ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ"

Transcript

1

2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 3

4 Περιεχόμενα Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας DELF Δίπλωμα Σπουδών Γαλλικής Γλώσσας DALF Εμπεριστατωμένο Δίπλωμα Γαλλικής Γλώσσας Δίπλωμα Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Sorbonne B1 Πιστοποιητικό Γαλλικής Γλώσσας Sorbonne B2 Πιστοποιητικό Γαλλικής Γλώσσας Sorbonne C1 Πιστοποιητικό Γαλλικής Γλώσσας και λογοτεχνίας Sorbonne C2 Δίπλωμα Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Sorbonne III Ανώτερο Δίπλωμα Γαλλικών Σπουδών Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας Επαγγελμάτων και Επιχειρήσεων CCIP (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παρισίων) Τεστ Αξιολόγησης Γνώσης Γαλλικής Γλώσσας TEF (Τεστ Αξιολόγησης Γαλλικής Γλώσσας) TCF (Τεστ Γνώσης Γαλλικών) 4

5 Το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς γλωσσομάθειας Οι καθ ην αρμόδιοι της Πολιτικής Γλωσσομάθειας του Ευρωπαικού Συμβουλίου, μετά από συνάντηση και συνεδρίαση το 1991, συνέστησαν ένα πρακτικό εργαλείο με σκοπό: Να καταγραφούν τα κοινά στοιχεία των διαφόρων επιπέδων γνώσης. Να καταστήσουν σαφή την αντιστοιχία των διαφόρων γλωσσών. Έτσι δημιουργήθηκε το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση. Tο Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς ορίζει έξι επίπεδα γλωσσομάθειας. Χρησιμοποιείται για την μεταρρύθμιση των εθνικών προγραμμάτων καθώς και για την αντιστοιχία των διαφόρων πιστοποιητικών. Σήμερα, το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο μεταφράστηκε σε 18 γλώσσες και διαβάζεται εντός και εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. ΤΟ DELF KAI TO DALF ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ Το DELF, Δίπλωμα Γαλλικής Γλώσσας, και το DALF, Εμπεριστατωμένο Δίπλωμα Γαλλικής Γλώσσας, δημιουργήθηκαν το 1985 από το Γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και πήραν τη σημερινή τους μορφή το Έξι νέα ανεξάρτητα διπλώματα, ένα για κάθε επίπεδο του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς. Κάθε δίπλωμα αξιολογεί τέσσερεις δεξιότητες: την προφορική και γραπτή κατανόηση, την προφορική και γραπτή έκφραση. ΕυρωπαϊκΟ πλαισιο γλωσσων C2 C1 B2 B1 A2 A1 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DALF C2 DALF C1 DELF B2 DELF B1 DELF A2 / DELF A2 Prim DELF A1 / DELF A1 Prim ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

6 DELF Α1 DELF Α1 Prim πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις. DELF A1 - Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία Ακουστική κατανόηση * Απάντηση σε ερωτήσεις τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές). Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 3 λεπτά 20 λεπτά περίπου /25 Γραπτή κατανόηση * Απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης τεσσάρων ή πέντε κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 30 λεπτά /25 Γραπτή έκφραση * Εξέταση σε δύο μέρη: - Συμπλήρωση ενός εντύπου προσωπικών στοιχείων - Σύνταξη απλού μηνύματος σχετικά με κάποιο θέμα της καθημερινής ζωής. 30 λεπτά /25 Προφορική έκφραση * Εξέταση σε τρία μέρη: - Απλή συνομιλία - Ανταλλαγή πληροφοριών - Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων 5-7 λεπτά προετοιμασία: 10 λεπτά /25 Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 20 * Συνολικός Βαθμός: /100. * Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 * Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25 6

7 DELF Α2 DELF Α2 Prim πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα. DELF A2 - Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία Ακουστική κατανόηση * Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές). Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 5 λεπτά 25 λεπτά περίπου /25 Γραπτή κατανόηση * Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Γραπτή έκφραση * Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένων - Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών - Σύνταξη πρόσκλησης, αίτησης, πληροφόρησης, έκφρασης ευχαριστηρίων, αιτιολογίας, συγχαρητηρίων 30 λεπτά /25 5 λεπτά /25 Προφορική έκφραση * Εξέταση σε τρία μέρη: - Επίσημη συνομιλία - Συνεχής μονόλογος - Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων 6-8 λεπτά προετοιμασία: 10 λεπτά /25 Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 40 * Συνολικός Βαθμός: /100. * Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 * Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25 7

8 DELF B1 πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων. DELF B1 - Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία Ακουστική κατανόηση * Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων (δύο ακουστικές). Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 6 λεπτά. 25 λεπτά περίπου /25 Γραπτή κατανόηση * Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων : - Κατανόηση κύριας ιδέας σε καθημερινά άρθρα. - Δυνατότητα επεξεργασίας χρήσιμων πληροφοριών για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας. - Αναγνώριση των σημαντικών στοιχείων ενός πληροφοριακού κειμένου. Γραπτή έκφραση * Έκφραση προσωπικής άποψης σε μια δεδομένη κατάσταση (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο ). 35 λεπτά /25 45 λεπτά /25 Προφορική έκφραση * Εξέταση σε τρία μέρη : - Προσωπική παρουσίαση - Παρουσίαση και έκφραση μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο - Προφορική ανταλλαγή απόψεων ιδεών. 15 λεπτά περίπου προετοιμασία: 10 λεπτά (αφορά μόνο το τρίτο μέρος της δοκιμασίας) (μόνο το πρώτο μέρος χωρίς προετοιμασία) /25 * Συνολικός Βαθμός /100. * Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 * Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25 8 Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 45

9 DELF B2 DELF B2 - Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία Ακουστική κατανόηση * Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο ηχογραφημένων αποσπασμάτων: - Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων (2 λεπτά, μία μόνο ακουστική). - Έκθεση, διάλεξη, λόγος, ηχητικό απόσπασμα (3-4 λεπτά - δύο ακουστικές). Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 8 λεπτά 30 λεπτά περίπου /25 Γραπτή κατανόηση * Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων: - Κατανόηση ενός πληροφοριακού κειμένου σχετικά με τη Γαλλοφωνία. - Κατανόηση ενός κειμένου που παραθέτει επιχειρήματα. Γραπτή έκφραση * Προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογία (μαρτυρία, αιτιολογημένο αίτημα, απάντηση σε επιστολή ). 1 ώρα /25 1 ώρα /25 Προφορική έκφραση * Παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο παρότρυνσης. 20 λεπτά προετοιμασία: 20 λεπτά /25 Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 2 ώρες 30 * Συνολικός Βαθμός: /100. * Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 * Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25 9

10 DALF C1 πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας. Απαλλάσσει τους μη Γαλλόφωνους φοιτητές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα. DALF C1 - Περιεχόμενο Διάρκεια βαθμολογία Ακουστική κατανόηση * Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ηχογραφημένων αποσπασμάτων: - Προφορικό κείμενο ή συζήτηση διάρκειας 6-8 λεπτών (δύο ακουστικές). - τρία ραδιοφωνικά αποσπάσματα διάρκειας 2 λεπτών (μία ακουστική). Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 10 λεπτά 40 λεπτά περίπου /25 Γραπτή κατανόηση * Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης λογοτεχνικού ή δημοσιογραφικού κειμένου λέξεων. Γραπτή έκφραση * Εξέταση σε δύο μέρη: - Σύνθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων 1000 λέξεων (περίπου). - Έκθεση με επιχειρήματα επί της προβληματικής των προς σύνθεση κειμένων. Δύο τομείς επιλογής: 1) Λογοτεχνία - Ανθρωπιστικές Επιστήμες 2) Θετικές Επιστήμες 50 λεπτά /25 2 ώρες και 30 λεπτά /25 Προφορική έκφραση * Εξέταση σε δύο μέρη: - Παρουσίαση θεμάτων υπό μορφή έκθεσης βάσει πολλών γραπτών κειμένων - Συζήτηση Δύο τομείς επιλογής: 1) Λογοτεχνία - Ανθρωπιστικές Επιστήμες 2) Θετικές Επιστήμες * Συνολικός Βαθμός: /100. * Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 * Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/ λεπτά προετοιμασία: 1 ώρα /25 Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 4 ώρες

11 DALF C2 πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. DALF C2 - Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία Ακουστική κατανόηση και προφορική έκφραση * Εξέταση σε τρία μέρη: - Ελεύθερη περίληψη του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου. (Δύο ακουστικές) - Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κειμένο. - Συζήτηση με τον εξεταστή. Δύο τομείς επιλογής: 1) Λογοτεχνία - Ανθρωπιστικές Επιστήμες 2) Θετικές Επιστήμες 30 λεπτά προετοιμασία: 1 ώρα /50 Γραπτή κατανόηση και έκφραση * Παραγωγή ενός δομημένου γραπτού λόγου (δοκίμιο) βάσει ενός κειμένου ή φακέλου κειμένων 2000 λέξεων (περίπου). 3 ώρες και 30 λεπτά /50 Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 3 ώρες 30 * Συνολικός Βαθμός: /100. * Βαθμολογία επιτυχίας: 50/100 * Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα: 5/25 11

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΣΟΡΒΟΝΝΗ - ΠΑΡΙΣΙ IV ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Υπηρεσία Εξετάσεων για τους μη Γαλλόφωνους του άνω Πανεπιστημίου, λειτουργεί με νομοθετικό διάταγμα από το 1959 και προτείνει εξετάσεις οι οποίες πιστοποιούν τις γνώσεις επί της Γαλλικής γλώσσας, της Γαλλικής λογοτεχνίας και του Γαλλικού πολιτισμού. Το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Παρίσι IV) έχει το δικαίωμα από το 1961 να εκδίδει τρία διπλώματα υπογεγραμμένα από τον Πρύτανη των Πανεπιστημίων των Παρισίων, τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής-Διευθυντή της Υπηρεσίας Εξετάσεων του εν λόγω Πανεπιστημίου. Τα πέντε επίπεδα έχουν ως εξής: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ SORBONNE B1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ SORBONNE B2 Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το επίπεδο DELF B1 και έχει κάνει προετοιμασία ενός έτους προτού παρακαθίσει στις εξετάσεις. Διάρκεια γραπτών εξετάσεων με ακουστική δοκιμασία: 3 ώρες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και λογοτεχνιασ SORBONNE C1 Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει γνώσεις Γαλλικής γλώσσας και Γαλλικού πολιτισμού ανάλογες και αντίστοιχες αυτών του Γαλλικού απολυτηρίου. Απαλλάσσει από τεστ γλώσσας τους μη Γαλλόφωνους υποψηφίους οι οποίοι θα επιθυμούσαν να εγγραφούν για πτυχιακές - μεταπτυχιακές - διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Διάρκεια γραπτών εξετάσεων: SORBONNE C1 lit = 2 ώρες SORBONNE C1 = 4 ώρες και 30 λεπτά ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ SORBONNE C2 Με τομείς επιλογής (Λογοτεχνία, Λογοτεχνία-Ιστορία, Λογοτεχνία-Μετάφραση, Λογοτεχνία Ευρωπαική ένωση) Παρέχει τη δυνάτοτητα εισαγωγής σε μία ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο κάτοχος του, δύναται να παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές. Παρέχει το δικαίωμα απ ευθείας εγγραφής στα Γαλλικά Πανεπιστήμια και δικαίωμα εγγραφής στο Sorbonne C2++ Διάρκεια γραπτών εξετάσεων: 5 ώρες και 30 λεπτά ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SORBONNE C2++ Προϋποθέτει κατοχή απολυτηρίου ή Γαλλικού baccalauréat ή κάποιου ισότιμου τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του Sorbonne C2. Διάρκεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων: 10 ώρες και 45 λεπτά Κάθε εξεταζόμενος, πέραν της καλής χρήσης της Γαλλικής γλώσσας αποκτά τεχνική και μεθόδους εργασίας όπως αυτές του 1 ου και 2 ου επιπέδου α έτους Γαλλικής Λογοτεχνίας (LMD). Ο κάτοχος έπειτα από αίτησή του, αποκτά ισοτιμία επιπέδου 1 και 2 της Γαλλικής Φιλολογίας του εν λόγω Πανεπιστημίου. 12

13 SORBONNE 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ SORBONNE B1 Το δίπλωμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις δοκιμασίες: Κατανόηση κειμένου καθημερινής ζωής και γραπτή έκφραση / 25 Γλωσσικές ασκήσεις / 25 Προφορική κατανόηση κειμένου / 25 Προφορική έκφραση βάσει γραπτής εικόνας ή κειμένου συνοδευόμενη από προσωπική παρουσίαση του υποψηφίου / 25 Διάρκεια : 2 ώρες και 15 λεπτά 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ SORBONNE B2 Το δίπλωμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις δοκιμασίες: Κατανόηση κειμένου (λογοτεχνικού αποσπάσματος) και γραπτή έκφραση / 25 Γλωσσικές ασκήσεις / 25 Προφορική κατανόηση κειμένου λογοτεχνικού ενδιαφέροντος υπό μορφή μαθήματος σε αμφιθέατρο / 25 Προφορική έκφραση βάσει κειμένου μερικών γραμμών / 25 Επιτυχών 50 / 100 Διάρκεια : 3 ώρες 3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και λογοτεχνιασ SORBONNE C1 Littérature Το δίπλωμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους του διπλώματος Sorbonne B2. Οι τελευταίοι έχουν κατοχυρωμένη βαθμολογία το σύνολο του βαθμού τους διαιρούμενο δια δύο : π.χ. Sorbonne B2 60/100 = 30/50 Sorbonne C1 Εξετάζονται στα λογοτεχνικά έργα τα οποία αλλάζουν ανά δυο έτη (απόσπασμα συνοδευόμενο από τέσσερις ερωτήσεις) Βαθμολογία / 30 Οι προφορικές εξετάσεις εστιάζονται τόσο στη γνώση ενός εκ των λογοτεχνικών έργων, / 10 όσο και σε αυθεντικό κείμενο το οποίο ο υποψήφιος παρουσιάζει και σχολιάζει υπό μορφή exposé / 10 Επιτυχών είναι ο υποψήφιος ο οποίος κατοχυρώνει συνολική βαθμολογία 50 / 100 Διάρκεια : 2 ώρες και 30 λεπτά 13

14 SORBONNE 4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και λογοτεχνιασ SORBONNE C1 Το δίπλωμα αυτό απευθύνεται στους μη κατόχους του διπλώματος Sorbonne B2. Περιλαμβάνει : Κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου συνοδευόμενου από γραπτή έκφραση / 25 Γλωσσικές ασκήσεις / 25 Λογοτεχνία / 25 Προφορική έκφραση : λογοτεχνία / 10 αυθεντικό κείμενο / 10 ΠΡΟΣΟΧΗ : Προφορικά παρακάθηνται μόνο οι έχοντες βαθμολογία όχι μικρότερη του 40 / 80 στη μορφή Γ2 του διπλώματος αυτού. Διάρκεια : 4 ώρες και 30 λεπτά 5 ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ SORBONNE C2 Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν: - Ελεύθερη περίληψη κειμένου γενικής φύσεως για όλους τους υποψηφίους / 10 - Ελεύθερη περίληψη κειμένου Ευρωπαϊκού / θεσμικού ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους στο τομέα «Ευρωπαϊκή Ένωση» Ανάλυση είτε του προηγούμενου κειμένου είτε φράση από αυτό με παραγωγή λόγου όχι λιγότερη των 300 λέξεων. / 10 Μετάφραση. Μικρό κείμενο λογοτεχνικού ενδιαφέροντος από τη Γαλλική στην Ελληνική Γλώσσα / 5 καθώς και πέντε προτάσεις από την Ελληνική στη Γαλλική Γλώσσα οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα τα οποία άπτονται των γραμματικών δυσκολιών. / 5 Λογοτεχνία. Ερώτηση στην οποία απαντά ο υποψήφιος υπό μορφή εκθέσεως ιδεών (composition française) με κατώτατο αριθμό 300 λέξεων από ένα εκ των δύο λογοτεχνικών έργων τα οποία αλλάζουν ανά δύο χρόνια. / 20 Προφορικές εξετάσεις: Όσοι έχουν κατοχυρώσει βαθμολογία όχι κατώτερη των 25 / 50 παρακάθηνται στις προφορικές εξετάσεις οι οποίες συνίστανται εις : Ανάλυση ενός αποσπάσματος από ένα εκ των δυο λογοτεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα / 25 Περίληψη και παρουσίαση υπό μορφή exposé του θέματος αυθεντικού κειμένου από τον γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο / 25 Επιτυχών 50 / 100 Διάρκεια : 5 ώρες και 30 λεπτά 14

15 6 ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ SORBONNE C2++ Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν: Περίληψη /10 (διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά) Μετάφραση /20 (διάρκεια: 3 ώρες και 30 λεπτά) - Κείμενο από Γαλλικά στη μητρική γλώσσα /10 - Κείμενο από μητρική γλώσσα στα Γαλλικά /10 Έκθεση ιδεών ή λογοτεχνική ανάλυση /20 (διάρκεια: 4 ώρες) Θέμα βασισμένο στο πρόγραμμα του έτους. Στη διόρθωση λαμβάνονται υπ όψιν: - άνεση και σωστή γνώση και χρήση της γλώσσας - οργάνωση (πλάνο, δομή, λογική) - ανάπτυξη με παραδείγματα Προφορικές εξετάσεις: Επεξήγηση κειμένου /10 Γραμματική ανάλυση /10 Ιστορία της Γαλλικής λογοτεχνίας /10 Τα δύο πρώτα μέρη είναι βασισμένα σε κείμενο γραμμών το οποίο ο εξεταζόμενος διαβάζει, παρουσιάζει, επεξηγεί. Η σωστή έκφραση λαμβάνεται υπ όψιν στη βαθμολογία. Η εξέταση συνδυάζεται με γραμματική ανάλυση, συντακτική ανάλυση των φράσεων, μεταφορά από ενεργητική σε παθητική φωνή, ευθύς / πλάγιος λόγος... Το τρίτο μέρος συνίσταται σε ερωτήσεις πάνω στην ιστορία της λογοτεχνίας από το 1715 έως σήμερα. Οι ερωτήσεις αφορούν: λογοτεχνικά κινήματα ρεύματα ή έναν μεμονωμένο συγγραφέα λογοτεχνικό είδος Η βαθμολογία με 0 σε ένα μέρος συνεπάγεται απόρριψη του υποψηφίου. Βαθμός επιτυχίας στα γραπτά 25/50 και συνολικός 40/80 Δικαίωμα στην προφορική εξέταση 2 φορές εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Προετοιμασία 30 λεπτά Διάρκεια 45 λεπτά SORBONNE 15

16 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Θέση των εξετάσεων Γαλλικής γλωσσομάθειας των επαγγελμάτων και επιχειρήσεων στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς Αντιστοιχία βάσει του πίνακα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς C2 C1 Β2 DFP Affaires C2 DFP Affaires C1 DFP Affaires B2 DFP Médical B2 DFP Juridique B2 Β1 DFP Tourisme & hôtellerie B1 DFP Scientifique & technique B1 Α2 DFP A2 Α1 16

17 ΔιπλΩματα ΓαλλικΗς ΓλΩσσας ΕπαγγελμΑτων και ΕπιχειρΗσεων CCIP (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παρισίων) CCIP Πιστοποιητικό Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Γαλλικής Γλώσσας Αυτή η εξέταση απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, των ξενοδοχείων και σε χώρους μαζικής εστίασης ή σε φοιτητές υποψηφίους προς άσκηση επαγγέλματος σ αυτούς τους τομείς. Τα επαγγέλματα στα οποία στοχεύει το δίπλωμα αυτό έχουν κοινό παρονομαστή την απ ευθείας επαφή με Γαλλόφωνη πελατεία απέναντι στην οποία οι υποψήφιοι έχουν ευθύνη στους τομείς: τουριστικής οργάνωσης και προώθησης τουριστικών επιχειρήσεων πρακτορεία ταξιδίων, τουριστικά γραφεία διοργανωτές ταξιδίων clubs διακοπών τουριστικών χωριών και αγροτουρισμού αλυσίδες ξενοδοχείων ή μεμονωμένες μονάδες πανδοχεία νέων εστιατορίων Η εξέταση αυτή προυποθέτει 360 ώρες διδασκαλίας Γαλλικών. ΕΠΙΛΟΓΗ ΞΕΝΑΓΟΣ στο ως άνω δίπλωμα (DFP Tourisme et Hôtellerie B1) Η συγκεκριμένη εξέταση γίνεται είτε παράλληλα με το δίπλωμα DFP Tourisme et Hôtellerie B1 είτε μετά την απόκτηση αυτού και πιστοποιεί την ικανότητα επικοινωνίας στη Γαλλική γλώσσα ως Ξεναγού Τουρισμού. Ο ξεναγός πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει ακριβείς πληροφορίες, να έχει το αίσθημα της υποδοχής και την ευθύνη να ακούει τους πελάτες και να έχει την ευστροφία να προωθεί τα προϊόντα για τα οποία έχει κληθεί να υπερασπιστεί και να προωθεί. Τo δίπλωμα DFP Τουρισμός - Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ή Ξεναγού ευρίσκεται στο επίπεδο Β1 του Συμβουλίου της Ευρώπης. 17

18 CCIP Πιστοποιητικό Γαλλικής Γλώσσας Νομικής Ορολογίας - DFP Juridique B2 Στόχοι: Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι ο εξεταζόμενος είναι ικανός να χρησιμοποιήσει τη Γαλλική γλώσσα σ ένα γαλλόφωνο νομικό περιβάλλον, αποδεικνύοντας ότι κατέχει την νομική ορολογία. Η ικανότητα αυτή πρέπει να αποδεικνύεται σε τέσσερεις τομείς: γραπτή κατανόηση γραπτή έκφραση προφορική κατανόηση προφορική έκφραση Γραπτή κατανόηση: Ο εξεταζόμενος είναι ικανός να κατανοήσει την γενική έννοια των στοιχείων-κλειδιών του νομικού πλαισίου με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει πολύ τεχνικές έννοιες νομικού περιεχομένου. Έχει έτσι την ικανότητα να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες κειμένων νόμων, αποφάσεων της δικαιοσύνης, νομικών άρθρων, σχετικών δικογραφιών... Γραπτή έκφραση: Σ αυτό το επίπεδο οι χρήστες είναι ικανοί να αντλούν σημειώσεις για ιδίαν χρήση, να γράφουν κείμενα με ακρίβεια όπως: επιστολές, σημειώσεις, πρακτικά... Προφορική κατανόηση: Ο εξεταζόμενος δύναται να κατανοήσει μηνύματα που αφορούν την επαγγελματική του δραστηριότητα, διαχωρίζοντας τα σημαντικά από τα δευτερεύοντα. Μπορεί να συμμετάσχει σε συνομιλίες, ανταλλαγές απόψεων σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική ή καθημερινή του ζωή. Προφορική έκφραση: Ο εξεταζόμενος θεωρείται ικανός, σ ένα καθημερινό περιβάλλον, να λάβει απλά μηνύματα, να παράσχει πληροφορίες μη σύνθετου νομικού περιοχομένου, να συμβουλεύει πελάτη, να συζητά επί νομικού θέματος, να συνομιλεί, να κλείνει συμβόλαια. Του δίνεται η δυνατότητα πρωτοβουλιών προκειμένου να λάβει την απαραίτητη πληροφορία-ενημέρωση και να δράσει δεόντως. 18

19 Επαγγελματικό Δίπλωμα Γαλλικής Γλώσσας - DFP Affaires Β2 CCIP Στόχοι: Το DFP Affaires B2 βεβαιώνει ότι ο εξεταζόμενος είναι ικανός να χρησιμοποιεί σωστά και αποτελεσματικά τη Γαλλική γλώσσα σε προφορικό και γραπτό λόγο. Στις κυριότερες συνθήκες επικοινωνίας στον επαγγελματικό τομέα, έχει την ικανότητα να αντεπεξέλθει με βάση τις διοικητικές, εμπορικές και επικοινωνιακές απαιτήσεις και συνθήκες της εταιρείας την οποία αντιπροσωπεύει. Το δίπλωμα αυτό ενθαρρύνει τον εξεταζόμενο να προχωρήσει τις σπουδές του στο DFP Affaires C1. Έχει ως βασικό στόχο την ολοκλήρωση ικανότητας και μέσα από διεκπαιρέωση επαγγελματικών πράξεων ελέγχει τις γνώσεις του εξεταζομένου. Έτσι, αξιολογεί τις τέσσερεις δεξιότητες : γραπτή κατανόηση γραπτή έκφραση προφορική κατανόηση γραπτή έκφραση Γραπτή κατανόηση: Ο εξεταζόμενος είναι ικανός να κατανοήσει τις γενικές έννοιες και τα στοιχεία-κλειδιά κειμένων του τομέα του. Μπορεί να δώσει τις βασικές πληροφορίες που υπάρχουν σε κείμενα, αναφορές, επιστολές, εγχειρίδια χρήσης... Γραπτή έκφραση: Δυνατότητα συγκέντρωσης σημειώσεων για ιδίαν χρήση, συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, συρραφής με κάποια ακρίβεια καθημερινών επαγγελματικών κειμένων (επιστολές, σημειώσεις, πρακτικά...). Προφορική κατανόηση: Ο εξεταζόμενος δύναται να κατανοήσει μηνύματα του δικού του πεδίου εμπειρίας διαχωρίζοντας τα βασικά από τα δευτερεύοντα σημεία. Μπορεί επίσης να συμμετέχει σε συζητήσεις ανταλλαγής απόψεων σχετικά με θέματα οικεία και αναμενόμενα. Προφορική έκφραση: Ο εξεταζόμενος μπορεί μέσα στο σύνηθες περιβάλλον του να λάβει απλά μηνύματα και να τα μεταφέρει, να δώσει πληροφορίες οι οποίες να μην είναι αρκετά σύνθετες, να κρατήσει κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές, να συζητήσει για θέματα προσωπικού και επάγγελμα του ενδιαφέροντος, να συνομιλήσει για την πώληση ενός προϊόντος, να διαπραγματευθεί την τιμή του. Σ αυτές τις συναλλαγές, δύναται να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες και να αντιδρά με τον δέοντα τρόπο. 19

20 CCIP Επαγγελματικό Δίπλωμα Γαλλικής Γλώσσας DFP Affaires C1 Στόχοι: Αυτό το δίπλωμα βεβαιώνει ότι ο εξεταζόμενος κατέχει τη Γαλλική γλώσσα, γραπτή και προφορική σε εργασιακό επίπεδο. Το συγκεκριμένο επίπεδο επιτρέπει στον εξεταζόμενο να επικοινωνεί στη Γαλλική με μεγάλη άνεση στις περισσότερες συνθήκες της κοινωνικής και επαγγελματικής του ζωής. Δηλαδή του επιτρέπει επίσης να λαμβάνει υπ όψιν τις κοινωνικές και επαγγελματικές προδιαγραφές τις οποίες συναντά στον περιβάλλοντα χώρο, τα εμπόδια σε ιεραρχικό επίπεδο και να κατέχει το κατάλληλο επίπεδο γλώσσας στις ανάλογες συνθήκες. Ο εξεταζόμενος δεν αξιολογείται στις θεωρητικές του γνώσεις αλλά στην ικανότητα να απαντά με αποτελεσματικότητα και ευκρίνεια στα προβλήματα που τίθενται στην επαγγελματική επικοινωνία, να έχει αυτονομία και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες. Πρέπει να επικοινωνεί με ακρίβεια στη Γαλλική γλώσσα, με τη χρειά της, τουλάχιστον όσον αφορά στον προσωπικό και επαγγελματικό τομέα και να αντιδρά, με σωστό τρόπο, σε πληθώρα συνθηκών, ακόμα και των μη αναμενόμενων. Πρέπει να είναι μεταξύ άλλων ικανός να διεκπαιρεώνει εντός της επιχείρησης εμπορικές συναλλαγές στα Γαλλικά και να καλλιεργεί κλίμα παραγωγικών σχέσεων τόσο με τους συνεργάτες του όσο και με τους συναδέλφους του. Το DFP Affaires C1 αξιολογεί τις τέσσερεις δεξιότητες: Γραπτή κατανόηση: Ο εξεταζόμενος δύναται να κατανοήσει, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, κάθε γραπτό το οποίο σχετίζεται με τον τομέα του : άρθρα επικαιρότητας, επαγγελματικά κείμενα... Γραπτή έκφραση: Σ αυτό το επίπεδο ο εξεταζόμενος πρέπει να δύναται να εκφράζεται με δικά του λόγια με ιεραρχικά δομημένο και σωστό λόγο, ώστε το μήνυμά του να είναι σωστό, ακριβές, περιεκτικό και η δομή να είναι σύνθετη, ανεξαρτήτως μικρολαθών αρκεί να μην είναι σημαντικά ώστε να εμποδίζουν την κατανόηση. Προφορική κατανόηση: Ο εξεταζόμενος δύναται να παρακολουθήσει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, μια συζήτηση ή μια παρουσίαση επαγγελματικού χαρακτήρα. Αντιλαμβάνεται γενικώς το περιεχόμενο, τις λεπτομέρειες, τη χρειά και τις διαπολιτισμικές όψεις καθώς και έμμεσα στοιχεία της γλώσσας. Προφορική έκφραση: Ο εξεταζόμενος μπορεί να εκφρασθεί χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, με ακρίβεια, σε πληθώρα θεμάτων που αφορούν στην επαγγελματική του ζωή, με σύνθετες φράσεις δομημένες μεταξύ τους. Γνωρίζει επίσης να παρουσιάζει με καθαρότητα και λεπτομέρεια, θέματα που άπτονται του τομέα του. Δύναται επίσης να συζητεί επαγγελματικά, να διευθύνει συζητήσεις, να συμμετέχει σε συσκέψεις και να εκφράζει την αποψή του με επιχειρηματολογία. 20

21 Επαγγελματικό Δίπλωμα Γαλλικής Γλώσσας DFP Affaires C2 CCIP Το DFP Affaires C2 αποδεικνύει ότι ο κάτοχος έχει γνώσεις ειδικότητος στον τομέα εμπορίου, οικονομίας, καθώς και στην διδακτική της γαλλικής γλώσσας στο τομέα των επιχειρήσεων και έχει υψηλό επίπεδο γνώσεων στη Γαλλική γλώσσα. Η εξέταση συνίσταται μεταξύ άλλων στη συγγραφή και υποστήριξη ενώπιον επιτροπής εργασίας-έρευνας σ ένα από τους ανωτέρω τομείς. Συμφωνία μεταξύ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητήριου Παρισίων έχει συναφθεί με το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης ώστε οι κάτοχοι του, να μπορούν, εαν πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις εγγραφής, να εγγραφούν στο Δ έτος Γαλλικής ως ξένη γλώσσα. Προαπαιτείται επίσης έγκριση του θέματος από ένα καθηγητή του εν λόγω πανεπιστημίου. Η βαθμολογία βασίζεται στην εργασία και στην υποστήριξη. Οικονομία / Εμπόριο κοινωνικο-οικονομική επικαιρότητα πρακτική των επιχειρήσεων / εμπορικές, δικαστικές, οικονομικές πτυχές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Γαλλίας ή των γαλλόφωνων χωρών και τρίτης χώρας. δημιουργία φακέλλων βασισμένων στον τύπο διεξαγωγή έρευνας πρακτικά συνεδρίου επιχειρήσεων που καταλήγουν σε ειδική έρευνα προβολή υλικού Διδακτική Γαλλικής γλώσσας επιχειρήσεων και επαγγελμάτων γλωσσολογικές διαστάσεις μεθοδολογική ανάλυση παιδαγωγικές προσεγγίσεις δημιουργία υλικού Υποψηφιότητες Κάτοχοι του Επαγγελματικού Διπλώματος Γαλλικής Γλώσσας (DFP Affaires C2) ή ισότιμου τίτλου του Ανωτέρου Διπλώματος Γαλλικής γλώσσας των Επιχειρήσεων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρισίων. Αξιολόγηση Η εργασία βαθμολογείται από επιτροπή του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρισίων (α βαθμολογία) και ακολούθως δίδεται άδεια σε συμβεβλημένη τοπική επιτροπή ενώπιον της οποίας γίνεται η υποστήριξη (β βαθμολογία). 21

22 TEF Τεστ ΑξιολOγησης Γνωσης ΓαλλικHς Γλωσσας Τεστ Αξιολόγησης Γαλλικής Γλώσσας Ένα έμπιστο εργαλείο Το TEF, επικυρωμένο από αναγνωρισμένους ειδικούς, αποτελεί εκπαιδευτική και αποδεικτική αναφορά, βασισμένη στην τεχνογνωσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρισίων. Λεπτομερείς βεβαιώσεις Η βεβαίωση που δίνεται στον υποψήφιο με τα αποτελέσματα περιέχει βαθμολογία και σχόλια για κάθε εξέταση. Τοποθετεί τον εξεταζόμενο σε μία κλίμακα βάσει των επιπέδων του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισιού Αναφοράς. Δομή του TEF 3 υποχρεωτικές εξετάσεις 2 προαιρετικές εξετάσεις Γραπτή κατανόηση Γραπτή έκφραση (1 ώρα) Προφορική κατανόηση Προφορική έκφραση (35 λεπτά) Λεξιλόγιο και δομή (συμπλήρωμα των υποχρεωτικών εξετάσεων) (2 ώρες και 10 λεπτά) Συνολικός Βαθμός: 900 Συνολικός Βαθμός: 450 ανά δεξιότητα Το TEF απευθύνεται σε: Υποψηφίους Ακαδημαική επικύρωση του επιπέδου γλώσσας Σπουδές στη Γαλλία, κινητικότητα σε γαλλόφωνες χώρες. Προσωπικό κίνητρο Επιχειρήσεις Πρόσληψη Κινητικότητα, προαγωγή Ακαδημίες Διάγνωση, εργαλείο τοποθέτησης σε επίπεδο γλώσσας Επικύρωση γαλλικού προγράμματος Επιλογή βάσει γλωσσολογικών κριτηρίων Από το Μάρτιο 2005, υπάρχει η ηλεκτρονική εκδοχή του TEF, e-tef. Με το e-tef, αμέσως μετά τις υποχρεωτικές εξετάσεις, οι υποψήφιοι έχουν τα αποτελέσματα η οργάνωση μιας εξεταστικής χρειάζεται μόνο μια εβδομάδα. 22

23 Τεστ Γνωσης Γαλλικων TCF Στις υποχρεωτικές εξετάσεις, το TCF παρουσιάζεται σε μορφή ερωτηματολόγιου με 80 ερωτήσεις. Για κάθε ερώτηση, 4 επιλογές και μια μόνο απάντηση. Δυο προαιρετικές εξετάσεις αξιολογούν την έκφραση. Οι ερωτήσεις έχουν σταδιακό βαθμό δυσκολίας. 3 υποχρεωτικές εξετάσεις 2 προαιρετικές εξετάσεις Γραπτή κατανόηση Γραπτή έκφραση Κατοχή δομής της γλώσσας Προφορική έκφραση Προφορική κατανόηση Οι υποχρεωτικές εξετάσεις παρουσιάζονται πάντα ως εξής: TCF 80 ερωτήσεις (1 ώρα και 30 λεπτά) Προφορική κατανόηση 30 ερωτήσεις - 25 λεπτά Γραπτή προαιρετική έκφραση (15 λεπτά) Γραπτή προαιρετική έκφραση (1 ώρα και 45 λεπτά) Κατοχή δομής της γλώσσας 20 ερωτήσεις - 20 λεπτά Γραπτή κατανόηση 30 ερωτήσεις - 45 λεπτά

24 Η Υπηρεσία Εξετάσεων είναι εντεταλμένη τόσο από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας όσο και από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης για τη δια βίου επιμόρφωση των εξεταστών. Ως εκ τούτου προγράμματα, τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία, προτείνονται σε όλους τους καθηγητές οι οποίοι έχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα Γαλλικής Φιλολογίας, ημεδαπής ή αλλοδαπής και τεκμηριωμένη προϋπηρεσία στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι καθηγητές-εξεταστές παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια και παρακάθηνται σε δοκιμασίες αξιολόγησης ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα του εξεταστού. Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι τριετής και ακολούθως επαναλάμβανονται τα σεμινάρια ώστε να είναι οι εξεταστές πάντοτε ενήμεροι των νέων μεθόδων αξιολόγησης καθώς και των διπλωμάτων. Αυτό είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής διαφοράς που καθιστά το σύστημα μας διαφανές και αξιόπιστο. Για περαιτέρω πληροφορίες : και στο διαδίκτυο

25 Η παρουσία μας ανά την Ελλάδα έχει στόχο τη λιγότερη ταλαιπωρία των υποψηφίων μαθητών μας ως ελάχιστη ανταμοιβή σε γονείς και παιδιά που αγκαλιάζουν τη Γαλλική γλώσσα. Ν ο ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 1 Αγρίνιο 2 Αίγιο 3 Αλεξανδρούπολη 4 Άργος 5 Άρτα 6 Βόλος 7 Ζάκυθος 8 Ηράκλειο 9 Θεσσαλονίκη 10 Θήβα 11 Ιεράπετρα 12 Ιωάννινα 13 Καβάλα 14 Καλαμάτα 15 Καρδίτσα 16 Καρπενήσι 17 Κέρκυρα 18 Κεφαλονιά 19 Κοζάνη 20 Κόρινθος 21 Κρανίδι 22 Λαμία 23 Λάρισα 24 Λέσβος 25 Λευκάδα 26 Λιβαδειά 27 Λήμνος 28 Μεσσολόγγι 29 Μύκονος 30 Ναύπακτος 31 Ναύπλιο 32 Πάρος 33 Πάτρα 34 Πύργος 35 Ρέθυμνο 36 Ρόδος 37 Σάμος 38 Σαντορίνη 39 Σέρρες 40 Σπάρτη 41 Σύρος 42 Τρίκαλα 43 Τρίπολη 44 Χαλκίδα 45 Χανιά 46 Χίος ΣΗΜ.: Το άνοιγμα του εξεταστικού κέντρου εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο.

26

27

28 AMBASSADE DE FRANCE EN GRèCE ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INSTITUT FRANÇAIS D ATHèNES ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ 31, rue Sina Σίνα Athènes Αθήνα tél.: / τηλ.: fax:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δημοσιεύθηκε από την Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2014 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter.

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. To πρόγραμμα SAGE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση εκφράζει τις απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα