Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου"

Transcript

1 Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια εργασίας για την αντίστοιχη τάξη; Ποιες οι γνώσεις και ικανότητες ανά τάξη και ποιες οι προτεινόμενες δραστηριότητες ανά ενότητα και ανά τάξη; Ποιες οι επιδιώξεις και ποια η αναμενόμενη καλή επίδοση των μαθητών και μαθητριών; 117

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιλογή μας να υπάρχει συνέχεια των ενοτήτων, ώστε να είναι εύκολη η παρακολούθηση της εξέλιξης μιας ενότητας από το Δημοτικό μέχρι την Α Λυκείου, μας οδήγησε στην επιλογή να παρουσιαστεί στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού το περιεχόμενο σε ενότητες με τίτλους αντίστοιχους με τους χρησιμοποιούμενους στο Δημοτικό, όπως π.χ.: Δυνάμεις Κινήσεις Απλές μηχανές Εργαλεία Κατασκευές. Ενότητες του Δημοτικού όπως «Φυσικό περιβάλλον» και το «Το σώμα και η υγεία μας» δεν αναφέρονται ως ενότητες παρόλο που συνεχίζει να υπάρχει αντίστοιχο περιεχόμενο διασπαρμένο όμως στις «κλασικές» ενότητες Φυσικής όπως π.χ. στην ενότητα «Ενέργεια Θερμότητα Θερμοκρασία» περιλαμβάνονται τα: Εξοικονόμηση ενέργειας: Θέρμανση ψύξη και θερμική μόνωση κατοικιών (Α τάξη). Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διατήρηση της ενέργειας ως περιβαλλοντικό πρόβλημα - Θερμική μόλυνση (Β τάξη). Ορθολογική χρήση της Ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας. Διαμόρφωση ενεργειακής συνείδησης (Γ τάξη). Ομοίως στην Α Λυκείου περιλαμβάνονται θέματα όπως: Κίνδυνοι από την πυρηνική ενέργεια. Η επίδρασή των ραδιενεργών ακτινοβολιών στους έμβιους οργανισμούς. Οι επιδράσεις των διαφορετικών μηκών κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα ζωντανά κύτταρα. Κοσμική ακτινοβολία. Πηγές της κοσμικής ακτινοβολίας και επίδρασή της στη Γη. Φαινόμενο του θερμοκηπίου, το «φράγμα» του όζοντος και ανθρώπινες δραστηριότητες που το επηρεάζουν. Βεβαίως αφενός η εισαγωγή και νέων εννοιών και αφετέρου οι συνηθισμένοι στη Φυσική του Γυμνασίου τίτλοι, όπως π.χ. Θερμότητα, έχουν διαμορφώσει, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατάλληλα τους τίτλους των ενοτήτων που παρουσιάζονται στο δημοτικό σχολείο. Έτσι π.χ. η ενότητα Ενέργεια, που υπήρχε στο δημοτικό, διαμορφώθηκε σε «Ενέργεια θερμότητα- θερμοκρασία», η ενότητα Φως συνεχίζεται εδώ ως «Φως και ηλεκτρομαγνητικά κύματα» η ενότητα Ήχος συνεχίζεται εδώ ως «Ήχος - μηχανικά κύματα και ταλαντώσεις», η ενότητα Ύλη ως Ύλη- Δομή της ύλης. Προστέθηκε, ως ανεξάρτητη ενότητα, η ενότητα Ηλεκτρομαγνητισμός η οποία στο Δημοτικό ήταν ενταγμένη στην ενότητα της Ενέργειας. Τέλος προστέθηκε η ενότητα πίεση που, για προφανείς λόγους δεν υπήρχε στο Δημοτικό. Η παρουσίαση της ύλης στην παρακάτω καταγραφή σε ενότητες με αυτόν τον τρόπο, οδηγεί (σε αρκετά σημεία) στην εμφάνιση της ίδιας ύλης σε περισσότερες από μια ενότητες. Έτσι, για παράδειγμα, η ύλη «Ηλεκτρική ισχύς, Ηλεκτρική Ενέργεια, σχέση μεταξύ α) P, V και I. και β) E, P και t.» καταγράφεται και στην ενότητα «Ενέργεια θερμότητα θερμοκρασία» και στην ενότητα «Ηλεκτρομαγνητισμός», προφανώς όμως διδάσκεται μια φορά. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται η ύλη με την σειρά που προτείνεται να διδαχτεί σε κάθε τάξη. 118

3 2. ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ Ενέργεια θερμότητα - θερμοκρασία Α Τάξη Β Τάξη Γ Τάξη Α Τάξη Λυκείου Θερμοκρασία: Μονάδα θερμοκρασίας ( ο C), ορισμός του 0 ο C και του 100 ο C. Διαφοροποίηση θερμότητας Θερμοκρασίας. Μεταβολές θερμοκρασίας κατά την αλλαγή κατάστασης και θέρμανση του νερού από πάγο σε υδρατμούς. Επίδραση διαλυμένων ουσιών στη θερμοκρασία πήξης και βρασμού του νερού. Θερμότητα που απαιτείται ή αποδίδεται κατά τις αλλαγές φάσης και κατά τις μεταβολές θερμοκρασίας του νερού ή μιας άλλης ουσίας. Τρόποι διάδοσης θερμότητας Διάδοση με αγωγή. Αγωγοί μονωτές. Μικροσκοπική εξήγηση. Διάδοση με ρεύματα μεταφοράς Διάδοση με ακτινοβολία Θέρμανση ψύξη και θερμική μόνωση κατοικιών Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η μπαταρία ως αποθήκη χημικής ενέργειας. Φόρτιση μπαταρίας. Καθημερινές ηλεκτρικές συσκευές μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλες μορφές. Διατήρηση της Ενέργειας κατά τις μετατροπές με ταυτόχρονη διασκόρπισή της (υποβάθμιση) στον περιβάλλον. Η διατήρηση της ενέργειας ως περιβαλλοντικό πρόβλημα. Θερμική μόλυνση. Το φως μεταφέρει ενέργεια (Φωτοσύνθεση, Θέρμανση με ακτινοβολία, Φωτοκύτταρο) Δυναμική ενέργεια λόγω παραμόρφωσης ελατηρίου Κινητική ενέργεια. Μετατροπή δυναμικής ενέργειας σε κινητική. Εισαγωγή της έννοιας του έργου, σχέση έργου και ενέργειας. Ηλεκτρική ισχύς, Ηλεκτρική Ενέργεια, σχέση μεταξύ α) P, V και I. και β) E, P και t. Ορθολογική χρήση της Ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας. Διαμόρφωση ενεργειακής συνείδησης. Έργο δύναμης, σχέση δύναμης - έργου μετατόπισης (ποσοτικά προβλήματα). Ενέργεια ενός αντικειμένου που βρίσκεται κοντά στη Γη. Δυναμική Ενέργεια λόγω θέσης, Κινητική Ενέργεια, Μηχανική Ενέργεια, Διατήρηση της Μηχανικής ενέργειας, (ποσοτικά προβλήματα). Διατήρηση της Ενέργειας - Εφαρμογή στις απλές μηχανές. Διαφοροποίηση των εννοιών δύναμη ενέργεια - ισχύς Ενέργεια της ταλάντωσης (δυναμική και κινητική). Ενέργεια κύματος. Μετατροπή της μάζας σε ενέργεια. Σχέση Einstein. Πυρηνική σχάση Αλυσιδωτή αντίδραση. Χρήση της πυρηνικής ενέργειας Πυρηνικοί αντιδραστήρες Σύντηξη υδρογόνου προϋποθέσεις - εμπόδια χρήσης της σύντηξης ως πηγή ενεργείας Φως - Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Α Τάξη Β Τάξη Γ Τάξη Α Τάξη Λυκείου Πηγές φωτός, Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός, Σκιά, εκλείψεις ηλίου και Σελήνης Ανάκλαση, διάχυση, πότε φαίνεται ένα σώμα. Το λευκό φως ως σύνολο από έγχρωμες ακτίνες. Φίλτρα Πρόσθεση βασικών χρωμάτων ανάκτηση λευκού φωτός Το χρώμα των σωμάτων Δεν προτείνεται να διδαχθεί καμία ενότητα Μορφή των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος στο κενό. Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι χρήσεις των διαφορετικών μηκών κύματος της 120

4 Είδωλο σε επίπεδο καθρέφτη - περισκόπια. Φωτορύπανση Διάθλαση. Ολική ανάκλαση, εφαρμογές σε ιατρική και τεχνολογία (οπτικές ίνες, συσκευές ενδοσκόπηση, κ.α.). Φακοί, διάδοση φωτός μέσα από τους φακούς, είδωλα (μόνο γραφική απεικόνιση οπτικών ακτίνων χωρίς τύπους). Ερευνώντας με φακούς, μεγεθυντικός φακός, μικροσκόπιο, τηλεσκόπιο. Μάτι, όραση, φακοί επαφής, γυαλιά. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το χρώμα που φαίνεται να έχει ένα σώμα. Το φως μεταφέρει ενέργεια (Φωτοσύνθεση, Θέρμανση με ακτινοβολία, Φωτοκύτταρο) ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα ζωντανά κύτταρα. Κοσμική ακτινοβολία. Πηγές της κοσμικής ακτινοβολίας, επίδρασή της στη Γη. Διαπερατότητα της ατμόσφαιρας στις ακτινοβολίες. Φαινόμενο του θερμοκηπίου, το «φράγμα» του όζοντος. Επίγεια και δορυφορικά τηλεσκόπια που ανιχνεύουν ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, Παρατηρήσεις του ηλιακού συστήματος και γαλαξιών από τη Γη ή από το διάστημα Το φως ως κύμα. Ταχύτητα του φωτός, εξάρτησή της από το μέσο στο οποίο διαδίδεται. Δείκτης διάθλασης, Νόμος του Snell. Ανάλυση του φωτός. Ήχος Μηχανικά κύματα - Ταλαντώσεις Α Τάξη Β Τάξη Γ Τάξη Α Τάξη Λυκείου Παραγωγή του ήχου. Διάδοση του ήχου, ταχύτητα διάδοσης (κίνηση μορίων όχι όμως κύμα). Χαρακτηριστικά του ήχου Ανάκλαση του ήχου, Ηχώ, Αντήχηση. Εφαρμογές του ήχου. Ηχορύπανση. Απορρόφηση του ήχου, ηχομόνωση, εξήγηση με βάση το μοριακό μοντέλο. Δεν προτείνεται να διδαχθεί καμία ενότητα Δεν προτείνεται να διδαχθεί καμία ενότητα Ταλάντωση. Μεγέθη μιας ταλάντωσης (Περίοδος, συχνότητα, πλάτος, απομάκρυνση). Συνθήκη για να κάνει ένα σώμα ταλάντωση. Ενέργεια της ταλάντωσης (δυναμική και κινητική). Εισαγωγή στα κύματα., ορισμός. Μήκος κύματος- συχνότητα. Θεμελιώδης εξίσωση των κυμάτων. Είδη κυμάτων. Ενέργεια κύματος. Μορφή των ηχητικών κυμάτων. Διάδοση του ήχου. Ταχύτητα του ήχου. Χαρακτηριστικά του ήχου. 121

5 Ύλη Δομή της ύλης. Α Τάξη Β Τάξη Γ Τάξη Α Τάξη Λυκείου Μάζα και όγκος, μονάδες τους Πυκνότητα: Εισαγωγή της έννοιας και υπολογισμός της. Σχέση πυκνότητας πάγου και νερού. Σύσταση του αέρα. Ιδιότητες του αέρα. Ένα αέριο αποτελείται από μόρια. Κίνηση, θέσεις και αποστάσεις των μορίων στις τρεις καταστάσεις της ύλης. Ερμηνεία των τριών καταστάσεων του νερού με βάση το μοριακό μοντέλο. Περιγραφή των μειγμάτων και διαλυμάτων με βάση το μοριακό μοντέλο. Ερμηνεία φαινομένων με βάση τη μοριακό μοντέλο. Ιδιότητες φυσικών καταστάσεων του νερού. Διατήρηση της μάζας κατά της αλλαγές κατάστασης του νερού, όχι όμως και του όγκου. Φυσικά χημικά φαινόμενα, Εισαγωγή της έννοιας του ατόμου. Διατήρηση και αναδιάρθρωση τω ατόμων στα μόρια Φαινόμενα στατικού ηλεκτρισμού, εισαγωγή της έννοιας του φορτίου για την ερμηνεία τους. Συστατικά του ατόμου και χαρακτηριστικά τους. Εξήγηση της ηλέκτρισης των σωμάτων. Ηλεκτρική αγωγιμότητα στα στερεά. Αγωγιμότητα σε υδατικά διαλύματα. Ηλεκτρολύτες - ηλεκτρόλυση. Ιόντα Θερμικά αποτελέσματα του ρεύματος - μικροσκοπική εξήγηση. Το «πλανητικό» μοντέλου του ατόμου, Ατομικός και Μαζικός αριθμός, ισότοπα. Είδη ραδιενεργών ακτινοβολιών, Ραδιενεργός διάσπαση, χρόνος υποδιπλασιασμού (ημιζωής) μιας ραδιενεργού ουσίας. Η επίδρασή των ραδιενεργών ακτινοβολιών στους έμβιους οργανισμούς και την ύλη. Χρήση των ραδιενεργών ακτινοβολιών. Μετατροπή της μάζας σε ενέργεια - Σχέση Einstein. Πυρηνική σχάση Αλυσιδωτή αντίδραση. Χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Κίνδυνοι από την πυρηνική ενέργεια Σύντηξη υδρογόνου προϋποθέσεις - εμπόδια χρήσης της σύντηξης ως πηγή ενεργείας. Δυνάμεις Κινήσεις Απλές μηχανές Εργαλεία Κατασκευές Α Τάξη Β Τάξη Γ Τάξη Α Τάξη Λυκείου Δεν προτείνεται να διδαχθεί καμία ενότητα 122 Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη. Κίνηση ενός σώματος, μεγέθη και έννοιες που απαιτούνται για την περιγραφή της κίνησης. Η ταχύτητα Ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη κίνηση, Μεταβολή ταχύτητας, επιτάχυνση. Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Σχέσεις Ορμή ενός σώματος, αρχή της διατήρηση της ορμής. Μεταβολή της ορμής και εμφάνιση δύναμης. Εφαρμογές σε καθημερινές καταστάσεις. Οδική

6 ως διάνυσμα. Σύνθεση ταχυτήτων (σε μια διάσταση) σχετική κίνηση. Στιγμιαία και Μέση ταχύτητα. Γραφικές παραστάσεις: ταχύτητας - χρόνου, και διαστήματος- χρόνου. Ομαλή ευθύγραμμη κίνηση, Ποσοτικές σχέσεις στην ομαλή ευθύγραμμη κίνηση. Γραφικές παραστάσεις. Έννοια της δύναμης. Αποτελέσματα άσκησης δυνάμεων. Δυνάμεις από επαφή και δυνάμεις από απόσταση. Η δύναμη ως διάνυσμα. Διαφοροποίηση των εννοιών Δύναμη και Ενέργεια. Διάφορες δυνάμεις: Βάρος, μαγνητική, ηλεκτροστατική, άνωση Διαφοροποίηση μαγνητικής, ηλεκτροστατικής και βαρυτικής δύναμης. Δυνάμεις που αντιτίθενται στην κίνηση: Αντίσταση του αέρα, Τριβή. Αποτελέσματα δυνάμεων: α) Παραμόρφωση, Ελαστική παραμόρφωση Δυναμική ενέργεια λόγω παραμόρφωσης ελατηρίου Νόμος του Hook. Γραφικές παραστάσεις. β) αλλαγή κινητικής κατάστασης. Κινητική ενέργεια επιτάχυνσης- χρόνου, ταχύτητας χρόνου και διανυόμενου διαστήματος χρόνου. Γραφικές παραστάσεις. Οδική ασφάλεια, απόσταση ακινητοποίησης. Σχέση απόστασης ακινητοποίησης και ταχύτητας γιατί η ταχύτητα είναι επικίνδυνη. Ελεύθερη πτώση. Ιδιότητες δυνάμεων ως διανύσματα Σύνθεση συγραμμικών δυνάμεων. Σύνθεση συντρεχουσών ομοεπιπέδων δυνάμεων (γραφικά, όχι τύποι). Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες (γραφικά όχι τύποι). ΡΟΠΕΣ: Ορισμός, αποτέλεσμα των ροπών, Ισορροπία. 1 ος Νόμος του Newton 2 ος Νόμος του Newton 3 ος Νόμος του Newton Ορισμός τριβής. Από τι εξαρτάται η τριβή. Τριβή στην καθημερινή ζωή. Τριβή και ασφαλής οδήγηση. Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης. Παγκόσμια έλξη. Πεδίο βαρύτητας. Βάρος ενός σώματος, Διαφορά του βάρους από τη μάζα. Άνωση, Αρχή του Αρχιμήδη. Πλεύση - βύθιση πλοίων, υποβρυχίων, Πτήση Αερόστατων. ασφάλεια Ομαλή κυκλική κίνηση, Μεγέθη που την περιγράφουν. Σχέση μεταξύ γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας Κεντρομόλος δύναμη. Κεντρομόλος επιτάχυνση. Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή, οδική ασφάλεια. Ταλάντωση. Μεγέθη μιας ταλάντωσης (Περίοδος, συχνότητα, πλάτος, απομάκρυνση). Συνθήκη για να κάνει ένα σώμα ταλάντωση. Ενέργεια της ταλάντωσης (δυναμική και κινητική). Ουρανός και Γη Α Τάξη Β Τάξη Γ Τάξη Α Τάξη Λυκείου 123

7 Δεν προτείνεται να διδαχθεί καμία ενότητα Δεν προτείνεται να διδαχθεί καμία ενότητα Δεν προτείνεται να διδαχθεί καμία ενότητα Κίνηση πλανητών. Ήλιος και σύντηξη. Η γέννηση, η ζωή και το τέλος ενός άστρου. Ηλεκτρομαγνητισμός Δεν προτείνεται να διδαχθεί καμία ενότητα Φαινόμενα στατικού ηλεκτρισμού, εισαγωγή της έννοιας του φορτίου για την ερμηνεία τους. Συστατικά του ατόμου και χαρακτηριστικά τους. Εξήγηση της ηλέκτρισης, αλληλεπίδραση ηλεκτρικών φορτίων. Τρόποι ηλέκτρισης των σωμάτων. Αγωγοί μονωτές. Ηλεκτρικό κύκλωμα, σύμβολα των στοιχείων του. Ηλεκτρικό ρεύμα. Ηλεκτρική αγωγιμότητα στα στερεά. Σύνδεση ηλεκτροστατικής ηλεκτροδυναμικής. Δράση της μπαταρίας. Αγωγιμότητα σε υδατικά διαλύματα. Ιόντα. Χημικά αποτελέσματα, Ηλεκτρόλυση. Ηλεκτροπληξία. Θέματα ασφάλειας στο σπίτι κτλ. Τάση στους πόλους μπαταρίας ή τροφοδοτικού. Σύνδεση μπαταριών Τάση, μέτρηση τάσης και έντασης σε σημεία του κυκλώματος - χρήση πολυμέτρου. Μετρήσεις έντασης και τάσης σε κύκλωμα μπαταρίας και λαμπών με συνδεσμολογία σε σειρά ή με παράλληλη σύνδεση Διαφοροποίηση ρεύματος τάσης Αλλαγές σε μέρος του κυκλώματος προκαλούν αλλαγές τόσο πριν όσο και μετά τη θέση τους. Ηλεκτρική Αντίσταση Αντιστάτης. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (με σταθερή την τιμή της τάσης) εξαρτάται από την τιμή της αντίστασης. Νόμος του Ohm. Θερμικά αποτελέσματα του ρεύματος. Ο αντιστάτης ως ενεργειακός μετατροπέας. Η λάμπα είναι αντιστάτης και όχι «καταναλωτής» του ρεύματος. Ηλεκτρική ισχύς, Ηλεκτρική Ενέργεια. Σχέσεις α) μεταξύ P, V και I, και β) μεταξύ E, P και t. Μονάδες ισχύος και ενέργειας, Βραχυκύκλωμα και ασφάλεια Μαγνητική ροή, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Νόμος της επαγωγής. Εναλλασσόμενη τάση ένταση εναλλασσόμενου ρεύματος, στιγμιαία και ενεργός τιμή. Νόμος του Ohm σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος με ωμικό αντιστάτη. Μέση ισχύς. Μετασχηματιστές (ανύψωσης / υποβιβασμού τάσης) Η αναγκαιότητα των μετασχηματιστών για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Απόδοση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Τροφοδοτικά Σύστημα ανάφλεξης αυτοκινήτου 124

8 Πίεση Ατμοσφαιρική πίεση και μέτρησή της. Ερμηνεία της μεταβολής της πίεσης του αέρα με το υψόμετρο. ισχύς. Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος σε ένα κύκλωμα. Θερμικά, φωτεινά και μαγνητικά αποτελέσματα του ρεύματος. Α Τάξη Β Τάξη Γ Τάξη Α Τάξη Λυκείου Δεν προτείνεται να διδαχθεί καμία Δεν προτείνεται να διδαχθεί καμία ενότητα ενότητα Υδροστατική πίεση. Σχέση και διαφοροποίηση δύναμης πίεσης. Αρχή του Pascal. 125

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Η ΥΛΗ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΑΞΗ. 1. ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. I. Ύλη δομή της Ύλης Νερό Ειδικές ιδιότητες φυσικών καταστάσεων του νερού: Η μορφή του στερεού νερού, (πάγου), η έλλειψη σχήματος και η διατήρηση του όγκου του υγρού νερού, η επιφάνεια μιας ποσότητας υγρού νερού είναι οριζόντια. Συμπιεστότητα και ελαστικότητα του αέριου νερού (υδρατμοί) Καταστάσεις της ύλης, χαρακτηριστικά τους Στερεοποίηση, υγροποίηση και εξάτμιση του νερού. Ο κύκλος του νερού στη φύση Μάζα και όγκος. Μονάδες μάζας και όγκου, μάζα και όγκος νερού. Πυκνότητα. Εισαγωγή της έννοιας και υπολογισμός της πυκνότητας. Σχέση πυκνότητας πάγου και νερού. Αέρας Μάζα και όγκος αέρα Ιδιότητες του αέρα: Συμπιεστότητα και ελαστικότητα Πίεση (Εισαγωγή μορίου) Μοριακή δομή της ύλης Ένα αέριο αποτελείται από μόρια. Τα μόρια βρίσκονται σε συνεχή κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Ερμηνεία της μεταβολής της πίεσης του αέρα με το υψόμετρο 126 Ερμηνεία των τριών καταστάσεων του νερού με βάση το μοριακό μοντέλο. Κίνηση, θέσεις και αποστάσεις των μορίων στις τρεις καταστάσεις της ύλης. Περιγραφή των μειγμάτων και διαλυμάτων με βάση το μοριακό μοντέλο, ερμηνεία της διατήρησης της μάζας όχι όμως και του όγκου (π.χ. πρόσθεση οινοπνεύματος σε νερό). Φυσικά φαινόμενα: Όλες οι μεταβολές που έχουν μελετηθεί είναι αναστρέψιμες και δεν αλλάζουν οι ουσίες. Σε όλες διατηρείται η μάζα, όχι όμως πάντα και ο όγκος Από το μόριο στο άτομο. Χημικά φαινόμενα Διάκριση φυσικών και χημικών φαινομένων Χημικά φαινόμενα: Μεταβολές στις οποίες έχουμε την εμφάνιση νέων ουσιών. Για την ερμηνεία τους εισάγεται η έννοια του ατόμου, η αναδιάταξη των ατόμων οδηγεί στην εμφάνιση νέων ουσιών. (τα χημικά φαινόμενα, μελετώνται στην επόμενη χρονιά από τη Χημεία) II. Θερμότητα Θερμοκρασία. Αλλαγές κατάστασης και αλλαγές διαστάσεων σωμάτων Θερμοκρασία: Μονάδα θερμοκρασίας ( ο C), ορισμός του 0 και του 100 ο C. Διαφοροποίηση θερμότητας θερμοκρασίας. Μεταβολές θερμοκρασίας κατά την αλλαγή κατάστασης και τη θέρμανση του νερού (υπό κανονική πίεση) από πάγο σε υδρατμούς. Ερμηνεία με βάση τη μοριακή κίνηση: α) της αύξηση

10 της θερμοκρασίας κατά τη θέρμανση μιας (καθαρής) ουσίας 1 και β) της σταθερότητας της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια αλλαγής κατάστασης της ουσίας. Επίδραση διαλυμένων ουσιών στη θερμοκρασία πήξης και βρασμού του νερού. Ερμηνεία με βάση τη μοριακή κίνηση της επίδρασης του αλατιού (ή του αντιψυκτικού στο σύστημα ψύξης της μηχανής του αυτοκινήτου) στην ταπείνωση του σημείου πήξης του νερού. Θερμότητα, αλλαγές φάσης και αύξηση θερμοκρασίας μιας ουσίας. Διαστολές συστολές στερεών υγρών και αερίων. Ερμηνεία, με βάση τη μοριακή κίνηση, της διαστολής των σωμάτων κατά τη θέρμανση τους. Και στην ενότητα αυτή όλες οι μεταβολές που έχουν μελετηθεί είναι αναστρέψιμες και δεν αλλάζουν οι ουσίες (Φυσικά φαινόμενα). Σε όλες διατηρείται η μάζα, όχι όμως πάντα και ο όγκος. Διάδοση θερμότητας - Θερμική μόνωση και αγωγιμότητα. Διάδοση με αγωγή, Αγωγοί μονωτές, Μικροσκοπική εξήγηση της διάδοσης με αγωγή Διάδοση με ρεύματα μεταφοράς Διάδοση με ακτινοβολία. Θέρμανση ψύξη και θερμική μόνωση κατοικίας III. Ήχος Ήχος 1 Επειδή η έννοια «ουσία» είναι θεμελιώδης, αργότερα, στη Χημεία είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθεί από την αρχή με το επιστημονικό νόημα, δηλ. ως ένα είδος ύλης που έχει ορισμένες σταθερές ιδιότητες. Το επίθετο καθαρές θα μπορούσε να λείπει, στη Χημεία: ουσία σημαίνει καθαρή ουσία δηλ. στοιχείο ή χημική ένωση. Παραγωγή του ήχου. Διάδοση του ήχου, ταχύτητα διάδοσης (κίνηση μορίων όχι όμως κύμα). Χαρακτηριστικά του ήχου Ανάκλαση του ήχου, Ηχώ, Αντήχηση. Εφαρμογές του ήχου. Ηχορύπανση. Απορρόφηση του ήχου, ηχομόνωση, εξήγηση με βάση το μοριακό μοντέλο. IV. Φως Φως Πηγές φωτός, Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός, Σκιά, εκλείψεις ηλίου και Σελήνης Ανάκλαση, διάχυση, πότε φαίνεται ένα σώμα. Είδωλο σε επίπεδο καθρέφτη - περισκόπια. Φωτορύπανση Διάθλαση. Ολική ανάκλαση, εφαρμογές σε ιατρική και τεχνολογία (οπτικές ίνες, συσκευές ενδοσκόπηση, κ.α.). Φακοί, διάδοση φωτός μέσα από τους φακούς, είδωλα (μόνο γραφική απεικόνιση οπτικών ακτίνων χωρίς τύπους). Ερευνώντας με φακούς, μεγεθυντικός φακός, μικροσκόπιο, τηλεσκόπιο. Μάτι, όραση, φακοί επαφής, γυαλιά. Προτάσεις για σχέδια εργασίας στην Α Γυμνασίου (Ο καθηγητής/ καθηγήτρια επιλέγει μεταξύ των προτεινομένων ή και σχεδιάζει δικό του, προσαρμοσμένο σε θέματα της περιοχής του, στα ενδιαφέροντα του, στην επικαιρότητα κτλ) 127

11 1) Κτίζω το σπίτι μου (Θέρμανση ψύξη και θερμική μόνωση κατοικίας) Σε ένα υποθετικό οικόπεδο απέναντι από το σχολείο τους ζητείται από τους μαθητές και μαθήτριες να σχεδιάσουν το σπίτι τους. Να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά, μονώσεις, χρώματα, προσανατολισμό κτλ για την κατασκευή μιας κατοικίας που εξασφαλίζει μεγάλη ενεργειακή απόδοση. 2) Μια απλή φωτογραφική μηχανή Οι μαθητές, μαθήτριες καλούνται να κατασκευάσουν απλή φωτογραφική μηχανή με απλά υλικά όπως ένα κουτί και ένα απλό φακό, ένα φιλμ και ένα καπάκι για το φακό. Τις οδηγίες τις βρίσκουν από το διαδίκτυο στο πλαίσιο της αναζήτησης πληροφοριών για την ιστορία της φωτογραφικής μηχανής. player κλπ) ένα χάρτινο κουτί και διάφορα ηχομονωτικά υλικά (χαρτόνια, χάρτινες ή πλαστικές αυγοθήκες). 5) Φωτορύπανση. Οι μαθητές, μαθήτριες διερευνούν έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές και διαμορφώνουν άποψη για την φωτορύπανση. Αναζητούν φωτογραφίες, από το διάστημα, περιοχών της Γης και εντοπίζουν τις περιοχές (ηπείρους, κράτη) που έχουν τη μεγαλύτερη φωτορύπανση. Προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπισή της. Αντλούν από ψηφιακές πηγές πληροφορίες για τα προβλήματα που εγείρονται από τη φωτορύπανση στη παρακολούθηση των ουράνιων σωμάτων. Προτείνουν περιοχές κοντά στα μέρη διαμονής τους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως πάρκα παρατήρησης του ουρανού. 3) Οι μεγεθυντικοί φακοί γύρω μας Αναζητούν πληροφορίες για διατάξεις γύρω τους που μπορούν δράσουν ως φακοί, όπως π.χ. μια σταγόνα νερού (πάνω σε ένα κομμάτι νάιλον) ή ένα μικρό διαφανές σακουλάκι με νερό, ένα μπουκάλι, ένα κομμάτι γυαλί. Αναζητούν πληροφορίες για τους κινδύνους ανάφλεξης σκουπιδιών όταν υπάρχουν σπασμένα γυαλιά. Ξεχωρίσουν στα καθημερινά σκουπίδια του σπιτιού τους ή του σχολείου, υλικά που μοιάζουν με συγκεντρωτικούς φακούς και θα μπορούσαν υπό κατάλληλες συνθήκες να προκαλέσουν ανάφλεξη. Συζητούν σχετικά προβλήματα των ανεξέλεγκτων χωματερών Αναζητούν πληροφορίες για τις συνέπειες που μπορεί να έχει το βρέξιμο των φύλλων φυτών εκτεθειμένων στον Ήλιο Διερευνούν τη δημιουργία εγκαυμάτων στο δέρμα όταν κάνουμε βρεγμένοι ηλιοθεραπεία. 4) Πώς να προστατευθούμε καλύτερα από τον ήχο Οι μαθητές, μαθήτριες διερευνούν τη χρήση υλικών που είναι καλά ηχομονωτικά. Χρησιμοποιούν μια ηχητική πηγή (ραδιόφωνο, mp3 128

12 2. ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. I. Ηλεκτρομαγνητισμός Στατικός ηλεκτρισμός Φαινόμενα στατικού ηλεκτρισμού, εισαγωγή της έννοιας του φορτίου για την ερμηνεία τους. Συστατικά του ατόμου και χαρακτηριστικά τους Τρόποι ηλέκτρισης των σωμάτων (τριβή, επαφή, επαγωγή) Εξήγηση της ηλέκτρισης. Αλληλεπίδραση ηλεκτρικών φορτίων Αγωγοί μονωτές Στατικός ηλεκτρισμός και καθημερινή ζωή. Ηλεκτρικό κύκλωμα Ηλεκτρικό κύκλωμα (μπαταρία, λάμπα, καλώδια, διακόπτης). Σύμβολα των στοιχείων του. Αγωγοί - μονωτές. Τι είναι ηλεκτρικό ρεύμα και πως προκαλείται. Που οφείλεται η ηλεκτρική αγωγιμότητα στα στερεά. Σύνδεση ηλεκτροστατικής και ηλεκτροδυναμικής Σχέση φαινομένων ηλεκτροστατικής και ηλεκτροδυναμικής Η Μπαταρία προκαλεί την κίνηση των ηλεκτρονίων στο κύκλωμα Τι κάνει η μπαταρία και πώς για να δημιουργηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα στο κύκλωμα. Τι σημαίνει το + και το στους πόλους της μπαταρίας. Υδραυλικό ανάλογο. Υδραυλικό ανάλογο ηλεκτρικού κυκλώματος Αγωγιμότητα υγρών Ιόντα Αγωγιμότητα σε υδατικά διαλύματα. Ιόντα Χημικά αποτελέσματα. Ηλεκτρολύτες. Ηλεκτρόλυση, το νερό αναλύεται σε δυο αέρια Ηλεκτροπληξία και πως προκαλείται. Θέματα ασφάλειας στο σπίτι. Έννοιες, μετρήσεις και ποιοτικές σχέσεις στο ηλεκτρικό κύκλωμα Τάση στους πόλους μπαταρίας ή τροφοδοτικού Σύνδεση μπαταριών (παράλληλη ή σε σειρά) Τάση, μέτρηση τάσης σε σημεία του κυκλώματος - χρήση βολτομέτρου. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος σε σημεία κυκλώματος χρήση αμπερόμετρου. Μετρήσεις έντασης και τάσης σε κύκλωμα μπαταρίας και λαμπών με συνδεσμολογία σε σειρά. Εξαγωγή συμπερασμάτων Μετρήσεις έντασης και τάσης σε κύκλωμα λαμπών και μπαταρίας με παράλληλη σύνδεση - Εξαγωγή συμπερασμάτων Εφαρμογές Διαφοροποίηση ρεύματος τάσης Αλλαγή σε μια θέση του κυκλώματος προκαλεί αλλαγές τόσο πριν όσο και μετά τη θέση της Αλλαγές σε ένα μέρος του κυκλώματος προκαλούν αλλαγές τόσο πριν όσο και μετά τη θέση της. Ηλεκτρική ισχύς - Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος. Χαρακτηριστικά μιας λάμπας (Volts και Watts) Ηλεκτρική ισχύς (μόνο ορισμός όχι τη σχέση με V και I). Μέτρηση με χρήση τζαουλόμετρου ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος σε ένα κύκλωμα. Ενεργειακοί μετασχηματισμοί στο ηλεκτρικό κύκλωμα 129

13 Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις οικονομικοί παράγοντεςσταθερότητα του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η μπαταρία ως αποθήκη χημικής ενέργειας, προμηθεύει με ενέργεια το κύκλωμα. Φόρτιση μπαταρίας Μαγνητικά αποτελέσματα του ρεύματος Καθημερινές ηλεκτρικές συσκευές μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλες μορφές. Διατήρηση της Ενέργειας κατά τις μετατροπές με ταυτόχρονη διάχυσή της (υποβάθμιση). Η διατήρηση της ενέργειας ως περιβαλλοντικό πρόβλημα. Θερμική «μόλυνση». II. Φως Φως και χρώμα των αντικειμένων Το λευκό φως ως σύνολο από έγχρωμες ακτινοβολίες Φίλτρα Πρόσθεση βασικών χρωμάτων ανάκτηση λευκού φωτός Το χρώμα των σωμάτων. Παράγοντες από τις οποίους εξαρτάται το χρώμα που φαίνεται να έχει ένα σώμα. Φως και ενέργεια Φωτοσύνθεση, Θέρμανση με ακτινοβολία, Φωτοκύτταρο III. Δυνάμεις και κινήσεις Κίνηση Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη Πότε λέμε ότι ένα σώμα κινείται, μεγέθη και έννοιες που απαιτούνται για την περιγραφή της κίνησης. Η ταχύτητα ως διάνυσμα. Σύνθεση ταχυτήτων (σε μια διάσταση) σχετική κίνηση. Στιγμιαία και Μέση ταχύτητα Γραφική παράσταση ταχύτητας - χρόνου, Ομαλή ευθύγραμμη κίνηση, Ποσοτικές σχέσεις στην ομαλή ευθύγραμμη κίνηση. Γραφικές παραστάσεις: Ταχύτητας - χρόνου, Διαστήματος- χρόνου, Δύναμη Έννοια της δύναμης. Αλληλεπίδραση σωμάτων Αποτελέσματα άσκησης δυνάμεων. Δυνάμεις από επαφή και δυνάμεις από απόσταση Η δύναμη ως διάνυσμα. Διαφοροποίηση εννοιών: Δύναμη- Ενέργεια - Ισχύς. Διάφορες δυνάμεις: Βάρος, μαγνητική, ηλεκτροστατική, άνωση Διαφοροποίηση μαγνητικής, ηλεκτροστατικής και βαρυτικής δύναμης Δυνάμεις που αντιτίθενται στην κίνηση: Αντίσταση του αέρα, Τριβή Αποτελέσματα δυνάμεων: o α) Παραμόρφωση, Ελαστική παραμόρφωση Δυναμική ενέργεια λόγω παραμόρφωσης ελατηρίου. Νόμος του Hook. Γραφικές παραστάσεις. o β) αλλαγή της κινητικής κατάστασης. Δυναμική κινητική ενέργεια, αλληλομετατροπή τους. Έργο δύναμης Πότε μια δύναμη παράγει έργο, σχέση δύναμης - έργου - μετατόπισης. Σχέση έργου και ενέργειας. 130

14 Προτάσεις για σχέδια εργασίας στη B Γυμνασίου (Ο καθηγητής/ καθηγήτρια επιλέγει μεταξύ των προτεινομένων, ή και σχεδιάζει δικό του, προσαρμοσμένο στην περιοχή του). 1) Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάζονται σε ομάδες, αναζητούν πληροφορίες για μεθόδους εκμετάλλευσης ενέργειας από ανανεώσιμους πόρους και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Ετοιμάζουν και παρουσιάζουν εργασία επίλυσης ενός προβλήματος ηλεκτροδότησης μιας πόλης, τους οικονομικούς παράγοντες που υπεισέρχονται κι τους παράγοντες για τη σταθερότητα του συστήματος. 2) Ενεργειακές αλυσίδες και ενεργειακές μετατροπές- θερμική ρύπανση Οι μαθητές και οι μαθήτριες αντλούν πληροφορίες για τις ενεργειακές μετατροπές από μια ανεμογεννήτρια, ένα φωτοβολταϊκό ή μια υδατόπτωση μέχρι τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού τους, καταγράφουν και παρουσιάζουν τις μετατροπές αυτές με τη μορφή ενεργειακών αλυσίδων. Μαθητές αντλούν πληροφορίες (βλ. Hewitt, Οι έννοιες της Φυσικής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σελ. 316) και τις παρουσιάζουν με τη μορφή ενεργειακών αλυσίδων κατά τη μετατροπή ενέργειας από τη χημική ενέργεια του καυσίμου ενός αυτοκινήτου κατά την κίνησή του Τα δεδομένα από τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν σε συζήτηση των παρακάτω θεμάτων Η ενέργεια δεν δημιουργείται από το μηδέν και δεν χάνεται. Μπορεί να αλλάζει μορφή και τόπο, αλλά το σύνολο της ενέργειας στο σύμπαν παραμένει σταθερό. Κάθε φορά που η ενέργεια μετατρέπεται από μια μορφή σε άλλη ένα ποσό αποδίδεται στο περιβάλλον με τη μορφή θερμότητας ή οποία τελικά δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλλη μορφή και έχει ως αποτέλεσμα την αργή αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Βάσει αυτού να κάνουν υποθέσεις για το μέλλον της Γης και γενικότερα του σύμπαντος. 3. Κατασκευή συσκευής για τον υπολογισμό του βάρους ενός σώματος. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συλλέγουν πληροφορίες και τα κατάλληλα υλικά και κατασκευάζουν διάταξη για τον υπολογισμό του βάρους ενός σώματος. Διαπιστώνουν τα όρια μέσα στα οποία μετράει η συσκευή τους. 4) Τα φίλτρα και η φωτογραφία Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολουθούν φωτογραφίες από εκθέσεις φωτογραφιών και συζητούν για τα φίλτρα που χρησιμοποιήθηκαν και τα αποτελέσματά τους. Καταρτίζουν πίνακα των συνηθισμένων φίλτρων στην αγορά και τα αποτελέσματα που επιφέρουν. 5) Ιστορία ηλεκτρισμού: Α) Στατικός Ηλεκτρισμός: Αναζητούν πληροφορίες για α) ιστορικά πειράματα στατικού ηλεκτρισμού, παρουσιάσεις αυτών των πειραμάτων σε Τσίρκο και σε κοσμικές συγκεντρώσεις της εποχής κτλ. β) εξέλιξη των ιδεών στην περιοχή του στατικού ηλεκτρισμού και γ) την ανάγκη να υποθέσουν την ύπαρξη φορτισμένων σωματιδίων στην ύλη. Β) Μπαταρίες: Αναζητούν πληροφορίες για τη μπαταρία που κατασκεύασε ο Volta και τη σημασία της εκείνη την εποχή. Επιλέγουν υλικά και κατασκευάζουν ανάλογη μπαταρία. 6) Διαφοροποίηση Στατικού Ηλεκτρισμού - Μαγνητισμού Αναζητούν και παρουσιάζουν ιστορικά πειράματα με τα οποία οι επιστήμονες της εποχής (Gardano, Gilbert) διαφοροποίησαν το στατικό ηλεκτρισμό από το μαγνητισμό. 131

15 3. ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. I. Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρική αντίσταση Νόμος του Ohm Αντίσταση (ως ιδιότητα του υλικού) Αντιστάτης. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (με σταθερή την τιμή της τάσης) εξαρτάται από την τιμή της αντίστασης. Πώς μεταβάλλεται η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος όταν μεταβληθεί η τάση στους ακροδέκτες του αντιστάτη. Νόμος του Ohm. Αντίσταση και ηλεκτρική ενέργεια Θερμικά αποτελέσματα του ρεύματος. Ο αντιστάτης ως ενεργειακός μετατροπέας. Η λάμπα είναι αντιστάτης και όχι «καταναλωτής» του ρεύματος. Σχέσεις μεταξύ των μεγεθών U,I, P, E, t. Ηλεκτρική ισχύς. Από τι εξαρτάται το πόσο «δυνατά» φωτοβολεί μια λάμπα. Σχέση μεταξύ P, V και I. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μονάδες ισχύος και ενέργειας Βραχυκύκλωμα και ασφάλεια Διαμόρφωση ενεργειακής συνείδησης Ορθολογική χρήση της Ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας. Διαμόρφωση ενεργειακής συνείδησης II. Δυνάμεις και κινήσεις Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση Ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη κίνηση Μεταβολή ταχύτητας, επιτάχυνση. Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Σχέσεις επιτάχυνσηςχρόνου, ταχύτητας χρόνου και μετατόπισης χρόνου. Γραφικές παραστάσεις Οδική ασφάλεια, απόσταση ακινητοποίησης. Σχέση απόστασης ακινητοποίησης και ταχύτητας γιατί η ταχύτητα είναι επικίνδυνη, ταχύτητα στους δρόμους. Ελεύθερη πτώση. Η ελεύθερη πτώση είναι ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Δυνάμεις Ιδιότητες δυνάμεων ως διανύσματα Σύνθεση συγραμμικών δυνάμεων. Σύνθεση συντρεχουσών ομοεπιπέδων δυνάμεων (γραφικά, όχι τύποι). Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες (γραφικά όχι τύποι). Ροπές Ορισμός, αποτέλεσμα των ροπών, Ισορροπία. Νόμοι του Newton Εφαρμογές 1ος Νόμος του Newton 2ος Νόμος του Newton 3ος Νόμος του Newton Τριβή Ορισμός τριβής. Από τι εξαρτάται η τριβή. Τριβή στην καθημερινή ζωή. Τριβή και ασφαλής οδήγηση. Παγκόσμια έλξη. Παγκόσμια έλξη (Ελκτική δράση που ασκείται: α) από τον Ήλιο σε κάθε πλανήτη, β) από κάθε πλανήτη σε κάθε αντικείμενο που 132

16 βρίσκεται κοντά του και γ) μεταξύ δυο αντικειμένων. Η έλξη της βαρύτητας διέπει όλο το σύμπαν). Πεδίο βαρύτητας. Βάρος ενός σώματος Διαφορά του βάρους από τη μάζα Έργο και Ενέργεια Έργο δύναμης. Ενέργεια ενός αντικειμένου που βρίσκεται κοντά στη Γη. Δυναμική Ενέργεια, Κινητική Ενέργεια, Μηχανική Ενέργεια, Διατήρηση της Μηχανικής ενέργειας, (ποσοτικά προβλήματα). Διατήρηση της Ενέργειας - Εφαρμογή στις απλές μηχανές. Διαφοροποίηση της έννοιας της δύναμης από την έννοια της ενέργειας και της ισχύος III.Υδροστατική Πίεση. Υδροστατική και ατμοσφαιρική πίεση Σχέση και διαφοροποίηση δύναμης πίεσης. Αρχή του Pascal Άνωση-πλεύση Άνωση, Αρχή του Αρχιμήδη. Πλεύση - βύθιση πλοίων, υποβρυχίων, Πτήση Αερόστατων. Προτάσεις για σχέδια εργασίας στη Γ Γυμνασίου (Ο καθηγητής/ καθηγήτρια επιλέγει μεταξύ των προτεινομένων, ή και σχεδιάζει δικό του, προσαρμοσμένο στην περιοχή του) 1) Κτίζω το σπίτι μου (Θέρμανση ψύξη και θερμική μόνωση κατοικίας) Σε ένα υποθετικό οικόπεδο απέναντι από το σχολείο τους ζητείται να σχεδιάσουν οι μαθητές το σπίτι τους. Να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά, μονώσεις, χρώματα, προσανατολισμό κτλ για την κατασκευή μιας κατοικίας που εξασφαλίζει μεγάλη ενεργειακή απόδοση 2) Φυσική πίσω από τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης. Να επιλέγουν ορισμένους από τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης (ταχύτητα σε στροφές, ταχύτητα σε βρεγμένους ή παγωμένους δρόμους, απόσταση φρεναρίσματος, ζώνη και αερόσακος, κατάσταση ελαστικών) και να αναδεικνύουν τις αρχές ή νόμους της Φυσικής που υπονοούνται. Να εξηγούν με νόμους της Φυσικής τις συνέπειες μη τήρησης των κανόνων. 4) Ηλεκτρικό κύκλωμα φωτισμού του σπιτιού. Χρησιμοποιώντας απλά υλικά (πλάκα κόντρα πλακέ, καλώδια χαρτί μαρκαδόρους απλούς διακόπτες, λάμπες κ.α.) να κατασκευάσουν το οικιακό κύκλωμα λαμπτήρων σε κατοικία δύο δωματίων. 5) Ο Ροβινσώνας Κρούσος κατασκευάζει την σχεδία του. Αξιοποιώντας πληροφορίες για τη πυκνότητα συγκεκριμένου είδους ξύλων (π.χ. κέδρου, το βάρος του ανθρώπου, των εφοδίων κ.α. ) υπολογίζουν το ποσό ξυλείας που απαιτείται για την κατασκευή σχεδίας που απαιτείται για τη μετακίνηση του ανθρώπου και των απαιτούμενων εφοδίων. Στη συνέχεια πειραματίζονται κάνοντας μοντέλο σε κλίμακα 1/100 με μικρά ξυλάκια και δοκιμάζουν την πλεύση της 6) Γαλιλαίος και κίνηση 133

17 1) Αναζητούν πληροφορίες και παρουσιάζουν τα πειράματα με τα οποία ο Γαλιλαίος υποστήριζε την ιδέα ότι αν σε ένα κινούμενο σώμα δεν ασκείται καμία δύναμη το σώμα θα συνεχίσει να κινείται. 2) Αναζητούν πληροφορίες και παρουσιάζουν τα πειράματα με τα οποία ο Γαλιλαίος έφτασε στους νόμους για την ελεύθερη πτώση των σωμάτων. 7) Τριβή και ασφαλής οδήγηση Συλλέγουν πληροφορίες για τη σημασία που έχει για την κίνηση η ποιότητα του οδοστρώματος και των ελαστικών του αυτοκινήτου. Αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες για το πώς μεταβάλλεται η τριβή των ελαστικών ενός αυτοκινήτου αν ο δρόμος είναι ελαφρά βρεγμένος, βρεγμένος ή παγωμένος. Από πίνακα τιμών για το συντελεστή τριβής (ή από δοθείσα γραφική παράσταση) σε κάθε περίπτωση υπολογίζουν την απόσταση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου. Παρουσιάζουν την εργασία τους. 134

18 4. ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. I. Δυνάμεις και Κινήσεις Ορμή ενός σώματος Ορμή ενός σώματος και σχέση της με τη μάζα και την ταχύτητα του σώματος. Μεταβολή της ορμής και εμφάνιση δύναμης Εφαρμογές σε καθημερινές καταστάσεις Οδική ασφάλεια Διαφοροποίηση ορμής δύναμης Η αρχή της διατήρηση της ορμής. Εφαρμογές Προωθητικές μηχανές Κυκλική κίνηση Ομαλή κυκλική κίνηση. Μεγέθη που την περιγράφουν: περίοδος, συχνότητα, γραμμική ταχύτητα, γωνιακή ταχύτητα. Σχέση μεταξύ γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας. Κεντρομόλος δύναμη. Κεντρομόλος επιτάχυνση Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή, οδική ασφάλεια Κίνηση πλανητών II. Ατομικός πυρήνας και ραδιενέργεια Δομή του ατόμου Πυρήνας Το «πλανητικό» μοντέλου του ατόμου. Πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια. Ατομικός και Μαζικός αριθμός, ισότοπα Ραδιενέργεια Είδη ραδιενεργών ακτινοβολιών, Ραδιενεργός διάσπαση, χρόνος υποδιπλασιασμού (ημιζωής) μιας ραδιενεργού ουσίας. Η επίδρασή των ραδιενεργών ακτινοβολιών στους έμβιους οργανισμούς και την ύλη. Χρήση των ραδιενεργών ακτινοβολιών (Ραδιοχρονολόγηση, ιατρικές και τεχνικές εφαρμογές) Μετατροπή της μάζας σε ενέργεια. Σχέση Einstein. Πυρηνική σχάση Αλυσιδωτή αντίδραση. Χρήση της πυρηνικής ενέργειας Πυρηνικοί αντιδραστήρες Κίνδυνοι από την πυρηνική ενέργεια Σύντηξη υδρογόνου προϋποθέσεις - εμπόδια χρήσης της σύντηξης ως πηγή ενεργείας. Ήλιος και σύντηξη. Η γέννηση, η ζωή και το τέλος ενός άστρου. Κοσμική ακτινοβολία Πηγές της κοσμικής ακτινοβολίας Επίδρασή της κοσμικής ακτινοβολίας στη Γη III. Ταλαντώσεις - κύματα Ταλάντωση Τι είναι ταλάντωση. Μεγέθη μιας ταλάντωσης Συνθήκη για να κάνει ένα σώμα ταλάντωση. Ενέργεια της ταλάντωσης (δυναμική και κινητική). Κύματα Εισαγωγή στα κύματα, ορισμός. Μήκος κύματος- συχνότητα. Θεμελιώδης εξίσωση των κυμάτων. Είδη κυμάτων. Ενέργεια κύματος. 135

19 Ηχητικά κύματα Μορφή των ηχητικών κυμάτων. Διάδοση του ήχου. Ταχύτητα του ήχου. Χαρακτηριστικά του ήχου Ηλεκτρομαγνητικά κύματα Μορφή των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος στο κενό. Φάσμα τους ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ακτίνες γ, ακτίνες χ, υπεριώδης, ορατή, υπέρυθρος, μικροκύματα, ραδιοκύματα). Οι ιδιότητες των διαφορετικών μηκών κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι επιδράσεις των διαφορετικών μηκών κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα ζωντανά κύτταρα Ατμοσφαιρικά παράθυρα στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Διαπερατότητα της ατμόσφαιρας στις ακτινοβολίες. Φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το «φράγμα» του όζοντος. Επίγεια και δορυφορικά τηλεσκόπια που ανιχνεύουν το ορατό φως ή τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίας, Παρατηρήσεις του ηλιακού συστήματος και γαλαξιών από τη Γη ή από το διάστημα Φως Το φως ως κύμα (μια περιοχή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας). Ταχύτητα του φωτός. Εξάρτηση της ταχύτητας του φωτός από το μέσο στο οποίο διαδίδεται. Δείκτης διάθλασης, Νόμος του Snell. Ανάλυση του φωτός. IV. Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή Μαγνητική ροή, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Νόμος στους επαγωγής. Εναλλασσόμενη τάση ένταση εναλλασσόμενου ρεύματος, στιγμιαία και ενεργός τιμή. Νόμος του Ohm σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος με ωμικό αντιστάτη. Μέση ισχύς. Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας Μετασχηματιστές (ανύψωσης / υποβιβασμού τάσης) Η αναγκαιότητά της για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Απόδοση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Μετατροπή εναλλασσόμενης τάσης σε συνεχή και αντιστρόφως Τροφοδοτικά Σύστημα ανάφλεξης αυτοκινήτου Προτάσεις για σχέδια εργασίας στην Α Λυκείου (Ο καθηγητής/ καθηγήτρια επιλέγει μεταξύ των προτεινομένων, ή και σχεδιάζει δικό του, προσαρμοσμένο στην περιοχή του) 1) Κανόνες Ασφαλούς οδήγησης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται, με τη χρήση του τύπου F = Δp/Δt, να υπολογίσουν τις δυνάμεις που δρουν σε ένα σώμα κατά τη μεταβολή της ορμής, π.χ. να βρουν από το διαδίκτυο πόσο διαρκεί η κρούση ενός επιβάτη αυτοκινήτου στο μπροστινό κάθισμα και να υπολογίζουν τη δύναμη που ασκείται στο κάθισμα του οδηγού, από τον επιβάτη που κάθεται πίσω από αυτόν και δεν φοράει ζώνη, όταν το αυτοκίνητο τρακάρει σε σταθερό εμπόδιο με ταχύτητα 108 km/ h. 2) Τα ραδιενεργά ισότοπα στην ιατρική Οι μαθητές και οι μαθήτριες σχηματίζουν ομάδες και επισκέπτονται ακτινολογικά εργαστήρια όπου θα πάρουν συνεντεύξεις, αντλούν 136

20 πληροφορίες από το διαδίκτυο και τελικά γράφουν και παρουσιάζουν εργασία για τα χρήσεις των ραδιενεργών ισοτόπων στην ιατρική 4) Το απλό εκκρεμές Βρίσκουν πληροφορίες για τον Γαλιλαίο και Οι μαθητές κατασκευάζουν μόνοι τους και πειραματίζονται με απλό εκκρεμές. Κάνουν υποθέσεις για τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η περίοδος ενός εκκρεμούς, σχεδιάζουν και υλοποιούν πειράματα για να ελέγξουν τις υποθέσεις τους. Βρίσκουν τον τύπο που δίνει την περίοδο ενός εκκρεμούς και την συγκρίνουν με τις πειραματικές τιμές Αντλούν στοιχεία από το διαδίκτυο για χρήσεις του απλού εκκρεμούς. 8. Το φως ως κύμα και ως σωματίδιο. Η Φυσική για την ερμηνεία φαινομένων άλλοτε λαμβάνει το φως ως κύμα και άλλοτε ως σωματίδιο. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δείξει στους μαθητές της φύση της Φυσικής. Πρόταση για σχέδιο εργασίας που να ερευνά τις απόψεις επιστημόνων στην ιστορία της Φυσικής για την κυματική ή σωματιδιακή φύση του φωτός και τα φαινόμενα που ερμηνεύει η κάθε μια. 5) Κύκλος ζωή ενός άστρου, η περίπτωση του Ήλιο μας Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναζητούν πληροφορίες και παρακολουθούν προσομοίωση με την ζωή ενός άστρου. Ετοιμάζουν και παρουσιάζουν εργασία για την ιστορία και την πορεία ζωής του Ήλιου μας και τις επιπτώσεις των αλλαγών του στη Γη. 6) Φράγμα του όζοντος Συλλέγουν πληροφορίες για το τι είναι το φράγμα του όζοντος, ποια ή συμβολή του στη διατήρηση της ζωής στη Γη, ποια τα αίτια της καταστροφής του και ποιες οι συνέπειες της καταστροφής του στρώματος του όζοντος για τη ζωή στη Γη. Αναζητούν και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με το ποιες δραστηριότητες και υλικά που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι συμβάλλουν στην καταστροφή του στρώματος του όζοντος. Παρουσιάζουν αυτές τις πληροφορίες σε μαθητές μικρότερης τάξης. 7) Κινητά τηλέφωνα Αναζητούν στη βιβλιογραφία και παρουσιάζουν τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου και τρόπους για την αποφυγή τους. 137

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Γ Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Γ Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Γ Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Επιλογής Θεματικών Ενοτήτων / ΥποΕνοτήτων και Καταμερισμού Διδακτικών Ωρών

Πρόταση Επιλογής Θεματικών Ενοτήτων / ΥποΕνοτήτων και Καταμερισμού Διδακτικών Ωρών Καθηγ. Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης, Δρ. Δέσποινα Ιμβριώτη, Υπ. Δρ. Κοσμάς Δενδρινός Πρόταση Επιλογής Θεματικών Ενοτήτων / ΥποΕνοτήτων και Καταμερισμού Διδακτικών Ωρών (βλ. και "Οδηγίες / Προτάσεις (/ Παράδειγμα)

Διαβάστε περισσότερα

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-01-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ-ΠΟΥΛΗ Κ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 14 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 13 Ιουνίου 14 8:

Διαβάστε περισσότερα

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno. Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου Κβάντωση ηλεκτρικού φορτίου ( q ) Q=Ne Ολικό

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù www.ziti.gr Πρόλογος Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΣΙΟΥ 1. ΟΠΤΙΚΗ νάκλαση Διάθλαση μονοχρωματικής ακτίνας Κυρτοί και κοίλοι καθρέπτες Συγκλίνοντες αποκλίνοντες φακοί Διάθλαση ολική ανάκλαση σε πρίσμα παιτούμενα υλικά: Φακός ακτίνων λέιζερ, επίπεδος

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Από το διδακτικό βιβλίο των Αντωνίου Ν., ηµητριάδη Π. κ.ά. θα διδαχθούν: Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1.1. Οι φυσικές επιστήµες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα επαναλαμβανόμενο περιοδικά φαινόμενο, έχει μία συχνότητα επανάληψης μέσα στο χρόνο και μία περίοδο. Επειδή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Άσκηση1: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίστε με μια γραμμή την ανεξάρτητη και με δύο την εξαρτημένη μεταβλητή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαΐου 2009 Ώρα: 10:00 12:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) θέματα. 2) Απαντήστε σε όλα τα θέματα. 3) Επιτρέπεται η χρήση μόνο μη

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Το διαστημόπλοιο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου

Το διαστημόπλοιο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου Το διαστημόπλοιο Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 467 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ Βαρυπάτη Αθηνά Φυσικός- Επιμορφώτρια Τ.Π.Ε. avarypat@de.sch.gr Μαστραλέξης Δημήτρης Φυσικός-Επιμορφωτής Τ.Π.Ε. dmastral@de.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών

Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Αντωνίου Αντώνης, Φυσικός antoniou@sch.gr, http://users.att.sch.gr/antoniou Απόδοση στα ελληνικά της µελέτης του Richard P. Olenick, καθηγητή Φυσικής του University of Dallas.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών. Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών. Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών Κατά τη Β Φάση της Διαμόρφωσης των ΑΠ, το Πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών, το οποίο θα εφαρμοστεί κατά τη φετινή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό.

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό. ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 Α) γ Α) β Α)γ Α4) γ Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό ΘΕΜΑ Β n a n ( ύ) a n (), ( ύ ) n

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Το έτος 2005 ορίστηκε ως έτος Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ. (6 π) Οι μαθητές και μαθήτριες να: 1.1 Η δύναμη ως διάνυσμα. 1.1.1 Ορίζουν τη δύναμη από τα αποτελέσματά της. 1.1.1.1 Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Φυσική Β Λυκείου (Κατεύθυνση) Ημερομηνία: 26 / 05 / 14 Βαθμός: / 100 = / 20 Ώρα: 10:30 π.μ. Ολογράφως:. Χρόνος:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:.

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Συντομογραφίες: β.μαθ.ε βιβλίο Μαθητή Ε τάξης τ.εργ.ε τετράδιο Εργασιών Ε τάξης Παρατήρησε τα παρακάτω σκίτσα στα οποία εικονίζονται «επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Θέμα 1 ο ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Στα ερωτήματα 1 5 του πρώτου θέματος, να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της απάντησης που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα.

Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:....

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 1 4 6 Διδάσκουσα Ε. Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο Φυσική Β Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις κινήσεις των σωμάτων. Το επόμενο βήμα είναι να αναζητήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά Θερμότητα Οι έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας Η θερμοκρασία είναι μέτρο της μέσης κινητικής κατάστασης των μορίων ή ατόμων ενός υλικού. Αν m είναι η μάζα ενός σωματίου τότε το παραπάνω εκφράζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Ηλεκτρισμένα σώματα 1.1 Ποια είναι ; Σώματα (πλαστικό, γυαλί, ήλεκτρο) που έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Ονοματεπώνυμο Καθηγήτρια: Εγγλεζάκη Φρίντα Βαθμός Γ Γυμνασίου Τμήμα Ημερομηνία ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Όργανα που θα χρησιμοποιήσεις στις ασκήσεις Ηλεκτρικό στοιχείο (κοινή μπαταρία)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 204 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις)

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ΘΕΜΑ 1 ο Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 επιλέξτε τη σωστή πρόταση 1. Ένα σώμα μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 3+ ( * ) Μετρήσεις Μάζας Τα Διαγράμματα

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 3+ ( * ) Μετρήσεις Μάζας Τα Διαγράμματα Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 3+ ( * ) Μετρήσεις Μάζας Τα Διαγράμματα ( * ) + επιπλέον πληροφορίες, ιδέες και προτάσεις προαιρετικών πειραματικών δραστηριοτήτων, ερωτήσεις... Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σελίδα 1 από 16 1. Το φως 1.1. Η φύση του φωτός Οι μαθητές και μαθήτριες να: 5 1.1.1. Η κυματική φύση του φωτός. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα