ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : ΑΘΗΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : TELEFAX : Τηλέφωνο : Αθήνα, 13 / 10 / 2011 Αρ. πρωτ. οικ. : Προς : Τους αποδέκτες πολεοδοµικών εγκυκλίων Κοιν. : ΥΠΕKA α) Γραφείο Υπουργού β) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού γ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΠΕΚΑ δ) Γραφείο Γεν. Γραµ. Χωροταξίας & Αστικού Περ/ντος ε) Γεν. /ντρια Πολεοδοµίας Αµαλιάδος ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: ιευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρµογή του Ν. 4014/ ΦΕΚ 209 Α (νέες ρυθµίσεις για τα αυθαίρετα κτίσµατα) Με το Ν.4014/11 και συγκεκριµένα το κεφάλαιο Β άρθρα 24 έως και 28 επιχειρείται η αντιµετώπιση του πολύπλοκου προβλήµατος της αυθαίρετης δόµησης µε τρόπο δίκαιο και ρεαλιστικό, µέσα από την περιβαλλοντική και πολεοδοµική του διάσταση, µε σκοπό να υπάρξει αποτελεσµατική καταπολέµηση του προβλήµατος στο µέλλον και προστασία του περιβάλλοντος. Στην Ενότητα Α της παρούσας παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία ρύθµισης των αυθαιρέτων κατασκευών, ενώ η Ενότητα Β αναφέρεται σε άλλες διατάξεις που ρυθµίζονται µε το ν. 4014/11. Τέλος, συνηµµένο στην παρούσα αποστέλλεται Παράρτηµα, που περιλαµβάνει το «Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» µε τους συντελεστές τετραγωνιδίων και επεξηγηµατικό-ερµηνευτικό υπόµνηµα, καθώς και παραδείγµατα. ΕΝΟΤΗΤΑ Α Ι. Το ειδικό πρόστιµο της παρ. 6 του άρθρου 24 του νόµου αποτελεί το βασικό εργαλείο ανάπτυξης της σχέσης περιβαλλοντικού οφέλους και βλάβης. Για τον ορθό υπολογισµό (από τους µηχανικούς) του ειδικού προστίµου των αυθαιρέτων κατασκευών για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, που µπορεί να υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4014/11 (εκτός αυτών για τις οποίες µπορεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια - άρθρο 26, παρ. 2, του νόµου) διευκρινίζονται τα εξής σε σχέση µε τους συντελεστές του πίνακα «Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» του παραρτήµατος του νόµου και της παρούσας : 1. Κάθε τµήµα αυθαίρετης κατασκευής που εµπίπτει σε διαφορετική κατηγορία του φύλλου καταγραφής υπολογίζεται ξεχωριστά. Τα εµβαδά περισσότερων αυθαιρέτων τµηµάτων της ίδιας κατηγορίας αθροίζονται. Το τελικό πρόστιµο είναι το άθροισµα των επιµέρους προστίµων κάθε κατηγορίας σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία. εν προστίθενται τµήµατα αυθαίρετης κατασκευής για τα οποία µπορεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια και για τα οποία εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 26 του νόµου. 1

2 ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ 2. Όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια παραλείπονται οι συντελεστές 5 (υπέρβαση δόµησης), 7 (υπέρβαση κάλυψης), 8 (παραβίαση πλάγιων αποστάσεων) και 9 (παραβίαση οικοδοµικής γραµµής). Ο συντελεστής 6 εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, µε βάση αναφοράς το επιτρεπόµενο ύψος στην περιοχή του ακινήτου. 3. Όταν υπάρχει µία και µοναδική µη νόµιµη κατασκευή σε µια ιδιοκτησία (για την οποία υπάρχει οικοδοµική άδεια και εµπίπτει στις προϋποθέσεις της παραγράφου 6.β του άρθρου 24) και η µη νόµιµη κατασκευή είναι καθ υπέρβαση δόµησης έως 20τµ, καταβάλλεται κατ αποκοπή πρόστιµο, µε βάση την τιµή ζώνης όπου βρίσκεται το ακίνητο, ως εξής: για : εντός σχεδίου και εντός οικισµών περιοχές µε τιµή ζώνης < : πρόστιµο εντός σχεδίου και εντός οικισµών περιοχές µε τιµή ζώνης : πρόστιµο εκτός σχεδίου περιοχές : πρόστιµο Τα καταστήµατα εν γένει για την εφαρµογή του νόµου εµπίπτουν στην κατηγορία «υπηρεσίες» (δ). 5. Το ύψος του παράβολου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 24, παράγραφος 2γ, υπολογίζεται µε βάση το άθροισµα των τετραγωνικών των υπερβάσεων δόµησης και αλλαγής χρήσης. 6. Για ακίνητα µε παραβάσεις, οι οποίες δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 που αναφέρονται στο «Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» και δεδοµένου ότι οι παραβάσεις αυτές δεν µπορούν να αντιστοιχηθούν σε τετραγωνικά µέτρα αυθαίρετης κατασκευής/χρήσης κατά την έννοια της παρ. 2γ του άρθρου 24, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόµου, καταβάλλεται κατ αρχήν παράβολο 500. Το αναλογούν πρόστιµο υπολογίζεται ως εξής : Κάθε µη νόµιµη κατασκευή αποτελεί µία (1) παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιµο 500. Σε περίπτωση που ο αναλυτικός προϋπολογισµός της παράβασης ή της διαφοράς αυτής από το νόµιµο έργο υπερβαίνει τα 5.000, το πλήθος των παραβάσεων αυξάνεται κατά µία παράβαση µέχρι τις , κατά 2 παραβάσεις µέχρι τις κ.ο.κ., δηλ. για κάθε διαφορά µεγαλύτερη των προστίθεται αριθµητικώς µία (1) παράβαση. Το αριθµητικό σύνολο (που δεν συµπίπτει απαραίτητα µε το πλήθος) των παραβάσεων εγγράφεται στο τετραγωνίδιο 13. ΙΙ. Περαιτέρω επισηµαίνονται τα παρακάτω : 1. Βάσει της περίπτωσης στστ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του νόµου, όλες οι αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισµό ή παραδοσιακό τµήµα πόλης εξαιρούνται της δυνατότητας υποβολής αίτησης για την αναστολή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόµος. Η ίδια εξαίρεση ισχύει και για αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις που βρίσκονται σε οικιστικά σύνολα που έχουν χαρακτηριστεί ως «Ιστορικά διατηρητέα µνηµεία», καθώς επίσης και στις περιπτώσεις «διπλοχαρακτηρισµένων» περιοχών (π.χ. παραδοσιακός οικισµός και ιστορικός τόπος). 2. Στην παρ. 2, του άρθρου 26 ορίζεται ότι στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες µπορεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/ εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 έως και εκδοθεί οικοδοµική άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του - δεν οφείλεται άλλο πρόστιµο, δηλ. δεν επιβάλλονται πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης. 3. Στην παρ. 4, του άρθρου 26 ορίζεται ότι οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσµατα µε οικοδοµική άδεια κρίνονται αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν τα νόµιµα τµήµατα αυτών που είναι λειτουργικά άσχετα µε την αυθαίρετη κατασκευή και αποτελούν ξεχωριστές οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, για κάθε συνέπεια (όπως η σύνδεση µε ίκτυα Κοινής Ωφέλειας και η δυνατότητα µεταβίβασης). 2

3 ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ 4. Στο ΦΕΚ 2167 Β ( ) δηµοσιεύτηκαν : α) Η υπ αριθ / κοινή απόφαση «ιαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής...» από την έναρξη ισχύος της οποίας η συνολική διαδικασία υπαγωγής (ένταξη, περαίωση) στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και παύουν να ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 24 που προβλέπουν την έντυπη υποβολή τους καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό ζήτηµα, που ρυθµίζεται διαφορετικά από αυτή. Όσον αφορά στην κατάρτιση συµβολαιογραφικών εγγράφων µε αντικείµενο τη σύσταση τη µεταβίβαση ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε κάθε ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένων των αδόµητων οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων, απαιτείται η θεωρηµένη βεβαίωση του άρθρου 2 παρ. 1 της ως άνω ΚΥΑ, η οποία προσαρτάται στα συµβολαιογραφικά έγγραφα. Περισσότερες διευκρινίσεις δίδονται σε ελτίο Τύπου της περί «αµοιβών µηχανικών και µεταβίβασης αδόµητων οικοπέδων και γηπέδων» που σας διαβιβάζεται συνηµµένα. Επίσης από τη διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 4 προκύπτει η υποχρεωτική πρόσβαση των πολεοδοµικών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστηµα. β) Η υπ αριθ / κοινή απόφαση «ιαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο Ελληνικό ηµόσιο του παραβόλου...» µε την οποία εκτός των άλλων ρυθµίσεων ορίζεται και ο αριθµός των δόσεων καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου ως εξής: 1) για ακίνητα κατοικίας : είκοσι οκτώ (28) µηνιαίες ή δέκα (10) τριµηνιαίες δόσεις. 2) για ακίνητα άλλης χρήσης : τριάντα τέσσερις (34) µηνιαίες ή δώδεκα (12) τριµηνιαίες δόσεις. Στην παρ. 8γ, του άρθρου 24, του ν. 4014/11 προβλέπεται προσαύξηση για τις περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής των δόσεων. ΙΙΙ. - ΕΝΟΤΗΤΑ Β Παράλληλα, σας ενηµερώνουµε ότι : 1. Με την παρ. 3, του άρθρου 29 παρατάθηκαν οι προθεσµίες υποβολής στις πολεοδοµικές υπηρεσίες των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (Α 62) αφ ότου έληξαν µέχρι την Επίσης, για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στο ν. 3843/10, η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίµου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται µέχρι την Μετά το πέρας της προθεσµίας αυτής για τις περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής των δόσεων εφαρµόζεται η προσαύξηση που προβλέπεται στην παρ. 8γ, του άρθρου 24, του ν. 4014/ Με την παρ. 3, του άρθρου 34 ορίζεται µία πρωτοβάθµια ΕΠΑΕ σε κάθε ήµο που διαθέτει πολεοδοµική υπηρεσία, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του οικείου ηµάρχου. Συνηµµένα - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ελτίο Τύπου Η Γενική Γραµµατέας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΤΣΑ Ε : 1] Χρ. Αρχείο 2] Τµήµα α 3] Τµήµα β 3

4 ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ / ) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ» : 1. Αφορά την ύπαρξη ή µη οικοδοµικής άδειας στο γήπεδο / οικόπεδο, όπου υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή. 2. Αφορά τη θέση της αυθαίρετης κατασκευής σε εντός σχεδίου / οικισµού περιοχή ή εκτός σχεδίου, καθώς και αν η κατασκευή είναι πρόχειρη (βάσει της περιγραφής που γίνεται στο άρθρο 24 παρ. 9 του νόµου). 3. Αφορά το είδος της υφιστάµενης χρήσης στις αυθαίρετες κατασκευές χωρίς οικοδοµική άδεια ή τη χρήση µε βάση την εκδοθείσα άδεια. 4. Αφορά αλλαγή χρήσης σε σχέση µε την οικοδοµική άδεια (εφ όσον υπάρχει). 5. Καταγράφονται ξεχωριστά τα τετραγωνικά µέτρα κάθε αυθαίρετης κατασκευής που αφορούν κύριους χώρους και τα τετραγωνικά µέτρα όλων των αυθαίρετων χώρων σε υπόγειες στάθµες, πατάρια και σοφίτες, τα οποία υπολογίζονται µε µειωτικό συντελεστή 50%. Επίσης, σηµειώνεται το ποσοστό υπέρβασης δόµησης κάθε αυθαίρετης κατασκευής, ως προς τη µέγιστη επιτρεπόµενη δόµηση στο συγκεκριµένο γήπεδο / οικόπεδο. εν συµπληρώνεται όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια στο γήπεδο / οικόπεδο. 6. Σηµειώνονται τα εκατοστά του µέτρου και το ποσοστό υπέρβασης ύψους, ως προς το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής και το ιδεατό στερεό. Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους ή/και του ιδεατού στερεού από τµήµα οικοδοµής, ως βάση αναφοράς για τον υπολογισµό των υποχρεώσεων λαµβάνεται η αντίστοιχη επιφάνεια (εµβαδόν) του αυθαιρέτου τµήµατος. Ειδικά για πολυώροφα κτίρια και εφ όσον η συνολική υπέρβαση ύψους του κτιρίου εκ κατασκευής έχει κατανεµηθεί σε ορόφους, οι οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου είναι υπόχρεες κατά το τµήµα που τους αναλογεί. 7. Σηµειώνονται τα τετραγωνικά µέτρα υπέρβασης της κάλυψης και το ποσοστό υπέρβασης της κάλυψης ως προς τη µέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη, σύµφωνα µε τους όρους δόµησης της περιοχής. εν συµπληρώνεται όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια στο γήπεδο/οικόπεδο. 8. Σηµειώνεται το ποσοστό υπέρβασης / παραβίασης της υποχρεωτικής πλάγιας απόστασης (απόσταση ). Με τον αντίστοιχο συντελεστή πολλαπλασιάζεται η επιφάνεια του αυθαιρέτου που βρίσκεται µέσα στην απόσταση. εν συµπληρώνεται όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια στο γήπεδο/οικόπεδο. 9. Σηµειώνεται το ποσοστό υπέρβασης / παραβίασης του υποχρεωτικού πλάτους του προκηπίου (πρασιά) ή οποιασδήποτε υποχρεωτικής απόστασης δόµησης από το πρόσωπο του ακινήτου. Με τον αντίστοιχο συντελεστή πολλαπλασιάζεται η επιφάνεια του αυθαιρέτου που βρίσκεται εντός της πρασιάς ή παραβιάζει την υποχρεωτική απόσταση δόµησης. εν συµπληρώνεται όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια στο γήπεδο/οικόπεδο. 10. Σηµειώνονται τα τετραγωνικά µέτρα κολυµβητικής δεξαµενής και υπολογίζεται ο µειωτικός συντελεστής όταν το εµβαδόν της κολυµβητικής δεξαµενής είναι µικρότερο από 35τµ ή/και αν η χρήση της αφορά ΑµεΑ ή/και αν το νερό της κολυµβητικής δεξαµενής δύναται να χρησιµοποιηθεί για πυροσβεστικούς σκοπούς, µέσω εγκατεστηµένου πυροσβεστικού συστήµατος. 11. Ο κοινωνικός συντελεστής υπολογίζεται όταν ισχύουν ταυτόχρονα και οι τρεις προϋποθέσεις : α) κύρια και µοναδική κατοικία, που χρησιµοποιείται από β) τουλάχιστον ένα ΑµεΑ και γ) εισοδηµατικό επίπεδο τάξης <8.000 ατοµικό εισόδηµα και < οικογενειακό επίπεδο. 12. Σηµειώνεται όταν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση έχει δηµιουργηθεί ή εγκατασταθεί προ 31/1/1983 ή την περίοδο 31/1/1983 έως 31/12/2003. Η ακριβής ηµεροµηνία αποπεράτωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή η έναρξη της χρήσης, βεβαιώνεται µέσω υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη η οποία συνοδεύεται από δηµόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες που την τεκµηριώνει. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης µη ύπαρξης των ανωτέρω ή αδυναµίας εξαγωγής σαφών συµπερασµάτων από αυτά, λαµβάνεται υπ όψη κάθε άλλο στοιχείο που υποβάλλεται και υποστηρίζει την υπεύθυνη δήλωση. 13. Σηµειώνεται ο αριθµός (το πλήθος), αθροιστικά, των πολεοδοµικών ή/και κτιριολογικών παραβάσεων. Όπως έχει αναλυθεί στην παρ. 6 της Ενότητας Α, για τη συγκεκριµένη κατηγορία θεωρείται «παράβαση» κάθε µη νόµιµο έργο που υπολογίζεται µε αναλυτικό προϋπολογισµό επειδή δεν εµπίπτει σε κάποια από τις προηγούµενες κατηγορίες προστίµων. 4

5 ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ KAI YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 1. Οικοδοµική άδεια ναι (α) όχι (β) 2. Εντός σχεδίου ή οικισµού ναι (α) όχι (β) πρόχειρη κατασκευή 3. Είδος χρήσης κύρια και µοναδική κατοικία, µεταποίηση α γενούς τοµέα (α) άλλη κατοικία (β) τουρισµός, βιοµηχανία (γ) υπηρεσίες (δ) 4. Αλλαγή χρήσης ναι (α) όχι (β) 5. Υπέρβαση δόµησης τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων 6. Υπέρβαση καθ ύψος εκατοστά τετραγωνικά µέτρα βοηθητικών χώρων χώρων σε υπόγειες στάθµες, πατάρια, σοφίτες κλ < 50% της επιτρεπόµενης δόµησης (α) 50 έως 100% της επιτρεπόµενης δόµησης (β) 100 έως 200% της επιτρεπόµενης δόµησης (γ) > 200% της επιτρεπόµενης δόµησης (δ) < 20% του επιτρεπόµενου ύψους (α) > 20% του επιτρεπόµενου ύψους (β) 7. Υπέρβαση κάλυψης τετραγωνικά µέτρα < 20% της επιτρεπόµενης κάλυψης (α) > 20% της επιτρεπόµενης κάλυψης (β) 8. Παραβίαση πλάγιων αποστάσεων < 20% της υποχρεωτικής απόστασης (α) > 20% της υποχρεωτικής απόστασης (β) 9. Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο < 20% της υποχρεωτικής πρασιάς(α) > 20% της υποχρεωτικής πρασιάς (β) 10. Κολυµβητική δεξαµενή (πισίνα) τετραγωνικά µέτρα 11. Κοινωνικός συντελεστής : (α) Για κύρια και µοναδική κατοικία ΑµεΑ (>67%), σε συνδυασµό µε εισοδηµατικά κριτήρια (έως ατοµικό εισόδηµα και έως οικογενειακό εισόδηµα) εµβαδού <35τ.µ ή για ΑΜΕΑ ή µε πυροσβεστικό κρουνό (α) 12. Παλαιότητα: Αυθαίρετη Κατασκευή ή Χρήση µέχρι 31/1/1983 (α) Από 31/1/1983 έως 31/12/2003 (β) 13. Λοιπές πολεοδοµικές και αριθµός παραβάσεων (α) κτιριοδοµικές παραβάσεις Το πρόστιµο θα υπολογίζεται µε τον τύπο: Τετραγωνικά Υ. Χ τιµή ζώνης Χ 15% Χ επιλεγµένοι συντελεστές Κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιµο είναι άθροισµα των επιµέρους -ανά ιδιοκτησία-. Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων υπολογίζεται συντελεστής 50% για το πρόστιµο. Όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια, δεν επιλέγεται κάποιο από τα 5, 7,8, 9. Στις περιπτώσεις κολυµβητικών δεξαµενών υπολογίζεται πρόστιµο 80 /τµ, εκτός και αν εµπίπτει στο 10.α Κατ αποκοπή πρόστιµο για αυθαίρετες κατασκευές µικρότερες από 20τµ: εντός σχεδίου µε ΤΖ< >2.000 εντός σχεδίου µε ΤΖ >3.000 εκτός σχεδίου -> Οι παραβάσεις του πολεοδοµικού και κτιριοδοµικού κανονισµού έχουν πρόστιµο 500 /παράβαση επί του αριθµού των παραβάσεων. 5

6 ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ Συντελεστές τετραγωνιδίων: 1.α= β=2.0 2.α= β=1.7 3.α= β=0.5 για Τ.Ζ και 0.6 για Τ.Ζ.> γ=0.6 3.δ=0.6 4.α= β=1.0 5.α= β=1.3 5.γ=1.6 5.δ= α= β=1.4 7.α= β=1.4 8.α= β=1.4 9.α= β= α= α= α= β= 0.8 Παραδείγµατα υπολογισµού προστίµου A. Παραδείγµατα µη νόµιµων κατασκευών ΕΚΤΟΣ σχεδίου Παράδειγµα 1: Α κατοικία µε οικοδοµική άδεια 100τµ, µε επιτρεπόµενη δόµηση 200τµ, όπου έγινε υπέρβαση: α) 40τµ (δωµάτιο), β) 20τµ ηµιυπαίθριος που µετετράπη σε δωµάτιο και γ) 40τµ εξώστες ή ασκεπείς υπαίθριοι χώροι (veranda). Καταβολή παράβολου (για 60τµ α κατοικίας) 500. Βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν4014/2011, υπάρχει υποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας για τα α), β) και γ) σε διάστηµα τριών (3) ετών, καθ ότι οι υπερβάσεις (παράγραφος 3, άρθρο 22, Ν.1577/1985) είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις περί δόµησης εκτός σχεδίου. Συνολική οφειλή: παράβολο 500 Παράδειγµα 2: Β κατοικία µε οικοδοµική άδεια 200τµ, όπου έγινε υπέρβαση: α) 40τµ (δωµάτιο), β) 20τµ υπόγειου χώρου που έγινε κύριος (και δεν έχει δηλωθεί στον 3843/2010) και γ) 50τµ πλακοστρωµένου υπαίθριου χώρου (ασκεπής veranda) σε βάρος της υποχρεωτικής φύτευσης, σε ΤΖ 800. Καταβολή παράβολου (για 60τµ β κατοικίας) Ειδικό πρόστιµο: α) ωµάτιο: 40τµ Χ 800 Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 1 (υπέρβαση δόµησης <50%) Χ 0,5 (άλλη κατοικία µε ΤΖ <1000 ) = β) Υπόγειο: 20τµ Χ 0,5 (βοηθητικός χώρος) Χ 800 Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 1 (υπέρβαση δόµησης <50%) Χ 1,4 (αλλαγή χρήσης) Χ 0,5 (άλλη κατοικία µε ΤΖ <1000 ) = γ) Πλακόστρωτη βεράντα: 40τµ. πλακοστρωµένου υπαίθριου χώρου (ενδεικτικά, αναλυτικού προϋπολογισµού ) /5.000=2.4 =>3 παραβάσεις =>1.500 Συνολική οφειλή: παράβολο 1000 και ειδικό πρόστιµο (-παράβολο) = (εφάπαξ εξόφληση = % = 5.606,40 ) 6

7 ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ Παράδειγµα 3: Β κατοικία µε οικοδοµική άδεια 200τµ όπου έγινε υπέρβαση: α) 30τµ (δωµάτιο σε παραπάνω όροφο (3 ος όροφος) µε υπέρβαση δόµησης και ύψους >20%), β) 10τµ (επέκταση κουζίνας µε υπέρβαση δόµησης και υποχρεωτικής απόστασης από τα όρια <20%) και γ) «αποκάλυψη» υπογείου δηλωθέντος µε το ν. 3843/10 (ή ν.3775/09) χώρου δια εκχωµάτωσης περιβάλλοντος χώρου, σε ΤΖ 800. Καταβολή παραβόλου (για 40τµ β κατοικίας) 500. Ειδικό πρόστιµο: α) ωµάτιο: 30τµ Χ 800 Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 1 (υπέρβαση δόµησης <50%) Χ 0,5 (άλλη κατοικία µε ΤΖ <1000 ) Χ 1,4 (υπέρβαση ύψους>20%) = β) Επέκταση κουζίνας: 10τµ Χ 800 Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 1 (υπέρβαση δόµησης <50%) Χ 0,5 (άλλη κατοικία µε ΤΖ <1000 ) Χ 1,2 (υπέρβαση πλ.αποστάσεων<20%) = γ) «Αποκάλυψη» υπογείου χώρου: (ενδεικτικά, αναλυτικού προϋπολογισµού έργου ) = 5 παραβάσεις => Συνολική οφειλή: παράβολο 500 και ειδικό πρόστιµο (-παράβολο) = (εφάπαξ εξόφληση = % = 6.406,40 ) Παράδειγµα 4: Μη νόµιµη κατασκευή 18τµ που εµπίπτει στις προϋποθέσεις της παραγράφου 6.β του άρθρου 24. Συνολική οφειλή: Κατ αποκοπή εφάπαξ πρόστιµο Παράδειγµα 5: Β κατοικία χωρίς οικοδοµική άδεια 120τµ, σε ΤΖ 1100 : α. Εάν βρίσκεται σε γήπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο, τότε καταβάλλεται µόνο το παράβολο των 2000 και υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να εκδώσει οικοδοµική άδεια σε τρία έτη. β. Εάν βρίσκεται σε γήπεδο µη άρτιο και µη οικοδοµήσιµο: Καταβολή παραβόλου: 2000 Ειδικό πρόστιµο: 120τµ Χ 1100 Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 0,6 (άλλη κατοικία µε ΤΖ >1000 ) Χ 2,0 (χωρίς άδεια) = Συνολική οφειλή: παράβολο 2000 και ειδικό πρόστιµο (-παράβολο) = (εφάπαξ εξόφληση = % = ,60 ) Επιπλέον, επιβάλλεται η διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 1.γ. του Ν4014/2011 για την απόκτηση αρτιότητας. Παράδειγµα 6: Β κατοικία α) 90τµ χωρίς οικοδοµική άδεια, σε µη άρτιο και µη οικοδοµήσιµο γήπεδο, β) επιπλέον BBQ και γ) 20τµ πέργολα που είναι σε ζώνη αιγιαλού, σε ΤΖ 650. Καταβολή παραβόλου: 1000 Ειδικό πρόστιµο: α) δόµηση: 90τµ Χ 650 Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 0,5 (άλλη κατοικία µε ΤΖ <1000 ) Χ 2,0 (χωρίς άδεια) = ,50 β) BBQ: (αναλυτικός <5000 ) = 1 παράβαση => 500 γ) Η πέργολα δεν συµπεριλαµβάνεται στη ρύθµιση και παραµένει άµεσα κατεδαφιστέα. Συνολική οφειλή: παράβολο 1000 και ειδικό πρόστιµο ,50 (-παράβολο) = ,50 (εφάπαξ εξόφληση = ,50-20% = ) Επιπλέον, επιβάλλεται η διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 1.γ. του Ν4014/2011 για την απόκτηση αρτιότητας. 7

8 ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ B. Παραδείγµατα µη νόµιµων κατασκευών ΕΝΤΟΣ σχεδίου ή οικισµού περιοχή Παράδειγµα 1: Α κατοικία µε οικοδοµική άδεια, οριζόντια ιδιοκτησία 100τµ, όπου έγινε υπέρβαση δόµησης 30τµ, σε ΤΖ 1500 α. Εάν είναι νοµιµοποιήσιµο (αρθ.22 παρ.3 του Ν. 1577/85), τότε καταβάλλεται παράβολο των 500 και υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να εκδώσει άδεια νοµιµοποίησης µέσα σε τρία (3) έτη. β. Εάν δεν είναι νοµιµοποιήσιµο: Καταβολή παραβόλου: 500 Ειδικό πρόστιµο: 30τµ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,0 (εντός σχεδίου) Χ 0,4 (α κατοικία) Χ 1 (υπέρβαση δόµησης<50%) = Συνολική οφειλή: παράβολο 500 και ειδικό πρόστιµο (-παράβολο) = (εφάπαξ εξόφληση = % = ) Παράδειγµα 2: Α κατοικία µε οικοδοµική άδεια 120τµ (µε µέγιστη αξιοποίηση του επιτρεπόµενου Σ ) και ξεµπαζωµένο υπόγειο 80τµ (που δεν υπάρχει στην οικοδοµική άδεια), σε ΤΖ Καταβολή παραβόλου: 500 Ειδικό πρόστιµο: α) για το υπόγειο: 80τµ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,0 (εντός σχεδίου) Χ 0,4 (α κατοικία) Χ 1,3 (υπέρβαση δόµησης %) = β) για το ξεµπάζωµα: (ενδεικτικά, αναλυτικού προϋπολογισµού έργου ) = 5 παραβάσεις => Συνολική οφειλή: παράβολο 500 και ειδικό πρόστιµο (-παράβολο) = (εφάπαξ εξόφληση = % = ) Παράδειγµα 3: Β κατοικία µε οικοδοµική άδεια 150τµ που επεκτάθηκε κατά 60τµ στο δώµα (επιπλέον όροφος) αποδεδειγµένα το 1995, καθ υπέρβαση του µεγίστου ύψους της περιοχής σε ΤΖ Καταβολή παραβόλου: 1000 Ειδικό πρόστιµο: 60τµ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,0 (εντός σχεδίου) Χ 0,6 (άλλη κατοικία µε ΤΖ >1000 ) Χ 1 (υπέρβαση δόµησης<50%) Χ 1,4 (υπέρβαση υψους>20%) Χ 0,8 (παλαιότητα) = Συνολική οφειλή: παράβολο 1000 και ειδικό πρόστιµο (-παράβολο) = (εφάπαξ εξόφληση = % = 7.257,60 ) Παράδειγµα 4: Α κατοικία µε οικοδοµική άδεια για 200τµ, µε επέκταση καθ υπέρβαση της άδειας α) στην πρασιά 20τµ (έχοντας βγει εκτός οικοδοµικής γραµµής κατά 2µ, ενώ η πρασιά είναι 4µ.) µε πρόχειρη, αναδιπλούµενη κατασκευή και β) 2 επεκτάσεις (έχοντας καταλάβει πάνω από το 20% της απόστασης ) και στις 2 πλευρές του κτιρίου, 110τµ έκαστη, σε ΤΖ Καταβολή παραβόλου: (>200τµ α κατοικία) Ειδικό πρόστιµο: α) 20τµ εντός πρασιάς: 20τµ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,0 (εντός σχεδίου) Χ 0,4 (α κατοικία) Χ 1 (υπέρβαση δόµησης) Χ 1,8 (υπέρβαση στο προκήπιο >20%) = Προ της καταβολής του προστίµου θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 24, παράγραφος 9, περί πρόχειρων κατασκευών. β) 2Χ110τµ εντός : 220τµ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 0,4 (α κατοικία) Χ 1,6 (υπέρβαση δόµησης %) Χ 1,4 (υπέρβαση στο >20%) = Συνολική οφειλή: παράβολο και ειδικό πρόστιµο (-παράβολο) = (εφάπαξ εξόφληση = % = ,60 ) 8

9 ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ Παράδειγµα 5: Κατοικία µε οικοδοµική άδεια µόνο µε παραβάσεις της κατηγορίας 13, σε ΤΖ Καταβολή παραβόλου : (Ενότητα Α, παρ.6) 500 Ειδικό πρόστιµο : α) Υπαίθρια ψησταριά (BBQ) αναλυτικού προϋπολογισµού : 1 παράβαση β) ιαφοροποίηση διαµορφωµένου εδάφους, ως προς τη νόµιµη άδεια, αναλυτικού προϋπολογισµού / = 3,4, δηλ. : 4 παραβάσεις γ) Υπέρβαση ύψους περιµετρικής µάντρας (το συµπαγές τµήµα της έχει γίνει 2,50µ., ενώ η νόµιµη άδεια προβλέπει 1,50µ., αναλυτικός 2,50µ ( ) αναλυτικός 1,50µ (9.600 ) = / = 1,28 : 2 παραβάσεις ΣΥΝΟΛΟ : 7 παραβάσεις Συνολική οφειλή: παράβολο 500 και ειδικό πρόστιµο (=7χ500) (-παράβολο) = (εφάπαξ εξόφληση = % = ) 9

10 ΑΔΑ: 45ΟΥ0-2ΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 Αθήνα, 27 / 10 / 2011 Αρ. πρωτ. οικ: Προς: Αποδέκτες Πολεοδοµικών Εγκυκλίων Ταχ. /νση Μεσογείων & Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδ. :11526 Τηλέφωνο : FAX : Internet: : Κοιν: 1. ΥΠΕΚΑ α) Γρ. Υπουργού β) Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού γ) Γρ. Γεν. Γραµµατέα κ. Α. Αλεξόπουλου δ) Γρ. Γεν. Γραµµατέως Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κας Μ. Καλτσά ε) Γεν. /ντρια Πολεοδοµίας κα Μουρµούρη Α. 2. Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 27, Αθήνα Θέµα : Εξαίρεση από την κατεδάφιση των άρθρων 8 και 9 του ν. 1512/85 Σχετ: Η Εγκύκλιος 6/2011 (αρ. πρωτ / ) Α. Σε συνέχεια της Εγκ. 6/2011 και µε αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται από πολεοδοµικές υπηρεσίες σχετικά µε την εφαρµογή της παρ. Β3 αυτής, διευκρινίζουµε τα εξής: 1. Μετά την ισχύ του ν. 3852/10, η εξαίρεση από την κατεδάφιση των άρθρων 8 και 9 του ν. 1512/85, λόγω του ιδιαίτερου χωροταξικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα της, εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης (βλ. ν. 3852/10, άρθρο 283 παρ. 3). 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) συστήνονται µε Αποφάσεις των Γενικών Γραµµατέων Αποκεντρωµένης ιοίκησης Συµβούλια Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωµένης ιοίκησης (Σ.Χ.Ο.Π.Α. ). Κατά συνέπεια, η γνωµοδότηση του ΣΧΟΠ που προβλέπεται από την παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 1512/85, θα γίνεται από το οικείο Σ.Χ.Ο.Π.Α., δεδοµένου ότι το εν λόγω συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκ. ιοίκησης για θέµατα αρµοδιότητάς του. 3. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 3.1. Συντάσσεται εισήγηση από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, η οποία µαζί µε τον φάκελο σχεδίων και δικαιολογητικών διαβιβάζεται στο Σ.Χ.Ο.Π.Α. για γνωµοδότηση Το Σ.Χ.Ο.Π.Α., διαβιβάζει τη γνωµοδότησή του µε τον σχετικό φάκελο στη ΠΕΧΩΣχ της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης, προκειµένου να συνταχθεί το σχέδιο Απόφασης για την εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση της κρινόµενης κατασκευής Η Απόφαση, η οποία υπογράφεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, διεκπεραιώνεται και αποστέλλεται στην πολεοδοµική υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειές της. 4. Κατ εξαίρεση, στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει ήδη γνωµοδοτήσει το ΣΧΟΠ του νοµού ή θα γνωµοδοτήσει µέχρι τη συγκρότηση του Σ.Χ.Ο.Π.Α. (παρ. 7, άρθρο 33, ν. 4014/11) ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία των εδαφίων 3.2 και 3.3 ανωτέρω. Μετά τη σύσταση του οικείου Σ.Χ.Ο.Π.Α., θέµατα για τα οποία έχουν τυχόν γνωµοδοτήσει ΣΧΟΠ νοµού, παραπέµπονται στο νέο συλλογικό όργανο για γνωµοδότηση, το οποίο συνεκτιµά ελευθέρως την προηγηθείσα γνωµοδότηση του ΣΧΟΠ νοµού. Β. Λαµβάνοντας υπ όψιν την αιτιολογική έκθεση του νόµου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ), στην οποία ρητά αναφέρεται ότι καταργούνται:

11 ΑΔΑ: 45ΟΥ0-2ΩΤ τα άρθρα 2 και 3 του Π. 267/98 (ΦΕΚ 195/Α/98) τα άρθρα 3 και 4 της υπ αρίθµ. 9732/04 Απόφασης (ΦΕΚ 468/Β/5-3-04) τα άρθρα 1 και 2 της υπ αρίθµ. 9726/04 Απόφασης (ΦΕΚ 468/Β/5-3-04), ήτοι, διατάξεις οι οποίες σχετίζονται µε το ύψος, τον τρόπο υπολογισµού και τον τρόπο καταβολής των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης των αυθαιρέτων κατασκευών, σας γνωρίζουµε ότι οι διαδικασίες για την εξαίρεση από την κατεδάφιση κατασκευών και µικροπαραβάσεων (Απόφ. 7587/ ) που έχουν θεσµοθετηθεί βάσει των νόµων 1337/83 και 1512/85 εξακολουθούν να ισχύουν. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΊΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ. ΚΑΛΤΣΑ Ε. : 1) Χρον. Αρχείο 2) /ντής 3).Ο.Κ.Κ / Α 4) Ε. Γαρδίκη 5) Α. Σκάρλα

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Τμήμα α Ταχ. /νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 9 / 12 / 2011 Αρ. πρωτ. οικ. : ΠΡΟΣ : 1] Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος 2] ΤΕΕ ΚΟΙΝ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. 1] Γρ. Υπουργού 2] Γρ. Αναπλ. Υπουργού 3] Γεν. /ντρια Πολεοδομίας Αμαλιάδος ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: Τοπογραφικά διαγράμματα της παρ. 15, άρθρου 49, του ν. 4030/11. Αναφορικά με το άρθρο 49 παράγραφος 15 του ν. 4030/2011, που προβλέπει τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το σύστημα κρατικών συντεταγμένων διευκρινίζονται τα εξής : Η υποχρέωση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου από το σύστημα κρατικών συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87), θεσπίστηκε με το άρθρο 49, παρ. 15, του ν. 4030/2011 ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της βεβαίωσης του μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο. Αυτό έγινε για να διασφαλιστεί ο ακριβής προσδιορισμός του ακινήτου, στο οποίο αναφέρεται η μεταβίβαση, ώστε να μην καταστρατηγούνται οι διατάξεις, που απαγορεύουν τη μεταβίβαση ακινήτου με αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση. Από τη σκοπιμότητα της διάταξης, καθώς και από τις ρυθμίσεις της παρ. 4, του άρθρου 23 και της παρ. 2β του άρθρου 24, του ν. 4014/2011, όπως ισχύει, προκύπτει κατά συστηματική ερμηνεία ότι η υποχρέωση αυτή δεν αφορά τις περιπτώσεις των εντός σχεδίου ακινήτων, για τα οποία έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, για τον ακριβή προσδιορισμό των οποίων αρκεί το απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου. Ενόψει των παραπάνω και προς άρση τυχόν αμφισβητήσεων, το ΥΠΕΚΑ προωθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα αποσαφηνίζει πλήρως το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΤΣΑ

13 ΑΔΑ: ΒΟΖΦ0-ΣΜ1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ α Αθήνα 7 / 2 / 2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 Προς: ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ) της Επικράτειας (για ενηµέρωση των πολεοδοµικών υπηρεσιών χωρικής τους αρµοδιότητας) Ταχ. /νση Μεσογείων & Τρικάλων 36 Κοιν: 1. ΥΠΕΚΑ Ταχ. Κώδ. :11526 α) Γρ. Υπουργού β) Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού Τηλέφωνο : γ) Γρ. Γεν. Γραµµατέα κ. Α. FAX : Αλεξόπουλου δ) Γρ. Γεν. Γραµµατέως Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Μ. Καλτσά ε) Γεν. /ντρια Πολεοδοµίας κ. Μουρµούρη Α. 2. Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 27, Αθήνα 3. ΕΗ Χαλκοκονδύλη ΑΘΗΝΑ 4. ΕΥ ΑΠ 5. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος /νση Προληπτικής Πυροπροστασίας Μουρούζη ΑΘΗΝΑ Θέµα : Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α ) και διευκρινήσεις στο ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α ). Σχετ : Το υπ αριθ. 4491/ έγγραφο της ΕΗ Α.Ε. Α. - Σας γνωρίζουµε ότι : α) Στο ΦΕΚ 249 Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Με το Κεφάλαιο Α (άρθρα 1 έως 9) καθορίζονται τα σχετικά µε την έκδοση της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης, των οποίων η εφαρµογή αρχίζει από 1 ης Μαρτίου 2012, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 59. β) Στο ΦΕΚ 2496 Β δηµοσιεύτηκε η υπ αριθ. ΙΑ Π/Φ.Α.3.1/21220/ ΚΥΑ «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηµατογράφου.». γ) Στο ΦΕΚ 43 Β δηµοσιεύτηκε η υπ αριθ. 2975/ Υ.Α. «Καθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α ), όπως ισχύει.». Β. - Με τα άρθρα 49 και 51 τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις των άρθρων 23, 24, 26 και 27 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α ) και ειδικότερα : 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24, ΤΟΥ Ν. 4014/11: Με την παρ. 7, του άρθρου 49, του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται το στοιχείο α της παρ. 9 του άρθρου 24, του ν. 4014/11, που αφορά στην επιτροπή που συγκροτείται στην έδρα 1

14 ΑΔΑ: ΒΟΖΦ0-ΣΜ1 κάθε πολεοδοµικής υπηρεσίας και έχει ως αρµοδιότητα να κρίνει την υπαγωγή, στη ρύθµιση του ν. 4014/11, αυθαιρέτων προχείρων κατασκευών για τις οποίες έχει υποβληθεί σχετική αίτηση και έχει καταβληθεί το παράβολο. Συγκεκριµένα ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αρχιτέκτονας µηχανικός της αρµόδιας πολεοδοµικής ή τεχνικής υπηρεσίας του ήµου µε τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του αρχιτέκτονας µηχανικός, υπάλληλος της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης ή περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού ή της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, για τα νησιά αρµοδιότητάς της. 2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ : Με την παρ. 9, του άρθρου 49, του ν. 4030/2011 συµπληρώνεται η παρ. 10 του άρθρου 24, του ν. 4014/11 και προκύπτουν τα εξής : α) Για τη σύνδεση εξ ολοκλήρου αυθαιρέτων κτισµάτων ή αυθαιρέτων αυτοτελών λειτουργικά ιδιοκτησιών µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, υποβάλλεται στον αρµόδιο οργανισµό βεβαίωση του ΤΕΕ, η οποία περιλαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής και µε την οποία βεβαιώνεται η καταβολή τουλάχιστον της α δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου. Ο ιδιοκτήτης υποβάλλει την παραπάνω βεβαίωση µε αίτησή του στην οποία περιγράφεται µε σαφήνεια το προς ηλεκτροδότηση κτίσµα ή χώρος (π.χ. διώροφη οικοδοµή µε πυλωτή και υπόγειο, διαµέρισµα α ορόφου, διαµέρισµα ή κατάστηµα σε υπόγειο κ.λ.π.), αναγράφεται η τοπική ή δηµοτική κοινότητα και η επιφάνεια του αυθαιρέτου κτίσµατος, η οποία πρέπει να συµπίπτει µε την αναφερόµενη στη βεβαίωση του ΤΕΕ. β) Για τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια και έχουν αποπερατωθεί, αλλά δεν έχουν συνδεθεί µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και περιλαµβάνουν αποπερατωµένες αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκαταστήσει αυθαίρετες χρήσεις που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4014/11, προσκοµίζεται αίτηση του ενδιαφερόµενου προς την πολεοδοµική υπηρεσία, η βεβαίωση του ΤΕΕ µε συνηµµένα σχέδια κάτοψης και τοµής της πραγµατικής κατάστασης σε κλίµακα 1:100 στα οποία σηµειώνονται οι χώροι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011, υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα όταν ενεργοποιηθεί και εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 9, του ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4 Α ), την υπ αριθ /7379/85 ΥΑ (ΦΕΚ 375 Β ), την Εγκύκλιο 61/85, τα υπ αριθ /91 και 86808/9504/91 έγγραφα και από η παρ. 3, του άρθρου 45, του 4030/11 (ΦΕΚ 249 Β ). Εάν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι αποπερατωµένες πρέπει να προηγηθεί η έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης ( της παρ. 17, του άρθρου 24, του ν. 4014/11 ) και µετά ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία. γ) Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παρ. 10, του άρθρου 24 «..Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισµάτων µε δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί.». Ως εκ τούτου από τη δηµοσίευση του νόµου ( ) έχει παύσει να ισχύει η υπ αριθ. 1208/ απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε «Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την προσωρινή σύνδεση αυθαιρέτων κτισµάτων, µε τα δίκτυα ΕΗ (ηλεκτροδότηση) και Ύδρευσης και σχετικές διαδικασίες.» (ΦΕΚ 64 Β ). 3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ : Η βεβαίωση του ΤΕΕ της προηγουµένης παρ. (2) υποβάλλεται στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία προκειµένου να χορηγηθεί και βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης κτιρίων ή αυτοτελών ιδιοκτησιών τους που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4014/2011. Περαιτέρω η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου προς την πολεοδοµική υπηρεσία, µε συνηµµένα σχέδια κάτοψης και τοµής της πραγµατικής κατάστασης σε κλίµακα 1:100, στα οποία σηµειώνονται οι χώροι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011, υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα όταν ενεργοποιηθεί και τεχνική έκθεση µηχανικού, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί 2

15 ΑΔΑ: ΒΟΖΦ0-ΣΜ1 τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης και χωρίς να είναι απαραίτητη η αυτοψία. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν απαιτούµενες εγκρίσεις ή όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στη λειτουργία της χρήσης του χώρου που υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4014/2011, εξακολουθούν να ισχύουν, σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 24 του νόµου. Εφ όσον της βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης πρέπει να προηγηθεί έγκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι δυνατή η θεώρηση από την πολεοδοµική υπηρεσία της υποβαλλόµενης µελέτης παθητικής πυροπροστασίας, η οποία αποστέλλεται αρµοδίως. 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ : Με την παρ. 10, του άρθρου 49, του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται η παρ. 17 του άρθρου 24, του ν. 4014/11. Σύµφωνα µε αυτή για τις περιπτώσεις κτισµάτων που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του νόµου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη, η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, καθώς και η εκτέλεση εργασιών επισκευής, µετά από έγκριση της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας, εφ όσον αυτές δεν τα επαυξάνουν σε όγκο. 5. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Σε περίπτωση διακοπής οικοδοµικών εργασιών λόγω διαπίστωσης αυθαιρεσιών σε κτίριο, που ανεγείρεται µε βάση οικοδοµική άδεια, η συνέχιση χορηγείται µετά την υπαγωγή των αυθαιρεσιών στο ν. 4014/11 και την περαίωση της σχετικής διαδικασίας. Εφ όσον οι αυθαίρετες κατασκευές είναι αποπερατωµένες η συνέχιση των οικοδοµικών εργασιών στο τµήµα του κτιρίου, που έχει ανεγερθεί µε βάση την οικοδοµική άδεια χορηγείται µετά την προσκόµιση στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας του ν. 4014/11, που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ και υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού µε συνηµµένα τα σχέδια της αυθαίρετης κατασκευής που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα όταν ενεργοποιηθεί. Εάν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι αποπερατωµένες πρέπει να προηγηθεί η έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης ( της παρ. 17, του άρθρου 24, του ν. 4014/11 ) και µετά να επιτραπεί η συνέχιση οικοδοµικών εργασιών στο τµήµα του κτιρίου, που ανεγείρεται σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια. 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ : Από το συνδυασµό των οριζοµένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 16, του άρθρου 49, του ν. 4030/2011 και στην παρ. 1, του άρθρου 27, του ν. 4014/2011 προκύπτει οτι για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής του αυθαιρέτου ή της εγκατάστασης της αυθαίρετη χρήσης που διαπιστώνεται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, τα πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης υπολογίζονται από ως εξής: α. Πρόστιµο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την επιφάνειά του επί την τιµή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης. β. Πρόστιµο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την επιφάνειά του επί την τιµή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης. Το πρόστιµο διατήρησης επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του από την ανέγερσή του ή την εγκατάσταση της χρήσης µέχρι την κατεδάφιση των κατασκευών και την επαναφορά της χρήσης ή τη νοµιµοποίησή του µε την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής αδείας. Επίσης µε το άρθρο 32, του ν. 4014/11 ορίζεται οτι «Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.» Εποµένως από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής : Ι. Εφ εξής από εφαρµόζεται ο τρόπος υπολογισµού των προστίµων της παρ. 1, του άρθρου 27, του νόµου : 3

16 ΑΔΑ: ΒΟΖΦ0-ΣΜ1 α) Για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, που διαπιστώνεται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, για κάθε εκκρεµή υπόθεση που βρίσκεται σ αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο, καθώς και τις επαναβεβαιώσεις των προστίµων διατήρησης όλων των αυθαιρέτων κατασκευών που δεν έχουν υπαχθεί στην παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.4014/11 ανεξαρτήτως χρόνου κατασκευής. β) Κατά τη διαδικασία έκδοσης οικοδοµικής άδειας νοµιµοποίησης κατ εφαρµογή της παρ. 3, του άρθρου 22, του ν. 1577/85, όπως ισχύει, εκτός εάν η αυθαίρετη κατασκευή έχει υπαχθεί στη ρύθµιση της παρ. 2, του άρθρου 26, του ν. 4014/11. γ) Κατά τη διαδικασία της παρ. 8, του άρθρου 9, του ν. 1512/85 για την εξαίρεση µικροπαραβάσεων, µε βάση την υπ αριθµ. 7587/ ΥΑ (ΦΕΚ 372 Β ), η οποία εξακολουθεί να ισχύει και δ) Επίσης διευκρινίζεται οτι : Για κάθε αυθαίρετη εγκατάσταση ή εργασία που λόγω της φύσεώς της δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου, η αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται αναλυτικά µε τρέχουσες τιµές και το ύψος των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των πεντακοσίων ευρώ (500) (παρ. 3, του άρθρου 2, της υπ αριθµ. 9732/2004 ΚΥΑ ΦΕΚ 468 Β ), Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης στην περιοχή του αυθαιρέτου λαµβάνεται η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο νοµό που βρίσκεται το αυθαίρετο (παρ. 2, του άρθρου 2, της υπ αριθµ. 9732/2004 ΚΥΑ ΦΕΚ 468 Β ) και Σε περίπτωση µη αποπερατωµένου κτιρίου, κατασκευής ή εγκατάστασης η συµβατική αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται ως πλήρως αποπερατωµένου κτιρίου, κατασκευής ή εγκατάστασης. (παρ. 4, του άρθρου 2, της υπ αριθµ. 9732/2004 ΚΥΑ ΦΕΚ 468 Β ) ΙΙ. Εφ εξής παύουν να ισχύουν : α) Τα άρθρα 2 και 3 του Π. /τος υπ αριθµ. 267/98 «ιαδικασία χαρακτηρισµού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίµησης της αξίας και καθορισµός του ύψους των προστίµων αυτών.» (ΦΕΚ 195 Α ) β) Η υπ αριθµ. 9726/ κοινή απόφαση Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ..Ε. «Ρυθµίσεις καταβολής µε έκπτωση και σε δόσεις προστίµων παλαιών αυθαιρέτων και τροποποίηση της 55472/02 Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Τρόπος, προϋποθέσεις, διαδικασία και δικαιολογητικά για την καταβολή των προστίµων, ανέγερσης και διατήρησης των αυθαιρέτων κατασκευών και την ρύθµιση σε µηνιαίες δόσεις αυτών" (ΦΕΚ 240 Β/ ).» (ΦΕΚ 468 Β) και γ) Η υπ αριθµ. 9732/2004 κοινή απόφαση Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ..Ε. «Καθορισµός των προστίµων ανέγερσης και διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών.» (ΦΕΚ 468 Β ), εκτός των διατάξεών της που αναφέρονται στην παρ. της προηγούµενης Ενότητας Α. ΙΙΙ. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις : α) Των παρ. 7 και 8.5, του άρθρου 8 και των παρ. 8 και 10, του άρθρου 9, του ν. 1512/85 «Τροποποίηση και συµπλήρωση πολεοδοµικών διατάξεων» (ΦΕΚ 4 Α ). Για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.4014/2011, ο υπολογισµός των προστίµων γίνεται σύµφωνα µε τις προισχύουσες διατάξεις. β) Της παρ. 6α, του άρθρου 23, του ν. 2300/95 (ΦΕΚ 69 Α ). γ) Της παρ. 6, του άρθρου 18 «Κατασκηνώσεις-Παιδικές Εξοχές», του ν. 3208/2003 «Προστασία δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου...» (ΦΕΚ 303 Α), όπως ισχύει και η υπ αριθµ / κοινή απόφαση Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ..Ε. «Καθορισµός του ύψους και τρόπος υπολογισµού του προστίµου για τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις στις κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές που λειτουργούν προ της έναρξης ισχύος του ν. 3208/2003 (Α 303).» (ΦΕΚ 1902 Β ). δ) Της υπ αριθµ / (Φ.Ε.Κ. 75 Β ) κοινής απόφασης Υπουργών ΠΕ.ΧΩ..Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπως ισχύει, που αφορά τη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισµάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών µονάδων, χωρίς την επιβολή προστίµων. 4

17 ΑΔΑ: ΒΟΖΦ0-ΣΜ1 ε) Του άρθρου 16, του ν. 1337/83 «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 33 Α ). 7. ΕΚ ΟΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ : α) Με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, του άρθρου 45, του ν. 4030/11 ορίζεται ότι εάν µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου ( ) έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση οικοδοµικής άδειας, η προθεσµία έκδοσής της είναι δύο έτη από τη δηµοσίευση του νόµου. Εποµένως µέχρι την 1 η Μαρτίου 2012 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 59, του ν. 4030/11 για τις παραπάνω περιπτώσεις δεν εφαρµόζεται η παρ. 8, του άρθρου 5, του Π. /τος της 8/ «Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος ανεγειροµένων οικοδοµών.» (ΦΕΚ 795 ). β) Με τη ρύθµιση της παρ. 2, του άρθρου 51, του ν. 4030/11 ορίζεται οτι στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου, για τον υπολογισµό των πολεοδοµικών µεγεθών (κάλυψη, δόµηση, κ.λ.π), που αναλογούν στα ιδανικά µερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαµβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλο συνιδιόκτητο τµήµα. Εποµένως κατά την έκδοση οικοδοµικών αδειών όταν στο διάγραµµα κάλυψης αποτυπώνονται χώροι που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4014/11 αυτοί διατηρούνται για τριάντα (30) χρόνια προσµετρούµενοι όµως στα πολεοδοµικά µεγέθη, εκτός των περιπτώσεων συνιδιοκτησίας, όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, που τµήµα τους έχει υπαχθεί στην παρ. 2, του άρθρου 26 (για έκδοση οικοδοµικής άδειας νοµιµοποίησης) και το υπόλοιπο τµήµα στο άρθρο 24 (µε καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου) κατά την έκδοση της οικοδοµικής άδειας αποτυπώνονται οι χώροι που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση και το διάγραµµα κάλυψης αναφέρεται στα πραγµατοποιηµένα µεγέθη και τη σχέση τους µε τους ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης, σύµφωνα µε την παρ. 3, του άρθρου 23, του ν.1577/85. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση του ν. 4014/11 αυθαιρέτων κατασκευών πρέπει να έχει περαιωθεί πριν την έκδοση της οικοδοµικής άδειας. 8. Με την παρ. 4, του άρθρου 51, του ν. 4030/11, τροποποιείται η παρ. 11, του άρθρου 24, του ν. 4014/11 και ορίζεται οτι κάθε είδους πρόστιµα που έχουν καταβληθεί για πολεοδοµικές παραβάσεις, συµψηφίζονται µε το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίµου του ν. 4014/11, εξαιρουµένων των περιπτώσεων περαίωσης διαδικασίας µετά από υπαγωγή στο ν. 3843/2010 και στο ν. 3775/ Από τα οριζόµενα στην παρ. 2, του άρθρου 26, του ν. 4014/11 προκύπτει οτι στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες µπορεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, εφόσον καταβληθεί το σχετικό παράβολο και εκδοθεί οικοδοµική άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του δεν επιβάλλονται πρόστιµα. Με την παρ. 5 του άρθρου 51, του ν. 4030/11, συµπληρώνεται η παρ. 2, του άρθρου 26, του ν. 4014/11 και ορίζεται οτι δεν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών ο χρόνος καθυστέρησης έκδοσης της οικοδοµικής άδειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος. Γ. - Επισηµαίνονται επίσης τα εξής : 1. Με τη ρύθµιση της παρ. 4, του άρθρου 27, του ν. 4014/11 ορίζεται αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών για την αποστολή των προστίµων αυθαιρέτων στην αρµόδια.ο.υ., καθώς και ποινές για τους υπαλλήλους που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις αυτές. 2. εν επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης των χώρων που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4014/ Προκειµένου οι ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες να τακτοποιήσουν τις εκκρεµότητες που φαίνεται ότι έχουν σχετικά µε ανείσπρακτα ποσά πρέπει οι πολεοδοµικές υπηρεσίες να προβούν άµεσα στη διαδικασία ακύρωσης µε Α.Φ.Ε.Κ. τυχόν 5

18 ΑΔΑ: ΒΟΖΦ0-ΣΜ1 βεβαιωθέντων προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 3843/10 και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία. Για την εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας για βεβαιωθέντα πρόστιµα αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4014/11 και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία απαιτείται προσκόµιση στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας του ν. 4014/11, που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ και υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού µε συνηµµένα τα σχέδια της αυθαίρετης κατασκευής που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα όταν ενεργοποιηθεί. 4. Στο πλαίσιο εφαρµογής της παρ. 3, του άρθρου 27, του ν. 4014/11 και της παρ. 2, του άρθρου 4, της ΚΥΑ 41498/ (ΦΕΚ 2167Β), που επιβάλλουν δειγµατοληπτικό έλεγχο από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, δεν περιλαµβάνονται στο ποσοστό αυτό οι περιπτώσεις για τις οποίες υποβάλλονται καταγγελίες από οποιονδήποτε σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές ή εγκαταστηµένες αυθαίρετες χρήσεις. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΊΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε. : 1) Χρον. Αρχείο 2) /ντής 3) Ε. Γαρδίκη Μ. ΚΑΛΤΣΑ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111026 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος έγινε για τους ακόλουθους λόγους.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος έγινε για τους ακόλουθους λόγους. 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δομή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος το οποίο αναπτύχθηκε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την υποβολή και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 7

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 7 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Η διάταξη της παρ. 6β, του άρθρου 24 για τις παραβάσεις µέχρι 20 τµ είναι υποχρεωτική ; > Είναι υποχρεωτική, αν είναι η µοναδική παράβαση. 4. Ηµιϋπαίθριος χώρος, που δηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 26/9/2011 Αρ. Πρωτ. 41498 Ταχ. /νση: Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Σχέδιο Νόµου. κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Σχέδιο Νόµου Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178/ % /3 5; Ο

Ν.4178/ % /3 5; Ο 1265. Έχω πελάτη που του έγινε καταγγελία πριν αρκετά χρόνια για αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη χρήσης ξυλουργικής. Τότε ήταν ξυλουργός σήμερα όμως έχει πάρει σύνταξη και η αποθήκη είναι μια απλή αποθήκη. i.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 1. Στην εκτός σχεδίου περιοχή βιοµηχανικό κτίριο ή κτήριο γραφείωνκαταστηµάτων το οποίο έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια και έχει αλλάξει τη χρήση σε

Διαβάστε περισσότερα

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013 531. Ως προς τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ώστε να εκτιμηθεί ποια χρήση είναι η επικρατούσα σε κτίριο προ του 1975 υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών (νόμιμα και αυθαίρετα); Η απόληξη κλιμακοστασίου

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α )

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.. μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 25 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχέδιο νόµου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός - Συνταξιούχος Πρώην ιευθύντρια ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ Ε ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 3-9-2011 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ που ΗΛΩΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων επισυνάπτεται το απόσπασµα του Ν.4030/2011, που αναφέρεται στα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων επισυνάπτεται το απόσπασµα του Ν.4030/2011, που αναφέρεται στα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1 Σπάρτη 4 ΕΚ. 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την 20480/360/18-10-2012 (Α Α: Β43ΚΟΡ1Φ-ΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Θέμα Εφαρμογή του Β Κεφαλαίου του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010)

Προς. Θέμα Εφαρμογή του Β Κεφαλαίου του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100 Fax 2310 883110 Ερωτήσεις 33 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σε διαμέρισμα, στο οποίο υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ταχτοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ)

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ) 468. Τμήμα κτιρίου 10m 2 εμπίπτει εντός ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

579. Στην ερωτοαπάντηση 183 αναφέρετε ότι εφόσον το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε λαμβάνουμε αυτό και όχι το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 5-12-2013 Αρ.πρωτ.815 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης- Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.»

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός και Απόφ.63234/19-12-12 για την εφαρµογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.) Ηµερίδα 7-2-13 Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Σχέδιο Νόμου Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθµ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό µας.

Σχετ. : Το υπ. αριθµ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό µας. ΥΠΕΧΩ Ε 35307/ΕΓΚ.5/25-8-09 : Εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) «Κανόνες τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

45. Στην κύρια και μοναδική κατοικία όταν υπάρχουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από τα 70m 2, είτε έχει τέκνα είτε όχι ο ιδιοκτήτης, υπολογίζονται σε άλλο φύλλο καταγραφής με την επιπλέον επιφάνεια να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20%

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20% παρ. 5δ Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγίων υποχρεωτικών ακαλύπτων σε ύψος άνω των 3,00 μ. Το ίδιο ελάχιστο ύψος τηρείται και σε περίπτωση κλειστών εξωστών προς τον πίσω υποχρεωτικό ακάλυπτο

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25/8/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 35307 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25/8/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 35307 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. - NetLaw.gr - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25/8/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 35307 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β' Προς Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και τους αποδέκτες πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 7-12-11 Σελίδα 1 από 36

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 7-12-11 Σελίδα 1 από 36 111207 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Επισηµάνσεις για ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα ή και όσα δεν έχουν διευκρινισθεί, µε την Εγκ.13/11, την Εγκ.14/11 και τις Ερωτοαπαντήσεις που αναρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ .../.../... Αριθ. πρωτ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... Nοµ/κή Αυτ/ση:......... ΤΜΗΜΑ:... Ταχ. ιευθ.:... Τ.Κ.:... Τηλέφωνο:... Φαξ :... Πληροφορίες :... ΠΡΟΣ :..... ΚΟΙΝ :......... ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ. υπουργειο περιβαλλοντοσ, ενεργειασ και κλιματικησ αλλαγησ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ. υπουργειο περιβαλλοντοσ, ενεργειασ και κλιματικησ αλλαγησ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ υπουργειο περιβαλλοντοσ, ενεργειασ και κλιματικησ αλλαγησ «αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» διανεμεται δωρεαν με τον ελευθερο τυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1 Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13". "Η

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13. Η 437. Αυθαίρετο σε εκτός σχεδίου περιοχή η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο μετά την εφαρμογή του Ν4178/13 και στην οποία δεν έχει γίνει η πράξη εφαρμογής, για τον υπολογισμό των τετραγωνιδίων πχ απόσταση Δ πως

Διαβάστε περισσότερα

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Οικόπεδο με κτίσμα το οποίο ανήκει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας (50 % έκαστος)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος α) Γενική Διεύθυνση (στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,13-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4407 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

www.realestatenews.gr

www.realestatenews.gr Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 εν υπάγονται στο νόμο: 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 εν υπάγονται στο νόμο: 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης. ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Άρθρο 1 Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Εξαιρούνται τα ακίνητα για τα οποία: 1.έχει περατωθεί η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ενημερωμένο με :

Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ενημερωμένο με : Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Ενημερωμένο με : -Εγκύκλιο 3 (1/ 10 /2013) Κεφάλαιο Α - Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. -Εγκύκλιο 4 (3/ 12/ 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013)

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο Αιτιολογική έκθεση Επί της αρχής : Α. Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, επιχειρείται να θεραπευθεί η χρόνια παθογένεια σε σχέση µε την προστασία

Διαβάστε περισσότερα