Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής"

Transcript

1 Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια όσων εμπλέκονται με την εγκατάσταση, αλλά και τη μετέπειτα χρήση. Ο μηχανισμός θα λειτουργήσει ηλεκτροκίνητα, γι αυτό θα πρέπει να πάρουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση του ρεύματος. Δοκιμές και έλεγχοι Για όσο χρόνο διαρκέσουν οι εργασίες προγραμματισμού και δοκιμών δεν θα πρέπει να υπάρχουν άτομα στην περιοχή κίνησης της πόρτας. Όταν κάνετε τις εργασίες προγραμματισμού και δοκιμών και δεν υπάρχει άλλη είσοδος, θα πρέπει να είστε στο εσωτερικό του γκαράζ ώστε, αν παρουσιαστεί πρόβλημα, να έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε την γκαραζόπορτα. Αν τα ελατήρια της γκαραζόπορτας είναι σπασμένα ή χαλαρά και δεν ισορροπούν ικανοποιητικά την γκαραζόπορτα, αυτό ίσως προκαλέσει μη ελεγχόμενη κίνηση της πόρτας, πράγμα που είναι άκρως επικίνδυνο. Έλεγχος χειροκίνησης Αφού έχετε τελειώσει την εγκατάσταση του μηχανισμού, θα πρέπει να ελέγξετε αν η γκαραζόπορτα λειτουργεί χειροκίνητα χωρίς πρόβλημα, πρέπει δηλαδή η κίνησή της να είναι ομαλή και να μην προκαλεί φθορά στο μηχανισμό. Ενεργήστε ως εξής: Απασφαλίστε το μηχανισμό με την απασφάλιση που διαθέτει Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα μερικές φορές. Ξανα-ασφαλίστε το μηχανισμό

2 Προγραμματισμός Οθόνη Κύριο μενού (main menu) Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων Πάνω επιλογή Κάτω επιλογή Την πρώτη φορά που βάζουμε τάση στον μηχανισμό η οθόνη LCD δείχνει μία αντίστροφη μέτρηση από το 99 έως το 11 και η λάμπα LED παραμένει ανοιχτή για 2 δευτερόλεπτα. Όταν το μοτέρ είναι σε κατάσταση αναμονής (standby) η οθόνη δείχνει 2 μεσαίες παύλες. Όταν το μοτέρ πραγματοποιεί άνοιγμα η οθόνη δείχνει πάντοτε το μήνυμα OP. Όταν το μοτέρ πραγματοποιεί κλείσιμο η οθόνη δείχνει πάντοτε το μήνυμα CL. Σημείωση: Το μοτέρ διαθέτει ενσωματωμένους λαμπτήρες LED. Εάν ωστόσο συνδέσετε εξωτερικό φανό αυτός θα αναβοσβήνει σε κάθε κίνηση, άνοιγμα ή κλείσιμο. Κλεμοσειρά συνδέσεων 1 Πόρτα πεζών (επαφή NC Κανονικά Κλειστή) 2 PB (επαφή NO Κανονικά Ανοιχτή) 3 PE (επαφή NC Κανονικά Κλειστή) 4 GND (επαφή COMMON κοινή είσοδος - ουδέτερος) 5 +24V 6 Εξωτερικός φανός (max. 24V 5W) Σημείωση: Εάν χρησιμοποιήσετε εξωτερικό δέκτη 24VAC θα πρέπει να τον συνδέσετε στην είσοδο 2 PB (NO) και 4 GND (COMMON) και την τροφοδοσία του στην είσοδο 5 +24V και 4 GND. Εάν δεν λειτουργεί ο δέκτης αλλάξτε τα καλώδια της τροφοδοσίας. Tα φωτοκύτταρα συνδέονται στην είσοδο 3 PE (NC) και 4 GND (COMMON) ενώ η τροφοδοσία τους στις εισόδους 5 +24V και 4 GND (COMMON).

3 Ο πίνακας ελέγχου του μηχανισμού διαθέτει ένα κύριο μενού (main menu) το οποίο επιτρέπει την πραγματοποίηση όλων των ρυθμίσεων. P1 Προγραμματισμός διαδρομής ανοίγματος και κλεισίματος P2 Προγραμματισμός επιπέδου δύναμης μοτέρ (force) P3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτοκύτταρων ασφαλείας P4 Προγραμματισμός αυτόματου κλεισίματος P5 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας condominium (αγνοεί εντολές κατά το άνοιγμα) P6 Προγραμματισμός ειδοποιήσεων συντήρησης P7 Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων χρησιμοποιώντας ήδη ρυθμισμένα τηλεχειριστήρια P8 Καταμέτρηση κύκλων κίνησης (ανοιγοκλεισίματα) P9 Ενεργοποίηση / απενεργοποίησης λειτουργίας service Προσοχή! Όλες οι λειτουργίες προγραμματισμού πρέπει να ξεκινούν με το μοτέρ σε κατάσταση αναμονής (stand-by) δηλαδή όταν η οθόνη LED δείχνει τις 2 μεσαίες παύλες (--). Όλες οι οδηγίες προγραμματισμού αυτού του manual ισχύουν έχοντας ως σημείο εκκίνησης την κατάσταση αναμονής stand-by (--). Ξεκινήστε τον προγραμματισμό του 1 ου επιπέδου (P1) με την πόρτα κλειστή επειδή η πρώτη εντολή του μηχανισμού είναι άνοιγμα. P1 Προγραμματισμός διαδρομής ανοίγματος και κλεισίματος 02 Η οθόνη θα δείξει P1. Πιέστε το πλήκτρο Μ για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο υπο-μενού. 03 Η οθόνη θα δείξει OP. Τώρα μπορείτε να ορίσετε το επάνω όριο της ανοιχτής θέσης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα - βελάκια ή. 04 Πιέστε το πλήκτρο Μ για 2 δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε την ανοιχτή θέση. 05 Η οθόνη θα δείξει CL. Τώρα μπορείτε να ορίσετε το κάτω όριο της κλειστής θέσης χρησιμοποιώντας τα ίδια πλήκτρα - βελάκια ή. 06 Πιέστε το πλήκτρο M για 2 δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε την κλειστή θέση. Ο πίνακας ελέγχου του μοτέρ αποθηκεύει τις ρυθμίσεις και εξέρχεται της κατάστασης προγραμματισμού. Τα φωτιστικά σώματα LED ανάβουν για 2 δευτερόλεπτα και η πόρτα ξεκινάει να ανοίγει και να κλείνει αυτόματα στα προγραμματισμένα όρια που ορίσαμε παραπάνω, δείχνοντας το μήνυμα OP κατά την διάρκεια του ανοίγματος και CL κατά την διάρκεια του κλεισίματος. Όταν ολοκληρωθεί το κλείσιμο, το μοτέρ επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής stand-by (--). Εάν δεν πατήσουμε για 20 δευτερόλεπτα οποιοδήποτε πλήκτρο, ο πίνακας ελέγχου εξέρχεται της κατάστασης προγραμματισμού και αυτόματα επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής stand-by (--) χωρίς να αποθηκεύσει οποιαδήποτε ενέργεια.

4 P2 Προγραμματισμός επιπέδου δύναμης μοτέρ (force) 02 Η οθόνη θα δείξει P1. Πιέστε τα πλήκτρα ή μέχρι η οθόνη να δείξει P2. 04 Η οθόνη θα δείξει μία τιμή μεταξύ F1 και F9 η οποία δηλώνει το επίπεδο δύναμης του μηχανισμού. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα - βελάκια ή για να καθορίσετε το επίπεδο της δύναμης στην επιθυμητή τιμή. Η τιμή F1 αντιστοιχεί στην ελάχιστη δύναμη (min) ενώ η τιμή F9 αντιστοιχεί στην μέγιστη δύναμη (max). Σημείωση: Η εργοστασιακή τιμή της δύναμης είναι F2. P3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτοκύτταρων ασφαλείας 02 Η οθόνη θα δείξει P1. Πιέστε τα πλήκτρα ή μέχρι η οθόνη να δείξει P3. 04 Η οθόνη θα δείξει την τιμή Η0 ή Η1 η οποία δηλώνει εάν τα φωτοκύτταρα ασφαλείας είναι ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα - βελάκια ή για να καθορίσετε την επιθυμητή κατάσταση. Η τιμή Η0 απενεργοποιεί την χρήση φωτοκύτταρων ενώ η τιμή H1 την ενεργοποιεί. Λειτουργία: Όταν η λειτουργία των φωτοκυττάρων ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη και βρεθεί κάποιο εμπόδιο στην τροχιά της πόρτας ενώ αυτή κλείνει, αυτόματα θα σταματήσει και θα ξεκινήσει άνοιγμα. Σημείωση: Η εργοστασιακή τιμή για την λειτουργία των φωτοκυττάρων ασφαλείας είναι H0 δηλαδή απενεργοποιημένα. Υπενθύμιση! Όλες οι λειτουργίες προγραμματισμού πρέπει να ξεκινούν με το μοτέρ σε κατάσταση αναμονής (stand-by) δηλαδή όταν η οθόνη LED δείχνει τις 2 μεσαίες παύλες (--). Όλες οι οδηγίες προγραμματισμού αυτού του manual ισχύουν έχοντας ως σημείο εκκίνησης την κατάσταση αναμονής stand-by (--). Εάν δεν πατήσουμε για 20 δευτερόλεπτα οποιοδήποτε πλήκτρο, ο πίνακας ελέγχου εξέρχεται της κατάστασης προγραμματισμού και αυτόματα επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής stand-by (--) χωρίς να αποθηκεύσει οποιαδήποτε ενέργεια.

5 P4 Προγραμματισμός αυτόματου κλεισίματος 02 Η οθόνη θα δείξει P1. Πιέστε τα πλήκτρα ή μέχρι η οθόνη να δείξει P4. 04 Η οθόνη θα δείξει μία τιμή μεταξύ 00 και 90 η οποία δηλώνει τον χρόνο σε δευτερόλεπτα όπου το μοτέρ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής μέχρι να ξεκινήσει το αυτόματο κλείσιμο. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα - βελάκια ή για να καθορίσετε τον επιθυμητό χρόνο. Σημείωση: Η τιμή 00 απενεργοποιεί το αυτόματο κλείσιμο, επομένως η πόρτα θα κλείσει μόνο εάν δοθεί κάποια εντολή από το τηλεχειριστήριο, μπουτονιέρα ή άλλη προγραμματισμένη συσκευή. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή ενεργοποιεί το αυτόματο κλείσιμο με ελάχιστο χρόνο τα 10 δευτερόλεπτα (επιλογή 10) και τον μέγιστο χρόνο τα 90 δευτερόλεπτα (επιλογή 90). P5 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας condominium (αγνοεί εντολές κατά το άνοιγμα) 02 Η οθόνη θα δείξει P1. Πιέστε τα πλήκτρα ή μέχρι η οθόνη να δείξει P5. 04 Η οθόνη θα δείξει την τιμή C0 ή C1 η οποία δηλώνει εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα - βελάκια ή για να καθορίσετε την επιθυμητή κατάσταση. Η τιμή C0 απενεργοποιεί την λειτουργία condominium ενώ η τιμή C1 την ενεργοποιεί. Λειτουργία: Η λειτουργία condominium όταν είναι ενεργοποιημένη αγνοεί όλες τις εντολές που δίνονται κατά την διάρκεια του ανοίγματος. Συγκεκριμένα: Εάν δοθεί εντολή κατά την διάρκεια που ανοίγει η πόρτα, αυτή απορρίπτεται και η πόρτα συνεχίζει να ανοίγει. Εάν δοθεί εντολή ενώ η πόρτα είναι ανοιχτή τότε θα ξεκινήσει να κλείνει. Εάν δοθεί εντολή ενώ κλείνει η πόρτα, θα αλλάξει η κατεύθυνση και η πόρτα θα ξεκινήσει να ανοίγει. Εάν η λειτουργία condominium δεν είναι ενεργοποιημένη τότε οι εντολές δίνονται κυκλικά (step-by-step) κάθε φορά που δίνεται εντολή με το τηλεχειριστήριο δηλαδή άνοιγμα-στοπ-κλείσιμο-στοπ-άνοιγμα κ.ο.κ. Αυτή είναι και η πιο συνηθισμένη λειτουργία για τον έλεγχο της πόρτας.

6 P6 Προγραμματισμός ειδοποιήσεων συντήρησης 02 Η οθόνη θα δείξει P1. Πιέστε τα πλήκτρα ή μέχρι η οθόνη να δείξει P6. 04 Η οθόνη θα δείξει μία τιμή μεταξύ 00 και 45 η οποία δηλώνει τον αριθμό σε χιλιάδες ανοιγοκλεισίματα στον οποίο το μοτέρ θα εκπέμψει μία φωτεινή προειδοποιητική ένδειξη συντήρησης. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα - βελάκια ή για να καθορίσετε την επιθυμητή τιμή. Λειτουργία: Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι χρήσιμη διότι μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος σε όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη της γκαραζόπορτας (ελατήρια αντιστάθμισης βάρους, ράγες κύλισης, κινητήρας, πλακέτα κλπ) μετά από την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου αριθμού ανοιγοκλεισιμάτων. Σημείωση: Η τιμή 00 απενεργοποιεί την λειτουργία ειδοποιήσεων συντήρησης. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή ενεργοποιεί την λειτουργία με ελάχιστη τιμή τους κύκλους (επιλογή 05) και μέγιστη τιμή τους κύκλους (επιλογή 45). Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό των ανοιγοκλεισιμάτων στον οποίο ενεργοποιείται η λειτουργία ειδοποιήσεων συντήρησης, πρέπει πρώτα να ορίσετε την τιμή 00 ώστε να γίνει RESET και στη συνέχεια ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα να ορίσετε την νέα τιμή. P7 Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων χρησιμοποιώντας ήδη ρυθμισμένα τηλεχειριστήρια 02 Η οθόνη θα δείξει P1. Πιέστε τα πλήκτρα ή μέχρι η οθόνη να δείξει P7. 04 Η οθόνη θα δείξει την τιμή L0 ή L1 η οποία δηλώνει εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα - βελάκια ή για να καθορίσετε την επιθυμητή κατάσταση. Η τιμή L0 απενεργοποιεί την λειτουργία ενώ η τιμή L1 την ενεργοποιεί. Σημείωση: Παρακάτω (σελίδα 8) περιγράφεται η διαδικασία εκμάθησης τηλεχειριστηρίων χρησιμοποιώντας ήδη ρυθμισμένα τηλεχειριστήρια.

7 P8 Καταμέτρηση κύκλων κίνησης (ανοιγοκλεισίματα) 02 Η οθόνη θα δείξει P1. Πιέστε τα πλήκτρα ή μέχρι η οθόνη να δείξει P8. 04 Η οθόνη θα δείξει 3 αριθμούς, κάθε έναν για 2 δευτερόλεπτα, όπου ανάμεσά τους παρεμβάλλεται χρονικό διάστημα 1 δευτερολέπτου. Μετά από αυτή την ένδειξη της οθόνης το μοτέρ θα επανέλθει σε κατάσταση αναμονής stand-by (--). Λειτουργία: Αυτή λειτουργία μας επιτρέπει να δούμε τον αριθμό των κύκλων (ανοιγοκλεισίματα) που έχει πραγματοποιήσει το μοτέρ. Για παράδειγμα εάν η οθόνη δείξει πρώτα τον αριθμό 15, στη συνέχεια τον αριθμό 65 και τέλος τον αριθμό 22, αυτό σημαίνει ότι το μοτέρ έχει πραγματοποιήσει ανοιγοκλεισίματα. RESET: Μπορεί να πραγματοποιηθεί μηδενισμός αυτής της τιμής μέσω του μενού P6. Συγκεκριμένα όταν εισέλθετε στο υπο-μενού P6 και ενώ η οθόνη δείχνει οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 00 και 45 πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και για 10 δευτερόλεπτα. Ο πίνακας ελέγχου θα επανέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής stand-by (--). Ο μηδενισμός (RESET) ολοκληρώθηκε. P9 Ενεργοποίηση / απενεργοποίησης λειτουργίας service 02 Η οθόνη θα δείξει P1. Πιέστε τα πλήκτρα ή μέχρι η οθόνη να δείξει P9. 04 Η οθόνη θα δείξει την τιμή E0 ή E1 η οποία δηλώνει εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα - βελάκια ή για να καθορίσετε την επιθυμητή κατάσταση. Η τιμή E0 απενεργοποιεί την λειτουργία ενώ η τιμή E1 την ενεργοποιεί. Λειτουργία: Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία και η πόρτα είναι ανοιχτή ο πίνακας ελέγχου απορρίπτει οποιαδήποτε εντολή εκκίνησης.

8 Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων MX4SP Συμβατικός τρόπος ρύθμισης τηλεχειριστηρίων 01 Σε κατάσταση αναμονής stand-by (--) πατήστε το κουμπί Τ του μοτέρ μέχρι η οθόνη να δείξει SU. 02 Πατήστε ένα από τα 4 πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου 2 φορές διαδοχικά (γρήγορα) μέχρι το μοτέρ να ξεκινήσει (στην οθόνη θα αναβοσβήσει η ένδειξη SU). Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία κάθε φορά που θέλετε να προγραμματίσετε ένα νέο τηλεχειριστήριο. Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων χρησιμοποιώντας ήδη ρυθμισμένα τηλεχειριστήρια Εάν έχετε ήδη ένα ρυθμισμένο τηλεχειριστήριο τότε μπορείτε να προγραμματίσετε και άλλα από απόσταση χωρίς να έχετε άμεση πρόσβαση στο μοτέρ. 01 Σε κατάσταση αναμονής stand-by (--) πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 2 και 3 από το ήδη προγραμματισμένο τηλεχειριστήριο μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το LED. Τώρα απελευθερώστε τα 2 πλήκτρα. 02 Πατήστε ένα από τα 4 πλήκτρα του νέου τηλεχειριστηρίου μέχρι το μοτέρ να ξεκινήσει Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία κάθε φορά που θέλετε να προγραμματίσετε ένα νέο τηλεχειριστήριο. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του μενού P7 (σελίδα 6). Διαγραφή τηλεχειριστηρίων 01 Σε κατάσταση αναμονής stand-by (--) πατήστε το πλήκτρο Τ του μοτέρ για 10 δευτερόλεπτα μέχρι η οθόνη να δείξει dl. Ο πίνακας ελέγχου έχει την δυνατότητα εκμάθησης έως 30 τηλεχειριστήριων rolling code της σειράς motorline.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 New

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 New ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 New Κεντρική ηλεκτρονική µονοφασική µονάδα, για την αυτοµατοποίηση φύλλων καγκελόπορτας µε ενσωµατωµένο ραδιοφωνικό δέκτη. - Mοντέλο LG 2150 New : Χωρίς ραδιοφωνικό έκτη -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Οδηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρήστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης # και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. Λανθασμένη εγκατάσταση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 1. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες που ακολουθούν. Λανθασμένη εγκατάσταση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 1. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Freevia 280 Freevia 300

Freevia 280 Freevia 300 Freevia 280 Freevia 300 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 5055484C 1 5 6 2 3 7 4 8 14 13 9 18 15 19 16 17 10 11 9 8 20 12 FreeVia 280 21 FreeVia 300 22 + ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ... 2 Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑ SR412 ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 230 Vac

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑ SR412 ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 230 Vac Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑ SR412 ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 230 Vac Πίνακας για συρόµενες πόρτες SR412 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TR1 - TR4 = Ρυθµιστικά trimmers DSW1 = Μικροδιακόπτες DL1 DL8 = Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2150 Ηλεκτρονικό κέντρο μονοφασικό, για τον αυτοματισμό κιγκλιδωμάτων με πορτόφυλλα με ενσωματωμένο ραδιοδέκτη. - Mod. LG 2150 : Χωρίς ραδιοδέκτη - Mod. ( LR 2150 ) : 306 MHz -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο: 210-9404000 ιnfo@rakson.gr www.rakson.gr 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

1)Περιγραφή προϊόντος. 2) Εγκατάσταση

1)Περιγραφή προϊόντος. 2) Εγκατάσταση Προειδοποιήσεις: Η κεντρική μονάδα MINDY A01 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο ασύγχρονου μοτέρ με μια φάση που χρησιμοποιείται για τον αυτοματισμό των ρολών, γκαραζόπορτων, πυλών ή τέντων. Οποιαδήποτε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ XC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1. Βιδώστε μία βίδα στον τοίχο. 2. Κρεμάστε τον προγραμματιστή

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2102R ++

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2102R ++ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LRX 2102R ++ Ηλεκτρονικό µονοφασικό κέντρο, για τον αυτοµατισµό συρόµενων κιγκλιδωµάτων µε ενσωµατωµένο ραδιοδέκτη. - Μοντ. LG 2102R ++ : Χωρίς Ραδιοδέκτη - Μοντ. (LRQ 2102R ++ ) :

Διαβάστε περισσότερα

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AYTOMATIC CABIN DOORS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ 2 ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο.

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο. Συνοπτικός πίνακας I n f i n i t e P r i m e Οδηγίες χρήστη Λειτουργια Πιεστέ Προσθετές πληροφορίες Όπλιση Αν εχει απενεργοποιηθει η λειτουργια η η «οπλιση ενός πληκτρου», τοτε χρησιμοποιειστε τον κωδικο

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ SKYLINK ΑΜ 100 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή και τον εξοπλισµό της πρέπει να τηρείτε πάντοτε κάποιες βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS"

S I G M A APOLLO 8/16 PLUS S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS" Πίνακας Συναγερμού και Πυρανίχνευσης 16 ζωνών, βασισμένος σε μικροϋπολογιστή, με την δυνατότητα προγραμματισμού από το πληκτρολόγιο ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απλός στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ To GSM 6W+4 είναι ένα έξυπνο gsm σύστηµα συναγερµού, συνδέεται µε προηγµένης τεχνολογίας GSM συστήµατα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, έχει φωνητική λειτουργία χρήσης, SMS, εκµάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ GR ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1 9448+ & 9848ES Ενσύρµατος Πίνακας Συναγερµού Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραµµατισµού. Menvier Univel. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

SPARTA 200. Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID. Οδηγίες Εγκατάστασης

SPARTA 200. Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID. Οδηγίες Εγκατάστασης SPARTA 200 Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID Οδηγίες Εγκατάστασης Περιεχόμενα 1 Γενικά Πληροφορίες Εγκατάστασης Συστήματος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση...12 Σύνδεση του Προβολέα...12

Εγκατάσταση...12 Σύνδεση του Προβολέα...12 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφάλειας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Apollo Plus... 5... 5... 7 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10... 11... 12 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή...

Διαβάστε περισσότερα