ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ , , , , , , , , ,75 42.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 414.548,13 300.000,00 95.000,00 116.862,30 156.456,00 73.493,73 299.904,10 122.943,93 161.406,75 42."

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ) ΠΙΝΑΚΑΣ προμήθειας οξυγόνου και προϋπολογισθείσας δαπάνης α/α Νοσοκομεία. Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ 2. Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο" Είδη προς προμήθεια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με , ,00 Ποσό εγγυητικής συμμετοχής 2% χωρίς το 6.740,62 (ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ 4.878,05 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΤΕ 3. Γ.Ν.Θ."Αγιος Παύλος" ,00.544,72 (ΧΙΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ 4. Α. Ν. Θ. Θεαγένειο 6.862,30.900,20 (ΧΙΛΙΑ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ 5. Γ. Ν. Χαλκιδικής Γ. Ν. Σερρών , ,00 (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ) 7. Γ. Ν. Κιλκίς 8. Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης 9. Γ. Ν. Καβάλας 0. Γ. Ν. Δράμας , , , ,75.95,02 (ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΔΥΟ 4.876,49 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ.999,09 (ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΝΝΙΑ 2.624,50 (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ. Γ. Ν. Κομοτηνής "Σισμανόγλειο" ,75 694,8 (ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ

2 2. Γ. Ν. Ξάνθης ,80.265,38 (ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 3. Γ. Ν. Διδυμοτείχου ,49 894,30 (ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ 4. Γ.Ν. - Κ.Υ. Γουμένισσας ,3 485,6 (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ 2

3 2) α) ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ α/α Νοσοκομεία Ποσότητα Υγρού Οξυγόνου (κυβικά μέτρα) παρατηρητηρίου Τιμή παρατηρητηρίου ανά κυβικό μέτρο (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών) Συνολικό κόστος με Χωρητικότητα Δεξαμενής υγρού οξυγόνου σε m3 Δεξαμενών υγρού οξυγόνο υ Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ενοικίασης δεξαμενών με Φ.Π.Α Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Ποσό εγγυητικής συμμετοχής 2% χωρίς το. Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ , ,00 Μία () lit 3.284, , ,00 (ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ) 2. Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο" , ,00 Δύο(2) δεξαμενές χωρητικότητας 8.000lit.0.000lit , , ,05 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΤΕ 3. Γ.Ν.Θ."Αγιος Παύλος" , ,40 Δύο(2) δεξαμενές χωρητικότητας 3.333lit. 800lit , ,00.544,72 (ΧΙΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ 4. Α. Ν. Θ. Θεαγένειο Γ. Ν. Χαλκιδικής , ,0 Μία () δεξαμενή χωρητικότητας lit , ,30.900,20 (ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ - 6. Γ. Ν. Σερρών , ,00 Μία () δεξαμενή χωρητικότητας lit 3.690, , ,00 (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ 3

4 ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ) 7. Γ. Ν. Κιλκίς , ,53 Μία () δεξαμενή χωρητικότητας lit 3.985, ,73.95,02 (ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΔΥΟ 8. Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης , ,8 Μία () δεξαμενή χωρητικότητας lit 3.284, , ,52 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ 9. Γ. Ν. Καβάλας , ,0 Μία() δεξαμενή χωρητικότητας 8.500lit 6.642, ,0.943,40 (ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ 0. Γ. Ν. Δράμας , ,50 Μία () δεξαμενή χωρητικότητας lit 0.332, , ,00 (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ). Γ. Ν. Κομοτηνής "Σισμανόγλειο" , ,75 Μία() δεξαμενή χωρητικότητας lit 4.959, , 667,4 (ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ & ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ 2. Γ. Ν. Ξάνθης Γ. Ν. Διδυμοτείχου , ,63 Μία () δεξαμενή χωρητικότητας 0, ,49 Μία () δεξαμενή χωρητικότητας lit 3.985, ,3.236,42 (ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ 4.428, ,49 894,30 (ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 4

5 ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ β) ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ Νοσοκομεία Χωρητικότητα Φιάλη 4,3-0,7 m3 Φιάλη m3 Κυβικά μέτρα- φιαλών 300m3-30 φιάλες 0 φιάλες Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ Φιάλη 2, m3 600 φιάλες παρατηρητηρίου Τιμή παρατηρητηρίου ανά κυβικό μέτρο χωρίς Συνολική δαπάνη με.38,59 586,7.34 3,40 4, , ,60 Προϋπολο γιζόμενη δαπάνη για την ενοικίαση των φιαλών φιαλών προς ενοικίαση Ποσό εγγυητικής συμμετοχής 2% χωρίς το ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 0.862,3 76,62 (ΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης Φιάλη έως m3 829 φιάλες.34 3, ,88 885,60 72 φιάλες Φιάλη από, m3 έως 2, m3 3 φιάλες.35 5,20 722,75.033,20 84 φιάλες Φιάλη από 2,2 m3 έως 3,2 m3 6 φιάλες.36 2,2 6,24 73,80 6 φιάλες Φιάλη από 4,4 m3 έως 0,7 m3 70 κυβικά μέτρα.38,59.388,55 774,90 63 φιάλες ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 5.594, ,50 35,97 (ΕΚΑΤΟ 5

6 ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΦΤΑ Γ. Ν. Καβάλας Φιάλη έως m ,40.463,70 Φιάλη έως 2, m ,20.368,74 Φιάλη 3,2 m ,20 35,30 Φιάλη μέχρι 4,3 m ,08 50,95 Φιάλη μέχρι 0,7 m3 0.38,59 209,26 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.424,83 55,69 (ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ Γ. Ν. Δράμα Φιάλη m ,40 209,0 Φιάλη 2 m ,20 959,40 Φιάλη 3 m ,20 405,90 Φιάλη 0 m3 500 m3.38,59 977,85 Φιάλη 0,5 m3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2552,25 4,50 (ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ Γ. Ν. Κομοτηνής "Σισμανόγλειο" Φιάλη 0,5 m3 Τεμ 3 (6,5 m3).34 3,40 54,37 Φιάλη 0,6 m3 Τεμ 2 (2,6 m3).34 3,40 87,82 Φιάλη 0,8 m3 Τεμ 4 (2,8 m3).34 3,40 6,73 Φιάλη m3 Τεμ 49 (49 m3).34 3,40 204,92 Φιάλη,2 m3 Τεμ (3,2 m3).35 5,20 70,36 Φιάλη,4 m3 Τεμ 20 (28 m3).35 5,20 27,92 Φιάλη,5 m3 Τεμ 20 (30 m3).35 5,20 27,92 Φιάλη 2 m3 Τεμ 53 (06 m3).35 5,20 338,99 Φιάλη 4 m3 Τεμ 3 (2 m3).37 2,08 7,67 Φιάλη 0 m3 Τεμ 34 (340 m3).38,59 664,94 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ.70,64 27,67 6

7 (ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΦΤΑ Γ. Ν. Ξάνθης Φιάλη m ,40 564,57 Φιάλη 2, m ,20 3,98 Φιάλη 3,2 m ,20 27,06 Φιάλη 4,3 m ,08 793,0 Φιάλη 0,7 m3 5.38,59 33,89 Φιάλη Respal mini 0-4,073 50,07 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ.780,67 28,95 (ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας Φιάλη m3 Tεμ ,40 83,64 Φιάλη 2, m3 Τεμ ,20 5,68 Φιάλη 3,2 m3 Τεμ ,20 27,06 Φιάλη 4,3 m3 Τεμ ,08 5,7 Φιάλη 0,7 m3 Τεμ , ,76 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,3 485,6 (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ 7

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Υγρό Οξυγόνο

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Υγρό Οξυγόνο ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Υγρό Οξυγόνο Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που θα προσφέρουν υγρό οξυγόνο οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει σε κάθε Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α/Α Κωδικός Είδους ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1. ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΑ TΡOΚAΡ 1 ΚΑΝΑΛΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΠΕΙΡΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του γραφείου κίνησης. Κ.Μ.: Π106/2012 ΠΡΟΫΠ:14.994,56 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1229 18 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Μαρία και η Κατερίνα. 4. Το κείμενο έχει είναι. είναι. θέμα α. ένα γράμμα. α. την οικογένεια. β. μια αφίσα. α. μαμά και κόρη.

3. Η Μαρία και η Κατερίνα. 4. Το κείμενο έχει είναι. είναι. θέμα α. ένα γράμμα. α. την οικογένεια. β. μια αφίσα. α. μαμά και κόρη. ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΑΞΙΔΙ... ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΥ - Τι βλέπεις στις φωτογραφίες; - Εσύ ταξιδεύεις; - Πού θέλεις να ταξιδέψεις; Άσκηση 1 Διαβάζεις γρήγορα το παρακάτω κείμενο και βάζεις σε κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλιάς Δήμου Φαιστού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 311.083,42 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α /19-10-2001) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α /19-10-2001) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α /19-10-2001) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ Θέση: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, Ο.Τ.290, ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών A.T.: 68 ΑΤΗΕ Ν5001.4 Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 21/2015 Τίτλος Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών: CPV: Κηφισιά, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα