Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5"

Transcript

1 Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση Με επιφύλαξη αλλαγών!

2 Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά Υποδείξεις για τις οδηγίες λειτουργίας Υποδείξεις ασφαλείας: Χρησιμοποιούμενα σύμβολα και η ερμηνεία τους Γενικές υποδείξεις για τη συναρμολόγηση Μηχανισμοί παλινδρόμησης για απευθείας συναρμολόγηση Έκδοση μηχανισμού μετάδοσης κίνησης της μονάδας παλινδρόμησης Μηχανισμοί παλινδρόμησης με βάση και μοχλό Έκδοση μηχανισμού μετάδοσης κίνησης της μονάδας παλινδρόμησης βάση και μοχλός Τροποποίηση της θέσης μοχλού παλινδρόμησης μοχλικού συστήματος κλαπέτων Μηχανικοί τερματικοί αναστολείς Έλεγχος θέσης τερματικού αναστολέα ΑΝΟΙΧΤΟΣ Έλεγχος θέσης τερματικού αναστολέα ΚΛΕΙΣΤΟΣ Αλλαγή γωνίας παλινδρόμησης (προαιρετικά) Ρύθμιση μειωτήρα Συντήρηση Γενικές υποδείξεις Φλάντζες Γράσο Αλλαγή γράσου σε μηχανισμό παλινδρόμησης Μετά τη συντήρηση Service Σελίδα 2

3 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 1 Βασικά 1 Βασικά 1.1 Υποδείξεις για τις οδηγίες λειτουργίας Οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν ένα πλήρες σύνολο μόνο μαζί με τις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας των ενεργοποιητών. 1 Βασικά Για αυτό τον λόγο πρέπει να τηρούνται οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στις οδηγίες λειτουργίας των ενεργοποιητών! Οι οδηγίες λειτουργίας για λόγους που έχουν να κάνουν με τη συνοπτικότητα δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε ενδεχόμενη περίπτωση εγκατάστασης, λειτουργίας ή συντήρησης. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, στις οδηγίες λειτουργίας ουσιαστικά περιέχονται μόνο υποδείξεις για το εκπαιδευμένο προσωπικό (βλέπε ενότητα 1.1) που απαιτούνται σε περίπτωση ενδεδειγμένης χρήσης των συσκευών στον βιομηχανικό τομέα. 1.2 Υποδείξεις ασφαλείας: Χρησιμοποιούμενα σύμβολα και η ερμηνεία τους Στις οδηγίες λειτουργίας χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα που έχουν διαφορετικές σημασίες. Εάν δεν τηρηθούν οι σχετικές υποδείξεις η συνέπεια μπορεί να είναι σοβαροί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.. Προειδοποίηση υποδεικνύει ενέργειες που εάν δεν εκτελεστούν σωστά μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο για την ασφάλεια ατόμων ή αντικειμένων Υπόδειξη υποδεικνύει ενέργειες που έχουν ουσιαστική συμβολή στη σωστή λειτουργία. Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι υποδείξεις, υπάρχει πιθανότητα ζημιών. Βήματα εργασίας έχουν εκτελεστεί ήδη από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού: Εάν οι ενεργοποιητές παραδίδονται συναρμολογημένοι σε εξοπλισμούς, αυτό το βήμα έχει ήδη εκτελεστεί από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. Κατά τη θέση σε λειτουργία πρέπει να λάβει χώρα ένας έλεγχος της ρύθμισης. 1.3 Γενικές υποδείξεις για τη συναρμολόγηση Σε όλες τις εργασίες συναρμολόγησης πρέπει να δίνεται προσοχή στις ροπές σύσφιγξης, βλέπε επόμενο πίνακα. Ροπές σύσφιγξης T A [Nm] για βίδες διαφόρων κατηγοριών αντοχής Σπείρωμα Κατηγορία αντοχής 8.8 A2-70/A4-70 A2-80/A4-80 M M M M M M Συνιστάται να ζητούνται η υποστήριξη και οι υπηρεσίες της αρμόδιας SIPOS Aktorik-Services για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, εργασίες θέσης σε λειτουργία και Service. Σελίδα 3

4 2 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS Μηχανισμοί παλινδρόμησης για απευθείας συναρμολόγηση Έκδοση μηχανισμού μετάδοσης κίνησης της μονάδας παλινδρόμησης Είναι εφικτοί διάφοροι τύποι μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, βλέπε την επόμενη εικόνα. Εδώ οι κωδικοί έχουν την εξής ερμηνεία: Το πρώτο γράμμα αφορά στη θέση συναρμολόγησης του ατέρμονα άξονα, το δεύτερο για τη φορά περιστροφής στην έξοδο. Εργοστασιακή ρύθμιση είναι η στάνταρ φορά περιστροφής προς τα δεξιά. Σε αριστερόστροφη ρύθμιση αντιστρέφονται οι φορές περιστροφής που εμφανίζονται στη συνέχεια. Παράδειγμα: παράδειγμα: LR = Η θέση συναρμολόγησης του ατέρμονα άξονα είναι αριστερά, LR = Η φορά περιστροφής στην έξοδο είναι δεξιά. Στάνταρ διαμόρφωση είναι RR. Εικ.: Απεικόνιση του τύπου μηχανισμού μετάδοσης κοιτώντας το καπάκι με δείκτη Η συναρμολόγηση των μηχανισμών παλινδρόμησης είναι εφικτή σε οποιαδήποτε θέση. Η θέση συναρμολόγησης μπορεί να τροποποιείται εύκολα εκ των υστέρων. Η φορά περιστροφής του SIPOS 5 Flash μπορεί να αλλάζει ανά πάσα στιγμή. 1. Αφαιρέστε καλά το γράσο στις επιφάνειες εφαρμογής των φλαντζών σύνδεσης στον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης και τον εξοπλισμό. 2. Συνδέστε τον σύνδεσμο (εικ. θέση 1) στον άξονα εξοπλισμού (3) και ασφαλίστε το ελατήριο συναρμογής με την ακέφαλη βίδα (2) (βλέπε εικόνα), ταυτόχρονα τηρείτε τις διαστάσεις x, y (βλέπε τον επόμενο πίνακα). 3. Γρασάρετε καλά την οδόντωση του συνδέσμου με γράσο που δεν περιέχει οξέα. 4. Τοποθετήστε τον μηχανισμό παλινδρόμησης στον εξοπλισμό. Προσέξτε το κεντράρισμα και την πλήρη εφαρμογή της φλάντζας εξοπλισμού. 5. Στερεώστε τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης με βίδες (τουλ. κατηγορία αντοχής 8.8) και ελατηριωτούς δακτυλίους. 6. Σφίξτε τις βίδες σταυρωτά με ροπή σύσφιγξης σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα. Εικ.: συνδέσμου στον άξονα εξοπλισμού Εάν υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης από κινούμενα μέρη, πρέπει να τοποθετηθούν διατάξεις προστασίας. Σελίδα 4

5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 2 Διαστάσεις για θέση συναρμολόγησης και ροπές σύσφιγξης για βίδες διαφορετικών κατηγοριών αντοχής Μηχανισμός Διαστάσεις Βίδες Κατηγορία αντοχής 8.8 A2-70/ A4-70 A2-80/ A4-80 Τύπος Φλάντζα X μέγ Y μέγ Αριθμός x βάρος Ροπή σύσφιγξης TA (Nm) 2SC5010 F x M SC5011 F x M SC5031/ 2SC5511 F x M SC5032/ 2SC5512 F x M SC5042/ 2SC5522 F x M SC5043/ 2SC5523 F x M SC5053/ 2SC5533 F x M SC5054/ 2SC5534 F x M SC5064/ 2SC5544 F x M SC5065/ 2SC5545 F x M Μηχανισμοί παλινδρόμησης με βάση και μοχλό Έκδοση μηχανισμού μετάδοσης κίνησης της μονάδας παλινδρόμησης βάση και μοχλός Είναι εφικτοί διάφοροι τύποι μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, βλέπε την επόμενη εικόνα. Εδώ οι κωδικοί έχουν την εξής ερμηνεία: Το πρώτο γράμμα αφορά στη θέση συναρμολόγησης του ατέρμονα άξονα, το δεύτερο στη φορά περιστροφής του μοχλού εξόδου ισχύος. Εργοστασιακή ρύθμιση είναι η στάνταρ φορά περιστροφής προς τα δεξιά. Σε αριστερόστροφη ρύθμιση αντιστρέφονται οι φορές περιστροφής που εμφανίζονται στη συνέχεια. Παράδειγμα: παράδειγμα: LR = Η θέση συναρμολόγησης του ατέρμονα άξονα είναι αριστερά, LR = Η φορά περιστροφής είναι δεξιά. Στάνταρ διαμόρφωση είναι RR. Εικ.: Απεικόνιση του τύπου μηχανισμού μετάδοσης κοιτώντας το καπάκι με δείκτη Πριν από τη συναρμολόγηση ελέγξτε, εάν επαρκεί ο χώρος. Ο μηχανισμός κινείται. Ο μηχανισμός ή άλλα μέρη δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στην περιοχή τέλεσης της περιστροφικής κίνησης του μοχλού. Συναρμολογήστε τον μηχανισμό παλινδρόμησης σε σταθερή, ανθεκτική στον λυγισμό και χωρίς κραδασμούς επιφάνεια έτσι, ώστε να αποκλείονται σχετικές κινήσεις μεταξύ βάσης και στοιχείου στερέωσης. Διαφορετικά αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τροποποιήσεις της εκτροπής του μοχλού. Ο πελάτης πρέπει να φροντίσει για αντιδιαβρωτική προστασία του παξιμαδιού συγκόλλησης και του σωλήνα. Σελίδα 5

6 Ευθυγραμμίστε τη θέση συναρμολόγησης έτσι, ώστε τα επίπεδα κίνησης του μηχανισμού μετάδοσης (εικ. 1, θέση 1) και του μοχλού εξοπλισμού (2) να είναι παράλληλα. Η επιτρεπόμενη παρέκκλιση γωνίας είναι ξεκινώντας από το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης: μέγ. 10, προς τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης: μέγ Καθαρίστε και αφαιρέστε πολύ καλά το γράσο στις επιφάνειες εφαρμογής στη φλάντζα βάσης. 3. Στερεώστε τον μηχανισμό με τέσσερις βίδες (τουλ. κατηγορία αντοχής 8.8) και ελατηριωτούς δακτυλίους. Σε όλες τις εργασίες συναρμολόγησης πρέπει να δίνεται προσοχή στις ροπές σύσφιγξης, βλέπε επόμενο πίνακα. Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Εικ. 1: Θέση συναρμολόγησης σωλήνας προς τον μοχλό παλινδρόμησης Οπές στη φλάντζα βάσης [mm] Τύπος Ø d1 A B C 2SC SC SC5048 2SC SC5058 2SC SC5068 2SC Τροποποίηση της θέσης μοχλού παλινδρόμησης Εφόσον χρειάζεται, μπορεί να αλλάξει η θέση του μοχλού παλινδρόμησης. Τύπος Μετατόπιση μοχλού κατά ένα δόντι 2SC5048 2SC5528 2SC5068 2SC5548 2SC5518 2SC5058 2SC5538 2SC5028 Γωνία 9 11, Αφαιρέστε το ασφαλιστικό δαχτυλίδι (εικ. 2, θέση 3). 2. Τραβήξτε τον μοχλό παλινδρόμησης (1) από τον άξονα εξόδου ισχύος (2) και συνδέστε τον πάλι στην επιθυμητή θέση στον άξονα εξόδου ισχύος. 3. Ασφαλίστε τον μοχλό παλινδρόμησης με ασφαλιστικό δαχτυλίδι. Επιτρεπόμενη γωνία εκτροπής για α (βλέπε εικ. 3): 2SC5028/ 48/ 58 και 2SC5518/ 28/ 38: α ελάχ. 30, α μέγ. 150 α ελάχ. 30, α μέγ SC5068 και 2SC5548: α ελάχ. 37, α μέγ. 143 Εικ. 2: Θέση μοχλού παλινδρόμησης Σελίδα 6

7 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 2 Κατά τη ρύθμιση του μήκους προσέξτε ώστε να μην παρατηρείται υστέρηση ή υπέρβαση της γωνίας α ελάχ. και α μέγ. (βλέπε εικ. 3). Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν έντονες δυνάμεις με αποτέλεσμα ζημιές του μηχανισμού. Οι οριακές τιμές για τη γωνία β (βλ. εικ. 3, προηγούμενο κεφάλαιο) πρέπει να ορίζονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. Εικ. 3: Γωνία εκτροπής μοχλικού συστήματος κλαπέτων 2 Κατάλληλα μοχλικά συστήματα (σφαιρικοί σύνδεσμοι με μοχλό) ή μόνο σφαιρικοί σύνδεσμοι διατίθενται με ξεχωριστή παραγγελία από την SIPOS Aktorik. Στους παραδιδόμενους σφαιρικούς συνδέσμους, ένας σύνδεσμος έχει δεξιόστροφο σπείρωμα, ο άλλος αριστερόστροφο σπείρωμα. Η αντιστοιχία σφαιρικών συνδέσμων και τύπου μηχανισμού και τα στοιχεία διαστάσεων για τους διάφορους τύπους αναφέρονται στον επόμενο πίνακα. Διαστάσεις: Σφαιρικοί σύνδεσμοι 2SX5304-0GE.. και μοχλικό σύστημα κλαπέτων 2SX5304-0KG.. Για τύπο μηχανισμού μετάδοσης κίνησης Μέγ. μεταδιδόμενη ισχύς [kn] 2SC5028 7,5 2SC5048, 2SC5518, 2SC5528 2SC5058, 2SC5068, 2SC5538, 2SC5548 Ø d1 RH/LH 15; 12,5* M28x1,5 21 M30x1,5 Ø d2 [mm] X [mm] Ø d3 d3κώνος 1:10 M16x1,5 27; 25* 8; 5* 16H8 M20x1,5* 34; 33,5* 40; 50,5* *σε μοχλικό σύστημα κλαπέτων 12; 5* 22 H8 12; 5* 26 H11 1. Τοποθετήστε τον σφαιρικό σύνδεσμο (εικ. θέση 1), στην κωνική οπή στον μοχλό παλινδρόμησης (7) στερεώστε με παξιμάδι ασφαλείας (8) και ασφαλίστε με κοπίλια (9) έναντι μη ηθελημένης ελευθέρωσης. 2. Τοποθετήστε την άλλο σφαιρικό σύνδεσμο μέσα στην κωνική οπή του μοχλού εξοπλισμού (5). Στερεώστε με παξιμάδι ασφαλείας (8) και ασφαλίστε με κοπίλια (9) έναντι μη ηθελημένης ελευθέρωσης. 3. Θέστε σε παράλληλη θέση τον Εικ.: Μοχλικό σύστημα μοχλό εξοπλισμού (5) και τον μοχλό παλινδρόμησης (7). 4. Βιδώστε τα δύο παξιμάδια συγκόλλησης (3) στους σφαιρικούς συνδέσμους (1) μέχρι περ. το μέσον του μήκους του σπειρώματος. Τηρήστε την ελάχιστη υπερκάλυψη σπειρώματος: x ελάχ. = 1 x διάμετρος σπειρώματος, βλ. εικ. θέση 6 5. Αφαιρέστε το μέτρο μήκους σωλήνα και κόψτε τον σωλήνα στο κατάλληλο μήκος. 6. Ξεβιδώστε το παξιμάδι συγκόλλησης (3) από τους δύο σφαιρικούς συνδέσμους και συγκολλήστε το στον σωλήνα. Μετά από εργασίες συγκόλλησης διασφαλίστε την αντιδιαβρωτική προστασία! Σελίδα 7

8 2 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS Βιδώστε το κόντρα παξιμάδι (2) και τον σωλήνα (4) στον σφαιρικό σύνδεσμο στον μοχλό παλινδρόμησης. Τηρήστε την ελάχιστη υπερκάλυψη σπειρώματος x ελάχ. (6). 8. Αφαιρέστε τον δεύτερο σφαιρικό σύνδεσμο από τον μοχλό εξοπλισμού, βιδώστε το κόντρα παξιμάδι (2) και βιδώστε τον σφαιρικό σύνδεσμο στον σωλήνα. Τηρείτε και εδώ την ελάχιστη υπερκάλυψη σπειρώματος (x ελάχ.). 9. Θέστε τον μηχανισμό παλινδρόμησης και τον εξοπλισμό στην ίδια τερματική θέση. 10. Τοποθετήστε τον δεύτερο σφαιρικό σύνδεσμο στον μοχλό εξοπλισμού, στερεώστε με παξιμάδι ασφαλείας και ασφαλίστε με κοπίλια. Γυρίζοντας τον σωλήνα ρυθμίστε το μήκος. Σε περίπτωση χρήσης των παραδιδόμενων σφαιρικών συνδέσμων, ένας σύνδεσμος έχει δεξιόστροφο σπείρωμα, ο άλλος αριστερόστροφο σπείρωμα. Κατά τη ρύθμιση του μήκους προσέξτε ώστε να μην παρατηρείται υστέρηση ή υπέρβαση της γωνίας α ελάχ. και α μέγ. (βλέπε υπόδειξη στο προηγούμενο κεφάλαιο). 11. Σφίξτε γερά τα δύο κόντρα παξιμάδια (2) στον σωλήνα. Πριν από τη θέση σε λειτουργία του μηχανισμού παλινδρόμησης προσέξτε ώστε να μην βρίσκεται κανείς και κανένα αντικείμενο στην περιοχή εκτέλεσης κίνησης του μοχλού. Εάν υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης από κινούμενα μέρη, πρέπει να τοποθετηθούν διατάξεις προστασίας. 2.3 Μηχανικοί τερματικοί αναστολείς Σε περίπτωση στάνταρ μηχανισμού παλινδρόμησης σταθερής γωνίας κίνησης (εικ. θέση X) 90 (αριθ. παρ. 2SC5-0/1/2/3) οι μηχανικοί τερματικοί αναστολείς του μηχανισμού παλινδρόμησης είναι σταθερά ρυθμισμένοι στις 92. Μετατόπιση των τερματικών αναστολέων και συνεπώς τροποποίηση της γωνίας δεν είναι εφικτή, ωστόσο αλλαγή της θέσης είναι εφικτή (εικ. θέση Y). Προαιρετικά διατίθενται ενεργοποιητές διαφορετικού εύρους κίνησης, στους οποίους μπορεί να τροποποιείται η γωνία τέλεσης της κίνησης, βλέπε κεφάλαιο 2.4. Στους μηχανισμούς με συνεχούς περιστροφής μηχανισμό παλινδρόμησης (αριθ. παρ. 2SC5 -.4/5/6/7) δεν υπάρχουν τερματικοί αναστολείς. Εικ.: Σταθερή γωνία παλινδρόμησης Οι μηχανικοί τερματικοί αναστολής του μηχανισμού παλινδρόμησης δεν χρειάζονται για την κανονική λειτουργία του μηχανήματος. Απλά αποτελούν μία πρόσθετη ασφάλεια έναντι της κίνησης σε χειροκίνητη λειτουργία πέρα από το επιθυμητό εύρος ρύθμισης. Οι τερματικοί αναστολείς δεν επιτρέπεται να προσεγγίζονται σε ηλεκτρική λειτουργία. Η πραγματική γωνία κίνησης του εξοπλισμού πρέπει να είναι λίγο μικρότερη από τη γωνία κίνησης του μηχανισμού παλινδρόμησης, που καθορίζεται από τους δύο μηχανικούς τερματικούς αναστολείς Έλεγχος θέσης τερματικού αναστολέα ΑΝΟΙΧΤΟΣ Εκ νέου έλεγχος του μηχανικού τερματικού αναστολέα στη θέση ΑΝΟΙΧΤΟΣ απαιτείται ενδεχομένως, όταν κατά τον έλεγχο της θέσης του τερματικού αναστολέα στη θέση ΚΛΕΙΣΤΟΣ διαπιστώνεται ότι λαμβάνει χώρα προσέγγιση των μηχανικών τερματικών αναστολέων στον μηχανισμό παλινδρόμησης. Σωστή ρύθμιση: Στη θέση ΑΝΟΙΧΤΟΣ, το παξιμάδι αναστολής πρέπει να απέχει ½ περιστροφής από το παξιμάδι τέλους (βλέπε εικόνα 2). Σελίδα 8

9 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 1. Αφαιρέστε τις 4 βίδες (εικ. 1, θέση 1) στον τερματικό αναστολέα (2) και αφαιρέστε τον τερματικό αναστολέα. 2. Θέστε τον εξοπλισμό (μοχλός παλινδρόμησης εικ. 1, θέση 3) με τον χειροτροχό στον ενεργοποιητή (ενδεχ. και με σύντομους ηλεκτρικούς παλμούς: ΒΗΜΑΤΙΚΗ λειτουργία ) στην τερματική θέση ΑΝΟΙΧΤΟΣ. 3. Γυρίστε το παξιμάδι αναστολής (εικ. 2, θέση 1) μέχρι το παξιμάδι τέλους (εικ. 2, θέση 2), στη συνέχεια γυρίστε το προς τα πίσω κατά ½ περιστροφής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει προσέγγιση του μηχανικού τερματικού αναστολέα στην ηλεκτρική λειτουργία. 4. Τοποθετήστε το παξιμάδι τέλους (εικ. 1, θέση 2) έτσι, ώστε οι οπές να ευθυγραμμίζονται με τις οπές σπειρώματος στο περίβλημα. Προσέξτε τον δακτύλιο Ο! 5. Βιδώστε τις βίδες μαζί με ελατηριωτούς δακτυλίους και σφίξτε τις σταυρωτά γερά. Για τις ροπές σύσφιγξης των βιδών από υλικό A2-80 ισχύουν οι τιμές του πίνακα στη σελίδα 3. 2 Εικ. 1: Εξαγωγή τερματικού αναστολέα Εικ. 2: Ρύθμιση παξιμαδιού αναστολής Έλεγχος θέσης τερματικού αναστολέα ΚΛΕΙΣΤΟΣ Κατά την ηλεκτρική κίνηση στην τερματική θέση ΚΛΕΙΣΤΟΣ, δεν επιτρέπεται να υπάρχει επαφή με το μηχανικό τερματικό αναστολέα του μηχανισμού παλινδρόμησης. 1. Οδηγήστε τον μηχανισμό ηλεκτρικά στη θέση ΚΛΕΙΣΤΟΣ. Πριν από την επίτευξη της τερματικής θέσης πρέπει να επιλέγεται η χειροκίνητη λειτουργία. 2. Όταν αυξηθεί η αντίσταση στη χειροκίνητη λειτουργία ελέγξτε, εάν έχει επιτευχθεί η τερματική θέση του εξοπλισμού (σημαίνει ότι η ρύθμιση του τερματικού αναστολέα είναι σωστή), ή έχει υπάρξει προσέγγιση με τον μηχανικό τερματικό αναστολέα (σημαίνει ότι η ρύθμιση του τερματικού αναστολέα δεν είναι σωστή)του μηχανισμού παλινδρόμησης. Εάν υπάρξει επαφή με τον μηχανικό τερματικό αναστολέα του μηχανισμού παλινδρόμησης, πρέπει να ελεγχθεί εκ νέου η θέση του μηχανικού τερματικού αναστολέα στη θέση ΑΝΟΙΧΤΟΣ και ενδεχ. να ρυθμιστεί εκ νέου ο τερματικός αναστολέας. 2.4 Αλλαγή γωνίας παλινδρόμησης (προαιρετικά) Εκτός από τον στάνταρ μηχανισμό παλινδρόμησης με σταθερή γωνία κίνησης 90 διατίθενται και προαιρετικοί μηχανισμοί παλινδρόμησης διαφορετικού εύρους κίνησης, στους οποίους η γωνία παλινδρόμησης μπορεί να τροποποιείται εντός ενός ορισμένου εύρους. Η ακρίβεια ρύθμισης είναι 0,6. Σε αυτούς τους μηχανισμούς παλινδρόμησης, στη γωνία παλινδρόμησης που αναφέρεται στην παραγγελία, αυξάνεται η γωνία του τερματικού αναστολέα κατά 2 στο εργοστάσιο. Εάν παραδείγματος χάριν γίνει παραγγελία μηχανισμού παλινδρόμησης με γωνία έως 120, η εργοστασιακή ρύθμιση του μηχανικού τερματικού αναστολέα είναι 122. Σελίδα 9

10 2 2 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Οι μηχανικοί τερματικοί αναστολής του μηχανισμού παλινδρόμησης δεν χρειάζονται για την κανονική λειτουργία του μηχανήματος. Απλά αποτελούν μία πρόσθετη ασφάλεια έναντι της κίνησης σε χειροκίνητη λειτουργία πέρα από το επιθυμητό εύρος ρύθμισης. Οι τερματικοί αναστολείς δεν επιτρέπεται να προσεγγίζονται σε ηλεκτρική λειτουργία. Η πραγματική γωνία κίνησης του εξοπλισμού πρέπει να είναι λίγο μικρότερη από τη γωνία κίνησης του μηχανισμού παλινδρόμησης, που καθορίζεται από τους δύο μηχανικούς τερματικούς αναστολείς. Η τροποποίηση της γωνίας παλινδρόμησης γίνεται στην τερματική θέση ΑΝΟΙΧΤΟΣ. 1. Ξεβιδώστε το καπάκι (εικ. 1 θέση 2) στον τερματικό αναστολέα (1). 2. Αφαιρέστε τον δακτύλιο σύσφιγξης με κατάλληλο εργαλείο (4). 3. Μόνο εάν πρέπει να μεγαλώσει η γωνία παλινδρόμησης (εάν πρέπει να μικρύνει η γωνία παλινδρόμησης, συνεχίστε με το βήμα 4): Γυρίστε το παξιμάδι τέλους (3) αριστερόστροφα μέχρι η οπή για τον δακτύλιο σύσφιγξης (4), να βρίσκεται ακόμη εντός της μακρουλής οπής! 4. Θέστε τον εξοπλισμό σε χειροκίνητη λειτουργία στην επιθυμητή τερματική θέση. 5. Γυρίστε το παξιμάδι τέλους (3) δεξιόστροφα μέχρι να εφαρμόσει στο παξιμάδι αναστολής (6), στη συνέχεια περιστρέψτε το αντίστροφα κατά ½ περιστροφής! Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει προσέγγιση του μηχανικού τερματικού αναστολέα στην ηλεκτρική λειτουργία. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει επαφή με τον μηχανικό τερματικό αναστολέα στην ηλεκτρική λειτουργία. Το παξιμάδι τέλους επιτρέπεται να βιδωθεί, μέχρι ο δακτύλιος σύσφιγξης (4) να καλύψει πλήρως το παξιμάδι τέλους (3). 6. Τοποθετήστε τον δακτύλιο σύσφιγξης με κατάλληλο εργαλείο. Εάν η εγκοπή στο παξιμάδι τέλους δεν συμφωνεί με την οπή στον ατέρμονα άξονα, γυρίστε αριστερόστροφα το παξιμάδι τέλους, μέχρι να ευθυγραμμιστεί με την οπή. 7. Ελέγξτε τον δακτύλιο O (5), εάν έχει ζημιά, αντικαταστήστε τον. 8. Βιδώστε το καπάκι (2). 9. Ελέγξτε την τερματική θέση ΚΛΕΙΣΤΟΣ, βλέπε και κεφάλαιο Ρυθμίστε συμπληρωματικά τη θέση τερματισμού ηλεκτρικής λειτουργίας ΑΝΟΙΧΤΟΣ σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας του ενεργοποιητή. Εικ. 1: Δομή τερματικού αναστολέα Εικ. 2: Αύξηση γωνίας παλινδρόμησης Εικ. 3: Μείωση γωνίας παλινδρόμησης 2.5 Ρύθμιση μειωτήρα Εργοστασιακά, ο μειωτήρας είναι έτσι ρυθμισμένος ώστε να μπορεί να αξιολογείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μέγιστη γωνία παλινδρόμησης του μηχανισμού από το ηλεκτρονικό σύστημα που είναι στη συνέχεια συνδεδεμένο. Τροποποίηση της ρύθμισης δεν απαιτείται. Σελίδα 10

11 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 3 Συντήρηση 3 Συντήρηση 3.1 Γενικές υποδείξεις Μετά τη θέση σε λειτουργία ελέγξτε τον μηχανισμό παλινδρόμησης για ζημιές βαφής. Για να αποφεύγονται ζημιές διάβρωσης, ρετουσάρετε τα σημεία που έχουν ζημιά. Ο μηχανισμός παλινδρόμησης σε μεγάλο βαθμό δεν χρειάζεται συντήρηση. Για να διασφαλίζεται μόνιμη ετοιμότητα λειτουργίας, συνιστούμε τα εξής μέτρα: Περίπου 6 μήνες μετά τη θέση σε λειτουργία και στη συνέχεια μία φορά τον χρόνο ελέγχετε την καλή σύσφιγξη των βιδών στερέωσης μεταξύ ενεργοποιητή, μηχανισμού παλινδρόμησης και εξοπλισμού. Εφόσον απαιτείται, οι βίδες πρέπει να σφίγγονται με τις ροπές σύσφιγξης που αντιστοιχούν στην κατηγορία αντοχής της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης βίδας. Κάθε 2 χρόνια εκτελείτε σε κάθε μηχανισμό οπτικό έλεγχο για διαρροή λαδιού ή γράσου. Κάθε 8 χρόνια ελέγχετε λεπτομερώς τη λειτουργία του ενεργοποιητή. Καταγράψτε τα αποτελέσματα για μετέπειτα αναφορές. Μηχανισμοί μετάδοσης που εκτίθενται συνεχώς σε θερμοκρασίες πάνω από 40 C, πρέπει να συντηρούνται σε συντομότερα χρονικά διαστήματα. 3 Συντήρηση 3.2 Φλάντζες Οι φλάντζες από ελαστομερή υπόκεινται σε γήρανση. Συνιστούμε την αντικατάσταση των φλαντζών μετά από 8 έτη κατά την επιθεώρηση του ενεργοποιητή. 3.3 Γράσο Συνιστούμε αλλαγή γράσου στον μηχανισμό παλινδρόμησης μετά από 8 έτη, εάν χρησιμοποιείται συχνά ή σε ρυθμιστική λειτουργία σε 4 έως 8 έτη, εάν χρησιμοποιείται σπάνια μετά από 10 έως 12 έτη. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο γνήσιο γράσο, ή εγκεκριμένο προϊόν ισοδύναμης ποιότητας. Στοιχεία για τον τύπο του γράσου υπάρχουν στην πινακίδα τύπου. Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη λιπαντικών. Τύπος Ποσότητες γράσου Μηχανισμός παλινδρόμησης σε μηχανισμούς με απευθείας συναρμολόγηση 2SC5010/11 2SC5031/32 2SC5511/12 2SC5042/43 2SC5522/23 2SC5053/54 2SC5533/34 2SC5064/65 2SC5544/45 Ποσότητα (dm³) 0,1 0,3 0,4 1,0 1,3 Βάρος (kg)* 0,09 0,27 0,36 0,9 1,17 Βαθμίδα παλινδρόμησης σε μηχανισμούς με βάση και μοχλό Τύπος 2SC5028 2SC5518 2SC5048 2SC5528 2SC5058 2SC5538 2SC5068 2SC5548 Ποσότητα (dm³) 0,14 0,33 0,55 1,3 1,65 Βάρος (kg)* 0,13 0,3 0,50 1,2 1,5 * σε ρ = 0,9 kg/dm³ Το λιπαντικό και το καθαριστικό που χρησιμοποιήθηκε και αφαιρέθηκε πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Σελίδα 11

12 4 Service 4 Service Αλλαγή γράσου σε μηχανισμό παλινδρόμησης Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Για την αλλαγή του γράσου προηγουμένως πρέπει να αφαιρεθεί ο μηχανισμός παλινδρόμησης από τον εξοπλισμό και στη συνέχεια ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης από τον μηχανισμό παλινδρόμησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν επιτρέπεται να υπάρχει πίεση στον εξοπλισμό / τη σωλήνωση ή άλλη πηγή κινδύνου. Ο εξοπλισμός πρέπει να ασφαλιστεί έναντι μη ηθελημένης μετατόπισης. Η αλλαγή γράσου πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό που είναι εξοικειωμένο με αυτές τις εργασίες και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Συνιστάται να αναθέτετε την αλλαγή του γράσου στο Service της SIPOS Aktorik Μετά τη συντήρηση 1. Τοποθετήστε τον μηχανισμό παλινδρόμησης. 2. Ρυθμίστε εκ νέου τις τερματικές θέσεις. 3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του μηχανισμού παλινδρόμησης και ενδεχομένως τροποποιήστε τις κατάλληλα. 4. Εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία, για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία. 5. Ελέγξτε τον μηχανισμό παλινδρόμησης και τα σημεία διαχωρισμού για ζημιές στο χρώμα. Για να αποφεύγονται ζημιές από διάβρωση, ρετουσάρετε προσεκτικά τα σημεία με ζημιά. Το γνήσιο χρώμα μπορεί να παραγγέλνεται σε μικρές συσκευασίες από την SIPOS Aktorik. 4 Service Η εταιρεία SIPOS Aktorik προσφέρει ευρείες υπηρεσίες Service όπως συναρμολόγηση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση και επιθεώρηση των ενεργοποιητών. Διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα Έκδοση Με επιφύλαξη αλλαγών! Σελίδα 12 SIPOS Aktorik GmbH Im Erlet 2 - D Altdorf

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat Doblò Panel Van/Crewbus (263) 1.6 D Multijet Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat 500 1,2 ltr. Κωδικός κινητήρα 169 A4.000 Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος 0390.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 230/10 (4) A~ με διάταξη ανοίγματος 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης. Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας , ,

Οδηγίες συναρμολόγησης. Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας , , Οδηγίες συναρμολόγησης Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας 1371 00, 1372 00, 1373 00 Περιγραφή συσκευής Στην ευέλικτη στήλη λειτουργίας μπορούν να εγκατασταθούν μαζί στον τοίχο πολλές μεμονωμένες συσκευές με ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Ford Focus 2,0 ltr. 16V με κωδικό κινητήρα EDDB, EDDC, EDDD Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Rotonivo. Σειρά RN 3000 RN 4000 RN Οδηγίες λειτουργίας

Rotonivo. Σειρά RN 3000 RN 4000 RN Οδηγίες λειτουργίας Rotonivo Σειρά RN 3000 RN 4000 RN 6000 Οδηγίες λειτουργίας 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (χωρίς ελεγκτή)

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (χωρίς ελεγκτή) Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (χωρίς ελεγκτή) Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Τεχνολογία επαγγ. οχημάτων και βιομηχανιών Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Κεντρικοί άξονες της ELBE Κατασκευή Αντικατάσταση Επισκευή K3-0262/0909 Υποδείξεις τοποθέτησης Μεταφορά και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

/2000 (GR)

/2000 (GR) 6009 07/000 (GR) Για τη τεχνική εταιρία Οδηγίες συντήρησης Έλεγχος και αντικατάσταση των ανόδων µαγνησίου Παρακαλούµε να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη συντήρηση Περιεχόµενα Γενικά.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης. Πλαίσιο Συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης. Πλαίσιο Συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Πλαίσιο Συναρμολόγησης 1251 04 Περιγραφή συσκευής Στο πλαίσιο συναρμολόγησης εγκαθίστανται μονάδες συσκευών ή πλήρεις συσκευές, όπως π.χ. ηασύρματη Μονάδα Εισόδου Dialog από το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχέας λεπίδας Premium

Υποδοχέας λεπίδας Premium Υποδοχέας λεπίδας Premium Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica υποδοχέας λεπίδας Premium Έ κδοση 1.3, Ελληνικά 10/2012 Αρ. παραγγελίας: 14 0491 82106, Αναθ.D Να φυλάσσεται πάντα κοντά στη συσκευή. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l A 405

Οδηγίες Χρήσης. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l A 405 Οδηγίες Χρήσης Αρ.είδους 27 070 Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l Αρ.είδους 27 070 890 Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l 04 573 A 405 Περιεχόμενα 1. Γενικά στοιχεία 2 1.1. Προορισμός σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το κιτ τραπεζοειδούς ιμάντα CT881K2 / CT881WP1 σε ένα Ford Fiesta V έτους κατασκευής 2004 (JH_JD_) 1,4 ltr.

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 ltr. 85KW με κωδικό κινητήρα AUY, από το μοντέλο 2003 Κιτ ιμάντα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn

Συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn 1 597 0503 GR 01.2013 el Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας για συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn Έκδοση υποδοχής A (τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Logamax U022K B/I. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό /2005 GR Για τον ειδικό. Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για

Logamax U022K B/I. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό /2005 GR Για τον ειδικό. Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για 2061 2194 03/2005 GR Για τον ειδικό Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο Logamax U0K B/I 6 720 611 807-00.1O Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Έκδοση 09/2012 20051131

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας για EAS -dutytorque Τύπος 404_. 400 Μέγεθος 2 9

Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας για EAS -dutytorque Τύπος 404_. 400 Μέγεθος 2 9 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά και λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες λειτουργίας! Η παράβλεψή τους μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικές βλάβες ή σε παύση λειτουργίας του συμπλέκτη και σε συνεπαγόμενες ζημιές.

Διαβάστε περισσότερα

Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες

Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες Διάγνωση βλαβών Ειδικά εργαλεία/αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση Renault, DC4 μετάδοση 6 ταχυτήτων Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα

Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα Οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Pop-up PERROT με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα LVZR 22-3 V LVZR 22-3 V AC/DC LVZR 22-3 VDE INSTR_LVZR_GR.doc Σελίδα 1 / 10 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2. Ασφάλεια 3. Περιγραφή 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης Συμπαγής περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη χάλκινη βαλβίδα εκτροπής (τρίοδη βάνα αναμίξεως) Επιλογή σφράγισης Έλεγχος 2 σημείων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο ηλεκτροκίνητος ενεργοποιητής EMV 110 με

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AM 01.1 Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση των οδηγιών συναρµολόγησης µε οδηγίες λειτουργίας και παράρτηµα τεχνικών στοιχείων

Μετάφραση των οδηγιών συναρµολόγησης µε οδηγίες λειτουργίας και παράρτηµα τεχνικών στοιχείων BA 4.1 - MRL Πνευµατικοί περιστροφικοί µηχανισµοί κίνησης Τύπος EB4.1 - EB12.1 SYD διπλής επενέργειας Τύπος EB5.1 - EB12.1 SYS µονής επενέργειας Οι εικόνες είναι ενδεικτικές, δεν απεικονίζονται όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500

Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500 Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500 1 597 0720 GR 02.2013 el Οδηγίες Εγκατάστασης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης για τσιμεντένια

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. Η BMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR Οδηγίες εγκατάστασης Πλακέτα λειτουργίας xm10 6 720 817 036 (2012/10) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.... 2 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων....................... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

PREMAxx 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC

PREMAxx 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC Ηλεκτρική αντλία PREMAxx 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενο: 1. Γενικές αναφορές 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Οδηγίες εγκατάστασης για την επιλογή εξαερισμού: "Προστασία από χημικά ενεργές ουσίες" Έκδοση: 1.1 Αρ. Υλικού: 98-4016911 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

EUROSMARTbalcony/incasso

EUROSMARTbalcony/incasso Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο EUROSMARTbalcony/incasso 6 720 611 353-00.1O ZWA 24-1 AI ZWA 24-1 AB ZWA 28-1 AI ZWA 28-1 AB GR OSW Πίνακας περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Βάση μαρσπιέ HP

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Βάση μαρσπιέ HP BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Βάση μαρσπιέ HP Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη βάση μαρσπιέ HP της BMW Motorrad. Με θερμό κινητήρα ή θερμό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (χωρίς ελεγκτή)

Μηχανισμοί περιστροφής SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (χωρίς ελεγκτή) Μηχανισμοί περιστροφής SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (χωρίς ελεγκτή) Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. SIPOS 5 Flash SIPOS 5. HiMod. Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές PROFITRON. Με επιφύλαξη αλλαγών!

Οδηγίες λειτουργίας. SIPOS 5 Flash SIPOS 5. HiMod. Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές PROFITRON. Με επιφύλαξη αλλαγών! Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές SIPOS 5 Flash PROFITRON SIPOS 5 HiMod Έκδοση 06.11 Με επιφύλαξη αλλαγών! Y070.020/GR Περιεχόμενα SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδετη και χαλύβδινη βάση για επιταχυντές ροής ABS SB , XSB

Σκυρόδετη και χαλύβδινη βάση για επιταχυντές ροής ABS SB , XSB Σκυρόδετη και χαλύβδινη βάση για επιταχυντές ροής ABS SB 900-2500, XSB 900-2750 1 597 0751 EL 01.2014 el Οδηγίες ς Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών www.sulzer.com Οδηγίες ς Οδηγίες ς για σκυρόδετες βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρον Αυτοματισμοί. Οδηγίες Εγκατάστασης 2ΦK Πόρτας Ορόφου A2. Εγχειρίδιο Οδηγιών

Μέτρον Αυτοματισμοί. Οδηγίες Εγκατάστασης 2ΦK Πόρτας Ορόφου A2. Εγχειρίδιο Οδηγιών Μέτρον Αυτοματισμοί Οδηγίες Εγκατάστασης 2ΦK Πόρτας Ορόφου A2 Εγχειρίδιο Οδηγιών Περιεχόμενα 3-6 4 4 5 6 7-10 11-14 15-18 19-20 21-22 23-26 27-30 31-32 33-34 1. Περιεχόμενα συσκευασίας 1.1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα απαγωγής καυσαερίων

Παράρτημα απαγωγής καυσαερίων 2061 2631 10/2010 GR Για τον ειδικό Παράρτημα απαγωγής καυσαερίων Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052 24/28 K 6 720 612 263-00.1O Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ τηςbmw Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ TIMMY MD 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ TIMMY MD 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ TIMMY MD 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή....3 Περιγραφή εξαρτημάτων και χειριστηρίων....3 Λειτουργίες κουμπιών και διακοπτών....4 Τεχνικά χαρακτηριστικά....4

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

NUMERIxx A801 GR. Μηχανικός μετρητής οβάλ γραναζιού τριψήφιος λ / λεπτό

NUMERIxx A801 GR. Μηχανικός μετρητής οβάλ γραναζιού τριψήφιος λ / λεπτό NUMERIxx3 82 550 A801 GR Μηχανικός μετρητής οβάλ γραναζιού τριψήφιος 2-100 λ / λεπτό K Οδηγίες Χρήσης μηχανικού μετρητή οβάλ γραναζιού Περιεχόμενα 1. Γενικά στοιχεία 3 1.1. Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

HOME ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ. Οδηγίες χρήσης. Δαιμόνια απλό. Απλά δαιμόνιο. BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg Wetter Germany

HOME ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ. Οδηγίες χρήσης. Δαιμόνια απλό. Απλά δαιμόνιο.  BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg Wetter Germany ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ HOME Δαιμόνια απλό. Απλά δαιμόνιο. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 04/16 Οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Κατασκευή Εικόνες Εικόνες Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών και ανταλλακτικών

Εγχειρίδιο οδηγιών και ανταλλακτικών Εγχειρίδιο οδηγιών και ανταλλακτικών RG, RGN TFG RG, RG8 RGE, RGEN RGE TRG Αρ. εγχειριδίου: MA1031-09GRC Γλώσσα: GRC Ημερομηνία έκδοσης: 03-0-015 Αναθεώρηση: 10 Inhoudsopgave Ορισμοί... Σημείωση... Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (χωρίς ελεγκτή)

Μηχανισμοί περιστροφής SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (χωρίς ελεγκτή) Μηχανισμοί περιστροφής SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (χωρίς ελεγκτή) Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη χρήσης Περιεχόμενα SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SGExC 05.1 SGExC 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SGExC 05.1 SGExC 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SGExC 05.1 SGExC 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC 01.1 Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα