Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Προϋποθέσεις Σκοπός Εργασιακοί χώροι Πρόγραμμα Διάρκεια Προετοιμασία ανεύρεσης θέσεων Διαδικασία έναρξης Δικαιολογητικά Εποπτεία Το βιβλίο της πρακτικής άσκησης Οι υποχρεώσεις του πρακτικά ασκούμενου φοιτητή Διευκολύνσεις που ισχύουν γενικά για τους εργαζόμενους φοιτητές των ΤΕΙ Αποζημίωση του σπουδαστή Ασφάλεια Μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης Νομοθεσία Βιβλιογραφία : Παράρτημα

3 Εισαγωγή Στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Πρέπει δηλαδή να εργαστεί επιτυχώς για έξι μήνες σε επιχείρηση ή οργανισμό της επιλογής του, που δραστηριοποιείται στους υπολογιστές και την πληροφορική ή διαθέτει τμήμα πληροφορικής. Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, αξιοποιώντας στην πράξη όλα όσα διδάχθηκε ο φοιτητής σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Προϋποθέσεις Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται εφόσον ο φοιτητής: βρίσκεται χρονολογικά στο τέταρτο έτος των σπουδών του και έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του και οπωσδήποτε σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας. Σκοπός Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εφαρμογή στην εργασία της γνώσης που αποκτήθηκε. Κατά τη διάρκειά της άσκησης ο φοιτητής αποκτά βασική εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα και εφοδιάζεται με πρόσθετα προσόντα και δεξιότητες στον τομέα της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας των Υπολογιστών. Συγκεκριμένα η πρακτική άσκηση αφορά τα εξής θεματικά αντικείμενα : τη σχεδίαση, κωδικοποίηση, ανάπτυξη, έλεγχο, τεκμηρίωση και την εγκατάσταση προγραμμάτων, βάσεων δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και συστημάτων στήριξης αποφάσεων, τη βελτίωση και τη συντήρηση εφαρμογών, την ανάλυση προβλημάτων, τη σύνταξη μελετών και τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, τη μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση και τη διαχείριση δικτύου υπολογιστών, καλωδιακού, οπτικού, και ασύρματου τύπου με τα αναγκαία περιφερειακά, την τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και την εμπορική αντιπροσώπευση συστημάτων υπολογιστών, τη μελέτη, σχεδίαση, επίβλεψη, εγκατάσταση, τον έλεγχο λειτουργίας και τη συντήρηση Υπολογιστικών και Βιομηχανικών Συστημάτων που ελέγχονται ή υποστηρίζονται από υπολογιστές, - 2 -

4 τη σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών και την υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και δικτυακών συναλλαγών, τη σχεδίαση και την πληροφοριών, κατασκευή ψηφιακών συστημάτων επεξεργασίας, ανάλυσης και μεταφοράς τη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή εξαρτημάτων για την προσαρμογή των περιφερειακών μονάδων στον υπολογιστή. Εργασιακοί χώροι Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα: σε εταιρίες Πληροφορικής που σχεδιάζουν αναπτύσσουν και παράγουν προϊόντα Πληροφορικής, είτε πρόκειται για λογισμικό είτε για υλικό υπολογιστών, όπως βάσεις δεδομένων, πληροφοριακά συστήματα, συστήματα διαχείρισης αποφάσεων, λειτουργικά συστήματα, ρουτίνες μεταγλωττιστών, υπολογιστικά συστήματα και βιομηχανικά συστήματα, που ελέγχονται από υπολογιστές, ψηφιακά συστήματα μεταφοράς επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου και δικτυακών συναλλαγών, δίκτυα υπολογιστών, συστήματα ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και δικτυακών συναλλαγών, περιφερειακά υπολογιστών κ.α., σε εταιρίες, που εμπορεύονται προϊόντα Πληροφορικής και εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, σε εταιρίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα που χρησιμοποιούν προϊόντα Πληροφορικής, (όπως εταιρίες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Μ.Μ.Ε, Ο.Τ.Α., ΔΕΚΟ, Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ. κ.α.), σε επιστημονικά ερευνητικά κέντρα, που απαιτούν εξειδικευμένο προγραμματισμό και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών τους συστημάτων, σε εταιρίες που παρέχουν τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη και σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης, σε κέντρα κατάρτισης και γενικά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εξειδικευμένη παροχή γνώσεων Πληροφορικής

5 Πρόγραμμα Ο επόπτης καθηγητής της πρακτικής άσκησης, που ορίζεται από την πλευρά του Τμήματος, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο, ο οποίος ορίζεται από το φορέα εργασίας, όπου ασκείται ο φοιτητής, κατανέμουν το χρόνο της πρακτικής άσκησης στα τμήματα του φορέα απασχόλησης έτσι, ώστε ο ασκούμενος φοιτητής να αποκτήσει εμπειρία που να καλύπτει το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των γνωστικών περιοχών, που αναφέρονται παραπάνω. Για το σκοπό αυτό είναι δυνατή η μετακίνηση του φοιτητή κατά την κρίση της επιτροπής πρακτικής άσκησης σε διάφορους τομείς. Διάρκεια Η πρακτική άσκηση διαρκεί έξι μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο φοιτητής θα πρέπει να ασκηθεί σε όλες τις δραστηριότητες της μονάδας ή της υπηρεσίας ή της επιχείρησης, που σχετίζονται με την ειδικότητά του. Στο δημόσιο τομέα περίοδοι πρακτικής άσκησης θεωρούνται, η 1η Οκτωβρίου 31η Μαρτίου και η 1η Απριλίου 30η Σεπτεμβρίου. Στον ιδιωτικό τομέα η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει οποτεδήποτε μέσα στο ημερολογιακό έτος μετά από την έγκριση της επιτροπής πρακτικής άσκησης που ορίζεται από το Τμήμα. Προετοιμασία ανεύρεσης θέσεων Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε Τεχνολογικά Ιδρύματα ή επιχειρήσεις της χώρας μας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo. Στο γραφείο διασύνδεσης του Παραρτήματος υπάρχουν στοιχεία για φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να απασχολήσουν φοιτητές του Τμήματος στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου. Από εκεί και πέρα τις ενέργειες για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης τις αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι φοιτητές. Ο φοιτητής πρέπει να έχει υπόψη του ότι το αντικείμενο της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης πρέπει να έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο των σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

6 Διαδικασία έναρξης Δικαιολογητικά Κάθε φοιτητής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση υποβάλλει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Ε1ΤΠΑ) στο τμήμα, με την οποία δηλώνει μια ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να ασκηθεί. Στη συνέχεια ο φορέας απασχόλησης αποστέλλει στη γραμματεία «βεβαίωση» (έντυπο Ε2ΤΠΒ) με την οποία βεβαιώνει ότι αποδέχεται το συγκεκριμένο φοιτητή για πρακτική άσκηση εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. Στη βεβαίωση πρέπει να φαίνεται το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί ο φοιτητής καθώς και ο υπεύθυνος της πρακτικής του, που ορίζεται από την εταιρία. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση στις 1 κάθε μήνα θα πρέπει έως τις 10 του προηγούμενου μήνα να έχουν καταθέση τα σχετικά έντυπα (αίτηση _ και βεβαίση απο τον εργοδότη) στην Γραμματεία του Τμήματος. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τις 10 του μηνός θα αξιολογηθούν για τον μεθεπόμενο μήνα. πχ. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση στις 1 Νοεμβρίου θα πρέπει έως τις 10/10 να έχουν καταθέση τα σχετικά έντυπα στην Γραμματεία του Τμήματος. Προσοχή! Ο υπεύθυνος της πρακτικής πρέπει να είναι πτυχιούχος σχετικού τριτοβάθμιου τμήματος και οπωσδήποτε ανώτερων τυπικών προσόντων από τον ασκούμενο φοιτητή. Η βεβαίωση κατατίθεται στη γραμματεία μαζί με την αίτηση του σπουδαστή. Εάν ο φοιτητής επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε εταιρία που ήδη εργάζεται: Προσκομίζει επιστολή του εργοδότη στην οποία ο τελευταίος δηλώνει την επιθυμία του να τον απασχολήσει στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης αναφέροντας περιγραφικά το αντικείμενο της εργασίας του. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης εγκρίνει την πρακτική άσκηση και τοποθετεί τους σπουδαστές στις διαθέσιμες θέσεις, αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους και ανακοινώνει σε κάθε εργοδότη τα ονόματα των φοιτητών που θα ασκηθούν σε αυτόν. Η γραμματεία με τη σειρά της αποστέλλει στον εργοδότη βεβαίωση με την οποία βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής δικαιούται να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Μετά την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας που αφορά στην έγκριση πραγματοποίησης της πρακτικής ο φοιτητής παραλαμβάνει από τη Γραμματεία του Τμήματος τα σχετικά έντυπα τη σύμβαση εργασίας και το βιβλίο της πρακτικής άσκησης

7 Ο φοιτητής μεριμνά για την υπογραφή της σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε5ΤΠΣ) από τον εκπρόσωπο του φορέα υλοποίησης και από τον προϊστάμενο του τμήματος, σε τρία (3) αντίγραφα. Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραλαμβάνει από ένα αντίγραφο. Αν ο φοιτητής εργάζεται για πρώτη φορά τότε με το αντίγραφο της σύμβασης αυτής απευθύνεται στο Ι.Κ.Α. της περιοχής του και ζητά να του χορηγηθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου Ι.Κ.Α. Τον Α.Μ.Α θα τον δηλώσει στον εργοδότη του. Τέλος ο φοιτητής φροντίζει, αν δεν έχει ήδη, να αποκτήσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, (Α.Φ.Μ). Για το σκοπό αυτό απευθύνεται στην εφορία της περιοχής του. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου θα τον δηλώσει στον εργοδότη του για να μπορεί να πληρωθεί. Ο εργοδότης οφείλει εντός οκτώ (8) ημερών να δηλώσει την πρόσληψη στον ΟΑΕΔ. Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται με πρόστιμο. Επίσης, δηλώνει τον ασκούμενο στο ΙΚΑ (12η ασφαλιστική κλάση, μόνο κατά κίνδυνο ατυχήματος). Εποπτεία Κατά τη διάρκεια της άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής εποπτεύεται από επόπτη εκπαιδευτικό, που ορίζεται από το τμήμα. Ο επόπτης επισκέπτεται το χώρο εργασίας του, ενημερώνεται για το αντικείμενο της απασχόλησής του, παρακολουθεί την επίδοσή του και συνεργάζεται για την επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων, τόσο με τον ίδιο τον ασκούμενο όσο και με τον υπεύθυνο της εταιρίας. Εποπτεύεται επίσης στον εργασιακό χώρο από έναν υπεύθυνο, απόφοιτο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. ή ανώτερης σχολής συναφούς ειδικότητας μ' αυτή του ασκούμενου και με επαρκή εργασιακή εμπειρία, που ορίζεται από το φορέα ή την εταιρία. Η εποπτεία στοχεύει στην αρτιότερη εκπαίδευση των ασκουμένων. Συγκεκριμένα ο υπεύθυνος : επιβλέπει την εργασία και την επίδοση του ασκούμενου, υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση της επιχείρησης ή της υπηρεσίας για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης, συνεργάζεται με τον επόπτη εκπαιδευτικό του Τμήματος για την αποτελεσματικότερη άσκηση του σπουδαστή

8 Το βιβλίο της πρακτικής άσκησης Το βιβλίο της πρακτικής άσκησης πρέπει να τηρείται από τον ασκούμενο φοιτητή σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης. Σε κάθε φύλλο του βιβλίου ο φοιτητής καταγράφει με συντομία και σαφήνεια τις εργασίες που πραγματοποιεί κάθε μήνα. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής σημειώνει στον ειδικό χώρο του βιβλίου τις γενικότερες παρατηρήσεις του από την εργασιακή του εμπειρία. Ο επόπτης που έχει οριστεί από την επιχείρηση συντάσσει την τελική έκθεση επίδοσης του φοιτητή. Ο επόπτης εκπαιδευτικός σημειώνει τις παρατηρήσεις του και ανάλογα εισηγείται στον Προϊστάμενο του τμήματος την έγκριση της πρακτικής άσκησης. Ο φοιτητής καταθέτει το βιβλίο αυτό συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από όλα τα μέρη στη γραμματεία του τμήματος. Οι υποχρεώσεις του πρακτικά ασκούμενου φοιτητή Στο χώρο εργασίας ο ασκούμενος φοιτητής υποχρεούται : να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της υπηρεσίας, να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας καθώς και όποιο άλλο κανόνα ισχύει για το εργαζόμενο προσωπικό της επιχείρησης ή της υπηρεσίας, αν το αντικείμενο της απασχόλησής του δεν είναι αυτό που έχει αρχικά ορισθεί και είναι διαφορετικό από την ειδικότητά του τότε οφείλει να ενημερώσει τον υπεύθυνο εργασίας και τον επόπτη καθηγητή για πιθανή αλλαγή της θέσης απασχόλησης, ο φοιτητής έχει δικαίωμα να απουσιάσει συνολικά μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον προϊστάμενο του τμήματος. Σε περίπτωση που ο φοιτητής απουσιάσει πάνω από πέντε (5) ημέρες τότε απαραίτητα τις συμπληρώνει στο τέλος της πρακτικής του άσκησης, σε περίπτωση που ο φοιτητής δε συμμορφώνεται με τα παραπάνω και εφόσον έχουν προηγηθεί οι ανάλογες συστάσεις από τον επόπτη εκπαιδευτικό ο φορέας απασχόλησης μπορεί να καταγγείλει - 7 -

9 μονομερώς την ειδική σύμβαση και να διακόψει τη συνεργασία με το φοιτητή. Σε αυτήν την περίπτωση ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο της πρακτικής του άσκησης σε άλλη επιχείρηση. Διευκολύνσεις που ισχύουν γενικά για τους εργαζόμενους φοιτητές των ΤΕΙ Στους σπουδαστές των ΤΕΙ εφόσον εργάζονται στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, παρέχονται από τον εργοδότη τους διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση τους τόσο στην παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων όσο και στην προετοιμασία και συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Οι διευκολύνσεις που ισχύουν γενικά για τους εργαζόμενους φοιτητές των ΤΕΙ, σύμφωνα με το ΠΔ 483/84 (ΦΕΚ 173/τ. Α') περιλαμβάνουν : Τη χορήγηση, συνεχόμενης ή διακεκομμένης ειδικής άδειας εξετάσεων των δέκα τεσσάρων (14) ημερών το χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46-Α'). Τη χορήγηση συνεχόμενης ή διακεκομμένης άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες το χρόνο κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων και πέρα της προβλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρου 101 του ΠΔ 611/77 (ΥΚ) για τους δημοσίους υπαλλήλους, εφόσον ζητηθεί από τον εργαζόμενο φοιτητή για να εξυπηρετηθεί η προετοιμασία και συμμετοχή του σε εξετάσεις. Τη χορήγηση ειδικής άδειας βραχείας απουσίας κατά τις ημέρες των εξετάσεων ή για τη συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις ή σε κάθε άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία του φοιτητή στη σχολή του. Η άδεια βραχείας απουσίας χορηγείται και σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης από το κανονικό ωράριο εργασίας. Ο δικαιούχος φοιτητής μπορεί να κάνει χρήση της άδειας βραχείας απουσίας μέχρι 10 φορές το χρόνο. Την απαλλαγή από την νυκτερινή βάρδια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξεταστική περίοδος. Την αλλαγή της βάρδιας όταν αυτή συμπίπτει με τις ώρες των εξετάσεων. Τη χορήγηση υποχρεωτικά της κανονικής άδειας που τυχόν δικαιούται και ζητά ο εργαζόμενος φοιτητής κατά το χρονικό διάστημα που του στις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις. διαρκεί η εξεταστική περίοδος ή για την προετοιμασία και συμμετοχή Την υποχρεωτική τοποθέτηση του εργαζόμενου φοιτητή στο τμήμα ή τη θέση της επιχείρησης ή της υπηρεσίας που υπηρετεί η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκησή του στο επάγγελμα για όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση

10 Για την παροχή των διευκολύνσεων του προηγούμενου άρθρου πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: Για την άδεια άνευ αποδοχών: (α) να έχει εξαντληθεί η ειδική άδεια εξετάσεων και (β) ο φοιτητής να έχει συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον εννέα (9) μηνών. Ο εργαζόμενος φοιτητής να υποβάλλει αίτηση στον εργοδότη του για συγκεκριμένη διευκόλυνση στην οποία θα αναφέρει το λόγο που τη ζητά, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες νωρίτερα και ειδικά για τις διευκολύνσεις των παραπάνω παραγράφων 4 και 5 έξι (6) ημέρες νωρίτερα. Να έχει προσκομίσει ο δικαιούχος φοιτητής μαζί με την πρώτη του αίτηση για παροχή διευκόλυνσης, πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο προκύπτει: (α) Το τμήμα και η σχολή που φοιτά, (β) Η ημερομηνία αρχικής εγγραφής του, (γ) Η προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια σπουδών, (δ) Το έτος ή εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής. Για την απόδειξη ότι η διευκόλυνση που χορηγήθηκε στον εργαζόμενο φοιτητή χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό που χορηγήθηκε, αυτός υποχρεούται να την προσκομίσει στον εργοδότη του μέσα στις πέντε (5) πρώτες εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της διευκόλυνσης, βεβαίωση της σχολής του από την οποία να προκύπτει ότι η διευκόλυνση χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί η απουσία από την υπηρεσία του αδικαιολόγητη, εκτός και αν η μη χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης για το σκοπό και το χρόνο που χορηγήθηκε οφείλεται σε αποδεδειγμένη ανώτερη βία ή ξαφνική αναβολή των εξετάσεων ή ασκήσεων, οπότε σ' αυτή την περίπτωση χορηγείται σχετική βεβαίωση από τη σχολή στο φοιτητή. Η ανώτερη βία και η ξαφνική αναβολή των εξετάσεων διακόπτουν αυτόματα την παραπέρα χρήση της διευκόλυνσης1. Αποζημίωση του σπουδαστή Στο δημόσιο τομέα η αποζημίωση του ασκούμενου φοιτητή ανέρχεται στα 176,08, ενώ στον ιδιωτικό τομέα στο 80% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ο Ο.Α.Ε.Δ. επιχορηγεί τον εργοδότη με το 50% της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης. Για την υποβολή του ποσού ο εργοδότης πρέπει να υποβάλλει στον Ο.Α.Ε.Δ. τα εξής δικαιολογητικά : 1. βεβαίωση του Τ.Ε.Ι. ότι ο φοιτητής έχει τις προϋποθέσεις να αρχίσει την εξάμηνη πρακτική του άσκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 174/1985, (παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος), 1 Σημείωση: Οι ασκούμενοι φοιτητές ΔΕΝ δικαιούνται όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τις διευκολύνσεις των παραγράφων 1 και 2, μιας και δεν είναι δυνατό να συμπληρώσουν υπηρεσία εννέα (9) μηνών κατά την πρακτική τους άσκηση. Επίσης ΔΕΝ δικαιούνται την διευκόλυνση της παραγράφου 6, μιας και δεν δικαιούνται κανονική άδεια

11 2. αντίγραφο της ειδικής σύμβασης εργασίας που συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και του Τμήματος κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης του φοιτητή, 3. υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. Ασφάλεια Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει των φοιτητή για επαγγελματικό κίνδυνο. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και της ασφάλισης για επαγγελματικό κίνδυνο, οι φοιτητές δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/83. Μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης Με την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης ο φοιτητής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής : το βιβλίο της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, βεβαίωση του εργοδότη στην οποία αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης της άσκησης καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης, (έντυπο Ε4ΤΠΒ2) αντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων του Ι.Κ.Α

12 Νομοθεσία Άρθρο 24 του Ν 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α / ): καθιερώνεται για πρώτη φορά η πρακτική άσκηση ως μέρος του διδακτικού έργου και αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Επίσης για πρώτη φορά θεσμοθετείται η καταβολή αποζημίωσης στους ασκούμενους φοιτητές καθώς και η ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης Προεδρικό Διάταγμα : 174/1985 (ΦΕΚ 50/τ.Α /293-85): εισάγεται το πλαίσιο οργάνωσης, εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών των Τ.Ε.Ι. Εγκύκλιος Ε5/332/ που συμπληρώνεται από την Ε5/3196/ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και η οποία καθιερώνει δύο συγκεκριμένες περιόδους πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα. Εγκύκλιος Ε5/49/86/ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που καθιερώνει το συντονιστικό όργανο σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. για θέματα πρακτικής άσκησης φοιτητών. Εγκύκλιος Ε5/1303/ κοινή απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θεσμοθετεί την ασφάλιση των φοιτητών κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Άρθρο 71 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α / ) που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης του πρακτικά ασκούμενου φοιτητή. Βιβλιογραφία : 1. Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα

13 Παράρτημα Χρήσιμα Έντυπα Τα έντυπα που ακολουθούν υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο σύνδεσμο Χρήσιμα Έντυπα. Από εκεί μπορείτε να τα «κατεβάσετε» και, αφού συμπληρώσετε όσα είναι απαραίτητα, να τα καταθέσετε στην Γραμματεία του Τμήματος

14 ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟ ΛΛΟΟΓΓΙ ΙΙΚΚΟΟ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙΔΔΕΕ ΥΥΤΤΙ ΙΙΚΚΟΟ ΙΙΔΔΡΡΥΥΜ Ι ΑΑ ΔΔΥΥΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙ ΙΙΑΑΣΣ ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟ ΛΛΟΟΓΓ ΙΙΚΚΩΩΝΝ Ι ΕΕΦ ΑΑΡΡΜΟΟΓΓΩΩΝΝ (ΣΣΤΤΕΕΦ) ( ) ΤΤΜΗΗΜΑΑ ΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΟΟΡΡΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Αρ. Πρωτ. Ημερομηνία Σελίδες 1 από 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Προσωπικά Στοιχεία Σπουδαστή Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατρός : Όνομα Μητρός : Εξάμηνο : ΑΕΜ : Ακαδημαϊκό έτος Εγγραφής : Στοιχεία Διεύθυνσης Δ/νση Κατοικίας : Αριθ. Τ.Κ. Πόλη : Νομός : Στοιχεία Επικοινωνίας Τηλέφωνο : Κιν. Τηλέφωνο : Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να πραγματοποιήσω Πρακτική Άσκηση κατά το χρονικό διάστημα από / / έως / /, και να μου χορηγήσετε την σχετική βεβαίωση. Επιχείρηση στην οποία επιθυμών να πραγματοποιήσω την πρακτική μου άσκηση (κατά σειρά προτεραιότητας) Στοιχεία Εταιρείας 1 : Επωνυμία : Διεύθυνση : Τηλ. : Fax : Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Στοιχεία Εταιρείας 2: Επωνυμία : Διεύθυνση : Τηλ. : Fax : Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Καστοριά / / Ο/Η Αιτ (Υπογραφή)

15 ΤΤΕΕΧΧ ΝΝΟΟ ΛΛΟΟΓΓΙ ΙΙΚΚΟΟ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙΔΔΕΕ ΥΥΤΤΙ ΙΙΚΚΟΟ ΙΙΔΔΡΡΥΥΜ Ι ΑΑ ΔΔΥΥΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙ ΙΙΑΑΣΣ ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟ ΛΛΟΟΓΓ ΙΙΚΚΩΩΝΝ Ι ΕΕΦ ΑΑΡΡΜΟΟΓΓΩΩΝΝ (ΣΣΤΤΕΕΦ) ( ) ΤΤΜΗΗΜΑΑ ΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΟΟΡΡΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Αρ. Πρωτ. Βεβαιώνεται ότι ο /η φοιτητής/τρια Βεβαίωση έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας και οφείλει μαθήματα από το υπόλοιπο πρόγραμμα σπουδών του. Δικαιούται να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση. Έγκριση Καστοριά / /. Η Γραμματείας του Τμήματος Εγκρίνετε η πραγματοποίηση εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης από τον/την φοιτητή/τριά στην εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα από / / έως / / Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καστοριά / / Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Παρατηρήσεις Ε1ΤΠΑ

16 (Η βεβαίωση τυπώνεται σε επιστολόχαρτο με το λογότυπο της εταιρείας ή σε περίπτωση που είναι χειρόγραφη στην θέση αυτή μπαίνει ή Σφραγίδα της Επιχείρησης_ σε, Κάθε περίπτωση θα πρέπει εδώ να εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία : Επωνυμία Επιχείρησης, Ταχυδρομική Διευ/νση, Τηλέφωνο, Fax, , Παρακαλώ διαγράψτε το παρόν κείμενο) Προς : ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Περιοχή Φούρκα Καστοριά Τηλ , Fax Υπεύθυνος : (Τόπος) (Ημερομηνία) Βεβαίωση Βεβαιώνεται ότι η Επιχείρηση : απασχολήσει με το καθεστώς της πρακτικής άσκησης τον/την προτίθεται να φοιτητή /φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του Π.Δ. 174/86. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο κ./κα. Ο προαναφερόμενος φοιτητής/τρια θα απασχοληθεί στο τμήμα με αντικείμενο εργασίας Εργασιακός υπεύθυνος του/της φοιτητή/τριας ορίζεται ο/η κ./κα. Για την επιχείρηση 2 Ε2ΤΠΒ 2 Υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης φορέα και διακριτική σφραγίδα

17 ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟ ΛΛΟΟΓΓΙ ΙΙΚΚΟΟ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙΔΔΕΕ ΥΥΤΤΙ ΙΙΚΚΟΟ ΙΙΔΔΡΡΥΥΜ Ι ΑΑ ΔΔΥΥΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙ ΙΙΑΑΣΣ ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟ ΛΛΟΟΓΓ ΙΙΚΚΩΩΝΝ Ι ΕΕΦ ΑΑΡΡΜΟΟΓΓΩΩΝΝ (ΣΣΤΤΕΕΦ) ( ) ΤΤΜΗΗΜΑΑ ΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΟΟΡΡΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Αρ. Πρωτ. Ημερομηνία Σελίδες 1 από 2 Έννττυυπποο Ελλέέγγχχοουυ Πρραακκττι ικκήςς Άσσκκησσηςς Ημερομηνία Πραγματοποίησης Ελέγχου :.././.. Τόπος Πραγματοποίησης Ελέγχου :.... Στοιχεία Εταιρείας Επωνυμία :. Διεύθυνση : Τηλ.... Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Στοιχεία Πρακτικά Ασκούμενου Σπουδαστή Επώνυμο :. Όνομα :.. Όνομα Πατρός :.... Σπουδ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΑΕΜ : Εξάμηνο :. Ακαδημαϊκό έτος εγγραφής :... Παρατηρήσεις Επόπτη Εκπαιδευτικού :..... Παρατηρήσεις Επόπτη του Φορέα :..... Ο Επόπτης Εκπαιδευτικός Ο Επόπτης Του Φορέα (Ονοματεπώνυμο -Υπογραφή) (Ονοματεπώνυμο Υπογραφή) Ε3ΤΠΕ

18 Προς : ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιοχή Φούρκα Καστοριά Τηλ Fax Σφραγίδα Επιχείρησης Ταχυδρομική Διευ/νση τηλέφωνο. Fax Υπεύθυνος :.../../ Βεβαίωση Βεβαιώνεται ότι ο/η.., φοιτητής/τρια του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, απασχολήθηκε στ στα πλαίσια της εξάμηνης πρακτικής του άσκησης για το διάστημα από../../.. έως../../.., οπότε και ολοκλήρωσε την πρακτική του/της άσκησης. Ο/Η προαναφερόμενος/νη φοιτητής/τρια απασχολήθηκε στ.. Για την επιχείρηση Ε4ΤΠΒ2-17 -

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. Σήμερα την././..., μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «..» που εδρεύει στ.. και εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω από τους κ.κ... και του Προέδρου του Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1979/ (Φ.Ε.Κ. 183τ.Β / ) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/ (Φ.Ε.Κ. 453/τ.Β / ) απόφαση των ιδίων Υπουργών, συνάπτεται Ειδική Σύμβαση Εργασίας, για την πρακτική άσκηση τ.. φοιτη. του... με τους παρακάτω όρους : 1. Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. 2. Η προβλεπόμενη αποζημίωση του ασκούμενου σπουδαστή ορίζεται σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, συν 1% για την ασφάλιση του πέραν του ποσού αυτού δεν θα δικαιούται καμιάς άλλης αποζημίωσης από την τράπεζα για οποιοδήποτε λόγο ούτε αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. 3. Για την συμμόρφωση του ασκούμενου με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 εδαφ. Α της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 4. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως, με το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση του σπουδαστή και δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες. 5. Η στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων της υποχρεούται να συμβάλλει, κατά τον καλύτερο τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του ασκούμενου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 εδαφ. γ. της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 6. Η οφείλει να απασχολεί τον ασκούμενο στα πλαίσια του περιγράμματος πρακτικής άσκησης του Τμήματος προέλευσης του ασκούμενου. 7. Το Τμήμα προέλευσης του ασκούμενου οφείλει να φροντίσει για την πρόσθετη ενημέρωση και εκπαίδευση του σε θέματα ασφάλειας εργασίας. 8. Εφιστάται η προσοχή στο νόμο περί τραπεζικού απορρήτου (Ν.Δ. 1059/71). Σύμφωνα με το νόμο απαγορεύεται σε υπαλλήλους Τραπεζών (εκτός ορισμένων εξαιρέσεων) να δίνουν πληροφορίες για καταθέσεις, με ποινή φυλάκισης. 9. Ο ασκούμενος δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την προσυπογράφει. 10. Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, ένα για την σπουδάστρια, ένα για το Τμήμα προέλευσης του ασκούμενου και ένα για τον ασκούμενο σπουδαστή. Για την εταιρεία ΚΑΣΤΟΡΙΑ../../.. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝ.. ΦΟΙΤΗΤ. Για το Τμήμα Ε5ΤΠΣ

20 Σημειώσεις :

21 Σημειώσεις :

22 Σχεδιάσθηκε από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Επιμέλεια Άννα Θεοδότα Γλωσσική επιμέλεια Ρώσσιου Γλυκερία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γενικές Ρυθμίσεις: Οι σπουδαστές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. {Π.Δ.174/85,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ο.Α.Ε.. 3 2.1 Θεσµικό Πλαίσιο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Λαμία 2017 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Η πρακτική άσκηση των Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί:

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί: Π.Δ. 174 της 20/29.3.85. 'Ασκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α' 59). 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 "Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Σελ. 2 Υπηρεσίες Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Σελ. 3 Διαδικασία έναρξης και λήξης της Πρακτικής Άσκησης Σελ. 3-4 Φορείς για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Κανονισμός Λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» - ΕΣΠΑ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Βασικό Ενημερωτικό Έντυπο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ένας από τους πιο κρίσιμους εκπαιδευτικούς

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Βασικό Ενημερωτικό Έντυπο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ένας από τους πιο κρίσιμους εκπαιδευτικούς ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Βασικό Ενημερωτικό Έντυπο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ένας από τους πιο κρίσιμους εκπαιδευτικούς θεσμούς των Α.Τ.Ε.Ι. Αποτελεί τμήμα των σπουδών, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ο.Ε.Π.Τ.Μ.) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ιατρικών Εργαστηρίων απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 1. Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Oι τελειόφοιτοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 141 21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ HELELNIC REBUBLIC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES WESTERN GREECE ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μάρτιος 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απευθύνεται σε : Φοιτητές που Ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητών & Φοιτητριών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης. Φοιτητών & Φοιτητριών

Φοιτητών & Φοιτητριών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης. Φοιτητών & Φοιτητριών Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός Χάρτης Πρακτικής Άσκησης

Οδικός Χάρτης Πρακτικής Άσκησης Οδικός Χάρτης Πρακτικής Άσκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΊΔΡΥΜΑ ΑΘΉΝΑΣ HELLENIC REPUBLIC ATHENS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2 Επιτροπή Οδικού Χάρτη Πρακτικής Άσκησης Πρόεδρος: Παγώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Οκτώβριος 2017 ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 1. Εισαγωγή 2. Προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο θεσμός της εξάμηνης πρακτικής άσκησης καθιερώθηκε από την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. και αποτελεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Πρακτική Άσκηση

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Πρακτική Άσκηση ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Πρακτική Άσκηση Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην επαφή των φοιτητών/ριών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE).

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 15, του αρ. 20, του Ν. 2639/98

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 3.2.2. Οδηγίες ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 3.2.2.1. Βασικές οδηγίες. Σε εφαρμογή των προαναφερομένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Και Διατροφής. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Και Διατροφής. Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Και Διατροφής Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος, 54 124, Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 99 71 36, Φαξ: +30 2310 99 70 67 e-mail: praktiki@auth.gr URL: http://www.dasta.auth.gr Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Σύνταξη Θεόδωρος Τσιρίκογλου Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Σε μια περίοδο ευρύτερων αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...5 2. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης...6

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014 2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Ε Ξ Α Σ Κ Η Σ Η Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Ε Ξ Α Σ Κ Η Σ Η Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχυδρ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, δύνανται να πραγματοποιούν την θεσμοθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης»

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» Σχετ. εγκ. 26/86, 112/92 και 69/94. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 13

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014 2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Στο ΙΚΑ εκτός από το αντίγραφο του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ θα σας ζητηθούν τα στοιχεία του Εργοδότη τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Ανακοίνωση. Στο ΙΚΑ εκτός από το αντίγραφο του ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ θα σας ζητηθούν τα στοιχεία του Εργοδότη τα οποία είναι τα ακόλουθα: Ανακοίνωση Σας γνωρίζουμε ότι οι τεταρτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Προκειμένου να ετοιμαστούν οι συμβάσεις και να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2017 Άρθρο 1. Πρακτική Άσκηση α) Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητριών/ών του Τμήματος Χημείας επιδοτείται μέσω του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014 2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Υποστήριξη Π.Α. Εικαστικών κι Εφαρμοσμένων Τεχνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ Μεταξύ της Επιχείρησης / Οργανισμού... που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα θεσμοθετήθηκε με απόφαση της 2ης Συνεδρίασης του Ακαδημαϊκού Έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: -Δρ. Πάντα Μαρία Τηλ. 2228 0 99554 -Σκυφτός Κυριάκος Τηλ. 2228 0 99582 E-mail: skyftosk@yahoo.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

18/10/2017. Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» Πρακτική Άσκηση. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

18/10/2017. Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» Πρακτική Άσκηση. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014 2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες / Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Περιεχόμενα 1. Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;... 2 2. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;... 2 3. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας

Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας Έτος - Τάξη Υλοποίηση και Εφαρμογή Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου Πράξη: «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥ Τ ΙΚ ΗΣ Τηλ: 2610.369130 E-mail: nosileftiki@teipat.gr Fax: Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ: 2610.369092

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Υποστήριξη Π.Α. Γεωλογίας: Βάσια Φίλου Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 4 Ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 45500

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014 2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική Άσκηση Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Οδηγίες προς Επόπτες Καθηγητές

Πρακτική Άσκηση Οδηγίες προς Επόπτες Καθηγητές Πρακτική Άσκηση Οδηγίες προς Επόπτες Καθηγητές ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Επίβλεψη Πρακτικής Άσκησης;... 3 3. Ευθύνες Επόπτης Καθηγητή... 3 4. Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Πρακτική Άσκηση» Υλοποίηση Συγχρηματοδοτείται -Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) -Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

«Πρακτική Άσκηση» Υλοποίηση Συγχρηματοδοτείται -Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) -Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων «Πρακτική Άσκηση» Υλοποίηση 2014-2020 Συγχρηματοδοτείται -Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) -Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012 Πάτρα, 01 / 11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Διεύθυνση: Ερμού 70, 262 21 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» - Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» 1. Τι είναι η Πρακτική Άσκηση; Η Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες

Ενημέρωση για φοιτητές/τριες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.» 2014-2020 Ιδρυματικά Υπεύθυνος Έργου Αντώνης Κορωναίος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας Υποστήριξη Π.Α. Τμήματος Σοφία Προύσαλη Ενημέρωση για φοιτητές/τριες Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Κινητικότητα για πρακτική άσκηση Checklist

Erasmus+ Κινητικότητα για πρακτική άσκηση Checklist Erasmus+ Κινητικότητα για πρακτική άσκηση Checklist Α) Πριν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus για πρακτική άσκηση Αναζητώ μόνος μου ή και με τη βοήθεια του γραφείου Erasmus φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι Δρ Ιωάννης Βασιλάκογλου Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης ΛΑΡΙΣΑ 2016 0 Πρόλογος 1 ης έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα