ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά 7 -Λειτουργία του Φ.Π.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά 7 -Λειτουργία του Φ.Π.Α."

Transcript

1 539 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (Ν. 2859/00 και τροποποιήσεις μέχρι σήμερα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά 7 -Λειτουργία του Φ.Π.Α. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ 10 -Ποιές παραδόσεις αγαθών υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 10 -Αγορές ή πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που γίνονται για λογ/σμό των αγροτών 14 -Ποιές πράξεις θεωρούνται ως "παράδοση αγαθών" και υπόκεινται σε Φ.Π.Α. (άρθρο 7) 16 -Πότε γεννιέται η φορολογική υποχρέωση από το Φ.Π.Α. στις παραδόσεις αγαθών και ακινήτων (άρθρο 16) 23 -Ποιά είναι η φορολογητέα αξία στις παραδόσεις αγαθών (άρθρο 19) 23 -Φορολογητέα αξία εφημερίδων και περιοδικών 24 -Φορολογητέα αξία στις μεταβιβάσεις (πωλήσεις) αυτοκινήτων 25 -Φορολογητέα αξία στα υλικά συσκευασίας 27 -Φορολογητέα αξία στην πώληση καρτών τηλεπικοινωνίας καθώς και στην πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών και πάσης φύσης μεταφορικών μέσων μεταφοράς προσώπων (άρθρο 19, παράγραφος 9) 28 -Δωρεάν διάθεση συσκευών κινητής τηλεφωνίας σε νέους συνδρομητές -δεν καταβάλλεται Φ.Π.Α. αυτοπαράδοσης 29 -Στη φορολογητέα αξία συμπεριλαμβάνονται 29 -Στη φορολογητέα αξία δεν συμπεριλαμβάνονται 30

2 540 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 32 Ι. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ 32 ΙΙ. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ 35 -Τι ονομάζεται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών 35 -Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου και απόκτηση αγαθών που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ. - Ειδικό τέλος 38 -Ποιές πράξεις θεωρούνται ως "ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών" και υπόκεινται στο Φ.Π.Α. (άρθρο 12) 40 -Πότε γεννιέται η φορολογική υποχρέωση στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών (άρθρο 18) 42 -Παράδειγμα προσδιορισμού του χρόνου που γεννιέται η φορολογική υποχρέωση σε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών 43 -Ποιά είναι η "φορολογητέα αξία" στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών (άρθρο 19) 44 -Παράδειγμα απόκτησης αγαθών που δε φτάνουν στην Ελλάδα αλλά μεταφέρονται σε άλλο κράτος - μέλος 45 -Παράδειγμα απόκτησης αγαθών που υπάγονται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) από άλλο κράτος - μέλος 45 -Πότε η παράδοση των αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας και κατά συνέπεια υπόκειται σε Φ.Π.Α. στην Ελλάδα (άρθρο 13) 46 -Πότε η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποιείται στο εσωτερικό της Ελλάδος για την επιβολή του Φ.Π.Α. (άρθρο 15) 52 -Παράδειγμα καταβολής του Φ.Π.Α. σε τριγωνικές πωλήσεις 53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 54 -Ποιές παροχές υπηρεσιών θεωρούνται υποκείμενες σε Φ.Π.Α. (άρθρο 8 παρ. 1) 54 -Ποιές άλλες εργασίες ή πράξεις θεωρούνται ως παροχή υπηρεσιών και υπόκεινται σε Φ.Π.Α. (άρθρο 8 παρ. 2 και άρθρο 9) 56 -Τόπος παροχής υπηρεσιών (άρθρο 14) 63 -Πότε γεννιέται η φορολογική υποχρέωση της παροχής υπηρεσιών (άρθρο 16) 70 -Ποιά είναι η φορολογητέα αξία στην παροχή υπηρεσιών (άρθρο 19) 72 -Φορολογητέα αξία στις διεθνείς μεταφορές 74

3 541 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 75 -Ποιές εισαγωγές υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 75 -Τί ονομάζεται "εισαγωγή αγαθών" και πότε υπόκειται στο Φ.Π.Α. 75 -Πότε γεννιέται η φορολογική υποχρέωση κατά την εισαγωγή αγαθών (άρθρο 17) 76 -Ποιά είναι η φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών (άρθρο 20) 76 -Ποιά είναι η τιμή του συναλλάγματος, όταν τα στοιχεία που την διαμορφώνουν εκφράζονται σε ξένο νόμισμα 78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 79 -Ποιές παραδόσεις ακινήτων υπόκεινται σε Φ.Π.Α. (άρθρο 6) 79 -Πότε γεννιέται η φορολογική υποχρέωση στις παραδόσεις ακινήτων 81 -Ποιά είναι η φορολογητέα αξία στις παραδόσεις ακινήτων 81 -Ποιές είναι οι υποχρεώσεις του εργολάβου για το Φ.Π.Α. 81 -Ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια ως πάγια από τις επιχειρήσεις - Διακανονισμός του Φ.Π.Α. τους 83 -Ποιές παραδόσεις ακινήτων υπόκεινται σε Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) 83 -Παραδείγματα με το Φ.Π.Α. ακινήτων 84 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 87 -Ποιές συναλλαγές απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. 87 -Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας (άρθρο 22) 87 -Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών (άρθρο 23) 103

4 542 -Απαλλαγές στην εξαγωγή των αγαθών εκτός κοινότητας, στις εξομοιούμενες προς αυτής πράξεις και στις διεθνείς μεταφορές (άρθρο 24) 105 -Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών (άρθρο 25) 110 -Καθεστώς φορολογικής αποθήκης (άρθρο 26) 113 -Αγαθά που υπάγονται στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης του άρθρου 26 (παρ. vi) 114 -Ειδικές απαλλαγές (άρθρο 27) 116 -Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος - μέλος (άρθρο 28) 121 -Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών (άρθρο 29) 124 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α Πωλήσεις προς το Αγιο Όρος, διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α Διαδικασία απαλλαγής με "Ειδικά Διπλότυπα Δελτία Απαλλαγής" 126 -Διαδικασία και προϋποθέσεις απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές (Α.Υ.Ο /93 και /95) 127 -Παράδειγμα απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση 134 -Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α., ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν ταξιδιώτες που αναχωρούν από την Ελλάδα για τρίτη χώρα (Α.Υ.Ο /96) 136 -Διαδικασία πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από πρόσωπα που στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης του Φ.Π.Α. (Α.Υ.Ο /93) 137 -Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της παράδοσης και εισαγωγής υλικών και αντικειμένων, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία, που ενεργούν αποκλειστικώς πλοές εσωτερικού (Ν. 2859/00) 138 -Διαδικασία για τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου όταν ο υποκείμενος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα (Α.Υ.Ο /93) 139 -Φορολογικός αντιπρόσωπος από υποκείμενους σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε Διαδικασία καταβολής του Φ.Π.Α. στο δημόσιο από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών (Α.Υ.Ο /93) 144 -Διαδικασία αγοράς ή εισαγωγής επενδυτικών αγαθών χωρίς την καταβολή του Φ.Π.Α. (Α.Υ.Ο. Π. 2869/87) 145 -Παράδειγμα αγοράς επενδυτικών αγαθών χωρίς την καταβολή του Φ.Π.Α Παράδειγμα πώλησης επενδυτικών αγαθών χωρίς είσπραξη Φ.Π.Α. 155

5 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 543 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α Σε ποιές περιπτώσεις παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. με το οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι αντίστοιχες εισροές (αγορές, δαπάνες κλπ.) (άρθρο 30) 157 -Παράδειγμα αγοράς Ι.Χ. αυτοκινήτου από ιδιώτη 159 -Σε ποιές περιπτώσεις δεν παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι αντίστοιχες εισροές (αγορές, δαπάνες, κλπ.) 164 -Πως κατανέμεται ο Φ.Π.Α. που εκπίπτει μεταξύ υποκείμενων και μή υποκείμενων στο Φ.Π.Α. πράξεων (άρθρο 31) 166 -Τι ποσό Φ.Π.Α. εκπίπτει όταν παραδίδεται περιστασιακά ένα καινούργιο μεταφορικό μέσο σε αγοραστή άλλου κράτους - μέλους 169 -Ποιές προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για να γίνει η έκπτωση του Φ.Π.Α. (άρθρο 32) 170 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α Σε ποιές περιπτώσεις γίνεται διακανονισμός των εκπτώσεων Φ.Π.Α. (άρθρο 33) 173 -Παράδειγμα διακανονισμού Φ.Π.Α. έκπτωσης του Φ.Π.Α. μηχανήματος 176 -Παράδειγμα διακανονισμού Φ.Π.Α. μίσθωσης ακινήτου για χρονικό διάστημ τουλάχιστον 9 χρόνων 181 -Σε ποιές περιπτώσεις δε γίνεται διακανονισμός των εκπτώσεων Φ.Π.Α Παράδειγμα διακανονισμού και επιστροφής στο Δημόσιο του Φ.Π.Α. ανέγερσης κτιρίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για μια 5ετία 183 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α Σε ποιές περιπτώσεις επιστρέφεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 34) 184 -Παράδειγμα επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. προηγούμενων χρήσεων - Χρόνος έναρξης παραγραφής του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α Παράδειγμα επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. 186

6 544 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φ.Π.Α. (Α.Υ.Ο /04) 191 -Παράδειγμα επιστροφής Φ.Π.Α. λόγω εξαγωγών 197 -Παράδειγμα επιστροφής του 90% ή του 100% του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α Διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις υποκείμενες στο Φ.Π.Α. που είναι εγκατεστημένες σε άλλη χώρα 208 -Διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. της παράδοσης αυτοκινήτων κλπ. εκτός Κοινότητας (Α.Υ.Ο /93) 211 -Διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε στο Δημόσιο κατά την εισαγωγή αγαθών χωρίς να οφείλεται (Α.Υ.Ο /89) 214 -Διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους ταξιδιώτες με προορισμό χώρα εκτός Κοινότητας (Α.Υ.Ο /96) 215 -Διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων (Εγκ. Υπ. Οικ /96) 217 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φ.Π.Α. ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 219 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φ.Π.Α. (ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ) 219 -Μειωμένοι συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου (παρ. 4,5 και 6 άρθρο 21) 220 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 224 Ι. ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 224 -Οδηγίες για την εφαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ 230 -Ποιός είναι ο συντελεστής Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες έκδοσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών (απόφ /94) 237 -Φ.Π.Α. με ποσοστώσεις στα ξενοδοχεία 237 -Φ.Π.Α. για τα προϊόντα εστίασης 238

7 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 545 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 241 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 241 -Ποιοί ανήκουν στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α. και ποιές οι υποχρεώσεις τους 241 -Υποχρεώσεις των υποκείμενων στο Φ.Π.Α. που ανήκουν στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α. (άρθρο 36 παρ. 4) 243 -Ειδικές υποχρεώσεις υποκείμενων στο Φ.Π.Α. που ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές (άρθρο 36) 245 -Υποχρεώσεις ορισμένων προσώπων που δεν υπάγονται στο Φ.Π.Α Υποχρεώσεις άλλων προσώπων (άρθρο 36 παρ. 7 Ν. 2859/00) 248 -Απαλλαγές από τις υποχρεώσεις του άρθρου 36 Ν. 2859/ Υποχρεώσεις λοιπών προσώπων (άρθρο 37 Ν. 2859/00) 249 -Κάθε πότε υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. από τους υπόχρεους του κανονικού καθεστώτος (άρθρο 38) 249 -Δήλωση Φ.Π.Α. για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων καθώς και για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις προϊόντων με Ε.Φ.Κ Χρόνος καταβολής του Φ.Π.Α Τρόπος απόδοσης του Φ.Π.Α. από τις ιδιότυπες μεταφορικές επιχειρήσεις (Ι.Μ.Ε.) και των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων αυτών 253 -Τρόπος τήρησης του λογαριασμού Φ.Π.Α. μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 253 -Παράδειγμα τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων των Ε.Λ.Π. με ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εισαγωγές - εξαγωγές 255 -Ενέργειες για τη συμπλήρωση της δήλωσης του Φ.Π.Α. και των δηλώσεων intrastat του α τριμήνου Πίνακες Listing 267 -Παράδειγμα τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων 274 -Παράδειγμα λειτουργίας επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π. περιλαμβάνονται αγορές - εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - πωλήσεις - εξαγωγές - ενδοκοινοτικές παραδόσεις κλπ. 285 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 311 -Γενικά 311 -Ποιές επιχειρήσεις δεν ανήκουν στις απαλλασσόμενες 312 -Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. 314

8 546 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 315 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α Ποιοί υπάγονται στο καθεστώς αυτό 317 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε Ποιοί υπάγονται στο καθεστώς αυτό κλπ. 320 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ (άρθρο 41) 321 -Ποιοί αγρότες υπάγονται στο ειδικό καθεστώς και τί ποσά Φ.Π.Α. δικαιούνται να εισπράξουν από το Δημόσιο 321 -Ποιοί αγρότες δεν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών 322 -Μετατάξεις αγροτών 323 -Ποιοί θεωρούνται αγρότες, τί είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τί είναι αγροτικές υπηρεσίες (άρθρο 42) 325 -Λογιστική εγγραφή για την προμήθεια που εισπράττουν τα ελαιοτριβεία (το ίδιο ισχύει και για τα αλεστικά που εισπράττουν οι αλευρόμυλοι κλπ.) 326 -Αλλες υποχρεώσεις των αγροτών που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου Διαδικασία επιστροφής στους αγρότες του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών (Απόφ. Υπ. Οικ. 953/1988) 328 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 330 -Ποιές επιχειρήσεις υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίων (άρθρο 43) 330 -Πως προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία των πρακτορείων ταξιδίων που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς 332 -Κωδικοί του Γ.Λ.Σ. που χρησιμοποιούνται από τα Τουριστικά Γραφεία 336 -Ποιές πράξεις των πρακτορείων ταξιδίων υπάγονται στο κανονικό καθεστώς και ποιές πράξεις απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. 337

9 547 -Στοιχεία που εκδίδονται από τα τουριστικά γραφεία, όταν απασχολούν αλλοδαπούς ή ταξί (Εγκ. Υπ. Οικ /92) 338 -τουριστικά πακέτα με υπηρεσίες διαμονής και εστίασης (Εγκ. Υπ. Οικ. πολ. 1170/11, πολ. 1182/11) 340 -Διαχωρισμός της μικτής αμοιβής, όταν στο ίδιο ταξίδι - πακέτο περιλαμβάνονται πράξεις που πραγματοποιούνται εντός και εκτός της Κοινότητας (Εγκ. Υπ. Οικ /πολ. 1221/ ) 341 -Διευκρινίσεις που αφορούν το διαχωρισμό της μικτής αμοιβής σε υποκείμενη στο Φ.Π.Α. και σε απαλλασσόμενη από το Φ.Π.Α Παράδειγμα προσδιορισμού της μικτής αμοιβής που υπόκειται σε Φ.Π.Α. και της μικτής αμοιβής που απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. σε πρακτορείο ταξιδίων 344 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ 360 -Πως προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία και ο Φ.Π.Α. στα βιομηχανοποιημένα καπνά και πως αποδίδεται (άρθρο 44) 360 -Οι πρατηριούχοι και οι λιανοπωλητές δεν αποδίδουν Φ.Π.Α. για τα βιομηχανοποιημένα καπνά 361 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΛΠ. ΑΞΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 45) 363 -Σε ποιές περιπτώσεις εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς των μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας 363 -Με ποιά μέσα αποδεικνύεται η εφαρμογή του ειδικού αυτού καθεστώτος των μεταπωλητών 364 -Πως συμπληρώνεται η δήλωση του Φ.Π.Α ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α Διάφορες άλλες περιπτώσεις για τις οποίες ο μεταπωλητής μπορεί να εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους 374 -Πότε απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παραδόσεις μεταχειρισμένων αγαθών που πραγματοποιούνται με βάση το ειδικό αυτό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους 375 -Σε ποιές περιπτώσεις οι μεταπωλητές του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται να εκπέσουν το Φ.Π.Α. εισροών και σε ποιές περιπτώσεις δεν δικαιούνται τέτοια έκπτωση 375 -Τήρηση ειδικού βιβλίου και λοιπές υποχρεώσεις από τους υποκείμενους

10 548 στο Φ.Π.Α. μεταπωλητές (άρθρο 45) 376 -Πως προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία στις περιπτώσεις συγκεντρωτικών αγορών με ενιαίο τίμημα (άρθρο 45 π. 10) 377 -Υποχρεώσεις των μεταπωλητών για αυτοπαραδόσεις αγαθών, καθώς και για μεταβιβάσεις ως συνόλου επιχειρήσεων κλάδου ή μέρους αυτών 378 -Παραδόσεις (πωλήσεις κλπ.) μεταφορικών μέσων σε πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη - μέλη 378 -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 379 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ (άρθρο 46) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 380 -Σε ποιές περιπτώσεις εφαρμόσεται το ειδικό καθεστώς για τις πωλήσεις σε δημοπρασίες 380 -Πως συμπληρώνεται η δήλωση του Φ.Π.Α Τι περιλαμβάνει το φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο, απόδειξη κλπ.) που εκδίδει ο διοργανωτής 381 -Τι περιλαμβάνει η εκκαθάριση που εκδίδει ο διοργανωτής 381 -Παράδειγμα πώλησης σε δημοπρασία 382 -Πως καταχωρεί τις πράξεις του ο διοργανωτής της δημοπρασίας στα λογιστικά του βιβλία 383 -Πότε παραδίδεται το αγαθό από τον εντολέα προς τον διοργανωτή της δημοπρασίας 383 -Παραδόσεις μέσω δημοπρασιών μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων σε πρόσωπα μή εγκατεστημένα σε άλλα κράτη - μέλη 383 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 386 (άρθρο 40 Ν. 2859/00) -ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ (άρθρο 47 Ν. 2859/00) 386

11 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 549 ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. 387 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α Γι' αυτούς που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, δηλαδή που ανήκουν στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης του Φ.Π.Α Σε ποιά Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται η δήλωση του Φ.Π.Α Σ ε ποιές περιπτώσεις υποβάλλεται έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α Καταβολή του Φ.Π.Α. δηλώσεων με δόσεις 392 -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α Παράδειγμα συμπλήρωσης των γενικών ενδείξεων της δήλωσης του Φ.Π.Α Παράδειγμα συμπλήρωσης του πίνακα Α της δήλωσης Φ.Π.Α Β ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΚΡΟΕΣ - ΕΙΣΡΟΕΣ (ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α.) 396 α Εκροές φορολογητέες - Φ.Π.Α. εκροών (κωδ ) 397 β Εισροές φορολογητέες - Φ.Π.Α. εισροών (κωδ ) 401 Πλασματική αξία εισαγωγής 402 Πραγματικό κόστος εισαγωγής 402 Προστιθέμενα ή αφαιρούμενα ποσά Φ.Π.Α. 404 Λογιστική εγγραφή για τα προστιθέμενα ποσά 406 -Πρόστιμα και προσαυξήσεις, όταν υποβάλλεται εκπρόθεσμα η δήλωση του Φ.Π.Α Παράδειγμα προσδιορισμού του Φ.Π.Α. που δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση καπνοβιομηχανικών προϊόντων 407 -Παράδειγμα προσδιορισμού του Φ.Π.Α. που δικαιούται να εκπέσει η ασφαλιστική εταιρία 408 -Γ ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΡΟΡΑΤΑΣ 411 -Προσαυξήσεις σε εκπρόθεσμες δηλώσεις 412 -Έσοδα για την προράτα (αριθμητής) 413 -Έσοδα για την προράτα (παρανομαστής) 414-1ο παράδειγμα διακανονισμού παγίων 418-2ο παράδειγμα διακανονισμού παγίων 419-3ο παράδειγμα διακανονισμού παγίων 420-4ο παράδειγμα διακανονισμού παγίων 424 -Παράδειγμα συμπλήρωσης των πινάκων Β και Γ της δήλωσης Φ.Π.Α. 429 Ανακριβής δήλωση Φ.Π.Α. 433

12 550 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 434 Παράδειγμα 1ο: Συμπλήρωση τροποποιητικής δήλωσης του Φ.Π.Α., όταν σε κάποιο μήνα καταβλήθηκε λιγότερο Φ.Π.Α. από εκείνο που έπρεπε να καταβληθεί 435 Παράδειγμα 2ο: Συμπλήρωση τροποποιητικής - συμπληρωματικης δήλωσης του Φ.Π.Α., όταν σε κάποιο μήνα καταβήθηκε περισσότερο Φ.Π.Α. από εκείνο που έπρεπε να καταβληθεί 438 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT - ΠΙΝΑΚΑΣ LISTING 441 -ΔΗΛΩΣΕΙΣ INTRASTAT 441 -Για ποιό σκοπό συμπληρώνεται η δήλωση INTRASTAT 441 -Ποιοί είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τη δήλωση INTRASTAT και μέχρι πότε υποβάλλεται 441 -Πότε υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις Intrastat 443 -Όταν αποστέλλονται αγαθά για επισκευή σε άλλο κράτος - μέλος, ποιές υποχρεώσεις προκύπτουν 445 -Εργασιές φασόν - Συμπλήρωση Intrastat 445 -Δώρα και δείγματα - Δήλωση Intrastat 447 -Αγαθά σε παρακαταθήκη - Δήλωση Intrastat (περιπτώσεις άρθρου 5 παρ. 2 Ν. 2859/00) 447 -Μετακινήσεις αγαθών από ένα κράτος - μέλος σε άλλο - Δήλωση Intrasta (άρθρο 7 παρ. 3 και 11 του Ν. 2859/00) 447 -Ποιοί απαλλάσσονται από την συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης INTRASTAT 449 -ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ INTRASTAT 450 -Πίνακας αγαθών που εξαιρούνται από τη στατιστική παρακολούθηση 456 -ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 458 Διευκρινίσεις στη συμπλήρωση της δήλωσης Intrastat 468 -Πίνακας listing ή Ανακεφαλαιωτικός πίνακας 473 -Ποιοί συμπληρώνουν τον πίνακα LISTING και τί ποσά αναγράφονται σ' αυτόν (έντυπο Φ.Π.Α.) 473 -Πού, πότε και πως υποβάλλεται o πίνακας Listing 475 -Διορθωτική υποβολή του πίνακα Listing (Εγκ /6297/0014/πολ. 1221/ , / Υπ. Οικ.) 476 -Παράδειγμα: αφορά περιπτώσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό πίνακα οι εκπτώσεις και επιστροφές που είχαν χορηγηθεί και οι επιστροφές που είχαν πραγματοποιηθεί 478 -Παράδειγμα: αφορά περιπτώσεις που γράφονται ποσά σε κάποιο πελάτη ενώ αφορούν κάποιον άλλο πελάτη 480

13 551 -Παράδειγμα: αφορά περίπτωση που γράφεται λανθασμένος Α.Φ.Μ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ LISTING γενικές ενδείξεις 482 -ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ LISTING 484 ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 487 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΟΤΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 487 -Τήρηση βιβλίου οικοδομών 487 -Κόστος οικοδομής 488 -Δαπάνες που αφορούν περισσότερες από μια οικοδομές - επιμερισμός 489 -Πως ενημερώνεται το βιβλίο κοστολογίου 490 -Κάθε πότε ενημερώνεται το βιβλίο κοστολογίου 490 -Πως επιμερίζονται οι δαπάνες με το λογιστικό σημείωμα 491 -Παράδειγμα: Αγορά αγαθών με το ίδιο τιμολόγιο 491 -Παράδειγμα: Αγαθά με διαφορετική τιμή κτήσης για την ίδια οικοδομή 493 -Παράδειγμα: Αγαθά με διαφορετική τιμή κτήσης που αφορούν πολλές οικοδομές 494 -Παράδειγμα: Παροχή υπηρεσιών 496 -Παράδειγμα: Αποσβέσεις στις οικοδομές 498 ΙΙ. Έκδοση στοιχείου "Παράδοση κτισμάτων" 499 -Παράδειγμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ" 501 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 502 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ 502 -Καινούργια ακίνητα με άδειες ανέγερσης από και μετά 502 -Ειδική δήλωση Φ.Π.Α Παράδειγμα με τη δηλωμένη αξία ακινήτου 506 -Ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής 507 -Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου 509 -Παράδειγμα συμπλήρωσης της "Ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α." 510 -Αυτοπαράδοση νεόδμητου ακινήτου 511 -Ειδικό έντυπο απολογιστικού κόστους οικοδομής 512 -ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 514

14 552 Ι. Κατά τη διάρκεια που κατασκευάζεται η οικοδομή 514 ΙΙ. Μετά την ολοκλήρωση της οικοδομής 520 -Διευκρινίσεις για το Φ.Π.Α. της α κατοικίας 528 -Παράδειγμα με τροποποιητική ειδική δήλωση και επιστροφή Φ.Π.Α Παράδειγμα με ακύρωση συμβολαίου πώλησης ακινήτου και με συμψηφισμό του Φ.Π.Α. 531

Γ. ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Γ. ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 1. Η έννοια και το αντικείμενο του φόρου Σελ. 1 2. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Ν.2859/2000, ΦΕΚ Α 248/ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Ν.2859/2000, ΦΕΚ Α 248/ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Ν.2859/2000, ΦΕΚ Α 248/7.11.2000 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΔΟΤΗΣ AST BOOKS ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΗΛ.210 5442849-211 0128842 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.2954/ (ΦΕΚ 255 Α ).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.2954/ (ΦΕΚ 255 Α ). - 195 - * ΦΠΑ * Νο. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Αικ. Καρύδα Π. Παπαδημητρίου Τηλέφωνο: 0103647202-5 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Πρόλογος... VII Εισαγωγή.... XVII ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι.. Οι ρυθμίσεις της σλεε στον τομέα του Τελωνειακού Δικαίου... 1... Εισαγωγικά... 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΈΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Φορολογικό δίκαιο Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Ανδρέας Τσουρουφλής Λέκτορας Νομικής Αθηνών Η θέση του ΦΠΑ στην φορολογική έννομη τάξη Διακρίσεις των φόρων Φόροι επί του

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με τις μετατάξεις των αγροτών

Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με τις μετατάξεις των αγροτών Σ ε λ ί δ α 1 Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις σχετικά με τις μετατάξεις των αγροτών Σύνταξη επιμέλεια Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN Σ ε λ ί δ α 2 Α. Θέματα Μητρώου Ερώτηση 1: Αγρότης του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας ΠΟΛ.1050/11.2.2000 Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 20.1.2017 Η θέση του ΦΠΑ στη φορολογική έννομη τάξη Φόροι Φόροι επί του εισοδήματος Φόροι επί της περιουσίας Φόροι επί της δαπάνης Γενικοί φόροι κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Listing)

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Listing) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Listing) Ποιοί συμπληρώνουν τον "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ" και τι ποσά αναγράφονται σ' αυτόν (Έντυπο 047-Φ.Π.Α.) Ο "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ" συμπληρώνεται από πρόσωπα που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Συνεχίζουμε σήμερα τα περί προσωρινού ελέγχου όταν αντικείμενο του είναι ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας, παρακρατούμενοι φόροι κ.λπ.. Με το σημερινό δημοσίευμα ολοκληρώσαμε το θέμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Φ.Π.Α. Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014

Κατηγορία: Φ.Π.Α. Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014 ΠΟΛ.1104/10.4.1995 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36α και 36β και άλλων συναφών θεμάτων του ν.1642/86, όπως τέθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 7 του νόμου 2275/94 (ΦΕΚ 238Α/29.12.1994)

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση Φορολογία. Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017

Έμμεση Φορολογία. Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017 Έμμεση Φορολογία Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017 KPMG - ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2017 ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 22 Έμμεση φορολογία 03 Έμμεση φορολογία 3.1 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Τι είναι ο Φόρος Προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

«Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων- Λογιστικοί Κανόνες»

«Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων- Λογιστικοί Κανόνες» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ενημερωτικό Σεμινάριο «Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων- Λογιστικοί Κανόνες» Εισηγητής: Ευθύμιος Σαΐτης Τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων), έκδοση λογιστικών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοκοινοτικό Εμπόριο

Ενδοκοινοτικό Εμπόριο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο 1 Βασικές αλλαγές με την Ένταξη στην Ευρώπη Επέκταση της ενιαίας αγοράς. Κατάργηση των τελωνειακών ελέγχων και φραγμών υφιστάμενων και νεοεισερχομένων μελών. Συμμόρφωση με τους κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

* Φ.Π.Α * Νο. 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 1995

* Φ.Π.Α * Νο. 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 * Φ.Π.Α * Νο. 17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1043712/1633/468/Α0014 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1104 Δ/ΝΣΕΙΣ: α) 14η Φ.Π.Α. & Ε.Φ. - Τμήμα Α

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α (ΦΠΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ (ΦΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο Φ.Π.Α ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α, Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΟΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα γίνεται η διακίνηση από Ποιοί εξαιρούνται από την χρήση ΕΑΦ ΣΣ

Πως θα γίνεται η διακίνηση από Ποιοί εξαιρούνται από την χρήση ΕΑΦ ΣΣ Πως θα γίνεται η διακίνηση από 1.1.2014 - Ποιοί εξαιρούνται από την χρήση ΕΑΦ ΣΣ [02.01.2014] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2016

Μέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2016 Έμμεσn Φορολογία Μέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2016 ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 03 Έμμεση φορολογία 3.1 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Τι είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ); Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρακράτηση φόρου 5% στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για υπηρεσίες ορισμένου χρόνου

Παρακράτηση φόρου 5% στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για υπηρεσίες ορισμένου χρόνου ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Παρακράτηση φόρου 5% στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για υπηρεσίες ορισμένου χρόνου Κατατέθηκε στη Βουλή το σ/ν του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι Aπαλλαγή Φ.Π.Α. για το προσωπικό των προξενικών Αγαθά επένδυσης -ΦΠΑ Αγορά Α' κατοικίας µε δάνειο-τεκµήριο Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά οικοσυσκευών απο κατοίκους εξωτερικού Αγορά ταξί-έκπτωση ΦΠΑ Αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Προστιθέμενη αξία προϊόντος Ορισμός ΦΠΑ Εφαρμογή ΦΠΑ Απαλλασσόμενες συναλλαγές Συντελεστές ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΑΡΞΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Έναρξη εργασιών 1. Δήλωση έναρξης εργασιών δικηγόρου Σελ. 19 2. Δήλωση έναρξης εργασιών δικηγορικής εταιρείας Σελ. 25 Β. Μεταβολή εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών".

ΘΕΜΑ : Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1045 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α 2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1995 * Φ.Π.Α. * Νο.41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.1106750/4870/1522/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1237 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ Α/Ι ΘΕΜΑ: Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.198/ Συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένες δραστηριότητες που αφορούν τη Δωδεκάνησο

ΠΟΛ.198/ Συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένες δραστηριότητες που αφορούν τη Δωδεκάνησο ΠΟΛ.198/17.6.1987 Συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένες δραστηριότητες που αφορούν τη Δωδεκάνησο Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

* Φ.Π.Α * Νο. 4

* Φ.Π.Α * Νο. 4 -- 139 -- * Φ.Π.Α * Νο. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιανουαρίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1008141/339/61/E0014 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΠΑ * Νο. 7

* ΦΠΑ * Νο. 7 -- 233 -- * ΦΠΑ * Νο. 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. :1027240/1168/354/0014 ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1070 1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ Α/Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Άρθρο 10. ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 8. Άρθρο 10. ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 8 Άρθρο 10 ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-8) ιασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ&ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ&ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ&ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Φ.Π.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 4474/2017

Θέμα: Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 4474/2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΜΕ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ Φ.Π.Α ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 2859/2000 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ΠΟΛ. 1078-17/03/2014 - Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων)

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) 1. Τρίμηνο: 1.7-30.9.2010 Α. Εκροές (Αμοιβές) 1. Παράσταση σε δικαστήριο, για ιδιώτη. Ελάχιστη αμοιβή 500. Κράτηση

Διαβάστε περισσότερα

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ.

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμοί Σελ. 1 2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 4 3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4 4. Μεταφορά φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014

ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014 ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014 Αθήνα, 17/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 4474/2017

Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 4474/2017 ΠΟΛ 1026/2018 Θέμα: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων. Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. 1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α ) έγινε κωδικοποίηση του

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. 1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α ) έγινε κωδικοποίηση του ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α ) έγινε κωδικοποίηση του νόμου του ΦΠΑ. Λόγω της αλλαγής που επήλθε στην αρίθμηση των άρθρων, στη σελίδα του παρόντος φυλλαδίου, παρατίθεται πίνακας αντιστοιχίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.3427/27.12.2005 για το Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές».

«Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.3427/27.12.2005 για το Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές». «Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.3427/27.12.2005 για το Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές». (Υπ. Οικ. 1049703/25.05.2006/Πολ. 1083) ΓΕΝΙΚΑ Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων. 21 και 27 του ν. 3610/ «περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων. 21 και 27 του ν. 3610/ «περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Αθήνα, 22/2/2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.1023510/889/227/ Α0014 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 4 ΠΟΛ 1043 Tαx. Kώδικας : 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1125/2016 - Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου ΠΟΛ. 1111/22.09.06 Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου απολογιστικού κόστους οικοδομής. Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2006 Αρ.Πρωτ.: 1083443/7053/1343/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Προς: Ως Πίνακας Διανομής

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα 050 και 051 ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2002)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα 050 και 051 ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2002) - 295 - * Φ.Π.Α. * Νο. 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: 1092542/5473/691/0014 ΠΟΛ.: 1071

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρα ΘΕΜΑΤ Α Φ.Π.Α.- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ -ΠΡΟΣΤ ΙΜΑ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ -ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ - PRORAT A

Αρθρα ΘΕΜΑΤ Α Φ.Π.Α.- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ -ΠΡΟΣΤ ΙΜΑ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ -ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ - PRORAT A Αρθρα ΘΕΜΑΤ Α Φ.Π.Α.- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ -ΠΡΟΣΤ ΙΜΑ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ -ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ - PRORAT A 1. Ποιες οι ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων, δηλώσεων INT RAST AT και Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Έναρξης: 1ο Τμήμα 15/09/2015 (Πρωινό) 2ο Τμήμα 21/09/2015 (Απογευματινό) 3ο Τμήμα 10/10/2015 (Σαββατοκύριακου)

Ημερομηνία Έναρξης: 1ο Τμήμα 15/09/2015 (Πρωινό) 2ο Τμήμα 21/09/2015 (Απογευματινό) 3ο Τμήμα 10/10/2015 (Σαββατοκύριακου) Πρόγραμμα 100Γ Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β' Κατηγορίας Βιβλίων) Δηλώσεις ΔΟΥ (ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Φυσικά Πρόσωπα)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια. (Αρ. Πρ: /11321/Β0012)

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια. (Αρ. Πρ: /11321/Β0012) ΠΟΛ.1124/25.11.2004 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια. (Αρ. Πρ: 1094651/11321/Β0012) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 38 του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1224/2015. ιευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 2015

ΠΟΛ 1224/2015. ιευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 2015 ΠΟΛ 1224/2015 ιευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛ.: 1224 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 36 Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο 1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω δηλώσεις:

Αρθρο 36 Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο 1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω δηλώσεις: Αρθρο 36 Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο 1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω δηλώσεις: α) δήλωση έναρξης των εργασιών του, η οποία υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

2) Για την οποία έχει κατατεθεί σύμβαση πώλησης στο Τμήμα Κτηματολογίου ή στον Έφορο Φορολογίας (και έχει χαρτοσημανθεί) πριν τις 2 Ιανουαρίου 2018.

2) Για την οποία έχει κατατεθεί σύμβαση πώλησης στο Τμήμα Κτηματολογίου ή στον Έφορο Φορολογίας (και έχει χαρτοσημανθεί) πριν τις 2 Ιανουαρίου 2018. Παράδοση Μη Ανεπτυγμένης Οικοδομήσιμης Γης Σύμφωνα με τον Τροποποιητικό Νόμο περί ΦΠΑ (Ν. 157(Ι)/2017) και την ερμηνευτική Εγκύκλιο (219 ΦΠΑ) επιβάλλεται φόρος επί της παράδοσης μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις

ΘΕΜΑ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1078/2.4.1991 Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/1986. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Οικονομικά

Φορολογικά Οικονομικά Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 232 3 Ιουλίου 2015 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82 53

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Φορολογικές υποχρεώσεις και προθεσμίες για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2018

Ελλάδα Φορολογικές υποχρεώσεις και προθεσμίες για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2018 Ελλάδα Φορολογικές υποχρεώσεις και προθεσμίες για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2018 1. Υποχρεώσεις από τον Φ.Π.Α Μέχρι 10 Ιανουαρίου 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην τελωνειακή αρχή από πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. V.A.T. APPLICATION

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. V.A.T. APPLICATION ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. V.A.T. APPLICATION ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ Α.Μ.: 12078 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ASTbooks Επικαιροποίηση βιβλίου Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών

ASTbooks Επικαιροποίηση βιβλίου Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών taxpress.gr http://taxpress.gr/archives/14834 ASTbooks Επικαιροποίηση βιβλίου Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Admin ASTbooks Επικαιροποίηση βιβλίου Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αθήνα, 29.9.2017 Αρ.Πρωτ.: ΠΟΛ. 1150 Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. Α Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Φ.Π.Α. Α Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φ.Π.Α. Α Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Πτυχιακή εργασία ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α.Μ. 6392 Εισηγητής ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-ΛΞ. Αθήνα, ΠΟΛ 1098

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-ΛΞ. Αθήνα, ΠΟΛ 1098 Αθήνα, 04.05.2011 ΠΟΛ 1098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. 16 η Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 145, 13.6.1977, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012 Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Παρατηρήσεις Επισημάνσεις επί του νέου Κώδικα Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις συναλλαγών (ΜΥΦ) 2016 Σε εξέλιξη, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων συναλλαγών που αφορούν το 2016. Η καταληκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1097/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

ΠΟΛ 1097/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΠΟΛ 1097/2015 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές πωλήσεις μέσω διαδικτύου και οι παγίδες του ΦΠΑ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΠΩΛΉΣΕΩΝ ΕΝΤΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΌΣ Ε.Ε.

Οι εξαγωγικές πωλήσεις μέσω διαδικτύου και οι παγίδες του ΦΠΑ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΠΩΛΉΣΕΩΝ ΕΝΤΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΌΣ Ε.Ε. Οι εξαγωγικές πωλήσεις μέσω διαδικτύου και οι παγίδες του ΦΠΑ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΠΩΛΉΣΕΩΝ ΕΝΤΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΌΣ Ε.Ε. Πωλήσεις εντός Ε.Ε. ΠΩΛΉΣΕΙΣ ΑΓΑΘΏΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Κανόνες και συντελεστές ΦΠΑ Παρόλο που στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τύπος και περιεχόμενο, διαδικασία και προθεσμία υποβολής προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Τύπος και περιεχόμενο, διαδικασία και προθεσμία υποβολής προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 1994 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α - Γρ. Ι ΠΟΛ 1032 Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 (009/10) ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΝΟ 34

Φ.Π.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 (009/10) ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΝΟ 34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών»

Θέμα: «Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Ε ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΔΑ: 602346ΜΠ3Ζ-ΕΓΤ Αριθ. ΦΕΚ:816/Β Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους. Π.7395/4269/1987 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /07/ Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α / )

ΠΟΛ /07/ Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α / ) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α /31.3.11) ΠΟΛ. 1150-14/07/2011 - Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α /31.3.11) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΑΛΕΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου απολογιστικού κόστους οικοδομής».

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου απολογιστικού κόστους οικοδομής». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2006 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1083443/7053/1343/0014 Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1111 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαχ. Kώδ.

Διαβάστε περισσότερα