ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα

2

3 ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ Οι ακµές, γωνίες ακραίες καταλήξεις θερµοµόνωσης υποχρεωτικά προστατεύονται µε ειδικές διατοµές Σχήµα 1 Σχήµα 2 Σχήµα 3 Σχήµα 4 Σχήµα 5 Ανάλογα του εκτεθειµένου σε κρούσεις των όψεων, οι προτεινόµενες λύσεις δύνανται να είναι µε απλό ή διπλό κανονικό οπλισµό ή και µε επιπρόσθετο ενισχυµένο οπλισµό ως συµπλήρωµα του κανονικού. Υπόµνηµα 1. φέρον στοιχείο εξωτερικής θερµοµόνωσης 2. σηµειακή κόλληση µε ειδική κόλλα που περιέχει ποσοστό συνδετικού οργανικού υλικού µεγαλύτερο του 2,5% 3. ειδική διογκωµένη πολυστερίνη 4. στρώσεις βάσης (2-5 mm) µε συνδετικό οργανικό υλικό 5. συνθετικό ή µεταλλικό πλέγµα 6. στρώση προετοιµασίας (primer) επί της 4 για την εφαρµογή της τελευταίας στρώσης 7 (εάν απαιτείται) 7. τελική στρώση µε ή χωρίς χρώµα 8. βύσµα στερέωσης του 9 9. ειδική πλαστική ή µεταλλική διατοµή µηχανικής στερέωσης της θερµοµόνωσης 10. πλαστική ή µεταλλική διατοµή συγκράτησης των φύλλων µεταξύ τους ΠΕΤΕΠ: /12

4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΙΑ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Σχήµα 6-1. ειδική διογκωµένη πολυστερίνη - 2. οπλισµός επιχρίσµατος - 3. βασική - 4. τελική στρώση τα σχήµατα 6 έως 9 προκύπτουν στις κάθετες τοµές στις όψεις Σχήµα 7 Σχήµα 8 1. η βασική στρώση επιχρίσµατος που πρέπει να εφαρµόζεται συνήθως σε δύο στρώσεις, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προστασίας του οπλισµού και στην στεγανότητα του ΣΕΘ. Αυτές οι εξασφαλίσεις, δεν θα επιτευχθούν, πάρα µόνο, εάν: ο οπλισµός δεν τοποθετείται όπως στο σχήµα 6, δηλαδή στο µέσο του πάχους της βασικής στρώσης, αλλά έρθει σε επαφή µε την θερµοµόνωση όπως στο σχήµα 7. το πάχος της βασικής στρώσης επιχρίσµατος δεν είναι ενιαίο όπως στο σχήµα Στην αντίθετη περίπτωση όπως στα σχήµατα 8 και 9 τα διαφορετικά πάχη από ελαττωµατική τοποθέτηση των θερµοµονωτικών φύλλων, θα είναι πηγή δηµιουργίας ανοµοιόµορφων τάσεων, που θα οδηγήσουν αναγκαστικά σε ρήγµα τάσης. Ο οπλισµός δεν πρέπει να τοποθετείται απ ευθείας επί της διογκωµένης πολυστερίνης. Κανονικά µετά την πρώτη στρώση του επιχρίσµατος που πρέπει να είναι τελείως επίπεδη, τοποθετείται ο οπλισµός, ο οποίος πιέζεται και καλύπτεται µε την δεύτερη να είναι τεντωµένος και µη ορατός. Όταν το επίχρισµα τοποθετείται µε εκτόξευση ή µε οδοντωτή σπάτουλα πρέπει πάντοτε να επιπεδώνεται µε το µυστρί. Η δεύτερη στρώση του βασικού επιχρίσµατος τοποθετείται µετά το στέγνωµα της πρώτης στρώσης και αφού έχει εφαρµοσθεί ο οπλισµός επί της επίπεδης σχεδόν υγρής επιφάνειας της πρώτης. Εναλλακτικά ανάλογα µε την ακολουθούµενη τεχνική, µπορεί να τοποθετηθεί το επίχρισµα σε µια στρώση ικανού πάχους, σύµφωνα µε τη συγγραφή υποχρεώσεων του έργου, έτσι ώστε ο οπλισµός να εξαφανιστεί εντός της µάζας του επιχρίσµατος βασικής στρώσης. Σχήµα 8 Όταν το ένα φύλλο προεξέχει του άλλου από πλευράς επιπεδότητας, θα πρέπει µετά το στέγνωµα της κόλλας τοποθέτησης της θερµοµόνωσης, να εξαλειφθεί η διαφορά, µε τρίψιµο, βούρτσισµα και αποµάκρυνση της σκόνης. Ποτέ η διαφορά δεν πρέπει να εξαλείφεται µε κονίαµα. Η εφαρµογή του κονιάµατος πρέπει να γίνεται αµέσως µετά το τρίψιµο. Σχήµα 9 Σχήµα 9 Οι ανοικτοί αρµοί δεν γεµίζουν ποτέ µε επίχρισµα. Τοποθετούνται σφηνωτά λεπτές λωρίδες διογκωµένης πολυστερίνης ή ειδικός µη διογκούµενος αφρός πολυουρεθάνης. 2/12 ΠΕΤΕΠ:

5 ΤΡΟΠΟΙ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ Τοποθέτηση µε πλήρη κόλληση Η πλήρης κόλληση συνιστάται σε υπόστρωµα πολύ καλής επιπεδότητας. Πραγµατοποιείται µε οδοντωτή σπάτουλα (βάθος οδόντων 6 µε 10 mm) σε όλη την επιφάνεια του φύλλου, αφήνοντας ελεύθερη µια ζώνη 2 cm πλάτους περιµετρικά, ώστε να αποφευχθεί διοχέτευση της κόλλας προς τους αρµούς Σχήµα 10 Τοποθέτηση µε µερική κόλληση Η µερική κόλληση συνιστάται σε υπόστρωµα που παρουσιάζουν επιφανειακές ανωµαλίες η αποκλίσεις επιπεδότητας µέχρι 1 cm. Πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση της κόλλας στο 40% της επιφάνειας του φύλλου και σε απόσταση 2 µε 3 cm από την περίµετρό τους, ώστε να µην εισχωρήσει η κόλλα στους αρµούς. Κολλήσεις µερικές σε µεγάλα ύψη, στην διάρκεια της ίδιας ηµέρας, συνιστάται να τοποθετούνται οριζόντια γωνιακά ανά 5m περίπου, ώστε να αποφευχθεί η φόρτιση της θερµοµόνωσης. Τοποθέτηση µε σηµειακή κόλληση Τοποθέτηση µε κορδόνια (λωρίδες) κόλλησης Σχήµα 11 Η κόλλα τοποθετείται σηµειακά σε αναλογία 16 σηµείων ανά m2 και σε ποσότητα ανά m2 καθοριζόµενη από τον προµηθευτή. Σχήµα 12 Η κόλλα τοποθετείται σε κορδόνια περιµετρικά ενιαίου πάχους σε απόσταση 2cm από την περίµετρο (ώστε να αποφευχθεί η διοχέτευση της κόλλας στους αρµούς) και εσωτερικά σε σχήµα Χ. το περιµετρικό κορδόνι διακόπτεται για να µην εγκλωβισθεί αέρας κατά την τοποθέτηση (αποφυγή φαινοµένου «βεντούζας». Ενισχύσεις σε ειδικά σηµεία Ενώσεις των φύλλων οπλισµού Σχήµα 13 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σκόπιµα έχουν µεγεθυνθεί τα µάτια του οπλισµού για την ευκρίνεια του σχήµατος. Σχήµα 14 Οι τοποθετήσεις των οπλισµών θα πραγµατοποιούνται µε µεταξύ τους υπερκαλύψεις 10 cm Σε όλες τις γωνίες τοποθετούνται ενισχύσεις µε κόλληση µαζί µε την βασική στρώση επιχρίσµατος. Οι ενισχύσεις των ακµών τοποθετούνται κάτω από τον κανονικό οπλισµό. Οι ενώσεις αυτών δεν θα πρέπει να συµπίπτουν µε τις ενώσεις των θερµοµονωτικών φύλλων. Στα ανοίγµατα κουφωµάτων, πριν από την πρώτη βασική στρώση επιχρίσµατος να τοποθετούνται ενισχύσεις 30/30 cm στις γωνίες. Όµοιες ενισχύσεις να τοποθετούνται και στις ενώσεις των διατοµών προστασίας των ακµών και των διατοµών έναρξης τοποθετήσεων (ή βάση των υποδείξεων του προµηθευτή του συστήµατος) ΠΕΤΕΠ: /12

6 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Βλέπε και σχήµατα 12 έως 17 αναφορικά µε την µορφή των διατοµών προστασίας των ακµών θερµοµόνωσης. Οι διατοµές προστασίας των ακµών τοποθετούνται µε βύσµατα, πάντοτε στις υπάρχουσες οπές των διατοµών. Στην περιοχή των ενώσεων προβλέπεται αρµός d= 2 µε 3 mm και ενίσχυση µε επιπλέον βύσµατα όπως στην λεπτοµέρεια Α. Ο αρµός των ενώσεων των διατοµών, θα πρέπει ν απέχει απόσταση t>10cm από τις ενώσεις των θερµοµονωτικών φύλλων. Στις ενώσεις των διατοµών, ο οπλισµός ενισχύεται µε πρόσθετο τεµάχιο 30/30 cm (βλέπε και σχήµα 15) Σχήµα 15 ιατοµές ενίσχυσης ακµών δύνανται να είναι: Αλουµινίου 0,5mm σε συνδυασµό ή όχι µε ίνες υάλου Ανοξείδωτο χάλυβα 0,4mm Ινών υάλου Πλαστικές σε συνδυασµό µε πλέγµα ινών υάλου Σχήµα 16 ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΧΟΥΣΕΣ ΓΩΝΙΕΣ (βλέπε και σχήµατα 23,29) 4/12 ΠΕΤΕΠ:

7 ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΤΑΘΜΗ Σχήµα 17 Πρώτη παραλλαγή Οι ενώσεις των διατοµών προστασίας των ακµών εκτός της πύκνωσης των µηχανικών στηρίξεων ενισχύονται και µε πρόσθετο οπλισµό 30/30 εκ. Σχήµα 18 εύτερη παραλλαγή Ανάλογα του εκτεθειµένου σε κρούσεις των όψεων, οι προτεινόµενες λύσεις δύνανται να είναι µε απλό ή διπλό κανονικό οπλισµό ή και µε επιπρόσθετο ενισχυµένο οπλισµό ως συµπλήρωµα του κανονικού Σχήµα 19 Τρίτη παραλλαγή Σχήµα 20 Τέταρτη παραλλαγή - 1. έναρξη τοποθέτησης της θερµοµόνωσης - 2. λωρίδα οπλισµού που τοποθετείται πριν από την στερέωση της διατοµής προστασίας της ακµής - 3. σοβατεπί ανάλογου τύπου του δαπέδου κολληµένο - 4. στάθµη τελική δαπέδου - 5. ειδική διατοµή ενίσχυσης ακµών (παραγ. 2.6) ΠΕΤΕΠ: /12

8 Σχήµα 19 Πέµπτη παραλλαγή Έναρξη εργασιών από τµήµα κτιρίου σε επίχωση. Ανάλογα του εκτεθειµένου σε κρούσεις των όψεων, οι προτεινόµενες λύσεις δύνανται να είναι µε απλό ή διπλό κανονικό οπλισµό ή και µε επιπρόσθετο ενισχυµένο οπλισµό ως συµπλήρωµα του κανονικού Σχήµα 19 Έκτη παραλλαγή Έναρξη εργασιών από τελική στάθµη ώµατος και άνω σε υπερκατασκευή. Οι ενώσεις των διατοµών προστασίας των ακµών εκτός της πύκνωσης των µηχανικών στηρίξεων ενισχύονται και µε πρόσθετο οπλισµό 30/30 εκ έναρξη τοποθέτησης της θερµοµόνωσης - 5. ειδική διατοµή ενίσχυσης ακµών (παραγ. 2.6) - 6. εξηλασµένη πολυστερίνη 30 kg/m 3-7. άξονες στηρίξεων - 8. µηχανική προστασία (π.χ. φύλλο τιτανιούχου ψευδαργύρου) επί µεταλλικού σκελετού - 9. στεγανωτική στρώση υπόγειου χώρου φράγµα υδρατµών στεγανωτική στρώση θερµοµόνωσης ώµατος στρώση προστασίας δώµατος µεταλλικός νεροσταλάκτης µε κατακόρυφο τµήµα στερεούµενο στον τοίχο υπερκατασκευής θερµοµόνωση δώµατος συµβατή µε το φράγµα υδρατµών και την στεγάνωση 6/12 ΠΕΤΕΠ:

9 ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΗΞΗΣ Σχήµα 23 (βλ. και σχήµα 16) Σχήµα 24 Σχήµα διατοµή προστασίας ακµής αφρώδες εµποτισµένο και προσυµπιεσµένο κορδόνι κενό 3 mm για αρµολόγηµα ενσωµατώµενο στη διατοµή εµποτισµένο κορδόνι µαστίχα µε γωνιακό επικάλυψης Παρεµβαλλόµενη διατοµή στις πλευρικές σε τοίχους καταλήξεις και σε κάσσες κουφωµάτων Ανάλογα του εκτεθειµένου σε κρούσεις των όψεων, οι προτεινόµενες λύσεις δύνανται να είναι µε απλό ή διπλό κανονικό οπλισµό ή και µε επιπρόσθετο ενισχυµένο οπλισµό ως συµπλήρωµα του κανονικού. Οι ενώσεις των διατοµών προστασίας των ακµών εκτός της πύκνωσης των µηχανικών στηρίξεων ενισχύονται και µε πρόσθετο οπλισµό 30/30 εκ. ΠΕΤΕΠ: /12

10 ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΤΟΜΕΣ) Σχήµα 26 Σχήµα 27 Πρώτη παραλλαγή ιάτρητη διατοµή-ο οπλισµός κολλιέται και στο οικοδοµικό στοιχείο εύτερη παραλλαγή Όταν η διατοµή είναι µε λάκα φούρνου, αφαιρείται η προστατευτική µεµβράνη Σχήµα 28 Τρίτη παραλλαγή ιάτρητη διατοµή-ο οπλισµός κολλιέται µε πρόσθετη λωρίδα πριν από την τοποθέτηση της διατοµής, στο οικοδοµικό στοιχείο. 8/12 ΠΕΤΕΠ:

11 ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ) Σχήµα 29 (βλ. και σχήµα 16) ΠΕΤΕΠ: /12

12 ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΤΑΛΗΞΕΩΝ ΣΕ ΜΑΡΚΙΖΕΣ - ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ, ΠΟ ΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο.Σ. Σχήµα 30 Σχήµα 31 Εάν D < 0,5m τοποθετείται ο µεταλλικός νεροσταλάκτης του σχήµατος 32 Εάν d < 20 mm εφαρµόζεται το σχήµα αφρώδες εµποτισµένο και προσυµπιεσµένο κορδόνι ή µαστίχα µε κορδόνι περιορισµού βάθους ή τοποθέτηση της διατοµής του σχήµατος 25. Σχήµα 32 Σχήµα 33 Ανάλογα του εκτεθειµένου σε κρούσεις των όψεων, οι προτεινόµενες λύσεις δύνανται να είναι µε απλό ή διπλό κανονικό οπλισµό ή και µε επιπρόσθετο ενισχυµένο οπλισµό ως συµπλήρωµα του κανονικού. de 25 mm Για ύψος κτιρίου < 28 m r 50 mm Για ύψος κτιρίου > 28 m r 100 mm Οι ενώσεις των διατοµών προστασίας των ακµών εκτός της πύκνωσης των µηχανικών στηρίξεων ενισχύονται και µε πρόσθετο οπλισµό 30/30 εκ. 10/12 ΠΕΤΕΠ:

13 ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΩ ΚΑΤΑΛΗΞΕΩΝ ΣΕ ΣΤΗΘΑΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΤΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΑΪΝΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ ΣΤΕΓΩΝ Στέψεις στηθαίων δωµάτων (η αυτή αντιµετώπιση ισχύει και για τις µη µεταλλικές στέψεις) de 25 mm Για ύψος κτιρίου < 28 m r 50 mm Για ύψος κτιρίου > 28 m r 100 mm Σχήµα 34 Η µεταλλική στέψη είναι από τιτανιούχο ψευδάργυρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Η στήριξη της γίνεται µε CLIPS από ελατηριωτό χάλυβα σε αποστάσεις 30 έως 50 cm µεταξύ τους. Στην περίπτωση που τίθεται θέµα θερµικών γεφυρών, επαναλαµβάνεται η θερµοµόνωση και στην εσωτερική πλευρά. Πάντοτε προβλέπεται και στεγανωτική των υπολοίπων επιφανειών. Πλαϊνά κεραµοσκεπών στεγών de 25 mm Για ύψος κτιρίου < 28 m, r 50 mm Για ύψος κτιρίου > 28 m, r 100 mm Σχήµα 35 Η τοποθέτηση της µεταλλικής στέψης χωρίς CLIPS όπως στο σχήµα 29, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ειδικές βίδες µε ροδέλες στεγανοποίησης. Ανάλογα του εκτεθειµένου σε κρούσεις των όψεων, οι προτεινόµενες λύσεις δύνανται να είναι µε απλό ή διπλό κανονικό οπλισµό ή και µε επιπρόσθετο ενισχυµένο οπλισµό ως συµπλήρωµα του κανονικού. Χρησιµοποιείται ειδικό κεραµίδι για τις πλαϊνές όψεις (όψεις µε αετώµατα). Οι ενώσεις των διατοµών προστασίας των ακµών εκτός της πύκνωσης των µηχανικών στηρίξεων ενισχύονται και µε πρόσθετο οπλισµό 30/30 εκ. Σχήµα 36 ΠΕΤΕΠ: /12

14 ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΛΑΜΠΑ ΕΣ, ΠΡΕΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟ ΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Σχήµα 37 λεπτοµέρεια Β Στο σχήµα 37 που αναφέρεται σε ξύλινο κούφωµα, η θερµοµόνωση της ποδιάς προστατεύεται µε µεταλλική επικάλυψη που τοποθετείται σύµφωνα µε την τοµή Α-Α και τη λεπτοµέρεια Β. Στην περίπτωση που προβλέπεται µαρµάρινη ποδιά, αυτή θα κολληθεί επί της βασικής στρώσης επιχρίσµατος. Και στις δύο περιπτώσεις ή υποκατασκευή της ποδιάς από Ο.Σ. θα πρέπει να λάβει υπόψη τα πρόσθετα πάχη που θα απαιτηθούν µέχρις την τελική άνω επιφάνεια. Στην περίπτωση κουφωµάτων αλουµινίου, θα πρέπει να αντιµετωπισθεί τοποθέτηση ψευδοκάσας πάχους τέτοιου όσο το πάχος της θερµοµόνωσης του λαµπά. Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις ο καθορισµός ανοίγµατος κατά το κτίσιµο (διαστάσεις κτίστη) θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα πάχη της θερµοµόνωσης των λαµπάδων, πρέκιου και ποδιάς. Σχήµα 38 Σχήµα 39 Ξύλινο κούφωµα Ξύλινο κούφωµα µε ξύλινο ρολό µε γαλλικό εξώφυλλο Ανάλογα του εκτεθειµένου σε κρούσεις των όψεων, οι προτεινόµενες λύσεις δύνανται να είναι µε απλό ή διπλό κανονικό οπλισµό ή και µε επιπρόσθετο ενισχυµένο οπλισµό ως συµπλήρωµα του κανονικού. Οι ενώσεις των διατοµών προστασίας των ακµών εκτός της πύκνωσης των µηχανικών στηρίξεων ενισχύονται και µε πρόσθετο οπλισµό 30/30 εκ. 12/12 ΠΕΤΕΠ:

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Τοιχοδοµές 02 Θερµοµονώσεις 02 Θερµοµονώσεις εξωτερικών τοίχων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Μονώσεις 02 Θερµοµονώσεις 01 Θερµοµονώσεις δωµάτων

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Μονώσεις 02 Θερµοµονώσεις 01 Θερµοµονώσεις δωµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Μονώσεις 02 Θερµοµονώσεις 01 Θερµοµονώσεις δωµάτων Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

Προσόψεις. Sto AG. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης. Χτίζουμε με συνείδηση.

Προσόψεις. Sto AG. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης. Χτίζουμε με συνείδηση. Sto AG Προσόψεις Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης StoTherm Classic Οδηγός εφαρμογής - τοποθέτησης Χτίζουμε με συνείδηση. Περιεχόμενα Πληροφορίες συστήματος 4 Δομή Συστήματος 4 Περιγραφή Συστήματος Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012. Τεχνικός οδηγός εφαρµογής. Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης

Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012. Τεχνικός οδηγός εφαρµογής. Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Εξωτερική Θερµοµόνωση 10/2012 Τεχνικός οδηγός εφαρµογής Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Θερµοµόνωση και ανακαίνιση 4 Γενικά για το σύστηµα Knauf Thermoprosopsis 5 οµή

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική θερμομόνωση

Εξωτερική θερμομόνωση Εξωτερική θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι Σταθερή Θερμοκρασία Το αμιγώς γερμανικό σύστημα θερμομόνωσης με μια ιστορία 20 ετών, δοκιμασμένο σε 20 εκατομμύρια m 2 LEAFART.gr 400-440 = ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ελέγχετε πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΣΑΚΩΝΑ 6 ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1210 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 1 από 95 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε: - Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις

Διαβάστε περισσότερα

προστασίας θερµοµόνωσης!

προστασίας θερµοµόνωσης! συστήµατα ολοκληρωµένης προστασίας θερµοµόνωσης! εισαγωγή Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο τοµέας των κτιρίων είναι ιδιαίτερα υπερκαταναλωτικός, επιβαρύνοντας κατά 50% την ενεργειακή κατανάλωση της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 2 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Α2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2 Α3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ 3 Β ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ 4 Β1. ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 4 Β2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis

Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Συστηµα Εξωτερικησ Θερµοµονωσησ Marmoline Monosis Marmoline Monosis Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης T 1 2 3 4 5 6 Περιγραφή. Το MARMOLINE MONOSIS είναι ένα πλήρες πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής µόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών ΤΗΛ 210

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: Περίληψη Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ KELYFOS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ KELYFOS 1/14 1. Ονομασία: KELYFOS THERMAL PROTECTION SYSTEM 2. Κατηγορία: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3. Τεχνική Περιγραφή: Το σύστημα Kelyfos είναι ένα επικολούμενο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free 25 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση διπλών εξωτερικών τοίχων με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5 Dow Λύσεις δόμησης Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ΩΜΑΤΑ Το φράγµα υδρατµών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγροµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1081.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1080. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1081. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων καθώς και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: Περίληψη Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα