Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.."

Transcript

1 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Έκδοση 09/ / EL

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας Δομή των οδηγιών ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποποίηση ευθύνης Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας Όνομα προϊόντος και εμπορικό σήμα Οδηγίες ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Γενικά Ομάδα αποδεκτών Προβλεπόμενη χρήση Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Μεταφορά Τοποθέτηση / Συναρμολόγηση Έναρξη χρήσης / λειτουργία Επιθεώρηση / Συντήρηση Δομή μειωτήρα Βασική δομή Μειωτήρας Βασική δομή Προσαρμογέας Πινακίδα τύπου / ονομασία τύπου Μηχανολογική εγκατάσταση Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα Προϋποθέσεις για την τοποθέτηση Τοποθέτηση του μειωτήρα Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Γωνιακός μειωτήρας με κωνικά γρανάζια BS.F Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Πλανητικός μειωτήρας PS.F Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Πλανητικός μειωτήρας PS.C Συναρμολόγηση των στοιχείων εξόδου σε συμπαγείς άξονες για μειωτήρες BS.F..-, PS.F..- και PS.C Συναρμολόγηση συνδέσμων Συναρμολόγηση βραχίονων ροπής για μειωτήρα κοίλου άξονα BS.F Μειωτήρας κοίλου άξονα με σφηνόδρομο Μειωτήρας κοίλου άξονα με δίσκο σύσφιξης Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα Αποσυναρμολόγηση κινητήρα Έναρξη χρήσης Κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες Μέτρηση της θερμοκρασίας επιφάνειας Επιθεώρηση και συντήρηση Προεργασίες επιθεώρησης / συντήρησης στο μειωτήρα Χρονικά διαστήματα επιθεώρησης / συντήρησης Χρονικά διαστήματα αλλαγής λιπαντικού Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 3

4 Περιεχόμενα 7 Θέσεις τοποθέτησης Περιγραφή των θέσεων τοποθέτησης Γωνιακοί σερβοηλεκτρομειωτήρες με κωνικά γρανάζια BS.F Πλανητικοί σερβοηλεκτρομειωτήρες PS.F.., PS.C Τεχνικά στοιχεία Λιπαντικά Δυσλειτουργίες Μειωτήρας Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Απόρριψη Λίστα διευθύνσεων Ευρετήριο Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

5 Γενικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας 1 1 Γενικές υποδείξεις 1.1 Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας Οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για τη λειτουργία και τη συντήρηση. Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στο προϊόν. Οι οδηγίες λειτουργίας θα πρέπει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το εγχειρίδιο λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. 1.2 Δομή των οδηγιών ασφαλείας Σημασία των λέξεων σήμανσης Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ιεράρχηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης που χρησιμοποιούνται για οδηγίες ασφαλείας, προειδοποιήσεις σχετικά με την πρόκληση υλικών ζημιών και άλλες υποδείξεις. Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί κατάσταση ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη Ελαφριοί τραυματισμοί κατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: Διευκολύνει το χειρισμό του συστήματος κίνησης Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο Οι οδηγίες ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία οδηγία ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας Οι ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 5

6 1 Γενικές υποδείξεις Αξιώσεις παροχής εγγύησης 1.3 Αξιώσεις παροχής εγγύησης Προϋπόθεση για τη μη ελαττωματική λειτουργία του μηχανήματος και για την κάλυψη εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας. Για αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες! 1.4 Αποποίηση ευθύνης Η τήρηση των εγχειριδίων αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την ασφαλή λειτουργία των γωνιακών μειωτήρων με κωνικά γρανάζια BS.F.. και των πλανητικών μειωτήρων PS.F.. και PS.C.., όσο και για την επίτευξη των αναφερόμενων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους. Για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των εγχειριδίων, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των εγχειριδίων, η SEW- EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. 1.5 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας 2012 SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επεξεργασία, κυκλοφορία ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασματική. 1.6 Όνομα προϊόντος και εμπορικό σήμα Οι εμπορικές ονομασίες και τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. 6 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

7 Οδηγίες ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 2 2 Οδηγίες ασφαλείας Οι παρακάτω βασικές οδηγίες ασφαλείας χρησιμεύουν για την αποφυγή σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των βασικών οδηγιών ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στη συσκευή με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στην SEW-EURODRIVE. 2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Οι υποδείξεις ασφαλείας που ακολουθούν αφορούν κυρίως τη χρήση μειωτήρων. Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρομειωτήρες θα πρέπει να συμβουλεύεστε και τις οδηγίες ασφαλείας για τους ηλεκτροκινητήρες, που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια λειτουργίας. Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στις επιμέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου. 2.2 Γενικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη διάρκεια λειτουργίας οι ηλεκτροκινητήρες και οι ηλεκτρομειωτήρες ενδέχεται, ανάλογα με το βαθμό προστασίας τους, να διαθέτουν ηλεκτροφόρα, γυμνά ή ακόμα και κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη, καθώς και θερμές επιφάνειες. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Κάθε εργασία που έχει σχέση με τη μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση / συναρμολόγηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, τηρώντας: Τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας Τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες ασφαλείας πάνω στον ηλεκτροκινητήρα / ηλεκτρομειωτήρα Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα μελέτης του ηλεκτρομειωτήρα, τις οδηγίες για την έναρξη χρήσης και τα σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας Τις συγκεκριμένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστημα Τους εθνικούς / περιφερειακούς κανονισμούς που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλούμε να υποβάλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών από την ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, τη μη προβλεπόμενη χρήση, καθώς και από τη λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο. Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 7

8 2 Οδηγίες ασφαλείας Ομάδα αποδεκτών 2.3 Ομάδα αποδεκτών Όλες οι μηχανολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανική εγκατάσταση, την αποκατάσταση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανικής (π.χ. μηχανικοί ή μηχατρονικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρική τοποθέτηση, την έναρξη λειτουργίας, την επιδιόρθωση βλαβών και τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας (π.χ. ηλεκτρολόγοι ή μηχατρονικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας και απόρριψης θα πρέπει να διεξάγονται μόνο από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για τις εργασίες αυτές. Όλο το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να φορά προστατευτική ένδυση η οποία να αντιστοιχεί στην εκάστοτε εργασία που εκτελείται. 2.4 Προβλεπόμενη χρήση Οι μειωτήρες στροφών προορίζονται για βιομηχανικά συστήματα και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στα τεχνικά εγχειρίδια της SEW-EURODRIVE καθώς και σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης. Οι μονάδες ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα και στους κανονισμούς. Υπό την έννοια της Οδηγίας Περί Μηχανών 2006/42/EΚ, οι μειωτήρες στροφών αποτελούν εξαρτήματα για τοποθέτηση σε μηχανήματα και σε εγκαταστάσεις. Στα πλαίσια εφαρμογής της οδηγίας απαγορεύεται η έναρξη της λειτουργίας μέχρι που να διαπιστωθεί η συμμόρφωση της τελικής εγκατάστασης προς την Οδηγία Περί Μηχανών 2006/42/EΚ. Η χρήση στον απαγορεύεται, αφού δεν προβλέπεται ρητά 2.5 Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω έντυπα και έγγραφα: Οδηγίες λειτουργίας "Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες" για τους ηλεκτρομειωτήρες Οδηγίες λειτουργίας "Σύγχρονοι σερβοκινητήρες" για τους ηλεκτρομειωτήρες Οδηγίες λειτουργίας των διαφόρων εγκατεστημένων πρόσθετων εξαρτημάτων Κατάλογος "Σύγχρονοι σερβοηλεκτρομειωτήρες" Κατάλογος "Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες" Κατάλογος "Μειωτήρες" ή και κατάλογος "Ηλεκτρομειωτήρες" Κατάλογος "Σερβομειωτήρες" 8 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

9 Οδηγίες ασφαλείας Μεταφορά Μεταφορά Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε τη συσκευή για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε γι' αυτές κατευθείαν την μεταφορική εταιρεία. Κατά περίπτωση ίσως να μην πρέπει να γίνει έναρξη χρήσης. Βιδώστε σφιχτά τους βιδωτούς κρίκους μεταφοράς. Οι κρίκοι είναι σχεδιασμένοι μόνο για το βάρος του ηλεκτροκινητήρα / ηλεκτρομειωτήρα μην προσθέτετε επιπλέον φορτίο. Οι τοποθετημένοι βιδωτοί κρίκοι ανύψωσης ανταποκρίνονται στο πρότυπο DIN 580. Τα φορτία και οι κανονισμοί που καθορίζονται στην πινακίδα τύπου πρέπει να τηρούνται πάντοτε. Εάν ο ηλεκτρομειωτήρας έχει εξοπλιστεί με 2 κρίκους ανάρτησης ή βιδωτούς κρίκους ανύψωσης, τότε για τη μεταφορά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι δύο κρίκοι ανάρτησης. Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 580, τα συρματόσχοινα ανύψωσης δε θα πρέπει να σχηματίζουν γωνία με την κατακόρυφο μεγαλύτερη από 45. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό μεταφοράς με την απαραίτητη αντοχή. Πριν βάλετε το μηχάνημα σε λειτουργία, αφαιρέστε τα εξαρτήματα που μπορεί να έχουν τοποθετηθεί για τη μεταφορά (κρίκους μεταφοράς). 2.7 Τοποθέτηση / Συναρμολόγηση Τηρείτε τις υποδείξεις του κεφαλαίου "Μηχανολογική εγκατάσταση" ( σελίδα 20)! 2.8 Έναρξη χρήσης / λειτουργία Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού πριν από την έναρξη λειτουργίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο "Επιθεώρηση / συντήρηση". Ελέγξτε τη σωστή φορά περιστροφής σε αποζευγμένη κατάσταση. Κατά την περιστροφή προσέξτε αν ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι τριβής. Για τη δοκιμαστική λειτουργία χωρίς στοιχεία μετάδοσης κίνησης ασφαλίστε τις σφήνες του άξονα. Ούτε και κατά τις δοκιμές δεν επιτρέπεται να θέτετε εκτός λειτουργίας τα συστήματα επιτήρησης και προστασίας. Αν υπάρχουν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία (π.χ. αυξημένες θερμοκρασίες, θόρυβοι, κραδασμοί), σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τον ηλεκτρομειωτήρα. Εντοπίστε την αιτία και, εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τη SEW- EURODRIVE. 2.9 Επιθεώρηση / Συντήρηση Τηρείτε τις υποδείξεις του κεφαλαίου "Επιθεώρηση / συντήρηση" ( σελίδα 50)! Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 9

10 3 Δομή μειωτήρα Επιθεώρηση / Συντήρηση 3 Δομή μειωτήρα ΥΠΟΔΕΙΞΗ Όσο αφορά τα περιεχόμενα συσκευασίας και τη μελέτη του μηχανισμού λάβετε υπόψη τον κατάλογο "Σύγχρονοι σερβοηλεκτρομειωτήρες", καθώς και το εγχειρίδιο λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου ηλεκτροκινητήρα για το μειωτήρα στροφών. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Τα παρακάτω σχήματα χρησιμεύουν στο να εξηγήσουν τη βασική δομή. Σκοπός τους είναι απλώς να διευκολύνουν την αντιστοίχιση των εξαρτημάτων στους καταλόγους ανταλλακτικών. Ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του εκάστοτε μειωτήρα, μπορεί να υπάρξουν αποκλίσεις. 10 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

11 Δομή μειωτήρα Βασική δομή Μειωτήρας Βασική δομή Μειωτήρας Γωνιακός μειωτήρας με κωνικά γρανάζια BS.F.. [335] [183] [168] [99] [98] [131] [3] [536] [537] [43] [48] [538] [42] [7b] [22] [19] [250] [84] [25] [250] [6] [23] [88] [521] [522] [523] [89] [142] [85] [160] [103] [153] [7c] [1] [7a] [166] [518] [9] [12] [519] [520] [17] [11] [251] [29] [49] [45] [2] [113] [116] [1] Πινιόν [19] Σφήνα [85] Φλάντζα κεντραρίσματος [160] Ασφαλιστική τάπα [2] Οδοντωτός τροχός [22] Κέλυφος μειωτήρα [88] Δακτύλιος ασφάλισης [166] Δακτύλιος στήριξης [5] Άξονας κωνικού πινιόν [23] Δακτύλιος στήριξης [89] Πώμα ασφάλισης [168] Προστατευτικό πώμα [6] Κωνικό γρανάζι [25] Κωνικό ρουλεμάν [98] Δίσκος σύσφιξης [183] Τσιμούχα λαδιού [7a] Άξονας εξόδου (BSF..) [29] Κολλητικό & [99] Κάλυμμα [250] Δακτύλιος ασφάλισης στεγανοποιητικό μέσο [7b] Άξονας εξόδου (BSΚF..) [42] Κωνικό ρουλεμάν [103] Δακτύλιος O [251] Δακτύλιος ασφάλισης [7c] Σφήνα (BSΚF..) [43] Σφήνα [113] Στρογγυλό αυλακωτό [335] Βραχίονας ροπής παξιμάδι [9] Τσιμούχα λαδιού [45] Κωνικό ρουλεμάν [116] Ασφάλεια σπειρώματος [518] - Παρεμβύσματα [11] Κωνικό ρουλεμάν [48] Δακτύλιος στήριξης [131] Πώμα ασφάλισης [523] [12] Δακτύλιος ασφάλισης [49] Δακτύλιος O [142] Βίδα κυλινδρικής κεφαλής [536] - Παρεμβύσματα [17] Δακτύλιος στήριξης [84] Στεγανοποιητική ροδέλα 1) [153] Κολλητικό & στεγανοποιητικό μέσο [538] 1) μόνο για τον τύπο M5 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 11

12 3 Δομή μειωτήρα Βασική δομή Μειωτήρας Πλανητικός μειωτήρας PSF.. / PSKF.. [118] [107] [146] [116] [100] [46] [121] [109] [25] [110] [56] [58] [24] [8] [7] [12] [13] [30] [22] [106] [123] [112] [113] [105] [122] [114] [41] [18] [17] [55] [39] [1] [6] [1] Πλήρης φορέας πλανητών εξόδου [30] Στεγανοποιητική ροδέλα 1) [109] Αυλακωτό ρουλεμάν [6] Σφήνα 2) [39] Δίσκος ασφαλείας [110] Δακτύλιος ασφάλισης [7] Παξιμάδι άξονα [41] Πείρος βυθιζόμενης κεφαλής [112] Βελονοφόρα στεφάνη [8] Τσιμούχα λαδιού [46] Κολλητικό & στεγανοποιητικό μέσο [113] Πλανήτης [12] Κωνικό ρουλεμάν [55] Δίσκος πίεσης [114] Ήλιος [13] Κωνικό ρουλεμάν [56] Δακτύλιος O [116] Δακτύλιος O [17] Πλανήτης [58] Βιδωτός κρίκος μεταφοράς [118] Αρχική βαθμίδα περιβλήματος [18] Βελονοφόρα στεφάνη [100] Ακέφαλη βίδα [121] Δακτύλιος ελατήριο [22] Ήλιος [105] Δίσκος πίεσης [122] Δίσκος ασφαλείας [24] Περίβλημα [106] Πλήρης φορέας πλανητών [123] Πείρος βυθιζόμενης κεφαλής [25] Βιδωτή τάπα [107] Εξαγωνικό παξιμάδι [146] Κολλητικό & στεγανοποιητικό μέσο 1) Μόνο για τον τύπο M2 2) Μόνο για PSKF 12 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

13 Δομή μειωτήρα Βασική δομή Μειωτήρας Πλανητικός μειωτήρας PSBF.. [46] [118] [107] [100] [146] [116] [58] [24] [56] [110] [121] [109] [12] [13] [57] [114] [8] [122] [105] [113] [22] [106] [123] [112] [16] [18] [17] [25] [1] [1] Φορέας πλανητών εξόδου [25] Βιδωτή τάπα [110] Δακτύλιος ασφάλισης [8] Τσιμούχα λαδιού [46] Κολλητικό & στεγανοποιητικό [112] Βελονοφόρα στεφάνη μέσο [12] Ένσφαιρο ρουλεμάν κωνικής [56] Δακτύλιος O [113] Πλανήτης επιφάνειας 1) [12] Κωνικό ρουλεμάν 2) [57] Παξιμάδι άξονα [114] Ήλιος [13] Ένσφαιρο ρουλεμάν κωνικής [58] Βιδωτός κρίκος μεταφοράς [116] Δακτύλιος O επιφάνειας 1) [13] Κωνικό ρουλεμάν 2) [100] Ακέφαλη βίδα [118] Αρχική βαθμίδα περιβλήματος [16] Άξονας πλανήτη [105] Δίσκος πίεσης [121] Δακτύλιος ελατήριο [17] Πλανήτης [106] Πλήρης φορέας πλανητών [122] Δίσκος ασφαλείας [18] Βελονοφόρα στεφάνη [107] Εξαγωνικό παξιμάδι [123] Πείρος βυθιζόμενης κεφαλής [22] Ήλιος [109] Αυλακωτό ρουλεμάν [146] Κολλητικό και στεγανοποιητικό μέσο [24] Περίβλημα 1) Μόνο για PSBF222 2) Μόνο για PSBF Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 13

14 3 Δομή μειωτήρα Βασική δομή Μειωτήρας Πλανητικός μειωτήρας PS.C.. ] [1] Φορέας πλανητών εξόδου [18] Βελονοφόρα στεφάνη [106] Φορέας πλανητών πρώτης βαθμίδας [5] Κυλινδρικός πείρος [21] Δακτύλιος ασφάλισης [111] Άξονας πλανήτη σκληρυμένος [6] Σφήνα 1) [22] Ήλιος [112] Βελονοφόρα στεφάνη [8] Τσιμούχα λαδιού [24] Φλάντζα εισόδου [113] Πλανήτης [11] Δακτύλιος O [46] Κολλητικό & στεγανοποιητικό [114] Ήλιος μέσο [12] Αυλακωτό ρουλεμάν [55] Δίσκος πίεσης [116] Δακτύλιος O [13] Αυλακωτό ρουλεμάν [56] Δακτύλιος O [118] Κοίλο γρανάζι [16] Άξονας πλανήτη [59] Κοίλο γρανάζι [146] Κολλητικό & στεγανοποιητικό μέσο [17] Πλανήτης [105] Δίσκος πίεσης [246] Κολλητικό & στεγανοποιητικό μέσο 1) Για PSKC και PSKCZ 14 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

15 Δομή μειωτήρα Βασική δομή Προσαρμογέας Βασική δομή Προσαρμογέας Προσαρμογέας EΒH.. για γωνιακό μειωτήρα με κωνικά γρανάζια BS.F.. [217] [502] [503] [504] [202] [212] [220] [207] [206] [205] [223] [402] [204] [203] [201] [216] [399] [442] [470] [471] [230] [229] [404] [483] [232] [201] Δακτύλιος ασφάλισης / ελαστικός [217] Αυλακωτό ρουλεμάν [402] Δακτύλιος ασφάλισης δακτύλιος [202] Σφήνα [220] Βιδωτή τάπα 1) / βαλβίδα εξαερισμού 2) [404] Δακτύλιος ασφάλισης [203] Τσιμούχα λαδιού με βελτιωμένη [223] Αυλακωτό ρουλεμάν [442] Φλάντζα προσαρμογέα δύναμη ελατηρίου [204] Ακέφαλη βίδα [229] Δακτύλιος σύσφιξης [470] Βίδα κυλινδρικής κεφαλής [205] Οδοντωτή ροδέλα [230] Χιτώνια συνδέσμου [471] Οδοντωτή ροδέλα [207] Φλάντζα [232] Πρεσσαριστός πείρος [483] Σύνδεσμος [212] Άξονας προσαρμογέα [399] Ασφαλιστική τάπα [502] - Παρεμβύσματα [216] Κολλητικό & στεγανοποιητικό μέσο [504] 1) μόνο για τους τύπους M1 M3, M5, M6 2) μόνο για τον τύπο M4 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 15

16 3 Δομή μειωτήρα Βασική δομή Προσαρμογέας Προσαρμογέας EPH.. για πλανητικούς μειωτήρες PS.F.. και PS.C.. [216] [231] [229] [230] [207] [247] [247] [212] [203] [206] [223] [204] [471] [470] [404] [442] [399] [402] [203] Τσιμούχα λαδιού [223] Αυλακωτό ρουλεμάν [402] Δακτύλιος ασφάλισης [204] Ακέφαλη βίδα [229] Δακτύλιος ασφάλισης [404] Δακτύλιος ασφάλισης [206] Εξαγωνικό παξιμάδι [230] Χιτώνια συνδέσμου [442] Φλάντζα προσαρμογέα [207] Φλάντζα [231] Πώμα ασφάλισης [470] Βίδα κυλινδρικής κεφαλής [212] Άξονας προσαρμογέα [247] Ροδέλα αντιστάθμισης [471] Οδοντωτή ροδέλα [216] Κολλητικό & στεγανοποιητικό μέσο [399] Ασφαλιστική τάπα 16 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

17 Δομή μειωτήρα Βασική δομή Προσαρμογέας Προσαρμογέας ECH.. για πλανητικούς μειωτήρες PS.C [203] Τσιμούχα λαδιού [207] Φλάντζα προσαρμογέα [230] Χιτώνιο άξονα κινητήρα [204] Ακέφαλη βίδα [212] Άξονας προσαρμογέα [399] Ασφαλιστική τάπα [206] Εξαγωνικό παξιμάδι [229] Βίδα Allen [471] Ροδέλα Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 17

18 3 Δομή μειωτήρα Πινακίδα τύπου / ονομασία τύπου 3.3 Πινακίδα τύπου / ονομασία τύπου ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η πινακίδα τύπου του σερβοηλεκτρομειωτήρα έχει στερεωθεί στο σερβοκινητήρα! Παράδειγμα: Πινακίδα τύπου πλανητικού μειωτήρα PS.C.. με προσαρμογέα ECH.. Το ακόλουθο σχήμα δείχνει για παράδειγμα την πινακίδα τύπου για πλανητικούς μειωτήρες PS.C.. με προσαρμογέα ECH: i Östringen/Germany PSC321 ECH03/13/11 kg IP 5, IM M0 na pk r/min 650 ne pk r/min 6500 Ma pk Nm 81 Made in Germany CLP PG 220 Synth.Öl / 0,091L i Σχέση μείωσης στροφών μειωτήρα IM Πληροφορίες θέσης τοποθέτησης IP Βαθμός προστασίας n epk [σ.α.λ.] Μέγιστες επιτρεπτές στροφές εισόδου n apk [σ.α.λ.] Μέγιστες επιτρεπτές στροφές εξόδου M apk [Nm] Μέγιστη επιτρεπτή ροπή εξόδου Παράδειγμα: Ονομασία τύπου για πλανητικό μειωτήρα PS.F.. με προσαρμογέα EPH.. Ένας πλανητικός μειωτήρας με προσαρμογέα έχει π.χ. την ακόλουθη ονομασία τύπου: PSF 521 /R EPH 07 /21 /13 Κατηγορία τρύπας συνδέσμου Γεωμετρία φλάντζας (κεντράρισμα, κύκλος οπής) Κατηγορία ισχύος Προσαρμογέας για πλανητικούς σερβομειωτήρες Πρόσθετη δυνατότητα για όλους τους μειωτήρες PS.F..:.../ R: μειωμένος τζόγος στρέψης.../ M: ελαχιστοποιημένος τζόγος στρέψης Μέγεθος μειωτήρα: π.χ. 521 Τύπος μειωτήρα: PSF.. PSKF.. PSBF.. 18 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

19 Δομή μειωτήρα Πινακίδα τύπου / ονομασία τύπου Παράδειγμα: Πινακίδα τύπου σερβοηλεκτρομειωτήρα PS.C.. με προσαρμογέα ECH.. Το ακόλουθο σχήμα δείχνει για παράδειγμα την πινακίδα τύπου για πλανητικούς μειωτήρες PS.C.. με προσαρμογέα ECH: 1 i Σχέση μείωσης στροφών μειωτήρα n N [σ.α.λ.] Ονομαστικές στροφές IM Πληροφορίες θέσης τοποθέτησης M o [Nm] Ονομαστική ροπή IP Βαθμός προστασίας I o [A] Ονομαστικό ρεύμα n epk [σ.α.λ.] Μέγιστες επιτρεπτές στροφές εισόδου I max [A] Μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα n apk [σ.α.λ.] Μέγιστες επιτρεπτές στροφές εξόδου f N [Hz] Ονομαστική συχνότητα M apk [Nm] Μέγιστη επιτρεπτή ροπή εξόδου U max [V] Μέγιστη επιτρεπτή τάση Παράδειγμα: Ονομασία τύπου για γωνιακό μειωτήρα με κωνικά γρανάζια BS.F.. με κινητήρα CM Ένας γωνιακός σερβομειωτήρας με κωνικά γρανάζια, φρένο, χειροκίνητη διάταξη αποσύμπλεξης φρένου, αισθητήρα θερμοκρασίας θετικού συντελεστή και βυσματικό σύνδεσμο διατομής σύνδεσης 1,5 mm 2 έχει π.χ. την ακόλουθη ονομασία τύπου: BSBF 302 B /R CM 71S /BR /HR /TF /AS1H /SB60 Βυσματικός σύνδεσμος κινητήρα και φρένου, περίβλημα βύσματος με αξονική είσοδο καλωδίου κωδικοποιητή Πρόσθετη δυνατότητα κωδικοποιητή HIPERFACE Multi-Turn Αισθητήρας θερμοκρασίας θετικού συντελεστή Χειροκίνητη αποσύμπλεξη φρένου Φρένο Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα Σειρά ηλεκτροκινητήρα Πρόσθετη δυνατότητα για όλους τους μειωτήρες BS.F..:.../ R: μειωμένος τζόγος στρέψης Πρόσθετη δυνατότητα B: Οπή με σπείρωμα στη μετωπική πλευρά και στην πλευρά πελμάτων για τη στερέωση Μέγεθος μειωτήρα: π.χ. 302 Τύπος μειωτήρα: BS.F.. Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 19

20 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα 4 Μηχανολογική εγκατάσταση 4.1 Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα Σετ κλειδιών Ροπόκλειδο για: Δίσκους σύσφιξης Προσαρμογέας ηλεκτροκινητήρα EBH / EPH / ECH Σετ κατσαβιδιών με μακρύ εξαγωνικό στέλεχος Διάταξη συναρμογής Ενδεχομένως ενδιάμεσα στοιχεία (ροδέλες, αποστατικοί δακτύλιοι) Υλικά στερέωσης για τα στοιχεία εισόδου και εξόδου Σετ εσωτερικών κλειδιών εξαγωνικής κεφαλής Λιπαντικά (π. χ. υγρό NOCO ) Τα τυποποιημένα εξαρτήματα δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης Ακραξόνιο Ανοχή διαμέτρου σύμφωνα με DIN 748 ISO k6 σε συμπαγείς άξονες με Ø 50 mm ISO m6 σε συμπαγείς άξονες με Ø > 50 mm ISO H7 σε κοίλους άξονες Οπή κέντρου κατά DIN 332, σχήμα DR Φλάντζα Ανοχή πατούρας κεντραρίσματος κατά DIN ISO j6 με b1 230 mm ISO h6 σε b1 > 230 mm 20 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

21 Μηχανολογική εγκατάσταση Προϋποθέσεις για την τοποθέτηση Προϋποθέσεις για την τοποθέτηση ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Τραυματισμοί από προεξέχοντα εξαρτήματα μειωτήρα. Ελαφροί τραυματισμοί! Φροντίστε για επαρκή απόσταση ασφαλείας γύρω από το μειωτήρα ή τον ηλέκτρομειωτήρα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκληθούν ζημιές στο μειωτήρα ή τον ηλεκτρομειωτήρα. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Προσέξτε τις οδηγίες σ' αυτό το κεφάλαιο! Πρέπει να ικανοποιούνται, όπως προβλέπεται, οι παρακάτω απαιτήσεις: Τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του ηλεκτρομειωτήρα συμφωνούν με τα στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου. Ο ηλεκτροκινητήρας δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Σε τυπικούς μειωτήρες: Θερμοκρασία περιβάλλοντος σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια, την πινακίδα τύπου και τον πίνακα λιπαντικών στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία" / "Λιπαντικά" ( σελίδα 60). Στο περιβάλλον δεν πρέπει να υπάρχουν λάδια, οξέα, αέρια, αναθυμιάσεις, ακτινοβολία κ.λ.π. Σε ειδικούς τύπους: Ο τύπος του ηλεκτροκινητήρα ανταποκρίνεται στις συνθήκες περιβάλλοντος. Τηρείτε τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Οι άξονες εξόδου και οι επιφάνειες των φλαντζών πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά από τις αντιοξειδωτικές ουσίες και τους ρύπους. Χρησιμοποιήστε ένα διαλυτικό του εμπορίου. Μην αφήνετε το διαλυτικό να έλθει σε επαφή με τα χείλη στεγανοποίησης από τις τσιμούχες του λαδιού κίνδυνος καταστροφής του υλικού! Αν οι συνθήκες περιβάλλοντος προσβάλλουν τις επιφάνειες, προστατέψτε τις τσιμούχες λαδιού της πλευράς εξόδου από φθορά. Για την αποφυγή συγκέντρωσης θερμότητας, ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνον εφόσον διασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός, μετά την τοποθέτηση. Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 21

22 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση του μειωτήρα 4.3 Τοποθέτηση του μειωτήρα ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Από τη λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκληθούν ζημιές στο μειωτήρα ή τον ηλεκτρομειωτήρα. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Προσέξτε τις οδηγίες σ' αυτό το κεφάλαιο! Εκτελείτε τις εργασίες στο μειωτήρα μόνο όταν αυτός είναι ακινητοποιημένος. Ασφαλίστε το στοιχείο μετάδοσης κίνησης από ακούσια ενεργοποίηση. Προστατέψτε το μειωτήρα από απευθείας ρεύμα κρύου αέρα. Τα συμπυκνώματα μπορούν να οδηγήσουν στον εμπλουτισμό του λαδιού με νερό. Ο μειωτήρας ή ο ηλεκτρομειωτήρας επιτρέπεται να τοποθετηθεί / συναρμολογηθεί μόνο στην προβλεπόμενη θέση. Τηρείτε τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Η βάση στήριξης πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες: Επίπεδη Αντικραδασμική Στρεπτικά άκαμπτη Το μέγιστο επιτρεπτό λάθος επιπεδότητας για στερέωση ποδών και φλάντζας (ενδεικτικές τιμές με αναφορά το πρότυπο DIN ISO 1101) είναι: Μέγεθος μειωτήρα PS.F / PS.C : max. 0,2 mm Μέγεθος μειωτήρα PS.F / PS.C : max. 0,4 mm Μέγεθος μειωτήρα BS.F : max. 0,4 mm Μέγεθος μειωτήρα BS.F : max. 0,5 mm Ταυτόχρονα μη σφίγγετε τα πόδια του κελύφους και τις φλάντζες έδρασης μεταξύ τους και τηρείτε τις επιτρεπτές τιμές εγκάρσιων και αξονικών δυνάμεων! Για τον υπολογισμό των επιτρεπτών εγκάρσιων και αξονικών δυνάμεων ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Μελέτη έργου" του καταλόγου μειωτήρων ή ηλεκτρομειωτήρων. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κατά την τοποθέτηση του μειωτήρα διασφαλίστε την ελεύθερη πρόσβαση στις τάπες εκροής λαδιού, καθώς και στις βαλβίδες εξαέρωσης! Αν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροχημικής διάβρωσης ανάμεσα στο μειωτήρα και το κινούμενο μηχάνημα, χρησιμοποιήστε πλαστικά παρεμβύσματα πάχους 2 3 mm. Το χρησιμοποιούμενο πλαστικό πρέπει να έχει ηλεκτρική αντίσταση διαρροής < 10 9 Ω. Η ηλεκτροχημική διάβρωση μπορεί να εκδηλωθεί ανάμεσα σε διαφορετικά μέταλλα όπως π.χ. σε χυτοσίδηρο και ανοξείδωτο χάλυβα. Επίσης, τοποθετήστε πλαστικές ροδέλες στα μπουλόνια! Επιπλέον, γειώστε το περίβλημα του μειωτήρα χρησιμοποιώντας τις βίδες γείωσης στον ηλεκτροκινητήρα. 22 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

23 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση του μειωτήρα Ροπές σύσφιξης για βίδες στερέωσης Στερέωση στοιχείων εξόδου Κατά το βίδωμα των στοιχείων εξόδου στο μειωτήρα λάβετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες: Κοχλίες κυλινδρικής κεφαλής με εσωτερικό εξάγωνο κατά DIN EN ISO 4762 Κατηγορία αντοχής Ροπή σύσφιξης [Nm] M M M M M M Στερέωση μειωτήρα BS.F202 BS.F802 με φλάντζα B5 και BS.F202B BS.F402B με στερέωση πέλματος Στερέωση μειωτήρα PS.F και PS.C με φλάντζα B5, PS.C με φλάντζα B14 και BS.F502B BS.F802B με στερέωση πέλματος Βιδώστε τους ηλεκτρομειωτήρες με τις παρακάτω ροπές σύσφιξης: Βίδα / παξιμάδι Κατηγορία αντοχής Ροπή σύσφιξης [Nm] M M M M M M Βιδώστε τους ηλεκτρομειωτήρες με τις παρακάτω αυξημένες ροπές σύσφιξης: Βίδα / παξιμάδι Κατηγορία αντοχής Ροπή σύσφιξης [Nm] M ,6 M M M M M M M Μεγέθη βιδών Μειωτήρας σε έκδοση με πέλματα στερέωσης Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μεγέθη των σπειρωμάτων των μειωτήρων με πέλματα στερέωσης, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του μειωτήρα: Βίδα Τύπος μειωτήρα BS.F..B M8 202 M M / 502 M M Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 23

24 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση του μειωτήρα Μειωτήρας με φλάντζα B5 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μεγέθη των σπειρωμάτων των μειωτήρων με φλάντζα B5, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του μειωτήρα: Τύπος μειωτήρα Βίδα BS.F.. PS.F.. PSBF.. PS.C.. M4 221, 222 M5 121, 122 / 221, , 322 / 521, , 222 M , , , 322 M , , 722 / 821, , 522 M , , 622 M , 722 M / , 822 / 921, 922 Μειωτήρας με φλάντζα B14 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μεγέθη των σπειρωμάτων των μειωτήρων με φλάντζα B14, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του μειωτήρα: Βίδα Τύπος μειωτήρα PS.CZ M5 221, 222 M6 321, 322 M8 521, 522 M10 621, Τοποθέτηση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο Μπορούν να διατεθούν ηλεκτρομειωτήρες έκδοσης με αντιδιαβρωτική προστασία με κατάλληλη προστατευτική βαφή επιφάνειας για χρήση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο. Επισκευάστε τυχόν ζημιές στη βαφή (π.χ. στη βαλβίδα εξαέρωσης ή στους κρίκους μεταφοράς). Κατά την τοποθέτηση των ηλεκτροκινητήρων σε προσαρμογείς, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τις επιφάνειες των φλαντζών με κατάλληλα στεγανοποιητικά υλικά, όπως π.χ. Loctite 574. Κατά την τοποθέτηση στο ύπαιθρο απογεύγετε την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Τοποθετήστε αντίστοιχες προστατευτικές διατάξεις, π.χ. καλύμματα, στέγαστρα ή παρόμοιες διατάξεις! Ταυτόχρονα αποφύγετε τυχόν συσσώρευση θερμότητας. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η λειτουργία του μειωτήρα δεν περιορίζεται από ξένα σώματα (π.χ. από πτώση αντικειμένων ή από κάλυψη). 24 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

25 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση του μειωτήρα Εξαερισμός μειωτήρα Οι μειωτήρες BS.F παραδίδονται από την εταιρία SEW-EURODRIVE με τη βαλβίδα εξαερισμού ενεργοποιημένη. Εξαιρέσεις: Η εταιρεία SEW παραδίδει τους παρακάτω μειωτήρες με βιδωτή τάπα στην τρύπα που προορίζεται για τον εξαερισμό: Μειωτήρες μεταβλητής τοποθέτησης, αν είναι δυνατό Μειωτήρες για τοποθέτηση κεκλιμένα Η βαλβίδα εξαέρωσης βρίσκεται στο κουτί ακροδεκτών του ηλεκτροκινητήρα. Πριν από την έναρξη χρήσης θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη βιδωτή τάπα που είναι στο υψηλότερο σημείο με την παρεχόμενη βαλβίδα εξαέρωσης. Ενεργοποίηση βαλβίδας εξαερισμού Ελέγξτε εάν η βαλβίδα εξαέρωσης είναι ενεργοποιημένη. Σε περίπτωση που η βαλβίδα εξαέρωσης δεν είναι ενεργοποιημένη, θα πρέπει να αφαιρέσετε την ασφάλεια μεταφοράς της βαλβίδας εξαέρωσης πριν από την έναρξη χρήσης του μειωτήρα! 1. Βαλβίδα εξαέρωσης με κρίκο μεταφοράς Αφαιρέστε τον κρίκο μεταφοράς Ενεργοποιημένη βαλβίδα εξαέρωσης Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 25

26 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Γωνιακός μειωτήρας με κωνικά γρανάζια BS.F Βαφή του μειωτήρα ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι βαλβίδες εξαερισμού και οι τσιμούχες των αξόνων μπορεί να υποστούν ζημιές κατά τη βαφή ή τη διορθωτική βαφή. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Καλύψτε τις βαλβίδες εξαερισμού και τα προστατευτικά χείλη των τσιμουχών των αξόνων πριν από τη βαφή. Μετά τις εργασίες βαφής αφαιρέστε τις ταινίες. Εάν θέλετε να επικαλύψετε το μειωτήρα με ένα νέο στρώμα βαφής, ελέγξτε τη συμβατότητα της νέας βαφής με την παλιά. Η ασυμβατότητα των βαφών οδηγεί σε φθορές της βαφής, ενώ η προστατευτική ιδιότητα των βαφών δεν μπορεί πλέον να διασφαλιστεί. 4.4 Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Γωνιακός μειωτήρας με κωνικά γρανάζια BS.F.. Για τον προσδιορισμό των θέσεων τοποθέτησης ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Θέσεις τοποθέτησης" ( σελίδα 53). ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για τον τύπο μειωτήρα BS.F..202B 402B, στη φλάντζα εξόδου του μειωτήρα πρέπει να διασφαλιστεί ένα βάθος διείσδυσης των βιδών 1,6 φορές μεγαλύτερο της διαμέτρου των βιδών. Για τον τύπο μειωτήρα BS.F..502B 802B, στη φλάντζα εξόδου του μειωτήρα πρέπει να διασφαλιστεί ένα βάθος διείσδυσης των βιδών 1,25 φορές μεγαλύτερο της διαμέτρου των βιδών BS.F..: Βιδωτή σύνδεση της πλευράς μειωτήρα μέσω της φλάντζας B5: Το ακόλουθο σχήμα δείχνει την τοποθέτηση των γωνιακών μειωτήρων με κωνικά γρανάζια BS.F..: [2] [1] [1] Κοχλίες με κατηγορία αντοχής 8.8 [2] Παξιμάδι Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

27 Μηχανολογική εγκατάσταση Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Γωνιακός μειωτήρας με κωνικά γρανάζια BS.F BSBF..B: Βιδωτή σύνδεση στην πλευρά της βάσης Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τη στερέωση πέλματος για γωνιακούς μειωτήρες με κωνικά γρανάζια BSBF..B: BSBF..B: Βιδωτή σύνδεση στη μετωπική πλευρά Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τη στερέωση μετωπικής πλευράς για γωνιακούς μειωτήρες με κωνικά γρανάζια BSBF..B: Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 27

28 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Πλανητικός μειωτήρας PS.F Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Πλανητικός μειωτήρας PS.F PS.F..: Βιδωτή σύνδεση της πλευράς μειωτήρα μέσω της φλάντζας B5: Το ακόλουθο σχήμα δείχνει την τοποθέτηση των πλανητικών μειωτήρων PS.F..: [1] [1] Κοχλίες της κατηγορίας αντοχής Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Πλανητικός μειωτήρας PS.C PS.C..: Βιδωτή σύνδεση της πλευράς μειωτήρα μέσω της φλάντζας B5 Το ακόλουθο σχήμα δείχνει την τοποθέτηση των πλανητικών μειωτήρων PS.C..: [1] Κοχλίες της κατηγορίας αντοχής 10.9 [2] Ροδέλα Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

29 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρμολόγηση των στοιχείων εξόδου σε συμπαγείς άξονες για μειωτήρες BS.F..-, PS.F..- και PS.C PS.CZ..: Βιδωτή σύνδεση της πλευράς μειωτήρα μέσω της φλάντζας B14 Το ακόλουθο σχήμα δείχνει την τοποθέτηση των πλανητικών μειωτήρων PS.CZ..: [1] Κοχλίες της κατηγορίας αντοχής ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για τον τύπο μειωτήρα PS.CZ.., στη φλάντζα εξόδου του μειωτήρα πρέπει να διασφαλιστεί ένα βάθος διείσδυσης των βιδών 1,6 φορές μεγαλύτερο της διαμέτρου των. 4.7 Συναρμολόγηση των στοιχείων εξόδου σε συμπαγείς άξονες για μειωτήρες BS.F..-, PS.F..- και PS.C.. ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκληθούν ζημιές στα έδρανα, το περίβλημα ή τους άξονες. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Τοποθετείτε τα στοιχεία εισόδου και εξόδου μόνο με μια διάταξη συναρμογής. Για την τοποθέτηση χρησιμοποιήστε την οπή κεντραρίσματος με σπείρωμα που υπάρχει στο ακραξόνιο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περνάτε τις τροχαλίες, τους συνδέσμους, τα πινιόν κλπ. πάνω στο ακραξόνιο χτυπώντας με σφυρί. Κατά την τοποθέτηση των τροχαλιών ιμάντων εφαρμόστε τη σωστή τάση στους ιμάντες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Τα τοποθετημένα στοιχεία μετάδοσης ισχύος πρέπει να έχουν ζυγοσταθμιστεί και δεν επιτρέπεται να αναπτύσσουν υπερβολικές ακτινικές ή αξονικές δυνάμεις (για τις επιτρεπτές τιμές ανατρέξτε στον κατάλογο "Σύγχρονοι σερβοηλεκτρομειωτήρες"). Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 29

30 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρμολόγηση των στοιχείων εξόδου σε συμπαγείς άξονες για μειωτήρες BS.F..-, PS.F..- και PS.C Συναρμολόγηση με σφήνα Το ακόλουθο σχήμα δείχνει ένα παράδειγμα μίας διάταξης συναρμογής για την τοποθέτηση συνδέσμων [3] ή πλημνών σε ακραξόνια ηλεκτροκινητήρων ή μειωτήρων. Ανάλογα με την περίπτωση, το αξονικό ρουλεμάν [2] της διάταξης τοποθέτησης μπορεί να μην είναι απαραίτητο. Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τη συναρμολόγηση με τη διάταξη τοποθέτησης: [1] Περιλαίμιο [2] Αξονικό ρουλεμάν [3] Πλήμνη συνδέσμου ΥΠΟΔΕΙΞΗ Στις σειρές BSF.. / BSKF.. / PSF.. / PSKF.. / PS.C.. / PSKC.. / PS.CZ.. / PSKCZ.. κατά τη συναρμολόγηση των στοιχείων εισόδου και εξόδου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το περιλαίμιο [1] ως καθορισμένο σημείο τερματισμού. Στην κατάσταση παράδοσης οι άξονες εξόδου επαλείφονται με ένα αντισκωριακό υλικό. Πριν από τη συναρμολόγηση θα πρέπει συνεπώς να το αφαιρέσετε, π.χ. με καθαριστική βενζίνη. 30 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

31 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρμολόγηση των στοιχείων εξόδου σε συμπαγείς άξονες για μειωτήρες BS.F..-, PS.F..- και PS.C Συναρμολόγηση χωρίς σφήνα Το ακόλουθο σχήμα δείχνει ένα παράδειγμα της του άξονα με εσωτερικό σετ σύσφιξης: [1] Περιλαίμιο [2] Σετ σύσφιξης [3] Στοιχείο εξόδου, π.χ. γρανάζι ή τροχαλία [4] Τμήμα άξονα με λίπανση [5] Περιοχή σύσφιξης χωρίς λίπανση ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κατά τη χρήση εσωτερικού σετ σύσφιξης σε λεία ακραξόνια προσέξτε ώστε ο άξονας να είναι καθαρός από υπολείμματα και γράσα. Η περιοχή σύσφιξης [5] πρέπει οπωσδήποτε να είναι καθαρή από γράσα. Διαφορετικά δεν διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της σύνδεσης άξονα-πλήμνης. Για να αποτρέψετε τη διάβρωση του άξονα, μετά από τη συναρμολόγηση λιπάνετε τις ακάλυπτες επιφάνειες [4] Αποφυγή μεγάλων εγκάρσιων δυνάμεων Για την αποφυγή μεγάλων εγκάρσιων δυνάμεων: Τοποθετήστε τα γρανάζια ή τα γρανάζια αλυσίδας σύμφωνα με την εικόνα B. [1] [1] [A] [B] [1] Πλήμνη [A] Λάθος [B] Σωστά Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 31

32 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρμολόγηση συνδέσμων ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η συναρμολόγηση γίνεται ευκολότερη εάν περάσετε πρώτα λιπαντικό στο στοιχείο εξόδου ή το θερμάνετε για λίγο (στους C) Συναρμολόγηση σε άξονα μπλοκ φλάντζας Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τη σωστή διάταξη μίας σύνδεσης άξονα σε συνδυασμό με έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό δακτύλιο κεντραρίσματος στο παράδειγμα ενός μπλοκ φλάντζας BSBF..: [1] [2] [3] [4] [3] [1] Μπλοκ φλάντζας [2] Γρανάζι / τροχαλία ιμάντα με εσωτερικό δακτύλιο κεντραρίσματος [3] Κοχλίες της κατηγορίας αντοχής 12.9 [4] Γρανάζι / τροχαλία ιμάντα με εξωτερικό δακτύλιο κεντραρίσματος Συναρμολόγηση συνδέσμων ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Τα στοιχεία εισόδου και εξόδου, όπως τροχαλίες ιμάντα, σύνδεσμοι κ.λ.π. κινούνται με μεγάλη ταχύτητα κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Κίνδυνος σύνθλιψης και εμπλοκής. Καλύψτε τα στοιχεία εισόδου και εξόδου με προστατευτικά καλύμματα. Κατά τη συναρμολόγηση των συνδέσμων πραγματοποιήστε την παρακάτω ζυγοστάθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. a) Μέγιστη και ελάχιστη απόσταση b) Αξονική μετατόπιση c) Γωνιακή μετατόπιση 32 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

33 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρμολόγηση βραχίονων ροπής για μειωτήρα κοίλου άξονα BS.F.. 4 a) b) c) Συναρμολόγηση βραχίονων ροπής για μειωτήρα κοίλου άξονα BS.F.. Δώστε προσοχή, ώστε ο βραχίονας ροπής να μην καταπονηθεί κατά τη συναρμολόγηση! Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τις δυνατές θέσεις του βραχίονα ροπής στους μειωτήρες BS.F..: 90 0 Σφίξτε τις βίδες στερέωσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Μέγεθος μειωτήρα 270 Ποσότητα, μέγεθος και κατηγορία αντοχής των κοχλιών σύμφωνα με το DIN EN ISO 4762 Ποσότητα, μέγεθος και κατηγορία αντοχής των κοχλιών σύμφωνα με το DIN EN ISO Ροπή σύσφιξης σε Nm x M6x x M x M8x x M x M10x x M x M12x x M x M16x x M x M16x x M Για αλουμινένια εξαρτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες ροδέλες ασφαλείας. Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 33

34 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Μειωτήρας κοίλου άξονα με σφηνόδρομο 4.10 Μειωτήρας κοίλου άξονα με σφηνόδρομο ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για τη σχεδίαση του άξονα του κινούμενου μηχανήματος τηρείτε επίσης τις υποδείξεις κατασκευής που περιέχονται στον κατάλογο ηλεκτρομειωτήρων! Υποδείξεις τοποθέτησης 1. Απλώστε ομοιόμορφα και προσεκτικά το υγρό NOCO. NOCO FLUI NOCO FLUI Τοποθετήστε τον άξονα και ασφαλίστε τον από την αξονική μετατόπιση. (η συναρμολόγηση γίνεται ευκολότερη εάν χρησιμοποιήσετε μια διάταξη συναρμογής). [1] [2] [3][4] A [1] Κοντή βίδα στερέωσης (στάνταρ αντικείμενο συσκευασίας παράδοσης) [2] Ροδέλα ασφαλείας [3] Ροδέλα [4] Δακτύλιος ασφάλισης [5] Άξονας κινούμενου μηχανήματος [5] 34 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

35 Μηχανολογική εγκατάσταση Μειωτήρας κοίλου άξονα με σφηνόδρομο 4 3. Σφίξτε τη βίδα στερέωσης με την κατάλληλη ροπή σύσφιξης (δείτε πίνακα) Βίδα Ροπή σύσφιξης [Nm] M5 5 M6 8 M10 / M16 40 M20 80 M ΥΠΟΔΕΙΞΗ Προκειμένου να εμποδιστεί η διάβρωση λόγω επαφής, η SEW-EURODRIVE προτείνει επίσης να γυρίσετε τον άξονα του κινούμενου μηχανήματος ανάμεσα στις 2 επιφάνειες στήριξης! Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 35

36 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Μειωτήρας κοίλου άξονα με δίσκο σύσφιξης 4.11 Μειωτήρας κοίλου άξονα με δίσκο σύσφιξης Υποδείξεις τοποθέτησης ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν σφίξετε τις ασφαλιστικές βίδες χωρίς προηγουμένως να τοποθετήσετε τον άξονα, τότε ο κοίλος άξονας μπορεί να παραμορφωθεί. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Σφίγγετε τις ασφαλιστικές βίδες μόνο όταν έχει τοποθετηθεί ο άξονας. Γωνιακός σερβομειωτήρας με κωνικά γρανάζια BSΗF.. Γωνιακός σερβομειωτήρας με κωνικά γρανάζια BSΗF../Ι 1. Απολιπάνετε την οπή του κοίλου άξονα και του άξονα του μηχανήματος ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κίνδυνος σύνθλιψης των ποδιών από πτώση του δίσκου σύσφιξης. Ενδεχόμενοι τραυματισμοί ατόμων! Μετά την τοποθέτηση πάνω στο άξονα σφίξτε αμέσως το δίσκο σύσφιξης. 2. Κοίλος άξονας / άξονας μηχανήματος μετά την απολίπανση Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

37 Μηχανολογική εγκατάσταση Μειωτήρας κοίλου άξονα με δίσκο σύσφιξης 4 Γωνιακός σερβομειωτήρας με κωνικά γρανάζια BSHF.. 1) Γωνιακός σερβομειωτήρας με κωνικά γρανάζια BSΗF../Ι 3. Περάστε με υγρό NOCO την περιοχή του χιτωνίου του άξονα μηχανήματος Τοποθετήστε τον άξονα και ταυτόχρονα προσέξτε ώστε οι εξωτερικοί δακτύλιοι του δίσκου σύσφιξης να είναι επίπεδοι και παράλληλοι 2) ) Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή σύσφιξης του δίσκου σύσφιξης είναι καθαρή από γράσα! Γι' αυτό το λόγο απαγορεύεται να περνάτε υγρό NOCO απευθείας πάνω στο χιτώνιο, καθώς η εισαγωγή του άξονα του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει εισχώρηση της ουσίας στην περιοχή σύσφιξης του δίσκου σύσφιξης. 2) Μετά τη συναρμολόγηση θα πρέπει να λιπάνετε την εξωτερική επιφάνεια του κοίλου άξονα, στην περιοχή του δίσκου σύσφιξης, για λόγους αντιδιαβρωτικής προστασίας. Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 37

38 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Μειωτήρας κοίλου άξονα με δίσκο σύσφιξης Γωνιακός σερβομειωτήρας με κωνικά Γωνιακός σερβομειωτήρας με γρανάζια BSΗF.. κωνικά γρανάζια BSΗF../Ι 5. Σφίξτε τις ασφαλιστικές βίδες, περιστρέφοντας διαδοχικά και δεξιόστροφα από τη μία βίδα στην επόμενη (όχι με αντίθετη φορά). Οι ροπές σύσφιξης αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα Τύπος μειωτήρα Βίδα Ροπή σύσφιξης [Nm] max. 1) BSHF202 M5 x BSHF302 M5 x BSHF402 M6 x BSHF502 M6 x BSHF602 M6 x BSHF802 M8 x ) Μέγιστη γωνία σύσφιξης σε κάθε στάδιο ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κίνδυνος από περιστρεφόμενα εξαρτήματα του μειωτήρα. Ενδεχόμενοι τραυματισμοί ατόμων! Τοποθετείτε το παρεχόμενο περιστρεφόμενο κάλυμμα ή ένα άλλο κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα στο δίσκο σύσφιξης Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

39 Μηχανολογική εγκατάσταση Μειωτήρας κοίλου άξονα με δίσκο σύσφιξης Υποδείξεις απο του δίσκου σύσφιξης ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κίνδυνος σύνθλιψης και εμπλοκής λόγω λανθασμένης απο των εξαρτημάτων μεγάλου βάρους. Κίνδυνος τραυματισμού. Λάβετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις απο. Αποσυναρμολογήστε το δίσκο σύσφιξης με τον προβλεπόμενο τρόπο. 1. Λύστε τις βίδες ασφάλισης με τη σειρά κατά ένα τέταρτο της περιστροφής, ώστε να αποφύγετε την παραμόρφωση των εξωτερικών δακτυλίων. 2. Λύστε τις ασφαλιστικές βίδες ομοιόμορφα, τη μία μετά την άλλη. Μην ξεβιδώνετε τελείως τις βίδες ασφάλισης. 3. Αφαιρέστε τον άξονα ή αφαιρέστε την πλήμνη από τον άξονα. (Πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε τη σκουριά που μπορεί να έχει σχηματιστεί ανάμεσα στην πλήμνη και το ακραξόνιο.) 4. Αφαιρέστε το δίσκο σύσφιξης από την πλήμνη Καθαρισμός και λίπανση του δίσκου σύσφιξης Ο δίσκος σύσφιξης χρειάζεται να καθαριστεί και να γρασαριστεί ξανά μόνο αν λερωθεί. Σε διαφορετική περίπτωση δε χρειάζεται να λύσετε και να λιπάνετε ξανά το δίσκο σύσφιξης που έχετε αφαιρέσει, πριν τον τοποθετήσετε πάλι στη θέση του. Για τις κωνικές επιφάνειες χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω στερεά λιπαντικά: Λιπαντικό (Mo S 2 ) Molykote 321 (αλοιφή λίπανσης) Molykote spray (σπρέι σκόνης) Molykote G Rapid Aemasol MO 19P AemasolDIO-sιtral 57 N (αλοιφή λίπανσης) Εμπορικός τύπος Σπρέι Σπρέι Σπρέι ή αλοιφή Σπρέι ή αλοιφή Σπρέι Λιπάνετε τις ασφαλιστικές βίδες με ένα γράσο πολλαπλής χρήσης, όπως το Molykote BR 2 ή ένα παρεμφερές γράσο. Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 39

40 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα 4.12 Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελαττωματική λειτουργία της μετάδοσης ροπής λόγω παραμόρφωσης του σερβοκινητήρα κατά τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση στον προσαρμογέα EBH.. / EPH.. / ECH... Πιθανή βλάβη συσκευής Η συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση του κινητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Κατά την αποσυναρμολόγηση τηρείτε τις υποδείξεις που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα σε προσαρμογέα EBH.. και EPH.. Το παρακάτω σχήμα δείχνει ένα παράδειγμα της τοποθέτησης ηλεκτροκινητήρα σε προσαρμογέα EPH..: [1] [2] [9] [7] [3] [4] [6] [8] [2] [5] [10] [1] Δυναμόκλειδο [6] Βίδα σύσφιξης [2] Ασφαλιστική τάπα [7] Χιτώνια συνδέσμου [3] Άξονας κινητήρα [8] Δακτύλιος σύσφιξης [4] Κινητήρας [9] Άξονας προσαρμογέα [5] Μετωπική επιφάνεια [10] Προσαρμογέας EPH Σειρά κατά τη συναρμολόγηση του ηλεκτροκινητήρα σε προσαρμογέα EBH.. και EPH.. Ο ηλεκτροκινητήρας [4] μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση, με ελάχιστη ακρίβεια ζυγοσταθμισμένης περιστροφής κατά DIN Κατά τη συναρμολόγηση προσέξτε την παρακάτω σειρά: 1. Ελέγξτε τις μετωπικές επιφάνειες [5] του ηλεκτροκινητήρα και του προσαρμογέα για τυχόν χαραγές και, εάν χρειάζεται, λειάνετέ τις. 2. Καθαρίστε τα γράσα από την οπή του κοίλου άξονα του άξονα προσαρμογέα [9], το χιτώνιο συνδέσμου [7] και τον άξονα του ηλεκτροκινητήρα [3]. 3. Αφαιρέστε μια από τις 4 ασφαλιστικές τάπες [2]. 4. Περιστρέψτε τον άξονα προσαρμογέα [9] με το δακτύλιο σύσφιξης [8] τόσο, μέχρι που η κεφαλή της βίδας σύσφιξης [6] να ευθυγραμμιστεί με την ανοικτή τρύπα του κελύφους προσαρμογέα. Λύστε τη βίδα σύσφιξης [6]. Σε ηλεκτροκινητήρες με σφηνόδρομο: Στρέψτε το σφηνόδρομο κατά 90 προς τις εγκοπές του άξονα προσαρμογέα. Για την εξισορρόπηση του σφάλματος ζυγοστάθμισης συνιστάται η χρήση μίας μισής σφήνας μέσα στο σφηνόδρομο. 40 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

41 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα 4 5. Αν χρησιμοποιείτε χιτώνια συνδέσμου [7], προσέξτε ώστε οι εγκοπές των χιτωνίων συνδέσμου [7] να ευθυγραμμίζονται με τις εγκοπές του άξονα προσαρμογέα [9] και του δακτυλίου σύσφιξης [8]. 6. Συνδέστε προσεκτικά το μειωτήρα και τον ηλεκτροκινητήρα [4]. 7. Περάστε τις βίδες σύνδεσης, μέσα από τις διαμπερείς οπές της φλάντζας του κινητήρα, στο σπείρωμα της φλάντζας προσαρμογέα και τοποθετήστε τις βίδες. 8. Σφίξτε τις βίδες σταυρωτά και ομοιόμορφα. 9. Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης [6] με ένα κατάλληλο ροπόκλειδο [1] εφαρμόζοντας την προκαθορισμένη ροπή, όπως περιγράφεται στον αντίστοιχο πίνακα. Τύπος προσαρμογέα EΒH: Τύπος προσαρμογέα Διάμετρος άξονα κινητήρα [mm] Αριθμός των βιδών σύσφιξης Ροπή σύσφιξης για τη βίδα σύσφιξης [Nm] Άνοιγμα κλειδιού EBH EBH EBH EBH EBH EBH EBH EBH Τύπος προσαρμογέα EPH: Τύπος προσαρμογέα Διάμετρος άξονα κινητήρα [mm] Αριθμός των βιδών σύσφιξης Ροπή σύσφιξης για τη βίδα σύσφιξης [Nm] Άνοιγμα κλειδιού EPH EPH EPH EPH EPH EPH EPH EPH EPH EPH Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 41

42 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα σε προσαρμογέα ECH.. Το παρακάτω σχήμα δείχνει την τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα σε προσαρμογέα ECH..: [1] [8] [7] [3] [4] [6] [2] [9] [5] [1] Δυναμόκλειδο [6] Βίδες σύσφιξης [2] Ασφαλιστική τάπα [7] Χιτώνιο άξονα κινητήρα [3] Άξονας κινητήρα [8] Άξονας προσαρμογέα [4] Κινητήρας [9] Προσαρμογέας ECH.. [5] Μετωπική επιφάνεια Σειρά κατά τη συναρμολόγηση του ηλεκτροκινητήρα σε προσαρμογέα ECH.. Ο ηλεκτροκινητήρας [4] μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση, με ελάχιστη ακρίβεια ζυγοσταθμισμένης περιστροφής κατά DIN Κατά τη συναρμολόγηση προσέξτε την παρακάτω σειρά: 1. Ελέγξτε τις μετωπικές επιφάνειες [5] του ηλεκτροκινητήρα και του προσαρμογέα για τυχόν χαραγές και, εάν χρειάζεται, λειάνετέ τις. 2. Καθαρίστε τα γράσα από την οπή του κοίλου άξονα του άξονα προσαρμογέα [8], το χιτώνιο άξονα κινητήρα [7] και τον άξονα του ηλεκτροκινητήρα [3]. 3. Αφαιρέστε και τις δύο ασφαλιστικές τάπες [2]. 4. Ξεσφίξτε τις βίδες σύσφιξης [6], μέχρι που και οι δύο βίδες να προεξέχουν περίπου κατά τρεις στροφές στην τρύπα τοποθέτησης του προσαρμογέα. Σε ηλεκτροκινητήρες με σφηνόδρομο: Στρέψτε το σφηνόδρομο προς την εγκοπή του χιτωνίου άξονα ηλεκτροκινητήρα [7] έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί. Για την εξισορρόπηση του σφάλματος ζυγοστάθμισης συνιστάται η χρήση μίας μισής σφήνας μέσα στο σφηνόδρομο. 5. Στο χιτώνιο άξονα ηλεκτροκινητήρα [7], προσέξτε ώστε η εγκοπή του χιτωνίου άξονα ηλεκτροκινητήρα [7] να βρίσκεται σε μία γωνία 45 ανάμεσα στις δύο βίδες σύσφιξης [6]. 6. Συνδέστε προσεκτικά το μειωτήρα και τον ηλεκτροκινητήρα [4]. 7. Περάστε τις βίδες σύνδεσης από τις διαμπερείς οπές της φλάντζας ηλεκτροκινητήρα. Βιδώστε τις βίδες σύνδεσης στις τρύπες με σπείρωμα της φλάντζας προσαρμογέα και τοποθετήστε τις βίδες. 8. Σφίξτε τις βίδες σύνδεσης σταυρωτά και ομοιόμορφα. 9. Σφίξτε τις βίδες σύσφιξης [6] την μία μετά την άλλη με ένα κατάλληλο δυναμόκλειδο [1] εφαρμόζοντας αρχικά το 25 % της προβλεπόμενης ροπής και κατόπιν, κατά το δεύτερο βήμα, εφαρμόζοντας την πλήρη προβλεπόμενη ροπή. 42 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Βιομηχανικοί μειωτήρες Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες Σειρά P002 P082

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. Έκδοση 05/2004 B6.B01 11237503 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. Έκδοση 05/2004 B6.B01 11237503 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. B6.B01 Έκδοση 05/2004 11237503 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 12/2009 16881001 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Έκδοση 03/2011 17055806 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Τεχνολογία επαγγ. οχημάτων και βιομηχανιών Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Κεντρικοί άξονες της ELBE Κατασκευή Αντικατάσταση Επισκευή K3-0262/0909 Υποδείξεις τοποθέτησης Μεταφορά και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης

Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) Τεχνολογία Ειδικά εργαλεία / οδηγίες χρήσης Περιεχόμενο Σελίδα 1 Αυτορυθμιζόμενος συμπλέκτης (SAC) 3 1. 1 Ο SAC αυξάνει την άνεση οδήγησης 3 1. 2 Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

SERVICE-INFO. Εξαγωγή και τοποθέτηση ενός συμπαγούς ρουλεμάν. Σελίδα 1/6

SERVICE-INFO. Εξαγωγή και τοποθέτηση ενός συμπαγούς ρουλεμάν. Σελίδα 1/6 Εξαγωγή και τοποθέτηση ενός συμπαγούς ρουλεμάν Σελίδα 1/6 Η εξαγωγή και η επανατοποθέτηση του μουαγιέ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή του οχήματος. Συνιστούμε η αντικατάσταση του ρουλεμάν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά

Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά Mercedes-Benz Sprinter, Vito, Viano και Volkswagen Crafter Εμπρόσθιος άξονας Το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου δεν είναι νομικά δεσμευτικό και

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 EL 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 EL 06 Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα της SKF, ανατρέξτε στο πρόγραμμα Pole Position. Επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της SKF στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες και για αιτήσεις μελών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό Έκδοση 11/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι REMS Unimat 75 REMS Unimat 77 for Professionals Μέγιστη οικονομία Μεμονωμένη παραγωγή και παραγωγή σε σειρά Εύκολος χειρισμός Μικρός χρόνος ανανέωσης εξοπλισμού Μπουλόνια Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα

Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα Τεχνικές Πληροφορίες Στοιχεια συστηματος μετάδοσης κινησης με ιμάντα LuK-Aftermarket Service ohg Paul-Ehrlich-Straße 21 D-63225 Langen Telefon: +49 (0) 1801 753-333* Telefax: +49 (0) 6103-753-297 INA-AS@Schaeffler.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

GR B 1000. Μηχανισμός μετάδοσης. Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης

GR B 1000. Μηχανισμός μετάδοσης. Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης GR B 1000 Μηχανισμός μετάδοσης Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης Μηχανισμός μετάδοσης Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης Γενικές υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης 1. Γενικά Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AM 01.1 Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Ελληνικά 64

Ελληνικά. Ελληνικά 64 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά 64 Ελληνικά 1. Τεχνικά δεδομένα Χωρητικότητα γράσου του LAGD 60 60 ml, (2,03 fl.oz US) Χωρητικότητα γράσου του LAGD

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα. Σελίδα 4. ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΠΡΟΦΙΛ (ΣΤΑΥΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) 8. 5. Λαμαρίνα στερέωσης 9

Σελίδα. Σελίδα 4. ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΠΡΟΦΙΛ (ΣΤΑΥΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) 8. 5. Λαμαρίνα στερέωσης 9 Οδηγίες εγκατάστασης Συστημάτων Στερέωσης Περιεχόμενα Σελίδα Σελίδα 1. Κεραμοσκεπή με ξύλινο σκελετό 2-4 2. Στέγη από λαμαρίνα (κυματοειδής, τραπεζοειδής, σάντουϊτς) 5 2.1 Στερέωση με προ/νες βίδες στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933. d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7

ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933. d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933 ΠΟΙΟΤ: 8.8 d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 BHMA (P) 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 ΜΗΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ B043151

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ B043151 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ B043151 Engine V750 IE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Engine V750 IE Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Χάρη στις συνεχείς ενημερώσεις και στα ειδικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1

Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 1.5 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Ευρετήριο εικόνων Ευρετήριο πινακίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -- ΠΡΩΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8393 EL. Σειρά 3755. Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Σειρά 3755 Πνευματικός ενισχυτής όγκου τύπου 3755 Τύπος 3755-1: εξαέρωση χαμηλής στάθμης θορύβου σε δισκόφιλτρο από συντετηγμένο πολυαιθυλένιο Τύπος 3755-2: θύρα εξαγωγής με σπείρωμα στερεωμένη με παρέμβυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες ET και EAT easy-e Fisher CL125 έως CL600

Βαλβίδες ET και EAT easy-e Fisher CL125 έως CL600 Εγχειρίδιο οδηγιών D0098X0GR Βαλβίδα ET Οκτώβριος 20 Βαλβίδες ET και EAT easy-e Fisher CL25 έως CL00 Περιεχόμενα Εισαγωγή... Πεδίο εφαρμογής του εγχειριδίου... Περιγραφή... 2 Προδιαγραφές... Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ -

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - Σχήµα 2.1: Τυπική µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2α: Κοίλη µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2β: Κυρτή µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2γ: Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20. Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 08 0407 ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η παρούσα έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ Προϊόν: Σύστημα μεταλλικής καπνοδόχου, διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα με ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Ασφάλεια και λειτουργία Αντλίες Zenith 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Τηλ.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Διαδίκτυο: http://www.zenithpumps.com

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746. Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL

Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746. Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL Ηλεκτρικός ή πνευματικός διακόπτης ορίου τύπου 4746 Eικ. 1: Διακόπτης ορίου τύπου 4746 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8365 EL Έκδοση Οκτώβριος 2013 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα