Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *"

Transcript

1 Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών ρευμάτων και κινδύνων, που αντιμετωπίζονται κατά την άσκηση του έργου της προστασίας των προσφύγων, β) Επιβεβαιώνει τη σημασία της Σύμβασης του 1951 και του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων ως πυρήνα του διεθνούς νομικού πλαισίου για την προστασία των προσφύγων, γ) Χαιρετίζει θερμά τις πρόσφατες προσχωρήσεις της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, των Μπαχάμας, της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, της Καμπότζης, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Ομοσπονδίας της Ρωσίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας στη Σύμβαση του 1951 και στο Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (έτσι ο αριθμός των κρατών-μερών στο ένα ή και στα δύο αυτά κείμενα ανέρχεται στα 123) και ενθαρρύνει και άλλα κράτη να προσχωρήσουν σε αυτά τα κείμενα και να εφαρμόζουν τις διατάξεις τους, ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο η διεθνής συνεργασία στην αντιμετώπιση και επίλυση των προσφυγικών προβλημάτων, δ) Αναγνωρίζει την καίρια σημασία του έργου του Ύπατου Αρμοστή για παροχή διεθνούς προστασίας και αναζήτησης λύσεων για τα προσφυγικά προβλήματα, η άσκηση του οποίου γίνεται όλο και πιο δύσκολη λόγω του αυξανόμενου αριθμού των προσώπων που έχουν ανάγκη προστασίας, και λόγω της εντεινόμενης πολυπλοκότητας των προβλημάτων της μη ηθελημένης μετακίνησης των πληθυσμών, ε) Υπογραμμίζει με εκτίμηση ότι τα κράτη που αντιμετωπίζουν προσφυγικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των υπό ανάπτυξη χωρών με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, συνεχίζουν να εφαρμόζουν αυστηρά τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς προστασίας, υποδεχόμενα και χορηγώντας άσυλο σε περισσότερους από πρόσφυγες, και χαιρετίζει θερμά τη συνεχιζόμενη ισχυρή δέσμευση των κρατών για παροχή προστασίας και βοήθειας στους πρόσφυγες και για τη συνεργασία με τον Ύπατο Αρμοστή προκειμένου να διευκολύνουν την εκπλήρωση του έργου της διεθνούς προστασίας, στ) Υπογραμμίζει, όμως, με ανησυχία ότι η προστασία των προσφύγων απειλείται σοβαρά σε μερικές περιπτώσεις ως αποτέλεσμα της άρνησης εισδοχής, απέλασης, επαναπροώθησης, αδικαιολόγητης στέρησης της προσωπικής ελευθερίας με τη μορφή κράτησης, καθώς και άλλων απειλών κατά της σωματικής ακεραιότητας, της αξιοπρέπειας και της ευημερίας τους, ζ) Καλεί τα κράτη να διατηρήσουν το άσυλο ως αναγκαίο θεσμό για τη διεθνή προστασία των προσφύγων, και να τηρούν αυστηρά τη θεμελιώδη αρχή της μη επαναπροώθησης, η) Τονίζει τη σημασία της διεθνούς αλληλεγγύης και της ισότιμης κατανομής βαρών για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου της προστασίας των προσφύγων, και καλεί τη διεθνή κοινότητα να συνεργάζεται με την UNHCR για να ελαφρύνεται το βάρος που δημιουργείται στα κράτη που έχουν δεχτεί μεγάλο αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο, θ) Επαναβεβαιώνει τη σημασία υιοθέτησης και εξασφάλισης της πρόσβασης για όλους τους αιτούντες άσυλο, σε σύμφωνες με τη Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967, δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αναγνωρίζονται και προστατεύονται τα πρόσωπα που δικαιούνται προστασία κατά το διεθνές ή εθνικό δίκαιο, ι) Αναγνωρίζει ότι σε μερικές περιοχές της υφηλίου η άφιξη και η παρουσία μεγάλου αριθ- * Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 1

2 μού αιτούντων άσυλο και η αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα, όταν δεν υπάρχουν ισχυρισμοί που να δικαιολογούν τα αιτήματα αυτά, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για τους πρόσφυγες και για τα ενδιαφερόμενα κράτη, πλήττοντας τον θεσμό του ασύλου, απειλώντας την αποτελεσματικότητα των εθνικών διαδικασιών για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα και εμποδίζοντας την κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία των προσφύγων, κ) Τονίζει τη σημασία υιοθέτησης μέτρων για την προαγωγή κατάλληλης διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα, και αναγνωρίζει το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνιών μεταξύ των άμεσα ενδιαφερομένων κρατών, σε συνεργασία με την UNHCR, για την ανάπτυξη της προστασίας των προσφύγων με την υιοθέτηση κοινών κριτηρίων και συναφών με αυτά συμφωνιών για τον καθορισμό του κράτους, που είναι αρμόδιο για την εξέταση του αιτήματος ασύλου και της αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα, καθώς και για τη χορήγηση της αιτούμενης προστασίας, ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις «προσφύγων σε τροχιά», λ) Τονίζει ότι αυτές οι διαδικασίες, τα μέτρα και οι συμφωνίες πρέπει να περιέχουν κατάλληλες εγγυήσεις για να εξασφαλισθεί και στην πράξη ότι τα πρόσωπα που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας αναγνωρίζονται και ότι οι πρόσφυγες δεν απειλούνται με επαναπροώθηση, μ) Υποστηρίζει την περαιτέρω αναζήτηση από τον Ύπατο Αρμοστή και τα κράτη διαφόρων στρατηγικών ασύλου, όπως προσωρινής προστασίας για πρόσωπα που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες καταγωγής τους κατά μεγάλους αριθμούς, και που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, εκκρεμούσης της αναζήτησης κατάλληλης λύσης, και επιβεβαιώνει τη σημασία του Πορίσματος Νο 22 (ΧΧΧΙΙ) της Εκτελεστικής Επιτροπής για την προστασία των αιτούντων άσυλο σε περίπτωση μαζικής άφιξης, ν) Αναγνωρίζει τη σημασία αντιμετώπισης της πρόληψης, της προστασίας και της ανεύρεσης λύσεων σε σφαιρική περιφερειακή προσέγγιση, και ενθαρρύνει τον Ύπατο Αρμοστή να συνεργάζεται με τα κράτη, το Τμήμα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και περιφερειακά όργανα, για τις δυνατότητες υιοθέτησης συμπληρωματικών μέτρων και ανάληψης πρωτοβουλιών στους συγκεκριμένους τομείς των μη ηθελημένων πληθυσμιακών μετακινήσεων, όπου παρουσιάζονται πολύπλοκα προβλήματα, και να ενημερώνει την Υποεπιτροπή για τη Διεθνή Προστασία των Προσφύγων και, όταν απαιτείται, την Υποεπιτροπή για τα Διοικητικά και Οικονομικά Θέματα, ξ) Αποβλέπει στον εορτασμό της 25ης επετείου από της υιοθέτησης από τον Οργανισμό Αφρικανικής Ενότητας της Σύμβασης που αναφέρεται στις ειδικές μορφές των προσφυγικών προβλημάτων στην Αφρική, καθώς και της 10ης επετείου από της υιοθέτησης της Διακήρυξης της Cartagena για τους πρόσφυγες, και ενθαρρύνει την UNHCR να συμμετάσχει ενεργά στον εορτασμό τους, ο) Αναγνωρίζει τη στενή σχέση μεταξύ της προστασίας, της βοήθειας των προσφύγων και των λύσεων των προσφυγικών προβλημάτων, και υποστηρίζει τις προσπάθειες του Ύπατου Αρμοστή να εφαρμόζει, όταν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, την προτιμώμενη λύση του εθελοντικού επαναπατρισμού, σημειώνοντας με εκτίμηση την ανάπτυξη του Γραφείου στον τομέα υιοθέτησης οδηγιών για την ενίσχυση αυτών των προσπαθειών, π) Επιβεβαιώνει τον ρόλο της μετεγκατάστασης ως μέσου προστασίας, καθώς και της διαχρονικής αξίας της ως μόνιμης λύσης σε ειδικές περιστάσεις, και προτείνει όλα τα κράτη, σε συνεργασία με τον Ύπατο Αρμοστή, να ερευνήσουν τις δυνατότητες πιο αποτελεσματικής και ευέλικτης εφαρμογής αυτού του μέτρου, ειδικότερα για την αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων, ρ) Ενθαρρύνει τον Ύπατο Αρμοστή όπως, με βάση την ευρεία ανθρωπιστική εμπειρία και εξειδίκευσή του, και ειδικότερα με τις αρμοδιότητες του προσωπικού της UNHCR συνεχίσει να 2

3 διερευνά και να αναλαμβάνει δραστηριότητες προστασίας και βοήθειας που θα έχουν στόχο την πρόληψη των καταστάσεων που δημιουργούν προσφυγικά ρεύματα, έχοντας υπόψη τις θεμελιώδεις αρχές προστασίας, σε στενή συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις, και, όταν απαιτείται, σε πλαίσιο συνεργασίας οργανισμών, διακυβερνητικών και μη διακυβερνητικών, και ζητά από τον Ύπατο Αρμοστή να ενημερώνει για τις εξελίξεις την Υποεπιτροπή για τη Διεθνή Προστασία των Προσφύγων και την Υποεπιτροπή για Διοικητικά και Οικονομικά Θέματα, σ) Υπενθυμίζει την παράγραφο 14 του ψηφίσματος 47/105 της Γενικής Συνέλευσης και, αναφορικά με το θέμα αυτό, και ύστερα από αίτηση του Γενικού Γραμματέα ή των κύριων αρμοδίων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, και με την συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων κρατών, επιβεβαιώνει την υποστήριξή της στις δραστηριότητες του Ύπατου Αρμοστή για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους εσωτερικά εκτοπισμένους (internally displaced), σε καταστάσεις, δηλαδή, που απαιτούν ιδιαίτερη ειδίκευση του Γραφείου και υπογραμμίζει την υιοθέτηση από την Ύπατη Αρμοστεία κριτηρίων για την αντιμετώπιση των αιτημάτων που απευθύνονται προς το Γραφείο του κατά την ενασχόλησή της με αυτές τις δραστηριότητες, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συμπληρωματικές αρμοδιότητες και στην ειδίκευση συναφών ενδιαφερόμενων οργανισμών, καθώς και τη διαθεσιμότητα ικανοποιητικών πόρων αντιμετώπισης των προβλημάτων, τ) Ζητά από τον Ύπατο Αρμοστή, σύμφωνα με τις ανάγκες της διεθνούς κοινότητας, να αναζητήσει μεθόδους και μέσα, ώστε να αντιμετωπίσει καλύτερα, στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών τις ανάγκες προστασίας και βοήθειας των εσωτερικά εκτοπισμένων (internally displaced), να αναπτύξει μεγαλύτερη συνεργασία για το πρωταρχικό αυτό θέμα με το Τμήμα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, τον Ειδικό Αντιπρόσωπο για τους Εσωτερικά Εκτοπισμένους (internally displaced) και άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και όργανα, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, και να ενημερώσει κατάλληλα για τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων την Υποεπιτροπή για τη Διεθνή Προστασία των Προσφύγων και την Υποεπιτροπή για Διοικητικά και Οικονομικά Θέματα, υ) Επαναβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες του UNHCR στον τομέα της πρόληψης πρέπει να είναι συμπληρωματικές του έργου διεθνούς προστασίας, και σύμφωνες με τις αρχές των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, και ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο θεσμός του ασύλου, φ) Καλεί τον Ύπατο Αρμοστή να εμμείνει στις προσπάθειές του για την εξασφάλιση της προστασίας των γυναικών και κοριτσιών προσφύγων και επιβεβαιώνει σχετικά με το θέμα αυτό το Πόρισμα Νο 64 (XLII) για τις γυναίκες πρόσφυγες και τη διεθνή προστασία και τις παραγράφους (ι) και (κ) του Πορίσματος Νο 68 (XLIII), χ) Υπογραμμίζει με ανησυχία την ιδιαίτερα ευαίσθητη και ευάλωτη κατάσταση των παιδιών προσφύγων, χαιρετίζει θερμά την πολιτική του Ύπατου Αρμοστή για τα παιδιά πρόσφυγες (EC/SCP/82) και τονίζει τη σημασία της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ως νομικού πλαισίου των δραστηριοτήτων προστασίας και φροντίδας των παιδιών που υπάγονται στις ρυθμίσεις της, ψ) Καλεί τον Ύπατο Αρμοστή να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η εξασφάλιση των αναγκών των παιδιών προσφύγων, και ειδικά των ασυνόδευτων ανηλίκων, να ανταποκρίνεται απόλυτα στις γενικές δραστηριότητες προστασίας και βοήθειας της UNHCR με τη χρησιμοποίηση, μεταξύ άλλων, κατάλληλης υποστήριξης διαχείρισης, επιμορφώνοντας, συντονίζοντας και ενθαρρύνοντας την UNHCR να συνεχίσει την συνεργασία της με κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές και διακυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων της UNICEF και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής και των Κατευθυντήριων Γραμμών της UNHCR για τα παιδιά πρόσφυγες, ω) Ζητά από τον Ύπατο Αρμοστή, λόγω της ποικιλίας και του επίμονου χαρακτήρα μερικών 3

4 δυσκολιών που αποτελούν εμπόδια στην προστασία των γυναικών και παιδιών προσφύγων, να συγκαλέσει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής άτυπη ομάδα εργασίας της Επιτροπής, για να εξετάσει τα θέματα αυτά, προκειμένου να επανεξεταστούν οι επιλογές της πολιτικής και να προταθούν συγκεκριμένα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εμποδίων, αα) Εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη προσήκουσας διεθνούς προστασίας για διάφορες ομάδες προσφύγων σε ορισμένες περιοχές της υφηλίου, συμπεριλαμβανομένου σημαντικού αριθμού Παλαιστινίων, και, ενώ υπογραμμίζει τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις, καλεί τη διεθνή κοινότητα να εμμείνει στις προσπάθειές της για αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρχών της προστασίας των προσφύγων, ββ) Εκφράζει ικανοποίηση για τις δραστηριότητες της UNHCR στη διάδοση και στη προαγωγή του δικαίου περί προσφύγων και των αρχών προστασίας, και καλεί τον Ύπατο Αρμοστή να συνεχίσει να διευρύνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες ανάπτυξης και επιμόρφωσης του Γραφείου, με την ενεργό υποστήριξη των κρατών και με τη στενή συνεργασία με οργανισμούς και όργανα που ασχολούνται με τα δικαιώματα του ανθρώπου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ινστιτούτου Ανθρωπιστικού Δικαίου του San Remo, ακαδημαϊκούς κύκλους και τους απασχολούμενους με τα προγράμματα της Δεκαετίας του Διεθνούς Δικαίου, γγ) Καλεί τα κράτη, σε συνεργασία με την UNHCR και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, να εμμείνουν στις προσπάθειές τους για ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, με σκοπό την αποδοχή προσώπων με διαφορετική υποδομή και διαφορετικό πολιτισμό, προκειμένου να εξαλειφθούν οι εχθρικές στάσεις και οι άλλες μορφές μη ανοχής των αλλοδαπών, δδ) Επιβεβαιώνει την υποστήριξή της για τη συνεισφορά του Ύπατου Αρμοστή σε αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, αναπτύσσοντας ευρύτερο πεδίο ευαισθητοποίησης της στενής σχέσης μεταξύ της εγγύησης σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της πρόληψης των προσφυγικών προβλημάτων και καλεί τον Ύπατο Αρμοστή να συνεχίσει να συμμετέχει και να συνεργάζεται με την Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και με άλλους αρμόδιους οργανισμούς, εε) Αναγνωρίζει ότι οι θεμελιώδεις αιτίες της μετακίνησης των πληθυσμών είναι περίπλοκες και αλληλοεξαρτώμενες, και περιλαμβάνουν την ένδεια, την οικονομική διαφθορά, τις πολιτικές διαφωνίες, τις εθνικές και διακοινοτικές εντάσεις καθώς και το οικολογικό πρόβλημα, και ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα αυτές τις αιτίες με συντονισμένο και σφαιρικό τρόπο, στστ) Χαιρετίζει θερμά τη Διακήρυξη της Βιέννης και το Πρόγραμμα Δράσης της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ειδικότερα επειδή επιβεβαιώνει το δικαίωμα των προσώπων να αιτούνται άσυλο και να επωφελούνται του ασύλου σε άλλες χώρες, σε περίπτωση διωγμού, και το δικαίωμα επιστροφής στη χώρα καταγωγής, τονίζει τη σημασία της Σύμβασης του 1951 και του Πρωτοκόλλου του 1967, εκφράζει εκτίμηση για την UNHCR, αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ των μαζικών παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της μετακίνησης των πληθυσμών, καθώς και την ανάγκη για σφαιρική προσέγγιση του προσφυγικού θέματος από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των ριζικών αιτιών, της ενίσχυσης της ετοιμότητας αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων, με παροχή αποτελεσματικής προστασίας και την επίτευξη μόνιμων λύσεων και υπογραμμίζει την αναγνώριση των ειδικών αναγκών προστασίας και βοήθειας των γυναικών και παιδιών προσφύγων, καθώς και την έμφαση που αποδίδει στην ανεύρεση λύσεων για τους εσωτερικά εκτοπισμένους (internally displaced), ζζ) Υπογραμμίζει τη σημασία ύπαρξης και πρόσβασης σε αντικειμενικές και ενημερωμένες πληροφορίες που αφορούν στις διάφορες αιτίες της μη ηθελημένης μετακίνησης πληθυσμών, 4

5 ώστε να διευκολύνεται η ενημέρωση όσων αποφασίζουν σε όλα τα στάδια των προσφυγικών καταστάσεων, και σχετικά με το θέμα αυτό υποστηρίζει τις προσπάθειες του Ύπατου Αρμοστή να αναπτύξει κατάλληλη στρατηγική πληροφόρησης και να διατηρεί σχετική βάση δεδομένων πληροφόρησης, ηη) Αναγνωρίζει την αξία των κατά τα πρόσφατα έτη άτυπων συναντήσεων της Υποεπιτροπής για τη Διεθνή Προστασία των Προσφύγων και ζητά από τον Ύπατο Αρμοστή να συγκαλεί τουλάχιστον μία άτυπη συνάντηση για να συνεχίζεται η σε βάθος εξέταση των σχετικών θεμάτων προστασίας και να ενημερώσει την Εκτελεστική Επιτροπή για την πρόοδο των πορισμάτων της Υποεπιτροπής κατά την 45η Σύνοδο. 5

Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εισαγωγή Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1. Η ένταξη των προσφύγων είναι δυναμική και πολύπλευρη αμφίδρομη διαδικασία που απαιτεί προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΚΥΠΡΟΣ Περιεχόμενα Λευκωσία Φεβρουάριος 2014 Αντιπροσωπεία στην Κύπρο της Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Τ.Θ. 21642 1590 Λευκωσία www.unhcr.org.cy Η αποστολή μας 4 Ποιος είναι πρόσφυγας; 5 Γιατί οι πρόσφυγες

Διαβάστε περισσότερα

Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε.

Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε. Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε. Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προς την Ελλάδα για την Προεδρία της Ε.Ε., Ιανουάριος-Ιούνιος 2014 Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής Η Δυνατότητα Εγκατάστασης σε άλλη Περιοχή της Χώρας Καταγωγής στα πλαίσια του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 Σύμβαση για τους Μετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση µε το Ψήφισµα 61/295 της 13ης Σεπτεµβρίου 2007 Η Γενική Συνέλευση Καθοδηγούµενη από τους σκοπούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή των Ρητρών Αποκλεισμού Άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων

Η Εφαρμογή των Ρητρών Αποκλεισμού Άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων Η Εφαρμογή των Ρητρών Αποκλεισμού Άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Γενικά 1. Το Καταστατικό του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή, π À π 2011

κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή, π À π 2011 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου., π À π 2011 Copyright:Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο Παρίσι, 13 Ιουλίου 2008

Κοινή Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο Παρίσι, 13 Ιουλίου 2008 Κοινή Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο Παρίσι, 13 Ιουλίου 2008 Οι Ευρωμεσογειακοί Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, οι οποίοι πραγματοποίησαν συνάντηση, στο Παρίσι, στις 13 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Το εγχειρίδιο αυτό καθώς και άλλες συνοπτικές, σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την ΕΕ διατίθενται επιγραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα