ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ ή και όσα δεν έχουν διευκρινισθεί. 1. Α ΕΙΑ: Εγκρίσεις εργασιών µικρής κλίµακες και κοινοτικές άδειες που εκδίδονται µε συνοπτικές διαδικασίες ή από άλλες αρµόδιες αρχές, επέχουν θέση οικοδοµικής άδειας. (Γ 7) Μεταξύ αυτών θεωρείται και η άδεια λυόµενου έστω και αν δεν εφαρµόσθηκε σωστά. εν αποτελεί όµως οικοδοµική άδεια η Β ή η Γ φάση εξαίρεσης του Ν.1337/83 2. ΑΙΤΗΣΗ: Υποβάλλει ο φερόµενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ή ο νοµίµως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, (Άρθρο 24 παρ.2 Ν.4014/11) Στα εξ αδιαιρέτου αρκεί η δήλωση του ενός συνιδιοκτήτη 3. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, περιλαµβάνει τις περιπτώσεις: - Που έχει γίνει αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, κατά παράβαση του άρθρου 5 του ΓΟΚ και της, Απ.48669/2886/89 ΦΕΚ-437/ /89 η οποία καθορίζει περιοριστικά τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έκδοση οικοδοµικής άδειας για αλλαγής χρήσης - εφόσον η αλλαγή χρήσης είναι η µόνη αυθαιρεσία χρησιµοποιούνται οι συντελεστές 1 «οικοδοµική άδεια», 3 «Είδος χρήσης» και 4 «Αλλαγή χρήσης» (Γ 10) Αλλαγή χρήσης δηλώνεται µόνο για κτίρια µε οικοδοµική άδεια, εφόσον έγινε κατά παράβαση του άρθρου 5 του ΓΟΚ και της Απόφασης 48669/2886/89 ΦΕΚ- 437/ / , και στις περιπτώσεις που: α) παραβιάζονται οι γενικές ή ειδικές Πολεοδοµικές διατάξεις ή οι όροι και περιορισµοί δόµησης που ισχύουν στην περιοχή, και κυρίως όταν παραβιάζονται οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης και ο επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης, δηλαδή όταν γίνεται αλλαγή χώρου βοηθητικής χρήσης σε χώρο κύριας χρήσης ή χώρου κύριας χρήσης σε χώρο άλλης κύριας χρήσης πχ εκτός σχεδίου αλλαγή καταστήµατος σε κατοικία, αλλαγή βιοµηχανίας σε κατάστηµα, και εντός σχεδίου αλλαγή βοηθητικού χώρου υπογείου ή χώρου στάθµευσης σε κατοικία ή σε επαγγελµατικό χώρο ή αλλαγή χρήσης κατοικίας σε γραφείο ή σε φροντιστήριο ή σε κοµµωτήριο, που έγινε όταν απαγορευόταν από τις χρήσεις γης της περιοχής β) παραβιάζονται οι διατάξεις κτιριοδοµικού κανονισµού πχ η αλλαγή χρήσης κατοικίας Α ή Β ορόφου σε κατάστηµα ή σε κοµµωτήριο κλπ, χωρίς ευθύγραµµη σκάλα, ανελκυστήρα ΑµεΑ κλπ γ) υπάρχει µεταβολή τιµής µονάδος όγκου από την κατηγορία του κτιρίου στην οποία ανήκει, πχ µικρό εµπορικό κατάστηµα που γίνεται Μεζεδοπωλείο δ) δηµιουργούνται πρόσθετες θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων, και ε) Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται: - εκπόνηση νέας µελέτης ή - χορήγηση έγκρισης από αρµόδιους φορείς (πχ για ξενοδοχεία, Βιοµηχανίες, κλπ, ή - αν απαιτείται εκτέλεση νέων εργασιών για τη νέα χρήση, πχ µετατροπή καταστήµατος σε φροντιστήριο µε νέα διαρρύθµιση, πυρασφάλεια και αλλαγή όψης, ή - όταν δηµιουργείται αύξηση των φορτίων από τη νέα χρήση Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Σελίδα 1 από 8

2 Αλλαγές χρήσης, χώρων κύριας χρήσης, που έγιναν προ ΓΟΚ/85, σε επιτρεπόµενη στην περιοχή χρήση & εφόσον δεν παραβιάζουν τις πολεοδοµικές δ/ξεις, δεν ήταν υποχρεωτική η υποβολή δηλώσεων και η καταβολή της προβλεπόµενης ειδικής εισφοράς, & θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενες µε το άρθ.23 παρ.1 του ΓΟΚ 85. Τα παραπάνω ισχύουν, µόνο εφόσον πρόκειται για αλλαγή χρήσης χωρίς να έχουν γίνει συγχρόνως και οικοδοµικές εργασίες, για τις οποίες χρειαζόταν οικοδοµική άδεια. [σχετ. Εγκ-12/90, µε την οποία έγινε αποδεκτή η Γνωµ. της Νοµικής /νσης 24/90, Εγκ-19/89 & Απόφ. ΣτΕ-2942/89] 4.ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ Ν.3843/10: - Χώρος που είχε ενταχθεί στο Ν.3843/2010 και έχει και παράβαση ύψους, υπολογίζεται ως υπέρβαση ύψους και εντάσσεται στη ρύθµιση του ν. 4014/11, (Β 1) - εν προβλέπεται συµψηφισµός του ειδικού προστίµου του Ν.3843/10 µε το πρόστιµο του Ν.4014/11,(Β 3) 5. ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Για αυθαίρετο τµήµα εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων από τα όρια εάν υπάρχει υπόλοιπο κάλυψης λαµβάνεται µόνο ο συντελεστής παραβίασης της απόστασης (8), διαφορετικά λαµβάνεται υπόψη και ο συντελεστής υπέρβασης κάλυψης (7) (Γ 24) 6. ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ: Σε περίπτωση που υπάρχει µόνο αντίγραφο του στελέχους της άδειας λόγω απώλειας του φακέλου, τα επιπλέον αυθαίρετα δηλώνονται µε νέα σχέδια αποτύπωσης (Γ 3). Εδώ πρέπει να διευκρινισθεί από το Υπουργείο ότι δεν θα πληρωθεί πρόστιµο για το τµήµα που προκύπτει ότι έχει εκδοθεί άδεια. 7. ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΗΛΩΘΕΝΤΑ: µε το Ν.1337/83 ή το Ν.720/77 που έχουν αναστολή ή έχουν εξαιρεθεί (β ή γ φάση) εξαιρούνται από το νόµο και δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης, εκτός αν έχουν γίνει µεταγενέστερες αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες πρέπει να δηλωθούν (Β 17 & 19) 8. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Ορίζονται µε το άρθρο 2 παρ.3 του Κτιριοδοµικού, και είναι εύκολο να συµπληρωθεί µε Απόφαση Υπουργού για όσους χώρους θεωρεί το Υπουργείο ότι πρέπει να χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί 9. ΗΛΩΣΗ: Στην Α ήλωση Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά µόνο η αίτηση, από τον Εξουσιοδοτηµένο Μηχανικό. Στη Β ήλωση υποβάλλονται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της παρ.2.β. του άρθρου 24 του Ν.4014/ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ: η µη ολοκλήρωση της διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οικοδοµική άδεια, είναι παράβαση της κατηγορίας 13. (Β 25) 11. ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ: η αλλαγή διαρρύθµισης δεν αναφέρεται στη Βεβαίωση του Μηχανικού (Β 29) και έτσι δεν είναι υποχρεωτικό να υπαχθούν στις δηλώσεις του Ν.4014/11 (Γ 19). Βέβαια το γεγονός ότι δεν θα ελέγχονται για τη χορήγηση βεβαιώσεων, δεν σηµαίνει ότι είναι και νόµιµες οι εκτεταµένης εργασίες διαρρύθµισης, µε βάση το άρθρο 22 παρ.3 του ΓΟΚ. Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Σελίδα 2 από 8

3 12. ΩΜΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ, ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΗΞΗ: Είναι υπέρβαση ύψους και συντελεστή δόµησης, δεδοµένου ότι ο χώρος αυτός θεωρείται τµήµα ορόφου. (Β 14) ώµα που έχει ενταχθεί στο Ν.3843/10, εφόσον έχει υπέρβαση ύψους, δηλώνεται µε το Ν.4014/11 ως υπέρβαση ύψους (Β 1) Εάν υπάρχει οριζόντια συνιδιοκτησία και δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης η αίτηση από τον ιδιοκτήτη χωρίς συναίνεση των υπολοίπων. 13. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ µέχρι 20,00τµ: Αφορά µόνο σε υπέρβαση δόµησης είτε ενός χώρου ή του αθροίσµατος περισσότερων αυθαίρετων κατασκευών της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη αυθαιρεσία, είναι σε οικοδοµήσιµο τµήµα του οικοπέδου και δεν ξεπερνά το 20% της δόµησης και το 10% του επιτρεπόµενου ύψους σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ.6.β (Γ 13) 14. ΕΞΩΣΤΕΣ: Το άθροισµα των αυθαίρετων εξωστών υπάγεται στην κατηγορία 13, υπολογίζεται το ειδικό πρόστιµο και εφαρµόζονται οι αυξητικοί συντελεστές των κατηγοριών 5 (υπέρβαση δόµησης), 8 και 9 εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 15. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ: Τα επιτρεπόµενα µεγέθη που αναφέρονται στο φύλλο καταγραφής της αυθαίρετης κατασκευής, για τον υπολογισµό των συντελεστών του προστίµου, αφορούν στα µέγιστα επιτρεπόµενα µεγέθη που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή σε εκείνα που ίσχυαν κατά το χρόνο ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής αν είναι ευνοϊκότερα (Γ 2) 16. ΖΟΕ: αυθαίρετα που βρίσκονται σε ΖΟΕ επιτρέπεται να δηλωθούν αφού δεν περιλαµβάνονται στις ζώνες του άρθρου 23 παρ.3, εκτός εάν οι διατάξεις του Π της ΖΟΕ περιλαµβάνουν και καθορίζουν ζώνες περιοχές που εµπίπτουν στις ζώνες του άρθρου 23 παρ.3, του Ν.4014/11 (Γ 23). Πχ η Ζώνη Β1 του Π της Λαυρεωτικής είναι ζώνη απολύτου προστασίας αρχαιολογικών χώρων και απαγορεύεται η δόµηση. Ίσως όµως πρέπει να διερευνηθούν και οι υπόλοιπες περιοχές της ΖΟΕ αυτής όπου απαγορεύθηκε ακόµη και η αποπεράτωση νόµιµων κτιρίων, µετά από κάποιο µεταβατικό όριο. 17. ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ: οι ηµιϋπαίθριοι που κατασκευάζονται αυθαίρετα σε νόµιµο κτίριο που υπερβαίνουν το επιτρεπόµενο ποσοστό τους υπολογίζονται ως υπέρβαση δόµησης (Γ 14) και ίσως κύριοι χώροι. Κατά τη γνώµη µου µπορούν να χαρακτηρισθούν ως βοηθητικοί εφόσον παραµένουν ανοικτοί. Το βέβαιο είναι ότι µε όλους τους ΓΟΚ οι Η/Μ υπολογίζονται στον επιτρεπόµενο συντελεστή δόµησης, µε µόνη εξαίρεση το ποσοστό που προβλέπει ο ΓΟΚ 85 (το 15% σήµερα). - Προφανώς εδώ η απάντηση αναφέρεται στη συγκεκριµένη ερώτηση, και είναι σωστό ότι θα υπολογισθούν σαν υπέρβαση δόµησης (στο συντελεστή 5), σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.α.1 & Α.2. του ΓΟΚ Αν δεν έχει εξαντληθεί ο επιτρεπόµενος συντελεστής δεν θα µπαίνει ο αυξητικός συντελεστής 5 (υπέρβαση του επιτρεπόµενου συντελεστή), αλλά θα δηλώνονται σαν βοηθητικοί χώροι οι οποίοι µετρούν στο συντελεστή δόµησης και µπορούν να νοµιµοποιηθούν. Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Σελίδα 3 από 8

4 18. ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΤΕΙ (ο οποίος προβλέπεται στην άδεια): υπολογίζεται µόνο ως υπέρβαση συντελεστή δόµησης (Γ 25). Με την απάντηση αυτή διορθώνεται µάλλον η απάντηση (Β 2) που έλεγε ως κύριος µε αλλαγή χρήσης 19. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ: Άρθρο 2 παράγραφοι 2, 4 και 5 του ΓΟΚ 85 ( ρόµοι, πεζόδροµοι πλατείες άλση και γενικά οι προοριζόµενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο, όπως είναι: Η ζώνη παραλίας, η οριογραµµή της οποίας έχει καθοριστεί µε βάσει τις διατάξεις του Ν2971/2001 ή 3 χρόνια πριν, δηλαδή από και µετά, αποτελεί Ρυµοτοµική Απαλλοτρίωση άρα ότι βρίσκεται σε ζώνη παραλίας είναι σε κοινόχρηστο χώρο. 20. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Μηχανικού στις µεταβιβάσεις ελέγχονται µόνο τα βασικά πολεοδοµικά µεγέθη, δηλαδή κάλυψη, δόµηση και ύψος της αυτοτελούς ιδιοκτησίας που µεταβιβάζεται, και όχι τα κοινόχρηστα ή κοινόκτητα µέρη του κτιρίου ή του ακινήτου (Γ 1) Ανεξάρτητα από αυτό όµως σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να δηλωθούν 21. ΛΥΟΜΕΝΟ: Σήµερα ισχύει το Π / ΦΕΚ-1032/ /96 «Καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης για εγκατάσταση λυοµένων κατοικιών µε προκατασκευασµένα στοιχεία». Οι τύποι του Λυόµενου εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, ύστερα από γνώµη του Κεντρικού ΣΧΟΠ και πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τις εγκεκριµένες προδιαγραφές. 22. ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ.8 του Ν.1512/85 για την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εάν πρόκειται για Μικρές παραβάσεις, (Γ 22), όπως επίσης και η Απόφ.7587/04 που καθορίζει συγκεκριµένα µεγέθη µικρών παραβάσεων που µπορούν να εξαιρεθούν µε απλούστερη διαδικασία. (Εγκ.14/11) Το πρόστιµο όµως θα επιβληθεί µε το Ν.4014/11, δεδοµένου ότι ισχύει από και έχουν καταργηθεί όλες οι άλλες αποφάσεις προστίµων, Αυτό είναι χρήσιµο, δεδοµένου ότι µπορούν να αντιµετωπισθούν και θέµατα που µπορεί να προκύψουν στο µέλλον. Γενικά Μικρές Πολεοδοµικές, δοµικές ή κτιριολογικές παραβάσεις κτιρίου, κατασκευής ή εγκατάστασης, θεωρούνται οι παραβάσεις που παραβιάζουν σε µικρή κλίµακα τις διαστάσεις οικοδοµικής Άδειας ή τα µεγέθη που επιτρέπονται από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, καθ υπέρβαση ή παράβαση των οριζοµένων στις παρ.1, 3 & 4 του άρθ.22 του ΓΟΚ, και οι οποίες λόγω του µικρού µεγέθους τους : α. δεν αλλοιώνουν, ούτε υποβαθµίζουν την όψη του κτιρίου στο οποίο έχουν κατασκευασθεί και το πέριξ αυτού φυσικό ή δοµηµένο περιβάλλον, ούτε αποβαίνουν σε βάρος της πόλεως β. δεν δηµιουργούν αυτοτελή χώρο, και γ. δεν είναι επικίνδυνα και δεν επιφέρουν επικινδυνότητα του νοµίµου ή δυνάµενου να νοµιµοποιηθεί κτιρίου. Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Σελίδα 4 από 8

5 Επίσης δεν µπορούν να εξαιρεθούν της κατεδάφισης µε τις /ξεις του άρθρου 9 παρ.8: - η µη τήρηση αντισεισµικού αρµού - το κλείσιµο των ηµιυπαιθρίων χώρων - η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης Garage ή άλλου βοηθητικού χώρου σε χώρο κυρίας χρήσης - η αύξηση πλάτους εξώστη πάνω από την οδό (κοινόχρηστο χώρο) εγκ. 11/78 Προσοχή: Η εξαίρεση δεν µπορεί να χορηγείται µε προϋποθέσεις. Για την εξαίρεση απαιτείται και έγκριση ασαρχείου, εφόσον το κτίσµα βρίσκεται εκτός σχεδίου. Όταν έχει εξαντληθεί η επιτρεπόµενη κάλυψη & δόµηση, η εξαίρεση µικροπαραβάσεων δεν θίγει τα δικαιώµατα συνιδιοκτησίας µε την Απόφ / δεν έγινε αποδεκτή η Γνωµ. 775/96 του ΝΣΚ Αυτοτελή δεν θεωρούνται τα τµήµατα των κτιρίων ή τα κτίρια που εντάσσονται σε µία ενιαία εγκατάσταση. - Επίσης τα υπόγεια βοηθητικής χρήσης δεν πρέπει να έχουν αυτοτελή λειτουργία, ανεξάρτητα αν δικαιούνται χωριστής ηλεκτροδότησης. - Εγκ.91/84, συνέχ. της Εγκ-89/83 ή τα µπαγκαλόους, ενός ξενοδοχείου, δεν είναι αυτοτελή και δεν µπορεί να αποδεσµεύονται από την ηλεκτροδότηση του συνόλου. Αυτοτελής χώρος ενός κτιρίου, που δεν µπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία εξαίρεσης µικρών παραβάσεων, νοείται ο χώρος που είναι δοµικά αυτοτελής (κλειστός). Το γεγονός ότι ένας τέτοιος χώρος λειτουργεί στα πλαίσια της κύριας χρήσης ενός κτιρίου, δεν αίρει την αυτοτέλειά του, ως προς τη δοµή και τη χρήση του. (σχετικά το Έγγρ.3905/ της ΟΚΚ, ως προς την αυτοτέλεια) Οι αποφάσεις εξαίρεσης εκδίδονται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, που συνοδεύεται από: τοπογραφικό διάγραµµα, διάγραµµα κάλυψης στο οποίο σηµειώνονται µε κόκκινο µελάνι οι προς εξαίρεση Μικρές παραβάσεις, τεχνική - αιτιολογική έκθεση, στοιχεία νοµιµότητας ή νοµιµοποίησης του κυρίως κτιρίου ή κατασκευής και φωτογραφίες. 23. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ: Όταν η αυθαίρετη κατασκευή µπορεί να νοµιµοποιηθεί είτε µε τις ισχύουσες διατάξεις είτε µε εκείνες που ίσχυαν όταν κατασκευάσθηκε, καταβάλλεται µόνο το παράβολο και εκδίδεται άδεια νοµιµοποίησης εντός 3 ετών σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.2 του νόµου και δεν οφείλεται άλλο πρόστιµο ούτε ασφαλιστικές εισφορές αναδροµικά (άρθρο 24 παρ.22) (Γ 8) Επίσης µπορεί να υπαχθεί µία αυθαίρετη κατασκευή καταβάλλοντας συνολικά το παράβολο που της αντιστοιχεί, και κάθε τµήµα της µπορεί να υπαχθεί στην αντίστοιχη διάταξη που το καλύπτει, δηλαδή για το τµήµα της που είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις θα εκδοθεί άδεια νοµιµοποίησης (Γ 5) Αυτό φαίνεται ότι αυτή τη στιγµή αντιµετωπίζεται µε δύο δηλώσεις και 2 παράβολα για το ίδιο ακίνητο. Στην περίπτωση που δεν πληρώνεται πρόστιµο, αλλά µόνο το παράβολο, το πιθανότερο είναι ότι πρέπει να πληρωθεί το ΙΚΑ για τα τµήµατα που νοµιµοποιούνται, εκτός αν έχει πληρωθεί οπότε συµψηφίζεται. - πρέπει να απαντηθεί Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Σελίδα 5 από 8

6 Τέθηκε ερώτηµα αν ισχύει το άρθρο 8 παρ.8.5 του Ν.1512/85 Φαίνεται να µην ισχύει και το θέµα πρέπει να διευκρινισθεί. Κατά τη γνώµη µου δεν ισχύει, επειδή η δυνατότητα νοµιµοποίησης όσων ήταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του χρόνου κατασκευής τους και εντός σχεδίου προ του 85 έχει καλυφθεί µε το άρθρο 22 παρ.3 του ΓΟΚ και µε το Ν.4014, µε πληρωµή του παράβολου, κυρίως δε επειδή το άρθρο 32 του Ν.4014/11, αναφέρει ότι : «Άρθρο 32 Καταργούµενες ιατάξεις: Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.» 24. ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ - Ο συντελεστής παλαιότητας: - Προσδιορίζεται από το χρόνο ολοκλήρωσης του φέροντα οργανισµού, (Γ 17) - υπολογίζεται µόνο για τα µέχρι και τα από έως αυθαίρετα, µε την παρ.12 του παραρτήµατος της Εγκ.13/11 µε τη διευκρίνηση ότι η παλαιότητα κάθε τµήµατος (το οποίο υπολογίζεται µε τον ανάλογο µειωτικό συντελεστή παλαιότητας) αποδεικνύεται µε δηµόσια έγγραφα, αεροφωτογραφίες & επικουρικά µε οποιοδήποτε έγκυρο στοιχείο (π.χ. συµβόλαια, ΙΚΑ, τιµολόγια αγοράς υλικών κλπ), πλην της βεβαίωσης ηµάρχου, η οποία δεν είναι αποδεκτή (Β.13) - υπολογίζεται και για κατασκευές που εµπίπτουν στην κατηγορία 13, εφόσον τεκµηριώνεται η παλαιότητα (Γ 20) - από το Ν.4014 δεν προβλέπονται συνέπειες σε περίπτωση που αποδεικνύεται η παλαιότητα της αυθαίρετης κατασκευής, η οποία δεν έχει δηλωθεί στο Ε9 25. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΛΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΑΣΙΑΣ: Για τα εκτός σχεδίου διευκρινίζεται µόνο ως προς τις υποχρεωτικές αποστάσεις από το πρόσωπο, ότι πάνε σαν παραβίαση πρασιάς Για την πλάγια απόσταση που στα εκτός σχεδίου δεν είναι κατά ΓΟΚ, προκύπτει ότι ισχύει το ίδιο µε την παραβίαση του (Παράρτηµα Εγκ.13) 26. ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ: Σε παραδοσιακούς οικισµούς επιτρεπόταν η ρύθµιση παραβάσεων µε το ν.3843/10, αλλά δεν υπάρχει καµία παρόµοια δυνατότητα στο ν.4014/11, όπως ορίζεται στο άρθρο 23, παρ.3, εδαφ. στστ του νόµου (Εγκ.13/11 παρ.α.ιι.1) 27. ΠΑΤΑΡΙΑ: Εφόσον είναι προσβάσιµος χώρος µε οποιαδήποτε χρήση υπολογίζεται συντελεστής υπέρβασης δόµησης και µειωτικός συντελεστής 0,5 (Γ 21) 28. ΠΡΑΣΙΑ: Για αυθαίρετο τµήµα εντός προκηπίου εάν υπάρχει υπόλοιπο κάλυψης λαµβάνεται µόνο ο συντελεστής παραβίασης προκηπίου (8), διαφορετικά λαµβάνεται υπόψη και ο συντελεστής υπέρβασης κάλυψης (7) (Γ 24) Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Σελίδα 6 από 8

7 29. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για τους χώρους που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισµού (ΥΠΠΟ) µπορείτε να ενηµερώνεστε από την ιστοσελίδα: και στη συνέχεια µπορείτε να αναζητήσετε τα ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 30. ΣΟΦΙΤΕΣ: Εφόσον είναι προσβάσιµος χώρος µε οποιαδήποτε χρήση υπολογίζεται συντελεστής υπέρβασης δόµησης και µειωτικός συντελεστής 0,5 (Γ 21) «Ορισµός Σοφίτας»: Είναι ένας χώρος προσπελάσιµος µέσα στη στέγη. Αν έχει µέσο ύψος µικρότερο των 2,40µ είναι βοηθητικός χώρος, ενώ αν έχει µέσο ύψος µεγαλύτερο των 2,40µ είναι κύριος χώρος. Και στις δύο περιπτώσεις υπολογίζεται ως υπέρβαση συντελεστή δόµησης και ενδεχόµενα ύψους. Πέραν αυτού οι βοηθητικοί χώροι ορίζονται µε το άρθρο 2 παρ.3 του Κτιριοδοµικού, και είναι εύκολο να συµπληρωθεί µε Απόφαση Υπουργού για όσους χώρους θέλει το Υπουργείο να χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί 31. ΣΤΕΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΧΩΡΟ: εµπίπτει στην κατηγορία 13 (µε αναλυτικό) και εµπίπτει στην υπέρβαση ύψους 6 (Γ 11) 32. ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ: Αναζητείται η τιµή ζώνης που ίσχυε στις από τις Εφορείες ή από την Ηλεκτρονική ιεύθυνση Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τιµή ζώνης στη θέση του ακινήτου εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παρ.7, του άρθρου 24, του νόµου. (Β.22) Ως ηµοτικό διαµέρισµα λαµβάνεται η περιοχή που ταυτίζεται χωρικά µε την Κοινοτική ή τη ηµοτική κοινότητα. 33. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΙ ΙΟΚΤΗΤΑ: Αν ένας συνιδιοκτήτης δεν έχει κτίσει και εφόσον από τη δήλωση αυθαιρέτου του άλλου θίγεται ο συντελεστής ή η κάλυψη που δικαιούται, δεν υπάρχει σχετική ρύθµιση από το νόµο, όπως υπήρχε για τις δηλώσεις του Ν.3843/10, εποµένως αφαιρούνται από το συντελεστή του συνιδιοκτήτη και είναι Αστική διαφορά που επιλύεται από τα ικαστήρια. 34. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ: δώµα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010 και έχει και παράβαση ύψους, υπολογίζεται ως υπέρβαση ύψους και εντάσσεται στη ρύθµιση του ν. 4014/11. (Β 1) 35. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Ο συντελεστής υπέρβασης κάλυψης (7) λαµβάνεται για τα αυθαίρετα που υπερβαίνουν την επιτρεπόµενη κάλυψη της περιοχής Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Σελίδα 7 από 8

8 36. ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: - που έχει ρυθµιστεί για αλλαγή χρήσης µε το ν.3843/10 και βρίσκεται πάνω από 1,50µ. από την στάθµη του εδάφους: εδοµένου ότι στη ρύθµιση του ν.3843/10 υπάγονται αλλαγές χρήσεις, που έχουν γίνει σε χώρο εντός του νοµίµου όγκου κτιρίου, που έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια θεωρούµε ότι η ανωτέρω παράβαση προέκυψε από τη µη ολοκλήρωση της διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οικοδοµική άδεια (και όχι λόγω λανθασµένης τοποθέτησης της οικοδοµής σε σχέση µε τη στάθµη του εδάφους). Εποµένως πρόκειται για παράβαση της κατηγορίας 13. (Β 25) Σχόλιο: Ενδεχοµένως θα έπρεπε να υπολογισθεί επιπλέον πρόστιµο για παράβαση του ύψους - β υπόγειο που είναι αυθαίρετο (σε νόµιµο κτίριο) µε βοηθητική χρήση (αποθήκη) βυθισµένο στο έδαφος: Θα υπολογιστεί µε το µειωτικό συντελεστή εφ όσον είναι υπόγειος βοηθητικός χώρος και αν δεν εµπίπτει στην παρ.1ββ, του άρθρου 7, του ν.1577/85, επιφέρει και υπέρβαση στη δόµηση του ακινήτου και υπολογίζεται ο αντίστοιχος συντελεστής (Β 11) Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Σελίδα 8 από 8

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους;

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους; 298. Σε οικόπεδο που είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια (διώροφο με υπόγειο) το 1983, κατασκευάσθηκε ο φέρων οργανισμός του ισογείου και υπογείου. Δεν αποπερατώθηκε. Το 2003 εκδόθηκε άδεια αποπεράτωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή 706. Σε τελείως αυθαίρετο κτίσμα (ισόγεια αποθήκη) εντός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια έχω εκτός των άλλων αυθαιρεσιών προεξοχή της στέγης πάνω από δρόμο σε ύψος 2,30μ από το κράσπεδο. Το κτίσμα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 62 28 Απριλίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3843 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79 Ν. 4067/9-4-12, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή/και εμποδιζομένων ατόμων Συντάκτης: Διονύσης Κλαδάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ / dklad@tee.gr Περιεχόμενα ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ»

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε - Ι.ΕΚ.Ε.Μ. «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ : + ΜΕΤΑΞΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Κ.Κ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα