Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών"

Transcript

1 Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών Νικόλαος Αβούρης Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας- Ανάπτυξης Θητεία: Μάρτιος Αύγουστος 2014

2 Β) Την με αριθ. πρωτ. 2168/ πράξη του Πρύτα νη, σύμφωνα με την οποία ανατίθενται στους παραπάνω ορισθέντες Αναπληρωτές Πρύτανη, Γ. Στον Καθηγητή Νικόλαο Αβούρη Αναπληρωτή Πρύ τανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης την ευθύνη και εποπτεία της διαχείρισης θεμάτων του Ειδικού Λογα ριασμού Κονδυλίων Ερευνας, της Κεντρικής Βιβλιοθή κης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης και των Τμηματικών Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος. Ειδικότερα: 1. Την υπογραφή εγγράφων, που αναφέρονται στην εν γένει ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος, καθώς και εγγράφων, που αφορούν στην ερευνητική συνεργα σία με ελληνικά ή αλλοδαπά Α.Ε.Ι. και την υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων. 2. Την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων,

3 Πλαίσιο Στο Πανεπιστήμιο από ενεργοποιείται το νέο θεσμικό πλαίσιο 4009/11 κλπ. με την έναρξη θητείας του Συμβουλίου Ιδρύματος Ο Πρύτανης συνεχίζει τη θητεία του μέχρι υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο Οι αντιπρυτάνεις του που είχαν εκλεγεί για θητεία παραιτούνται τον 12/2012 εκφράζοντας σαφή αντίθεση στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Ο πρύτανης προτείνει Αναπληρωτές Πρύτανη με νέο θεσμικό ρόλο τους οποίους εγκρίνει το Συμβούλιο. Ορίζεται «Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης» που αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του πρώην «Αντιπρύτανη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έρευνας» Με βάση τα ανωτέρω η θητεία ήταν διάρκειας 18 μηνών Μάρτιος Αύγουστος 2014.

4 Πλαίσιο - προκλήσεις Βασική πρόκληση της περιόδου ήταν η λειτουργία υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο, και ιδιαίτερα η συνεργασία με το Συμβούλιο Ιδρύματος και τη Σύγκλητο με τη νέα της σύνθεση, καθώς και τη Γεν. Γραμματέα του Ιδρύματος. Η λειτουργία της Επιτροπής Ερευνών υπό νέα σύνθεση (μέλη της εκπρόσωποι σχολών αντί για τμήματα), με νέα διαδικασία εκλογής τους. Κατάργηση του 7μελούς συντονιστικού οργάνου. Συμβολή στον προβληματισμό για την ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με τον Νόμο Παράλληλα κατά την περίοδο στο Πανεπιστήμιο γίνεται αναδιάρθρωση της δομής του λόγω του νέου θεσμικού πλαισίου και της ενσωμάτωσης του Πρώην Παν. Δυτ. Ελλάδας ενώ επιβάλλεται συμμετοχή στο μέτρο διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων Τα ανωτέρω προκαλούν κινητικότητα προσωπικού, αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και μετακινήσεις διοικητικών σε θέσεις ΕΔΙΠ, καθώς και παρατεταμένες κινητοποιήσεις/απεργίες καταλήψεις κύρια στις περιόδους Οκτώβριο-Νοέμβριο 2013 και Ιούνιο-Ιούλιο 2014.

5 Άξονες Δράσης 1. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Επιτροπή Ερευνών, Λειτουργία και αναδιάρθρωση 2. Συμβολή στην πρόταση για αναδιάρθρωση διοικητικών υπηρεσιών 3. Θεσμικά θέματα, Πολιτικές Έρευνας και Ανάπτυξης 4. Πρόταση για Ηλεκτρονικό Οδηγό Έρευνας προς Σύνοδο Πρυτάνεων 5. Ανοικτά Μαθήματα - Πρόταση θεσμοθέτησης Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας-Πολυμέσων 6. Περιοδική Έκδοση Πανεπιστημίου Πατρών

6 #1 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Επιτροπή Ερευνών Επιτροπή Ερευνών: Νικόλαος Αβούρης (πρόεδρος), Βασίλης Αναστασόπουλος, Ζωή Λυγερού, Δημήτριος Βεργίδης, Χρήστος Μπούρας

7 1. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Επιτροπή Ερευνών 1. Αναδιάρθρωση ΕΛΚΕ δομή και προσωπικό/νέος Οργανισμός 2. Δημιουργία Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σύνδεση Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας με Μονάδα Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας 3. Δημιουργία Μονάδας Υποστήριξης της Έρευνας 4. Επαναχρηματοδότηση Καραθεοδωρή. Προκήρυξη Καραθεοδωρή 2013 και κατακύρωση προγράμματος βασικής και μετα-διδακτορικής έρευνας 5. Σύστημα ποιότητας και αξιολόγησης του προσωπικού 6. Εξορθολογισμός προϋπολογισμού συνέδρια υποδομές 7. Μελέτη και δράσεις εκσυγχρονισμού λειτουργιών 8. Χάρτα ερευνητή, αξιολόγηση υπηρεσιών έρευνας

8 Ετήσιος Απολογισμός 2013 Θεσμικό Πλαίσιο 6 Λειτουργία Επιτροπής Ερευνών. 8 Δομή και Λειτουργία του ΕΛΚΕ. 9 Δείκτες Λειτουργίας ΕΛΚΕ 10 Σύνολο Επιχορηγήσεων Κατανομή επιχορηγήσεων στα Τμήματα/Σχολές. 14 Έσοδα προς διάθεση 16 Οικονομικός Απολογισμός Πρόγραμμα Καραθεοδωρή Αξιολόγηση 19 Προκήρυξη Καραθεοδωρή Εισήγηση για το νέο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ένταξη του ΕΛΚΕ 26 Αξιολόγηση Υπηρεσιών Έρευνας Ανάλυση διαδικασιών Χάρτα Ερευνητή 34 Θέματα σε εκκρεμότητα 37 Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών έρευνας. 41

9 Χρηματοδοτήσεις ΕΛΚΕ Έσοδα ΕΛΚΕ Χρηματοδοτήσεις ΕΛΚΕ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ , , , , , , (μέση ετήσια τιμή Ευρώ) (μέση ετήσια τιμή Ευρώ) Linear (Series2)

10 Απολογισμός % δαπάνες ΕΛΚΕ 37% Υποστήριξη Πανεπιστημίου 28% Ανάπτυξη Έρευνας 19% Πρόβλεψη επόμενης χρήσης (Πρόγραμμα Καραθεοδωρή) Α. ΕΣΟΔΑ ,00 Β. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Δαπάνες Επιτροπής Ερευνών , ,00 16% 1.1 Αμοιβές Προσωπικού , , Λοιπές Αμοιβές (Νομικοί, Ορκωτοί, SAP, κλπ) , , Λειτουργικές Δαπάνες (Πάγια, Αναλώσιμα, Μετακινήσεις, κλπ) , , Αξιολόγηση-Δημοσιότητα Επιτροπής Ερευνών (D.748) , ,00 2 Υποστήριξη Πανεπιστημίου , ,00 37% 2.1 Χρηματοδότηση Πανεπιστημίου (1000&1591) , , Χρηματοδότηση Συμβουλίου Ιδρύματος (D.734) , , Ενίσχυση Οικονομικής Υπηρεσίας Πανεπιστημίου Πατρών , , Ενίσχυση Φύλαξης Πανεπιστημίου Πατρών , , Χρηματοδότηση Υποτροφιών για Επικουρικό Διδακτικό Έργο , , Χρηματοδότηση Υπολογιστικών Κέντρων και Βιβλιοθηκών Τμημάτων , , Ενίσχυση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (2030) , , Ενίσχυση Κέντρου Δικτύων (0467) , , Ενίσχυση προγράμματος Socrates και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (1732) , , Χρηματοδότηση Κεντρικής Βιβλιοθήκης (0207) , , Ενίσχυση Συδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 8.700, , Ενίσχυση πλατφόρμας SPSS BI /ArcGIS 7.500,00 0, Εκπαιδευτικές-Ερευνητικές Ανάγκες Τμ. Ιατρικής (C.462) , , Ενίσχυση της Διοργάνωσης 50 χρόνια Π.Π. - Επετειακές Εκδηλώσεις ,00 0,00 3 Ανάπτυξη Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες , ,00 28% 3.1 Χρηματοδότηση Διοργάνωσης Συνεδρίων (1850) , , Χρηματοδότηση Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς & Επιτροπές , , Πρόγραμμα "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ" , , Υποστήριξη Υποτροφιών , , Βραβεία Αριστείας Ερευνητών 5.000, Βραβεία Αριστείας Διδασκαλίας 5.000, Ενίσχυση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων 0, Ενίσχυση για αγορά Πάγιου Επιστημονικού Εξοπλισμού , , Ανάπτυξη και υποστήριξη μονάδων , , Υποστήριξη Ερευνητικών Υποδομών Παν/μίου Πατρών , , Χρηματοδότηση Ερευνητικών-Αναπτυξιακών Αναγκών Παν/μίου Πατρών , ,00 4 Πρόβλεψη Επόμενης Χρήσης , ,00 19% 5 Απρόβλεπτα ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00

11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΟΥΣ /3/2014 Προϋπολογισμός 2014 Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1 Δαπάνες Επιτροπής Ερευνών % 1.1 Αμοιβές Προσωπικού Λοιπές Αμοιβές (Νομικοί, Ορκωτοί, SAP, κλπ) Λειτουργικές Δαπάνες (Πάγια, Αναλώσιμα, Μετακινήσεις, Λοιπές Δαπάνες) Αξιολόγηση-Δημοσιότητα Επιτροπής Ερευνών (D.748) Υποστήριξη Πανεπιστημίου % 2.1 Χρηματοδότηση Προγράμματος Πανεπιστημίου Χρηματοδότηση προγράμματος Συμβουλίου Ιδρύματος (D.734) Ενίσχυση Οικονομικής Υπηρεσίας Πανεπιστημίου Πατρών % δαπάνες ΕΛΚΕ 33% Υποστήριξη Πανεπιστημίου 24% Ανάπτυξη Έρευνας 16+9% απρόβλεπτα επόμενη χρήση (Πρόγραμμα Καραθεοδωρή) 2.4 Ενίσχυση Φύλαξης Πανεπιστημίου Πατρών Χρηματοδότηση Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών για Επικουρικό Διδακτ Χρηματοδότηση Υπολογιστικών Κέντρων και Βιβλιοθηκών Τμημάτων Ενίσχυση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (2030) Ενίσχυση Κέντρου Δικτύων (Κ.Ε.Α.Δ.) (0467) Ενίσχυση προγράμματος Socrates και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (1732) Χρηματοδότηση Κεντρικής Βιβλιοθήκης (0207) Ενίσχυση Συδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ενίσχυση πλατφόρμας SPSS BI /ArcGIS Εκπαιδευτικές-Ερευνητικές Ανάγκες Τμήματος Ιατρικής (C.462) Ενίσχυση της Διοργάνωσης 50 χρόνια Π.Π. -Επετειακή Εκδήλωση Ανάπτυξη Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες % 3.1 Χρηματοδότηση Διοργάνωσης Συνεδρίων (1850) Χρηματοδότηση Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς & Επιτροπές Πρόγραμμα "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ" Υποστήριξη Υποτροφιών Βραβεία Αριστείας Ερευνητών Βραβεία Αριστείας Διδασκαλίας Ενίσχυση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Ενίσχυση για αγορά Πάγιου Επιστημονικού Εξοπλισμού Ανάπτυξη και υποστήριξη μονάδων Υποστήριξη Ερευνητικών Υποδομών Παν/μίου Πατρών Χρηματοδότηση Ερευνητικών-Αναπτυξιακών Αναγκών Παν/μίου Πατρών Πρόβλεψη Επόμενης Χρήσης % 5 Απρόβλεπτα % ΣΥΝΟΛΟ

12 Νέα οργανωτική δομή του ΕΛΚΕ Αναπληρωτής Πρύτανη Επιτροπή Ερευνών (6 μέλη) Γραμματεία ΕΛΚΕ Εκπρόσωποι σχολών 1. Μονάδα Διοικητικής Στήριξης & Προμηθειών 2. Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης 6. Μονάδα Καινοτομίας Μεταφοράς Τεχνογνωσίας &Επιχειρηματικότητας 5. Μονάδα Υποστήριξης-Ανάπτυξης της Έρευνας & Πιστοποίησης Διαδικασιών 3. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Έργων 4. Μονάδα Διαχείρισης Διεθνών Έργων

13 6. Μονάδα Καινοτομίας Μεταφοράς Τεχνογνωσίας &Επιχειρηματικότητας Θεσμοθέτηση νέας μονάδας που συνδυάζει το γραφείο ΙΤΤΟ και τη Μονάδα ΜΟΚΕ ΙΤΤΟ. Η Μονάδα έχει ως αντικείμενο την Μεταφορά Τεχνογνωσίας, δηλαδή τη διοχέτευση της γνώσης που παράγεται από την έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών προς τον παραγωγικό τομέα και την ανίχνευση των αναγκών του καθώς και την ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας από τους ερευνητές και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. ΜΟΚΕ. Στόχος της Μονάδας είναι η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομικής σκέψης των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

14 Πρόσκληση καταγραφής ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων

15 Εκδίδεται έντυπα και ηλεκτρονικά Κατάλογος από ώριμα ερευνητικά αποτελέσματα Directory of Mature Research Results

16 5. Μονάδα Υποστήριξης-Ανάπτυξης της Έρευνας & Πιστοποίησης Διαδικασιών Θεσμοθέτηση νέας μονάδας για υποστήριξη της έρευνας. Η ίδρυση της μονάδας αυτής ήταν πάγιο αίτημα της ερευνητικής κοινότητας Η μονάδα αυτή έχει στόχο την υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών για την ανάπτυξη της έρευνας: Προσέλκυση Χρηματοδότησης: αναζήτηση προσκλήσεων, ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για χρηματοδοτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επαφή με φορείς χρηματοδότησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υποστήριξη στη σύνταξη προτάσεων για χρηματοδότηση έργων. Υποστήριξη στη σύνταξη του προϋπολογισμού έργων. Θέματα Δεοντολογίας και Ηθικής της Έρευνας. Υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων: υποστήριξη της προκήρυξης και παρακολούθησης υποτροφιών προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή», υποστήριξη της προκήρυξης υποτροφιών (πχ. υποτροφίες «Α. Μεντζελόπουλος»), Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων, κλπ Παρακολούθηση και προτάσεις για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και πιστοποίηση κατά ISO.

17 Διημερίδα Horizon 2020 Στις 8-9 Μαΐου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών εκδήλωση για το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 300 μέλη της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας. Συμμετείχαν με ομιλίες ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Χ. Βασιλάκος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ν Αλεβιζόπουλος που παρουσίασε το Πρόγραμμα Horizon 2020, τη δομή του για την περίοδο , ύψους περίπου 80 δις ευρώ. Επίσης μίλησαν εκπρόσωποι των Εθνικών Σημείων Επαφής ΕΚΤ και Δίκτυο Πράξη, καθώς και μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών με εμπειρία συμμετοχής στο προηγούμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Τη δεύτερη μέρα της εκδήλωσης έγινε σεμινάριο με θέμα τη συγγραφή ερευνητικής πρότασης και θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας από τον Frank Heemskerk, της Research & Innovation Management Services, Βέλγιο. Το σεμινάριο παρακολούθησαν περίπου 150 άτομα.

18 Διαχείριση κονδυλίων έρευνας Έλεγχος ορκωτών λογιστών για το 2011 Σε εξέλιξη έλεγχος για τις χρήσεις 2012 και 2013 Έλεγχος ορκωτών λογιστών για το πρώην Παν.Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση αποθεματικού με διαγωνιστικού τύπου προσφορές για προθεσμιακές καταθέσεις από τις κύριες τράπεζες Συνεργασία με κοσμήτορες για καταγραφή των ελευθέρων επαγγελματιών Δάνεια, εκκαθάριση εκκρεμών υποθέσεων καταλογισμών

19 Προκήρυξη: Ιούνιος 2013 o Προκηρύσσεται μετά από το 2011 για πρώτη φορά o Χρηματοδοτείται αμιγώς από πόρους του ΕΛΚΕ o Προκηρύσσεται και το πρόγραμμα μετα-διδακτορικής έρευνας o Οργανώνεται infoday o Καταληκτική ημερομηνία 22 Ιουλίου 2013, πρόβλεψη για ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Οκτώβριο 2014 (3μηνη κρίση)

20 Υποβολή - κρίση Υποβλήθηκαν 128 προτάσεις, Βασική: 90 προτάσεις (84 έγκυρες) και μεταδιδακτορική 38 προτάσεις (36 έγκυρες) Κάθε πρόταση πήγε σε 2 κριτές. Αν οι αξιολογήσεις για μία πρόταση διέφεραν περισσότερο από 15 μονάδες (Βασική Έρευνα) και 10 μονάδες (Μεταδιδακτορική), η πρόταση ανατέθηκε και σε 3ο κριτή. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 288 αξιολογήσεις και για τις δύο προκηρύξεις

21 Υποβολή

22 Αποτελέσματα: 24 Μαρτίου (5μηνη καθυστέρηση) Διαδικασία ενστάσεων, τελικά αποτελέσματα 28 Απριλίου υποτροφίες βασικής έρευνας (21%) και 5 μεταδιδάκτορες (13%) Εναρκτήρια συνάντηση έργου: 24 Ιουνίου (1 χρόνο μετά την προκήρυξη!)

23 Επιχορήγηση συνεδρίων- Ενιαία κριτήρια και συντονισμός με οικονομική υπηρεσία

24 Αξιολόγηση Υπηρεσιών Έρευνας Ν=58 Ιούλιος Σεπτέμβριος % καθηγητές, 17% άλλοι ερευνητές Ηλικίες 31% συντονιστές ερευνητών έργων

25 Αξιολόγηση Υπηρεσιών Έρευνας Θα αξιολογούσατε θετικά την συνολική εικόνα που έχετε διαμορφώσει για την Επιτροπή Ερευνών ως υπηρεσία διαχείρισης ερευνητικών έργων (1=όχι, 5=ναι); Απάντηση: Ναι Μέση τιμή 4,1 93% διατύπωσαν γνώμη

26 Αξιολόγηση Υπηρεσιών Έρευνας Θεωρείτε τα Τμήματα Εξυπηρέτησης της Επιτροπής Ερευνών επαρκώς στελεχωμένα και άρτια οργανωμένα; (1=όχι, 5=ναι); Απάντηση: Μάλλον ναι Μέση τιμή 3,76 86% διατύπωσαν γνώμη

27 Αξιολόγηση Υπηρεσιών Έρευνας Στελέχωση και οργάνωση επί μέρους τμημάτων της Επιτροπής Ερευνών (1=κακή, 5= άριστη)

28 Αξιολόγηση Υπηρεσιών Έρευνας Θεωρείτε αναγκαία την αναδιάρθρωση - αναδιοργάνωση της Επιτροπής Ερευνών; (1=όχι, 5=ναι); Απάντηση: Διχασμένες απόψεις Μέση τιμή 3,08 76% διατύπωσαν γνώμη

29 Αξιολόγηση Υπηρεσιών Έρευνας Προτάσεις για αντιμετώπιση προβλημάτων (33% έκαναν προτάσεις, 41 προτάσεις) Στελέχωση, οργάνωση : 11 προτάσεις Καλύτερη επικοινωνία-πληροφόρηση : 7 προτάσεις Θέματα μηχανοργάνωσης-ηλεκτρονικών υπηρεσιών : 6 προτάσεις Πλήρης οικονομική διαχείριση έργων : 4 προτάσεις Λιγότερη γραφειοκρατία, απλοποίηση διαδικασιών : 4 προτάσεις Άλλες προτάσεις (9 προτάσεις : μεγαλύτερη διαφάνεια, εξωστρέφεια, εκτενές ωράριο λειτουργίας, ενίσχυση καινοτομίας)

30 Χάρτα Ερευνητή Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει προσυπογράψει (Απόφαση Συγκλήτου αρ.457/9/2/2011) τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2005/251/EC) για τη Χάρτα του Ερευνητή και τoν Κώδικα Δεοντολογίας στην πρόσληψη Ερευνητών Η διαπίστευση αυτή είναι σημαντική διότι συμβάλει στην προσέλκυση ερευνητών και βελτίωση των συνθηκών έρευνας. Φάση ανάλυσης εσωτερικών διαδικασιών. Σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίου σε συνδυασμό με την αξιολόγηση Υπηρεσιών Έρευνας. Η διανομή έγινε στο πλαίσιο των εκλογών αντιπροσώπων στην επιτροπή ερευνών. Συμπληρώθηκε κύρια από μέλη ΔΕΠ Η έκθεση ανάλυσης εσωτερικών διαδικασιών κατατίθεται και εγκρίνεται από τη σύγκλητο (αρ. 34/ ).

31 1. Θέματα ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών 1/2 %NAI 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1.1 Ισχύει η ελευθερία της έρευνας; 1.2 Είστε ενημερωμένοι για τη στρατηγική οργάνωσης της Έρευνας; 1.3 Ακολουθούνται οι αρχές και οι πρακτικές ηθικής δεοντολογίας; 1.4 Επιδεικνύουν οι ερευνητές υπευθυνότητα και δεοντολογία σε αρχές πνευματικής ιδιοκτησίας; 1.5 Επιδεικνύουν οι ερευνητές ορθή επαγγελματική συμπεριφορά σε υλοποίηση ερευνητικών δράσεων; 1.6 Γνωρίζουν οι ερευνητές τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις που διέπουν την εργασία τους; 1.7 Τηρούνται από τους ερευνητές οι αρχές της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης; % 65% 94% 93% 93% 89% 83%

32 1. Θέματα ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών %NAI 2/2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1.8 Παρέχουν οι ερευνητές πρόσβαση σε μεθόδους συλλογής και ανάλυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αν ζητηθεί; % 1.9 Τηρούνται από τους ερευνητές οι απαιτούμενες προφυλάξεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους; % 1.10 Λαμβάνονται από τους ερευνητές τα απαραίτητα μέτρα για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές νομικές απαιτήσεις; 1.11 Διασφαλίζεται η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από πλευράς επιστημονικής ή εμπορικής εκμετάλλευσης; 1.12 Υπάρχει μέριμνα για τη δημοσιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων; 1.13 Έχει παρατηρηθεί διακριτική μεταχείριση με βάση φύλο, εθνικότητα, θρησκευτικές πεποιθήσεις κ.ά; 1.14 Εφαρμόζεται δομημένο σύστημα αξιολόγησης των ερευνητών; % 24% 81% 77% 67%

33 2. Διαδικασίες πρόσληψης 1/2 2.1 Τηρούνται σαφή και αξιοκρατικά κριτήρια κατά τις προσλήψεις ερευνητών και ειδικότερα των νέων; 2.2 Ακολουθούνται ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης (ανάρτηση προκήρυξης, δικαιώματα, υποχρεώσεις, προοπτικές); 2.3 Υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών τυποποιημένες διαδικασίες πρόσληψης ερευνητών (Επιτροπές Αξιολόγησης) ανοιχτές, διαφανείς και διεθνώς αποδεκτές; 2.4 Πιστεύετε ότι στις Επιτροπές Αξιολόγησης διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων, καθώς και διαφορετικών επαγγελματικών- επιστημονικών πεδίων; 2.5 Πιστεύετε ότι ακολουθούνται διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κάλυψη της θέσης; 2.6 Κατά τη διαδικασία επιλογής, λαμβάνονται υπόψη όλα τα τυπικά προσόντα (ποιοτικά και ποσοτικά) των υποψηφίων π.χ. δημοσιεύσεις, πατέντες, διδακτική εμπειρία κ.λ.π.); %NAI 0% 20% 40% 60% 80% 100% 73% 87% 75% 61% 76% 78%

34 2. Διαδικασίες πρόσληψης 2/2 2.7 Επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής τα διαστήματα διακοπής στη σταδιοδρομία, ή οι χρονικές διακυμάνσεις στο βιογραφικό των υποψηφίων (λόγω στρατιωτικής θητείας, εγκυμοσύνης κ.ά.); 2.8 Λαμβάνεται υπόψη η κινητικότητα του ερευνητή (π.χ. από άλλη χώρα\περιφέρεια\δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) κατά τη διαδικασία πρόσληψής του; 2.9 Αξιολογεί το Πανεπιστήμιο Πατρών τα άτυπα προσόντα των υποψηφίων ερευνητών του; 2.10 Κατά τη διαδικασία πρόσληψης, εστιάζει το Πανεπιστήμιο Πατρών στα ουσιαστικώς απαραίτητα προσόντα για τη θέση; 2.11 Υπάρχει σαφής πολιτική πρόσληψης μεταδιδακτόρων στο Πανεπιστήμιο Πατρών; 2.12 Πιστεύετε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη των μεταδιδακτορικών ερευνητών; %NAI 0% 20% 40% 60% 80% 100% 48% 77% 42% 76% 19% 30%

35 3. Συνθήκες εργασίας και ασφάλισης 1/3 %NAI 3.1 Αναγνωρίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών την επαγγελματική εμπειρία των ερευνητών από τα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους; 3.2 Θεωρείτε ότι το ερευνητικό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Πατρών (εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, δίκτυα κ.ά.) είναι κατάλληλο για την επίτευξη των επαγγελματικών σας στόχων; 3.3 Εφαρμόζονται ρυθμίσεις που δίνουν ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις π.χ. ελαστικό ωράριο, εκπαιδευτικές άδειες, τηλε-εργασία κτλ.; 3.4 Πιστεύετε ότι διασφαλίζεται η σταθερότητα της απασχόλησης των ερευνητών, ανεξάρτητα από την προσωρινότητα των συμβάσεων; 3.5 Γενικά, υπάρχει ικανοποιητική χρηματοδότηση της έρευνας και των ερευνητών; 3.6 Εφαρμόζονται οι ελάχιστες υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβάσεις έργου; % 20% 40% 60% 80% 100% 60% 70% 78% 33% 19% 96%

36 3. Συνθήκες εργασίας και ασφάλισης 2/3 3.7 Εκπροσωπούνται οι ερευνητές στα αρμόδια όργανα πληροφόρησης, διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό την προστασία και προάσπιση των ατομικών και συλλογικών τους συμφερόντων ως επαγγελματιών; 3.8 Εκπροσωπούνται ισόρροπα τα δύο φύλα στη στελέχωση των ερευνητικών ομάδων; 3.9 Παρέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών τις κατάλληλες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών, ανεξαρτήτως συμβατικής σχέσης; 3.10 Εξασφαλίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών συνθήκες υποστήριξης - καθοδήγησης στους ερευνητές; 3.11 Υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών οργανωμένες δομές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και απασχόλησης; 3.12 Αν ναι, έχετε ποτέ αποταθεί σε αυτές; %NAI 0% 20% 40% 60% 80% 100% 47% 69% 41% 57% 53% 5%

37 3. Συνθήκες εργασίας και ασφάλισης 3/ Εξασφαλίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών στους ερευνητές του τη νομική προστασία-κατοχύρωση για ενδεχόμενη εκμετάλλευση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων (Copyrights, IPR); 3.14 Αναγνωρίζεται από τα μέλη ΔΕΠ η συνεισφορά των νέων ερευνητών στο ερευνητικό έργο με τη μορφή του συν-συγγραφέα ή συνδημιουργού π.χ. σε άρθρα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.λπ.; 3.15 Στo πλαίσιo συνεργασίας των ερευνητών με το πανεπιστημιακό προσωπικό, αναπτύσσεται επικουρική εκπαιδευτική δραστηριότητα, παράλληλα με το ερευνητικό έργο; 3.16 Αν ΝΑΙ, θεωρείτε ότι τα εκπαιδευτικά καθήκοντα δυσχεραίνουν το ερευνητικό έργο; 3.17 Υπάρχει στο Πανεπιστήμιο Πατρών θεσμοθετημένη υπηρεσία συμβούλου-μεσολαβητή για την ορθή αξιολόγηση πιθανών ενστάσεων\αιτιάσεων που υποβάλλονται; 3.18 Αξιολογούνται οι πιθανές ενστάσεις με βάση την ίση μεταχείριση του ερευνητικού προσωπικού; % 20% 40% 60% 80% 100% 18% 24% %NAI 46% 59% 92% 96%

38 4. Κατάρτιση ερευνητών %NAI 4.1 Διατηρούν οι εκπαιδευόμενοι και ασκούμενοι ερευνητές μια δομημένη και τακτική επικοινωνία με τους ανωτέρους τους, ώστε να ωφελούνται από αυτή; 4.2 Αναπτύσσουν οι ιεραρχικά ανώτεροι ερευνητές μία εποικοδομητική και θετική επικοινωνία με τους νέους ερευνητές με σκοπό την αποτελεσματική μεταφορά γνώσεων και την επιτυχή εξέλιξη της σταδιοδρομίας των νέων ερευνητών; 4.3 Ως ερευνητής, μεριμνάτε για τη συνεχή επαγγελματική σας εξέλιξη και κατάρτιση (σεμινάρια συνέδρια, εργαστήρια); 4.4. Λαμβάνει μέριμνα το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη συνεχή επιμόρφωση-κατάρτιση του ερευνητικού προσωπικού του; 4.5 Πιστεύετε ότι παρέχεται στους νέους ερευνητές ικανοποιητική επίβλεψη στο ερευνητικό τους έργο; % 20% 40% 60% 80% 100% 91% 91% 98% 48% 71%

39 Εκσυγχρονισμός Μηχανοργάνωση ΕΛΚΕ Μελέτη ανάπτυξης εφαρμογής workflow management στο πλαίσιο του ψηφιακού άλματος Πανεπιστημίου Πατρών Ανάπτυξη ιστοσελίδας research.upatras.gr Ανάπτυξη εφαρμογών web-banking, σύνδεση με διαύγεια (εξωτερικός συνεργάτης) Ανάπτυξη εφαρμογής e-hour (Διεύθυνση Δικτύων-Μηχανοργάνωσης) Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης ερευνητών, ερευνητικών ομάδων, συμβάσεων (Τεχνικοί ΕΛΚΕ) σε εξέλιξη. research.upatras.gr

40 Ηλεκτρονική Επετηρίδα: Σύστημα Διαχείρισης Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS - Current Research Information System) Παν. Πατρών Συστηματική καταγραφή, διαχείριση και προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας του ιδρύματος. Καταγραφή και συσχέτιση των οντοτήτων ερευνητών - ερευνητικών έργων - αποτελεσμάτων (δημοσιεύσεων) Μακροχρόνια διατήρηση και πρόσβαση στα δεδομένα και τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών του ιδρύματος

41 Ηλεκτρονική Επετηρίδα: Σύστημα CRIS Χρήση του δεδομένων για τις εσωτερικές και άλλες ανάγκες του ιδρύματος όπως τροφοδότηση Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ για τις ετήσιες σχετικές αναφορές αξιολόγησης, εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων κ.ά.

42 Ηλεκτρονική Επετηρίδα: Σύστημα CRIS Έργο «Προηγμένες κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοικτής πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β. (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση - MIS , με φορέα υλοποίησης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΛΚΕ), Δράση 9.11: Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης της Επιστημονικής Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Συντονιστής Δράσης: ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Πατρών Το Πληροφοριακό Σύστημα θα παραδοθεί στο πλαίσιο συνεργασίας του ΣΕΑΒ με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

43 Ηλεκτρονική Επετηρίδα: Σύστημα CRIS : Χρονοδιάγραμμα Έχει εγκατασταθεί στις υποδομές της ΒΚΠ και λειτουργεί σε πιλοτικό στάδιο η 2η έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος Η τελική έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος θα παραδοθεί τον Οκτώβριο 2014 Σε διαδικασία υλοποίησης βρίσκονται από την ΒΚΠ οι διασυνδέσεις του ΠΣ CRIS με το Ιδρυματικό Καταθετήριο και με ΕΛΚΕ Θα γίνει αναδρομική μαζική εισαγωγή των βιβλιογραφικών δεδομένων των δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ του ιδρύματος στο ΠΣ του CRIS και στο Ιδρυματικό Καταθετήριο του ΠΠ, βάσει των δεδομένων των προηγούμενων επετηρίδων του ιδρύματος καθώς και Scopus. Χρειάζεται ακόμη η ανάκτηση και από Ελληνικές πηγές και διασύνδεση με ΜΟΔΙΠ

44 #2 Συμβολή στην πρόταση για αναδιάρθρωση διοικητικών υπηρεσιών (Πρόταση ΔΜ56) To τεχνικό δελτίο συντάχθηκε από ομάδα εργασίας του Π.Πατρών και εξωτερικό ανάδοχο (Έργο Οδικός Χάρτης, 12/12-5/13) Κατατέθηκε προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 56 (προθεσμία κατάθεσης 28/6). Η εκτέλεση του προτεινόταν να αρχίσει τον 9/2013 και να ολοκληρωθεί τον 10/2015. Η αιτούμενη χρηματοδότηση ήταν περίπου 1,9 εκ. ευρώ. Το έργο δεν χρηματοδοτήθηκε ποτέ, οι μελέτες και η πρόταση-τεχνικό δελτίο όμως παραμένουν πολύτιμο υλικό για την αναδιοργάνωση και διεκδίκηση πόρων μελλοντικά για εκσυγχρονισμό του Πανεπιστημίου

45 Πρόταση ΔΜ56 Βασικά χαρακτηριστικά Το έργο προτάθηκε ως ένα σημαντικό εργαλείο της διοίκησης για επίτευξη του στόχου εκσυγχρονισμού της δομής και κανονιστικού πλαισίου του Πανεπιστημίου και του νέου ΝΠΙΔ και την ολοκλήρωση των ψηφιακών υπηρεσιών και του συστήματος ολικής ποιότητας. Ο βασικός προσανατολισμός των δράσεων που προτάθηκαν είναι οι απαιτήσεις για εξωστρέφεια και ποιότητα που θέτει το νέο πλαίσιο και η απαίτηση εναρμονισμού της δομής (οργανόγραμμα) και κανονισμού στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

46 Πρόταση ΔΜ56 Οργάνωση του έργου προϋπολογισμός Υποέργο 1: Δράσεις Αναδιοργάνωσης και Βελτιστοποίησης των διαδικασιών 630 Κευρώ Υποέργο 2: Εσωτερική Ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών και Υποστηρικτικές Δράσεις (ίδια μέσα) 700 Κευρώ Υποέργο 3: Ψηφιακές Υπηρεσίες Έρευνας 400 Κευρώ Υποέργο 4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες 170 Κευρώ

47 #3 Θεσμικά θέματα πολιτικές έρευνας Εισήγηση στο Συμβούλιο για οργάνωση ΝΠΙΔ, συμβολή στο διάλογο Παρέμβαση σε εκδήλωση του συλλόγου ΔΕΠ για θέματα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του νέου οργανισμού Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο έρευνας για την συγκρότηση του χώρου έρευνας δυτικής ελλάδος Συμβολή στη δημόσια διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για την Έρευνα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας Παρεμβάσεις σε συνέδρια και αρθρογραφία στον τοπικό τύπο για θέματα περιφερειακής πολιτικής έρευνας

48 Ηλεκτρονικός οδηγός έρευνας Ένα εργαλείο διαχείρισης του θεσμικού πλαισίου της έρευνας Πρόταση προς την 59η Σύνοδο Προέδρων & Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών - Θεσσαλονίκη, Ομάδα Εργασίας Ν. Αβούρης -Πανεπιστήμιο Πατρών (επισπεύδων) Ι. Αβαριτσιώτης - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γ. Γιαγλής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ε. Πρόντζας - Πάντειο Πανεπιστήμιο Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών έχει διαβιβάσει την σχετική απόφαση της συνόδου προς τον Ειδικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου για αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης της δράσης

49 Ηλεκτρονικός οδηγός έρευνας Ένα εργαλείο διαχείρισης του θεσμικού πλαισίου της έρευνας Σκοπιμότητα Καταγραφή και κωδικοποίηση θεσμικού πλαισίου Κοινή αντίληψη κανόνων μεταξύ φορέων και χρηστών Κοινές πρακτικές μεταξύ φορέων Αναζήτηση κατά περίπτωση σχετικής νομοθεσίας (βοήθημα αναφοράς) Εκπαίδευση νέων ερευνητών και νέων διαχειριστών έρευνας Υποστήριξη διαχειριστικής επάρκειας και διαδικασιών Διαφάνεια στις αποφάσεις, υποστήριξη χρηστής διοίκησης

50 Ηλεκτρονικός οδηγός έρευνας Ένα εργαλείο διαχείρισης του θεσμικού πλαισίου της έρευνας Εισάγει κανονιστικό πλαίσιο Διαχειριστική Αρχή Ηλεκτρονικός Οδηγός Διαχείρισης εθνικό επίπεδο Ιδρυματικό επίπεδο Εξείδικευση Νομικού Πλαισίου στο ΑΕΙ Πληροφοριακό Σύστημα ΕΛΚΕ Εξειδικεύει Νομικό Πλαίσιο ΕΛΚΕ Ερευνητής

51 Ανοικτά Μαθήματα Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Πολυμέσων (Απόφαση Συγκλήτου 34/ )

52 Ιδρυματικός Υπεύθυνος Προϋπολογισμός 800Κ, - από αυτά για υποδομή 80Κ - δημιουργική ομάδα τεχνικών και υποστήριξης - ολοκλήρωση Μελέτη για Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων 52

53 Αριθμός ανοικτών μαθημάτων μέχρι 9/15 82 μαθήματα με βίντεο ψηφιακά μαθήματα= 395 ανοικτά μαθήματα (18% από τα 2134 μαθήματα του Πανεπιστημίου Πατρών) 53

54 54

55 Ανοικτά Μαθήματα ανά καθηγητή/ σχολή Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες πιο μεγάλη συμμετοχή, μικρότερη συμμετοχή από τις επιστήμες υγείας και τις θετικές επιστήμες 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 55

56 Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων: Στόχοι Προώθηση χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Υποστήριξη της δια βίου μάθησης Διάδοση καλών διδακτικών πρακτικών και αποτελεσμάτων έρευνας Ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιεχομένου Διερεύνηση τεχνολογικών εξελίξεων και παιδαγωγικών μεθόδων στην παραγωγή και χρήση πολυμέσων Αναζήτηση βιώσιμων μοντέλων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης Επιτροπή Μελέτης Σκοπιμότητας: Ν. Αβούρης, Ι. Γαροφαλάκης, Π. Κλεπετσάνης, Β. Κόμης, Γ. Λεκατσάς, Γ. Σακελλαρόπουλος, Δ. Σαραβάνος - απόφαση της Συγκλήτου (18/ )

57 Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων: σχέσεις Περιφερειακοί φορείς έρευνας και διδασκαλίας Παρέχει υπηρεσίες Κέντρο Δικτύων ΚΕΤεΠο Βιβλιοθήκη Σχολή δια βίου μάθησης Υποστηρίζει Σε συνεργασία με την υποδομή Τμήματα μέλη ΔΕΠ Ερευνητικά έργα Εκδηλώσεις

58 Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων: Μελέτη χωροθέτησης

59 # 6 Περιοδική έκδοση Πανεπιστημίου Απόφαση Συγκλήτου για συγκρότηση Ομάδας Ευθύνης του Περιοδικού (μέλη: Χ. Γαβράς, Πρόεδρος Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. Παναγιωτάκης, Πρύτανης (Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο) Ν. Αβούρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Ι. Βαν-Ντερ-Βέϊλε, Σχολή Θετικών Επιστημών Α. Δημητρακόπουλος, Πολυτεχνική Σχολή Δ. Καρδαμάκης, Σχολή Επιστημών Υγείας Σ. Ράγκος, Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Κ. Συριόπουλος, Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

60 @up Επανεκδίδεται περιοδική έκδοση μετά από 10 χρόνια Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος τον Ιανουάριο 2014 Έχουν εκδοθεί 6 τεύχη (μηνιαία έκδοση) Εκδίδεται η αγγλική έκδοση Στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη ομάδας εθελοντών, εργαζομένων και φοιτητών Οργανώνει μουσική πολιτιστική εκδήλωση στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Εβδομάδας σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη

61 @up : η αγγλική έκδοση (1 ο Τεύχος Spring 2014) Σύνοψη των κυριώτερων ειδήσεων της Ελληνικής έκδοσης Εργαλείο εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Μέσο επικοινωνίας με επισκέπτες φοιτητές και ερευνητές

62 Ιστότοπος Πανεπιστημίου Πατρών (νέα έκδοση)

63 Παρουσιάσεις - Policies and Technologies for Life Long Learning at the University of Patras, EUCEN 45 th Conference, Switzerland, June 2013 (slides) - Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποστηρίζει τη μετάβαση από τη γνώση της τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα. Forum Ανάπτυξης Νοέμβριος 2013, Πάτρα (slides) - Research and Innovation at the University of Patras: The case of the Innovation & Technology Transfer Office (ITTO), Regional Policy Improvement for Financially Sustainable Creative Incubator Units, Patras-4-6 June2013 (slides) - Το Πανεπιστήμιο Πατρών ως παράγων ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας, Συνέδριο: Αναπτυξιακές Προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα, Ιούνιος 2013, Πάτρα (slides) - Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα Πλαίσιο, Horizon 2020 event, Μάιος Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Εμπειρίες και Προοπτικές, Ιούνιος 2014, Πάτρα (slides) - MOOCS και Ανοικτά Μαθήματα: Συγκρίσεις, 3 η Ημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Ιούλιος 2014, Πάτρα (slides) - Νόμος Πλαίσιο για την Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, Περιφερειακή Επιτροπή για την Έρευνα, Εκπαίδευση και Καινοτομία ΠΔΕ, Φεβρουάριος 2014 (slides)

64 Άρθρα για την περιφερειακή ανάπτυξη και το ρόλο του Πανεπιστημίου Προκλήσεις στη χάραξη Περιφερειακής Πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας, Εφ. Πελοπόννησος, 9.Φεβρουαρίου 2014 Επαναπροσδιορισμός μιας σχέσης, εφ. Πελοπόννησος, 06. Ιουλίου.2014 (ηλεκτρονική έκδοση)

65 Εκπροσώπηση Πανεπιστημίου Πατρών

66 Εκκρεμότητες Πλήρης συγκρότηση Επιτροπής Ερευνών Μηχανοργάνωση ΕΛΚΕ Ανανέωση Οδηγού Χρηματοδότησης Έρευνας Στοχοθεσία και αξιολόγηση ΕΛΚΕ Επιτάχυνση διαδικασιών- προσήλωση στον ερευνητή Ανάπτυξη των νέων μονάδων Υποστήριξης Έρευνας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Βιώσιμο Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Πολυμέσων.

67 ευχαριστίες Όλα τα μέλη στην Επιτροπή Ερευνών τα τελευταία χρόνια, στελέχη και εργαζόμενους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, την ενθουσιώδη ομάδα των Ανοικτών Μαθημάτων, την ομάδα συνεργατών και εθελοντών του τα στελέχη και συνεργάτες της γραμματείας της Πρυτανείας, στελέχη και ερευνητές μέλη της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών και τον κ. Πρύτανη και τους Αναπληρωτές του για μια σημαντική μαθησιακή ευκαιρία Και ένα μεγάλο «συγνώμη» στους φοιτητές μου για τα τελευταία 2 χρόνια

* Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία κατηγορίες **Ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών από τη λήψη του Πτυχίου.

* Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία κατηγορίες **Ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών από τη λήψη του Πτυχίου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (Euraxess Service Centre) Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης υπηρεσιών έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΠΑΞΗΣ Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας

Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΠΑΞΗΣ Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας Απολογισμός Πρυτανικών Αρχών 2010 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΠΑΞΗΣ Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας αλλά το δεύτερο Πανεπιστήμιο στην παραγωγή έρευνας και καινοτομίας Ολομέλεια Ε.Λ.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π Δ 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatrasgr http://researchupatrasgr Εισαγωγή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός ΕΛΚΕ 2014

Απολογισμός ΕΛΚΕ 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Απολογισμός ΕΛΚΕ 2014 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Πατρών Δεκέμβριος 2008 Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας 1. Ορισμός...1 2. Πολιτική Έρευνας...1 3. Πρόσκληση - Θεματικές περιοχές...2 4. Τρόπος Συγκρότησης Δικτύου...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Πατρών

Μονάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Πατρών Μονάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Πατρών Παρουσίαση Β. Κόμης & Γ. Γαροφαλάκης Ομάδα Εργασίας Αβούρης Ν., Γαροφαλάκης, Γ., Κλεπετσάνης, Π., Κόμης Β., Λεκατσάς Γ., Σακελαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Δράσεις ενίσχυσης νέων ερευνητών

ΕΣΠΑ : Δράσεις ενίσχυσης νέων ερευνητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας ΤΕΙ Κρήτης Στρατηγική έρευνας (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας Η ερευνητική στρατηγική του ΤΕΙ Κρήτης, εκτός από την αναγνώριση της ανάγκης για να ενθαρρύνει την έρευνα που βασίζεται στην επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ειδικός Λογαριασμός Ιδρύθηκε το 1981 Είναι η υπηρεσία του πανεπιστημίου που είναι υπεύθυνη για:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστηµιακών ικτύων Έρευνας

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστηµιακών ικτύων Έρευνας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΑΥΤΗΣ ΡΑΣΗ «ΕΝ ΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Στην αριθμ.: 98/11.7.2011 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (Ολομέλεια) επανακαθορίστηκε η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012 Πάτρα Ιούνιος 2013 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί από την Επιτροπή του Εσωτερικού Προγράμματος Βασικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών «Κ. Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β Δράση CRIS

Προηγμένες κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β Δράση CRIS Προηγμένες κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β Δράση 9.11 - CRIS Παναγιώτης Γεωργίου Τεχνικός Υπεύθυνος δράσης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήµιο Πατρών panos@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 84 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, Σάββατο 13 Μαϊου 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Χρηματοδοτήσεις από Επιχειρησιακά Προγράμματα για Εφαρμογή του νέου Νόμου για τα Α.Ε.Ι. ΣΥΝΟΛΟ 871.995.321,27 ΕΠ "Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι Ενηµερωτική Ηµερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης Εισήγηση: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης: προβλήµατα και προοπτικές του Ιδρύµατος Εισηγητής: Κώστας Καραµάνης Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Ένας νέος θεσμός στήριξης της Επιστημονικής Αριστείας

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Ένας νέος θεσμός στήριξης της Επιστημονικής Αριστείας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Ένας νέος θεσμός στήριξης της Επιστημονικής Αριστείας Ημερίδα για τα 10 χρόνια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), ΕΙΕ 15.3.2017 Θέματα παρουσίασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΩΗΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΩΗΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Πρόκληση της Μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Προϋπόθεση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 1. Η διεθνής συζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ 871,995, ΕΠ "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" 464,551, ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" ΕΠ "Διοικητική

ΣΥΝΟΛΟ 871,995, ΕΠ Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 464,551, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΠ Διοικητική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Χρηματοδοτήσεις από Επιχειρησιακά Προγράμματα για Εφαρμογή του νέου Νόμου για τα Α.Ε.Ι. ΣΥΝΟΛΟ 871,995,321.27 ΕΠ "Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Υποέργο 9 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξία για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες Δράση 9.6 Δικτυακή Υπηρεσία Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί την πρώτη προκήρυξη εσωτερικού προγράμματος χρηματοδότησης της Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, και απευθύνεται σε μέλη του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ179-7ΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ179-7ΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Μια νέα προσέγγιση στην σύνδεση δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς)

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Τεχνοβλαστοί Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται αναμορφωμένο το νέο πλαίσιο συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανονισμός Υποτροφιών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Σελίδα 1 Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.:12828 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.Δ/ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ 871,995,321.27

ΣΥΝΟΛΟ 871,995,321.27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Χρηματοδοτήσεις από Επιχειρησιακά Προγράμματα για Εφαρμογή του νέου Νόμου για τα Α.Ε.Ι. ΣΥΝΟΛΟ 871,995,321.27 ΕΠ "Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες»

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Καθηγητής Βασίλειος Τσιάντος Αντιπρόεδρος της ΑΔΙΠ Συνάντηση Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δράσης 3: ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δράσης 3: ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2013. Προκήρυξη 2013

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2013. Προκήρυξη 2013 Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2013 Προκήρυξη 2013 Η παρούσα προκήρυξη αφορά 6 υποτροφίες μεταδιδακτόρων ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η καταληκτική ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ιανουάριος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ Εικόνα 1 - Ημερίδα σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (Γ.Δ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1:Αντικείμενο Δομής Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) αποτελεί μία από τις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS 299959 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 1.Κύριο Περιεχόμενο 1.1 Φοιτητές 1.1.1 Ασκούμενοι φοιτητές (Κατανομή ανά τμήμα/κατανομή σε ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Μικρό Ιστορικό Σκοπιμότητα Αποστολή Στόχοι Επιδιώξεις Περιγραφή Α' φάση ΚΕΔΕΚ Μικρό Ιστορικό Η δηµιουργία Κέντρου Διεπιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Οργανόγραμμα 2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί

Οργανόγραμμα 2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Εδρεύουν στο ΥΠΠΕΘ: 1. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 2. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπάγονται στον Υπουργό: 1. Εσωτερικού Ελέγχου (Τμήμα Α Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Δράσεις ΟΠΑ ακ. έτος 2015-16 1 Στρατηγικός Προγραμματισμός ΟΠΑ 2016-2021 (Αποστολή Όραμα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΒΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΒΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 09/05/2012 Α.Π. : 6793 Προς: ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ T.K : 24100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 09/05/2012 Α.Π. : 6793 Προς: ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ T.K : 24100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 2013 Προκήρυξη 2013

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 2013 Προκήρυξη 2013 Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 2013 Προκήρυξη 2013 Η παρούσα προκήρυξη αφορά υποτροφίες ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών, κύρια υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης»

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Προς: Τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Βαθμός Ασφαλείας: Πάτρα: 18-07 -2016 Αρ. Πρωτ. 26854 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Βίλα Κόλλα, Κουκούλι, ΤΚ 263 34, Πάτρα Πληροφορίες: Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα