Ηχομόνωση και Διαρρύθμιση της Νεοελληνικής Κατοικίας : οι δεκαετίες 20-30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηχομόνωση και Διαρρύθμιση της Νεοελληνικής Κατοικίας : οι δεκαετίες 20-30"

Transcript

1 Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012 Ηχομόνωση και Διαρρύθμιση της Νεοελληνικής Κατοικίας : οι δεκαετίες Ρίκα Δεληγιαννίδου, διδάσκουσα ΠΔ407/80, υποψήφια διδάκτωρ ΤΑΜ-ΔΠΘ, Νίκος Μπάρκας, αναπλ. καθηγητής ΤΑΜ-ΔΠΘ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί τμήμα μιας υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πεδίο της κτιριακής ακουστικής με στόχο την αξιολόγηση της ακουστικής άνεσης και της ηχομονωτικής ικανότητας των κτιρίων κατοικιών κατά τη διαχρονική εξέλιξη του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στις δεκαετίες και επιχειρεί την τεχνολογική αποτίμηση των επιμέρους λειτουργικών διευθετήσεων. Σε συνέχεια προηγούμενων δημοσιεύσεων σχετικά με την υπολογιστική διερεύνηση των επιμέρους οικοδομικών εφαρμογών σε ποικίλες περιπτώσεις γειτονικών οικιακών χρήσεων, στόχος της διαπραγμάτευσης είναι να καταγραφούν τα κοινά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού των κτιρίων κατοικίας εκείνης της εποχής και να αξιολογηθούν σε αναφορά με τα κριτήρια εσωτερικής ησυχίας του Κτιριοδομικού Κανονισμού (άρθρο 12). Sound Isolation and Layout of the Modern Greek Residences: the decades from 20 to 30 ABSTRACT The present statement is a part of a doctoral thesis in the field of building acoustics which aims to study the evaluation of the acoustic comfort and the sound isolation ability of residential buildings as architectural design evolves. The statement concentrates on the decades and attempts to research the technological assessment of individual functional regulations. Fallowing previous announcements relevant to calculating research of the building applications in various occasions, in relevant house hold uses; the aim of the negotiation is to identify the common characteristics of residential building design of that era, in relation to the imposed criteria of internal quietness of the building regulations (Article 12).

2 1.Εισαγωγή Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρούμε να διερευνήσουμε τη διαρρύθμιση και την οργάνωση των κτιρίων κατοικίας κατά τις δεκαετίες , με στόχο την αξιολόγηση της ακουστικής άνεσης και της ηχοπροστασίας των ενοίκων. Η έρευνα αναφέρεται σε ένα δείγμα χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικών εφαρμογών της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου [1], [2] και διερευνά σε επίπεδο κάτοψης το χειρισμό των σύνθετων καθημερινών λειτουργιών (σάλο-κουζίνα), αλλά και τις διευθετήσεις του εσωτερικού χώρου για την επίλυση θεμάτων οικιακής αυτονομίας (προθάλαμος) και ιδιωτικότητας (διάδρομοι). Η πλήρης διαπραγμάτευση του θέματος επιβάλλει την προσέγγιση των συνθηκών σχεδιασμού σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του οικοδομικού κανονισμού της εποχής, τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες του μεσοπολέμου, καθώς επίσης και τη μετάγγιση των διεθνών αρχιτεκτονικών αντιλήψεων στον ελληνικό χώρο, δηλαδή ένα σύνολο ζητημάτων που επηρέασαν τον κύκλο παραγωγής των κτιρίων κατοικίας, αλλά δεν είναι εφικτό να αναλυθούν στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης. Συνοπτικά, πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων που περιλαμβάνει τις διαμορφούμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, τις διαχειριστικές δυνατότητες του κρατικού μηχανισμού (αναφορικά με την εφαρμογή της οικιστικής πολιτικής και της τεχνικής νομοθεσίας), την πολεοδομική οργάνωση, τα δομικά υλικά και τις τεχνολογίες κατασκευής, τα οικοδομικά συνεργεία και τον κλάδο των μηχανικών καθώς και την επιρροή των ξένων αρχιτεκτονικών ρευμάτων. [3] Η ανάγκη για κατασκευή πολυώροφων κτηρίων στα αστικά κέντρα προέκυψε από τη ραγδαία αύξηση αστικού πληθυσμού εξαιτίας της σταδιακής παλιννόστησης που ακολούθησε την πρώτη περίοδο της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους και η οποία κορυφώθηκε την περίοδο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, εξαιτίας της βίαιης μετεγκατάστασης μεγάλου αριθμού προσφύγων στον ελλαδικό χώρο. Η αρχική συνήθεια των εύπορων ομογενών της διασποράς να επενδύουν σε αστικά ακίνητα (μετά τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους), εξελίχθηκε σε τάση κατά την περίοδο της νομισματικής αστάθειας (εξαιτίας και της συνεχούς διολίσθησης της δραχμής κατά την περίοδο ), η κορύφωση της οποίας εκτίναξε τις τιμές των ενοικίων και διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για αποδοτικές επενδύσεις κεφαλαίου σε αστικά ακίνητα. [1] Αρχικά η χρηματοδότηση των οικοδομικών έργων γίνεται κατά βάση με ιδιωτικά κεφάλαια (ή σπάνια με μικρή συγχρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος). Δεδομένων λοιπόν των στενών ορίων του επενδυόμενου κεφαλαίου, ο νέος κτηριακός τύπος περιορίζεται συνήθως στις στεγαστικές ανάγκες της οικογενειακής μετεγκατάστασης των πλουσίων ομογενών ή στις οικονομικές δυνατότητες των επενδυτών - κατασκευαστών. [1], [2] Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι, στο παραπάνω πλαίσιο του κύκλου παραγωγής κατοικίας, τα κτίρια της εποχής προορίζονται κυρίως για τα ανώτερα και μεσαία κοινωνικά στρώματα, με αποτέλεσμα η διαρρύθμιση και οργάνωση των εσωτερικών χώρων να προσαρμόζεται στην εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων αναγκών τους. [1] Χαρακτηριστικό γνώρισμα της οργάνωσης των κατόψεων, σε όλους στους τυπικούς ορόφους των κτιρίων της εποχής είναι η διαμόρφωση εκτεταμένων βοηθητικών χώρων (δωμάτια εργασίας και ανάπαυσης του προσωπικού), μια οικιακή ζώνη που

3 συμπυκνώνει τους αντίστοιχους χώρους των παλιότερων μονοκατοικιών και προορίζεται αποκλειστικά για τη λειτουργία του υπηρετικού προσωπικού. Αξιοσημείωτο επίσης της ανοικοδόμησης των δεκαετιών που προηγήθηκαν, είναι η απουσία ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου, καθώς οι πόλεις χτίζονται με βάση ειδικά βασιλικά διατάγματα που περιορίζονται κυρίως σε καθορισμό του ύψους, σε θέματα υγιεινής, χρωμάτων και χρήσεων γης. Σταθμός, λοιπόν, στη διαμόρφωση των εθνικών κανόνων δόμησης της χώρας είναι η διατύπωση του πρώτου Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (1929), στα 142 άρθρα του οποίου καθορίζονται : -η ασφάλεια και οι ανέσεις του κτιρίου (δομοστατικά, πυρασφάλεια, φωτισμός, αερισμός, θέα, Η/Μ εγκαταστάσεις), -η επάρκεια των μελετών (τοπογραφικά, χάρτες, περιεχόμενα, δικαιολογητικά κλπ.), -η θέση της οικοδομής στο οικόπεδο, η εμφάνιση και οι σχέσεις της με τα όμορα οικόπεδα (συνεχές - ασυνεχές ή πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα, ακάλυπτοι χώροι, ελάχιστα όρια οικοπέδου κλπ.). [4] Ειδικά ως προς τον εσωτερικό χώρο των διαμερισμάτων, ο ΓΟΚ 1929 αναφέρεται σε θέματα που αφορούν τον αερισμό, τη θέση, τη θέα και την ποσότητα φωτισμού των χώρων διημέρευσης / διανυκτέρευσης, τα ελάχιστα όρια επιφάνειας και όγκου των διαμερισμάτων, τον αριθμό και τη θέση των WC, τις εγκαταστάσεις πάσης φύσης αγωγών και σωληνώσεων. [4] Αντίθετα, ουδεμία αναφορά γίνεται σε θέματα ακουστικής άνεσης και ηχομόνωσης, τόσο στις οικοδομικές εφαρμογές (κέλυφος, οριζόντια και κατακόρυφα διαχωριστικά), όσο και στις μονώσεις ή τις Η/Μ εγκαταστάσεις (σωληνώσεις κλπ). Κρίσιμη καμπή στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος ήταν η θεσμοθέτηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας (αρχικά το 1927 για τις προσφυγικές πολυκατοικίες και στη συνέχεια το 1929 για κάθε είδους κτήριο, σε όλη την επικράτεια), που σε αντίθεση με τον προϋπάρχοντα θεσμό της αποκλειστικής ιδιοκτησίας (που περιόριζε την ανοικοδόμηση σε κτίρια μικρής κλίμακας) διευκόλυνε την κατοχή μιας οικοδομής από διάφορα φυσικά πρόσωπα, (με την απόλυτη κυριότητα σε ένα μόνο όροφο ή διαμέρισμα) και έδωσε το έναυσμα για την περεταίρω ανάπτυξη της αστικής πολυκατοικίας στην Ελλάδα.[1] Η κατασκευή πολυώροφων κτιρίων απέδωσε βαρύνουσα σπουδαιότητα στους τεχνικούς κλάδους της παραγωγής (πολιτικοί και αρχιτέκτονες μηχανικοί στη μελέτη / επίβλεψη και συνεργεία οικοδομικών εργασιών στην κατασκευή), η οποία ενισχύθηκε επίσης από τις τεχνολογικές δυνατότητες παραγωγής σκυροδέματος και σιδηρουργίας στον ελλαδικό χώρο. Παράλληλα, οι αρχιτέκτονες αντιμετωπίζουν θετικά το νέο τύπο κτιρίου (το ψηλό κτήριο) υιοθετώντας τις αρχές του μοντέρνου κινήματος. Οι επιδράσεις της μοντέρνας αρχιτεκτονικής γίνονται φανερές στον τρόπο εσωτερικής οργάνωσης των λειτουργικών ενοτήτων στα διαμερίσματα, αλλά και στην προσπάθεια εφαρμογής μιας αρχής «ελάχιστης κατοικίας» κατά το σχεδιασμό των επιμέρους χώρων τους. [1], [2] 2. Η μεθοδολογία της έρευνας Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στην ποιοτική αξιολόγηση της διαρρύθμισης και της οργάνωσης των εσωτερικών διευθετήσεων σε ένα δείγμα δεκατεσσάρων (14) διαμερισμάτων σε τυπικούς ορόφους αστικών πολυκατοικιών της περιόδου

4 Για τις ανάγκες της παρουσίασης οι επιλεγμένες κατόψεις αναλύθηκαν χρωματικά σύμφωνα με την οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των κατοικιών και το διαχωρισμό κάθε διαμερίσματος σε επιμέρους ζώνες, με σκοπό να κατανοηθεί η λογική του σχεδιασμού, αλλά και τα λειτουργικά δεδομένα των χρηστών στους οποίους απευθύνθηκε. Οι παράμετροι ελέγχου που τέθηκαν για την ποιοτική αξιολόγηση της ακουστικής άνεσης των κτιρίων του δείγματος είναι : -η διαμόρφωση κλειστού προθαλάμου, χολ και διαδρόμων, -ο εξοπλισμός των παραπάνω διαχωριστικών με εσώθυρες, -ο διαχωρισμός του σαλονιού από την τραπεζαρία και -η θέση της κουζίνας σε σχέση με τους κύριους ή βοηθητικούς χώρους. Στη συνέχεια τίθενται εκτιμήσεις, αναφορικά με την ποσοτική προσέγγιση του θέματος, ως προς τις πιθανές πηγές και τις στάθμες ηχητικής όχλησης (εσωτερικές / εξωτερικές), αποτιμώνται τεχνολογικά οι εφαρμοζόμενες οικοδομικές επιλύσεις της εποχής και συγκριτικά (με βάση αντίστοιχες προγενέστερες δημοσιεύσεις) [3], [5] επιχειρείται η αξιολόγηση της προσφερόμενης ακουστικής άνεσης των ενοίκων, σύμφωνα με τα κριτήρια του ισχύοντος Κτιριολογικού Κανονισμού (άρθρο 12). 3. Ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας Για την οικονομία της δημοσίευσης παραθέτουμε και σχολιάζουμε δύο (2) χαρακτηριστικά παραδείγματα από το δείγμα της έρευνας (σχέδια 3.1 και 3.2). Σχέδιο 3.1 Πολυκατοικία του Β. Κ. Δημητριάδη, Πλουτάρχου 24 και Αλωπεκής (Δημ. Φωτιάδης, 1928) [1] Όπως φαίνεται στα σχέδια κατόψεων, η αρχιτεκτονική συλλογιστική εκείνης της εποχής έχει την τάση να ομαδοποιεί τους χώρους με συγγενή ή συμπληρωματική χρήση και να προσδιορίζει με ιδιαίτερη προσοχή τον τρόπο επικοινωνίας των επιμέρους ενοτήτων. Αναλυτικά, οι κατοικίες διαχωρίζονται σε τέσσερεις (4) διαφορετικές λειτουργικές ενότητες:

5 -ενότητα Α : χώροι υποδοχής (κόκκινο χρώμα), προχώλ ή χωλ εισόδου, διάδρομος, -ενότητα Β : χώροι κύριας χρήσης / διημέρευσης (μπλε χρώμα), σαλόνι, τραπεζαρία, γραφείο. -ενότητα Γ: χώροι ύπνου / ανάπαυσης (κίτρινο χρώμα), υπνοδωμάτια (με ανεξάρτητο διάδρομο πρόσβασης) και λουτρό ή WC εξυπηρέτησής τους, -ενότητα Δ: βοηθητικοί χώροι (πράσινο χρώμα), κουζίνα, δωμάτιο υπηρεσίας, office, αποθήκη, κάβα (συνήθως με ξεχωριστή είσοδο / κλιμακοστάσιο πρόσβασης κατά περίπτωση). Σχέδιο 3.2 Πολυκατοικία Ε. Θεολούρη, Ακαδημίας 4 (Δημ. Φωτιάδης, 1936)[1] Παρά την ποικιλία των επιλύσεων, οι κατόψεις εμφανίζουν πολλά κοινά (ουσιαστικά και τυπικά) χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας την κοινή στρατηγική του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού : -σαφής διαχωρισμός των επιμέρους ενοτήτων, -τυπική διαμόρφωση κλειστής εισόδου (διαχωριστικά με εσώθυρες) με προχώλ ή χωλ αξιοσημείωτων διαστάσεων, -κουζίνα απομακρυσμένη από τους κύριους χώρους διημέρευσης και ενταγμένη στο σύμπλεγμα των βοηθητικών χώρων (συνήθως γειτονικά στο δωμάτιο υπηρεσίας), -σαλόνι και τραπεζαρία ως διακεκριμένοι χώροι, είτε διαχωρισμένοι με θύρα, είτε με την παρεμβολή γραφείου. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι στα τέλη της δεκαετίας του 30 διαφαίνεται μια νέα τάση χωροθέτησης της κουζίνας κοντά στους χώρους διημέρευσης. Τα δεδομένα της ανάλυσης καταγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.1 (με μαύρο κύκλο η θετική παρατήρηση, με κενό η έλλειψη), όπου οι οριζόντιες γραμμές αφορούν το σύνολο των κατοικιών του δείγματος :

6 , Γ. Γαλανάκης, Γ' Σεπτεμβρίου 130 και Κοδριγκτώνος 28, Αθήνα , Δ. Φωτιάδης, Πλουτάρχου 24 και Αλωπεκής, Αθήνα , Δ. Φωτιάδης, Ηροδότου 11 και Νεοφ. Δούκα 12, Αθήνα , Κυπρ. Μπίρης, Κουντουριώτη 2-6 και Μπουμπουλίνας, Αθήνα , Ξ. Αγγελίδης, Παπαδιαμαντοπούλου 16, Αιγηνίτου και Σισίνη, Αθήνα , Δ. Φωτιάδης, Βασ. Σοφίας 6-8 και Μουρούζη 7-9, Αθήνα , Χ. Καζόγλου, Συγγρού 12, Αθήνα , Κ. Παναγιωτάκος, Αραχώβης 61 και Θεμιστοκλέους 80, Αθήνα , Ε. Κριεζής, Πατησίων 59 και Σκαραμαγκά, Αθήνα , Α. Κριεζής, Ομήρου 54, Αθήνα , Δ. Φωτιάδης, Ακαδημίας 4, Αθήνα , Περ. Σακελλάριου, Παπαδήμα 2, Αθήνα , Λ. Μπόνης, Επτανήσου 3 και Πιπίνου, Αθήνα , Αλ. Φραγκίδης, Ηρακλείτου 16, Αθήνα ενώ, οι κατακόρυφες στήλες τις παραμέτρους ελέγχου του δείγματος : Α. ύπαρξη (ή έλλειψη) προθαλάμου, Β. ύπαρξη (ή έλλειψη) χωλ, Γ. διαχωρισμός προθαλάμου / χωλ με εσώθυρες, Δ. διαχωρισμός σαλονιού από την τραπεζαρία, Ε. διαμόρφωση ενιαίας σαλο-τραπεζαρίας, ΣΤ. γειτνίαση της κουζίνας με το σαλόνι / την τραπεζαρία και Ζ. ομαδοποίηση κουζίνας / βοηθητικών χώρων σε ανεξάρτητη ζώνη. Πίνακας 3.1. Σχηματική απεικόνιση των παραμέτρων της έρευνας (14 διαμερίσματα) 4. Παραδοχές, εκτιμήσεις και συζήτηση Ο προσδιορισμός της διαχρονικής ακουστικής άνεσης στο εσωτερικό ενός χώρου προκύπτει από το συνδυασμό τριών (3) βασικών παραμέτρων :

7 -το επιβεβλημένο κριτήριο εσωτερικής ησυχίας (μέγιστα επίπεδα θορύβου 30/35dB, κατά την ισχύουσα άνεση κατηγορίας Α ή Β ποιότητας), -την ηχομονωτική ικανότητα του κελύφους και των εσωτερικών διαχωριστικών, -τις αναμενόμενες πηγές θορύβου και περιστάσεις γειτνίασης. Συγκροτώντας ένα κατάλογο ενδεχόμενων θορύβων από τέσσερις (4) αξιόπιστες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, σε σύνολο 117 πηγών μπορούμε να διακρίνουμε: -34 εσωτερικοί θόρυβοι, αναμενόμενοι κατά τις δεκαετίες (από 50 ως 70dB, με μέγιστο τα κλασικά μουσικά όργανα : 92dB), -49 εσωτερικοί θόρυβοι, αναμενόμενοι αποκλειστικά κατά τις πρόσφατες δεκαετίες (από 70 ως 90dB, με μέγιστο τα στερεοφωνικά μηχανήματα : 103dB), -34 σύγχρονοι εξωτερικοί θόρυβοι (από 80 ως 100dB). [6], [7], [8], [9], [10] Διαπιστώνουμε λοιπόν την αδιαμφισβήτητη, διαχρονική αύξηση του επιπέδου των πηγών εσωτερικού θορύβου κατά περίπου 15 ως 20dB (εξαιτίας της μηχανοποίησης των οικιακών δραστηριοτήτων). Σε προηγούμενη ανακοίνωση [5], μελετώντας σύγχρονα κτίρια κατοικίας διαπιστώσαμε ότι σε συνήθεις, τυπικές εκδοχές διαρρύθμισης οι αναμενόμενες περιστάσεις γειτνίασης εμφανίζουν τις παρακάτω ελλείψεις : -όχληση χώρων διημέρευσης από διαρρύθμιση σαλο-κουζίνας 11dB, -λειτουργία κοινόχρηστου WC γειτονικά σε υπνοδωμάτιο 12dB, -επιρροή ανοικτού προθαλάμου και διαδρόμου από κλιμακοστάσιο 14dB. Διερευνώντας συγκριτικά την ηχομονωτική ικανότητα των εσωτερικών διαχωριστικών τοιχωμάτων, διαπιστώνουμε τη διαχρονική συρρίκνωση της ηχομονωτικής ικανότητας τους : -κατά περίπου 6dB εξαιτίας της μείωσης των τυπικών συμπαγών διατομών (2-3cm στα διαχωριστικά του ίδιου διαμερίσματος και 5-7cm μεταξύ διαμερισμάτων), -κατ ελάχιστο 14dB εξαιτίας της κατάργησης των κλειστών προθαλάμων και διαδρόμων (μείωση που στις περιπτώσεις των διπλών και επάλληλων κλειστών προθαλάμων / διαδρόμων των δεκαετιών 20-30, δύναται να φτάσει ακόμη και 28dB). Υπογραμμίζουμε με έμφαση πως, κρίσιμο μέγεθος κατά την αξιολόγηση της εσωτερικής άνεσης αποτελεί και ο εξωτερικός θόρυβος του περιβάλλοντος (πολύπαραμετρική συνιστώσα που εξαρτάται από τη θέση του κτιρίου στον αστικό ιστό, από την αναλογία των ανοιγμάτων, αλλά κυρίως από την ποιότητα των εξωτερικών/ διαφανών κουφωμάτων), ενεργειακή συνιστώσα της ηχορρύπανσης που προσδιορίζει ουσιαστικά την υποκειμενική επίδραση των εσωτερικών θορύβων [10], [11], [12]. Προς τούτο, συγκρίνοντας τη διαχρονική εξέλιξη της ακουστικής άνεσης με τις αντίστοιχες οικοδομικές εφαρμογές στο κέλυφος, επισημαίνουμε ότι : -η ωριαία ισοδύναμη ηχοστάθμη του αστικού θορύβου αυξάνει σταδιακά κατά 15dB περίπου (από 65dB κατά τις δεκαετίες σε 80dB κατά τη σύγχρονη εποχή), εξαιτίας της πύκνωσης της κυκλοφορίας και της διάχυσης των Η/Μ εφαρμογών, -σε αντιστάθμισμα, η ηχομονωτική ικανότητα των γυάλινων κουφωμάτων ισχυροποιείται τελικά κατά 6 ως 8dB (από 24 σε 32dB, χάρη στην προσπάθεια μείωσης των θερμικών απωλειών) και -παράλληλα, διευρύνεται η συνήθης αναλογία των ανοιγμάτων στις κεντρικές προσόψεις των κτιρίων κατοικίας (από 1 : 4 ως 5, σε 1 : 2 ως 3), σύμφωνα με το κυρίαρχο αρχιτεκτονικό αίτημα της οικοδομικής διαφάνειας.[13] Συνοπτικά, οι παραπάνω αντιφατικές εξελίξεις οδηγούν :

8 -στη διαχρονική εξασθένιση της ηχομονωτικής ικανότητας του συμπαγούς κελύφους εξαιτίας των ανοιγμάτων (από -17 ως -22dB κατά τις δεκαετίες 20-30, σε -25 ως -30dB κατά τη σύγχρονη εποχή) [8], με αποτέλεσμα -την απομείωση της σύνθετης ηχομονωτικής ικανότητας του συγχρόνου κελύφους, κατ ελάχιστο 5dB (από 35-40dB σε 30-35dB) και επομένως -σε μια εκτιμώμενη διαχρονική πτώση της ακουστικής άνεσης των κατοικιών κατά 10 ως 15dB (από περίπου 30 / 35dB σε περίπου 45 / 50dB) και μάλιστα στο κρίσιμο μέγεθος των αποδεκτών ορίων εσωτερικής ησυχίας (NC-25/30). Η παραπάνω συλλογιστική, σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης, αναδεικνύει την βαρύνουσα σπουδαιότητα των εσωτερικών πηγών θορύβου (σε σχέση με την ηχορρύπανση των αστικών κέντρων) στα κτίρια κατοικίας των προηγούμενων δεκαετιών. Σύμφωνα λοιπόν με τις προαναφερόμενες παραδοχές και υποθέσεις, η συγκριτική αξιολόγηση της διαχρονικά προσφερόμενης ακουστικής άνεσης δείχνει : -την υπερκάλυψη των ισχυόντων κριτηρίων ησυχίας κατά +6 ως +20dB στις κατοικίες του δείγματος των δεκαετιών 20-30, -έναντι ελλείμματος -11 ως -14dB στο αντίστοιχο δείγμα της σύγχρονης εποχής [3]. Το εξαγόμενο συμπέρασμα ισχύει σε όλες τις εντοπισμένες περιστάσεις γειτνίασης, με εξαίρεση τη διατήρηση ενός ελλείμματος κατά το μέγιστο -4dB, στην δυσμενέστερη εκδοχή συνύπαρξης πολλών υπνοδωματίων με κοινόχρηστο WC, στη ζώνη ανάπαυσης. 5. Συμπεράσματα Τα διαμερίσματα των αστικών πολυκατοικιών της μελετώμενης χρονικής περιόδου (δεκαετίες ), μολονότι σχεδιάστηκαν χωρίς τις προδιαγραφές κάποιου κανονισμού που θα επέβαλε συνθήκες εσωτερικής ησυχίας και εξειδικευμένες ηχομονωτικές παρεμβάσεις στις κατασκευές, αποδεικνύεται ότι πρόσφεραν στους ενοίκους άριστες συνθήκες ακουστικής άνεσης, χάρη στον τυπικό σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων. Αντίθετα, όπως δείξαμε σε παλιότερη ανακοίνωση [5], το εξελισσόμενο κοινωνικά και τεχνολογικά, σύγχρονο μοντέλο κατοικίας (με βάση την αρχή «της ρευστότητας των ζωνών»), παρά τις προηγμένες τεχνικές / εφαρμογές ηχομόνωσης δεν καταφέρνει (ή ακόμη χειρότερα δείχνει να αγνοεί) το στόχο της επιβεβλημένης ακουστικής άνεσης (κατά τις απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, άρθρο 12) : αρκείται σε λειτουργικές διευθετήσεις του εσωτερικού χώρου [2] και πιθανά προσανατολίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας. Μελλοντικός στόχος της έρευνας μας είναι η επέκταση της στις μεταπολεμικές δεκαετίες του 20ού αιώνα, η υπολογιστική διερεύνηση της ηχομονωτικής επάρκειας των οικοδομικών εφαρμογών κατά περίοδο και η διατύπωση διαχρονικών συμπερασμάτων αναφορικά με τις σχέσεις διαρρύθμισης και ηχοπροστασίας. Βιβλιογραφία 1. Μαρμαράς, Μ. (1991), «Η Αστική Πολυκατοικία της Μεσοπολεμικής Αθήνας», εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 2. Φιλιππίδης, Δ. (1984), «Νεοελληνική Αρχιτεκτονική», Μέλισσα, Αθήνα

9 3. Δεληγιαννίδου, Ρ. - Μαυρίδου Δ. (2009), «Ηχομονωτικές Εκπτώσεις στη Διαρρύθμιση της Νεοελληνικής Κατοικίας», Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ : Ακουστική 2008, Ξάνθη 4. ΓΟΚ 1929, Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 5. Δεληγιαννίδου, Ρ. Μπάρκας, Ν. (2012) «Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : υπολογιστική διερεύνηση της ηχομονωτικής ικανότητας των εσωτερικών τοιχωμάτων της σύγχρονης κατοικίας», Πρακτικά 5 ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ : Ακουστική 2010, Αθήνα 6. Αθανασόπουλος, Γ. Χ. (1991), «Προστασία κτιρίων», Αθήνα. 7. Doelle L.L. (1972), «Environmental acoustics», Mc Graw-Hill, New York 8. Τσινίκας, Ν. (1988), «Κτιριακή Πολεοδομική Ηχοπροστασία», University Studio Press, Θεσσαλονίκη 9. Everest Α. F Pohlmann K. C. (2009) «Master Handbook of Acoustics», Mc Graw-Hill, New York 10. WHO (2011), «Burden of disease from environmental noise: Quantification of healthy life years lost in Europe», JRC European Commission, Denmark 11. Μπάρκας, Ν. (2005) «Τεύχος Ηχομόνωσης» Σημειώσεις Δομικής Φυσικής, Ξάνθη εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας Δ.Π.Θ. 12. Βίττης, Ν. 2008, «Πηγές Θορύβου σο Σύγχρονο Περιβάλλον», Πρακτικά Ημερίδας ΤΕΕ : Οι επιπτώσεις της ηχορρύπανσης στα αστικά κέντρα, Αθήνα 13. Μπάρκας, Ν. (2003), «Υπολογιστική Διερεύνηση του Σύνθετου Ηχομονωτικού Δείκτη μιας Πρόσοψης : οι δυσεπίλυτες εφαρμογές της οικοδομικής διαφάνειας. Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Διαφάνεια & Αρχιτεκτονική: Κενά και Πλήρη, Θεσσαλονίκη (2003), University Studio Press, Θεσσαλονίκη

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 228-236 Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική άνεση και ηχομονωτική επάρκεια σε κτίρια κατοικίας στην Ξάνθη

Ακουστική άνεση και ηχομονωτική επάρκεια σε κτίρια κατοικίας στην Ξάνθη ΑΚ06_1 Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006», Ηράκλειο σελ. 151-156 Ακουστική άνεση και ηχομονωτική επάρκεια σε κτίρια κατοικίας στην Ξάνθη Νίκος Μπάρκας, Γιώργος Κουμερτάς, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Το φαινόμενο της αστικοποίησης στο Δήμο Ζωγράφου»

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Το φαινόμενο της αστικοποίησης στο Δήμο Ζωγράφου» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ GIFU KITAGATA

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ GIFU KITAGATA ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ GIFU KITAGATA ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΟ ΕΤΟΣ: 2010/2011 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Β.ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ,Κ.ΣΕΡΡΑΟΣ, Δ.ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ (Μ/Σ) ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 28/7/2006. ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο ] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Page 1 28/7/2006. ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο ] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Page 1 ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο 18-2-90] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Στόχος Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

BELLEVUE BAY FLATS & HOUSES

BELLEVUE BAY FLATS & HOUSES BELLEVUE BAY FLATS & HOUSES ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΟ ΕΤΟΣ: 2010/2011 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Β.ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ,Κ.ΣΕΡΡΑΟΣ, Δ.ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ (Μ/Σ) ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρμογές της οικοδομικής διαφάνειας. Νίκος Κ.

Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρμογές της οικοδομικής διαφάνειας. Νίκος Κ. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Συνεδρίου «Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική :κενά και πλήρη», Θεσσαλονίκη 2002, σελ 284 290 Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα διασκέδασης σε Βόλο και Ιωάννινα : θόρυβοι λειτουργίας και προβλήματα ηχοπροστασίας των εγγύς κατοικιών.

Κέντρα διασκέδασης σε Βόλο και Ιωάννινα : θόρυβοι λειτουργίας και προβλήματα ηχοπροστασίας των εγγύς κατοικιών. Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012 Κέντρα διασκέδασης σε Βόλο και Ιωάννινα : θόρυβοι λειτουργίας και προβλήματα ηχοπροστασίας των εγγύς κατοικιών.

Διαβάστε περισσότερα

ισόγειο βρίσκεται άλλοτε σε άμεση επαφή με το υπόγειο και άλλοτε το χρησιμοποιεί σαν βοηθητικό χώρο εξωτερικά προσπελάσιμο από το κεντρικό

ισόγειο βρίσκεται άλλοτε σε άμεση επαφή με το υπόγειο και άλλοτε το χρησιμοποιεί σαν βοηθητικό χώρο εξωτερικά προσπελάσιμο από το κεντρικό τεχνική έκθεση Η μορφή, ο τόπος, το ρέμα ο οικισμός, το κέντρο του. Ο άλλοτε τυπικός αγροτικός οικισμός γραμμικός με μικρή πλατεία στο μέσο του μήκους του, έπειτα οι μεταγενέστερες επεκτάσεις (σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πρόταση ομάδας εργασίας του ΕΛΙΝΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Προοίμιο Στην Ελλάδα, η ηχοπροστασία δεν αποτελούσε έως τώρα προτεραιότητα της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: «Το φαινόµενο της αστικοποίησης στο ήµο Ζωγράφου» ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ ΙΑ: αστικοποίηση, φυσιογνωµία, µηχανισµοί, αλληλεπίδραση, υποβάθµιση

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: «Το φαινόµενο της αστικοποίησης στο ήµο Ζωγράφου» ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ ΙΑ: αστικοποίηση, φυσιογνωµία, µηχανισµοί, αλληλεπίδραση, υποβάθµιση ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: «Το φαινόµενο της αστικοποίησης στο ήµο Ζωγράφου» ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ηµήτριος Στουρνάρας ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Σοφία Αυγερινού Κολώνια ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙ ΙΑ: αστικοποίηση, φυσιογνωµία,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ 2011-12 ΜΑΘΗΜΑ: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση. Περιοχών Κατοικίας. 1. Εισαγωγή: Βασικές έννοιες και ζητήματα. Χρήστος Θ. Κουσιδώνης

Οργάνωση. Περιοχών Κατοικίας. 1. Εισαγωγή: Βασικές έννοιες και ζητήματα. Χρήστος Θ. Κουσιδώνης Οργάνωση Περιοχών Κατοικίας 1. Εισαγωγή: Βασικές έννοιες και ζητήματα Χρήστος Θ. Κουσιδώνης Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή από την ευρύτερη κλίμακα: Οι χρήσεις και οι σχέσεις τους οι κινήσεις Δύο βασικά πολεοδομικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧ ΟΛΗ Α Ρ Χ ΙΤ Ε Κ Τ Ο Ν ΩΝ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ ΩΝ Τ Ο Μ Ε Α Σ Ι Ι Ι Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α - Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Θ Ε Ω Ρ Ι Α Κ Α Ι Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Σεμινάριο Εκτιμήσεων Ακίνητης Περιουσίας, ΣΠΜΕ, 2018 Συγκριτική Μέθοδος (Comparative method) H Συγκριτική Μέθοδος είναι ίσως η πιο σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ακουστική 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012 Συνδυαστική Διερεύνηση Παραμέτρων Αξιολόγησης Οπτικών και Ακουστικών Ανέσεων σε Σχολικά Κτίρια της Ξάνθης:

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη και οι λειτουργίες της.

Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η έννοια του οικισµού. Τον αστικό χώρο χαρακτηρίζουν τα εξής δύο κύρια στοιχεία: 1. Το «κέλυφος», το οποίο αποτελείται από οικοδομικούς όγκους και τεχνικό εξοπλισμό συσσωρευμένους

Διαβάστε περισσότερα

- 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ

- 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ - 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1105,58 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 10 και επί της οδών Δημητρίου Πολιορκητού και Κρουσόβου περιοχή Θρακομακεδόνων του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετικές αρχές. Αστικός σχεδιασμός

Συνθετικές αρχές. Αστικός σχεδιασμός Συνθετικές αρχές Το προτεινόμενο συγκρότημα κατοικιών στην Καρδία αποτελεί έναν πυρήνα που έχει άμεση επικοινωνία με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Λειτουργεί ως υποδοχή κινήσεων, ως ένας οργανισμός που απορροφά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas. Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas. Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels Γιώργος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σύµβουλος Ακουστικής, MSc Email : info@acoustical.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση. Περιοχών Κατοικίας. 1. Εισαγωγή: Βασικές έννοιες και ζητήματα. Χρήστος Θ. Κουσιδώνης

Οργάνωση. Περιοχών Κατοικίας. 1. Εισαγωγή: Βασικές έννοιες και ζητήματα. Χρήστος Θ. Κουσιδώνης Οργάνωση Περιοχών Κατοικίας 1. Εισαγωγή: Βασικές έννοιες και ζητήματα Χρήστος Θ. Κουσιδώνης Φεβρουάριος 2017 Εισαγωγή από την ευρύτερη κλίμακα: Οι χρήσεις και οι σχέσεις τους οι κινήσεις Δύο βασικά πολεοδομικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βιβλίου. Δημήτρης Γερμανός Τμήμα Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση Βιβλίου. Δημήτρης Γερμανός Τμήμα Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστημονική Επετηρίδα, Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τόμος 8 (2015) Παρουσίαση Βιβλίου Ρέντζου, Κ., Σακελλαρίου, Μ. (2014). Ο χώρος ως παιδαγωγικό πεδίο σε προσχολικά περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης

Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης Δρ. Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος Διδάκτωρ Ακουστικής Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γενικός Διευθυντής Acoustic Science Ο.Ε. Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης Θεσμικό κενό

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιας σύμβασης τεχνικού έργου αρμοδιότητας Φορέα που δεν διαθέτει οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία.

1. Σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιας σύμβασης τεχνικού έργου αρμοδιότητας Φορέα που δεν διαθέτει οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΥΜΕΠΠΕΡΑ, ΑΑ:2960 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» 1. Σύναψη, εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1151 23 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 83 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 3465/80/12-12-2017 Σύσταση αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών οικισμού Άνω

Διαβάστε περισσότερα

m pi-*. κείμενο: Τόνια Κατερίνη, Μαρία Καζολέα, αρχιτέκτονες μηχανικοί φωτογράφηση: Αθηνά Καζολέα, Πάτροκλος Στελλάκης

m pi-*. κείμενο: Τόνια Κατερίνη, Μαρία Καζολέα, αρχιτέκτονες μηχανικοί φωτογράφηση: Αθηνά Καζολέα, Πάτροκλος Στελλάκης m pi-*. To Πόρτο Ράφτη μετατρέπεται σταθερά σε τόπο μόνιμηξ διαμονιη αλλά ταυτόχρονα παραμένει ένα από τα γοητευτικότερα δείγματα του Αττικού τοπίου. Η παρέμβαση σε αυτό το τοπίο θέτει κατ' αρχήν πολλά

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομικό Δίκτυο και Ακουστική Άνεση : η επίδραση του κυκλοφοριακού θορύβου στις εγγύς πολυκατοικίες της Ξάνθης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σιδηροδρομικό Δίκτυο και Ακουστική Άνεση : η επίδραση του κυκλοφοριακού θορύβου στις εγγύς πολυκατοικίες της Ξάνθης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 504-511 Σιδηροδρομικό Δίκτυο και Ακουστική Άνεση : η επίδραση του κυκλοφοριακού θορύβου στις εγγύς πολυκατοικίες της Ξάνθης Νίκος Μπάρκας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

All day bar στο κέντρο της Θεσσαλονίκης : ηχορύπανση, ηχομονωτικές ανεπάρκειες και νομοθετικές ελλείψεις

All day bar στο κέντρο της Θεσσαλονίκης : ηχορύπανση, ηχομονωτικές ανεπάρκειες και νομοθετικές ελλείψεις Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006», Ηράκλειο σελ. 331-338 All day bar στο κέντρο της Θεσσαλονίκης : ηχορύπανση, ηχομονωτικές ανεπάρκειες και νομοθετικές ελλείψεις Νίκος Μπάρκας, Ρίκα

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση: Απόφαση με ΑΠ ΔΥ8/Β/οικ.37511, 08-Απρ-2005.

Έγκριση: Απόφαση με ΑΠ ΔΥ8/Β/οικ.37511, 08-Απρ-2005. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση χρηστών με το εσωτερικό περιβάλλον στις ελληνικές κατοικίες κατά την περίοδο του καλοκαιριού

Αλληλεπίδραση χρηστών με το εσωτερικό περιβάλλον στις ελληνικές κατοικίες κατά την περίοδο του καλοκαιριού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αλληλεπίδραση χρηστών με το εσωτερικό περιβάλλον στις ελληνικές κατοικίες κατά την περίοδο του καλοκαιριού Κατερίνα ράκου Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος οργάνωσης σε οµάδες κατοικιών οδηγεί σε κοινή

Ο τρόπος οργάνωσης σε οµάδες κατοικιών οδηγεί σε κοινή 77.5 7 5.0 85. 0 85. 0 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΦΥΓΚΑ 814973 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α. Αστικός σχεδιασµός: 1. Οργάνωση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου ηχοµόνωση αρχιτεκτονική ήχου, θορύβου, µουσικής κανονισµός ηχοµόνωσης Μουσικό Σχολείο = Σχολείο + Ωδείο ακουστική µικρών χώρων µουσικά σχολεία Νίκος Τσινίκας, 2007 ηχοµονωτικά κτιριακά στοιχεία Ακουστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές των Πόλεων και Σύγχρονες Πρακτικές του Σχεδιασμού. Ακαδ. Έτος Aθ. Α. 4η Διάλεξη

Δυναμικές των Πόλεων και Σύγχρονες Πρακτικές του Σχεδιασμού. Ακαδ. Έτος Aθ. Α. 4η Διάλεξη Δυναμικές των Πόλεων και Σύγχρονες Πρακτικές του Σχεδιασμού Ακαδ. Έτος 2011-12 Aθ. Α. 4η Διάλεξη Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ 2011-2012 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ Υποθέσεις Εργασίας Η Κατοικία δημιουργεί πόλη. Η Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου

Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 243-250 Εφαρμογές Ηχομονωτικών διατάξεων σε Στούντιο Εγγραφών Ήχου Δημήτρης Κεραμίδας, Νίκος Μπάρκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαμόρφωση ενός studio

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας

Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας Σηµειώσεις του µαθήµατος ΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 21 Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας Ανακοίνωση στο Βαλκανικό Συνέδριο : ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Πατησίων 42, 10682 Αθήνα τηλ. 30(1) 772 3818

Διαβάστε περισσότερα

«γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου» σ. αυγερινού- κολώνια, ε. κλαμπατσέα, ε.χανιώτου ακαδημαϊκό έτος

«γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου» σ. αυγερινού- κολώνια, ε. κλαμπατσέα, ε.χανιώτου ακαδημαϊκό έτος «γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου» σ. αυγερινού- κολώνια, ε. κλαμπατσέα, ε.χανιώτου ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 «ηοργανωμένηδόμησηστοελληνικόαστικότοπίο» φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο 1. Περιγραφή έργου Πρόκειται για την ανέγερση διώροφης κατοικίας 57.92 τ.µ. σε οικόπεδο έκτασης 75 τ.µ. στην περιοχή Μαυροβούνι στο Γιαλό της Σύµης. Η νέα αυτη κατοικία διαθέτει εξώστη και ηµιυπαίθριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ Ο σχεδιασμός, οι προτάσεις εφαρμογής και η πιστοποίηση των ηχομονωτικών κατασκευών αποτελούν ένα σύνθετο και πολυπαραμετρικό αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

μονοκατοικία Αγιος Στέφανος

μονοκατοικία Αγιος Στέφανος www.urbanexperts.gr id:1121290 μονοκατοικία Αγιος Στέφανος Άγιος Στέφανος Αθήνα- Βόρεια Προάστια 240000 Περιγραφή Τοποθεσία : Ελλάδα Αττική Βόρεια προάστια Άγιος Στέφανος Αττικής Λόφος Νυφών Οδός: Μουσών

Διαβάστε περισσότερα

Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών. Το σπίτι μου. Το παρόν μου. Το μέλλον μου. Λεμεσσός - Κύπρος

Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών. Το σπίτι μου. Το παρόν μου. Το μέλλον μου. Λεμεσσός - Κύπρος Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών Το σπίτι μου Το παρόν μου Το μέλλον μου Λεμεσσός - Κύπρος Η Περιοχή Η Λεμεσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και η νοτιότερη της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Η μελέτη γενικών κατασκευαστικών σχεδίων μικρής μονοκατοικίας, που αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Η μελέτη γενικών κατασκευαστικών σχεδίων μικρής μονοκατοικίας, που αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Μάθημα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 1 Διδάσκοντες (θεωρία & ασκήσεις) :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΘΩΣΗ

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΘΩΣΗ Κωδικός: ΠΕ-Β.4.1-0 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Μελετών Κτιριακών Έργων-Αρχιτεκτονικά Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ' αριθμ' πρωτ.367/ Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ

1. Την υπ' αριθμ' πρωτ.367/ Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΙΟΙΚ. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ Ταχ. Δ/νση: Καλλιπόλεως 20, 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ Πληροφορίες: κ. Δημητρούλια Αντωνία, κ. Κατσαβδάκη Χρυσούλα Τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠρακτικάΣυνεδρίου. 7o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20-21Οκτωβρίου

ΠρακτικάΣυνεδρίου. 7o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20-21Οκτωβρίου ΠρακτικάΣυνεδρίου 7o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20-21Οκτωβρίου ΕλληνικόΙνστιτούτοΑκουστικής(ΕΛ.ΙΝ.Α.)- ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης(Α.Π.Θ.) htp://conferences.helina.gr/2014/gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΜΜΜΜΜΜ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΤΟ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Corridor Management)

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Corridor Management) ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Corridor Management) N. Κοτσίκου, Αρχιτέκτων MA, υποψήφια Διδάκτωρ Σχολής Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Θ. Μαράτου, Dr Πολεοδόµος Αρχιτέκων Επιστηµονικοί Συνεργάτες:

Διαβάστε περισσότερα

REPORT 2017-Q3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

REPORT 2017-Q3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ REPORT 2017-Q3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΊΔΟΣ ΑΚΙΝΉΤΩΝ: Διαμερίσματα στην Αττική (5 περιοχές) ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ: Ζητούμενες τιμές πώλησης (Market Values) ΧΡΌΝΟΣ ΜΕΛΈΤΗΣ: 3ο τρίμηνο 2017 ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΣΎΓΚΡΙΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Νέες Πολιτείες ΙΙΙ : Λαχανόκηποι Μενεμένης Στα ενδιάμεσα όρια της πόλης Στην περιοχή Λαχανόκηποι, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μενεμένης, εντοπίστηκε ένας τρίτος, εντελώς νέος για τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39401 31 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3119 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12868 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΜΙΣΜΟΣ. Διάλεξη 2

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΜΙΣΜΟΣ. Διάλεξη 2 ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΜΙΣΜΟΣ Διάλεξη 2 Άρθρο 6 Δόμηση κοντά σε ρέματα ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1. Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές, έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Αθήνα, 2 η Τροποποίηση Ιούνιος 2018 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοπροστασία Ήχος Ήχος είναι καθετί που ακούμε. Ο ήχος γενικότερα υπήρξε ένα μέσο έκφρασης και πληροφόρησης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Ο ήχος ανήκει στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Με την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Η εξέλιξη της αστικής πολυκατοικίας στην Αθήνα από το 1917 μέχρι το 2012

Θέμα : Η εξέλιξη της αστικής πολυκατοικίας στην Αθήνα από το 1917 μέχρι το 2012 Θέμα : Η εξέλιξη της αστικής πολυκατοικίας στην Αθήνα από το 1917 μέχρι το 2012 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Σπουδάστρια: Ρούση Αγγελική (04105064) Επιβλέπουσα: κα. Τσιράκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3 Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία Μάθημα 3 Τα αρχιτεκτονικά σύμβολα αποτελούν μια διεθνή, συγκεκριμένη και απλή γλώσσα. Είναι προορισμένα να γίνονται κατανοητά από τον καθένα, ακόμα και από μη ειδικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 1. Κτίρια και εγκαταστάσεις Φ.Α. Ξεκινώντας, θα ήθελα να διαχωρίσω τις εγκαταστάσεις Φ.Α. καθώς και τα κτίρια στα οποία αυτές εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Οδός Πανιωνίου και Καραολή. Καισαριανή

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Οδός Πανιωνίου και Καραολή. Καισαριανή Ε Λ Λ Α Σ Α. Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Οδός Πανιωνίου και Καραολή Καισαριανή Γραφεία Αθήνας: Μετεώρων 21 5ος όροφος, Παγκράτι 116 31 Τηλ.: +30 2107525331, +30 6932656403 Fax : +30

Διαβάστε περισσότερα

Villa De Donno & Stelacci

Villa De Donno & Stelacci Αρχιτεκτονικη Μελετη: Xaράλαμπος Χατζημιχάλης στατικη Μελετη: Ευαγγελία Κονταξή επιβλεψη: Ευαγγελία Κονταξή κατασκευη: Σωτήρης Φαρούγγιας Τοποθεσια: Στραπούντο Γαϊου Παξών χρονοσ μελετησ: 2012 ολοκληρωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Εισαγωγή/θεμελίωση/φέρων οργανισμός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 1 η /2016 Διαδικασία μελέτης νέου κτιρίου Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 44 ΤΕΥΧΟΣ 2/2014 www.ktirio.gr 45

ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 44 ΤΕΥΧΟΣ 2/2014 www.ktirio.gr 45 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Whitebox Architects - Π. Κοκκαλίδης, Α.Τριανταφυλλίδου, Α. Δρέλλα www.whitebox.gr ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Χ. Βαχλιώτης H/M MEΛETH: Conap - Α. Ψαρουδάκης TEXNIKH ETAIPΕIA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας αποτελεί στόχο και επιδίωξη κάθε κυπριακής οικογένειας. Το κράτος στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, οφείλει να ενισχύσει την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ 23 & 24/06/2017. Ο Α.Τ.Μ στην Εκτίμηση, Αξιοποίηση και Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ 23 & 24/06/2017. Ο Α.Τ.Μ στην Εκτίμηση, Αξιοποίηση και Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ 23 & 24/06/2017 Ο Α.Τ.Μ στην Εκτίμηση, Αξιοποίηση και Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας Πολιτικές διαχείρισης, ενεργειακής αναβάθμισης και προσιτής διάθεσης δημόσιων κατοικιών ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000)

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000) Ημερίδα Τ.Ε.Ε. / 11 Φεβρουαρίου 2010 Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την περιοχή του Ελαιώνα (δεκαετία του 1990)

Διαβάστε περισσότερα