ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρµόδιος: Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ Τηλ Fax: ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 20/06/2013. «Προµήθεια αναλωσίµων υλικώνεργαλείων για τον εξοπλισµό του συνεργείου.» (K.A ) Προϋπολογισµός: ,45 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια εργαλείων-αναλωσίµων γενικών υλικών και σίδερων για τον εξοπλισµό του συνεργείου της /νσης καθαριότητας του τµήµατος επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού Μηχανηµάτων-Οχηµάτων προϋπολογισµού ,45 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου του οικονοµικού έτους 2013 µε K.A ΑΡΘΡΟ 2 Ο Τα στοιχεία της µελέτης αυτής είναι: 1.-Συγγραφή υποχρεώσεων 2.-Τεχνική περιγραφή 3.-Ενδεικτικός προϋπολογισµός 4.-Τιµολόγιο ΑΡΘΡΟ 3 Ο Η παρούσα προµήθεια αναλωσίµων εργαλείων-αναλωσίµων υλικών για τον εξοπλισµό του συνεργείου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις την ΥΑ 11389/93 ΦΕΚ 185/Β ΕΚΠΟΤΑ και των νόµων Ν 2362/95 ΦΕΚ 247Α Περί ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των απανών του Κράτους κ ό ( άρθρο 83 ) Y.A 35130/730ΦΕΚ12918/10 και των νόµων 2286/95, 2741/99.Για την προµήθεια αυτή θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή τράπεζας ή ΤΣΜΕ Ε 5% σαν συµµετοχή. Η σχετική πίστωση λαµβάνεται από τον προϋπολογισµό του έτους 2013 µε K.A ΑΡΘΡΟ 4 Ο Ο πωλητής υποχρεώνεται να παραδώσει τα αναλώσιµα υλικά-εργαλεία σε κατάσταση άριστη και να είναι γνήσια ώστε να µην παρουσιάζουν αδικαιολόγητες βλάβες. Μετά το τέλος της δοκιµής των αναλωσίµων-εργαλείων υλικών που θα κάνει η αρµόδια επιτροπή του ήµου υπογράφεται πρωτόκολλο από τα µέλη της και του πωλητή ή του πληρεξουσίου του και στη συνέχεια από τον ήµαρχο. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Ο πωλητής υποχρεώνεται να υποβάλει τεχνική έκθεση στην οποία θα αναφέρει βάσει στοιχείων την επίσηµη αντιπροσωπεία ή χρονολογία κατασκευής των εργαλείων-αναλωσίµων υλικών..

2 ΑΡΘΡΟ 6 Ο Η πληρωµή του πωλητή θα γίνει µετά την παραλαβή των εργαλείων-αναλωσίµων υλικών γενικών υλικών και αφού διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Η παράδοση θα ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 8 Ο Η παράδοση θα είναι τµηµατική, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο δε ήµος δεν είναι υποχρεωµένος στην εξάντληση των αναγραφόµενων προµηθειών. ΑΡΘΡΟ 9 Ο Θα µπορεί να δοθεί παράταση δύο µηνών από την λήξη της σύµβασης και µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού, εφόσον ο νέος διαγωνισµός είναι υπό εξέλιξη. Πειραιάς O ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μ. ΚΑΡΡΑ Α. ΜΗΛΙΑΣ Π.Π.ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Χ.ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρµόδιος: Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ Τηλ Fax: ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 20/06/2013. «Προµήθεια αναλωσίµων υλικώνεργαλείων για τον εξοπλισµό του συνεργείου.» (K.A ) Προϋπολογισµός: ,45 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια αναλωσίµων υλικών-εργαλείων για τον εξοπλισµό του συνεργείου που θα βαρύνει το Κ.Α Συγκεκριµένα απαιτούνται τα παρακάτω τα παρακάτω είδη εξοπλισµού του συνεργείου κατηγοριοποιηµένα σε οµάδες (Α-Β-Γ) : Α ΟΜΑ Α-ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Κασετίνα µε µικρά καρυδάκια (κοµπλέ) 3/8 Τεµάχια 3 2. Κόφτη πλέγµατος Τεµάχια 6 3. Κόφτη καλωδίων (µικρός) Τεµάχια 3 4. Πένσα (µικρή) Τεµάχια 1 5. Πένσα Τεµάχια 8 6. Σετ τρυπάνια (κοβαλτίου) Τεµάχια 3 7. Σετ ίσιες µύτες για κατσαβίδι χτυπητό (βαριάς) Τεµάχια 1 8. Σετ σταυρωτές µύτες για κατσαβίδι χτυπητό (βαριάς) Τεµάχια 1 9. Σετ TORX ταφ αρσενικά (µε χειρολαβή) Τεµάχια Σετ κατσαβίδια σταυρωτά Τεµάχια Σετ κατσαβίδια σταυρωτά (µεγάλα) Τεµάχια Μπαταρία επαναφορτιζόµενου δραπάνου (µε δείγµα) Τεµάχια Μέτρο 5 µέτρων Τεµάχια Σετ γερµανοπολύγωνα 10 έως 32 Τεµάχια Σετ γερµανοπολύγωνα 10 έως 22 Τεµάχια Γερµανοπολύγωνο Νο 13 Τεµάχια Γερµανοπολύγωνο Νο 36 Τεµάχια Ξαπλώστρες Τεµάχια Πλυστικό µικρό για ζάντες Τεµάχια Σετ άλεν καρυδάκια Τεµάχια Σετ άλεν µε µπίλια Τεµάχια Καρυδάκι 3 / 4 Νο36 Πολύγωνο Τεµάχια Καρυδάκια 1 / 2 Νο 10, Νο 12 Τεµάχια Καρυδάκια 1 / 2 Νο 13, Νο 15, Νο 17 Τεµάχια Σετ καρυδάκια 1 / 2 Πακέτα Καρυδάκια 1 / 2 Νο30,Νο32 µαύρα Πακέτα 1

4 27. Μπουζόκλειδο καρυδάκι 1 /2 Νο 16,Νο20,8 Πακέτα Γερµανοπολύγωνο 13 Τεµάχια Απασφαλιστή µεταλλικών κοιλάδων κολάρων Τεµάχια Σετ φιλτρόκλειδα (καπάκια) Τεµάχια Φιλτρόκλειδο Τεµάχια Σετ κατσαβίδια ίσια Τεµάχια Εργαλειοθήκη συρόµενη Τεµάχια Σετ καρυδάκια torx αρσενικά Τεµάχια Σετ καρυδάκια torx θηλυκά Τεµάχια Σετ γερµανικά 6-32 Τεµάχια Σετ πολύγωνα Τεµάχια Μυτοτσίµπιδο ασφάλειες Τεµάχια Μυτοτσίµπιδο γωνιά Τεµάχια Γαλλικό Τεµάχια Σκύλα Τεµάχια Καστάνια 1/ 2 Τεµάχια Σετ torx ταφ Τεµάχια Τηλεσκοπικός µαγνήτης Τεµάχια Κολαούζα µικό µέγεθος σετ Τεµάχια Αεροκαστάνια Τεµάχια Γκαζοτανάλια Τεµάχια Σετ ζουµπάδες Τεµάχια Λοστός µεγάλος Τεµάχια Λοστός µικρός Τεµάχια Σετ καστανοπολύγωνα ίσια Τεµάχια Κρουστικό κατσαβίδι βαριάς Τεµάχια Κάβουρας µικρός Τεµάχια Σετ καρυδάκια σωληνωτά ταφ Τεµάχια Σφικτήρες 50 cm Τεµάχια Τσιµπήδες ηλεκτροκόλλησης 600 Α τύπου Perfect Τεµάχια κλειστή Ματσακόνια Τεµάχια Γαλλικό µεγάλο µέχρι 35 νούµερο Τεµάχια Ηλεκτρονικό αλφάδι Τεµάχια 1 Β ΟΜΑ Α-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Γάντια µιας χρήσης XL 100τεµ Πακέτο Αλοιφή χεριών 1 kg Kg Υγρό καθαρισµού αυτοκινήτου 30lit Τεµάχια Υγρό καθαρισµού αυτοκινήτου (µηχανής) 32lit Τεµάχια 5 5. Υγρό spray wd ml Τεµάχια Υγρό spray επαφών 400ml Τεµάχια Υγρό spray προκινήσεως (αιθέρας) 400ml Τεµάχια Υγρό spray καθαρισµού φρένων 400ml Τεµάχια Υγρό spray καρµπυρατέρ φρένων 400ml Τεµάχια Υγρό spray γράσου 400ml Τεµάχια 30

5 11. Μονωτικές ταινίες Τεµάχια Teflon 12cm Τεµάχια Χαρτένιες ταινίες 5cm Τεµάχια ίσκος λείανσης σιδήρου Φ 115X3mm Τεµάχια ίσκος κοπής σιδήρου Φ 115X3mm Τεµάχια Ηλεκτρόδιο 2,5mm 4kg βασικό Τεµάχια Ηλεκτρόδιο 4.0mm 7.4 kg βασικό (murex) Kg 44,4 18. Ηλεκτρόδιο 3.2mm 7.4 kg βασικό (murex) Kg 44,4 19. Πολυεστέρας 850gr Τεµάχια Σµυριδόπανα Νο 6 πλακά Τεµάχια Πατόχαρτο στρογγυλό αυτοκόλλητο Νο 60 Τεµάχια Ταχογράφοι Τεµάχια Σιλικόνη διάφανη Τεµάχια Τσιµπίδα ηλεκτροκόλλησης perfect 600A Τεµάχια εµατικά πλαστικά 43 (430X 4,5mm) Πακέτα εµατικά πλαστικά 30 (300X 4,8mm) Πακέτα εµατικά πλαστικά 20 (20X4mm) Πακέτα Κόλλα αλουµινίου(δύο συστατικών) Τεµάχια Κόλλα φλατζόκολλα Τεµάχια Κόλλα για πλαστικά (δύο συστατικών) Τεµάχια Ταινία καρούλι για ηλεκτρονικούς ταχογράφους Τεµάχια Φόρµες µιας χρήσης XL-XXL Τεµάχια Κόλλα loctite 243 Τεµάχια Στουπί (τίλµα) Kg Κορδόνια (καφέ) Νο WS 711 (100 τεµ πακέτο) Πακέτο Βελόνες βαλβίδων Τεµάχια Κιροκυµωλίες Τεµάχια Σακοράφες µικρές (ως δείγµα) Τεµάχια Σακοράφες µεγάλες (ως δείγµα) Τεµάχια Βαλβίδες αέρος (ως δείγµα) Τεµάχια Σιδηρόστοκος 850gr Τεµάχια 5 Γ ΟΜΑ Α-ΣΙ ΕΡΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Στραντζαριστά 50x50x4 Τεµάχια Στραντζαριστά 50x30x3 Τεµάχια Στραντζαριστά 40x40x3 Τεµάχια Στραντζαριστά 30x30x3 Τεµάχια Γωνίες 50 x 50 Τεµάχια 8 6. Γωνίες 30 x 30 Τεµάχια 8 7. Γωνίες 70 x 70 Τεµάχια 8 8. Γωνίες 100 x 100 Τεµάχια 2 9. Λάµες 100 x 10 Τεµάχια Λάµες 50 x 4 Τεµάχια 10

6 11. Λάµες 30 x 3 Τεµάχια Κυκλικής διατοµής D=30mm Τεµάχια Κυκλικής διατοµής D=12mm Τεµάχια Κυκλικής διατοµής D=10mm Τεµάχια Κυκλικής διατοµής D=8mm Τεµάχια Λαµαρίνες 2m x 1m x 5mm Τεµάχια Λαµαρίνες 2m x 1m x 3mm Τεµάχια 15 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πειραιάς ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μ. ΚΑΡΡΑ Α. ΜΗΛΙΑΣ Π.Π.ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Χ.ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρµόδιος: Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ Τηλ Fax: ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 20/06/2013. «Προµήθεια αναλωσίµων υλικώνεργαλείων για τον εξοπλισµό του συνεργείου.» (K.A ) Προϋπολογισµός: ,45 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Για την προµήθεια αναλωσίµων υλικών-εργαλείων-σίδερων του εξοπλισµού του συνεργείου, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, προϋπολογίσθηκε το ποσό των 31,727,05 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% και περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2013 µε K.A Α/Α 1. ΟΜΑ Α Α -ΕΡΓΑΛΕΙΑ (cpv ) ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ Κασετίνα µε µικρά καρυδάκια (κοµπλέ) 3/8 ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Τεµάχια 3 90,00 270,00 2. Κόφτη πλέγµατος Τεµάχια 6 42,00 252,00 3. Κόφτη καλωδίων Τεµάχια (µικρός) 3 25,00 75,00 4. Πένσα (µικρή) Τεµάχια 1 16,00 16,00 5. Πένσα Τεµάχια 8 20,00 160,00 6. Σετ τρυπάνια (κοβαλτίου) Τεµάχια 3 53,00 159,00 Σετ ίσιες µύτες για 7. κατσαβίδι χτυπητό Τεµάχια 1 10,00 10,00 (βαριάς) Σετ σταυρωτές µύτες για κατσαβίδι χτυπητό (βαριάς) Σετ TORX ταφ αρσενικά (µε χειρολαβή) Σετ κατσαβίδια σταυρωτά Σετ κατσαβίδια σταυρωτά (µεγάλα) Μπαταρία επαναφορτιζόµενου δραπάνου (µε δείγµα) Τεµάχια 1 12,00 12,00 Τεµάχια 1 83,00 83,00 Τεµάχια 2 17,00 34,00 Τεµάχια 1 22,50 22,50 Τεµάχια 1 - -

8 13. Μέτρο 5 µέτρων Τεµάχια 1 3,00 3,00 Σετ 14. γερµανοπολύγωνα Τεµάχια 6 110,00 660,00 7 έως Σετ γερµανοπολύγωνα Τεµάχια 1 65,00 65,00 6 έως 22 Γερµανοπολύγωνο 16. Νο 13 Τεµάχια 1 4,50 4,50 Γερµανοπολύγωνο 17. Νο 36 Τεµάχια 1 28,00 28, Ξαπλώστρες Τεµάχια 2 37,00 74,00 Πλυστικό µικρό για 19. Τεµάχια ζάντες 1 240,00 240, Σετ άλλεν καρυδάκια Τεµάχια 2 45,00 90, Σετ άλλεν µε µπίλια Τεµάχια 1 22,00 22, Καρυδάκι 3 / 4 Τεµάχια Νο36 Πολύγωνο 1 12,00 12, Καρυδάκια 1 / 2 Νο 10, Νο 12 Τεµάχια 1 5,80 5,80 Καρυδάκια 1 / Νο 13, Νο 15, Νο Τεµάχια 2 9,60 19, Σετ καρυδάκια 1 / 2 Πακέτα 4 145,00 580, Καρυδάκια 1 / 2 Πακέτα Νο30,Νο32 µαύρα 1 11,10 11, Μπουζόκλειδο καρυδάκι 1 /2 Νο Πακέτα 1 12,10 12,10 16,Νο20,8 Γερµανοπολύγωνο Τεµάχια 1 4,50 4,50 Απασφαλιστή 29. µεταλλικών κοιλάδων κολάρων Τεµάχια 1 32,00 32,00 Σετ φιλτρόκλειδα 30. (καπάκια) Τεµάχια 1 115,00 115, Φιλτρόκλειδο Τεµάχια 1 16,00 16, Σετ κατσαβίδια ίσια Τεµάχια 7 18,00 126, Εργαλειοθήκη συρόµενη Τεµάχια 1 430,00 430, Σετ καρυδάκια torx Τεµάχια αρσενικά 1 45,00 45, Σετ καρυδάκια torx Τεµάχια θηλυκά 1 22,00 22, Σετ γερµανικά 6-32 Τεµάχια 1 60,00 60, Σετ πολύγωνα Τεµάχια 2 95,00 190, Μυτοτσίµπιδο Τεµάχια 1 16,00 16,00

9 ασφλειες 39. Μυτοτσίµπιδο γωνιά Τεµάχια 1 16,00 16, Γαλλικό Τεµάχια 1 25,00 25, Σκύλα Τεµάχια 1 19,00 19, Καστάνια 1/ 2 Τεµάχια 1 22,00 22, Σετ torx ταφ Τεµάχια 2 44,00 88, Τηλεσκοπικός µαγνήτης Τεµάχια 2 17,50 35, Κολαούζα µικρό Τεµάχια µέγεθος σετ 1 30,00 30, Αεροκαστάνια Τεµάχια 1 130,00 130, Γκαζοτανάλια Τεµάχια 1 21,00 21, Σετ ζουµπάδες Τεµάχια 1 30,00 30, Λοστός µεγάλος Τεµάχια 1 15,00 15, Λοστός µικρός Τεµάχια 1 11,00 11,00 Σετ 51. καστανοπολύγωνα Τεµάχια 1 130,00 130,00 ίσια 52. Κρουστικό Τεµάχια κατσαβίδι βαριάς 1 36,00 36,00 Κάβουρας µικρός Τεµάχια 1 20,00 20, Σετ καρυδάκια σωληνωτά ταφ Τεµάχια 1 85,00 85, Σφικτήρες 50 cm Τεµάχια 4 1,30 5,20 Τσιµπίδες ηλεκτροκόλλησης Α τύπου Perfect κλειστή Τεµάχια 4 12,00 48, Ματσακόνια Τεµάχια 4 3,00 12,00 Γαλλικό µεγάλο 58. Τεµάχια µέχρι 35 νούµερο 1 35,00 35, Ηλεκτρονικό αλφάδι Τεµάχια 1 12,00 12,00 Σύνολο 106 Καθαρή Αξία 4.801,90 Φ.Π.Α 1.104,43 Συνολική 5.906,33 Αξία

10 Α/Α 1. ΟΜΑ Α Β -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (cpv , , ) ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ Γάντια µιας χρήσης XL 100τεµ ΜΟΝ. ΠΟΣΟT ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΣΥΝ. Πακέτο , Αλοιφή χεριών 1 kg Kg ,00 3. Υγρό καθαρισµού αυτοκινήτου 30lit Τεµ , Υγρό καθαρισµού αυτοκινήτου (µηχανής) 32lit Τεµ ,00 5. Υγρό spray wd ml Τεµ ,00 6. Υγρό spray επαφών 400ml Τεµ ,00 7. Υγρό spray προκίνηση (αιθέρας) 400ml Τεµ ,00 8. Υγρό spray καθαρισµού φρένων 400ml Τεµ ,00 9. Υγρό spray καρµπυρατέρ 400ml Τεµ , Υγρό spray γράσου 400ml Τεµ , Μονωτικές ταινίες Τεµ , Teflon 12cm Τεµ , Χαρτένιες ταινίες 5cm Τεµ ,00 ίσκος λείανσης σιδήρου Φ X3mm Τεµ , ίσκος κοπής σιδήρου Φ 115X3mm Τεµ , Ηλεκτρόδιο 2,5mm 4kg βασικό Kg , Ηλεκτρόδιο 4.0mm 7.4 kg βασικό (murex) Kg 44, , Ηλεκτρόδιο 3.2mm 7.4 kg βασικό (murex) Kg 44, , Πολυεστέρας 850gr Τεµ , Σµυριδόπανα Νο 6 πλακά Τεµ , Πατόχαρτο στρογγυλό αυτοκόλλητο Νο 60 Τεµ , Ταχογράφοι Τεµ , Σιλικόνη διάφανη Τεµ ,00 Τσιµπίδα ηλεκτροκόλλησης 24. perfect 600A Τεµ , εµατικά πλαστικά 43 (430X 4,5mm) Πακέτα , εµατικά πλαστικά 30 (300X 4,8mm) Πακέτα , εµατικά πλαστικά 20 (20X4mm) Πακέτα , Κόλλα αλουµινίου(δύο Τεµ ,00

11 συστατικών) 29. Κόλλα φλατζόκολλα Τεµ , Κόλλα για πλαστικά (δύο συστατικών) Τεµ ,50 Ταινία καρούλι για 31. ηλεκτρονικούς ταχογράφους Τεµ , Φόρµες µιας χρήσης XL-XXL Τεµ , Κόλλα loctite 243 Τεµ , Στουπί (τίλµα) Kg , Κορδόνια (καφέ) Νο WS 711 (100 τεµ πακέτο) Πακέτο , Βελόνες βαλβίδων Τεµάχια , Κιροκυµωλίες Τεµάχια , Σακοράφες µικρές (ως δείγµα) Τεµ , Σακοράφες µεγάλες (ως δείγµα) Τεµ , Βαλβίδες αέρος (ως δείγµα) Τεµ , Σιδηρόστοκος 850gr Τεµ ,00 Σύνολο Καθαρή Αξία ,76 Φ.Π.Α ,46 Συνολική Αξία ,22 Α/Α Γ ΟΜΑ Α-ΣΙ ΕΡΑ (cpv ) ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ Στραντζαριστά 50x50x4 Στραντζαριστά 50x30x3 Στραντζαριστά 40x40x3 Στραντζαριστά ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Τεµάχια 50 1,25/kg 2,025 Τεµάχια /kg 250,00 Τεµάχια /kg 250,00 Τεµάχια /kg 181,25 30x30x3 5. Γωνίες 50 x 50 Τεµάχια 8 1/kg 182,00 6. Γωνίες 30 x 30 Τεµάχια 8 1/kg 65,04 7. Γωνίες 70 x 70 Τεµάχια 8 1/kg 356,00 8. Γωνίες 100 x 100 Τεµάχια 2 1/kg 182,00 9. Λάµες 100 x 10 Τεµάχια 15 1/kg 708, Λάµες 50 x 4 Τεµάχια 10 1/kg 65, Λάµες 30 x 3 Τεµάχια 15 1/kg 42,00

12 Κυκλικής διατοµής D=30mm Κυκλικής διατοµής D=12mm Κυκλικής διατοµής D=10mm Κυκλικής διατοµής D=8mm Λαµαρίνες 2m x 1m x 5mm Λαµαρίνες 2m x 1m x 3mm Τεµάχια 2 2.5/kg 82,50 Τεµάχια /kg 112,50 Τεµάχια /kg 45,00 Τεµάχια /kg 48,75 Τεµάχια 15 1/kg 1,200 Τεµάχια 15 0,80/kg 1,000 Σύνολο 223 Καθαρή Αξία 6.795,04 Φ.Π.Α ,86 Συνολική Αξία 8.357,90

13 ΟΜΑ ΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ( ) ΟΜΑ Α Α 5.906,33 ΟΜΑ Α Β ,22 ΟΜΑ Α Γ 8.357,90 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) ( ) ΜΕ Φ.Π.Α ,45 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΣΙ ΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ,45 ( ΤΡΙΑΝΤΑ ΥΟ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ Κ.Α ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Πειραιάς O ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μ. ΚΑΡΡΑ Α. ΜΗΛΙΑΣ Π.Π.ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Χ.ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρµόδιος: Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ Τηλ Fax: ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 20/06/2013. «Προµήθεια αναλωσίµων υλικώνεργαλείων εξοπλισµού συνεργείου.» (K.A ) Προϋπολογισµός: ,45 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.ΑΡΘΡΟ 1 0 Για την αγορά Κασετίνα µε µικρά καρυδάκια (κοµπλέ) 3/8 Τιµή µονάδας 90,00 (ενενήντα ευρώ)..αρθρο 2 0 Για την αγορά Κόφτη Τιµή µονάδας 42,00 (σαράντα δύο ευρώ)..αρθρο 3 0 Για την αγορά Κόφτη καλωδίων Τιµή µονάδας 25,00 (είκοσι πέντε ευρώ)..αρθρο 4 0 Για την αγορά Πένσας µικρής Τιµή µονάδας 16,00 (δεκαέξι ευρώ)..αρθρο 5 0 Για την αγορά Πένσας Τιµή µονάδας 20,00 (είκοσι ευρώ)..αρθρο 6 0 Για την αγορά Σετ τρυπάνια κοβαλτίου Τιµή µονάδας 53,00 (πενήντα τρία ευρώ)..αρθρο 7 0 Για την αγορά Σετ ίσιες µύτες για κατσαβίδι χτυπητό βαριάς Τιµή µονάδας 10,00 (δέκα ευρώ)..αρθρο 8 0 Για την αγορά Σετ σταυρωτές µύτες για κατσαβίδι χτυπητό βαριάς Τιµή µονάδας 12,00 (δώδεκα ευρώ)..αρθρο 9 0 Για την αγορά Σετ torx ταφ αρσενικά µε χειρολαβή Τιµή µονάδας 83,00 (ογδόντα τρία ευρώ)..αρθρο 10 0 Για την αγορά Σετ κατσαβίδια σταυρωτά Τιµή µονάδας 17,00 (δεκαεπτά ευρώ)..αρθρο 11 0 Για την αγορά Σετ κατσαβίδια σταυρωτά µεγάλα Τιµή µονάδας 22,50 (είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά)..αρθρο 12 0 Για την αγορά Μέτρο 5 Μέτρων Τιµή µονάδας 3,00 (τρία ευρώ)..αρθρο 13 0 Για την αγορά Σετ γερµανοπολύγωνα 7 έως 32 Τιµή µονάδας 110,00 (εκατόν δέκα ευρώ)..αρθρο 14 0 Για την αγορά Σετ γερµανοπολύγωνα 6 έως 22 Τιµή µονάδας 65,00 (εξήντα πέντε ευρώ)..αρθρο 15 0 Για την αγορά Γερµανοπολύγωνο Νο 13 Τιµή µονάδας 4,50 (τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά). ΑΡΘΡΟ 16ο Για την αγορά Γερµανοπολύγωνο Νο 36 Τιµή µονάδας 28,00 (είκοσι ευρώ)..αρθρο 17 0 Για την αγορά Ξαπλώστρες Τιµή µονάδας 37,00 (τριάντα επτά ευρώ)..αρθρο 18 0 Για την αγορά Πλυστικό µικρό για ζάντες Τιµή µονάδας 240,00 (διακόσια σαράντα ευρώ).

15 .ΑΡΘΡΟ 19 0 Για την αγορά Σετ άλλεν καρυδάκια Τιµή µονάδας 45,00 (σαράντα πέντε ευρώ)..αρθρο 20ο Για την αγορά Σετ άλλεν µε µπίλια Τιµή µονάδας 22,00 (είκοσι δύο ευρώ)..αρθρο 21 0 Για την αγορά Καρυδάκι 3 /4 Νο36 πολύγωνο 12,00 Τιµή µονάδας (δώδεκα ευρώ)..αρθρο 22 0 Για την αγορά Καρυδάκια 1 /2 Νο10, Νο12 Τιµή µονάδας 5,80 (πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε)..αρθρο 23 0 Για την αγορά Καρυδάκια 1 /2 Νο13, Νο15, Νο17 Τιµή µονάδας 9,60 (εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά)..αρθρο 24 0 Για την αγορά Καρυδάκια 1 /2 Τιµή µονάδας 145,00 (εκατόν σαράντα πέντε ευρώ).αρθρο 25 0 Για την αγορά Καρυδάκια 1 / 2 Νο30,Νο32 Μαύρα Τιµή µονάδας 11,10 (έντεκα ευρώ και δέκα λεπτά)..αρθρο 26 0 Για την αγορά Μπουζόκλειδο καρυδάκι 1 / 2 Νο16, Νο20,Νο8 Τιµή µονάδας 12,10 (δώδεκα ευρώ και δέκα λεπτά). ΑΡΘΡΟ 27 0 Για την αγορά Γερµανοπολύγωνο Τιµή µονάδας 4,5 ( τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά)..αρθρο 28 0 Για την αγορά Απασφάλιστη Μεταλλικών Κοιλάδων Κολάρων Τιµή µονάδας 32,00 ( τριάντα δύο ευρώ)..αρθρο 29 0 Για την αγορά Σετ φιλτρόκλειδα (καπάκια) Τιµή µονάδας 115,00 (εκατόν δέκα πέντε ευρώ)..αρθρο 30 0 Για την αγορά Φιλτρόκλειδο Τιµή µονάδας 16,00 (δεκαέξι ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 31 0 Για την αγορά Σετ κατσαβίδια ίσια Τιµή µονάδας 18,00 (δεκαοχτώ ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 32 0 Για την αγορά Εργαλειοθήκη συρόµενη Τιµή µονάδας 430,00 (τετρακόσια τριάντα ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 33 0 Για την αγορά Σετ καρυδάκια torx αρσενικά Τιµή µονάδας 45,00 (σαράντα πέντε ευρώ ). ΑΡΘΡΟ 34 Για την αγορά Σετ καρυδάκια torx θηλυκά Τιµή µονάδας 22,00 (είκοσι δύο ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 35 0 Για την αγορά Σετ γερµανικά Τιµή µονάδας 60,00 (εξήντα ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 36 0 Για την αγορά Σετ πολύγωνο Τιµή µονάδας 95,00 (ενενήντα πέντε ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 37 0 Για την αγορά Μυτοτσίµπιδο Τιµή µονάδας 16,00 (δεκαέξι ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 38 0 Για την αγορά Μυτοτσίµπιδο γωνία Τιµή µονάδας 16,00 (δεκαέξι ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 39 0 Για την αγορά Γαλλικό Τιµή µονάδας 25,00 (είκοσι πέντε ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 40 0 Για την αγορά Σκύλα Τιµή µονάδας 19,00 (δεκαεννέα ευρώ ).

16 ΑΡΘΡΟ 41 0 Για την αγορά Καστανιά 1 /2 Τιµή µονάδας 22,00 (είκοσι δύο ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 42 0 Για την αγορά Σετ torx ταφ Τιµή µονάδας 44,00 (σαράντα τέσσερα ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 43 0 Για την αγορά Τηλεσκοπικός µαγνήτης Τιµή µονάδας 17,50 (δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά )..ΑΡΘΡΟ 44 0 Για την αγορά Κολαούζα µικρό µέγεθος Τιµή µονάδας 30,00 (τριάντα ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 45 0 Για την αγορά Αεροκαστανιά Τιµή µονάδας 130,00 (εκατόν τριάντα ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 46 0 Για την αγορά Γκαζοτανάλια Τιµή µονάδας 21,00 (είκοσι ένα ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 47 0 Για την αγορά Σετ ζουµπάδες Τιµή µονάδας 30,00 (δεκαπέντε ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 48 0 Για την αγορά Λοστός µεγάλος Τιµή µονάδας 15,00 (δεκαπέντε ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 49 0 Για την αγορά Λοστός µικρός Τιµή µονάδας 11,00 (έντεκα ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 50 0 Για την αγορά Σετ καστανόπολύγωνα ίσια Τιµή µονάδας 130,00 (εκατόν τριάντα ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 51 0 Για την αγορά Κρουστικό κατσαβίδι βαριάς Τιµή µονάδας 36,00 (τριάντα έξι ευρώ )..ΑΡΘΡΟ 52 0 Για την αγορά Σετ κάβουρας µικρός 14 Τιµή µονάδας 20,00 (είκοσι ευρώ)..αρθρο 53 0 Για την αγορά Σετ καρυδάκια σωληνωτά ΤΑΦ 8-17 τεµ Τιµή µονάδας 85,00 (ογδόντα πέτνε ευρώ)..αρθρο 54 0 Για την αγορά Σφικτήρες 50cm B.T MIKALOR Τιµή µονάδας 1,30 (ένα ευρώ και τριάντα λεπτά)..αρθρο 55 0 Για την αγορά Τσιµπίδες Ηλεκ/σης 600 Α τύπου PERFECT κλειστή Τιµή µονάδας 12,00 (δώδεκα ευρώ)..αρθρο 56 0 Για την αγορά Ματσακόνια Ατσάλινα Τιµή µονάδας 3,00 (τρία ευρώ)..αρθρο 57 0 Για την αγορά Γαλλικό µεγάλο µέχρι 35 νούµερο 300mm Τιµή µονάδας 35,00 (τριάντα πέντε ευρώ) ΑΡΘΡΟ 58 0 Για την αγορά Αλφάδι 80cm Τιµή µονάδας 12,00 (δώδεκα ευρώ). ΟΜΑ Α Β ΑΡΘΡΟ 1 0 Για την αγορά Γάντια µιας χρήσης XL 100τεµ Τιµή µονάδας 20,00 (είκοσι ευρώ)..αρθρο 2 0 Για την αγορά Αλοιφή χεριών 1kg Τιµή µονάδας 6.00 (έξι ευρώ)..αρθρο 3 0 Για την αγορά Υγρό καθαρισµού αυτοκινήτου 30lt Τιµή µονάδας (εκατόν δέκα ευρώ)..

17 ΑΡΘΡΟ 4 0 Για την αγορά Υγρό καθαρισµού αυτοκινήτου (µηχανής) 32lt Τιµή µονάδας (εκατό τριάντα ευρώ)..αρθρο 5 0 Για την αγορά Υγρό spray wd ml Τιµή µονάδας 8,00 (οχτώ ευρώ)..αρθρο 6 0 Για την αγορά Υγρό spray επαφών 400ml Τιµή µονάδας 7,50 (επτά ευρώ και πενήντα λεπτά)..αρθρο 7 0 Για την αγορά Υγρό spray προκίνηση (αιθέρας) 400ml Τιµή µονάδας 8,00 (οκτώ ευρώ)..αρθρο 8 0 Για την αγορά Υγρό spray καθαρισµού φρένων 400ml Τιµή µονάδας 5,50 (πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά)..αρθρο 9 0 Για την αγορά Υγρό spray καρµπιρατέρ Τιµή µονάδας 7,00 (επτά ευρώ)..αρθρο 10 0 Για την αγορά Υγρό spray γράσου 400ml Τιµή µονάδας 7,50 (επτά ευρώ και πενήντα λεπτά)..αρθρο 11 0 Για την αγορά µονωτικών ταινιών Τιµή µονάδας 1,20 (ένα ευρώ και είκοσι λεπτά)..αρθρο 12 0 Για την αγορά Teflon 12cm Τιµή µονάδας 2,20 (δύο ευρώ και είκοσι λεπτά)..αρθρο 13 0 Για την αγορά Χαρτένιες ταινίες Τιµή µονάδας 1,50 (ένα ευρώ και πενήντα λεπτά)..αρθρο 14 0 Για την αγορά ίσκος λείανσης σιδήρου Φ 115X3mm Τιµή µονάδας 3.20 (τρία ευρώ και είκοσι λεπτά)..αρθρο 15 0 Για την αγορά ίσκος κοπής σιδήρου Φ 115X3mm Τιµή µονάδας 3.00 (τρία ευρώ)..αρθρο 16 0 Για την αγορά Ηλεκτρόδιο 2,5mm 4kg βασικό Τιµή µονάδας 5,50 (πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά)..αρθρο 17 0 Για την αγορά Ηλεκτρόδιο 4.0 mm 7.4 kg βασικό (murex) Τιµή µονάδας 8.20 (οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτά)..αρθρο 18 0 Για την αγορά Ηλεκτρόδιο 3.2mm 7.4 kg βασικό (murex) Τιµή µονάδας 7.70 (επτά ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)..αρθρο 19 0 Για την αγορά Πολυεστέρας 850gr Τιµή µονάδας (δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά)..αρθρο 20 0 Για την αγορά Σµυριδόπανα No 6 πλακά Τιµή µονάδας 0,80 (ογδόντα λεπτά)..αρθρο 21 0 Για την αγορά Πατόχαρτο στρογγυλό αυτοκόλλητο Νο 60 Τιµή µονάδας 2,10 (δύο ευρώ και δέκα λεπτά)..αρθρο 22 0 Για την αγορά Ταχογράφων Τιµή µονάδας 7,50 (επτά ευρώ και πενήντα λεπτά)..αρθρο 23 0 Για την αγορά Σιλικόνη διαφανή Τιµή µονάδας 3,80 (τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά)..αρθρο 24 0 Για την αγορά Τσιµπίδα ηλεκτροκόλλησης perfect 600A Τιµή µονάδας (είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά)..

18 ΑΡΘΡΟ 25 0 Για την αγορά εµατικά πλαστικά 43 (430X4.5mm) Τιµή µονάδας 8.50 (οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά)..αρθρο 26 0 Για την αγορά εµατικά πλαστικά 30 (300X4.8mm) Τιµή µονάδας 8.10 (οχτώ ευρώ και δέκα λεπτά)..αρθρο 27 0 Για την αγορά εµατικά πλαστικά 20 (20X4mm) Τιµή µονάδας 7.90 (επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά)..αρθρο 28 0 Για την αγορά Κόλλα αλουµινίου (δύο συστατικών) Τιµή µονάδας 12,00 (δώδεκα ευρώ)..αρθρο 29 0 Για την αγορά Κόλλα φλατζόκολλα Τιµή µονάδας 10,90 (δέκα ευρώ και ενενήντα λεπτά)..αρθρο 30 0 Για την αγορά Κόλλα για πλαστικά (δύο συστατικών) Τιµή µονάδας 9,50 (εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά)..αρθρο 31 0 Για την αγορά Ταινία καρούλι για ηλεκτρονικούς ταχογράφους Τιµή µονάδας 2,50 (δύο ευρώ και πενήντα λεπτά)..αρθρο 32 0 Για την αγορά Φόρµες µιας χρήσης XL-XXL Τιµή µονάδας 6.00 (έξι ευρώ)..αρθρο 33 0 Για την αγορά Κόλλα loctite 243 Τιµή µονάδας 8.00 (οχτώ ευρώ)..αρθρο 34 0 Για την αγορά Στουπί(τίλµα) Τιµή µονάδας 4,00 (τέσσερα ευρώ)..αρθρο 35 0 Για την αγορά Κορδόνια (καφέ) Νο WS 711 Τιµή µονάδας 27,00 (είκοσι επτά ευρώ)..αρθρο 36 0 Για την αγορά Βελόνες Βαλβίδων Τιµή µονάδας 0,12 (δώδεκα λεπτά)..αρθρο 37 0 Για την αγορά Κιροµωλίες Τιµή µονάδας 0,95 (ενενήντα λεπτά)..αρθρο 38 0 Για την αγορά Σακοράφες µικρές (ως δείγµα) Τιµή µονάδας 1,50 (ένα ευρώ και πενήντα λεπτά)..αρθρο 39 0 Για την αγορά Σακοράφες µεγάλες (ως δείγµα) Τιµή µονάδας 2,00 (δύο ευρώ)..αρθρο 40 0 Για την αγορά Βαλβίδες αέρος (ως δείγµα) Τιµή µονάδας 0,50 (πενήντα λεπτά)..αρθρο 41 0 Για την αγορά Σιδηρόστοκος 850gr Τιµή µονάδας 9,50 (εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά). ΟΜΑ Α Γ.ΑΡΘΡΟ 1 0 Για την αγορά Στραντζαριστά 50x50x4 µονάδας1.25/kg (ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά το κιλό)..αρθρο 2 0 Για την αγορά Στραντζαριστά 50x30x3 µονάδας1.25/kg (ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά το κιλό). ΑΡΘΡΟ 3 0 Για την αγορά Στραντζαριστά 40x40x3 µονάδας1.25/kg (ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά το κιλό)..

19 ΑΡΘΡΟ 4 0 Για την αγορά Στραντζαριστά 30x30x3 µονάδας1.25/kg (ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά το κιλό)..αρθρο 5 0 Για την αγορά Γωνίες 50x50 Τιµή µονάδας 1/kg (ένα ευρώ το κιλό)..αρθρο 6 0 Για την αγορά Γωνίες 30x30 Τιµή µονάδας 1/kg (ένα ευρώ το κιλό)..αρθρο 7 0 Για την αγορά Γωνίες 70x70 Τιµή µονάδας 1/kg (ένα ευρώ το κιλό)..αρθρο 8 0 Για την αγορά Γωνίες 100x100 Τιµή µονάδας 1/kg (ένα ευρώ το κιλό)...αρθρο 9 0 Για την αγορά Λάµες 100x10 Τιµή µονάδας 1/kg (ένα ευρώ το κιλό)..αρθρο 10 0 Για την αγορά Λάµες 50x4. Τιµή µονάδας 1/kg (ένα ευρώ το κιλό)..αρθρο 11ο Για την αγορά Λάµες 30x3 Τιµή µονάδας 1/kg (ένα ευρώ το κιλό)..αρθρο 12 0 Για την αγορά Κυκλικής διατοµής D=30mm Τιµή µονάδας 2.25/kg (δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά το κιλό)..αρθρο 13 0 Για την αγορά Κυκλικής διατοµής D=12mm Τιµή µονάδας 2,25/kg (δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά το κιλό)..αρθρο 14 0 Για την αγορά Κυκλικής διατοµής D=10mm Τιµή µονάδας 2.25/kg (δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά το κιλό)..αρθρο 15 0 Για την αγορά Κυκλικής διατοµής D=8mm Τιµή µονάδας 2.25/kg (δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά το κιλό)..αρθρο 16 0 Για την αγορά Λαµαρίνες 2mX1mX5mm Τιµή µονάδας 1/kg (ένα ευρώ το κιλό)..αρθρο 17 0 Για την αγορά Λαµαρίνες 2mX1mX3mm Τιµή µονάδας 0,80/kg (ογδόντα λεπτά το κιλό) O ΣΥΝΤΑΞΑΣ & ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μ. ΚΑΡΡΑ Α. ΜΗΛΙΑΣ Π.ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Χ.ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ

«Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για τα σάρωθρα.» (K.A )

«Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για τα σάρωθρα.» (K.A ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρµόδιος: Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ Τηλ. 21 4236145 Fax: 21 4236123 Email: electro@pireasnet.gr «Προµήθεια αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- - - (K.A ) : 2.714, Fax:

- - - (K.A ) : 2.714, Fax: /ΝΣΗ ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ασετυλίνης - προπανίου - αργού» ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045)

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045) ΑΛΦΑΔΙΑ 62-12-000024 1000ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000025 1200ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000019 300ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000020 400ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000021 500ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000022 600ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000023 800ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Αναλώσιμων

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Αναλώσιμων Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 ΑΔΑ: Β4ΛΜΩ1Ρ-ΗΝΤ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-30808

Διαβάστε περισσότερα

**************************** * Μ Ε Λ Ε Τ Η * **************************** υπ αριθ. 2/2017

**************************** * Μ Ε Λ Ε Τ Η * **************************** υπ αριθ. 2/2017 **************************** * Μ Ε Λ Ε Τ Η * **************************** υπ αριθ. 2/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προµήθεια:ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.762,80 ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση

ΑΡΘΡΟ 3 ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας : Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, Β) Η προµέτρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προµήθεια ανταλλακτικών & ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ αναλώσιµων. υλικών λειτουργίας. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός 6.503,00 πλέον Φ.Π.Α. /ΝΣΗ :ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2015 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ (K.A

Τηλ (K.A ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια συσσωρευτών και ηλεκτρολύτη για τα οχήµατα και µηχανήµατα του ήµου. Άρθρο 2 ο Τα στοιχεία του διαγωνισµού αυτού είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV CODE : 44800000-8 44810000-1 44830000-7 ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 22 / 2 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 22 / 2 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 22 / 2 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4165 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: Μαρία Κουκάκη Τηλ : 2831341013 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πετρούπολη, 30/06/2014 Αρ. πρωτ.: 13133 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ- ΣΙΔΗΡΙΚΑ Κ.Λ.Π.) ΠΟΣΟΥ 8.129,28 ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. 14SYMV002137596 2014-07-01 Στην Πετρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ. Απίστευτη Τιμή. Κερδίζετε 160. Από ο ειδικός στο εργαλείο! Διαθέσιμο από Ιούνιο

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ. Απίστευτη Τιμή. Κερδίζετε 160. Από ο ειδικός στο εργαλείο! Διαθέσιμο από Ιούνιο ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ Απίστευτη Τιμή Από 399 239 Κερδίζετε 160 Διαθέσιμο από Ιούνιο Σετ κρουστικό και παλμικό δράπανο 18V K-18V2IN1SET 2 μπαταρίες 4.0Ah Λιθίου Κρουστικό 2 ταχυτήτων Στροφές 0-400 / 0-1400 rpm

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα Αθήνα, 12/10/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/30517 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 19-03-2014 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 511/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/30517 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 19-03-2014 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 511/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/30517 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 19-03-2014 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ (K.A )

Τηλ (K.A ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓ/ΜΟΥ Πληροφορίες: κ. Α.ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 50,ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

14REQ

14REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 25/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ : ΘΕΜΑ: «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)»

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2014 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος Π

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 565/ FAX . Τηλ /01/ , /5 BETA) 4. Torx Νο 40L.

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 565/ FAX  . Τηλ /01/ , /5 BETA) 4. Torx Νο 40L. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Παράρτηµα : Ε.Κ.Α.Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ηµεροµηνία 15/01/014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. Πένσα για σφιγχτήρες κολλάρων ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 12/2017 ΕΡΓΟ: Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο 1 ο Για την προμήθεια και την μεταφορά ενός τεμαχίου Ρακόρ αρσ Φ18 Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες Τηλέφωνο 2132022229 ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ Πειραιάς 06/4/2017 Ποσό: 5.959,44 (συµπ. Φ.Π.Α.) Κ.Α 10.6265.08 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6. Πλαγιοκόφτης. Κωδικός 321060 160mm Τιμή 3, 4 7 Κωδικός 321077 180mm Τιμή 4,69. Πλατυτσίμπιδο 160mm

Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6. Πλαγιοκόφτης. Κωδικός 321060 160mm Τιμή 3, 4 7 Κωδικός 321077 180mm Τιμή 4,69. Πλατυτσίμπιδο 160mm 10. εργαλεια χειροσ 10 Εργαλεία χειρός Γκαζοτανάλια 250mm Κωδικός 321398 Τιμή 8, 0 6 Μυτοτσίμπιδο κυρτό 160mm Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6 Πένσα Κωδικός 320988 160mm Τιμή 3, 9 8 Κωδικός 320995 180mm Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Προμήθεια Μικροαναλωσίμων Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/12/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 36540 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

15REQ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Αριθµ Μελ. 12/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Προϋπολογισµός: 59.989,43 (χωρίς Φ.Π.Α) Συνολικά απαιτούµενη πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΤΜHMA ΙΑΧ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ &ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :NIKAKH.A ΤΗΛ.210 4236118 FAX: 210 4236117 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ:Η/Μ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Πολυτεχνείου και Γ. Καραϊσκάκη τ.κ.18648 FAX:213-2004035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΚΑ-ΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του γραφείου κίνησης. Κ.Μ.: Π106/2012 ΠΡΟΫΠ:14.994,56 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22079 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο ΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 28.4.2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΠΟΤ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΠΜΧ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΠΜΧ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-10-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:.. 346/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 20 Ιουνίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 3909 ΑΔΑ: ΒΕΖΣ469Β7Λ-ΗΗΦ ΑΔΑΜ: 13PROC001513352 Πληροφορίες: Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προµήθεια σιδήρου σε στραντζαριστό, σε µορφοσίδηρο και λοιπά υλικά για επισκευές και συντηρήσεις ηµοτικών κτιρίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Ισχύουσες διατάξεις. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή

Κ.Α Ισχύουσες διατάξεις. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ) ΠΙΝΑΚΑΣ προμήθειας οξυγόνου και προϋπολογισθείσας δαπάνης α/α Νοσοκομεία. Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ 2. Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο" Είδη προς προμήθεια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με 44.548,3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ : 24/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.910,57 Φ.Π.Α. (23%)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 92/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 24.394,10 + ΦΠΑ 23% 5.610,64 ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: απάνες για τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών (γραφική ύλη, έντυπα, λοιπά υλικά γραφείων εκλογ. τµηµάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 30/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 17729

Νίκαια : 30/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 17729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326,Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2319/09-08-2012. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2319/09-08-2012. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΓΨΩΚΑ-04Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2015 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ A/A Ειδος ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 Argon 2 Αλουμίνια 3 Αλουμίνια ΑΤ 4 Ασετυλίνη 5 Αταλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 15.000,00 ( με ΦΠΑ) ΜΑΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 35.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις υπό:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 35.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις υπό: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Μ.: 153/15 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 35.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.20.6662.006,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 29/2015 από (23-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 29/2015 από (23-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 29/2015 από (23-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376

08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376 08/08/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28376 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 14SYMV002255980 2014-08-26 Στην Κω, σήμερα την 8 η Αυγούστου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑCTION ΜΑΡΤΙΟΥ. Κάθε λεπτό μετράει!

ΑCTION ΜΑΡΤΙΟΥ. Κάθε λεπτό μετράει! ΑCTION ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κάθε λεπτό μετράει! ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΔΩΡΑ! 102 ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ 102 ΜΥΤΕΣ 3,6V Μικρό και εύχρηστο κατσαβίδι 3,6Vοlt, 180min -1 Κωδ. αρ. 7000 540 060 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

450 τεµ X 17,00 = 7.650, τεµ. Χ 25,00 = 5.000, τεµ. Χ 40,00 = 6.000,00

450 τεµ X 17,00 = 7.650, τεµ. Χ 25,00 = 5.000, τεµ. Χ 40,00 = 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΠΙΙΑΣ- ΑΠΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΦΡΙΑΣ & ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρµόδιος : N.KΑΠΠΑΤΣ Τηλ.210,4199831 ΕΡΓ: «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης

Διαβάστε περισσότερα

KA : )

KA : ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μίσθωση χηµικών τουαλετών Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α έτους 2015-2016 KA : 30.6236.01 /ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ Προϋπολογισµός: 9.600,00 πλέον Φ.Π.Α & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΠΟΛΥΓΩΝΑ-ΓΕΡ/ΝΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΠΟΛΥΓΩΝΑ-ΓΕΡ/ΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΠΟΛΥΓΩΝΑ-ΓΕΡ/ΝΑ 300ΑΕ2406 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 6 ΜΜ 2,10 B.G.S 300ΑΕ2407 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 7 ΜΜ 2,20 300ΑΕ2408 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 8 ΜΜ 2,30 1001056 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 6 ΜΜ 0,88 300ΑΕ2409 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 9

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003187856 2015-10-20

15REQ003187856 2015-10-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Αριθµ Μελ. 7 /2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο ΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ(Φ.Ο.Π) ΤΗΣ ΗΜ. ΚΟΙΝ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ Προϋπολογισµός: 16.260,16

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ. Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ G E R M A N Y Εγγύηση εφόρου ζωής! με την προϋπόθεση της σωστής χρήσης του εργαλείου ΠΕΝΣΕΣ 800334 00334 60 6 800336 00336 85 6 800338 00338 200 6 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων.

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων. Κ.Μ.: Π103/2015 ΠΡΟΫΠ:14.944,41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016)

(61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 10 (61-01-000125) (61-01-001333) (62-05-000013) (62-05-000016) (61-01-000118) (61-01-000100) Δοχείο Αναρρόφηση αέρα Πίεση Ισχύς Τάση Βάρος (λίτρα) (λιτ../λεπτό)

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: ΦΛ/10459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: ΦΛ/10459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: ΦΛ/10459 Ταχ. Δ/νση: Αιόλου 1 & Πελοπίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) Έργο : «Προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλειστού τύπου κλούβα) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 80/15 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ»

ΜΕΛΕΤΗ 80/15 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ 80/15 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 15.000,00 ( με ΦΠΑ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 80 /15 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΓΗΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΓΗΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΓΗΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΣΙΔΗΡΟΥ-ΞΥΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων.

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του τμήματος διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων. Κ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α , ,

Κ.Α , , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TMHMA ΑΡΧ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Προϋπολογισµός: 35.439,70

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους341 00, Χαλκίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ Ο /ΝΤΗΣ Τ.Υ ΠΑΝΙ ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΗΜ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ Ο /ΝΤΗΣ Τ.Υ ΠΑΝΙ ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΗΜ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΕΛΕΤΩΝ Ελ Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 187 56 Τηλ.:213-2074810 FAX:2104610808 Πληρ.: Πανίδου Βαρβάρα e-mail: vpanidou@keratsini.grr ΑΡ. ΜΕΛ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ψυκτικών υλικών εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑ Τ.Κ. : 84 700 TEL : +30 22860 25393-4 FAX : +30 22860 25898 E-Mail :karamfenia@yahoo.gr Πληρ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΑ Θήρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια επίπλων και σκευών. Αριθµός Μελέτης: 31/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.250,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια επίπλων και σκευών. Αριθµός Μελέτης: 31/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.250,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια επίπλων και σκευών ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµός Μελέτης: 31/2014 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: Φιλ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου, 15234 Χαλάνδρι Τηλ. : 213

Διαβάστε περισσότερα

και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Φώτης Λαµπρινίδης

και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Φώτης Λαµπρινίδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.:9.475,18 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 35/15

ΠΡΟΫΠ.:9.475,18 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 35/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια συστηµάτων φωτισµού για το θέατρο Ρεµατιάς» ΠΡΟΫΠ.:9.475,18 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΝΕΑΠΟΛΗ : Αριθµ. Πρωτ : 353

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΝΕΑΠΟΛΗ : Αριθµ. Πρωτ : 353 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα. ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΕΑΠΟΛΗ : 10-2- 2017 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Έργο: υλικών µηχανογράφησης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6613 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗ > ΓΕΝΙΚΑ > ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΖΕΒRΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΖΕΒRΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΖΕΒRΑ Απρίλιος 2012 Η απαίτηση για ένα προϊόν ZEBRA είναι μία: ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ! Διότι μόνο τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας που προσφέρουν έξυπνες λύσεις, άριστη εργονομία, συνεχώς αυξανόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ)

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΚΕΘΕΑ, Δημοτικά Ιατρεία Κέντρο ΑμεΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. :Π92/2011 ΠΡΟΫΠ :15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003060679 2015-09-17

15REQ003060679 2015-09-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΗΣ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩN ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα