VHS-704 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ VENUS VHS-704 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1.Εξαρτήματα και λειτουργίες Οι κωδικοί 8200 έως 8231 χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την διεύθυνση της κάθε θυροτηλεόραση από 00 έως 31.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναµµένο όταν έχουµε τροφοδοσία 220V και µπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει µπαταρία. Είναι σβηστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Θέμα Σελίδα Συνοπτική αναφορά χειρισμού συστήματος 2 Γενικές πληροφορίες συστήματος SmartLiving 3 Αναφορά στα πληκτρολόγια του συστήματος 4 Ενδείξεις πληκτρολογίων - οθόνη 4 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Tο Apollo έγινε plus!

Tο Apollo έγινε plus! Tο Apollo έγινε plus! Το Apollo plus συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήµατα του επιτυχηµένου Apollo, µε 32 ζώνες και µοντέρνο πληκτρολόγιο αφής. Μικρό µέγεθος. Μεγάλες δυνατότητες. To Apollo plus διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα