ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα 1. Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρισμού συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Με την εμπειρία μας διαπιστώνουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κοινή αιτία λειτουργίας μιας πολύ μεγάλης κατηγορίας συσκευών. Οι Φυσικοί αναζητώντας την ερμηνεία όλων αυτών των φαινόμενων συνέδεσαν το ηλεκτρικό ρεύμα με τις θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρισμού, που είναι το ηλεκτρικό φορτίο και το ηλεκτρικό πεδίο. 2. Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα την προσανατολισμένη κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε αγωγούς. Στους μεταλλικούς αγωγούς ειδικά ηλεκτρικό ρεύμα λέμε την προσανατολισμένη κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων του αγωγού. 3. Τι ονομάζουμε αγωγιμότητα; Πως κατατάσσονται τα υλικά ανάλογα με την αγωγιμότητα τους; Αγωγιμότητα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την ικανότητα των υλικών να διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα. Ανάλογα με την αγωγιμότητα τους τα υλικά κατατάσσονται σε: Αγωγούς. Είναι τα σώματα στα οποία τα ηλεκτρικά φορτία μπορούν να κινηθούν μέσα στη μάζα τους και συνεπώς μπορούν να διαρρέονται από ρεύμα. Μονωτές. Είναι τα σώματα στα οποία τα ηλεκτρικά φορτία δε μπορούν να κινηθούν μέσα στη μάζα τους και συνεπώς δε διαρρέονται από ρεύμα. Ημιαγωγοί. Είναι σώματα τα οποία άλλοτε λειτουργούν ως μονωτές και κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορούν να μετατραπούν σε αγωγούς. 4. Ποια είναι η αιτία της δημιουργίας του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα μεταλλικό αγωγό; Η αιτία της κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων στο εσωτερικό των αγωγών είναι η παρουσία μιας ηλεκτρικής πηγής. Σε κάθε ηλεκτρική πηγή υπάρχουν δύο αντίθετα ηλεκτρισμένες περιοχές τις οποίες ονομάζουμε ηλεκτρικούς πόλους και χαρακτηρίζονται ως θετικός και αρνητικός πόλος. Όταν συνδέσουμε στους πόλους μιας πηγής ένα μεταλλικό αγωγό, τότε το ηλεκτρικό πεδίο της πηγής ασκεί δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του αγωγού, αναγκάζοντας τα να κινηθούν από τον αρνητικό προς το θετικό πόλο της πηγής (προσανατολισμένη κίνηση). Συνεπώς ο αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. 5. Τι εκφράζει το φυσικό μέγεθος ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και πως ορίζεται; Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος εκφράζει το πόσο ισχυρό ή ασθενές είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει ένα αγωγό και έχει σχέση με τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από μια διατομή του αγωγού στη μονάδα του χρόνου. Ορίζουμε την ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα αγωγό ως το πηλίκο του φορτίου (q) που διέρχεται από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο (t) προς το χρόνο αυτό. q I= t Τύπος της έντασης η- λεκτρικού ρεύματος Επιμέλεια: Μαθιουδάκης Γεώργιος Φυσικός 1

2 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 6. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος στο S.I.; Στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι θεμελιώδες μέγεθος και έχει ως μονάδα μέτρησής της είναι το 1 Ampere (1 A) (Αμπέρ). Για ρεύματα μικρής έντασης χρησιμοποιούμε το μιλιαμπέρ (1 ma = 10-3 A) και το μικροαμπέρ (1 μα = 10-6 Α). Για ρεύματα μεγάλης έντασης χρησιμοποιούμε το κιλοαμπέρ (1 kα = 10 3 Α). 7. Ποια σχέση συνδέει το 1 A με τη μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου 1 C; q Λύνοντας τη σχέση I ως προς q, έχουμε: q I t. Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι: t 1 Coulomb = 1 Ampere 1 second ή 1 C = 1 A 1 s Επομένως, ένα Coulomb (1 C) είναι το φορτίο που διέρχεται κάθε δευτερόλεπτο από μια διατομή ενός αγωγού, αν αυτός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης ενός Ampere (1 Α). 8. Με ποια όργανα μετράμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος; Τα όργανα που χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση της έντασης του η- λεκτρικού ρεύματος ονομάζονται αμπερόμετρα. Κάθε αμπερόμετρο έχει δύο ακροδέκτες με τους οποίους συνδέεται στο κύκλωμα. Για να μετρήσουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται από έναν αγωγό, συνδέουμε το αμπερόμετρο με τέτοιο τρόπο ώστε το ρεύμα που θέλουμε να μετρήσουμε να διέλθει μέσα από αυτό. Αυτός ο τρόπος σύνδεσης του οργάνου λέγεται σύνδεση σε σειρά. 9. Ποια είναι η φορά (συμβατική) του ηλεκτρικού ρεύματος; Η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων ταυτίζεται με τη φορά του ρεύματος σε ένα μεταλλικό αγωγό; Θεωρούμε ως φορά του ηλεκτρικού ρεύματος τη φορά κίνησης θετικών φορτίων που κινούνται κατά μήκος των αγωγών. Συνεπώς η φορά του ρεύματος κατά μήκος ενός αγωγού συνδεδεμένου με τους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής, σχεδιάζεται από το θετικό προς τον αρνητικό πόλο της πηγής. Η φορά αυτή αποκαλείται και συμβατική φορά του ρεύματος. Ειδικά όμως στους μεταλλικούς αγωγούς το ηλεκτρικό ρεύμα οφείλεται σε προσανατολισμένη κίνηση ελεύθερων ηλεκτρονίων, τα οποία κινούνται από τον αρνητικό προς το θετικό πόλο της πηγής. Συνεπώς η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων είναι αντίθετη της (συμβατικής) φοράς του ρεύματος και αποκαλείται πραγματική φορά. Στη συνέχεια όπου αναφέρεται ή ζητείται η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος, εννοείται και σχεδιάζεται πάντα η συμβατική φορά. 10. Ποια είναι τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος; Τα φαινόμενα που προκαλεί το ηλεκτρικό ρεύμα χωρίζονται σε: θερμικά (π.χ. θερμοσίφωνας, τοστιέρα κ.λ.π.) ηλεκτρομαγνητικά (π.χ. ηλεκτροκινητήρας, αυτόματοι διακόπτες, κεφαλές εγγραφής ήχου και εικόνας κ.λ.π.) χημικά (π.χ. κατασκευή μπαταρίας, ηλεκτρόλυση κ.λ.π.) φωτεινά (π.χ. λαμπτήρας πυρακτώσεως, λαμπτήρας φθορισμού). Επιμέλεια: Μαθιουδάκης Γεώργιος Φυσικός 2

3 2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 11. Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό κύκλωμα; Πότε ένα κλειστό κύκλωμα χαρακτηρίζεται κλειστό και πότε ανοικτό; Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζουμε κάθε διάταξη η οποία περιλαμβάνει διάφορες συσκευές, συνδεδεμένες μεταξύ τους με αγωγούς, μέσω των ο- ποίων μπορεί να διέλθει ηλεκτρικό Ανοικτό κύκλωμα Κλειστό κύκλωμα ρεύμα. Όταν ένα κύκλωμα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα χαρακτηρίζεται ως κλειστό κύκλωμα, αλλιώς θεωρείται ως ανοικτό κύκλωμα. Ένας διακόπτης μετατρέπει εύκολα ένα κύκλωμα από κλειστό σε ανοικτό και αντίστροφα. 12. Τι ονομάζουμε ηλεκτρική πηγή; Να γράψετε με ποιο κριτήριο διακρίνονται οι ηλεκτρικές πηγές και να γράψετε 4 είδη ηλεκτρικών πηγών. Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ή απλώς ηλεκτρική πηγή, ονομάζεται κάθε συσκευή στην οποία μια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Η μορφή της ενέργειας που μετατρέπεται σε ηλεκτρική καθορίζει και το είδος της ηλεκτρικής πηγής. Έτσι έχουμε: ηλεκτρικό στοιχείο (κοινή μπαταρία) ή συσσωρευτή (μπαταρία αυτοκινήτου), όπου χημική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική. γεννήτρια, όπου κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική. φωτοστοιχείο, όπου ενέργεια της ακτινοβολίας μετατρέπεται σε ηλεκτρική. θερμοστοιχείο, όπου θερμική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική. 13. Να γράψετε ποιος είναι ο ρόλος μιας ηλεκτρικής πηγής σε ένα κύκλωμα. Ο ρόλος μιας ηλεκτρικής πηγής σε ένα κύκλωμα είναι να: ασκεί, μέσω του πεδίου που δημιουργεί, ηλεκτρική δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του αγωγού, αναγκάζοντάς τα να εκτελέσουν προσανατολισμένη κίνηση. μετατρέπει μια μορφή ενέργειας σε ηλεκτρική, την οποία μεταβιβάζει στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του αγωγού. 14. Από πού προέρχεται η ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος; Πως μεταφέρετε η ηλεκτρική ε- νέργεια από τις πηγές στα διάφορα στοιχεία του κυκλώματος; Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται με την επίδραση της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από την πηγή. Το έργο αυτής της δύναμης εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται από την πηγή στα κινούμενα φορτία και την ονομάζουμε ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Η ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος που προέρχεται από την πηγή, μεταφέρεται μέσω της προσανατολισμένης κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων (δηλαδή μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος), στις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές που υπάρχουν στο κύκλωμα. 15. Πως ορίζεται η διαφορά δυναμικού (ή αλλιώς ηλεκτρική τάση) στους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής; Ποια η μονάδα μέτρησης της τάσης στο S.I.; Ονομάζουμε ηλεκτρική τάση ή διαφορά δυναμικού (Vπηγ) μεταξύ των δύο πόλων μιας ηλεκτρικής πηγής, το πηλίκο της ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρει η πηγή σε ηλεκτρόνια (Eηλ) συνολικού φορτίου (q) που διέρχονται από αυτήν, προς το φορτίο q. Επιμέλεια: Μαθιουδάκης Γεώργιος Φυσικός 3

4 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ε ηλ Τύπος της τάσης στα ά- V πηγ = q κρα ηλεκτρικής πηγής Η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης (διαφοράς δυναμικού) στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων 1Joule 1J (S.I.) ονομάζεται Volt (γράφεται 1 V) και ορίζεται από τη σχέση: 1 Volt = ή 1 V = 1Coulomb 1C 16. Τι σημαίνει ότι η διαφορά δυναμικού (τάση) στους πόλους μιας πηγής είναι ίση με 9 V; Η διαφορά δυναμικού (τάση) στους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής δείχνει πόση ηλεκτρική ενέργεια (σε J) προσφέρει η πηγή σε ηλεκτρόνια συνολικού φορτίου 1 C, που διέρχονται απ αυτήν. Συνεπώς όταν διαβάζουμε ότι, η διαφορά δυναμικού (τάση) μιας πηγής είναι π. χ. ίση με 9 V, σημαίνει ότι αυτή η πηγή προσφέρει ενέργεια ίση με 9 J σε ηλεκτρόνια συνολικού φορτίου 1 C. Προφανώς μια πηγή τάσης 12 V, προσφέρει ενέργεια 12 J σε ηλεκτρόνια συνολικού φορτίου 1 C. 17. Από ποιον τύπο υπολογίζεται η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει μια ηλεκτρική πηγή; Η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει μια ηλεκτρική πηγή στα ηλεκτρόνια που διέρχονται απ αυτήν, υπολογίζεται από τον τύπο: E = V q όπου q το συνολικό φορτίο των ηλεκτρονίων που διέρχονται από την πηγή. ηλ 18. Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό καταναλωτή; Κάθε συσκευή που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια άλλης μορφής, ονομάζεται η- λεκτρικός καταναλωτής ή μετατροπέας. Π. χ. ένας ηλεκτρικός λαμπτήρας, μια τοστιέρα, μια ηλεκτρική κουζίνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή που έχουμε στα σπίτια μας. 19. Από ποιον τύπο υπολογίζεται η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται σε ένα καταναλωτή; Η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται σε ένα καταναλωτή (μέσω των ελεύθερων ηλεκτρονίων), υπολογίζεται από τον τύπο: πηγ E ηλ(καταναλωτή) = V q όπου V, η τάση στα σημεία του κυκλώματος που έχουμε συνδέσει τα άκρα του καταναλωτή και q το συνολικό φορτίο των ηλεκτρονίων που διέρχονται από τον καταναλωτή. 20. Με ποια όργανα μετράμε τη διαφορά δυναμικού των στοιχείων ενός κυκλώματος; Τα όργανα που χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση της διαφοράς δυναμικού (τάσης) μεταξύ δύο σημείων ενός κυκλώματος, λέγονται βολτόμετρα. Τα άκρα του βολτόμετρου συνδέονται με τα σημεία στα οποία θέλουμε να μετρήσουμε τη διαφορά δυναμικού, (π. χ. στα άκρα της ηλεκτρικής πηγής ή στα άκρα καταναλωτή). Αυτός ο τρόπος σύνδεσης του βολτομέτρου λέγεται παράλληλη σύνδεση. 21. Ποιες είναι οι διαφορές της ηλεκτρικής τάσης στα άκρα ηλεκτρικής πηγής από την τάση στα άκρα ενός καταναλωτή; Η διαφορά δυναμικού (τάση) στα άκρα μιας πηγής είναι μέγεθος που χαρακτηρίζει την πηγή και σχετίζεται με την ενέργεια που προσφέρει η πηγή στο κύκλωμα, ενώ η τάση στα άκρα καταναλωτή εξαρτάται από τα σημεία του κυκλώματος στα οποία έχει συνδεθεί και σχετίζεται με την ενέργεια που μεταφέρεται στον καταναλωτή. Επιμέλεια: Μαθιουδάκης Γεώργιος Φυσικός 4

5 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η διαφορά δυναμικού (τάση) στα άκρα πηγής είναι διαφορετική από το μηδέν, είτε διέρχεται από την πηγή ηλεκτρικό ρεύμα είτε όχι. Η διαφορά δυναμικού (τάση) στα άκρα ενός καταναλωτή είναι μηδέν όταν ο καταναλωτής δε διαρρέεται από ρεύμα. 22. Πώς παριστάνουμε σχηματικά τα βασικά στοιχεία ενός κυκλώματος; Τα ηλεκτρικά κυκλώματα μπορούμε να τα περιγράψαμε με λέξεις, ή να τα δείξουμε με φωτογραφίες, καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις κ.λ.π. Πολλές φορές όμως χρησιμοποιούμε σχηματικά διαγράμματα των κυκλωμάτων. Τα στοιχεία ενός κυκλώματος (όπως πηγές, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, διακόπτες κ.λ.π.) απεικονίζονται με συγκεκριμένα σύμβολα, μερικά από τα οποία παριστάνονται παρακάτω. αγωγός ηλεκτρική πηγή διακόπτης λαμπτήρας σύνδεση αγωγών A αμπερόμετρο V βολτόμετρο αντιστάτης Επιμέλεια: Μαθιουδάκης Γεώργιος Φυσικός 5

6 2.3 Ηλεκτρικά δίπολα ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 23. Ποιες συσκευές ονομάζονται ηλεκτρικά δίπολα; Ηλεκτρικά δίπολα ονομάζονται όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε (μπαταρίες, λαμπτήρες, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.), οι οποίες διαθέτουν δύο άκρα (πόλους) με τα οποία συνδέονται στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Παρατήρηση Όταν στα άκρα ενός ηλεκτρικού διπόλου συνδέσουμε μια ηλεκτρική πηγή, τότε το δίπολο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Η ένταση του ρεύματος εξαρτάται από την τάση της πηγής και μεταβάλλεται αν μεταβάλλουμε την τάση. Ο τρόπος που μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος, όταν μεταβάλλουμε την τάση στα άκρα του διπόλου, εξαρτάται από το είδος του διπόλου. Για να μπορούμε να εκτιμούμε το μέγεθος της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος, ορίζουμε ένα φυσικό μέγεθος το οποίο ονομάζουμε ηλεκτρική αντίσταση και τη συμβολίζουμε με το γράμμα R. 24. Πως ορίζεται η αντίσταση ενός αγωγού; Ηλεκτρική αντίσταση (ή απλά αντίσταση) ενός αγωγού (R) ονομάζουμε το πηλίκο της τάσης (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του αγωγού προς την ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. V R= I Τύπος ορισμού της α- ντίστασης αγωγού 25. Ποια η μονάδα μέτρησης της αντίστασης στο διεθνές σύστημα μονάδων (S.I.); Πώς λέγονται τα όργανα μέτρησης της αντίστασης; Τι είναι τα πολύμετρα; Η μονάδα μέτρησης της αντίστασης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S. I.), είναι το Ωμ (1 Ω). Ισχύει ότι: 1V 1Ω = 1Α Πολλές φορές χρησιμοποιούνται και τα πολλαπλάσια του Ωμ, όπως: το κιλο-ωμ (1 kω = 10 3 Ω) και το μεγα-ωμ (1 ΜΩ = 10 6 Ω). Η μέτρηση της αντίστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με όργανα τα οποία ονομάζονται ωμόμετρα, όπως και με πολύμετρα. Τα πολύμετρα είναι όργανα τα οποία μπορούν χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος, της τάσης, όπως και της αντίστασης ενός αγωγού. Δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν ως αμπερόμετρα, ως βολτόμετρα και ως ωμόμετρα. 26. Τι εκφράζει η αντίσταση ενός αγωγού; Που οφείλεται η αντίσταση στους μεταλλικούς αγωγούς; Η αντίσταση ενός αγωγού εκφράζει τη δυσκολία που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν διέρχεται μέσα από τον αγωγό. Στους μεταλλικούς αγωγούς η αντίσταση οφείλεται στις συγκρούσεις των ελευθέρων ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα του μετάλλου. Παρατήρηση Η αντίσταση ενός αγωγού γενικά μεταβάλλεται αν μεταβληθεί η τάση στα άκρα του. Υπάρχει όμως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μια κατηγορία αγωγών που ονομάζονται αντιστάτες, η αντίσταση των Επιμέλεια: Μαθιουδάκης Γεώργιος Φυσικός 6

7 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ οποίων είναι σταθερή και ανεξάρτητη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα τους και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που τους διαρρέει. 27. Να διατυπώσετε το νόμο του Ohm. Ο νόμος του Ohm διατυπώνεται ως εξής: Η ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν μεταλλικό αγωγό σταθερής θερμοκρασίας είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του αγωγού. 28. Να γράψετε τη μαθηματική σχέση του νόμου του Ohm. Όπως γνωρίζουμε ανάλογα λέγονται τα ποσά τα οποία έχουν σταθερό πηλίκο. Συνεπώς σύμφωνα με το νόμο του Ohm, το πηλίκο I V είναι σταθερό. V R V Από τον ορισμό της αντίστασης R, έχουμε και αντιστρέφοντας τα κλάσματα προκύπτει: I 1 I I 1 1 ή I V V R R Η τελευταία σχέση αποτελεί τη μαθηματική έκφραση του νόμου του Ohm. Συνεπώς: 1 V Ι = V ή Ι = R R Μαθηματική έκφραση του νόμου του Ohm 29. Για ποιους αγωγούς ισχύει ο νόμος του Ohm; Ο νόμος του Ohm δεν ισχύει πάντα και για όλους τους αγωγούς. Ισχύει μόνο για μεταλλικούς αγωγούς σε σταθερή θερμοκρασία, δηλαδή για αγωγούς των οποίων η αντίσταση δε μεταβάλλεται αν μεταβληθεί η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα τους. 30. Ποιοι αγωγοί ονομάζουμε αντιστάτες; Ποια επιπλέον ιδιότητα έχουν οι αντιστάτες, όσον α- φορά την ηλεκτρική τους συμπεριφορά; Αντιστάτες ονομάζονται οι αγωγοί των οποίων η αντίσταση είναι σταθερή και ανεξάρτητη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα τους και της έντασης του ρεύματος που τους διαρρέει. Δηλαδή αντιστάτης είναι κάθε αγωγός που ικανοποιεί το νόμο του Ohm. Οι μεταλλικοί αγωγοί σταθερής θερμοκρασίας είναι αντιστάτες. Οι αντιστάτες έχουν μια επιπλέον ιδιότητα, μετατρέπουν εξ ολοκλήρου την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική. 31. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει ένα αντιστάτη σε συνάρτηση με την τάση στα άκρα του. Η γραφική παράσταση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει ένα αντιστάτη, σε συνάρτηση με την τάση στα άκρα του είναι ευθεία γραμμή που Ι διέρχεται από την αρχή των αξόνων, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Από τα μαθηματικά γνωρίζουμε ότι η εφθ, λέγεται κλίση της ευθείας. Ι- σχύει ότι: 1 εφθ R θ V Συνεπώς όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση του αντιστάτη, τόσο μικρότερη προκύπτει η γωνία θ. Επιμέλεια: Μαθιουδάκης Γεώργιος Φυσικός 7

8 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.5 Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων 32. Τι ονομάζουμε σύστημα (ή συνδεσμολογία) αντιστατών; Σύστημα (ή συνδεσμολογία) αντιστατών ονομάζουμε ένα σύνολο αντιστατών τους οποίους έχουμε συνδέσει μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο. Ένα απλό σύστημα αντιστατών, όπως αυτό που φαίνεται στο διπλανό σχήμα, εμφανίζει πάντοτε δύο άκρα (Α και ) στα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε μια διαφορά δυναμικού ή να συνδέσουμε μια ηλεκτρική πηγή. Α R 1 R 2 R4 R3 33. Τι ονομάζουμε ισοδύναμη αντίσταση ενός συστήματος αντιστατών; Ισοδύναμη αντίσταση μιας συνδεσμολογίας αντιστατών λέμε την αντίσταση ενός αντιστάτη ο ο- ποίος θα διαρρέεται από το ίδιο ρεύμα που διαρρέει το σύστημα των αντιστατών, αν στα άκρα του εφαρμόσουμε τάση ίση με την τάση στα άκρα του συστήματος των αντιστατών. Η ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος αντιστατών με άκρα τα σημεία Α και, ικανοποιεί τη σχέση: VΑ Rισοδ I 34. Τι ονομάζουμε κόμβο ενός κυκλώματος; Κόμβο ενός κυκλώματος λέμε το σημείο στο οποίο καταλήγουν δύο και περισσότεροι αγωγοί με αποτέλεσμα στο σημείο αυτό να έχουμε διακλάδωση του ρεύματος. Στο διπλανό κύκλωμα, π. χ. κόμβοι είναι τα σημεία Γ και Δ, όχι ό- μως τα σημεία Θ και Ζ. Α Θ Γ Δ Ζ 35. Πότε λέμε ότι δύο (ή περισσότεροι) αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά; I I I Δύο (ή περισσότεροι) αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε Α σειρά, όταν μεταξύ τους δεν μεσολαβεί κόμβος κυκλώματος, δηλαδή δεν υπάρχει σημείο στο οποίο να έχουμε διακλάδωση του ρεύματος. Συνεπώς το ρεύμα που διαρρέει τον ένα αντιστάτη θα περνάει και από τους υπόλοιπους και όλοι οι αντιστάτες θα διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. Παρατήρηση Είναι λάθος να λέμε πως δύο αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, όταν διαρρέονται από ίσα ρεύματα. Αυτό γιατί μπορεί σε ένα κύκλωμα να έχουμε δύο ή και περισσότερους αντιστάτες που να διαρρέονται από ίσα ρεύματα, χωρίς όμως να είναι συνδεδεμένοι σε σειρά. Όμως αν έχουμε αντιστάτες συνδεδεμένους σε σειρά, τότε πάντα διαρρέονται από ίδιο ρεύμα. 36. Να σχεδιάσετε ένα σύστημα δύο αντιστατών με αντιστάσεις R1 και R2 συνδεδεμένων σε σειρά και να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: α) Ποια σχέση ισχύει για την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τους αντιστάτες; Από ποια αρχή διατήρησης προκύπτει η σχέση αυτή; β) Ποια σχέση ισχύει για την τάση (διαφορά δυναμικού) στα άκρα κάθε αντιστάτη και την τάση στα άκρα του συστήματος των αντιστατών; Από ποια αρχή διατήρησης προκύπτει η σχέση αυτή; Επιμέλεια: Μαθιουδάκης Γεώργιος Φυσικός 8

9 Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα σύστημα δύο αντιστατών με αντιστάσεις R1 και R2, συνδεδεμένων σε σειρά. α) Όταν δύο (ή περισσότεροι) αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, τότε διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα έντασης Ι. Αυτό είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. Συνεπώς: Ι1 = Ι2 = Ι Α R1 Ι1 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ R2 Ι2 Σύστημα δύο αντιστατών συνδεδεμένων σε σειρά Γ β) Η διαφορά δυναμικού (τάση) στα άκρα του συστήματος των αντιστατών VAΓ ισούται με το άθροισμα των επιμέρους τάσεων που μετράμε στα άκρα κάθε αντιστάτη. Συνεπώς μπορούμε να γράψουμε: VΑΓ = VΑ + VΓ ή V ολ = V R +V 1 R2 Αυτό αποτελεί συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας. 37. Από ποιον τύπο υπολογίζεται η ισοδύναμη αντίσταση ενός συστήματος αντιστατών συνδεδεμένων σε σειρά; Η ισοδύναμη αντίσταση δύο (ή περισσότερων) αντιστατών που συνδέονται σε σειρά είναι ίση με το άθροισμα των αντιστάσεών τους. Συνεπώς: R R R ισοδ Παρατήρηση Όταν συνδέουμε αντιστάτες σε σειρά αυξάνουμε την ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος και γι αυτό η ισοδύναμη αντίσταση προκύπτει μεγαλύτερη και από τη μεγαλύτερη αντίσταση του συστήματος. 38. Πότε λέμε ότι δύο (ή περισσότεροι) αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε διακλάδωση (ή παράλληλα); Δύο (ή περισσότεροι) αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε διακλάδωση, όταν έχουν κοινά και τα δύο τους άκρα. Στα σημεία αυτά έχουμε διακλάδωση του ρεύματος, άρα αποτελούν κόμβους του κυκλώματος. Όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, η σύνδεση κατά διακλάδωση προκύπτει όταν ενώσουμε σε δύο σημεία (π. χ. στα Α και ) τα άκρα όλων των αντιστατών του συστήματος. Τα σημεία αυτά είναι και άκρα του συστήματος των αντιστατών. Α 39. Να σχεδιάσετε ένα σύστημα δύο αντιστατών με αντιστάσεις R1 και R2 συνδεδεμένων σε διακλάδωση και να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: α) Ποια σχέση ισχύει για την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τους αντιστάτες και την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το σύστημα των αντιστατών; Από ποια αρχή διατήρησης προκύπτει η σχέση αυτή; β) Ποια σχέση ισχύει για την τάση (διαφορά δυναμικού) στα άκρα κάθε αντιστάτη και την τάση στα άκρα του συστήματος των αντιστατών. Επιμέλεια: Μαθιουδάκης Γεώργιος Φυσικός 9

10 Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα σύστημα δύο αντιστατών με α- ντιστάσεις R1 και R2, συνδεδεμένων σε διακλάδωση. Τα σημεία Α, είναι κοινά άκρα των αντιστατών και άκρα του συστήματος. Α α) Όταν δύο (ή περισσότεροι) αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε I διακλάδωση, τότε η ένταση I του ρεύματος που διαρρέει το σύστημα των αντιστατών ισούται με το άθροισμα των εντάσεων I1, Ι2 των ρευμάτων που διαρρέουν κάθε αντιστάτη ξεχωριστά. Συνεπώς ισχύει: Ι = Ι1 + Ι2 Αυτό αποτελεί συνέπεια της αρχής διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ β) Επειδή οι αντιστάτες έχουν κοινά άκρα, τα οποία αποτελούν και άκρα του συστήματος, θα έχουν και ίδια τάση. (Γι αυτό μια τέτοια σύνδεση λέγεται και ισοτασική). Επομένως: V V V AB R1 R2 40. Από ποιον τύπο υπολογίζεται η ισοδύναμη αντίσταση ενός συστήματος αντιστατών συνδεδεμένων σε διακλάδωση; Η ισοδύναμη αντίσταση δύο (ή περισσότερων) αντιστατών, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι σε διακλάδωση υπολογίζεται από τον τύπο: Rισοδ R1 R2 Παρατηρήσεις α) Όταν συνδέουμε αντιστάτες σε διακλάδωση η ισοδύναμη αντίσταση του συστήματος προκύπτει πάντα μικρότερη και από τη μικρότερη αντίσταση του συστήματος. β) Όταν έχουμε δύο αντιστάτες σε διακλάδωση μπορούμε από τον τύπο ως προς Rισοδ να πάρουμε τον ισοδύναμο τύπο R1 R2 R ισοδ = R + R τον οποίο μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε = + R R R λύνοντας ισοδ 1 2 γ) Αν έχουμε σε διακλάδωση 2 ίδιους αντιστάτες, αντίστασης R ο καθένας, τότε: R ισοδ = R δ) Γενικά αν έχουμε Ν ίδιους αντιστάτες σε διακλάδωση τότε: R ισοδ = Ν I1 I2 R1 R2 R 2 Σύστημα δύο αντιστατών συνδεδεμένων σε διακλάδωση (παράλληλη σύνδεση) Επιμέλεια: Μαθιουδάκης Γεώργιος Φυσικός 10 Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων.

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων. 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κοινή αιτία λειτουργίας μιας πολύ μεγάλης κατηγορίας συσκευών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή, όπως ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφάλαιο 2 - Ηλεκτρικό Ρεύμα Επιμέλεια: Αγκανάκης Παναγιώτης, Φυσικός https://physicscourses.wordpress.com/ Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Το

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα

2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό Ρέυμα 2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα 1. Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρισμού συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Το ηλεκτρικό ρεύμα συνδέεται με τις θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. Αγωγοί, μονωτές και ηλεκτρικό ρεύμα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Το ηλεκτρικό ρεύμα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. Αγωγοί, μονωτές και ηλεκτρικό ρεύμα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Το ηλεκτρικό ρεύμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Συσκευές όπως ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας, ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, το ηλεκτρικό ψυγείο, η τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΡΕΥΜΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕYΜΑ ΚΑΙ ΣYΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Συσκευές όπως: Ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας, ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, το ηλεκτρικό ψυγείο, η τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΓΓ/Μ1 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική για την Γ' Τάξη του Γυμνασίου 1. Το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ :

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο : Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Τζαγκαράκης Γιάννης, Δημοπούλου Ηρώ, Κούζιλου Τάνια, Μαρκαντωνάκη Χριστίνα, Τσαγκαροπούλου Στέλλα, Τσάφος Γιάννης, Τσιρώνη

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό Ρεύμα 2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών 1. Τι είναι η ισοδύναμη αντίσταση; Γενικά ονομάζουμε σύστημα (συνδεσμολογία) αντιστατών ένα σύνολο αντιστατών που τους έχουμε συνδέσει με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γνωριμία με τη ηλεκτρική δύναμη. 1. Ποιες δυνάμεις λέγονται ηλεκτρικές; Λέμε τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων που έχουμε τρίψει προηγουμένως δηλαδή σωμάτων ηλεκτρισμένων. 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία Ηλεκτρισμού

Βασικά στοιχεία Ηλεκτρισμού Βασικά στοιχεία Ηλεκτρισμού Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη Ηλεκτρισμένα σώματα: Τα σώματα που όταν τα τρίψουμε πάνω σε κάποιο άλλο σώμα αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό Κύκλωμα, Τάση & Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος, Αντίσταση

Ηλεκτρικό Κύκλωμα, Τάση & Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος, Αντίσταση ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Εκτιμώμενη διάρκεια: 1 διδακτική ώρα Ηλεκτρικό Κύκλωμα, Τάση & Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος, Αντίσταση Στόχοι: Να σχεδιάζετε ένα απλό, λειτουργικό ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

7. Α) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Β) Πώς ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο εξηγώντας το κάθε σύμβολο.

7. Α) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Β) Πώς ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο εξηγώντας το κάθε σύμβολο. 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Α. Όταν τα άτομα προσλάβουν ή αποβάλουν ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια γίνονται ιόντα. Β. Όταν ένα άτομο αποβάλει ηλεκτρόνια φορτίζεται αρνητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών ( Στέλλα Μαρίνα, φυσικός ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Το 2 ο Κεφάλαιο της Φυσικής Γ Γυμνασίου, είναι το κατ εξοχήν κεφάλαιο, που

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού 2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα Το ηλεκτρικό ρεύμα ξέρουμε ότι είναι η προσανατολισμένη κίνηση φορτίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία 8 Ηλεκτρικό κύκλωµα Ηλεκτρικό κύκλωµα Βασική θεωρία Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς αγώγιμους «δρόμους», μέσω των οποίων μπορεί να διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα. Κλειστό

Διαβάστε περισσότερα

Βασική θεωρία. Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρονίων ή γενικότερα φορτισμένων σωματιδίων.

Βασική θεωρία. Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρονίων ή γενικότερα φορτισμένων σωματιδίων. 7 Το ηλεκτρικό ρεύµα Βασική θεωρία Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όλες οι «μαγικές» συσκευές, όπως ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, το ηλεκτρικό ψυγείο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η τηλεόραση, ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3

Φυσική ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3 Φυσική ΘΕΜΑ 1 1) Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη φορτίου που ονομάστηκαν θετικό και αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο αντίστοιχα. Τα σώματα που έχουν θετικό φορτίο λέμε ότι είναι θετικά φορτισμένα (π.χ. μια γυάλινη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα - Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα -  Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 2 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάσιο Κορίνθου ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

2 ο Γυμνάσιο Κορίνθου ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το παρόν φυλλάιο θα αυτοκαταστραφεί αν προσπαθήσεις να το ιαβάσεις χωρίς να έχεις ιαβάσει ούτε μια φορά το βιβλίο, σε 3...2... Ένα καλώιο έχει από μέσα σύρμα, ηλαή αγωγό και από έξω πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Ηλεκτρική Αγωγιμότητα ονομάζουμε την ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από τα διάφορα σώματα. Τα στερεά σώματα παρουσιάζουν διαφορετική ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1 έως 4 επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1 έως 4 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις 1 έως 4 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 1. Προσανατολισμένη κίνηση σημαίνει: a. Ατακτη κίνηση. b. Κίνηση προς μία κατεύθυνση. c. Κίνηση προς κάθε κατεύθυνση. d. Μία ευθύγραμμη κίνηση. 2. Στους

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438)

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438) Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438) ΘΕΜΑ Β2 (14731) Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Β. Από τον ορισμό της έντασης: = = = 10 5 = 50 Β. Η σύνδεση που προτείνεται στο α δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου Τμήμα. Ημερομηνία. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Νόμος του Ohm. Θεωρία που πρέπει να γνωρίζεις

Γ Γυμνασίου Τμήμα. Ημερομηνία. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Νόμος του Ohm. Θεωρία που πρέπει να γνωρίζεις Ονοματεπώνυμο Καθηγήτρια: Εγγλεζάκη Φρίντα Γ Γυμνασίου Τμήμα Βαθμός Ημερομηνία ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Νόμος του Ohm. Θεωρία που πρέπει να γνωρίζεις Η ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν μεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΚΕΦΛΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.. Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διαγώνισμα Γ Γυμνασίου Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

2 ο Διαγώνισμα Γ Γυμνασίου Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 ο Διαγώνισμα Γ Γυμνασίου Κυριακή 15 Ιανουαρίου 017 Διάρκεια Εξέτασης ώρες Ονοματεπώνυμο. Αξιολόγηση : Επιμέλεια διαγωνίσματος: Σηφάκης Μάνος Θέμα 1 ο Α. Δώστε τον ορισμό και τον τύπο της έντασης του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

8.24 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις

8.24 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις Απάντησε σε ερωτσεις 8.20 Τι ονομάζεται ηλεκτρικό κύκλωμα; 8.21 Το κύκλωμα του σχματος είναι ανοιχτό κλειστό; 8.22 Το κύκλωμα του σχματος είναι ανοιχτό κλειστό; 8.23 Το κύκλωμα του σχματος είναι ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM (ΩΜ) Για πολλά υλικά ο λόγος της πυκνότητας του ρεύματος προς το ηλεκτρικό πεδίο είναι σταθερός και ανεξάρτητος από το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R Θέµατα Εξετάσεων 94 Συνεχές ρεύµα 42) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία δ) να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. Έχουμε ένα λαμπτήρα με τις ενδείξεις 100 W και 220 V. α. Ποια η σημασία αυτών των στοιχείων; β. Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα. γ. Να βρεθεί η ενέργεια που απορροφά ο λαμπτήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική. Σύνδεση αμπερομέτρου και βολτόμετρου σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα

Φυσική. Σύνδεση αμπερομέτρου και βολτόμετρου σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα Ε.Κ.Φ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ 2 ος Πειραματικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών για την Γ τάξη Γυμνασίων Φυσική Ονοματεπώνυμα μελών ομάδας 1) 2) 3) Σχολείο: Ημερο μηνία: Τετάρτη 16/5/2018 Σύνδεση αμπερομέτρου

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2ο 1. Να δώσετε τον ορισμό της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Ποια η μονάδα μέτρησης στο διεθνές σύστημα μονάδων;

ΘΕΜΑ 2ο 1. Να δώσετε τον ορισμό της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Ποια η μονάδα μέτρησης στο διεθνές σύστημα μονάδων; ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/12/2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Διατυπώστε τον νόμο Coulomb. Η ηλεκτρική δύναμη που ασκείται μεταξύ δύο ακλόνητων σημειακών φορτίων είναι ανάλογη του

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ηλεκτρικό ρεύμα ampere Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκείου ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Φυσική Β Λυκείου ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Φυσική Β Λυκείου ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Που χρησιμοποιούνται οι Ηλεκτρικές πηγές; Από την καθημερινότητα ξέρουμε ότι για να λειτουργήσει οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή χρειάζεται μια μπαταρία. Οι ι ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της στήλης Α με τις μονάδες μέτρησης της στήλης Β.

ΘΕΜΑ 5ο Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της στήλης Α με τις μονάδες μέτρησης της στήλης Β. ΘΕΜΑ 1ο A. Να γράψετε τον μαθηματικό τύπο του Νόμου του Ohm και να ονομάσετε τα μεγέθη που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν. B. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές έντασης και τάσης που παίρνουμε με ένα πολύμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Ένα ραδιόφωνο αυτοκινήτου διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα έντασης I = 0,3 Α. Να υπολογίσετε: α. το φορτίο που διέρχεται µέσα από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σε

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη στη Φυσική Γ Γυμνασίου

Εξεταστέα Ύλη στη Φυσική Γ Γυμνασίου Εξεταστέα Ύλη στη Φυσική Γ Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ενέργεια (Φυλλάδια) Ορισμός έργου σταθερής δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα και έχει την ίδια διεύθυνση με την μετατόπιση του σώματος: W = Δύναμη x Μετατόπιση=

Διαβάστε περισσότερα

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3.2. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3.2. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός 0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα -. Ηλεκτρική πηγή Ηλεκτρικό ρεύμα Ο ρόλος της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 1) Ηλεκτρισμένα ονομάζουμε τα σώματα τα οποία, αφού τα τρίψουμε έχουν την ιδιότητα να έλκουν μικρά αντικείμενα. 2) Οι ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ Σ Ι Κ Η Σχολείο :..

Φ Υ Σ Ι Κ Η Σχολείο :.. 4 ος Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών Χαλανδρίου - 8/5/2012 Φ Υ Σ Ι Κ Η Σχολείο :.. Ηλεκτρικός κινητήρας Ο Ηλεκτρικός κινητήρας είναι μια συσκευή που μετατρέπει την ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος σε κινητική

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.5 Εφαρμογές των αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων Λέξεις κλειδιά: σύνδεση σε σειρά, παράλληλη σύνδεση, κόμβος, κλάδος, αντίσταση, τάση. Υπάρχουν δυο τρόποι σύνδεσης των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.3 Ηλεκτρική ενέργεια

Κεφ.3 Ηλεκτρική ενέργεια Κεφ.3 Ηλεκτρική ενέργεια Είναι αυτή που μεταφέρεται από τα φορτία (ηλεκτρόνια στους μεταλλικούς αγωγούς). Εμφανίζεται στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Εύκολα μεταφέρεται από τους τόπου «παραγωγής», στους τόπους

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Φυσικής. Σημειώσεις Φυσικής Γ Γυμνασίου Ηλεκτρισμός Θεωρία-Μεθοδολογία-Παραδείγματα. Δημήτριος Γ. Φαδάκης

Οδός Φυσικής. Σημειώσεις Φυσικής Γ Γυμνασίου Ηλεκτρισμός Θεωρία-Μεθοδολογία-Παραδείγματα. Δημήτριος Γ. Φαδάκης Οδός Φυσικής Σημειώσεις Φυσικής Γ Γυμνασίου Ηλεκτρισμός Θεωρία-Μεθοδολογία-Παραδείγματα Δημήτριος Γ. Φαδάκης Ηλεκτρισμένα ονομάζουμε τα σώματα τα οποία ασκούν δυνάμεις σε ελαφρά αντικείμενα, όπως το πλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ B ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να

Διαβάστε περισσότερα

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno. Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου Κβάντωση ηλεκτρικού φορτίου ( q ) Q=Ne Ολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( αντιστάτης και λαμπτήρας )

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( αντιστάτης και λαμπτήρας ) 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( αντιστάτης και λαμπτήρας ) Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών πειραματικών κυκλωμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος. Η εξοικείωση με το τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 B.1 Σ' έναν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052)

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052) Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052) Α. Η σωστή απάντηση είναι η β. ΘΕΜΑ Β1 (15055) Β. Οι R 1, R 2, R 3 δίνονται από τις σχέσεις: 1 = 1 R 1 R + 1 R + 1 R = 3 R R 1 = R 3 1 = 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Θεμάτων Επανάληψης στη Φυσική. Γ Γυμνασίου ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο ΘΕΜΑ 4 Ο

Οδηγός Θεμάτων Επανάληψης στη Φυσική. Γ Γυμνασίου ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο ΘΕΜΑ 4 Ο Οδηγός Θεμάτων Επανάληψης στη Φυσική Γ Γυμνασίου ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Ποιές οι δυο σημαντικές ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου ; 2. Α. Πόσα στοιχειώδη φορτία χαρακτηρίζουν ένα φορτίο q = 0.032mC

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Ηλεκτροτεχνία Ι. Κυκλώματα συνεχούς και Ηλεκτρομαγνητισμός. Α. Δροσόπουλος

Διάλεξη 2. Ηλεκτροτεχνία Ι. Κυκλώματα συνεχούς και Ηλεκτρομαγνητισμός. Α. Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι Κυκλώματα συνεχούς και Ηλεκτρομαγνητισμός Α Δροσόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος Α Δροσόπουλος Ηλεκτροτεχνία Ι Θεμελιώδεις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ

Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ a. Σ τ α τ ι κ ό ς Η λ ε κ τ ρ ι σ µ ό ς Ερ.1 Τι είναι το ηλεκτρικό φορτίο; Απ.1 Κανείς δεν γνωρίζει τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρικό ρεύμα Το ρεύμα είναι αποτέλεσμα της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα. Συνοπτικές Λύσεις. Θέµα Α.

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα. Συνοπτικές Λύσεις. Θέµα Α. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα Συνοπτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Ενα ϕορτίο q 1 = 4µC και ένα ϕορτίο q 2 = 8µC απέχουν µεταξύ τους απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΘΕΜΑ 4 Δύο όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R συνδέονται παράλληλα με κοινά άκρα Α, Β και κατά σειρά με το σύστημα αυτό συνδέεται τρίτος αντιστάτης αντίστασης R' με άκρα Β,

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 3. Πώς θα μπορούσατε να ανάψετε τη λάμπα της παρακάτω εικόνας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο και μία μπαταρία; Υποδείξτε τρόπο.

Άσκηση 2 3. Πώς θα μπορούσατε να ανάψετε τη λάμπα της παρακάτω εικόνας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο και μία μπαταρία; Υποδείξτε τρόπο. 1. Σημειώστε με Σ και Λ για τις σωστές και λάθος προτάσεις αντίστοιχα. a. Ολες οι ηλεκτρικές συσκευές είναι ηλεκτρικά δίπολα. b. Για να λειτουργήσει ένα ηλεκτρικό δίπολο πρέπει να εφαρμόσουμε τάση. c.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικός σχεδιασμός της χαρακτηριστικής καμπύλης παθητικής διπολικής συσκευής ηλεκτρικού κυκλώματος. Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης

Πειραματικός σχεδιασμός της χαρακτηριστικής καμπύλης παθητικής διπολικής συσκευής ηλεκτρικού κυκλώματος. Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης Εργαστήριο Φυσικής Λυκείου Επιμέλεια: Κ. Παπαμιχάλης, Δρ Φυσικής Πειραματικός σχεδιασμός της χαρακτηριστικής καμπύλης παθητικής διπολικής συσκευής ηλεκτρικού κυκλώματος Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΗ Αντιστάτης κατασκευασμένος από υλικό με ειδική αντίσταση 3 0 - Ω m, έχει μήκος 8 cm και εμβαδό διατομής 6 cm² Να υπολογίσετε την αντίσταση R του αντιστάτη Μικρός λαμπτήρας έχει τάση

Διαβάστε περισσότερα

3o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΑΝΑΣΙΟΥ ΕΚΦΩΝΣΕΙΣ

3o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΑΝΑΣΙΟΥ ΕΚΦΩΝΣΕΙΣ 3o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΑΝΑΣΙΟΥ ΕΚΦΩΝΣΕΙΣ Θέμα 1 Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν στο παρακάτω κείμενο ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( σε αντιστάτη και λαμπτήρα )

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( σε αντιστάτη και λαμπτήρα ) 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( σε αντιστάτη και λαμπτήρα ) Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών πειραματικών κυκλωμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος. Η εξοικείωση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου 7. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Τροφοδοτικό DC.. Πολύμετρα (αμπερόμετρο, βολτόμετρο).. Πλακέτα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: Πω πω δύσκολη η Φυσική!!!! Μπορεί κάποιος να µου τα κάνει λιανά µήπως και καταλάβω κάτι;;;; ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ;;;;;; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: Μια παλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ. Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ. Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση ΕΚΦΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Παλλήνη) υπ. Κ. Παπαμιχάλης ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Έννοιες και φυσικά μεγέθη Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση Στόχοι.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς. Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς

ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς. Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς ΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΗΓΗΣ Η ηλεκτρική πηγή είναι μια αντλία φορτίων ΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Ένα πλήρες ή κλειστό κύκλωμα είναι αγωγός σε σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Πειραματική διάταξη μελέτης, της χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Επισημάνσεις από τη θεωρία. 1 Ηλεκτρικό δίπολο ονομάζουμε κάθε ηλεκτρική συσκευή που έχει δύο πόλους (άκρα) και όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις σε ράβδους γραφίτη.

Μετρήσεις σε ράβδους γραφίτη. 13 η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τοπικός διαγωνισμός στη ΦΥΣΙΚΗ 13 Δεκεμβρίου2014 Σχολείο: Ονόματα μαθητών:1) 2) 3) Μετρήσεις σε ράβδους γραφίτη. Για να γράψουμε χρησιμοποιούμε τα μολύβια,

Διαβάστε περισσότερα

r r προκύπτει τελικά: W

r r προκύπτει τελικά: W ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Άγγελος Σικελιανός Ιουνίου 5 ΘΕΜ Ενδεικτικές απαντσεις γ, α, γ, β, 5 α Λάθος, β Σωστ, γ Λάθος, δ Σωστ, ε Σωστ. ΘΕΜ Β Β. Σωστ είναι η γ. ιτιολόγηση: Λόγω της φοράς των δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘEMA A: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Αντιστάτης με αντίσταση R συνδέεται με ηλεκτρική πηγή, συνεχούς τάσης V

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛIKH ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛIKH ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛIKH ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Αριθμητικώς:... Ολογρ.:... Υπογραφή:... ΒΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Αριθμητικώς:... Ολογρ.:... Υπογραφές:........ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσμολογίες αντιστάσεων. Αντιστάσεις σε σειρά Αντιστάσεις παράλληλα

Συνδεσμολογίες αντιστάσεων. Αντιστάσεις σε σειρά Αντιστάσεις παράλληλα Συνδεσμολογίες αντιστάσεων Αντιστάσεις σε σειρά Αντιστάσεις παράλληλα (A) (B) (C) Τέσσερις διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης τριών αντιστατών. (D) Σύνδεση αντιστατών σε σειρά: Η διατήρηση του φορτίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Χωρητικότητα Εικόνα: Όλες οι παραπάνω συσκευές είναι πυκνωτές, οι οποίοι αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο και ενέργεια. Ο πυκνωτής είναι ένα είδος κυκλώματος που μπορούμε να συνδυάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 16 Συνεχή ρεύματα και κανόνες του Kirchhoff ΦΥΣ102 1 Ηλεκτρεγερτική δύναμη Ένα ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Ηλεκτρικό ρεύµα (ορισµό και φορά)

2. Ηλεκτρικό ρεύµα (ορισµό και φορά) 1. Ηλεκτρικέ πηγέ Η ηλεκτρική πηγή είναι συσκευή η οποία δηµιουργεί στα άκρα της τάση και προσφέρει σε εξωτερικό κύκλωµα την ενέργειά της. Τα άκρα της ονοµάζονται πόλοι της πηγής. Ο πόλος που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016. Νόμος του Coulomb q1 q2 F K. C 8,85 10 N m Ένταση πεδίου Coulomb σε σημείο του Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016. Νόμος του Coulomb q1 q2 F K. C 8,85 10 N m Ένταση πεδίου Coulomb σε σημείο του Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5/1/16 Τυπολόγιο 1ου Κεφαλαίου Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb 1 F K Για το κενό ή αέρα στο S: 9 k 91 N m / C Απόλυτη διηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η εξοικείωση στη συναρμολόγηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η εξοικείωση με τη σύνδεση και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο Οµάδα Α: Θέµα Α Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση στη Φυσική Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ

Εργαστηριακή Άσκηση στη Φυσική Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ A A N A B P Y T A 1 0 Εργαστηριακή Άσκηση στη Φυσική Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΟΜΑΔΑ: 1.... Ο σκοπός.... 3... 4... Η αντίσταση ενός αντιστάτη ορίζεται ως: V I, όπου V είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Όργανα εργαστηρίου, πηγές συνεχούς τάσης και μετρήσεις

Άσκηση 1. Όργανα εργαστηρίου, πηγές συνεχούς τάσης και μετρήσεις ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (ΕΡ) Άσκηση 1 Όργανα εργαστηρίου, πηγές συνεχούς τάσης και μετρήσεις Στόχος Η άσκηση είναι εισαγωγική και προσφέρει γνωριμία και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα