Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.."

Transcript

1 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Έκδοση 09/ / EL

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας Δομή των οδηγιών ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποποίηση ευθύνης Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας Όνομα προϊόντος και εμπορικό σήμα Οδηγίες ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Γενικά Ομάδα αποδεκτών Προβλεπόμενη χρήση Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Μεταφορά Τοποθέτηση / Συναρμολόγηση Έναρξη χρήσης / λειτουργία Επιθεώρηση / Συντήρηση Δομή μειωτήρα Βασική δομή Μειωτήρας Βασική δομή Προσαρμογέας Πινακίδα τύπου / ονομασία τύπου Μηχανολογική εγκατάσταση Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα Προϋποθέσεις για την τοποθέτηση Τοποθέτηση του μειωτήρα Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Γωνιακός μειωτήρας με κωνικά γρανάζια BS.F Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Πλανητικός μειωτήρας PS.F Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Πλανητικός μειωτήρας PS.C Συναρμολόγηση των στοιχείων εξόδου σε συμπαγείς άξονες για μειωτήρες BS.F..-, PS.F..- και PS.C Συναρμολόγηση συνδέσμων Συναρμολόγηση βραχίονων ροπής για μειωτήρα κοίλου άξονα BS.F Μειωτήρας κοίλου άξονα με σφηνόδρομο Μειωτήρας κοίλου άξονα με δίσκο σύσφιξης Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα Αποσυναρμολόγηση κινητήρα Έναρξη χρήσης Κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες Μέτρηση της θερμοκρασίας επιφάνειας Επιθεώρηση και συντήρηση Προεργασίες επιθεώρησης / συντήρησης στο μειωτήρα Χρονικά διαστήματα επιθεώρησης / συντήρησης Χρονικά διαστήματα αλλαγής λιπαντικού Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 3

4 Περιεχόμενα 7 Θέσεις τοποθέτησης Περιγραφή των θέσεων τοποθέτησης Γωνιακοί σερβοηλεκτρομειωτήρες με κωνικά γρανάζια BS.F Πλανητικοί σερβοηλεκτρομειωτήρες PS.F.., PS.C Τεχνικά στοιχεία Λιπαντικά Δυσλειτουργίες Μειωτήρας Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Απόρριψη Λίστα διευθύνσεων Ευρετήριο Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

5 Γενικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας 1 1 Γενικές υποδείξεις 1.1 Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας Οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για τη λειτουργία και τη συντήρηση. Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στο προϊόν. Οι οδηγίες λειτουργίας θα πρέπει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το εγχειρίδιο λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. 1.2 Δομή των οδηγιών ασφαλείας Σημασία των λέξεων σήμανσης Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ιεράρχηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης που χρησιμοποιούνται για οδηγίες ασφαλείας, προειδοποιήσεις σχετικά με την πρόκληση υλικών ζημιών και άλλες υποδείξεις. Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί κατάσταση ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη Ελαφριοί τραυματισμοί κατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: Διευκολύνει το χειρισμό του συστήματος κίνησης Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο Οι οδηγίες ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία οδηγία ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας Οι ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 5

6 1 Γενικές υποδείξεις Αξιώσεις παροχής εγγύησης 1.3 Αξιώσεις παροχής εγγύησης Προϋπόθεση για τη μη ελαττωματική λειτουργία του μηχανήματος και για την κάλυψη εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας. Για αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες! 1.4 Αποποίηση ευθύνης Η τήρηση των εγχειριδίων αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την ασφαλή λειτουργία των γωνιακών μειωτήρων με κωνικά γρανάζια BS.F.. και των πλανητικών μειωτήρων PS.F.. και PS.C.., όσο και για την επίτευξη των αναφερόμενων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους. Για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των εγχειριδίων, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των εγχειριδίων, η SEW- EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. 1.5 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας 2012 SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επεξεργασία, κυκλοφορία ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασματική. 1.6 Όνομα προϊόντος και εμπορικό σήμα Οι εμπορικές ονομασίες και τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. 6 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

7 Οδηγίες ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 2 2 Οδηγίες ασφαλείας Οι παρακάτω βασικές οδηγίες ασφαλείας χρησιμεύουν για την αποφυγή σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των βασικών οδηγιών ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στη συσκευή με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στην SEW-EURODRIVE. 2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Οι υποδείξεις ασφαλείας που ακολουθούν αφορούν κυρίως τη χρήση μειωτήρων. Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρομειωτήρες θα πρέπει να συμβουλεύεστε και τις οδηγίες ασφαλείας για τους ηλεκτροκινητήρες, που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια λειτουργίας. Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στις επιμέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου. 2.2 Γενικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη διάρκεια λειτουργίας οι ηλεκτροκινητήρες και οι ηλεκτρομειωτήρες ενδέχεται, ανάλογα με το βαθμό προστασίας τους, να διαθέτουν ηλεκτροφόρα, γυμνά ή ακόμα και κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη, καθώς και θερμές επιφάνειες. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Κάθε εργασία που έχει σχέση με τη μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση / συναρμολόγηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, τηρώντας: Τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας Τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες ασφαλείας πάνω στον ηλεκτροκινητήρα / ηλεκτρομειωτήρα Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα μελέτης του ηλεκτρομειωτήρα, τις οδηγίες για την έναρξη χρήσης και τα σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας Τις συγκεκριμένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστημα Τους εθνικούς / περιφερειακούς κανονισμούς που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλούμε να υποβάλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών από την ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, τη μη προβλεπόμενη χρήση, καθώς και από τη λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο. Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 7

8 2 Οδηγίες ασφαλείας Ομάδα αποδεκτών 2.3 Ομάδα αποδεκτών Όλες οι μηχανολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανική εγκατάσταση, την αποκατάσταση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανικής (π.χ. μηχανικοί ή μηχατρονικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρική τοποθέτηση, την έναρξη λειτουργίας, την επιδιόρθωση βλαβών και τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας (π.χ. ηλεκτρολόγοι ή μηχατρονικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας και απόρριψης θα πρέπει να διεξάγονται μόνο από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για τις εργασίες αυτές. Όλο το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να φορά προστατευτική ένδυση η οποία να αντιστοιχεί στην εκάστοτε εργασία που εκτελείται. 2.4 Προβλεπόμενη χρήση Οι μειωτήρες στροφών προορίζονται για βιομηχανικά συστήματα και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στα τεχνικά εγχειρίδια της SEW-EURODRIVE καθώς και σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης. Οι μονάδες ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα και στους κανονισμούς. Υπό την έννοια της Οδηγίας Περί Μηχανών 2006/42/EΚ, οι μειωτήρες στροφών αποτελούν εξαρτήματα για τοποθέτηση σε μηχανήματα και σε εγκαταστάσεις. Στα πλαίσια εφαρμογής της οδηγίας απαγορεύεται η έναρξη της λειτουργίας μέχρι που να διαπιστωθεί η συμμόρφωση της τελικής εγκατάστασης προς την Οδηγία Περί Μηχανών 2006/42/EΚ. Η χρήση στον απαγορεύεται, αφού δεν προβλέπεται ρητά 2.5 Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω έντυπα και έγγραφα: Οδηγίες λειτουργίας "Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες" για τους ηλεκτρομειωτήρες Οδηγίες λειτουργίας "Σύγχρονοι σερβοκινητήρες" για τους ηλεκτρομειωτήρες Οδηγίες λειτουργίας των διαφόρων εγκατεστημένων πρόσθετων εξαρτημάτων Κατάλογος "Σύγχρονοι σερβοηλεκτρομειωτήρες" Κατάλογος "Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες" Κατάλογος "Μειωτήρες" ή και κατάλογος "Ηλεκτρομειωτήρες" Κατάλογος "Σερβομειωτήρες" 8 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

9 Οδηγίες ασφαλείας Μεταφορά Μεταφορά Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε τη συσκευή για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε γι' αυτές κατευθείαν την μεταφορική εταιρεία. Κατά περίπτωση ίσως να μην πρέπει να γίνει έναρξη χρήσης. Βιδώστε σφιχτά τους βιδωτούς κρίκους μεταφοράς. Οι κρίκοι είναι σχεδιασμένοι μόνο για το βάρος του ηλεκτροκινητήρα / ηλεκτρομειωτήρα μην προσθέτετε επιπλέον φορτίο. Οι τοποθετημένοι βιδωτοί κρίκοι ανύψωσης ανταποκρίνονται στο πρότυπο DIN 580. Τα φορτία και οι κανονισμοί που καθορίζονται στην πινακίδα τύπου πρέπει να τηρούνται πάντοτε. Εάν ο ηλεκτρομειωτήρας έχει εξοπλιστεί με 2 κρίκους ανάρτησης ή βιδωτούς κρίκους ανύψωσης, τότε για τη μεταφορά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι δύο κρίκοι ανάρτησης. Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 580, τα συρματόσχοινα ανύψωσης δε θα πρέπει να σχηματίζουν γωνία με την κατακόρυφο μεγαλύτερη από 45. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό μεταφοράς με την απαραίτητη αντοχή. Πριν βάλετε το μηχάνημα σε λειτουργία, αφαιρέστε τα εξαρτήματα που μπορεί να έχουν τοποθετηθεί για τη μεταφορά (κρίκους μεταφοράς). 2.7 Τοποθέτηση / Συναρμολόγηση Τηρείτε τις υποδείξεις του κεφαλαίου "Μηχανολογική εγκατάσταση" ( σελίδα 20)! 2.8 Έναρξη χρήσης / λειτουργία Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού πριν από την έναρξη λειτουργίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο "Επιθεώρηση / συντήρηση". Ελέγξτε τη σωστή φορά περιστροφής σε αποζευγμένη κατάσταση. Κατά την περιστροφή προσέξτε αν ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι τριβής. Για τη δοκιμαστική λειτουργία χωρίς στοιχεία μετάδοσης κίνησης ασφαλίστε τις σφήνες του άξονα. Ούτε και κατά τις δοκιμές δεν επιτρέπεται να θέτετε εκτός λειτουργίας τα συστήματα επιτήρησης και προστασίας. Αν υπάρχουν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία (π.χ. αυξημένες θερμοκρασίες, θόρυβοι, κραδασμοί), σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τον ηλεκτρομειωτήρα. Εντοπίστε την αιτία και, εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τη SEW- EURODRIVE. 2.9 Επιθεώρηση / Συντήρηση Τηρείτε τις υποδείξεις του κεφαλαίου "Επιθεώρηση / συντήρηση" ( σελίδα 50)! Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 9

10 3 Δομή μειωτήρα Επιθεώρηση / Συντήρηση 3 Δομή μειωτήρα ΥΠΟΔΕΙΞΗ Όσο αφορά τα περιεχόμενα συσκευασίας και τη μελέτη του μηχανισμού λάβετε υπόψη τον κατάλογο "Σύγχρονοι σερβοηλεκτρομειωτήρες", καθώς και το εγχειρίδιο λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου ηλεκτροκινητήρα για το μειωτήρα στροφών. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Τα παρακάτω σχήματα χρησιμεύουν στο να εξηγήσουν τη βασική δομή. Σκοπός τους είναι απλώς να διευκολύνουν την αντιστοίχιση των εξαρτημάτων στους καταλόγους ανταλλακτικών. Ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του εκάστοτε μειωτήρα, μπορεί να υπάρξουν αποκλίσεις. 10 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

11 Δομή μειωτήρα Βασική δομή Μειωτήρας Βασική δομή Μειωτήρας Γωνιακός μειωτήρας με κωνικά γρανάζια BS.F.. [335] [183] [168] [99] [98] [131] [3] [536] [537] [43] [48] [538] [42] [7b] [22] [19] [250] [84] [25] [250] [6] [23] [88] [521] [522] [523] [89] [142] [85] [160] [103] [153] [7c] [1] [7a] [166] [518] [9] [12] [519] [520] [17] [11] [251] [29] [49] [45] [2] [113] [116] [1] Πινιόν [19] Σφήνα [85] Φλάντζα κεντραρίσματος [160] Ασφαλιστική τάπα [2] Οδοντωτός τροχός [22] Κέλυφος μειωτήρα [88] Δακτύλιος ασφάλισης [166] Δακτύλιος στήριξης [5] Άξονας κωνικού πινιόν [23] Δακτύλιος στήριξης [89] Πώμα ασφάλισης [168] Προστατευτικό πώμα [6] Κωνικό γρανάζι [25] Κωνικό ρουλεμάν [98] Δίσκος σύσφιξης [183] Τσιμούχα λαδιού [7a] Άξονας εξόδου (BSF..) [29] Κολλητικό & [99] Κάλυμμα [250] Δακτύλιος ασφάλισης στεγανοποιητικό μέσο [7b] Άξονας εξόδου (BSΚF..) [42] Κωνικό ρουλεμάν [103] Δακτύλιος O [251] Δακτύλιος ασφάλισης [7c] Σφήνα (BSΚF..) [43] Σφήνα [113] Στρογγυλό αυλακωτό [335] Βραχίονας ροπής παξιμάδι [9] Τσιμούχα λαδιού [45] Κωνικό ρουλεμάν [116] Ασφάλεια σπειρώματος [518] - Παρεμβύσματα [11] Κωνικό ρουλεμάν [48] Δακτύλιος στήριξης [131] Πώμα ασφάλισης [523] [12] Δακτύλιος ασφάλισης [49] Δακτύλιος O [142] Βίδα κυλινδρικής κεφαλής [536] - Παρεμβύσματα [17] Δακτύλιος στήριξης [84] Στεγανοποιητική ροδέλα 1) [153] Κολλητικό & στεγανοποιητικό μέσο [538] 1) μόνο για τον τύπο M5 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 11

12 3 Δομή μειωτήρα Βασική δομή Μειωτήρας Πλανητικός μειωτήρας PSF.. / PSKF.. [118] [107] [146] [116] [100] [46] [121] [109] [25] [110] [56] [58] [24] [8] [7] [12] [13] [30] [22] [106] [123] [112] [113] [105] [122] [114] [41] [18] [17] [55] [39] [1] [6] [1] Πλήρης φορέας πλανητών εξόδου [30] Στεγανοποιητική ροδέλα 1) [109] Αυλακωτό ρουλεμάν [6] Σφήνα 2) [39] Δίσκος ασφαλείας [110] Δακτύλιος ασφάλισης [7] Παξιμάδι άξονα [41] Πείρος βυθιζόμενης κεφαλής [112] Βελονοφόρα στεφάνη [8] Τσιμούχα λαδιού [46] Κολλητικό & στεγανοποιητικό μέσο [113] Πλανήτης [12] Κωνικό ρουλεμάν [55] Δίσκος πίεσης [114] Ήλιος [13] Κωνικό ρουλεμάν [56] Δακτύλιος O [116] Δακτύλιος O [17] Πλανήτης [58] Βιδωτός κρίκος μεταφοράς [118] Αρχική βαθμίδα περιβλήματος [18] Βελονοφόρα στεφάνη [100] Ακέφαλη βίδα [121] Δακτύλιος ελατήριο [22] Ήλιος [105] Δίσκος πίεσης [122] Δίσκος ασφαλείας [24] Περίβλημα [106] Πλήρης φορέας πλανητών [123] Πείρος βυθιζόμενης κεφαλής [25] Βιδωτή τάπα [107] Εξαγωνικό παξιμάδι [146] Κολλητικό & στεγανοποιητικό μέσο 1) Μόνο για τον τύπο M2 2) Μόνο για PSKF 12 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

13 Δομή μειωτήρα Βασική δομή Μειωτήρας Πλανητικός μειωτήρας PSBF.. [46] [118] [107] [100] [146] [116] [58] [24] [56] [110] [121] [109] [12] [13] [57] [114] [8] [122] [105] [113] [22] [106] [123] [112] [16] [18] [17] [25] [1] [1] Φορέας πλανητών εξόδου [25] Βιδωτή τάπα [110] Δακτύλιος ασφάλισης [8] Τσιμούχα λαδιού [46] Κολλητικό & στεγανοποιητικό [112] Βελονοφόρα στεφάνη μέσο [12] Ένσφαιρο ρουλεμάν κωνικής [56] Δακτύλιος O [113] Πλανήτης επιφάνειας 1) [12] Κωνικό ρουλεμάν 2) [57] Παξιμάδι άξονα [114] Ήλιος [13] Ένσφαιρο ρουλεμάν κωνικής [58] Βιδωτός κρίκος μεταφοράς [116] Δακτύλιος O επιφάνειας 1) [13] Κωνικό ρουλεμάν 2) [100] Ακέφαλη βίδα [118] Αρχική βαθμίδα περιβλήματος [16] Άξονας πλανήτη [105] Δίσκος πίεσης [121] Δακτύλιος ελατήριο [17] Πλανήτης [106] Πλήρης φορέας πλανητών [122] Δίσκος ασφαλείας [18] Βελονοφόρα στεφάνη [107] Εξαγωνικό παξιμάδι [123] Πείρος βυθιζόμενης κεφαλής [22] Ήλιος [109] Αυλακωτό ρουλεμάν [146] Κολλητικό και στεγανοποιητικό μέσο [24] Περίβλημα 1) Μόνο για PSBF222 2) Μόνο για PSBF Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 13

14 3 Δομή μειωτήρα Βασική δομή Μειωτήρας Πλανητικός μειωτήρας PS.C.. ] [1] Φορέας πλανητών εξόδου [18] Βελονοφόρα στεφάνη [106] Φορέας πλανητών πρώτης βαθμίδας [5] Κυλινδρικός πείρος [21] Δακτύλιος ασφάλισης [111] Άξονας πλανήτη σκληρυμένος [6] Σφήνα 1) [22] Ήλιος [112] Βελονοφόρα στεφάνη [8] Τσιμούχα λαδιού [24] Φλάντζα εισόδου [113] Πλανήτης [11] Δακτύλιος O [46] Κολλητικό & στεγανοποιητικό [114] Ήλιος μέσο [12] Αυλακωτό ρουλεμάν [55] Δίσκος πίεσης [116] Δακτύλιος O [13] Αυλακωτό ρουλεμάν [56] Δακτύλιος O [118] Κοίλο γρανάζι [16] Άξονας πλανήτη [59] Κοίλο γρανάζι [146] Κολλητικό & στεγανοποιητικό μέσο [17] Πλανήτης [105] Δίσκος πίεσης [246] Κολλητικό & στεγανοποιητικό μέσο 1) Για PSKC και PSKCZ 14 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

15 Δομή μειωτήρα Βασική δομή Προσαρμογέας Βασική δομή Προσαρμογέας Προσαρμογέας EΒH.. για γωνιακό μειωτήρα με κωνικά γρανάζια BS.F.. [217] [502] [503] [504] [202] [212] [220] [207] [206] [205] [223] [402] [204] [203] [201] [216] [399] [442] [470] [471] [230] [229] [404] [483] [232] [201] Δακτύλιος ασφάλισης / ελαστικός [217] Αυλακωτό ρουλεμάν [402] Δακτύλιος ασφάλισης δακτύλιος [202] Σφήνα [220] Βιδωτή τάπα 1) / βαλβίδα εξαερισμού 2) [404] Δακτύλιος ασφάλισης [203] Τσιμούχα λαδιού με βελτιωμένη [223] Αυλακωτό ρουλεμάν [442] Φλάντζα προσαρμογέα δύναμη ελατηρίου [204] Ακέφαλη βίδα [229] Δακτύλιος σύσφιξης [470] Βίδα κυλινδρικής κεφαλής [205] Οδοντωτή ροδέλα [230] Χιτώνια συνδέσμου [471] Οδοντωτή ροδέλα [207] Φλάντζα [232] Πρεσσαριστός πείρος [483] Σύνδεσμος [212] Άξονας προσαρμογέα [399] Ασφαλιστική τάπα [502] - Παρεμβύσματα [216] Κολλητικό & στεγανοποιητικό μέσο [504] 1) μόνο για τους τύπους M1 M3, M5, M6 2) μόνο για τον τύπο M4 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 15

16 3 Δομή μειωτήρα Βασική δομή Προσαρμογέας Προσαρμογέας EPH.. για πλανητικούς μειωτήρες PS.F.. και PS.C.. [216] [231] [229] [230] [207] [247] [247] [212] [203] [206] [223] [204] [471] [470] [404] [442] [399] [402] [203] Τσιμούχα λαδιού [223] Αυλακωτό ρουλεμάν [402] Δακτύλιος ασφάλισης [204] Ακέφαλη βίδα [229] Δακτύλιος ασφάλισης [404] Δακτύλιος ασφάλισης [206] Εξαγωνικό παξιμάδι [230] Χιτώνια συνδέσμου [442] Φλάντζα προσαρμογέα [207] Φλάντζα [231] Πώμα ασφάλισης [470] Βίδα κυλινδρικής κεφαλής [212] Άξονας προσαρμογέα [247] Ροδέλα αντιστάθμισης [471] Οδοντωτή ροδέλα [216] Κολλητικό & στεγανοποιητικό μέσο [399] Ασφαλιστική τάπα 16 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

17 Δομή μειωτήρα Βασική δομή Προσαρμογέας Προσαρμογέας ECH.. για πλανητικούς μειωτήρες PS.C [203] Τσιμούχα λαδιού [207] Φλάντζα προσαρμογέα [230] Χιτώνιο άξονα κινητήρα [204] Ακέφαλη βίδα [212] Άξονας προσαρμογέα [399] Ασφαλιστική τάπα [206] Εξαγωνικό παξιμάδι [229] Βίδα Allen [471] Ροδέλα Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 17

18 3 Δομή μειωτήρα Πινακίδα τύπου / ονομασία τύπου 3.3 Πινακίδα τύπου / ονομασία τύπου ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η πινακίδα τύπου του σερβοηλεκτρομειωτήρα έχει στερεωθεί στο σερβοκινητήρα! Παράδειγμα: Πινακίδα τύπου πλανητικού μειωτήρα PS.C.. με προσαρμογέα ECH.. Το ακόλουθο σχήμα δείχνει για παράδειγμα την πινακίδα τύπου για πλανητικούς μειωτήρες PS.C.. με προσαρμογέα ECH: i Östringen/Germany PSC321 ECH03/13/11 kg IP 5, IM M0 na pk r/min 650 ne pk r/min 6500 Ma pk Nm 81 Made in Germany CLP PG 220 Synth.Öl / 0,091L i Σχέση μείωσης στροφών μειωτήρα IM Πληροφορίες θέσης τοποθέτησης IP Βαθμός προστασίας n epk [σ.α.λ.] Μέγιστες επιτρεπτές στροφές εισόδου n apk [σ.α.λ.] Μέγιστες επιτρεπτές στροφές εξόδου M apk [Nm] Μέγιστη επιτρεπτή ροπή εξόδου Παράδειγμα: Ονομασία τύπου για πλανητικό μειωτήρα PS.F.. με προσαρμογέα EPH.. Ένας πλανητικός μειωτήρας με προσαρμογέα έχει π.χ. την ακόλουθη ονομασία τύπου: PSF 521 /R EPH 07 /21 /13 Κατηγορία τρύπας συνδέσμου Γεωμετρία φλάντζας (κεντράρισμα, κύκλος οπής) Κατηγορία ισχύος Προσαρμογέας για πλανητικούς σερβομειωτήρες Πρόσθετη δυνατότητα για όλους τους μειωτήρες PS.F..:.../ R: μειωμένος τζόγος στρέψης.../ M: ελαχιστοποιημένος τζόγος στρέψης Μέγεθος μειωτήρα: π.χ. 521 Τύπος μειωτήρα: PSF.. PSKF.. PSBF.. 18 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

19 Δομή μειωτήρα Πινακίδα τύπου / ονομασία τύπου Παράδειγμα: Πινακίδα τύπου σερβοηλεκτρομειωτήρα PS.C.. με προσαρμογέα ECH.. Το ακόλουθο σχήμα δείχνει για παράδειγμα την πινακίδα τύπου για πλανητικούς μειωτήρες PS.C.. με προσαρμογέα ECH: 1 i Σχέση μείωσης στροφών μειωτήρα n N [σ.α.λ.] Ονομαστικές στροφές IM Πληροφορίες θέσης τοποθέτησης M o [Nm] Ονομαστική ροπή IP Βαθμός προστασίας I o [A] Ονομαστικό ρεύμα n epk [σ.α.λ.] Μέγιστες επιτρεπτές στροφές εισόδου I max [A] Μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα n apk [σ.α.λ.] Μέγιστες επιτρεπτές στροφές εξόδου f N [Hz] Ονομαστική συχνότητα M apk [Nm] Μέγιστη επιτρεπτή ροπή εξόδου U max [V] Μέγιστη επιτρεπτή τάση Παράδειγμα: Ονομασία τύπου για γωνιακό μειωτήρα με κωνικά γρανάζια BS.F.. με κινητήρα CM Ένας γωνιακός σερβομειωτήρας με κωνικά γρανάζια, φρένο, χειροκίνητη διάταξη αποσύμπλεξης φρένου, αισθητήρα θερμοκρασίας θετικού συντελεστή και βυσματικό σύνδεσμο διατομής σύνδεσης 1,5 mm 2 έχει π.χ. την ακόλουθη ονομασία τύπου: BSBF 302 B /R CM 71S /BR /HR /TF /AS1H /SB60 Βυσματικός σύνδεσμος κινητήρα και φρένου, περίβλημα βύσματος με αξονική είσοδο καλωδίου κωδικοποιητή Πρόσθετη δυνατότητα κωδικοποιητή HIPERFACE Multi-Turn Αισθητήρας θερμοκρασίας θετικού συντελεστή Χειροκίνητη αποσύμπλεξη φρένου Φρένο Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα Σειρά ηλεκτροκινητήρα Πρόσθετη δυνατότητα για όλους τους μειωτήρες BS.F..:.../ R: μειωμένος τζόγος στρέψης Πρόσθετη δυνατότητα B: Οπή με σπείρωμα στη μετωπική πλευρά και στην πλευρά πελμάτων για τη στερέωση Μέγεθος μειωτήρα: π.χ. 302 Τύπος μειωτήρα: BS.F.. Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 19

20 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα 4 Μηχανολογική εγκατάσταση 4.1 Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά μέσα Σετ κλειδιών Ροπόκλειδο για: Δίσκους σύσφιξης Προσαρμογέας ηλεκτροκινητήρα EBH / EPH / ECH Σετ κατσαβιδιών με μακρύ εξαγωνικό στέλεχος Διάταξη συναρμογής Ενδεχομένως ενδιάμεσα στοιχεία (ροδέλες, αποστατικοί δακτύλιοι) Υλικά στερέωσης για τα στοιχεία εισόδου και εξόδου Σετ εσωτερικών κλειδιών εξαγωνικής κεφαλής Λιπαντικά (π. χ. υγρό NOCO ) Τα τυποποιημένα εξαρτήματα δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης Ακραξόνιο Ανοχή διαμέτρου σύμφωνα με DIN 748 ISO k6 σε συμπαγείς άξονες με Ø 50 mm ISO m6 σε συμπαγείς άξονες με Ø > 50 mm ISO H7 σε κοίλους άξονες Οπή κέντρου κατά DIN 332, σχήμα DR Φλάντζα Ανοχή πατούρας κεντραρίσματος κατά DIN ISO j6 με b1 230 mm ISO h6 σε b1 > 230 mm 20 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

21 Μηχανολογική εγκατάσταση Προϋποθέσεις για την τοποθέτηση Προϋποθέσεις για την τοποθέτηση ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Τραυματισμοί από προεξέχοντα εξαρτήματα μειωτήρα. Ελαφροί τραυματισμοί! Φροντίστε για επαρκή απόσταση ασφαλείας γύρω από το μειωτήρα ή τον ηλέκτρομειωτήρα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκληθούν ζημιές στο μειωτήρα ή τον ηλεκτρομειωτήρα. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Προσέξτε τις οδηγίες σ' αυτό το κεφάλαιο! Πρέπει να ικανοποιούνται, όπως προβλέπεται, οι παρακάτω απαιτήσεις: Τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του ηλεκτρομειωτήρα συμφωνούν με τα στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου. Ο ηλεκτροκινητήρας δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Σε τυπικούς μειωτήρες: Θερμοκρασία περιβάλλοντος σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια, την πινακίδα τύπου και τον πίνακα λιπαντικών στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία" / "Λιπαντικά" ( σελίδα 60). Στο περιβάλλον δεν πρέπει να υπάρχουν λάδια, οξέα, αέρια, αναθυμιάσεις, ακτινοβολία κ.λ.π. Σε ειδικούς τύπους: Ο τύπος του ηλεκτροκινητήρα ανταποκρίνεται στις συνθήκες περιβάλλοντος. Τηρείτε τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Οι άξονες εξόδου και οι επιφάνειες των φλαντζών πρέπει να καθαριστούν σχολαστικά από τις αντιοξειδωτικές ουσίες και τους ρύπους. Χρησιμοποιήστε ένα διαλυτικό του εμπορίου. Μην αφήνετε το διαλυτικό να έλθει σε επαφή με τα χείλη στεγανοποίησης από τις τσιμούχες του λαδιού κίνδυνος καταστροφής του υλικού! Αν οι συνθήκες περιβάλλοντος προσβάλλουν τις επιφάνειες, προστατέψτε τις τσιμούχες λαδιού της πλευράς εξόδου από φθορά. Για την αποφυγή συγκέντρωσης θερμότητας, ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνον εφόσον διασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός, μετά την τοποθέτηση. Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 21

22 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση του μειωτήρα 4.3 Τοποθέτηση του μειωτήρα ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Από τη λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκληθούν ζημιές στο μειωτήρα ή τον ηλεκτρομειωτήρα. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Προσέξτε τις οδηγίες σ' αυτό το κεφάλαιο! Εκτελείτε τις εργασίες στο μειωτήρα μόνο όταν αυτός είναι ακινητοποιημένος. Ασφαλίστε το στοιχείο μετάδοσης κίνησης από ακούσια ενεργοποίηση. Προστατέψτε το μειωτήρα από απευθείας ρεύμα κρύου αέρα. Τα συμπυκνώματα μπορούν να οδηγήσουν στον εμπλουτισμό του λαδιού με νερό. Ο μειωτήρας ή ο ηλεκτρομειωτήρας επιτρέπεται να τοποθετηθεί / συναρμολογηθεί μόνο στην προβλεπόμενη θέση. Τηρείτε τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Η βάση στήριξης πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες: Επίπεδη Αντικραδασμική Στρεπτικά άκαμπτη Το μέγιστο επιτρεπτό λάθος επιπεδότητας για στερέωση ποδών και φλάντζας (ενδεικτικές τιμές με αναφορά το πρότυπο DIN ISO 1101) είναι: Μέγεθος μειωτήρα PS.F / PS.C : max. 0,2 mm Μέγεθος μειωτήρα PS.F / PS.C : max. 0,4 mm Μέγεθος μειωτήρα BS.F : max. 0,4 mm Μέγεθος μειωτήρα BS.F : max. 0,5 mm Ταυτόχρονα μη σφίγγετε τα πόδια του κελύφους και τις φλάντζες έδρασης μεταξύ τους και τηρείτε τις επιτρεπτές τιμές εγκάρσιων και αξονικών δυνάμεων! Για τον υπολογισμό των επιτρεπτών εγκάρσιων και αξονικών δυνάμεων ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Μελέτη έργου" του καταλόγου μειωτήρων ή ηλεκτρομειωτήρων. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κατά την τοποθέτηση του μειωτήρα διασφαλίστε την ελεύθερη πρόσβαση στις τάπες εκροής λαδιού, καθώς και στις βαλβίδες εξαέρωσης! Αν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροχημικής διάβρωσης ανάμεσα στο μειωτήρα και το κινούμενο μηχάνημα, χρησιμοποιήστε πλαστικά παρεμβύσματα πάχους 2 3 mm. Το χρησιμοποιούμενο πλαστικό πρέπει να έχει ηλεκτρική αντίσταση διαρροής < 10 9 Ω. Η ηλεκτροχημική διάβρωση μπορεί να εκδηλωθεί ανάμεσα σε διαφορετικά μέταλλα όπως π.χ. σε χυτοσίδηρο και ανοξείδωτο χάλυβα. Επίσης, τοποθετήστε πλαστικές ροδέλες στα μπουλόνια! Επιπλέον, γειώστε το περίβλημα του μειωτήρα χρησιμοποιώντας τις βίδες γείωσης στον ηλεκτροκινητήρα. 22 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

23 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση του μειωτήρα Ροπές σύσφιξης για βίδες στερέωσης Στερέωση στοιχείων εξόδου Κατά το βίδωμα των στοιχείων εξόδου στο μειωτήρα λάβετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες: Κοχλίες κυλινδρικής κεφαλής με εσωτερικό εξάγωνο κατά DIN EN ISO 4762 Κατηγορία αντοχής Ροπή σύσφιξης [Nm] M M M M M M Στερέωση μειωτήρα BS.F202 BS.F802 με φλάντζα B5 και BS.F202B BS.F402B με στερέωση πέλματος Στερέωση μειωτήρα PS.F και PS.C με φλάντζα B5, PS.C με φλάντζα B14 και BS.F502B BS.F802B με στερέωση πέλματος Βιδώστε τους ηλεκτρομειωτήρες με τις παρακάτω ροπές σύσφιξης: Βίδα / παξιμάδι Κατηγορία αντοχής Ροπή σύσφιξης [Nm] M M M M M M Βιδώστε τους ηλεκτρομειωτήρες με τις παρακάτω αυξημένες ροπές σύσφιξης: Βίδα / παξιμάδι Κατηγορία αντοχής Ροπή σύσφιξης [Nm] M ,6 M M M M M M M Μεγέθη βιδών Μειωτήρας σε έκδοση με πέλματα στερέωσης Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μεγέθη των σπειρωμάτων των μειωτήρων με πέλματα στερέωσης, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του μειωτήρα: Βίδα Τύπος μειωτήρα BS.F..B M8 202 M M / 502 M M Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 23

24 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση του μειωτήρα Μειωτήρας με φλάντζα B5 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μεγέθη των σπειρωμάτων των μειωτήρων με φλάντζα B5, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του μειωτήρα: Τύπος μειωτήρα Βίδα BS.F.. PS.F.. PSBF.. PS.C.. M4 221, 222 M5 121, 122 / 221, , 322 / 521, , 222 M , , , 322 M , , 722 / 821, , 522 M , , 622 M , 722 M / , 822 / 921, 922 Μειωτήρας με φλάντζα B14 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μεγέθη των σπειρωμάτων των μειωτήρων με φλάντζα B14, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του μειωτήρα: Βίδα Τύπος μειωτήρα PS.CZ M5 221, 222 M6 321, 322 M8 521, 522 M10 621, Τοποθέτηση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο Μπορούν να διατεθούν ηλεκτρομειωτήρες έκδοσης με αντιδιαβρωτική προστασία με κατάλληλη προστατευτική βαφή επιφάνειας για χρήση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο. Επισκευάστε τυχόν ζημιές στη βαφή (π.χ. στη βαλβίδα εξαέρωσης ή στους κρίκους μεταφοράς). Κατά την τοποθέτηση των ηλεκτροκινητήρων σε προσαρμογείς, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τις επιφάνειες των φλαντζών με κατάλληλα στεγανοποιητικά υλικά, όπως π.χ. Loctite 574. Κατά την τοποθέτηση στο ύπαιθρο απογεύγετε την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Τοποθετήστε αντίστοιχες προστατευτικές διατάξεις, π.χ. καλύμματα, στέγαστρα ή παρόμοιες διατάξεις! Ταυτόχρονα αποφύγετε τυχόν συσσώρευση θερμότητας. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η λειτουργία του μειωτήρα δεν περιορίζεται από ξένα σώματα (π.χ. από πτώση αντικειμένων ή από κάλυψη). 24 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

25 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση του μειωτήρα Εξαερισμός μειωτήρα Οι μειωτήρες BS.F παραδίδονται από την εταιρία SEW-EURODRIVE με τη βαλβίδα εξαερισμού ενεργοποιημένη. Εξαιρέσεις: Η εταιρεία SEW παραδίδει τους παρακάτω μειωτήρες με βιδωτή τάπα στην τρύπα που προορίζεται για τον εξαερισμό: Μειωτήρες μεταβλητής τοποθέτησης, αν είναι δυνατό Μειωτήρες για τοποθέτηση κεκλιμένα Η βαλβίδα εξαέρωσης βρίσκεται στο κουτί ακροδεκτών του ηλεκτροκινητήρα. Πριν από την έναρξη χρήσης θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη βιδωτή τάπα που είναι στο υψηλότερο σημείο με την παρεχόμενη βαλβίδα εξαέρωσης. Ενεργοποίηση βαλβίδας εξαερισμού Ελέγξτε εάν η βαλβίδα εξαέρωσης είναι ενεργοποιημένη. Σε περίπτωση που η βαλβίδα εξαέρωσης δεν είναι ενεργοποιημένη, θα πρέπει να αφαιρέσετε την ασφάλεια μεταφοράς της βαλβίδας εξαέρωσης πριν από την έναρξη χρήσης του μειωτήρα! 1. Βαλβίδα εξαέρωσης με κρίκο μεταφοράς Αφαιρέστε τον κρίκο μεταφοράς Ενεργοποιημένη βαλβίδα εξαέρωσης Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 25

26 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Γωνιακός μειωτήρας με κωνικά γρανάζια BS.F Βαφή του μειωτήρα ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι βαλβίδες εξαερισμού και οι τσιμούχες των αξόνων μπορεί να υποστούν ζημιές κατά τη βαφή ή τη διορθωτική βαφή. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Καλύψτε τις βαλβίδες εξαερισμού και τα προστατευτικά χείλη των τσιμουχών των αξόνων πριν από τη βαφή. Μετά τις εργασίες βαφής αφαιρέστε τις ταινίες. Εάν θέλετε να επικαλύψετε το μειωτήρα με ένα νέο στρώμα βαφής, ελέγξτε τη συμβατότητα της νέας βαφής με την παλιά. Η ασυμβατότητα των βαφών οδηγεί σε φθορές της βαφής, ενώ η προστατευτική ιδιότητα των βαφών δεν μπορεί πλέον να διασφαλιστεί. 4.4 Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Γωνιακός μειωτήρας με κωνικά γρανάζια BS.F.. Για τον προσδιορισμό των θέσεων τοποθέτησης ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Θέσεις τοποθέτησης" ( σελίδα 53). ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για τον τύπο μειωτήρα BS.F..202B 402B, στη φλάντζα εξόδου του μειωτήρα πρέπει να διασφαλιστεί ένα βάθος διείσδυσης των βιδών 1,6 φορές μεγαλύτερο της διαμέτρου των βιδών. Για τον τύπο μειωτήρα BS.F..502B 802B, στη φλάντζα εξόδου του μειωτήρα πρέπει να διασφαλιστεί ένα βάθος διείσδυσης των βιδών 1,25 φορές μεγαλύτερο της διαμέτρου των βιδών BS.F..: Βιδωτή σύνδεση της πλευράς μειωτήρα μέσω της φλάντζας B5: Το ακόλουθο σχήμα δείχνει την τοποθέτηση των γωνιακών μειωτήρων με κωνικά γρανάζια BS.F..: [2] [1] [1] Κοχλίες με κατηγορία αντοχής 8.8 [2] Παξιμάδι Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

27 Μηχανολογική εγκατάσταση Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Γωνιακός μειωτήρας με κωνικά γρανάζια BS.F BSBF..B: Βιδωτή σύνδεση στην πλευρά της βάσης Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τη στερέωση πέλματος για γωνιακούς μειωτήρες με κωνικά γρανάζια BSBF..B: BSBF..B: Βιδωτή σύνδεση στη μετωπική πλευρά Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τη στερέωση μετωπικής πλευράς για γωνιακούς μειωτήρες με κωνικά γρανάζια BSBF..B: Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 27

28 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Πλανητικός μειωτήρας PS.F Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Πλανητικός μειωτήρας PS.F PS.F..: Βιδωτή σύνδεση της πλευράς μειωτήρα μέσω της φλάντζας B5: Το ακόλουθο σχήμα δείχνει την τοποθέτηση των πλανητικών μειωτήρων PS.F..: [1] [1] Κοχλίες της κατηγορίας αντοχής Ενσωμάτωση σε μία εγκατάσταση: Πλανητικός μειωτήρας PS.C PS.C..: Βιδωτή σύνδεση της πλευράς μειωτήρα μέσω της φλάντζας B5 Το ακόλουθο σχήμα δείχνει την τοποθέτηση των πλανητικών μειωτήρων PS.C..: [1] Κοχλίες της κατηγορίας αντοχής 10.9 [2] Ροδέλα Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

29 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρμολόγηση των στοιχείων εξόδου σε συμπαγείς άξονες για μειωτήρες BS.F..-, PS.F..- και PS.C PS.CZ..: Βιδωτή σύνδεση της πλευράς μειωτήρα μέσω της φλάντζας B14 Το ακόλουθο σχήμα δείχνει την τοποθέτηση των πλανητικών μειωτήρων PS.CZ..: [1] Κοχλίες της κατηγορίας αντοχής ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για τον τύπο μειωτήρα PS.CZ.., στη φλάντζα εξόδου του μειωτήρα πρέπει να διασφαλιστεί ένα βάθος διείσδυσης των βιδών 1,6 φορές μεγαλύτερο της διαμέτρου των. 4.7 Συναρμολόγηση των στοιχείων εξόδου σε συμπαγείς άξονες για μειωτήρες BS.F..-, PS.F..- και PS.C.. ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκληθούν ζημιές στα έδρανα, το περίβλημα ή τους άξονες. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Τοποθετείτε τα στοιχεία εισόδου και εξόδου μόνο με μια διάταξη συναρμογής. Για την τοποθέτηση χρησιμοποιήστε την οπή κεντραρίσματος με σπείρωμα που υπάρχει στο ακραξόνιο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περνάτε τις τροχαλίες, τους συνδέσμους, τα πινιόν κλπ. πάνω στο ακραξόνιο χτυπώντας με σφυρί. Κατά την τοποθέτηση των τροχαλιών ιμάντων εφαρμόστε τη σωστή τάση στους ιμάντες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Τα τοποθετημένα στοιχεία μετάδοσης ισχύος πρέπει να έχουν ζυγοσταθμιστεί και δεν επιτρέπεται να αναπτύσσουν υπερβολικές ακτινικές ή αξονικές δυνάμεις (για τις επιτρεπτές τιμές ανατρέξτε στον κατάλογο "Σύγχρονοι σερβοηλεκτρομειωτήρες"). Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 29

30 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρμολόγηση των στοιχείων εξόδου σε συμπαγείς άξονες για μειωτήρες BS.F..-, PS.F..- και PS.C Συναρμολόγηση με σφήνα Το ακόλουθο σχήμα δείχνει ένα παράδειγμα μίας διάταξης συναρμογής για την τοποθέτηση συνδέσμων [3] ή πλημνών σε ακραξόνια ηλεκτροκινητήρων ή μειωτήρων. Ανάλογα με την περίπτωση, το αξονικό ρουλεμάν [2] της διάταξης τοποθέτησης μπορεί να μην είναι απαραίτητο. Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τη συναρμολόγηση με τη διάταξη τοποθέτησης: [1] Περιλαίμιο [2] Αξονικό ρουλεμάν [3] Πλήμνη συνδέσμου ΥΠΟΔΕΙΞΗ Στις σειρές BSF.. / BSKF.. / PSF.. / PSKF.. / PS.C.. / PSKC.. / PS.CZ.. / PSKCZ.. κατά τη συναρμολόγηση των στοιχείων εισόδου και εξόδου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το περιλαίμιο [1] ως καθορισμένο σημείο τερματισμού. Στην κατάσταση παράδοσης οι άξονες εξόδου επαλείφονται με ένα αντισκωριακό υλικό. Πριν από τη συναρμολόγηση θα πρέπει συνεπώς να το αφαιρέσετε, π.χ. με καθαριστική βενζίνη. 30 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

31 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρμολόγηση των στοιχείων εξόδου σε συμπαγείς άξονες για μειωτήρες BS.F..-, PS.F..- και PS.C Συναρμολόγηση χωρίς σφήνα Το ακόλουθο σχήμα δείχνει ένα παράδειγμα της του άξονα με εσωτερικό σετ σύσφιξης: [1] Περιλαίμιο [2] Σετ σύσφιξης [3] Στοιχείο εξόδου, π.χ. γρανάζι ή τροχαλία [4] Τμήμα άξονα με λίπανση [5] Περιοχή σύσφιξης χωρίς λίπανση ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κατά τη χρήση εσωτερικού σετ σύσφιξης σε λεία ακραξόνια προσέξτε ώστε ο άξονας να είναι καθαρός από υπολείμματα και γράσα. Η περιοχή σύσφιξης [5] πρέπει οπωσδήποτε να είναι καθαρή από γράσα. Διαφορετικά δεν διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της σύνδεσης άξονα-πλήμνης. Για να αποτρέψετε τη διάβρωση του άξονα, μετά από τη συναρμολόγηση λιπάνετε τις ακάλυπτες επιφάνειες [4] Αποφυγή μεγάλων εγκάρσιων δυνάμεων Για την αποφυγή μεγάλων εγκάρσιων δυνάμεων: Τοποθετήστε τα γρανάζια ή τα γρανάζια αλυσίδας σύμφωνα με την εικόνα B. [1] [1] [A] [B] [1] Πλήμνη [A] Λάθος [B] Σωστά Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 31

32 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρμολόγηση συνδέσμων ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η συναρμολόγηση γίνεται ευκολότερη εάν περάσετε πρώτα λιπαντικό στο στοιχείο εξόδου ή το θερμάνετε για λίγο (στους C) Συναρμολόγηση σε άξονα μπλοκ φλάντζας Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τη σωστή διάταξη μίας σύνδεσης άξονα σε συνδυασμό με έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό δακτύλιο κεντραρίσματος στο παράδειγμα ενός μπλοκ φλάντζας BSBF..: [1] [2] [3] [4] [3] [1] Μπλοκ φλάντζας [2] Γρανάζι / τροχαλία ιμάντα με εσωτερικό δακτύλιο κεντραρίσματος [3] Κοχλίες της κατηγορίας αντοχής 12.9 [4] Γρανάζι / τροχαλία ιμάντα με εξωτερικό δακτύλιο κεντραρίσματος Συναρμολόγηση συνδέσμων ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Τα στοιχεία εισόδου και εξόδου, όπως τροχαλίες ιμάντα, σύνδεσμοι κ.λ.π. κινούνται με μεγάλη ταχύτητα κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Κίνδυνος σύνθλιψης και εμπλοκής. Καλύψτε τα στοιχεία εισόδου και εξόδου με προστατευτικά καλύμματα. Κατά τη συναρμολόγηση των συνδέσμων πραγματοποιήστε την παρακάτω ζυγοστάθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. a) Μέγιστη και ελάχιστη απόσταση b) Αξονική μετατόπιση c) Γωνιακή μετατόπιση 32 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

33 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρμολόγηση βραχίονων ροπής για μειωτήρα κοίλου άξονα BS.F.. 4 a) b) c) Συναρμολόγηση βραχίονων ροπής για μειωτήρα κοίλου άξονα BS.F.. Δώστε προσοχή, ώστε ο βραχίονας ροπής να μην καταπονηθεί κατά τη συναρμολόγηση! Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τις δυνατές θέσεις του βραχίονα ροπής στους μειωτήρες BS.F..: 90 0 Σφίξτε τις βίδες στερέωσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Μέγεθος μειωτήρα 270 Ποσότητα, μέγεθος και κατηγορία αντοχής των κοχλιών σύμφωνα με το DIN EN ISO 4762 Ποσότητα, μέγεθος και κατηγορία αντοχής των κοχλιών σύμφωνα με το DIN EN ISO Ροπή σύσφιξης σε Nm x M6x x M x M8x x M x M10x x M x M12x x M x M16x x M x M16x x M Για αλουμινένια εξαρτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες ροδέλες ασφαλείας. Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 33

34 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Μειωτήρας κοίλου άξονα με σφηνόδρομο 4.10 Μειωτήρας κοίλου άξονα με σφηνόδρομο ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για τη σχεδίαση του άξονα του κινούμενου μηχανήματος τηρείτε επίσης τις υποδείξεις κατασκευής που περιέχονται στον κατάλογο ηλεκτρομειωτήρων! Υποδείξεις τοποθέτησης 1. Απλώστε ομοιόμορφα και προσεκτικά το υγρό NOCO. NOCO FLUI NOCO FLUI Τοποθετήστε τον άξονα και ασφαλίστε τον από την αξονική μετατόπιση. (η συναρμολόγηση γίνεται ευκολότερη εάν χρησιμοποιήσετε μια διάταξη συναρμογής). [1] [2] [3][4] A [1] Κοντή βίδα στερέωσης (στάνταρ αντικείμενο συσκευασίας παράδοσης) [2] Ροδέλα ασφαλείας [3] Ροδέλα [4] Δακτύλιος ασφάλισης [5] Άξονας κινούμενου μηχανήματος [5] 34 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

35 Μηχανολογική εγκατάσταση Μειωτήρας κοίλου άξονα με σφηνόδρομο 4 3. Σφίξτε τη βίδα στερέωσης με την κατάλληλη ροπή σύσφιξης (δείτε πίνακα) Βίδα Ροπή σύσφιξης [Nm] M5 5 M6 8 M10 / M16 40 M20 80 M ΥΠΟΔΕΙΞΗ Προκειμένου να εμποδιστεί η διάβρωση λόγω επαφής, η SEW-EURODRIVE προτείνει επίσης να γυρίσετε τον άξονα του κινούμενου μηχανήματος ανάμεσα στις 2 επιφάνειες στήριξης! Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 35

36 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Μειωτήρας κοίλου άξονα με δίσκο σύσφιξης 4.11 Μειωτήρας κοίλου άξονα με δίσκο σύσφιξης Υποδείξεις τοποθέτησης ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν σφίξετε τις ασφαλιστικές βίδες χωρίς προηγουμένως να τοποθετήσετε τον άξονα, τότε ο κοίλος άξονας μπορεί να παραμορφωθεί. Ενδεχόμενες υλικές ζημιές! Σφίγγετε τις ασφαλιστικές βίδες μόνο όταν έχει τοποθετηθεί ο άξονας. Γωνιακός σερβομειωτήρας με κωνικά γρανάζια BSΗF.. Γωνιακός σερβομειωτήρας με κωνικά γρανάζια BSΗF../Ι 1. Απολιπάνετε την οπή του κοίλου άξονα και του άξονα του μηχανήματος ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κίνδυνος σύνθλιψης των ποδιών από πτώση του δίσκου σύσφιξης. Ενδεχόμενοι τραυματισμοί ατόμων! Μετά την τοποθέτηση πάνω στο άξονα σφίξτε αμέσως το δίσκο σύσφιξης. 2. Κοίλος άξονας / άξονας μηχανήματος μετά την απολίπανση Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

37 Μηχανολογική εγκατάσταση Μειωτήρας κοίλου άξονα με δίσκο σύσφιξης 4 Γωνιακός σερβομειωτήρας με κωνικά γρανάζια BSHF.. 1) Γωνιακός σερβομειωτήρας με κωνικά γρανάζια BSΗF../Ι 3. Περάστε με υγρό NOCO την περιοχή του χιτωνίου του άξονα μηχανήματος Τοποθετήστε τον άξονα και ταυτόχρονα προσέξτε ώστε οι εξωτερικοί δακτύλιοι του δίσκου σύσφιξης να είναι επίπεδοι και παράλληλοι 2) ) Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή σύσφιξης του δίσκου σύσφιξης είναι καθαρή από γράσα! Γι' αυτό το λόγο απαγορεύεται να περνάτε υγρό NOCO απευθείας πάνω στο χιτώνιο, καθώς η εισαγωγή του άξονα του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει εισχώρηση της ουσίας στην περιοχή σύσφιξης του δίσκου σύσφιξης. 2) Μετά τη συναρμολόγηση θα πρέπει να λιπάνετε την εξωτερική επιφάνεια του κοίλου άξονα, στην περιοχή του δίσκου σύσφιξης, για λόγους αντιδιαβρωτικής προστασίας. Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 37

38 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Μειωτήρας κοίλου άξονα με δίσκο σύσφιξης Γωνιακός σερβομειωτήρας με κωνικά Γωνιακός σερβομειωτήρας με γρανάζια BSΗF.. κωνικά γρανάζια BSΗF../Ι 5. Σφίξτε τις ασφαλιστικές βίδες, περιστρέφοντας διαδοχικά και δεξιόστροφα από τη μία βίδα στην επόμενη (όχι με αντίθετη φορά). Οι ροπές σύσφιξης αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα Τύπος μειωτήρα Βίδα Ροπή σύσφιξης [Nm] max. 1) BSHF202 M5 x BSHF302 M5 x BSHF402 M6 x BSHF502 M6 x BSHF602 M6 x BSHF802 M8 x ) Μέγιστη γωνία σύσφιξης σε κάθε στάδιο ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κίνδυνος από περιστρεφόμενα εξαρτήματα του μειωτήρα. Ενδεχόμενοι τραυματισμοί ατόμων! Τοποθετείτε το παρεχόμενο περιστρεφόμενο κάλυμμα ή ένα άλλο κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα στο δίσκο σύσφιξης Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

39 Μηχανολογική εγκατάσταση Μειωτήρας κοίλου άξονα με δίσκο σύσφιξης Υποδείξεις απο του δίσκου σύσφιξης ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κίνδυνος σύνθλιψης και εμπλοκής λόγω λανθασμένης απο των εξαρτημάτων μεγάλου βάρους. Κίνδυνος τραυματισμού. Λάβετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις απο. Αποσυναρμολογήστε το δίσκο σύσφιξης με τον προβλεπόμενο τρόπο. 1. Λύστε τις βίδες ασφάλισης με τη σειρά κατά ένα τέταρτο της περιστροφής, ώστε να αποφύγετε την παραμόρφωση των εξωτερικών δακτυλίων. 2. Λύστε τις ασφαλιστικές βίδες ομοιόμορφα, τη μία μετά την άλλη. Μην ξεβιδώνετε τελείως τις βίδες ασφάλισης. 3. Αφαιρέστε τον άξονα ή αφαιρέστε την πλήμνη από τον άξονα. (Πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε τη σκουριά που μπορεί να έχει σχηματιστεί ανάμεσα στην πλήμνη και το ακραξόνιο.) 4. Αφαιρέστε το δίσκο σύσφιξης από την πλήμνη Καθαρισμός και λίπανση του δίσκου σύσφιξης Ο δίσκος σύσφιξης χρειάζεται να καθαριστεί και να γρασαριστεί ξανά μόνο αν λερωθεί. Σε διαφορετική περίπτωση δε χρειάζεται να λύσετε και να λιπάνετε ξανά το δίσκο σύσφιξης που έχετε αφαιρέσει, πριν τον τοποθετήσετε πάλι στη θέση του. Για τις κωνικές επιφάνειες χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω στερεά λιπαντικά: Λιπαντικό (Mo S 2 ) Molykote 321 (αλοιφή λίπανσης) Molykote spray (σπρέι σκόνης) Molykote G Rapid Aemasol MO 19P AemasolDIO-sιtral 57 N (αλοιφή λίπανσης) Εμπορικός τύπος Σπρέι Σπρέι Σπρέι ή αλοιφή Σπρέι ή αλοιφή Σπρέι Λιπάνετε τις ασφαλιστικές βίδες με ένα γράσο πολλαπλής χρήσης, όπως το Molykote BR 2 ή ένα παρεμφερές γράσο. Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 39

40 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα 4.12 Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελαττωματική λειτουργία της μετάδοσης ροπής λόγω παραμόρφωσης του σερβοκινητήρα κατά τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση στον προσαρμογέα EBH.. / EPH.. / ECH... Πιθανή βλάβη συσκευής Η συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση του κινητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Κατά την αποσυναρμολόγηση τηρείτε τις υποδείξεις που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα σε προσαρμογέα EBH.. και EPH.. Το παρακάτω σχήμα δείχνει ένα παράδειγμα της τοποθέτησης ηλεκτροκινητήρα σε προσαρμογέα EPH..: [1] [2] [9] [7] [3] [4] [6] [8] [2] [5] [10] [1] Δυναμόκλειδο [6] Βίδα σύσφιξης [2] Ασφαλιστική τάπα [7] Χιτώνια συνδέσμου [3] Άξονας κινητήρα [8] Δακτύλιος σύσφιξης [4] Κινητήρας [9] Άξονας προσαρμογέα [5] Μετωπική επιφάνεια [10] Προσαρμογέας EPH Σειρά κατά τη συναρμολόγηση του ηλεκτροκινητήρα σε προσαρμογέα EBH.. και EPH.. Ο ηλεκτροκινητήρας [4] μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση, με ελάχιστη ακρίβεια ζυγοσταθμισμένης περιστροφής κατά DIN Κατά τη συναρμολόγηση προσέξτε την παρακάτω σειρά: 1. Ελέγξτε τις μετωπικές επιφάνειες [5] του ηλεκτροκινητήρα και του προσαρμογέα για τυχόν χαραγές και, εάν χρειάζεται, λειάνετέ τις. 2. Καθαρίστε τα γράσα από την οπή του κοίλου άξονα του άξονα προσαρμογέα [9], το χιτώνιο συνδέσμου [7] και τον άξονα του ηλεκτροκινητήρα [3]. 3. Αφαιρέστε μια από τις 4 ασφαλιστικές τάπες [2]. 4. Περιστρέψτε τον άξονα προσαρμογέα [9] με το δακτύλιο σύσφιξης [8] τόσο, μέχρι που η κεφαλή της βίδας σύσφιξης [6] να ευθυγραμμιστεί με την ανοικτή τρύπα του κελύφους προσαρμογέα. Λύστε τη βίδα σύσφιξης [6]. Σε ηλεκτροκινητήρες με σφηνόδρομο: Στρέψτε το σφηνόδρομο κατά 90 προς τις εγκοπές του άξονα προσαρμογέα. Για την εξισορρόπηση του σφάλματος ζυγοστάθμισης συνιστάται η χρήση μίας μισής σφήνας μέσα στο σφηνόδρομο. 40 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

41 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα 4 5. Αν χρησιμοποιείτε χιτώνια συνδέσμου [7], προσέξτε ώστε οι εγκοπές των χιτωνίων συνδέσμου [7] να ευθυγραμμίζονται με τις εγκοπές του άξονα προσαρμογέα [9] και του δακτυλίου σύσφιξης [8]. 6. Συνδέστε προσεκτικά το μειωτήρα και τον ηλεκτροκινητήρα [4]. 7. Περάστε τις βίδες σύνδεσης, μέσα από τις διαμπερείς οπές της φλάντζας του κινητήρα, στο σπείρωμα της φλάντζας προσαρμογέα και τοποθετήστε τις βίδες. 8. Σφίξτε τις βίδες σταυρωτά και ομοιόμορφα. 9. Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης [6] με ένα κατάλληλο ροπόκλειδο [1] εφαρμόζοντας την προκαθορισμένη ροπή, όπως περιγράφεται στον αντίστοιχο πίνακα. Τύπος προσαρμογέα EΒH: Τύπος προσαρμογέα Διάμετρος άξονα κινητήρα [mm] Αριθμός των βιδών σύσφιξης Ροπή σύσφιξης για τη βίδα σύσφιξης [Nm] Άνοιγμα κλειδιού EBH EBH EBH EBH EBH EBH EBH EBH Τύπος προσαρμογέα EPH: Τύπος προσαρμογέα Διάμετρος άξονα κινητήρα [mm] Αριθμός των βιδών σύσφιξης Ροπή σύσφιξης για τη βίδα σύσφιξης [Nm] Άνοιγμα κλειδιού EPH EPH EPH EPH EPH EPH EPH EPH EPH EPH Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. 41

42 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα σε προσαρμογέα ECH.. Το παρακάτω σχήμα δείχνει την τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα σε προσαρμογέα ECH..: [1] [8] [7] [3] [4] [6] [2] [9] [5] [1] Δυναμόκλειδο [6] Βίδες σύσφιξης [2] Ασφαλιστική τάπα [7] Χιτώνιο άξονα κινητήρα [3] Άξονας κινητήρα [8] Άξονας προσαρμογέα [4] Κινητήρας [9] Προσαρμογέας ECH.. [5] Μετωπική επιφάνεια Σειρά κατά τη συναρμολόγηση του ηλεκτροκινητήρα σε προσαρμογέα ECH.. Ο ηλεκτροκινητήρας [4] μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση, με ελάχιστη ακρίβεια ζυγοσταθμισμένης περιστροφής κατά DIN Κατά τη συναρμολόγηση προσέξτε την παρακάτω σειρά: 1. Ελέγξτε τις μετωπικές επιφάνειες [5] του ηλεκτροκινητήρα και του προσαρμογέα για τυχόν χαραγές και, εάν χρειάζεται, λειάνετέ τις. 2. Καθαρίστε τα γράσα από την οπή του κοίλου άξονα του άξονα προσαρμογέα [8], το χιτώνιο άξονα κινητήρα [7] και τον άξονα του ηλεκτροκινητήρα [3]. 3. Αφαιρέστε και τις δύο ασφαλιστικές τάπες [2]. 4. Ξεσφίξτε τις βίδες σύσφιξης [6], μέχρι που και οι δύο βίδες να προεξέχουν περίπου κατά τρεις στροφές στην τρύπα τοποθέτησης του προσαρμογέα. Σε ηλεκτροκινητήρες με σφηνόδρομο: Στρέψτε το σφηνόδρομο προς την εγκοπή του χιτωνίου άξονα ηλεκτροκινητήρα [7] έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί. Για την εξισορρόπηση του σφάλματος ζυγοστάθμισης συνιστάται η χρήση μίας μισής σφήνας μέσα στο σφηνόδρομο. 5. Στο χιτώνιο άξονα ηλεκτροκινητήρα [7], προσέξτε ώστε η εγκοπή του χιτωνίου άξονα ηλεκτροκινητήρα [7] να βρίσκεται σε μία γωνία 45 ανάμεσα στις δύο βίδες σύσφιξης [6]. 6. Συνδέστε προσεκτικά το μειωτήρα και τον ηλεκτροκινητήρα [4]. 7. Περάστε τις βίδες σύνδεσης από τις διαμπερείς οπές της φλάντζας ηλεκτροκινητήρα. Βιδώστε τις βίδες σύνδεσης στις τρύπες με σπείρωμα της φλάντζας προσαρμογέα και τοποθετήστε τις βίδες. 8. Σφίξτε τις βίδες σύνδεσης σταυρωτά και ομοιόμορφα. 9. Σφίξτε τις βίδες σύσφιξης [6] την μία μετά την άλλη με ένα κατάλληλο δυναμόκλειδο [1] εφαρμόζοντας αρχικά το 25 % της προβλεπόμενης ροπής και κατόπιν, κατά το δεύτερο βήμα, εφαρμόζοντας την πλήρη προβλεπόμενη ροπή. 42 Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Βιομηχανικοί μειωτήρες Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες Σειρά P002 P082

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Έκδοση 03/2011 17055806 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 12/2009 16881001 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. Έκδοση 05/2004 B6.B01 11237503 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. Έκδοση 05/2004 B6.B01 11237503 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. B6.B01 Έκδοση 05/2004 11237503 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP Έκδοση 12/21 1723 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό Έκδοση 11/2006

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP Έκδοση 01/2011 17068606

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2012 20045522 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Έκδοση 11/2008 16631005 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

GR B 1000. Μηχανισμός μετάδοσης. Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης

GR B 1000. Μηχανισμός μετάδοσης. Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης GR B 1000 Μηχανισμός μετάδοσης Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης Μηχανισμός μετάδοσης Οδηγία χρήσης και συναρμολόγησης Γενικές υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης 1. Γενικά Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 GB260000 Έκδοση 06/2006 11476400 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AM 01.1 Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

open Συνοπτικό εγχειρίδιο Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen

open Συνοπτικό εγχειρίδιο Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικό εγχειρίδιο open Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Έκδοση 10/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D GC310000 Έκδοση 12/2005 11407204

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 08/2013 20149522 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Μονάδα διάγνωσης DUO10A Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα www.abb.com/motors&generators > Motors (Ηλεκτροκινητήρες)

Διαβάστε περισσότερα