), 3 57) ), ,13 > 114, ) 2. Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "778. 751 18 19 5), 3 57) 4 35 38), 1. 128,13 > 114,67 19 5) 2. Η"

Transcript

1 777. Σε αυθαίρετο, το οποίο έχει δηλωθεί με τον Ν.1337/83 και έχουν ολοκληρωθεί οι Α και Β φάσεις, είναι δυνατόν να δοθεί βεβαίωση με τα υπάρχοντα σχέδια, χωρίς να προηγηθεί τακτοποίηση - ρύθμιση με τον Ν.4178/13; Υπάγεται, λοιπόν, αυτή η περίπτωση στο άρθρο 1, παρ. γ) ή δ) του Ν.4178/13; Νομιμοποίηση με Γ' φάση δεν γίνεται διότι είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο το οικόπεδο που απέμεινε. Επίσης, τμήμα του κτίσματος ρυμοτομείται και βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο της πόλης, όμως δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση και συνεπώς δεν υπάρχει απαγόρευση υπαγωγής στον Ν.4178/13 (άρθρο 2, παρ. 2.α)). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δοθεί βεβαίωση μηχανικού χωρίς πρόστιμο και χωρίς νέα σχέδια, όπως αναφέρω και παραπάνω; Σημείωση: Όλα τα παραπάνω ισχύουν με δεδομένο, πάντα, ότι δεν έχουν εκτελεστεί άλλες αυθαίρετες κατασκευές. Η ολοκλήρωση της Β φάσης του Ν.1337/1983 αποτελεί μία από τις εξαιρέσεις της 2 του άρθρου 1 του Ν.4178 και συγκεκριμένα της περίπτωσης δ. Συνεπώς μπορεί να δοθεί η βεβαίωση μεταβίβασης χωρίς να απαιτείται δήλωση με τον Ν.4178 με την αίρεση που αναφέρετε περί μη νέων αυθαίρετων κατασκευών. Τυχόν δήλωση τους με τον 4178 θα έχει ως αποτέλεσμα την οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση (με την αίρεση ότι ΔΕΝ θα υπάρχει κόλλημα για επιλογή κατηγορίας 2), κάτι που αλλιώς θα μπορεί να γίνει μόνο με την ολοκλήρωση της Γ φάσης Επανέρχομαι στην ερώτηση-απάντηση 751 γιατί η απάντησή σας, παρ όλο που σας δίνω όλα τα στοιχεία, δεν είναι σαφής. Μετά από προσεκτική μελέτη του Νόμου (αρθρ. 18 5β, αρθρ. 19 5), τις εγκυκλίους 3 (εδαφ.54 και εδαφ. 57) και 4 (εδαφ. 35 και εδαφ. 38), διαβούλευση με πολλούς συναδέλφους και εν τέλει με επικοινωνία με το ΥΠΕΚΑ η αντιμετώπιση της ερώτησης θα πρέπει να είναι η ακόλουθη: 1. Tα 114,67m 2 που μετατράπηκαν σε κατοικία τακτοποιούνται με αναλυτικό προϋπολογισμό των απαραιτήτων εργασιών (κύρια χρήση σε κύρια εντός νόμιμου περιγράμματος κτιρίου όπου δεν επέρχεται αύξηση του Σ.Δ. λόγω της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης διότι η επιτρεπόμενη για την νέα χρήση επιφάνεια είναι 128,13 μ2 > 114,67 μ2. (Αρθρ. 19 5) 2. Η μία λοιπή παράβαση είναι για υπόστεγα που έχουν κατασκεπαστεί στον ακάλυπτο. Παρ όλο που σας δίνω όλα τα στοιχεία απαντάτε με το υποθετικό «αν η αλλαγή χρήσης υποκρύπτει αύξηση του σ.δ.»; Σύμφωνα με το άρθρ.19 παρ. 5 υπολογίζομε συντελεστή αλλαγής χρήσης για την επιπλέον της επιτρεπόμενης για την νέα χρήση επιφάνεια και αναφέρεται μόνο στην επιφάνεια του αυθαιρέτου και όχι στην επιφάνεια οποία καλύπτεται με την άδεια. (Έτσι αντιμετωπίζεται και το παράδειγμα της εγκ. 4 στο εδάφιο 38). Θα ήθελα την ερμηνεία σας. Η φράση «αν η αλλαγή χρήσης υποκρύπτει αύξηση του σ.δ.» είναι όλη η ουσία του 19.5 και σε καμία περίπτωση κάτι υποθετικό. Έχετε ένα κτίριο που έχει οικοδομηθεί βάσει αδείας και με βιομηχανική χρήση συνολικού εμβαδού 371,21m 2 και με υπόγειο 133,45m 2. Προφανώς και τα μέτρα αυτά καλύπτονται από τους όρους δόμησης για βιομηχανικό κτίριο. Αυθαιρέτως έγινε αλλαγή χρήσης σε κατοικία σε τμήμα του κτιρίου εμβαδού 114,67m 2. Μόνος/μόνη σας αναφέρετε ότι η επιτρεπόμενη δόμηση για χρήση κατοικία είναι 128,13m 2. Εσείς λοιπόν έχετε: 133,45m 2 υπόγειο που καλύπτεται από την άδεια (δεν αναφέρετε κάτι για αυτό), 256,54m 2 βιομηχανικό κτίριο που καλύπτεται από την άδεια 114,67m 2 κατοικία που πρέπει να τακτοποιηθούν. Συνεπώς σε ένα αγροτεμάχιο που ΠΛΕΟΝ η επιτρεπόμενη δόμηση είναι 128,13m 2 (λόγω μικτής χρήσης) τα έχετε υπερκαλύψει με τα 256,54m 2 που ναι μεν υπάρχουν στην άδεια και δεν θα τα τακτοποιήσετε παρότι υπερκαλύπτουν την επιτρεπόμενη δόμηση που έχει ΠΛΕΟΝ το αγροτεμάχιο, αλλά προφανώς σας «τρώνε» τον επιτρεπόμενο συντελεστή. Ψάχνουμε λοιπόν τα «επιπλέον της επιτρεπόμενης δόμησης» κατά το παράδειγμα που ΠΡΕΠΕΙ να τακτοποιηθούν. Για την επιπλέον της επιτρεπόμενης δόμησης επιφάνεια των 128,13m 2 που είναι αυθαίρετα, εφαρμόζεται συντελεστής αλλαγής χρήσης. Αυτή είναι η ερμηνεία μου. Από τη στιγμή βέβαια που εσείς που υπογράφετε την δήλωση έχετε άλλη προσέγγιση μετά από την προσεκτική μελέτη της νομοθεσίας, εφόσον έχετε τη σύμφωνη γνώμη του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και συμφωνούν μαζί σας όλοι οι συνάδελφοι που έχετε μιλήσει, ακολουθήστε την προσέγγιση αυτή. 1

2 779. Σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές και η πλειοψηφία έχει κάνει αγωγή το 2012 στην μειοψηφία (οικοπεδούχοι), για κάποιες από τις αυθαίρετες κατασκευές. Με την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας μια εκ των ιδιοκτητών κάνει υπαγωγή στον 4178/13 και πληρώνει το παράβολο, με σκοπό να τακτοποιήσει τις υπόλοιπες αυθαιρεσίες (στέγαστρο, επίχωση, πλακόστρωση κ.λπ.) που τυγχάνει να συνορεύουν με το διαμέρισμά της και των οποίων οι χώροι της έχουν παραχωρηθεί πριν την σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας με ιδιωτικό συμφωνητικό από τους οικοπεδούχους (μειοψηφία). Ο μηχανικός που έκανε την υπαγωγή τον Σεπτέμβριο 2014 (πριν την έναρξη ισχύος του 4703/14), δεν περιέγραψε στο έντυπο της υπαγωγής όλες τις αυθαιρεσίες που επρόκειτο να ενταχθούν στον Ν.4178/13. Κατόπιν η μειοψηφία, ως αντίδραση, κάνει αγωγή το 2015 στην πλειοψηφία και στην εν λόγω ιδιοκτήτρια για τις παραβάσεις που η εν λόγω ιδιοκτήτρια επρόκειτο να τακτοποιήσει. Μπορεί λοιπόν ο μηχανικός να συνεχίσει κανονικά την ολοκλήρωση της υπαγωγής και για τις αυθαίρετες κατασκευές που δεν έχει περιγράψει στην Τεχνική Έκθεση της αρχικής υποβολής; Ο νόμος 4703 δεν υπάρχει. Προφανώς αναφέρεστε στον 4307/2014 όπου στο άρθρο 84 αναφέρει ότι «δεν υπάγονται στις διατάξεις του 4178 κτίσματα που κρίθηκαν αυθαίρετα με αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εκκρεμών υποθέσεων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη υπαγωγής και δεν έχει καταβληθεί το σχετικό παράβολο». Η ημερομηνία ισχύος του Ν.4307/2014 είναι η Ο ορισμός της αμετάκλητης υπόθεσης έχει δοθεί στην Ε/Α 731 υποερώτημα i. Δεν γνωρίζω αν προγενέστερα της σύστασης ιδιωτικά συμφωνητικά παράγουν πλέον αποτελέσματα (λόγω νέας πράξης που πιθανόν αναιρεί τα προηγούμενα). Θα πρέπει να συμβουλευτείτε νομικό. Ο 4178 ορίζει στο άρθρο 11 1.δ.i ότι την αίτηση επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων χώρων ακινήτου, στο οποίο έχει συσταθεί οριζόντιος ή κάθετος ιδιοκτησία δίνατε να την υποβάλει ο συνιδιοκτήτης μετά από απόφαση της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία. Βάσει τον παραπάνω προκύπτει ότι η δήλωση μπορεί να συνεχιστεί κανονικά. Για το θέμα των αυθαιρεσιών που δεν περιγράφονταν στην Τ.Ε. κατά την αρχική υποβολή είναι λεπτό. Γενικά η γνώμη μου είναι ότι από τη στιγμή που οι αυθαιρεσίες καλύπτονται από τα Φ.Κ. και το πληρωμένο παράβολο είναι προ τότε μπορούν να τακτοποιηθούν εφόσον δεν προέκυψε απαίτηση κατάθεσης της Τ.Ε. από τον μηχανικό σε κάποια αρχή. Είναι γενικά θέμα που πρέπει να δει ο μηχανικός ίσως με την βοήθεια νομικού γιατί οποιαδήποτε λεπτομέρεια μπορεί να έχει αξία. Το θέμα είναι δηλαδή κατά πόσο ο μηχανικός της δήλωσης είχε ολοκληρώσει την Τ.Ε. (φάση δήλωσης), αν αυτή προσκομίστηκε κάπου, αν είναι απαραίτητη η αναλυτική αναφορά των αυθαιρεσιών που τακτοποιούνται (υπάρχει το εδάφιο 29 της εγκυκλίου 3) κ.λπ Για τη διώροφη κατοικία είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια το Σήμερα κατά την αυτοψία υπάρχουν οι εξής παραβάσεις: έχει γίνει αναστροφή της οικοδομής και μετατόπιση της σε άλλη νόμιμη θέση (όσον αφόρα τις πλάγιες αποστάσεις), κλειστός χώρος στάθμευσης έχει γίνει χώρος κατοικίας, υπέρβαση ύψους κ.α. Θεωρώ πως υπάρχει οικοδομική άδεια για τον υπολογισμό του προστίμου; η αλλαγή στροφής και θέσης της οικοδομής είναι κατηγορία 3; Από τη στιγμή που δεν μπορεί να γίνει χρήση της Γ.ιε του άρθρου 9 (έχετε Υ.Υ. επομένως κτίριο διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην οικοδομική άδεια), τότε θα πρέπει να τακτοποιήσετε όσα τετραγωνικά βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου περιγράμματος. Εφόσον δεν υπάρχει σημείο σύμπτωσης των 2 περιγραμμάτων (εγκεκριμένου και πραγματικού) τότε στο πεδίο άδεια θα δηλώσετε ΟΧΙ. Η αλλαγή στροφής και θέσης δεν χρειάζεται να τακτοποιηθούν. Θα είχε σημασία άμα το κτίριο ήταν το προβλεπόμενο και είχε απλώς οικοδομηθεί σε άλλη σύννομη θέση κατά το σύνολο του. 2

3 781. Σε 5ώροφο κτίριο πολλών (40) διαμερισμάτων θέλω να κάνω στο ισόγειο, αλλαγή χρήσης καταστήματος. Το ίδιο το κατάστημα δεν έχει υπέρβαση Το κτίριο όμως έχει υπέρβαση ύψους κατά 0,8μ. Το τοπογραφικό έχει απόκλιση σε Εμβαδό 2% και σε μια πλευρά 0,70μ. Πρέπει να μπουν όλοι οι ιδιοκτήτες σε διαδικασία ελέγχου και ένταξης στον Ν.4178; Δείτε αν σας καλύπτει η 2 του άρθρου 18 όπως αυτή διευκρινίστηκε με το από έγγραφο του Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ Σε διώροφη οικοδομή με οικοδομική άδεια (σε επικλινές έδαφος με πρόσωπο πάνω - κάτω) έχω υπέρβαση ύψους από κάτω λόγω υπερύψωσης της θεμελίωσης. Από το πάνω δρόμο δεν έχω υπέρβαση ύψους. Πως υπολογίζω το πρόστιμο; Με αναλυτικό; Η μόνη περίπτωση να υπολογίσετε με αναλυτικό θα ήταν αν το επιπλέον ύψος προέκυπτε από ξεμπάζωμα. Εσείς έχετε θεμελιώσει ψηλότερα. Επομένως με Υ.Υ. αφού έχετε παραβιάσει το εγκεκριμένο από την οικοδομική άδεια ύψος Σε μετατροπή τμήματος εισόδου μεζονέτας (που δεν μετρά στη δόμηση) σε χώρο κύριας χρήσης (γραφείο ή υπνοδωμάτιο) μπαίνει συντελεστής αλλαγής χρήσης ή συντελεστής υπέρβασης δόμησης; Δηλαδή για την εφαρμογή του άρθρου 19, ο χώρος εισόδου που δεν μετρά στη δόμηση θεωρείται ως αρχική χρήση κύρια ή βοηθητική; Από τη στιγμή που κάτι δεν έχει μετρήσει στην δόμηση πηγαίνει με Υ.Δ Έχουμε την περίπτωση κτίσματος που κατασκευάστηκε με οικοδομική άδεια το 1983 με αναληθές τοπογραφικό εκτός σχεδίου. Το 2007 με απαλλοτρίωση για τον S.R. (service road) αυτοκινητόδρομου πρωτεύοντος οδικού δικτύου απαλλοτριώθηκε επιφάνεια στο όριο του γεωτεμαχίου. Ο S.R. εντάσσεται στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται είναι > 45 μ από άξονα και >30 μ από όριο. Το υπάρχον κτίσμα έχει πλέον απόσταση από το όριο της απαλλοτρίωσης 9,50 μ περίπου, απόσταση < 50 %*30 = 15 μ όπως ορίζεται στο άρθρο 2 δ ΦΕΚ 174/ σχετικά με την απαγόρευση υπαγωγής στον Ν.4178/2013. Επειδή το κτίσμα προϋπήρχε από την δημιουργία του S.R. είναι δυνατή η υπαγωγή στο Ν.418/2013; Το γεγονός ότι η άδεια εκδόθηκε με αναληθές τοπογραφικό από τη στιγμή που αυτή δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί θεωρείται ότι είναι ισχυρή και το κτίριο νόμιμο. Η 2.δ του άρθρου 2 αναφέρει ότι από την απαγόρευση εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε κτίρια για τα οποία έχει χορηγηθεί νομίμως οικοδομική άδεια, σε μικρότερη απόσταση από τα οριζόμενα στην παρούσα περίπτωση. Σύμφωνα με τα γραφόμενα καλύπτεστε από την εξαίρεση αυτή Σε υπάρχουσα διώροφη οικοδομή προ του 1923 έγινε προσθήκη ορόφου με άδεια το 1995 όπου στον Α όροφο (προυφ.1923) αποτυπώνονται δυο διαμερίσματα Ε=38,56τμ. και Ε=47,30τμ.. Στην πραγματικότητα τα δύο διαμερίσματα έγιναν ένα. Το μικρό ήταν ένας ενιαίος χώρος καθιστικό-κουζίνα W.C. όπου άλλαξε σε δυο υπνοδωμάτια. Ο χώρος του άλλου δεν υπέστη εσωτερική αλλαγή. (Δεν έχει γίνει καμία σύσταση ούτε πριν ούτε μετά την αλλαγή και δεν υπάρχει η/μ μελέτη στην άδεια.). Θεωρείται αυθαιρεσία; Αν ναι το λαμβάνω σαν διαμερισμάτωση ή σαν λοιπή παράβαση με αναλυτικό και το συμψηφίζω μαζί με την κατασκευή φούρνου που υπάρχει στο δώμα; Θα τακτοποιηθούν με διαφορετική διαμερισμάτωση αφού αυτό έγινε από ότι καταλαβαίνω μετά το 1995 και δεν ήταν εξ αρχής Στέγη επίπεδη (πλάκα) του ισογείου (τμήμα της) ζητήθηκε με άδεια να αντικατασταθεί σε κεκλιμένη μονόρριχτη από σκυρόδεμα και δεν υλοποιήθηκε θεωρείται αυθαιρεσία αν ναι και πως υπολογίζεται σαν λοιπή παράβαση με αναλυτικό; Δεν προκύπτει από τον Ν.4178 ότι μπορεί να τακτοποιηθούν τέτοιες περιπτώσεις. Δείτε άμα μπορείτε να προβείτε σε ενημέρωση του φακέλου της άδειας. 3

4 787. Σε γωνιακό οικόπεδο εντός σχεδίου με πολλαπλές οικοδομικές άδειες (προ 1951, 1951, 1966, 1972, 1973, 1982) υπάρχει τοπικά υπέρβαση των ορίων του οικοπέδου ως προς τη ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή κατά περίπου 15-20cm. Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου είναι μικρότερη και εντός των ορίων απόκλισης του 5% σε σύγκριση με τα τοπογραφικά των αδειών. Η απόκλιση αφορά οριζόντιες ιδιοκτησίες προς ρύθμιση στο ισόγειο, τον Α' και τον Β' όροφο, των οποίων το περίγραμμα ταυτίζεται στις δύο προσόψεις με το όριο του οικοπέδου και κατασκευάστηκε με βάση τις άδειες Επιπλέον, στον Α' και Β' όροφο υπάρχει προεξοχή του κλειστού χώρου, εντός του περιγράμματος του νόμιμου εξώστη αλλά εκτός ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής (και άρα βρίσκεται επάνω από το πεζοδρόμιο - σε ύψος περίπου 3,25cm). Επίσης, δεν παρατηρούνται εσοχές ή εξοχές σε σχέση με τα όμορα κτίσματα αλλά και συνολικά στο μέτωπο κατά μήκος των δύο πλευρών του Ο.Τ. δηλαδή κατά την κατασκευή φαίνεται να ακολουθήθηκε το υλοποιημένο όριο του δρόμου. Μπορούν οι παραπάνω υπερβάσεις να ρυθμιστούν με το Ν.4178 δεδομένου ότι αφορούν κοινόχρηστο χώρο της πόλης (δρόμοπεζοδρόμιο); Κατά κανόνα η τακτοποίηση σε κοινόχρηστο χώρο πόλης απαγορεύεται. ( 2.α άρθρο 2). Εξαίρεση αποτελούν: i. Εξώστες ανεξαρτήτου μεγέθους που υφίστανται προ εφαρμογής ΓΟΚ 1985 ii. Εξώστες με υπέρβαση ως 10% του εγκεκριμένου εμβαδού τους που υφίστανται μετά την εφαρμογή του ΓΟΚ 1985 iii. Αυθαίρετες κατασκευές που πληρούν τις προϋποθέσεις της Γ.ιστ του άρθρου 9 iv. Οι προσωρινές κατασκευές για τραπεζοκαθίσματα στην 16 του άρθρου 23 v. Τα κοινωφελή κτίρια της 22 του άρθρου 23 vi. Τα κτίρια που τακτοποιούνται βάσει του άρθρου 16 Συνεπώς ελέγχοντας βάσει αυτών θα δείτε άμα μπορείτε να τα δηλώσετε κατ εξαίρεση του κανόνα απαγόρευσης αυθαίρετων κατασκευών εντός του εγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου Ιδιώτης έχει οικόπεδο 850τ.μ. εντός οικισμού (μη παραδοσιακού) εντός του οποίου βρίσκεται διώροφη οικία κατασκευασμένη σε στάδια κατά τα έτη 1950 & Στους χάρτες της διανομής του 1935 εμφανίζεται ότι τμήμα του οικοπέδου (370τ.μ.) βρίσκεται εντός της κοίτης του ρέματος. Στο τμήμα αυτό των 370τ.μ. βρίσκεται και η οικία. Η φυσική ροή του ρέματος ήδη από την δεκαετία του 50 έχει αλλάξει πορεία και μπροστά στο οικόπεδο υπάρχει εδώ και χρόνια ασφαλτοστρωμένος δρόμος και περνάνε δίκτυα κοινής ωφέλειας. Επιπλέον ο ιδιοκτήτης έχει δικαστική απόφαση όπου του αναγνωρίζεται η κυριότητα του εν λόγω τμήματος (χρησικτησία από το 1946) στην απόφαση αναφέρεται ότι μπορεί να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Μπορεί να ενταχθεί τον ν.4178/13 η διώροφη κατοικία (το τμήμα που κατασκευάστηκε το 1970) και το υπόλοιπο να νομιμοποιηθεί ως προ του 1955; Η 2.ιγ του άρθρου 2 αναφέρει ότι απαγορεύεται η υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται εντός ρέματος. Προφανώς και ο νόμος αναφέρεται σε κατασκευές εντός των οριογραμμών που ορίζουν το ρέμα και όχι στις γνωστές αποστάσεις των 10μ ή 20μ κ.λπ.. Επίσης από τα γραφόμενα αντιλαμβάνομαι ότι το ρέμα δεν είναι οριοθετημένο. Κατά τα γραφόμενα λοιπόν είστε εκτός των οριογραμμών του ρέματος και μπορείτε να τακτοποιήσετε Αν το τοπογραφικό της άδειας δεν συμφωνεί με την πραγματικότητα όσον αφορά το σχήμα λόγω μέτρησης με μεζούρα αλλά συμφωνεί στο εμβαδό πως θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε αν υπάρχει μετακίνηση στο κτίριο; Θα μπορούσαμε να πάρουμε με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη κάποια σταθερά σημεία για να μπορέσει να γίνει η εξάρτηση; Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση; Θα πρέπει να βρείτε κάποια σταθερά σημεία και να το εξαρτήσετε. Δεν μπορώ να καταλάβω που θα βοηθούσε μία υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη για τα σημεία αυτά. Απευθυνθείτε σε κάποιον συνάδελφο τοπογράφο που ίσως μπορέσει να βρει ευκολότερα την λύση. Αν πάλι δεν μπορέσει να βρεθεί η λύση, εσείς που έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας μπορείτε να κρίνετε το τι θα κάνετε. 4

5 790. Μετά από έλεγχο σε κτίριο που λειτουργεί ως κατάστημα παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου με κύρια την αλλαγή θέσης κεντρικού κλιμακοστασίου. Βάσει του Ν.4178/13 χρειάζεται ούτως ή άλλως να υποβληθεί μελέτη στατικής επάρκειας. Η διαφοροποίηση του φέροντα οργανισμού μπορεί να τακτοποιηθεί με αναλυτικό προϋπολογισμό ή θα πρέπει να πληρωθεί παράβολο και να εκδοθεί οικοδομική άδεια όπου θα φαίνεται η νέα διάταξη. Τι γίνεται με τον οπλισμό; Αρκεί η υποβολή σχεδίων και μελέτης με τη νέα διάταξη θεωρώντας ότι ο οπλισμός είναι βάσει αδείας; Εάν ισχύει η τακτοποίηση ο μηχανικός που κάνει την τακτοποίηση καλύπτεται νομικά σε περίπτωση ζημιάς στο κτίριο; Από τη στιγμή που το κτίριο έχει επικρατούσα χρήση κατάστημα, τότε για την τακτοποίηση απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας εκτός άμα εμπίπτει σε μία από εξαιρέσεις της Υ.Α.7581/2014. Σε περίπτωση λοιπόν μελέτης στατικής επάρκειας θα γίνει αποτύπωση στατικών, θα ελεγχθούν ή θα καθοριστούν οι ποιότητες σκυροδέματος και οπλισμού κατά τα ισχύοντα και η ποσότητα του οπλισμού. Οπότε όλα αυτά είναι υπό την ευθύνη και βαρύνουν τον συνάδελφο της μελέτης αυτής. Σε περίπτωση που από την Υ.Α. προκύπτει ότι θα συμπληρωθεί ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α., τότε ως μακροσκοπικός έλεγχος εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να φορτώσει με ευθύνες τον μηχανικό. Καλύτερη αντιμετώπιση σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί η έκδοση άδειας νομιμοποίησης. Τέλος υπάρχει η αναφορά στην ερώτηση 7 στις Ε/Α του help desk Σε διώροφη οικοδομή (ισόγειο και όροφος) εκτός σχεδίου με σύσταση οριζόντιας υπάρχει μια μικρή μετακίνηση της οικοδομής η οποία τακτοποιείται με υπέρβαση δόμησης, κάλυψης και Δ. Από πλάκα σε πλάκα το ύψος των ορόφων είναι 3μ. Σύμφωνα με την οικοδομική άδεια πάνω από την πλάκα του Α ορόφου εδράζεται ξύλινη στέγη ύψους 1,50μ (λόγω του ότι βρίσκεται στην ακτίνα των 800μ από στάσιμο οικισμό). Σύμφωνα με τη σύσταση η στέγη είναι κοινόχρηστη. Στην πραγματικότητα η πλάκα του Α ορόφου δεν κατασκευάστηκε και ενσωματώθηκε στον Α όροφο ο οποίος πλέον έχει ύψος 2.80μ ( ύψος πλάκας που δεν κατασκευάστηκε) και η στέγη Συνολικά το κτίριο είναι 20cm υψηλότερο από 7.5μ έγινε 7.7μ. Στην στέγη δεν έχει δημιουργηθεί σοφίτα ή άλλος χώρος, απλά κάποιος μπορεί να δει τα ζευκτά. Πως δηλώνεται αυτή η αυθαιρεσία με δεδομένο ότι η στέγη είναι κοινόχρηστη, ότι το κτίριο έχει μια μικρή μετακίνηση άρα και ΥΔ, και το 1.50 της στέγης έχει ήδη μετρήσει στο ύψος σύμφωνα με την οικοδομική άδεια; Θα χρεωθούν σαν Υ.Υ. τα 20cm ή ολόκληρο το ύψος της στέγης μιας και έχει μετρήσει στην οικοδομική άδεια το 1.5μ; Ή θα γίνει άλλη δήλωση για τη στέγη (μαζί με τα κοινόχρηστα) επειδή βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής μια ας έχει συνενωθεί λειτουργικά με τον όροφο; Έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι η αντιμετώπιση της υπέρβασης ύψους από τον 4178 είναι κατά το επιεικέστερο αστεία. Προκύπτει π.χ. υπερβολικό πρόστιμο για μία υπέρβαση ύψους 20εκ το οποίο είναι ίδιο με υπέρβαση ύψους κάποιων μέτρων αναλόγως του επιτρεπόμενο της περιοχής. Π.χ. σε περιοχή με επιτρεπόμενο ύψος 12μ είτε το υπερβείς κατά 20εκ είτε κατά 240εκ το πρόστιμο είναι ίδιο!!!! Στην περίπτωση σας τώρα καλώς λέτε ότι η στέγη είναι από τα θεμελιώδη κοινόκτητα τμήματα μίας οικοδομής. Επομένως είτε σε μία κοινή δήλωση οι Ο.Ι. και τα κοινόχρηστα είτε σε μία δήλωση μόνο τα κοινόχρηστα. Δεν το θεωρώ σωστό (δεν προκύπτει από τον νόμο) ότι μπορείς να κάνεις δήλωση για μέρος των Ο.Ι. και να συμπεριλάβεις και τα κοινόχρηστα. Ως προς το πρόστιμο, επειδή η παρανομία περιορίζεται στην κατασκευή της στέγης και δεν υπάρχει κατασκευασμένη σοφίτα, γνώμη μου είναι ότι ΔΕΝ θα πάρετε επιφάνεια αναφοράς αλλά θα χρησιμοποιήσετε τον αναλυτικό προϋπολογισμό Έχω υπαχθεί στο νόμο 4178/2013 και έχω τακτοποιήσει το αυθαίρετο μου με αίτηση Έχω ξεκινήσει από και πληρώνω σε δόσεις το ποσό. Οι δόσεις θα είναι 60. Το ερώτημα μου σχετίζεται με το εάν έχω την δυνατότητα να υπαχθούν αυτές οι δόσεις του νόμου 4178/2013, στις 100 δόσεις του νόμου 4321/2015 που αφορά ρύθμιση οφειλών στο Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τους ΟΤΑ και τα Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου. Δεν γνωρίζω αλλά δεν νομίζω Είναι και θέμα ημερομηνιών γιατί νομίζω ότι στον 4321 μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσμα μέχρι Φεβρουάριου ή Μάρτιο του

6 793. Αν τμήμα οικοδομής (ισόγειο και όροφος) έχει μετακινηθεί εκτός νόμιμου περιγράμματος περίπου 1μ και έχει γίνει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών, αυτό επηρεάζει τις ιδιοκτησίες ή είναι παράβαση στα κοινόχρηστα; Αν δεν υπάρχει σύσταση τότε βάζουμε ΥΔ, ΥΚ και υπέρβαση Δ για το τμήμα που δεν είναι σε σύννομη θέση. Αν πρόκειται όμως για οριζόντιες ιδιοκτησίες αλλάζει κάτι αφού σύμφωνα με το νόμο ο σκελετός της οικοδομής κ.λπ. είναι κοινόχρηστα. Θα έπρεπε σε τέτοιες περιπτώσεις η δήλωση να είναι κοινή. Λόγω ανυπέρβλητων δυσκολιών ο νόμος δίνει την δυνατότητα τακτοποίησης ανά οριζόντια ιδιοκτησία. Σε περιπτώσεις όπως αυτήν που περιγράφετε, εγείρονται νομικά θέματα σε περίπτωση δικαστικής προσβολής δήλωσης οριζόντιας ιδιοκτησίας χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση λόγω τακτοποίησης σε χώρο που εκ συστάσεως θεωρείται κοινόκτητος. Υπάρχουν και εκεί απόψεις ότι υπάρχει σιωπηλή αποδοχή όλων όσων αγόρασαν κ.λπ. Είναι θέματα που ΔΕΝ μπορούν να επιλυθούν από μηχανικούς ότι και καθ ύλην αρμόδιοι νομικοί συγκρούονται. Κατά την γνώμη μου (μηχανικός) θα δήλωνα την οριζόντια ιδιοκτησία μόνη της (από τη στιγμή που δεν υπάρχει συναίνεση δήλωσης από όλους τους ιδιοκτήτες) με ΥΔ, ΥΚ και Δ για το τμήμα της Ο.Ι. που ΔΕΝ καλύπτεται από το εγκεκριμένο περίγραμμα της οικοδομής Σε οικόπεδο εντός ορίων οικισμού (<2000 κατ.) άρτιο και οικοδομήσιμο υφίστανται 2 κτίσματα: Το πρώτο με οικοδομική άδεια (του 1985) του οποίου έχει περατωθεί ο φέροντας οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα και στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί μεταβολές στις διαστάσεις κάλυψης (μπαζωμένη βεράντα) που δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης. και το δεύτερο χωρίς άδεια (προ του 1983) Σημειώνεται ότι δεν παραβιάζονται τα επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης. i. Αν επιλέξω το πεδίο προς έκδοση οικοδομικής άδειας για το αυθαίρετο (2ο κτίσμα) τι γίνεται με το πρόστιμο; (το πληρώνει ο ιδιοκτήτης μέσα στα πλαίσια του ν.4178/2013 ή όχι αφού θα εκδοθεί οικοδομική άδεια;) ii. Ποια η διαδικασία ηλεκτροδότησης σε κάθε περίπτωση (έκδοση ή όχι οικοδομικής άδειας); iii. Ποιο είναι το πρόστιμο για την διαφορετική (σε σχέση με την οικοδομική άδεια) τοποθέτηση του 1ου κτίσματος; iv. Τι γίνεται με το πεδίο κατηγορία αυθαιρέτου και του πεδίου ύπαρξη οικοδομικής άδειας; Το ότι υπάρχει υπολειπόμενη δόμηση δεν παίζει κάποιο ρόλο ως προς την ανάγκη ή όχι τακτοποίηση (ή νομιμοποίησης). Αυθαίρετη κατασκευή που νομιμοποιείται δυνάμει του 23.1 του 4178 πληρώνει ως πρόστιμο το παράβολο της παραγράφου 10 του άρθρου 11. Η ηλεκτροδότηση νομιμοποιημένου χώρου ακολουθεί την τυπική διαδικασία. Οι τακτοποιημένοι χώροι ηλεκτροδοτούνται δυνάμει της εγκυκλίου 1/2012. Το ερώτημα iii το έχουμε απαντήσει πολλές φορές. Έτσι όπως το θέτετε είναι πολύ ασαφές όπως και το ερώτημα iv Στην 1 του άρθρου 1 της απόφασης 7581 αναφέρεται ότι "ως επικρατούσα χρήση ορίζεται η χρήση άνω του 50% της υφιστάμενης συνολικής δόμησης, κατά την ολοκλήρωση της αυθαίρετης κατασκευής ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης". Εφόσον αναφέρεται σε αυθαίρετη κατασκευή (σε μία και όχι πολλές) αυτό σημαίνει ότι σε στατικά ανεξάρτητα κτίρια (πολλές αυθαίρετες κατασκευές) σε ένα γήπεδο εξετάζουμε τη συνολική δόμηση και τη χρήση του κάθε κτιρίου έτσι ώστε να δούμε αν χρειάζεται ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. ή Μελέτη στατικής επάρκειας; Αν για παράδειγμα έχω σε ένα γήπεδο έναν Ιερό Ναό 50τμ και έναν στατικά ανεξάρτητο ισόγειο βοηθητικό χώρο (αποθήκη, τουαλέτα) 20τμ, θα πρέπει να γίνει ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. ή Μελέτη στατικής επάρκειας γι' αυτόν τον βοηθητικό χώρο; Τόσο το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. όσο και η μελέτη στατικής επάρκειας, αφορούν κτίρια στατικώς ανεξάρτητα. Σε ένα γήπεδο θα γίνουν τόσα ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. ή/και μελέτες στατικής επάρκειας όσα και τα στατικώς (όχι απαραιτήτως λειτουργικός) ανεξάρτητα κτίρια εξετάζοντας κάθε ένα χωριστά ως προς την επικρατούσα χρήση. 6

7 796. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 (επεξήγηση α/α 16) "Για τον υπολογισμό του ποσοστού των υπερβάσεων των αυθαιρεσιών συνυπολογίζονται όλοι οι αυθαίρετοι κλειστοί χώροι κύριας χρήσης που προσαυξάνουν το συντελεστή δόμησης του ακινήτου" Σε τριώροφη οικοδομή εντός σχεδίου πόλεως κατασκευάσθηκε στο ισόγειο αυθαίρετη αποθήκη κατ' έκταση, 18,60μ² Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, στον υπολογισμό του ποσοστού των υπερβάσεων της αυθαίρετης αποθήκης, η αποθήκη δεν θα μετρήσει στην κάλυψη, ούτε στην δόμηση, αφού δεν είναι "κλειστός χώρος κύριας χρήσης". Είναι σωστή η άποψη αυτή; Αναλόγως πως το εννοείται. Δεν θα μετρήσει στον υπολογισμό του ποσοστού σημαίνει ότι θα την πληρώσουμε για τα 18,60μ2 και ως ποσοστό υπέρβασης θα έχουμε 0% δηλαδή θα επιλέξουμε ποσοστό υπέρβασης δόμησης και κάλυψης <50% και <20% αντίστοιχα Σε περιοχή εκτός σχεδίου, σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο οικόπεδο κατασκευάστηκε περί το έτος 1975, χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας, ισόγειο κτίριο κατοικίας με καλυπτόμενη επιφάνεια 71,00τ.μ. Το οικόπεδο έχει πρόσωπο σε επαρχιακή οδό (πρωτεύων επαρχιακό δίκτυο). Τμήμα του κτιρίου επιφανείας 53,00τ.μ. βρίσκεται εντός της ζώνης διάστασης ποσοστού 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας (διάταγμα έτους 1959). Υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/13 του τμήματος του κτιρίου επιφανείας 18,00τ.μ. (ποσοστό 25%) που βρίσκεται εκτός της προαναφερθείσας ζώνης και στη συνέχεια εξαίρεση από κατεδάφιση (λόγω ενιαίου Φ.Ο.) του υπολοίπου τμήματος που εμπίπτει εντός της ζώνης ασφάλειας υπεραστικής συγκοινωνίας; Θα πρέπει να εξεταστεί το αν εμπίπτει στην απαγόρευση της 2δ του άρθρου 2. Αναλυτικά όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 6 άρθρου 54 Ν.4280/2014 λέει: δ) Παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης διάστασης ποσοστού 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους. Εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε κτίρια για τα οποία έχει χορηγηθεί νομίμως οικοδομική άδεια, σε μικρότερη απόσταση από τα οριζόμενα στην παρούσα περίπτωση, καθώς και αυτοτελείς κατασκευές που συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 (Α' 79) πλην της περιπτώσεως δ' αυτής καθώς και αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης τουριστικών εγκαταστάσεων που ευρίσκονται παρά των ορίων δημοτικών ή κοινοτικών οδών σε απόσταση μικρότερη από τα οριζόμενα στην παρούσα αλλά σε κάθε περίπτωση εκτός των ορίων απαλλοτρίωσης και υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούσαν και είχε χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ πριν τις Η τακτοποίηση του τμήματος σε ποσοστό 25% δεν απαγορεύεται. Το θεωρώ όμως απίθανο να μπορέσετε να προχωρήσετε στο δεύτερο στάδιο δηλαδή την εξαίρεση από την κατεδάφιση του υπόλοιπου 75%. Αυτό που μπορείτε να ελέγξετε είναι αν ίσχυαν ευμενέστεροι όροι κατά την κατασκευή της αυθαίρετης κατασκευής Στην περίπτωση που πρόκειται να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης για αυθαίρετη κατασκευή, στα φύλλα καταγραφής καταχωρούμε και την υπέρβαση κάλυψης αν υπάρχει ή από την στιγμή που θα εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης δεν καταχωρούμε επιπλέον στοιχεία πέραν των τετραγωνικών Υ.Δ λόγω του ότι θα νομιμοποιηθούν; Επίσης οι επιφάνειες που πρόκειται να νομιμοποιηθούν προσμετρώνται στον αριθμητή του κλάσματος των υπερβάσεων προς αυτά που προβλέπονται βάσει της υφιστάμενης άδειας για την εύρεση της Κατηγορίας 4, 5 ή όχι επειδή πλέον θα είναι νόμιμα με την νέα άδεια νομιμοποίησης; Τα τετραγωνικά θα καταχωρηθούν κανονικά. Η επιλογή ή όχι κατηγορίας ή όποιου άλλου συντελεστή ΔΕΝ παίζει ρόλο στον υπολογισμό του προστίμου (μετρούν μόνο τα τετραγωνικά για τον προσδιορισμό του παραβόλου). Προσωπικά θα τα συμπλήρωνα κανονικά ως σαν να ήταν για τακτοποίηση. 7

8 799. Σε άδεια του 1970 προβλέπονταν τριώροφο κτίσμα ισόγειο δυο καταστήματα και δύο όροφοι διαμερίσματα. Στο ισόγειο τα δύο καταστήματα ενοποιήθηκαν σε ένα 135τμ και έχει ύψος 4.30μ αυτό της αδείας. Τμήμα του επί της προσόψεως 40τμ σε ύψος 1.30μ κατασκευάσθηκε διαμέρισμα με είσοδο από το πλατύσκαλο της πολυκατοικίας και ο χώρος του 1.30μ. κάτω από το διαμέρισμα χρησιμοποιείται ως αποθήκη. επί πλέον σε όλο τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου 40τμ επεκταθεί το κατάστημα και στο χώρο αυτόν πάνω από ύψος 2.25μ. (ελεύθερο) δημιουργήθηκε πατάρι με πλάκα 0.15 με σκάλα από το κατάστημα και ύψος το εναπομένων 1.90μ.. i. Η αποθήκη είναι αλλαγή χρήσης από Κ.Χ. σε Β.Χ. και υπολογίζεται με αναλυτικό και το υπεράνω διαμέρισμα ως υπέρβαση δόμησης, ii. Η επέκταση του καταστήματος υπολογίζεται ως υπέρβαση δόμησης κάλυψης και Δ ως Κ.Χ., iii. Το πατάρι μπορεί να υπολογισθεί ως πατάρι με μειωμένο συντελεστή δίχως υπέρβαση δόμησης iv. Η ενοποίηση είναι διαμερισμάτωση με μια λοιπή πολεοδομική παράβαση. i. Το θεωρώ υπερβολικό να πληρώσετε για αυτόν τον χώρο. Είναι ένας αποθηκευτικός χώρος του καταστήματος που έχει μετρήσει κανονικά στον σ.δ. επομένως είναι κατάστημα. Το ότι βάζουμε τις προμήθειες μας εκεί είναι κάτι που εμένα δεν θα με απασχολούσε. Τονίζω πάλι ότι μιλάμε για έναν χώρο που έχει μετρήσει στον σ.δ. ως κατάστημα. ii. iii. iv. Ναι Πατάρι είναι, μειωτικό θα πάρει αφού έχει είσοδο μέσα από το κατάστημα. Υ.Δ. θα βάλετε το ποσοστό που προκύπτει για την Ο.Ι. και όχι το «χωρίς ΥΔ» που χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για την Υ.Υ. Διαμερισμάτωση επομένως 1 λοιπή παράβαση (από τη στιγμή που υπάρχουν και άλλα Φ.Κ Πριν τρεις μέρες μέτρησα ένα αυθαίρετο εντός σχεδίου (ΟΑ 1982), και επειδή είδα ότι έχει κάποιες διαφορές το οικόπεδο από το τοπογραφικό της Ο.Α. έβαλα έναν τοπογράφο να κάνει ένα νέο τοπογραφικό για να είμαι πιο σίγουρος, αν και δεν απαιτείται από τον νόμο. Στο νέο τοπογραφικό το οικόπεδο παρουσιάζεται πιο μικρό κατά 7τμ με αποτέλεσμα να έχω παραβίαση Ο.Γ. όταν βάζω το αρχικό σχέδιο της Ο.Α., επιπλέον στην άδεια η κάτοψη φαίνεται 105 τμ και στην πραγματικότητα αυτό που μέτρησα είναι 100τμ. και έχει και κάποιες διαφορές στις διαστάσεις του περιγράμματος, τι κάνω σ αυτή την περίπτωση; Ότι καλύπτεται από την άδεια είναι νόμιμο και δεν ασχολείστε. Το νέο τοπογραφικό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αν θέλετε για τον προσδιορισμό των καθ υπέρβαση της άδειας τμημάτων και να το ανεβάσετε στην πλατφόρμα παρότι ΔΕΝ είναι απαιτητό Σε τριώροφη οικοδομή (χωρίς σύσταση, έχει καλυφθεί (το 2010) μέρος του ακαλύπτου του οικοπέδου στους δύο ορόφους με χώρους W.C. (προέκταση των κατοικιών α-β ορόφου). Θα θεωρήσουμε τους χώρους W.C. ως υπέρβαση δόμησης + κάλυψης Κ.Χ. ή Β.Χ. Σημείωση: το κτίριο είναι παλαιό (με οικοδομική άδεια του 1960) και ήδη υπήρχαν χώροι βοηθητικοί στον ακάλυπτο που τότε δεν είχαν μετρηθεί στη δόμηση και κάλυψη(σύμφωνα με τον τότε ΓΟΚ 1955) Ο 4178 δεν διακρίνει χώρους ΚΧ και χώρους ΒΧ αλλά χώρους που λαμβάνουν ή όχι τον μειωτικό συντελεστή. Εσείς λοιπόν είστε ή κατηγορία 1 λόγω παλαιότητας ή Υ.Δ. και Υ.Κ. χωρίς μειωτικό αν για κάποιο λόγο ΔΕΝ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατηγορία 1. 8

9 802. Διαβάζοντας την Ε/Α 639 μου δημιουργήθηκαν κάποιες απορίες. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτήν την Ε/Α δεν βάζουμε παραβίαση πλάγιας απόστασης (ή πρασιάς) είτε υπάρχει οικοδομική άδεια είτε δεν υπάρχει; Σε περίπτωση που όλο το αυθαίρετο ή ένα τμήμα του βρίσκεται σε ζώνη παραλίας και εντός της απόστασης των 15 μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού βάζουμε ή όχι συντελεστή παραβίασης πλάγιας απόστασης (ή πρασιάς); Καταρχήν αν βρίσκεστε στην ζώνη παραλίας θα πρέπει να ελέγξετε την 2η του άρθρου 2. Για το γενικό ερώτημα, νομίζω ότι η 639 κάνει τόσο «ιστορική» αναδρομή όσο και δίνει στοιχεία για το πώς αρχικά άλλαξε μέσω της εγκυκλίου το θέμα με το ρέμα όσο και οι απαντήσεις που δίνονταν τηλεφωνικά είτε δια ζώσης από τους συναδέλφους του help desk πριν αυτό διαλυθεί. 9

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ)

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ) 468. Τμήμα κτιρίου 10m 2 εμπίπτει εντός ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013 531. Ως προς τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ώστε να εκτιμηθεί ποια χρήση είναι η επικρατούσα σε κτίριο προ του 1975 υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών (νόμιμα και αυθαίρετα); Η απόληξη κλιμακοστασίου

Διαβάστε περισσότερα

45. Στην κύρια και μοναδική κατοικία όταν υπάρχουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από τα 70m 2, είτε έχει τέκνα είτε όχι ο ιδιοκτήτης, υπολογίζονται σε άλλο φύλλο καταγραφής με την επιπλέον επιφάνεια να

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178/ % /3 5; Ο

Ν.4178/ % /3 5; Ο 1265. Έχω πελάτη που του έγινε καταγγελία πριν αρκετά χρόνια για αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη χρήσης ξυλουργικής. Τότε ήταν ξυλουργός σήμερα όμως έχει πάρει σύνταξη και η αποθήκη είναι μια απλή αποθήκη. i.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13". "Η

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13. Η 437. Αυθαίρετο σε εκτός σχεδίου περιοχή η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο μετά την εφαρμογή του Ν4178/13 και στην οποία δεν έχει γίνει η πράξη εφαρμογής, για τον υπολογισμό των τετραγωνιδίων πχ απόσταση Δ πως

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

579. Στην ερωτοαπάντηση 183 αναφέρετε ότι εφόσον το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε λαμβάνουμε αυτό και όχι το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία.

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία. 340. Σε περίπτωση νομιμοποίησης υπερβάσεων με τον νόμο Ν4178 (δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 23) σε οικοδομή με οικοδομική άδεια, εκτός από το παράβολο που θα πληρωθεί με βάση τα τετραγωνικά των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

575. 1990 1994 1951. Η

575. 1990 1994 1951. Η 556. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το υπόγειο και το ισόγειο, είναι μεν δυο ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, αλλά ενός ιδιοκτήτη. Ο α` όροφος επίσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

1637. Άδεια επισκευής πυρόπληκτου ή σεισμοπλήκτου νομιμοποιεί το υπάρχων κτίριο;. Όχι.

1637. Άδεια επισκευής πυρόπληκτου ή σεισμοπλήκτου νομιμοποιεί το υπάρχων κτίριο;. Όχι. 1628. Σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως έχει γίνει σύσταση 4 καθέτων συνιδιοκτησιών. Όλες οι κάθετες ιδιοκτησίες έχουν οικοδομηθεί και όλα τα κτίρια σε αυτές έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Τα κτίρια στις

Διαβάστε περισσότερα

760. Περιοχή εκτός σχεδίου με βάση την άδεια οικοδομής προβλεπόταν επαγγελματικό κτίριο 304τμ με πατάρι 52τμ. Έγινε επέκταση του παταριού που πλέον είναι 104τμ και αλλαγή χρήσης του σε κατοικία με ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

982. 83, 75, 83, 83, 2004, 2004. Ο

982. 83, 75, 83, 83, 2004, 2004. Ο 982. Σε οικόπεδο χωρίς οικοδομική άδεια υπάρχουν ισόγεια κατοικία 52,00τ.μ πριν το 83, ισόγεια αποθήκη από πέτρα και χώμα 48,00τ.μ πριν το 75, κοτέτσι 7,25τ.μ πριν το 83, διαμορφώσεις στον περιβάλλον χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι:

Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ µε βάση την Εγκ.13/11 Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι: Α. Από το κείµενο της Εγκ.13/11 1. (Α.Ι.1) Κάθε αυθαίρετη κατασκευή που εµπίπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΚ ,50 73, 3 86 ΓΟΚ

ΓΟΚ ,50 73, 3 86 ΓΟΚ 1051. Σε οικόπεδο 900τμ. εκδόθηκε το 1976 οικοδομική άδεια για διώροφη οικοδομή (ισόγεια αποθήκη και Α όροφος κατοικία ) η αποθήκη μετρούσε στη δόμηση. Μέσα στο 1976 και μετά από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

1469. Η χρήση «ξυλουργείο» ανήκει στην κατηγορία «υπηρεσίες»; Ότι δεν ανήκει στις υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων, δηλώνεται στην κατηγορία υπηρεσίες.

1469. Η χρήση «ξυλουργείο» ανήκει στην κατηγορία «υπηρεσίες»; Ότι δεν ανήκει στις υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων, δηλώνεται στην κατηγορία υπηρεσίες. 1464. Με βάση το παράδειγμα του άρθρου 19 της Εγκ.4, ο υπολογισμός των υπερβάσεων γίνεται στην επιφάνεια που προκύπτει μετά την αφαίρεση της επιφάνειας της εξωτερικής τοιχοποιίας, δεδομένου ότι η νομιμότητά

Διαβάστε περισσότερα

1229. Σε ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 40τ.μ. υπάρχει προσαρτημένο αυθαίρετο πατάρι 30τ.μ., το οποίο πατάρι είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο

1229. Σε ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 40τ.μ. υπάρχει προσαρτημένο αυθαίρετο πατάρι 30τ.μ., το οποίο πατάρι είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο 1229. Σε ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 40τ.μ. υπάρχει προσαρτημένο αυθαίρετο πατάρι 30τ.μ., το οποίο πατάρι είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκα και δοκοί μονολιθικά συνδεδεμένα με τον φέροντα

Διαβάστε περισσότερα

εγκεκριμένο περίγραμμα) δηλαδή όλο το κτίριο. Δεν θα προσθέσετε λοιπή παράβαση.

εγκεκριμένο περίγραμμα) δηλαδή όλο το κτίριο. Δεν θα προσθέσετε λοιπή παράβαση. 866. Παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με το εάν το ακόλουθο εδάφιο που προσετέθη με την παράγραφο 3ε του άρθρου 30 του Ν.4067/2012 στην παρ.18 του άρθρου 24 του Ν.4014/2011 και αναφέρει τα εξής: «Στις

Διαβάστε περισσότερα

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους;

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους; 298. Σε οικόπεδο που είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια (διώροφο με υπόγειο) το 1983, κατασκευάσθηκε ο φέρων οργανισμός του ισογείου και υπογείου. Δεν αποπερατώθηκε. Το 2003 εκδόθηκε άδεια αποπεράτωσης του

Διαβάστε περισσότερα

887. 01/01/2004 28/7/2011, <40% <40% 2,50 > 500 70, 2, Ν.4067/2012

887. 01/01/2004 28/7/2011, <40% <40% 2,50 > 500 70, 2, Ν.4067/2012 887. Σε οικόπεδο εντός οικισμού και χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή με παλαιότητα από 01/01/2004 έως 28/7/2011, καθ' υπέρβαση της υπάρχουσας οικοδομικής άδειας με υπέρβαση δόμησης

Διαβάστε περισσότερα

381. Διώροφο κτίριο έχει οικοδομική άδεια (1979), η οποία όμως εκδόθηκε σε μη άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο (το τοπογραφικό της άδειας έδειχνε μεγαλύτερο πρόσωπο οικοπέδου από ότι στην πραγματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

248. Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε;

248. Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε; 228. Στην εγκύκλιο 4 αναφέρει ότι (στίχος 36) "η αναφορά στο άρθρο 2 του Ν.4067/12 αφορά αποκλειστικά στον ορισμό της σοφίτας (για να έχω μείωση στο πρόστιμο). Στη συνέχεια αναφέρει: "ότι ο μειωτικός συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

622. Μπορούμε να εντάξουμε στην περίπτωση του άρθρου 9 παράγραφος Γ.ιγ ένα σκυλόσπιτο που πληροί τις προϋποθέσεις της επιφάνειας και του ύψους;

622. Μπορούμε να εντάξουμε στην περίπτωση του άρθρου 9 παράγραφος Γ.ιγ ένα σκυλόσπιτο που πληροί τις προϋποθέσεις της επιφάνειας και του ύψους; 615. Σε διώροφη οικοδομή με οικοδομική άδεια του 1983 (08/03/1983), η οποία βρίσκεται εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων, έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια πάνω από την πλάκα της οροφής του πρώτου ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

1380. Όταν έχω σαν παράβαση 1 διαμερισμάτωση απαιτείται να κάνω αναλυτικό προυπολογισμό; Όχι.

1380. Όταν έχω σαν παράβαση 1 διαμερισμάτωση απαιτείται να κάνω αναλυτικό προυπολογισμό; Όχι. 1364. Σε ακίνητο εντός οριοθετημένου οικισμού με 4 ιδιοκτήτες το 1987 αποδέχτηκαν οι 2 από αυτούς το 1/4 εξ αδιαιρέτου που τους ανήκει. Το 1991 ο ένας από αυτούς εκδίδει οικοδομική άδεια όχι στο όλο οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100 Fax 2310 883110 Ερωτήσεις 35 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Ερώτημα σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 2, (παρ. 5 & 6), της

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

(Ν.4495/2017)

(Ν.4495/2017) 1764. Σε περίπτωση ύπαρξης άδειας προσκομίζεται νέα τομή της αυθαίρετης κατασκευής, ή επί των αντιγράφων των σχεδίων των τομών της αδείας σχεδιάζεται η αυθαίρετη κατασκευή; Σε περίπτωση όπου η σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους 1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, από το 1828

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3843/10, 965. : 37018/30-10-2012 ΔΟΚΚ/Α',

Ν.3843/10, 965. : 37018/30-10-2012 ΔΟΚΚ/Α', 948. Οι αμοιβές για τις μελέτες που μπορεί να χρειαστούν στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης με συμψηφισμό προστίμου αυθαιρέτου (Άδεια Δόμησης, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας κτλ), καθώς και οι ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

1317. Πυλωτή 69 τμ «έκλεισε» το 2003 σε ενιαίο κλειστό χώρο (γκαράζ - αποθήκη). Με οριζόντια σύσταση του 2004 αναφέρεται ως κλειστός χώρος στάθμευσης.

1317. Πυλωτή 69 τμ «έκλεισε» το 2003 σε ενιαίο κλειστό χώρο (γκαράζ - αποθήκη). Με οριζόντια σύσταση του 2004 αναφέρεται ως κλειστός χώρος στάθμευσης. 1314. I kκατεδάφιση αποθήκης προ 28/7/2011 σε δασική έκταση πως κατεδαφίζεται; i. με έκδοση άδειας; ii. με δήλωση ανάληψης επίβλεψης από μηχανικό; iii. αυτενεργούντες; Η δήλωση ανάληψης επίβλεψης από μηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 Οικοδομική [_ Ναι (α) I I Όχι (β) άδεια 2 Εντός I Ναι (α) Όχι (β) Πρόχειρη κατασκευή* σχεδίου ή I οικισμού 1 Τύπος κτιρίου (ν) Ιδιωτικό Δημόσιο Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

79. Σε αυθαίρετη κατοικία η οποία πρόκειται να νομιμοποιηθεί σύμφωνα το άρθρο 23 του Ν.4178/13: i. η νομιμοποίηση θα είναι με όρους δόμησης χρονολογίας κατασκευής; ii. οι μελέτες που απαιτούνται είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Αγαπητοί συνάδελφοι Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό σημείωμα για τη μετάβαση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά

Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά Oι προθεσμίες Σύμφωνα με το νέο νόμο για τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των διαδικασιών υπαγωγής προβλέπεται ότι: Ο μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑ 924. 5 57, 3, 5; 5 2 Φ.Κ.

ΟΑ 924. 5 57, 3, 5; 5 2 Φ.Κ. 909. Σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων εκτός σχεδίου, εντός ζώνης έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια το 2010 η οποία είναι σε ισχύ ακόμη λόγω των συνεχών παρατάσεων χωρίς να έχει κατασκευαστεί ο φέρων οργανισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Ν4178/13 841. 1 21 Ν1337/83:

Ν4178/13 841. 1 21 Ν1337/83: 836. Οικόπεδο που τέμνεται από το όριο Παραδοσιακού οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, με Κτίσμα προ 1955, (αυθαίρετο) Ανεξάρτητο Κτίσμα (αποθήκη και λουτρό) 16τ.μ. κατασκευής 1997 σε απόσταση 0,30-0,60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΠΣ Ν.4178/2013

ΓΠΣ Ν.4178/2013 1139. Θεωρείτε ότι η υπέρβαση πλαγίων αποστάσεων, μπορεί να εφαρμοστεί τμηματικά; Δηλαδή, δύναται να διαχωριστεί η επιφάνεια που παραβιάζει τις αποστάσεις σε δύο εμβαδά, και να συμπληρωθούν δύο φύλλα καταγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

1709. Σε τακτοποίηση αυθαιρέτου στο οποίο οι υπερβάσεις των Κ.Χ. είναι 24,5 τ.μ. και επίσης υπάρχουν αυθαίρετοι ημιυπαίθριοι χώροι ανοικτοί στα 30

1709. Σε τακτοποίηση αυθαιρέτου στο οποίο οι υπερβάσεις των Κ.Χ. είναι 24,5 τ.μ. και επίσης υπάρχουν αυθαίρετοι ημιυπαίθριοι χώροι ανοικτοί στα 30 1709. Σε τακτοποίηση αυθαιρέτου στο οποίο οι υπερβάσεις των Κ.Χ. είναι 24,5 τ.μ. και επίσης υπάρχουν αυθαίρετοι ημιυπαίθριοι χώροι ανοικτοί στα 30 τ.μ. επιφάνεια κάλυψης (οι οποίοι δε προσμετράνε στη δόμηση)

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Εκτιμήσεων Ακίνητης Περιουσίας, ΣΠΜΕ, 2018 Ν. 4495/2017

Σεμινάριο Εκτιμήσεων Ακίνητης Περιουσίας, ΣΠΜΕ, 2018 Ν. 4495/2017 Σεμινάριο Εκτιμήσεων Ακίνητης Περιουσίας, ΣΠΜΕ, 2018 Ν. 4495/2017 Στις εκτιμήσεις, ερχόμαστε συχνά αντιμέτωποι με αυθαίρετες κατασκευές, είτε τμήματα αυθαιρέτων επί νομίμων επιφανειών είτε και εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

(Ν.4495/2017)

(Ν.4495/2017) 1794. Εξακολουθεί να ισχύει, για δηλώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων που είχαν υπαχθεί στο άρθρο 23 του Ν.4178/13, η δυνατότητα έκδοσης Οικοδομικής Άδειας εντός 4 ετών (όπως παρατάθηκε με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 270Δ

ΦΕΚ 270Δ 1337. Βιομηχανικό ακίνητο σε εκτός σχεδίου περιοχή παρουσιάζει υπερβάσεις σε σχέση με τις Οικοδομικές Άδειες η τελευταία εκ των οποίων εκδόθηκε το 1980. Το 1988 καθορίσθηκε ΖΟΕ με επιτρεπόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 270Δ

ΦΕΚ 270Δ 1337. Βιομηχανικό ακίνητο σε εκτός σχεδίου περιοχή παρουσιάζει υπερβάσεις σε σχέση με τις Οικοδομικές Άδειες η τελευταία εκ των οποίων εκδόθηκε το 1980. Το 1988 καθορίσθηκε ΖΟΕ με επιτρεπόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111026 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος A/A Δήλωσης: 2147984 Κατάσταση Δήλωσης: Οριστική υπαγωγή A/A Πρωτοκόλλου: 497309 Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100 Fax 2310 883110 Ερωτήσεις 33 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σε διαμέρισμα, στο οποίο υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ταχτοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

270. 4010 ). 2 39/14-1-2014 2) ΜΟΝΟ

270. 4010 ). 2 39/14-1-2014 2) ΜΟΝΟ 260. Σε αγροτεμάχιο 4,5 στρέμματα υπάρχει μια αποθήκη που τακτοποιήθηκε για 30 χρόνια με τον Ν.4014. Με δεσμεύει κάποια διάταξη νόμου ώστε να μην προβώ σε κατάτμηση σε δυο αγροτεμάχια 3 και 1,5 στρέμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) Άννα Αδάμ - Κόλλια ` Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.Από το έτος 2014 και επόμενα έτη για την αναγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

, , ) ) / ) Α

, , ) ) / ) Α 1087. Σε τριώροφο κτήριο οροφοδιαμερισμάτων κατοικιών εντός σχεδίου πόλεως με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 11,00 μέτρα (κατά Γ.Ο.Κ 1955 τότε και σήμερα) και με άδεια οικοδομής έτους 1968 και ολοκλήρωση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός και Απόφ.63234/19-12-12 για την εφαρµογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.) Ηµερίδα 7-2-13 Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές 5 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 2018 Μαρία Λ. Παύλου Μέλος ΔΣ Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Δήλωση ένταξης Ν.4178/213 A/A Δήλωσης: 2724635 Τιμή ζώνης: 2., Κατάσταση Δήλωσης: Υπαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή 706. Σε τελείως αυθαίρετο κτίσμα (ισόγεια αποθήκη) εντός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια έχω εκτός των άλλων αυθαιρεσιών προεξοχή της στέγης πάνω από δρόμο σε ύψος 2,30μ από το κράσπεδο. Το κτίσμα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1220. Παρακαλώ να διευκρινιστεί η απάντησή σας στην ΕΡ. Νο 1207 διότι στο παράδειγμα (είτε επιβάλλεται είτε όχι η στέγη) αναφέρετε ότι η κατασκευή

1220. Παρακαλώ να διευκρινιστεί η απάντησή σας στην ΕΡ. Νο 1207 διότι στο παράδειγμα (είτε επιβάλλεται είτε όχι η στέγη) αναφέρετε ότι η κατασκευή 1210. Το άρθρο αναφέρει ότι εάν ένας από τους συνιδιοκτήτες υποβάλλει αίτηση για τακτοποίηση αυθαίρετων τότε πρέπει να γίνει και προσύμφωνο μεταξύ των ιδιοκτητών. εάν όμως γίνει αίτηση από όλους τότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100 Fax 2310 883110 Ερωτοαπαντήσεις 37 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ. Μακεδονίας (11-5-2017) 1. Ερ.: Χημικός μηχανικός υπέβαλε δήλωση αυθαιρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΝ Αυθαίρετα: Όλη η απόφαση για τις στατικές μελέτες Σε «καραντίνα» τα ανεπαρκή κτίρια Οι εξαιρέσεις και τα οικονομικά κίνητρα

ΥΠΕΝ Αυθαίρετα: Όλη η απόφαση για τις στατικές μελέτες Σε «καραντίνα» τα ανεπαρκή κτίρια Οι εξαιρέσεις και τα οικονομικά κίνητρα ΥΠΕΝ Αυθαίρετα: Όλη η απόφαση για τις στατικές μελέτες Σε «καραντίνα» τα ανεπαρκή κτίρια Οι εξαιρέσεις και τα οικονομικά κίνητρα Η απόφαση του ΥΠΕΝ περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της

Διαβάστε περισσότερα

1180. Εντός σχεδίου ακίνητο σε προσφυγικό οικισμό κάτω των κατοίκων με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Το κτίσμα έχει οικοδομική άδεια και

1180. Εντός σχεδίου ακίνητο σε προσφυγικό οικισμό κάτω των κατοίκων με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Το κτίσμα έχει οικοδομική άδεια και 1180. Εντός σχεδίου ακίνητο σε προσφυγικό οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Το κτίσμα έχει οικοδομική άδεια και αυθαιρεσίες που έχουν γίνει πριν την 31-01-1983. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 87 Μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού

Άρθρο 87 Μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού ΑΘΗΝΑ 11-5-2017 Αρ. Πρωτ.: 2600 Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Διονυσίου Αιγινήτου 7, 11528, Ιλίσια Τηλ. 210 6422418 Φαξ. 210 6429725 email: info@setke.gr www.setke.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 2/ (ΦΕΚ138Δ

Π.Δ 2/ (ΦΕΚ138Δ 1015. Πρόκειται για υπαγωγή τριώροφης οικοδομής, η οποία έχει τρεις οριζόντιες ιδιοκτησίες. Συμφωνούν και οι τρεις σε ότι αφορά στην υπαγωγή, μόνο που οι δύο εξ αυτών θέλουν να πληρώσουν εφάπαξ ενώ ο τρίτος

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Οικ. 1482/04.04.2018 ΤΕΕ Μ. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9, Fax 2310 883110 Πληρ. : Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Μητρακάκη Αναστασία Τηλ. : 2310 883144 Fax : 2310 883110

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

1527. Πότε θα είναι έτοιμο το Σύστημα για μεταφορά από τον Ν4178/13 στον Ν4495/17; Λειτουργεί από

1527. Πότε θα είναι έτοιμο το Σύστημα για μεταφορά από τον Ν4178/13 στον Ν4495/17; Λειτουργεί από 1524. Θα ήθελα τη γνώμη σας στην παρακάτω υπόθεση: Σε ισόγεια καφετέρια ο ιδιοκτήτης τοποθέτησε περιμετρικά των τραπεζοκαθισμάτων, τζαμαρία για να προστατεύεται ο χώρος το χειμώνα και τις μέρες με κρύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 4. Ημιυπαιθριοι χώροι

ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 4. Ημιυπαιθριοι χώροι ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 4. Ημιυπαιθριοι χώροι 3. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης του οικοπέδου: προσμετράται η επιφάνεια που ορίζεται από τις προβολές των περιγραμμάτων όλων των κτιρίων, όπως αυτά ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

/ / Η

/ / Η 1106. Στην ερωτοαπάντηση 1061, τα 30μ2 βοηθητικού κτίσματος θα μετρήσουν για τον υπολογισμό της κατηγορίας αφού σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 παρ 16 «Για τον υπολογισμό του ποσοστού των υπερβάσεων των αυθαιρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL CHAMBER OF GREECE Section of Central Macedonia M. Alexandrou 49, 54643 Thessaloniki Tel. +30 2310 883100-99 Fax +30 2310 883110

TECHNICAL CHAMBER OF GREECE Section of Central Macedonia M. Alexandrou 49, 54643 Thessaloniki Tel. +30 2310 883100-99 Fax +30 2310 883110 Ερωτήσεις 8 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Σε υφιστάμενη οικοδομή (αρ. αδείας 929/83, ισόγειο κατάστημα και όροφος κατοικία), θα μπορούσα να κατασκευάσω σοφίτα; (εφόσον η σοφίτα δε λογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Δήλωση ένταξης Ν.4178/2013 A/A Δήλωσης: 3680888 Τιμή ζώνης: 1.400,00 Κατάσταση Δήλωσης: Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

1749. Παρακαλώ να μου απαντήσετε εάν κτίσμα που δηλώθηκε με το 1337/83 με Α κ Β φάση απαιτείται να το δηλώσω στο Ν.4495/17 ως αυθαίρετο εξ' ολοκλήρου;

1749. Παρακαλώ να μου απαντήσετε εάν κτίσμα που δηλώθηκε με το 1337/83 με Α κ Β φάση απαιτείται να το δηλώσω στο Ν.4495/17 ως αυθαίρετο εξ' ολοκλήρου; 1739. Παρακαλώ, θα ήθελα τη γνώμη σας στο ακόλουθο θέμα: Αυθαίρετο κτίσμα βρίσκεται με τελειωμένα τα επιχρίσματα το Μάιο του 2003 μετά από έλεγχο της αστυνομίας όπως φαίνεται στο φύλλο επιτόπιου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Η (Η/Χ)

Η (Η/Χ) 1679. Ένα κτήριο με μεικτή χρήση, ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο και όροφος κατοικία, έχει υπέρβαση δόμησης και κάλυψης. Η άδεια προέβλεπε 105.53 + 0.56 (Η/Χ) ενώ στην πραγματικότητα κατασκευάστηκε το 1998

Διαβάστε περισσότερα

( 1955) , ) ) , /13; ; ( , ,

( 1955)  , ) ) , /13; ; ( ,    , 1410. Για αυθαίρετο εντός οικοπέδου το οποίο ευρίσκεται σε περιοχή εντός σχεδίου στην οποία δεν έχει συντελεστεί πράξη εφαρµογής. Το οικόπεδο παρουσιάζει ρυµοτοµούµενο τµήµα µε κτίσµα (προϋπάρχον του 1955)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Τακτοποίηση αυθαιρέτων Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ο ισχύων νόμος 4178/2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής προβλέπει ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα, αλλά και άλλες σημαντικές διατάξεις. Προβλέπεται ορθότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Οδηγός επιβίωσης από τον γρίφο του Ε9. Της Μαρίας Βουργάνα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Οδηγός επιβίωσης από τον γρίφο του Ε9. Της Μαρίας Βουργάνα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Οδηγός επιβίωσης από τον γρίφο του Ε9 Της Μαρίας Βουργάνα Οι δηλώσεις Ε9 που θα υποβληθούν φέτος, αλλά και αυτές της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4495/2017 ΦΕΚ 167/Α/ Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4495/2017 ΦΕΚ 167/Α/ Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ Φ.Ε.Κ. Το αρχικό κείμενο με τις διατάξεις όπως ήταν δημοσιευμένες στο Φ.Ε.Κ. οι οποίες έχουν τροποποιηθεί μεταγενέστερα. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4495/2017 ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Οικόπεδο με κτίσμα το οποίο ανήκει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας (50 % έκαστος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός - Συνταξιούχος Πρώην ιευθύντρια ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ Ε ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 3-9-2011 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ που ΗΛΩΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν. 4495/17

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν. 4495/17 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν. 4495/17 1. Εισαγωγή Το νέο λογισμικό διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ν. 4495/2017 παρέχει δυνατότητα πρόσβασης και στις δηλώσεις των ν. 4014/2011 και ν. 4178/2013.

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιότητα γεωτεμαχίων

Αρτιότητα γεωτεμαχίων Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Αρτιότητα γεωτεμαχίων Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Αρτιότητα Οικοδομησιμότητα. Συνοψίζοντας τους συνδυασµούς των δύο εννοιών : α/α αρτιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αρ. πρωτ. 1395/2-5-2017 - Το τεχνικό αντικείμενο αφορά την έκδοση των οικοδομικών αδειών που απαιτούνται για την συντήρηση-ανακαίνιση των υφισταμένων κτιρίων, την ανέγερση νέων σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα