ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER."

Transcript

1 ATLAS STOPTER K-10 /ATLAS HOTER S/ 3. Δεύτερο στρώμα κόλας εγκιβωτισμού ενισχυμένου γιαλοπλέγματος έως 1m πάνω από το επίπεδο του εδάφους. 4. Κόλα επικόλλησης πολυστερίνης ATLAS STOPTER K Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. STARTER οδηγός εκκίνησης με νερωσταλακτη και δημιουργίας (εξοχής/σκαλοπάτι). 9. Βίδα στήριξης για οδηγό εκκίνησης START. 10. Υλικό στεγανοποίησης ATLAS SILTON S. 11. Κόλα επικόλλησης πλακιδίου ATLAS PLUS. 12. Αρμός διαστολής. 13. Πλακάκι. 14. Αδιάβροχη μονωτική μεμβράνη ATLAS WODER E. 15. Κόλα ATLAS STOPTER K-20. Αρ. σχεδίου 1. Τομή μόνωσης σε σοβατεπί/τσεκουλατούρα.

2 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S 3. Δεύτερο στρώμα κόλας εγκιβωτισμού ενισχυμένο γιαλοπλέγματος έως 1m πάνω από το επίπεδο του εδάφους. 4. Κόλα επικόλλησης πολυστερίνης ATLAS STOPTER K-20 / ATLAS SILKON ANX. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείο ή γραφιατο ATLAS CERMIT / 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης -βύσμα. 8. Υλικό στεγανοποίησης ATLAS SILTON S. 9. Κόλα επικόλλησης πλακιδίου ATLAS PLUS. 10. Αρμός διαστολής. 11. Πλακάκι. 12. Αδιάβροχη μονωτική μεμβράνη ATLAS WODER E. 13. Κόλα ATLAS STOPTER K Γονιώκρανο με πλέγμα. Αρ. σχεδίου 2. Τομή μόνωσης τοίχου από τη γωνιά.

3 2. Κόλα εγκιβωτισμού γιαλοπλέγματος ATLAS STOPTER K-20 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S 3. Δεύτερο στρώμα κόλας εγκιβωτισμού ενισχυμένο γιαλοπλέγματος έως 1m πάνω από το επίπεδο του εδάφους. 4. Κόλα επικόλλησης πολυστερίνης ATLAS STOPTER K Αστάρι με χαλαζίακη άμμο ATLAS CERPLAST / ATLAS SILKAT ASX / 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείο ή γραφιατο ATLAS CERMIT / 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. 8. STARTER οδηγός εκκίνησης με νερωσταλακτη και δημιουργίας (εξοχής/σκαλοπάτια). 9. Βίδα στήριξης για οδηγό εκκίνησης START. 10. Υλικό στεγανοποίησης ATLAS SILTON S. 11. Κόλα επικόλλησης πλακιδίου ATLAS PLUS. 12. Αρμός διαστολής. 13. Πλακάκι. 14. Αδιάβροχη μονωτική μεμβράνη ATLAS WODER E. 15. Κόλα ATLAS STOPTER K-20. Αρ. σχεδίου 3. Ξεκίνημα θερμομόνωσης σε τοίχο με εξοχή.

4 1. Θερμομονωτικό υλικό EPS - XPS 2. Δεύτερο στρώμα κόλας εγκιβωτισμού γιαλοπλέγματος ATLAS STOPTER K-20 / ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U ATLAS HOTER S 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφιατο ATLAS CERMIT / Αρ. σχεδίου 4. Τομές εσωτερικής γωνίας καθαρής μεταβολής κτιρίου.

5 1. Θερμομονωτικό υλικό EPS-XPS. ATLAS STOPTER K -10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος η γραφίατος CERMIT / 8. Γωνιόκρανο με πλέγμα. Αρ. σχεδίου 5. Τομές εξωτερικής γωνίας καθαρής μεταβολής κτιρίου.

6 ATLAS STOPTER K-10 / / ATLAS HOTER S 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT Αρ. σχεδίου 6. Τομές μόνωσης εξωτερικής γωνίας, βύσμα στήριξης ελάχιστο 45cm.

7 1. Θερμομονωτικό υλικό EPS-XPS. 2. Κόλα εγκιβωτισμού γιαλοπλέγματος ATLAS ATLAS STOPTER K-20 / ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Διακοσμητική πολυστερίνη. 9. Κόλα ATLAS STOPTER K-20 / ATLAS PLUS. Αρ. σχεδίου 7. Τομή τοποθέτησης γωνιακής διακοσμητικής πολυστερίνης, δημιουργία εξοχής.

8 1. Θερμομονωτικό υλικό EPS XPS. ATLAS STOPTER K-10 / / ATLAS HOTER S 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. PVC γωνία για σχεδιασμό εξοχής. Αρ. σχεδίου 8 Δημιουργία εξοχής με τεμάχιο PVC.

9 ATLAS STOPTER K-10/ ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT 8. Προφίλ για την χρήση διαστολής. 9. Βίδα στήριξης προφίλ για την χρήση διαστολής. 10. Υλικό στεγανοποίησης ATLAS SILTON S. 11. Μεμβράνη συστολής διαστολής. Αρ. σχεδίου 9. Τομή διαστολής οριζόντιας γωνίας με την χρήση προφίλ.

10 2. Κόλα εγκιβωτισμού γιαλοπλέγματος ATLAS STOPTER K-20 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT 8. Μεμβράνη συστολής διαστολής με χρήση πλέγματος. 9. Υλικό στεγανοποίησης ATLAS SILTON S. Αρ. σχεδίου 10. Δημιουργία συστολής - διαστολής με τεμάχιο μεμβράνης.

11 1. Θερμομονωτικό υλικό EPS-XPS. 2. Κόλα εγκιβωτισμού γιαλοπλέγματος ATLAS STOPTER K-20 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Μεμβράνη συστολής διαστολής με χρήση πλέγματος. 9. Υλικό στεγανοποίησης ATLAS SILTON S. Αρ. σχεδίου 11. Δημιουργία συστολής - διαστολής με τεμάχιο μεμβράνης, τομή οροφής.

12 ATLAS STOPTER K-10 / / ATLAS HOTER S 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Βίδα στήριξης για οδηγό εκκίνησης START. 9. Οδηγός START. 10. Υλικό στεγανοποίησης ATLAS SILTON S. 11. Μεμβράνη συστολής διαστολής. Αρ. σχεδίου 12. Τομή οροφής. Διάταση της εσωτερικής οριζόντιας γωνίας.

13 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Αλουμινένιο τεμάχιο για την χρήση διαστολής άνω των 35 mm. 9. Βίδα στήριξης για Αλουμινένιο τεμάχιο. 10. Αρμός διαστολής μεταξύ δυο κτιρίων με αλουμινένιο προφίλ πάνω από 35mm. Αρ. σχεδίου 13. Αρμός διαστολής μεταξύ δύο κτιρίων με αλουμινένιο προφίλ πάνω από 35mm.

14 ATLAS STOPTER K-10 0/ ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S 5. Αστάρι με χαλαζίακη άμμο ATLAS CERPLAST / ATLAS SILKAT ASX / 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Προφίλ συστολής διαστολής σε σχήμα U με γωνιά και πλέγμα ενίσχυσης. 9. Μεμβράνη συστολής διαστολής. 10. Υλικό στεγανοποίησης ATLAS SILTON S. *. Απαραίτητη τοποθέτηση γωνιόκρανο με χρίση ενισχυμένου πλέγματος, min 15 cm. Αρ. σχεδίου 14. Διαστολή με την χρήση ειδικών αρμών, οριζόντιας τομής.

15 2. Κόλα εγκιβωτισμού γιαλοπλέγματος ATLAS STOPTER K-20/ ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 7. Πώμα αρμού διαστολής. *. Απαραίτητη τοποθέτηση γωνιόκρανο με χρίση ενισχυμένου πλέγματος, min 15 cm. Αρ. σχεδίου 15. Διαστολή με την χρήση ενός απλού προφίλ αρμού διαστολής.

16 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 7. Πώμα αρμού διαστολής. *. Απαραίτητη τοποθέτηση γωνιόκρανο με χρίση ενισχυμένου πλέγματος, min 15 cm. Αρ. σχεδίου 16. Διαστολή με την χρήση ενός απλού προφίλ αρμού διαστολής σε σχέση με οριζόντια διάσταση.

17 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης βύσματα. 8. Διαχωριστικό τοίχου. 9. Σφραγιστική ελαστική μαστίχα. 10. Υλικό στεγανοποίησης ATLAS SILTON S. * Απαραίτητη τοποθέτηση ενισχυμένου πλέγματος στην πίσω όψη της πολυστερίνης, min 15 cm, και το ελεύθερο άκρο του πλέγματος διπλώνετε πάνω στην θερμομονωτική πλάκα. Αρ. σχεδίου 17. Διαχωριστικό τοίχου - αντίσταση. Στεγανοποίηση τελειώματος.

18 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Κονίαμα Ρητίνη ATLAS MONTER. 9. Σφραγιστική ελαστική μαστίχα. 10. Υλικό στεγανοποίησης ATLAS SILTON S. Αρ. σχεδίου 18. Τομή στεγανοποίησης τελειώματος. Διαχωριστικό - αντίσταση.

19 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S 5. Αστάρι με χαλαζίακη άμμο ATLAS CERPLAST / ATLAS SILKAT ASX / 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT / ATLAS SILKON. 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. 8. Προκατασκευασμένο διακοσμητικό. 9. Σύνδεσμος στήριξης διακοσμητικού. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Μεταλλικό βύσμα. Αρ. σχεδίου 19. Τομή σύνδεσης κτιρίου με διακοσμητική προέκταση.

20 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S 5. Αστάρι με χαλαζίακη άμμο ATLAS CERPLAST / ATLAS SILKAT ASX / 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. 8. Γρίλια αερισμού. 9. Αφρός πολυουρεθάνης. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Γωνιόκρανο. Αρ. σχεδίου 20. Τομή εγκατάστασης εξαερισμού.

21 ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER, ATLAS ROKER. 1. Θερμομονωτικό υλικό Πετροβάμβακας. ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S / ATLAS HOTER U. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT / ATLAS SILKON. 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. 8. Βύσμα. 9. Γωνιόκρανο. 10. Κόλα ATLAS SILTON S. 11. Σφραγιστική ελαστική μαστίχα. 12. Πετροβάμβακας. 13. Βίδα τοποθετήσεις στηρίγματος. 14. Κόλα ATLAS ROKER W-20 επικόλλησης Πετροβάμβακα και εγκιβωτισμού γιαλοπλέγματος. 15. STARTER. Αρ. σχεδίου 21. Τοποθέτηση συστήματος Πετροβάμβακα.

22 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S 5. Αστάρι με χαλαζίακη άμμο ATLAS CERPLAST / ATLAS SILKAT ASX / 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT / ATLAS SILKON. 6α. Προφίλ PVC - U / PVC P με Δίκτη από 10 έως 30 mm. Διακοσμητικός τελικός σοβάς ATLAS CERMIT PS. 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. Αρ. σχεδίου 22. Δημιουργία αρχιτεκτονικού σχεδίου - λούκι.

23 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT / ATLAS SILKON. 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. 8. Σφραγιστική λωρίδα ATLAS SEALING TAPE. 9. Αρμός διαστολής. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Πλακάκι. 12. Κόλα ATLAS PLUS. 13. Αδιάβροχη μονωτική μεμβράνη ATLAS WODER E. 14. Γέμισμα - κονίαμα ATLAS TEN Τεμάχιο START με νεροσταλάκτη. 16. Κόλα ATLAS PLUS ή ATLAS CAL N. 17. Βίδα στήριξης τεμαχίου. 18. Σφραγιστική ελαστική μαστίχα. 19. Κόλα ATLAS PLUS ή ATLAS STOPTER K-20. Αρ. σχεδίου 23. Τομή σύνδεσης πλάκας με μπαλκόνι.

24 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. ATLAS SILKON ANX. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT / ATLAS SILKON. 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. 8. Σφραγιστική λωρίδα ATLAS SEALING TAPE. 9. Αρμός διαστολής. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Πλακάκι. 12. Κόλα ATLAS PLUS. 13. Αδιάβροχη μονωτική μεμβράνη ATLAS WODER E. 14. Γονιώκρανο. 15. Επικάλυψη δαπέδου με ATLAS TEN 10 / ATLAS POSTAR Οδηγός STARTER με νεροσταλάκτη. 17. Βίδα στήριξης οδηγού. 18. Γέμισμα - κονίαμα ATLAS TEN Κόλα ATLAS PLUS ή ATLAS CAL N. 20. Προφίλ XPS. 21. Στρώση αποστράγγισης. 22. Κόλα ATLAS PLUS ή STOPTER K-20. Αρ. σχεδίου 24. Τομή σύνδεσης τοίχου πλάκας με μπαλκόνι.

25 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT / ATLAS SILKON. 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. 8. Σφραγιστική λωρίδα ATLAS SEALING TAPE. 9. Αρμός διαστολής. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Πλακάκι. 12. Κόλα ATLAS PLUS. 13. Αδιάβροχη μονωτική μεμβράνη ATLAS WODER E. 14. Γονιώκρανο. 15. Γέμισμα - κονίαμα ATLAS TEN Επικάλυψη δαπέδου με ATLAS TEN 10 / ATLAS POSTAR Προφίλ XPS. 18. Αφρός γεμίσματος. 19. Στρώση αποστράγγισης. Αρ. σχεδίου 25. Τομή αρχιτεκτονικού σχεδίου συστήματος με μπαλκονόπορτα.

26 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT / ATLAS SILKON. 7. Στρώση αποστράγγισης. 8. Σφραγιστική λωρίδα ATLAS SEALING TAPE. 9. Αρμός διαστολής. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Πλακάκι. 12. Κόλα ATLAS PLUS. 13. Αδιάβροχη μονωτική μεμβράνη ATLAS WODER E. 14. Επικάλυψη δαπέδου με ATLAS TEN 10 / ATLAS POSTAR Γέμισμα - κονίαμα ATLAS TEN Βίδα στήριξης οδηγού. 17. Τσεκουλατούρα - σοβατεπί. 18. Κόλα ATLAS PLUS ή ATLAS CAL N. 19. Προφίλ XPS. 20. Μονωτική κορδέλα ATLAS SEALING TAPE. 21. Κόλα ATLAS PLUS ή STOPTER K-20. Αρ. σχεδίου 26. Τομή σύνδεσης τοίχου - βεράντα.

27 ATLAS STOPTER K-20 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT / ATLAS SILKON. 7. Στρώση αποστράγγισης. 8. Σφραγιστική λωρίδα ATLAS SEALING TAPE. 9. Αρμός διαστολής. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Πλακάκι. 12. Κόλα ATLAS PLUS. 13. Αδιάβροχη μονωτική μεμβράνη ATLAS WODER E. 14. Αλουμινένιος οδηγός εκκίνησης με νεροσταλάκτη και κλήση 20%. 15. Βίδα στήριξης οδηγού. 16. Επικάλυψη δαπέδου με ATLAS TEN 10 / ATLAS POSTAR Γέμισμα - κονίαμα ATLAS TEN Κόλα ATLAS PLUS ή ATLAS CAL N. 19. Προφίλ XPS. 20. Κόλα ATLAS PLUS ή ATLAS STOPTER K Διακοσμητική πέτρα. Αρ. σχεδίου 27. Σύνδεση μόνωσης με διακοσμητή πετρά. Αλουμινένιος οδηγός εκκίνησης με νεροσταλάκτη και κλήση 20%.

28 ATLAS STOPTER K 10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 5. Αστάρι με χαλαζίακη άμμο ATLAS CERPLAST / ATLAS SILKAT ASX / 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT / ATLAS SILKON. 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. 8. Σφραγιστική λωρίδα ATLAS WODER E. 9. Σφραγιστικός αφρός. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. Αρ. σχεδίου 28. Τομή σύνδεσης παραθύρου.

29 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT / ATLAS SILKON. 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. 8. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 9. Σφραγιστικός αφρός. 10. Γωνιόκρανο. 11. Σφραγιστική λωρίδα ATLAS WODER E. Αρ. σχεδίου 29. Τομή ένωσης ανοίγματος παραθύρου.

30 ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT / ATLAS SILKON. 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. 8. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 9. Σφραγιστικός αφρός. Αρ. σχεδίου 30. Τομή μόνωσης παραθύρου με πατούδα.

31 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT / ATLAS SILKON. 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. 8. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 9. Σφραγιστικός αφρός. Αρ. σχεδίου 31. Τομή μόνωσης τοίχων κάτω από αλουμινένια πατούδα - περβάζι.

32 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT / ATLAS SILKON. 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. 8. Κεραμιδί μάρμαρο με λούκι. 9. Κόλα ATLAS PLUS. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Σφραγιστικός αφρός. 12. Αδιάβροχη μονωτική μεμβράνη ATLAS WODER E. Αρ. σχεδίου 32. Τομή μόνωσης τοίχου με στηθαίο κεραμιδιού.

33 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 5. Αστάρι με χαλαζίακη άμμο ATLAS CERPLAST ATLAS SILKAT ASX / 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT / ATLAS SILKON. 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. 8. Γύψινο διακοσμητικό. 9. Σφραγιστικός αφρός. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Κολλά επικόλλησης γύψινου διακοσμητικού. Αρ. σχεδίου 33. Τομή μόνωσης τοίχου με κεραμιδί - μάρμαρο.

34 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 5. Αστάρι με χαλαζίακη άμμο ATLAS CERPLAST / ATLAS SILKAT ASX 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm ATLAS CERMIT / ATLAS SILKAT ATLAS SILKON. 7. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης. 8. Προκατασκευασμένο προφίλ από πιεσμένη πολυστερίνη. 9. Σφραγιστικός αφρός. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. Αρ. σχεδίου 34. Τομή μόνωσης τοίχου με προκατασκευασμένο διακοσμητικό από πιεσμένη πολυστερίνη.

35 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT 8. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 9. Σφραγιστικός αφρός. 10. Γονιώκρανο με πλέγμα. 11. Σφραγιστική λωρίδα WODER E. Αρ. σχεδίου 35. Τομή μόνωσης παράθυρου με τοίχο και τοποθέτηση πολυστερίνης στα μάγουλα 2cm.

36 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 9. Σφραγιστικός αφρός. 10. Μονωτική διογκούμενη ταινία. Αρ. σχεδίου 36. Τομή μόνωσης υπέρθυρου παραθύρου τοποθετούμενο με πρόσωπο τοίχου.

37 2. Κόλα εγκιβωτισμού γιαλοπλέγματος ATLAS STOPTER K ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 4. Κόλα επικόλλησης πολυστερίνης ATLAS STOPTER K Γιαλοπλέγματος fiberglass. 6. Αστάρι με χαλαζίακη άμμο ATLAS CERPLAST / ATLAS SILKAT ASX / 7. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης - βύσματα. 9. Ένα μικρό κενό γεμάτο με σιλικόνη μάζα ATLAS SILTON S. 10. Μονωτική διογκούμενη ταινία. 11. Σφραγιστικός αφρός. 12. Νεροσταλάκτης. Αρ. σχεδίου 37. Τομή μόνωσης παράθυρου με τοίχο και τοποθέτηση πολυστερίνης στα μάγουλα 2cm με νεροσταλάκτη.

38 2. Κόλα εγκιβωτισμού γιαλοπλέγματος ATLAS STOPTER K ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 4. Κόλα επικόλλησης πολυστερίνης ATLAS STOPTER K Γιαλοπλέγματος fiberglass. 6. Αστάρι με χαλαζίακη άμμο ATLAS CERPLAST / ATLAS SILKAT ASX / 7. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης - βύσματα. 9. Τοποθέτηση κουτιού μαζέματος ρολού. 10. Γονιώκρανο. 11. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. Αρ. σχεδίου 38. Τομή μόνωσης παραθύρου με ρολό.

39 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Μεταλλικό στήριγμα. 9. Οδηγός START. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Γωνιόκρανο. 12. Κόλα εγκιβωτισμού γιαλοπλέγματος ATLAS STOPTER K Σφραγιστικός αφρός. Αρ. σχεδίου 39. Τομή μόνωσης παραθύρου με εξωτερικό ρολό.

40 ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Αλουμινένια πατούδα. 9. Βίδα στήριξης πατούδας. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Σφραγιστικός αφρός. 12. Κολλά επικόλλησης προκατασκευασμένου διακοσμητικού. 13. Προκατασκευασμένο διακοσμητικό. 14. Μονωτική διογκούμενη ταινία. Αρ. σχεδίου 40. Τομή μόνωσης προκατασκευασμένου υπαίθριου διακοσμητικού.

41 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. /ATLAS HOTER U. 5. Αστάρι με χαλαζίακη άμμο ATLAS CERPLAST / ATLAS SILKAT ASX 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 9. Σφραγιστικός αφρός. 10. Αλουμινένια πατούδα. 11. Βίδα στήριξης αλουμινένιας πατούδας. 12. Γιαλοπλέγματος fiberglass. Αρ. σχεδίου 41. Τομή μόνωσης παραθύρων τοποθετημένα πρόσωπο με τοίχο με προκατασκευασμένο διακοσμητικό.

42 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. / ATLAS HOTER U. 5. Αστάρι με χαλαζίακη άμμο ATLAS CERPLAST / ATLAS SILKAT ASX / 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Αντιστήριξη Πετροβάμβακα. 9. Πετροβάμβακας. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. Αρ. σχεδίου 42. Τομή μόνωσης τοίχου με οροφή σε απότομη στέγη.

43 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. / 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Αλουμινένιο τεμάχιο στήριξης. 9. Βίδα στήριξης αλουμινίου τεμαχίου. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Πετροβάμβακας. 12. Φράγμα υδρατμών. 13. Ξυλόβιδα. 1 Αρ. σχδίου 43. Τομή ολοκληρωμένου συστήματος θερμομόνωσης σε τέλειωμα στέγης.

44 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. ATLAS SILKON ANX. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Αντιστήριξη Πετροβάμβακα. 9. Πετροβάμβακας. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. Αρ. σχεδίου 44. Τομή μόνωσης τοίχου σε οροφή με απότομη στέγη.

45 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Αντιστήριξη Πετροβάμβακα. 9. Πετροβάμβακας. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. Αρ. σχεδίου 45. Τομή μόνωσης τοίχου σε οροφή σε απότομη στέγη για αερισμό.

46 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 9. Φύλλο διαπνοής. 10. Μονωτική διογκούμενη ταινία. Αρ. σχεδίου 46. Τομή τελειώματος μόνωσης πάνω σε οροφή στέγη.

47 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Αλουμινένιο τεμάχιο στήριξης. 9. Βίδα στήριξης αλουμινένιου τεμαχίου ξυλόβιδα. 10. Πετροβάμβακας. 11. Φύλλο ατμών οροφής. 12. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. Αρ. σχεδίου 47. Τομή τελειώματος μόνωσης πάνω σε οροφή με χρήση αλουμινένιου τεμαχίου.

48 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 7. Αλουμινένια πατούδα. 8. Νεροσταλάκτης. 9. Βίδα στήριξης πατούδας από θερμοπλαστικό. 10. Μονωτική διογκούμενη ταινία. 11. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 12. Στηρίγματα μηχανικής στήριξης - βύσματα. Αρ. σχεδίου 48. Τομή μόνωσης σε αρχή στέγης - κεραμικού σκιάστρου

49 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S / 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Τέλειωμα στηθαίου. 9. Βίδα στήριξης πατούδας από θερμοπλαστικό. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Σφραγιστική λωρίδα ATLAS WODER E 1 η στρώση. 12. Σφραγιστική λωρίδα ATLAS WODER E 2 η στρώση. 13. Γονιώκρανο με δίκτυ. Αρ. σχεδίου 49. Τομή μόνωσης τελειώματος στηθαίου με χρήση αλουμινένιου τεμαχίου.

50 ATLAS STOPTER K -10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 5. Αστάρι με χαλαζίακη άμμο ATLAS CERPLAST / ATLAS SILKAT ASX 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT 8. Αλουμινένιο τεμάχιο στήριξης. 9. Βίδα στήριξης. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Στρώμα αποστράγγισης βότσαλο / τσακήλα. 12. Φάλτσο υπόστρωμα από XPS πολυστερίνη. 13. Μονωτική ταινία. Αρ. σχεδίου 50. Τομή μόνωσης με αλουμινένιο τέλειωμα και ένωση με τελείωμα ταράτσας.

51 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 8. Πολυστερίνη XPS. 9. Σφραγιστική μεμβράνη ATLAS WODER E. 10. Σιλικόνη ATLAS SILTON S. 11. Στρώμα αποστράγγισης. Αρ. σχεδίου 51. Τομή μόνωσης με αλουμινένιο τέλειωμα σε ένωση με επίπεδη ταράτσα.

52 ATLAS STOPTER K-10 / ATLAS HOTER U / ATLAS HOTER S. 6. Τελικός σοβάς από 1.5mm έως 3.mm λείος ή γραφίατος ATLAS CERMIT / 7. Γυψοσανίδα τσιμεντοσανίδα ξύλο. 8. Μεμβράνη διαπνοής. 9. Γυψοσανίδα. 10. Πετροβάμβακας. 11. Μεμβράνη διαπνοής. 12. Γυψοσανίδα. Αρ. σχεδίου 52. Τομή μόνωσης τοίχων ξύλινης κατασκευής με διάκενο στην εξωτερική θερμομόνωση.

προστασίας θερµοµόνωσης!

προστασίας θερµοµόνωσης! συστήµατα ολοκληρωµένης προστασίας θερµοµόνωσης! εισαγωγή Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο τοµέας των κτιρίων είναι ιδιαίτερα υπερκαταναλωτικός, επιβαρύνοντας κατά 50% την ενεργειακή κατανάλωση της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ)

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ) Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ () ΚΟΝΙΑΙ 020 023 Υδράσβεστος καθαρά μετά της αξίας των χαρτοσάκων kg 0,152 030.9 Διακοσμητικό και στεγανό μαρμαροκονίαμα kg 0,59 030.11 Έτοιμος σοβάς εσωτερικού χώρου με βάση γύψο,

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ)

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ) Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ () ΚΟΝΙΑΙ 020 023 Υδράσβεστος καθαρά μετά της αξίας των χαρτοσάκων kg 0,145 030.9 Διακοσμητικό και στεγανό μαρμαροκονίαμα kg 0,59 030.11 Έτοιμος σοβάς εσωτερικού χώρου με βάση γύψο,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

FINOMIX FINOMIX FINOMIX

FINOMIX FINOMIX FINOMIX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Κρήτη, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτικών

Διαβάστε περισσότερα

D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4

D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4 D Γενικά Οικοδομικά Yλικά 2OI4 D ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ D.1 D.2 D.3 D.4 D.4.1 D.4.2 D.5 D.5.1 D.5.2 D.5.3 D.5.4 D.5.5 D.5.6 D.5.7 D.6 D.6.1 D.6.2 D.6.3 D.6.4 D.7 D.8 D.8.1 D.9 D.10 D.10.1 D.10.2 D.11 D.11.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ KELYFOS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ KELYFOS 1/14 1. Ονομασία: KELYFOS THERMAL PROTECTION SYSTEM 2. Κατηγορία: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3. Τεχνική Περιγραφή: Το σύστημα Kelyfos είναι ένα επικολούμενο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01-01-01 Εργασίες αποξήλωσης Ονομασία Μοναδ. μέτρησης Ποσότητα 1 2 3 4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΑ 1 Δάπεδα: Λινοτάπητες και καουτσούκ м2 605 2 Δάπεδα: Τσιμέντο м2 25 3 Δάπεδα: κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης

Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm. Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα κρίσιμα σημεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Περιεχόμενα Εξωτερική Θερμομόνωση StoTherm Η κατασκευή, οι λεπτομέρειες και τα

Διαβάστε περισσότερα

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Περιεχόμενα 4. Σκυροδέτηση 4. Πρόσμικτα σκυροδέματος 6. Ειδικά πρόσθετα σκυροδέτησης 8. Ρυθμιστικά πρόσθετα κονιαμάτων τσιμέντου 11. Στεγανοποίηση 11. Τσιμεντοειδή στεγανωτικά κονιάματα

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 1.. 5. 4. 3. Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr

κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr κονιάματα κόλλες στεγανωτικά ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 375, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, www. anak.gr Στεγανωτικά υπογείων & δεξαμενών Aquasil Eπαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κρυσταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αντεστραμ. Αειφόρος. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος

Αντεστραμ. Αειφόρος. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Ο δ ηγ ί ε ς γ ι α τ ην ε φ α ρ μ ο γ ή τ ω ν π λ α κ ώ ν Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Αντεστραμ Αειφόρος Τα δώματα εδώ και πολύ καιρό δεν προσφέρουν μόνο προστασία από τις καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 959 EIΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ. Βελτιωτικά Κονιαμάτων Σελ. 4. Τσιμεντοειδή Στεγανωτικά Συστήματα Σελ. 5. Επαλειπτικά - Στεγανοποιητικά Σελ. 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης W 61 Συστήματα Ξηράς Δόμησης 11/20 W61 W 61 Knauf Ξηρά Ξηρός επιχρίσματα Σοβάς και επενδύσεις και Επενδύσεις Knauf W611 Ξηρό επίχρισμα Knauf με επικολλημένες γυψοσανίδες W612 Επεξεργασμένες γυψοσανίδες

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ CLIMATOTAL TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 9. CLIMATOTAL ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ....................................................22 10. CLIMATOTAL ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.................................................23

Διαβάστε περισσότερα

18% OTTOSEAL A 205. δυνατότητα διαστολής. Το σίγουρο ακρυλικό σφραγιστικό

18% OTTOSEAL A 205. δυνατότητα διαστολής. Το σίγουρο ακρυλικό σφραγιστικό A 205 OTTOSEAL A 205 Το σίγουρο ακρυλικό σφραγιστικό 18% δυνατότητα διαστολής Σφραγιστικό βάσης ακρυλικού εστέρα Δυνατότητα κίνησης 18% Μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί για 48 ώρες στους max. -10ºC

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 1ο κατάστημα:

ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 1ο κατάστημα: 1 MURAPLAST FK 48 Υπερρευστοποιητής/πλαστικοποιητής και στεγανωτικό μάζης της MC ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Για Υπερρευστοποίηση:700gr/m³ Για Στεγάνωση: 1500gr/m³ ΒΑΡΕΛΙ 230kg ΔΟΧΕΙΟ 35kg MIRA 90 Υπερρευστοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού Κατασκευαστικά υλικά Παροχή υπηρεσιών κατασκευής Προϊόντα σχεδιασμού GR Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Τα καινοτόμα προϊόντα δεν δημιουργούνται αποκλειστικά στο γραφείο. Η άμεση σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5 Dow Λύσεις δόμησης Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 2014 1 Από το 1968 η MACON ΑΤΕΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της διακίνησης και διάθεσης προηγμένων δομικών υλικών, τα οποία προορίζονται κυρίως για την προστασία και την ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Marmoline Monosis Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης T 1 2 3 4 5 6 Περιγραφή. Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής µόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση: 150-250 gr/m²

Απόδοση: 150-250 gr/m² ΚΟΛΛΕΣ ΞΥΛΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΕΣ 326 TEMPO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ Επαγγελματική κόλλα ξύλου ταχείας PVA ισχυρή κρυσταλλιζέ Δοχείο 200gr 20 75-00-001008 Ισχυρή κόλλα ξύλου, λευκή, βάσεως PVAC, υδατοδιαλυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα