ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο θεσμός της εξάμηνης πρακτικής άσκησης καθιερώθηκε από την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. και αποτελεί, μαζί με την πτυχιακή εργασία, τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις των σπουδαστών κατά το τελευταίο, όγδοο, εξάμηνο των σπουδών τους. Ο φοιτητής μπορεί να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση εφόσον έχει επιτύχει σε μεγάλο αριθμό των μαθημάτων του. Η δυνατότητά του αυτή διαπιστώνεται από τη σχετική "βεβαίωση πρακτικής άσκησης" που εκδίδεται από τη γραμματεία του Τμήματος που φοιτά. Οι καθιερωμένες ημερομηνίες έναρξης της πρακτικής άσκησης είναι η 1η Οκτωβρίου και η 1η Απριλίου, χωρίς να αποκλείεται, εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, κάποια άλλη, κοντινή με τις αναφερθείσες, ημερομηνία. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής αμείβεται από τον φορέα της πρακτικής άσκησης και ασφαλίζεται έναντι εργασιακού κινδύνου. Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης δεν αποτελεί χρόνο ασφάλισης σε συνταξιοδοτικό φορέα, είναι χρόνος φοίτησης και ο φοιτητής διατηρεί την ασφάλιση υγείας που είχε και τα προηγούμενα εξάμηνα των σπουδών του. Ο φορέας της πρακτικής άσκησης, προκειμένου να εγκριθεί η τοποθέτηση του σπουδαστή στη θέση πρακτικής άσκησης της ευθύνης του, οφείλει να συμπληρώσει και να υπογράψει σχετικό έγγραφο αποδοχής από μέρος του, του φοιτητή όπου θα περιγράφονται και τα σχετικά καθήκοντα του κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης καθώς και φύλλο με πληροφοριακά στοιχεία. Στη συνέχεια, με την έγκριση της τοποθέτησης του σπουδαστή στη θέση της πρακτικής άσκησης υπογράφεται σύμβαση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών: Τ.Ε.Ι., Φορέα πρακτικής άσκησης και Φοιτητή. Η αμοιβή του φοιτητή για θέση του δημόσιου τομέα είναι καθορισμένη σε 176,08 μηνιαία (ΦΕΚ 307/Β/1993), ενώ για τον ιδιωτικό τομέα είναι το 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΦΕΚ 183/Β/1986). Ο φορέας οφείλει να ασφαλίσει τον σπουδαστή έναντι εργασιακού κινδύνου και να αναγγείλει την τοποθέτησή του στον ΟΑΕΔ. Ειδικά για τον ιδιωτικό τομέα, ο φορέας ("εργοδότης") μετά το τέλος της εξάμηνης πρακτικής άσκησης καταθέτει στον ΟΑΕΔ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σύμβαση, καταστάσεις μισθοδοσίας, ενσήμων κλπ) και επιδοτείται με το 50% του ποσού που κατέβαλε ως αμοιβή του φοιτητή.

2 Πέραν των προαναφερθέντων, κατά διαστήματα υπάρχουν ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης της πρακτικής άσκησης με ευνοϊκούς όρους που δημοσιοποιούνται σχετικά. Ο φορέας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οφείλει να αναθέτει στο φοιτητή καθήκοντα σχετικά με το αντικείμενο των σποδών του και να ορίσει ένα μέλος του προσωπικού του, σχετικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, ως υπεύθυνο για την πρακτική άσκηση του φοιτητή (επόπτης φορέα πρακτικής άσκησης) καθώς και να συμπληρώσει και να υπογράψει τα σχετικά έντυπα και εκθέσεις με την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ο φοιτητής οφείλει να προσέρχεται καθημερινά στη θέση της πρακτικής άσκησης, κατά το ωράριο εργασίας, και να εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Επιτρέπονται μόνον πέντε δικαιολογημένες απουσίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Σε περίπτωση προβλημάτων υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης Επόπτη Καθηγητή και του Τμήματος προέλευσης/σπουδών του σπουδαστή. Το Τμήμα ορίζει έναν εκπαιδευτικό ως υπεύθυνο για κάθε ένα φοιτητή που πραγματοποιεί πρακτική άσκηση (επόπτης εκπαιδευτικός). Αυτός ο εκπαιδευτικός επιλύει τυχόν προβλήματα και παρακολουθεί την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου Οι καθιερωμένες ημερομηνίες έναρξης είναι η 1η Απριλίου και η 1η Οκτωβρίου κάθε έτους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο τέλος των σπουδών τους και έχουν περάσει επιτυχώς τα απαιτούμενα μαθήματα, ειδικότητας και συνολικά. Η δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης επιβεβαιώνεται με τη χορήγηση, ύστερα από αίτημα του φοιτητή, της βεβαίωσης πρακτικής από τη γραμματεία του τμήματος. Ο φοιτητής προσέρχεται στην υποχρεωτική ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιείται λίγες μέρες πριν την αναμενόμενη έναρξη της πρακτικής άσκησης. Κατά την συνάντηση αυτή λαμβάνει σχετικά έντυπα, οδηγίες, βιβλίο πρακτικής άσκησης καθώς και ενημερώνεται για τους εν δυνάμει φορείς πρακτικής άσκησης. Η συνάντηση συγκαλείται από την επιτροπή πρακτικής άσκησης. Ο φοιτητής έρχεται σε καταρχήν συνεννόηση με τους φορείς πρακτικής άσκησης και εφόσον γίνει δεκτός προσκομίζει στην επιτροπή πρακτικής άσκησης βεβαίωση αποδοχής του και συμπληρωμένο έντυπο με τα πλήρη στοιχεία του καθώς και του φορέα. Η επιτροπή αφού εξετάσει ότι πληρούνται οι όροι που έχει καθιερώσει το τμήμα εγκρίνει. Σημειώνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερος πίνακας ανακοινώσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος για την πρακτική άσκηση όπου υπάρχει διαθέσιμος πίνακας των εν δυνάμει φορέων. Στη βεβαίωση αποδοχής αναφέρονται υποχρεωτικά τα καθήκοντα/τομείς απασχόλησης του φοιτητή καθώς και η αποδοχή της υποχρέωσης του φορέα για πληρωμή και ασφάλιση του φοιτητή. Η ασφάλιση του φοιτητή αφορά μόνο εργασιακό κίνδυνο και δεν είναι ασφάλιση σύνταξης ή υγείας. Ο φοιτητής συνεχίζει να έχει την ασφάλιση υγείας που είχε και πριν την πρακτική άσκηση, δηλαδή δική του, ή των γονέων του ή του ΤΕΙ. Ο χρόνος πρακτικής άσκησης δεν είναι συντάξιμος χρόνος, είναι χρόνος σπουδών. Μετά την προσκόμιση σχετικών εγγράφων, αποδοχής και στοιχείων, εξετάζεται από την επιτροπή πρακτικής άσκησης η έγκριση της τοποθέτησης στην θέση του φοιτητή. Στην περίπτωση έγκρισης καλείται να προσκομίσει στην γραμματεία του τμήματος την σύμβαση, μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών, σε 3 αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές.

4 Για το ΤΕΙ υπογράφει τελευταίος ο προϊστάμενος του τμήματος και καθένας συμβαλλόμενος λαμβάνει από ένα αντίτυπο. Ο φοιτητής φροντίζει για να αποκτήσει, εκτός αν ήδη έχει, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) από την ΔΟΥ, η οποία τον εκδίδει αυθημερόν, και αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (ΑΜΑ) από το ΙΚΑ. Ο αριθμός αυτός εκδίδεται από υποκατάστημα ΙΚΑ της περιοχής της κατοικίας του φοιτητή ή της περιοχής της έδρας του φορέα. Το ΙΚΑ ίσως ζητήσει την σύμβαση. Τονίζεται ότι απαιτείται ο προσωπικός ΑΜΑ του φοιτητή και όχι των γονέων του. Ο φορέας ορίζει υπεύθυνο άτομο από το προσωπικό του για τον φοιτητή (επόπτης του φορέα απασχόλησης), και το τμήμα υπεύθυνο εκπαιδευτικό (επόπτης εκπαιδευτικός). Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής οφείλει να είναι τακτικός, επιτρέπονται μόνο 5 δικαιολογημένες ημέρες απουσίας, και να εκτελεί τις εργασίες που του ανατίθενται. Αν απουσιάσει ο φοιτητής πολλές ημέρες μπορεί να ακυρωθεί η πρακτική ή να κληθεί να συμπληρώσει τις ημέρες απουσίας. Σε περίπτωση προβλημάτων απευθύνεται στον επόπτη εκπαιδευτικό. Ακόμη στην περίπτωση διακοπής της πρακτικής του άσκησης ενημερώνει άμεσα την γραμματεία του τμήματος και την επιτροπή πρακτικής άσκησης. Ο εργοδότης, φορέας, θα χρειαστεί να κάνει αναγγελία της τοποθέτησης/πρόσληψης του σπουδαστή. Η πρακτική άσκηση είναι, σύμφωνα με την νομοθεσία αμειβόμενη. Η αμοιβή του φοιτητή για θέση του δημόσιου τομέα είναι καθορισμένη σε 176,08 μηνιαία (ΦΕΚ 307/Β/1993), ενώ για τον ιδιωτικό τομέα είναι το 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΦΕΚ 183/Β/1986). Μετά το τέλος της περιόδου ο φοιτητής καλείται να υποβάλει συμπληρωμένο το βιβλίο της πρακτικής άσκησης καθώς και τη σχετική βεβαίωση του φορέα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Ίσως ζητηθούν και τα ένσημα ΙΚΑ. Μετά την έγκριση της πρακτικής άσκησης από το τμήμα, (έλεγχος από τον επόπτη εκπαιδευτικό και έγκριση από τον προϊστάμενο), ο φοιτητής θα κληθεί για βαθμολόγηση της πρακτικής άσκησης. Η πρόσκληση για την βαθμολόγηση γίνεται από την επιτροπή της πρακτικής άσκησης όπου ο φοιτητής παρουσιάζει αυτοπρόσωπα την ενασχόλησή του κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης. Ο αποκτούμενος βαθμός εμφανίζεται στην αναλυτική βαθμολογία, χωρίς να συμμετέχει στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού του πτυχίου.

5 Σημειώνεται ότι τα ειδικά προγράμματα πρακτικής έχουν επιπλέον διαδικασίες ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Το βιβλίο της πρακτικής άσκησης είναι ουσιαστικά ημερολόγιο της απασχόλησης και συμπληρώνεται από το φοιτητή, τον φορέα και τον επόπτη εκπαιδευτικό. Ειδικότερα οι γενικοί κανόνες που ισχύουν είναι: 1. Η συμπλήρωσή του βιβλίου είναι χειρόγραφη. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διορθωτικού, στην περίπτωση λάθους θα πρέπει να υπάρχει εμφανής διόρθωση. 2. Με την παραλαβή του βιβλίου στο εξώφυλλο αναγράφεται με ευκρινή γράμματα το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και η περίοδος πρακτικής άσκησης 3. Στην πρώτη σελίδα του βιβλίου συμπληρώνεται η Σχολή (ΣΕΥΠ) και το Τμήμα (Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας) 4. Στην τρίτη σελίδα συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία του φοιτητή. 5. Κάθε φύλλο (αριστερά και δεξιά) αριθμείται με το ίδιο νούμερο και αναγράφεται η εβδομάδα. 6. Σε κάθε εβδομαδιαίο φύλλο πρακτικής, στην αντίστοιχη ημέρα αναγράφεται περίληψη των εργασιών που εκτελέσθηκαν καθώς και οι ώρες απασχόλησης του 7. Στο τέλος κάθε εβδομάδας αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις-σημειώσεις του ασκούμενου, θετικές ή αρνητικές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παρατηρήσεις τότε στη σχετική θέση αναγράφεται ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ 8. Στο τέλος κάθε εβδομάδας υπογράφονται τα σχετικά φύλλα, αναγράφεται η ημερομηνία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της εβδομάδας και αθροίζονται οι ώρες απασχόλησης. 9. Στο τέλος κάθε εβδομάδας ο επόπτης από το φορέα απασχόλησης αξιολογεί το φοιτητή. Αξιολογούνται οι ικανότητες του ασκούμενου όπως πρωτοβουλία- υπευθυνότητα, ικανότητα συνεργασία, ποιοτική απόδοση, ποσοτική απόδοση, επιμέλεια-ζήλος-τήρηση ωραρίου. Ο βαθμός που τίθεται κυμαίνεται από ανεπαρκώς έως εξαιρετικά. Η αξιολόγηση γίνεται με την τοποθέτηση κατάλληλου σημείου ( ) στον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. Στην περίπτωση αξιολόγησης της πρακτικής ως Εξαιρετικά ή Ανεπαρκώς ο Επόπτης από το φορέα απασχόλησης οφείλει να αιτιολογήσει το χαρακτηρισμό.

6 10. Στο εβδομαδιαίο φύλλο αξιολόγησης ο Επόπτης από το φορέα απασχόλησης αναγράφει το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του, υπογράφει και θέτει ως ημερομηνία την ημερομηνία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της εβδομάδας. Τονίζεται ότι απαιτείται η επικύρωση της υπογραφής με τη σφραγίδα της υπηρεσίας ή με την σφραγίδα της εταιρείας. 11. Στο τέλος κάθε μήνα συμπληρώνεται από το φοιτητή η μηνιαία έκθεση του ασκούμενου, αναγράφεται ο μήνας, υπογράφεται και τίθεται ως ημερομηνία η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. 12. Στο τέλος κάθε μήνα συμπληρώνεται από τον επόπτη εκπαιδευτικό η μηνιαία έκθεση του επόπτη εκπαιδευτικού, αναγράφεται ο μήνας, υπογράφεται και τίθεται ως ημερομηνία η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. 13. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής συμπληρώνει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων στη σελίδα με τον τίτλο "Γενικότερες Σημειώσεις-Παρατηρήσεις Ασκούμενου για τις Εργασιακές Εμπειρίες", υπογράφει και θέτει ως ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη ημέρα της πρακτικής. 14. Αντίστοιχα, ο επόπτης από το φορέα απασχόλησης συμπληρώνει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων στη σελίδα με τον τίτλο "Γενικότερες Σημειώσεις-Παρατηρήσεις του Επόπτη από το Φορέα Απασχόλησης", υπογράφει και θέτει ως ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη ημέρα της πρακτικής. 15. Τέλος ο επόπτης εκπαιδευτικός αξιολογεί συνολικά τον ασκούμενο συντάσσοντας έκθεση που αναγράφεται στη σελίδα με τον τίτλο "Γενικότερες ΣημειώσειςΠαρατηρήσεις Επόπτη Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση Πρακτικής" υπογράφει και θέτει ως ημερομηνία οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής. Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται σχηματικά ο τρόπος συμπλήρωσης του βιβλίου πρακτικής άσκησης.

7 Ονοματεπώνυμο φοιτητή Περίοδος πρακτικής άσκησης

8 Αναγράφεται ΣΕΥΠ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

9 Συμπληρώνεται τα στοιχεία

10 Αναγράφεται ο αριθμός φύλλου Αναγράφεται η εβδομάδα απασχόλησης Αναγράφεται περίληψη των εργασιών που εκτελέσθηκαν Αναγράφονται οι ώρες απασχόλησης Θέση υπογραφής ασκούμενου Ως ημερομηνία τίθεται η ημερομηνία της Αναγράφεται το σύνολο των τελευταίας εργάσιμης ημέρας της εβδομάδας εβδομαδιαίων ωρών

11 Αναγράφεται ο ίδιος αριθμός φύλλου με την προηγούμενη σελίδα Όπως στην προηγούμενη σελίδα Αναγράφονται παρατηρήσεις-σχόλια. Αν δεν υπάρχουν αναγράφεται ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ Θέση υπογραφής ασκούμενου Όπως στην προηγούμενη σελίδα Εκτός των στοιχείων απαιτείται η επικύρωση της υπογραφής με τη σφραγίδα της υπηρεσίας/εταιρείας

12 Αναγράφεται ο μήνας Αναγράφεται το φύλλο Θέση υπογραφής ασκούμενου Ως ημερομηνία τίθεται η ημερομηνία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα Αναγράφεται ο μήνας

13 Θέση υπογραφής επόπτη εκπαιδευτικού Ως ημερομηνία τίθεται η ημερομηνία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα

14 Θέση υπογραφής ασκούμενου Ως ημερομηνία τίθεται η ημερομηνία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της πρακτικής

15 Θέση υπογραφής επόπτη από το φορέα απασχόλησης Ως ημερομηνία τίθεται η ημερομηνία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της πρακτικής

16 Θέση υπογραφής επόπτη Θέση υπογραφής προϊσταμένου εκπαιδευτικού του τμήματος Ως ημερομηνία τίθεται οποιαδήποτε ημερομηνία εργάσιμης ημέρας μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής

17 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Αιγάλεω ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: ΑΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ: ΤΗΛ: (Σημ. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα λαμβάνονται υπόψη) Προς: Την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας, Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας Παρακαλώ όπως με περιλάβετε στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την περίοδο: (κυκλώστε την επιλογή) 1. Εξάμηνη: 1 Απριλίου-30 Σεπτεμβρίου 2. Εξάμηνη: 1 Οκτωβρίου-31 Μαρτίου ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Χρονική περίοδος Α' Επιλογή Β' Επιλογή (Να συμπληρώνεται και η Β' επιλογή απαραίτητα) Δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση ότι: Για την εξάμηνη πρακτική άσκηση έχω επιτύχει στα μαθήματα που απαιτούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ειδικότητας και μη), ή οφείλω τα μαθήματα: (να αναγράφονται τα μαθήματα) Ο ΑΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΔΗΛΩΝ (υπογραφή) ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά για την πληρωμή της πρακτικής άσκησης άμεσα και αποκλειστικά εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε τριμήνου του έτους, για παράδειγμα 1-5 Ιουλίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο, καθότι υπάρχουν χρηματικές κυρώσεις 2. Οι σπουδαστές οφείλουν να αποκτήσουν το ταχύτερο ΑΦΜ και ΑΜ ΙΚΑ

18 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Σπυρίδωνος & Δημητσάνης Αιγάλεω Τηλέφωνο: Fax: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ Σήμερα μεταξύ της επιχείρησης που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την, με έδρα, τηλέφωνο επικοινωνίας, και του Προϊσταμένου του Τμήματος ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του T.E.I Αθήνας (ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του) και σύμφωνα με την κοινή Απόφαση E5/1797/ (ΦΕΚ 183/Β/ ) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την E5/4825/ (ΦΕΚ 453/Β/ ) Απόφαση των ίδιων Υπουργών, συνάπτεται Ειδική Σύμβαση Εργασίας, για την πρακτική άσκηση του/της του φοιτητού/τριας, με τους παρακάτω όρους: 1. Ο/Η ασκούμενος/η στο χώρο της εργασίας του/της, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Για τη συμμόρφωση του/της ασκούμενου/ης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 4 εδάφιο Α, της Ε5/1797/1986 Κοινής Απόφασης.

19 2. Η Πρακτική άσκηση και συνεπώς και η Ειδική αυτή Σύμβαση είναι διάρκειας έξι (6) μηνών. Αρχίζει στις και λήγει στις αυτοδικαίως, με το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση του/της φοιτητή/τριας. 3. Η Επιχείρηση, στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής και των δυνατοτήτων της, υποχρεούται να συμβάλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του/της ασκούμενου/ης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 εδάφιο. Γ, της E5/1797/1986 Κοινής Απόφασης. 4. Η Επιχείρηση οφείλει να απασχολεί τον/την ασκούμενο/η στα πλαίσια του περιγράμματος πρακτικής άσκησης της ειδικότητάς του/της και σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος προέλευσης του/της ασκούμενου/ης. 5. Το Τμήμα προέλευσης του/της ασκούμενου/ης οφείλει να φροντίσει για την πρόσθετη ενημέρωση και εκπαίδευσή του/της σε θέματα ασφάλειας εργασίας. 6. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης σύμβασης ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. 7. Ο/Η ασκούμενους/η δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την προσυπογράφει. Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχτηκε σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για την επιχείρηση, ένα για το Τμήμα προέλευσης του ασκούμενου/ης και ένα για τον/την ασκούμενο/η σπουδαστή/στρια. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

20 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ 1: (Ελάχιστο 10 ημέρες) Υγειονομικός έλεγχος καταστημάτων, Έκδοση αδειών καταστημάτων Ημερομηνίες: ΟΜΑΔΑ 2: (Ελάχιστο 10 ημέρες) Υγειονομική Μηχανική, Προστασία Περιβάλλοντος Ημερομηνίες: ΟΜΑΔΑ 3: (Ελάχιστο 5 ημέρες) Υγειονομική επιθεώρηση Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, Οργάνωση Υπηρεσιών Υγιεινής και Περιβάλλοντος Ημερομηνίες: ΟΜΑΔΑ 4: (Ελάχιστο 5 ημέρες) Συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας Χώρων Εργασίας Ημερομηνίες: Σύνολο Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

21 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ Προς το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας ΕΠΩΝΥΜΟ: Υποβάλλω συνημμένα: ΟΝΟΜΑ: Βιβλίο εξάμηνης πρακτικής άσκησης που πραγματοποιήθηκε στ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: από έως με επόπτη εκπαιδευτικό τον/την ΘΕΜΑ: Υποβολή βιβλίου πρακτικής άσκησης Αιγάλεω Έγινε έλεγχος πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης της Ο/Η ΑΙΤ Τυχόν παρατηρήσεις Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

22 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Λογότυπος Υπηρεσίας/Εταιρείας ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται ότι η Υπηρεσία/Εταιρεία που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την με έδρα, τηλέφωνο τον/την, επικοινωνίας, αποδέχεται του φοιτητή/τριας του τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κατά την περίοδο από έως. Τα καθήκοντα του περιγράφονται ως εξής: Δηλώνεται ότι αναλαμβάνουμε την πληρωμή και την ασφάλιση του ασκούμενου για επαγγελματικό κίνδυνο κατά τα νόμιμα. Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

23 ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Λογότυπος Υπηρεσίας/Εταιρείας ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ WEBSITE ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

24 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η οποία ξεκινά από έως. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών εξασφαλίζει στον φοιτητή τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες του Υγιεινολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ώστε να μπορεί επιτυχώς να δραστηριοποιηθεί στα πεδία ελέγχου και εφαρμογής της υγειονομικής νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής), με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα, σύνταξης μελετών και εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης που άπτονται θεμάτων δημόσιας υγείας-υγιεινής, υγιεινής περιβάλλοντος, υγιεινής ύδρευσης και αποχέτευσης, υγιεινής επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διασφάλισης ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, πρόληψης και εφαρμογής μέτρων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων από επαγγελματικούς κινδύνους, εξυγίανσης, απολύμανσης, αποστείρωσης, εντομοκτονίας, μυοκτονίας, εκπαίδευσης σε θέματα Ατομικής, Δημόσιας και Κοινωνικής Υγιεινής και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τοποθέτησηαπασχόληση φοιτητών σε θέση πρακτικής άσκησης, επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Αγίου Σπυρίδωνος ΤΚ Αιγάλεω, τηλέφωνο , fax , επιτροπή πρακτικής άσκησης ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ή με την

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1. Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί:

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί: Π.Δ. 174 της 20/29.3.85. 'Ασκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α' 59). 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 "Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ TECHNOLOGIGAL EDUCATION INSTITUTION (TEI) OF STEREA ELLADA ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) TMHMA ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (TEI) OF STEREA ELLADA ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) TMHMA ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ &

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος, 54 124, Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 99 71 36, Φαξ: +30 2310 99 70 67 e-mail: praktiki@auth.gr URL: http://www.dasta.auth.gr Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Περιεχόμενα 1. Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;... 2 2. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;... 2 3. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ Περίοδος Πρακτικής 2016

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ Περίοδος Πρακτικής 2016 Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ Περίοδος Πρακτικής 2016 Πρακτική Άσκηση Είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 8 ου Εξαμήνου Σπουδών Πραγματοποιείται πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014 2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» 1. Τι είναι η Πρακτική Άσκηση; Η Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 4 Ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 45500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: -Δρ. Πάντα Μαρία Τηλ. 2228 0 99554 -Σκυφτός Κυριάκος Τηλ. 2228 0 99582 E-mail: skyftosk@yahoo.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Oι τελειόφοιτοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός Χάρτης Πρακτικής Άσκησης

Οδικός Χάρτης Πρακτικής Άσκησης Οδικός Χάρτης Πρακτικής Άσκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΊΔΡΥΜΑ ΑΘΉΝΑΣ HELLENIC REPUBLIC ATHENS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2 Επιτροπή Οδικού Χάρτη Πρακτικής Άσκησης Πρόεδρος: Παγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ Α/Α ΒΙΒΛΙΟΥ Π.Α.:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ Α/Α ΒΙΒΛΙΟΥ Π.Α.: Α/Α ΒΙΒΛΙΟΥ Π.Α.: 1 Τ ο π α ρ ό ν β ι β λ ί ο Π ρ α κ τ ι κ ή ς Ά σ κ η σ η ς ε ί ν α ι ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο ώ σ τ ε ν α τ υ π ω θ ε ί μ ε ε κ τ ύ π ω σ η σ ε λ ί δ ω ν μ π ρ ο ς - π ί σ ω. v. 1 2 Ο Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Οδηγίες προς Επόπτες Καθηγητές

Πρακτική Άσκηση Οδηγίες προς Επόπτες Καθηγητές Πρακτική Άσκηση Οδηγίες προς Επόπτες Καθηγητές ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Επίβλεψη Πρακτικής Άσκησης;... 3 3. Ευθύνες Επόπτης Καθηγητή... 3 4. Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Πρακτική Άσκηση» Υλοποίηση Συγχρηματοδοτείται -Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) -Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

«Πρακτική Άσκηση» Υλοποίηση Συγχρηματοδοτείται -Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) -Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων «Πρακτική Άσκηση» Υλοποίηση 2014-2020 Συγχρηματοδοτείται -Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) -Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ Μεταξύ της Επιχείρησης / Οργανισμού... που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Φαρμακευτικής Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 7 ο Εξάμηνο Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ Ακαδημαϊκή Χρονιά: 2013 2014 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βέργος (Επιστημονικά Υπεύθυνος) Β.Ν. Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Οκτώβριος 2017 ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 1. Εισαγωγή 2. Προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Το βιβλίο της πρακτικής άσκησης τηρείται από τον ασκούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Μαθητεία απόφοιτων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) Γενικά περί μαθητείας

Επιχειρήσεις και Μαθητεία απόφοιτων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) Γενικά περί μαθητείας Επιχειρήσεις και Μαθητεία απόφοιτων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) Γενικά περί μαθητείας Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: 44493/933-24/01/ Παροχή πληροφοριών

Αριθμ. πρωτ.: 44493/933-24/01/ Παροχή πληροφοριών Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών Αριθμ. πρωτ.: 44493/933-24/01/2014 - Παροχή πληροφοριών ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών ΣΧΕΤ.: Το με ημερ. 22/11/2013 έγγραφο ερώτημα σας, το οποίο περιήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γενικές Ρυθμίσεις: Οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. {Π.Δ.174/85,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στον οδηγό σπουδών του Τμήματός Μηχανολόγων Μηχανικών θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριων

Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριων Α κ α δ η μ α ϊ κ ό Έ τ ο ς 2 0 1 1-2012 Γ ρ α φ ε ί ο Π Α Ε υστράτιος Σ τυλιανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τυπικό εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Αθήνα 2017 Περιεχόμενα 1. Πρακτική Άσκηση και Γραφείο Πρακτικής Άσκησης... 2 2. Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών... 2 2.1. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. 50100 Κοζάνη Τηλέφωνο: 24610-56290 FAX: 24610-56271 Πληροφορίες: Βουνάτσου Βαρβάρα Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2017 1η έκδοση Δικαιώματα μαθητευομένων Οι μαθητευόμενοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 1. Στον μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. 50100 Κοζάνη Τηλέφωνο: 24610-56290 FAX: 24610-56271 Πληροφορίες: Βουνάτσου Βαρβάρα Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Η Πρακτική Άσκηση Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΣ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Ο ΟΣ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΟΣΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Το έντυπο αυτό συµπληρώνεται από τον Επιβλέποντα Εκπαιδευτικό του ασκούµενου σπουδαστή στην αρχή, στη µέση και στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης κάθε ασκούμενος οφείλει να συμπληρώσει και να παραδώσει το βιβλίο πρακτικής άσκησης. Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥ Τ ΙΚ ΗΣ Τηλ: 2610.369130 E-mail: nosileftiki@teipat.gr Fax: Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ: 2610.369092

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση στο πλαίσιο Ε.Π.Ε.Α.Ε.K, ΕΣΠΑ

Υλοποίηση στο πλαίσιο Ε.Π.Ε.Α.Ε.K, ΕΣΠΑ Υλοποίηση 1999 2016 Συγχρηματοδοτείται -Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) -Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων στο πλαίσιο Ε.Π.Ε.Α.Ε.K, ΕΣΠΑ Από το 2015 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ4691ΩΓ-3ΩΧ. Αθήνα, 16/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α02/1102/5

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ4691ΩΓ-3ΩΧ. Αθήνα, 16/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α02/1102/5 Αθήνα, 16/1/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240-241 FAX : 210 52 23 228 E mail : asfika@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 8 ο Εξάμηνο Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ Ακαδημαϊκή Χρονιά: 2015 2016 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βέργος (Επιστημονικά Υπεύθυνος) Ενημέρωση Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓ ΩΝ Τ Μ ΗΜΑ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΜΕ Τηλ: +30 26210 20888 E-mail: mme@teipat.gr Fax: +30 26210 20889 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Πρακτική Άσκηση

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Πρακτική Άσκηση ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην επαφή των φοιτητών/ριών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Διοίκηση Ταχ. Δ/νση: Βασιλ. Σοφίας 47 Τ.Κ. 106 76- Αθήνα Τηλ. 2103648044 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟ ΑΡΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟ ΑΡΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο παρακολούθησης του φορέα απασχόλησης και σφραγισμένο με την σφραγίδα του φορέα απασχόλησης. ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟ ΑΡΑ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2017 1η έκδοση Βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στο «Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ» Οι εργοδότες που συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ 65404 ΚΑΒΑΛΑ, 2510 462100, www.teiemt.gr, www.teikav.edu.gr Ημερομ.: /./2014 Αρ. Πρωτ.:.

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ 65404 ΚΑΒΑΛΑ, 2510 462100, www.teiemt.gr, www.teikav.edu.gr Ημερομ.: /./2014 Αρ. Πρωτ.:. Ημερομ.: /./01 Αρ. Πρωτ.:. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Σύμφωνα με την αριθμ. 98/16-09-01 προκήρυξη, σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Υποχρεώσεις Εργοδότη Επιχείρησης Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν, οφείλουν να διασφαλίζουν τα εξής: 1. Να εφαρµόζουν τις αρχές του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 3.2.2.1. Βασικές οδηγίες. Σε εφαρμογή των προαναφερομένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα, 26/8/2014 ΑΠ: 3464 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Κινητικότητα για πρακτική άσκηση Checklist

Erasmus+ Κινητικότητα για πρακτική άσκηση Checklist Erasmus+ Κινητικότητα για πρακτική άσκηση Checklist Α) Πριν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus για πρακτική άσκηση Αναζητώ μόνος μου ή και με τη βοήθεια του γραφείου Erasmus φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Ε Ξ Α Σ Κ Η Σ Η Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Ε Ξ Α Σ Κ Η Σ Η Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχυδρ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στο ΙΚΑ εκτός από το αντίγραφο του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ θα σας ζητηθούν τα στοιχεία του Εργοδότη τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Ανακοίνωση. Στο ΙΚΑ εκτός από το αντίγραφο του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ θα σας ζητηθούν τα στοιχεία του Εργοδότη τα οποία είναι τα ακόλουθα: Ανακοίνωση Σας γνωρίζουμε ότι οι τεταρτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Προκειμένου να ετοιμαστούν οι συμβάσεις και να

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος ΔΕΑΠΤ: Γρ. Μπεληγιάννης, Επικ. Καθηγητής

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος ΔΕΑΠΤ: Γρ. Μπεληγιάννης, Επικ. Καθηγητής τηλ.: 26410 74194 Ε mail: gbeligia@upatras.gr Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος ΔΕΑΠΤ: Γρ. Μπεληγιάννης, Επικ. Καθηγητής ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 7 ο Εξάμηνο Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ Ακαδημαϊκή Χρονιά: 2012 2013 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βέργος (Επιστημονικά Υπεύθυνος) Β.Ν. Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369205 E-mail: tour.praktiki@teipat.gr Fax: 2610.369183 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓ ΩΝ Τ Μ ΗΜΑ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΜΕ Τηλ: +30 26210 20888 E-mail: mme@teipat.gr Fax: +30 26210 20889 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ ΔΙΟΙΚ ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369201 E-mail: dioikisiepix@teipat.gr Fax: 2610.369288 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 30.04.2013 Aριθ. πρωτ: 30638 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απευθύνεται σε : Φοιτητές που Ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικά μέσω του ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Αποκλειστικά μέσω του  ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αποκλειστικά μέσω του www.oaed.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Όσοι εργοδότες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας, είτε στους σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα