«Η λειτουργία του διδακτικού μοντέλου της κοινωνικογνωστικής μάθησης στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η λειτουργία του διδακτικού μοντέλου της κοινωνικογνωστικής μάθησης στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών.»"

Transcript

1 Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 70 «Η λειτουργία του διδακτικού μοντέλου της κοινωνικογνωστικής μάθησης στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών.» Η Διδακτική ασχολείται ιδιαίτερα με τη διδακτική στρατηγική, τη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία που χωρίζεται σε διδακτικές λειτουργικές φάσεις. Με τα διδακτικά μοντέλα ο ψυχοπαιδαγωγός παρουσιάζει την παιδαγωγική του φιλοσοφία, τις ιδέες του, τις οποίες επιδιώκει να εφαρμόσει μέσω της διδακτικής των επιμέρους βημάτων - φάσεων της όλης διδακτικής πορείας. Η κοινωνικογνωστική θεωρία μάθησης 71 αποσκοπεί στον ενσυνείδητο αυτοέλεγχο (self - control) του ατόμου. Με τη νέα αυτή μαθησιακή διαδικασία, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τα παιδιά της τάξης του να μάθουν τεχνικές, που θα εφαρμόζονται από τα ίδια, με τρόπο τέτοιο ώστε να αυτοκαθοδηγούνται σε συμπεριφορές προς επιθυμητά αποτελέσματα που θα καθορίζουν μόνα τους. Επομένως, ο μαθητής μπορεί να οργανώνει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με τις επιλογές του και να επιτυγχάνει στόχους, χωρίς απαραίτητα να καθοδηγείται μονομερώς από εξωτερικούς παράγοντες. Σε πρώτη φάση, ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει ότι η συμπεριφορά του τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών επιδράσεων και όχι των σταθερών του εσωτερικών προσωπικών χαρακτηριστικών. Συνεπώς, πρέπει ο ίδιος να επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές στις συνθήκες του περιβάλλοντός του. Επίσης, ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργήσει κίνητρα 72 - εξωτερικά στην αρχή και στη συνέχεια εσωτερικά - στο μαθητή, επιχειρώντας να τον πείσει να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη όποιου προγράμματος αυτοελέγχου τον αφορά. Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το «νέο» με μορφή προβλήματος. Ο προβληματισμός που δημιουργείται προκαλεί ψυχική ανάγκη, που ως κίνητρο κινεί το μαθητή για τη λύση του προβλήματός του. Κατά τη φάση αυτή προετοιμάζεται βουλητικά και συναισθηματικά ο μαθητής για τη διαδικασία της μάθησης. Το πρόβλημα διατυπώνεται με σαφήνεια, ώστε να προκληθεί έντονο ενδιαφέρον και ισχυρό κίνητρο για μάθηση. Με αυτόν τον τρόπο δίδεται η αφορμή για την έναρξη της διδασκαλίας. Βασική λειτουργική διαδικασία σε αυτή τη φάση είναι η προσοχή, με την οποία το άτομο προσανατολίζεται επιλεκτικά σε ειδικά ερεθίσματα σε συσχετισμό με τις υπάρχουσες σε αυτό πληροφορίες. Ο εκπαιδευτικός, έχοντας υπόψη πως τα κίνητρα αποτελούν απλώς υποβοηθητικά μέσα, προκαλεί εγρήγορση, αναμονή, προσδοκία, ενθάρρυνση και εσωτερική πειθαρχία, που είναι ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των ψυχοσωματικών λειτουργιών των μαθητών για μάθηση. 70 Ωρ. Καθηγητής Αγγλικής γλώσσας, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών Πανεπιστημίου Αθηνών 71 Αναλυτική πραγμάτευση της παραπάνω θεωρίας βλέπε Δανασσής-Αφεντάκης, Αντ.Κ. (1996). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Μάθηση και Ανάπτυξη. Τόμος Α, έκδοση Γ, Αθήνα σελ Correll, W. (1961). Lernpsychologie. 16. Aufl. Donauwort, σελ. 63. ISSN:

2 Με τον προβληματισμό στην αρχή του μαθήματος ενισχύεται η φιλομάθεια και φιλοπεριέργεια, που πηγάζουν από τη «φυσική όρεξη» για μάθηση. Επίσης οι μαθητές συνειδητοποιούν την άγνοια και το γνωστικό κενό, γεγονός που προκαλεί δυσαρμονία με το περιβάλλον. Εξαιτίας της δημιουργειθείσας κατάστασης, οι μαθητές ενεργοποιούνται και ετοιμάζονται ψυχολογικά για μάθηση, με την προϋπόθεση βέβαια της εναρμόνισης του προβληματισμού και της πνευματικής τους στάθμης με την προηγούμενη γνώση. Ο διδάσκων, θα πρέπει, για κάθε είδους σχολική εργασία, να διαθέτει την απαραίτητη ωριμότητα, ώστε να εξασφαλίζει ότι τα παιδιά μαθαίνουν ευκολότερα, χωρίς δυσκολίες, γρηγορότερα και ευχάριστα. Με τον τρόπο αυτόν, αποφεύγονται και οι κίνδυνοι ψυχικών και κοινωνικών διαταραχών. Σε δεύτερη φάση, ο εκπαιδευτικός θα επιδιώξει να παρουσιάσει το αντικείμενο με τέτοιο τρόπο, ώστε να το παρατηρήσουν συστηματικά οι μαθητές και με τη βοήθειά του να προσεγγίσουν το όλο θέμα πρόβλημα. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως πρότυπο και με ερωτήσεις ή με παραστατικό και βιωματικό μονόλογο καταφέρνει να κρατήσει αμείωτη την προσοχή των μαθητών. Η δραστηριότητα του εκπαιδευτικού είναι απλά δομημένη και έχει οπτική και ακουστική καθαρότητα. Επομένως, τα ερεθίσματα που λαμβάνουν οι μαθητές παρατηρητές εντυπώνονται ευκολότερα σε αυτούς. Με την εναλλαγή των ερεθισμάτων επιτυγχάνεται η δραματοποίηση 73 της διδασκαλίας, γεγονός που επιδρά θετικά στη συγκέντρωση της προσοχής. Κατόπιν τα ερεθίσματα πληροφορίες κωδικοποιούνται σύμφωνα με τα ψυχοκινητικά, συμβολικά, σημασιολογικά, κ.ά. κωδικά συστήματα που διαθέτουν οι μαθητές και έτσι καθίσταται ευκολότερη η διαδικασία της διακίνησης και επεξεργασίας τους. Ο εκπαιδευτικός με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να αξιοποιήσει τη φυσιολογική διαδικασία σκέψης των μαθητών. Επιτρέπει στο μαθητή να ανακαλύπτει με τη διαίσθησή του 74 τις διάφορες πτυχές του προβλήματος, ώστε να πραγματοποιείται η σταδιακή προσέγγιση της λύσης ή των λύσεων του, δίδοντάς του την ευκαιρία να προχωρήσει πέρα από τον δικό του τρόπο σκέψης, αφού τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνιστώσες που απαρτίζουν το πρόβλημα. Επιπλέον, μετά από παρατηρήσεις και συστηματική προσέγγιση θα πρέπει ο μαθητής να μπαίνει νοητικά στη φύση των διαφόρων μαθησιακών φαινομένων και προβλημάτων και να ανακαλύπτει τη νοητική τους διάσταση και τις αρχές τους. Με τη διαίσθηση φτάνει κανείς γρήγορα και αλματωδώς σε υποθέσεις και ανακαλύπτει συνδυασμούς ιδεών, πριν ακόμη αποδειχτεί η αξία τους. Η διαίσθηση μας προσφέρει μια δοκιμαστική κατάταξη των γνώσεων, δίδοντας ίσως την αίσθηση πως τα γεγονότα είναι αυταπόδεικτα. Ωστόσο, προσφέρει μια αφετηρία για τη γνώση της πραγματικότητας και οδηγεί από τη συγκεκριμένη στην αφηρημένη διαλεκτική σκέψη. Κατά τη μαθησιακή διαδικασία ο εκπαιδευτικός ενεργοποιεί την ώριμη δυνατότητα της διαίσθησης - αντίληψης των μαθητών. Στην επίτευξη του συγκεκριμένου 73 Δερβίσης, Στ. (1984). Σύγχρονη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία. Θεσσαλονίκη, σελ Διαίσθηση κατά τον Bruner είναι η άμεση αντίληψη ή γνώση του νοήματος, της σημασίας ή της δομής του προβλήματος ή καταστάσεως, χωρίς την μεσολάβηση της αναλυτικής διαδικασίας. Bruner, J. (1960). Η διαδικασία της παιδείας. (μτφ. Χρ. Κληρίδης), Αθήνα, σελ. 91. ISSN:

3 σκοπού συμβάλλει η προβληματική παρουσίαση των αντικειμένων και οι υποθετικές απαντήσεις ή λύσεις 75. Έπειτα από την αντίληψη των συνιστωσών του προβλήματος και της πιθανής λύσης ή λύσεών του, οι μαθητές είναι πλέον νοητικά ώριμοι να προβούν στην απόδειξη με διάφορες αποδεικτικές μεθόδους. Στην τρίτη φάση, ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ομάδες εργασίες, στις οποίες ο κάθε μαθητής διατυπώνει την άποψή του που θα καταγράφεται και συζητείται μέσα στην ομάδα. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να εισηγούνται, να αυτενεργούν, να οργανώνονται, να κρίνουν και να ψηφίζουν. Η διδασκαλία αποτελεί συμμετοχική ενέργεια, αφού παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες για την απόκτηση δεξιοτήτων συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των διάφορων προβληματικών καταστάσεων και την κατανόηση των διάφορων φαινομένων, ο εκπαιδευτικός «καλλιεργεί την κριτική και δημιουργική σκέψη, τονώνει τις δημοκρατικές διαδικασίες και επιφέρει τον υπεύθυνο εκδημοκρατισμό της σχολικής τάξης» 76. Οι μαθητές εξετάζουν τα γεγονότα ως προς τη χρονική τους σειρά και σχέση, ως προς τη τοπική τους ακολουθία, προβαίνουν σε αιτιώδη ανάλυση για να βρεθούν οι σχέσεις αιτίου και αιτιατού και χρησιμοποιούν λογική ανάλυση για να αποκαλυφθούν οι λογικές σχέσεις και να εξαχθεί το τελικό συμπέρασμα, προκύπτοντας από τη συνάφεια των δεδομένων 77 η λύση ή οι λύσεις του προβλήματος. Εφόσον - σύμφωνα με τη κοινωνικογνωστική μάθηση ο άνθρωπος διαθέτει τις δυνατότητες του παραγωγικού συμβολισμού, της προγραμματικής δράσης, της συμβολικής επικοινωνίας, της μεταγνώσης και της αυτορρύθμισης 78, έχει ικανότητες να επηρεάσει κάθε κοινωνική και προσωπική του αλλαγή. Επομένως, η έκδηλη πραξιακή του συμπεριφορά ερμηνεύεται ως το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της ίδιας, των εσωτερικών ενδοπροσωπικών στοιχείων του και των περιβαλλοντικών καταστάσεων κοινωνικών περιστάσεων, μέσα στις οποίες ζει και δρα. Ο μαθητής μέσω της διαδικασίας της ενεργού του συμμετοχής στις διάφορες ομάδες εργασίας, δεν αποτελεί πλέον τον παθητικό δέκτη μηνυμάτων, αλλά επενεργεί δυναμικά, κυριαρχεί και ελέγχει τις περιβαλλοντικές καταστάσεις 79. Οι συμμαθητές μέσα στις ομάδες εργασίας μπορούν να αποτελέσουν θετικά πρότυπα, γιατί μέσω ενός μαθητή ή μιας ομάδας εργασίας μαθητών ο εκπαιδευτικός μπορεί με την «εσωτερική» ενίσχυση 80 να εδραιώσει επιθυμητές μορφές συμπεριφοράς. Μέσα σε αυτές τις ομάδες ο εκπαιδευτικός επιλέγει μαθητές που θα λειτουργούν ως πρότυπα, τους οποίους ενισχύει αρκετές φορές στην τάξη, παρακινώντας με αυτόν τον τρόπο τους πιο αδυνάτους μαθητές να εκφράσουν τις σύμφωνες γνώμες, 75 Στον ίδιο. όπ. π. σελ Χαραλαμπόπουλος, Β. (1987).Οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης γενικά. Διδακτική μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις GUTENBERG, σελ Δερβίσης, Στ. (1984). όπ. π. σελ Για τις βασικές δυνατότητες του ανθρώπου Βλέπε Κολιάδης, Εμ.Α. (1997). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες. Τόμος Β. έκδοση Δ, Αθήνα. 79 Ο Bandura δίδει μία νέα διάσταση στην ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς εισάγοντας το μοντέλο του Αμφίδρομου ντετερμινισμού ή της αμοιβαίας αιτιοκρατίας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του μοντέλου αυτού βλέπε Δανασσής-Αφεντάκης, Αντ.Κ. (1996). όπ. π. σελ Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. U.S.A. p ISSN:

4 αντιρρήσεις, απόψεις και αντιθέσεις τους. Οι μαθητές βλέποντας την επιβράβευση των μαθητών που λειτουργούν ως πρότυπα, επιδιώκουν να αποκομίσουν τόσο τα θετικά σχόλια των συμμαθητών τους όσο και τους επαίνους του δασκάλου τους. Έτσι, η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και των προτύπων μαθητών λειτουργεί για τους άλλους μαθητές ως πρότυπο οδηγός. Υιοθετούν και εμπλουτίζουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, δημιουργώντας νέες μορφές δημιουργικής συμπεριφοράς. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι μαθητές καταφέρνουν να παρατηρούν συστηματικά το όλο, το πρόβλημα, το μαθησιακό αντικείμενο. Συνδέουν το νέο με τις προϋπάρχουσες πληροφορίες, προβαίνουν σε διάφορες συσχετίσεις, αναλύουν τις λογικές σχέσεις και προβαίνουν στην εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων. Κατά συνέπεια, οι μαθητές κοινωνικοποιούνται και συμμετέχουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση, με αποτέλεσμα να έρχονται αντιμέτωποι με περιστάσεις, στο πλαίσιο των οποίων απαιτείται η ανάπτυξη εκ μέρους των συγκεκριμένης δραστηριότητας. - Ο Γκότοβος Α.Ε. (1990, σελ.34) έχοντας ως στόχο την κατασκευή ενός κατάλληλου εννοιολογικού εργαλείου και την περιγραφή και ταξινόμηση φαινομένων σχετικών με την «κοινωνικοποίηση» (socialization) την όρισε: «Ως διαδικασία αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του στο πλαίσιο της ενεργητικής αντιμετώπισης του δευτέρου από το πρώτο, μέσω της οποίας το άτομο αποκτά και διαμορφώνει προσωπική και κοινωνική ταυτότητα και πληρότητα επικοινωνίας και πράξης» 81. Οι μαθητές ασκούνται στον εσωτερικό προγραμματισμό, προβλέπουν μελλοντικά οφέλη ή ζημίες από τη δραστηριότητα που πρόκειται να αναπτύξουν και - με τη βοήθεια των αυτορρυθμιστικών μηχανισμών που διαθέτουν - μετατρέπουν το προϊδεάζον μέλλον (η ίδια δραστηριότητα που πρόκειται να αναπτύξουν και η συμβολική της αναπαράσταση) σε κίνητρα. Το αποτέλεσμα της ενεργού τους συμμετοχής και της προγραμματικής δράσης που ρυθμίζεται από τις γνωστικές τους διαδικασίες είναι η επαρκής αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνεπάγεται η συμμετοχή τους στην κοινωνική αλληλεπίδραση επομένως η συμμετοχή τους σε αυτή δεν οδηγεί μονομερώς στη ματαίωση των προσδοκιών που οι ίδιοι οι μαθητές «επενδύουν» στη συγκεκριμένη μαθησιακή κατάσταση, χρησιμοποιώντας την επαγωγική διαδικασία για να καταλήξουν στην εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων και στην εξακρίβωση της ορθότητας τους 82. Στην ακόλουθη φάση, ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να διατυπώσουν την έννοια, τον κανόνα, την αρχή. Διαλογικά με τον εκπαιδευτικό και ομαδικά, οι μαθητές διατυπώνουν την αρχή και κατατάσσουν συστηματικά το νέο. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί και πάλι ως πρότυπο, δίδοντας παραδείγματα εφαρμογής του νέου σε άλλες περιστάσεις. Στο σημείο αυτό, οι μαθητές έχουν αφομοιώσει τη νοηματική δομή, τον κανόνα και την αρχή. Το γεγονός όμως αυτό δεν είναι αρκετό, 81 Γκότοβος, Α.Ε. (1990). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις GUTENBERG, σελ Η ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει με επάρκεια τα προβλήματα που συνεπάγεται η συμμετοχή του στην κοινωνική αλληλεπίδραση ορίζεται ως «πληρότητα πράξης». Βλέπε Bohnsack, F. (1973). Handlungskompetenz und Jugendkriminalitat. Neuwied und Berlin, σελ. 36. ISSN:

5 αφού χρειάζεται μεταφορά και αξιοποίηση της γνώσης για τη λύση παρομοίων προβλημάτων. Οι μαθητές ξεκινούν τώρα με νέο προβληματισμό και νέα προσπάθεια για την εύρεση της λύσης του προβλήματος σε αυτή τη φάση της μαθησιακής διαδικασίας. Η επίδειξη της πρότυπης συμπεριφοράς από τον εκπαιδευτικό αφενός και αφετέρου οι πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν στη βραχυπρόθεσμη μνήμη και που αφορούν τη διατύπωση του κανόνα, καθιστούν τους μαθητές ικανούς να ανταποκρίνονται στην επεξεργασία και ευχερή διακίνηση των παραπάνω πληροφοριών. Το τελικό δομικό στοιχείο του μοντέλου της επεξεργασίας των πληροφοριών αποτελεί η μακροπρόθεσμη μνήμη. Οι βασικές λειτουργίες διαδικασίας είναι η διατήρηση και η αναπαραγωγή των πληροφοριών. Οι μαθητές με την απαγωγική πλέον διαδικασία, τον απαγωγικό συλλογισμό, προσπαθούν νοητικά να επιστρέψουν και να αναζητήσουν και άλλες περιπτώσεις εφαρμογής της κατακτημένης αρχής 83. Επομένως, η προσέγγιση της κοινωνικογνωστικής θεωρίας σε αυτή τη φάση, στηρίζεται στις «διαδικασίες ελέγχου» δηλαδή στην εσωτερική και την πραξιακή εκτελεστική επανάληψη της συμπεριφοράς που παρατήρησαν οι μαθητές από τον εκπαιδευτικό. Αποτέλεσμα της εσωτερικής νοητικής και πραξιακής άσκησης είναι η υιοθέτηση και οικειοποίηση των συμβολικών αναπαραστάσεων, δηλαδή η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και η εφαρμογή τους σε ανάλογες περιπτώσεις, με τη βοήθεια των διαφόρων μορφών ενίσχυσης: της εξωτερικής, της εσωτερικής ενίσχυσης και της αυτοενίσχυσης (δηλαδή εκείνης που χορηγούν οι ίδιοι οι μαθητές στους εαυτούς των). Στα πλαίσια της γλωσσικής αλληλεπίδρασης, η «πληρότητα πράξης» αντιστοιχεί στη «γλωσσική πληρότητα», δηλαδή στην ικανότητα παραγωγής γλωσσικά ορθών προτάσεων. Ωστόσο, η ανθρώπινη δραστηριότητα σπάνια εξαντλείται στην παραγωγή γραμματικά ορθών προτάσεων ταυτόχρονα, περικλείει και την ικανότητα της επικοινωνίας, την «επικοινωνιακή πληρότητα» 84. Το σύστημα (η γραμματική) της γλώσσας διδάσκεται στους μαθητές όχι ως αυτοσκοπός, αλλά ως το μέσον που υποβοηθάει και ενισχύσει την επικοινωνιακή τους ικανότητα στον δεύτερο κώδικα επικοινωνίας (Κ2). Η γραμματική θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς του γλωσσικού μαθήματος. Δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, ούτε διδάσκεται ανεξάρτητα από τους υπολοίπους. Έπειτα ακολουθεί η επόμενη φάση, κατά την οποία οι νέες γνώσεις που κατακτήθηκαν, κατανοήθηκαν, συστηματοποιήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν πρέπει να εξυπηρετήσουν την πληρότητα επικοινωνίας που αφορά τη χρήση των κανόνων, στους οποίους προσανατολίζεται η ίδια η γλωσσική χρήση. Επομένως ο εκπαιδευτικός του (Κ2) θα πρέπει να παρακινήσει τους μαθητές να μεταφέρουν και να εφαρμόζουν τις νέες γνώσεις σε 83 Δερβίσης, Στ. (1984).όπ. π. σελ Για την πληρότητα επικοινωνίας ή την επικοινωνιακή επάρκεια βλέπε Dittmar, N. (1974). Soziolinguistik. Εxemplarische und kritische Darstellung ihrer Thorie, Empirie und Anwendurg. Mit Kommentierter Bibliographie. Frankfurt am Main, σελ ISSN:

6 συγκεκριμένες επικοινωνιακές πράξεις που αναλογούν σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις, σύμφωνα με τους κοινωνιογλωσσικούς κανόνες 85. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές θα κάνουν «λάθη». Αυτά θεωρούνται ως φυσιολογικά φαινόμενα και επομένως αντιμετωπίζονται μέσα από αυτή την οπτική. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί και πάλι ως πρότυπο, διορθώνοντας τα λάθη στις κατάλληλες χρονικές στιγμές τόσο με την επίδειξη όσο και με τη δεικτική καθοδήγηση και περιγραφή της πρότυπης συμπεριφοράς, ώστε μέσα από τη γλωσσική χρήση να διευρύνει τον γλωσσικό κώδικα των μαθητών χωρίς να του δημιουργεί άγχος και ανασφάλεια. Σε αυτό το σημείο μια σημαντική λειτουργία στη συγκράτηση και ανάσυρση των πληροφοριών που λαμβάνουν οι μαθητές από δεξιοτεχνικές παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού είναι η σημασιολογική τους κατηγοριοποίηση και συγγένεια 86. Στα πλαίσια της κοινωνικογνωστικής θεωρίας μάθησης, η πρότυπη συμπεριφορά στη μνήμη συγκρατείται πιο σταθερά και μακροπρόθεσμα, όταν ο παρατηρητής χρησιμοποιεί για το μετασχηματισμό των εξωτερικών πληροφοριών οικείους του γλωσσικούς κώδικες που έχουν νόημα και σημασία. Σύμφωνα με το παραπάνω, εξηγούνται και οι παρεμβάσεις της μητρικής γλώσσας κατά τη χρήση του δεύτερου κώδικα. Ο εκπαιδευτικός αποσκοπεί στην παρουσίαση αυτών των λαθών στην τάξη, ώστε οι μαθητές να δημιουργήσουν τις νέες γι αυτούς σημασιολογικές, συντακτικές, μορφολογικές κατηγοριοποιήσεις του δεύτερου κώδικα, που θα τους χρησιμεύσουν ως πρότυπα-οδηγοί και ως κατευθυντήριες γραμμές για βελτίωση της γλωσσικής τους συμπεριφοράς. Έρευνες σχετικά με την «πληρότητα πράξης» έδειξαν ότι, ανάλογα με τη κοινωνική περίσταση στην οποία εκδηλώνεται η συγκεκριμένη γλωσσική συμπεριφορά, υπάρχουν συστηματικές διαφορές ως προς την κοινωνικο-πολιτισμική ένταξη του ατόμου και τη δομή της κοινωνικής περίστασης 87. Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω διαπίστωση, ο εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει τους μαθητές που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία εκ των προτέρων και να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ γραμματικού και επικοινωνιακού λάθους, πράγμα που συνεπάγεται και διαφορετικής μορφής παρεμβάσεις διορθώσεις. Οι χειρισμοί, που πρέπει να ακολουθεί ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από λεπτότητα και δεξιοτεχνία, ώστε ο λόγος των μαθητών να διατηρεί την επικοινωνιακή του αξία και οι ίδιοι να μην αποθαρρύνονται. Η σκοπιμότητα της παρέμβασης πρέπει να εξαρτάται από τη σπουδαιότητα του λάθους (όταν π.χ. αυτό τείνει να παραμορφώσει και να αλλοιώσει το γλωσσικό μήνυμα, απειλείται η διακοπή της επικοινωνίας, οπότε κρίνεται αναγκαία η παρέμβαση του διδάσκοντα). Ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει η αξιολόγηση στη διαδικασία της ανατροφοδότησης που είναι πολύ ευεργετική για τη μάθηση. Η αξιολόγηση αποτελεί σπουδαίο διευκολυντικό μέσο για τη μάθηση, γιατί με την 85 Ervin Tripp, S. (1972). On Sociolinguistic Rules: Alternation and Co-occurrence. In: J. Gumperz/Dell Hymes (eds) Directions in Sociolinguistics. New York London, σελ Πόρποδας, Κ. (1992). Γνωστική Ψυχολογία. Η διαδικασία της μάθησης, τόμος 1, Αθήνα. 87 Bohnsack, F. (1976). Unterpriviligierung als mangelnde Handlungskompetenz. In Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen: Kommunikative Sozialforschung. Munchen, σελ ISSN:

7 επερχόμενη θετική ενίσχυση ο μαθητής συνεχίζει την ορθή πορεία του στη κατάκτηση του δευτέρου γλωσσικού κώδικα. Οι εξετάσεις που διεξάγονται στην τάξη δεν αποβλέπουν μόνο στην αξιολόγηση του μαθητή, αλλά αποτελούν και κριτήριο για την μέτρηση και αξιολόγηση της παρεχόμενης διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό. Με τις αξιολογήσεις που προβαίνει ο εκπαιδευτικός διαπιστώνει τα εξής: 1/ εάν η ύλη αφομοιώθηκε από το σύνολο ή από μέρος μαθητών 2/ εάν η μέθοδος ήταν ορθή ή όχι 3/ εάν το επίπεδο της ύλης που προσφέρθηκε ήταν κατάλληλο για το μαθητή ή όχι 4/ εάν καλύφθηκαν συγκεκριμένες επικοινωνιακές ανάγκες 5/εάν εσωτερικεύθηκαν πολιτιστικά στοιχεία του δεύτερου κώδικα, δηλαδή νέων τρόπων σκέψης και αντίδρασης, νέων συνηθειών και διαφορετικών αξιών, αντιλήψεων και πεποιθήσεων 88. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τις αξιολογήσεις όχι ως απλά μέσα για την προαγωγή ή απόρριψη των μαθητών, αλλά ως επανατροφοδοτικές διαδικασίες (feed-back) για να επιφέρει διορθώσεις στη διδασκαλία του. Με τη βοήθεια των διεξαγόμενων αξιολογήσεων, ο εκπαιδευτικός διαπιστώνει τυχόν κενά του σχεδιασμού του, αναδιοργανώνει τα προγράμματα διδασκαλίας, λαμβάνει χρήσιμα στοιχεία για κενά σε γνώσεις ή συλλογισμούς μαθητών, καθώς και ατομικές δυσκολίες στη μάθηση. Συμπερασματικά οι μετρήσεις και αξιολογήσεις βοηθούν τον εκπαιδευτικό: 1/ να εξάγει ολοκληρωμένη εικόνα για τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των μαθητών, 2/ να παίρνει στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, 3/ να διευκολύνει τους μαθητές να αποκτούν την αίσθηση της «αξιοσύνης», δηλαδή «τις πεποιθήσεις που έχει το άτομο για τις ικανότητές του να πραγματοποιήσει με επιτυχία κάποιο σκοπό» 89 (αυτό σημαίνει να διαπιστώνουν οι ίδιοι οι μαθητές ποιες επικοινωνιακές τους ανάγκες και σε ποιον βαθμό είναι δυνατόν να υλοποιηθούν βάσει των εκφραστικών δυνατοτήτων που διαθέτουν), 4/ να δημιουργεί τα πρότυπα-οδηγούς που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν την εφευρετικότητα, δημιουργώντας τις δικές τους μορφές συμπεριφοράς, να προβούν δηλαδή στη δημιουργία των κατάλληλων διατυπώσεων σε σχέση προς το γλωσσικό περιβάλλον (συμφραζόμενα), αλλά και ως προς τις συγκεκριμένες συνθήκες επικοινωνίας από τις οποίες παράγονται. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η αξιολόγηση, δεν έχει πλέον τη μορφή της παραδοσιακής αξιολόγησης. Ο σκοπός που εξυπηρετεί είναι η δημιουργία μιας φιλικής και εγκάρδιας ατμόσφαιρας στη σχολική πράξη και όχι μιας ατμόσφαιρας καταπίεσης που δημιουργεί άγχος και ανασφάλεια 88 Η εσωτερίκευση των πολιτιστικών στοιχείων συμβαδίζει με την εκμάθηση του δεύτερου κώδικα και ορίζεται ως πολιτιστική προσαρμογή (acculturation). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό αυτό βλέπε Appel, R. Muysken, P. (1987). Language contact and bilingualism. London: Edward Arnold, σελ Κολιάδης, Εμ.Α. (1997). όπ. π. σελ ISSN:

8 στους μαθητές. Μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός με λεπτούς χειρισμούς αποφεύγει κάθε μορφή ψυχολογικής βίας και προσπαθεί να αφυπνίσει και να ενεργοποιήσει μια πλούσια συναισθηματική ζωή στους μαθητές, ώστε οι ίδιοι με την εσωτερική ενίσχυση να προβαίνουν στον αυτοέλεγχό τους και να ενεργοποιούν τους αυτορρυθμιστικούς τους μηχανισμούς. Από την άλλη, ο εκπαιδευτικός ενεργοποιεί τους δικούς του αντίστοιχους μηχανισμούς, εμπλουτίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του και οδηγείται στην καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του. Μέσα από τις παραπάνω διδακτικές λειτουργικές φάσεις της διδακτικής - μαθησιακής διαδικασίας της κοινωνικογνωστικής θεωρίας, διαπιστώνουμε τα εξής: Η σχολική τάξη αποτελεί συνισταμένη πολλών παραγόντων που διαμορφώνονται τόσο από τον εκπαιδευτικό, όσο και από τους μαθητές. Η συμπεριφορά του μαθητή που εκδηλώνεται με τον προφορικό και γραπτό λόγο, καθώς και με όλες τις δραστηριότητές του στη σχολική τάξη οι γνωστικοί και οι άλλοι ενδοπροσωπικοί παράγοντες του κάθε μαθητή και οι περιβαλλοντικές επιδράσεις της τάξης, λειτουργούν ως καθοριστικές και μορφοποιές δυνάμεις ο ένας για τον άλλον παράγοντα. Η επίδραση ανάμεσα στους παραπάνω παράγοντες δεν είναι συμμετρικά αμφίδρομη, αλλά ποικίλλει ανάλογα με τις διαφορετικές δραστηριότητες που εκτελεί ο κάθε μαθητής, τους διαφορετικούς μαθητές και τις ποικίλες καταστάσεις. Επίσης οι αλληλεπιδρώντες παράγοντες λειτουργούν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ο εκπαιδευτικός έχοντας υπόψη του τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή, προσπαθεί να δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, ώστε να παρακινήσει το ενδιαφέρον τους, αλλά και να προωθήσει τη δημιουργική τους ικανότητα. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές επηρεάζουν και επηρεάζονται τόσο από το δάσκαλο τους, όσο και από τους συμμαθητές και την ίδια τη συμπεριφορά τους. Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί και αξιολογείται, προβαίνει σε αυτοδιορθωτικές παρεμβάσεις, προβαίνει σε αποφασιστικές και αντικειμενικές κρίσεις για τη σχεδίαση της διδασκαλίας του, εξάγει συνεχώς χρήσιμα συμπεράσματα για τους μαθητές που απαρτίζουν την τάξη, και προβλέπει κατά κάποιο τρόπο το μέλλον, δημιουργώντας μέσω της προγραμματικής δράσης τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να δημιουργήσουν οι μαθητές του τις κατάλληλες διατυπώσεις και να κάνουν χρήση των κατάλληλων γλωσσικών στοιχείων για την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη του επιδιωκόμενου επικοινωνιακού στόχου στο δεύτερο γλωσσικό κώδικα. Οι μαθητές με τη σειρά τους δέχονται πληροφορίες ερεθίσματα από τον εκπαιδευτικό τους, ενεργοποιούν την προηγούμενη ψυχοκινητική πραξιακή και γνωστική τους εμπειρία και προσπαθούν να βρουν τη λύση του προβλήματος, έχοντας ως πρότυπο-οδηγό τις απλά δομημένες και αναλυτικές οδηγίες-κατευθύνσεις του εκπαιδευτικού τους για να δημιουργήσουν τις δικές τους συμπεριφορές. Εκτός από τον εκπαιδευτικό πρότυπο, οι συμμαθητές τους επίσης μπορεί να αποτελέσουν θετικά πρότυπα για τους υπολοίπους, προάγοντας τη συνεργασία, αλλά και ενεργοποιώντας τις εσωτερικές δυνάμεις όλων, ώστε ο κάθε μαθητής να μην αποτελεί παθητικό δέκτη μηνυμάτων, αλλά να διαδραματίζει ενεργητικό ρόλο, ρυθμίζοντας σε κάθε περίπτωση τις περιβαλλοντικές συνθήκες. ISSN:

9 Μέσα σε αυτό το σύστημα των αλληλεπιδράσεων, ο εκπαιδευτικός στοχεύει στα εξής: 1/ Στην πλήρη κατανόηση του περιεχομένου του αναγνωστικού κειμένου 2/ Στην ευχερή και ορθή προφορική ή γραπτή έκφραση 3/ Στη γνώση του τι είναι γραμματικά ορθό και τι όχι 4/ Στην επίτευξη άρτιου, σαφούς και ακριβούς επικοινωνιακού λόγου, με την εξέταση των επιμέρους στοιχείων από άποψη φωνολογική, μορφολογική, σημασιολογική και λειτουργικό συντακτική, με την χρησιμοποίηση της αναλυτικής διαδικασίας, αλλά και της συνθετικής διαδικασίας προς τη λέξη, την πρόταση και το λόγο 90. Κατά τις φάσεις του διδακτικού μοντέλου της κοινωνικογνωστικής θεωρίας, όταν παρουσιάζεται το νέο γλωσσικό φαινόμενο με τη μορφή προβληματικής κατάστασης, ο εκπαιδευτικός, λειτουργώντας ως πρότυπο, καθοδηγεί σωστά τους μαθητές του να προσεγγίσουν το νέο, στηριζόμενος σε προηγούμενο γνωστό γλωσσικό φαινόμενο, διευρύνοντας έτσι το γλωσσικό ορίζοντα των μαθητών, ώστε στη συνέχεια με την άσκηση στο νέο η γνώση να μεταβάλλεται σε γλωσσική δεξιότητα. Ο απώτερος σκοπός είναι η επικοινωνία των μαθητών με κείμενα βιβλίων, με το δάσκαλο και τους συμμαθητές τους, ώστε η επικοινωνία αυτή να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ανατροφοδότηση του δυναμικού γλωσσικού συστήματος του κάθε μαθητή. Ο τελευταίος στη συνέχεια γίνεται επαρκής ομιλητής/χρήστης του δεύτερου κώδικα, αποκτά δηλαδή με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών από τον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να προσαρμόζει τον λόγο του στο περιβάλλον και στις εκάστοτε συνθήκες υπό τις οποίες επικοινωνεί. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται και η νόηση του, που βρίσκεται σε μία συνεχή ανατροφοδότηση και αλληλοεπηρεασμό με τη γλώσσα 91 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Appel, R. Muysken, P. (1987). Language contact and bilingualism. London: Edward Arnold. 2. Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. U.S.A. 3. Bohnsack, F. (1973). Handlungskompetenz und Jugendkriminalitat. Neuwied und Berlin. 4. Bohnsack, F. (1976). Unterpriviligierung als mangelnde Handlungskompetenz. In Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen: Kommunikative Sozialforschung. Munchen. 5. Bruner, J. (1960). Η διαδικασία της παιδείας. (μτφ. Χρ. Κληρίδης), Αθήνα. 6. Correll, W. (1961). Lernpsychologie. 16. Aufl. Donauwort.. 7. Γκότοβος, Α.Ε. (1990). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις GUTENBERG. 90 Δερβίσης, Στ. (1990). Μεθοδολογία της διδακτικής και ειδική μεθοδολογία της διδασκαλίας μάθησης με σύγχρονα διδακτικά μοντέλα και δείγματα εφαρμογών. (2 η έκδοση). Θεσσαλονίκη, σελ Μωραϊτης, Γ. (1982). Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, σελ. 46. ISSN:

10 8. Dittmar, N. (1974). Soziolinguistik. Εxemplarische und kritische Darstellung ihrer Thorie, Empirie und Anwendurg. Mit Kommentierter Bibliographie. Frankfurt am Main. 9. Δανασσής-Αφεντάκης, Αντ.Κ. (1996). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Μάθηση και Ανάπτυξη. Τόμος Α, έκδοση Γ, Αθήνα. 10. Δερβίσης, Στ. (1984). Σύγχρονη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία. Θεσσαλονίκη. 11. Δερβίσης, Στ. (1990). Μεθοδολογία της διδακτικής και ειδική μεθοδολογία της διδασκαλίας μάθησης με σύγχρονα διδακτικά μοντέλα και δείγματα εφαρμογών. (2 η έκδοση). Θεσσαλονίκη. 12. Ervin Tripp, S. (1972). On Sociolinguistic Rules: Alternation and Cooccurrence. In: J. Gumperz/Dell Hymes (eds) Directions in Sociolinguistics. New York London. 13. Κολιάδης, Εμ.Α. (1997). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες. Τόμος Β. έκδοση Δ, Αθήνα. 14. Μωραϊτης, Γ. (1982). Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή. 15. Πόρποδας, Κ. (1992). Γνωστική Ψυχολογία. Η διαδικασία της μάθησης, τόμος 1, Αθήνα. 16. Χαραλαμπόπουλος, Β. (1987).Οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης γενικά. Διδακτική μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις GUTENBERG. ISSN:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περιληπτικά Τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας και βασικά ερωτήματα του διδάσκοντος Διάγραμμα διδασκαλίας Βασικά μοντέλα /

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων.

των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων. Θεωρίες Μάθησης και ιδακτικές Στρατηγικές Εισαγωγή γή στις βασικές έννοιες 11/4/2011 Σκοπός του 3 ου μαθήματος Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της παιδικής συμπεριφοράς γεννιέται από την συνύφανση αυτών των δύο γραμμών (Vygotsky 1930/ 1978, σελ. 46).

Η ιστορία της παιδικής συμπεριφοράς γεννιέται από την συνύφανση αυτών των δύο γραμμών (Vygotsky 1930/ 1978, σελ. 46). 1896 1934 2 ξεχωριστές στην καταγωγή τους γραμμές ανάπτυξης: Α) Μία πρωτόγονη, φυσική γραμμή ανάπτυξης,, αυτόνομης εκδίπλωσης των βιολογικών δομών του οργανισμού, και Β) μία πολιτισμική, ανώτερη ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Seminar s outline ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διαχρονική και σταθερή αξία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα φέρει ο εκπαιδευτικός. Αδιαμφισβήτητα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών (ΕΠ) και εφαρμογές στην Π.Α.

Θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών (ΕΠ) και εφαρμογές στην Π.Α. Θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών (ΕΠ) και εφαρμογές στην Π.Α. Η προσέγγιση αυτή τονίζει ότι ο Πιαζέ υποτιμούσε την ικανότητα των μικρών παιδιών. Επίσης, διαφωνούν με τον Πιαζε για το αν η ανάπτυξη ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φυσικές Επιστήμες Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ «Το νέο βιβλίο είναι χειρότερο από το παλιό όχι επειδή διαφέρει ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ MICROTEACHING ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ MICROTEACHING ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ MICROTEACHING ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Καλός εκπαιδευτικός Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για να προσδιορίσουμε τον καλό εκπαιδευτικό; Καλός εκπαιδευτικός ως προς τις προσδοκίες ποιας

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης Βασικές παραδοχές : Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν είναι ανίκανοι,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Το «στιλ των εντολών».

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 4: Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου Προβλήματα ΘΕΜΑΤΑ Δείκτες επάρκειας (στόχοι, δείκτες επίπεδα) Διδασκαλία Αρνητικά αποτελέσματα επίδοσης Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Το φαινόμενο της είναι δύσκολο να περιγραφεί με την βοήθεια ο- ρισμού ή ως συγκεκριμένο φυσικό ή άλλο φαινόμενο ή προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσική Παιδαγωγική Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα προγραμματισμού και σχεδιασμού της διδασκαλίας

Επίπεδα προγραμματισμού και σχεδιασμού της διδασκαλίας Επίπεδα προγραμματισμού και σχεδιασμού της διδασκαλίας Επίπεδα Προγραμματισμού Η σχετική βιβλιογραφία διακρίνει τον προγραμματισμό σε: (α) Μακροπρόθεσμο (β) Μεσοπρόθεσμο (γ) Εβδομαδιαίο (δ) Ωριαίο Όλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Στάθης Παπασταθόπουλος. Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Στάθης Παπασταθόπουλος. Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Τίτλος Μαθήματος: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι Ενότητα: Η ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ L. S. Vygotsky Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Στάθης Παπασταθόπουλος Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς ώ και γιατί) κα

ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς ώ και γιατί) κα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοποί Στόχοι Επιδιώξεις- Θεματικές Ενότητες ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Πέτρος Πατσιάς Στέλιος Αδάμου ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αφηγηματική προσέγγιση: Αποτελεί τη βασική μορφή των δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας. Ο δάσκαλος δίνει τις πληροφορίες, ενώ οι μαθητές του παρακολουθούν μένοντας αμέτοχοι και κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι εξάσκησης της μνήμης και μέθοδοι καλυτέρευσης

Τρόποι εξάσκησης της μνήμης και μέθοδοι καλυτέρευσης Η μνήμη είναι μια νοητική ικανότητα με την οποία αποθηκεύουμε, αναγνωρίζουμε και ανακαλούμε, αλλά και αναπλάθουμε πληροφορίες ή εμπειρίες. Με άλλα λόγια, με τη μνήμη αποθηκεύουμε και διατηρούμε δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Περίγραμμα Νοοκατασκευαστική θεώρηση της μάθησης Ιστορικό υπόβαθρο Top-down * bottom up Ομαδοσυνεργατική μάθηση Νοοκατασκευαστικές μέθοδοι στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΤΣΟΕΚΠΛΗΡΟΤΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΧΗ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΠΡΟΔΟΚΙΨΝ ΣΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ

«ΑΤΣΟΕΚΠΛΗΡΟΤΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΧΗ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΠΡΟΔΟΚΙΨΝ ΣΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ «ΑΤΣΟΕΚΠΛΗΡΟΤΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΧΗ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΠΡΟΔΟΚΙΨΝ ΣΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΟΡΙΜΟ: Η «αυτοεκπληρούμενη πρόβλεψη» (self-fulfilling prophecy) είναι ένας κοινωνικο-ψυχολογικός μηχανισμός, ο οποίος μετατρέπει τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία θεμάτων Φυσικών Επιστημών

Διδασκαλία θεμάτων Φυσικών Επιστημών Διδασκαλία θεμάτων Φυσικών Επιστημών Στους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος αναφέρεται ότι θα πρέπει : «.οι μαθητές να είναι ικανοί, όχι μόνο να παρατηρούν τα φυσικά και χημικά φαινόμενα. και να καταγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Στόχοι της εισήγησης Να παρουσιαστούν οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τι είναι Μαθηματικά; Ποια είναι η αξία τους καθημερινή ζωή ανάπτυξη λογικής σκέψης αισθητική αξία και διανοητική απόλαυση ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα