Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Προϋποθέσεις Σκοπός Εργασιακοί χώροι Πρόγραμμα Διάρκεια Προετοιμασία ανεύρεσης θέσεων Διαδικασία έναρξης Δικαιολογητικά Εποπτεία Το βιβλίο της πρακτικής άσκησης Οι υποχρεώσεις του πρακτικά ασκούμενου φοιτητή Διευκολύνσεις που ισχύουν γενικά για τους εργαζόμενους φοιτητές των ΤΕΙ Αποζημίωση του σπουδαστή Ασφάλεια Μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης Νομοθεσία Βιβλιογραφία : Παράρτημα

3 Εισαγωγή Στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Πρέπει δηλαδή να εργαστεί επιτυχώς για έξι μήνες σε επιχείρηση ή οργανισμό της επιλογής του, που δραστηριοποιείται στους υπολογιστές και την πληροφορική ή διαθέτει τμήμα πληροφορικής. Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, αξιοποιώντας στην πράξη όλα όσα διδάχθηκε ο φοιτητής σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Προϋποθέσεις Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται εφόσον ο φοιτητής: βρίσκεται χρονολογικά στο τέταρτο έτος των σπουδών του και έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του και οπωσδήποτε σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας. Σκοπός Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εφαρμογή στην εργασία της γνώσης που αποκτήθηκε. Κατά τη διάρκειά της άσκησης ο φοιτητής αποκτά βασική εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα και εφοδιάζεται με πρόσθετα προσόντα και δεξιότητες στον τομέα της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών. Συγκεκριμένα η πρακτική άσκηση αφορά τα εξής θεματικά αντικείμενα : τη σχεδίαση, κωδικοποίηση, ανάπτυξη, έλεγχο, τεκμηρίωση και την εγκατάσταση προγραμμάτων, βάσεων δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και συστημάτων στήριξης αποφάσεων, τη βελτίωση και τη συντήρηση εφαρμογών, την ανάλυση προβλημάτων, τη σύνταξη μελετών και τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, τη μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση και τη διαχείριση δικτύου υπολογιστών, καλωδιακού, οπτικού, και ασύρματου τύπου με τα αναγκαία περιφερειακά, την τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και την εμπορική αντιπροσώπευση συστημάτων υπολογιστών, τη μελέτη, σχεδίαση, επίβλεψη, εγκατάσταση, τον έλεγχο λειτουργίας και τη συντήρηση Υπολογιστικών και Βιομηχανικών Συστημάτων που ελέγχονται ή υποστηρίζονται από υπολογιστές, - 2 -

4 τη σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών και την υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και δικτυακών συναλλαγών, τη σχεδίαση και την πληροφοριών, κατασκευή ψηφιακών συστημάτων επεξεργασίας, ανάλυσης και μεταφοράς τη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή εξαρτημάτων για την προσαρμογή των περιφερειακών μονάδων στον υπολογιστή. Εργασιακοί χώροι Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα: σε εταιρίες Πληροφορικής που σχεδιάζουν αναπτύσσουν και παράγουν προϊόντα Πληροφορικής, είτε πρόκειται για λογισμικό είτε για υλικό υπολογιστών, όπως βάσεις δεδομένων, πληροφοριακά συστήματα, συστήματα διαχείρισης αποφάσεων, λειτουργικά συστήματα, ρουτίνες μεταγλωττιστών, υπολογιστικά συστήματα και βιομηχανικά συστήματα, που ελέγχονται από υπολογιστές, ψηφιακά συστήματα μεταφοράς επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και δικτυακών συναλλαγών, δίκτυα υπολογιστών, συστήματα ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και δικτυακών συναλλαγών, περιφερειακά υπολογιστών κ.α., σε εταιρίες, που εμπορεύονται προϊόντα Πληροφορικής και εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, σε εταιρίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα που χρησιμοποιούν προϊόντα Πληροφορικής, (όπως εταιρίες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Μ.Μ.Ε, Ο.Τ.Α., ΔΕΚΟ, Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ. κ.α.), σε επιστημονικά ερευνητικά κέντρα, που απαιτούν εξειδικευμένο προγραμματισμό και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών τους συστημάτων, σε εταιρίες που παρέχουν τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη και σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης, σε κέντρα κατάρτισης και γενικά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εξειδικευμένη παροχή γνώσεων Πληροφορικής

5 Πρόγραμμα Ο επόπτης καθηγητής της πρακτικής άσκησης, που ορίζεται από την πλευρά του Τμήματος, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο, ο οποίος ορίζεται από το φορέα εργασίας, όπου ασκείται ο φοιτητής, κατανέμουν το χρόνο της πρακτικής άσκησης στα τμήματα του φορέα απασχόλησης έτσι, ώστε ο ασκούμενος φοιτητής να αποκτήσει εμπειρία που να καλύπτει το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των γνωστικών περιοχών, που αναφέρονται παραπάνω. Για το σκοπό αυτό είναι δυνατή η μετακίνηση του φοιτητή κατά την κρίση της επιτροπής πρακτικής άσκησης σε διάφορους τομείς. Διάρκεια Η πρακτική άσκηση διαρκεί έξι μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο φοιτητής θα πρέπει να ασκηθεί σε όλες τις δραστηριότητες της μονάδας ή της υπηρεσίας ή της επιχείρησης, που σχετίζονται με την ειδικότητά του. Στο δημόσιο τομέα περίοδοι πρακτικής άσκησης θεωρούνται, η 1η Οκτωβρίου 31η Μαρτίου και η 1η Απριλίου 30η Σεπτεμβρίου. Στον ιδιωτικό τομέα η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει οποτεδήποτε μέσα στο ημερολογιακό έτος μετά από την έγκριση της επιτροπής πρακτικής άσκησης που ορίζεται από το Τμήμα. Προετοιμασία ανεύρεσης θέσεων Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε Τεχνολογικά Ιδρύματα ή επιχειρήσεις της χώρας μας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo. Στο γραφείο διασύνδεσης του Παραρτήματος υπάρχουν στοιχεία για φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να απασχολήσουν φοιτητές του Τμήματος στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου. Από εκεί και πέρα τις ενέργειες για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης τις αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι φοιτητές. Ο φοιτητής πρέπει να έχει υπόψη του ότι το αντικείμενο της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης πρέπει να έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο των σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

6 Διαδικασία έναρξης Δικαιολογητικά Κάθε φοιτητής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση υποβάλλει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Ε1ΤΠΑ) στο τμήμα, με την οποία δηλώνει μια ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να ασκηθεί. Στη συνέχεια ο φορέας απασχόλησης αποστέλλει στη γραμματεία «βεβαίωση» (έντυπο Ε2ΤΠΒ) με την οποία βεβαιώνει ότι αποδέχεται το συγκεκριμένο φοιτητή για πρακτική άσκηση εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. Στη βεβαίωση πρέπει να φαίνεται το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί ο φοιτητής καθώς και ο υπεύθυνος της πρακτικής του, που ορίζεται από την εταιρία. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση στις 1 κάθε μήνα θα πρέπει έως τις 10 του προηγούμενου μήνα να έχουν καταθέση τα σχετικά έντυπα (αίτηση _ και βεβαίση απο τον εργοδότη) στην Γραμματεία του Τμήματος. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τις 10 του μηνός θα αξιολογηθούν για τον μεθεπόμενο μήνα. πχ. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση στις 1 Νοεμβρίου θα πρέπει έως τις 10/10 να έχουν καταθέση τα σχετικά έντυπα στην Γραμματεία του Τμήματος. Προσοχή! Ο υπεύθυνος της πρακτικής πρέπει να είναι πτυχιούχος σχετικού τριτοβάθμιου τμήματος και οπωσδήποτε ανώτερων τυπικών προσόντων από τον ασκούμενο φοιτητή. Η βεβαίωση κατατίθεται στη γραμματεία μαζί με την αίτηση του σπουδαστή. Εάν ο φοιτητής επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε εταιρία που ήδη εργάζεται: Προσκομίζει επιστολή του εργοδότη στην οποία ο τελευταίος δηλώνει την επιθυμία του να τον απασχολήσει στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης αναφέροντας περιγραφικά το αντικείμενο της εργασίας του. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης εγκρίνει την πρακτική άσκηση και τοποθετεί τους σπουδαστές στις διαθέσιμες θέσεις, αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους και ανακοινώνει σε κάθε εργοδότη τα ονόματα των φοιτητών που θα ασκηθούν σε αυτόν. Η γραμματεία με τη σειρά της αποστέλλει στον εργοδότη βεβαίωση με την οποία βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής δικαιούται να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Μετά την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας που αφορά στην έγκριση πραγματοποίησης της πρακτικής ο φοιτητής παραλαμβάνει από τη Γραμματεία του Τμήματος τα σχετικά έντυπα τη σύμβαση εργασίας και το βιβλίο της πρακτικής άσκησης

7 Ο φοιτητής μεριμνά για την υπογραφή της σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε5ΤΠΣ) από τον εκπρόσωπο του φορέα υλοποίησης και από τον προϊστάμενο του τμήματος, σε τρία (3) αντίγραφα. Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραλαμβάνει από ένα αντίγραφο. Αν ο φοιτητής εργάζεται για πρώτη φορά τότε με το αντίγραφο της σύμβασης αυτής απευθύνεται στο Ι.Κ.Α. της περιοχής του και ζητά να του χορηγηθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου Ι.Κ.Α. Τον Α.Μ.Α θα τον δηλώσει στον εργοδότη του. Τέλος ο φοιτητής φροντίζει, αν δεν έχει ήδη, να αποκτήσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, (Α.Φ.Μ). Για το σκοπό αυτό απευθύνεται στην εφορία της περιοχής του. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου θα τον δηλώσει στον εργοδότη του για να μπορεί να πληρωθεί. Ο εργοδότης οφείλει εντός οκτώ (8) ημερών να δηλώσει την πρόσληψη στον ΟΑΕΔ. Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται με πρόστιμο. Επίσης, δηλώνει τον ασκούμενο στο ΙΚΑ (12η ασφαλιστική κλάση, μόνο κατά κίνδυνο ατυχήματος). Εποπτεία Κατά τη διάρκεια της άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής εποπτεύεται από επόπτη εκπαιδευτικό, που ορίζεται από το τμήμα. Ο επόπτης επισκέπτεται το χώρο εργασίας του, ενημερώνεται για το αντικείμενο της απασχόλησής του, παρακολουθεί την επίδοσή του και συνεργάζεται για την επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων, τόσο με τον ίδιο τον ασκούμενο όσο και με τον υπεύθυνο της εταιρίας. Εποπτεύεται επίσης στον εργασιακό χώρο από έναν υπεύθυνο, απόφοιτο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. ή ανώτερης σχολής συναφούς ειδικότητας μ' αυτή του ασκούμενου και με επαρκή εργασιακή εμπειρία, που ορίζεται από το φορέα ή την εταιρία. Η εποπτεία στοχεύει στην αρτιότερη εκπαίδευση των ασκουμένων. Συγκεκριμένα ο υπεύθυνος : επιβλέπει την εργασία και την επίδοση του ασκούμενου, υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση της επιχείρησης ή της υπηρεσίας για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης, συνεργάζεται με τον επόπτη εκπαιδευτικό του Τμήματος για την αποτελεσματικότερη άσκηση του σπουδαστή

8 Το βιβλίο της πρακτικής άσκησης Το βιβλίο της πρακτικής άσκησης πρέπει να τηρείται από τον ασκούμενο φοιτητή σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης. Σε κάθε φύλλο του βιβλίου ο φοιτητής καταγράφει με συντομία και σαφήνεια τις εργασίες που πραγματοποιεί κάθε μήνα. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής σημειώνει στον ειδικό χώρο του βιβλίου τις γενικότερες παρατηρήσεις του από την εργασιακή του εμπειρία. Ο επόπτης που έχει οριστεί από την επιχείρηση συντάσσει την τελική έκθεση επίδοσης του φοιτητή. Ο επόπτης εκπαιδευτικός σημειώνει τις παρατηρήσεις του και ανάλογα εισηγείται στον Προϊστάμενο του τμήματος την έγκριση της πρακτικής άσκησης. Ο φοιτητής καταθέτει το βιβλίο αυτό συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από όλα τα μέρη στη γραμματεία του τμήματος. Οι υποχρεώσεις του πρακτικά ασκούμενου φοιτητή Στο χώρο εργασίας ο ασκούμενος φοιτητής υποχρεούται : να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της υπηρεσίας, να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας καθώς και όποιο άλλο κανόνα ισχύει για το εργαζόμενο προσωπικό της επιχείρησης ή της υπηρεσίας, αν το αντικείμενο της απασχόλησής του δεν είναι αυτό που έχει αρχικά ορισθεί και είναι διαφορετικό από την ειδικότητά του τότε οφείλει να ενημερώσει τον υπεύθυνο εργασίας και τον επόπτη καθηγητή για πιθανή αλλαγή της θέσης απασχόλησης, ο φοιτητής έχει δικαίωμα να απουσιάσει συνολικά μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον προϊστάμενο του τμήματος. Σε περίπτωση που ο φοιτητής απουσιάσει πάνω από πέντε (5) ημέρες τότε απαραίτητα τις συμπληρώνει στο τέλος της πρακτικής του άσκησης, σε περίπτωση που ο φοιτητής δε συμμορφώνεται με τα παραπάνω και εφόσον έχουν προηγηθεί οι ανάλογες συστάσεις από τον επόπτη εκπαιδευτικό ο φορέας απασχόλησης μπορεί να καταγγείλει - 7 -

9 μονομερώς την ειδική σύμβαση και να διακόψει τη συνεργασία με το φοιτητή. Σε αυτήν την περίπτωση ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο της πρακτικής του άσκησης σε άλλη επιχείρηση. Διευκολύνσεις που ισχύουν γενικά για τους εργαζόμενους φοιτητές των ΤΕΙ Στους σπουδαστές των ΤΕΙ εφόσον εργάζονται στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, παρέχονται από τον εργοδότη τους διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση τους τόσο στην παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων όσο και στην προετοιμασία και συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Οι διευκολύνσεις που ισχύουν γενικά για τους εργαζόμενους φοιτητές των ΤΕΙ, σύμφωνα με το ΠΔ 483/84 (ΦΕΚ 173/τ. Α') περιλαμβάνουν : Τη χορήγηση, συνεχόμενης ή διακεκομμένης ειδικής άδειας εξετάσεων των δέκα τεσσάρων (14) ημερών το χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46-Α'). Τη χορήγηση συνεχόμενης ή διακεκομμένης άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες το χρόνο κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων και πέρα της προβλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρου 101 του ΠΔ 611/77 (ΥΚ) για τους δημοσίους υπαλλήλους, εφόσον ζητηθεί από τον εργαζόμενο φοιτητή για να εξυπηρετηθεί η προετοιμασία και συμμετοχή του σε εξετάσεις. Τη χορήγηση ειδικής άδειας βραχείας απουσίας κατά τις ημέρες των εξετάσεων ή για τη συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις ή σε κάθε άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία του φοιτητή στη σχολή του. Η άδεια βραχείας απουσίας χορηγείται και σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης από το κανονικό ωράριο εργασίας. Ο δικαιούχος φοιτητής μπορεί να κάνει χρήση της άδειας βραχείας απουσίας μέχρι 10 φορές το χρόνο. Την απαλλαγή από την νυκτερινή βάρδια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξεταστική περίοδος. Την αλλαγή της βάρδιας όταν αυτή συμπίπτει με τις ώρες των εξετάσεων. Τη χορήγηση υποχρεωτικά της κανονικής άδειας που τυχόν δικαιούται και ζητά ο εργαζόμενος φοιτητής κατά το χρονικό διάστημα που του στις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις. διαρκεί η εξεταστική περίοδος ή για την προετοιμασία και συμμετοχή Την υποχρεωτική τοποθέτηση του εργαζόμενου φοιτητή στο τμήμα ή τη θέση της επιχείρησης ή της υπηρεσίας που υπηρετεί η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκησή του στο επάγγελμα για όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση

10 Για την παροχή των διευκολύνσεων του προηγούμενου άρθρου πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: Για την άδεια άνευ αποδοχών: (α) να έχει εξαντληθεί η ειδική άδεια εξετάσεων και (β) ο φοιτητής να έχει συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον εννέα (9) μηνών. Ο εργαζόμενος φοιτητής να υποβάλλει αίτηση στον εργοδότη του για συγκεκριμένη διευκόλυνση στην οποία θα αναφέρει το λόγο που τη ζητά, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες νωρίτερα και ειδικά για τις διευκολύνσεις των παραπάνω παραγράφων 4 και 5 έξι (6) ημέρες νωρίτερα. Να έχει προσκομίσει ο δικαιούχος φοιτητής μαζί με την πρώτη του αίτηση για παροχή διευκόλυνσης, πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο προκύπτει: (α) Το τμήμα και η σχολή που φοιτά, (β) Η ημερομηνία αρχικής εγγραφής του, (γ) Η προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια σπουδών, (δ) Το έτος ή εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής. Για την απόδειξη ότι η διευκόλυνση που χορηγήθηκε στον εργαζόμενο φοιτητή χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό που χορηγήθηκε, αυτός υποχρεούται να την προσκομίσει στον εργοδότη του μέσα στις πέντε (5) πρώτες εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της διευκόλυνσης, βεβαίωση της σχολής του από την οποία να προκύπτει ότι η διευκόλυνση χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί η απουσία από την υπηρεσία του αδικαιολόγητη, εκτός και αν η μη χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης για το σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε οφείλεται σε αποδεδειγμένη ανώτερη βία ή ξαφνική αναβολή των εξετάσεων ή ασκήσεων, οπότε σ' αυτή την περίπτωση χορηγείται σχετική βεβαίωση από τη σχολή στο φοιτητή. Η ανώτερη βία και η ξαφνική αναβολή των εξετάσεων διακόπτουν αυτόματα την παραπέρα χρήση της διευκόλυνσης1. Αποζημίωση του σπουδαστή Στο δημόσιο τομέα η αποζημίωση του ασκούμενου φοιτητή ανέρχεται στα 176,08, ενώ στον ιδιωτικό τομέα στο 80% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ο Ο.Α.Ε.Δ. επιχορηγεί τον εργοδότη με το 50% της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης. Για την υποβολή του ποσού ο εργοδότης πρέπει να υποβάλλει στον Ο.Α.Ε.Δ. τα εξής δικαιολογητικά : 1. βεβαίωση του Τ.Ε.Ι. ότι ο φοιτητής έχει τις προϋποθέσεις να αρχίσει την εξάμηνη πρακτική του άσκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 174/1985, (παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος), 1 Σημείωση: Οι ασκούμενοι φοιτητές ΔΕΝ δικαιούνται όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τις διευκολύνσεις των παραγράφων 1 και 2, μιας και δεν είναι δυνατό να συμπληρώσουν υπηρεσία εννέα (9) μηνών κατά την πρακτική τους άσκηση. Επίσης ΔΕΝ δικαιούνται την διευκόλυνση της παραγράφου 6, μιας και δεν δικαιούνται κανονική άδεια

11 2. αντίγραφο της ειδικής σύμβασης εργασίας που συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και του Τμήματος κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης του φοιτητή, 3. υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. Ασφάλεια Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει των φοιτητή για επαγγελματικό κίνδυνο. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και της ασφάλισης για επαγγελματικό κίνδυνο, οι φοιτητές δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/83. Μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης Με την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης ο φοιτητής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής : το βιβλίο της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, βεβαίωση του εργοδότη στην οποία αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης της άσκησης καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης, (έντυπο Ε4ΤΠΒ2) αντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων του Ι.Κ.Α

12 Νομοθεσία Άρθρο 24 του Ν 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α / ): καθιερώνεται για πρώτη φορά η πρακτική άσκηση ως μέρος του διδακτικού έργου και αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Επίσης για πρώτη φορά θεσμοθετείται η καταβολή αποζημίωσης στους ασκούμενους φοιτητές καθώς και η ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης Προεδρικό Διάταγμα : 174/1985 (ΦΕΚ 50/τ.Α /293-85): εισάγεται το πλαίσιο οργάνωσης, εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών των Τ.Ε.Ι. Εγκύκλιος Ε5/332/ που συμπληρώνεται από την Ε5/3196/ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και η οποία καθιερώνει δύο συγκεκριμένες περιόδους πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα. Εγκύκλιος Ε5/49/86/ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που καθιερώνει το συντονιστικό όργανο σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. για θέματα πρακτικής άσκησης φοιτητών. Εγκύκλιος Ε5/1303/ κοινή απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θεσμοθετεί την ασφάλιση των φοιτητών κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Άρθρο 71 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α / ) που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης του πρακτικά ασκούμενου φοιτητή. Βιβλιογραφία : 1. Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα

13 Παράρτημα Χρήσιμα Έντυπα Τα έντυπα που ακολουθούν υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο σύνδεσμο Χρήσιμα Έντυπα. Από εκεί μπορείτε να τα «κατεβάσετε» και, αφού συμπληρώσετε όσα είναι απαραίτητα, να τα καταθέσετε στην Γραμματεία του Τμήματος

14 ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟ ΛΛΟΟΓΓΙ ΙΙΚΚΟΟ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙΔΔΕΕ ΥΥΤΤΙ ΙΙΚΚΟΟ ΙΙΔΔΡΡΥΥΜ Ι ΑΑ ΔΔΥΥΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙ ΙΙΑΑΣΣ ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟ ΛΛΟΟΓΓ ΙΙΚΚΩΩΝΝ Ι ΕΕΦ ΑΑΡΡΜΟΟΓΓΩΩΝΝ (ΣΣΤΤΕΕΦ) ( ) ΤΤΜΗΗΜΑΑ ΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΟΟΡΡΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Αρ. Πρωτ. Ημερομηνία Σελίδες 1 από 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Προσωπικά Στοιχεία Σπουδαστή Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατρός : Όνομα Μητρός : Εξάμηνο : ΑΕΜ : Ακαδημαϊκό έτος Εγγραφής : Στοιχεία Διεύθυνσης Δ/νση Κατοικίας : Αριθ. Τ.Κ. Πόλη : Νομός : Στοιχεία Επικοινωνίας Τηλέφωνο : Κιν. Τηλέφωνο : Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να πραγματοποιήσω Πρακτική Άσκηση κατά το χρονικό διάστημα από / / έως / /, και να μου χορηγήσετε την σχετική βεβαίωση. Επιχείρηση στην οποία επιθυμών να πραγματοποιήσω την πρακτική μου άσκηση (κατά σειρά προτεραιότητας) Στοιχεία Εταιρείας 1 : Επωνυμία : Διεύθυνση : Τηλ. : Fax : Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Στοιχεία Εταιρείας 2: Επωνυμία : Διεύθυνση : Τηλ. : Fax : Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Καστοριά / / Ο/Η Αιτ (Υπογραφή)

15 ΤΤΕΕΧΧ ΝΝΟΟ ΛΛΟΟΓΓΙ ΙΙΚΚΟΟ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙΔΔΕΕ ΥΥΤΤΙ ΙΙΚΚΟΟ ΙΙΔΔΡΡΥΥΜ Ι ΑΑ ΔΔΥΥΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙ ΙΙΑΑΣΣ ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟ ΛΛΟΟΓΓ ΙΙΚΚΩΩΝΝ Ι ΕΕΦ ΑΑΡΡΜΟΟΓΓΩΩΝΝ (ΣΣΤΤΕΕΦ) ( ) ΤΤΜΗΗΜΑΑ ΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΟΟΡΡΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Αρ. Πρωτ. Βεβαιώνεται ότι ο /η φοιτητής/τρια Βεβαίωση έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας και οφείλει μαθήματα από το υπόλοιπο πρόγραμμα σπουδών του. Δικαιούται να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση. Έγκριση Καστοριά / /. Η Γραμματείας του Τμήματος Εγκρίνετε η πραγματοποίηση εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης από τον/την φοιτητή/τριά στην εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από / / έως / / Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καστοριά / / Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Παρατηρήσεις Ε1ΤΠΑ

16 (Η βεβαίωση τυπώνεται σε επιστολόχαρτο με το λογότυπο της εταιρείας ή σε περίπτωση που είναι χειρόγραφη στην θέση αυτή μπαίνει ή Σφραγίδα της Επιχείρησης_ σε, Κάθε περίπτωση θα πρέπει εδώ να εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία : Επωνυμία Επιχείρησης, Ταχυδρομική Διευ/νση, Τηλέφωνο, Fax, , Παρακαλώ διαγράψτε το παρόν κείμενο) Προς : ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Περιοχή Φούρκα Καστοριά Τηλ , Fax Υπεύθυνος : (Τόπος) (Ημερομηνία) Βεβαίωση Βεβαιώνεται ότι η Επιχείρηση : απασχολήσει με το καθεστώς της πρακτικής άσκησης τον/την προτίθεται να φοιτητή /φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του Π.Δ. 174/86. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο κ./κα. Ο προαναφερόμενος φοιτητής/τρια θα απασχοληθεί στο τμήμα με αντικείμενο εργασίας Εργασιακός υπεύθυνος του/της φοιτητή/τριας ορίζεται ο/η κ./κα. Για την επιχείρηση 2 Ε2ΤΠΒ 2 Υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης φορέα και διακριτική σφραγίδα

17 ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟ ΛΛΟΟΓΓΙ ΙΙΚΚΟΟ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙΔΔΕΕ ΥΥΤΤΙ ΙΙΚΚΟΟ ΙΙΔΔΡΡΥΥΜ Ι ΑΑ ΔΔΥΥΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙ ΙΙΑΑΣΣ ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟ ΛΛΟΟΓΓ ΙΙΚΚΩΩΝΝ Ι ΕΕΦ ΑΑΡΡΜΟΟΓΓΩΩΝΝ (ΣΣΤΤΕΕΦ) ( ) ΤΤΜΗΗΜΑΑ ΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΟΟΡΡΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Αρ. Πρωτ. Ημερομηνία Σελίδες 1 από 2 Έννττυυπποο Ελλέέγγχχοουυ Πρραακκττι ικκήςς Άσσκκησσηςς Ημερομηνία Πραγματοποίησης Ελέγχου :.././.. Τόπος Πραγματοποίησης Ελέγχου :.... Στοιχεία Εταιρείας Επωνυμία :. Διεύθυνση : Τηλ.... Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Στοιχεία Πρακτικά Ασκούμενου Σπουδαστή Επώνυμο :. Όνομα :.. Όνομα Πατρός :.... Σπουδ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΑΕΜ : Εξάμηνο :. Ακαδημαϊκό έτος εγγραφής :... Παρατηρήσεις Επόπτη Εκπαιδευτικού :..... Παρατηρήσεις Επόπτη του Φορέα :..... Ο Επόπτης Εκπαιδευτικός Ο Επόπτης Του Φορέα (Ονοματεπώνυμο -Υπογραφή) (Ονοματεπώνυμο Υπογραφή) Ε3ΤΠΕ

18 Προς : ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιοχή Φούρκα Καστοριά Τηλ Fax Σφραγίδα Επιχείρησης Ταχυδρομική Διευ/νση τηλέφωνο. Fax Υπεύθυνος :.../../ Βεβαίωση Βεβαιώνεται ότι ο/η.., φοιτητής/τρια του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, απασχολήθηκε στ στα πλαίσια της εξάμηνης πρακτικής του άσκησης για το διάστημα από../../.. έως../../.., οπότε και ολοκλήρωσε την πρακτική του/της άσκησης. Ο/Η προαναφερόμενος/νη φοιτητής/τρια απασχολήθηκε στ.. Για την επιχείρηση Ε4ΤΠΒ2-17 -

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. Σήμερα την././..., μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «..» που εδρεύει στ.. και εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω από τους κ.κ... και του Προέδρου του Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1979/ (Φ.Ε.Κ. 183τ.Β / ) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/ (Φ.Ε.Κ. 453/τ.Β / ) απόφαση των ιδίων Υπουργών, συνάπτεται Ειδική Σύμβαση Εργασίας, για την πρακτική άσκηση τ.. φοιτη. του... με τους παρακάτω όρους : 1. Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. 2. Η προβλεπόμενη αποζημίωση του ασκούμενου σπουδαστή ορίζεται σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, συν 1% για την ασφάλιση του πέραν του ποσού αυτού δεν θα δικαιούται καμιάς άλλης αποζημίωσης από την τράπεζα για οποιοδήποτε λόγο ούτε αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. 3. Για την συμμόρφωση του ασκούμενου με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 εδαφ. Α της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 4. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως, με το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση του σπουδαστή και δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες. 5. Η στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων της υποχρεούται να συμβάλλει, κατά τον καλύτερο τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του ασκούμενου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 εδαφ. γ. της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 6. Η οφείλει να απασχολεί τον ασκούμενο στα πλαίσια του περιγράμματος πρακτικής άσκησης του Τμήματος προέλευσης του ασκούμενου. 7. Το Τμήμα προέλευσης του ασκούμενου οφείλει να φροντίσει για την πρόσθετη ενημέρωση και εκπαίδευση του σε θέματα ασφάλειας εργασίας. 8. Εφιστάται η προσοχή στο νόμο περί τραπεζικού απορρήτου (Ν.Δ. 1059/71). Σύμφωνα με το νόμο απαγορεύεται σε υπαλλήλους Τραπεζών (εκτός ορισμένων εξαιρέσεων) να δίνουν πληροφορίες για καταθέσεις, με ποινή φυλάκισης. 9. Ο ασκούμενος δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την προσυπογράφει. 10. Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, ένα για την σπουδάστρια, ένα για το Τμήμα προέλευσης του ασκούμενου και ένα για τον ασκούμενο σπουδαστή. Για την εταιρεία ΚΑΣΤΟΡΙΑ../../.. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝ.. ΦΟΙΤΗΤ. Για το Τμήμα Ε5ΤΠΣ

20 Σημειώσεις :

21 Σημειώσεις :

22 Σχεδιάσθηκε από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Επιμέλεια Άννα Θεοδότα Γλωσσική επιμέλεια Ρώσσιου Γλυκερία

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα