Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα"

Transcript

1 Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816 Οδηγίες χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση ζωνών - προβληµάτων µνήµης συναγερµού σελίδα 4 Οπλισµός & αφοπλισµός συστήµατος Οπλισµός µε αποµάκρυνση & παραµονή στο χώρο σελίδα 5 Γρήγορος οπλισµός - Οπλισµός µε ανοικτές ζώνες σελίδα 5 Αφοπλισµός συστήµατος σελίδα 5 Λειτουργίες χρήστη Είσοδος & έξοδος από µενού χρήστη σελίδα 6 Εντολές χρήστη Αναγγελία ζωνών σελίδα 7 Οπλισµός µε αποµόνωση ζωνών σελίδα 7 Εµφάνιση µνήµης συµβάντων σελίδα 7 Αυξοµείωση βοµβητή πληκτρολογίου σελίδα 7 Αυξοµείωση φωτεινότητας οθόνης πληκτρολογίου σελίδα 7 Αλλαγή ηµεροµηνίας & ώρας σελίδα 7 Προσθήκη αλλαγή διαγραφή κωδικών χρήστη σελίδα 8 Καθορισµός κωδικών χρήστη σελίδα 8 Χειρισµός εξόδων από το πληκτρολόγιο σελίδα 9 Ανάληψη τηλεφώνου για προγραµµατισµό σελίδα 9 οκιµή βοµβητή σειρήνων συστήµατος σελίδα 9 Εντολές άµεσης ανάγκης σελίδα 9 Μνήµη συµβάντων πίνακας αναφοράς σελίδα 10 Παράδειγµα ανάγνωσης µνήµης συµβάντων σελίδα 11 Εµφάνιση τύπου ζωνών από το πληκτρολόγιο σελίδα 11 Σηµειώσεις συστήµατος σελίδα 14 Στοιχεία Εγκαταστάτη συστήµατος: Στοιχεία Κέντρου Λήψης Σηµάτων:

2 Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το σύστηµα συναγερµού Matrix-6/816 για την προστασία του οικήµατός σας και των προσώπων που στεγάζονται σε αυτό. Το παρόν εγχειρίδιο έχει σκοπό να βοηθήσει στην κατανόηση της λειτουργίας του συστήµατος συναγερµού για την σωστή λειτουργία του από τους χρήστες του. Σας συνιστούµε να φυλάσσετε το εγχειρίδιο σε τέτοιο µέρος ώστε να είναι διαθέσιµο όποτε χρειαστεί να ανατρέξετε στις πληροφορίες που παρέχει, παράλληλα όµως να είναι προφυλαγµένο, γιατί οι πληροφορίες αυτές αφορούν εµπιστευτικά τον ιδιοκτήτη και τους εξουσιοδοτηµένους από αυτόν χρήστες του συστήµατος. Το σύστηµα συναγερµού Matrix-6/816 ελέγχεται από τον χρήστη του µέσω των πληκτρολογίων του, τα οποία και παρέχουν όλες τις ενδείξεις των λειτουργιών του και τα πλήκτρα χειρισµού του. Γενικοί κανόνες που καθορίζουν το επίπεδο προστασίας που παρέχει ένα σύστηµα συναγερµού: Η σωστή σχεδίαση της εγκατάστασης του συστήµατος συναγερµού, η οποία θα πρέπει να γίνεται από έµπειρο τεχνικό ή σύµβουλο στα συστήµατα συναγερµού, λαµβάνοντας υπ όψιν τις ανάγκες του χρήστη και τις ιδιαιτερότητες του οικήµατος. Η σωστή επιλογή και εγκατάσταση των υλικών που αποτελούν ένα σύστηµα συναγερµού, ώστε υπάρχει πλήρη κάλυψη των προστατευόµενων χώρων και την ελαχιστοποίηση των ψευδών συναγερµών. Η επιλογή αξιόπιστων προϊόντων ώστε να παρέχουν σωστή λειτουργία µιας και ένα σύστηµα συναγερµού αποτελείται από ένα σύνολο συσκευών που εργάζονται αδιάλειπτα καθ όλο το 24ωρο. Ο σωστός χειρισµός του συστήµατος από τους χρήστες του. Σε αυτό θα σας βοηθήσει το παρόν εγχειρίδιο. Η σωστή συντήρηση και ο τακτικός έλεγχος της λειτουργίας του από έµπειρο τεχνικό - εγκαταστάτη. Εκτός από τα παραπάνω, η προστασία που παρέχει ένα σύστηµα συναγερµού εξαρτάται από: Ένα σύστηµα συναγερµού, αποτελείται από ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες µπορεί να παρουσιάσουν βλάβες η κακή λειτουργία. Ως εκ τούτου, ένα σύστηµα συναγερµού δεν µπορεί να θωρείται σαν απόλυτη πηγή προστασίας. Ο συχνός έλεγχος της καλής λειτουργίας του µειώνει στο ελάχιστο τις περιπτώσεις βλάβης ή δυσλειτουργίας του. Ένα σύστηµα συναγερµού σαν ηλεκτρονική συσκευή χρειάζεται ρεύµα για τη λειτουργία του. Οι µπαταρίες εφεδρείας του, για την περίπτωση διακοπής της κύριας τροφοδοσίας, παρέχουν αυτονοµία για σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα που ποικίλει ανάλογα µε το πλήθος των συσκευών που περιλαµβάνει το σύστηµα. Η χρήση πολλαπλών και διαφόρων τερµατικών συσκευών συναγερµού όπως σειρήνες, φάροι αναλαµπών, αναφορά µέσω τηλεφώνου ή δικτύου GSM σε 24ωρο κέντρο λήψης σηµάτων συναγερµού ή και σε προσωπικά τηλέφωνα, αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος συναγερµού. Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού πληκτρολογίου Το πληκτρολόγιο παρέχει πλήκτρα εισαγωγής αριθµών καθώς και λειτουργικά πλήκτρα για τον χειρισµό του συστήµατος συναγερµού. Παρακάτω θα βρείτε την περιληπτική επεξήγηση των λειτουργιών που παρέχουν. Πλήκτρα 0 έως 9 Αλφαριθµητικά πλήκτρα Για την εισαγωγή κωδικών χρήστη, αριθµό ζωνών κλπ Πλήκτρο προσωπικής απειλής Κρατώντας το πατηµένο για 2 δεύτερα ενεργοποιείται συναγερµός προσωπικής απειλής. Πλήκτρο αναγγελίας πυρκαγιάς Κρατώντας το πατηµένο για 2 δεύτερα ενεργοποιείται συναγερµός αναγγελίας πυρκαγιάς. Πλήκτρο κλήσης ιατρού Κρατώντας το πατηµένο για 2 δεύτερα ενεργοποιείται συναγερµός κλήσης ιατρικής βοήθειας. Πλήκτρο Οπλισµού Χρησιµοποιείται για την αλλαγή τρόπων οπλισµού συστήµατος κατά τον χρόνο εξόδου. Λειτουργικό πλήκτρο Χρησιµοποιείται για είσοδο / έξοδο από το µενού χρήστη και αποθήκευση των εντολών προγραµµατισµού. Πλήκτρα µε βέλη Χρησιµοποιούνται για µετακίνηση στις πληροφορίες τις οθόνης. (π.χ. εµφάνιση επόµενης ζώνης κλπ) Matrix 6/816 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 από 12

3 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου Το πληκτρολόγιο περιλαµβάνει φωτιζόµενη οθόνη µε σύµβολα και αριθµούς για την εµφάνιση των διαφόρων λειτουργιών και καταστάσεων του συστήµατος συναγερµού. Παρακάτω θα βρείτε την περιληπτική επεξήγηση των πληροφοριών που παρέχουν. αφοπλισµού οπλισµού τροφοδοσίας ετοιµότητας συναγερµού συναγερµού τάµπερ (( )) P1 P2 P3 P4 Συναγερµός προσωπικής απειλής Συναγερµός πυρκαγιάς προβλήµατος Σωστή τροφοδοσία ρεύµατος πόλεως και µπαταρίας. Πρόβληµα της µπαταρίας εφεδρείας ιακοπή τροφοδοσίας ρεύµατος πόλεως 220V. Το σύστηµα λειτουργεί µε τη µπαταρία του. Σύστηµα έτοιµο για οπλισµό. Όλες οι ζώνες είναι κλειστές. Κατάσταση επιλογής υποσυστήµατος για οπλισµό. - Λειτουργία σε µενού χρήστη ή εγκαταστάτη Όλα τα ενεργά υποσυστήµατα είναι οπλισµένα. Μια ή περισσότερες ζώνες ανοιχτές. Νέο συµβάν στη µνήµη του συστήµατος. Ενεργός συναγερµός. Το ψηφίο δείχνει την ενεργοποιηµένη ζώνη. Σύστηµα σε ηρεµία (χωρίς συµβάν συναγερµού) Συµβάν παραβίασης τάµπερ ζωνών στη µνήµη του συστήµατος Ενεργός συναγερµός από παραβίαση τάµπερ ζωνών. Σύστηµα σε ηρεµία (χωρίς συµβάν συναγερµού τάµπερ ζωνών) Συµβάν προσωπικής απειλής στην µνήµη του συστήµατος Ενεργός συναγερµός προσωπικής απειλής Σύστηµα σε ηρεµία (χωρίς συµβάν προσωπικής απειλής) Συµβάν αναγγελίας πυρκαγιάς στην µνήµη του συστήµατος Ενεργός συναγερµός αναγγελίας πυρκαγιάς Σύστηµα σε ηρεµία (χωρίς συµβάν αναγγελίας πυρκαγιάς) Πρόβληµα συστήµατος Λειτουργία σε µενού εγκαταστάτη Σύστηµα σε ηρεµία (χωρίς κανένα πρόβληµα συστήµατος) Το σύστηµα είναι οπλισµένο. Το σύστηµα οπλίζει µε µια ή περισσότερες ζώνες αποµονωµένες. Το σύστηµα είναι αφοπλισµένο. Το σύστηµα είναι αφοπλισµένο. Το σύστηµα είναι στο µενού χρήστη Το σύστηµα είναι οπλισµένο. Matrix 6/816 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 από 12

4 Εµφάνιση ανοικτών ζωνών σε αφοπλισµό Όταν το σύστηµα συναγερµού είναι αφοπλισµένο και ανοίξει µια ζώνη (π.χ. µια πόρτα), τότε ο αντίστοιχος αριθµός ζώνης θα εµφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου. Σηµείωση: Αν ανοίξουν περισσότερες από µια ζώνες συγχρόνως, τότε στην οθόνη θα εµφανιστεί η πρώτη στη σειρά. Για να δείτε τις επόµενες ανοιχτές ζώνες χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα µε τα βέλη. Αριθµός πρώτης ανοικτής ζώνης Εµφάνιση και αναγνώριση προβληµάτων συστήµατος Όταν το σύστηµα συναγερµού ανιχνεύσει κάποιο πρόβληµα, π.χ. διακοπή ρεύµατος, αφόρτιστη µπαταρία κλπ, αυτό εµφανίζεται στην οθόνη του πληκτρολογίου µε το σύµβολο προβλήµατος και έναν αριθµό που το προσδιορίζει, όπως φαίνεται στο διπλανό παράδειγµα. Αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα για τον προσδιορισµό του κάθε προβλήµατος που µπορεί να εµφανιστεί και για πιθανή αντιµετώπισή του: Αριθµός Περιγραφή προβλήµατος Ενέργεια 2 Πρόβληµα στην ηλεκτρική ασφάλεια της εξόδου βοηθητικής τροφοδοσίας Καλέστε τον τεχνικό 3 Απουσία µπαταρίας εφεδρείας συστήµατος Καλέστε τον τεχνικό 4 Αφόρτιστη µπαταρία εφεδρείας συστήµατος Καλέστε τον τεχνικό 5 ιακοπή τροφοδοσίας πίνακα από το ρεύµα πόλης 220V Ελέγξτε πιθανή διακοπή ΕΗ 6 ιακοπή τηλεφωνικής γραµµής Ελέγξτε πιθανή διακοπή ΟΤΕ 7 Πρόβληµα επιπρόσθετης συσκευής συστήµατος Καλέστε τον τεχνικό 8 Αποτυχία αναφοράς σήµατος µέσω τηλεφώνου Καλέστε τον τεχνικό 9 Κατεστραµµένη µπαταρία. Η τάση της µπαταρίας είναι κάτω από 10.5V * Καλέστε τον τεχνικό * Εµφανίζεται µόνο στον πίνακα MATRIX-816 Όταν ένα πρόβληµα εµφανιστεί στην οθόνη, ο βοµβητής του πληκτρολογίου ηχεί παράλληλα µε έναν περιοδικό ήχο για να τραβήξει την προσοχή σας. Όταν αναγνωρίσετε τη φύση του προβλήµατος, µπορείτε να σιωπήσετε τον βοµβητή πατώντας το πλήκτρο µε τα δύο πάνω βελάκια. Εµφάνιση µνήµης συναγερµού Σύµβολο προβλήµατος Ένδειξη προβλήµατος Αριθµός προβλήµατος Στη περίπτωση που το σύστηµα έχει δώσει συναγερµό από κάποια ζώνη κατά την απουσία σας, στην οθόνη του πληκτρολογίου θα εµφανιστεί το σύµβολο συναγερµού και ο αντίστοιχος αριθµός της ζώνης που έγινε η παραβίαση. Αφού αφοπλίσετε το σύστηµα συναγερµού (δίνοντας το κωδικό χρήστη), ο αριθµός της ζώνης που έδωσε συναγερµό θα παραµείνει στην οθόνη για την ενηµέρωση σας. Για να βγείτε από την µνήµη συναγερµού, δώστε άλλη µια φορά το κωδικό σας. (( )) Κωδικός (( )) Κωδικός (( )) Οπλισµένο Αφοπλισµένο Αφοπλισµένο µε µνήµη συναγερµού µε µνήµη συναγερµού µε ένδειξη ανοικτής ζώνης Σηµειώσεις: 1. Αν ο συναγερµός έχει δοθεί από την πόρτα εισόδου / εξόδου, τότε στην µνήµη συναγερµού στην οθόνη, αντί του αριθµού ζώνης θα εµφανίζεται το σύµβολο ΕΕ. 2. Χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα µε τα βέλη για να δείτε αν έχουν δώσει συναγερµό περισσότερες ζώνες µιας και εµφανίζεται ο πρώτος σειρά αριθµός ζώνης που έδωσε συναγερµό. Matrix 6/816 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 4 από 12

5 Οπλισµός και Αφοπλισµός συστήµατος Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος οπλισµού και αφοπλισµού του συστήµατος συναγερµού. Στα παραδείγµατα αυτά χρησιµοποιείται ο εργοστασιακός κωδικός χρήστη (κύριος κωδικός χρήστη Νο#1, ο οποίος είναι 1234). Οπλισµός συστήµατος µε αποµάκρυνση από το χώρο Για να οπλίσετε το σύστηµα συναγερµού θα πρέπει όλες οι ζώνες να είναι κλειστές. (το σύµβολο OK εµφανίζεται στην οθόνη του πληκτρολογίου). Αν υπάρχουν ανοικτές ζώνες (πόρτες ή παράθυρα) κλείστε τις ειδάλλως οπλίστε το σύστηµα αφού αποµονώσετε πρώτα τις ανοικτές ζώνες. (αναφερθείτε στη σελίδα 7, Οπλισµός µε επιλεκτική αποµόνωση ζωνών). Για να οπλίσετε το σύστηµα, δώστε τον προσωπικό σας κωδικό χρήστη Εάν ο κωδικός είναι έγκυρος, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος αποδοχής και το σύστηµα θα αρχίσει να οπλίζει. Οι ήχοι που θα ακούγονται από τον βοµβητή του πληκτρολογίου σηµατοδοτούν τον χρόνο εξόδου (δηλαδή τον χρονικό περιθώριο που έχετε για να φύγετε από το οίκηµα). Αυτός ο χρόνος εξόδου έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας σύµφωνα µε τις δικές σας απαιτήσεις. Με τη λήξη του χρόνου εξόδου το σύστηµα θα οπλίσει και ο χώρος πλέον είναι προστατευµένος. Κωδικός Αφοπλισµένο Χρόνος εξόδου Οπλισµένο Οπλισµός συστήµατος µε παραµονή στο χώρο Για να οπλίσετε το σύστηµα συναγερµού παραµένοντας στον χώρο (π.χ. την νύκτα) µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον ακόλουθο τρόπο οπλισµού. Η διαφορά αυτού του τρόπου οπλισµού µε τον προηγούµενο είναι ότι κάποιες από τις εσωτερικές ζώνες του συστήµατος (π.χ. ανιχνευτές κίνησης εσωτερικών χώρων) αποµονώνονται αυτόµατα από το σύστηµα ώστε να µπορείτε να κινείστε ελεύθερα εντός του προστατευµένου οικήµατος και συνήθως ακυρώνεται ο βοµβητής κατά τους χρόνους καθυστέρησης (χρόνος εξόδου και χρόνος εισόδου). Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι ζώνες είναι κλειστές, δηλαδή το σύµβολο OK εµφανίζεται στην οθόνη του πληκτρολογίου. Για να οπλίσετε, δώστε τον κωδικό χρήστη, κατόπιν πατήστε το πλήκτρο και κατόπιν το πλήκτρο [ Β ] Κωδικός Αφοπλισµένο Χρόνος εξόδου Οπλισµένο Άλλοι τρόποι οπλισµού συστήµατος Το σύστηµα συναγερµού Matrix-6/816 παρέχει την δυνατότητα οπλισµού µε συνολικά 4 διαφορετικούς τρόπους. Σε συνεννόηση µε τον εγκαταστάτη σας και ανάλογα µε τις ανάγκες σας µπορείτε να καθορίσετε τους διαφορετικούς αυτούς τρόπους οπλισµού, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα A, B, C και D παρόµοια µε τον οπλισµό µε παραµονή στο χώρο, όπως προαναφέραµε. Γρήγορος οπλισµός Μπορείτε να οπλίσετε το σύστηµα συναγερµού µε ένα από τους διαθέσιµους τρόπους οπλισµού A, B, C και D χωρίς να δώσετε τον κωδικό σας, κρατώντας πατηµένο το αντίστοιχο πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα. Οπλισµός συστήµατος µε ανοικτές ζώνες (Εξαναγκαστικός οπλισµός) Ο εγκαταστάτη σας µπορεί να καθορίσει το σύστηµα συναγερµού σας ώστε να µπορείτε να οπλίζετε το σύστηµα µε ανοικτές ζώνες. Στη περίπτωση αυτή, οι ζώνες που θα βρεθούν ανοικτές στο τέλος του χρόνου εξόδου θα αποµονωθούν αυτόµατα από το σύστηµα. Αν όµως αυτές κλείσουν, αφού το σύστηµα έχει οπλίσει, θα επαναφερθούν αυτόµατα. Ελέγξτε αν σας διευκολύνει µια τέτοια λειτουργία σε συνεννόηση πάντα µε τον εγκαταστάτη σας ώστε να την ενεργοποιήσει ή όχι. Αφοπλισµός συστήµατος Όταν επιστρέψετε στο οίκηµα σας, στο οποίο είχατε προηγουµένως οπλίσει το σύστηµα συναγερµού µε αποµάκρυνση από το χώρο, θα πρέπει να µπείτε από την πόρτα την οποία ο εγκαταστάτη σας έχει καθορίσει σαν ζώνη εισόδου-εξόδου. Αυτό θα σας δώσει τον προκαθορισµένο χρόνο ώστε να αφοπλίσετε το σύστηµα συναγερµού πριν ενεργοποιηθεί συναγερµός. Ο βοµβητής του πληκτρολογίου θα ηχεί σαν ειδοποίηση ότι το σύστηµα είναι οπλισµένο. Για να αφοπλίσετε το σύστηµα, δώστε τον κωδικό σας (π.χ. 1234) και το σύστηµα θα επανέλθει στην κανονική του λειτουργία. Σηµείωση: Αναφερθείτε στην σελίδα 4 για την περίπτωση που έχει κτυπήσει συναγερµός κατά την απουσία σας. Matrix 6/816 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 5 από 12

6 Λειτουργίες χρήστη Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι προχωρηµένες δυνατότητες λειτουργίας και χειρισµού του συστήµατος από ένα χρήστη. Μέχρι και 15 διαφορετικοί κωδικοί χρήστη µπορούν να καθοριστούν στον πίνακα Matrix-6/816. Με τον όρο χρήστη αναφερόµαστε στον κωδικό που χρησιµοποιεί ένα πρόσωπο για να έχει πρόσβαση στις λειτουργίες του πίνακα συναγερµού. Οι κωδικοί χρήστη, που µπορεί να αποτελούνται από 4 µέχρι 6 ψηφία, χωρίζονται σε δύο βασικά επίπεδα πρόσβασης, που καθορίζουν τις δυνατότητες εντολών και χειρισµών που θα έχουν στο σύστηµα: Στους Master (Κύριους) κωδικούς χρήστης και στους απλούς κωδικούς χρήστη. Στον παρακάτω πίνακα µπορείτε να δείτε τις δυνατότητες πρόσβασης των κωδικών αυτών στο σύστηµα. Κύριος Απλός Εντολή Χειρισµός χρήστη Περιγραφή Λειτουργία αναγγελίας ζωνών Οπλισµός µε αποµόνωση ζωνών Εµφάνιση Μνήµης Συµβάντων Αυξοµείωση ήχου βοµβητή Αυξοµείωση Φωτεινότητας υνατότητα ενεργοποίησης / ακύρωσης της λειτουργίας ειδοποίησης ανοίγµατος ζωνών από το βοµβητή πληκτρολογίου υνατότητα επιλεκτικής αποµόνωσης ζωνών πριν τον οπλισµό Πρόσβαση στη λειτουργία εµφάνισης της µνήµης συµβάντων υνατότητα αλλαγής της έντασης ήχου του πληκτρολογίου υνατότητα αυξοµείωσης της φωτεινότητας της οθόνης του πληκτρολογίου 21 Αλλαγή Ώρας υνατότητα αλλαγής της ώρας του συστήµατος 22 Αλλαγή Ηµεροµηνίας υνατότητα αλλαγής της ηµεροµηνίας του συστήµατος Αλλαγή Κωδικών Χειρισµός εξόδου PGM Ανάληψη γραµµής για προγραµµατισµό οκιµή Συστήµατος υνατότητα αλλαγής των κωδικών χρήστη υνατότητα χειρισµού µίας εξόδου PGM από το πληκτρολόγιο υνατότητα εκκίνηση ανάληψης της τηλεφωνικής γραµµής από τον πίνακα για προγραµµατισµό µέσω τηλεφώνου για 1 ώρα υνατότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας του συστήµατος Μενού (λειτουργίες) χρηστών Για να κάνετε τις διάφορες προχωρηµένες λειτουργίες που είναι διαθέσιµες στο χρήστη του συστήµατος όπως είναι η ανάγνωση της µνήµης συµβάντων, η αλλαγή κωδικών, αλλαγή ηµεροµηνίας συστήµατος κλπ, θα πρέπει πρώτα να µπείτε στο µενού λειτουργιών χρήστη. Είσοδος στο µενού χρήστη Για να µπείτε στο µενού χρήστη, θα πρέπει κατ αρχήν το σύστηµα να είναι αφοπλισµένο. Πατήστε το πλήκτρο µε τα δύο πάνω βέλη και κατόπιν δώστε τον κωδικό σας. Αν ο κωδικός σας είναι αποδεκτός θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο αποδοχής, η ένδειξη «Αφοπλισµένο» θα αρχίσει να αναβοσβήνει ενώ θα σβήσει η ένδειξη OK. Έχετε µπει πλέον στο µενού χρήστη. Στις επόµενες σελίδες αναφέρονται αναλυτικά οι χειρισµοί για τις διαθέσιµες λειτουργίες. Κωδικός Αφοπλισµένο Μενού Έξοδος από το µενού χρήστη Για να βγείτε από το µενού χρήστη και να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία του πίνακα, πατήστε το πλήκτρο µε τα δύο πάνω βέλη και κατόπιν το πλήκτρο µε το νούµερο 0 ή απλά µην κάνετε κανένα χειρισµό στο πληκτρολόγιο και το σύστηµα επιστρέψει στη κανονική του λειτουργία µετά από 2 λεπτά. Με την έξοδο από το µενού χρήστη, το ενδεικτικό αφοπλισµού θα σταµατήσει να αναβοσβήνει. 0 Matrix 6/816 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 6 από 12

7 Αναγγελία ζωνών (εντολή 11) Με την λειτουργία αυτή µπορείτε να έχετε ειδοποίηση από τον βοµβητή του πληκτρολογίου, όταν το σύστηµα είναι αφοπλισµένο, κάθε φορά που ανοίγει µια ζώνη (π.χ. η πόρτα εισόδου). Η εντολή αυτή κάθε φορά που δίνεται, ενεργοποιεί ή ακυρώνει την αναγγελία ζωνών. Για ενεργοποιήσετε / ακυρώσετε την αναγγελία ζωνών, πατήστε τα ακόλουθα: Κωδικός χρήστη 1 1 Για να βγείτε από το µενού χρήστη πατήστε 0. Σηµείωση: Οι ζώνες που θα έχουν δυνατότητα αναγγελίας, θα πρέπει να καθοριστούν από τον εγκαταστάτη έπειτα από συνεννόηση µε τον χρήστη του συστήµατος. Οπλισµός µε αποµόνωση ζωνών (εντολή 12) Με την λειτουργία αυτή µπορείτε να αποµονώσετε κάποιες από τις ζώνες και κατόπιν να οπλίσετε το σύστηµα συναγερµού. Εφαρµογές για την λειτουργία αυτή µπορεί να είναι η εσκεµµένη αποµόνωση συγκεκριµένης ζώνης ανιχνευτή κίνησης επειδή θέλετε για παράδειγµα να αφήσετε κάποιο χώρο αφύλακτο ώστε να κυκλοφορεί το κατοικίδιο σας ή επειδή δεν µπορείτε να κλείσετε κάποια προβληµατική ζώνη όπως πόρτα ή παράθυρο. Για να αποµονώσετε κάποιες ζώνες πριν τον οπλισµό του συστήµατος, µπείτε µε τον κωδικό σας στο µενού χρήστη, πατήστε το πλήκτρο µε τα δύο πάνω βέλη και δώστε την εντολή 12, κατόπιν δώστε τον αριθµό της ζώνης που θέλετε να αποµονώσετε (σε διψήφια µορφή) και τέλος πατήστε το πλήκτρο και ένα από τα πλήκτρα A, B, C ή D για να οπλίσετε το σύστηµα. Για παράδειγµα, έστω ότι θέλετε να αποµονώσετε τις ζώνες 2 και 4 και να οπλίσετε το σύστηµα µε τον A τρόπο. Πατήστε τα ακόλουθα: Κωδικός χρήστη A Το σύστηµα συναγερµού θα οπλίσει µε τις ζώνες 2 και 4 εκτός λειτουργίας. Σηµείωση: Με τον αφοπλισµό του συστήµατος, όλες οι αποµονωµένες ζώνες θα επανέλθουν αυτόµατα στο σύστηµα. Εµφάνιση µνήµης συµβάντων (εντολή 13) Ο πίνακας Matrix-6/816 µπορεί να κρατά στη µνήµη του τα τελευταία 500 συµβάντα µε χρονική σειρά. Με την εντολή αυτή µπορείτε να ανατρέξετε στη µνήµη συµβάντων του πίνακα. Για να µπείτε στην λειτουργία αυτή δώστε τα ακόλουθα: Κωδικός χρήστη 1 3 Παλαιότερο συµβάν Νεώτερο συµβάν Στην οθόνη του πληκτρολογίου θα εµφανιστεί η πρόσφατη εγγραφή. Χρησιµοποιείστε τώρα τα βέλη για να ανατρέξετε µεταξύ των συµβάντων. Αν φθάσετε στο τέλος της µνήµης, θα εµφανιστούν δύο παύλες : - -. Για να βγείτε από την λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο και για να βγείτε από το µενού χρήστη πατήστε 0 Τα συµβάντα του συστήµατος αναφέρονται µε σύµβολα. Αναφερθείτε στη σελίδα 10 για την επεξήγηση τους. Αυξοµείωση βοµβητή πληκτρολογίου (εντολή 14) Για να µπείτε στην λειτουργία αυτή δώστε Μπορείτε να αυξοµειώσετε την ένταση ήχου του βοµβητή του πληκτρολογίου, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα για αύξηση και µείωση αντίστοιχα. Για καταχώρηση των αλλαγών, πατήστε το πλήκτρο Για να βγείτε από το µενού χρήστη πατήστε 0 Σηµείωση: Σε περίπτωση συναγερµού, ο βοµβητής ηχεί πάντα µε τη µέγιστη ένταση. Αυξοµείωση φωτεινότητας οθόνης πληκτρολογίου (εντολή 15) Για να µπείτε στην λειτουργία αυτή δώστε Μπορείτε να αυξοµειώσετε την φωτεινότητα της οθόνης του πληκτρολογίου, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα για αύξηση και µείωση αντίστοιχα. Για καταχώρηση των αλλαγών, πατήστε το πλήκτρο Για να βγείτε από το µενού χρήστη πατήστε 0 Αλλαγή ώρας και ηµεροµηνίας (εντολές 21 και 22) Για να αλλάξετε την ώρα δώστε Κωδικός χρήστη 1 4 Κωδικός χρήστη 1 5 Κωδικός χρήστη 21 Πληκτρολογείστε την τρέχουσα ώρα σε 24ωρη µορφή και κατόπιν τα λεπτά της ώρας. Πατήστε για αποθήκευση. Για να αλλάξετε την ηµεροµηνία δώστε Κωδικός χρήστη 22 ώστε τον αριθµό της ηµέρας όπου: ευτέρα=1, Τρίτη=2... Κυραική=7, δώστε τα 2 ψηφία του έτους όπου 2005=05, δώστε τον µήνα 01~12 και τέλος την ηµέρα του µήνα 01~31. Πατήστε για αποθήκευση. Για να βγείτε από το µενού χρήστη πατήστε 0. Matrix 6/816 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 7 από 12

8 Προσθήκη - Αλλαγή - ιαγραφή κωδικών χρήστη (εντολή 25) Με την λειτουργία αυτή µπορείτε να προσθέσετε, αλλάξετε ή να διαγράψετε κωδικούς χρήστη, καθώς και να καθορίσετε τα επίπεδα πρόσβασης του κάθε κωδικού χρήστη. Προσθήκη, αλλαγή κωδικού χρήστη ή Κύριος κωδικός χρήστη ~ ψηφία νέος κωδικός χρήστη Κύριος κωδικός χρήστη ~ 15 6ψήφιος νέος κωδικός χρήστη Επανάληψη κωδικού για επιβεβαίωση Επανάληψη κωδικού για επιβεβαίωση Πατήστε 0 για έξοδο από το µενού χρήστη ή δώστε την εντολή 25 για να προγραµµατίσετε άλλο κωδικό χρήστη. ιαγραφή κωδικού χρήστη Κύριος κωδικός χρήστη ~ 15 Πατήστε 0 για έξοδο από το µενού χρήστη ή δώστε την εντολή 25 για να προγραµµατίσετε άλλο κωδικό χρήστη. Καθορισµός δυνατοτήτων κωδικού χρήστη Σε κάθε κωδικό χρήστη µπορούν να καθοριστούν διάφορες δυνατότητες πρόσβασης ή ιδιαίτερες δυνατότητες όσον αφορά την χρήση τους στο σύστηµα συναγερµού. Οι δυνατότητες αυτές σύµφωνα µε τον αριθµό επιλογής τους είναι: α/α Σύµβολο Συναγερµού αναµµένο Σύµβολο Συναγερµού σβηστό Αρχική Ρύθµιση 1 υνατότητα αποµόνωσης ζωνών Χωρίς δυνατότητα αποµόνωσης ζωνών σβηστό 2 Μόνο κωδικός ενέδρας Κανονικός κωδικός χρήστη σβηστό 3 Κωδικός Ενέδρας µε αντιστροφή 3 ου και 4 ου ψηφίου του κωδικού Ακύρωση λειτουργίας ενέδρας σβηστό 4 Κύριος κωδικός χρήστη Απλός κωδικός χρήστη σβηστό εν χρησιµοποιούνται Όπως προηγουµένως δώστε: Κύριος κωδικός χρήστη ~ ψηφία νέος κωδικός χρήστη Επανάληψη κωδικού για επιβεβαίωση ή Κύριος κωδικός χρήστη ~ 15 6ψήφιος νέος κωδικός χρήστη Επανάληψη κωδικού για επιβεβαίωση Χρησιµοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε τη λειτουργία 1 έως 4 την οποία θέλετε να καθορίσετε στον κωδικό χρήστη. Στην οθόνη του πληκτρολογίου παράλληλα µε τον αριθµό λειτουργίας θα εµφανίζεται ή όχι το σύµβολο συναγερµού ανάλογα µε τον προγραµµατισµό του κωδικού. Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή όχι εναλλάξ την επιθυµητή λειτουργία στον κωδικό χρήστη. Μετακινηθείτε µε τα βέλη στις διαθέσιµες επιλογές και καθορίστε µε τον ίδιο τρόπο τις υπόλοιπες επιλογές δυνατοτήτων στον κωδικό χρήστη, αναφερόµενοι στον παραπάνω πίνακα. Πατήστε τέλος το πλήκτρο για αποθήκευση των αλλαγών Πατήστε 0 για έξοδο από το µενού χρήστη ή δώστε την εντολή 25 για να προγραµµατίσετε άλλο κωδικό χρήστη. Matrix 6/816 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8 από 12

9 Χειρισµός εξόδων από το πληκτρολόγιο (εντολή 27) Ο πίνακας σας δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε κάποιες από τις εξόδους του από το πληκτρολόγιο. Σε µια τέτοια έξοδο µπορεί να συνδεθεί σειρήνα, ηλεκτρική κλειδαριά ή κάποια οικιακή συσκευή για τηλεχειρισµό από το πληκτρολόγιο. Ο καθορισµός µιας εξόδου για χειρισµό από το πληκτρολόγιο µπορεί να γίνει µόνο από τον εγκαταστάτη σας έπειτα από συνεννόηση µαζί σας. Για να ενεργοποιήσετε την έξοδο δώστε: Κωδικός χρήστη 27 Η έξοδος θα ενεργοποιηθεί για 5 δευτερόλεπτα. Πατήστε 0 για να βγείτε από το µενού χρήστη. Ανάληψη τηλεφώνου για προγραµµατισµό (εντολή 28) Η λειτουργία αυτή ανοίγει ένα χρονικό περιθώριο 1 ώρας ώστε να µπορεί ο πίνακας να προγραµµατιστεί από τον εγκαταστάτη σας εξ αποστάσεως µέσω τηλεφώνου, µε τη χρήση υπολογιστή και του ειδικού προγράµµατος της Pyronix. Ο πίνακας σας θα κάνει ανάληψη στην πρώτη εισερχόµενη τηλεφωνική κλήση και θα προσπαθήσει την επίτευξη επικοινωνίας µε υπολογιστή. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας δώστε: Κωδικός χρήστη 28 Η εντολή ισχύει µόνο για µια τηλεφωνική κλήση. Πατήστε 0 για να βγείτε από το µενού χρήστη. οκιµή βοµβητή σειρήνων συστήµατος (εντολή 50) Για να ξεκινήσετε την λειτουργία δώστε Όλες οι ενδείξεις στην οθόνη του πληκτρολογίου θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Πατήστε το πλήκτρο 0 για να αρχίσει να ηχεί ο βοµβητής του πληκτρολογίου µε ήχους εισόδου / εξόδου. Πατήστε το πλήκτρο για τερµατισµό των ήχων. Αν ο εγκαταστάτης σας δεν έχει καθορίσει την λειτουργία ελέγχου στις σειρήνες του συστήµατος, η λειτουργία θα τερµατιστεί αυτόµατα και µπορείτε να πατήσετε 0 για να βγείτε από το µενού χρήστη. Αν έχει καθοριστεί η λειτουργία ελέγχου σειρήνων, πατήστε το πλήκτρο 0 για να ηχήσει η πρώτη σειρήνα. Πατήστε ξανά το πλήκτρο 0 για να σταµατήσει να ηχεί η σειρήνα. Επαναλάβετε την διαδικασία µε το πλήκτρο 0 για όλες τις διαθέσιµες σειρήνες στο σύστηµα συναγερµού σας. Αφού δοκιµάσετε και την τελευταία σειρήνα, η λειτουργία θα τερµατιστεί αυτόµατα. Η λειτουργία δοκιµής µπορεί να τερµατιστεί οποιαδήποτε στιγµή πατώντας το πλήκτρο. Για έξοδο πατήστε 0. Εντολές άµεσης ανάγκης Στη περίπτωση που απαιτείται άµεση ενεργοποίηση του συναγερµού, ανεξάρτητα από την κατάσταση οπλισµού του, υπάρχουν διαθέσιµες στους χρήστες του συστήµατος διάφορες εντολές αντιµετώπισης άµεσης ανάγκης. Το σύστηµα θα ανταποκριθεί ανάλογα µε την κάθε κατάσταση και τον προγραµµατισµό του είτε ενεργοποιώντας τις σειρήνες του είτε ενηµερώνοντας ένα κέντρο λήψης σηµάτων συναγερµού ή τα προσωπικά τηλέφωνα του χρήστη. Οι εντολές αυτές είναι: Χειρισµός συστήµατος υπό απειλή (Ενέδρα) Ο κωδικός απειλής είναι ένας προσωπικός κωδικός, τον οποίο ο χρήστης αναγκάζεται να πληκτρολογήσει υπό την απειλή κάποιου για να οπλίσει ή να αφοπλίσει το σύστηµα συναγερµού. Το σύστηµα συµπεριφέρεται όπως και κατά την εισαγωγή ενός κανονικού κωδικού (οπλίζοντας / αφοπλίζοντας το σύστηµα). Στέλνει όµως επίσης ένα µήνυµα στο Κέντρο Λήψεως Σηµάτων ειδοποιώντας πως ο κωδικός πληκτρολογήθηκε υπό απειλή. Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής ενός κωδικού απειλής, όπως αυτό καθορίζεται από τον προγραµµατισµό κωδικών (βλέπε µενού λειτουργιών χρήστη, προσθήκη διαµόρφωση κωδικών: εντολή 25, καθορισµός δυνατοτήτων κωδικών, στη σελίδα 8). 1 η Μέθοδος Εάν το τρίτο ψηφίο του κωδικού χρήστη σας διαφέρει από το τέταρτο, τότε απλά αντιστρέφοντάς τα στέλνετε ένα µήνυµα απειλής στο Κέντρο Λήψεως Σηµάτων. Παράδειγµα: Κανονικός κωδικός χρήστη= , ο κωδικός απειλής θα είναι= Μέθοδος 2 Η δεύτερη µέθοδος χρησιµοποιεί ανεξάρτητο κωδικό απειλής όπως καθορίζεται στο µενού λειτουργιών χρήστη, προσθήκη διαµόρφωση κωδικών: εντολή 25, καθορισµός δυνατοτήτων κωδικών, στη σελίδα 8. Επείγοντα περιστατικά Κωδικός χρήστη 50 Ενεργοποίηση αναγγελίας πυρκαγιάς Στη περίπτωση που αντιληφθείτε φωτιά στο οίκηµα σας, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα. Θα ενεργοποιηθούν οι σειρήνες και θα γίνει ενηµέρωση µέσω τηλεφώνου στο 24ωρο ΚΛΣ. Ενεργοποίηση προσωπικής απειλής Στη περίπτωση που απειλήστε, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα. Θα ενηµερωθεί το 24ωρο ΚΛΣ και θα ηχήσουν οι σειρήνες ή όχι, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό του συστήµατος. Ενεργοποίηση κλήσης ιατρικής βοήθειας Στη περίπτωση έχετε ανάγκη ιατρού, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα. Matrix 6/816 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 9 από 12

10 Μνήµη συµβάντων Η µνήµη γεγονότων εµφανίζεται χρησιµοποιώντας την λειτουργία (13) που περιγράφεται στην σελίδα 7. Από τον παρακάτω πίνακα µπορείτε να ερµηνεύσετε τα διάφορα σύµβολα που εµφανίζονται. = Συναγερµοί Οθόνη Σύµβολο Περιγραφή EE Συναγερµός µε τη λήξη χρόνου εισόδου / εξόδου Συναγερµός από ζώνη προσωπικής απειλής, ο αριθµός υποδεικνύει τη ζώνη (00=πληκτρολόγιο) Συναγερµός από ζώνη Φωτιάς, ο αριθµός υποδεικνύει τη ζώνη (00=πληκτρολόγιο) F F Συναγερµός αναγγελίας φωτιάς από το πληκτρολόγιο Συναγερµός από τάµπερ προστασίας πυρανιχνευτή Συναγερµός διάρρηξης από ζώνη, ο αριθµός υποδεικνύει τη ζώνη Συναγερµός από τάµπερ προστασίας ζώνης, ο αριθµός υποδεικνύει τη ζώνη Κλήση Ιατρικής Βοήθεια από ζώνη, ο αριθµός υποδεικνύει τη ζώνη (00=πληκτρολόγιο) Τάµπερ προστασίας t 01 Συναγερµός από γενικό τάµπερ προστασίας συστήµατος t 02 Συναγερµός από τάµπερ προστασίας Σειρήνας t 04 Πρόβληµα παρουσίας πλακέτας επέκτασης ζωνών t 06 Πρόβληµα παρουσίας αποµακρυσµένης συσκευής t 08 Τάµπερ από λάθος εισαγωγής κωδικού σε πληκτρολόγιο t 09 Συναγερµός από τάµπερ προστασίας αποµακρυσµένης συσκευής Αποκαταστάσεις L Πρόβληµα τηλεφωνικής γραµµής Αποκατάσταση Συναγερµού Αποκατάσταση Ζώνης Αποκατάσταση συναγερµού Φωτιάς Αποκατάσταση τάµπερ προστασίας συστήµατος Οπλισµός / Αφοπλισµός Αποκατάσταση κλήσης Ιατρικής Βοήθειας o Αποµόνωση ζώνης, ο αριθµός υποδεικνύει την αποµονωµένη ζώνη A Οπλισµός µε τρόπο Α από χρήστη, ο αριθµός υποδεικνύει τον κωδικό χρήστη b Οπλισµός µε τρόπο B από χρήστη, ο αριθµός υποδεικνύει τον κωδικό χρήστη C Οπλισµός µε τρόπο C από χρήστη, ο αριθµός υποδεικνύει τον κωδικό χρήστη d Οπλισµός µε τρόπο D από χρήστη, ο αριθµός υποδεικνύει τον κωδικό χρήστη U Αφοπλισµός από χρήστη, ο αριθµός υποδεικνύει τον κωδικό χρήστη At AP UP Οπλισµός µετά από αδράνεια Οπλισµός λόγω εξάρτησης από υποσύστηµα Αφοπλισµός λόγω εξάρτησης από υποσύστηµα r Αποκατάσταση συναγερµού από χρήστη, ο αριθµός υποδεικνύει τον χρήστη r2 Συµβάντα Συστήµατος E0 E1 Σταµάτηµα σειρήνας Λήξη συναγερµού και διάρκεια σειρήνας Είσοδος στο µενού εγκαταστάτη Ξ 1 Είσοδος στη δοκιµή συστήµατος Ξ 2 Έξοδος από τη δοκιµή συστήµατος Ξ 3 ιαγραφή της µνήµης συµβάντων Ξ 4 Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθµίσεις td Ώρα και ηµεροµηνία άλλαξαν από χρήστη, ο αριθµός υποδεικνύει τον κωδικό χρήστη Προβλήµατα Συστήµατος Όπως αναφέρονται στη σελίδα 4 Ωr 2-9 Αποκατάσταση προβλήµατος, όπως αναφέρονται στη σελίδα 4 Matrix 6/816 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 10 από 12

11 Παράδειγµα ανάγνωσης µνήµης συµβάντων Το σύστηµα οπλίστηκε από τον χρήστη Νο 1 µε τον τρόπο όπλισης Α. Η ζώνη 3 ενεργοποιήθηκε και έδωσε συναγερµό. Ο χρήστης Νο 1 αφόπλισε το σύστηµα. Πατήστε και 13 και µετά το πάνω βέλος. ύο παύλες θα εµφανιστούν. Αυτή είναι η εκκίνηση της µνήµης γεγονότων Ο χρήστης Νο 1 αφόπλισε το σύστηµα Ο χρήστης Νο 1 µπήκε αυτόµατα στην µνήµη συµβάντων µετά τον συναγερµό (( )) Η ζώνη 3 έδωσε συναγερµό Ο χρήστης Νο 1 όπλισε ξανά το σύστηµα Εµφάνιση Τύπου Ζωνών από το πληκτρολόγιο Ο πίνακας τους διάφορους τύπους ζωνών που µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε ένα πίνακα Matrix-6/816, όπως εµφανίζονται στο πληκτρολόγιο κατά την εµφάνιση της µνήµης συµβάντων. Ένδειξη Τύπος Ζώνης Περιγραφή Εισόδου / Εξόδου Αυτή η ζώνη επιτρέπει την είσοδο ή έξοδο στον χώρο για ορισµένο χρονικό διάστηµα ώστε να γίνει δυνατή η όπλιση / αφόπλιση Ακολουθίας Αυτή η ζώνη ακολουθεί χρονικά µια ζώνη εισόδου / εξόδου κατά την αφόπλιση του συστήµατος. Αν όµως η ζώνη ενεργοποιηθεί πριν από µια ζώνη εισόδου / εξόδου θα σηµάνει άµεσος συναγερµός. Άµεση Ιατρικής Βοήθειας Όπλισης Αποµονωµένη (Bypass) Φωτιάς Πανικού 24ωρη Keybox Εξωτερικού Πληκτρολογίου Τάµπερ Κλειδί Αχρησιµοποίητη Παλµικό Κλειδί Η ζώνη δίνει συναγερµό µόνο όταν το σύστηµα είναι οπλισµένο Μια ζώνη κλήσης ιατρικής βοήθειας στέλνει µήνυµα στο Κέντρο Λήψεως Σηµάτων ή σε κάποια υπηρεσία ιατρικής βοήθειας. Η ζώνη όπλισης χρησιµοποιείται για να σταµατήσει ο χρόνος εξόδου µόλις αυτή κλείσει. Το σύστηµα αγνοεί τις αποµονωµένες ζώνες. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να έχετε το σύστηµα οπλισµένο µερικώς και να κυκλοφορείτε στον καλυπτόµενο χώρο. Η ενεργοποίηση αυτής της ζώνης θα σηµάνει συναγερµό ανεξαρτήτως αν το σύστηµα είναι οπλισµένο ή όχι. Το πληκτρολόγιο θα παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο. Οι σειρήνες θα λειτουργούν διακοπτόµενα µε διαστήµατα του ενός δευτερολέπτου. Η ενεργοποίηση αυτής της ζώνης θα δώσει συναγερµό ανεξάρτητα αν το σύστηµα είναι οπλισµένο ή όχι. Η ζώνη πανικού µπορεί να προγραµµατιστεί και ως σιωπηλή. Σε αυτήν την περίπτωση οι σειρήνες δεν θα ηχούν παρά µόνο θα σταλεί σήµα στο ΚΛΣ. Η ενεργοποίηση αυτής της ζώνης θα σηµάνει συναγερµό ανεξάρτητα αν το σύστηµα είναι οπλισµένο ή όχι. Η ζώνη αυτή συνδέεται µε ένα εξωτερικό κουτί, το οποίο αν ανοιχτεί θα ενεργοποιήσει την ζώνη. Αυτή η ζώνη δεν επηρεάζει τις σειρήνες αλλά στέλνει σήµα στο Κέντρο Λήψεως Σηµάτων. Αυτή η ζώνη συνδέεται µε ένα πληκτρολόγιο. Μία ενεργοποίηση αυτής της ζώνης ακυρώνει τον χρόνο εξόδου και θέτει σε λειτουργία τον τελικό χρόνο εξόδου. Μόλις τελειώσει το σύστηµα οπλίζει. Αν ενεργοποιηθεί κατά την είσοδο θέτει σε λειτουργία τον χρόνο εισόδου. Ενεργοποιώντας µια ζώνη Tamper το σύστηµα δίνει συναγερµό ανεξάρτητα αν είναι οπλισµένο ή όχι. Με αυτήν την ζώνη µπορείτε να οπλίσετε και να αφοπλίσετε το σύστηµα χρησιµοποιώντας µια εξωτερική κλειδαριά ή ασύρµατο χειριστήριο Το σύστηµα αγνοεί αυτήν την ζώνη. Με αυτήν την ζώνη µπορείτε να οπλίσετε και να αφοπλίσετε το σύστηµα χρησιµοποιώντας µια εξωτερική παλµική κλειδαριά. Matrix 6/816 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 11 από 12

12 Σηµειώσεις συστήµατος Καρτέλα Ζωνών Ζώνη Καλυπτόµενος Χώρος Μόνο για πίνακα Matrix Τρόποι Οπλισµού A B C D Κωδικοί Αρθµ Όνοµα χρήστη Κωδικός Πρόσβαση Αρθµ Όνοµα χρήστη Κωδικός Πρόσβαση 1 Κύριος Χρόνος Εισόδου δευτ. Κωδικός αναγνώρισης ΚΛΣ Χρόνος Εξόδου δευτ. Τελικός Χρόνος Εξόδου δευτ. Σηµειώσεις ιάρκεια Συναγερµού λεπτά Matrix 6/816 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 12 από 12

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix µε πληκτρολόγιο MX-ICON. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix µε πληκτρολόγιο MX-ICON. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-ICON Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΕΔΡΑΣ: ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός Δυνατότητες χειρισμού Το σύστημα είναι δεν είναι χωρισμένο σε υποσυστήματα Καθορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Κωδικός υνατότητες χειρισµού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Κωδικός υνατότητες χειρισµού ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οδηγίες χρήσης πληκτρολογίων της σειράς Networ-X ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝΕ ΡΑΣ: ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες χειρισµού Το

Διαβάστε περισσότερα

NX-108USER-LED GI: 1098/C500

NX-108USER-LED GI: 1098/C500 NX-108USER-LED GI: 1098/C500 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NX-124 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Service: Ενδεικτικό σέρβις. Ανάβει όταν ανιχνευθεί πρόβλημα στη λειτουργία του συστήματος συναγερμού. Ready. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2

MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2 MATRIX 6/816 (GREEK) Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγιο Εγχειρίδιο Χρήστη (User) RINS848-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...3 1.1 Πλήκτρα Πληκτρολογίου...3 1.2 Οθόνη Πληκτρολογ...4 1.3 Ενδείξεις Πληκτρολογίου...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝΕ ΡΑΣ: ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες χειρισμού Το σύστημα είναι ο δεν είναι ο χωρισμένο σε υποσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424. µε πληκτρολόγιο MX-LCD. Περιεχόµενα. Στοιχεία Εγκαταστάτη συστήµατος: Στοιχεία Κέντρου Λήψης Σηµάτων:

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424. µε πληκτρολόγιο MX-LCD. Περιεχόµενα. Στοιχεία Εγκαταστάτη συστήµατος: Στοιχεία Κέντρου Λήψης Σηµάτων: Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5)

MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5) MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5) RINS847-2 EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 RINS847-2 Page 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης www.sigmasec.gr Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 2 2 3 4 8 5 6 9 7 10 11 13 12 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 1 2 3 4 5 6 Οθόνη LCD Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 01 17 33 02 18 34 03 19 35 04 20 36 05 21 37 06 22 38 07 23 39 08 24 40 09 25 41 10 26 42 11 27 43 12 28 44 13 29 45 14 30 46 15 31 47 16 32 48 ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - 1 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Rev F1 (Aug-2003) GR Ver 5 PRIMA Hellas SECURITY SYSTEMS LTD ΜΑΡΚΟΝΙ 18, 104 47, ΑΘΗΝΑ (+30) 2103416106 (+30) 2103413187 wwwprimahellascom Email: sales@primahellascom

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - 1 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Rev A (2005) GR Ver 6 PRIMA Hellas LTD ΜΑΡΚΟΝΙ 18, 104 47, ΑΘΗΝΑ (+30) 2103416106 (+30) 2103413187 wwwprimahellascom Email: sales@primahellascom - 2 - Παρακαλείσθε

Διαβάστε περισσότερα

DSC PC Αναλυτικές οδηγίες χρήστη με Lcd Πλήρης Οπλισμός: Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, πρέπει η πράσινη λυχνία ν στο πληκτρολόγιο

DSC PC Αναλυτικές οδηγίες χρήστη με Lcd Πλήρης Οπλισμός: Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, πρέπει η πράσινη λυχνία ν στο πληκτρολόγιο DSC PC 1616 1832 1864 Αναλυτικές οδηγίες χρήστη με Lcd Πλήρης Οπλισμός: Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, πρέπει η πράσινη λυχνία ν στο πληκτρολόγιο να είναι αναμμένη. Πατώντας # θα πρέπει η οθόνη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ AR-64

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ AR-64 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ AR-64 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ Ένδειξη στάθμης σήματος GSM. Όταν διακοπεί η τηλεφωνική γραμμή, αναβοσβήνει,ενώ είναι σταθερά αναμμένο όταν είναι εντάξει. Ένδειξη χαμηλής στάθμης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS  HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18

χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Θέμα Σελίδα Συνοπτική αναφορά χειρισμού συστήματος 2 Γενικές πληροφορίες συστήματος SmartLiving 3 Αναφορά στα πληκτρολόγια του συστήματος 4 Ενδείξεις πληκτρολογίων - οθόνη 4 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS 1 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AFC 300 Φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά στον χειρισμό και προγραμματισμό. LCD οθόνη. 32 ασύρματες ζώνες. 8 ενσύρματες ζώνες. Δέχεται μέχρι 8 τηλεχειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PK1555 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 //

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 // ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 0 www.idshellas.gr 0 ζώνες χρήστες 00 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... Προγραμματισμός κωδικού

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U.249.500 el Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LED PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED).

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED). ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ HONEYWELL OMNI 624 / OMNI 624 EU - 848 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο και η πράσινη λυχνία READYείναι αναμμένη (δηλαδή όλες οι πόρτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

ELITE 64 Ενσύρματο / Ασύρματο σύστημα ασφαλείας

ELITE 64 Ενσύρματο / Ασύρματο σύστημα ασφαλείας ELITE 64 Ενσύρματο / Ασύρματο σύστημα ασφαλείας Εγχειρίδιο Χρήσης ΗΛΚΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το σύστηµα ασφαλείας ELITE 64 για την προστασία του οικήµατός

Διαβάστε περισσότερα

HUNTER-PRO Σύστηµα Συναγερµού Εγχειρίδιο Χρήστη

HUNTER-PRO Σύστηµα Συναγερµού Εγχειρίδιο Χρήστη HUNTER-PRO Σύστηµα Συναγερµού Εγχειρίδιο Χρήστη P/N 4410066 Rev. B (Dec-2002) Gr. Ver. A PRIMA Hellas SECURITY SYSTEMS LTD. ΜΑΡΚΟΝΙ 18, 104 47, ΑΘΗΝΑ (+30) 2103416106 (+30) 2103413187 www.primahellas.com

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES www.idshellas.gr 8-64 XSERIES 8-64 ζώνες 8 χρήστες 000 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Matrix-6/816 έκδοση πίνακα: 1.34G Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Περιεχόμενα Θέμα Σελίδα Εγκατάσταση Συστήματος - Συναρμολόγηση - Διευθυνσιοδότηση & συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7664 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AR-7664 16 ενσύρματες ζώνες 24 ασύρματες ζώνες 4 partition 8 LCD πληκτρολόγια 8 τηλεχειριστήρια 1 master κωδικός 8 βοηθητικοί κωδικοί 2 τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC Display keypad Εγχειρίδιο χρήστη 675 07 11/09-01 PC Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Ο Συνδετήρας πληκτρολογίου με οθόνη 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη 7 Κύρια οθόνη 7 Σε περίπτωση συναγερμού

Διαβάστε περισσότερα

High Security and Access System EVO192. TM50 Οδηγίες τελικού χρήστη

High Security and Access System EVO192. TM50 Οδηγίες τελικού χρήστη High Security and Access System EVO192 TM50 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1404 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 805 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΜΑΤΙΣΜ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 Πλήρης Οπλισµός Συστήµατος 1) Πατήστε τον κωδικό σας και µια φορά το πλήκτρο [ΟΝ] (Κωδικός + ΟΝ). Οπλισµός Ενός Μόνο Υποσυστήµατος: Με τα βελάκια δεξιά-αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 EL Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναµµένο όταν έχουµε τροφοδοσία 220V και µπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει µπαταρία. Είναι σβηστό

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WP1 Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WP1 Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WP1 Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Οδηγίες χρήσης (rev_1n) ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99/N Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Αρχικές ενέργειες Ο συναγερμός ΗΧ-TEL99/N

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ. Εικόνα 1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ & ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ. Εικόνα 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Τα συστήματα ασφαλείας είναι ειδικές ηλεκτρονικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση χώρων, με σκοπό την άμεση ενημέρωσή των ενδιαφερόμενων, σε περίπτωση έ- κτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Apollo Plus... 5... 5... 7 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10... 11... 12 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙ- ΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468/A

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙ- ΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468/A ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙ- ΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468/A Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 4 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 5 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 5 Ενιαίο σύστημα.... 5 Διαχωρισμένο σύστημα.... 5 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

GE Security NX-10. Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης. GE φαντασία στην εργασία

GE Security NX-10. Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης. GE φαντασία στην εργασία GE Security NX-10 Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης GE φαντασία στην εργασία Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ "Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού" (WEEE) αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙ- ΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468/A

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙ- ΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468/A ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙ- ΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468/A Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 4 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 5 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 5 Ενιαίο σύστημα.... 5 Διαχωρισμένο σύστημα... 5 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 13 Ρύθμιση αντίθεσης LCD... 13 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες.

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Το Orpheus συνδυάζει την κοµψότητα µε την ασφάλεια. Οι λιτές γραµµές, ο επίπεδος σχεδιασµός και η πρόσοψη από γυαλί καθιστούν το πληκτρολόγιο του µοναδικό,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός GSC-W1

Προγραμματισμός GSC-W1 Προγραμματισμός GSC-W1 Μέσω εφαρμογής smartphone GEYER HELLAS Α.Ε. ΔΡΟΣΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, T.K 34100 [1] ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ Μέσα από το Play store για κινητά Android Μέσα από το itunes για

Διαβάστε περισσότερα

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64

ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-64 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AR-64 16 ενσύρματες ζώνες στην πλακέτα (χωρίς διπλασιασμό) 24 ασύρματες ζώνες με ενσωματωμένο δέκτη Επεκτείνεται μέχρι 64 ζώνες με BUS επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WS1N

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WS1N Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WS1N Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Κουμπί ON/OFF Θύρα φορτιστή Θύρα ενσύρματης σειρήνας Κομβίο Επανανφοράς εργοστασιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000 Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000 2000E v1.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Χαρακτηριστικά έξοδος Ρελέ για άνοιγµα Πόρτας έξοδος τρανζίστορ για ένδειξη Κατάστασης πληκτρολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

GE Security. Σειρά NetworX ΤΜ. Πληκτρολόγιο NΧ-1208Ε. Οδηγίες Χρήσης

GE Security. Σειρά NetworX ΤΜ. Πληκτρολόγιο NΧ-1208Ε. Οδηγίες Χρήσης GE Security Σειρά NetworX ΤΜ Πληκτρολόγιο NΧ-1208Ε Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ... 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ... 4 ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ... 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ (Υπομονάδα πρόσβασης με επιμέρους τμήματα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ (Υπομονάδα πρόσβασης με επιμέρους τμήματα) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ (Υπομονάδα πρόσβασης με επιμέρους τμήματα) Για τον έλεγχο και την ένδειξη κατάστασης με τον πρακτικότερο τρόπο, το σύστημα JABLOTRON 100 προσφέρει διάφορους τύπους υπομονάδων πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-262 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 6 ΠΡΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το HA-266 είναι ένα έξυπνο σύστηµα συναγερµού µε 6 ζώνες ελέγχου, που έχει σχεδιαστεί για την

Διαβάστε περισσότερα

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ISNet Intelligent Systems Networks JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ISNet Intelligent Systems Networks ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ενδείκτες 2 2 Έλεγχος Συστήματος 4 2.1 Οπλισμός Συναγερμού 4 2.2 Αφοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Επεξήγηση τεχνικών όρων.....1 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου...3 Ενδεικτικά LED s...4 Πλήκτρα......5 Έλεγχος του συστήματος....6 Έλεγχος ανοικτών ζωνών.......7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

PERFECTA Firmware ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Alarm Control Panel

PERFECTA Firmware ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Alarm Control Panel Version 1.00 Alarm Control Panel PERFECTA Firmware ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1471 Το πλήρες εγχειρίδιο αλλά και πρόσθετα εγχειρίδια είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.satel.eu perfecta_us_gr 02/17 SATEL sp.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας 2 Vision-64 - Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Αριθμός Εγγράφου MACC110U Ημερομηνία Έκδοσης 10 Νοεμβρίου 2004 Έκδοση Συστήματος Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ AR-7564 ΕΚΔΟΣΗ 0.1 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 8 Ενσύρματες & 24 Ασύρματες Ζώνες & 32 BUS (με χρήση 7601) 8 Πληκτρολόγια / 8 τηλεχειριστήρια Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. GSC-SJ1 Ηλιακή Φαροσειρήνα

Εγχειρίδιο Χρήσης. GSC-SJ1 Ηλιακή Φαροσειρήνα Εγχειρίδιο Χρήσης GSC-SJ1 Ηλιακή Φαροσειρήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ενσωματωμένο με μία ασύρματη σειρήνα strobe και μία κεντρική μονάδα, το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως μία ασύρματη σειρήνα

Διαβάστε περισσότερα

BS-477 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468/A

BS-477 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468/A BS-477 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468/A Τάση λειτουργίας Τυπική διάρκεια ζωής μπαταρίας Συχνότητα επικοινωνίας Εμβέλεια επικοινωνίας Βαθμός προστασίας περιβλήματος Κατασκευάζεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Tο Apollo έγινε plus!

Tο Apollo έγινε plus! Tο Apollo έγινε plus! Το Apollo plus συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήµατα του επιτυχηµένου Apollo, µε 32 ζώνες και µοντέρνο πληκτρολόγιο αφής. Μικρό µέγεθος. Μεγάλες δυνατότητες. To Apollo plus διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

C1-C5: παράµετροι διαµόρφωσης του πληκτρολογίου (C1=1).

C1-C5: παράµετροι διαµόρφωσης του πληκτρολογίου (C1=1). AYTONOMO ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ SL1000 1000B v1.2 Βοηθητική Έξοδος (AUX output επαφές AUX/- στην ηλεκτρονική πλακέτα του πληκτρολογίου) Πρόκειται για µία έξοδο τύπου τρανζίστορ ανοικτού συλλέκτη, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας GSC-W2. WiFi/GSM/PSTN Alarm System. Διαβάστε προσεκτικά πριν την χρήση. Αποθηκεύστε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση

Οδηγίες Λειτουργίας GSC-W2. WiFi/GSM/PSTN Alarm System. Διαβάστε προσεκτικά πριν την χρήση. Αποθηκεύστε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση Οδηγίες Λειτουργίας Διαβάστε προσεκτικά πριν την χρήση Αποθηκεύστε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση GSC-W2 WiFi/GSM/PSTN Alarm System Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 13 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου... 15 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 16 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα