«Η λειτουργία του διδακτικού μοντέλου της κοινωνικογνωστικής μάθησης στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η λειτουργία του διδακτικού μοντέλου της κοινωνικογνωστικής μάθησης στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών.»"

Transcript

1 Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 70 «Η λειτουργία του διδακτικού μοντέλου της κοινωνικογνωστικής μάθησης στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών.» Η Διδακτική ασχολείται ιδιαίτερα με τη διδακτική στρατηγική, τη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία που χωρίζεται σε διδακτικές λειτουργικές φάσεις. Με τα διδακτικά μοντέλα ο ψυχοπαιδαγωγός παρουσιάζει την παιδαγωγική του φιλοσοφία, τις ιδέες του, τις οποίες επιδιώκει να εφαρμόσει μέσω της διδακτικής των επιμέρους βημάτων - φάσεων της όλης διδακτικής πορείας. Η κοινωνικογνωστική θεωρία μάθησης 71 αποσκοπεί στον ενσυνείδητο αυτοέλεγχο (self - control) του ατόμου. Με τη νέα αυτή μαθησιακή διαδικασία, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τα παιδιά της τάξης του να μάθουν τεχνικές, που θα εφαρμόζονται από τα ίδια, με τρόπο τέτοιο ώστε να αυτοκαθοδηγούνται σε συμπεριφορές προς επιθυμητά αποτελέσματα που θα καθορίζουν μόνα τους. Επομένως, ο μαθητής μπορεί να οργανώνει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με τις επιλογές του και να επιτυγχάνει στόχους, χωρίς απαραίτητα να καθοδηγείται μονομερώς από εξωτερικούς παράγοντες. Σε πρώτη φάση, ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει ότι η συμπεριφορά του τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών επιδράσεων και όχι των σταθερών του εσωτερικών προσωπικών χαρακτηριστικών. Συνεπώς, πρέπει ο ίδιος να επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές στις συνθήκες του περιβάλλοντός του. Επίσης, ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργήσει κίνητρα 72 - εξωτερικά στην αρχή και στη συνέχεια εσωτερικά - στο μαθητή, επιχειρώντας να τον πείσει να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη όποιου προγράμματος αυτοελέγχου τον αφορά. Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το «νέο» με μορφή προβλήματος. Ο προβληματισμός που δημιουργείται προκαλεί ψυχική ανάγκη, που ως κίνητρο κινεί το μαθητή για τη λύση του προβλήματός του. Κατά τη φάση αυτή προετοιμάζεται βουλητικά και συναισθηματικά ο μαθητής για τη διαδικασία της μάθησης. Το πρόβλημα διατυπώνεται με σαφήνεια, ώστε να προκληθεί έντονο ενδιαφέρον και ισχυρό κίνητρο για μάθηση. Με αυτόν τον τρόπο δίδεται η αφορμή για την έναρξη της διδασκαλίας. Βασική λειτουργική διαδικασία σε αυτή τη φάση είναι η προσοχή, με την οποία το άτομο προσανατολίζεται επιλεκτικά σε ειδικά ερεθίσματα σε συσχετισμό με τις υπάρχουσες σε αυτό πληροφορίες. Ο εκπαιδευτικός, έχοντας υπόψη πως τα κίνητρα αποτελούν απλώς υποβοηθητικά μέσα, προκαλεί εγρήγορση, αναμονή, προσδοκία, ενθάρρυνση και εσωτερική πειθαρχία, που είναι ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των ψυχοσωματικών λειτουργιών των μαθητών για μάθηση. 70 Ωρ. Καθηγητής Αγγλικής γλώσσας, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών Πανεπιστημίου Αθηνών 71 Αναλυτική πραγμάτευση της παραπάνω θεωρίας βλέπε Δανασσής-Αφεντάκης, Αντ.Κ. (1996). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Μάθηση και Ανάπτυξη. Τόμος Α, έκδοση Γ, Αθήνα σελ Correll, W. (1961). Lernpsychologie. 16. Aufl. Donauwort, σελ. 63. ISSN:

2 Με τον προβληματισμό στην αρχή του μαθήματος ενισχύεται η φιλομάθεια και φιλοπεριέργεια, που πηγάζουν από τη «φυσική όρεξη» για μάθηση. Επίσης οι μαθητές συνειδητοποιούν την άγνοια και το γνωστικό κενό, γεγονός που προκαλεί δυσαρμονία με το περιβάλλον. Εξαιτίας της δημιουργειθείσας κατάστασης, οι μαθητές ενεργοποιούνται και ετοιμάζονται ψυχολογικά για μάθηση, με την προϋπόθεση βέβαια της εναρμόνισης του προβληματισμού και της πνευματικής τους στάθμης με την προηγούμενη γνώση. Ο διδάσκων, θα πρέπει, για κάθε είδους σχολική εργασία, να διαθέτει την απαραίτητη ωριμότητα, ώστε να εξασφαλίζει ότι τα παιδιά μαθαίνουν ευκολότερα, χωρίς δυσκολίες, γρηγορότερα και ευχάριστα. Με τον τρόπο αυτόν, αποφεύγονται και οι κίνδυνοι ψυχικών και κοινωνικών διαταραχών. Σε δεύτερη φάση, ο εκπαιδευτικός θα επιδιώξει να παρουσιάσει το αντικείμενο με τέτοιο τρόπο, ώστε να το παρατηρήσουν συστηματικά οι μαθητές και με τη βοήθειά του να προσεγγίσουν το όλο θέμα πρόβλημα. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως πρότυπο και με ερωτήσεις ή με παραστατικό και βιωματικό μονόλογο καταφέρνει να κρατήσει αμείωτη την προσοχή των μαθητών. Η δραστηριότητα του εκπαιδευτικού είναι απλά δομημένη και έχει οπτική και ακουστική καθαρότητα. Επομένως, τα ερεθίσματα που λαμβάνουν οι μαθητές παρατηρητές εντυπώνονται ευκολότερα σε αυτούς. Με την εναλλαγή των ερεθισμάτων επιτυγχάνεται η δραματοποίηση 73 της διδασκαλίας, γεγονός που επιδρά θετικά στη συγκέντρωση της προσοχής. Κατόπιν τα ερεθίσματα πληροφορίες κωδικοποιούνται σύμφωνα με τα ψυχοκινητικά, συμβολικά, σημασιολογικά, κ.ά. κωδικά συστήματα που διαθέτουν οι μαθητές και έτσι καθίσταται ευκολότερη η διαδικασία της διακίνησης και επεξεργασίας τους. Ο εκπαιδευτικός με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να αξιοποιήσει τη φυσιολογική διαδικασία σκέψης των μαθητών. Επιτρέπει στο μαθητή να ανακαλύπτει με τη διαίσθησή του 74 τις διάφορες πτυχές του προβλήματος, ώστε να πραγματοποιείται η σταδιακή προσέγγιση της λύσης ή των λύσεων του, δίδοντάς του την ευκαιρία να προχωρήσει πέρα από τον δικό του τρόπο σκέψης, αφού τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνιστώσες που απαρτίζουν το πρόβλημα. Επιπλέον, μετά από παρατηρήσεις και συστηματική προσέγγιση θα πρέπει ο μαθητής να μπαίνει νοητικά στη φύση των διαφόρων μαθησιακών φαινομένων και προβλημάτων και να ανακαλύπτει τη νοητική τους διάσταση και τις αρχές τους. Με τη διαίσθηση φτάνει κανείς γρήγορα και αλματωδώς σε υποθέσεις και ανακαλύπτει συνδυασμούς ιδεών, πριν ακόμη αποδειχτεί η αξία τους. Η διαίσθηση μας προσφέρει μια δοκιμαστική κατάταξη των γνώσεων, δίδοντας ίσως την αίσθηση πως τα γεγονότα είναι αυταπόδεικτα. Ωστόσο, προσφέρει μια αφετηρία για τη γνώση της πραγματικότητας και οδηγεί από τη συγκεκριμένη στην αφηρημένη διαλεκτική σκέψη. Κατά τη μαθησιακή διαδικασία ο εκπαιδευτικός ενεργοποιεί την ώριμη δυνατότητα της διαίσθησης - αντίληψης των μαθητών. Στην επίτευξη του συγκεκριμένου 73 Δερβίσης, Στ. (1984). Σύγχρονη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία. Θεσσαλονίκη, σελ Διαίσθηση κατά τον Bruner είναι η άμεση αντίληψη ή γνώση του νοήματος, της σημασίας ή της δομής του προβλήματος ή καταστάσεως, χωρίς την μεσολάβηση της αναλυτικής διαδικασίας. Bruner, J. (1960). Η διαδικασία της παιδείας. (μτφ. Χρ. Κληρίδης), Αθήνα, σελ. 91. ISSN:

3 σκοπού συμβάλλει η προβληματική παρουσίαση των αντικειμένων και οι υποθετικές απαντήσεις ή λύσεις 75. Έπειτα από την αντίληψη των συνιστωσών του προβλήματος και της πιθανής λύσης ή λύσεών του, οι μαθητές είναι πλέον νοητικά ώριμοι να προβούν στην απόδειξη με διάφορες αποδεικτικές μεθόδους. Στην τρίτη φάση, ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ομάδες εργασίες, στις οποίες ο κάθε μαθητής διατυπώνει την άποψή του που θα καταγράφεται και συζητείται μέσα στην ομάδα. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να εισηγούνται, να αυτενεργούν, να οργανώνονται, να κρίνουν και να ψηφίζουν. Η διδασκαλία αποτελεί συμμετοχική ενέργεια, αφού παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες για την απόκτηση δεξιοτήτων συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των διάφορων προβληματικών καταστάσεων και την κατανόηση των διάφορων φαινομένων, ο εκπαιδευτικός «καλλιεργεί την κριτική και δημιουργική σκέψη, τονώνει τις δημοκρατικές διαδικασίες και επιφέρει τον υπεύθυνο εκδημοκρατισμό της σχολικής τάξης» 76. Οι μαθητές εξετάζουν τα γεγονότα ως προς τη χρονική τους σειρά και σχέση, ως προς τη τοπική τους ακολουθία, προβαίνουν σε αιτιώδη ανάλυση για να βρεθούν οι σχέσεις αιτίου και αιτιατού και χρησιμοποιούν λογική ανάλυση για να αποκαλυφθούν οι λογικές σχέσεις και να εξαχθεί το τελικό συμπέρασμα, προκύπτοντας από τη συνάφεια των δεδομένων 77 η λύση ή οι λύσεις του προβλήματος. Εφόσον - σύμφωνα με τη κοινωνικογνωστική μάθηση ο άνθρωπος διαθέτει τις δυνατότητες του παραγωγικού συμβολισμού, της προγραμματικής δράσης, της συμβολικής επικοινωνίας, της μεταγνώσης και της αυτορρύθμισης 78, έχει ικανότητες να επηρεάσει κάθε κοινωνική και προσωπική του αλλαγή. Επομένως, η έκδηλη πραξιακή του συμπεριφορά ερμηνεύεται ως το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της ίδιας, των εσωτερικών ενδοπροσωπικών στοιχείων του και των περιβαλλοντικών καταστάσεων κοινωνικών περιστάσεων, μέσα στις οποίες ζει και δρα. Ο μαθητής μέσω της διαδικασίας της ενεργού του συμμετοχής στις διάφορες ομάδες εργασίας, δεν αποτελεί πλέον τον παθητικό δέκτη μηνυμάτων, αλλά επενεργεί δυναμικά, κυριαρχεί και ελέγχει τις περιβαλλοντικές καταστάσεις 79. Οι συμμαθητές μέσα στις ομάδες εργασίας μπορούν να αποτελέσουν θετικά πρότυπα, γιατί μέσω ενός μαθητή ή μιας ομάδας εργασίας μαθητών ο εκπαιδευτικός μπορεί με την «εσωτερική» ενίσχυση 80 να εδραιώσει επιθυμητές μορφές συμπεριφοράς. Μέσα σε αυτές τις ομάδες ο εκπαιδευτικός επιλέγει μαθητές που θα λειτουργούν ως πρότυπα, τους οποίους ενισχύει αρκετές φορές στην τάξη, παρακινώντας με αυτόν τον τρόπο τους πιο αδυνάτους μαθητές να εκφράσουν τις σύμφωνες γνώμες, 75 Στον ίδιο. όπ. π. σελ Χαραλαμπόπουλος, Β. (1987).Οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης γενικά. Διδακτική μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις GUTENBERG, σελ Δερβίσης, Στ. (1984). όπ. π. σελ Για τις βασικές δυνατότητες του ανθρώπου Βλέπε Κολιάδης, Εμ.Α. (1997). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες. Τόμος Β. έκδοση Δ, Αθήνα. 79 Ο Bandura δίδει μία νέα διάσταση στην ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς εισάγοντας το μοντέλο του Αμφίδρομου ντετερμινισμού ή της αμοιβαίας αιτιοκρατίας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του μοντέλου αυτού βλέπε Δανασσής-Αφεντάκης, Αντ.Κ. (1996). όπ. π. σελ Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. U.S.A. p ISSN:

4 αντιρρήσεις, απόψεις και αντιθέσεις τους. Οι μαθητές βλέποντας την επιβράβευση των μαθητών που λειτουργούν ως πρότυπα, επιδιώκουν να αποκομίσουν τόσο τα θετικά σχόλια των συμμαθητών τους όσο και τους επαίνους του δασκάλου τους. Έτσι, η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και των προτύπων μαθητών λειτουργεί για τους άλλους μαθητές ως πρότυπο οδηγός. Υιοθετούν και εμπλουτίζουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, δημιουργώντας νέες μορφές δημιουργικής συμπεριφοράς. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι μαθητές καταφέρνουν να παρατηρούν συστηματικά το όλο, το πρόβλημα, το μαθησιακό αντικείμενο. Συνδέουν το νέο με τις προϋπάρχουσες πληροφορίες, προβαίνουν σε διάφορες συσχετίσεις, αναλύουν τις λογικές σχέσεις και προβαίνουν στην εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων. Κατά συνέπεια, οι μαθητές κοινωνικοποιούνται και συμμετέχουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση, με αποτέλεσμα να έρχονται αντιμέτωποι με περιστάσεις, στο πλαίσιο των οποίων απαιτείται η ανάπτυξη εκ μέρους των συγκεκριμένης δραστηριότητας. - Ο Γκότοβος Α.Ε. (1990, σελ.34) έχοντας ως στόχο την κατασκευή ενός κατάλληλου εννοιολογικού εργαλείου και την περιγραφή και ταξινόμηση φαινομένων σχετικών με την «κοινωνικοποίηση» (socialization) την όρισε: «Ως διαδικασία αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του στο πλαίσιο της ενεργητικής αντιμετώπισης του δευτέρου από το πρώτο, μέσω της οποίας το άτομο αποκτά και διαμορφώνει προσωπική και κοινωνική ταυτότητα και πληρότητα επικοινωνίας και πράξης» 81. Οι μαθητές ασκούνται στον εσωτερικό προγραμματισμό, προβλέπουν μελλοντικά οφέλη ή ζημίες από τη δραστηριότητα που πρόκειται να αναπτύξουν και - με τη βοήθεια των αυτορρυθμιστικών μηχανισμών που διαθέτουν - μετατρέπουν το προϊδεάζον μέλλον (η ίδια δραστηριότητα που πρόκειται να αναπτύξουν και η συμβολική της αναπαράσταση) σε κίνητρα. Το αποτέλεσμα της ενεργού τους συμμετοχής και της προγραμματικής δράσης που ρυθμίζεται από τις γνωστικές τους διαδικασίες είναι η επαρκής αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνεπάγεται η συμμετοχή τους στην κοινωνική αλληλεπίδραση επομένως η συμμετοχή τους σε αυτή δεν οδηγεί μονομερώς στη ματαίωση των προσδοκιών που οι ίδιοι οι μαθητές «επενδύουν» στη συγκεκριμένη μαθησιακή κατάσταση, χρησιμοποιώντας την επαγωγική διαδικασία για να καταλήξουν στην εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων και στην εξακρίβωση της ορθότητας τους 82. Στην ακόλουθη φάση, ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να διατυπώσουν την έννοια, τον κανόνα, την αρχή. Διαλογικά με τον εκπαιδευτικό και ομαδικά, οι μαθητές διατυπώνουν την αρχή και κατατάσσουν συστηματικά το νέο. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί και πάλι ως πρότυπο, δίδοντας παραδείγματα εφαρμογής του νέου σε άλλες περιστάσεις. Στο σημείο αυτό, οι μαθητές έχουν αφομοιώσει τη νοηματική δομή, τον κανόνα και την αρχή. Το γεγονός όμως αυτό δεν είναι αρκετό, 81 Γκότοβος, Α.Ε. (1990). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις GUTENBERG, σελ Η ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει με επάρκεια τα προβλήματα που συνεπάγεται η συμμετοχή του στην κοινωνική αλληλεπίδραση ορίζεται ως «πληρότητα πράξης». Βλέπε Bohnsack, F. (1973). Handlungskompetenz und Jugendkriminalitat. Neuwied und Berlin, σελ. 36. ISSN:

5 αφού χρειάζεται μεταφορά και αξιοποίηση της γνώσης για τη λύση παρομοίων προβλημάτων. Οι μαθητές ξεκινούν τώρα με νέο προβληματισμό και νέα προσπάθεια για την εύρεση της λύσης του προβλήματος σε αυτή τη φάση της μαθησιακής διαδικασίας. Η επίδειξη της πρότυπης συμπεριφοράς από τον εκπαιδευτικό αφενός και αφετέρου οι πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν στη βραχυπρόθεσμη μνήμη και που αφορούν τη διατύπωση του κανόνα, καθιστούν τους μαθητές ικανούς να ανταποκρίνονται στην επεξεργασία και ευχερή διακίνηση των παραπάνω πληροφοριών. Το τελικό δομικό στοιχείο του μοντέλου της επεξεργασίας των πληροφοριών αποτελεί η μακροπρόθεσμη μνήμη. Οι βασικές λειτουργίες διαδικασίας είναι η διατήρηση και η αναπαραγωγή των πληροφοριών. Οι μαθητές με την απαγωγική πλέον διαδικασία, τον απαγωγικό συλλογισμό, προσπαθούν νοητικά να επιστρέψουν και να αναζητήσουν και άλλες περιπτώσεις εφαρμογής της κατακτημένης αρχής 83. Επομένως, η προσέγγιση της κοινωνικογνωστικής θεωρίας σε αυτή τη φάση, στηρίζεται στις «διαδικασίες ελέγχου» δηλαδή στην εσωτερική και την πραξιακή εκτελεστική επανάληψη της συμπεριφοράς που παρατήρησαν οι μαθητές από τον εκπαιδευτικό. Αποτέλεσμα της εσωτερικής νοητικής και πραξιακής άσκησης είναι η υιοθέτηση και οικειοποίηση των συμβολικών αναπαραστάσεων, δηλαδή η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και η εφαρμογή τους σε ανάλογες περιπτώσεις, με τη βοήθεια των διαφόρων μορφών ενίσχυσης: της εξωτερικής, της εσωτερικής ενίσχυσης και της αυτοενίσχυσης (δηλαδή εκείνης που χορηγούν οι ίδιοι οι μαθητές στους εαυτούς των). Στα πλαίσια της γλωσσικής αλληλεπίδρασης, η «πληρότητα πράξης» αντιστοιχεί στη «γλωσσική πληρότητα», δηλαδή στην ικανότητα παραγωγής γλωσσικά ορθών προτάσεων. Ωστόσο, η ανθρώπινη δραστηριότητα σπάνια εξαντλείται στην παραγωγή γραμματικά ορθών προτάσεων ταυτόχρονα, περικλείει και την ικανότητα της επικοινωνίας, την «επικοινωνιακή πληρότητα» 84. Το σύστημα (η γραμματική) της γλώσσας διδάσκεται στους μαθητές όχι ως αυτοσκοπός, αλλά ως το μέσον που υποβοηθάει και ενισχύσει την επικοινωνιακή τους ικανότητα στον δεύτερο κώδικα επικοινωνίας (Κ2). Η γραμματική θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς του γλωσσικού μαθήματος. Δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, ούτε διδάσκεται ανεξάρτητα από τους υπολοίπους. Έπειτα ακολουθεί η επόμενη φάση, κατά την οποία οι νέες γνώσεις που κατακτήθηκαν, κατανοήθηκαν, συστηματοποιήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν πρέπει να εξυπηρετήσουν την πληρότητα επικοινωνίας που αφορά τη χρήση των κανόνων, στους οποίους προσανατολίζεται η ίδια η γλωσσική χρήση. Επομένως ο εκπαιδευτικός του (Κ2) θα πρέπει να παρακινήσει τους μαθητές να μεταφέρουν και να εφαρμόζουν τις νέες γνώσεις σε 83 Δερβίσης, Στ. (1984).όπ. π. σελ Για την πληρότητα επικοινωνίας ή την επικοινωνιακή επάρκεια βλέπε Dittmar, N. (1974). Soziolinguistik. Εxemplarische und kritische Darstellung ihrer Thorie, Empirie und Anwendurg. Mit Kommentierter Bibliographie. Frankfurt am Main, σελ ISSN:

6 συγκεκριμένες επικοινωνιακές πράξεις που αναλογούν σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις, σύμφωνα με τους κοινωνιογλωσσικούς κανόνες 85. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές θα κάνουν «λάθη». Αυτά θεωρούνται ως φυσιολογικά φαινόμενα και επομένως αντιμετωπίζονται μέσα από αυτή την οπτική. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί και πάλι ως πρότυπο, διορθώνοντας τα λάθη στις κατάλληλες χρονικές στιγμές τόσο με την επίδειξη όσο και με τη δεικτική καθοδήγηση και περιγραφή της πρότυπης συμπεριφοράς, ώστε μέσα από τη γλωσσική χρήση να διευρύνει τον γλωσσικό κώδικα των μαθητών χωρίς να του δημιουργεί άγχος και ανασφάλεια. Σε αυτό το σημείο μια σημαντική λειτουργία στη συγκράτηση και ανάσυρση των πληροφοριών που λαμβάνουν οι μαθητές από δεξιοτεχνικές παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού είναι η σημασιολογική τους κατηγοριοποίηση και συγγένεια 86. Στα πλαίσια της κοινωνικογνωστικής θεωρίας μάθησης, η πρότυπη συμπεριφορά στη μνήμη συγκρατείται πιο σταθερά και μακροπρόθεσμα, όταν ο παρατηρητής χρησιμοποιεί για το μετασχηματισμό των εξωτερικών πληροφοριών οικείους του γλωσσικούς κώδικες που έχουν νόημα και σημασία. Σύμφωνα με το παραπάνω, εξηγούνται και οι παρεμβάσεις της μητρικής γλώσσας κατά τη χρήση του δεύτερου κώδικα. Ο εκπαιδευτικός αποσκοπεί στην παρουσίαση αυτών των λαθών στην τάξη, ώστε οι μαθητές να δημιουργήσουν τις νέες γι αυτούς σημασιολογικές, συντακτικές, μορφολογικές κατηγοριοποιήσεις του δεύτερου κώδικα, που θα τους χρησιμεύσουν ως πρότυπα-οδηγοί και ως κατευθυντήριες γραμμές για βελτίωση της γλωσσικής τους συμπεριφοράς. Έρευνες σχετικά με την «πληρότητα πράξης» έδειξαν ότι, ανάλογα με τη κοινωνική περίσταση στην οποία εκδηλώνεται η συγκεκριμένη γλωσσική συμπεριφορά, υπάρχουν συστηματικές διαφορές ως προς την κοινωνικο-πολιτισμική ένταξη του ατόμου και τη δομή της κοινωνικής περίστασης 87. Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω διαπίστωση, ο εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει τους μαθητές που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία εκ των προτέρων και να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ γραμματικού και επικοινωνιακού λάθους, πράγμα που συνεπάγεται και διαφορετικής μορφής παρεμβάσεις διορθώσεις. Οι χειρισμοί, που πρέπει να ακολουθεί ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από λεπτότητα και δεξιοτεχνία, ώστε ο λόγος των μαθητών να διατηρεί την επικοινωνιακή του αξία και οι ίδιοι να μην αποθαρρύνονται. Η σκοπιμότητα της παρέμβασης πρέπει να εξαρτάται από τη σπουδαιότητα του λάθους (όταν π.χ. αυτό τείνει να παραμορφώσει και να αλλοιώσει το γλωσσικό μήνυμα, απειλείται η διακοπή της επικοινωνίας, οπότε κρίνεται αναγκαία η παρέμβαση του διδάσκοντα). Ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει η αξιολόγηση στη διαδικασία της ανατροφοδότησης που είναι πολύ ευεργετική για τη μάθηση. Η αξιολόγηση αποτελεί σπουδαίο διευκολυντικό μέσο για τη μάθηση, γιατί με την 85 Ervin Tripp, S. (1972). On Sociolinguistic Rules: Alternation and Co-occurrence. In: J. Gumperz/Dell Hymes (eds) Directions in Sociolinguistics. New York London, σελ Πόρποδας, Κ. (1992). Γνωστική Ψυχολογία. Η διαδικασία της μάθησης, τόμος 1, Αθήνα. 87 Bohnsack, F. (1976). Unterpriviligierung als mangelnde Handlungskompetenz. In Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen: Kommunikative Sozialforschung. Munchen, σελ ISSN:

7 επερχόμενη θετική ενίσχυση ο μαθητής συνεχίζει την ορθή πορεία του στη κατάκτηση του δευτέρου γλωσσικού κώδικα. Οι εξετάσεις που διεξάγονται στην τάξη δεν αποβλέπουν μόνο στην αξιολόγηση του μαθητή, αλλά αποτελούν και κριτήριο για την μέτρηση και αξιολόγηση της παρεχόμενης διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό. Με τις αξιολογήσεις που προβαίνει ο εκπαιδευτικός διαπιστώνει τα εξής: 1/ εάν η ύλη αφομοιώθηκε από το σύνολο ή από μέρος μαθητών 2/ εάν η μέθοδος ήταν ορθή ή όχι 3/ εάν το επίπεδο της ύλης που προσφέρθηκε ήταν κατάλληλο για το μαθητή ή όχι 4/ εάν καλύφθηκαν συγκεκριμένες επικοινωνιακές ανάγκες 5/εάν εσωτερικεύθηκαν πολιτιστικά στοιχεία του δεύτερου κώδικα, δηλαδή νέων τρόπων σκέψης και αντίδρασης, νέων συνηθειών και διαφορετικών αξιών, αντιλήψεων και πεποιθήσεων 88. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τις αξιολογήσεις όχι ως απλά μέσα για την προαγωγή ή απόρριψη των μαθητών, αλλά ως επανατροφοδοτικές διαδικασίες (feed-back) για να επιφέρει διορθώσεις στη διδασκαλία του. Με τη βοήθεια των διεξαγόμενων αξιολογήσεων, ο εκπαιδευτικός διαπιστώνει τυχόν κενά του σχεδιασμού του, αναδιοργανώνει τα προγράμματα διδασκαλίας, λαμβάνει χρήσιμα στοιχεία για κενά σε γνώσεις ή συλλογισμούς μαθητών, καθώς και ατομικές δυσκολίες στη μάθηση. Συμπερασματικά οι μετρήσεις και αξιολογήσεις βοηθούν τον εκπαιδευτικό: 1/ να εξάγει ολοκληρωμένη εικόνα για τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των μαθητών, 2/ να παίρνει στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, 3/ να διευκολύνει τους μαθητές να αποκτούν την αίσθηση της «αξιοσύνης», δηλαδή «τις πεποιθήσεις που έχει το άτομο για τις ικανότητές του να πραγματοποιήσει με επιτυχία κάποιο σκοπό» 89 (αυτό σημαίνει να διαπιστώνουν οι ίδιοι οι μαθητές ποιες επικοινωνιακές τους ανάγκες και σε ποιον βαθμό είναι δυνατόν να υλοποιηθούν βάσει των εκφραστικών δυνατοτήτων που διαθέτουν), 4/ να δημιουργεί τα πρότυπα-οδηγούς που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν την εφευρετικότητα, δημιουργώντας τις δικές τους μορφές συμπεριφοράς, να προβούν δηλαδή στη δημιουργία των κατάλληλων διατυπώσεων σε σχέση προς το γλωσσικό περιβάλλον (συμφραζόμενα), αλλά και ως προς τις συγκεκριμένες συνθήκες επικοινωνίας από τις οποίες παράγονται. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η αξιολόγηση, δεν έχει πλέον τη μορφή της παραδοσιακής αξιολόγησης. Ο σκοπός που εξυπηρετεί είναι η δημιουργία μιας φιλικής και εγκάρδιας ατμόσφαιρας στη σχολική πράξη και όχι μιας ατμόσφαιρας καταπίεσης που δημιουργεί άγχος και ανασφάλεια 88 Η εσωτερίκευση των πολιτιστικών στοιχείων συμβαδίζει με την εκμάθηση του δεύτερου κώδικα και ορίζεται ως πολιτιστική προσαρμογή (acculturation). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό αυτό βλέπε Appel, R. Muysken, P. (1987). Language contact and bilingualism. London: Edward Arnold, σελ Κολιάδης, Εμ.Α. (1997). όπ. π. σελ ISSN:

8 στους μαθητές. Μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός με λεπτούς χειρισμούς αποφεύγει κάθε μορφή ψυχολογικής βίας και προσπαθεί να αφυπνίσει και να ενεργοποιήσει μια πλούσια συναισθηματική ζωή στους μαθητές, ώστε οι ίδιοι με την εσωτερική ενίσχυση να προβαίνουν στον αυτοέλεγχό τους και να ενεργοποιούν τους αυτορρυθμιστικούς τους μηχανισμούς. Από την άλλη, ο εκπαιδευτικός ενεργοποιεί τους δικούς του αντίστοιχους μηχανισμούς, εμπλουτίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του και οδηγείται στην καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του. Μέσα από τις παραπάνω διδακτικές λειτουργικές φάσεις της διδακτικής - μαθησιακής διαδικασίας της κοινωνικογνωστικής θεωρίας, διαπιστώνουμε τα εξής: Η σχολική τάξη αποτελεί συνισταμένη πολλών παραγόντων που διαμορφώνονται τόσο από τον εκπαιδευτικό, όσο και από τους μαθητές. Η συμπεριφορά του μαθητή που εκδηλώνεται με τον προφορικό και γραπτό λόγο, καθώς και με όλες τις δραστηριότητές του στη σχολική τάξη οι γνωστικοί και οι άλλοι ενδοπροσωπικοί παράγοντες του κάθε μαθητή και οι περιβαλλοντικές επιδράσεις της τάξης, λειτουργούν ως καθοριστικές και μορφοποιές δυνάμεις ο ένας για τον άλλον παράγοντα. Η επίδραση ανάμεσα στους παραπάνω παράγοντες δεν είναι συμμετρικά αμφίδρομη, αλλά ποικίλλει ανάλογα με τις διαφορετικές δραστηριότητες που εκτελεί ο κάθε μαθητής, τους διαφορετικούς μαθητές και τις ποικίλες καταστάσεις. Επίσης οι αλληλεπιδρώντες παράγοντες λειτουργούν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ο εκπαιδευτικός έχοντας υπόψη του τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή, προσπαθεί να δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, ώστε να παρακινήσει το ενδιαφέρον τους, αλλά και να προωθήσει τη δημιουργική τους ικανότητα. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές επηρεάζουν και επηρεάζονται τόσο από το δάσκαλο τους, όσο και από τους συμμαθητές και την ίδια τη συμπεριφορά τους. Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί και αξιολογείται, προβαίνει σε αυτοδιορθωτικές παρεμβάσεις, προβαίνει σε αποφασιστικές και αντικειμενικές κρίσεις για τη σχεδίαση της διδασκαλίας του, εξάγει συνεχώς χρήσιμα συμπεράσματα για τους μαθητές που απαρτίζουν την τάξη, και προβλέπει κατά κάποιο τρόπο το μέλλον, δημιουργώντας μέσω της προγραμματικής δράσης τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να δημιουργήσουν οι μαθητές του τις κατάλληλες διατυπώσεις και να κάνουν χρήση των κατάλληλων γλωσσικών στοιχείων για την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη του επιδιωκόμενου επικοινωνιακού στόχου στο δεύτερο γλωσσικό κώδικα. Οι μαθητές με τη σειρά τους δέχονται πληροφορίες ερεθίσματα από τον εκπαιδευτικό τους, ενεργοποιούν την προηγούμενη ψυχοκινητική πραξιακή και γνωστική τους εμπειρία και προσπαθούν να βρουν τη λύση του προβλήματος, έχοντας ως πρότυπο-οδηγό τις απλά δομημένες και αναλυτικές οδηγίες-κατευθύνσεις του εκπαιδευτικού τους για να δημιουργήσουν τις δικές τους συμπεριφορές. Εκτός από τον εκπαιδευτικό πρότυπο, οι συμμαθητές τους επίσης μπορεί να αποτελέσουν θετικά πρότυπα για τους υπολοίπους, προάγοντας τη συνεργασία, αλλά και ενεργοποιώντας τις εσωτερικές δυνάμεις όλων, ώστε ο κάθε μαθητής να μην αποτελεί παθητικό δέκτη μηνυμάτων, αλλά να διαδραματίζει ενεργητικό ρόλο, ρυθμίζοντας σε κάθε περίπτωση τις περιβαλλοντικές συνθήκες. ISSN:

9 Μέσα σε αυτό το σύστημα των αλληλεπιδράσεων, ο εκπαιδευτικός στοχεύει στα εξής: 1/ Στην πλήρη κατανόηση του περιεχομένου του αναγνωστικού κειμένου 2/ Στην ευχερή και ορθή προφορική ή γραπτή έκφραση 3/ Στη γνώση του τι είναι γραμματικά ορθό και τι όχι 4/ Στην επίτευξη άρτιου, σαφούς και ακριβούς επικοινωνιακού λόγου, με την εξέταση των επιμέρους στοιχείων από άποψη φωνολογική, μορφολογική, σημασιολογική και λειτουργικό συντακτική, με την χρησιμοποίηση της αναλυτικής διαδικασίας, αλλά και της συνθετικής διαδικασίας προς τη λέξη, την πρόταση και το λόγο 90. Κατά τις φάσεις του διδακτικού μοντέλου της κοινωνικογνωστικής θεωρίας, όταν παρουσιάζεται το νέο γλωσσικό φαινόμενο με τη μορφή προβληματικής κατάστασης, ο εκπαιδευτικός, λειτουργώντας ως πρότυπο, καθοδηγεί σωστά τους μαθητές του να προσεγγίσουν το νέο, στηριζόμενος σε προηγούμενο γνωστό γλωσσικό φαινόμενο, διευρύνοντας έτσι το γλωσσικό ορίζοντα των μαθητών, ώστε στη συνέχεια με την άσκηση στο νέο η γνώση να μεταβάλλεται σε γλωσσική δεξιότητα. Ο απώτερος σκοπός είναι η επικοινωνία των μαθητών με κείμενα βιβλίων, με το δάσκαλο και τους συμμαθητές τους, ώστε η επικοινωνία αυτή να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ανατροφοδότηση του δυναμικού γλωσσικού συστήματος του κάθε μαθητή. Ο τελευταίος στη συνέχεια γίνεται επαρκής ομιλητής/χρήστης του δεύτερου κώδικα, αποκτά δηλαδή με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών από τον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να προσαρμόζει τον λόγο του στο περιβάλλον και στις εκάστοτε συνθήκες υπό τις οποίες επικοινωνεί. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται και η νόηση του, που βρίσκεται σε μία συνεχή ανατροφοδότηση και αλληλοεπηρεασμό με τη γλώσσα 91 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Appel, R. Muysken, P. (1987). Language contact and bilingualism. London: Edward Arnold. 2. Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. U.S.A. 3. Bohnsack, F. (1973). Handlungskompetenz und Jugendkriminalitat. Neuwied und Berlin. 4. Bohnsack, F. (1976). Unterpriviligierung als mangelnde Handlungskompetenz. In Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen: Kommunikative Sozialforschung. Munchen. 5. Bruner, J. (1960). Η διαδικασία της παιδείας. (μτφ. Χρ. Κληρίδης), Αθήνα. 6. Correll, W. (1961). Lernpsychologie. 16. Aufl. Donauwort.. 7. Γκότοβος, Α.Ε. (1990). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις GUTENBERG. 90 Δερβίσης, Στ. (1990). Μεθοδολογία της διδακτικής και ειδική μεθοδολογία της διδασκαλίας μάθησης με σύγχρονα διδακτικά μοντέλα και δείγματα εφαρμογών. (2 η έκδοση). Θεσσαλονίκη, σελ Μωραϊτης, Γ. (1982). Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, σελ. 46. ISSN:

10 8. Dittmar, N. (1974). Soziolinguistik. Εxemplarische und kritische Darstellung ihrer Thorie, Empirie und Anwendurg. Mit Kommentierter Bibliographie. Frankfurt am Main. 9. Δανασσής-Αφεντάκης, Αντ.Κ. (1996). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Μάθηση και Ανάπτυξη. Τόμος Α, έκδοση Γ, Αθήνα. 10. Δερβίσης, Στ. (1984). Σύγχρονη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία. Θεσσαλονίκη. 11. Δερβίσης, Στ. (1990). Μεθοδολογία της διδακτικής και ειδική μεθοδολογία της διδασκαλίας μάθησης με σύγχρονα διδακτικά μοντέλα και δείγματα εφαρμογών. (2 η έκδοση). Θεσσαλονίκη. 12. Ervin Tripp, S. (1972). On Sociolinguistic Rules: Alternation and Cooccurrence. In: J. Gumperz/Dell Hymes (eds) Directions in Sociolinguistics. New York London. 13. Κολιάδης, Εμ.Α. (1997). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες. Τόμος Β. έκδοση Δ, Αθήνα. 14. Μωραϊτης, Γ. (1982). Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή. 15. Πόρποδας, Κ. (1992). Γνωστική Ψυχολογία. Η διαδικασία της μάθησης, τόμος 1, Αθήνα. 16. Χαραλαμπόπουλος, Β. (1987).Οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης γενικά. Διδακτική μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις GUTENBERG. ISSN:

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου είναι δύσκολες, πολυσύνθετες, πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΝΑ, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα