ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών. Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, δείχνει τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Σκοπός Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών είναι η εξάσκησή τους στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος και η εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης σε πρακτικά θέματα εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και η ανάπτυξη πρόσθετων προσόντων και δεξιοτήτων, όπως η πρωτοβουλία και η επίλυση προβλημάτων. Διάρκεια, δικαιώματα και χώροι ΠΑ Η διάρκεια της ΠΑ ορίζεται σε έξι (6) μήνες, (24 εβδομάδες πενθήμερης 8ωρης εργασίας) για όλους τους σπουδαστές και πραγματοποιείται κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και τα μαθήματα ειδικότητας. Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν το 7ο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους σε ειδικό έντυπο εφ όσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 1

2 Η ΠΑ πραγματοποιείται κυρίως σε Δημόσια και δευτερευόντως σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία καθώς και σε ιδιώτες Διαιτολόγους ή εταιρείες παροχής διαιτητικών υπηρεσιών. Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ιδιωτικές επιχειρήσεις του τομέα Τρόφιμα Διατροφή Άσκηση, της Ελλάδας η άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίοδοι υλοποίησης ΠΑ Για λόγους διαχείρισης των θέσεων Πρακτικής Άσκησης έχουν καθιερωθεί δύο συγκεκριμένες περίοδοι διεξαγωγής της ΠΑ: Για το χειμερινό εξάμηνο η ΠΑ αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει στις 31 Μαρτίου. Για το εαρινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Απριλίου και τελειώνει στις 30 Σεπτεμβρίου. Ειδικά για τον ιδιωτικό τομέα, όταν η θέση εξασφαλίζεται σε συνεννόηση του σπουδαστή με την επιχείρηση, δεν ισχύουν τα προηγούμενα χρονικά πλαίσια, δηλ η ΠΑ μπορεί να αρχίζει αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής πληροί τις προϋποθέσεις. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη γραμματεία του Τμήματος μετά από ανακοίνωση/πρόσκληση. Ενδεικτικά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και 15 Μαρτίου για το εαρινό. 2

3 Διαδικασία συμμετοχής Δικαιολογητικά - Πρακτική άσκηση στον Ιδιωτικό τομέα Ο σπουδαστής υποβάλλει στη γραμματεία: - Αίτηση έγκρισης ΠΑ δήλωση προτίμησης - Υπεύθυνη δήλωση για τα οφειλόμενα μαθήματα Μετά την απόφαση τοποθέτησης από την Επιτροπή ΠΑ, ο σπουδαστής σε συνεργασία με την ιδιωτική επιχείρηση υπογράφει μία «συμφωνία απασχόλησης» σε τέσσερα αντίτυπα, με την οποία πιστοποιείται η πρόθεση της επιχείρησης να τον απασχολήσει στο πλαίσιο της ΠΑ, ορίζοντας επίσης εργασιακό επιβλέποντα (στέλεχος της επιχείρησης). Ένα αντίτυπο της «συμφωνίας» ανήκει στον Σπουδαστή, δύο στην Επιχείρηση (το ένα για τον ΟΑΕΔ) και ένα στο Τμήμα. Επειδή η ΠΑ στον Ιδιωτικό τομέα επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ, η επιχείρηση και ο σπουδαστής ενημερώνει την υπηρεσία αυτή, όπως και το ΙΚΑ για την καταβολή ασφαλίστρου «εργασιακών κινδύνων». Επισημαίνεται ότι η ΠΑ είναι άσκηση στο επάγγελμα και όχι μισθωτή εργασία, άρα η ασφάλιση αφορά όχι την καταβολή σύνταξης, αλλά την εργασιακή ασφάλιση κατά τη διάρκεια της ΠΑ. 3

4 - Πρακτική άσκηση σε Δημόσιο φορέα Ο σπουδαστής υποβάλλει στη γραμματεία: - Αίτηση έγκρισης ΠΑ δήλωση προτίμησης - Υπεύθυνη δήλωση για τα οφειλόμενα μαθήματα Η γραμματεία ελέγχει αν ο σπουδαστής έχει τις προϋποθέσεις, ως προς τα οφειλόμενα μαθήματα για την πραγματοποίηση της ΠΑ και τα διαβιβάζει στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις κατανέμει τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις. Στη συνέχεια ο σπουδαστής παραλαμβάνει: Βεβαίωση τοποθέτησης Βιβλίο ΠΑ Ειδική «συμφωνία απασχόλησης» συνήθως δεν απαιτείται στο Δημόσιο φορέα 4

5 - Πρακτική άσκηση στο ΤΕΙ Ο σπουδαστής υποβάλλει στη γραμματεία : - Αίτηση έγκρισης ΠΑ δήλωση προτίμησης - Υπεύθυνη δήλωση για τα οφειλόμενα μαθήματα Επίσης καταθέτει στη γραμματεία: - Φωτοαντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού Αγροτικής τράπεζας (1η σελίδα του βιβλιαρίου, όπου φαίνεται ο αρ. λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή) - Φωτοαντίγραφο εγγράφου που αναφέρει το Α.Φ.Μ. του - Φωτοαντίγραφο εγγράφου που αναφέρει το Α.Μ. ΙΚΑ - Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Τέλος, παραλαμβάνει το βιβλίο ΠΑ, το οποίο ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση. - Εποπτεία ΠΑ - Θέσεις - Επιλογή Η Πρακτική άσκηση ελέγχεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από το Τμήμα και μεριμνά για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης, την αξιολόγηση των αιτήσεων των σπουδαστών για τις θέσεις πρακτικής σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες και την καταλληλότητα των χώρων ΠΑ. Επίσης, μεριμνά ώστε όλοι οι σπουδαστές που έχουν τις προϋποθέσεις να 5

6 απορροφηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των σπουδαστών ως προς το αντικείμενο και τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Στους σπουδαστές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν, με σειρά προτεραιότητας, οι ίδιοι τις πιθανές θέσεις που επιθυμούν να απασχοληθούν. Με βάση τις προτιμήσεις των σπουδαστών καταρτίζονται κατάλογοι, όπου προτάσσονται οι σπουδαστές οι οποίοι έχουν υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας και εντοπιότητα. Η επιτροπή χρησιμοποιεί τους καταλόγους για να διενεργήσει τις τελικές τοποθετήσεις σε θέσεις ΠΑ. Κατά τη διάρκεια της ΠΑ, ο ασκούμενος επιβλέπεται από επόπτη εκπαιδευτικό και από το Διαιτολόγο του δημόσιου ή ιδιωτικού νοσοκομείου ή της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της ΠΑ ο επόπτης επισκέπτεται το χώρο πρακτικής, όποτε είναι εφικτό, ή σε επικοινωνία με τους σπουδαστές ενημερώνεται για το αντικείμενο απασχόλησης τους, παρακολουθεί την επίδοσή τους και συνεργάζεται με τους ασκούμενους σπουδαστές και τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης του Νοσοκομείου ή της επιχείρησης για τη διευθέτηση προβλημάτων. Διευκολύνσεις, υποχρεώσεις ασκουμένων Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ΠΑ ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί για σοβαρούς λόγους ή για συμμετοχή στις εξετάσεις ή σε εργαστηριακό μάθημα, να απουσιάσει για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο ΠΑ, θεωρούνται και υπογράφονται 6

7 από τον επόπτη εκπαιδευτικό. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής απουσιάσει για περισσότερο από 5 ημέρες, τότε απαραίτητα τις συμπληρώνει στο τέλος της ΠΑ. Ο σπουδαστής προσκομίζει στον φορέα ΠΑ βεβαίωση, ότι η διευκόλυνση (άδεια) που του χορηγήθηκε χρησιμοποιήθηκε για τους παραπάνω λόγους (π.χ. εξεταστική περίοδος, λόγοι υγείας κ.λπ.). Ο ασκούμενος στο χώρο της εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο, τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας, ως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το τακτικό προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της ΠΑ. Επίσης, αν ο σπουδαστής δεν απασχολείται σε θέματα της ειδικότητας του οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στον υπεύθυνο που έχει ορισθεί στο χώρο εργασίας και στον υπεύθυνο επόπτη εκπαιδευτικό. Η επιτροπή ΠΑ επιλαμβάνεται του θέματος και σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να διακοπεί η συγκεκριμένη πρακτική άσκηση και ο σπουδαστής να μεταφερθεί σε άλλη θέση για να ολοκληρώσει την άσκησή του επιτυχώς. Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο ΠΑ, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το Τμήμα. Στο βιβλίο αναγράφονται, ανά εβδομάδα, οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε, καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε 7

8 εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή της υπηρεσίας για την επίβλεψη των ασκουμένων. Μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. ο σπουδαστής υποβάλλει στη γραμματεία: α) το βιβλίο ΠΑ κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό των εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοση του. β) κάθε άλλο στοιχείο (όπως π.χ. βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών) που ήθελε ζητηθεί από το Τμήμα σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης του ασκούμενου. γ) βεβαίωση από τον εργοδότη περί επιτυχούς ολοκλήρωσης της ΠΑ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή της ΠΑ του κάθε σπουδαστή. Σε περίπτωση αποδοχής υπογράφει επάνω στο βιβλίο ΠΑ και η ΓΣ του Τμήματος επικυρώνει την απόφαση. Σε περίπτωση απόρριψης το θέμα τίθεται προς κρίση στη ΓΣ του Τμήματος. Η ΓΣ δικαιούται να αποφασίσει επανάληψη της ΠΑ, αν διαπιστώσει απάτη (π.χ. ψευδής συμπλήρωση του βιβλίου ΠΑ, εκτενής απουσία κατά την ΠΑ, ψευδείς βεβαιώσεις κ.λπ.) κατά τη διεξαγωγή της ΠΑ. Η ΠΑ του σπουδαστή παρουσιάζεται δημόσια, ως συνέχεια της παρουσίασης της Πτυχιακής Εργασίας, επί 10 λεπτά, και γίνονται ερωτήσεις/συζήτηση σε σχέση με την επιτυχία της. Η παρουσίαση αυτή 8

9 λαμβάνεται υπόψη και στο βαθμό της Πτυχιακής Εργασίας (τυποποιημένος οδηγός βαθμολογίας πτυχιακής εργασίας). Αποζημίωση, ασφάλιση κατά την Πρακτική Άσκηση Η ΠΑ των σπουδαστών αμείβεται και η αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι σπουδαστές, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Η αποζημίωση καταβάλλεται από το φορέα απασχόλησης και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή άλλους φόρους. Οι ασκούμενοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, ούτε επίδομα αδείας. Ιδιωτικός τομέας (ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΝΠΙΔ ) Στον ιδιωτικό τομέα η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο 80% του ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Στο τέλος της ΠΑ ο φορέας απασχόλησης δικαιούται/λαμβάνει επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για το 50% επί της καταβληθείσας αποζημίωσης προς το σπουδαστή, καταθέτοντας εντός τριών μηνών τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: α) Τοποθέτηση του σπουδαστή στην επιχείρηση από την επιτροπή ΠΑ β) Αντίγραφο της «σύμβασης απασχόλησης» 9

10 γ) Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) Δημόσιος τομέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ) Στο Δημόσιο οι θέσεις είναι θεσμοθετημένες με υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ) και η τρέχουσα αποζημίωση ανέρχεται σε 176,08 μηνιαίως. Ασφάλιση κατά την Πρακτική άσκηση Ο σπουδαστής ασφαλίζεται στο ΙΚΑ μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται υποχρεωτικά από το φορέα απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Ο σπουδαστής απευθύνεται στο ΙΚΑ της περιοχής, που θα εργασθεί, προκειμένου να αποκτήσει Α.Μ. του ΙΚΑ (απαιτείται αντίγραφο της σύμβασης απασχόλησης) και να παραλάβει το βιβλιάριο εισφορών, το οποίο ενημερώνει η επιχείρηση στην οποία θα απασχοληθεί. 10

11 Σητεία. /. / Αρ. Πρωτ.:. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ TΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:. ΟΝΟΜΑ:... ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ:. ΟΝ.ΜΗΤΡΟΣ:... ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:... ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:. ΕΚ/ΣΑ ΑΡΧΗ:... ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ.. Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ:.. Αρ:. ΠΟΛΗ:... ΝΟΜΟΣ:... Τ.Κ.:... ΤΗΛ. ΣΤΑΘ.: ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤ.:... ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Μάθημα ειδικότητας (αστεράκια) που οφείλεται από το/τη σπουδαστή/στρια Η αίτηση μπορεί να σταλεί συμπληρωμένη στο Fax: ή στο Παρακαλώ να εγκρίνετε την πραγματοποίηση της 6/μηνης Πρακτικής μου Άσκησης για τη χρονική περίοδο: Από...έως... Mε σειρά προτίμησης αναφέρεται ο φορέας απασχόλησης και η πόλη. Αν πρόκειται για ιδιωτικό τομέα να αναφέρονται στοιχεία επικοινωνίας με το φορέα απασχόλησης. (έως 5 επιλογές το ελάχιστο 2 επιλογές) 1).. 2)... 11

12 3).... 4).... 5).. Ημερομηνία.../.../201. Ο / Η Αιτών/ούσα 12

13 13

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...5 2. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., Εγγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρουσίαση Βημάτων για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

1. Παρουσίαση Βημάτων για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1. Παρουσίαση Βημάτων για την Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης α. Οι σπουδαστές ενημερώνονται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σχετικά με την πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. ΆΡΘΡΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής: Φοιτητές Τ.Ε.Ι.Θ. καθίστανται όσοι εγγράφονται σ' αυτό μετά από εισαγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ»

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΥΜΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ α ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. πρακτικής. άσκησης

Οδηγός. πρακτικής. άσκησης απ Οδηγός πρακτικής άσκησης 2 Αθήνα / Έκδοση 2012 απ Οδηγός πρακτικής άσκησης 3 4 περιεχόμενα 6 Πρόλογος 8 10 13 14 16 Εισαγωγή Πρακτική άσκηση στο ΤΕΙ Αθήνας Βασικοί στόχοι της Πρακτικής Άσκησης Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Κιλκίς Δεκέμβριος 2013 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ TECHNICIAN ON WASTE TREATMENT AND RECYCLING Αθήνα 2006 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ TECHNICIAN

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης & διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης & διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης & διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα