Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Σημείου Διανομής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Σημείου Διανομής"

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Σημείου Διανομής 1. Είσοδος στην Εφαρμογή Σημείου Διανομής - Αποσύνδεση Ο χρήστης μεταβαίνει στην ιστοσελίδα service.eudoxus.gr και επιλέγει «Σημεία Διανομής», όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Πληκτρολογεί στα αντίστοιχα πεδία το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης, που έχει δηλώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού Σημείου Διανομής, και πατάει «Είσοδος» (βλ. Εικόνα 2). Ανά πάσα στιγμή μπορεί ο χρήστης να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή πατώντας «Έξοδος», πάνω δεξιά στη σελίδα (βλ. Εικόνα 3). Εικόνα 1 Αρχική Σελίδα

2 Εικόνα 2 Είσοδος στην Εφαρμογή 2. Παράδοση Βιβλίου Μετά την είσοδό του στο σύστημα, ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα «Παράδοση Βιβλίου», όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει στο αντίστοιχο πεδίο τον 12ψήφιο κωδικό PIN και να προβεί σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του φοιτητή κατά την παράδοση του συγγράμματος. Αφού προβεί στον έλεγχο, ο χρήστης εισάγει τέσσερα τελευταία ψηφία του εγγράφου ταυτοπροσωπίας του φοιτητή (αστυνομική ή ακαδημαϊκή ταυτότητα, διαβατήριο κλπ) στο πεδίο «Ταυτότητα Παραλήπτη». Πατώντας «Εμφάνιση Βιβλίων», εμφανίζονται τα στοιχεία του φοιτητή στον οποίο αντιστοιχεί το PIN καθώς επίσης και μία λίστα με όλα τα βιβλία τα οποία έχει δηλώσει ο φοιτητής κατά το τρέχον εξάμηνο και τα οποία διανέμονται από το συγκεκριμένο Σημείο Διανομής. Για όσα βιβλία έχουν ήδη παραδοθεί στο φοιτητή αναγράφονται η ημερομηνία και ο κωδικός παράδοσης. Δίπλα σε όσα βιβλία δεν έχουν ακόμα παραδοθεί στο φοιτητή εμφανίζεται το κουμπί "Παράδοση". Όλα τα παραπάνω φαίνονται στην Εικόνα 4.

3 Εικόνα 3 Σελίδα «Παράδοση Βιβλίου» Εικόνα 4 Επιλεγμένα Βιβλία Φοιτητή Ο χρήστης του Σημείου Διανομής, αφού διασταυρώσει τα στοιχεία του φοιτητή, παραδίδει το βιβλίο και πατάει το κουμπί «Παράδοση» που αντιστοιχεί στο βιβλίο που μόλις παρέδωσε (βλ. Εικόνα 4). Εμφανίζεται τότε ένα πλαίσιο διαλόγου που ζητά από το χρήστη να επιβεβαιώσει την ενέργεια παράδοσης του βιβλίου (βλ. Εικόνα 5). Εφόσον ο χρήστης πατήσει «Ναι» καταγράφεται στο σύστημα η παράδοση του εν λόγω βιβλίου στο συγκεκριμένο φοιτητή και

4 μειώνεται κατά ένα αντίτυπο η διαθεσιμότητα του βιβλίου στο Σημείο Διανομής (βλ. παρακάτω). Εικόνα 5 Επιβεβαίωση παράδοσης βιβλίου Μόλις ολοκληρωθεί μία ή περισσότερες παραδόσεις βιβλίων σε κάποιο φοιτητή, εμφανίζεται κάτω από τη λίστα βιβλίων το κουμπί «Εκτύπωση απόδειξης παραλαβής» (βλ. Εικόνα 6). Πατώντας το, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει ή/και εκτυπώσει την Απόδειξη Παραλαβής Συγγραμμάτων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του Σημείου Διανομής, τα στοιχεία του φοιτητή και τα στοιχεία των βιβλίων που παραδόθηκαν στο φοιτητή την ίδια ημέρα. Ένα υπόδειγμα μίας τέτοιας απόδειξης φαίνεται στην Εικόνα 7. Εικόνα 6 Ολοκλήρωση παράδοσης Βιβλίου

5 Εικόνα 7 Υπόδειγμα Απόδειξης Παραλαβής Συγγραμμάτων Επισημαίνεται ότι η αποθήκευση/εκτύπωση/υπογραφή της Απόδειξη Παραλαβής Συγγραμμάτων δεν είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο του προγράμματος. Προσφέρεται απλά ως επιπλέον δυνατότητα για τα Σημεία Διανομής που επιθυμούν να τηρούν κάποια μορφή αρχείου ανεξάρτητη της καταγραφής που γίνεται από το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, η μη αποθήκευση/εκτύπωση/υπογραφή Απόδειξης Παραλαβής Συγγραμμάτων δε δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην ορθή και ομαλή λειτουργία του προγράμματος. (Σημείωση: Η Απόδειξη Παραλαβής Συγγραμμάτων αφορά την ημέρα κατά την οποία εκδίδεται. Παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δικαιούται 5 βιβλία και παραλάβει τα 3 την ίδια ημέρα και τα υπόλοιπα 2 κάποια επόμενη ημέρα, θα πρέπει να εκτυπωθούν δύο Αποδείξεις Παραλαβής Συγγραμμάτων, κάθε μία εκ των οποίων θα περιλαμβάνει τα βιβλία που παραδόθηκαν την ημέρα έκδοσής της.) Ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει οποιαδήποτε στιγμή στη σελίδα «Παράδοση Βιβλίου» πατώντας το κουμπί «Παράδοση Βιβλίου», που βρίσκεται πάνω αριστερά στη σελίδα.

6 3. Στοιχεία Βιβλίων Συνεργαζόμενων Εκδοτών Πατώντας το κουμπί «Εκδότες Βιβλία», που βρίσκεται πάνω αριστερά στη σελίδα, ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα «Στοιχεία Βιβλίων Συνεργαζόμενων Εκδοτών» (βλ. Εικόνα 8). Εικόνα 8 Σελίδα «Στοιχεία Βιβλίων Συνεργαζόμενων Εκδοτών» Από εδώ μπορεί ο χρήστης να επισκοπήσει τα στοιχεία επικοινωνίας και τα βιβλία κάθε Εκδότη με τον οποίο συνεργάζεται και τα οποία έχουν επιλεγεί να διανεμηθούν από το συγκεκριμένο Σημείο Διανομής. Για να προβάλει τα στοιχεία και τα βιβλία κάποιου Εκδότη, ο χρήστης επιλέγει τον Εκδότη βάσει της πλήρους επωνυμίας του από τη λίστα Εκδοτών (βλ. Εικόνα 8), οπότε εμφανίζεται η αντίστοιχη λίστα βιβλίων. Στη λίστα διανεμόμενων βιβλίων για κάθε Εκδότη φαίνονται, επίσης, τα διαθέσιμα αντίτυπα ανά βιβλίο (το πεδίο αυτό ενημερώνεται κάθε φορά από τον Εκδότη) καθώς και το πλήθος των έως τώρα παραδοθέντων αντιτύπων (βλ. Εικόνα 9). Εικόνα 9 Λίστα διανεμόμενων βιβλίων

7 4. Αναφορές Πατώντας το κουμπί «Αναφορές» (βλ. Εικόνα 3), που βρίσκεται πάνω αριστερά στη σελίδα, ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα «Αναφορές» (βλ. Εικόνα 10). Εικόνα 10 Σελίδα «Αναφορές» Ο χρήστης μπορεί να ανοίξει ή/και αποθηκεύσει σε εκτυπώσιμη μορφή μία συνολική αναφορά για τα διανεμηθέντα βιβλία, όπου φαίνονται τα διαθέσιμα και τα παραδοθέντα αντίτυπα ανά βιβλίο, πατώντας «Όλα τα διανεμηθέντα βιβλία» (βλ. Εικόνα 10). Ένα υπόδειγμα μίας τέτοιας αναφοράς φαίνεται στην Εικόνα 11. Εικόνα 11 Υπόδειγμα Αναφοράς Διανεμηθέντων Βιβλίων

8 Επίσης, ο χρήστης μπορεί να ανοίξει ή/και αποθηκεύσει σε εκτυπώσιμη μορφή μία αναφορά με τις διανομές βιβλίων που πραγματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πατώντας «Αναφορά διανομών σε επιλεγμένο διάστημα» (βλ. Εικόνα 10), εμφανίζονται τα πεδία «Από» και «Έως», στα οποία καλείται ο χρήστης να εισαγάγει τις ημερομηνίες που ορίζουν το χρονικό διάστημα που τον ενδιαφέρει (βλ. Εικόνα 12). Ένα υπόδειγμα μίας τέτοιας αναφοράς φαίνεται στην Εικόνα 13. Εικόνα 12 Δημιουργία Αναφοράς Διανομών σε επιλεγμένο διάστημα Εικόνα 13 Υπόδειγμα Αναφοράς Διανομών σε επιλεγμένο διάστημα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.I. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστηµα και ήλωση Στοιχείων... 4 Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Έκδοση 1.0, Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Contents 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το λογαριασμό της NETELLER! Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει με τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς δυνατότητες του λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προσωπικού της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης συστήµατος υποβολής αίτησης απόσπασης ιευθύνσεις και Γραφεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 1. Εισαγωγή στην on-line βάση 1. Ο φοιτητής εισέρχεται στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Εκτύπωσης Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων. Οδηγίες χρήσης

Εφαρμογή Εκτύπωσης Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων. Οδηγίες χρήσης Εφαρμογή Εκτύπωσης Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων Οδηγίες χρήσης Η παρούσα διαδικτυακή εφαρμογή (web application) επιτρέπει την εκτύπωση του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων απευθείας από τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα